Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Chap cập nhật theo thời gian

STT

Tên Chap

Tên truyện

Cập nhật

1 Knights & Magic Chap 44 Knights & Magic 13 giờ trước
2 Knights & Magic Chap 43 Knights & Magic 13 giờ trước
3 Knights & Magic Chap 42 Knights & Magic 13 giờ trước
4 Knights & Magic Chap 41 Knights & Magic 13 giờ trước
5 Knights & Magic Chap 40 Knights & Magic 13 giờ trước
6 Knights & Magic Chap 39 Knights & Magic 13 giờ trước
7 Knights & Magic Chap 38 Knights & Magic 13 giờ trước
8 Knights & Magic Chap 37 Knights & Magic 13 giờ trước
9 Knights & Magic Chap 36 Knights & Magic 13 giờ trước
10 Knights & Magic Chap 35 Knights & Magic 13 giờ trước
11 Knights & Magic Chap 34 Knights & Magic 13 giờ trước
12 Knights & Magic Chap 33 Knights & Magic 13 giờ trước
13 Knights & Magic Chap 32 Knights & Magic 13 giờ trước
14 Knights & Magic Chap 31 Knights & Magic 13 giờ trước
15 Knights & Magic Chap 30 Knights & Magic 13 giờ trước
16 Knights & Magic Chap 29 Knights & Magic 13 giờ trước
17 Knights & Magic Chap 28 Knights & Magic 13 giờ trước
18 Knights & Magic Chap 27 Knights & Magic 13 giờ trước
19 Knights & Magic Chap 26 Knights & Magic 13 giờ trước
20 Knights & Magic Chap 25 Knights & Magic 13 giờ trước
21 Knights & Magic Chap 24 Knights & Magic 13 giờ trước
22 Knights & Magic Chap 23 Knights & Magic 13 giờ trước
23 Knights & Magic Chap 22 Knights & Magic 13 giờ trước
24 Knights & Magic Chap 21 Knights & Magic 13 giờ trước
25 Knights & Magic Chap 20 Knights & Magic 13 giờ trước
26 Knights & Magic Chap 19 Knights & Magic 13 giờ trước
27 Knights & Magic Chap 18 Knights & Magic 13 giờ trước
28 Knights & Magic Chap 17.5 Knights & Magic 13 giờ trước
29 Knights & Magic Chap 17 Knights & Magic 13 giờ trước
30 Knights & Magic Chap 16 Knights & Magic 13 giờ trước
31 Knights & Magic Chap 15 Knights & Magic 13 giờ trước
32 Knights & Magic Chap 14 Knights & Magic 13 giờ trước
33 Knights & Magic Chap 13 Knights & Magic 13 giờ trước
34 Knights & Magic Chap 12 Knights & Magic 13 giờ trước
35 Knights & Magic Chap 11 Knights & Magic 13 giờ trước
36 Knights & Magic Chap 10 Knights & Magic 13 giờ trước
37 Knights & Magic Chap 9 Knights & Magic 13 giờ trước
38 Knights & Magic Chap 8 Knights & Magic 13 giờ trước
39 Knights & Magic Chap 7 Knights & Magic 13 giờ trước
40 Knights & Magic Chap 6 Knights & Magic 13 giờ trước
41 Knights & Magic Chap 5 Knights & Magic 13 giờ trước
42 Knights & Magic Chap 4 Knights & Magic 13 giờ trước
43 Knights & Magic Chap 3 Knights & Magic 13 giờ trước
44 Knights & Magic Chap 2 Knights & Magic 13 giờ trước
45 Knights & Magic Chap 1 Knights & Magic 13 giờ trước
46 Chap 54 Uzumaki Boruto 3 ngày trước
47 Chapter 64.2 Nô Lệ Của Ma Vương 4 ngày trước
48 Chap 59 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
49 Chap 58 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
50 Chap 57 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
51 Chap 56 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
52 Chap 55 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
53 Chap 54 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
54 Chap 53 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
55 Chap 52 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 ngày trước
  12345678910 ... 319