Chap cập nhật theo thời gian

STT

Tên Chap

Tên truyện

Cập nhật

1 Chap 31 Gleipnir 1 ngày trước
2 Chap 30 Gleipnir 1 ngày trước
3 Chap 29 Gleipnir 1 ngày trước
4 Chap 131 Tiêu Nhân 1 ngày trước
5 Chap 057 Blood Lad 1 ngày trước
6 Isekai Wo Seigyo Mahou De Kirihirake Chap 27 Isekai wo Seigyo Mahou de Kirihirake 1 ngày trước
7 Kimetsu No Yaiba Chap 78 Kimetsu no Yaiba 1 ngày trước
8 Chap 60 Ghost Love 1 ngày trước
9 Chap 59 Ghost Love 1 ngày trước
10 Chap 58 Ghost Love 1 ngày trước
11 Chap 57 Ghost Love 1 ngày trước
12 Chap 56 Ghost Love 1 ngày trước
13 Chap 55 Ghost Love 1 ngày trước
14 Chap 54 Ghost Love 1 ngày trước
15 Chap 53 Ghost Love 1 ngày trước
16 Chap 52 Ghost Love 1 ngày trước
17 Chap 51 Ghost Love 1 ngày trước
18 Chap 50 Ghost Love 1 ngày trước
19 Chap 49 Ghost Love 1 ngày trước
20 Chap 48 Ghost Love 1 ngày trước
21 Chap 47 Ghost Love 1 ngày trước
22 Chap 46 Ghost Love 1 ngày trước
23 Chap 45 Ghost Love 1 ngày trước
24 Chap 44 Ghost Love 1 ngày trước
25 Chap 43 Ghost Love 1 ngày trước
26 Chap 42 Ghost Love 1 ngày trước
27 Chap 41 Ghost Love 1 ngày trước
28 Chap 40 Ghost Love 1 ngày trước
29 Chap 39 Ghost Love 1 ngày trước
30 Chap 38 Ghost Love 1 ngày trước
31 Chap 37 Ghost Love 1 ngày trước
32 Chap 25.2 Kenja No Mago 1 ngày trước
33 Chap 36 Ghost Love 1 ngày trước
34 Chap 25.1 Kenja No Mago 1 ngày trước
35 Chap 35 Ghost Love 1 ngày trước
36 Chap 24.2 Kenja No Mago 1 ngày trước
37 Chap 34 Ghost Love 1 ngày trước
38 Chap 24.1 Kenja No Mago 1 ngày trước
39 Chap 33 Ghost Love 1 ngày trước
40 Chap 23.2 Kenja No Mago 1 ngày trước
41 Chap 32 Ghost Love 1 ngày trước
42 Chap 23.1 Kenja No Mago 1 ngày trước
43 Chap 31 Ghost Love 1 ngày trước
44 Chap 30 Ghost Love 1 ngày trước
45 Chap 22 Kenja No Mago 1 ngày trước
46 Chap 29 Ghost Love 1 ngày trước
47 Chap 28 Ghost Love 1 ngày trước
48 Chap 21 Kenja No Mago 1 ngày trước
49 Chap 27 Ghost Love 1 ngày trước
50 Chap 20 Kenja No Mago 1 ngày trước
51 Chap 26 Ghost Love 1 ngày trước
52 Chap 19 Kenja No Mago 1 ngày trước
53 Chap 25 Ghost Love 1 ngày trước
54 Chap 18 Kenja No Mago 1 ngày trước
55 Chap 24 Ghost Love 1 ngày trước
  12345678910 ... 279