Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đại Chúa Tể (manhua)

Đại Chúa Tể (manhua)

Tên khác: Đại Chúa Tể
Thể loại: Fantasy , Manhua , Supernatural
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đại Chúa Tể (manhua):

Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.

Danh sách chương

Đại Chúa Tể Chap 209 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 208 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 207 ~ (04/10/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 206 ~ (30/09/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 205 ~ (18/09/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 204 ~ (13/09/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 203 ~ (13/09/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 202 ~ (30/08/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 201 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 200 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 199 ~ (19/08/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 198 ~ (05/08/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 197 ~ (03/08/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 196 ~ (26/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 195 ~ (20/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 194 ~ (15/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 193 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 192 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 191 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 190 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 189 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 188 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 187 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 186 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 185 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 184 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 183 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 182 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 181 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 180 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 179 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 178 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 177 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 176 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 175 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 174 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 173 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 172 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 171 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 170 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 169 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 168 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 167 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 166 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 165 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 164 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 163 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 162 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 161 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 160 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 159 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 158 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 157 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 156 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 155 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 154 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 153 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 152 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 151 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 150 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 149 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 148 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 147 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 146 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 145 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 144 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 143 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 142 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 141 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 140 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 139 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 138 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 137 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 136 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 135 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 134 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 133 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 132 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 131 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 130 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 129 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 128 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 127 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 126 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 125 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 124 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 123 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 122 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 121 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 120 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 119 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 118 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 117 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 116 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 115 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 114 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 113 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 112 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 111 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 110 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 109 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 108 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 107 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 106 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 105 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 104 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 103 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 102 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 101 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 100 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 99 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 98 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 97 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 96 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 95 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 94 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 93 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 92 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 91.5 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 91 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 90 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 89 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 88 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 87 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 86.5 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 86 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 85 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 84 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 83 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 82 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 81 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 80 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 79 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 78 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 77 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 76 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 75 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 74 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 73 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 715 ngoai truyen ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 72 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 71 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 70 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 69 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 68 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 67 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 66 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 65 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 64 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 63 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 62 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 61 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 60 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 59 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 58 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 57 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 56 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 55 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 54 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 53 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 52 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 51 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 50 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 49 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 48 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 47 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 46 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 45 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 44 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 43 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 42 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 41 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 40 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 39 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 38 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 37 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 36 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 35 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 34 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 33 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 32 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 31 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 30 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 29 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 28 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 27 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 26.6 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 26 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 25 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 24 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 23 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 22 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 21 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 20 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 19 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 18 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 17 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 16 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 15 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 14 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 13 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 12 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 11 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 10 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 9 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 8 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 7 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 6 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 5 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 4 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 3 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 2 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Đại Chúa Tể Chap 1 ~ (05/07/2020)Miễn phí