Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Tên khác: N/a
Thể loại: Romance , Supernatural , Ngôn tình
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư:

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư:

 Người đầu tiên trong giới siêu nhiên của thế kỷ 24 - Lạc Thanh Đồng thần kỳ xuyên không đến dị thế chân diễn đại lục, từ đây bắt đầu con đường phục thù của đích nữ bị phế phủ Quốc Hầu. Lựa chọn cho mình phái phản diện, hành hạ cặn bã, hành hạ người tâm địa xấu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta bèn trảm cỏ diệt gốc! Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại vô tình chọc phải tên mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệp, đánh không lại mà còn trêu chọc, bắt đầu chuỗi ngày ngươi rượt ta trốn, trốn dần trốn dần trốn ra cảm tình?

Danh sách chương

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 045 23/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 044 23/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 043 23/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 042 23/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 041 16/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 040 14/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 039 14/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 038 14/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 037 11/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 036 07/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 035 05/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 034 05/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 033 01/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 032 01/01/2020

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 031 30/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 030 30/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 029 30/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 028 23/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 027 23/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 026 21/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 025 21/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 024 21/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 023 21/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 022 15/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 021 14/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 020 10/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 019 10/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 018 10/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 017 05/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 016 05/12/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 015 30/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 014 30/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 013 27/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 012 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 011 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 010 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 009 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 008 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 007 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 006 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 005 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 004 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 003 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 002 25/11/2019

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 001 25/11/2019