Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
	 Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Tên khác: N/a
Thể loại: Romance , Supernatural , Ngôn tình
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư:

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư:

 Người đầu tiên trong giới siêu nhiên của thế kỷ 24 - Lạc Thanh Đồng thần kỳ xuyên không đến dị thế chân diễn đại lục, từ đây bắt đầu con đường phục thù của đích nữ bị phế phủ Quốc Hầu. Lựa chọn cho mình phái phản diện, hành hạ cặn bã, hành hạ người tâm địa xấu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta bèn trảm cỏ diệt gốc! Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại vô tình chọc phải tên mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệp, đánh không lại mà còn trêu chọc, bắt đầu chuỗi ngày ngươi rượt ta trốn, trốn dần trốn dần trốn ra cảm tình?

Danh sách chương

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 082 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 081 ~ (23/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 080 ~ (19/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 079 ~ (19/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 078 ~ (17/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 077 ~ (13/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 076 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 075 ~ (03/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 074 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 073 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 072 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 070 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 069 ~ (16/04/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 068 ~ (16/04/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 067 ~ (08/04/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 066 ~ (29/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 065 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 064 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 063 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 062 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 061 ~ (15/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 060 ~ (12/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 059 ~ (08/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 058 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 057 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 056 ~ (23/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 055 ~ (23/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 054 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 053 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 052 ~ (16/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 051 ~ (10/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 050 ~ (10/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 049 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 048 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 047 ~ (28/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 046 ~ (25/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 045 ~ (23/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 044 ~ (23/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 043 ~ (23/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 042 ~ (23/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 041 ~ (16/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 040 ~ (14/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 039 ~ (14/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 038 ~ (14/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 037 ~ (11/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 036 ~ (07/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 035 ~ (05/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 034 ~ (05/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 033 ~ (01/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 032 ~ (01/01/2020)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 031 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 030 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 029 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 028 ~ (23/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 027 ~ (23/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 026 ~ (21/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 025 ~ (21/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 024 ~ (21/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 023 ~ (21/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 022 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 021 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 020 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 019 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 018 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 017 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 016 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 015 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 014 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 013 ~ (27/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 012 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 011 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 010 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 009 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 008 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 007 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 006 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 005 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 004 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 003 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 002 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chap 001 ~ (25/11/2019)Miễn phí