Ác Hán

Ác Hán

Tên khác: Ác Hán
Thể loại: Xuyên Không , Truyện chữ
Tác giả: Canh Tân
Trạng thái: Kết thúc


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ác Hán:

Truyện kể về Đổng Phi, là một nhân viên kiểm lâm, sống lại làm con trai của Đổng Trác, trời sinh xấu xí, bị cả cha và mọi người khinh bỉ nhìn như yêu quái, nhưng bù lại thần lực kinh người, mười tuổi đã có thể đánh bại thanh niên trai tráng, sau được chân truyền và vũ khí là cặp chùy của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Dựa vào thân dũng mãnh phi thường, một chút kiến thức lờ mờ về Tam Quốc, y thu gom một ít nhân tài, dần dần phát triển. Tất cả những điều y làm chỉ là vì bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình thoát khỏi guồng quay của lịch sử.
Nhận xét: Nhược điểm duy nhất là nhân vật chính hơi quá trọng tình nghĩa, nên bị dằng co trung nghĩa với vua, với nhà Hán, hơn nữa quá mức làm khó NVC, các trận đánh quá mức hung hiểm, ưu thế ban đầu thường thuộc về đối phương. Nhưng truyện hay ở cách đánh giá các nhân vật: tại sao Đổng Trác lại tàn sát văn thần như vậy, bởi vì xuất thân võ tướng, nên y bị khinh rẻ, hà hiếp, các nhân vật trong truyện đều có tính cách tương đối độc lập, tình tiết hợp lý, dẫn quân thế nào, quân lương bổ sung ra sao, tình báo, huấn luyện ... Đều rất khó khăn, chứ không phải ra một hai sáng kiến là quân lương đầy ắp, binh lính tinh nhuệ! Hơn nữa, không phải ai cũng vô địch, ai cũng có thời kỳ đỉnh cao, ngựa cũng vậy, đều lên đỉnh rồi xuống dốc ... Rất chân thật.
Ác Hán là truyện tam quốc đặc trưng cho thể loại mãnh tướng với những trận đánh đầy nhiệt huyết, một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu mến Tam Quốc.

Danh sách chương

Chương 500: Đại Kết Cục 01/01/1970

Chương 499: Quyết Chiến Trôi Qua 01/01/1970

Chương 498: Tử Chiến 01/01/1970

Chương 497: Giương Đông Kích Tây 01/01/1970

Chương 496: Kì Binh Quyết Chiến 01/01/1970

Chương 495: Tương Dương Quyết Chiến 01/01/1970

Chương 494: Trước Lúc Quyết Chiến 01/01/1970

Chương 493: Thiết Tỏa Hoành Giang 01/01/1970

Chương 492: Vô Đề 01/01/1970

Chương 491: Thái Mỹ Nhân 01/01/1970

Chương 490: Dã Vọng 01/01/1970

Chương 489: Tây Hành 01/01/1970

Chương 488: Trường An (7) 01/01/1970

Chương 487: Trường An (6) 01/01/1970

Chương 486: Trường An (5) 01/01/1970

Chương 485: Trường An (4) 01/01/1970

Chương 484: Trường An (3) 01/01/1970

Chương 483: Trường An (2) 01/01/1970

Chương 482: Trường An (1) 01/01/1970

Chương 481: Thương Đình Chi Thương 01/01/1970

Chương 480: Gia Dữ Quốc 01/01/1970

Chương 479: Văn Nhược Không Văn Nhược 01/01/1970

Chương 478: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (6) 01/01/1970

Chương 477: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (5) 01/01/1970

Chương 476: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (4) 01/01/1970

Chương 475: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (3) 01/01/1970

Chương 474: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (2) 01/01/1970

Chương 473: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy 01/01/1970

Chương 472: Quan Trung Tổng Động Viên (2) 01/01/1970

Chương 471: Quan Trung Tổng Động Viên (1) 01/01/1970

Chương 470: Đại Dã Trạch (3) 01/01/1970

Chương 469: Đại Dã Trạch (2) 01/01/1970

Chương 468: Đại Dã Trạch (1) 01/01/1970

Chương 467: Ôn Hầu (5) 01/01/1970

Chương 466: Ôn Hầu (4) 01/01/1970

Chương 465: Ôn Hầu (3) 01/01/1970

Chương 464: Ôn Hầu (2) 01/01/1970

Chương 463: Ôn Hầu (1) 01/01/1970

Chương 462: Lục Gia Suy Tàn 01/01/1970

Chương 461: Cung Tôn Ư? 01/01/1970

Chương 460: Khoa Cử. 01/01/1970

Chương 459: Loạn Cục (4). 01/01/1970

Chương 458: Loạn Cục (3) 01/01/1970

Chương 457: Loạn Cục (2). 01/01/1970

Chương 456: Loạn Cục (1). 01/01/1970

Chương 455: Thái Bình Vấn Đối 01/01/1970

Chương 454: Đừng Tính Toán Quá Thông Minh. 01/01/1970

Chương 453: Trương Nhiệm Lộ Tranh Vanh (2). 01/01/1970

Chương 452: Trương Nhiệm Lộ Tranh Vanh. 01/01/1970

Chương 451: Dương Mưu (2). 01/01/1970

Chương 450: Dương Mưu (1). 01/01/1970

Chương 449: Giả Hủ Mưu Kinh Tương (2). 01/01/1970

Chương 448: Giả Hủ Mưu Kinh Tương (1). 01/01/1970

Chương 447: Bị Tiêu Diệt 01/01/1970

Chương 446: Thục Trung 01/01/1970

Chương 445: Đường Nhỏ Âm Bình. 01/01/1970

Chương 444: Nhị Tử Phân Gia 01/01/1970

Chương 443: Giả Hủ Mưu Thục Trung. 01/01/1970

Chương 442: Đơn Giản Thế Thôi 01/01/1970

Chương 441: Thiên Lý Thảo 01/01/1970

Chương 440: Ẩn Chứa Sát Cơ. 01/01/1970

Chương 439: Phong Quốc. 01/01/1970

Chương 438: Có Vấn Đề 01/01/1970

Chương 437: Tăng Và Đế (3) 01/01/1970

Chương 436: Tăng Và Đế (2) 01/01/1970

Chương 435: Tăng Và Đế (1). 01/01/1970

Chương 434: Gái Lớn Gả Chồng. 01/01/1970

Chương 433: In Chữ Rời 01/01/1970

Chương 432: Hùng Chủ 01/01/1970

Chương 431: Hạ Hầu Lan (3) 01/01/1970

Chương 430: Hạ Hầu Lan (2) 01/01/1970

Chương 429: Hạ Hầu Lan (1) 01/01/1970

Chương 428: Ai Có Thể Hoành Đao Lập Mã, Chỉ Cẩm Phàm Tướng Quân Ta 01/01/1970

Chương 427: Dốc Trường Bản 01/01/1970

Chương 426: Đương Dương (2) 01/01/1970

Chương 425: Đương Dương (1) 01/01/1970

Chương 424: Cẩm Phàm Tặc (2) 01/01/1970

Chương 423: Cẩm Phàm Tặc 01/01/1970

Chương 422: Ngũ Man 01/01/1970

Chương 421: Đoản Ca Hành 01/01/1970

Chương 420: Chử Tửu (2) 01/01/1970

Chương 419: Chử Tửu (1) 01/01/1970

Chương 418: Mời Nhau 01/01/1970

Chương 417: Nghị Hòa 01/01/1970

Chương 416: Không Thành 01/01/1970

Chương 415: Yển Sư 01/01/1970

Chương 414: Đại Loạn 01/01/1970

Chương 413: Sát Hổ 01/01/1970

Chương 412: Chiêu Số Cũ 01/01/1970

Chương 411: Lữ Mông Hiến Tam Quan 01/01/1970

Chương 410: Đổng Tây Bình Đơn Đao Phó Hội 01/01/1970

Chương 409: Ngoài Thành Lạc Dương Im Ắng 01/01/1970

Chương 408: Quần Hổ Xuất Áp 01/01/1970

Chương 407: Đại Quân Trời Giáng 01/01/1970

Chương 406: Thủy Yêm Thất Quân (3) 01/01/1970

Chương 405: Thủy Yêm Thất Quân (2) 01/01/1970

Chương 404: Thủy Yêm Thất Quân (1) 01/01/1970

Chương 403: Viên Thiệu Cũng Do Dự (1) 01/01/1970

Chương 402: Quan Trung Kiều Đầu Bảo (2) 01/01/1970

Chương 401: Quan Trung Kiều Đầu Bảo (1) 01/01/1970

Chương 400: Sư Hổ 01/01/1970

Chương 399: 10 Năm (9) 01/01/1970

Chương 398: 10 Năm (8) 01/01/1970

Chương 397: 10 Năm (7) 01/01/1970

Chương 396: 10 Năm (6) 01/01/1970

Chương 395: 10 Năm (5) 01/01/1970

Chương 394: 10 Năm (4) 01/01/1970

Chương 393: 10 Năm (3) 01/01/1970

Chương 392: 10 Năm (2) 01/01/1970

Chương 391: 10 Năm (1) 01/01/1970

Chương 390: Gia Quốc Thiên Hạ 01/01/1970

Chương 389: Sa Môn Hộ Pháp 01/01/1970

Chương 388: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (8) 01/01/1970

Chương 387: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (3) 01/01/1970

Chương 386: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (2) 01/01/1970

Chương 385: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (1) 01/01/1970

Chương 384: Cái Chết Của Quách Gia 01/01/1970

Chương 383: Quỹ Tích Sai Lầm 01/01/1970

Chương 382: Danh Sách Đen. 01/01/1970

Chương 381: Lỗ Túc Hiến Hợp Trung, Trần Cung Luận Liên Hoành 01/01/1970

Chương 380: Di Giá Trường Môn Cung 01/01/1970

Chương 379: Trường An Loạn (11) 01/01/1970

Chương 378: Trường An Loạn (10) 01/01/1970

Chương 377: Trường An Loạn (9) 01/01/1970

Chương 376: Trường An Loạn (8) 01/01/1970

Chương 375: Trường An Loạn (7) 01/01/1970

Chương 374: Trường An Loạn (6) 01/01/1970

Chương 373: Trường An Loạn (5) 01/01/1970

Chương 372: Trường An Loạn (4) 01/01/1970

Chương 371: Trường An Loạn (3) 01/01/1970

Chương 370: Trường An Loạn (2) 01/01/1970

Chương 369: Trường An Loạn (1) 01/01/1970

Chương 368: Các Phương Vận Động 01/01/1970

Chương 367: Song Hổ Đấu 01/01/1970

Chương 366: Đạn Hãn Sơn (4) 01/01/1970

Chương 365: Đạn Hãn Sơn (3) 01/01/1970

Chương 364: Đạn Hãn Sơn (2) 01/01/1970

Chương 363: Đạn Hãn Sơn (1) 01/01/1970

Chương 362: Đúng Là Tiểu Tặc 01/01/1970

Chương 361: Tiểu Ôn Hầu (3) 01/01/1970

Chương 360: Tiểu Ôn Hầu (2) 01/01/1970

Chương 359: Tiểu Ôn Hầu (1) 01/01/1970

Chương 358: Tiểu Văn Cơ (2) 01/01/1970

Chương 357: Tiểu Văn Cơ 01/01/1970

Chương 356: Chư Hầu Loạn 01/01/1970

Chương 355: Tôn Lưu Liên Minh 01/01/1970

Chương 354: Xé Da Hổ Làm Cờ 01/01/1970

Chương 353: Kế Đầu Của Bàng Thống 01/01/1970

Chương 352: Rắc Rối Lớn 01/01/1970

Chương 351: Những Chuyện Năm Kiến An 01/01/1970

Chương 350: Tam Học Kỷ Yếu 01/01/1970

Chương 349: Nam Vinh Úc 01/01/1970

Chương 348: Một Hồi Phong Hoa Tuyết Nguyệt 01/01/1970

Chương 347: Phá Trường An 01/01/1970

Chương 346: Chuyện Xưa Tái Hiện 01/01/1970

Chương 345: Đêm Ở Từ Châu 01/01/1970

Chương 344: Danh Sĩ Chết Yểu (3) 01/01/1970

Chương 343: Danh Sĩ Chết Yểu (2). 01/01/1970

Chương 342: Danh Sĩ Chết Yểu (1) 01/01/1970

Chương 341: Đại Chiến Nổ Ra (8) 01/01/1970

Chương 340: Đại Chiến Nổ Ra (7) 01/01/1970

Chương 338: Đại Chiến Nổ Ra (6) 01/01/1970

Chương 337: Đại Chiến Nổ Ra (5) 01/01/1970

Chương 336: Đại Chiến Nổ Ra (4) 01/01/1970

Chương 335: Đại Chiến Nổ Ra (3) 01/01/1970

Chương 334: Đại Chiến Nổ Ra (2). 01/01/1970

Chương 333: Đại Chiến Nổ Ra (1) 01/01/1970

Chương 332: Tào Lữ Thông Gia 01/01/1970

Chương 331: Lương Châu Từ 01/01/1970

Chương 330: Tây Vực Nhị Tam Sự (4) 01/01/1970

Chương 329: Tây Vực Nhị Tam Sự (3) 01/01/1970

Chương 328: Tây Vực Nhị Tam Sự (2) 01/01/1970

Chương 327: Tây Vực Nhị Tam Sự (1). 01/01/1970

Chương 326: Lô Long Tắc 01/01/1970

Chương 325: Liêu Tây Nổi Phong Vân 01/01/1970

Chương 324: Đại Quyết Chiến (7) 01/01/1970

Chương 323: Đại Quyết Chiến (6) 01/01/1970

Chương 322: Đại Quyết Chiến (5) 01/01/1970

Chương 321: Đại Quyết Chiến (4) 01/01/1970

Chương 320: Đại Quyết Chiến (3) 01/01/1970

Chương 319: Đại Quyết Chiến (2) 01/01/1970

Chương 318: Đại Quyết Chiến 01/01/1970

Chương 317: U Châu Mục Lữ Bố 01/01/1970

Chương 316: Tây Vực Bạo Hổ (3) 01/01/1970

Chương 315: Tây Vực Bạo Hổ (2) 01/01/1970

Chương 314: Tây Vực Bạo Hổ 01/01/1970

Chương 313: Duyễn Châu Biến Đổi Lớn 01/01/1970

Chương 312: Chiến Từ Châu 01/01/1970

Chương 311: Sa Ma Kha Về Nhà 01/01/1970

Chương 310: Lòng Thạch Thao Dao Động 01/01/1970

Chương 309: Đều Là Người Hán 01/01/1970

Chương 308: Thằng Nhóc Cũng Là Đại Địch 01/01/1970

Chương 307: Sa Sa Có Tâm Sự 2 01/01/1970

Chương 306: Sa Sa Có Tâm Sự 01/01/1970

Chương 305: Đại Sinh Ý 01/01/1970

Chương 304: Bắt Đầu Đi 01/01/1970

Chương 303: Đại Di Dời 01/01/1970

Chương 302: Lũng Tây Đại Hội Sư (3-5) 01/01/1970

Chương 301: Lũng Tây Đại Hội Sư (1,2) 01/01/1970

Chương 300: Ác Chiến (6,7) 01/01/1970

Chương 299: Ác Chiến (3-5) 01/01/1970

Chương 298: Ác Chiến (2) 01/01/1970

Chương 297: Ác Chiến (1) 01/01/1970

Chương 296: Lương Châu Loạn (3,4) 01/01/1970

Chương 295: Lương Châu Loạn (1,2) 01/01/1970

Chương 294: Tuyện Không Đơn Giản (5,6) 01/01/1970

Chương 293: Tuyệt Không Đơn Giản (3,4) 01/01/1970

Chương 292: Tuyệt Không Đơn Giản (1,2) 01/01/1970

Chương 291: Người Dùng Được Có Mấy Người 01/01/1970

Chương 290: Lư Tử Can Đến Hà Tây 01/01/1970

Chương 289: Bôn Tẩu Lạc Dương (2) 01/01/1970

Chương 288: Bôn Tẩu Lạc Dương (1) 01/01/1970

Chương 287: Hán Đế Băng Hà, Đại Loạn Nổ Ra(2) 01/01/1970

Chương 286: Hán Đế Băng Hà, Đại Loạn Nổ Ra 01/01/1970

Chương 285: Giang Đông Nhị Hổ Thần(2) 01/01/1970

Chương 284: Giang Đông Nhị Hổ Thần(1) 01/01/1970

Chương 283: Hiền Sĩ Vô Tung, Võ Đấu Đan Dương 01/01/1970

Chương 282: Tri Ngã Giả Vị Ngã Tâm Ưu 01/01/1970

Chương 281: Danh Tượng Và Nhà Phát Minh 01/01/1970

Chương 280: Từ Thứ Cầu Học 01/01/1970

Chương 279: Phụng Chỉ Mộ Binh 01/01/1970

Chương 278: Viên Ngỗi Kế, Nhị Hổ Tranh Thực 01/01/1970

Chương 277: Thâu Đắc Phù Sinh Bán Nhật Nhàn 01/01/1970

Chương 276: Đào Viên Nhất Nặc, Dực Đức Toàn Nghĩa 01/01/1970

Chương 275: Bờ Ung Thủy, Đổng Phi Chiến Tam Anh (2) 01/01/1970

Chương 274: Bờ Ung Thủy, Đổng Phi Chiến Tam Anh 01/01/1970

Chương 273: Trận Chiến Ung Khâu (2) 01/01/1970

Chương 272: Trận Chiến Ung Khâu (1) 01/01/1970

Chương 271: Hán Đế Đi Tuần 01/01/1970

Chương 270: Thái Bình Thịnh Thế Mơ Ảo 01/01/1970

Chương 269: Ác Lai Ra Uy 01/01/1970

Chương 268: Vũ Phu Tranh Hùng 01/01/1970

Chương 267: Tây Viên Lập Bát Giáo (3) 01/01/1970

Chương 266: Tây Viên Lập Bát Giáo (2) 01/01/1970

Chương 265: Tây Viên Lập Bát Giáo (1) 01/01/1970

Chương 264: Người Đến Từ Lương Châu (4) 01/01/1970

Chương 263: Người Đến Từ Lương Châu (3) 01/01/1970

Chương 262: Người Đến Từ Lương Châu (2) 01/01/1970

Chương 261: Người Đến Từ Lương Châu (1) 01/01/1970

Chương 260: Gặp Lại Cố Nhân 01/01/1970

Chương 259: Trù Tính Lập Tân Quân (3) 01/01/1970

Chương 258: Trù Tính Lập Tân Quân (2) 01/01/1970

Chương 257: Trù Tính Lập Tân Quân (1) 01/01/1970

Chương 256: Con Gái Văn Cơ (2) 01/01/1970

Chương 255: Con Gái Văn Cơ (1) 01/01/1970

Chương 254: Hán Đế Do Dự (3) 01/01/1970

Chương 253: Hán Đế Do Dự (2) 01/01/1970

Chương 252: Hán Đế Do Dự (1) 01/01/1970

Chương 251: Biện Vương Tử (6) 01/01/1970

Chương 250: Biện Vương Tử (5) 01/01/1970

Chương 249: Biện Vương Tử (4) 01/01/1970

Chương 248: Biện Vương Tử (3) 01/01/1970

Chương 247: Biện Vương Tử (2) 01/01/1970

Chương 246: Biện Vương Tử (1) 01/01/1970

Chương 245: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(4) 01/01/1970

Chương 244: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(3) 01/01/1970

Chương 243: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(2) 01/01/1970

Chương 242: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(1) 01/01/1970

Chương 241: Hưng Thịnh Không Quá Ba Đời(2) 01/01/1970

Chương 240: Hưng Thịnh Không Quá Ba Đời(1) 01/01/1970

Chương 239: Bắc Cung Giáo Úy(3) 01/01/1970

Chương 238: Bắc Cung Giáo Úy(2) 01/01/1970

Chương 237: Bắc Cung Giáo Úy(1) 01/01/1970

Chương 236: Trần Ai Lạc Định(2) 01/01/1970

Chương 235: Trần Ai Lạc Định(1) 01/01/1970

Chương 234: Hàn Dữ Mã (Hết) 01/01/1970

Chương 233: Hàn Dữ Mã (11) 01/01/1970

Chương 232: Hàn Dữ Mã (10) 01/01/1970

Chương 231: Hàn Dữ Mã (9) 01/01/1970

Chương 230: Hàn Dữ Mã (8) 01/01/1970

Chương 229: Hàn Dữ Mã (7) 01/01/1970

Chương 228: Hàn Dữ Mã (6) 01/01/1970

Chương 227: Hàn Dữ Mã (5) 01/01/1970

Chương 226: Hàn Dữ Mã (4) 01/01/1970

Chương 225: Hàn Dữ Mã (3) 01/01/1970

Chương 224: Hàn Dữ Mã (2) 01/01/1970

Chương 223: Hàn Dữ Mã (1) 01/01/1970

Chương 222: Thiên Nhân Cảm Ứng (3) 01/01/1970

Chương 221: Thiên Nhân Cảm Ứng (2) 01/01/1970

Chương 220: Thiên Nhân Cảm Ứng (1) 01/01/1970

Chương 219: Huyết Án Kiến Xuân Môn (5) 01/01/1970

Chương 218: Huyết Án Kiến Xuân Môn (4) 01/01/1970

Chương 217: Huyết Án Kiến Xuân Môn(3) 01/01/1970

Chương 216: Huyết Án Kiến Xuân Môn(2) 01/01/1970

Chương 215: Huyết Án Kiến Xuân Môn(1) 01/01/1970

Chương 214: Lời Đồn Đãi Khắp Nơi(2) 01/01/1970

Chương 213: Lời Đồn Đãi Khắp Nơi(1) 01/01/1970

Chương 212: Người Thành Thật Tức Giận (6) 01/01/1970

Chương 211: Người Thành Thật Tức Giận (4) 01/01/1970

Chương 210: Người Thành Thật Tức Giận (3) 01/01/1970

Chương 209: Người Thành Thật Tức Giận (2) 01/01/1970

Chương 208: Người Thành Thật Tức Giận (1) 01/01/1970

Chương 207: Thái Ung Trở Về (3) 01/01/1970

Chương 206: Thái Ung Trở Về (2) 01/01/1970

Chương 205: Thái Ung Trở Về (1) 01/01/1970

Chương 204: Thiết Mã Kim Qua Nhập Mộng Lai (2) 01/01/1970

Chương 203: Thiết Mã Kim Qua Nhập Mộng Lai 01/01/1970

Chương 202: Lang Tâm Tử Thiết, Phong Tình Bất Giải(2) 01/01/1970

Chương 201: Lang Tâm Tử Thiết, Phong Tình Bất Giải(1) 01/01/1970

Chương 200: Có Chăng Thương Hương Tiếc Ngọc(2) 01/01/1970

Chương 199: Có Chăng Thương Hương Tiếc Ngọc(1) 01/01/1970

Chương 198: Loan Vệ Quân (2) 01/01/1970

Chương 197: Loan Vệ Quân (1) 01/01/1970

Chương 196: Đổng Phi Chưởng Binh 01/01/1970

Chương 195: Nguyệt Đán Bình(2) 01/01/1970

Chương 194: Nguyệt Đán Bình(1) 01/01/1970

Chương 193: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (5) 01/01/1970

Chương 192: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (4) 01/01/1970

Chương 191: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (3) 01/01/1970

Chương 190: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (2) 01/01/1970

Chương 189: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (1) 01/01/1970

Chương 188: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(3) 01/01/1970

Chương 187: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(2) 01/01/1970

Chương 186: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(1) 01/01/1970

Chương 185: Tam Sửu Chiến Tam Anh (5) 01/01/1970

Chương 184: Tam Sửu Chiến Tam Anh (4) 01/01/1970

Chương 183: Tam Sửu Chiến Tam Anh (3) 01/01/1970

Chương 182: Tam Sửu Chiến Tam Anh (2) 01/01/1970

Chương 181: Tam Sửu Chiến Tam Anh (1) 01/01/1970

Chương 180: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(4) 01/01/1970

Chương 179: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(3) 01/01/1970

Chương 178: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(2) 01/01/1970

Chương 177: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(1) 01/01/1970

Chương 176: Như Thật Như Ảo(2) 01/01/1970

Chương 175: Như Thật Như Ảo(1) 01/01/1970

Chương 174: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(4) 01/01/1970

Chương 173: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(3) 01/01/1970

Chương 172: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(2) 01/01/1970

Chương 171: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(1) 01/01/1970

Chương 170: Phòng Ngừa Chu Đáo 01/01/1970

Chương 169: Bổng Lộc Tam Bách Thạch (5) 01/01/1970

Chương 168: Bổng Lộc Tam Bách Thạch (4) 01/01/1970

Chương 167: Bổng Lộc Tam Bách Thạch (3) 01/01/1970

Chương 166: Bổng Lộc Tam Bách Thạch(2) 01/01/1970

Chương 165: Bổng Lộc Ba Trăm Thạch(1) 01/01/1970

Chương 164: Ngũ Cầm Hí Chính Tông 01/01/1970

Chương 163: Bàng Gia Có Người Tên Là Lệnh Minh 01/01/1970

Chương 162: Dã Ngưu Bôn Tẩu Thiêu Đương(Hạ) 01/01/1970

Chương 161: Dã Ngưu Bôn Tẩu Thiêu Đương(Thượng) 01/01/1970

Chương 160: Mỹ Nữ Dã Thú 01/01/1970

Chương 159: Công Tử Đại Tài Ít Người Sánh Kịp (Hạ) 01/01/1970

Chương 158: Công Tử Đại Tài Ít Người Sánh Kịp (Thượng) 01/01/1970

Chương 157: Lương Châu Chi Loạn (Hạ) 01/01/1970

Chương 156: Lương Châu Chi Loạn (Thượng) 01/01/1970

Chương 155: Nhất Thủ Hoàng Kim, Nhất Thủ Đồ Đao (2) 01/01/1970

Chương 154: Nhất Thủ Hoàng Kim, Nhất Thủ Đồ Đao (Hạ) 01/01/1970

Chương 153: Nhất Thủ Hoàng Kim, Nhất Thủ Đồ Đao (Thượng) 01/01/1970

Chương 152: Độc Sĩ Cổ Hủ(Hạ) 01/01/1970

Chương 151: Độc Sĩ Cổ Hủ(Thượng) 01/01/1970

Chương 150: Sắc Lặc Ca(Hạ) 01/01/1970

Chương 149: Sắc Lặc Ca(Thượng) 01/01/1970

Chương 148: Mỹ Nhân Áo Trắng 01/01/1970

Chương 147: Hư Thực Như Mộng 01/01/1970

Chương 146: Nữ Hổ Doanh 01/01/1970

Chương 145: Hà Đông Nhất Phách 01/01/1970

Chương 144: Gặp Gỡ Mạnh Đức 01/01/1970

Chương 143: Quay Về Hà Đông (3) 01/01/1970

Chương 142: Quay Về Hà Đông (2) 01/01/1970

Chương 141: Quay Về Hà Đông (1) 01/01/1970

Chương 140: Huynh Đệ Gặp Lại 01/01/1970

Chương 139: Điều Kiện Minh Chủ 01/01/1970

Chương 138: Văn Đài Chịu Nhục 01/01/1970

Chương 137: Giang Đông Mãnh Hổ 01/01/1970

Chương 136: Mạnh Đức Gặt Hái 01/01/1970

Chương 135: Đảng Người Gian Nan 01/01/1970

Chương 134: Phụng Hiếu Xuất Mã 01/01/1970

Chương 133: Quần Anh Hội 01/01/1970

Chương 132: Vương Tá Tài Dã 01/01/1970

Chương 131: Tướng Quân Uy Vũ 01/01/1970

Chương 130: Phụ Tử Gặp Nhau 01/01/1970

Chương 129: Tình Huống Ngày Càng Khó Khăn 01/01/1970

Chương 128: Âm Thác Dương Soa 01/01/1970

Chương 127: Nghĩa Chân Chi Tử (2) 01/01/1970

Chương 126: Nghĩa Chân Chi Tử (1) 01/01/1970

Chương 125: Tả Trung Lang Tướng 01/01/1970

Chương 124: Giết Trương Ngưu Giác (2) 01/01/1970

Chương 123: Giết Trương Ngưu Giác (1) 01/01/1970

Chương 122: Đào Anh Tam Viên 01/01/1970

Chương 121: Đổng Trác Hội Tam Anh 01/01/1970

Chương 120: Phi Công Tử Đột Phá Vòng Vây 01/01/1970

Chương 119: Giảo Nhục Kỵ (8) 01/01/1970

Chương 118: Giảo Nhục Kỵ (7) 01/01/1970

Chương 117: Giảo Nhục Kỵ (6) 01/01/1970

Chương 116: Giảo Nhục Kỵ (5) 01/01/1970

Chương 115: Giảo Nhục Kỵ (4) 01/01/1970

Chương 114: Giảo Nhục Kỵ (3) 01/01/1970

Chương 113: Giảo Nhục Kỵ (2) 01/01/1970

Chương 112: Giảo Nhục Kỵ (1) 01/01/1970

Chương 111: Dĩ Hán Chi Tranh (2) 01/01/1970

Chương 110: Dĩ Hán Chi Tranh. 01/01/1970

Chương 109: Lạc Dương Đẫm Máu 01/01/1970

Chương 108: Biến Loạn Nam Cung Môn. 01/01/1970

Chương 107: Đổng Trác Nguy Tường 01/01/1970

Chương 106: Đi Lạc Dương 01/01/1970

Chương 105: Tam Sửu Kết Nghĩa 01/01/1970

Chương 104: Thái Bình Loạn. 01/01/1970

Chương 103: Bàng Đức Công 01/01/1970

Chương 102: Trương Cơ Từ Quan 01/01/1970

Chương 101: Thiếu Niên Đi 01/01/1970

Chương 100: Đồng Tử Cưỡi Ngưu 01/01/1970

Chương 99: Ngũ Khê Man Nhân 01/01/1970

Chương 98: Thương Hàn Bệnh Chứng 01/01/1970

Chương 97: Phi Yến Đi Về Nam 01/01/1970

Chương 96: Hoả Thiêu Bàn Long Cốc (2) 01/01/1970

Chương 95: Hoả Thiêu Bàn Long Cốc (1) 01/01/1970

Chương 94: Một Ngữ Đánh Thức Người Trong Mộng. 01/01/1970

Chương 93: Gia Cát Nhất Tộc. 01/01/1970

Chương 92: Liên Tục Chiến Đấu Ở Chiến Trường Thanh, Từ. 01/01/1970

Chương 91: Đoạn Đầu Câu 01/01/1970

Chương 90: Giết Thiên Lôi 01/01/1970

Chương 89: Cự Ma Nhi Lai Tập (2) 01/01/1970

Chương 88: Cự Ma Nhi Lai Tập 01/01/1970

Chương 87: Vạn Nhân Ngô Vãng Hí 01/01/1970

Chương 86: Gặp Lại Đường Chu 01/01/1970

Chương 85: Ngữ Thành Nói Về Thái Bình Đạo 01/01/1970

Chương 84: Người Thông Minh Giả Vờ Ngốc 01/01/1970

Chương 83: Song Sửu 01/01/1970

Chương 82: Cổ Chi Ác Lai 01/01/1970

Chương 81: Lưu Môn Huyết Án 01/01/1970

Chương 80: Phó Dĩ Ngô 01/01/1970

Chương 79: Lý Nho Chi Mưu 01/01/1970

Chương 78: Đường Đi Gập Ghềnh 01/01/1970

Chương 77: Mỗi Người Một Ngã 01/01/1970

Chương 76: Hối Tiếc Không Kịp 01/01/1970

Chương 75: Tái Chiến Khăn Vàng 01/01/1970

Chương 74: Phi Bạch Tuyệt Luân 01/01/1970

Chương 73: Vô Tình Gặp Nơi Hoang Dã 01/01/1970

Chương 72: Thái Bình Giáo Đồ 01/01/1970

Chương 71: Duyên Sâu Duyên Nông 01/01/1970

Chương 70: Cơn Giận Bỉ Phu 01/01/1970

Chương 69: Vũ Phu Vô Danh 01/01/1970

Chương 68: Cự Ma Sĩ (2) 01/01/1970

Chương 67: Cự Ma Sĩ (1) 01/01/1970

Chương 66: Phụ Tử Nhất Nặc (2) 01/01/1970

Chương 65: Phụ Tử Nhất Nặc (1) 01/01/1970

Chương 64: Thiếu Nguyên Bồ Nguyên (2) 01/01/1970

Chương 63: Thiếu Nguyên Bồ Nguyên (1) 01/01/1970

Chương 62: Trở Mặt Thành Thù 01/01/1970

Chương 61: Tang Nữ Đổng Trác 01/01/1970

Chương 60: Trung Nguyên Vô Chiến Sự (2) 01/01/1970

Chương 59: Trung Nguyên Vô Chiến Sự (1) 01/01/1970

Chương 58: Tái Ngộ Bùi Nguyên Thiệu 01/01/1970

Chương 57: Hàn Cửu Khúc 01/01/1970

Chương 56: Phá Khương Khó Khăn 01/01/1970

Chương 55: Cự Ma Nhi 01/01/1970

Chương 54: Tiến Thoái Lưỡng Nan 01/01/1970

Chương 53: Danh Câu Tượng Long 01/01/1970

Chương 52: Tái Kiến Tỷ Tỷ 01/01/1970

Chương 51: Người Ở Hiểm Cảnh 01/01/1970

Chương 50: Ngựa Chấn Kim Thành (3) 01/01/1970

Chương 49: Ngựa Chấn Kim Thành (2) 01/01/1970

Chương 48: Ngựa Chấn Kim Thành (1) 01/01/1970

Chương 47: Yến Vô Hảo Yến (2) 01/01/1970

Chương 46: Yến Vô Hảo Yến (1) 01/01/1970

Chương 45: Hoàng Hà Cửu Khúc 01/01/1970

Chương 44: Tây Bộ Đô Uý (2) 01/01/1970

Chương 43: Tây Bộ Đô Uý (1) 01/01/1970

Chương 42: A Sửu Tương Tuy (2) 01/01/1970

Chương 41: A Sửu Tương Tuy (1) 01/01/1970

Chương 40: Giết Người Công Tử (2) 01/01/1970

Chương 39: Giết Người " Công Tử" 01/01/1970

Chương 38: Xao Sơn Chấn Hổ (2) 01/01/1970

Chương 37: Xao Sơn Chấn Hổ (1) 01/01/1970

Chương 36: Đám Hỏi Vệ Gia (2) 01/01/1970

Chương 35: Đám Hỏi Vệ Gia (1) 01/01/1970

Chương 34: Tâm Tư Lục Y (2) 01/01/1970

Chương 33: Tâm Tư Lục Y 01/01/1970

Chương 32: Phóng Trường Tuyến 01/01/1970

Chương 31: Cầu Quan (2) 01/01/1970

Chương 30: Cầu Quan (1) 01/01/1970

Chương 29: Sở Vi Hà Lai (2) 01/01/1970

Chương 28: Sở Vi Hà Lai 01/01/1970

Chương 27: Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ.(2) 01/01/1970

Chương 26: Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ. 01/01/1970

Chương 25: Giết Chóc(3) 01/01/1970

Chương 24: Giết Chóc(2) 01/01/1970

Chương 23: Giết Chóc(1) 01/01/1970

Chương 22: Tâm Tư(2) 01/01/1970

Chương 21: Tâm Tư(1) 01/01/1970

Chương 20: Mã Nô Tiểu Thiết(2) 01/01/1970

Chương 19: Mã Nô Tiểu Thiết(1) 01/01/1970

Chương 18: Sư Tông Thú(2) 01/01/1970

Chương 17: Sư Tông Thú(1) 01/01/1970

Chương 16: Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (2) 01/01/1970

Chương 15: Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (1) 01/01/1970

Chương 14: Đại Tỷ (2) 01/01/1970

Chương 13: Đại Tỷ (1) 01/01/1970

Chương 12: Kim Thành Phá Khương (1) 01/01/1970

Chương 11: Phục Di Bảo Khố (2) 01/01/1970

Chương 10: Phục Di Bảo Khố 01/01/1970

Chương 9: Dục Vọng - Một Người Địch Vạn (2) 01/01/1970

Chương 8: Dục Vọng - Một Người Địch Vạn 01/01/1970

Chương 7: Sát Nhân Ca (2) 01/01/1970

Chương 6: Sát Nhân Ca (1) 01/01/1970

Chương 5: Trời Sinh Lực Vương (2) 01/01/1970

Chương 4: Trời Sinh Lực Vương 01/01/1970

Chương 3: Ấu Tử Đổng Trác 01/01/1970

Chương 2: Sống Lại (2) 01/01/1970

Chương 1: Sống Lại (1) 01/01/1970