1/2 Prince

1/2 Prince

Tên khác: 二分之一王子; ½ 王子; 1/2 Hoàng Tử; Half Prince
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Gender bender , Romance , Sci-Fi , Shoujo , Shounen
Tác giả: Yu Wo
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

1/2 Prince:

Vào khoảng những năm 2100, con người đã phát triển được 1 loại game là thực tế ảo. Feng Lan (nhân vật chính, con gái) cá độ với người em sinh đôi. là sẽ đánh thắng thằng em của mình trong game, game có tên là Second life (thế giới thứ 2). Feng Lan trỡ thành 1 người đặt biệt nhất trong game.

Danh sách chương

Chap 076 24/05/2017

Chap 075 24/05/2017

Chap 074 20/02/2017

Sidestory- Nhật Ký 14/02/2017

Chap 073 14/02/2017

Chap 072 14/02/2017

Chap 071 14/02/2017

Chap 070B 14/02/2017

Chap 070A 14/02/2017

Chap 069B 14/02/2017

Chap 069A 14/02/2017

Chap 068B 14/02/2017

Chap 068A 14/02/2017

Chap 067 14/02/2017

Chap 066B 14/02/2017

Chap 066A 14/02/2017

Chap 065 14/02/2017

Chap 064b 14/02/2017

Chap 064a 14/02/2017

Chap 063 14/02/2017

Chap 062 14/02/2017

Chap 061 14/02/2017

Chap 060 14/02/2017

Chap 059 14/02/2017

Chap 058 14/02/2017

Chap 057 14/02/2017

Chap 056 14/02/2017

Chap 055 14/02/2017

Chap 054.5 14/02/2017

Chap 054 14/02/2017

Chap 053 14/02/2017

Chap 052 14/02/2017

Chap 051 14/02/2017

Chap 050 14/02/2017

Chap 049 14/02/2017

Chap 048 14/02/2017

Chap 047 14/02/2017

Chap 046 14/02/2017

Chap 045 14/02/2017

Chap 044 14/02/2017

Chap 043 14/02/2017

Chap 042 14/02/2017

Chap 041 14/02/2017

Chap 040 14/02/2017

Chap 039 14/02/2017

Chap 038 14/02/2017

Chap 037 14/02/2017

Chap 036 14/02/2017

Chap 035 14/02/2017

Chap 034 14/02/2017

Chap 033 14/02/2017

Chap 032 14/02/2017

Chap 031 14/02/2017

Chap 030 14/02/2017

Chap 029 14/02/2017

Chap 028 14/02/2017

Chap 027 14/02/2017

Chap 026 14/02/2017

Chap 025 14/02/2017

Chap 024 14/02/2017

Chap 023 14/02/2017

Chap 022 14/02/2017

Chap 021 14/02/2017

Chap 020 14/02/2017

Chap 019 14/02/2017

Chap 018 14/02/2017

Chap 017 14/02/2017

Chap 016 14/02/2017

Chap 015 14/02/2017

Chap 014 14/02/2017

Chap 013 14/02/2017

Chap 012 14/02/2017

Chap 011 14/02/2017

Chap 010 14/02/2017

Chap 009 14/02/2017

Chap 008 14/02/2017

Chap 007 14/02/2017

Chap 006 14/02/2017

Chap 005 14/02/2017

Chap 004 14/02/2017

Chap 003 14/02/2017

Chap 002 14/02/2017

Chap 001 14/02/2017