Cô Dâu Của Thủy Thần

Cô Dâu Của Thủy Thần

Tên khác: The Bride of the Water God; 水神的新娘; 하백의 신부; Habaek; Habaek-eui Shinbu; Bride of Habaek
Thể loại: Drama , Fantasy , Historical , Manhwa , Romance , Shoujo , Supernatural
Tác giả: Yoon Mi-kyung
Trạng thái: Còn tiếp


34 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cô Dâu Của Thủy Thần:

Ngôi làng nghèo khổ của Soah quyết định hy sinh cô cho Thủy Thần Habaek với niềm tin sẽ kết thúc hạn hán, tin rằng một cô gái xinh đẹp có thể làm Thủy Thần nguôi giận và ban mưa. Nhưng không ngờ Thủy Thần muốn giữ chứ không phải giết Soah, và cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chào đón tại cung điện của Thủy Thần, nơi mà một cuộc sống mới đang chờ đón cô. Nhưng có một chuyện đáng ngạc nhiên hơn nữa, Thủy Thần... liệu Thủy Thần này khác với quái vật mà Soah tưởng tượng là bao?

Loading...

Danh sách chương

Chap 150 (bản mới) 03/07/2017

Chap 149 (bản mới) 03/07/2017

Chap 148 05/11/2016

Chap 147 05/11/2016

Chap 146 05/11/2016

Chap 145 05/11/2016

Chap 144 05/11/2016

Chap 143 05/11/2016

Chap 142 05/11/2016

Chap 141 05/11/2016

Chap 140 05/11/2016

Chap 139 05/11/2016

Chap 138 05/11/2016

Chap 137 05/11/2016

Chap 136 05/11/2016

Chap 135 05/11/2016

Chap 134 05/11/2016

Chap 133 05/11/2016

Chap 132 05/11/2016

Chap 131 05/11/2016

Chap 130 05/11/2016

Chap 129 05/11/2016

Chap 128 05/11/2016

Chap 127 - fixed 05/11/2016

Chap 126 05/11/2016

Chap 125 05/11/2016

Chap 124 05/11/2016

Chap 123 05/11/2016

Chap 122 05/11/2016

Chap 121 05/11/2016

Chap 120 05/11/2016

Chap 119 05/11/2016

Chap 118 05/11/2016

Chap 117 05/11/2016

Chap 116 05/11/2016

Chap 115 05/11/2016

Chap 114 05/11/2016

Chap 113 05/11/2016

Chap 112 05/11/2016

Chap 111 05/11/2016

Chap 110 05/11/2016

Chap 109 05/11/2016

Chap 108 - fixed 05/11/2016

Chap 107 05/11/2016

Chap 106 05/11/2016

Chap 105 05/11/2016

Chap 104 05/11/2016

Chap 103 - fixed 05/11/2016

Chap 102 05/11/2016

Chap 101 05/11/2016

Chap 100 05/11/2016

Chap 099 05/11/2016

Chap 098 05/11/2016

Chap 097 05/11/2016

Chap 096 05/11/2016

Chap 095 05/11/2016

Chap 094 05/11/2016

Chap 093 05/11/2016

Chap 092 05/11/2016

Chap 091 05/11/2016

Chap 090 05/11/2016

Chap 089 05/11/2016

Chap 088 05/11/2016

Chap 087 05/11/2016

Chap 086 05/11/2016

Chap 085 05/11/2016

Chap 084 05/11/2016

Chap 083 - fixed 05/11/2016

Chap 082 05/11/2016

Chap 081 05/11/2016

Chap 080 05/11/2016

Chap 079 05/11/2016

Chap 078 05/11/2016

Chap 077 05/11/2016

Chap 076 05/11/2016

Chap 075 05/11/2016

Chap 074 05/11/2016

Chap 073 05/11/2016

Chap 072 05/11/2016

Chap 071 05/11/2016

Chap 070 05/11/2016

Chap 069 05/11/2016

Chap 068 05/11/2016

Chap 067 - fixed 05/11/2016

Chap 066 05/11/2016

Chap 065 05/11/2016

Chap 064 05/11/2016

Chap 063 05/11/2016

Chap 062 05/11/2016

Chap 061 05/11/2016

Chap 060 05/11/2016

Chap 059 05/11/2016

Chap 058 05/11/2016

Chap 057 - fixed 05/11/2016

Chap 056 05/11/2016

Chap 055 05/11/2016

Chap 054 05/11/2016

Chap 053 05/11/2016

Chap 052 05/11/2016

Chap 051 05/11/2016

Chap 050 05/11/2016

Chap 049 05/11/2016

Chap 048 - fixed 05/11/2016

Chap 047 05/11/2016

Chap 046 - fixed 05/11/2016

Chap 045 - fixed 05/11/2016

Chap 044 - fixed 05/11/2016

Chap 043 - fixed 05/11/2016

Chap 042 05/11/2016

Chap 041 05/11/2016

Chap 040 05/11/2016

Chap 039 05/11/2016

Chap 038 05/11/2016

Chap 037 - fixed 05/11/2016

Chap 036 - fixed 05/11/2016

Chap 035 05/11/2016

Chap 034 05/11/2016

Chap 033 05/11/2016

Chap 032 - fixed 05/11/2016

Chap 031 - fixed 05/11/2016

Chap 030 05/11/2016

Chap 029 - fixed 05/11/2016

Chap 028 05/11/2016

Chap 027 - fixed 05/11/2016

Chap 026 - fixed 05/11/2016

Chap 025 - fixed 05/11/2016

Chap 024 05/11/2016

Chap 023 05/11/2016

Chap 022 - fixed 05/11/2016

Chap 021 05/11/2016

Chap 020 05/11/2016

Chap 019 - fixed 05/11/2016

Chap 018 05/11/2016

Chap 017 - fixed 05/11/2016

Chap 016 - fixed 05/11/2016

Chap 015 - fixed 05/11/2016

Chap 014 - fixed 05/11/2016

Chap 013 05/11/2016

Chap 012 - fixed 05/11/2016

Chap 011 - fixed 05/11/2016

Chap 010 05/11/2016

Chap 009 - fixed 05/11/2016

Chap 008 - fixed 05/11/2016

Chap 007 - fixed 05/11/2016

Chap 006 - fixed 05/11/2016

Chap 005 - fixed 05/11/2016

Chap 004 05/11/2016

Chap 003 05/11/2016

Chap 002 05/11/2016

Chap 001 05/11/2016