Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Chap cập nhật theo thời gian

STT

Tên Chap

Tên truyện

Cập nhật

1 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 67 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
2 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 66 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
3 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 65 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
4 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 64.6 Artbook Daydream Hour Extra Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
5 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 64.5 Artbook Daydream Hour 3 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
6 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 64 Thỏ Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
7 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 63 Confit Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
8 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 62 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
9 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 61 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
10 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 60 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
11 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 59 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
12 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 58 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
13 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 57 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
14 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 56 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
15 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 55 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
16 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 54 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
17 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 53 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
18 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 52 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
19 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 51 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
20 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 50 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
21 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 49 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
22 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 48 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
23 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 47.1 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
24 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 47 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
25 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 46 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
26 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 45 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
27 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 44 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
28 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 43 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
29 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 42 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
30 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 41 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
31 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 40 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
32 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 39 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
33 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 38 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
34 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 37 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
35 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 36 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
36 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 35 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
37 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 34 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
38 Thiên Đường Chap 71 Thiên đường 4 giờ trước
39 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 33 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
40 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 32 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
41 Thiên Đường Chap 70 Thiên đường 4 giờ trước
42 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 31 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
43 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 30 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
44 Thiên Đường Chap 69 Thiên đường 4 giờ trước
45 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 29 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
46 Thiên Đường Chap 68 Thiên đường 4 giờ trước
47 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 28 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
48 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 27 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
49 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 26 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
50 Thiên Đường Chap 67 Thiên đường 4 giờ trước
51 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 25 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
52 Thiên Đường Chap 66 Thiên đường 4 giờ trước
53 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 24 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
54 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 23 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
55 Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 22.1 Hầm Ngục Hảo Vị 4 giờ trước
  12345678910 ... 308