Thể loại Manga

YUUUTSU TO SUCCUBUS-SAN

Tên khác: Yuutsu-kun và Sakyubasu-san
Thể loại: Manga ,Shounen
Tác giả: Sakamagane
Nội dung: Truyện vài trang ngắn về cuộc sống giản đơn của ...