Chap cập nhật theo thời gian

STT

Tên Chap

Tên truyện

Cập nhật

1 Sát Thủ Quỷ Chap 092 Kimetsu no Yaiba 7 phút trước
2 Chap 91 Kimetsu no Yaiba 24 phút trước
3 Chap 90 Kimetsu no Yaiba 24 phút trước
4 Chap 89 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
5 Chap 88 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
6 Chap 87 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
7 Chap 86 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
8 Chap 85 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
9 Chap 84 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
10 Chap 83 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
11 Chap 82 Kimetsu no Yaiba 25 phút trước
12 Chap 81 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
13 Chap 80 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
14 Chap 79 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
15 Chap 78 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
16 Chap 77 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
17 Chap 76 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
18 Chap 75 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
19 Chap 74 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
20 Chap 73 Kimetsu no Yaiba 26 phút trước
21 Chap 72 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
22 Chap 71 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
23 Chap 70 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
24 Chap 69 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
25 Chap 68 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
26 Chap 67 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
27 Chap 66 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
28 Chap 65 Kimetsu no Yaiba 27 phút trước
29 Chap 64 Kimetsu no Yaiba 28 phút trước
30 Chap 63 Kimetsu no Yaiba 28 phút trước
31 Chap 62 Kimetsu no Yaiba 28 phút trước
32 Chap 61 Kimetsu no Yaiba 28 phút trước
33 Chap 60 Kimetsu no Yaiba 29 phút trước
34 Chap 59 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
35 Chap 58 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
36 Chap 57 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
37 Chap 56 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
38 Chap 55 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
39 Chap 54 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
40 Chap 53 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
41 Chap 52 Kimetsu no Yaiba 30 phút trước
42 Chap 51 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
43 Chap 50 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
44 Chap 49 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
45 Chap 48 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
46 Chap 47 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
47 Chap 46 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
48 Chap 45 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
49 Chap 44 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
50 Chap 43 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
51 Chap 42 Kimetsu no Yaiba 31 phút trước
52 Chap 41 Kimetsu no Yaiba 32 phút trước
53 Chap 40 Kimetsu no Yaiba 32 phút trước
54 Chap 39 Kimetsu no Yaiba 32 phút trước
55 Chap 38 Kimetsu no Yaiba 32 phút trước
  12345678910 ... 280

Truyện tự dịch

Doushirou de Gozaru

159 ngày trước

Gekkko

159 ngày trước

Taimashi và Akuma-chan

172 ngày trước

Mayabi

168 ngày trước

Chap mới cập nhật

Kimetsu no Yaiba

24 phút trước

Kimetsu no Yaiba

24 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước

Kimetsu no Yaiba

25 phút trước