Thể loại Truyện chữ

loading...

Thiên Giới Chí Tôn

Tên khác: Thiên Giới Chí Tôn
Thể loại: Truyện chữ ,Tiên Hiệp
Tác giả: N/a
Nội dung: Diệp Huyền, Thiên Giới trẻ tuổi nhất Võ Thần, bị ...

Dị Thế Giới Ma Vương Đại Nhân

Tên khác: Dị Thế Giới Ma Vương Đại Nhân
Thể loại: Truyện chữ Tiên Hiệp Xuyên Không Ngôn tình Huyền Huyễn Dị giới
Tác giả: Ma Vương! Kinh khủng cùng tà ác tượng trưng! Giết chóc cùng tử vong đại danh từ! Nhưng Chân Ma Quốc lại nghênh đón một sử thượng tối không giống Ma Vương Ma Vương! "Ma Vương bệ hạ, phần văn kiện này thỉnh ngài ký tên, nhưng xin chú ý không nên đem tay đặt ở không nên phóng địa phương." "Yalin đại nhân, nhân loại quân đội đột kích, bất quá ta hội dùng tánh mạng của ta thủ hộ ngươi!" "Đáng ghét! Đừng tới đây! Ngươi một công khẩu Ma Vương! Tối đáng ghét ngươi!" Trời ạ, này đều cái gì cùng cái gì? Ta chỉ là một mong muốn mỗi ngày trải qua thảnh thơi thảnh thơi lăn lộn ăn chờ chết sinh hoạt người thường! Vì sao hết lần này tới lần khác là được ba Ma Tộc Công Chúa tương lai trượng phu, sau này Ma Vương, hoàn phải hoàn thành một gian khổ nhiệm vụ —— sống lại cha mẹ vợ? Hoàn hảo trở thành Ma Vương có phúc lợi, cho một Ma Vương Dưỡng Thành Hệ Thống, bất quá chờ một chút... Đến những thế giới khác hoàn thành chinh phục nhiệm vụ vậy là cái gì tình huống?
Nội dung: Ma Vương!   Kinh khủng cùng tà ác tượng trưng! Giết chóc ...

Dị Thế Giới Ma Vương Đại Nhân

Tên khác: Dị Thế Giới Ma Vương Đại Nhân
Thể loại: Truyện chữ ,Tiên Hiệp ,Xuyên Không ,Ngôn tình ,Huyền Huyễn ,Dị giới
Tác giả: Ma Vương! Kinh khủng cùng tà ác tượng trưng! Giết chóc cùng tử vong đại danh từ! Nhưng Chân Ma Quốc lại nghênh đón một sử thượng tối không giống Ma Vương Ma Vương! "Ma Vương bệ hạ, phần văn kiện này thỉnh ngài ký tên, nhưng xin chú ý không nên đem tay đặt ở không nên phóng địa phương." "Yalin đại nhân, nhân loại quân đội đột kích, bất quá ta hội dùng tánh mạng của ta thủ hộ ngươi!" "Đáng ghét! Đừng tới đây! Ngươi một công khẩu Ma Vương! Tối đáng ghét ngươi!" Trời ạ, này đều cái gì cùng cái gì? Ta chỉ là một mong muốn mỗi ngày trải qua thảnh thơi thảnh thơi lăn lộn ăn chờ chết sinh hoạt người thường! Vì sao hết lần này tới lần khác là được ba Ma Tộc Công Chúa tương lai trượng phu, sau này Ma Vương, hoàn phải hoàn thành một gian khổ nhiệm vụ —— sống lại cha mẹ vợ? Hoàn hảo trở thành Ma Vương có phúc lợi, cho một Ma Vương Dưỡng Thành Hệ Thống, bất quá chờ một chút... Đến những thế giới khác hoàn thành chinh phục nhiệm vụ vậy là cái gì tình huống?
Nội dung: Ma Vương!   Kinh khủng cùng tà ác tượng trưng! Giết chóc ...

loading...
  123456

Truyện tự dịch