Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Tên khác: Bất Hủ Phàm Nhân
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: Ngã Thi Lão Ngũ
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bất Hủ Phàm Nhân:

Ta, chỉ có phàm căn, một kẻ phàm nhân!
Ta, tên Mạc Vô Kỵ!
Ta, muốn bất hủ!

Loading...

Danh sách chương

Chương 1: Lạc Phách Vương Tử 01/01/1970

Chương 2: Cuộc Sống Gian Nan 01/01/1970

Chương 3: Chỉ Là Phàm Căn 01/01/1970

Chương 4: Ân Tình Một Bữa Ăn 01/01/1970

Chương 5: Có Một Số Việc Ta Rất Kỵ 01/01/1970

Chương 6: Đan Hán Luyện Dược 01/01/1970

Chương 7: Thủ Tịch Luyện Dược Sư 01/01/1970

Chương 8: Cực Phẩm Linh Căn 01/01/1970

Chương 9: Vô Thực Lực Vô Tôn Nghiêm 01/01/1970

Chương 10: Một Tia Sáng Bình Minh 01/01/1970

Chương 11: Chính Là Nó 01/01/1970

Chương 12: Sẽ Oanh Động Giới Chế Thuốc 01/01/1970

Chương 13: Mạc Vô Kỵ Lo Lắng 01/01/1970

Chương 14: Oanh Động Cửu Mệnh Liệu Thương 01/01/1970

Chương 15: Hàng Hot 01/01/1970

Chương 16: Khai Phá Kinh Mạch 01/01/1970

Chương 17: Thất Bại Trong Gang Tấc 01/01/1970

Chương 18: Rốt Cuộc Hiểu Rõ 01/01/1970

Chương 19: Đẩy Ra Chém 01/01/1970

Chương 20: Trong Lúc Sinh Tử 01/01/1970

Chương 21: Tìm Đường Lui 01/01/1970

Chương 22: Gia Nhập Hàn Phủ 01/01/1970

Chương 23: Ngươi Chính Là Mạc Vô Kỵ? 01/01/1970

Chương 24: Lôi Vụ Sâm Lâm 01/01/1970

Chương 25: Bị Buộc Vào Lôi Vụ Sâm Lâm 01/01/1970

Chương 26: Lôi Vụ Sâm Lâm Lôi Trạch 01/01/1970

Chương 27: Tổn Thất Thảm Trọng 01/01/1970

Chương 28: Tìm Tới Cửa 01/01/1970

Chương 29: Cẩn Thận Một Chút 01/01/1970

Chương 30: Rời Đi Nhiêu Châu 01/01/1970

Chương 31: Mạc Vô Kỵ Thay Đổi 01/01/1970

Chương 32: Đạo Bất Đồng 01/01/1970

Chương 33: Rượu Bằng Hữu 01/01/1970

Chương 34: Ven Biển Tán Thị 01/01/1970

Chương 35: Tán Thị Nữ Nô 01/01/1970

Chương 36: Mạc Gia Nữ Nhân 01/01/1970

Chương 37: Diệt Môn 01/01/1970

Chương 38: Cứu Người 01/01/1970

Chương 39: Truy Sát 01/01/1970

Chương 40: Biệt Ly 01/01/1970

Chương 41: Danh Ngạch Bị Đoạt 01/01/1970

Chương 42: Trả Ân Cứu Mạng 01/01/1970

Chương 43: Thực Lực Của Mạc Vô Kỵ 01/01/1970

Chương 44: Tao Ngộ Hải Yêu Vây Công 01/01/1970

Chương 45: Kẻ Có Dũng Khí 01/01/1970

Chương 46: Mượn Lôi Giết Địch 01/01/1970

Chương 47: Lạc Hải Thương Lâu Điểm Cống Hiến 01/01/1970

Chương 48: Đế Đô Trường Lạc Thành 01/01/1970

Chương 49: Vào Ở Thiên Lạc Tửu Lâu 01/01/1970

Chương 50: Bất Hủ Phàm Nhân Quyết 01/01/1970

Chương 51: Luyện Khí Cơ Sở 01/01/1970

Chương 52: Hi Vọng Càng Lớn, Thất Vọng Càng Nhiều 01/01/1970

Chương 53: Nhìn Trộm 01/01/1970

Chương 54: Mười Cái Hô Hấp 01/01/1970

Chương 55: Thác Mạch Tầng Một 01/01/1970

Chương 56: Thiết Bị Chế Thuốc Đắt Đỏ 01/01/1970

Chương 57: Thủy Chung Đều Là Bằng Hữu 01/01/1970

Chương 58: Tổ Đội Rời Bến 01/01/1970

Chương 59: Đan Thương Thất Mã 01/01/1970

Chương 60: Có Thực Lực Mới Có Tôn Kính 01/01/1970

Chương 61: Rộng Lượng 01/01/1970

Chương 62: Dược Tiên Môn Đại Hội 01/01/1970

Chương 63: Lo Lắng Gặp Nhau 01/01/1970

Chương 64: Đan Sư Cửu Phẩm 01/01/1970

Chương 65: Vô Tự Đan Thư 01/01/1970

Chương 66: Hung Thủ 01/01/1970

Chương 67: Gia Nhập Tiên Môn 01/01/1970

Chương 68: Huyết Ngẫu Hồ 01/01/1970

Chương 69: Quỷ Dị Đan Thư 01/01/1970

Chương 70: Âm Thầm Ra Tay 01/01/1970

Chương 71: Thạch Đan Sư Bơi Chó 01/01/1970

Chương 72: Cự Tuyệt Hảo Ý 01/01/1970

Chương 73: An Bài Trước Khi Đi 01/01/1970

Chương 74: Ngũ Hành Hoang Vực 01/01/1970

Chương 75: Thạch Đan Sư Kinh Hoảng 01/01/1970

Chương 76: Người Không Sang Hèn, Phẩm Có Cao Thấp 01/01/1970

Chương 77: Đấu Loại Kiếm Sơn 01/01/1970

Chương 78: Biến Cố 01/01/1970

Chương 79: Lại Thăng Cấp, Nhất Phẩm Nhân Đan Sư 01/01/1970

Chương 80: Ân Thiển Nhân Bị Tước Đoạt Sinh Cơ 01/01/1970

Chương 81: Có Dám Thử Sức Hay Không? 01/01/1970

Chương 82: Quyết Định Liên Thủ 01/01/1970

Chương 83: Ân Thiển Nhân Khiếp Sợ 01/01/1970

Chương 84: Phệ Sinh Thú 01/01/1970

Chương 85: Sinh Cơ Đàm Hoa Đan 01/01/1970

Chương 86: Nửa Đoạn Đoản Kiếm 01/01/1970

Chương 87: Mạc Lạc Khúc Truyền Thừa 01/01/1970

Chương 88: Khách Khanh Đan Sư 01/01/1970

Chương 89: Tìm Tới Cửa Kẻ Lợi Hại 01/01/1970

Chương 90: Một Cây Thiết Côn 01/01/1970

Chương 91: Đấu Chuyển Tinh Di 01/01/1970

Chương 92: Ngẫu Kiếm Phong 01/01/1970

Chương 93: Thác Mạch Tầng Bốn 01/01/1970

Chương 94: Quỷ Dị Huyền Kiếm Nhai 01/01/1970

Chương 95: Phiền Phức Tới Cửa 01/01/1970

Chương 96: Ân Thiển Nhân Mục Đích 01/01/1970

Chương 97: Nàng Cứu Ngươi Một Mạng 01/01/1970

Chương 98: Biên Thành Tiên Luyện Tháp 01/11/2016

Chương 99: Lôi Luyện Thất Giá Cao 01/11/2016

Chương 100: Được Sống Đã Là Món Hời 01/11/2016

Chương 101: Phương Thuốc Thăng Cấp 01/11/2016

Chương 102: Đã Bị Liên Lụy 01/11/2016

Chương 103: Hảo Tâm Có Hảo Báo 01/11/2016

Chương 104: Kinh Hỉ Phương Pháp Luyện Đan 01/11/2016

Chương 105: Lấn Tới Cửa 01/11/2016

Chương 106: To Gan Lớn Mật 01/11/2016

Chương 107: Bảo Huyết Ngẫu 01/11/2016

Chương 108: Lại Luyện Khai Mạch Dược Dịch 01/11/2016

Chương 109: Lại Vào Lôi Luyện Thất 01/11/2016

Chương 110: Thực Lực Bão Táp 01/11/2016

Chương 111: Thần Niệm Lực Lượng 01/11/2016

Chương 112: Sự Việc Đã Bại Lộ 01/11/2016

Chương 113: Cửu Nguyệt Đan Các 01/11/2016

Chương 114: Hi Vọng 01/11/2016

Chương 115: Thứ Linh Lung Bà Bà Muốn 01/11/2016

Chương 116: Nhị Các Chủ 01/11/2016

Chương 117: Đan Sư Giao Lưu Hội 01/11/2016

Chương 118: Đan Sư Cống Hiến Lớn Nhất 01/11/2016

Chương 119: Trong Nháy Mắt Đảo Ngược 01/11/2016

Chương 120: Ngũ Hành Đan Đấu Bắt Đầu 01/11/2016

Chương 121: Chật Vật Đề Thứ Nhất 01/11/2016

Chương 122: Thế Sự Vô Thường 01/11/2016

Chương 123: Há Mỏ Với Đề Thứ Hai 01/11/2016

Chương 124: Tu Luyện Cũng Có Sinh Mệnh 01/11/2016

Chương 125: Số 632 01/11/2016

Chương 126: Vòng Thứ Ba Thi Đấu 01/11/2016

Chương 127: Ngũ Hành Đan Đấu Kết Thúc 01/11/2016

Chương 128: Lửa Nóng Thủ Hoàn 01/11/2016

Chương 129: Mạc Vô Kỵ Trong Mắt Người Khác 01/11/2016

Chương 130: Bán Slot Vào Ngũ Hành Hoang Vực 01/11/2016

Chương 131: Duy Đạo Các Bán Đấu Giá 01/11/2016

Chương 132: Bị Người Uy Hiếp 01/11/2016

Chương 133: Thiên Lôi Thất Thức 01/11/2016

Chương 134: Tiến Vào Ngũ Hành Hoang Vực 01/11/2016

Chương 135: Sợ Không Nhẹ 01/11/2016

Chương 136: Cừu Nhân Gặp Mặt 01/11/2016

Chương 137: Ta Muốn Diệt Ngươi Đã Lâu 01/11/2016

Chương 138: Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa 01/11/2016

Chương 139: Băng Phong Cao Không Thấy Đỉnh 01/11/2016

Chương 140: Ta Từ Nhỏ Đã Thích Giúp Người 01/11/2016

Chương 141: Một Người Tốt 01/11/2016

Chương 142: Chiếc Nhẫn Trữ Vật Cùng Chìa Khóa Đồng 01/11/2016

Chương 143: Đáng Sợ Băng Hàn 01/11/2016

Chương 144: Trữ Tinh Tử Và Tiểu Kê Điều 01/11/2016

Chương 145: Quản Chế Trận Văn 01/11/2016

Chương 146: Uẩn Phủ Đan Và Uẩn Phủ Thảo 01/11/2016

Chương 147: Tranh Đoạt Linh Chi 01/11/2016

Chương 148: Vô Lượng Đoán Hồn Tinh 01/11/2016

Chương 149: Không Có Vòng Đeo Tay 01/11/2016

Chương 150: Linh Lung Bà Bà 01/11/2016

Chương 151: Đoán Hồn Tinh Ăn Thua Gì 01/11/2016

Chương 152: Để Cho Nàng Sống Vì Mình 01/11/2016

Chương 153: Thăng Cấp Tứ Phẩm Địa Đan Sư 01/11/2016

Chương 154: Vấn Thiên Học Cung 01/11/2016

Chương 155: Một Nhóm Phế Vật 01/11/2016

Chương 156: Vấn Thiên Thành 01/11/2016

Chương 157: Trở Ngại Chồng Chất 01/11/2016

Chương 158: Chật Vật Thành Công 01/11/2016

Chương 159: Ngươi Đi Vào Hẳn Phải Chết 01/11/2016

Chương 160: Sầm Thư Âm Thỉnh Cầu 01/11/2016

Chương 161: Mở Ra Một Thời Đại 01/11/2016

Chương 162: Ngoại Môn Đệ Tử Từ Đâu Ra 01/11/2016

Chương 163: Trữ Nguyên Lạc 01/11/2016

Chương 164: Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp 01/11/2016

Chương 165: Thất Lạc Thiên Khư Và Thiên Lạc Hoa 01/11/2016

Chương 166: Chặn Giết 01/11/2016

Chương 167: Đã Nói Đừng Đến Chọc Ta 01/11/2016

Chương 168: Thất Lạc Thiên Khư Dưới Đất Giao Dịch 01/11/2016

Chương 169: Là Ẩn Thế Cao Nhân Hay Là Gian Trá 01/11/2016

Chương 170: Tề Lão Thực Tính Toán 01/11/2016

Chương 171: Tề Lão Thực Sai Sót 01/11/2016

Chương 172: Ác Tâm Sâu Bọ 01/11/2016

Chương 173: Thiên Lạc Hoa 01/11/2016

Chương 174: Trúc Linh 01/11/2016

Chương 175: Tiên Quỳ 01/11/2016

Chương 176: Đột Nhiên Tăng Mạnh 01/11/2016

Chương 177: Liên Thủ Giết Nguyên Đan 01/11/2016

Chương 178: Kiêu Ngạo Không Nổi 01/11/2016

Chương 179: Ngoại Vực Phi Thuyền 01/11/2016

Chương 180: Ta Vĩnh Viễn Là Đại Ca 01/11/2016

Chương 181: Sầm Thư Âm Giao Dịch 01/11/2016

Chương 182: Mạch Lạc Toàn Bộ Khai Mở 01/11/2016

Chương 183: Mạc Vô Kỵ Đắc Ý 01/11/2016

Chương 184: Liên Minh Điểm Cống Hiến 01/11/2016

Chương 185: Tinh Hán Đế Quốc Người Quen Cũ 01/11/2016

Chương 186: Tán Tu Ngọc Bài Cống Hiến 01/11/2016

Chương 187: Lọt Vào Ổ Địch 01/11/2016

Chương 188: Tu Sĩ Đại Chiến 01/11/2016

Chương 189: Lôi Vụ Sâm Lâm Đại Chiến 01/11/2016

Chương 190: Cầu Sống Trong Chết 01/11/2016

Chương 191: Chỗ An Toàn Nhất 01/11/2016

Chương 192: Tán Tu Số 2705 01/11/2016

Chương 193: Vây Công Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 194: Liều Mình Cứu Giúp 01/11/2016

Chương 195: Nỗ Lực Sống 01/11/2016

Chương 196: Ngươi Nói Đúng 01/11/2016

Chương 197: Đại Sư Huynh 01/11/2016

Chương 198: Chúng Ta Là Bạn 01/11/2016

Chương 199: Thiên Cơ Tông Công Pháp 01/11/2016

Chương 200: Điều Kiện Mở Ra Công Pháp 01/11/2016

Chương 201: Nhân Cực Cảnh 01/11/2016

Chương 202: Thiên Cơ Tông Tông Huấn 01/11/2016

Chương 203: Ta Trở Về Báo Thù 01/11/2016

Chương 204: Tư Đồ Thiên Tiệc Rượu 01/11/2016

Chương 205: Ta Đã Tới 01/11/2016

Chương 206: Nhân Cực Cảnh Chiến Nguyên Đan 01/11/2016

Chương 207: Linh Lung Trốn Chết 01/11/2016

Chương 208: Tam Kiều Thợ Săn 01/11/2016

Chương 209: Bệnh Mộc Nguyên Không Gian 01/11/2016

Chương 210: Vô Thường Vô Song 01/11/2016

Chương 211: Giết Chóc 01/11/2016

Chương 212: Thiên Lôi Thức Thứ Hai 01/11/2016

Chương 213: Cuồng Bạo Thiên Hải 01/11/2016

Chương 214: Quỷ Dị Hải Thuyền 01/11/2016

Chương 215: Tìm Kiếm Tiên Phủ Hải Đồ 01/11/2016

Chương 216: Tri Ân Báo Đáp Có Mấy Ai 01/11/2016

Chương 217: Đồ Đạc Thiếu 01/11/2016

Chương 218: Rất Keo Kiệt Tiên Phủ 01/11/2016

Chương 219: Đại Sư Huynh Uy Danh 01/11/2016

Chương 220: Mạc Vô Kỵ Mượn Đao 01/11/2016

Chương 221: Thiên Cơ Tông Tông Chủ 01/11/2016

Chương 222: Chìm Vào Hải Đảo 01/11/2016

Chương 223: Đáy Biển Tiên Phủ 01/11/2016

Chương 224: Bịt Tai Trộm Chuông 01/11/2016

Chương 225: Chiến Chân Thần 01/11/2016

Chương 226: Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 227: Thuyền Trong Giới Chỉ 01/11/2016

Chương 228: Muốn Chiến, Hà Tất Nói Nhảm 01/11/2016

Chương 229: Chém Tận Giết Tuyệt 01/11/2016

Chương 230: Chiến Hạm Vê Lờ 01/11/2016

Chương 231: Vô Lực Phản Kháng 01/11/2016

Chương 232: Nhân Gian Tiên Vương 01/11/2016

Chương 233: Rời Tông 01/11/2016

Chương 234: Lại Leo Vấn Thiên Giai 01/11/2016

Chương 235: Gian Nan Vấn Thiên Giai 01/11/2016

Chương 236: Một Trăm Lẻ Tám Giai 01/11/2016

Chương 237: Ta Đã Có Đạo Lữ 01/11/2016

Chương 238: Sầm Thư Âm Lưỡng Nan 01/11/2016

Chương 239: Mạc Vô Kỵ Lửa Giận 01/11/2016

Chương 240: Hắn Rất Gian Nan 01/11/2016

Chương 241: Chiến Nhân Bảng Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 242: Vấn Thiên Học Cung Cường Giả 01/11/2016

Chương 243: Cường Tộc Lôi Thị 01/11/2016

Chương 244: Vấn Thiên Bảng Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 245: Gieo Gió Gặt Bão 01/11/2016

Chương 246: A Đến Đưa Đan Dược 01/11/2016

Chương 247: Ta Còn Có Một Cái Tên 01/11/2016

Chương 248: Thiên Cơ Tông Tông Chủ Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 249: Tông Chủ Hung Hãn 01/11/2016

Chương 250: Địa Giới Không Có Nguyên Đan 01/11/2016

Chương 251: Trùng Kiến Thiên Cơ Tông 01/11/2016

Chương 252: Thiên Cơ Tông Bí Mật 01/11/2016

Chương 253: Huyền Cấp Tông Chủ To Gan 01/11/2016

Chương 254: Bách Tông Liên Minh Đại Hội 01/11/2016

Chương 255: Mở Thiên Cơ Tỏa Linh Trận 01/11/2016

Chương 256: Bách Tông Liên Minh Đại Hội 01/11/2016

Chương 257: Có Giỏi Ngươi Động Một Cái Xem 01/11/2016

Chương 258: Tuyệt Diệt Đông Gia 01/11/2016

Chương 259: Mạc Vô Kỵ Thủ Đoạn 01/11/2016

Chương 260: Tán Tu Dẫn Tới Điên Cuồng 01/11/2016

Chương 261: Mạc Vô Kỵ Diễn Thuyết 01/11/2016

Chương 262: Bách Tông Liên Minh Minh Chủ 01/11/2016

Chương 263: Tinh Đế Sơn Hạ Gia Cường Giả 01/11/2016

Chương 264: Có Người Muốn Vô Tự Đan Thư 01/11/2016

Chương 265: Bế Quan 01/11/2016

Chương 266: Thực Sự Tới Rồi 01/11/2016

Chương 267: Chân Chính Nhân Cực Cảnh 01/11/2016

Chương 268: Thăng Thước Ân Đấu Thước Thù 01/11/2016

Chương 269: Thiên Khư Lửa Xanh 01/11/2016

Chương 270: Thanh Câm Chi Tâm 01/11/2016

Chương 271: Đáy Hỏa Sơn 01/11/2016

Chương 272: Tiểu Kê Điều Truyền Thụ 01/11/2016

Chương 273: Lòng Tham 01/11/2016

Chương 274: Đều Hiển Thần Thông 01/11/2016

Chương 275: Nghịch Luyện Thanh Câm Chi Tâm 01/11/2016

Chương 276: Thủ Đoạn Tu Luyện Mới 01/11/2016

Chương 277: Cuồng Phong Rống 01/11/2016

Chương 278: Thất Lạc Thiên Khư Nguy Cơ 01/11/2016

Chương 279: Thất Lạc Đầm Lầy 01/11/2016

Chương 280: Thanh Niên Bình Thường 01/11/2016

Chương 281: Nữ Nhân Khó Chơi 01/11/2016

Chương 282: Trên Dưới Là Một Chữ Chết 01/11/2016

Chương 283: Bán Nguyệt Thi 01/11/2016

Chương 284: Độc Chiến Chân Hồ 01/11/2016

Chương 285: Cướp Nhà Khó Phòng 01/11/2016

Chương 286: Ta Quá Yêu Nàng 01/11/2016

Chương 287: Kẻ Giấu Mặt 01/11/2016

Chương 288: Đạo Lữ Của Tán Tu 2705 01/11/2016

Chương 289: Phong Tiêu Dịch Thủy Hàn 01/11/2016

Chương 290: Kẻ Ăn Vạ 01/11/2016

Chương 291: Tinh Không Bảng 01/11/2016

Chương 292: Địa Bảng Cường Giả 01/11/2016

Chương 293: Sát Khí Trong Tinh Không 01/11/2016

Chương 294: Tán Tu 2705 Tái Xuất Giang Hồ 01/11/2016

Chương 295: Kinh Cức Phong Môn 01/11/2016

Chương 296: Tung Tích Của Sầm Thư Âm 01/11/2016

Chương 297: Thảm Cảnh 01/11/2016

Chương 298: Ngươi Không Phải Là Hắn 01/11/2016

Chương 299: Không Hình Thành Ẩn Nấp Đại Trận 01/11/2016

Chương 300: Phong Độn 01/11/2016

Chương 301: Rèn Luyện Phong Độn Thuật 01/11/2016

Chương 302: Bính Thương 01/11/2016

Chương 303: Đoạn Môn 01/11/2016

Chương 304: Leo Lên Tinh Không Bảng 01/11/2016

Chương 305: Có Hỏi Ý Ta Chưa? 01/11/2016

Chương 306: Ngươi Là Người Trên Tinh Không Bảng? 01/11/2016

Chương 307: Xin Lỗi Xong Cút 01/11/2016

Chương 308: Thực Lực Của Yến Dương Đông 01/11/2016

Chương 309: Tuổi Còn Trẻ, Máu Còn Nóng 01/11/2016

Chương 310: Trải Qua Mới Hiểu 01/11/2016

Chương 311: Pháp Kỹ Đối Mặt Thần Thông 01/11/2016

Chương 312: Tinh Đế Sơn Yến Gia 01/11/2016

Chương 313: Yến Dương Đông Đồ Đạc 01/11/2016

Chương 314: Dưới Đất Khiêu Chiến Trận 01/11/2016

Chương 315: Độc Hành Hồng Kết 01/11/2016

Chương 316: Đấu Giá Phạm Thiên Côn Ảnh 01/11/2016

Chương 317: Tan Cuộc 01/11/2016

Chương 318: Ta Cũng Muốn Nói Một Câu 01/11/2016

Chương 319: Hạ Nhất Côn 01/11/2016

Chương 320: Huyết Khí Kiếm 01/11/2016

Chương 321: Vây Giết Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 322: Ai Cản Ta, Chết 01/11/2016

Chương 323: Muốn Giết Ta Thì Để Mạng Lại 01/11/2016

Chương 324: Đó Là Yêu 01/11/2016

Chương 325: Trong Tim Có Lửa Cháy 01/11/2016

Chương 326: Nhân Tiên Lôi Kiếp 01/11/2016

Chương 327: Báo Thù Cho Vợ Ta 01/11/2016

Chương 328: Ngươi Chính Là Mệnh Của Ta 01/11/2016

Chương 329: Sơn Vũ Dục Lai 01/11/2016

Chương 330: Lôi Hồng Cát Bí Mật 01/11/2016

Chương 331: Súy Oa 01/11/2016

Chương 332: Súy Oa Ý Nghĩ 01/11/2016

Chương 333: Thiên Kiếp Thạch 01/11/2016

Chương 334: Địa Bảng Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 335: Quản Ngươi Là Ai 01/11/2016

Chương 336: Mạc Vô Kỵ Độ Kiếp 01/11/2016

Chương 337: Địa Bảng Đệ Nhất Liên Tiếp Biến Đổi 01/11/2016

Chương 338: Trước Tinh Không Đại Chiến 01/11/2016

Chương 339: Vô Tướng Đại Sư 01/11/2016

Chương 340: Tán Tu 2705 Chính Là Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 341: Bán Nguyệt Tiên Cung Xuất Hiện 01/11/2016

Chương 342: Tinh Không Hỗn Chiến 01/11/2016

Chương 343: Chém Giết Nhân Tiên 01/11/2016

Chương 344: Ba Bên Đại Chiến 01/11/2016

Chương 345: Bốn Bề Thụ Địch 01/11/2016

Chương 346: Phát Hiện Kinh Người 01/11/2016

Chương 347: Bán Nguyệt Ngục 01/11/2016

Chương 348: Ngục Giam Thiên Tài 01/11/2016

Chương 349: Tinh Chủ Ngủm 01/11/2016

Chương 350: Không Gian Giản Luận 01/11/2016

Chương 351: Tinh Đế Sơn Chi Loạn 30/11/2016

Chương 352: Tinh Không Bến Tàu Thất Thủ 30/11/2016

Chương 353: Không Gian Chuyển Hoán 30/11/2016

Chương 354: Lại Về Tinh Không Bến Tàu 30/11/2016

Chương 355: Cực Băng Pháo 30/11/2016

Chương 356: Trường Tắc Quy Phục 30/11/2016

Chương 357: Một Người Phản Công 30/11/2016

Chương 358: Xâm Nhập Chân Tinh 30/11/2016

Chương 359: Tinh Chủ Lại Ngỏm 30/11/2016

Chương 360: Đại Chiến Ngoài Phong Tiêu Thành 30/11/2016

Chương 361: Đánh Lén Địa Tiên 30/11/2016

Chương 362: Tinh Không Bảng Thứ Tự 30/11/2016

Chương 363: Toàn Quân Bị Diệt 30/11/2016

Chương 364: Chiến Báo Liệt 30/11/2016

Chương 365: Tranh Đoạt Tinh Chủ 30/11/2016

Chương 366: Chính Là Muốn Giết Hạ Đan Đạo 30/11/2016

Chương 367: Nữ Nhân Như Độc Tiên Tử 30/11/2016

Chương 368: Nghìn Vạn Đừng Đi Tìm Đoạn Môn 30/11/2016

Chương 369: Vác Pháo Bắn Yến Gia 30/11/2016

Chương 370: Độc Tiên Tử Bi Thảm 30/11/2016

Chương 371: Đoạn Môn Môn Chủ 30/11/2016

Chương 372: Tinh Đế Sơn Phẫn Nộ 30/11/2016

Chương 373: Chân Tinh Hai Đại Tông Mạnh Nhất 30/11/2016

Chương 374: Mạc Vô Kỵ Ra Tay 30/11/2016

Chương 375: Đoạn Môn Phách Lối 30/11/2016

Chương 376: Ta Đến Ầm Một Pháo 30/11/2016

Chương 377: Liên Thủ Chiến Trúc Khúc 30/11/2016

Chương 378: Lưỡng Bại Câu Thương 30/11/2016

Chương 379: Tinh Chủ Cung 30/11/2016

Chương 380: Tinh Chủ Cung Đồ Đạc 30/11/2016

Chương 381: Tu Vi Lại Tăng 30/11/2016

Chương 382: Đồ Thành, Độ Kiếp 30/11/2016

Chương 383: Ngươi Là Hôi Vi Nhĩ? 30/11/2016

Chương 384: Tinh Chủ Tinh Đế Sơn, Mạc Vô Kỵ 30/11/2016

Chương 385: Hỏa Diễm Quyết Đấu 30/11/2016

Chương 386: San Bằng Lang Vương Sơn 30/11/2016

Chương 387: Thiên Trì Sơn Trang 30/11/2016

Chương 388: Mạc Thiên Thành Hạ Lạc 30/11/2016

Chương 389: Từng Trải 30/11/2016

Chương 390: Tinh Chủ Tới Rồi 30/11/2016

Chương 391: Đệ Nhất 30/11/2016

Chương 392: Quy Tắc Mới Của Mạc Tinh Chủ 30/11/2016

Chương 393: Ta Thích Có Được Không 30/11/2016

Chương 394: Leo Tinh Không Bảng 30/11/2016

Chương 395: Đã Tới Chậm 30/11/2016

Chương 396: Lang Vương Sơn 30/11/2016

Chương 397: Thiếu Nữ Tóc Bạc 30/11/2016

Chương 398: Khiêu Chiến Lang Vương 30/11/2016

Chương 399: Lang Vương Nhượng Bộ 30/11/2016

Chương 400: Tìm Kiếm Lối Ra 30/11/2016

Chương 401: Bán Tiên Vực 30/11/2016

Chương 402: Ở Lại Bán Tiên Vực 30/11/2016

Chương 403: Phân Phối Khu Vực Khai Thác Mỏ 30/11/2016

Chương 404: Tìm Kiếm Hắc Thạch 30/11/2016

Chương 405: Nơi Này Nước Thật Là Sâu 30/11/2016

Chương 406: Tên Này Quá Giả Vờ 30/11/2016

Chương 407: Tin Tức Kinh Người 30/11/2016

Chương 408: Các Ngươi Không Dám, Ta Cũng Không Sợ 30/11/2016

Chương 409: Phế Khoáng Khu 30/11/2016

Chương 410: Một Cái Vòng Xoáy Lớn 30/11/2016

Chương 411: Giao Dịch Ngầm 30/11/2016

Chương 412: Bạn Của Mạc Vô Kỵ 30/11/2016

Chương 413: Hắn Là Người Như Vậy 30/11/2016

Chương 414: Phô Tử Đại Sư Khiếp Sợ 30/11/2016

Chương 415: Gặp Lại Phủ Gia 30/11/2016

Chương 416: Tức Đến Thổ Huyết 30/11/2016

Chương 417: Tử Vong Khoáng Khu 14/12/2016

Chương 418: Tiên Hào 14/12/2016

Chương 419: Vào Tử Vong Khoáng Khu 14/12/2016

Chương 420: Hắc Thạch Mỏ Chồng Chất 14/12/2016

Chương 421: Tu Bổ Chiến Hạm 14/12/2016

Chương 422: Tân Lạc Mạc Vô Kỵ Hối Hận 14/12/2016

Chương 423: Độ Tiên Hạm 14/12/2016

Chương 424: Lại Về Bán Tiên Vực 14/12/2016

Chương 425: Nhân Vật Mới Cường Đại 14/12/2016

Chương 426: Ta Không Có Đọc Sách 14/12/2016

Chương 427: Chiến Mạnh Thiêm Ngọc 14/12/2016

Chương 428: Lại Thu Một Giấy Nợ 14/12/2016

Chương 429: Ngươi Tin Không? 14/12/2016

Chương 430: Ta Muốn Tiền Không Muốn Sống 14/12/2016

Chương 431: Tranh Giới 14/12/2016

Chương 432: Bàn Tính Và Khổ Á 14/12/2016

Chương 433: Nghiễm Đạo Chủ Tức Giận 14/12/2016

Chương 434: Thiên Tiên Lôi Kiếp 14/12/2016

Chương 435: Trao Đổi Tiên Tinh 14/12/2016

Chương 436: Thiên Tiên Duy Nhất Của Bán Tiên Vực 14/12/2016

Chương 437: Vượt Tiên Hào 14/12/2016

Chương 438: Lạc Đàn 14/12/2016

Chương 439: Không Thể Cứu 14/12/2016

Chương 440: Bán Tiên Vực Biến Cố 14/12/2016

Chương 441: Tiên Hào Nguy Cơ 14/12/2016

Chương 442: Cầu Phú Quý Trong Hiểm Nguy 14/12/2016

Chương 443: Mênh Mông Tiên Vực Hàng Rào 29/12/2016

Chương 444: Tử Vong Thông Đạo 29/12/2016

Chương 445: Mới Tới Tiên Vực 29/12/2016

Chương 446: Tam Phẩm Đan Quân 29/12/2016

Chương 447: Tên Lừa Đảo 29/12/2016

Chương 448: Bách Hoa Sơn Trang 29/12/2016

Chương 449: Chế Thuốc 29/12/2016

Chương 450: Mỹ Lệ Trang Chủ 29/12/2016

Chương 451: Tiên Cách Thạch Tăng Giá 29/12/2016

Chương 452: Sơn Trang Thay Đổi 29/12/2016

Chương 453: Thiên Tiên Lĩnh Vực 29/12/2016

Chương 454: Truy Sát 29/12/2016

Chương 455: Thảo Mộc Thạch 29/12/2016

Chương 456: Tiên Đạo Dài Đằng Đẵng 29/12/2016

Chương 457: Trùng Kích Thiên Tiên 29/12/2016

Chương 458: Nhánh Mạch Lạc Một Trăm Lẻ Tám 29/12/2016

Chương 459: Hình Thành Thế Giới 29/12/2016

Chương 460: Bất Hủ Giới 29/12/2016

Chương 461: Hàn Thanh Như Hạ Lạc 29/12/2016

Chương 462: Đều Bởi Vì Tiên Cách Thạch 29/12/2016

Chương 463: Một Thiên Tiên Mà Thôi 29/12/2016

Chương 464: Mạc Vô Kỵ Chi Mộ 29/12/2016

Chương 465: Không Có Lĩnh Vực 29/12/2016

Chương 466: Nắm Đấm Lĩnh Vực 29/12/2016

Chương 467: Mạc Vô Kỵ Hoài Nghi 29/12/2016

Chương 468: Dùng Tiên Cách Thạch Đấu Giá 29/12/2016

Chương 469: Có Dũng Khí Đấu Giá 29/12/2016

Chương 470: Bán Nguyệt Kích Lưỡi 29/12/2016

Chương 471: Bạo Phát Hỏa Diễm 29/12/2016

Chương 472: Phường Thị Vây Giết 29/12/2016

Chương 473: Hoàn Cảnh Xấu 29/12/2016

Chương 474: Đánh Mãi Đéo Chết 29/12/2016

Chương 475: Tới Anh Biên Thành 29/12/2016

Chương 476: Thật Có Người Dám Động Anh Biên Thành 29/12/2016

Chương 477: Ngươi Đã Tới Chậm 29/12/2016

Chương 478: Liệt Vực Quyền 29/12/2016

Chương 479: Vô Sinh Hà Tiên Phủ 29/12/2016

Chương 480: Thật Lợi Hại 29/12/2016

Chương 481: Tiên Đan Vương Thần Trí Không Rõ 18/01/2017

Chương 482: Đã Từng Có Cơ Hội 18/01/2017

Chương 483: Vô Sinh Hà Vấn Tiên Thê 18/01/2017

Chương 484: Khổ Á Hoài Nghi 18/01/2017

Chương 485: Mạc Vô Kỵ Bướng Bỉnh 18/01/2017

Chương 486: Mạc Vô Kỵ Lĩnh Vực 18/01/2017

Chương 487: Sinh Tử Luân 18/01/2017

Chương 488: Lại Dám Phát Lệnh Truy Nã Ta 18/01/2017

Chương 489: Ba Điều Kiện 18/01/2017

Chương 490: Vô Sinh Hà Biến Cố 18/01/2017

Chương 491: Vô Sinh Hà Hồ Lô 18/01/2017

Chương 492: Tử Vong Lôi Kiếp 18/01/2017

Chương 493: Vô Tiên Cách Thăng Cấp 18/01/2017

Chương 494: Gian Nan Cuộc Chiến 18/01/2017

Chương 495: Không Đủ 18/01/2017

Chương 496: Giúp Ta Lấy Một Nữ Nhân 18/01/2017

Chương 497: Ta Không Vác Cái Nồi Này 18/01/2017

Chương 498: Còn Một Thê Tử 18/01/2017

Chương 499: Thái Thượng Đạo Tông 18/01/2017

Chương 500: Thiên Đế Điều Tra 18/01/2017

Chương 501: Bất Đồng Nhan Dã 18/01/2017

Chương 502: Sừng Nhọn Tiên Khư 18/01/2017

Chương 503: Bảy Đại Tiên Vực Và Minh Vực 18/01/2017

Chương 504: Cao Cấp Nhất Thiên Tài 18/01/2017

Chương 505: Đan Đạo Tiên Minh 18/01/2017

Chương 506: Đan Đạo Tháp Khảo Hạch 18/01/2017

Chương 507: Tầng Thứ Tư Khảo Hạch 18/01/2017

Chương 508: Tứ Phẩm Tôn Cấp Tiên Đan Vương 18/01/2017

Chương 509: Thân Phận Tăng Vọt 04/02/2017

Chương 510: Một Cái Hồ Lô Đưa Tới Đại Chiến 04/02/2017

Chương 511: Không Thích Hợp Thái Thượng Đạo 04/02/2017

Chương 512: Thu Hoạch Không Nhỏ 04/02/2017

Chương 513: Là Ai Đánh Ngươi? 04/02/2017

Chương 514: Hắn Điên Rồi Sao 04/02/2017

Chương 515: Kiêu Ngạo Tới Cùng 04/02/2017

Chương 516: Tam Hoa Diễm Tâm Thạch 04/02/2017

Chương 517: Có Bản Thân Cửa Hàng 04/02/2017

Chương 518: Tiên Đế Chi Gian 04/02/2017

Chương 519: Chín Sao Thiên Tài Chỗ Ngồi 04/02/2017

Chương 520: Thích Thì Nhào Zô 04/02/2017

Chương 521: Ta Không Đồng Ý 04/02/2017

Chương 522: Kim Phạt Khí Tức 04/02/2017

Chương 523: Tinh Cấp Thiên Tài Thì Thế Nào 04/02/2017

Chương 524: Nguy Hiểm Bái Xích Thiên 04/02/2017

Chương 525: Huyền Tiên Cảnh 04/02/2017

Chương 526: Tuyệt Vọng Pho Tượng 04/02/2017

Chương 527: Rất Không Biết Xấu Hổ Tông Môn 04/02/2017

Chương 528: Ngươi Có Thể Lăn 04/02/2017

Chương 529: Trò Chơi Của Ngươi Đừng Tìm Ta 04/02/2017

Chương 530: Phá Toái Khư Biến Cố 04/02/2017

Chương 531: Ta Không Hề Động 04/02/2017

Chương 532: Lai Lịch Vĩnh Anh Ngục 04/02/2017

Chương 533: Hoàng Kim Ốc 04/02/2017

Chương 534: Hô Phong 04/02/2017

Chương 535: Xúc Động 04/02/2017

Chương 536: Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì 20/02/2017

Chương 537: Thiên Cơ tông dư nghiệt 20/02/2017

Chương 538: Uy hiếp 20/02/2017

Chương 539: Mạc Vô Kỵ thất vọng 20/02/2017

Chương 540: Thiên Cơ Côn lai lịch 20/02/2017

Chương 541: Gặp lại Ôn Liên Tịch 20/02/2017

Chương 542: Đan Dược Đạo thi đấu danh ngạch 20/02/2017

Chương 543: Đắc tội Đan Đạo Tiên Minh 20/02/2017

Chương 544: Sóng gió nổi lên 20/02/2017

Chương 545: Vòng thứ nhất tranh tài 20/02/2017

Chương 546: Mẹ vợ nhìn con rể 20/02/2017

Chương 547: Hắn là ai 20/02/2017

Chương 548: Muốn chọn đan gì 20/02/2017

Chương 549: Vòng thứ hai kết quả 20/02/2017

Chương 550: Một bước lên trời Anh Thủy Tiên Thành 20/02/2017

Chương 551: Đan Đạo không đủ 20/02/2017

Chương 552: Có dám hay không trước bổ một đao 20/02/2017

Chương 553: Không thể trêu vào 20/02/2017

Chương 554: Đan Đạo giao lưu 20/02/2017

Chương 555: Không theo lẽ thường Mạc Vô Kỵ 20/02/2017

Chương 556: Uẩn Tiên Tiên Cốc bí mật 20/02/2017

Chương 557: Ngoài ý liệu thu hoạch 20/02/2017

Chương 558: Thoát đi Vĩnh Anh Tiên Vực 20/02/2017

Chương 559: Ma Môn khí thế 20/02/2017

Chương 560: Bệnh của Lâm Cô mẫu thân 20/02/2017

Chương 561: Chữa bệnh 20/02/2017

Chương 562: Liền không có nghĩ tới sợ ngươi 20/02/2017

Chương 563: Lục Luân Khư vòng xoáy 20/02/2017

Chương 564: Mau đem Mạc Vô Kỵ mang đến 20/02/2017

Chương 565: Tìm kiếm Sầm Thư Âm hồn phách 20/02/2017

Chương 566: Sầm Thư Âm hồn phách 20/02/2017

Chương 567: Huyền Tiên cũng có thế giới 20/02/2017

Chương 568: Ta đi nơi nào 20/02/2017

Chương 569: Địa phương xa lạ 20/02/2017

Chương 570: An Tĩnh Thuật học viện 20/02/2017

Chương 571: Mạc Vô Kỵ chỉ điểm 20/02/2017

Chương 572: Bàn thị hậu duệ 20/02/2017

Chương 573: Lớp cao cấp khảo hạch 20/02/2017

Chương 574: Tranh đoạt Lâu Nguyệt Sương 20/02/2017

Chương 575: Cường thế Giáo Đình 20/02/2017

Chương 576: Đi nhà Bàn thị tỷ đệ 20/02/2017

Chương 577: Bàn thị truyền thừa 20/02/2017

Chương 578: Đông Ma giáo giáo chủ 20/02/2017

Chương 579: Trong lúc nhấc tay 20/02/2017

Chương 580: Binh lâm thành hạ 20/02/2017

Chương 581: Một tu chân giả khác 20/02/2017

Chương 582: Lai lịch 20/02/2017

Chương 583: Người thủ hộ tinh cầu 20/02/2017

Chương 584: Đạo hữu lưu thủ 20/02/2017

Chương 585: Phi thuyền vũ trụ có tiếng Anh 20/02/2017

Chương 586: 11 viên hỏa hồng tinh thể 20/02/2017

Chương 587: Đại Mạc, Trường Hà, Lạc Nhật 20/02/2017

Chương 588: Đại Đế lửa giận 20/02/2017

Chương 589: Ngươi mất chim không mất chim 20/02/2017

Chương 590: Cường đại Thận Mông sơn 20/02/2017

Chương 591: Khách nhân ngồi chủ vị 20/02/2017

Chương 592: Tông môn hút máu 20/02/2017

Chương 593: Kim Giác Tử Long 20/02/2017

Chương 594: Một con muỗi 20/02/2017

Chương 595: Tìm kiếm tu sĩ phi thăng 20/02/2017

Chương 596: San bằng Thận Mông sơn 20/02/2017

Chương 597: Luyện thể 20/02/2017

Chương 598: Nhất định phải giết Mạc Vô Kỵ 20/02/2017

Chương 599: Tiềm Long Uyên 20/02/2017

Chương 600: Long tộc trẻ mồ côi 20/02/2017

Chương 601: Đại Ất 20/02/2017

Chương 602: Đao Đạo của Mạc Vô Kỵ 20/02/2017

Chương 603: Bình An Giác 20/02/2017

Chương 604: Bình an là tương đối 20/02/2017

Chương 605: Đưa mắt tận địch 20/02/2017

Chương 606: Trác Bình An bí mật 20/03/2017

Chương 607: Trác Bình An 20/03/2017

Chương 608: Vô Bản phu thê 20/03/2017

Chương 609: Không gian thông đạo rời đi Tiên giới 20/03/2017

Chương 610: Lôn Thải, ngươi cút đi 20/03/2017

Chương 611: Hàn gia di tích 20/03/2017

Chương 612: Bi thảm Thiên Cơ tông đệ tử 20/03/2017

Chương 613: Thất phẩm Đan Đế 20/03/2017

Chương 614: Đại Hoang 20/03/2017

Chương 615: Đến ta Bình An Lâu một chuyến 20/03/2017

Chương 616: Trác Bình An cần đan dược 20/03/2017

Chương 617: Điều kiện của Mạc Vô Kỵ 20/03/2017

Chương 618: Đan Đế không giống bình thường 20/03/2017

Chương 619: Bình Phạm 20/03/2017

Chương 620: Dẫn Lôn Thải đi ra 20/03/2017

Chương 621: Chư Thần Thiên Tiệm 20/03/2017

Chương 622: Xéo đi 20/03/2017

Chương 623: Lại xéo đi 20/03/2017

Chương 624: Cái thứ ba xéo đi 20/03/2017

Chương 625: Hứa Tục Nhân 20/03/2017

Chương 626: Đồ vật người người muốn 20/03/2017

Chương 627: Giao dịch để cho người đỏ mắt 20/03/2017

Chương 628: Âm hiểm Lôi Tông trưởng lão 20/03/2017

Chương 629: Bán Nguyệt Trọng Kích 20/03/2017

Chương 630: Cổ quái Hứa đại sư 20/03/2017

Chương 631: Cầu cứu 20/03/2017

Chương 632: Cùng Lôi Tông Tiên Đế giao phong 20/03/2017

Chương 633: Không cách nào siêu việt bình thường 20/03/2017

Chương 634: Nên tới cuối cùng sẽ đến 20/03/2017

Chương 635: Cừu nhân tới 20/03/2017

Chương 366: Thái Thượng Thiên khâm sứ 20/03/2017

Chương 637: Đạo Đế 20/03/2017

Chương 638: Cự tuyệt hảo ý 20/03/2017

Chương 639: Thiên Tiệm Tiên Thành nguy cơ 20/03/2017

Chương 640: Lạc Nhật 20/03/2017

Chương 641: Đinh giết Tát Kiếm sư đồ 20/03/2017

Chương 642: Hư Không Niết Bàn Căn 20/03/2017

Chương 643: Xảo trá Thái Sử Tiêu 20/03/2017

Chương 644: Chư Thần Tháp mở ra 20/03/2017

Chương 645: Khắp nơi sát cơ 20/03/2017

Chương 646: Chớp mắt Đại Chí 20/03/2017

Chương 647: Tinh Không bài bí mật 20/03/2017

Chương 648: Ta là tới giết hắn 20/03/2017

Chương 649: Tỏa Tiên Trận kiềm chế 20/03/2017

Chương 650: Ngư ông râu bạc lai lịch 01/05/2017

Chương 651: Tiền bối chỉ điểm 01/05/2017

Chương 652: Tiên Cách Thạch bản nguyên 01/05/2017

Chương 653: Cáo già 01/05/2017

Chương 654: Kỷ Ly 01/05/2017

Chương 655: Tiên Cách Thạch tác dụng 01/05/2017

Chương 656: Đoạt xá 01/05/2017

Chương 657: Tiên giới đệ nhất ác nhân 01/05/2017

Chương 658: Tiên Thể ba tầng cùng Tàn Tiệm 01/05/2017

Chương 659: Tiết lộ hành tung 01/05/2017

Chương 660: Vì cái gì? 01/05/2017

Chương 661: Lão nạp chờ ngươi rất lâu 01/05/2017

Chương 662: Hư không vây giết 01/05/2017

Chương 663: Tiên giới phàm thôn 01/05/2017

Chương 664: Thần Thể 01/05/2017

Chương 665: Đại La Tiên ở tại phàm thôn 01/05/2017

Chương 666: Tin tức Úc Kinh Phượng mang tới 01/05/2017

Chương 667: Tông môn tuyên chỉ 01/05/2017

Chương 668: Xảy ra chuyện 01/05/2017

Chương 669: Y Hải thương hội 01/05/2017

Chương 670: Thủy Mẫu Tinh 01/05/2017

Chương 671: Độc Thủy Hồ 01/05/2017

Chương 672: Liên Oanh Nhàn bí mật 01/05/2017

Chương 673: Quan hệ phức tạp 01/05/2017

Chương 674: Khai sơn đệ tử 01/05/2017

Chương 675: Ta còn thực sự lo lắng tương lai hối hận 01/05/2017

Chương 676: Tìm kiếm nữ nhân hợp tác 01/05/2017

Chương 677: Quyết định xuống hồ 01/05/2017

Chương 678: Căn phòng dưới Độc Thủy Hồ 01/05/2017

Chương 679: Đại muội tử 01/05/2017

Chương 680: Lâm thời tiên môn đại hội 01/05/2017

Chương 681: Gặp cố nhân 01/05/2017

Chương 682: Nữ nhân tâm cơ 01/05/2017

Chương 683: Bất ngờ nghe tin dữ 01/05/2017

Chương 684: Đại Kiếm Đạo Kiếm Ngục 01/05/2017

Chương 685: Đại đạo không dứt, một chút hi vọng sống 01/05/2017