Thể loại Mecha

BEATS 9

Tên khác:
Thể loại: Action ,Comedy ,Mecha
Tác giả: N/a
Nội dung: 3 năm trước, với sức mạnh hủy diệt, Eraser đẩy ...