Thể loại Cooking

Hell's Kitchen

Tên khác: ヘルズキッチン
Thể loại: Comedy ,Cooking ,Shounen ,Supernatural
Tác giả: NISHIMURA Mitsuru
Nội dung: Satoru, một học sinh trung học bình thường, không có ...