CUỘC SỐNG THỨ HAI CỦA ĐỆ NHẤT SÁT THỦ

CUỘC SỐNG THỨ HAI CỦA ĐỆ NHẤT SÁT THỦ

Tên khác: Sekai Saikō No Asashin, Isekai Kizoku Ni Tensei Suru, The Best Assassin, Incarnated Into A Different World’S Aristocrat
Thể loại: Manga
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


17 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

CUỘC SỐNG THỨ HAI CỦA ĐỆ NHẤT SÁT THỦ:

KHI ALL MIGHT CHUYỂN SINH :)))) 
1 vị sát thủ huyền thoại sau khi bị tổ chức thủ tiêu nhằm bịt đầu mối, ông được chuyển sinh sang một cậu trai 17 tuổi và bắt đầu hành trình đi lập harem của mình :v