Captain Tsubasa : Golden 23

Captain Tsubasa : Golden 23

Tên khác: Captain Tsubasa : Golden 23
Thể loại: Drama , Seinen , Sports
Tác giả: Yoichi TAKAHASHI
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Captain Tsubasa : Golden 23:

Thử thách tiếp theo của Tsubasa và những đồng đội thuộc thế hệ Vàng của Nhật Bản sau phần Đường tới 2002 . Truyện tập trung vào 23 thành viên đội U22 Nhật Bản trong cuộc chinh phục chiếc Huy chương Vàng Olympic..

Loading...

Danh sách chương

Chapter 112 10/05/2018

Chapter 111 10/05/2018

Chapter 110 10/05/2018

Chapter 109 10/05/2018

Chapter 108 09/05/2018

Chapter 107 09/05/2018

Chapter 106 09/05/2018

Chapter 105 07/05/2018

Chapter 104 07/05/2018

Chapter 103 07/05/2018

Chapter 102 07/05/2018

Chapter 101 07/05/2018

Chapter 100 07/05/2018

Chapter 99 07/05/2018

Chapter 98 05/05/2018

Chapter 97 05/05/2018

Chapter 96 05/05/2018

Chapter 95 05/05/2018

Chapter 94 05/05/2018

Chapter 93 05/05/2018

Chapter 92 05/05/2018

Chapter 91 05/05/2018

Chapter 90 05/05/2018

Chapter 89 05/05/2018

Chapter 88 03/05/2018

Chapter 87 03/05/2018

Chapter 86 03/05/2018

Chapter 85 03/05/2018

Chapter 84 03/05/2018

Chapter 83 03/05/2018

Chapter 82 03/05/2018

Chapter 81 03/05/2018

Chapter 80 03/05/2018

Chapter 79 03/05/2018

Chapter 78 26/04/2018

Chapter 77 26/04/2018

Chapter 76 26/04/2018

Chapter 75 26/04/2018

Chapter 74 25/04/2018

Chapter 73 25/04/2018

Chapter 72 24/04/2018

Chapter 71 24/04/2018

Chapter 70 23/04/2018

Chapter 69 23/04/2018

Chapter 68 23/04/2018

Chapter 67 19/04/2018

Chapter 66 19/04/2018

Chapter 65 19/04/2018

Chapter 64 19/04/2018

Chapter 63 19/04/2018

Chapter 62 18/04/2018

Chapter 61 18/04/2018

Chapter 60 17/04/2018

Chapter 59 17/04/2018

Chapter 58 17/04/2018

Chapter 57 17/04/2018

Chapter 56 17/04/2018

Chapter 55 17/04/2018

Chapter 54 17/04/2018

Chapter 53 17/04/2018

Chapter 52 17/04/2018

Chapter 51 17/04/2018

Chapter 50 17/04/2018

Chapter 49 17/04/2018

Chapter 48 17/04/2018

Chapter 47 17/04/2018

Chapter 46 17/04/2018

Chapter 45 17/04/2018

Chapter 44 17/04/2018

Chapter 43 17/04/2018

Chapter 42 17/04/2018

Chapter 41 17/04/2018

Chapter 40 17/04/2018

Chapter 39 17/04/2018

Chapter 38 17/04/2018

Chapter 37 17/04/2018

Chapter 36 17/04/2018

Chapter 35 17/04/2018

Chapter 34 17/04/2018

Chapter 33 17/04/2018

Chapter 32 17/04/2018

Chapter 31 17/04/2018

Chapter 30 17/04/2018

Chapter 29 17/04/2018

Chapter 28 17/04/2018

Chapter 27 17/04/2018

Chapter 26 17/04/2018

Chapter 25 17/04/2018

Chapter 24 17/04/2018

Chapter 23 17/04/2018

Chapter 22 17/04/2018

Chapter 21 17/04/2018

Chapter 20 17/04/2018

Chapter 19 17/04/2018

Chapter 18 17/04/2018

Chapter 17 17/04/2018

Chapter 16 17/04/2018

Chapter 15 17/04/2018

Chapter 14 17/04/2018

Chapter 13 17/04/2018

Chapter 12 17/04/2018

Chapter 11 17/04/2018

Chapter 10 17/04/2018

Chapter 9 17/04/2018

Chapter 8 17/04/2018

Chapter 7 17/04/2018

Chapter 6 17/04/2018

Chapter 5 17/04/2018

Chapter 4 17/04/2018

Chapter 3 17/04/2018

Chapter 2 17/04/2018

Chapter 1 17/04/2018