Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Tên khác: Bất Hủ Phàm Nhân
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: Ngã Thi Lão Ngũ
Trạng thái: Kết thúc


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bất Hủ Phàm Nhân:

Ta, chỉ có phàm căn, một kẻ phàm nhân!
Ta, tên Mạc Vô Kỵ!
Ta, muốn bất hủ!

Danh sách chương

Chương 1231: Vũ Trụ Phàm Nhân - Đại Kết Cục 02/04/2018

Chương 1230: Đạo Chân Chính 02/04/2018

Chương 1229: Sinh Mệnh Yếu Ớt Bi Thương 02/04/2018

Chương 1228: Trường Hà Lạc Nhật Viên 02/04/2018

Chương 1227: Ác Chiến Dưới Lượng Kiếp 02/04/2018

Chương 1226: Chỉ Thứ Bảy - Quy Phàm 02/04/2018

Chương 1225: Nếu Còn Có Vĩnh Hằng 02/04/2018

Chương 1224: Chủ Động Vào Tròng 02/04/2018

Chương 1223: Đệ Nhất Cường Giả - Lạc 02/04/2018

Chương 1222: Mưu Tính Mạc Vô Kỵ 02/04/2018

Chương 1221: Mười Hai Chương Lạc Thư 02/04/2018

Chương 1220: Cho Ngươi Chết Mà Hiểu Rõ 02/04/2018

Chương 1219: Cướp Đoạt 02/04/2018

Chương 1218: Ta Chính Là Kiêu Ngạo 02/04/2018

Chương 1217: Tâm Sự Của Lão Ngũ 02/04/2018

Chương 1216: Kẻ Ngoại Lai Giàu Có 02/04/2018

Chương 1215: Thánh Đạo Hội Muốn Bán Đồ 02/04/2018

Chương 1214: Vô Luận Là Ai 02/04/2018

Chương 1213: Thao Thiết Nồi Bị Lừa Mất 02/04/2018

Chương 1212: Phàm Nhân Kích 02/04/2018

Chương 1211: Đại Đạo Tâm Trí 02/04/2018

Chương 1210: Ai Không Có Thời Niên Thiếu 02/04/2018

Chương 1209: Thì Ra Đây Chính Là Thánh Nhân Cảnh 02/04/2018

Chương 1208: Đường Tại Dưới Chân 02/04/2018

Chương 1207: Đi Như Thế Nào? 02/04/2018

Chương 1206: Bị Vây Công 02/04/2018

Chương 1205: Nhặt Được Một Cái Tuế Nguyệt Bàn 02/04/2018

Chương 1204: Vũ Trụ Đạo Tắc Thứ Tư 02/04/2018

Chương 1203: Yên Nhi Độ Kiếp 02/04/2018

Chương 1202: Kiếm Quang Đoạt Đạo Tắc 02/04/2018

Chương 1201: Vũ Trụ Thánh Đạo Hội 02/04/2018

Chương 1200: Minh Thánh 02/04/2018

Chương 1199: Đạo Tắc Thứ Ba, Không Gian Hỗn Độn 02/04/2018

Chương 1198: Đạo Thứ Hai Vũ Trụ Đạo Tắc 02/04/2018

Chương 1197: Khổ Thái Dã Tâm 02/04/2018

Chương 1196: Khổ Gia Thánh Chủ 02/04/2018

Chương 1195: Dưới Mạt Ni Thần Thành Thần Cấm 02/04/2018

Chương 1193: Đồ Vật Khổ Gia Cướp Đi 02/04/2018

Chương 1192: Ăn Nhịp Với Nhau 02/04/2018

Chương 1191: Dục Vọng Cầu Sinh Mãnh Liệt 02/04/2018

Chương 1190: Tức Giận Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1189: Nắm Trong Tay Đạo Tắc 02/04/2018

Chương 1188: Đáng Sợ Vô Thượng Đạo Tắc 02/04/2018

Chương 1187: Lần Thứ Hai Gặp Kim Thê 02/04/2018

Chương 1186: Thời Gian Có Thể Thay Đổi Rất Nhiều 02/04/2018

Chương 1185: Thiên Vu Vu Chủ 02/04/2018

Chương 1184: Chuẩn Thánh Tầng Năm, Lại Hoàn Thiện 02/04/2018

Chương 1183: Để Ta Tùy Hứng Một Chút 02/04/2018

Chương 1182: Tòa Thành Lạ Lẫm 02/04/2018

Chương 1181: Vũ Trụ Đạo Tắc Thứ Chín 02/04/2018

Chương 1180: Kiếm Ngục Không Thay Đổi 02/04/2018

Chương 1179: Nữ Nhân To Gan 02/04/2018

Chương 1178: Tiên Giới Đệ Nhất Tông 02/04/2018

Chương 1177: Từ Hôm Nay Đạo Này Biến Mất 02/04/2018

Chương 1176: Khôn Uẩn Giấu Bảo Vật 02/04/2018

Chương 1175: Đám Người Vô Can Đều Lăn Xuống Hết 02/04/2018

Chương 1174: Bần Cùng Hạn Chế Sức Tưởng Tượng 02/04/2018

Chương 1173: Ai Lấy Tổ Chim Của Ngươi 02/04/2018

Chương 1172: Lại Vào Thần Khế Chi Địa 02/04/2018

Chương 1171: Song Sắc Bỉ Ngạn 02/04/2018

Chương 1170: Lá Gan Ngươi Rất Lớn A 02/04/2018

Chương 1169: Ngươi Muốn Lừa Bịp Tống Tiền Ta? 02/04/2018

Chương 1168: Thanh Y Thánh Cô Sa Sút 02/04/2018

Chương 1167: Lượng Thiên Thụ Căn 02/04/2018

Chương 1166: Người Thật Đánh Đậu Hũ 02/04/2018

Chương 1165: Ta Có Thể Đi Vào 02/04/2018

Chương 1164: Tức Nhưỡng Di Tích 02/04/2018

Chương 1163: Lại nghe Tức Nhưỡng 02/04/2018

Chương 1162: Chạy trốn 02/04/2018

Chương 1161: Mạc Vô Kỵ trở về 02/04/2018

Chương 1160: Thần Vực liên minh 02/04/2018

Chương 1159: Lại tụ họp 02/04/2018

Chương 1158: Áo Thị song thánh 02/04/2018

Chương 1157: Khí phách kiêu ngạo 02/04/2018

Chương 1156: Ta tới rồi 02/04/2018

Chương 1155: Mang ta đi Áo Thị Thần Giác 02/04/2018

Chương 1154: Trở về Thần giới 02/04/2018

Chương 1153: Trộm gà bất thành 02/04/2018

Chương 1152: Cách luyện hóa Tuế Nguyệt Bàn 02/04/2018

Chương 1151: Tên của nàng là Hạ Nhược Nhân 02/04/2018

Chương 1150: Khổ Tâm Nhân nước rửa chân 02/04/2018

Chương 1149: Cường giả trẻ tuổi quật khởi 02/04/2018

Chương 1148: Đệ nhất nhân dưới Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1147: Ai dám động Kỷ Ly? 02/04/2018

Chương 1146: Phàm Nhân Đạo, lập 02/04/2018

Chương 1145: Eo thẳng lên 02/04/2018

Chương 1144: Viên cầu màu vàng nhạt 02/04/2018

Chương 1143: Lấy đi 02/04/2018

Chương 1142: Cơ duyên 02/04/2018

Chương 1141: Phá Toái Giới tu luyện thánh địa 02/04/2018

Chương 1140: Phá Toái Giới 02/04/2018

Chương 1139: Vạn vật 02/04/2018

Chương 1138: Ám Mộc 02/04/2018

Chương 1137: Lôi Hồng Cát thổ huyết 02/04/2018

Chương 1136: Đoàn đội hình thức đầu 02/04/2018

Chương 1135: Ngươi không biết Thánh Nhân đáng sợ 02/04/2018

Chương 1134: Đoạn trường nhân tại chân trời 02/04/2018

Chương 1133: Nghiền ép chém giết 02/04/2018

Chương 1132: Chỉ là một con gà nhỏ 02/04/2018

Chương 1131: Vũ Trụ Thần Thành cường giả 02/04/2018

Chương 1130: Vũ Trụ Vạn Thần Ổ 02/04/2018

Chương 1129: Thân thể Nguyên Thần 02/04/2018

Chương 1128: Tiệt hồn bút 02/04/2018

Chương 1127: Kỷ Ly tân sinh 02/04/2018

Chương 1126: Đinh Đầu Thư đáng sợ 02/04/2018

Chương 1125: Sai sót ngẫu nhiên 02/04/2018

Chương 1124: Trở mặt 02/04/2018

Chương 1123: Đại Hủy Diệt Thuật vs đinh đầu thư 02/04/2018

Chương 1122: Đe dọa 02/04/2018

Chương 1121: Gần trong gang tấc 02/04/2018

Chương 1120: Đại mạc 02/04/2018

Chương 1119: Con kiến trong mắt Thiên Ngân 02/04/2018

Chương 1118: Nghiền ép giả Chuẩn Thánh 02/04/2018

Chương 1117: Mi Thị Trang Viên bí mật 02/04/2018

Chương 1116: Tam tán thánh 02/04/2018

Chương 1115: Lại về chốn cũ 02/04/2018

Chương 1114: Ngươi đi không nổi 02/04/2018

Chương 1113: Chính thần tiểu đệ 02/04/2018

Chương 1112: Ta không giết minh hữu 02/04/2018

Chương 1111: Vây công Hoán Đề 02/04/2018

Chương 1110: Thánh Nhân tức giận 02/04/2018

Chương 1109: Thiên Ngân sát tính 02/04/2018

Chương 1108: Thánh Nhân khó khăn 02/04/2018

Chương 1107: Lượng Kiếp chiến trường 02/04/2018

Chương 1106: Kẻ giết Kỷ Ly 02/04/2018

Chương 1105: Cố nhân chết 02/04/2018

Chương 1104: Lượng Kiếp điềm báo 02/04/2018

Chương 1103: Hợp Thần cảnh 02/04/2018

Chương 1102: Ta chờ ngươi 02/04/2018

Chương 1101: Thánh Cô hận 02/04/2018

Chương 1100: Thanh Y bó tay hết cách 02/04/2018

Chương 1099: Tuyệt thế bảo vật 02/04/2018

Chương 1098: Thiên Ngân Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1097: Thạch rùa 02/04/2018

Chương 1096: Ngươi làm một chuyện ngu xuẩn 02/04/2018

Chương 1095: Đi vội vậy sao? 02/04/2018

Chương 1094: Bỉ Ngạn Hoa mảnh nhỏ 02/04/2018

Chương 1093: Ra Táng Thần Quật, thi triển hủy diệt thuật 02/04/2018

Chương 1092: Trực diện Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1091: Vô Danh đạo quả 02/04/2018

Chương 1090: Đừng buông tay em 02/04/2018

Chương 1089: Bỉ Ngạn Hoa vỡ, cường giả đã tới 02/04/2018

Chương 1088: Tuế Nguyệt Bàn 02/04/2018

Chương 1087: Ngươi có đồ Sao? 02/04/2018

Chương 1086: Lần đầu tiên giao phong cùng Đại Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1085: Đại Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1084: Đây không phải là địa phương tốt 02/04/2018

Chương 1083: Bỉ Ngạn Hoa mở ra 02/04/2018

Chương 1082: Người khổ tâm 02/04/2018

Chương 1081: Tranh đoạt Thánh Nhân 02/04/2018

Chương 1080: Táng Thần Quật 02/04/2018

Chương 1079: Ta cũng không rỗi rãnh đùa cho vui 02/04/2018

Chương 1078: Phàm Nhân Mạc Vô Kỵ 02/04/2018

Chương 1077: Thánh Nhân thần chỉ 02/04/2018

Chương 1076: Bài vị 02/04/2018

Chương 1075: Hang đá bên trong Táng Thần Cốc 02/04/2018

Chương 1074: Chính diện chiến Hợp Thần 02/04/2018

Chương 1073: Độc thượng Thần Diễn Tông 02/04/2018

Chương 1072: Thu thập số mệnh 02/04/2018

Chương 1071: Thần giới đại thời đại 02/04/2018

Chương 1070: Địa Lãng 02/04/2018

Chương 1069: Mạc Vô Kỵ thần thông 02/04/2018

Chương 1068: Cướp đoạt thần linh mạch 02/04/2018

Chương 1067: Khôn Uẩn cũng biết sợ hãi 02/04/2018

Chương 1066: Mạc đạo hữu dừng tay 02/04/2018

Chương 1065: Thứ này ta nửa điểm cũng không có 02/04/2018

Chương 1064: Khôn Uẩn nồi 02/04/2018

Chương 1063: La Hoàng Tang nhằm nhò gì 02/04/2018

Chương 1062: Thiên Cương Biến 02/04/2018

Chương 1061: Dọa lui Thần Vương 02/04/2018

Chương 1060: Hỗn chiến bắt đầu 02/04/2018

Chương 1059: Phàm Nhân 02/04/2018

Chương 1058: Vận khí đúng là kém tới cực điểm 02/04/2018

Chương 1057: Bởi vì Tầm Linh Thần Trùng 02/04/2018

Chương 1056: Thiên Phàm Tông cố nhân 02/04/2018

Chương 1055: Thần chung mộ cổ 02/04/2018

Chương 1054: Thần giới đại sự 02/04/2018

Chương 1053: Lòng ta tiểu nhân 02/04/2018

Chương 1052: Nghị hòa 02/04/2018

Chương 1051: Thật là có thể gặp rắc rối 02/04/2018

Chương 1050: Ngươi có thể động thủ với ta 02/04/2018

Chương 1049: Hợp Thần cường giả đến 02/04/2018

Chương 1048: Hai kẻ hung ác tới 02/04/2018

Chương 1047: Vô Diệp Lâm 02/04/2018

Chương 1046: Thất giới 02/04/2018

Chương 1045: Thiên Nô bí mật 02/04/2018

Chương 1044: Trở về báo thù sao 02/04/2018

Chương 1043: Khôn Uẩn xuất thủ 02/04/2018

Chương 1042: Cấp bảy Khốn Sát Thần Trận lợi hại 02/04/2018

Chương 1041: Quả nhiên là ngươi, Mạc Vô Kỵ 02/04/2018

Chương 1040: Người Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ 02/04/2018

Chương 1039: Ngươi có thể đi chết rồi 02/04/2018

Chương 1038: Song thức hải 02/04/2018

Chương 1037: Trảm Trảm Trảm 02/04/2018

Chương 1036: Chủ nhân pho tượng 02/04/2018

Chương 1035: Pho tượng Thiên Phàm Tông 02/04/2018

Chương 1034: Mạc Vô Kỵ tin tức 02/04/2018

Chương 1033: Tới cửa cầu thân 02/04/2018

Chương 1032: Đại danh đỉnh đỉnh 02/04/2018

Chương 1031: Tịnh đan 02/04/2018

Chương 1030: Bạch cốt trì 02/04/2018

Chương 1029: Thiên địa lô 02/04/2018

Chương 1028: Lại vào vũ trụ bích 02/04/2018

Chương 1027: Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ? 02/04/2018

Chương 1026: Thủ đoạn lôi đình 02/04/2018

Chương 1025: Ta là thành chủ Vũ Trụ Giác 02/04/2018

Chương 1024: Vũ Trụ Giác đại biến 02/04/2018

Chương 1023: Trước khi đi 02/04/2018

Chương 1022: Vũ Thị giam giữ cố nhân 02/04/2018

Chương 1021: Vũ Thị bí mật 02/04/2018

Chương 1020: Thần Lục vũ thị 02/04/2018

Chương 1019: Nhiệm vụ đột xuất 02/04/2018

Chương 1018: Thần Vực đại sự 02/04/2018

Chương 1017: Ta đi thử một chút xem 02/04/2018

Chương 1016: Cá lớn nuốt cá bé 02/04/2018

Chương 1015: Thiên Thần cảnh 02/04/2018

Chương 1014: Ngươi dám động thủ 02/04/2018

Chương 1013: Ngân Hà Lạc Cửu Thiên 02/04/2018

Chương 1012: Cực Băng Thiên Trúc 02/04/2018

Chương 1011: Tranh đoạt tài nguyên bài 02/04/2018

Chương 1010: Tranh đoạt tài nguyên 02/04/2018

Chương 1009: Dũng Nguyên Thần Đan 02/04/2018

Chương 1008: Ta không tin 02/04/2018

Chương 1007: Trận hành thiên hạ 02/04/2018

Chương 1006: Hư không trận văn 02/04/2018

Chương 1005: Thần Vương truy sát 02/04/2018

Chương 1004: Tịch Diệt Hải truyền tống trận 02/04/2018

Chương 1003: Phàm nhân giới 02/04/2018

Chương 1002: Tách Bất Hủ Giới bản nguyên 02/04/2018

Chương 1001: Niết Bàn Học Cung 02/04/2018

Chương 1000: Chủng Đế bất hủ chân bản 02/04/2018

Chương 999: Ai là sư huynh 02/04/2018

Chương 998: Ta không muốn nhận sư huynh 02/04/2018

Chương 997: Vào Niết Bàn Học Cung 02/04/2018

Chương 996: Kiểm tra kết thúc 02/04/2018

Chương 995: Thu hoạch lớn nhất 02/04/2018

Chương 994: Đã từng có cơ hội 02/04/2018

Chương 993: Vọt tới đệ nhất 02/04/2018

Chương 992: Cửa thứ nhất trận đạo 02/04/2018

Chương 991: Đại trận đạo 02/04/2018

Chương 990: Sư Thải Hòa điều tra 02/04/2018

Chương 989: Thong dong ứng đối 02/04/2018

Chương 988: Động thủ 02/04/2018

Chương 987: Tán Tu Liên Minh 02/04/2018

Chương 986: Hộp tối không chỗ nào không có mặt 02/04/2018

Chương 985: Mạc Vô Kỵ chính là đưa điểm 02/04/2018

Chương 984: Ngũ Trảo Tử Long Đan 02/04/2018

Chương 983: Vinh dự tháp 02/04/2018

Chương 982: Chen chúc Niết Bàn Đạo Thành 02/04/2018

Chương 981: Thần Vương cảnh, vào đạo thành 02/04/2018

Chương 980: Luyện chế pháp bảo 02/04/2018

Chương 979: Bàn phong rừng rậm 02/04/2018

Chương 978: Rời đi 02/04/2018

Chương 977: Lại ngộ phàm nhân đạo, ngũ phẩm thần đan vương 02/04/2018

Chương 976: Ngộ 02/04/2018

Chương 975: Vô Căn Thần Thiết và Tịch Đạo Sa màu vàng 02/04/2018

Chương 974: Bình thủy 02/04/2018

Chương 973: Điếm đại khi tán khách 02/04/2018

Chương 972: Hỏa diễm thăng cấp 02/04/2018

Chương 971: Thăng cấp điều kiện 02/04/2018

Chương 970: Truyền đạo xung đột 02/04/2018

Chương 969: Vương giả danh hiệu 02/04/2018

Chương 968: Sinh Cơ Thang tới rồi 02/04/2018

Chương 967: Sinh Cơ Thang cùng Tịch Thần Đan 02/04/2018

Chương 966: Sửa lại quy tắc 02/04/2018

Chương 965: Tiệm thuốc Vô Bệnh 02/04/2018

Chương 964: Hối hận 02/04/2018

Chương 963: Nơi của người phàm 02/04/2018

Chương 962: Giúp ta giết người này 02/04/2018

Chương 961: Mi Thiến Thiến danh tiếng 02/04/2018

Chương 960: Mạc Vô Kỵ trước cửa náo nhiệt 02/04/2018

Chương 959: Chủ tông người đâu tới 02/04/2018

Chương 958: Tông chủ Tây Lăng Nho 02/04/2018

Chương 957: Ngươi muốn chọc ta làm gì 02/04/2018

Chương 956: Đêm không trăng không sao 02/04/2018

Chương 955: Ta vừa mới cầm nhầm 02/04/2018

Chương 954: Đổi trắng thay đen 02/04/2018

Chương 953: Một lũng thượng phẩm Thanh Lộ 02/04/2018

Chương 952: Cơm Thanh Lộ 02/04/2018

Chương 951: Thanh y thần đan vương 02/04/2018

Chương 950: Ta là người phàm 02/04/2018

Chương 949: Làm nông dân 02/04/2018

Chương 948: Ngươi quả nhiên âm hiểm 02/04/2018

Chương 947: Ngươi muốn cái gì? 02/04/2018

Chương 946: Quỷ dị đảo vỏ rùa 02/04/2018

Chương 945: Sổ tử vong điểm danh 02/04/2018

Chương 944: Đồng thời độ kiếp 02/04/2018

Chương 943: Hiểu rõ chân tướng 02/04/2018

Chương 942: Tịch đạo sa 02/04/2018

Chương 941: Thanh Hà đạo 02/04/2018

Chương 940: Tịch diệt hải 02/04/2018

Chương 939: Hỗn chiến 02/04/2018

Chương 938: Động thủ cứu người 02/04/2018

Chương 937: Kế hoạch 02/04/2018

Chương 936: Chuẩn bị 02/04/2018

Chương 935: Thần Vương bên trên 02/04/2018

Chương 934: Rước lấy họa 02/04/2018

Chương 933: Hỗn Độn Thần Cách 02/04/2018

Chương 932: Thần vực đệ nhất Thần Vương 02/04/2018

Chương 931: Tặng quà cho gái 02/04/2018

Chương 930: Không còn đường để đi 02/04/2018

Chương 929: Phong Độn giác ngộ 02/04/2018

Chương 928: Không chết cứ chiến tiếp 02/04/2018

Chương 927: Huyết chiến 02/04/2018

Chương 926: Ta muốn tặng các ngươi Thần Cách tinh 02/04/2018

Chương 925: Luôn luôn làm vài việc ngốc 02/04/2018

Chương 924: To lớn thu hoạch 02/04/2018

Chương 923: Khe nứt bảo vật 02/04/2018

Chương 922: Nhận ra 02/04/2018

Chương 921: Gặp phải tử vong sư huynh 02/04/2018

Chương 920: Ám toán 02/04/2018

Chương 919: Hắc ám bản nguyên 02/04/2018

Chương 918: Vào Tân Thần Vực Sào 02/04/2018

Chương 917: Tổn thất thảm trọng 02/04/2018

Chương 916: Đến đòi người 02/04/2018

Chương 915: Dục Thần tiểu tu may mắn 02/04/2018

Chương 914: Thập đại Dục Thần hung ác 02/04/2018

Chương 913: Thiên Phàm Tông khuất nhục 02/04/2018

Chương 912: Dược đỉnh thạch 02/04/2018

Chương 911: Hắc ám quy tắc hiện 02/04/2018

Chương 910: Thần Vực Sào ấp trứng 02/04/2018

Chương 909: Thiên Phàm Tông Quan Hoan 02/04/2018

Chương 908: Thiên Phàm Tông có bí mật 02/04/2018

Chương 907: Nhớ kỹ đừng ... Chọc ta 02/04/2018

Chương 906: Đấu pháp giải quyết 02/04/2018

Chương 905: Kinh động Thần Vương 02/04/2018

Chương 904: Luôn cảm thấy không thích hợp 02/04/2018

Chương 903: Hoài nghi là tiên nhân khiêu 02/04/2018

Chương 902: Khiếp chiến 02/04/2018

Chương 901: Có người không phục 02/04/2018

Chương 900: Được coi trọng 02/04/2018

Chương 899: Cự tuyệt 02/04/2018

Chương 898: Cổ quái tân khách 02/04/2018

Chương 897: Ngoại sự điện điện chủ 02/04/2018

Chương 896: Ẩn nấp Linh Căn công pháp 02/04/2018

Chương 895: Lên tiếng cứu giúp 02/04/2018

Chương 894: Thiên Phàm Tông Thần Vương 02/04/2018

Chương 893: Khổ Thái cầu cứu 02/04/2018

Chương 892: Đại đạo tranh 02/04/2018

Chương 891: Nhảy vào Dục Thần 02/04/2018

Chương 890: Cổ quái Thần Linh Khí 02/04/2018

Chương 889: Thiên Phàm Tông 02/04/2018

Chương 888: Trời ạ, ngươi là đỉnh cấp thiên tài 02/04/2018

Chương 887: Thông minh trong sáng nữ nhân 02/04/2018

Chương 886: Sơn Trang biến cố 02/04/2018

Chương 885: Lưu lại ngươi chết sau cùng 02/04/2018

Chương 884: Tộc môn đại hội 02/04/2018

Chương 883: Diễn kịch kiếm ăn 02/04/2018

Chương 882: Táng Thần Cốc biến cố 02/04/2018

Chương 881: Thần Cách cũng có đẳng cấp 02/04/2018

Chương 880: Đưa đi đào mỏ 02/04/2018

Chương 879: Trong truyền thuyết Thần giới 02/04/2018

Chương 878: Kinh khủng thức hải 02/04/2018

Chương 877: Rỉ sét loang lổ trường chuôi 02/04/2018

Chương 876: Tịch Đỉnh Thần Vương 02/04/2018

Chương 875: Không cho ngươi thời gian suy tính 02/04/2018

Chương 874: Thiên Cơ tắc thứ 5 02/04/2018

Chương 873: Tróc số mệnh 02/04/2018

Chương 872: Thiên Cơ tứ tắc 02/04/2018

Chương 871: Quen mặt nữ nhân 02/04/2018

Chương 870: Thiên Cơ bí ẩn 02/04/2018

Chương 869: Ta muốn đổi Thiên Đế 02/04/2018

Chương 868: Thiên Cơ chi địa 02/04/2018

Chương 867: Chết đơn giản như vậy 02/04/2018

Chương 866: Người này thật đáng sợ 02/04/2018

Chương 865: Chỉ vs chỉ 02/04/2018

Chương 864: Kinh khủng Trúc Âm 02/04/2018

Chương 863: Kẻ hung ác 02/04/2018

Chương 862: Người mất hồn 02/04/2018

Chương 861: Chém hết 02/04/2018

Chương 860: Không lưu tình 02/04/2018

Chương 859: Giết Tử Xương Lạc 02/04/2018

Chương 858: Năm quyền 02/04/2018

Chương 857: Hôm nay rất nhiều người phải chết 02/04/2018

Chương 856: Thái quá cao thủ 02/04/2018

Chương 855: Tu Chân Giới người quen 02/04/2018

Chương 854: Ta nói các ngươi những người này 02/04/2018

Chương 853: Trí mạng nguy cơ 02/04/2018

Chương 852: Luyện Thánh Đạo Phù 02/04/2018

Chương 851: Chân chính tự do 02/04/2018

Chương 850: Ân oán 02/04/2018

Chương 849: Ta đến thu sổ sách 02/04/2018

Chương 848: Quỷ dị chấn động 02/04/2018

Chương 847: Tiến thêm một bước 02/04/2018

Chương 846: Đáng sợ cường giả 02/04/2018

Chương 845: Hạ gia cường thế 02/04/2018

Chương 844: Ta là Mạc Vô Kỵ 02/04/2018

Chương 843: Ngây ngốc nữ nhân 02/04/2018

Chương 842: Nhân diện khó lường 02/04/2018

Chương 841: Kinh động 02/04/2018

Chương 840: Kiểm tra 02/04/2018

Chương 839: Trở về Tĩnh Thủ Sơn 02/04/2018

Chương 838: Khôi phục Trữ Thần Lạc 02/04/2018

Chương 837: Cô cứ chém ta một đao đi 02/04/2018

Chương 836: Cố nhân không còn 02/04/2018

Chương 835: Trở về địa cầu 02/04/2018

Chương 834: Hủy diệt cửu trụ đảo 02/04/2018

Chương 833: Ta đích xác là quá cường đại 02/04/2018

Chương 832: Kịch biến 02/04/2018

Chương 831: Trao đổi 02/04/2018

Chương 830: Chân chính cảnh giới 02/04/2018

Chương 829: Tiên Khôi của ta không bán 02/04/2018

Chương 828: Ta muốn tiên khôi của ngươi 02/04/2018

Chương 827: Thiên phù khúc chiết 02/04/2018

Chương 826: Đi tới Thiên Phù Sơn 02/04/2018

Chương 825: Thiên Ngoại Thiên vũ trụ định luật pháp 02/04/2018

Chương 824: Đại Hoang trở về 02/04/2018

Chương 823: Thiên Phù Sơn và Thiên Cơ Nê 02/04/2018

Chương 822: Súy Oa thăng cấp 02/04/2018

Chương 821: Nhậm chức đạo chủ 02/04/2018

Chương 820: Thiên Ngoại Thiên vũ trụ đạo chủ 02/04/2018

Chương 819: Thiên Ngoại Thiên đệ nhất cường giả 02/04/2018

Chương 818: Bằng không làm sao? 02/04/2018

Chương 817: Đồng dạng là hủy diệt 02/04/2018

Chương 816: Luyện Côn Ngô 02/04/2018

Chương 815: Team human rốt cục đã có người gánh 02/04/2018

Chương 814: Phong Hoảng quyết định 02/04/2018

Chương 813: Đánh tới Di Phi Thương Hội 02/04/2018

Chương 812: Một vs mười lăm 02/04/2018

Chương 811: Ngươi là cây hành nào? 02/04/2018

Chương 810: Nhân tộc không còn nơi nào để đi 02/04/2018

Chương 809: Vũ Trụ Giác truy nã Mạc Vô Kỵ 02/04/2018

Chương 808: Đỉnh cấp Niết Không Quả 02/04/2018

Chương 807: Chém Sâm Lan 02/04/2018

Chương 806: Trở mặt 02/04/2018

Chương 805: Vui vẻ cả làng giao dịch 02/04/2018

Chương 804: Tính toán Mạc Vô Kỵ 02/04/2018

Chương 803: Một chỉ nghiền ép 02/04/2018

Chương 802: Ta cũng có một chút oan nho nhỏ 02/04/2018

Chương 801: Tinh không Tà Hải thành 02/04/2018

Chương 800: Trong cuộc sống 02/04/2018

Chương 799: Thất giới chỉ 02/04/2018

Chương 798: Tam Bảo Phật Đế di tích 02/04/2018

Chương 797: Giao long vào biển 02/04/2018

Chương 796: Đối chiến một trong bát đại đế 02/04/2018

Chương 795: Tinh không hải đảo 02/04/2018

Chương 794: Tam bảo Phật đế 02/04/2018

Chương 793: Vây công Bình Phạm tiên môn 02/04/2018

Chương 792: Tiên Giới nguy cơ 02/04/2018

Chương 791: Liệt Khư trong chỗ sâu 02/04/2018

Chương 790: Chém giết Đạo Đế 02/04/2018

Chương 789: Chiến Đạo đế 02/04/2018

Chương 788: Thần Tộc cường giả trở về 02/04/2018

Chương 787: Dương danh Vũ Trụ Giác 02/04/2018

Chương 786: Bồi thường 02/04/2018

Chương 785: Phá hủy luận đạo đài 02/04/2018

Chương 784: Mặt trời lặn 02/04/2018

Chương 783: Ăn *** rồi 02/04/2018

Chương 782: Luận đạo khiêu chiến 02/04/2018

Chương 781: Từ đâu ra kẻ lỗ mãng 02/04/2018

Chương 780: Tiên nô 02/04/2018

Chương 779: Vũ Trụ Giác 02/04/2018

Chương 778: Cướp đoạt Di Phi Đan Khí Các 02/04/2018

Chương 777: Mạc Vô Kỵ xuất quan 02/04/2018

Chương 776: Vũ Trụ Giác luận đạo đài 02/04/2018

Chương 775: Cổ quái thần thông 02/04/2018

Chương 774: Thôn phệ niết hóa tử khí 02/04/2018

Chương 773: Súy Oa mặt lìn 02/04/2018

Chương 772: Vũ Trụ Giác thế lực 02/04/2018

Chương 771: Phường thị hủy diệt 02/04/2018

Chương 770: Điên cuồng chiến đấu 02/04/2018

Chương 769: Dùng một chọi ba 02/04/2018

Chương 768: Lâm chiến an bài 02/04/2018

Chương 767: Cuồng Cẩn Chứng Đạo, đan các nguy cơ 02/04/2018

Chương 766: Phủ chủ kết giao 02/04/2018

Chương 765: Cường đại nhất Tiên Tôn 02/04/2018

Chương 764: Cùng Tiên Đế đánh một trận 02/04/2018

Chương 763: Phàm Nhân Đan Dược Các nguy cơ 02/04/2018

Chương 762: Tiên Đế đến 02/04/2018

Chương 761: Cửu phẩm Đan Đế khó khăn 02/04/2018

Chương 760: Cửu phẩm Đan Đế 02/04/2018

Chương 759: Tìm tới cửa 02/04/2018

Chương 758: Đan dược các sốt xình xịch 02/04/2018

Chương 757: Cầu phú quý trong hiểm nguy 02/04/2018

Chương 756: Độc nhất vô nhị Tiên Tôn kiếp 02/04/2018

Chương 755: Chiến Tiên Tôn 02/04/2018

Chương 754: Vũ trụ công cộng khu vực 02/04/2018

Chương 753: Lại tương trợ 02/04/2018

Chương 752: Điên cuồng tu luyện 02/04/2018

Chương 751: Một mảnh hỗn chiến 02/04/2018

Chương 750: Cướp đoạt thịnh yến 02/04/2018

Chương 749: Vũ Trụ Bích mở ra 02/04/2018

Chương 748: Tay mơ Thiên Ngoại Thiên phường thị 02/04/2018

Chương 747: Vũ trụ bích 02/04/2018

Chương 746: Thiên Ngoại Thiên hành lang 02/04/2018

Chương 745: Thất giới thạch 02/04/2018

Chương 744: Thất Minh Điện câu hồn vương 02/04/2018

Chương 743: Bảy kinh Phật 02/04/2018

Chương 742: Thư Âm hạ lạc 02/04/2018

Chương 741: Thu đồ đệ 02/04/2018

Chương 740: Cự Tuyệt 02/04/2018

Chương 739: Kẻ thủ hộ Tiên giới 02/04/2018

Chương 738: Vấn Lan nữ đế 02/04/2018

Chương 737: Manh mối 02/04/2018

Chương 736: Hoàng Sát cáo trạng 02/04/2018

Chương 735: Vì sao Vũ Mân diệt khẩu 02/04/2018

Chương 734: Làm liền có người biết 02/04/2018

Chương 733: Lôi đại vũ tiểu 02/04/2018

Chương 732: Côn Ngô 02/04/2018

Chương 731: Bái Dạ mục đích 02/04/2018

Chương 730: Thiên tài Tiên Vương quyết đấu 02/04/2018

Chương 729: Đại Kiếm Đạo ngạo khí 02/04/2018

Chương 728: Muốn diệt Đại Kiếm Đạo 02/04/2018

Chương 727: Thái Thượng Thiên Lệnh Triệu Tập 02/04/2018

Chương 726: Cầu viện 02/04/2018

Chương 725: Tiên Vương 02/04/2018

Chương 724: Mạnh phách Anh Thủy Tiên Thành 02/04/2018

Chương 723: Cường đại Lạc Thư 02/04/2018

Chương 722: Vô tình nữ nhân 02/04/2018

Chương 721: Không trốn hẳn phải chết 02/04/2018

Chương 720: Phá Toái Giới tầng thứ tư cố nhân 02/04/2018

Chương 719: Số mệnh quyết đấu 02/04/2018

Chương 718: Tán tu 2705 tái hiện 02/04/2018

Chương 717: Gia nhập đoạt Hồng Liên 02/04/2018

Chương 716: Người không tiên phàm 02/04/2018

Chương 715: Cường đại Tiên Tôn sơ kỳ 02/04/2018

Chương 714: Tranh đoạt Hồng Liên 02/04/2018

Chương 713: Bình Phạm lập môn 02/04/2018

Chương 712: Nghĩ thông suốt Hồng Liên nơi đi 02/04/2018

Chương 711: Rời đi kiếm ngục 02/04/2018

Chương 710: Bái Dạ trong lòng có bóng ma 02/04/2018

Chương 709: Ta độ lượng rất nhỏ 02/04/2018

Chương 708: Hồng Liên hiện 02/04/2018

Chương 707: Phá Toái Giới tầng thứ tư mở ra 02/04/2018

Chương 706: Kiếm ngục cửa ra 02/04/2018

Chương 705: Ta biết lối ra 02/04/2018

Chương 704: Có người đoạt địa bàn 02/04/2018

Chương 703: Bình An Đằng Sơn không bình an 02/04/2018

Chương 702: Rốt cuộc đã tới 02/04/2018

Chương 701: Biến hóa 02/04/2018

Chương 700: Dung hợp Thủy Nguyên Châu 02/04/2018

Chương 699: Không chỉ Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi 02/04/2018

Chương 698: Sẽ không cho ngươi mặt mũi 02/04/2018

Chương 697: Kiếm Khí Hà lấy nước 02/04/2018

Chương 696: Bình An Đằng Sơn có cổ quái 02/04/2018

Chương 695: Đặt chân 02/04/2018

Chương 694: Ta cũng phải vì Mạc Vô Kỵ nói chuyện 02/04/2018

Chương 693: Bình An Đằng Sơn chiếm đất 02/04/2018

Chương 692: Dễ dàng như vậy liền đi sao 02/04/2018

Chương 691: Bình An Đằng Sơn rung chuyển 02/04/2018

Chương 690: Hù dọa Vi Tử Đạo 02/04/2018

Chương 689: Tiên Giới đệ nhất môn 02/04/2018

Chương 688: Hôn em phát đi! 02/04/2018

Chương 687: Bình An Đằng Sơn và Kiếm Khí Hà 02/04/2018

Chương 686: Vào kiếm ngục 02/04/2018

Chương 685: Đại đạo không dứt, một chút hi vọng sống 01/05/2017

Chương 684: Đại Kiếm Đạo Kiếm Ngục 01/05/2017

Chương 683: Bất ngờ nghe tin dữ 01/05/2017

Chương 682: Nữ nhân tâm cơ 01/05/2017

Chương 681: Gặp cố nhân 01/05/2017

Chương 680: Lâm thời tiên môn đại hội 01/05/2017

Chương 679: Đại muội tử 01/05/2017

Chương 678: Căn phòng dưới Độc Thủy Hồ 01/05/2017

Chương 677: Quyết định xuống hồ 01/05/2017

Chương 676: Tìm kiếm nữ nhân hợp tác 01/05/2017

Chương 675: Ta còn thực sự lo lắng tương lai hối hận 01/05/2017

Chương 674: Khai sơn đệ tử 01/05/2017

Chương 673: Quan hệ phức tạp 01/05/2017

Chương 672: Liên Oanh Nhàn bí mật 01/05/2017

Chương 671: Độc Thủy Hồ 01/05/2017

Chương 670: Thủy Mẫu Tinh 01/05/2017

Chương 669: Y Hải thương hội 01/05/2017

Chương 668: Xảy ra chuyện 01/05/2017

Chương 667: Tông môn tuyên chỉ 01/05/2017

Chương 666: Tin tức Úc Kinh Phượng mang tới 01/05/2017

Chương 665: Đại La Tiên ở tại phàm thôn 01/05/2017

Chương 664: Thần Thể 01/05/2017

Chương 663: Tiên giới phàm thôn 01/05/2017

Chương 662: Hư không vây giết 01/05/2017

Chương 661: Lão nạp chờ ngươi rất lâu 01/05/2017

Chương 660: Vì cái gì? 01/05/2017

Chương 659: Tiết lộ hành tung 01/05/2017

Chương 658: Tiên Thể ba tầng cùng Tàn Tiệm 01/05/2017

Chương 657: Tiên giới đệ nhất ác nhân 01/05/2017

Chương 656: Đoạt xá 01/05/2017

Chương 655: Tiên Cách Thạch tác dụng 01/05/2017

Chương 654: Kỷ Ly 01/05/2017

Chương 653: Cáo già 01/05/2017

Chương 652: Tiên Cách Thạch bản nguyên 01/05/2017

Chương 651: Tiền bối chỉ điểm 01/05/2017

Chương 650: Ngư ông râu bạc lai lịch 01/05/2017

Chương 649: Tỏa Tiên Trận kiềm chế 20/03/2017

Chương 648: Ta là tới giết hắn 20/03/2017

Chương 647: Tinh Không bài bí mật 20/03/2017

Chương 646: Chớp mắt Đại Chí 20/03/2017

Chương 645: Khắp nơi sát cơ 20/03/2017

Chương 644: Chư Thần Tháp mở ra 20/03/2017

Chương 643: Xảo trá Thái Sử Tiêu 20/03/2017

Chương 642: Hư Không Niết Bàn Căn 20/03/2017

Chương 641: Đinh giết Tát Kiếm sư đồ 20/03/2017

Chương 640: Lạc Nhật 20/03/2017

Chương 639: Thiên Tiệm Tiên Thành nguy cơ 20/03/2017

Chương 638: Cự tuyệt hảo ý 20/03/2017

Chương 637: Đạo Đế 20/03/2017

Chương 366: Thái Thượng Thiên khâm sứ 20/03/2017

Chương 635: Cừu nhân tới 20/03/2017

Chương 634: Nên tới cuối cùng sẽ đến 20/03/2017

Chương 633: Không cách nào siêu việt bình thường 20/03/2017

Chương 632: Cùng Lôi Tông Tiên Đế giao phong 20/03/2017

Chương 631: Cầu cứu 20/03/2017

Chương 630: Cổ quái Hứa đại sư 20/03/2017

Chương 629: Bán Nguyệt Trọng Kích 20/03/2017

Chương 628: Âm hiểm Lôi Tông trưởng lão 20/03/2017

Chương 627: Giao dịch để cho người đỏ mắt 20/03/2017

Chương 626: Đồ vật người người muốn 20/03/2017

Chương 625: Hứa Tục Nhân 20/03/2017

Chương 624: Cái thứ ba xéo đi 20/03/2017

Chương 623: Lại xéo đi 20/03/2017

Chương 622: Xéo đi 20/03/2017

Chương 621: Chư Thần Thiên Tiệm 20/03/2017

Chương 620: Dẫn Lôn Thải đi ra 20/03/2017

Chương 619: Bình Phạm 20/03/2017

Chương 618: Đan Đế không giống bình thường 20/03/2017

Chương 617: Điều kiện của Mạc Vô Kỵ 20/03/2017

Chương 616: Trác Bình An cần đan dược 20/03/2017

Chương 615: Đến ta Bình An Lâu một chuyến 20/03/2017

Chương 614: Đại Hoang 20/03/2017

Chương 613: Thất phẩm Đan Đế 20/03/2017

Chương 612: Bi thảm Thiên Cơ tông đệ tử 20/03/2017

Chương 611: Hàn gia di tích 20/03/2017

Chương 610: Lôn Thải, ngươi cút đi 20/03/2017

Chương 609: Không gian thông đạo rời đi Tiên giới 20/03/2017

Chương 608: Vô Bản phu thê 20/03/2017

Chương 607: Trác Bình An 20/03/2017

Chương 606: Trác Bình An bí mật 20/03/2017

Chương 605: Đưa mắt tận địch 20/02/2017

Chương 604: Bình an là tương đối 20/02/2017

Chương 603: Bình An Giác 20/02/2017

Chương 602: Đao Đạo của Mạc Vô Kỵ 20/02/2017

Chương 601: Đại Ất 20/02/2017

Chương 600: Long tộc trẻ mồ côi 20/02/2017

Chương 599: Tiềm Long Uyên 20/02/2017

Chương 598: Nhất định phải giết Mạc Vô Kỵ 20/02/2017

Chương 597: Luyện thể 20/02/2017

Chương 596: San bằng Thận Mông sơn 20/02/2017

Chương 595: Tìm kiếm tu sĩ phi thăng 20/02/2017

Chương 594: Một con muỗi 20/02/2017

Chương 593: Kim Giác Tử Long 20/02/2017

Chương 592: Tông môn hút máu 20/02/2017

Chương 591: Khách nhân ngồi chủ vị 20/02/2017

Chương 590: Cường đại Thận Mông sơn 20/02/2017

Chương 589: Ngươi mất chim không mất chim 20/02/2017

Chương 588: Đại Đế lửa giận 20/02/2017

Chương 587: Đại Mạc, Trường Hà, Lạc Nhật 20/02/2017

Chương 586: 11 viên hỏa hồng tinh thể 20/02/2017

Chương 585: Phi thuyền vũ trụ có tiếng Anh 20/02/2017

Chương 584: Đạo hữu lưu thủ 20/02/2017

Chương 583: Người thủ hộ tinh cầu 20/02/2017

Chương 582: Lai lịch 20/02/2017

Chương 581: Một tu chân giả khác 20/02/2017

Chương 580: Binh lâm thành hạ 20/02/2017

Chương 579: Trong lúc nhấc tay 20/02/2017

Chương 578: Đông Ma giáo giáo chủ 20/02/2017

Chương 577: Bàn thị truyền thừa 20/02/2017

Chương 576: Đi nhà Bàn thị tỷ đệ 20/02/2017

Chương 575: Cường thế Giáo Đình 20/02/2017

Chương 574: Tranh đoạt Lâu Nguyệt Sương 20/02/2017

Chương 573: Lớp cao cấp khảo hạch 20/02/2017

Chương 572: Bàn thị hậu duệ 20/02/2017

Chương 571: Mạc Vô Kỵ chỉ điểm 20/02/2017

Chương 570: An Tĩnh Thuật học viện 20/02/2017

Chương 569: Địa phương xa lạ 20/02/2017

Chương 568: Ta đi nơi nào 20/02/2017

Chương 567: Huyền Tiên cũng có thế giới 20/02/2017

Chương 566: Sầm Thư Âm hồn phách 20/02/2017

Chương 565: Tìm kiếm Sầm Thư Âm hồn phách 20/02/2017

Chương 564: Mau đem Mạc Vô Kỵ mang đến 20/02/2017

Chương 563: Lục Luân Khư vòng xoáy 20/02/2017

Chương 562: Liền không có nghĩ tới sợ ngươi 20/02/2017

Chương 561: Chữa bệnh 20/02/2017

Chương 560: Bệnh của Lâm Cô mẫu thân 20/02/2017

Chương 559: Ma Môn khí thế 20/02/2017

Chương 558: Thoát đi Vĩnh Anh Tiên Vực 20/02/2017

Chương 557: Ngoài ý liệu thu hoạch 20/02/2017

Chương 556: Uẩn Tiên Tiên Cốc bí mật 20/02/2017

Chương 555: Không theo lẽ thường Mạc Vô Kỵ 20/02/2017

Chương 554: Đan Đạo giao lưu 20/02/2017

Chương 553: Không thể trêu vào 20/02/2017

Chương 552: Có dám hay không trước bổ một đao 20/02/2017

Chương 551: Đan Đạo không đủ 20/02/2017

Chương 550: Một bước lên trời Anh Thủy Tiên Thành 20/02/2017

Chương 549: Vòng thứ hai kết quả 20/02/2017

Chương 548: Muốn chọn đan gì 20/02/2017

Chương 547: Hắn là ai 20/02/2017

Chương 546: Mẹ vợ nhìn con rể 20/02/2017

Chương 545: Vòng thứ nhất tranh tài 20/02/2017

Chương 544: Sóng gió nổi lên 20/02/2017

Chương 543: Đắc tội Đan Đạo Tiên Minh 20/02/2017

Chương 542: Đan Dược Đạo thi đấu danh ngạch 20/02/2017

Chương 541: Gặp lại Ôn Liên Tịch 20/02/2017

Chương 540: Thiên Cơ Côn lai lịch 20/02/2017

Chương 539: Mạc Vô Kỵ thất vọng 20/02/2017

Chương 538: Uy hiếp 20/02/2017

Chương 537: Thiên Cơ tông dư nghiệt 20/02/2017

Chương 536: Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì 20/02/2017

Chương 535: Xúc Động 04/02/2017

Chương 534: Hô Phong 04/02/2017

Chương 533: Hoàng Kim Ốc 04/02/2017

Chương 532: Lai Lịch Vĩnh Anh Ngục 04/02/2017

Chương 531: Ta Không Hề Động 04/02/2017

Chương 530: Phá Toái Khư Biến Cố 04/02/2017

Chương 529: Trò Chơi Của Ngươi Đừng Tìm Ta 04/02/2017

Chương 528: Ngươi Có Thể Lăn 04/02/2017

Chương 527: Rất Không Biết Xấu Hổ Tông Môn 04/02/2017

Chương 526: Tuyệt Vọng Pho Tượng 04/02/2017

Chương 525: Huyền Tiên Cảnh 04/02/2017

Chương 524: Nguy Hiểm Bái Xích Thiên 04/02/2017

Chương 523: Tinh Cấp Thiên Tài Thì Thế Nào 04/02/2017

Chương 522: Kim Phạt Khí Tức 04/02/2017

Chương 521: Ta Không Đồng Ý 04/02/2017

Chương 520: Thích Thì Nhào Zô 04/02/2017

Chương 519: Chín Sao Thiên Tài Chỗ Ngồi 04/02/2017

Chương 518: Tiên Đế Chi Gian 04/02/2017

Chương 517: Có Bản Thân Cửa Hàng 04/02/2017

Chương 516: Tam Hoa Diễm Tâm Thạch 04/02/2017

Chương 515: Kiêu Ngạo Tới Cùng 04/02/2017

Chương 514: Hắn Điên Rồi Sao 04/02/2017

Chương 513: Là Ai Đánh Ngươi? 04/02/2017

Chương 512: Thu Hoạch Không Nhỏ 04/02/2017

Chương 511: Không Thích Hợp Thái Thượng Đạo 04/02/2017

Chương 510: Một Cái Hồ Lô Đưa Tới Đại Chiến 04/02/2017

Chương 509: Thân Phận Tăng Vọt 04/02/2017

Chương 508: Tứ Phẩm Tôn Cấp Tiên Đan Vương 18/01/2017

Chương 507: Tầng Thứ Tư Khảo Hạch 18/01/2017

Chương 506: Đan Đạo Tháp Khảo Hạch 18/01/2017

Chương 505: Đan Đạo Tiên Minh 18/01/2017

Chương 504: Cao Cấp Nhất Thiên Tài 18/01/2017

Chương 503: Bảy Đại Tiên Vực Và Minh Vực 18/01/2017

Chương 502: Sừng Nhọn Tiên Khư 18/01/2017

Chương 501: Bất Đồng Nhan Dã 18/01/2017

Chương 500: Thiên Đế Điều Tra 18/01/2017

Chương 499: Thái Thượng Đạo Tông 18/01/2017

Chương 498: Còn Một Thê Tử 18/01/2017

Chương 497: Ta Không Vác Cái Nồi Này 18/01/2017

Chương 496: Giúp Ta Lấy Một Nữ Nhân 18/01/2017

Chương 495: Không Đủ 18/01/2017

Chương 494: Gian Nan Cuộc Chiến 18/01/2017

Chương 493: Vô Tiên Cách Thăng Cấp 18/01/2017

Chương 492: Tử Vong Lôi Kiếp 18/01/2017

Chương 491: Vô Sinh Hà Hồ Lô 18/01/2017

Chương 490: Vô Sinh Hà Biến Cố 18/01/2017

Chương 489: Ba Điều Kiện 18/01/2017

Chương 488: Lại Dám Phát Lệnh Truy Nã Ta 18/01/2017

Chương 487: Sinh Tử Luân 18/01/2017

Chương 486: Mạc Vô Kỵ Lĩnh Vực 18/01/2017

Chương 485: Mạc Vô Kỵ Bướng Bỉnh 18/01/2017

Chương 484: Khổ Á Hoài Nghi 18/01/2017

Chương 483: Vô Sinh Hà Vấn Tiên Thê 18/01/2017

Chương 482: Đã Từng Có Cơ Hội 18/01/2017

Chương 481: Tiên Đan Vương Thần Trí Không Rõ 18/01/2017

Chương 480: Thật Lợi Hại 29/12/2016

Chương 479: Vô Sinh Hà Tiên Phủ 29/12/2016

Chương 478: Liệt Vực Quyền 29/12/2016

Chương 477: Ngươi Đã Tới Chậm 29/12/2016

Chương 476: Thật Có Người Dám Động Anh Biên Thành 29/12/2016

Chương 475: Tới Anh Biên Thành 29/12/2016

Chương 474: Đánh Mãi Đéo Chết 29/12/2016

Chương 473: Hoàn Cảnh Xấu 29/12/2016

Chương 472: Phường Thị Vây Giết 29/12/2016

Chương 471: Bạo Phát Hỏa Diễm 29/12/2016

Chương 470: Bán Nguyệt Kích Lưỡi 29/12/2016

Chương 469: Có Dũng Khí Đấu Giá 29/12/2016

Chương 468: Dùng Tiên Cách Thạch Đấu Giá 29/12/2016

Chương 467: Mạc Vô Kỵ Hoài Nghi 29/12/2016

Chương 466: Nắm Đấm Lĩnh Vực 29/12/2016

Chương 465: Không Có Lĩnh Vực 29/12/2016

Chương 464: Mạc Vô Kỵ Chi Mộ 29/12/2016

Chương 463: Một Thiên Tiên Mà Thôi 29/12/2016

Chương 462: Đều Bởi Vì Tiên Cách Thạch 29/12/2016

Chương 461: Hàn Thanh Như Hạ Lạc 29/12/2016

Chương 460: Bất Hủ Giới 29/12/2016

Chương 459: Hình Thành Thế Giới 29/12/2016

Chương 458: Nhánh Mạch Lạc Một Trăm Lẻ Tám 29/12/2016

Chương 457: Trùng Kích Thiên Tiên 29/12/2016

Chương 456: Tiên Đạo Dài Đằng Đẵng 29/12/2016

Chương 455: Thảo Mộc Thạch 29/12/2016

Chương 454: Truy Sát 29/12/2016

Chương 453: Thiên Tiên Lĩnh Vực 29/12/2016

Chương 452: Sơn Trang Thay Đổi 29/12/2016

Chương 451: Tiên Cách Thạch Tăng Giá 29/12/2016

Chương 450: Mỹ Lệ Trang Chủ 29/12/2016

Chương 449: Chế Thuốc 29/12/2016

Chương 448: Bách Hoa Sơn Trang 29/12/2016

Chương 447: Tên Lừa Đảo 29/12/2016

Chương 446: Tam Phẩm Đan Quân 29/12/2016

Chương 445: Mới Tới Tiên Vực 29/12/2016

Chương 444: Tử Vong Thông Đạo 29/12/2016

Chương 443: Mênh Mông Tiên Vực Hàng Rào 29/12/2016

Chương 442: Cầu Phú Quý Trong Hiểm Nguy 14/12/2016

Chương 441: Tiên Hào Nguy Cơ 14/12/2016

Chương 440: Bán Tiên Vực Biến Cố 14/12/2016

Chương 439: Không Thể Cứu 14/12/2016

Chương 438: Lạc Đàn 14/12/2016

Chương 437: Vượt Tiên Hào 14/12/2016

Chương 436: Thiên Tiên Duy Nhất Của Bán Tiên Vực 14/12/2016

Chương 435: Trao Đổi Tiên Tinh 14/12/2016

Chương 434: Thiên Tiên Lôi Kiếp 14/12/2016

Chương 433: Nghiễm Đạo Chủ Tức Giận 14/12/2016

Chương 432: Bàn Tính Và Khổ Á 14/12/2016

Chương 431: Tranh Giới 14/12/2016

Chương 430: Ta Muốn Tiền Không Muốn Sống 14/12/2016

Chương 429: Ngươi Tin Không? 14/12/2016

Chương 428: Lại Thu Một Giấy Nợ 14/12/2016

Chương 427: Chiến Mạnh Thiêm Ngọc 14/12/2016

Chương 426: Ta Không Có Đọc Sách 14/12/2016

Chương 425: Nhân Vật Mới Cường Đại 14/12/2016

Chương 424: Lại Về Bán Tiên Vực 14/12/2016

Chương 423: Độ Tiên Hạm 14/12/2016

Chương 422: Tân Lạc Mạc Vô Kỵ Hối Hận 14/12/2016

Chương 421: Tu Bổ Chiến Hạm 14/12/2016

Chương 420: Hắc Thạch Mỏ Chồng Chất 14/12/2016

Chương 419: Vào Tử Vong Khoáng Khu 14/12/2016

Chương 418: Tiên Hào 14/12/2016

Chương 417: Tử Vong Khoáng Khu 14/12/2016

Chương 416: Tức Đến Thổ Huyết 30/11/2016

Chương 415: Gặp Lại Phủ Gia 30/11/2016

Chương 414: Phô Tử Đại Sư Khiếp Sợ 30/11/2016

Chương 413: Hắn Là Người Như Vậy 30/11/2016

Chương 412: Bạn Của Mạc Vô Kỵ 30/11/2016

Chương 411: Giao Dịch Ngầm 30/11/2016

Chương 410: Một Cái Vòng Xoáy Lớn 30/11/2016

Chương 409: Phế Khoáng Khu 30/11/2016

Chương 408: Các Ngươi Không Dám, Ta Cũng Không Sợ 30/11/2016

Chương 407: Tin Tức Kinh Người 30/11/2016

Chương 406: Tên Này Quá Giả Vờ 30/11/2016

Chương 405: Nơi Này Nước Thật Là Sâu 30/11/2016

Chương 404: Tìm Kiếm Hắc Thạch 30/11/2016

Chương 403: Phân Phối Khu Vực Khai Thác Mỏ 30/11/2016

Chương 402: Ở Lại Bán Tiên Vực 30/11/2016

Chương 401: Bán Tiên Vực 30/11/2016

Chương 400: Tìm Kiếm Lối Ra 30/11/2016

Chương 399: Lang Vương Nhượng Bộ 30/11/2016

Chương 398: Khiêu Chiến Lang Vương 30/11/2016

Chương 397: Thiếu Nữ Tóc Bạc 30/11/2016

Chương 396: Lang Vương Sơn 30/11/2016

Chương 395: Đã Tới Chậm 30/11/2016

Chương 394: Leo Tinh Không Bảng 30/11/2016

Chương 393: Ta Thích Có Được Không 30/11/2016

Chương 392: Quy Tắc Mới Của Mạc Tinh Chủ 30/11/2016

Chương 391: Đệ Nhất 30/11/2016

Chương 390: Tinh Chủ Tới Rồi 30/11/2016

Chương 389: Từng Trải 30/11/2016

Chương 388: Mạc Thiên Thành Hạ Lạc 30/11/2016

Chương 387: Thiên Trì Sơn Trang 30/11/2016

Chương 386: San Bằng Lang Vương Sơn 30/11/2016

Chương 385: Hỏa Diễm Quyết Đấu 30/11/2016

Chương 384: Tinh Chủ Tinh Đế Sơn, Mạc Vô Kỵ 30/11/2016

Chương 383: Ngươi Là Hôi Vi Nhĩ? 30/11/2016

Chương 382: Đồ Thành, Độ Kiếp 30/11/2016

Chương 381: Tu Vi Lại Tăng 30/11/2016

Chương 380: Tinh Chủ Cung Đồ Đạc 30/11/2016

Chương 379: Tinh Chủ Cung 30/11/2016

Chương 378: Lưỡng Bại Câu Thương 30/11/2016

Chương 377: Liên Thủ Chiến Trúc Khúc 30/11/2016

Chương 376: Ta Đến Ầm Một Pháo 30/11/2016

Chương 375: Đoạn Môn Phách Lối 30/11/2016

Chương 374: Mạc Vô Kỵ Ra Tay 30/11/2016

Chương 373: Chân Tinh Hai Đại Tông Mạnh Nhất 30/11/2016

Chương 372: Tinh Đế Sơn Phẫn Nộ 30/11/2016

Chương 371: Đoạn Môn Môn Chủ 30/11/2016

Chương 370: Độc Tiên Tử Bi Thảm 30/11/2016

Chương 369: Vác Pháo Bắn Yến Gia 30/11/2016

Chương 368: Nghìn Vạn Đừng Đi Tìm Đoạn Môn 30/11/2016

Chương 367: Nữ Nhân Như Độc Tiên Tử 30/11/2016

Chương 366: Chính Là Muốn Giết Hạ Đan Đạo 30/11/2016

Chương 365: Tranh Đoạt Tinh Chủ 30/11/2016

Chương 364: Chiến Báo Liệt 30/11/2016

Chương 363: Toàn Quân Bị Diệt 30/11/2016

Chương 362: Tinh Không Bảng Thứ Tự 30/11/2016

Chương 361: Đánh Lén Địa Tiên 30/11/2016

Chương 360: Đại Chiến Ngoài Phong Tiêu Thành 30/11/2016

Chương 359: Tinh Chủ Lại Ngỏm 30/11/2016

Chương 358: Xâm Nhập Chân Tinh 30/11/2016

Chương 357: Một Người Phản Công 30/11/2016

Chương 356: Trường Tắc Quy Phục 30/11/2016

Chương 355: Cực Băng Pháo 30/11/2016

Chương 354: Lại Về Tinh Không Bến Tàu 30/11/2016

Chương 353: Không Gian Chuyển Hoán 30/11/2016

Chương 352: Tinh Không Bến Tàu Thất Thủ 30/11/2016

Chương 351: Tinh Đế Sơn Chi Loạn 30/11/2016

Chương 350: Không Gian Giản Luận 01/11/2016

Chương 349: Tinh Chủ Ngủm 01/11/2016

Chương 348: Ngục Giam Thiên Tài 01/11/2016

Chương 347: Bán Nguyệt Ngục 01/11/2016

Chương 346: Phát Hiện Kinh Người 01/11/2016

Chương 345: Bốn Bề Thụ Địch 01/11/2016

Chương 344: Ba Bên Đại Chiến 01/11/2016

Chương 343: Chém Giết Nhân Tiên 01/11/2016

Chương 342: Tinh Không Hỗn Chiến 01/11/2016

Chương 341: Bán Nguyệt Tiên Cung Xuất Hiện 01/11/2016

Chương 340: Tán Tu 2705 Chính Là Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 339: Vô Tướng Đại Sư 01/11/2016

Chương 338: Trước Tinh Không Đại Chiến 01/11/2016

Chương 337: Địa Bảng Đệ Nhất Liên Tiếp Biến Đổi 01/11/2016

Chương 336: Mạc Vô Kỵ Độ Kiếp 01/11/2016

Chương 335: Quản Ngươi Là Ai 01/11/2016

Chương 334: Địa Bảng Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 333: Thiên Kiếp Thạch 01/11/2016

Chương 332: Súy Oa Ý Nghĩ 01/11/2016

Chương 331: Súy Oa 01/11/2016

Chương 330: Lôi Hồng Cát Bí Mật 01/11/2016

Chương 329: Sơn Vũ Dục Lai 01/11/2016

Chương 328: Ngươi Chính Là Mệnh Của Ta 01/11/2016

Chương 327: Báo Thù Cho Vợ Ta 01/11/2016

Chương 326: Nhân Tiên Lôi Kiếp 01/11/2016

Chương 325: Trong Tim Có Lửa Cháy 01/11/2016

Chương 324: Đó Là Yêu 01/11/2016

Chương 323: Muốn Giết Ta Thì Để Mạng Lại 01/11/2016

Chương 322: Ai Cản Ta, Chết 01/11/2016

Chương 321: Vây Giết Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 320: Huyết Khí Kiếm 01/11/2016

Chương 319: Hạ Nhất Côn 01/11/2016

Chương 318: Ta Cũng Muốn Nói Một Câu 01/11/2016

Chương 317: Tan Cuộc 01/11/2016

Chương 316: Đấu Giá Phạm Thiên Côn Ảnh 01/11/2016

Chương 315: Độc Hành Hồng Kết 01/11/2016

Chương 314: Dưới Đất Khiêu Chiến Trận 01/11/2016

Chương 313: Yến Dương Đông Đồ Đạc 01/11/2016

Chương 312: Tinh Đế Sơn Yến Gia 01/11/2016

Chương 311: Pháp Kỹ Đối Mặt Thần Thông 01/11/2016

Chương 310: Trải Qua Mới Hiểu 01/11/2016

Chương 309: Tuổi Còn Trẻ, Máu Còn Nóng 01/11/2016

Chương 308: Thực Lực Của Yến Dương Đông 01/11/2016

Chương 307: Xin Lỗi Xong Cút 01/11/2016

Chương 306: Ngươi Là Người Trên Tinh Không Bảng? 01/11/2016

Chương 305: Có Hỏi Ý Ta Chưa? 01/11/2016

Chương 304: Leo Lên Tinh Không Bảng 01/11/2016

Chương 303: Đoạn Môn 01/11/2016

Chương 302: Bính Thương 01/11/2016

Chương 301: Rèn Luyện Phong Độn Thuật 01/11/2016

Chương 300: Phong Độn 01/11/2016

Chương 299: Không Hình Thành Ẩn Nấp Đại Trận 01/11/2016

Chương 298: Ngươi Không Phải Là Hắn 01/11/2016

Chương 297: Thảm Cảnh 01/11/2016

Chương 296: Tung Tích Của Sầm Thư Âm 01/11/2016

Chương 295: Kinh Cức Phong Môn 01/11/2016

Chương 294: Tán Tu 2705 Tái Xuất Giang Hồ 01/11/2016

Chương 293: Sát Khí Trong Tinh Không 01/11/2016

Chương 292: Địa Bảng Cường Giả 01/11/2016

Chương 291: Tinh Không Bảng 01/11/2016

Chương 290: Kẻ Ăn Vạ 01/11/2016

Chương 289: Phong Tiêu Dịch Thủy Hàn 01/11/2016

Chương 288: Đạo Lữ Của Tán Tu 2705 01/11/2016

Chương 287: Kẻ Giấu Mặt 01/11/2016

Chương 286: Ta Quá Yêu Nàng 01/11/2016

Chương 285: Cướp Nhà Khó Phòng 01/11/2016

Chương 284: Độc Chiến Chân Hồ 01/11/2016

Chương 283: Bán Nguyệt Thi 01/11/2016

Chương 282: Trên Dưới Là Một Chữ Chết 01/11/2016

Chương 281: Nữ Nhân Khó Chơi 01/11/2016

Chương 280: Thanh Niên Bình Thường 01/11/2016

Chương 279: Thất Lạc Đầm Lầy 01/11/2016

Chương 278: Thất Lạc Thiên Khư Nguy Cơ 01/11/2016

Chương 277: Cuồng Phong Rống 01/11/2016

Chương 276: Thủ Đoạn Tu Luyện Mới 01/11/2016

Chương 275: Nghịch Luyện Thanh Câm Chi Tâm 01/11/2016

Chương 274: Đều Hiển Thần Thông 01/11/2016

Chương 273: Lòng Tham 01/11/2016

Chương 272: Tiểu Kê Điều Truyền Thụ 01/11/2016

Chương 271: Đáy Hỏa Sơn 01/11/2016

Chương 270: Thanh Câm Chi Tâm 01/11/2016

Chương 269: Thiên Khư Lửa Xanh 01/11/2016

Chương 268: Thăng Thước Ân Đấu Thước Thù 01/11/2016

Chương 267: Chân Chính Nhân Cực Cảnh 01/11/2016

Chương 266: Thực Sự Tới Rồi 01/11/2016

Chương 265: Bế Quan 01/11/2016

Chương 264: Có Người Muốn Vô Tự Đan Thư 01/11/2016

Chương 263: Tinh Đế Sơn Hạ Gia Cường Giả 01/11/2016

Chương 262: Bách Tông Liên Minh Minh Chủ 01/11/2016

Chương 261: Mạc Vô Kỵ Diễn Thuyết 01/11/2016

Chương 260: Tán Tu Dẫn Tới Điên Cuồng 01/11/2016

Chương 259: Mạc Vô Kỵ Thủ Đoạn 01/11/2016

Chương 258: Tuyệt Diệt Đông Gia 01/11/2016

Chương 257: Có Giỏi Ngươi Động Một Cái Xem 01/11/2016

Chương 256: Bách Tông Liên Minh Đại Hội 01/11/2016

Chương 255: Mở Thiên Cơ Tỏa Linh Trận 01/11/2016

Chương 254: Bách Tông Liên Minh Đại Hội 01/11/2016

Chương 253: Huyền Cấp Tông Chủ To Gan 01/11/2016

Chương 252: Thiên Cơ Tông Bí Mật 01/11/2016

Chương 251: Trùng Kiến Thiên Cơ Tông 01/11/2016

Chương 250: Địa Giới Không Có Nguyên Đan 01/11/2016

Chương 249: Tông Chủ Hung Hãn 01/11/2016

Chương 248: Thiên Cơ Tông Tông Chủ Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 247: Ta Còn Có Một Cái Tên 01/11/2016

Chương 246: A Đến Đưa Đan Dược 01/11/2016

Chương 245: Gieo Gió Gặt Bão 01/11/2016

Chương 244: Vấn Thiên Bảng Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 243: Cường Tộc Lôi Thị 01/11/2016

Chương 242: Vấn Thiên Học Cung Cường Giả 01/11/2016

Chương 241: Chiến Nhân Bảng Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 240: Hắn Rất Gian Nan 01/11/2016

Chương 239: Mạc Vô Kỵ Lửa Giận 01/11/2016

Chương 238: Sầm Thư Âm Lưỡng Nan 01/11/2016

Chương 237: Ta Đã Có Đạo Lữ 01/11/2016

Chương 236: Một Trăm Lẻ Tám Giai 01/11/2016

Chương 235: Gian Nan Vấn Thiên Giai 01/11/2016

Chương 234: Lại Leo Vấn Thiên Giai 01/11/2016

Chương 233: Rời Tông 01/11/2016

Chương 232: Nhân Gian Tiên Vương 01/11/2016

Chương 231: Vô Lực Phản Kháng 01/11/2016

Chương 230: Chiến Hạm Vê Lờ 01/11/2016

Chương 229: Chém Tận Giết Tuyệt 01/11/2016

Chương 228: Muốn Chiến, Hà Tất Nói Nhảm 01/11/2016

Chương 227: Thuyền Trong Giới Chỉ 01/11/2016

Chương 226: Đệ Nhất 01/11/2016

Chương 225: Chiến Chân Thần 01/11/2016

Chương 224: Bịt Tai Trộm Chuông 01/11/2016

Chương 223: Đáy Biển Tiên Phủ 01/11/2016

Chương 222: Chìm Vào Hải Đảo 01/11/2016

Chương 221: Thiên Cơ Tông Tông Chủ 01/11/2016

Chương 220: Mạc Vô Kỵ Mượn Đao 01/11/2016

Chương 219: Đại Sư Huynh Uy Danh 01/11/2016

Chương 218: Rất Keo Kiệt Tiên Phủ 01/11/2016

Chương 217: Đồ Đạc Thiếu 01/11/2016

Chương 216: Tri Ân Báo Đáp Có Mấy Ai 01/11/2016

Chương 215: Tìm Kiếm Tiên Phủ Hải Đồ 01/11/2016

Chương 214: Quỷ Dị Hải Thuyền 01/11/2016

Chương 213: Cuồng Bạo Thiên Hải 01/11/2016

Chương 212: Thiên Lôi Thức Thứ Hai 01/11/2016

Chương 211: Giết Chóc 01/11/2016

Chương 210: Vô Thường Vô Song 01/11/2016

Chương 209: Bệnh Mộc Nguyên Không Gian 01/11/2016

Chương 208: Tam Kiều Thợ Săn 01/11/2016

Chương 207: Linh Lung Trốn Chết 01/11/2016

Chương 206: Nhân Cực Cảnh Chiến Nguyên Đan 01/11/2016

Chương 205: Ta Đã Tới 01/11/2016

Chương 204: Tư Đồ Thiên Tiệc Rượu 01/11/2016

Chương 203: Ta Trở Về Báo Thù 01/11/2016

Chương 202: Thiên Cơ Tông Tông Huấn 01/11/2016

Chương 201: Nhân Cực Cảnh 01/11/2016

Chương 200: Điều Kiện Mở Ra Công Pháp 01/11/2016

Chương 199: Thiên Cơ Tông Công Pháp 01/11/2016

Chương 198: Chúng Ta Là Bạn 01/11/2016

Chương 197: Đại Sư Huynh 01/11/2016

Chương 196: Ngươi Nói Đúng 01/11/2016

Chương 195: Nỗ Lực Sống 01/11/2016

Chương 194: Liều Mình Cứu Giúp 01/11/2016

Chương 193: Vây Công Mạc Vô Kỵ 01/11/2016

Chương 192: Tán Tu Số 2705 01/11/2016

Chương 191: Chỗ An Toàn Nhất 01/11/2016

Chương 190: Cầu Sống Trong Chết 01/11/2016

Chương 189: Lôi Vụ Sâm Lâm Đại Chiến 01/11/2016

Chương 188: Tu Sĩ Đại Chiến 01/11/2016

Chương 187: Lọt Vào Ổ Địch 01/11/2016

Chương 186: Tán Tu Ngọc Bài Cống Hiến 01/11/2016

Chương 185: Tinh Hán Đế Quốc Người Quen Cũ 01/11/2016

Chương 184: Liên Minh Điểm Cống Hiến 01/11/2016

Chương 183: Mạc Vô Kỵ Đắc Ý 01/11/2016

Chương 182: Mạch Lạc Toàn Bộ Khai Mở 01/11/2016

Chương 181: Sầm Thư Âm Giao Dịch 01/11/2016

Chương 180: Ta Vĩnh Viễn Là Đại Ca 01/11/2016

Chương 179: Ngoại Vực Phi Thuyền 01/11/2016

Chương 178: Kiêu Ngạo Không Nổi 01/11/2016

Chương 177: Liên Thủ Giết Nguyên Đan 01/11/2016

Chương 176: Đột Nhiên Tăng Mạnh 01/11/2016

Chương 175: Tiên Quỳ 01/11/2016

Chương 174: Trúc Linh 01/11/2016

Chương 173: Thiên Lạc Hoa 01/11/2016

Chương 172: Ác Tâm Sâu Bọ 01/11/2016

Chương 171: Tề Lão Thực Sai Sót 01/11/2016

Chương 170: Tề Lão Thực Tính Toán 01/11/2016

Chương 169: Là Ẩn Thế Cao Nhân Hay Là Gian Trá 01/11/2016

Chương 168: Thất Lạc Thiên Khư Dưới Đất Giao Dịch 01/11/2016

Chương 167: Đã Nói Đừng Đến Chọc Ta 01/11/2016

Chương 166: Chặn Giết 01/11/2016

Chương 165: Thất Lạc Thiên Khư Và Thiên Lạc Hoa 01/11/2016

Chương 164: Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp 01/11/2016

Chương 163: Trữ Nguyên Lạc 01/11/2016

Chương 162: Ngoại Môn Đệ Tử Từ Đâu Ra 01/11/2016

Chương 161: Mở Ra Một Thời Đại 01/11/2016

Chương 160: Sầm Thư Âm Thỉnh Cầu 01/11/2016

Chương 159: Ngươi Đi Vào Hẳn Phải Chết 01/11/2016

Chương 158: Chật Vật Thành Công 01/11/2016

Chương 157: Trở Ngại Chồng Chất 01/11/2016

Chương 156: Vấn Thiên Thành 01/11/2016

Chương 155: Một Nhóm Phế Vật 01/11/2016

Chương 154: Vấn Thiên Học Cung 01/11/2016

Chương 153: Thăng Cấp Tứ Phẩm Địa Đan Sư 01/11/2016

Chương 152: Để Cho Nàng Sống Vì Mình 01/11/2016

Chương 151: Đoán Hồn Tinh Ăn Thua Gì 01/11/2016

Chương 150: Linh Lung Bà Bà 01/11/2016

Chương 149: Không Có Vòng Đeo Tay 01/11/2016

Chương 148: Vô Lượng Đoán Hồn Tinh 01/11/2016

Chương 147: Tranh Đoạt Linh Chi 01/11/2016

Chương 146: Uẩn Phủ Đan Và Uẩn Phủ Thảo 01/11/2016

Chương 145: Quản Chế Trận Văn 01/11/2016

Chương 144: Trữ Tinh Tử Và Tiểu Kê Điều 01/11/2016

Chương 143: Đáng Sợ Băng Hàn 01/11/2016

Chương 142: Chiếc Nhẫn Trữ Vật Cùng Chìa Khóa Đồng 01/11/2016

Chương 141: Một Người Tốt 01/11/2016

Chương 140: Ta Từ Nhỏ Đã Thích Giúp Người 01/11/2016

Chương 139: Băng Phong Cao Không Thấy Đỉnh 01/11/2016

Chương 138: Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa 01/11/2016

Chương 137: Ta Muốn Diệt Ngươi Đã Lâu 01/11/2016

Chương 136: Cừu Nhân Gặp Mặt 01/11/2016

Chương 135: Sợ Không Nhẹ 01/11/2016

Chương 134: Tiến Vào Ngũ Hành Hoang Vực 01/11/2016

Chương 133: Thiên Lôi Thất Thức 01/11/2016

Chương 132: Bị Người Uy Hiếp 01/11/2016

Chương 131: Duy Đạo Các Bán Đấu Giá 01/11/2016

Chương 130: Bán Slot Vào Ngũ Hành Hoang Vực 01/11/2016

Chương 129: Mạc Vô Kỵ Trong Mắt Người Khác 01/11/2016

Chương 128: Lửa Nóng Thủ Hoàn 01/11/2016

Chương 127: Ngũ Hành Đan Đấu Kết Thúc 01/11/2016

Chương 126: Vòng Thứ Ba Thi Đấu 01/11/2016

Chương 125: Số 632 01/11/2016

Chương 124: Tu Luyện Cũng Có Sinh Mệnh 01/11/2016

Chương 123: Há Mỏ Với Đề Thứ Hai 01/11/2016

Chương 122: Thế Sự Vô Thường 01/11/2016

Chương 121: Chật Vật Đề Thứ Nhất 01/11/2016

Chương 120: Ngũ Hành Đan Đấu Bắt Đầu 01/11/2016

Chương 119: Trong Nháy Mắt Đảo Ngược 01/11/2016

Chương 118: Đan Sư Cống Hiến Lớn Nhất 01/11/2016

Chương 117: Đan Sư Giao Lưu Hội 01/11/2016

Chương 116: Nhị Các Chủ 01/11/2016

Chương 115: Thứ Linh Lung Bà Bà Muốn 01/11/2016

Chương 114: Hi Vọng 01/11/2016

Chương 113: Cửu Nguyệt Đan Các 01/11/2016

Chương 112: Sự Việc Đã Bại Lộ 01/11/2016

Chương 111: Thần Niệm Lực Lượng 01/11/2016

Chương 110: Thực Lực Bão Táp 01/11/2016

Chương 109: Lại Vào Lôi Luyện Thất 01/11/2016

Chương 108: Lại Luyện Khai Mạch Dược Dịch 01/11/2016

Chương 107: Bảo Huyết Ngẫu 01/11/2016

Chương 106: To Gan Lớn Mật 01/11/2016

Chương 105: Lấn Tới Cửa 01/11/2016

Chương 104: Kinh Hỉ Phương Pháp Luyện Đan 01/11/2016

Chương 103: Hảo Tâm Có Hảo Báo 01/11/2016

Chương 102: Đã Bị Liên Lụy 01/11/2016

Chương 101: Phương Thuốc Thăng Cấp 01/11/2016

Chương 100: Được Sống Đã Là Món Hời 01/11/2016

Chương 99: Lôi Luyện Thất Giá Cao 01/11/2016

Chương 98: Biên Thành Tiên Luyện Tháp 01/11/2016

Chương 97: Nàng Cứu Ngươi Một Mạng 01/01/1970

Chương 96: Ân Thiển Nhân Mục Đích 01/01/1970

Chương 95: Phiền Phức Tới Cửa 01/01/1970

Chương 94: Quỷ Dị Huyền Kiếm Nhai 01/01/1970

Chương 93: Thác Mạch Tầng Bốn 01/01/1970

Chương 92: Ngẫu Kiếm Phong 01/01/1970

Chương 91: Đấu Chuyển Tinh Di 01/01/1970

Chương 90: Một Cây Thiết Côn 01/01/1970

Chương 89: Tìm Tới Cửa Kẻ Lợi Hại 01/01/1970

Chương 88: Khách Khanh Đan Sư 01/01/1970

Chương 87: Mạc Lạc Khúc Truyền Thừa 01/01/1970

Chương 86: Nửa Đoạn Đoản Kiếm 01/01/1970

Chương 85: Sinh Cơ Đàm Hoa Đan 01/01/1970

Chương 84: Phệ Sinh Thú 01/01/1970

Chương 83: Ân Thiển Nhân Khiếp Sợ 01/01/1970

Chương 82: Quyết Định Liên Thủ 01/01/1970

Chương 81: Có Dám Thử Sức Hay Không? 01/01/1970

Chương 80: Ân Thiển Nhân Bị Tước Đoạt Sinh Cơ 01/01/1970

Chương 79: Lại Thăng Cấp, Nhất Phẩm Nhân Đan Sư 01/01/1970

Chương 78: Biến Cố 01/01/1970

Chương 77: Đấu Loại Kiếm Sơn 01/01/1970

Chương 76: Người Không Sang Hèn, Phẩm Có Cao Thấp 01/01/1970

Chương 75: Thạch Đan Sư Kinh Hoảng 01/01/1970

Chương 74: Ngũ Hành Hoang Vực 01/01/1970

Chương 73: An Bài Trước Khi Đi 01/01/1970

Chương 72: Cự Tuyệt Hảo Ý 01/01/1970

Chương 71: Thạch Đan Sư Bơi Chó 01/01/1970

Chương 70: Âm Thầm Ra Tay 01/01/1970

Chương 69: Quỷ Dị Đan Thư 01/01/1970

Chương 68: Huyết Ngẫu Hồ 01/01/1970

Chương 67: Gia Nhập Tiên Môn 01/01/1970

Chương 66: Hung Thủ 01/01/1970

Chương 65: Vô Tự Đan Thư 01/01/1970

Chương 64: Đan Sư Cửu Phẩm 01/01/1970

Chương 63: Lo Lắng Gặp Nhau 01/01/1970

Chương 62: Dược Tiên Môn Đại Hội 01/01/1970

Chương 61: Rộng Lượng 01/01/1970

Chương 60: Có Thực Lực Mới Có Tôn Kính 01/01/1970

Chương 59: Đan Thương Thất Mã 01/01/1970

Chương 58: Tổ Đội Rời Bến 01/01/1970

Chương 57: Thủy Chung Đều Là Bằng Hữu 01/01/1970

Chương 56: Thiết Bị Chế Thuốc Đắt Đỏ 01/01/1970

Chương 55: Thác Mạch Tầng Một 01/01/1970

Chương 54: Mười Cái Hô Hấp 01/01/1970

Chương 53: Nhìn Trộm 01/01/1970

Chương 52: Hi Vọng Càng Lớn, Thất Vọng Càng Nhiều 01/01/1970

Chương 51: Luyện Khí Cơ Sở 01/01/1970

Chương 50: Bất Hủ Phàm Nhân Quyết 01/01/1970

Chương 49: Vào Ở Thiên Lạc Tửu Lâu 01/01/1970

Chương 48: Đế Đô Trường Lạc Thành 01/01/1970

Chương 47: Lạc Hải Thương Lâu Điểm Cống Hiến 01/01/1970

Chương 46: Mượn Lôi Giết Địch 01/01/1970

Chương 45: Kẻ Có Dũng Khí 01/01/1970

Chương 44: Tao Ngộ Hải Yêu Vây Công 01/01/1970

Chương 43: Thực Lực Của Mạc Vô Kỵ 01/01/1970

Chương 42: Trả Ân Cứu Mạng 01/01/1970

Chương 41: Danh Ngạch Bị Đoạt 01/01/1970

Chương 40: Biệt Ly 01/01/1970

Chương 39: Truy Sát 01/01/1970

Chương 38: Cứu Người 01/01/1970

Chương 37: Diệt Môn 01/01/1970

Chương 36: Mạc Gia Nữ Nhân 01/01/1970

Chương 35: Tán Thị Nữ Nô 01/01/1970

Chương 34: Ven Biển Tán Thị 01/01/1970

Chương 33: Rượu Bằng Hữu 01/01/1970

Chương 32: Đạo Bất Đồng 01/01/1970

Chương 31: Mạc Vô Kỵ Thay Đổi 01/01/1970

Chương 30: Rời Đi Nhiêu Châu 01/01/1970

Chương 29: Cẩn Thận Một Chút 01/01/1970

Chương 28: Tìm Tới Cửa 01/01/1970

Chương 27: Tổn Thất Thảm Trọng 01/01/1970

Chương 26: Lôi Vụ Sâm Lâm Lôi Trạch 01/01/1970

Chương 25: Bị Buộc Vào Lôi Vụ Sâm Lâm 01/01/1970

Chương 24: Lôi Vụ Sâm Lâm 01/01/1970

Chương 23: Ngươi Chính Là Mạc Vô Kỵ? 01/01/1970

Chương 22: Gia Nhập Hàn Phủ 01/01/1970

Chương 21: Tìm Đường Lui 01/01/1970

Chương 20: Trong Lúc Sinh Tử 01/01/1970

Chương 19: Đẩy Ra Chém 01/01/1970

Chương 18: Rốt Cuộc Hiểu Rõ 01/01/1970

Chương 17: Thất Bại Trong Gang Tấc 01/01/1970

Chương 16: Khai Phá Kinh Mạch 01/01/1970

Chương 15: Hàng Hot 01/01/1970

Chương 14: Oanh Động Cửu Mệnh Liệu Thương 01/01/1970

Chương 13: Mạc Vô Kỵ Lo Lắng 01/01/1970

Chương 12: Sẽ Oanh Động Giới Chế Thuốc 01/01/1970

Chương 11: Chính Là Nó 01/01/1970

Chương 10: Một Tia Sáng Bình Minh 01/01/1970

Chương 9: Vô Thực Lực Vô Tôn Nghiêm 01/01/1970

Chương 8: Cực Phẩm Linh Căn 01/01/1970

Chương 7: Thủ Tịch Luyện Dược Sư 01/01/1970

Chương 6: Đan Hán Luyện Dược 01/01/1970

Chương 5: Có Một Số Việc Ta Rất Kỵ 01/01/1970

Chương 4: Ân Tình Một Bữa Ăn 01/01/1970

Chương 3: Chỉ Là Phàm Căn 01/01/1970

Chương 2: Cuộc Sống Gian Nan 01/01/1970

Chương 1: Lạc Phách Vương Tử 01/01/1970