Ám Chi Lạc Ấn

Ám Chi Lạc Ấn

Tên khác: Ấn Kí Bóng Tối
Thể loại: Manhua , Sci-Fi , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ám Chi Lạc Ấn:

câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…

Danh sách chương

Chapter 100 30/03/2019

Chapter 99 30/03/2019

Chapter 98 30/03/2019

Chapter 97 30/03/2019

Chapter 96 29/03/2019

Chapter 95 29/03/2019

Chapter 94 29/03/2019

Chapter 93 29/03/2019

Chapter 92 29/03/2019

Chapter 91 26/03/2019

Chapter 90 26/03/2019

Chapter 89 26/03/2019

Chapter 88 20/03/2019

Chapter 87 19/03/2019

Chapter 86 19/03/2019

Chapter 85 19/03/2019

Chapter 84 19/03/2019

Chapter 83 17/03/2019

Chapter 82 17/03/2019

Chapter 81 17/03/2019

Chapter 80 17/03/2019

Chapter 79 16/03/2019

Chapter 78 16/03/2019

Chapter 77 16/03/2019

Chapter 76 16/03/2019

Chapter 75 16/03/2019

Chapter 74 14/03/2019

Chapter 73 14/03/2019

Chapter 72 14/03/2019

Chapter 71 14/03/2019

Chapter 70 14/03/2019

Chapter 69 13/03/2019

Chapter 68 13/03/2019

Chapter 67 13/03/2019

Chapter 66 13/03/2019

Chapter 65 13/03/2019

Chapter 64 13/03/2019

Chapter 63 13/03/2019

Chapter 62 13/03/2019

Chapter 61 10/03/2019

Chapter 60 10/03/2019

Chapter 59 20/02/2019

Chapter 58 18/02/2019

Chapter 57 12/02/2019

Chapter 56 12/02/2019

Chapter 55 09/02/2019

Chapter 54 08/02/2019

Chapter 53 29/01/2019

Chapter 52 28/01/2019

Chapter 51 27/01/2019

Chapter 50.2 23/01/2019

Chapter 50.1 22/01/2019

Chapter 49 22/01/2019

Chapter 48 21/01/2019

Chapter 47 21/01/2019

Chapter 46 21/01/2019

Chapter 45 09/01/2019

Chapter 44 07/01/2019

Chapter 43 07/01/2019

Chapter 42 04/01/2019

Chapter 41 02/01/2019

Chapter 40 02/01/2019

Chapter 39 19/12/2018

Chapter 38 15/12/2018

Chapter 37 11/12/2018

Chapter 36 19/11/2018

Chapter 35 18/11/2018

Chapter 34 08/11/2018

Chapter 33 24/10/2018

Chapter 32 22/10/2018

Chapter 31 08/10/2018

Chapter 30 05/10/2018

Chapter 29 19/09/2018

Chapter 28 13/09/2018

Chapter 27 11/09/2018

Chapter 26 07/09/2018

Chapter 25 05/09/2018

Chapter 24 05/09/2018

Chapter 23 05/09/2018

Chapter 22 02/09/2018

Chapter 21 30/08/2018

Chapter 20 30/08/2018

Chapter 19 30/08/2018

Chapter 18 28/08/2018

Chapter 17 28/08/2018

Chapter 16 28/08/2018

Chapter 15 28/08/2018

Chapter 14 28/08/2018

Chapter 13 28/08/2018

Chapter 12 28/08/2018

Chapter 11 28/08/2018

Chapter 10 28/08/2018

Chapter 9 28/08/2018

Chapter 8 28/08/2018

Chapter 7 28/08/2018

Chapter 6 28/08/2018

Chapter 5 28/08/2018

Chapter 4 28/08/2018

Chapter 3 28/08/2018

Chapter 2 28/08/2018

Chapter 1 28/08/2018