Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tên khác: Bách Luyện Thành Tiên
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Huyễn Vũ
Trạng thái: Kết thúc


5 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bách Luyện Thành Tiên:

Nếu bạn nào đã từng yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên Truyện thì truyện này có thể xem là Phàm Nhân Tu Tiên thứ 2, nhân vật chính không có linh căn, không thể thuận lợi tu tiên, phải dùng đan dược để tu luyện.
Vậy như thế nào để có được đan dược để tu luyện trong một thế giới khắc nghiệt, nhân vật chính là một đệ tử đê cấp của một môn phái tu chân thuộc hàng tam lưu, không có linh căn không thể tu luyện, nếu như Hàn Lập trong PNTT có được chiếc bình thần kỳ có thể ươm trồng thảo dược thì nhân vật chính ở đây Lâm Hiên cũng có một khả năng đặc biệt. Nào chúng ta cùng theo chân của nhân vật chính để theo dõi bước đường trở thành một cự đầu như thế nào nhé!!

Danh sách chương

Lời cuối sách 17/10/2016

Chương 4220 : Đại kết cục 17/10/2016

Chương 4219 : Hồng Mông chi Hỏa 17/10/2016

Chương 4218 : Tinh Hải diệu dụng 17/10/2016

Chương 4217 : Tinh Không bí thuật 17/10/2016

Chương 4216 : Tiểu Mao Cầu cùng Cổ thú Thủy Tổ 17/10/2016

Chương 4215: Đều có át chủ bài 17/10/2016

Chương 4214 : Điền Tương đòn sát thủ 17/10/2016

Chương 4213 : Cuối cùng quyết chiến 17/10/2016

Chương 4212 : Chân Tiên Giới 17/10/2016

Chương 4211: Huyễn Linh Thiên Hỏa đại thành 17/10/2016

Chương 4210: Sợ bóng sợ gió một hồi 17/10/2016

Chương 4209: Thần diệu bí thuật 17/10/2016

Chương 4208: Atula Vương cùng Nguyệt Nhi 17/10/2016

Chương 4207: Điền Tương ý định 17/10/2016

Chương 4206: Ba năm 17/10/2016

Chương 4205: Ngoài ý muốn 17/10/2016

Chương 4204: Điền Tương quyết chiến Atula 17/10/2016

Chương 4203: Atula Vương 17/10/2016

Chương 4202 : Nghìn cân treo sợi tóc 17/10/2016

Chương 4201 : Diệu kế dụ địch 17/10/2016

Chương 4200 : Nguy cơ trải rộng 17/10/2016

Chương 4199: Điền Tương tuyệt kỹ 17/10/2016

Chương 4198 : Thần diệu huyễn thuật 17/10/2016

Chương 4197: Ngoài ý muốn viện thủ 17/10/2016

Chương 4196 : Điền Tương phá trận 17/10/2016

Chương 4195 : Bách Linh Kiếm 17/10/2016

Chương 4194 : Chân Linh dung hợp cùng Cự Nhân 17/10/2016

Chương 4193 : Chân Linh Thần Binh cùng Tinh Không Lĩnh Vực 17/10/2016

Chương 4192 : Bách Linh Ấn 17/10/2016

Chương 4191: Cực kỳ nguy hiểm 17/10/2016

Chương 4190 : Sống sót sau tai nạn 17/10/2016

Chương 4189 : Mua dây buộc mình 17/10/2016

Chương 4188: Liên thủ một kích 17/10/2016

Chương 4187 : Bách Bảo quang cầu 17/10/2016

Chương 4186: Sợ bóng sợ gió một hồi 17/10/2016

Chương 4185 : Thôn giới Thiềm Thừ 17/10/2016

Chương 4184 : Thiên Hồ truyền thừa 17/10/2016

Chương 4183 : Điền Tương thực lực chân chính 17/10/2016

Chương 4182 : Tinh Hải hiện thế 17/10/2016

Chương 4181 : Atula cùng Thiên Vu Thần Nữ 17/10/2016

Chương 4180 : Thật là khó bí quyết 17/10/2016

Chương 4179 : Hàn Long Chân Nhân đòn sát thủ 17/10/2016

Chương 4178 : Băng Phách 17/10/2016

Chương 4177 : Hóa bướm thành Tiên 17/10/2016

Chương 4176 : Thần diệu Vạn Quyển Thiên Thư 17/10/2016

Chương 4175 : Chiết Dực vẫn lạc 17/10/2016

Chương 4174 : Bất khả tư nghị cường đại 17/10/2016

Chương 4173 : Kinh người chênh lệch 17/10/2016

Chương 4172 : Lâm Hiên cùng Điền Tương 17/10/2016

Chương 4171 : Lâm trận đào ngũ 17/10/2016

Chương 4170 : Đại hô hàm chiến 17/10/2016

Chương 4169 : Chủ quan khinh địch 17/10/2016

Chương 4168: Ngoài ý muốn cường địch 17/10/2016

Chương 4167: Gần trong gang tấc bảo vật 17/10/2016

Chương 4166 : Ngọc Phù đưa tin 17/10/2016

Chương 4165 : Tương kế tựu kế 17/10/2016

Chương 4164 : Điền Tiểu Kiếm vẫn lạc 17/10/2016

Chương 4163 : Quỷ dị bí thuật 17/10/2016

Chương 4162 : Điền Tiểu Kiếm thân hãm tuyệt địa 17/10/2016

Chương 4161 : Vây công 17/10/2016

Chương 4160 : Lau mắt mà nhìn 17/10/2016

Chương 4159 : Linh Giới cao thủ tề tụ 17/10/2016

Chương 4158 : Huyền Thiên Linh Vực 17/10/2016

Chương 4157 : Thần thông quảng đại 17/10/2016

Chương 4156 : Ba Đầu Sáu Tay 17/10/2016

Chương 4155: Chân Ma Toái Không Đao 17/10/2016

Chương 4154: Hóa đá pho tượng 17/10/2016

Chương 4153 : Có tất cả tính toán 17/10/2016

Chương 4152 : Điền Tiểu Kiếm nguy cơ 17/10/2016

Chương 4151 : Tiểu Mao Cầu cảm ứng 17/10/2016

Chương 4150: Tiên Miểu Viên 17/10/2016

Chương 4149 : Thần kỳ Linh Thảo Viên 17/10/2016

Chương 4148 : Thông minh lựa chọn 17/10/2016

Chương 4147 : Điền Tiểu Kiếm cùng Điền Tương 17/10/2016

Chương 4145 : Lâm Hiên cùng Thiên Vu Thần Nữ 17/10/2016

Chương 4144 : Nhanh chân đến trước 17/10/2016

Chương 4143 : Hồn nhiên thiên thành trận pháp 17/10/2016

Chương 4142 : Thần bí ốc đảo 17/10/2016

Chương 4141 : Mưu tính sâu xa 17/10/2016

Chương 4140 : Ném loạn bảo tàng 17/10/2016

Chương 4139 : Cửu Thiên Tức Nhưỡng cạm bẫy 17/10/2016

Chương 4138 : Thời gian chi độc 17/10/2016

Chương 4137 : Dương Đông kích Tây. 17/10/2016

Chương 4136 : Nguyệt Nhi chi uy 17/10/2016

Chương 4135 : Vô tận Pháp bảo 17/10/2016

Chương 4134 : Thẹn quá hoá giận 17/10/2016

Chương 4133 : Lâm Hiên kiếp trước 17/10/2016

Chương 4132: Núi cao hồ nước 17/10/2016

Chương 4131: Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thư 17/10/2016

Chương 4130: Cuối cùng trò chơi 17/10/2016

Chương 4129: Cửu Thiên Huyền Nữ 17/10/2016

Chương 4128: Đại năng tụ tập 17/10/2016

Chương 4127: Lại kết kim lan 17/10/2016

Chương 4126: Ngũ Sắc Thần Quang 17/10/2016

Chương 4125 : Vô hình Kiếm Khí cùng thần bí Lĩnh Vực 17/10/2016

Chương 4124 : Băng Phách Thủy Tổ cùng Thái Bạch Kiếm Tiên 17/10/2016

Chương 4123 : Tinh Không phong bạo cùng nguyên tố chi nộ 17/10/2016

Chương 4122: Thực Lực Cuối Cùng Của Chân Tiên Như Thế Nào 17/10/2016

Chương 4121: Một đoàn loạn ma 17/10/2016

Chương 4120: Cường trung tự hữu cường trung thủ 17/10/2016

Chương 4119: Khổ Hải Tôn Giả 17/10/2016

Chương 4118: Quần tiên hàng lâm 17/10/2016

Chương 4117 : Nguyên Tố Chi Thần 17/10/2016

Chương 4116 : Gặp lại Vũ Đồng Tiên Tử 17/10/2016

Chương 4115 : Kiếp trước kinh nghiệm 17/10/2016

Chương 4114 : Lâm Hiên cùng Khổng Tước 17/10/2016

Chương 4113 : Tuyệt cảnh trong Lâm Hiên 17/10/2016

Chương 4112 : Phúc họa tương y 17/10/2016

Chương 4111 : Long sinh cửu tử cùng Hồng Mông Vũ Trụ 17/10/2016

Chương 4110 : Thiên Vu Thần Nữ 17/10/2016

Chương 4109: Hắc y thiếu nữ 17/10/2016

Chương 4108: Quang hồ hiện 17/10/2016

Chương 4107: Cửu Thiên Tức Nhưỡng 17/10/2016

Chương 4106 : Khổng Tước thức tỉnh 17/10/2016

Chương 4105: Chân Tiên giới thực lực 17/10/2016

Chương 4104 : Lăng La Ngọc Phù 17/10/2016

Chương 4103 : Tinh Không phong bạo 17/10/2016

Chương 4102 : Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên 17/10/2016

Chương 4101: Thượng Cổ che giấu kết quả 17/10/2016

Chương 4100: Phượng Hoàng cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu 17/10/2016

Chương 4099: Tần Nghiên kiếp trước chi mê 17/10/2016

Chương 4098: Vân Trung Tiên Tử cùng Hóa Vũ Chân Nhân 17/10/2016

Chương 4097: Phượng Hoàng tuyệt chiêu cùng mạnh nhất Chân Tiên 17/10/2016

Chương 4096 : Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng 17/10/2016

Chương 4095 : Trường sinh bất lão 17/10/2016

Chương 4094 : Khổng Tước chi cảnh 17/10/2016

Chương 4093 : Hóa Vũ Chân Nhân cùng Lam Sắc Tinh Hải 17/10/2016

Chương 4092 : Thượng cổ chi mê (hạ) 17/10/2016

Chương 4091 : Thượng cổ chi mê (trung) 17/10/2016

Chương 4090 : Thượng cổ chi mê (thượng) 17/10/2016

Chương 4089 : Chân Tiên khởi nguyên 17/10/2016

Chương 4088 : Chân Linh không gian 17/10/2016

Chương 4087 : Cửu Hâm Băng Ngọc 17/10/2016

Chương 4086 : Thần bí bảo vật 17/10/2016

Chương 4085 : Động tác mau lẹ 17/10/2016

Chương 4084 : Thần bí không gian 17/10/2016

Chương 4083 : Liên thủ 17/10/2016

Chương 4082 : Cự Kình Vương cùng Huyền Thạch Giới 17/10/2016

Chương 4081 : Khách tới ngoài ý muốn 17/10/2016

Chương 4080 : Giảo hoạt Điền Tiểu Kiếm 17/10/2016

Chương 4079 : Vạn năm ân cừu 17/10/2016

Chương 4078 : Khô Vinh Thượng Tiên 17/10/2016

Chương 4077 : Ma tộc Đại Thống Lĩnh cùng Chân Tiên 17/10/2016

Chương 4076: Điền Tiểu Kiếm cùng bẫy rập 17/10/2016

Chương 4075 : Huyễn Linh Thiên Hỏa cùng Thất Sắc Huyền Băng Hỏa 17/10/2016

Chương 4074 : Điền Tiểu Kiếm thực lực 17/10/2016

Chương 4073 : Không tốt tin tức 17/10/2016

Chương 4072: Băng Phách tiên tử 17/10/2016

Chương 4071: Phong ấn buông lỏng 17/10/2016

Chương 4070: Không gian thần thông chi mạng nhện 17/10/2016

Chương 4069: Huyền Phượng tiên tử cùng Vân Trùng giới 17/10/2016

Chương 4068: Thanh Khâu giới 17/10/2016

Chương 4067 : Tam Giới cao thủ đứng đầu 17/10/2016

Chương 4066 : Kỳ quái ngoài ý muốn 17/10/2016

Chương 4065 : Hư không truyền thư 17/10/2016

Chương 4064 : Con mồi 17/10/2016

Chương 4063: Thuấn Tức Thiên Lý 17/10/2016

Chương 4062: Huyễn Tâm Liên Hỏa 17/10/2016

Chương 4061: Tần Nghiên ý đồ đến 17/10/2016

Chương 4060 : Không có trùng hợp 17/10/2016

Chương 4059 : Thắng bại mấu chốt 17/10/2016

Chương 4058: Hư Vô vẫn lạc 17/10/2016

Chương 4057 : Chân tướng rõ ràng 17/10/2016

Chương 4056 : Kinh biến 17/10/2016

Chương 4055: Kỳ diệu thần thông 17/10/2016

Chương 4054 : Lĩnh Vực cuộc chiến 17/10/2016

Chương 4053 : Cáo mượn oai hùm 17/10/2016

Chương 4052 : Song phương cao thủ 17/10/2016

Chương 4051 : Kỳ diệu Lĩnh Vực 17/10/2016

Chương 4050 : Đoạt xá cùng Ma Tôn 17/10/2016

Chương 4049: Lâm Hiên cùng bẫy rập 17/10/2016

Chương 4048: Địa Giao Trùng 17/10/2016

Chương 4047 : Dũng không thể đỡ 17/10/2016

Chương 4046 : Cây kim so với cọng râu 17/10/2016

Chương 4045: Thế như chẻ tre 17/10/2016

Chương 4044 : Vô biên Ma Hải 17/10/2016

Chương 4043 : Vạn Nhận Bảo Bàn 17/10/2016

Chương 4042 : Ngàn vạn tu sĩ 17/10/2016

Chương 4041 : Củ khoai nóng bỏng tay 17/10/2016

Chương 4040 : Hư Vô hóa thân 17/10/2016

Chương 4039: Vân Trung Tiên Tử suy đoán 17/10/2016

Chương 4038: Hiểu lầm 17/10/2016

Chương 4037 : Kinh người lễ vật 17/10/2016

Chương 4036: Ánh mắt như điện 17/10/2016

Chương 4035 : Cao thủ tụ tập 17/10/2016

Chương 4034 : Vân Trung lại hiện ra 17/10/2016

Chương 4033 : Xui xẻo Hư Vô 17/10/2016

Chương 4032 : Tan thành mây khói 17/10/2016

Chương 4031: Nãi Long Chân Nhân diệu kế 17/10/2016

Chương 4030: Thừa dịp thắng truy kích 17/10/2016

Chương 4029 : Đại hoạch toàn thắng 17/10/2016

Chương 4028 : Tứ tán mà chạy 17/10/2016

Chương 4027: Hành vân lưu thủy 17/10/2016

Chương 4026: Dùng ít địch nhiều 17/10/2016

Chương 4025: Chính thức Ma Nham Thành chủ 17/10/2016

Chương 4024: Xưa đâu bằng nay 17/10/2016

Chương 4023 : Ba đại Ma Tôn 17/10/2016

Chương 4022: Lĩnh vực chi uy 17/10/2016

Chương 4021: Kẻ tài cao gan cũng lớn 17/10/2016

Chương 4020: Quảng Hàn giới cùng Điền Tiểu Kiếm 17/10/2016

Chương 4019: Gieo gió gặt bão 17/10/2016

Chương 4018: Kỳ quái thực lực 17/10/2016

Chương 4017: Lâm Hiên viện thủ 17/10/2016

Chương 4016: Dũng giả không sợ 17/10/2016

Chương 4015 : Tráng sĩ đoạn cổ tay 17/10/2016

Chương 4014 : Chui đầu vô lưới 17/10/2016

Chương 4013 : Nghênh chiến cường địch 17/10/2016

Chương 4012 : Lôi Hồn Băng Phách Kiếm 17/10/2016

Chương 4011: Đại triển thần uy 17/10/2016

Chương 4010: Thiên Ma đột kích 17/10/2016

Chương 4009: Đại ẩn ẩn tại thành phố 17/10/2016

Chương 4008 : Băng Phượng Tiên Tử chi thế như chẻ tre 17/10/2016

Chương 4007: Hoạt động ngầm 17/10/2016

Chương 4006: Tần Nghiên chi Truyền Âm Phù nguyên do 17/10/2016

Chương 4005: Biết vậy chẳng làm 17/10/2016

Chương 4004 : Băng Phượng cùng Cửu Linh Kiếm Thể 17/10/2016

Chương 4003 : Phòng ngừa chu đáo 17/10/2016

Chương 4002 : Bo bo giữ mình 17/10/2016

Chương 4001 : Không thể nói lý 17/10/2016

Chương 4000 : Vân Ẩn Tông cùng Tiên Đạo Minh 17/10/2016

Chương 3999 : Cửu Chân Phục Ma Đại Trận 17/10/2016

Chương 3998 : Hư Vô Ma Quân chi uy 17/10/2016

Chương 3997 : Lực chiến quần ma 17/10/2016

Chương 3996: Ma Diễm Điểu 17/10/2016

Chương 3995 : Linh Thủy Tông 17/10/2016

Chương 3994 : Xui xẻo Lâm Hiên 17/10/2016

Chương 3993: Ngoài ý liệu 17/10/2016

Chương 3992: Nguyệt Nhi hạ lạc 17/10/2016

Chương 3991 : Hàn Long Chân Nhân cùng Thiên Vu Thần Nữ 17/10/2016

Chương 3990 : Đại trí giả ngu 17/10/2016

Chương 3989 : Hàng long phục hổ 17/10/2016

Chương 3988: Chân Tiên Chi Thể 17/10/2016

Chương 3987 : Sơn Nhạc Cự Viên cùng Phượng Hoàng 17/10/2016

Chương 3986 : Phượng Hoàng Đỉnh cùng Vạn Kiếm Đồ 17/10/2016

Chương 3985 : Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia 17/10/2016

Chương 3984: Cùng thi triển thần thông 17/10/2016

Chương 3983 : Cường địch hàng lâm 17/10/2016

Chương 3982 : Tiền căn hậu quả 17/10/2016

Chương 3981: Thiên Ý như thế 17/10/2016

Chương 3980 : Hàn Long Chân Nhân cùng Thượng cổ chuyện cũ 17/10/2016

Chương 3979: Họa vô đơn chí 17/10/2016

Chương 3978 : Thoát khốn 17/10/2016

Chương 3977: Trọng thương Chân Tiên 17/10/2016

Chương 3976: Lam Sắc Tinh Hải 17/10/2016

Chương 3975: Linh Bảo Các 17/10/2016

Chương 3974: Cổ Thú Chi Vương cùng Tu Du Chi Bảo 17/10/2016

Chương 3973: Nguyên khí cự nhân cùng Nãi Long Chân Nhân 17/10/2016

Chương 3972 : Tiên Hồ cùng tiểu đạo đồng 17/10/2016

Chương 3971 : Bách Linh Chân Giải 17/10/2016

Chương 3970: Bát Vĩ Tiên Hồ 17/10/2016

Chương 3969 : Thực Cốt Tiên Tửu 17/10/2016

Chương 3968: Oan gia tụ đầu 17/10/2016

Chương 3967: Cường giả tụ tập 17/10/2016

Chương 3966: Lâm Hiên ngoài dự đoán mọi người ý định 17/10/2016

Chương 3965 : Hàn Long Chân Nhân cùng Tiểu Tiên Vực 17/10/2016

Chương 3964 : Cung điện 17/10/2016

Chương 3963: Xích Hỏa Ma Hạt 17/10/2016

Chương 3962 : Thần bí phong ấn 17/10/2016

Chương 3961 : Tri nhân tri diện bất tri tâm 17/10/2016

Chương 3960: Được đến toàn bộ không uổng phí công phu 17/10/2016

Chương 3959: Chân Tiên 17/10/2016

Chương 3958: Đoạt xá 17/10/2016

Chương 3957: Nghe ngóng rồi chuồn 17/10/2016

Chương 3956 : Mua dây buộc mình 17/10/2016

Chương 3955: Linh Hỏa cùng Đại Hải 17/10/2016

Chương 3954: Lâm Hiên quyết chiến Thiên Nguyên hầu 17/10/2016

Chương 3953: Thoát phá tiên gia chi bảo 17/10/2016

Chương 3952: Đánh võ mồm 17/10/2016

Chương 3951 : Pháp bảo thần thông 17/10/2016

Chương 3950 : Oan gia ngõ hẹp 17/10/2016

Chương 3949: Giả Tiên Nhân 17/10/2016

Chương 3948 : Xảo ngộ 17/10/2016

Chương 3947: Thần bí linh quả 17/10/2016

Chương 3946 : Tiểu Tiên Vực 17/10/2016

Chương 3945: Được cái này mất cái khác 17/10/2016

Chương 3944 :không gian kỳ diệu 17/10/2016

Chương 3943: Tiên Linh lực 17/10/2016

Chương 3942: Giống như đã từng quen biết 17/10/2016

Chương 3941 : Tiên Khôi Lỗi 17/10/2016

Chương 3940: truy tung bí thuật 17/10/2016

Chương 3939: Chim sẻ núp đằng sau 17/10/2016

Chương 3938 Nguyệt nhi tin tức 17/10/2016

chương 3937 canh cánh trong lòng 17/10/2016

Chương 3936: Chuyển nguy thành an 17/10/2016

Chương 3935: Tuyệt thế thần thông 17/10/2016

Chương 3934: Chân Linh Hóa Kiếm Quyết 17/10/2016

Chương 3933: Lâm Hiên cùng Thiên Toàn Kiếm Tôn 17/10/2016

Chương 3932: Kỳ tích xuất hiện 17/10/2016

Chương 3931 : Vân Ẩn Tông đại nguy cơ 17/10/2016

Chương 3930: Không Gian Xuyên Toa 17/10/2016

Chương 3929: Dũng chiến cường địch 17/10/2016

Chương 3928: Hộ phái đại chiến 17/10/2016

Chương 3927: Truyền âm cầu viện 17/10/2016

Chương 3926: Vân Ẩn Tông nguy tại sớm tối 17/10/2016

Chương 3925: Chỗ tối cường địch 17/10/2016

Chương 3924 : Thanh danh lan xa 17/10/2016

Chương 3923 : Hóa giải nguy cơ 17/10/2016

chương 3922: Tam Kiện Bảo Vật 17/10/2016

Chương 3921 : Tiên đạo Minh chủ 17/10/2016

Chương 3920 Thức thời là trang tuấn kiệt. 17/10/2016

Chương 3919 : Kinh người thần thông 17/10/2016

Chương 3918: Hóa hình vi vật 17/10/2016

Chương 3917 : Thần thức so đấu 17/10/2016

Chương 3916 : Ba chiêu định thắng bại 17/10/2016

Chương 3915: Mục đích chung 17/10/2016

Chương 3914 : Hắc Hùng Vương nhận thua 17/10/2016

Chương 3913: Chân Linh biến hóa 17/10/2016

Chương 3912: Cửu Thiên Thần La Tướng 17/10/2016

Chương 3911: Cử trọng nhược khinh 17/10/2016

Chương 3910 : Nổi giận Hắc Hùng Vương 17/10/2016

Chương 3909 : Họa thủy đông dẫn 17/10/2016

Chương 3908: Bỗng nhiên nổi tiếng 17/10/2016

Chương 3907: Nhát như chuột 17/10/2016

Chương 3906: Kim sắc vòng xoáy 17/10/2016

Chương 3905: Chân Linh hư ảnh 17/10/2016

Chương 3904 : Gió giật trước lúc bão về 17/10/2016

Chương 3903: Tiên Hoàng lựa chọn 17/10/2016

Chương 3902 : Sâu không lường được 17/10/2016

Chương 3901 : Cửu Thánh Linh Tửu 17/10/2016

Chương 3900: Tiên Hoàng phong phạm 17/10/2016

Chương 3899: Cường giả giá lâm 17/10/2016

Chương 3898: Hắc Hùng Vương 17/10/2016

Chương 3897 : Vạn Yêu tông 17/10/2016

Chương 3896 : Xảo ngộ 17/10/2016

Chương 3895 : Tổ Sư rời núi 17/10/2016

Chương 3894 : Vạn Hiểu Tiên Quân 17/10/2016

Chương 3893: Thấp điều lựa chọn 17/10/2016

Chương 3892: Khổ tận cam lai 17/10/2016

Chương 3891 : Dũng khí cùng trí tuệ 17/10/2016

Chương 3890: Thập Diện Mai Phục 17/10/2016

Chương 3889: Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan 17/10/2016

Chương 3888: Địa Mạch Cốc 17/10/2016

Chương 3887: Dự cảm bất hảo 17/10/2016

Chương 3886 : Kinh hỉ liên tục 17/10/2016

Chương 3885: Vân Trung Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3884 : Vui sướng hớn hở 17/10/2016

Chương 3883: Đồng môn đoàn tụ 17/10/2016

Chương 3882: Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo 17/10/2016

Chương 3881: Mưa đúng lúc tin tức tốt 17/10/2016

Chương 3880: Vân Ẩn Tông gian nan khổ cực 17/10/2016

Chương 3879: Thầy trò tương kiến 17/10/2016

Chương 3878 : Bánh từ trên trời rớt xuống 17/10/2016

Chương 3877: Trùng hợp cùng đoạt xá 17/10/2016

Chương 3876: Không thể buông tha 17/10/2016

Chương 3875: Thiên Toàn Kiếm Tôn 17/10/2016

Chương 3874: Kinh biến 17/10/2016

Chương 3873 : Chim sẻ biến thành Phượng Hoàng 17/10/2016

Chương 3872 : Chủ động xin đi giết giặc 17/10/2016

Chương 3871: Tiên Đạo Minh 17/10/2016

Chương 3870: Gặp thoáng qua 17/10/2016

Chương 3869 : Xui xẻo Chân Tiên 17/10/2016

Chương 3868: Thần bí Thiên Nguyên hầu 17/10/2016

Chương 3867 : Vẽ rồng điểm mắt 17/10/2016

Chương 3866 : Vô Thượng uy năng 17/10/2016

Chương 3865 : Tru sát cường địch 17/10/2016

Chương 3864 : Vui quá hóa buồn 17/10/2016

Chương 3863 : Kỳ dị bảo vật 17/10/2016

Chương 3862: Lĩnh vực mất đi hiệu lực 17/10/2016

Chương 3861: Kinh người thần thông 17/10/2016

Chương 3860 : Kỳ Trùng 17/10/2016

Chương 3859: Mạnh yếu cách xa 17/10/2016

Chương 3858: Hồng La Vi Trần Trận 17/10/2016

Chương 3857 : Hiểm trở trùng trùng điệp điệp 17/10/2016

Chương 3856 : Chia rẽ 17/10/2016

Chương 3855: Nãi Long giới ngày nay 17/10/2016

Chương 3854 : Truyền Tống 17/10/2016

Chương 3853: Cảm kích cùng lễ vật 17/10/2016

Chương 3852: Hồn phi phách tán 17/10/2016

Chương 3851: Khôn cùng cây biển 17/10/2016

Chương 3850 : Cao thủ phong phạm 17/10/2016

Chương 3849: Bỗng nhiên nổi tiếng 17/10/2016

Chương 3848: Chẳng biết xấu hổ 17/10/2016

Chương 3847 : Thế lực ngang nhau 17/10/2016

Chương 3846 : Thượng binh phạt mưu 17/10/2016

Chương 3845: Cường địch hàng lâm 17/10/2016

Chương 3844 : Dũng giả không sợ 17/10/2016

Chương 3843: Thiên Cương Khôi Lỗi 17/10/2016

Chương 3842: Khuyết Nguyệt Thành cuộc chiến 17/10/2016

Chương 3841 : Giết chết cường địch 17/10/2016

Chương 3840: Lôi Điện lĩnh vực 17/10/2016

Chương 3839 : Phụ trợ thuộc tính Lĩnh Vực 17/10/2016

Chương 3838 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 17/10/2016

Chương 3837: Không thể buông tha 17/10/2016

Chương 3836: Tiện tay mà thôi 17/10/2016

Chương 3835: Khuyết Nguyệt Thành 17/10/2016

Chương 3834 : Kế tiếp ý định 17/10/2016

Chương 3833: Sợ bóng sợ gió một hồi 17/10/2016

Chương 3832: Thoát thai hoán cốt 17/10/2016

Chương 3831 : Mèo Vờn Chuột 17/10/2016

Chương 3830 : Phong Ngân giới 17/10/2016

Chương 3829: Đạt được ước muốn chi lĩnh vực 17/10/2016

Chương 3828 : Vội Vàng Trăm Năm 17/10/2016

Chương 3827: Tìm hiểu lĩnh vực bước đầu tiên 17/10/2016

Chương 3826 : Chiết xuất Bàn Đào 17/10/2016

Chương 3825: Phát hiện mới 17/10/2016

Chương 3824: Hàn đàm 17/10/2016

Chương 3823: Sóng ngầm mãnh liệt 17/10/2016

Chương 3822: Toàn quân bị diệt 17/10/2016

Chương 3821: Ăn ngon Hỗn Độn 17/10/2016

Chương 3820 : Uy phong bát diện Tiểu Mao Cầu 17/10/2016

Chương 3819 : Tinh Vân thành 17/10/2016

Chương 3818: Tiểu Mao Cầu thức tỉnh 17/10/2016

Chương 3817: Tam giới đại loạn 17/10/2016

Chương 3816: Họa Ma 17/10/2016

Chương 3815 : Chín loại Chân Linh 17/10/2016

Chương 3814 : Chật vật không chịu nổi 17/10/2016

Chương 3813 : Tiên lễ hậu binh 17/10/2016

Chương 3812 : Hỗn Độn 17/10/2016

Chương 3811: Phẫn nộ Băng Phách 17/10/2016

Chương 3810 : Bảo Xà vẫn lạc 17/10/2016

Chương 3809: Tuyệt xử phùng sanh 17/10/2016

Chương 3808 : Thiên la địa võng 17/10/2016

Chương 3807 : Tao ngộ ngoài ý muốn 17/10/2016

Chương 3806: Ma Binh 17/10/2016

Chương 3805: Đuổi giết Bảo Xà 17/10/2016

Chương 3804: Kinh người kỳ ngộ 17/10/2016

Chương 3803 : Bách Linh Ấn cùng Lăng La Ngọc Phù 17/10/2016

Chương 3802: Giao Long kiếp lôi 17/10/2016

Chương 3801: Tiểu Điệp cùng Nguyệt Nhi 17/10/2016

Chương 3800: Nhân họa đắc phúc 17/10/2016

Chương 3799 : Cuốn Chặt Lấy 17/10/2016

Chương 3798: Cửu tử nhất sinh 17/10/2016

Chương 3797: Nam tử hán hứa hẹn 17/10/2016

Chương 3796: Bảo Xà trả thù 17/10/2016

Chương 3795 : Gần như tuyệt cảnh 17/10/2016

Chương 3794 : Lâm Hiên trọng thương 17/10/2016

Chương 3793 : Hóa kén thành điệp 17/10/2016

Chương 3792: Tổ Linh chi xà cùng đại thành Nguyên Anh 17/10/2016

Chương 3791: Trọng thương Bảo Xà 17/10/2016

Chương 3790: Liên hoàn mai phục 17/10/2016

Chương 3789: Thâm cốc sát cơ 17/10/2016

Chương 3788: Ma hóa biến thân 17/10/2016

Chương 3787 : Dùng kém cỏi phá tinh xảo 17/10/2016

Chương 3786: Lĩnh vực cùng Linh Bảo 17/10/2016

Chương 3785 : Thẹn quá hoá giận 17/10/2016

Chương 3784 : Bảo Xà ma uy 17/10/2016

Chương 3783: Ma Môn lục bảo 17/10/2016

Chương 3782: Liền thi diệu kế 17/10/2016

Chương 3781: Một hòn đá ném hai chim 17/10/2016

Chương 3780: Tương kế tựu kế 17/10/2016

Chương 3779: Ngươi lừa ta gạt 17/10/2016

Chương 3778: Không kiêu ngạo cũng không hèn mọn 17/10/2016

Chương 3777: Liên thủ 17/10/2016

Chương 3776: Si tâm vọng tưởng 17/10/2016

Chương 3775 : Tổ Linh Chi Xà 17/10/2016

Chương 3774: Bảo Xà 17/10/2016

Chương 3773: Thanh Linh Chân Nhân 17/10/2016

Chương 3772: Kế dụ địch 17/10/2016

Chương 3771 : Lâm Hiên ý định 17/10/2016

Chương 3770 : Linh Lung Huyền Thiên Cổ 17/10/2016

Chương 3769: Lợi dụng lẫn nhau 17/10/2016

Chương 3768: Chém giết hậu kỳ 17/10/2016

Chương 3767: Trư Yêu 17/10/2016

Chương 3766: U Minh Thánh Địa 17/10/2016

Chương 3765: Vung đậu thành binh 17/10/2016

Chương 3764: Ngoài ý muốn phiền toái 17/10/2016

Chương 3763: Bàn Đào Hội kết thúc 17/10/2016

Chương 3762 : Cỡ nhỏ giao diện 17/10/2016

Chương 3761: Thiên Tuyệt Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3760: Nửa vui nửa buồn 17/10/2016

Chương 3759: Hồng Mông Chí Bảo 17/10/2016

Chương 3758 : Nổi giận ra tay 17/10/2016

Chương 3757: Nổi giận ra tay 17/10/2016

Chương 3756: Kịch liệt tranh đoạt 17/10/2016

Chương 3755 : Kỳ ngộ cùng mạo hiểm 17/10/2016

Chương 3754 : Linh Thiên thủ trạc 17/10/2016

Chương 3753: Nguyện nhất định phải có 17/10/2016

Chương 3752: Trân phẩm Bàn đào 17/10/2016

Chương 3751: Ba kiện bảo vật 17/10/2016

Chương 3750: Tiên giới linh quả 17/10/2016

Chương 3749: Linh Miểu giới 17/10/2016

Chương 3748: Khởi đầu mới 17/10/2016

Chương 3747: Tam giới cường giả 17/10/2016

Chương 3746: Như lọt vào trong sương mù 17/10/2016

Chương 3745: Uy chấn thiên hạ 17/10/2016

Chương 3744: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau 17/10/2016

Chương 3743: Tinh Linh Bảo Bàn 17/10/2016

Chương 3742: Bàn Đào Thụ 17/10/2016

Chương 3741: Thiên Vu Thần Nữ hạ lạc 17/10/2016

Chương 3740 : Vạn Giao Vương vẫn lạc 17/10/2016

Chương 3739: Vạn Kiếm Quyết 17/10/2016

Chương 3738: Hóa thân ngàn vạn 17/10/2016

Chương 3737: Lĩnh vực của Vân Trung Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3736 : Thờ ơ lạnh nhạt 17/10/2016

Chương 3735 : Long quyển phong bạo 17/10/2016

Chương 3734 : Tự mình chuốc lấy cực khổ 17/10/2016

Chương 3733: Lôi Độn Thuật 17/10/2016

Chương 3732: Phiền muộn Điền Tiểu Kiếm 17/10/2016

Chương 3731: Thì Quang Chi Thạch 17/10/2016

Chương 3730: Bách Linh Đại Trận 17/10/2016

Chương 3729: Vân Trung Tiên Tử cùng Điền Tiểu Kiếm 17/10/2016

Chương 3728: Tiên giới bí thuật 17/10/2016

Chương 3727:Lâm vào tuyệt cảnh Lí Vũ Đồng 17/10/2016

Chương 3726:Xả thân cứu giúp 17/10/2016

Chương 3725: Vạn Giao Vương chân diện mục 17/10/2016

Chương 3724: Điền Tiểu Kiếm lựa chọn 17/10/2016

Chương 3723 : Lơ là sơ suất 17/10/2016

Chương 3722: Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3721:Bàn đào thụ 17/10/2016

Chương 3720: Bụng dạ khó lường 17/10/2016

Chương 3719: Kiếm quang cùng Hỏa Diễm 17/10/2016

Chương 3718: Kỳ quái Cổ Ma 17/10/2016

Chương 3717: Giống như đã từng quen biết 17/10/2016

Chương 3716: Nãi Long Chân Nhân cùng Vạn Giao Vương 17/10/2016

Chương 3715: Giá trên trời 17/10/2016

Chương 3714: Tuyết hải Hàn Tinh thiết 17/10/2016

chương 3713:Tiên phủ kỳ trân 17/10/2016

Chương 3712: Hết thảy đều kết thúc 17/10/2016

Chương 3711 : Cơ duyên cùng mạo hiểm 17/10/2016

Chương 3710: có tỳ vết nhỏ Bàn đào 17/10/2016

Chương 3709: Áp trục bảo vật 17/10/2016

Chương 3708: Hồng Vân kiếm cùng Diệu Linh đan 17/10/2016

Chương 3707: Bàn đào cùng Tiên Kiếm 17/10/2016

Chương 3706: Phi Thiên động phủ 17/10/2016

Chương 3705: Khứ Phiền chung 17/10/2016

Chương 3704: Cường giả tề tụ 17/10/2016

Chương 3703 Bảo Xà cùng Băng Phách 17/10/2016

Chương 3702 : Tiêu tan hiềm khích lúc trước 17/10/2016

Chương 3701 mưu tính sâu xa 17/10/2016

Chương 3700: Thượng Cổ che giấu 17/10/2016

Chương 3699 : Nghênh Tiên Cung 17/10/2016

Chương 3698: Lăng La Ngọc Phù 17/10/2016

Chương 3697: Nắm tay giảng hòa 17/10/2016

Chương 3696: Cửu Vĩ Thiên Hồ 17/10/2016

Chương 3695 : Thế khó xử 17/10/2016

Chương 3694: Nãi Long chân nhân 17/10/2016

Chương 3693: Thiên La Địa Võng cùng Bách Hoa hải dương 17/10/2016

Chương 3692 Thiên Tuyền Tôn giả 17/10/2016

Chương 3691 Huyễn Âm Thần Lôi cùng Kiếm Linh Hóa Hư 17/10/2016

Chương 3690 : Địa Cơ Thần đao cùng Bách Hoa Phiêu Hương Kiếm 17/10/2016

Chương 3689 : Cường giả phong phạm 17/10/2016

Chương 3688: Bách Hoa Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3687: Huyễn Linh Thiên Hỏa 17/10/2016

Chương 3686: Lĩnh vực chi uy 17/10/2016

Chương 3685 : Tuyệt địa phản kích 17/10/2016

Chương 3684: Tiên Kiếm như núi 17/10/2016

Chương 3683: Ân oán rõ ràng 17/10/2016

Chương 3682 Địa Cơ Tán nhân 17/10/2016

Chương 3681: tuyệt thế cường giả 17/10/2016

Chương 3680: Đại Na Di thuật 17/10/2016

Chương 3679: Tu Du chi gian 17/10/2016

Chương 3678 kiếm quang như mưa 17/10/2016

Chương 3677 Càn Khôn đỉnh 17/10/2016

Chương 3676 : Thái Chân Thất Bảo 17/10/2016

Chương 3675 tiên phong đạo cốt 17/10/2016

Chương 3674: Thái Chân Thất Tu 17/10/2016

Chương 3673: Mộng Như Yên ý định 17/10/2016

Chương 3672: Không thể buông tha 17/10/2016

Chương 3671 không may Như Băng Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3670 tái tục tiền duyên 17/10/2016

Chương 3669 chém giết cường địch 17/10/2016

Chương 3668 Tiên kiếm Thần uy 17/10/2016

Chương 3667: Trở mặt thành thù 17/10/2016

Chương 3666: To gan lớn mật 17/10/2016

Chương 3665: Lưỡng nan lựa chọn 17/10/2016

Chương 3664: Như Yên Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3663 ngoài ý muốn gặp gỡ 17/10/2016

Chương 3662: Ngũ Hành Phục Ma Trận 17/10/2016

Chương 3661: Thiên Hư cư sĩ cùng Bách Thảo Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3660: Thượng Cổ chuyện cũ 17/10/2016

Chương 3659: Lực lượng thời gian 17/10/2016

Chương 3658: Dao Trì cửa vào 17/10/2016

Chương 3657: Chuẩn bị sung túc 17/10/2016

Chương 3656: Ngoài ý muốn sai lầm 17/10/2016

Chương 3655 Pháp bảo biến ảo 17/10/2016

Chương 3654 bọn đạo chích hạng người 17/10/2016

Chương 3653: Đỉnh cấp cường giả 17/10/2016

Chương 3652: Ba Đại Tán Tiên cùng ba Đại Yêu Vương 17/10/2016

Chương 3651: Thất lạc bảo vật 17/10/2016

Chương 3650 : Điền Tiểu Kiếm 17/10/2016

Chương 3649 : Hội bàn đào 17/10/2016

Chương 3648: Lạc Diệp thành 17/10/2016

Chương 3647: Vũ Lam Thương Minh 17/10/2016

Chương 3646: Tu tiên không tuế nguyệt 17/10/2016

Chương 3645: Dùng ít địch nhiều 17/10/2016

Chương 3644 Thiên Ảnh sơn 17/10/2016

Chương 3643: Vân Trung Tiên Tử cùng vạn Giao Vương 17/10/2016

Chương 3642: Phản Phác Quy Chân 17/10/2016

Chương 3641: Lâm nguy không sợ 17/10/2016

Chương 3640: Chuồn mất 17/10/2016

Chương 3639: Được ăn cả ngã về không 17/10/2016

Chương 3638: Không thể tưởng tượng nổi 17/10/2016

Chương 3637 kỳ diệu thần thông 17/10/2016

Chương 3636: Thất kinh 17/10/2016

Chương 3635: Cường đại Giao Long 17/10/2016

Chương 3634 hạ xuống quyết tâm 17/10/2016

Chương 3633 hối hận thì đã muộn 17/10/2016

Chương 3632 Chân linh chi uy 17/10/2016

Chương 3631: Như hổ thêm cánh 17/10/2016

Chương 3630: Dùng trí cường địch 17/10/2016

Chương 3629: Thế lực ngang nhau 17/10/2016

Chương 3628: Kiếm Linh Hóa Hư 17/10/2016

Chương 3627 : Toàn lực ứng phó 17/10/2016

Chương 3626 ai cũng có sở trường riêng 17/10/2016

Chương 3625 Thủy Kỳ Lân 17/10/2016

Chương 3624 đả thảo kinh xà 17/10/2016

Chương 3623: Kỳ phùng địch thủ 17/10/2016

Chương 3622: Huyễn Ma đan 17/10/2016

Chương 3621 : Chia nhau tìm kiếm 17/10/2016

Chương 3620 dương mạnh tránh yếu 17/10/2016

Chương 3619: Kiểm kê bảo vật 17/10/2016

Chương 3618: Khổ nhục kế 17/10/2016

Chương 3617: Vạn Giao Vương 17/10/2016

Chương 3616 : Trụy Ma Cốc 17/10/2016

Chương 3615: Pháp bảo mảnh vỡ 17/10/2016

Chương 3614 người và vật không còn 17/10/2016

Chương 3613 Huyễn tâm đan 17/10/2016

Chương 3612 kỳ quái Yêu thú 17/10/2016

Chương 3611: Trở về Vũ Đồng giới 17/10/2016

Chương 3610 Tiên Linh chi bảo 17/10/2016

Chương 3609 Tiểu Điệp 17/10/2016

Chương 3608 Thệ ước chi lực 17/10/2016

Chương 3607 mười vạn năm ước hẹn 17/10/2016

Chương 3606 khinh người quá đáng 17/10/2016

Chương 3605 : Mua dây buộc mình 17/10/2016

chương 3604 Thiên Chi kiêu nữ 17/10/2016

Chương 3603 : Huyễn Nguyệt Nga thăng cấp 17/10/2016

Chương 3602 : Thời gian như nước 17/10/2016

Chương 3601: Có lưu lo lắng 17/10/2016

Chương 3600 Nguyệt nhi thức tỉnh 17/10/2016

Chương 3599 trúc lam đả thủy (giỏ trúc múc nước ) 17/10/2016

Chương 3598: Ném chuột sợ vỡ bình 17/10/2016

Chương 3597: Tấn cấp Độ Kiếp hậu kỳ (hạ) 17/10/2016

Chương 3596: Tấn cấp Độ Kiếp hậu kỳ ( thượng) 17/10/2016

Chương 3595 không gian nước xoáy 17/10/2016

Chương 3594:Di Sơn Đảo Hải 17/10/2016

Chương 3593 dũng mãnh Lâm Hiên 17/10/2016

Chương 3592: Lâm Hiên mạnh nhất hình thái 17/10/2016

Chương 3591: Linh phù diệu dụng 17/10/2016

Chương 3590: Ngũ Hành Lôi kiếp 17/10/2016

Chương 3589 thông minh Thiên kiếp 17/10/2016

Chương 3588: Huyền Vũ Chân Linh trận 17/10/2016

Chương 3587 đáng sợ Thiên kiếp 17/10/2016

Chương 3586: Độ kiếp đau buồn âm thầm 17/10/2016

Chương 3585 nhân họa đắc phúc 17/10/2016

Chương 3584 Nguyệt nhi Lĩnh vực 17/10/2016

Chương 3583: Có một không hai tiên duyên 17/10/2016

Chương 3582: Biến hóa kinh người 17/10/2016

Chương 3581: Biến nguy thành an 17/10/2016

Chương 3580: Nguyệt Nhi bị nhốt 17/10/2016

Chương 3579 Linh tộc Thánh Nữ tuyệt kỷ 17/10/2016

Chương 3578 Tiểu Đào hiển uy 17/10/2016

Chương 3577 : Cực kỳ nguy hiểm 17/10/2016

Chương 3576 Huyễn Cảnh Không Gian 17/10/2016

Chương 3575 nhất phu đương quan (một người trấn giữ quan ải ) 17/10/2016

Chương 3574: Thanh Loan Thiên Hỏa 17/10/2016

Chương 3573 chém giết cường địch 17/10/2016

Chương 3572 tiểu hồ Tầm bảo 17/10/2016

Chương 3571: Thần thức mất đi hiệu lực 17/10/2016

Chương 3570: Giao diện thông đạo 17/10/2016

Chương 3569 Ngọc La phong cùng Huyễn Nguyệt nga 17/10/2016

Chương 3568 : Dự cảm của Lâm Hiên 17/10/2016

Chương 3567: Huyễn Nguyệt Nga 17/10/2016

Chương 3566 : Mộng Như Yên 17/10/2016

Chương 3565 Thượng cổ di tích 17/10/2016

Chương 3564 : Bình tĩnh ngắn ngủi 17/10/2016

Chương 3563: Nga Tổ 17/10/2016

Chương 3562: Thiêu thân lao đầu vào lửa 17/10/2016

Chương 3561: Mới thần thông 17/10/2016

Chương 3560 thu hoạch ngoài ý muốn 17/10/2016

Chương 3559 Ẩn Nặc chi thuật 17/10/2016

Chương 3558: Chân Linh vẫn lạc 17/10/2016

Chương 3557: Đầm rồng hang hổ 17/10/2016

Chương 3556 Chân linh Thánh vật 17/10/2016

Chương 3555 thử dò xét Hư thực 17/10/2016

Chương 3554: Vẹn toàn đôi bên 17/10/2016

Chương 3553: Ném chuột sợ vỡ bình 17/10/2016

Chương 3552 Long Thổ tức 17/10/2016

Chương 3551: Quyết chiến Chân Linh 17/10/2016

Chương 3550: Toàn lực ứng phó 17/10/2016

Chương 3549: Ngọc Như Ý 17/10/2016

Chương 3548: Không Gian Chi Lực 17/10/2016

Chương 3547: Hoa tươi cùng dòng sông 17/10/2016

Chương 3546 Pháp lực thâm hậu 17/10/2016

Chương 3545 lẫn nhau thử dò xét 17/10/2016

Chương 3544: Bài trừ trận pháp 17/10/2016

Chương 3543 : Thần niệm phụ linh 17/10/2016

Chương 3542 đến lúc nước tới chân mới nhảy 17/10/2016

Chương 3541: Hóa thù thành bạn 17/10/2016

Chương 3540: Ném chuột sợ vỡ bình 17/10/2016

Chương 3539 cường đại Chân linh 17/10/2016

Chương 3538 : Thánh Nữ Linh tộc 17/10/2016

Chương 3537 : Ve sầu thoát xác 17/10/2016

Chương 3536 sơ ý khinh địch 17/10/2016

Chương 3535 : Linh tộc cường đại 17/10/2016

Chương 3534: Điệu hổ ly sơn 17/10/2016

Chương 3533: Thần bí hang đá 17/10/2016

Chương 3532 Sơn Nhạc Cự Viên cùng Hỏa Diễm Cự nhân 17/10/2016

Chương 3531 kỳ quái Yêu Tộc 17/10/2016

Chương 3530: Thượng Cổ Linh tộc 17/10/2016

Chương 3529 Nhân gian Tiên Cảnh 17/10/2016

Chương 3528 tuyệt kỷ chi uy 17/10/2016

Chương 3527 Vô bảo thắng hữu bảo 17/10/2016

Chương 3526: Trượng nghĩa tương trợ 17/10/2016

Chương 3525: Vui quá hóa buồn 17/10/2016

Chương 3524 Trụy Linh Lão tổ 17/10/2016

Chương 3523 Chân linh nhược điểm 17/10/2016

Chương 3522 mới Bái Hiên các 17/10/2016

Chương 3521: Chân Linh Bí Cảnh 17/10/2016

Chương 3520: Chân tướng của Tàng Bảo đồ 17/10/2016

Chương 3519 phúc duyên thâm hậu 17/10/2016

Chương 3518 hóa thù thành bạn 17/10/2016

Chương 3517 nước lớn hướng tới Long Vương miếu 17/10/2016

Chương 3516: Thừa dịp hư mà vào 17/10/2016

Chương 3515 thu hoạch ngoài ý muốn 17/10/2016

Chương 3514: Thượng Cổ Linh giới tu sĩ 17/10/2016

Chương 3513: Gặp nhau 17/10/2016

Chương 3512 Linh chu 17/10/2016

Chương 3511: Bái Hiên Các 17/10/2016

Chương 3510 cảm khái ngàn vạn 17/10/2016

Chương 3509 : Tán Tiên Yêu Vương 17/10/2016

Chương 3508: Một tháng sau 17/10/2016

Chương 3507 Vạn Giao Vương cùng Vũ Đồng Tiên Tử 17/10/2016

Chương 3506 ra tay ác độc Vô Tình 17/10/2016

Chương 3505: Tình thương của cha như núi 17/10/2016

Chương 3504: Vạn Giao Vương phân hồn 17/10/2016

Chương 3503: Huynh đệ đồng tâm 17/10/2016

Chương 3502: Luống cuống tay chân 17/10/2016

Chương 3501 có nạn cùng chịu 17/10/2016

Chương 3500: Có phúc cùng hưởng 17/10/2016

Chương 3499: Linh phù diệu dụng 17/10/2016

Chương 3498: Thất Thải Huyền Băng hỏa 15/10/2016

Chương 3497: Biến ảo tùy tâm 15/10/2016

Chương 3496 : Nghìn năm một giấc chiêm bao 15/10/2016

Chương 3495 không chỗ có thể trốn 15/10/2016

Chương 3494 : Ngọc nát đá tan 15/10/2016

Chương 3493 Vân Trung Tiên Tử 15/10/2016

Chương 3492: Bôi mỡ đế giày 15/10/2016

Chương 3491 dĩ giả đánh tráo 15/10/2016

Chương 3490: Kinh hỉ biến hóa 15/10/2016

Chương 3489: Huynh đệ gặp nhau 15/10/2016

Chương 3488 Điền Tiểu Kiếm nghi hoặc 15/10/2016

Chương 3487: Bích Xà Tiên Tử 15/10/2016

Chương 3486: Tới vô ảnh đi vô tung 15/10/2016

Chương 3485: Chim sẻ núp đằng sau 15/10/2016

Chương 3484 lên giọng Tầm bảo 15/10/2016

Chương 3483 khinh người quá đáng 15/10/2016

Chương 3482 : Đánh đâu thắng đó 15/10/2016

Chương 3481 bảo vật 15/10/2016

Chương 3480: Vận khí quá tốt 15/10/2016

Chương 3479: Lôi Vân lão tổ 15/10/2016

Chương 3478 Đần Độn U Mê 15/10/2016

Chương 3477: Hỏa Vân Tiên Tử 15/10/2016

Chương 3476: Thập Vạn Đại Sơn 15/10/2016

Chương 3475: Giống như đã từng quen biết 15/10/2016

Chương 3474: Tàng Bảo đồ 15/10/2016

Chương 3473 lòng hiếu kỳ 15/10/2016

Chương 3472 : Ngọc giản thần bí 15/10/2016

Chương 3471: Phá Toái Hư Không 15/10/2016

Chương 3470: Tiến thối lưỡng nan 15/10/2016

Chương 3469: Vừa thấy đã yêu 15/10/2016

Chương 3468: Tin tức của Như Yên Tiên Tử 15/10/2016

Chương 3467 trí đấu cường địch 15/10/2016

Chương 3466 võ công diệu dụng 15/10/2016

Chương 3465 : Cường giả Yêu Tộc 15/10/2016

Chương 3464 : Biến cố lan tràn 15/10/2016

Chương 3463 : Gậy ông đập lưng ông 15/10/2016

Chương 3462: Liệu sự như thần 15/10/2016

Chương 3461: Vạn Giao công chúa 15/10/2016

Chương 3460: Vọng Đình Lâu tin tức 15/10/2016

Chương 3459: Thanh danh lên cao 15/10/2016

Chương 3458: Trượng nghĩa tương trợ 15/10/2016

Chương 3457 : Rộng rãi kết thiện duyên 15/10/2016

Chương 3456: Bạch Hổ Thần Lôi 15/10/2016

Chương 3455 : Kết quả ngoài ý muốn 15/10/2016

Chương 3454 : Một kiếm Phi Tiên 15/10/2016

Chương 3453 Thanh Linh châu 15/10/2016

Chương 3452 : May mắn gặp dịp 15/10/2016

Chương 3451 không hề tính toán 15/10/2016

3450 chương: Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng 15/10/2016

Chương 3449: Kinh Hồng Nhất Kiếm 15/10/2016

Chương 3448 : Vàng thau lẫn lộn 15/10/2016

Chương 3447 thất bại trong gang tấc 15/10/2016

Chương 3446 : Độn thuật thần diệu 15/10/2016

Chương 3445 : Ngự Kiếm Thuật 15/10/2016

Chương 3444 trời cao rơi xuống nhân bánh 15/10/2016

Chương 3443 mỗi người có tính toán 15/10/2016

Chương 3442 : Hỗn Độn Yêu Khí 15/10/2016

Chương 3441 : Lòng dạ độc ác 15/10/2016

Chương 3440 Thiên Tuyền bảo 15/10/2016

Chương 3439 : Hiểu lầm tái khởi 15/10/2016

Chương 3438 năm xưa chuyện cũ 15/10/2016

Chương 3437 khách quý tới cửa 15/10/2016

Chương 3436: Hạ thủ lưu tình 15/10/2016

Chương 3435 : Một chiêu khắc địch 15/10/2016

Chương 3434: Hiểu lầm 15/10/2016

Chương 3433: Mê đồng dạng Vân Trung Tiên Tử 15/10/2016

Chương 3432 : Vân Hà Phái 15/10/2016

Chương 3431 : Điền Tiểu Kiếm to gan lớn mật 15/10/2016

Chương 3430 Vạn Giao Vương 15/10/2016

Chương 3429: Thiên Tuyệt Tiên Tử 15/10/2016

Chương 3428: Phòng ngừa chu đáo 15/10/2016

Chương 3427: Ngang ngược Tiểu Đào 15/10/2016

Chương 3426 thành công thăng cấp 15/10/2016

Chương 3425 : Nhân họa đắc phúc 15/10/2016

Chương 3424 U Minh Ám Vương 15/10/2016

Chương 3423 đến lúc chuyển vận 15/10/2016

Chương 3422 : Sơn cùng thủy tận 15/10/2016

Chương 3421: Chân Linh thiên kiếp 15/10/2016

Chương 3420: Nguy hiểm cùng kỳ ngộ 15/10/2016

Chương 3419: Mạnh miệng mềm lòng 15/10/2016

Chương 3418: Vĩnh viễn không chịu thua 15/10/2016

Chương 3417 : Song hỷ lâm môn 15/10/2016

Chương 3416 : May mắn cùng không may 15/10/2016

Chương 3415 : Lâm Hiên may mắn 15/10/2016

Chương 3414 : Vũ Đồng Giới 15/10/2016

Chương 3413 không may Điền Tiểu Kiếm 15/10/2016

Chương 3412: Mọi sự đã chuẩn bị 15/10/2016

Chương 3411: Nguyệt Nhi biến hóa 15/10/2016

Chương 3410: Cửu Linh Tiên Chi 15/10/2016

Chương 3409: Thượng Nguyên Lạc Tuyết Đan 15/10/2016

Chương 3408 Lâm Hiên khắc tinh 15/10/2016

Chương 3407: Đạt được ước muốn 15/10/2016

Chương 3406 thỏ khôn có ba hang 15/10/2016

Chương 3405 Nguyên khí đại thương 15/10/2016

Chương 3404: Ỷ đa số thắng 15/10/2016

Chương 3403: Nghìn cân treo sợi tóc 15/10/2016

Chương 3402 : Linh dược chữa thương 15/10/2016

Chương 3401 Lâm Hiên cùng Nguyệt nhi 15/10/2016

Chương 3400 Kim Nguyệt Thi Vương 15/10/2016

Chương 3399 cường địch đền tội 15/10/2016

Chương 3398 thắng bại đã phân 15/10/2016

Chương 3397 Chân linh Thần uy 15/10/2016

Chương 3396 Chân Linh Hóa Kiếm quyết 15/10/2016

Chương 3395 Thiên Biến Vạn Hóa 15/10/2016

Chương 3394: Nguyệt Nhi phỏng đoán 15/10/2016

Chương 3393: Cùng Kỳ ma uy 15/10/2016

Chương 3392: Tiên phù thần uy 15/10/2016

Đệ 3391 chương Cửu Chuyển Hoàn hồn đan 15/10/2016

Chương 3390: Cùng Kỳ 15/10/2016

Chương 3389 : Lâm Hiên hóa thân 15/10/2016

Đệ 3388 chương binh bất yếm trá 15/10/2016

Chương 3387: Trăm Long chi uy 15/10/2016

Chương 3386: Nhất cổ tác khí 15/10/2016

Chương 3385 : Thiên Mục Quỷ Vương 15/10/2016

Chương 3384: Chấp tử chi thủ 15/10/2016

Chương 3383: Mệnh huyền một đường 15/10/2016

Chương 3382: Chân Linh áo giáp 15/10/2016

Chương 3381: Hoành Tảo Thiên Quân 15/10/2016

Đệ 3380 chương hôi phi yên diệt 15/10/2016

Chương 3379: Tu La Lưu Ly Thụ 15/10/2016

Đệ 3378 chương mạnh yếu cách xa 15/10/2016

Đệ 3377 chương Nguyệt nhi chớp nhoáng đăng tràng ( hạ ) 15/10/2016

Đệ 3376 chương Nguyệt nhi chớp nhoáng đăng tràng ( trung ) 15/10/2016

Đệ 3375 chương Nguyệt nhi chớp nhoáng đăng tràng ( thượng ) 15/10/2016

Đệ 3374 chương Thần thông ra hết 15/10/2016

Chương 3373: Thế khó xử 15/10/2016

Đệ 3372 chương trong lòng Linh triệu (điềm báo ) 15/10/2016

Chương 3371: Vô Thượng thần thông 15/10/2016

Chương 3370: Cường địch lại hiện ra 15/10/2016

Chương 3369: Tiên Thiên Phù Bảo 15/10/2016

Đệ 3368 chương xuất thủ tương trợ 15/10/2016

Chương 3367: Binh bất yếm trá 15/10/2016

Đệ 3366 chương huyền diệu Huyễn cảnh 15/10/2016

Đệ 3365 chương đại triển Thần thông 15/10/2016

Chương 3364: Khẩu xuất cuồng ngôn 15/10/2016

Chương 3363: Tìm được đường sống trong chỗ chết 15/10/2016

Chương 3362: Thiên Phì Tôn Giả 15/10/2016

Đệ 3361 chương Lâm Hiên quyết tâm 15/10/2016

Chương 3360: Lại gặp biến cố 15/10/2016

Chương 3359: Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu 15/10/2016

Chương 3358: Nhìn thấu bẫy rập 15/10/2016

Đệ 3357 chương xảo diệu bố trí 15/10/2016

Đệ 3356 chương Truyền Tống trận 15/10/2016

Đệ 3355 chương Âm Vụ ao đầm 15/10/2016

Chương 3354: Đã được như nguyện 15/10/2016

Chương 3353: Trùng hoạch cựu bảo 15/10/2016

Chương 3352: Giống như đã từng quen biết 15/10/2016

Đệ 3351 chương Thiên tiên Hóa Linh Phù 15/10/2016

Đệ 3350 chương tuyệt chiêu 15/10/2016

Đệ 3349 chương trong đám kẻ mạnh tự có kẻ mạnh 15/10/2016

Chương 3348: Ngư ông đắc lợi 15/10/2016

Chương 3347: Toái Không Đao 15/10/2016

Đệ 3346 chương Điền Tiểu Kiếm cùng Chân linh 15/10/2016

Chương 3345: Hư Không Độn Thuật 15/10/2016

Chương 3344: Bọ ngựa bắt ve 15/10/2016

Chương 3343: Nguyên Khí Chi Thuẫn 15/10/2016

Chương 3342: Đối chọi gay gắt 15/10/2016

Chương 3341: Phùng thị huynh muội 15/10/2016

Chương 3340: Biến cố 15/10/2016

Đệ 3339 chương suy đoán 15/10/2016

Đệ 3338 chương đa mưu túc trí 15/10/2016

Đệ 3337 chương ngoài ý muốn bảo vật 15/10/2016

Đệ 3336 chương áp trục trò hay 15/10/2016

Đệ 3335 chương biến đổi bất ngờ 15/10/2016

Đệ 3334 chương Tuyết La quả 15/10/2016

Đệ 3333 chương Đấu Giá hội 15/10/2016

Đệ 3332 chương Vũ Lam Thương minh 15/10/2016

Chương 3331: Ngượng vì trong túi không tiền 15/10/2016

Chương 3330: Không thể khinh thường 15/10/2016

Chương 3329 : Vô tích khả tầm 15/10/2016

Chương 3328 : Linh quả cùng Lĩnh Vực 15/10/2016

Chương 3327: Điền Tiểu Kiếm 15/10/2016

Đệ 3326 chương khéo gặp cố nhân 15/10/2016

Chương 3325: Hạnh Nhi 15/10/2016

Chương 3324: Vô kế khả thi 15/10/2016

Chương 3323: Thắng bại 15/10/2016

Chương 3322: Tự cho là thông minh 15/10/2016

Chương 3321: Thế như chẻ tre 15/10/2016

Chương 3320: Kéo dài thời gian 15/10/2016

Chương 3319: Thần kỳ bảo vật 15/10/2016

Đệ 3318 chương cứu giúp 15/10/2016

Chương 3317: Niềm vui ngoài ý muốn 15/10/2016

Đệ 3316 chương danh chấn thiên hạ 15/10/2016

Chương 3315: Khiếp sợ 15/10/2016

Đệ 3314 chương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng 15/10/2016

Chương 3313: Bổn mạng thần thông 15/10/2016

Đệ 3312 chương Kim Ô Chân Hỏa 15/10/2016

Đệ 3311 chương trí dũng song toàn 15/10/2016

Đệ 3310 chương Lâm Hiên hồi tông 15/10/2016

Chương 3309: Dõng dạc 15/10/2016

Chương 3308: Kim Ô lão tổ 15/10/2016

Chương 3307: Tuy bại nhưng vinh 15/10/2016

Đệ 3306 chương đấu trí đấu lực 15/10/2016

Chương 3305: Náo nhiệt 15/10/2016

Đệ 3304 chương tiến thối lưỡng nan 15/10/2016

Đệ 3303 chương Bàn Sấu Tôn giả 15/10/2016

Chương 3302: Tất cả đều vui vẻ 15/10/2016

Chương 3301: Kết nghĩa kim lan 15/10/2016

Chương 3300: Hào sảng 15/10/2016

Đệ 3299 chương Khách khanh Trưởng lão 15/10/2016

Chương 3298: Luyện Đan Thần Sư 15/10/2016

Chương 3297: Tương kiến 15/10/2016

Đệ 3296 chương làm tinh thuần 15/10/2016

Chương 3295: Phòng luyện đan 15/10/2016

Đệ 3294 chương đã tính trước 15/10/2016

Chương 3293: Hóa giải nan đề 15/10/2016

Đệ 3292 chương mưu kế 15/10/2016

Đệ 3291 chương lời đanh ý thép 15/10/2016

Chương 3290: Tự bào chữa 15/10/2016

Đệ 3289 chương chữa thương 15/10/2016

Đệ 3288 chương xảo thiệt như hoàng (lưỡi không xương... ) 15/10/2016

Chương 3287: Một đường sinh cơ 15/10/2016

Chương 3286: Lưỡng bại câu thương 15/10/2016

Chương 3285: Tiền bối cao nhân 15/10/2016

Đệ 3284 chương Nãi Long Chân Nhân cùng Bách Hoa Tiên Tử 15/10/2016

Đệ 3283 chương Lĩnh vực cùng Linh vực 15/10/2016

Đệ 3282 chương e ngại 15/10/2016

Đệ 3281 chương cường đại Độ Kiếp Hậu kỳ 15/10/2016

Đệ 3280 chương Linh vực 15/10/2016

Chương 3279: Huyễn thuật 15/10/2016

Đệ 3278 chương Nguyên thần đèn 15/10/2016

Đệ 3277 chương chấn kinh 15/10/2016

Đệ 3276 chương giải quyết dễ dàng 15/10/2016

Đệ 3275 chương gặp lại 15/10/2016

Đệ 3274 chương Âu Dương Cầm Tâm 15/10/2016

Đệ 3270 chương tiến giai Độ Kiếp Trung kỳ ( hạ ) 15/10/2016

Đệ 3269 chương tiến giai Độ Kiếp Trung kỳ ( trung ) 15/10/2016

Chương 3268: Tiến giai Độ Kiếp trung kỳ ( thượng) 15/10/2016

Đệ 3267 chương Huyền Quy Long Giáp thuẫn 15/10/2016

Chương 3266: Đại thu hoạch 15/10/2016

Đệ 3265 chương Chân tiên bảo vật 15/10/2016

Chương 3264: Phát hiện bảo vật 15/10/2016

Đệ 3263 chương đến lúc chuyển vận 15/10/2016

Đệ 3262 chương nuốt chững Huyễn Linh Thiên hỏa 15/10/2016

Đệ 3261 chương đối phương nhược điểm 15/10/2016

Đệ 3260 chương trở tay không kịp 15/10/2016

Chương 3259: Nhanh nhẹn tốc độ 15/10/2016

Đệ 3258 chương gặp lại cường địch 15/10/2016

Đệ 3257 chương Ma Thiềm ngã xuống 15/10/2016

Chương 3256: Chân Tiên cùng Lam Sắc Tinh Hải 15/10/2016

Chương 3255: Nham Thạch Khôi Lỗi 15/10/2016

Chương 3254: Huyết Hỏa Nghĩ diệu dụng 15/10/2016

Đệ 3253 chương gặp lại Huyễn thuật 15/10/2016

Chương 3252: Cẩn thận mấy cũng có sơ sót 15/10/2016

Đệ 3251 chương Diệu Âm ngã xuống 15/10/2016

Đệ 3250 chương vui quá hóa buồn 15/10/2016

Đệ 3249 chương tương kế tựu kế 15/10/2016

Đệ 3248 chương Diệu Âm Tiên tử Âm Ba Công 15/10/2016

Thứ 3247 chương còn chưa thoát hiểm 15/10/2016

Chương 3246: Bổn mạng tinh hạch 15/10/2016

Chương 3245 : Kiếm Tiên Đồ chi uy 15/10/2016

Đệ 3244 chương kỹ cao một bậc 15/10/2016

Đệ 3243 chương Thổ Độn thuật 15/10/2016

Chương 3242: Kéo dài thời gian 15/10/2016

Đệ 3241 chương vạn quân cự thạch 15/10/2016

Chương 3240: Bố trí tỉ mỉ bẫy rập 15/10/2016

Chương 3239: Dự cảm bất hảo 15/10/2016

Chương 3238: Lại thấy Chân Linh 15/10/2016

Chương 3237: Khô Thạch Ông 15/10/2016

Chương 3236: Nguyên Thần khế ước 15/10/2016

Chương 3235: Cố nhân gặp nhau 15/10/2016

Chương 3234: Thanh Vân Sa Mạc 15/10/2016

Chương 3233: Ý định cùng nguyên do 15/10/2016

Đệ 3232 chương Chân tiên di tích 15/10/2016

Chương 3231: Kỳ quái Diệu Âm Tiên Tử 15/10/2016

Đệ 3230 chương thế khó xử 15/10/2016

Chương 3229: Thiên Âm cung tổng đà 15/10/2016

Đệ 3228 chương viện thủ 15/10/2016

Đệ 3227 chương ăn gió nằm sương 15/10/2016

Thứ 3226 chương biết người biết ta 15/10/2016

Đệ 3225 chương Diệu Âm Tiên tử 15/10/2016

Chương 3224: Cầm Tâm tin tức 15/10/2016

Chương 3223: To gan lớn mật 15/10/2016

Đệ 3222 chương Xích Hỏa Lão quái 15/10/2016

Chương 3221: Thanh Tiên Tử 15/10/2016

Đệ 3220 chương Thiên Âm giới cùng Thiên Âm cung 15/10/2016

Chương 3219: Cửu Chuyển Linh Xà Đan cùng Băng Phách Dung Tuyết Đan 15/10/2016

Đệ 3218 chương Thiên La Tiên quả cùng Bổ Thiên Chi 15/10/2016

Đệ 3217 chương dễ dàng diệt địch 15/10/2016

Đệ 3216 chương trước kiêu ngạo sau cung kính 15/10/2016

Chương 3215: Linh Hồ Sơn 15/10/2016

Chương 3214: Hối hận 15/10/2016

Đệ 3213 chương Bảo Xà Hóa thân ngã xuống 15/10/2016

Chương 3212: Chân Linh áo giáp 15/10/2016

Đệ 3211 chương chuyển bại thành thắng 15/10/2016

Chương 3210: Bảo Xà bẫy rập 15/10/2016

Đệ 3209 chương Tiên thiên Ma bảo 15/10/2016

Đệ 3208 chương Bảo Xà Pháp Tướng 15/10/2016

Chương 3207: Xuất kỳ bất ý 15/10/2016

Chương 3206: Pháp Tướng lộ ra thần uy 15/10/2016

Chương 3205: Đẹp mắt thần thông 15/10/2016

Chương 3204: Thẹn quá hoá giận 15/10/2016

Chương 3203: Băng Phách dung tuyết đan 15/10/2016

Đệ 3202 chương mỗi người có tính toán 15/10/2016

Đệ 3201 chương Linh Hồ Tôn giả 15/10/2016

Chương 3200: Thật sự không chê vào đâu được ư 15/10/2016

Chương 3199: Giận dữ 15/10/2016

Chương 3198: Ngoài ý muốn biến cố 15/10/2016

Chương 3197: Không lo lắng 15/10/2016

Đệ 3196 chương Thượng cổ công pháp 15/10/2016

Chương 3195: Vẹn toàn đôi bên ý định 15/10/2016

Chương 3194: Dưỡng Hồn mộc cùng Phân Thần Đan 15/10/2016

Chương 3193: Tặng bảo 15/10/2016

Đệ 3192 chương Bách Điểu Triều Phượng 15/10/2016

Chương 3191: Vẹn toàn đôi bên 15/10/2016

Đệ 3190 chương bảo vệ tánh mạng Thần thông 15/10/2016

Đệ 3189 chương Hồn Thân Giải Sổ (năng lực toàn thân ra hết ) 15/10/2016

Đệ 3188 chương Giao Long Thiên kiếp 15/10/2016

Đệ 3187 chương làm người khác mừng rỡ Thiên kiếp 15/10/2016

Chương 3186: Niềm vui ngoài ý muốn 15/10/2016

Đệ 3185 chương Thượng cổ bí ẩn cùng Lam sắc Tinh hải 15/10/2016

Đệ 3184 chương Hư Vô cùng Bách Linh 15/10/2016

Chương 3183: Giao diện thông đạo 15/10/2016

Đệ 3182 chương tìm cho ra ngọn nguồn 15/10/2016

Chương 3181: Tương kiến 15/10/2016

Đệ 3180 chương Hoàng Lương nhất mộng 15/10/2016

Chương 3179: Ngoại Vực ma niệm 15/10/2016

Đệ 3178 chương Cổ Kiếm môn 15/10/2016

Chương 3177: Không thể tưởng tượng 15/10/2016

Đệ 3176 chương phụ chúc Tông môn 15/10/2016

Chương 3175: Danh chấn thiên hạ 15/10/2016

Đệ 3174 chương Không gian tiết điểm 15/10/2016

Chương 3173: Về Nguyệt Nhi phỏng đoán 15/10/2016

Chương 3172: Phù Quỷ Môn 15/10/2016

Chương 3171: Cưu chiếm thước sào 15/10/2016

Đệ 3170 chương không làm mà hưởng Tiểu Mao cầu 15/10/2016

Chương 3169: Diệt trừ cường địch 15/10/2016

Chương 3168: Liễu ám hoa minh lại một thôn 15/10/2016

Đệ 3167 chương Thiên hỏa hiển uy 15/10/2016

Chương 3166: Hóa thân ngàn vạn 15/10/2016

Đệ 3165 chương khổ chiến 15/10/2016

Chương 3164: Linh Bảo hiển uy 15/10/2016

Đệ 3163 chương Dũng giả không sợ 15/10/2016

Đệ 3162 chương chỉ mành treo chuông 15/10/2016

Chương 3161: Tiên Kiếm đồ cùng Hắc Phiên 15/10/2016

Chương 3160: Lực bạt sơn khí cái thế 15/10/2016

Đệ 3159 chương oan gia lộ hẹp 15/10/2016

Chương 3158: Gặp lại Đào Ngột 15/10/2016

Chương 3157: Lĩnh ngộ 15/10/2016

Chương 3156: Thái Cổ Thú Vương 15/10/2016

Chương 3155: Phi Vân hoang địa 15/10/2016

Đệ 3154 chương ngũ đại kỳ bảo 15/10/2016

Chương 3153: Luyện hóa Vực Ngoại Thiên Kim 15/10/2016

Chương 3152: Phòng ngừa chu đáo 15/10/2016

Chương 3151: Uy chấn Linh giới 15/10/2016

Chương 3150: Chạy trối chết 15/10/2016

Chương 3149: Lôi Điện cấp tốc 15/10/2016

Chương 3148: Chân Linh tiên cầm 15/10/2016

Đệ 3147 chương Hỗn Độn Yêu khí cùng Tuyệt Trận chi uy 15/10/2016

Đệ 3146 chương Ngũ Hành Thiên Tuyệt đại trận 15/10/2016

Đệ 3145 chương Tiên hoa cùng Tiên Kiếm 15/10/2016

Chương 3144: Hắc Phượng yêu nữ cùng Tiết lão yêu 15/10/2016

Chương 3143: Vạn Hiểu Chân Nhân 15/10/2016

Chương 3142: Như gặp đại địch 15/10/2016

Đệ 3141 chương Tiên Kiếm trong 15/10/2016

Đệ 3140 chương thử nghiệm 15/10/2016

Đệ 3139 chương Tiên thiên Ngự Kiếm Thuật 15/10/2016

Đệ 3138 chương Vũ Đồng Tiên tử 15/10/2016

Chương 3136: Công Tôn Ngọc Nhi 15/10/2016

Chương 3135: Sơn Nhạc Kim Ô đồ cùng Vạn Kiếm đồ 15/10/2016

Chương 3134: Luyện hóa Vạn Kiếm đồ 15/10/2016

Chương 3133: Đã tính trước 15/10/2016

Chương 3132: Mưu tính sâu xa 15/10/2016

Chương 3131: Cũng không phải là kế hoãn binh 15/10/2016

Chương 3130: Kinh người quyết định 15/10/2016

Chương 3129: Nhận thua 15/10/2016

Chương 3128: Kiếm Hồn 15/10/2016

Đệ 3127 chương Kiếm chi lĩnh vực 15/10/2016

Đệ 3126 chương Tiên Kiếm 15/10/2016

Đệ 3125 chương Kiếm khí như sương 15/10/2016

Chương 3124: Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng 15/10/2016

Đệ 3123 chương Tiên Giới Linh phù 15/10/2016

Chương 3122: Hóa thân cự nhân 15/10/2016

Chương 3121: Tương kế tựu kế 15/10/2016

Đệ 3120 chương Kinh Hồng nhất kiếm 15/10/2016

Chương 3119: Thợ săn cùng con mồi 15/10/2016

Chương 3118: Thái Thượng trưởng lão 15/10/2016

Đệ 3117 chương châu chấu đá xe 15/10/2016

Đệ 3116 chương Phượng Hoàng chi uy 15/10/2016

Chương 3115: Tứ tán mà trốn 15/10/2016

Chương 3114: Phá trận cùng được bảo 15/10/2016

Đệ 3113 chương Giao Long 15/10/2016

Đệ 3112 chương Vạn Kiếm Đồ cùng Chu Tước hoàn 15/10/2016

Chương 3111: Ngàn vạn Tiên Kiếm 15/10/2016

Đệ 3110 chương Thạch Kiếm 15/10/2016

Chương 3109: Càn Khôn châu 15/10/2016

Đệ 3108 chương Vạn Kiếm Đồ 15/10/2016

Đệ 3107 chương Chưởng môn khí độ 15/10/2016

Đệ 3106 chương kiếm tuốt cung dương 15/10/2016

Chương 3105: Kiếm trận 15/10/2016

Chương 3104: Xông vào Kiếm Hồ Cung 15/10/2016

Chương 3103: Trận pháp cùng ẩn nấp thần thông 15/10/2016

Chương 3102: Chạng vạng tối 15/10/2016

Chương 3101: Kế sách mạo hiểm 15/10/2016

Chương 3099: Không thể tưởng tượng nổi 15/10/2016

Chương 3098: Phân Thần kỳ tu sĩ 15/10/2016

Chương 3097: Kiếm Hồ Cung cùng Linh Nhãn Chi Hồ 15/10/2016

Đệ 3096 chương Vạn Yêu cốc 15/10/2016

Chương 3095: Phong hồi lộ chuyển 15/10/2016

Đệ 3094 chương Kiếm Hồ cung 15/10/2016

Chương 3093: Linh Nhãn Chi Tuyền cùng Linh Nhãn Chi Hồ 15/10/2016

Thứ 3092 chương Phù bảo 15/10/2016

Chương 3091: Lâm Hiên Đồ Đệ 15/10/2016

Đệ 3090 chương Độ Kiếp kỳ Lão tổ 15/10/2016

Chương 3089: Đồng môn tương kiến 15/10/2016

Đệ 3088 chương rất lớn hiểu lầm 15/10/2016

Đệ 3087 chương ngoài ý muốn biến cố 15/10/2016

Chương 3086: Vận khí không tệ 15/10/2016

Chương 3085: Nghìn cân treo sợi tóc 15/10/2016

Chương 3084: Trở lại Linh giới 15/10/2016

Chương 3083: Khách khanh trưởng lão 15/10/2016

Đệ 3082 chương mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió Đông (*) 15/10/2016

Đệ 3081 chương tối hậu vấn đề khó khăn 15/10/2016

Chương 3080: Không thể buông tha 15/10/2016

Đệ 3079 chương Phong Linh ngọc cùng Dưỡng Hồn mộc 15/10/2016

Đệ 3078 chương Hồi Thiên chi thuật 15/10/2016

Đệ 3077 chương Mặc Nguyệt Thiên Vu điện 15/10/2016

Đệ 3076 chương Thượng cổ Họa quyển 15/10/2016

Đệ 3075 chương dũng khí đáng khen 15/10/2016

Đệ 3074 chương tan thành mây khói 15/10/2016

Đệ 3073 chương tiền căn hậu quả 15/10/2016

Đệ 3072 chương Thiên Ngoại Ma Quân 15/10/2016

Đệ 3071 chương Lam sắc Tinh hải lai lịch 15/10/2016

Đệ 3070 chương Mặc Nguyệt Thiếu chủ 15/10/2016

Đệ 3069 chương pho tượng bí mật 15/10/2016

Đệ 3068 chương Vực Ngoại Thiên kim 15/10/2016

Đệ 3067 chương Ngũ Long Ấn lại hiển lộ thần uy 15/10/2016

Đệ 3066 chương Vực Ngoại Thiên Ma cùng Thượng cổ điển tịch 15/10/2016

Chương 3065: Thần Lôi chi uy 15/10/2016

Chương 3064: Thần kỳ Huyễn Linh Thiên Hỏa 15/10/2016

Chương 3063: Huyễn Linh Hóa Hư 15/10/2016

Đệ 3062 chương hư hư thực thực 15/10/2016

Đệ 3061 chương phúc họa tương y 15/10/2016

Chương 3060: Vực Ngoại Thiên Ma 15/10/2016

Chương 3059: Thượng Cổ tinh thạch 15/10/2016

Chương 3058: Huyễn thuộc tính phi kiếm 15/10/2016

Đệ 3057 chương Tầm bảo không dễ dàng 15/10/2016

Đệ 3056 chương vui quá hóa buồn 15/10/2016

Chương 3055: Tiên Thiên Ma Bảo 15/10/2016

Đệ 3054 chương Linh Nhãn chi hồ 15/10/2016

Đệ 3053 chương Đường Lang bộ thiền Hoàng Tước tại hậu 15/10/2016

Đệ 3052 chương giống như đã từng quen biết 15/10/2016

Đệ 3051 chương Mục Vân tông 15/10/2016

Đệ 3049 chương Lâm Hiên phân phó 15/10/2016

Đệ 3048 chương Trận Pháp sư 15/10/2016

Chương 3047: Lĩnh ngộ Cực Hàn 15/10/2016

Đệ 3046 chương rất lớn hiểu lầm 15/10/2016

Chương 3045: Đan điền khí hải 15/10/2016

Chương 3044: Huyễn Linh Thiên Hỏa 15/10/2016

Đệ 3043 chương ngoài ý muốn phiền toái 15/10/2016

Đệ 3042 chương Huyễn Linh Thiên hỏa cùng Linh lực Bản nguyên 15/10/2016

Đệ 3041 chương sơn cốc 15/10/2016

Đệ 3040 chương Thượng cổ công pháp 15/10/2016

Chương 3039: Tàng Bảo đồ 15/10/2016

Đệ 3038 chương trùng hợp như thế 15/10/2016

Chương 3037: Tiểu Tu Du Càn Khôn Trận 15/10/2016

Đệ 3036 chương hậu hoạn vô cùng 15/10/2016

Chương 3035: Không chút do dự 15/10/2016

Đệ 3034 chương tương kế tựu kế 15/10/2016

Đệ 3033 chương Chân Linh Hư ảnh 15/10/2016

Chương 3032 :Phượng Hoàng Thần Uy 15/10/2016

Chương 3031: Thủy Tinh La Hỏa 15/10/2016

Đệ 3030 chương lĩnh vực chi uy 15/10/2016

Chương 3029: Kiếm quang cùng đại thụ 15/10/2016

Đệ 3028 chương khinh địch vốn liếng 15/10/2016

Đệ 3027 chương không nói cho ngươi 15/10/2016

Chương 3026: Giương đông kích tây 15/10/2016

Chương 3025: Băng Phách cùng Dương Đồng tiên tử 15/10/2016

Chương 3024: Gặp lại Độ Kiếp kỳ 15/10/2016

Đệ 3023 chương Lục Doanh Nhi lựa chọn 15/10/2016

Chương 3022: Có thể nguyện bái sư 15/10/2016

Đệ 3021 chương kiếp trước kiếp này 15/10/2016

Chương 3020: Lục Doanh Nhi 15/10/2016

Đệ 3019 chương Lâm Hiên vấn đề 15/10/2016

Chương 3018: Tu Du Động Thiên Đồ 15/10/2016

Chương 3017: Thiếu nữ áo xanh 15/10/2016

Chương 3016 : Luyện hóa Chu Tước Hoàn 15/10/2016

Đệ 3015 chương Tiên gia Phù lục 15/10/2016

Chương 3014 : Băng Phách tin tức 15/10/2016

Đệ 3013 chương liền mạch lưu loát 15/10/2016

Chương 3012: Cửu Thiên Thần Lôi 15/10/2016

Chương 3011: Đối chọi gay gắt 15/10/2016

Chương 3010 : Lòng tham sẽ phạm sai lầm 15/10/2016

Chương 3009: Thủy Tinh Cầu 15/10/2016

Chương 3008: Tu Du Không Gian 15/10/2016

Đệ 3007 chương không gian bảo vật 15/10/2016

Đệ 3005 chương trở lại Lôi Không đảo 15/10/2016

Chương 3004: Huyền Ngọc Chi Tinh 15/10/2016

Chương 3003: Tiên gia chí bảo 15/10/2016

Chương 3002: Nguyện vọng của Hồng Lăng Tiên Tử 15/10/2016

Đệ 3001 chương chuyện cũ 15/10/2016

Chương 3000: Biến khéo thành vụng 15/10/2016

Đệ 2999 chương Độ Kiếp kỳ rung động 15/10/2016

Đệ 2998 chương cố nhân gặp nhau 15/10/2016

Chương 2997: Hồng Lăng Tiên Tử 15/10/2016

Đệ 2996 chương Cửu Linh Tiên chi 15/10/2016

Đệ 2995 chương Không gian tiết điểm 15/10/2016

Chương 2994: Chính thức Độ Kiếp kỳ 15/10/2016

Đệ 2993 chương Chân tiên chi mê 15/10/2016

Chương 2992: Chân Linh thân thể (hạ) 15/10/2016

Chương 2991: Chân Linh thân thể (thượng) 15/10/2016

Chương 2990: Tiến giai độ kiếp (hạ) 15/10/2016

Chương 2989: Tiến giai Độ Kiếp (thượng) 15/10/2016

Đệ 2988 chương hóa hiểm thành an 15/10/2016

Chương 2987: Lâm Hiên ương ngạnh 15/10/2016

Chương 2986: Sai sót ngẫu nhiên 15/10/2016

Chính văn đệ 2985 chương tưởng muốn thành là Chân Linh 15/10/2016

Chương 2984: Chân Linh Chi Hỏa 15/10/2016

Đệ 2983 chương thắng bại 15/10/2016

Chương 2982: Đấu trí so dũng khí 15/10/2016

Chương 2981: Chim trong lồng 15/10/2016

Chương 2980: Khổ chiến 15/10/2016

Chương 2979: Linh khí biến ảo Chân Linh 15/10/2016

Chương 2978: Lâm Hiên tuyệt chiêu 15/10/2016

Chương 2977: Viễn Cổ Chân Linh 15/10/2016

Chương 2976: Thiên kiếp chi uy 15/10/2016

Đệ 2975 chương Huyền Vũ Chân Linh Nghiễn cùng Linh Quyết đỉnh 15/10/2016

Đệ 2974 chương Hóa Kiếp đan cùng Cửu Chuyển Linh Xà đan 15/10/2016

Chương 2973: Tâm như chỉ thủy 15/10/2016

Chương 2972: Béo nhờ nuốt lời 15/10/2016

Chương 2971: Linh Ba Cốc tồn tại 15/10/2016

Chương 2970 Cửu Đầu Điểu 15/10/2016

Đệ 2969 chương Tu La Thất Bảo thủ trạc 15/10/2016

Chương 2968: Song Tử Đồng Tâm Ma 15/10/2016

Đệ 2967 chương quyết thắng phụ 15/10/2016

Chương 2966: Vạn Độc Thần Quân 15/10/2016

Đệ 2965 chương Huyễn Nguyệt chi độc 15/10/2016

Đệ 2964 chương Linh quang Bảo Khí 15/10/2016

Đệ 2963 chương Linh khí Tinh hóa 15/10/2016

Chính văn đệ 2962 chương A Tu La Vương hành cung 15/10/2016

Chương 2961: Tiến vào ốc đảo 15/10/2016

Chương 2960: Điền Thần Hi cùng Thiết Tháp Tôn Giả 15/10/2016

Chương 2959 Thạch khôi lỗi 15/10/2016

Đệ 2958 chương cung điện cùng ốc đảo 15/10/2016

Chương 2957: Nan đề khó giải 15/10/2016

Chương 2956: Ma cao một thước đạo cao một trượng 15/10/2016

Chương 2955: Long Uy 15/10/2016

Chương 2954: Thần thông 15/10/2016

Chương 2953: Hóa Hình Hạt quái 15/10/2016

Chương 2952: Bọ cạp kịch độc 15/10/2016

Chương 2951: Đáng sợ sa mạc 15/10/2016

Chương 2950: Tu tiên giả cũng sẽ biết lạc đường 15/10/2016

Chương 2949: Linh Lung Sương Công 15/10/2016

Chương 2948: Hàn đàm 15/10/2016

Chương 2947: Nhập cốc 15/10/2016

Chương 2946: Chân tướng 15/10/2016

Chương 2945: Băng Phách hóa thân 15/10/2016

Chính văn đệ 2944 chương một trăm ngày cùng một trăm năm 15/10/2016

Chính văn đệ 2943 chương thủ trạc 15/10/2016

Chương 2942: Linh Ba Cốc 15/10/2016

Chương 2941: Thanh Nhan Tôn Giả 15/10/2016

Chính văn đệ 2940 chương cổ quái cung điện 15/10/2016

Chính văn đệ 2939 chương phong cảnh như họa 15/10/2016

Chương 2938: Lôi Không chân nhân 15/10/2016

Chương 2937: Khai Sơn Giải 15/10/2016

Chương 2936: Dịch dung 15/10/2016

Đệ 2935 chương Lâm Hiên tiếp xuống tính toán 15/10/2016

Đệ 2934 chương luyện hóa Chân Long Linh huyết 15/10/2016

Chương 2933: Nghỉ ngơi lấy lại sức 15/10/2016

Chương 2932: Tụ hợp 15/10/2016

Chương 2931: Ba gã Đại tướng 15/10/2016

Chương 2930: Cung điện 15/10/2016

Chính văn 2929 chương bài trừ lĩnh vực 15/10/2016

Chính văn đệ 2928 chương Tiên gia chi bảo Ngũ Long Ấn 15/10/2016

Chương 2927: Lâm Hiên sẽ vẫn lạc ư 15/10/2016

Chương 2926 Thiệt Giả Lĩnh Vực 15/10/2016

Chương 2925: Bại lui Chân Linh Khôi Lỗi 15/10/2016

Chương 2924: So tưởng tượng cường đại hơn 15/10/2016

Chương 2923: Phượng Hoàng chi uy 15/10/2016

Chương 2922: Bách Điểu Triều Phượng 15/10/2016

Chương 2921: Bảo vật xuất thế 15/10/2016

Chương 2920: hai loại thiên địa pháp tắc 15/10/2016

Đệ 2919 chương tiên hạ thủ vi cường 15/10/2016

Chương 2918: Kinh người phỏng đoán 15/10/2016

Chương 2917: Lâm Hiên nhận sư phó 15/10/2016

Chính văn đệ 2916 chương người can đảm suy đoán 15/10/2016

Chương 2915: Chân Linh Chu Tước hồn phách 15/10/2016

Chương 2914 Nửa Năm 15/10/2016

Chương 2913: Liên Hoàn Trận pháp 15/10/2016

Chính văn đệ 2912 chương dĩ Trận luyện khí 15/10/2016

Chương 2911: Phong Linh Ngọc 15/10/2016

Chương 2910: Chân chính Thời Gian chi độc 15/10/2016

Chương 2909: Đáng sợ Ngọc La Phong 15/10/2016

Chương 2908: Nghe ngóng rồi chuồn 15/10/2016

Chương 2907: Gọn gàng 15/10/2016

Chương 2906: Tốc chiến tốc thắng 15/10/2016

Chương 2905: Đập phát chết luôn 15/10/2016

Đệ 2904 chương kiên trì lựa chọn 15/10/2016

Chương 2903: Tiến thối lưỡng nan 15/10/2016

Chương 2902: Thắng hiểm cường địch 15/10/2016

Đệ 2901 chương đáng sợ không gian loạn lưu 15/10/2016

Chính văn đệ 2900 chương không gian pháp tắc 15/10/2016

Chính văn đệ 2899 chương Huyền Âm Chi Khí 15/10/2016

Đệ 2898 chương Lưu Viêm Bạo Phá 15/10/2016

Đệ 2897 chương Hóa thân ngàn vạn 15/10/2016

Đệ 2896 chương lực lượng pháp tắc 15/10/2016

Chương 2895: Chân Linh Chu Tước chi hư ảnh 15/10/2016

Đệ 2894 chương hoa cả mắt 15/10/2016

Chính văn đệ 2893 chương cường giả 15/10/2016

Đệ 2892 chương Độ Kiếp kỳ Quỷ Thánh 15/10/2016

Chương 2891: Quái vật trong truyền thuyết 15/10/2016

Chương 2890: Hồng Hoang đầm lầy 15/10/2016

Đệ 2889 chương Khốn Tiên hoàn cùng Vân Đoán chi thuật 15/10/2016

Chương 2887: Làm cho người sợ hãi thán phục bí mật 15/10/2016

Chương 2885: Huyễn U sâm lâm 15/10/2016

Chương 2884: Hỗn loạn thiên địa nguyên khí 15/10/2016

Chương 2883: Lâm Hiên dưỡng thương 15/10/2016

Đệ 2882 chương Phượng Hoàng Niết Bàn cùng Úy Lam Thủy mạc 15/10/2016

Đệ 2881 chương không gian Phong bạo 15/10/2016

Chương 2880: Bốn bề thọ địch 15/10/2016

Chương 2879: Tiên thạch cùng Chân Linh Khôi Lỗi 15/10/2016

Chương 2878: Hai Lâm Hiên 15/10/2016

Chương 2877: Đại thần thông 15/10/2016

Đệ 2876 chương Ngọc La phong cùng Huyết Hỏa Nghĩ (kiến ) 15/10/2016

Chương 2875: Chó ngáp phải ruồi 15/10/2016

Chương 2874: Cổ kính kỳ uy 15/10/2016

Đệ 2873 chương Thiên Huyễn Chân nhân 15/10/2016

Chương 2872: Ảo cảnh 15/10/2016

Chương 2871: Điển lễ chấm dứt 15/10/2016

Chương 2870: Ai là lão hồ ly 15/10/2016

Chương 2869: Chân Long linh huyết 15/10/2016

Đệ 2868 chương Hàn phách Tuyết Sâm 15/10/2016

Chương 2867: Cực phẩm Vạn Niên Huyền Ngọc 15/10/2016

Chương 2866: Thượng phẩm đan 15/10/2016

Chương 2865: Băng Phách thân thế 15/10/2016

Chương 2864: Tu La Thất Bảo 15/10/2016

Chương 2863: Đạt được ước muốn 15/10/2016

Chương 2862: To gan lớn mật 15/10/2016

Đệ 2861 chương thắng bại 15/10/2016

Chương 2860: Công kích mãnh liệt 15/10/2016

Chương 2859: Uy lực của Cửu Cung Tu Du kiếm 15/10/2016

Đệ 2858 chương Ma hóa biến thân 15/10/2016

Chương 2857: Tương kế tựu kế 15/10/2016

Chương 2856: Đấu trí không đấu lực 15/10/2016

Đệ 2855 chương Huyền Thiên Tụ Ma Đại trận 15/10/2016

Đệ 2854 chương Tu Du động thiên 15/10/2016

Đệ 2853 chương Cửu chuyển Linh xà đan 15/10/2016

Chương 2852: Thiên Nguyên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ riêng phần mình tính toán 15/10/2016

Chương 2851: Lâm Hiên bùa hộ mệnh 15/10/2016

Chương 2850: Cùng Lâm Hiên ân oán 15/10/2016

Chương 2849: Tái khởi ba lan 15/10/2016

Đệ 2848 chương Phong Hồi Lộ Chuyển (gió đã đổi chiều ) 15/10/2016

Chương 2847: Trang điểm hộp 15/10/2016

Chương 2846: Tử Vân tiên tử 15/10/2016

Chương 2845: Ba kiện bảo vật 15/10/2016

Chương 2844: Nhân Sâm Quả 15/10/2016

Chương 2843: Không phải oan gia không tụ đầu 15/10/2016

Đệ 2842 chương Băng Phách Thánh Tổ cùng Bảo Xà Thánh Tổ 15/10/2016

Chương 2841 Khách không mời mà đến 15/10/2016

Đệ 2840 chương Lâm Hiên tính toán 15/10/2016

Đệ 2839 chương thấy tốt liền thu hoạch 15/10/2016

Chương 2838: Bách Hoa tiên tử cảm tạ 15/10/2016

Chương 2837: Sâu không lường được Lâm Hiên 15/10/2016

Chương 2836: Hương Nhi cùng Hạ Hầu Lan 15/10/2016

Chương 2835: Di Hồn chi thuật cùng Cửu Chuyển Thanh Diệp đan 15/10/2016

Chương 2834: Thiên Hồ Thiên Huyễn Quyết cùng Cửu Linh kiếm thể 15/10/2016

Chương 2833: Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu Quốc Chủ 15/10/2016

Chương 2832: Bỗng nhiên nổi tiếng 15/10/2016

Chương 2831: Mô phỏng Phong Bạo 15/10/2016

Chương 2830: Lấy độc trị độc 15/10/2016

Chương 2829: Cái đích cho mọi người chỉ trích 15/10/2016

Chương 2828: Lâm Hiên cùng Vọng Đình Lâu 15/10/2016

Chương 2827: Thụ sủng nhược kinh 15/10/2016

Chương 2826: Nãi Long Chân Nhân cùng Vân gia sâu xa 15/10/2016

Chương 2825: Cửu Chân Phục Ma Đại Trận 15/10/2016

Chương 2824: Độc nhất vô nhị Thiên Thiên tiên tử 15/10/2016

Chương 2823: Vân Hải tiên cảnh 15/10/2016

Chương 2822: Động thiên phúc địa 15/10/2016

Chương 2821: Biển cả cùng Kim Thuyền 15/10/2016

Chương 2820: Ốc đảo cùng tọa độ không gian 15/10/2016

Chương 2819: Huyễn Nguyệt Nga cùng Mạc Ngôn tiên tử 14/10/2016

Chương 2818: Biến dị yêu thú 14/10/2016

Chương 2817: Bồng Lai tiên đảo cùng Vụ Hải sa mạc 14/10/2016

Chương 2816: Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên Tiên tử 14/10/2016

Chương 2815: Sư ân sâu nặng. 14/10/2016

Chương 2814: Nghe Vua nói một buổi, thắng đọc sách mười năm. 14/10/2016

Chương 2813: Lâm Hiên thu đồ đệ 14/10/2016

Chương 2812: Mộc Linh thân thể 14/10/2016

Chương 2811: Nhiệm vụ trăm năm trước 14/10/2016

Chương 2810: Tiên Kiếm thần uy 14/10/2016

Chương 2809: Nói khoác mà không biết ngượng 14/10/2016

Chương 2808: Chân Linh Hóa Kiếm Quyết 14/10/2016

Chương 2807: Tiên Phủ Kỳ Trân cùng Tiên Thiên Linh Bảo 14/10/2016

Chương 2806: Chín thuộc tính Cửu Cung Tu Du Kiếm 14/10/2016

Chương 2805: Công Tôn Ngọc Nhi 14/10/2016

Chương 2804: Nhàn nhã sinh hoạt khó có được 14/10/2016

Chương 2803: Đại phát từ bi 14/10/2016

Chương 2802: Xưa đâu bằng nay 14/10/2016

Chương 2801: Huyền diệu tiểu Độ Kiếp kỳ 14/10/2016

Chương 2800: Thịt băm hương cá cùng thịt kho tàu móng heo 14/10/2016

Chương 2799: Tha thiết ước mơ bảo vật 14/10/2016

Chương 2798: Linh Nhãn tam bảo 14/10/2016

Chương 2797: Trở lại Vân Ẩn Tông 14/10/2016

Chương 2796: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên 14/10/2016

Chương 2795: Tu Tiên gia tộc 14/10/2016

Chương 2792: Thành công độ kiếp 14/10/2016

Chương 2791: Một kích toàn lực 14/10/2016

Chương 2790: Đáng sợ nước xoáy 14/10/2016

Chương 2789: Bách Long chi uy 14/10/2016

Chương 2788: Cá cùng tay gấu 14/10/2016

Chương 2787: Úy Lam Thủy Mạc 14/10/2016

Chương 2786: Lên cấp Phần Thần hậu kỳ (hạ) 14/10/2016

Chương 2785: Lên cấp Phân Thần hậu kỳ (thượng) 14/10/2016

Chương 2784: Tu tiên vô tuế nguyệt, đảo mắt lại ngàn năm 14/10/2016

Chương 2783: Đại Hải mênh mông 14/10/2016

Chương 2782: Chân Linh nội đan 14/10/2016

Chương 2781: Niềm vui ngoài ý muốn 14/10/2016

Chương 2780: Yêu đan lên cấp 14/10/2016

Chương 2779: Thí tốt giữ xe 14/10/2016

Chương 2778: Nước ấm nấu ếch xanh 14/10/2016

Chương 2777: Linh huyết Hóa Hình 14/10/2016

Chương 2776: Đề luyện Chân Linh chi huyết 14/10/2016

Chương 2775: Kín đáo an bài 14/10/2016

Chương 2774: Cửu Cung Tu Du Kiếm thu hoạch ngoài ý muốn 14/10/2016

Chương 2773: Hai ngàn năm ước định 14/10/2016

Chương 2772: Bị phong ấn Chân Tiên 14/10/2016

Chương 2771: Chuột chạy qua đường 14/10/2016

Chương 2770: Chém giết Thiên Nguyên Hầu 14/10/2016

Chương 2769: Kim Quang Kiếm cùng Chu Tước Hoàn 14/10/2016

Chương 2768: Phù bảo chi uy 14/10/2016

Chương 2767: Vạn Hồn Phiên hiển thần uy 14/10/2016

Chương 2766: Riêng phần mình đại triển thần thông 14/10/2016

Chương 2765: Dật dĩ đãi lao 14/10/2016

Chương 2764: Hóa thân của Thiên Nguyên hầu 14/10/2016

Chương 2763: Thuấn tức vạn dặm 14/10/2016

Chương 2762: Đục nước béo cò 14/10/2016

Chương 2761: Được ăn cả ngã về không 14/10/2016

Chương 2760: Tát Đậu Thành Binh 14/10/2016

Chương 2759: Tuyền Thư Thượng Nhân 14/10/2016

Chương 2758: Kim nhân cùng Ác Giao 14/10/2016

Chương 2757: Bổn nguyên chi hỏa 14/10/2016

Chương 2756: Đại Ngũ Hành Na Di thuật 14/10/2016

Chương 2755: Đàn gảy tai trâu 14/10/2016

Chương 2754: Giết gà dọa khỉ 14/10/2016

Chương 2753: Nhân sinh muôn màu 14/10/2016

Chương 2752: Hóa thân phàm nhân 14/10/2016

Chương 2751: Chân Linh chi huyết cùng thiên kiếp 14/10/2016

Chương 2750: Văn Thiên thành cùng Chân Cực môn 14/10/2016

Chương 2749: Hành tích bạo lộ 14/10/2016

Chương 2748: Không thu hoạch được gì 14/10/2016

Chương 2747: Độ Kiếp hậu kỳ cùng trường sinh bất lão 14/10/2016

Chương 2746: Thiên Nguyên hầu cùng Hắc Phượng Tiên Tử 14/10/2016

Chương 2745: Thần bí bùn đất 14/10/2016

Chương 2744: Đạt được ước muốn 14/10/2016

Chương 2743: Kiếm Linh Hóa Hư thần diệu vô cùng 14/10/2016

Chương 2742: Giả vờ ngây ngốc 14/10/2016

Chương 2741: Ngươi nghĩ muốn cái gì 14/10/2016

Chương 2740: Khởi tử hồi sinh 14/10/2016

Chương 2739: Sống sót sau tai nạn bí ẩn 14/10/2016

Chương 2738: Bỏ đá xuống giếng cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi 14/10/2016

Chương 2737: Tiểu Linh Giới cùng tiểu Ma Giới 13/10/2016

Chương 2736: Hóa thân thăng cấp 13/10/2016

Chương 2735: Hỗn Độn sơ khai 13/10/2016

Chương 2734: Không gian hóa thành hư vô 01/01/1970

Chương 2733: Bổn Nguyên Chi Thể 01/01/1970

Chương 2732: Chân Thiềm chi độc 01/01/1970

Chương 2731: Lĩnh vực chi uy​ 01/01/1970

Chương 2730: Bách Hoa Phiêu Hương Quyết 01/01/1970

Chương 2729: Không thể tưởng tượng nổi thần thông 01/01/1970

Chương 2728: Hoa Lam cùng Phi Kiếm​ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2727: Khinh Người Quá Đáng​ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2726: Thái Ất Tiên Thảo​ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2725: Chân Linh - Kim Nguyệt Chân Thiềm​ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2724: Dời Non Lấp Biển 01/01/1970

Q.7 - Chương 2722: Bách Bảo Trai Trong Thanh Mộc Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2723: Hỏi Gì Cũng Không Biết​ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2721: Năm Tháng Như Thoi Đưa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2720: Chân Linh Khôi Lỗi 01/01/1970

Q.7 - Chương 2719: Tinh Chế Tiên Thạch (Hạ) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2718: Tinh Chế Tiên Thạch (Trung) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2717: Tinh Chế Tiên Thạch (Thượng) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2716: Ban Thưởng Và Tìm Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2715: Ban Thưởng Và Tìm Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2714: Nội Dung Của Ánh Tượng Châu (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2713: Nội Dung Của Ánh Tượng Châu (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2712: Ánh Tượng Châu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2711: Ánh Tượng Châu 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2710: Cửu Khúc Linh Sâm Và Cửu Khúc Linh Đan 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2709: Cửu Khúc Linh Sâm Và Cửu Khúc Linh Đan 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2708: Công Pháp Kiếm Linh Hóa Hư Rút Gọn, Chiết Xuất Bảo Vật 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2707: Công Pháp Kiếm Linh Hóa Hư Rút Gọn, Chiết Xuất Bảo Vật 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2706: Bách Hoa Tiên Tử, Kiếm Linh Hoá Hư Cùng Ngoại Vực Thiên Kim 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2705: Bách Hoa Tiên Tử, Kiếm Linh Hoá Hư Cùng Ngoại Vực Thiên Kim 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2704: Tien Thạch Đến Tay 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2703: Tiên Thạch Đến Tay 01/01/1970

Q.7 - Chương 2702: Thu Phục Tam Phái 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2701: Thu Phục Tam Phái 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2700: Thu Phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn Và Thiên Tinh Cốc 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2699: Thu Phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn Và Thiên Tinh Cốc 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2698: Cấm Hồn Thật 01/01/1970

Q.7 - Chương 2697: Cấm Hồn Thật 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2696: Nộ Khí 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2695: Nộ Khí 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2694: Thắng Bại 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2693: Thắng Bại 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2692: Đủ Loại Thần Thông 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2691: Đủ Loại Thần Thông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2690: Vạn Hồn Phiên (Hạ) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2689: Vạn Hồn Phiên (Thượng) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2688: Kiếm Hồ Lô Và Huyễn Âm Thần Lôi (Hạ) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2687: Kiếm Hồ Lô Và Huyễn Âm Thần Lôi (Thượng) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2684: Tiểu Độ Kiếp Kỳ 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2683: Tiểu Độ Kiếp Kỳ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2682: Xuất Quan (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2681: Xuất Quan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2680: Cường Giả Trong Truyện Thuyết 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2679: Cường Giả Trong Truyện Thuyết 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2678: Trừ Độc 3 01/01/1970

Q.7 - Chương 2677: Trừ Độc 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2676: Trừ Độc 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2675: Dũng Giả Vô Địch 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2674: Dũng Giả Vô Địch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2673: Tin Tức Kinh Người 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2672: Tin Tức Kinh Người 01/01/1970

Q.7 - Chương 2671: Vang Dội Cổ Kim 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2670: Vang Dội Cổ Kim 01/01/1970

Q.7 - Chương 2669: Cổ Thư, Bảo Kính Và Cuồng Hóa Chi Thể 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2668: Cổ Thư, Bảo Kính Và Cuồng Hóa Chi Thể 01/01/1970

Q.7 - Chương 2667: Yêu Tộc Hung Hăng Càn Quấy 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2666: Yêu Tộc Hung Hăng Càn Quấy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2665: Phá Trận Cùng Truy Sát 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2664: Phá Trận Cùng Truy Sát 01/01/1970

Q.7 - Chương 2663: Vạn Quỷ Phệ Hồn 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2662: Vạn Quỷ Phệ Hồn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2661: Tiên Kiếm Sắc Bén Cùng Uy Lực Thân Nội Hóa Thân 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2660: Tiên Kiếm Sắc Bén Cùng Uy Lực Thân Nội Hóa Thân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2659: Bắt Đầu Cuộc Chiến 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2658: Bắt Đầu Cuộc Chiến 01/01/1970

Q.7 - Chương 2657: Thanh Lý Môn Hộ 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2656: Thanh Lý Môn Hộ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2655: Uy Lực Của Hỏa Diễm 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2654: Uy Lực Của Hỏa Diễm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2653: Cạm Bẫy 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2652: Cạm Bẫy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2651: Ba Phái Hợp Mưu Và Thiên Diễn Sơn Mạch 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2650: Ba Phái Hợp Mưu Và Thiên Diễn Sơn Mạch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2649: Chân Tướng Sự Tình 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2648: Chân Tướng Sự Tình 01/01/1970

Q.7 - Chương 2647: Một Quyền Miễu Sát 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2646: Một Quyền Miễu Sát 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2645: Tông Môn Đại Loạn 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2644: Tông Môn Đại Loạn 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2643: Thiên Duyến Song Ma (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2642: Thiên Duyến Song Ma 01/01/1970

Q.7 - Chương 2641: Hóa Thân Cường Đại Và Tuyết Ảnh Chân Ma Công 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2640: Hóa Thân Cường Đại Và Tuyết Ảnh Chân Ma Công 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2639: Động Phủ Mới Cùng Thân Nội Hóa Thân(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2638: Động Phủ Mới Cùng Thân Nội Hóa Thân(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2637: Dễ Dàng Thủ Thắng 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2636: Dễ Dàng Thủ Thắng (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2635: Cực Phẩm Khoáng Mạch Cùng Khu Hỏa Thuật 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2634: Cực Phẩm Khoáng Mạch Cùng Khu Hỏa Thuật 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2633: Ô Đại Thiếu Gia (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2632: Ô Đại Thiếu Gia (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2631: Lôi Lân Tông 2 01/01/1970

Q.7 - Chương 2630: Lôi Lân Tông 1 01/01/1970

Q.7 - Chương 2629: Hy Vọng Siêu Việt Cửu Vĩ Thiên Hồ Cùng Huyền Thiên Linh Bảo(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2628: Hy Vọng Siêu Việt Cửu Vĩ Thiên Hồ Cùng Huyền Thiên Linh Bảo(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2627: Cửu Vĩ Thiên Hồ (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2626: Cửu Vĩ Thiên Hồ (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2625: Thời Gian Pháp Tắc (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2624: Thời Gian Pháp Tắc (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2623: Uy Lực Của Cửu Tinh Liên Châu(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2622: Uy Lực Của Cửu Tinh Liên Châu(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2621: Lưu Tinh Hỏa Vũ (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2620: Lưu Tinh Hỏa Vũ (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2619: Vận Kha Cơ Trí (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2618: Vận Kha Cơ Trí (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2617: Lại Gặp Phân Thân Đào Ngột(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2616: Lại Gặp Phân Thân Đào Ngột(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2615: Luyện Hóa Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2614: Luyện Hóa Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí 01/01/1970

Q.7 - Chương 2613: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2612: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2611: Vui Mừng Gặp Lại (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2610: Vui Mừng Gặp Lại (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2609: Tê Lôi Cổ Kính, Linh Quyết Đỉnh Cùng Thượng Cổ Pháp Thuật(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2608: Tê Lôi Cổ Kính, Linh Quyết Đỉnh Cùng Thượng Cổ Pháp Thuật(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2607: Lâm Hiên Kết Thiện Duyên(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2606: Lâm Hiên Kết Thiện Duyên(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2605: Lâm Hiên Xuất Quan (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2604: Lâm Hiên Xuất Quan (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2603: Thiên Tượng Và Linh Khí Quán Thể (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2602: Thiên Tượng Và Linh Khí Quán Thể (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2601: Thời Gian Thấm Thoắt Trăm Năm (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2600: Thời Gian Thấm Thoắt Trăm Năm (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2599: Chiết Xuất Bàn Đào(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2598: Chiết Xuất Bàn Đào(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2597: Công Chúa Tân Nguyệt, Quả Bàn Đào Và Cơ Hội Tiến Cấp(2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2596: Công Chúa Tân Nguyệt, Quả Bàn Đào Và Cơ Hội Tiến Cấp(1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2595: Mơ Ước Của Cửu Cung Tu Du Kiếm Chín Thuộc Tính (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2594: Mơ Ước Của Cửu Cung Tu Du Kiếm Chín Thuộc Tính (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2593: Tông Môn Khởi Lạc (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2592: Tông Môn Khởi Lạc (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2591: Phân Thân Đào Ngột Vẫn Lạc (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2590: Phân Thân Đào Ngột Vẫn Lạc (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2589: Phân Thân Đào Ngột Vẫn Lạc (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2588: Sinh Tử Chiến (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2587: Sinh Tử Chiến (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2586: Bẫy Rập Phá Toái Hư Không (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2585: Bẫy Rập Phá Toái Hư Không (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2584: Đồng Quy Vu Tận (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2583: Đồng Quy Vu Tận (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2582: Đồng Quy Vu Tận (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2581: Huyền Băng Lão Tổ Và Phân Thân Của Đào Ngột (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2580: Huyền Băng Lão Tổ Và Phân Thân Của Đào Ngột (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2579: Huyền Băng Lão Tổ Và Phân Thân Của Đào Ngột (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2578: Trên Đường Đi Gặp Độ Kiếp Kỳ (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2577: Trên Đường Đi Gặp Độ Kiếp Kỳ (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2576: Đại Thu Hoạch (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2575: Đại Thu Hoạch (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2574: Đại Thu Hoạch (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2573: Tê Lôi Cổ Kính 01/01/1970

Q.7 - Chương 2572: Tiến Vào Bảo Khố 01/01/1970

Q.7 - Chương 2571: Sơn Cốc Vô Danh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2570: Điệu Hổ Ly Sơn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2569: Lừa Dối Chúng Trưởng Lảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2568: Tâm Ma Chi Hỏa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2567: Tai Họa Ngầm Của Huyễn Linh Thiên Hỏa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2566: Trở Lại Phiên Miễu Tiên Cung 01/01/1970

Q.7 - Chương 2565: Mưu Đồ Bảo Tàng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2564: Diệu Kế Diệt Ma 01/01/1970

Q.7 - Chương 2563: Binh Bất Yếm Trá 01/01/1970

Q.7 - Chương 2562: Ác Thú Cùng Giao Long 01/01/1970

Q.7 - Chương 2561: Cầu Sinh Trong Hiểm Cảnh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2560: Huyền Thiên Linh Bảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2559: Phàm Nhân Cũng Có Thể Tu Tiên 01/01/1970

Q.7 - Chương 2558: Phàm Nhân Thánh Thể 01/01/1970

Q.7 - Chương 2557: Bắt Tay Giảng Hòa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2556: Tương Kế Tựu Kế 01/01/1970

Q.7 - Chương 2555: Đoạt Bảo Rồi Chạy Trốn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2554: Linh Hư Vẫn Lạc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2553: Âm Ba Công 01/01/1970

Q.7 - Chương 2552: Lập Tức Diệt Sát 01/01/1970

Q.7 - Chương 2551: Vực Ngoại Thiên Ma 01/01/1970

Q.7 - Chương 2550: Hóa Kiếp Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2549: Linh Dược Xuất Thế 01/01/1970

Q.7 - Chương 2548: Pho Tượng Ngọc Thạch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2547: Không Gian Kỳ Quái 01/01/1970

Q.7 - Chương 2546: Yêu Tinh Thạch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2545: Phong Ấn Không Gian 01/01/1970

Q.7 - Chương 2544: Phong Linh Trụ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2543: Diệu Kế Diệt Ma 01/01/1970

Q.7 - Chương 2542: Khinh Người Quá Đáng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2541: Biến Cố Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2540: Thiếu Nữ Phân Thần Kỳ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2539: Hiểu Rõ Chân Tướng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2538: Linh Miểu Viên 01/01/1970

Q.7 - Chương 2537: Bảo Vật Trấn Cung Kỳ Lạ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2536: Ẩn Hiệp Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2535: Thuận Lợi Lẻn Vào 01/01/1970

Q.7 - Chương 2534: Vận Khí Không Tệ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2533: Hóa Thân Của Điền Tiểu Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2532: Giả Heo Ăn Thịt Hổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2531: Thiên Hương Linh Tê Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2530: Tìm Kiếm Phàm Nhân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2529: Tiên Khách Cư 01/01/1970

Q.7 - Chương 2528: Thính Phong Các 01/01/1970

Q.7 - Chương 2527: Cửu Tiên Phường 01/01/1970

Q.7 - Chương 2526: Huyết Thiềm Thượng Nhân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2525: Vô Biên Hải Cùng Phiêu Miểu Tiên Cung 01/01/1970

Q.7 - Chương 2524: Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2523: Uy Chấn Băng Hải Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 2522: Tuyết Hồ Tộc Thay Da Đổi Thịt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2521: Cầu Xin Tha Thứ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2520: Tam Thuộc Tính Bách Long Chi Nha 01/01/1970

Q.7 - Chương 2519: Ngũ Thải Tường Vân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2518: Lục Vĩ Linh Hồ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2517: Lâm Hiên Đại Triển Thần Uy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2516: Hoa Rơi Nước Chảy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2515: Thế Như Chẻ Tre 01/01/1970

Q.7 - Chương 2514: Bộc Lộ Hết Tâm Cơ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2513: Chuyển Bại Thành Thắng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2512: Bị Nhìn Thấu Ảo Diệu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2511: Lĩnh Vực 01/01/1970

Q.7 - Chương 2510: Không Nhìn Thấy Đối Thủ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2509: Pháp Thuật Quỷ Dị 01/01/1970

Q.7 - Chương 2508: Đấu Trí Lại Đấu Lực 01/01/1970

Q.7 - Chương 2507: Cuối Cùng Là Ai Khinh Địch? 01/01/1970

Q.7 - Chương 2506: Thỉnh Tướng Không Bằng Khích Tướng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2505: Xuất Khẩu Cuồng Ngôn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2504: Từng Bước Ép Sát 01/01/1970

Q.7 - Chương 2503: Hóa Thân Của Huyền Băng Lão Tổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2502: Thiện Giả Bất Lai 01/01/1970

Q.7 - Chương 2501: Chân Tiên Cường Đại 01/01/1970

Q.7 - Chương 2500: Thiên Vu Thần Nữ Và Cảnh Giới Đại Thành Của Huyễn Linh Thiên Hỏa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2499: Hỗn Độn Thái Âm Chi Khí 01/01/1970

Q.7 - Chương 2498: Bí Mật Của Yêu Tộc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2497: Tất Cả Đều Trong Tính Toán 01/01/1970

Q.7 - Chương 2496: Hậu Duệ Kim Ô 01/01/1970

Q.7 - Chương 2495: Đa Tí Hùng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2494: Băng Hùng Vương 01/01/1970

Q.7 - Chương 2493: Truy Đuổi Và Xảo Ngộ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2492: Thiên Yêu Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2491: Giật Mình Tỉnh Mộng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2490: Lệnh Hồ Hương Nhi 01/01/1970

Q.7 - Chương 2489: Tiên Kiếm Lộ Thần Uy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2488: Tân Cửu Cung Tu Du Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2487: Bại Lộ Hành Tung 01/01/1970

Q.7 - Chương 2486: Chim Sẻ Núp Đằng Sau 01/01/1970

Q.7 - Chương 2485: Huynh Muội Tương Tàn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2484: Ngũ Độc Bích Tàm Cổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2483: Hà Thủ Ô Thông Linh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2482: Linh Thụ Tu Sĩ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2481: Động Phủ Linh Hoa Tiên Tử 01/01/1970

Q.7 - Chương 2480: Tụ Họp Một Lần Nữa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2479: Âm Mưu Của Yêu Tộc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2478: Kẻ Thức Thời Mới Là Trang Tuấn Kiệt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2477: Dơi Tuyết 01/01/1970

Q.7 - Chương 2476: Gặp Nguy Hiểm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2475: Vận Khí Không Tệ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2474: Tiến Vào Băng Nguyên 01/01/1970

Q.7 - Chương 2473: Tất Cả Đều Trong Kế Hoạch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2472: Tự Nhiên Tiên Pháp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2471: Không Hiểu Ra Sao 01/01/1970

Q.7 - Chương 2470: Lão Giả Thần Bí 01/01/1970

Q.7 - Chương 2469: Hàn Băng Lão Tổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2468: Phiêu Miểu Tiên Cung 01/01/1970

Q.7 - Chương 2467: Yêu Tộc Không May 01/01/1970

Q.7 - Chương 2466: Băng Nguyên Tuyết Hồ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2465: Mười Đại Tông Môn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2464: Băng Hải Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 2463: Liễu Ám Hoa Minh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2462: Thân Ngoại Hóa Thân Và Thân Nội Hóa Thân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2461: Ba Thuộc Tính Của Cửu Cung Tu Du Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2460: Dung Hợp Thủy Thuộc Tính 01/01/1970

Q.7 - Chương 2459: Đây Là Bảo Vật Gì? 01/01/1970

Q.7 - Chương 2458: Trở Lại Vân Ẩn Tông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2457: Tay Không Bắt Bạch Lang 01/01/1970

Q.7 - Chương 2456: Công Phu Sư Tử Ngoạm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2455: Nhận Lầm Bảo Vật 01/01/1970

Q.7 - Chương 2454: Tồn Tại Độ Kiếp Kỳ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2453: Bắc Hải Chân Quân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2452: Uy Chấn Hàn Long Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 2451: Dương Danh Lập Vạn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2450: Thắng Bại 01/01/1970

Q.7 - Chương 2449: Đánh Cược Lần Cuối Cùng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2448: Cửu Thiên Tiên Lộ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2447: Nghịch Chuyển Không Thể Tưởng Tượng Nổi 01/01/1970

Q.7 - Chương 2446: Bách Bảo Đều Xuất Hiện 01/01/1970

Q.7 - Chương 2445: Tân Bách Long Chi Nha 01/01/1970

Q.7 - Chương 2444: Lâm Hiên Lâm Vào Đại Nguy Cơ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2443: Thân Thể Bất Tử 01/01/1970

Q.7 - Chương 2442: Công Phòng Nhất Thể 01/01/1970

Q.7 - Chương 2441: Ngàn Vạn Hóa Thân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2440: Chủ Quan Khinh Địch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2439: Bốn Đại Trưởng Lão 01/01/1970

Q.7 - Chương 2438: Nghe Danh Không Bằng Gặp Mặt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2437: Thiên Ngoại Ma Đầu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2436: Bắc Minh Quận 01/01/1970

Q.7 - Chương 2435: Một Mũi Tên Hạ Hai Chim 01/01/1970

Q.7 - Chương 2434: Quyết Đấu Ở Tinh Nguyệt Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2433: Hồng Nhan Họa Thủy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2432: Ma Giới Kỳ Độc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2431: Vọng Sầu Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2430: Thiên Tuyệt Môn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2429: Họa Diệt Môn Của Vân Ẩn Tông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2428: Ước Hẹn Vọng Không Sơn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2427: Trời Ban Cơ Hội Tốt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2426: Thanh Linh Tôn Giả 01/01/1970

Q.7 - Chương 2425: Thiên Hà Quận Và Thụ Tiên Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2424: Trở Lại Linh Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 2423: Ly Khai Ma Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 2422: Gặp Thoáng Qua 01/01/1970

Q.7 - Chương 2421: Tuyết Hoa Thánh Tổ Cùng Hàn Loa Tiên Tử 01/01/1970

Q.7 - Chương 2420: Chuyển Nguy Thành An 01/01/1970

Q.7 - Chương 2419: Phượng Hoàng Chi Hỏa Lĩnh Vực 01/01/1970

Q.7 - Chương 2418: Lôi Bằng Và Tiểu Mao Cầu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2417: Cường Địch Vẫn Lạc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2416: Linh Cốt Lôi Bằng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2415: Tạm Thời Thoát Hiểm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2414: Thực Lực Cường Địch Tăng Vọt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2413: Đấu Pháp Kịch Liệt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2412: Đại Thần Thông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2411: Lâm Hiên Giận Dữ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2410: Nghiệt Long Tái Xuất 01/01/1970

Q.7 - Chương 2409: Hóa Thân Thiên Nguyên Thánh Tổ Vẫn Lạc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2408: Trăm Kế Diệt Địch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2407: Thần Kỳ Chân Linh Áo Giáp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2406: Tam Đại Hóa Thân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2405: Tình Thế Biến Ảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2404: Hai Tiểu Hồ Ly 01/01/1970

Q.7 - Chương 2403: Lâm Hiên Gặp Lại Điền Tiểu Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2402: Chỗ Đáng Sợ Của Băng Viêm Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2401: Lâm Hiên Chật Vật Không Chịu Nổi 01/01/1970

Q.7 - Chương 2400: Chân Tướng Bảo Tàng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2399: Sương Mù Dày Đặc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2398: Bảo Vật Cùng Bẫy Rập 01/01/1970

Q.7 - Chương 2397: Thế Sự Biến Ảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2396: Khí Lực Bạt Núi 01/01/1970

Q.7 - Chương 2395: Điền Tiểu Kiếm Và Tu Sĩ Thần Bí 01/01/1970

Q.7 - Chương 2394: Dung Nham Tuyết Liên 01/01/1970

Q.7 - Chương 2393: Băng Hỏa Cổ Thú 01/01/1970

Q.7 - Chương 2392: Tiến Vào Băng Viêm Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2391: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2390: Phúc Cũng Là Họa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2389: Một Mũi Tên Trúng Hai Đích 01/01/1970

Q.7 - Chương 2388: Hư Ảnh Ma Tượng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2387: Giả Trư Ăn Thịt Hổ Cảnh Giới Cao Nhất 01/01/1970

Q.7 - Chương 2386: Lật Lọng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2385: Lôi Bằng Lệnh Và Ngọc Toái Phù 01/01/1970

Q.7 - Chương 2384: Lai Giả Bất Thiện 01/01/1970

Q.7 - Chương 2383: Đón Dâu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2382: Hạt Vĩ Thượng Nhân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2381: Băng Viêm Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2380: Điền Tiểu Kiếm Buồn Vui Lẫn Lộn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2379: Kiểm Kê Bảo Vật 01/01/1970

Q.7 - Chương 2378: Chân Linh Pháp Tướng Áo Giáp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2377: Luyện Hóa Chân Linh Chi Huyết Chỗ Tốt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2376: Tung Tích Nguyệt Nhi Và Cửu Thiên Thần La Tướng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2375: Lam Sắc Tinh Hải Và Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết 01/01/1970

Q.7 - Chương 2374: Phượng Hoàng Niết Bàn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2373: Chiết Xuất Phượng Hoàng Chân Huyết 01/01/1970

Q.7 - Chương 2372: Ly Khai Thiên Hạc Châu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2371: Diệu Kế Thoát Thân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2370: Khí Thế Đáng Sợ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2369: Đây Mới Gọi Là Di Sơn Đảo Hải 01/01/1970

Q.7 - Chương 2368: Tàng Bảo Đồ Hoàn Chỉnh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2367: Đoạt Lại Tổng Đà 01/01/1970

Q.7 - Chương 2366: Lôi Ưng Bang 01/01/1970

Q.7 - Chương 2365: Tuyết Nha Thành Truyền Tống Trận 01/01/1970

Q.7 - Chương 2364: Bế Quan Ngắn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2363: Sơn Nhạc Kim Ô Đồ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2362: Nửa Bức Tàng Bảo Đồ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2361: Sơn Cốc Và Trận Pháp Ẩn Nấp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2360: Thật Giả Khó Phân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2359: Xuất Thủ Cứu Giúp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2358: Thiên Nguyên Thánh Tổ Hóa Thân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2357: Tàn Hồn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2356: Ngọc La Phong Lại Hiển Thần Thông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2355: Quỳnh Tương Ngọc Lộ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2354: Nuông Chiều Cho Hư 01/01/1970

Q.7 - Chương 2353: Đại Tu Sĩ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2352: Di Hình Hoán Vị 01/01/1970

Q.7 - Chương 2351: Gậy Ông Đập Lưng Ông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2350: Không Gian Chi Lực 01/01/1970

Q.7 - Chương 2349: Cửu Cung Tu Du Hiển Thần Thông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2348: Cự Kiếm Thuật 01/01/1970

Q.7 - Chương 2347: Hắc Thủy Tu La Đao 01/01/1970

Q.7 - Chương 2346: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà 01/01/1970

Q.7 - Chương 2345: Nghìn Cân Treo Sợi Tóc Tấn Cấp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2344: Tiến Giai Phân Thần Kỳ (Hạ) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2343: Tiến Giai Phân Thần Kỳ (Trung) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2342: Tiến Giai Phân Thần Kỳ (Thượng) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2341: Đào Ngũ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2340: Hai Lựa Chọn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2339: Thiên Lam Song Ma 01/01/1970

Q.7 - Chương 2338: Cổ Ma Phân Thần Kỳ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2337: Tôm Tép Nhãi Nhép 01/01/1970

Q.7 - Chương 2336: Thiên Triệu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2335: Trận Pháp Liên Hoàn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2334: Tam Ma Không May 01/01/1970

Q.7 - Chương 2333: Linh Mạch Xuất Hiện 01/01/1970

Q.7 - Chương 2332: Hóa Kiếm Vi Ti Võng Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2331: Hai Nhược Điểm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2330: Dương Chi Điểu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2329: Địch Nhân Ẩn Nấp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2328: Viện Thủ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2327: Gặp Lại Thông Vũ Chân Nhân 01/01/1970

Q.7 - Chương 2326: Long Viêm Thảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2325: Hai Năm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2324: Linh Nguyên Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2323: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2322: Lâm Hiên Xuất Quan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2321: Tám Mươi Năm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2320: Thôn Phệ Bách Linh Ma Hỏa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2319: Khổ Tu Chi Sĩ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2318: Đạt Được Ước Muốn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2317: Tiên Vân Tông 01/01/1970

Q.7 - Chương 2316: Thiên Hạc Châu Và Tu Linh Giả 01/01/1970

Q.7 - Chương 2315: Sa Ma Và Tin Tức 01/01/1970

Q.7 - Chương 2314: Vạn Xà Lệnh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2313: Đệ Đệ Của Ma Tộc Đại Thống Lĩnh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2312: Bảo Xà Thủy Tổ Cùng Thiên Nguyên Thánh Tổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2311: Thiên Tuyệt Tiên Tử Cùng Đảo Hải Qua 01/01/1970

Q.7 - Chương 2310: Thân Phận Bạo Lộ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2309: Cổ Ma Thánh Tổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2308: Pháp Trận Phong Ấn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2307: Pháp Trận Phong Ấn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2306: Cuồng Sa Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2305: Cuồng Sa Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2304: Tiến Giai Động Huyền Hậu Kỳ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2303: Tiến Giai Động Huyền Hậu Kỳ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2302: Thượng Phẩm Phân Thần Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2301: Chiết Xuất Vạn Niên Linh Nhũ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2300: Chiết Xuất Linh Nhũ (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2299: Du Lịch Ma Giới (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2298: Du Lịch Ma Giới (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2297: Du Lịch Ma Giới (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2296: Vọng Đình Lâu Và Hàn Long Chân Nhân (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2295: Vọng Đình Lâu Và Hàn Long Chân Nhân (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2294: Sơn Cùng Thủy Tận 01/01/1970

Q.7 - Chương 2293: Lâm Hiên Suy Yếu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2292: Đóng Băng Lão Quái 01/01/1970

Q.7 - Chương 2291: Liễu Ám Hoa Minh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2290: Bách Linh Tiên Tử Cùng Ngọc La Phong 01/01/1970

Q.7 - Chương 2289: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (4) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2288: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2287: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2286: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2285: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2284: Đại Chiến Với Phân Thần Kỳ (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2283: Hậu Duệ Của Thiên Ma (3) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2282: Hậu Duệ Của Thiên Ma (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2281: Hậu Duệ Của Thiên Ma (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2280: Lão Tổ Phó Gia Thăm Dò (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2279: Lão Tổ Phó Gia Thăm Dò (1) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2278: Biết Khó Mà Lui (2) 01/01/1970

Q.7 - Chương 2277: Biết Khó Mà Lui 01/01/1970

Q.7 - Chương 2276: Yên Sơn Lão Tổ Nổi Giận 01/01/1970

Q.7 - Chương 2275: Truyền Tống Phù 01/01/1970

Q.7 - Chương 2274: Ra Tay Bất Phàm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2273: Đại Trưởng Lão Hắc Thủy Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2272: Thế Kiếp Phù 01/01/1970

Q.7 - Chương 2271: Khởi Tử Hồi Sinh Phù 01/01/1970

Q.7 - Chương 2270: Phó Gia Chi Chủ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2269: Hiểu Lầm Đáng Yêu 01/01/1970

Q.7 - Chương 2268: Hạt Vĩ Thử Và Phù Lục 01/01/1970

Q.7 - Chương 2267: Hẹn Mười Năm Sau 01/01/1970

Q.7 - Chương 2266: Lôi Bằng Linh Cốt 01/01/1970

Q.7 - Chương 2265: Hạt Giống Ma Tâm Thảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2264: Yên Sơn Lão Tổ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2263: Bạch Phù Thắng Cảnh 01/01/1970

Q.7 - Chương 2262: Cổ Thư 01/01/1970

Q.7 - Chương 2261: Ma Tộc Thiếu Niên 01/01/1970

Q.7 - Chương 2260: Sơn Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2259: Vạn Phù Đại Hội 01/01/1970

Q.7 - Chương 2258: Thạch Nhũ Ngàn Năm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2257: Bảo Xà Cung 01/01/1970

Q.7 - Chương 2256: Phân Hồn Bảo Xà 01/01/1970

Q.7 - Chương 2255: Chém Giết Địa Tê Long 01/01/1970

Q.7 - Chương 2254: Tiểu Mao Cầu Vs Địa Tê Long 01/01/1970

Q.7 - Chương 2253: Địch Nhân Ẩn Tàng 01/01/1970

Q.7 - Chương 2252: Độ Kiếp Dị Biến 01/01/1970

Q.7 - Chương 2251: Chanh Chua 01/01/1970

Q.7 - Chương 2250: Liên Hoàn Phù Bảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2249: Lâm Hiên Dùng Kế 01/01/1970

Q.7 - Chương 2248: Chân Ma Phù Bảo 01/01/1970

Q.7 - Chương 2247: Đại Chiến Thượng Phong 01/01/1970

Q.7 - Chương 2246: Ma Xà Tiên Tử 01/01/1970

Q.7 - Chương 2245: Thân Phận Bại Lộ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2244: Vui Quá Hóa Buồn 01/01/1970

Q.7 - Chương 2243: Nữ Tử Thần Bí 01/01/1970

Q.7 - Chương 2242: Ma Thú Độ Thiên Kiếp 01/01/1970

Q.7 - Chương 2241: Địa Tê Long 01/01/1970

Q.7 - Chương 2240: Sâu Trong Sơn Mạch 01/01/1970

Q.7 - Chương 2239: Lưỡng Bại Câu Thương 01/01/1970

Q.7 - Chương 2238: Ngô Công Và Mãng Xà 01/01/1970

Q.7 - Chương 2237: Tiểu Mao Cầu Tỉnh Lại 01/01/1970

Q.7 - Chương 2236: Chế Phù Thế Gia 01/01/1970

Q.7 - Chương 2235: Dưỡng Hồn Mộc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2234: Cơ Hội Mười Năm Sau 01/01/1970

Q.7 - Chương 2233: Dược Vương Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2232: Tiên Kiếm Liên Hoa 01/01/1970

Q.7 - Chương 2231: Lâm Hiên Tính Toán 01/01/1970

Q.7 - Chương 2230: Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận Chi Uy 01/01/1970

Q.7 - Chương 2229: Đoạt Xá 01/01/1970

Q.7 - Chương 2228: Ẩn Tình Bên Trong 01/01/1970

Q.7 - Chương 2227: Thiên Quỷ Phủ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2226: Thiên Quỷ Phủ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2225: Đi Dạo Phường Thị 01/01/1970

Q.7 - Chương 2224: Vào Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 2223: Cửu Sát Chân Ma Công 01/01/1970

Q.7 - Chương 2222: Mê Một Loại Điền Tiểu Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2221: Sát Ma Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 2220: Gặp Lại Điền Tiểu Kiếm 01/01/1970

Q.7 - Chương 2219: Bán Ma 01/01/1970

Q.7 - Chương 2218: Kỳ Quái Thiếu Nữ 01/01/1970

Q.7 - Chương 2217: Tiến Vào Ma Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 2216: Lâm Ngọc Kiều Thực Lực 01/01/1970

Q.7 - Chương 2215: Gần Trong Gang Tấc 01/01/1970

Q.7 - Chương 2214: Hoang Vu Băng Nguyên 01/01/1970

Q.7 - Chương 674: Theo Dấu Hỏa Vân 01/01/1970

Q.7 - Chương 673: Tin Tức Về Phân Thần Đan 01/01/1970

Q.7 - Chương 672: Áo Trời Vẫn Lộ Vết Chỉ Khâu 01/01/1970

Q.7 - Chương 671: Nộ Khí Trùng Thiên 01/01/1970

Q.7 - Chương 670: Sát Chiêu Cuối Cùng 01/01/1970

Q.7 - Chương 669: Lão Ma Vào Thành 01/01/1970

Q.7 - Chương 668: Thiên Ma Hóa Anh Đại Pháp 01/01/1970

Q.7 - Chương 667: Mặc Linh Toản 01/01/1970

Q.7 - Chương 666: Lục Ngôn Ác Quỷ Chú 01/01/1970

Q.7 - Chương 665: Đỉnh Lô Giá Với Năm Ngàn Vạn Trung Phẩm Tinh Thạch 01/01/1970

Q.7 - Chương 664: Lão Quái Phân Thần Tới Hội 01/01/1970

Q.7 - Chương 663: Vạn Bảo Đại Hội 01/01/1970

Q.7 - Chương 662: Tử Tâm Địa Hỏa 01/01/1970

Q.7 - Chương 661: Phân Thần Thí Luyện 01/01/1970

Q.7 - Chương 660: Nghi Vấn Trùng Trùng 01/01/1970

Q.7 - Chương 659: Linh Thanh Vụ Hải 01/01/1970

Q.7 - Chương 658: Vân Ẩn Tông 01/01/1970

Q.7 - Chương 657: Truyền Thuyết Về Các Chân Linh 01/01/1970

Q.7 - Chương 656: Viêm Lang Tôn Giả 01/01/1970

Q.7 - Chương 655: Yêu Hóa Giả 01/01/1970

Q.7 - Chương 654: Bang Long Giới 01/01/1970

Q.7 - Chương 653: Mặc Ngọc Chân Linh Quyết 01/01/1970

Q.7 - Chương 652: Kim Sí Đại Bằng Điểu 01/01/1970

Q.7 - Chương 651: Ma Kiếp Tan, Trời Lại Sáng 01/01/1970

Q.7 - Chương 650: Kẻ Tám Lạng, Người Nửa Cân 01/01/1970

Q.7 - Chương 649: Sơ Chiến Băng Phách 01/01/1970

Q.7 - Chương 648: Băng Phách Hàng Lâm 01/01/1970

Q.7 - Chương 647: Trước Giờ Khởi Binh 01/01/1970

Q.7 - Chương 646: Phệ Linh Xuất Thế 01/01/1970

Q.7 - Chương 645: Tiên Minh Lệnh 01/01/1970

Q.7 - Chương 644: Lai Lịch Của Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận 01/01/1970

Q.7 - Chương 643: Tự Chui Vào Rọ 01/01/1970

Q.7 - Chương 642: Chia Binh Viện Thủ 01/01/1970

Q.7 - Chương 641: Nằm Mộng Hay Là Thực! 01/01/1970

Q.7 - Chương 640: Một Đường Đồng Quy Vu Tận 01/01/1970

Q.7 - Chương 639: Ma Khí Trùng Thiên Nơi Linh Lung Cốc 01/01/1970

Q.7 - Chương 638: Ma Kiếp 01/01/1970

Q.6 - Chương 637: Cách Giới Truyền Tống Trận Thứ Năm 01/01/1970

Q.6 - Chương 636: Kẻ Thần Bí Trong Thiên Cơ Phủ 01/01/1970

Q.6 - Chương 635: Bí Thuật Chia Ba Nguyên Anh 01/01/1970

Q.6 - Chương 634: Dùng Hỏa Khắc Hỏa 01/01/1970

Q.6 - Chương 633: Tiên Hoa Lão Tổ 01/01/1970

Q.6 - Chương 632: Tú Tài Si Tình 01/01/1970

Q.6 - Chương 631: Phản Đồ Của Cửu Tiên Cung 01/01/1970

Q.6 - Chương 630: Tuyết Dương Lôi Hỏa Tinh 01/01/1970

Q.6 - Chương 629: Ngẫu Ngộ Lão Giả 01/01/1970

Q.6 - Chương 628: Tiến Giai Động Huyền 01/01/1970

Q.6 - Chương 627: Thiết Vũ Phi Hoàng Đao 01/01/1970

Q.6 - Chương 626: Liệt Không Chân Nhân 01/01/1970

Q.6 - Chương 625: Chữa Thương Cho Thi Ma 01/01/1970

Q.6 - Chương 624: Ngũ Hành Uẩn Linh Trận 01/01/1970

Q.6 - Chương 623: Trên Đường Về Đảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 622: Băng Ma Tâm Thiềm 01/01/1970

Q.6 - Chương 621: Lưỡng Kích Đối Cường 01/01/1970

Q.6 - Chương 620: Càn Khôn Nhất Kích 01/01/1970

Q.6 - Chương 619: Thi Hài Cổ Tu Trong Băng 01/01/1970

Q.6 - Chương 618: Cự Kình Vương Hiện Thân 01/01/1970

Q.6 - Chương 617: Cự Nhân Cùng Cự Quỷ 01/01/1970

Q.6 - Chương 616: Phù Bảo Tiên Thiên Linh Bảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 615: Thiên Âm Cung 01/01/1970

Q.6 - Chương 614: Sát Diệt Thiềm Vương 01/01/1970

Q.6 - Chương 613: Vây Khốn 01/01/1970

Q.6 - Chương 612: Khuấy Cho Nước Thêm Đục 01/01/1970

Q.6 - Chương 611: Đụng Độ Bích U Tiên Tử 01/01/1970

Q.6 - Chương 610: Quỉ Vật Lại Xuất Hiện 01/01/1970

Q.6 - Chương 609: Hoang Đảo Thần Bí 01/01/1970

Q.6 - Chương 608: Thiên Tâm Thạch 01/01/1970

Q.6 - Chương 607: Yến Sơn Tứ Hữu 01/01/1970

Q.6 - Chương 606: Châu Về Hợp Phố 01/01/1970

Q.6 - Chương 605: Lĩnh Vực Khiếm Khuyết 01/01/1970

Q.6 - Chương 604: Cắn Nuốt Thần Thức 01/01/1970

Q.6 - Chương 603: Dồn Ép Lão Ma 01/01/1970

Q.6 - Chương 602: Sát Dương Lão Ma 01/01/1970

Q.6 - Chương 601: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân 01/01/1970

Q.6 - Chương 600: Hủy Mẫu(1) Vương 01/01/1970

Q.6 - Chương 599: Cửu Dương Chân Thiết 01/01/1970

Q.6 - Chương 598: Lộ Mặt 01/01/1970

Q.6 - Chương 597: Sát Cánh" Cùng Yêu Tộc 01/01/1970

Q.6 - Chương 596: Trận Pháp Dưới Đáy Biển 01/01/1970

Q.6 - Chương 595: Tiến Giai Ly Hợp Hậu Kỳ 01/01/1970

Q.6 - Chương 594: Năm Mươi Năm Chỉ Là Chớp Mắt 01/01/1970

Q.6 - Chương 593: Thuộc Tính Công Kích Thứ Tư Của Thiên Hỏa 01/01/1970

Q.6 - Chương 592: Tổng Đà Mới Của Bách Thảo Môn 01/01/1970

Q.6 - Chương 591: Thu Thập Hắc Phong Đạo 01/01/1970

Q.6 - Chương 590: Dù Rắn Rời Hang 01/01/1970

Q.6 - Chương 589: Băng Phách Cùng Lôi Hồn Chi Thể 01/01/1970

Q.6 - Chương 588: Nhúng Tay 01/01/1970

Q.6 - Chương 587: Dị Biến Đột Khởi 01/01/1970

Q.6 - Chương 586: Tiên Dùng Lễ, Hậu Dùng Binh 01/01/1970

Q.6 - Chương 585: Bệnh Ma Xuất Hiện 01/01/1970

Q.6 - Chương 584: Nhị Nữ Trúc Cơ 01/01/1970

Q.6 - Chương 583: Phấn Hồng Đào Hoa Chướng 01/01/1970

Q.6 - Chương 582: Tập Kích Nơi Phường Thị 01/01/1970

Q.6 - Chương 581: Diệt Sát Động Huyền 01/01/1970

Q.6 - Chương 580: Truyền Kỳ Về Kiếm Tu 01/01/1970

Q.6 - Chương 579: Nữ Tử Thần Bí 01/01/1970

Q.6 - Chương 578: Càng Cháy Càng Lớn 01/01/1970

Q.6 - Chương 577: Cơn Phẫn Nộ Của Cuồng Sa Vương 01/01/1970

Q.6 - Chương 576: Chiến Hải Tộc 01/01/1970

Q.6 - Chương 575: Cuồng Sa Thái Tử 01/01/1970

Q.6 - Chương 574: Bái Sư 01/01/1970

Q.6 - Chương 573: Tự Tìm Tử Lộ 01/01/1970

Q.6 - Chương 572: Tung Tích Huyền Phượng 01/01/1970

Q.6 - Chương 571: Hải Vực Xa Lạ 01/01/1970

Q.6 - Chương 570: Ngũ Long Tái Xuất, Tam Giới Xôn Xao 01/01/1970

Q.6 - Chương 569: Biến Hóa Quỉ Dị 01/01/1970

Q.6 - Chương 568: Lão Ma Bưu Hãn 01/01/1970

Q.6 - Chương 567: Thân Ngoại Hóa Thân 01/01/1970

Q.6 - Chương 566: Cực Phẩm Khoáng Mạch 01/01/1970

Q.6 - Chương 565: Bảo Tàng Bí Mật 01/01/1970

Q.6 - Chương 564: Khí Thế Bạt Sơn 01/01/1970

Q.6 - Chương 563: Trường Đồ Sát Nơi Độc Long Đảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 562: Ngũ Hành Chân Giải 01/01/1970

Q.6 - Chương 561: Khổ Tu Trên Thúy Tâm Đảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 560: Huyễn Ảnh Độn Cùng Thiên Lôi Sa 01/01/1970

Q.6 - Chương 559: Cùng Thi Triển Sát Chiêu 01/01/1970

Q.6 - Chương 558: Gan To Bằng Trời 01/01/1970

Q.6 - Chương 557: Gió Đảo Chiều 01/01/1970

Q.6 - Chương 556: Trở Mặt 01/01/1970

Q.6 - Chương 555: Dược Linh 01/01/1970

Q.6 - Chương 554: Dị Không Môn 01/01/1970

Q.6 - Chương 553: Ba Chiếc Rương Bảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 552: Ngũ Hành Hợp Nhất 01/01/1970

Q.6 - Chương 551: Tiểu Tu Du Động Thiên Phù 01/01/1970

Q.6 - Chương 550: Hậu Duệ Tu La Tộc 01/01/1970

Q.6 - Chương 549: Thiềm Công, Kịch Độc Và Băng Phong! 01/01/1970

Q.6 - Chương 548: Thế Kiếp Phù 01/01/1970

Q.6 - Chương 547: Thiên Cương Ngũ Hành Trận 01/01/1970

Q.6 - Chương 546: Đan Nguyệt Tông 01/01/1970

Q.6 - Chương 545: Huyễn Ảnh Độn Và Kim Cương Xá Lợi Tử 01/01/1970

Q.6 - Chương 544: Cửu Tiên Thành 01/01/1970

Q.6 - Chương 543: Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết 01/01/1970

Q.6 - Chương 542: Di Tích Mặc Nguyệt Tộc Tại Linh Giới 01/01/1970

Q.6 - Chương 541: Tróc Bảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 540: Hải Vực Hỗn Loạn 01/01/1970

Q.6 - Chương 539: Vạn Niên Hỏa San Hô 01/01/1970

Q.6 - Chương 538: Chín Ngày Chín Đêm 01/01/1970

Q.6 - Chương 537: Cách Không Truyền Công Đại Pháp 01/01/1970

Q.6 - Chương 536: Chờ Địch 01/01/1970

Q.6 - Chương 535: Lâm Hiên Giảo Hoạt 01/01/1970

Q.6 - Chương 534: Độc Long Lão Tổ 01/01/1970

Q.6 - Chương 533: Sát Cục Quỷ Dị 01/01/1970

Q.6 - Chương 532: Bách Linh Chung Hiện Thần Uy 01/01/1970

Q.6 - Chương 531: Đối Đầu Vạn Thú Tôn Giả 01/01/1970

Q.6 - Chương 530: Trở Lại 01/01/1970

Q.6 - Chương 529: Hải Tộc Lục Vương 01/01/1970

Q.6 - Chương 528: Dẫn Họa Tới Vạn Thú Đảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 527: Chủ Động Đi Dụ Địch 01/01/1970

Q.6 - Chương 526: Ngân Sắc Sóng Triều Cùng Thúy Lục Tương Quả 01/01/1970

Q.6 - Chương 525: Ngân Ngư Điểu 01/01/1970

Q.6 - Chương 524: Một Điểm Cũng Không 01/01/1970

Q.6 - Chương 523: Kết Bái 01/01/1970

Q.6 - Chương 522: Hồng Diệp Tới Thăm 01/01/1970

Q.6 - Chương 521: Khách Nhân Bí Ẩn 01/01/1970

Q.6 - Chương 520: Đấu Giá 01/01/1970

Q.6 - Chương 519: Bí Hội Giữa Trời 01/01/1970

Q.6 - Chương 518: Ba Tuần Trăng 01/01/1970

Q.6 - Chương 517: Bại Lộ Thân Phận 01/01/1970

Q.6 - Chương 516: Tu Du Đồ 01/01/1970

Q.6 - Chương 515: Thiếu Chủ Vạn Thú Đảo 01/01/1970

Q.6 - Chương 514: Bảo Vật Kỳ Lạ 01/01/1970

Q.6 - Chương 513: Bách Quyển Lâu 01/01/1970

Q.6 - Chương 512: Vào Thành 01/01/1970

Q.6 - Chương 511: Huyền Quy Khôi Lỗi 01/01/1970

Q.6 - Chương 510: Tiểu Giới Cùng Hải Tộc 01/01/1970

Q.6 - Chương 509: Sơ Nhập Linh Giới 01/01/1970

Q.5 - Chương 508: Phi Thăng Linh Giới 01/01/1970

Q.5 - Chương 507: Yêu Nga 01/01/1970

Q.5 - Chương 506: Địa Cung Sụp Đổ 01/01/1970

Q.5 - Chương 505: Bảo Vật Cùng Tâm Cơ 01/01/1970

Q.5 - Chương 504: Tế Đàn Cùng Ngọc Phù 01/01/1970

Q.5 - Chương 503: Tập Kích 01/01/1970

Q.5 - Chương 502: Thần Thông Không Gian 01/01/1970

Q.5 - Chương 501: Hạo Nhiên Chính Khí 01/01/1970

Q.5 - Chương 500: Chân Ma Chi Thể 01/01/1970

Q.5 - Chương 499: Linh La Ngọc Phù Cùng Vong Ưu Quả 01/01/1970

Q.5 - Chương 498: Hồn Niệm Không Gian 01/01/1970

Q.5 - Chương 497: Huyết Tế 01/01/1970

Q.5 - Chương 496: Thiên Hạ Tuyệt Trận 01/01/1970

Q.5 - Chương 495: Tiên Gia Chi Vật 01/01/1970

Q.5 - Chương 494: Liên Thủ 01/01/1970

Q.5 - Chương 493: Giằng Co 01/01/1970

Q.5 - Chương 492: Ngẫu Ngộ Tiểu Kiếm 01/01/1970

Q.5 - Chương 491: Lục Ngôn Hàng Ma Chú 01/01/1970

Q.5 - Chương 490: Phá Cấm 01/01/1970

Q.5 - Chương 489: Diệt Ác Thú 01/01/1970

Q.5 - Chương 488: Pháp Thuật Thần Diệu Của Linh Giới 01/01/1970

Q.5 - Chương 487: Thời Gian Chi Độc 01/01/1970

Q.5 - Chương 486: Giải Trừ Duyên Phận 01/01/1970

Q.5 - Chương 485: Thù Hận Ở Linh Giới 01/01/1970

Q.5 - Chương 484: Kim Độn Thuật 01/01/1970

Q.5 - Chương 483: Thông Linh Phật Bảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 482: Giả Trư Ăn Thịt Hổ 01/01/1970

Q.5 - Chương 481: Linh Cốt 01/01/1970

Q.5 - Chương 480: Chân Giả Nan Phân 01/01/1970

Q.5 - Chương 479: Bồng Lai Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 478: Quần Long Tụ Tập Nơi Ngân Sa Đảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 477: Lo Liệu Tục Duyên 01/01/1970

Q.5 - Chương 476: Chân Ma Khí 01/01/1970

Q.5 - Chương 475: Định Tinh Bàn 01/01/1970

Q.5 - Chương 474: Tiểu Kiếm Tiến Giai 01/01/1970

Q.5 - Chương 473: Lai Lịch Của Ngọc Phù Thần Bí 01/01/1970

Q.5 - Chương 472: Cứu Hay Không Cứu? 01/01/1970

Q.5 - Chương 471: Vọng Nguyệt Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 470: Trở Về U Châu 01/01/1970

Q.5 - Chương 469: Huyễn Linh Thiên Hỏa 01/01/1970

Q.5 - Chương 468: Sinh Ý Nơi Hải Ngoại 01/01/1970

Q.5 - Chương 467: Nước Phù Sa Không Chảy Ruộng Ngoài 01/01/1970

Q.5 - Chương 466: Trở Lại Cửu Lăng Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 465: Không Gian Phong Bạo 01/01/1970

Q.5 - Chương 464: Mông Sơn Tam Hùng 01/01/1970

Q.5 - Chương 463: Huyết Mạch Phượng Hoàng 01/01/1970

Q.5 - Chương 462: Trở Lại Ngũ Sắc Linh Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 461: Mệnh Tuyền 01/01/1970

Q.5 - Chương 460: Hàng Phục Yêu Điệp 01/01/1970

Q.5 - Chương 459: Uy Lực Thông Thiên Linh Bảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 458: Thiên Ma Tàm Cùng Kết Giới Phù 01/01/1970

Q.5 - Chương 457: Khu Trùng Thuật Của Ly Hợp Kỳ Lão Quái 01/01/1970

Q.5 - Chương 456: Bảo Tàng Của Thiên Tang Huyết Quỷ 01/01/1970

Q.5 - Chương 455: Hồ Điệp Đáng Sợ Xuất Hiện 01/01/1970

Q.5 - Chương 454: Liên Minh 01/01/1970

Q.5 - Chương 453: Gặp Lại Mộng Như Yên 01/01/1970

Q.5 - Chương 452: Thôn Phệ Kiếp Long 01/01/1970

Q.5 - Chương 451: Thiên Kiếp Chi Uy 01/01/1970

Q.5 - Chương 450: Giả Thiên Kiếp 01/01/1970

Q.5 - Chương 449: Tiến Giai Ly Hợp 01/01/1970

Q.5 - Chương 448: Lam Sắc Tinh Hải Dị Biến 01/01/1970

Q.5 - Chương 447: Tiểu La Yêu Pháp Tướng 01/01/1970

Q.5 - Chương 446: Viễn Cảnh Khó Khăn 01/01/1970

Q.5 - Chương 445: Một Trăm Năm 01/01/1970

Q.5 - Chương 444: Tụ Linh Không Gian 01/01/1970

Q.5 - Chương 443: Tiểu Nha Đầu Dụng Kế 01/01/1970

Q.5 - Chương 442: Kiếm Uy 01/01/1970

Q.5 - Chương 441: Đụng Độ Phu Phụ Thi Vương 01/01/1970

Q.5 - Chương 440: Bách Long Nha 01/01/1970

Q.5 - Chương 439: Thủ Hộ Tổng Đà 01/01/1970

Q.5 - Chương 438: Kế Phản Gián 01/01/1970

Q.5 - Chương 437: Dưỡng Thương Cùng Luyện Bảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 436: Thanh Quan Khó Quản Việc Nhà 01/01/1970

Q.5 - Chương 435: Diệt Sư 01/01/1970

Q.5 - Chương 434: Tam Đại Sát Chiêu 01/01/1970

Q.5 - Chương 433: Trở Mặt Giữa Hải Dương 01/01/1970

Q.5 - Chương 432: Tinh Chế Mị Hoặc Thiên Huyền Đan 01/01/1970

Q.5 - Chương 431: Động Thủ 01/01/1970

Q.5 - Chương 430: Ba Món Sính Lễ 01/01/1970

Q.5 - Chương 429: Thiên Sư Thượng Nhân 01/01/1970

Q.5 - Chương 428: Sát Diệt Huyền Quy 01/01/1970

Q.5 - Chương 427: Thất Xảo Long Xà Đảm 01/01/1970

Q.5 - Chương 426: Lượng Kế Khắc Địch 01/01/1970

Q.5 - Chương 425: Manh Mối 01/01/1970

Q.5 - Chương 424: Tĩnh Nguyệt Đảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 423: Nguyên Anh Cùng Nguyên Thần 01/01/1970

Q.5 - Chương 422: Thôn Phệ Hạo Thiên 01/01/1970

Q.5 - Chương 421: Kết Thành Quyến Thuộc 01/01/1970

Q.5 - Chương 420: Sanh Cầm Hạo Thiên 01/01/1970

Q.5 - Chương 419: Nguyệt Nhi Thành Anh 01/01/1970

Q.5 - Chương 418: Đụng Độ Quỷ Vật Ly Hợp Trung Kỳ 01/01/1970

Q.5 - Chương 417: Kết Nghĩa Kim Lan 01/01/1970

Q.5 - Chương 416: Trở Mặt 01/01/1970

Q.5 - Chương 415: Tới Đòi Công Đạo 01/01/1970

Q.5 - Chương 414: Vãng Sự Tám Trăm Năm 01/01/1970

Q.5 - Chương 413: Đại Giao Dịch 01/01/1970

Q.5 - Chương 412: Điền Tiểu Kiếm Tầm Bảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 411: Tuệ Thông Gặp Nạn 01/01/1970

Q.5 - Chương 410: Uy Năng Của Bích Diễm Kỳ Lân Giáp 01/01/1970

Q.5 - Chương 409: Đại Chiến Ly Hợp 01/01/1970

Q.5 - Chương 408: Thiên Ảnh Tông Cùng Cơ Gia 01/01/1970

Q.5 - Chương 407: Phải Chăng Là Tiền Kiếp 01/01/1970

Q.5 - Chương 406: Luyện Chế Chiến Giáp 01/01/1970

Q.5 - Chương 405: Tử Bảng Cùng Thiên Huyễn Giao Văn Thuẫn 01/01/1970

Q.5 - Chương 404: Cửu Lăng Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 403: Rời Khỏi Vô Định Hà 01/01/1970

Q.5 - Chương 402: Truyền Thừa Sức Mạnh 01/01/1970

Q.5 - Chương 401: Thiếu Gia, Lần Này Để Ta Bảo Vệ Chàng 01/01/1970

Q.5 - Chương 400: Ngăn Cản Tam Lão Quái Vật 01/01/1970

Q.5 - Chương 399: Cửu Thiên Huyền Tôn 01/01/1970

Q.5 - Chương 398: Lâm Hiên Ca Ca! 01/01/1970

Q.5 - Chương 397: Đại Chiến Cửu Anh 01/01/1970

Q.5 - Chương 396: Cửu Thánh Thú Cùng Cửu Anh 01/01/1970

Q.5 - Chương 395: Quái Vật Khôi Giáp Quỉ Dị 01/01/1970

Q.5 - Chương 394: Đêm Trăng Tròn 01/01/1970

Q.5 - Chương 393: Bách Hổ Thú Vương Đồ 01/01/1970

Q.5 - Chương 392: U Hỏa Thông Linh 01/01/1970

Q.5 - Chương 391: Già La Quỷ Thụ 01/01/1970

Q.5 - Chương 390: Song Tu Cùng Trị Thương 01/01/1970

Q.5 - Chương 389: Huyết Tế 01/01/1970

Q.5 - Chương 388: Tiểu La Yêu Pháp Tướng 01/01/1970

Q.5 - Chương 387: Nguyên Khí Chi Kiếp 01/01/1970

Q.5 - Chương 386: Cửu Thiên Nhiếp Hồn Khúc 01/01/1970

Q.5 - Chương 385: Lạc Vào Vô Định Hà 01/01/1970

Q.5 - Chương 384: Âm Phong Quỉ Dị 01/01/1970

Q.5 - Chương 383: Phàm Nhân Trong Hồng Vân Cốc 01/01/1970

Q.5 - Chương 382: Cái Giá Của Việc Nói Nhảm 01/01/1970

Q.5 - Chương 381: Báo Cừu 01/01/1970

Q.5 - Chương 380: Chữa Thương 01/01/1970

Q.5 - Chương 379: Tế Luyện Ma Anh 01/01/1970

Q.5 - Chương 378: Tuyết Lâu Thành Tái Ngộ Tri Âm 01/01/1970

Q.5 - Chương 377: Tiến Giai Hậu Kỳ 01/01/1970

Q.5 - Chương 376: Tu La Vương 01/01/1970

Q.5 - Chương 375: Tùy Cơ Truyền Tống Phù 01/01/1970

Q.5 - Chương 374: Tu Sĩ Ly Hợp Kỳ Động Thủ 01/01/1970

Q.5 - Chương 373: Chạy Trốn 01/01/1970

Q.5 - Chương 372: Thẹn Quá Hóa Giận 01/01/1970

Q.5 - Chương 371: Hạ Cô Thảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 370: Long Đàm Hổ Huyệt 01/01/1970

Q.5 - Chương 369: Khai Mạc Giao Dịch Hội 01/01/1970

Q.5 - Chương 368: Diệu Tâm Đan 01/01/1970

Q.5 - Chương 367: Bích Vân Sơn Gặp Đại Họa 01/01/1970

Q.5 - Chương 366: Tiểu Kiếm Giả Trang 01/01/1970

Q.5 - Chương 365: La Gia Thiên Châu 01/01/1970

Q.5 - Chương 364: Thần Thông Bất Phàm 01/01/1970

Q.5 - Chương 363: Thư Sinh Kỳ Quái 01/01/1970

Q.5 - Chương 362: Gặp Lại Như Yên 01/01/1970

Q.5 - Chương 361: Kinh Phật Cùng Tâm Cảnh 01/01/1970

Q.5 - Chương 360: Kết Thù Với Vạn Phật Tông 01/01/1970

Q.5 - Chương 359: Cực Phẩm Thiên Nguyệt Thủy Tinh 01/01/1970

Q.5 - Chương 358: Đôi Người Tuyết! 01/01/1970

Q.5 - Chương 357: Cơn Giận Của Như Yên Tiên Tử 01/01/1970

Q.5 - Chương 356: Phó Thác 01/01/1970

Q.5 - Chương 355: Đối Đầu Cự Quái 01/01/1970

Q.5 - Chương 354: Địch Nhân Quỉ Dị 01/01/1970

Q.5 - Chương 353: Huyền Thiên Minh Bảo 01/01/1970

Q.5 - Chương 352: Bí Ẩn Về Truyền Âm Phù Năm Xưa 01/01/1970

Q.5 - Chương 351: Kinh Nghi Không Ngớt 01/01/1970

Q.5 - Chương 350: Lần Nữa Cùng Kháng Cường Địch 01/01/1970

Q.5 - Chương 349: Địch Nhân Thần Bí 01/01/1970

Q.5 - Chương 348: Truyền Kỳ Năm Trăm Năm Trước 01/01/1970

Q.5 - Chương 347: Ma Hỏa Chi Uy 01/01/1970

Q.5 - Chương 346: Tồi Hoa Lão Ma 01/01/1970

Q.5 - Chương 345: Luyện Hóa Hỏa Kiếp 01/01/1970

Q.5 - Chương 344: Nữ Tu Thần Bí 01/01/1970

Q.5 - Chương 343: Tu La Ngọc Bài 01/01/1970

Q.5 - Chương 342: Phá Giải Nan Đề 01/01/1970

Q.5 - Chương 341: Đấu Trí Không Đấu Lực 01/01/1970

Q.5 - Chương 340: Song Hồn Nhất Thể 01/01/1970

Q.5 - Chương 339: Việc Lạ Năm Nào Cũng Có Nhưng Năm Nay Thì Nhiều 01/01/1970

Q.5 - Chương 338: Thoát Khỏi Không Gian Độc Lập 01/01/1970

Q.5 - Chương 337: Tam Hỏa Đối Cường 01/01/1970

Q.5 - Chương 336: Xá Thân Ma Hỏa 01/01/1970

Q.5 - Chương 335: Lục Nguyên Phân Thân Cùng Dung Linh 01/01/1970

Q.5 - Chương 334: Những Thạch Trụ Quỷ Dị 01/01/1970

Q.5 - Chương 333: Ngũ Hành Cực Phẩm Tinh Thạch 01/01/1970

Q.5 - Chương 332: Xuyên Sơn Giáp 01/01/1970

Q.5 - Chương 331: Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả 01/01/1970

Q.5 - Chương 330: Đoạn Kiếm 01/01/1970

Q.5 - Chương 329: Huyễn Trận 01/01/1970

Q.5 - Chương 328: Mạo Hiểm 01/01/1970

Q.5 - Chương 327: Tam Sắc Huyền Băng Hỏa 01/01/1970

Q.5 - Chương 326: Ngân Sắc Lý Ngư 01/01/1970

Q.5 - Chương 325: Kiếp Vân 01/01/1970

Q.5 - Chương 324: Vũ Vân Nhi 01/01/1970

Q.5 - Chương 323: Thụ Ma 01/01/1970

Q.5 - Chương 322: Sanh Cầm Nguyên Anh 01/01/1970

Q.5 - Chương 321: Huyền Bảo Ma Khí 01/01/1970

Q.5 - Chương 320: Sự Tồn Tại Của Yêu Ma 01/01/1970

Q.5 - Chương 319: Vân Sơn Thất Hữu 01/01/1970

Q.5 - Chương 318: Nước Cờ Hiểm 01/01/1970

Q.5 - Chương 317: Bắc Minh Chân Quân 01/01/1970

Q.5 - Chương 316: Tứ Trưởng Lão 01/01/1970

Q.5 - Chương 315: Lại Gặp Thông Vũ 01/01/1970

Q.5 - Chương 314: Thông Tuệ Hòa Thượng 01/01/1970

Q.5 - Chương 313: Vu Oan Giá Họa 01/01/1970

Q.5 - Chương 312: Gặp Lại Thông Vũ 01/01/1970

Q.5 - Chương 311: Nguyệt Tiên Tử 01/01/1970

Q.5 - Chương 310: Truyền Thừa Dung Hợp Thuật 01/01/1970

Q.5 - Chương 309: Chân Linh Nhất Kích 01/01/1970

Q.5 - Chương 308: Bảo Vật Thần Bí 01/01/1970

Q.5 - Chương 307: Ngũ Long Tỷ 01/01/1970

Q.5 - Chương 306: Trở Lại Bích Vân Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 305: Nhân Giới Linh Trùng Bảng 01/01/1970

Q.5 - Chương 304: Tơ Tình Khó Gỡ 01/01/1970

Q.5 - Chương 303: Huyền Thiên Cửu Linh Phù 01/01/1970

Q.5 - Chương 302: Hung Diễm Vạn Trượng 01/01/1970

Q.5 - Chương 301: Ác Thú Hàng Lâm 01/01/1970

Q.5 - Chương 300: Ngũ Sắc Linh Vũ 01/01/1970

Q.5 - Chương 299: Sát Diệt Hỗn Nguyên 01/01/1970

Q.5 - Chương 298: Khổng Tước Phát Uy 01/01/1970

Q.5 - Chương 297: Phạm Thiên Vu Hỏa 01/01/1970

Q.5 - Chương 296: Yêu Khí Chiến Giáp 01/01/1970

Q.5 - Chương 295: Phu Thê Tình Thâm 01/01/1970

Q.5 - Chương 294: Lần Nữa Vào Khuê Nguyệt Thành 01/01/1970

Q.5 - Chương 293: Hắc Hổ Yêu Vương 01/01/1970

Q.5 - Chương 292: Thâm Nhập Khuê Âm Sơn 01/01/1970

Q.5 - Chương 291: Lệ Hồn Cốc 01/01/1970

Q.5 - Chương 290: Hóa Khí Vi Hình 01/01/1970

Q.5 - Chương 289: Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan 01/01/1970

Q.5 - Chương 288: Giết Gà Răn Khỉ 01/01/1970

Q.5 - Chương 287: Thu Thập Phản Đồ 01/01/1970

Q.5 - Chương 286: Tin Tức Điền Tiểu Kiếm 01/01/1970

Q.5 - Chương 285: Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết 01/01/1970

Q.5 - Chương 284: Tâm Kế Của Cổ Tu 01/01/1970

Q.5 - Chương 283: Gặp Lại Thiếu Chủ 01/01/1970

Q.5 - Chương 282: Bái Hiên Các 01/01/1970

Q.5 - Chương 281: Thiên Địa Dị Biến 01/01/1970

Q.4 - Chương 280: Trở Lại Nhân Giới 01/01/1970

Q.4 - Chương 279: Lưỡng Bại Câu Thương 01/01/1970

Q.4 - Chương 278: Kim Lão Quái Cùng Hồng Phấn Khô Lâu Phù 01/01/1970

Q.4 - Chương 277: Ly Tuyến Hạp 01/01/1970

Q.4 - Chương 276: Thoát Khỏi Khốn Cảnh 01/01/1970

Q.4 - Chương 275: Thiên Cương Phục Ma Trận 01/01/1970

Q.4 - Chương 274: Bảo Vật Không Gian 01/01/1970

Q.4 - Chương 273: Tái Đấu 01/01/1970

Q.4 - Chương 272: Tam Hoá Thân 01/01/1970

Q.4 - Chương 271: Liên Thủ Đấu Ma 01/01/1970

Q.4 - Chương 270: Yêu Nhãn Xá Lợi 01/01/1970

Q.4 - Chương 269: Thiên Tú Chân Nhân 01/01/1970

Q.4 - Chương 268: Già La Cổ Ma 01/01/1970

Q.4 - Chương 267: Vạn Lý Phù 01/01/1970

Q.4 - Chương 266: Chân Ma Điện 01/01/1970

Q.4 - Chương 265: Không Gian Thần Bí 01/01/1970

Q.4 - Chương 264: Cổ Thú 01/01/1970

Q.4 - Chương 263: Xâm Nhập Hàn Đàm 01/01/1970

Q.4 - Chương 262: Tảo Môn Tiền Tuyết 01/01/1970

Q.4 - Chương 261: Huyền Thiên Linh Phượng Trận 01/01/1970

Q.4 - Chương 260: Thương Lượng Ngăn Địch 01/01/1970

Q.4 - Chương 259: Thanh Hỏa Kiếm 01/01/1970

Q.4 - Chương 258: Diệt Giao 01/01/1970

Q.4 - Chương 257: Tiến Giai Nguyên Anh Kỳ 01/01/1970

Q.4 - Chương 256: Truy Tung 01/01/1970

Q.4 - Chương 255: Nguyệt Nhi Cùng Tiểu Hồ Ly 01/01/1970

Q.4 - Chương 254: Luyện Chế Thiên Trần Đan 01/01/1970

Q.4 - Chương 253: Thượng Cổ Cấm Chế 01/01/1970

Q.4 - Chương 252: Tiểu Công Chúa Mất Tích 01/01/1970

Q.4 - Chương 251: Côn Nam Lão Tổ Trở Mặt 01/01/1970

Q.4 - Chương 250: Bách Biến Chi Thể Cùng Bí Thuật Tự Tàn 01/01/1970

Q.4 - Chương 249: Vượt Băng Phách Phong 01/01/1970

Q.4 - Chương 248: Băng Mạc Hoang Nguyên 01/01/1970

Q.4 - Chương 247: Lệ Mãng Cốc 01/01/1970

Q.4 - Chương 246: Suy Đoán 01/01/1970

Q.4 - Chương 245: Cục Diện Hỗn Loạn 01/01/1970

Q.4 - Chương 244: Cực Phẩm Tinh Thạch 01/01/1970

Q.4 - Chương 243: Hoàng Mi Lão Tổ 01/01/1970

Q.4 - Chương 242: Tử Mộc 01/01/1970

Q.4 - Chương 241: Thuần Kim Thuộc Tính 01/01/1970

Q.4 - Chương 240: Độc Giao Cùng Thi Ma 01/01/1970

Q.4 - Chương 239: Nhúng Tay 01/01/1970

Q.4 - Chương 238: Đối Đầu Chấp Pháp Hội 01/01/1970

Q.4 - Chương 237: Mang Sơn Đại Hội 01/01/1970

Q.4 - Chương 236: Thiên Sinh Mị Cốt 01/01/1970

Q.4 - Chương 235: Ngũ Đại Yêu Tu 01/01/1970

Q.4 - Chương 234: Huyền Phượng Tiên Tử 01/01/1970

Q.4 - Chương 233: Núi Bồng Lai, Đảo Yêu Linh Và Sông Vô Định 01/01/1970

Q.4 - Chương 232: Đại Nạn Không Chết 01/01/1970

Q.4 - Chương 231: Trở Mặt 01/01/1970

Q.4 - Chương 230: Đại Đạo Hữu Tình 01/01/1970

Q.4 - Chương 229: Hồng Y Nữ Tử 01/01/1970

Q.4 - Chương 228: Tam Dương Bồi Phách Đan 01/01/1970

Q.4 - Chương 227: Hỏa Vân Phong 01/01/1970

Q.4 - Chương 226: Phong Tỏa 01/01/1970

Q.4 - Chương 225: Bảo Vật Bí Ẩn 01/01/1970

Q.4 - Chương 224: Sát Diệt Khổ Lão Quái 01/01/1970

Q.4 - Chương 223: Lại Gặp Cố Nhân 01/01/1970

Q.4 - Chương 222: Liệt Dương Môn 01/01/1970

Q.4 - Chương 221: Khách Khanh Trưởng Lão 01/01/1970

Q.4 - Chương 220: Lão Tổ Phát Uy 01/01/1970

Q.4 - Chương 219: Trương Gia Cùng Vân Quỷ Tông 01/01/1970

Q.4 - Chương 218: Tranh Chấp Nơi Từ Đường 01/01/1970

Q.4 - Chương 217: Lôi Âm Sơn 01/01/1970

Q.4 - Chương 216: Luyện Chế Thi Vương Nguyên Anh Kỳ 01/01/1970

Q.4 - Chương 215: Hóa Hồn Đan 01/01/1970

Q.4 - Chương 214: Mua Dây Buộc Mình 01/01/1970

Q.4 - Chương 213: Đại Chiến Thi Ma 01/01/1970

Q.4 - Chương 212: Thiên Thi Môn 01/01/1970

Q.4 - Chương 211: Thi Thú 01/01/1970

Q.4 - Chương 210: Lấy Oán Trả Ân 01/01/1970

Q.4 - Chương 209: Bình Nguyên Âm Linh 01/01/1970

Q.4 - Chương 208: Nhân Quả Tuần Hoàn 01/01/1970

Q.4 - Chương 207: Thiên Triệu Nơi Hoàng Kỳ Sơn 01/01/1970

Q.4 - Chương 206: Tu Luyện Ma Anh 01/01/1970

Q.4 - Chương 205: Luyện Hóa Hỏa Mị 01/01/1970

Q.4 - Chương 204: Mã Gia 01/01/1970

Q.4 - Chương 203: Kỳ Sự Trong Hội Đấu Giá 01/01/1970

Q.4 - Chương 202: Hồn Viên Lão Tổ 01/01/1970

Q.4 - Chương 201: Kiếm Tiên Chi Thương 01/01/1970

Q.4 - Chương 200: Đối Mặt Hồng Lăng 01/01/1970

Q.4 - Chương 199: Nguyệt Nhi Ngăn Địch 01/01/1970

Q.4 - Chương 198: Thu Bảo 01/01/1970

Q.4 - Chương 197: Dược Viên Cùng Ma Phong 01/01/1970

Q.4 - Chương 196: Sơn Trại Bản (1) Kỳ Trận 01/01/1970

Q.4 - Chương 195: Trường Sinh Các 01/01/1970

Q.4 - Chương 194: Sát Trận 01/01/1970

Q.4 - Chương 193: Trọng Tổ Thân Thể 01/01/1970

Q.4 - Chương 192: Nguyên Anh Bị Phong Ấn 01/01/1970

Q.4 - Chương 191: Thi Anh 01/01/1970

Q.4 - Chương 190: Trường Sinh Đan 01/01/1970

Q.4 - Chương 189: Thủy Lao 01/01/1970

Q.4 - Chương 188: Huyền Ngọc Tông 01/01/1970

Q.4 - Chương 187: Khổ Đại Sư 01/01/1970

Q.4 - Chương 186: Hỏa Mị 01/01/1970

Q.4 - Chương 185: Khổ Tu Nơi Băng Hỏa Đảo 01/01/1970

Q.4 - Chương 184: Khai Tân Đồ 01/01/1970

Q.3 - Chương 183: Noãn Ngọc Truyền Tống Trận 01/01/1970

Q.3 - Chương 182: Vạn Niên Thụ Đào 01/01/1970

Q.3 - Chương 181: Âm Hồn Xâm Nhập 01/01/1970

Q.3 - Chương 180: Sắc Ẩn Tàng Đao, Nhân Họa Đắc Phúc 01/01/1970

Q.3 - Chương 179: Linh Dược Sơn Gặp Họa 01/01/1970

Q.3 - Chương 178: Thiên Môn Pháp Bảo 01/01/1970

Q.3 - Chương 177: Cấm Đoạn Đại Trận 01/01/1970

Q.3 - Chương 176: Thượng Cổ Khôi Lỗi Cùng Huynh Đệ Họ Hồ 01/01/1970

Q.3 - Chương 175: Xâm Nhập Tàng Thư Các 01/01/1970

Q.3 - Chương 174: Thiên Kính Minh Quang 01/01/1970

Q.3 - Chương 173: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu 01/01/1970

Q.3 - Chương 172: Ma Bảo Đỉnh Cấp 01/01/1970

Q.3 - Chương 171: Bách Thiện Đường 01/01/1970

Q.3 - Chương 170: Cửu Long Phái 01/01/1970

Q.3 - Chương 169: Toan Tính 01/01/1970

Q.3 - Chương 168: Độ Kiếp Thành Anh 01/01/1970

Q.3 - Chương 167: Linh Lực Chi Kiếp 01/01/1970

Q.3 - Chương 166: Trở Lại Linh Dược Sơn 01/01/1970

Q.3 - Chương 165: Nhi Nữ Tình Trường Cùng Song Tu Đạo Lữ 01/01/1970

Q.3 - Chương 164: Gặp Lại Đồng Môn 01/01/1970

Q.3 - Chương 163: Thượng Phẩm Tinh Thạch 01/01/1970

Q.3 - Chương 162: Hồng Phấn Lão Ma 01/01/1970

Q.3 - Chương 161: Pháp Bảo Song Thuộc Tính 01/01/1970

Q.3 - Chương 160: Di Dời Phân Đà 01/01/1970

Q.3 - Chương 159: Thanh Tường Môn Tập Kích 01/01/1970

Q.3 - Chương 158: Khổ Chiến 01/01/1970

Q.3 - Chương 157: Ma Anh 01/01/1970

Q.3 - Chương 156: Mai Phục 01/01/1970

Q.3 - Chương 155: Bích Huyễn U Hỏa 01/01/1970

Q.3 - Chương 154: Huyết Ma Tôn Giả 01/01/1970

Q.3 - Chương 153: Kế Hoạch 01/01/1970

Q.3 - Chương 152: Lạt Thủ Vô Tình 01/01/1970

Q.3 - Chương 151: Khách Nhân Kỳ Lạ 01/01/1970

Q.3 - Chương 150: Cửu Thiên Hồi Dương Đan Cùng Thánh Nguyên Lệnh 01/01/1970

Q.3 - Chương 149: Thái Hư Chân Nhân 01/01/1970

Q.3 - Chương 148: Địa Thánh Linh Phù 01/01/1970

Q.3 - Chương 147: Tứ Thánh Thú Kiếm Trận 01/01/1970

Q.3 - Chương 146: Quyết Chiến Thái Bạch Kiếm Tiên 01/01/1970

Q.3 - Chương 145: Bí Thị Thanh Tường Môn 01/01/1970

Q.3 - Chương 144: Thoát Khỏi Miệng Quỷ 01/01/1970

Q.3 - Chương 143: Lưỡng Cường Đối Đầu 01/01/1970

Q.3 - Chương 142: Nam Minh Ly Hỏa 01/01/1970

Q.3 - Chương 141: Sát Quỷ Đoạt Bảo 01/01/1970

Q.3 - Chương 140: Tầm Bảo 01/01/1970

Q.3 - Chương 139: Đại Cuộc U Châu 01/01/1970

Q.3 - Chương 138: Khổng Tước Tiên Tử 01/01/1970

Q.3 - Chương 137: Nửa Năm 01/01/1970

Q.3 - Chương 136: Trêu Chọc Tiểu Sát Tinh 01/01/1970

Q.3 - Chương 135: Giao Dịch Đáng Sợ 01/01/1970

Q.3 - Chương 134: Bách Độc Thần Quân 01/01/1970

Q.3 - Chương 133: Thâm Nhập Thiên Tinh Cung 01/01/1970

Q.3 - Chương 132: Vu Sư Tỷ Thí 01/01/1970

Q.3 - Chương 131: Hạo Thiên Quỷ Đế Lại Xuất Hiện 01/01/1970

Q.3 - Chương 130: Khuê Nguyệt Thành 01/01/1970

Q.3 - Chương 129: Vu Pháp Đại Hội Cùng Thánh Quả 01/01/1970

Q.3 - Chương 128: Tới Thượng Thiên Bộ 01/01/1970

Q.3 - Chương 127: Tập Kích Nơi Sơn Cốc 01/01/1970

Q.3 - Chương 126: Chạy Trốn 01/01/1970

Q.3 - Chương 125: Đại Chiến Quỷ Vương 01/01/1970

Q.3 - Chương 124: Quỷ Vật Công Trận 01/01/1970

Q.3 - Chương 123: Nghênh Địch Nơi Yến Cừu Cốc 01/01/1970

Q.3 - Chương 122: Thương Lượng 01/01/1970

Q.3 - Chương 121: Tình Thế Nguy Hiểm 01/01/1970

Q.3 - Chương 120: Dự Cảm Không Tốt 01/01/1970

Q.3 - Chương 119: Thám Hiểm Cổ Động 01/01/1970

Q.3 - Chương 118: Vu Sư Mặc Nguyệt Tộc 01/01/1970

Q.3 - Chương 117: Thập Đại Vạn Sơn 01/01/1970

Q.3 - Chương 116: Đấu Pháp Hung Hiểm 01/01/1970

Q.3 - Chương 115: Yêu Ma Xuất Hiện 01/01/1970

Q.3 - Chương 114: Khách Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.3 - Chương 113: Nguyệt Nhi Lần Nữa Ngưng Đan 01/01/1970

Q.3 - Chương 112: Trưởng Lão Hỏa Linh Môn - fixed 01/01/1970

Q.3 - Chương 111: Bí Mật Kinh Thiên 01/01/1970

Q.3 - Chương 110: Tin Tức Về Quỷ Vương 01/01/1970

Q.3 - Chương 109: Thất Tuyệt Thiên 01/01/1970

Q.3 - Chương 108: Quỷ La Thành 01/01/1970

Q.3 - Chương 107: Cổ Thú Phù 01/01/1970

Q.3 - Chương 106: Thương Thế 01/01/1970

Q.3 - Chương 105: Chính Ma Khai Chiến 01/01/1970

Q.3 - Chương 104: Luyện Chế Vạn Hồn Phiên 01/01/1970

Q.3 - Chương 103: Cổ Bảo Sơ Triển Thần Thông 01/01/1970

Q.3 - Chương 102: Cổ Bảo 01/01/1970

Q.3 - Chương 101: Trở Mặt 01/01/1970

Q.3 - Chương 100: Động Phủ Cổ Tu 01/01/1970

Q.3 - Chương 99: Những Pho Tượng Quỉ Dị 01/01/1970

Q.3 - Chương 98: Thượng Cổ Cấm Chế 01/01/1970

Q.3 - Chương 97: Tầm Bảo 01/01/1970

Q.3 - Chương 96: Tới Diệp Gia 01/01/1970

Q.3 - Chương 95: U Minh Huyền Thiết 01/01/1970

Q.3 - Chương 94: Thánh Linh Căn Và Khổ Linh Căn 01/01/1970

Q.3 - Chương 93: Kỳ Ngộ Chiến Giáp Thuật 01/01/1970

Q.3 - Chương 92: Sơ Hiển Thần Thông 01/01/1970

Q.3 - Chương 91: Ngưng Kết Kim Đan 01/01/1970

Q.3 - Chương 90: Tam Phái Hợp Nhất 01/01/1970

Q.2 - Chương 89: Thiên Lan Điểu Cùng Hồng Phấn Khô Lâu 01/01/1970

Q.2 - Chương 88: Đụng Độ Nhất Đại Đệ Tử 01/01/1970

Q.2 - Chương 87: Thay Mận Đổi Đào 01/01/1970

Q.2 - Chương 86: Phá Hủy Tuyền Nhãn 01/01/1970

Q.2 - Chương 85: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Rình Phía Sau 01/01/1970

Q.2 - Chương 84: Hợp Tác 01/01/1970

Q.2 - Chương 83: Hồng Phát Lão Tổ Thu Truyền Nhân 01/01/1970

Q.2 - Chương 82: Trong Hội Giao Dịch 01/01/1970

Q.2 - Chương 81: Đủ Tư Cách 01/01/1970

Q.2 - Chương 80: Uy Lực Huyền Ma Chân Kinh 01/01/1970

Q.2 - Chương 79: Tử Mẫu Thất Kiếm 01/01/1970

Q.2 - Chương 78: Đề Mục Đoạt Mạng 01/01/1970

Q.2 - Chương 77: Bách Thảo Đường 01/01/1970

Q.2 - Chương 76: Vân Hải Liệt Quang Trận 01/01/1970

Q.2 - Chương 75: Khô Mộc Chân Nhân 01/01/1970

Q.2 - Chương 74: Thiên Mục Sơn 01/01/1970

Q.2 - Chương 73: Tế Luyện Huyền Hỏa Thần Châu 01/01/1970

Q.2 - Chương 72: Tinh Nguyên Tán 01/01/1970

Q.2 - Chương 71: Lão Hồ Ly 01/01/1970

Q.2 - Chương 70: Ngư Ông Đắc Lợi 01/01/1970

Q.2 - Chương 69: Tọa Sơn Quan Hổ Đấu 01/01/1970

Q.2 - Chương 68: Thi Vương 01/01/1970

Q.2 - Chương 67: Lén Nghe Bí Sự 01/01/1970

Q.2 - Chương 66: Thiên Ma Quỷ Thi Thuật 01/01/1970

Q.2 - Chương 65: Cổ Ngọc Giản Kỳ Lạ 01/01/1970

Q.2 - Chương 64: Tá Đao Sát Nhân 01/01/1970

Q.2 - Chương 63: Âm Thi Cốc 01/01/1970

Q.2 - Chương 62: Âm Dương Quyết 01/01/1970

Q.2 - Chương 61: Lời Đồn Về Linh Đan 01/01/1970

Q.2 - Chương 60: Huyền Ma Chân Kinh 01/01/1970

Q.2 - Chương 59: Ngọc Nát Còn Hơn Ngói Lành 01/01/1970

Q.2 - Chương 58: Huyết Ảnh Phân Thuật Cùng Vạn Hồn Phiên 01/01/1970

Q.2 - Chương 57: Đệ Nhị Nguyên Thần 01/01/1970

Q.2 - Chương 56: Đoạt Xá 01/01/1970

Q.2 - Chương 55: Đồng Sàng Dị Mộng 01/01/1970

Q.2 - Chương 54: Loạn Sát 01/01/1970

Q.2 - Chương 53: Vũng Nước Đục Trong Khuê Âm Sơn Mạch 01/01/1970

Q.2 - Chương 52: Thiên Sát Ma Quân Cùng Thiên Trần Đan 01/01/1970

Q.2 - Chương 51: Tam Âm Ma Hỏa 01/01/1970

Q.2 - Chương 50: Quỉ Sự 01/01/1970

Q.2 - Chương 49: Huyền Hỏa Thần Châu 01/01/1970

Q.2 - Chương 48: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Rình Phía Sau 01/01/1970

Q.2 - Chương 47: Thiên Huyễn Biến 01/01/1970

Q.2 - Chương 46: Tới Thiên Ma Thành 01/01/1970

Q.2 - Chương 45: Tu Ma Giả Cực Ma Động 01/01/1970

Q.2 - Chương 44: Diệu Dụng Của Lệnh Bài Bí Ẩn 01/01/1970

Q.2 - Chương 43: Thay Mận Đổi Đào 01/01/1970

Q.2 - Chương 42: Khí Linh 01/01/1970

Q.2 - Chương 41: Bích Vân Sơn 01/01/1970

Q.2 - Chương 40: Thiệp Mời 01/01/1970

Q.2 - Chương 39: Diệu Kế Thâu Phế Đan 01/01/1970

Q.2 - Chương 38: Tin Tức Duyện Châu 01/01/1970

Q.2 - Chương 37: Linh Dược Sơn 01/01/1970

Q.2 - Chương 36: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Thóc 01/01/1970

Q.2 - Chương 35: Nguyệt Nhi 01/01/1970

Q.2 - Chương 34: Khinh Suất 01/01/1970

Q.2 - Chương 33: Lần Đầu Tới Phường Thị 01/01/1970

Q.2 - Chương 32: Lời Nguyện Ước Kỳ Bí 01/01/1970

Q.2 - Chương 31: Sát Diệt Cường Địch 01/01/1970

Q.2 - Chương 30: Gặp Lại Thiên Kiều Chi Nữ 01/01/1970

Q.2 - Chương 29: Uy Lực Của Bích Tuyết Hoàn 01/01/1970

Q.2 - Chương 28: Linh Thảo Cùng Oán Khí 01/01/1970

Q.2 - Chương 27: Sưu Hồn Thuật 01/01/1970

Q.2 - Chương 26: Khê Dược Giản 01/01/1970

Q.1 - Chương 25: Phù Đạo Sơn 01/01/1970

Q.1 - Chương 24: Cực Phẩm Tẩy Tủy Đan 01/01/1970

Q.1 - Chương 23: Linh Động Kỳ Đại Viên Mãn 01/01/1970

Q.1 - Chương 22: Lần Đầu Gặp Gỡ 01/01/1970

Q.1 - Chương 21: Công Pháp Tu Ma 01/01/1970

Q.1 - Chương 20: Đồng Môn Tương Tàn 01/01/1970

Q.1 - Chương 19: Hồng Lăng Thảo 01/01/1970

Q.1 - Chương 18: Tiến Giai Linh Động Hậu Kỳ 01/01/1970

Q.1 - Chương 17: Đấu Tâm Lẫn Đấu Lực 01/01/1970

Q.1 - Chương 16: Lần Đầu Đại Chiến 01/01/1970

Q.1 - Chương 15: Phụ Tử Yến Gia 01/01/1970

Q.1 - Chương 14: Tranh Giành Công Pháp Trung Cấp 01/01/1970

Q.1 - Chương 13: Lục Phù Cấp Thấp 01/01/1970

Q.1 - Chương 12: Khởi Hành Tới Thiên Trụ Sơn 01/01/1970

Q.1 - Chương 11: Thiên Điều Cùng Lăng Vân Môn 01/01/1970

Q.1 - Chương 10: Băng Châm Quyết Cùng Linh Khí Hộ Thuẫn 01/01/1970

Q.1 - Chương 9: Luyện Tập Các Kỳ Nghệ Cơ Sở 01/01/1970

Q.1 - Chương 8: Trung Phẩm Tẩy Tủy Đan 01/01/1970

Q.1 - Chương 7: Phế Đan Phòng 01/01/1970

Q.1 - Chương 6: Dùng Đan Dược Trùng Quan 01/01/1970

Q.1 - Chương 5: Phát Hiện Bất Ngờ 01/01/1970

Q.1 - Chương 4: Lam Sắc Tinh Hải 01/01/1970

Q.1 - Chương 3: Dụng Mưu Nơi Hiểm Cảnh 01/01/1970

Q.1 - Chương 2: Trường Thí Sư Nơi Hạp Cốc Hoang Sơ 01/01/1970

Q.1 - Chương 1: Luyện Tâm Lộ 01/01/1970