Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Tên khác: Cửu Hoang Đọa Huyền Sư
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư:

Đặc công siêu cấp Sở Việt sau khi bị phản bội chết đi, được một hệ thống dưới dạng mỹ nữ thần bí bám vào người, xuyên không qua Tu Huyền Thế Giới. Tại Tu Huyền Thế Giới, Quần hùng tranh bá, gió nổi mây vần, Sở Việt đặt ra cho mình một mục tiêu nho nhỏ - Trở Thành Người Mạnh Nhất.

Danh sách chương

Chapter 126 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Chapter 125 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Chapter 124 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Chapter 123 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 122 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 121 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 120 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 119 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 118 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 117 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 116 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 115 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 114 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 113 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 112 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 111 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 110 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 109 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 108 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 107 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 106 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 105 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 104 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 103 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 102 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 101 ~ (08/09/2020)Miễn phí

Chapter 100 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 99 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 98 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 97 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 96 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 95 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 94 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 93 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 92 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 91 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 90 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 89 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 88 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 87 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 86 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Chapter 85 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Chapter 84 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Chapter 83 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Chapter 82 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Chapter 81 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Chapter 80 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 79 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 78 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 77 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 76 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 75 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 74 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 73 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 72 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 71 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Chapter 70 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 69 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 68 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 67 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 66 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 65 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 64 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 63 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 62 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 61 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 60 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 59 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 58 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 57 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 56 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 55 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 54 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 53 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 52 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 51 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 50 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 49 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 48 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 47 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chapter 46 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 46 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 45 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 44 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 43 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 42 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 41 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 40 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 39 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 38 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 37 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 36 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 35 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 34 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 33 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 32 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 31 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 30 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 29 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 28 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 27 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 26 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 25 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 24 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 23 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 22 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 21 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 20 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 19 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 18 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 17 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 16 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 15 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 14 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 13 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 12 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 11 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 10 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 9 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 8 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 7 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 6 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 5 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 4 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 3 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chapter 2 ~ (15/02/2020)Miễn phí

Chap 1: ~ (28/07/2019)Miễn phí

Chap 0: ~ (28/07/2019)Miễn phí