Bá Chủ Học Đường

Bá Chủ Học Đường

Tên khác: Boss In School
Thể loại: Comedy , Manhwa , Martial Arts , School Life
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bá Chủ Học Đường:

Seth Kwon- một kẻ sinh ra đã cực kì khoái dánh lộn. Nhưng vì lời hứa với mẹ, cậu ta đã dừng đánh nhau....Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố cậu qua đời, để lại một lời nhắn với cậu răng : " Tuyệt đối đừng bao giờ thua cuộc"

 

Danh sách chương

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 052 22/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 051 22/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 050 21/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 049 20/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 048 19/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 047 18/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 046 17/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 045 16/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 044 15/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 043 14/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 042 12/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 041 12/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 040 12/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 039 09/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 038 09/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 037 09/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 036 09/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 035 09/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 034 09/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 033 03/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 032 02/08/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 031 31/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 030 31/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 029 28/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 028 28/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 027 27/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 026 27/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 025 24/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 024 24/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 023 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 022 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 021 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 020 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 019 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 018 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 017 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 016 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 015 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 014 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 013 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 012 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 011 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 010 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 009 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 008 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 007 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 006 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 005 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 004 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 003 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 002 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 001 23/07/2019

BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG Chap 000 23/07/2019