Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc

Tên khác: One Piece
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen
Tác giả: Eiichiro Oda
Trạng thái: Còn tiếp


9 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đảo Hải Tặc:

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.

Loading...

Danh sách chương

chap 0.01 x Toriko 29/09/2016

Chap 0.1 - Party 29/09/2016

Chap 0.2 - Party 29/09/2016

Chap 0.3 - Party 29/09/2016

Chap 0.4 - Party 29/09/2016

Chap 0.5 - Party 29/09/2016

Chap 000 29/09/2016

Chap 001 29/09/2016

Chap 002 29/09/2016

Chap 003 29/09/2016

Chap 004 29/09/2016

Chap 005 29/09/2016

Chap 006 29/09/2016

Chap 007 29/09/2016

Chap 008 29/09/2016

Chap 009 29/09/2016

Chap 010 29/09/2016

Chap 011 29/09/2016

Chap 012 29/09/2016

Chap 013 29/09/2016

Chap 014 29/09/2016

Chap 015 29/09/2016

Chap 016 29/09/2016

Chap 017 29/09/2016

Chap 018 29/09/2016

Chap 019 29/09/2016

Chap 020 29/09/2016

Chap 021 29/09/2016

Chap 022 29/09/2016

Chap 023 29/09/2016

Chap 024 29/09/2016

Chap 025 29/09/2016

Chap 026 29/09/2016

Chap 027 29/09/2016

Chap 028 29/09/2016

Chap 029 29/09/2016

Chap 030 29/09/2016

Chap 031 29/09/2016

Chap 032 29/09/2016

Chap 033 29/09/2016

Chap 034 29/09/2016

Chap 035 29/09/2016

Chap 036 29/09/2016

Chap 037 29/09/2016

Chap 038 29/09/2016

Chap 039 29/09/2016

Chap 040 29/09/2016

Chap 041 29/09/2016

Chap 042 29/09/2016

Chap 043 29/09/2016

Chap 044 29/09/2016

Chap 045 29/09/2016

Chap 046 29/09/2016

Chap 047 29/09/2016

Chap 048 29/09/2016

Chap 049 29/09/2016

Chap 050 29/09/2016

Chap 051 29/09/2016

Chap 052 29/09/2016

Chap 053 29/09/2016

Chap 054 29/09/2016

Chap 055 29/09/2016

Chap 056 29/09/2016

Chap 057 29/09/2016

Chap 058 29/09/2016

Chap 059 29/09/2016

Chap 060 29/09/2016

Chap 061 29/09/2016

Chap 062 29/09/2016

Chap 063 29/09/2016

Chap 064 29/09/2016

Chap 065 29/09/2016

Chap 066 29/09/2016

Chap 067 29/09/2016

Chap 068 29/09/2016

Chap 069 29/09/2016

Chap 070 29/09/2016

Chap 071 29/09/2016

Chap 072 29/09/2016

Chap 073 29/09/2016

Chap 074 29/09/2016

Chap 075 29/09/2016

Chap 076 29/09/2016

Chap 077 29/09/2016

Chap 078 29/09/2016

Chap 079 29/09/2016

Chap 080 29/09/2016

Chap 081 29/09/2016

Chap 082 29/09/2016

Chap 083 29/09/2016

Chap 084 29/09/2016

Chap 085 29/09/2016

Chap 086 29/09/2016

Chap 087 29/09/2016

Chap 088 29/09/2016

Chap 089 29/09/2016

Chap 090 29/09/2016

Chap 091 29/09/2016

Chap 092 29/09/2016

Chap 093 29/09/2016

Chap 094 29/09/2016

Chap 095 29/09/2016

Chap 096 29/09/2016

Chap 097 29/09/2016

Chap 098 29/09/2016

Chap 099 29/09/2016

Chap 100 29/09/2016

Chap 101 29/09/2016

Chap 102 29/09/2016

Chap 103 29/09/2016

Chap 104 29/09/2016

Chap 105 29/09/2016

Chap 106 29/09/2016

Chap 107 29/09/2016

Chap 108 29/09/2016

Chap 109 29/09/2016

Chap 110 29/09/2016

Chap 111 29/09/2016

Chap 112 29/09/2016

Chap 113 29/09/2016

Chap 114 29/09/2016

Chap 115 29/09/2016

Chap 116 29/09/2016

Chap 117 29/09/2016

Chap 118 29/09/2016

Chap 119 29/09/2016

Chap 120 29/09/2016

Chap 121 29/09/2016

Chap 122 29/09/2016

Chap 123 29/09/2016

Chap 124 29/09/2016

Chap 125 29/09/2016

Chap 126 29/09/2016

Chap 127 29/09/2016

Chap 128 29/09/2016

Chap 129 29/09/2016

Chap 130 29/09/2016

Chap 131 29/09/2016

Chap 132 29/09/2016

Chap 133 29/09/2016

Chap 134 29/09/2016

Chap 135 29/09/2016

Chap 136 29/09/2016

Chap 137 29/09/2016

Chap 138 29/09/2016

Chap 139 29/09/2016

Chap 140 29/09/2016

Chap 141 29/09/2016

Chap 142 29/09/2016

Chap 143 29/09/2016

Chap 144 29/09/2016

Chap 145 29/09/2016

Chap 146 29/09/2016

Chap 147 29/09/2016

Chap 148 29/09/2016

Chap 149 29/09/2016

Chap 150 29/09/2016

Chap 151 29/09/2016

Chap 152 29/09/2016

Chap 153 29/09/2016

Chap 154 29/09/2016

Chap 155 29/09/2016

Chap 156 29/09/2016

Chap 157 29/09/2016

Chap 158 29/09/2016

Chap 159 29/09/2016

Chap 160 29/09/2016

Chap 161 29/09/2016

Chap 162 29/09/2016

Chap 163 29/09/2016

Chap 164 29/09/2016

Chap 165 29/09/2016

Chap 166 29/09/2016

Chap 167 29/09/2016

Chap 168 29/09/2016

Chap 169 29/09/2016

Chap 170 29/09/2016

Chap 171 29/09/2016

Chap 172 29/09/2016

Chap 173 29/09/2016

Chap 174 29/09/2016

Chap 175 29/09/2016

Chap 176 29/09/2016

Chap 177 29/09/2016

Chap 178 29/09/2016

Chap 179 29/09/2016

Chap 180 29/09/2016

Chap 181 29/09/2016

Chap 182 29/09/2016

Chap 183 29/09/2016

Chap 184 29/09/2016

Chap 185 29/09/2016

Chap 186 29/09/2016

Chap 187 29/09/2016

Chap 188 29/09/2016

Chap 189 29/09/2016

Chap 190 29/09/2016

Chap 191 29/09/2016

Chap 192 29/09/2016

Chap 193 29/09/2016

Chap 194 29/09/2016

Chap 195 29/09/2016

Chap 196 29/09/2016

Chap 197 29/09/2016

Chap 198 29/09/2016

Chap 199 29/09/2016

Chap 200 29/09/2016

Chap 201 29/09/2016

Chap 202 29/09/2016

Chap 203 29/09/2016

Chap 204 29/09/2016

Chap 205 29/09/2016

Chap 206 29/09/2016

Chap 207 29/09/2016

Chap 208 29/09/2016

Chap 209 29/09/2016

Chap 210 29/09/2016

Chap 211 29/09/2016

Chap 212 29/09/2016

Chap 213 29/09/2016

Chap 214 29/09/2016

Chap 215 29/09/2016

Chap 216 29/09/2016

Chap 217 29/09/2016

Chap 218 29/09/2016

Chap 219 29/09/2016

Chap 220 29/09/2016

Chap 221 29/09/2016

Chap 222 29/09/2016

Chap 223 29/09/2016

Chap 224 29/09/2016

Chap 225 29/09/2016

Chap 226 29/09/2016

Chap 227 29/09/2016

Chap 228 29/09/2016

Chap 229 29/09/2016

Chap 230 29/09/2016

Chap 231 29/09/2016

Chap 232 29/09/2016

Chap 233 29/09/2016

Chap 234 29/09/2016

Chap 235 29/09/2016

Chap 236 29/09/2016

Chap 237 29/09/2016

Chap 238 29/09/2016

Chap 239 29/09/2016

Chap 240 29/09/2016

Chap 241 29/09/2016

Chap 242 29/09/2016

Chap 243 29/09/2016

Chap 244 29/09/2016

Chap 245 29/09/2016

Chap 246 29/09/2016

Chap 247 29/09/2016

Chap 248 29/09/2016

Chap 249 29/09/2016

Chap 250 29/09/2016

Chap 251 29/09/2016

Chap 252 29/09/2016

Chap 253 29/09/2016

Chap 254 29/09/2016

Chap 255 29/09/2016

Chap 256 29/09/2016

Chap 257 29/09/2016

Chap 258 29/09/2016

Chap 259 29/09/2016

Chap 260 29/09/2016

Chap 261 29/09/2016

Chap 262 29/09/2016

Chap 263 29/09/2016

Chap 264 29/09/2016

Chap 265 29/09/2016

Chap 266 29/09/2016

Chap 267 29/09/2016

Chap 268 29/09/2016

Chap 269 29/09/2016

Chap 270 29/09/2016

Chap 271- fix 29/09/2016

Chap 272 29/09/2016

Chap 273 29/09/2016

Chap 274 29/09/2016

Chap 275 29/09/2016

Chap 276 29/09/2016

Chap 277 29/09/2016

Chap 278 29/09/2016

Chap 279 29/09/2016

Chap 280 29/09/2016

Chap 281 29/09/2016

Chap 282 29/09/2016

Chap 283 29/09/2016

Chap 284 29/09/2016

Chap 285 29/09/2016

Chap 286 29/09/2016

Chap 287 29/09/2016

Chap 288 29/09/2016

Chap 289 29/09/2016

Chap 290 29/09/2016

Chap 291 29/09/2016

Chap 292 29/09/2016

Chap 293 29/09/2016

Chap 294 29/09/2016

Chap 295 29/09/2016

Chap 296 29/09/2016

Chap 297 29/09/2016

Chap 298 29/09/2016

Chap 299 29/09/2016

Chap 300 29/09/2016

Chap 301 29/09/2016

Chap 302 29/09/2016

Chap 303 29/09/2016

Chap 304 29/09/2016

Chap 305 29/09/2016

Chap 306 29/09/2016

Chap 307 29/09/2016

Chap 308 29/09/2016

Chap 309 29/09/2016

Chap 310 29/09/2016

Chap 311 29/09/2016

Chap 312 29/09/2016

Chap 313 29/09/2016

Chap 314 29/09/2016

Chap 315 29/09/2016

Chap 316 29/09/2016

Chap 317 29/09/2016

Chap 318 29/09/2016

Chap 319 29/09/2016

Chap 320 29/09/2016

Chap 321 29/09/2016

Chap 322 29/09/2016

Chap 323 29/09/2016

Chap 324 29/09/2016

Chap 325 29/09/2016

Chap 326 29/09/2016

Chap 327 29/09/2016

Chap 328 29/09/2016

Chap 329 29/09/2016

Chap 330 29/09/2016

Chap 331 29/09/2016

Chap 332 29/09/2016

Chap 333 29/09/2016

Chap 334 29/09/2016

Chap 335 29/09/2016

Chap 336 29/09/2016

Chap 337 29/09/2016

Chap 338 29/09/2016

Chap 339 29/09/2016

Chap 340 29/09/2016

Chap 341 29/09/2016

Chap 342 29/09/2016

Chap 343 29/09/2016

Chap 344 29/09/2016

Chap 345 29/09/2016

Chap 346 29/09/2016

Chap 347 29/09/2016

Chap 348 29/09/2016

Chap 349 29/09/2016

Chap 350 29/09/2016

Chap 351 29/09/2016

Chap 352 29/09/2016

Chap 353 29/09/2016

Chap 354 29/09/2016

Chap 355 29/09/2016

Chap 356 29/09/2016

Chap 357 29/09/2016

Chap 358 29/09/2016

Chap 359 29/09/2016

Chap 360 29/09/2016

Chap 361 29/09/2016

Chap 362 29/09/2016

Chap 363 29/09/2016

Chap 364 29/09/2016

Chap 365 29/09/2016

Chap 366 29/09/2016

Chap 367 29/09/2016

Chap 368 29/09/2016

Chap 369 29/09/2016

Chap 370 29/09/2016

Chap 371 29/09/2016

Chap 372 29/09/2016

Chap 373 29/09/2016

Chap 374 29/09/2016

Chap 375 29/09/2016

Chap 376 29/09/2016

Chap 377 29/09/2016

Chap 378 29/09/2016

Chap 379 29/09/2016

Chap 380 29/09/2016

Chap 381 29/09/2016

Chap 382 29/09/2016

Chap 383 29/09/2016

Chap 384 29/09/2016

Chap 386 29/09/2016

Chap 387 29/09/2016

Chap 388 29/09/2016

Chap 389 29/09/2016

Chap 390 29/09/2016

Chap 391 29/09/2016

Chap 392 29/09/2016

Chap 393 29/09/2016

Chap 394 29/09/2016

Chap 395 29/09/2016

Chap 396 29/09/2016

Chap 397 29/09/2016

Chap 398 29/09/2016

Chap 399 29/09/2016

Chap 400 29/09/2016

Chap 401 29/09/2016

Chap 402 29/09/2016

Chap 403 29/09/2016

Chap 404 29/09/2016

Chap 405 29/09/2016

Chap 406 29/09/2016

Chap 407 29/09/2016

Chap 408 29/09/2016

Chap 409 29/09/2016

Chap 410 29/09/2016

Chap 411 29/09/2016

Chap 412 29/09/2016

Chap 413 29/09/2016

Chap 414 29/09/2016

Chap 415 29/09/2016

Chap 416 29/09/2016

Chap 417 29/09/2016

Chap 418 29/09/2016

Chap 419 29/09/2016

Chap 420 29/09/2016

Chap 421 29/09/2016

Chap 422 29/09/2016

Chap 423 29/09/2016

Chap 424 29/09/2016

Chap 425 29/09/2016

Chap 426 29/09/2016

Chap 427 29/09/2016

Chap 428 29/09/2016

Chap 429 29/09/2016

Chap 430 29/09/2016

Chap 431 29/09/2016

Chap 432 29/09/2016

Chap 433 29/09/2016

Chap 434 29/09/2016

Chap 435 29/09/2016

Chap 436 29/09/2016

Chap 437 29/09/2016

Chap 438 29/09/2016

Chap 439 29/09/2016

Chap 440 29/09/2016

Chap 441 29/09/2016

Chap 442 29/09/2016

Chap 443 29/09/2016

Chap 444 29/09/2016

Chap 445 29/09/2016

Chap 446 29/09/2016

Chap 447 29/09/2016

Chap 448 29/09/2016

Chap 449 29/09/2016

Chap 450 29/09/2016

Chap 451 29/09/2016

Chap 452 29/09/2016

Chap 453 29/09/2016

Chap 454 29/09/2016

Chap 455 29/09/2016

Chap 456 29/09/2016

Chap 457 29/09/2016

Chap 458 29/09/2016

Chap 459 29/09/2016

Chap 460 29/09/2016

Chap 461 29/09/2016

Chap 462 29/09/2016

Chap 463 29/09/2016

Chap 464 29/09/2016

Chap 465 29/09/2016

Chap 466 29/09/2016

Chap 467 29/09/2016

Chap 468 29/09/2016

Chap 469 29/09/2016

Chap 470 29/09/2016

Chap 471 29/09/2016

Chap 472 29/09/2016

Chap 473 29/09/2016

Chap 474 29/09/2016

Chap 475 29/09/2016

Chap 476 29/09/2016

Chap 477 29/09/2016

Chap 478 29/09/2016

Chap 479 29/09/2016

Chap 480 29/09/2016

Chap 481 29/09/2016

Chap 482 29/09/2016

Chap 483 29/09/2016

Chap 484 29/09/2016

Chap 485 29/09/2016

Chap 486 29/09/2016

Chap 487 29/09/2016

Chap 488 29/09/2016

Chap 489 29/09/2016

Chap 490 29/09/2016

Chap 491 29/09/2016

Chap 492 29/09/2016

Chap 493 29/09/2016

Chap 494 29/09/2016

One Piece Chap 495 29/09/2016

One Piece Chap 496 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 497 29/09/2016

One Piece Chap 498 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 499 29/09/2016

One Piece Chap 500 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 501 29/09/2016

One Piece Chap 502 29/09/2016

One Piece Chap 503 29/09/2016

One Piece Chap 504 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 505 29/09/2016

One Piece Chap 506 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 507 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 508 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 509 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 510 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 511 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 512 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 513 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 514 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 515 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 516 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 517 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 518 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 519 29/09/2016

One Piece Chap 520 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 521 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 522 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 523 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 524 29/09/2016

One Piece Chap 525 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 526 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 527 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 528 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 529 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 530 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 531 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 532 29/09/2016

One Piece Chap 533 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 534 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 535 29/09/2016

One Piece Chap 536 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 537 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 538 -fix 29/09/2016

One Piece Chap 539 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 540 29/09/2016

One Piece Chap 541 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 542 29/09/2016

One Piece Chap 543 29/09/2016

One Piece Chap 544 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 545 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 546 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 547 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 548 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 549 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 550 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 551 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 552 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 553 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 554 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 555 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 556 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 557 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 558 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 559 29/09/2016

One Piece Chap 560 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 561 - ifx 29/09/2016

One Piece Chap 562 29/09/2016

One Piece Chap 563 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 564 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 565 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 566 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 567 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 568 29/09/2016

One Piece Chap 569 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 570 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 571 29/09/2016

One Piece Chap 572 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 573 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 574 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 575 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 576 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 577 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 578 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 579 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 580 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 581 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 582 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 583 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 584 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 585 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 586 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 587 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 588 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 589 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 590 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 591 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 592 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 593 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 594 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 595 29/09/2016

One Piece Chap 596 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 597 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 598 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 599 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 600 29/09/2016

One Piece Chap 601 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 602 29/09/2016

One Piece Chap 603 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 604 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 605 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 606 - fix 29/09/2016

One piece Chap 607 29/09/2016

One Piece Chap 608 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 609 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 610 29/09/2016

One Piece Chap 611 29/09/2016

One Piece Chap 612 29/09/2016

One Piece Chap 613 29/09/2016

One Piece Chap 614 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 615 29/09/2016

One Piece Chap 616 29/09/2016

One Piece Chap 617 29/09/2016

One Piece Chap 618 29/09/2016

One Piece Chap 619 29/09/2016

One Piece Chap 620 29/09/2016

One Piece Chap 621 29/09/2016

One Piece Chap 622 29/09/2016

One Piece Chap 623 29/09/2016

One Piece Chap 624 29/09/2016

One Piece Chap 625 29/09/2016

One Piece Chap 626 29/09/2016

One Piece Chap 626.5 – Ngoại truyện 29/09/2016

One Piece Chap 627 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 628 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 629 29/09/2016

One Piece Chap 630 29/09/2016

One Piece Chap 631 29/09/2016

One Piece Chap 632 29/09/2016

One Piece Chap 633 29/09/2016

One Piece Chap 634 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 635 29/09/2016

One Piece Chap 636 29/09/2016

One Piece Chap 637 29/09/2016

One Piece Chap 638 29/09/2016

One Piece Chap 639 29/09/2016

One Piece Chap 640 29/09/2016

One piece Chap 640.5 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 641 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 642 29/09/2016

One piece Chap 643 29/09/2016

One piece Chap 644 29/09/2016

One piece Chap 645 29/09/2016

One piece Chap 646 29/09/2016

One piece Chap 647 29/09/2016

One piece Chap 648 29/09/2016

One piece Chap 649 29/09/2016

one piece Chap 650 29/09/2016

One Piece Chap 651 29/09/2016

One piece Chap 652 29/09/2016

One piece Chap 653 29/09/2016

One piece Chap 654 29/09/2016

One piece Chap 655 29/09/2016

One piece Chap 656 29/09/2016

One piece Chap 657 29/09/2016

One piece Chap 658 29/09/2016

One piece Chap 659 29/09/2016

One piece Chap 660 29/09/2016

One piece Chap 661 29/09/2016

one piece Chap 662 29/09/2016

One Piece Chap 663 29/09/2016

one piece Chap 664 29/09/2016

One piece Chap 665 29/09/2016

one piece Chap 666 29/09/2016

One Piece Chap 667 29/09/2016

One piece Chap 668 29/09/2016

one piece Chap 669 29/09/2016

one piece Chap 670 29/09/2016

One piece Chap 671 29/09/2016

One piece Chap 672 29/09/2016

One piece Chap 673 29/09/2016

One piece Chap 674 29/09/2016

One piece Chap 675 29/09/2016

One piece Chap 676 29/09/2016

one piece Chap 677 29/09/2016

One piece Chap 678 29/09/2016

One piece Chap 679 29/09/2016

one piece Chap 680 29/09/2016

one piece Chap 681 29/09/2016

One piece Chap 682 29/09/2016

One piece Chap 683 29/09/2016

One piece Chap 684 29/09/2016

One piece Chap 685 29/09/2016

One piece Chap 686 29/09/2016

One piece Chap 687 - fix 29/09/2016

one piece Chap 688 29/09/2016

One piece Chap 689 29/09/2016

One piece Chap 690 29/09/2016

One piece Chap 691 29/09/2016

One piece Chap 692 29/09/2016

One piece Chap 693 29/09/2016

one piece Chap 694 29/09/2016

One Piece Chap 695 29/09/2016

One piece Chap 696 29/09/2016

One piece Chap 697 29/09/2016

One piece Chap 698 29/09/2016

One piece Chap 699 29/09/2016

One piece Chap 700 29/09/2016

One piece Chap 701 29/09/2016

One piece Chap 702 29/09/2016

One piece Chap 703 29/09/2016

One piece Chap 704 29/09/2016

One piece Chap 705 29/09/2016

One piece Chap 706 29/09/2016

One piece Chap 707 29/09/2016

One piece Chap 708 29/09/2016

One piece Chap 709 29/09/2016

One Piece Chap 710 29/09/2016

one piece Chap 711 29/09/2016

One piece Chap 712 29/09/2016

One Piece Chap 713 29/09/2016

One piece Chap 714 29/09/2016

One piece Chap 715 29/09/2016

One piece Chap 716 29/09/2016

One piece Chap 717 29/09/2016

one piece Chap 718 29/09/2016

one piece Chap 719 29/09/2016

One piece Chap 720 29/09/2016

One piece Chap 721 29/09/2016

One piece Chap 722 29/09/2016

One Piece Chap 723 29/09/2016

One piece Chap 724 29/09/2016

One piece Chap 725 29/09/2016

one piece Chap 726 29/09/2016

One piece Chap 727 29/09/2016

One piece Chap 728 29/09/2016

one piece Chap 729 29/09/2016

one piece Chap 730 29/09/2016

one piece Chap 731 29/09/2016

One piece Chap 732 29/09/2016

one piece Chap 733 29/09/2016

One Piece Chap 734 29/09/2016

one piece Chap 735 29/09/2016

One piece Chap 736 29/09/2016

One piece Chap 737 29/09/2016

one piece Chap 738 29/09/2016

one piece Chap 739 29/09/2016

one piece Chap 740 29/09/2016

One piece Chap 741 29/09/2016

One piece Chap 742 29/09/2016

one piece Chap 743 29/09/2016

one piece Chap 744 29/09/2016

one piece Chap 745 29/09/2016

One piece Chap 746 29/09/2016

One piece Chap 747 29/09/2016

one piece Chap 748 29/09/2016

One Piece Chap 749 29/09/2016

one piece Chap 750 29/09/2016

One piece Chap 751 29/09/2016

one piece Chap 752 29/09/2016

One piece Chap 753 29/09/2016

One piece Chap 754 29/09/2016

One piece Chap 755 29/09/2016

one piece Chap 756 29/09/2016

One Piece Chap 757 29/09/2016

One piece Chap 758 29/09/2016

One piece Chap 759 - fix 29/09/2016

One piece Chap 760 29/09/2016

one piece Chap 761 29/09/2016

One piece Chap 762 29/09/2016

one piece Chap 763 29/09/2016

One piece Chap 764 29/09/2016

One piece Chap 765 29/09/2016

one piece Chap 766 29/09/2016

one piece Chap 767 29/09/2016

One Piece Chap 768 29/09/2016

One Piece Chap 769 29/09/2016

One Piece Chap 770 29/09/2016

One Piece Chap 771 29/09/2016

One Piece Chap 772 29/09/2016

One Piece Chap 773 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 774 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 775 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 776 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 777 - fix 29/09/2016

One piece Chap 778 - fix 29/09/2016

One piece Chap 779 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 780 29/09/2016

One Piece Chap 781 29/09/2016

One Piece Chap 782 29/09/2016

One Piece Chap 783 29/09/2016

One Piece Chap 784 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 785 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 786 - fix 29/09/2016

One Piece Chap 787 29/09/2016

One Piece Chap 788 29/09/2016

One Piece Chap 789 TV 29/09/2016

One Piece Chap 790 TV 29/09/2016

One Piece Chap 791 TV 29/09/2016

One Piece Chap 792 TV 29/09/2016

One Piece Chap 793 - Fixed 29/09/2016

One Piece Chap 794 TV 29/09/2016

One Piece Chap 794.5 Doujinshi 29/09/2016

One Piece Chap 795 - TV 29/09/2016

One Piece Chap 796 TV 29/09/2016

One Piece Chap 797 TV 29/09/2016

One Piece Chap 798 TV 29/09/2016

One Piece Chap 799 TV 29/09/2016

One Piece Chap 799.5: Extra 29/09/2016

One Piece Chap 800 TV 29/09/2016

One Piece Chap 801 TV 29/09/2016

One Piece Chap 802 TV 29/09/2016

One Piece Chap 803 TV 29/09/2016

One Piece Chap 804 TV 29/09/2016

One Piece Chap 805 TV 29/09/2016

One Piece Chap 806 TV 29/09/2016

One Piece Chap 806.5 - Doujinshi 29/09/2016

One Piece Chap 807 TV 29/09/2016

One Piece Chap 808 TV 29/09/2016

One Piece Chap 809 TV 29/09/2016

One Piece Chap 810 TV 29/09/2016

One Piece Chap 811 TV 29/09/2016

One Piece Chap 812 TV - fix 29/09/2016

One Piece Chap 813 TV 29/09/2016

One Piece Chap 814 TV 29/09/2016

One Piece Chap 815 TV 29/09/2016

One Piece Chap 816 TV 29/09/2016

One Piece Chap 817 TV 29/09/2016

One Piece Chap 818 TV 29/09/2016

One Piece Chap 819 TV 29/09/2016

One Piece Chap 820 TV 29/09/2016

One Piece Chap 821 TV - fix 29/09/2016

Chap 822 TV - fixed 29/09/2016

One Piece Chap 823 TV 29/09/2016

Chap 824 TV - fixed 29/09/2016

One Piece Chap 825 TV 29/09/2016

Chap 826 TV 29/09/2016

Chap 827 TV 29/09/2016

Chap 828 TV 29/09/2016

Chap 829 TV 29/09/2016

Chap 830 TV 29/09/2016

Chap 831 TV 29/09/2016

Chap 832 TV 29/09/2016

Chap 833 TV 29/09/2016

Chap 834 TV - fixed 29/09/2016

Chap 835 TV 29/09/2016

Chap 836 TV 29/09/2016

Chap 837 TV 29/09/2016

Chap 838 TV 29/09/2016

Chap 839 TV 29/09/2016

Chap 840 TV 29/09/2016

Chap 841 29/09/2016

Chap 842 06/10/2016

Chap 843 19/10/2016

Chap 844 28/10/2016

Chap 845 04/11/2016

Chap 846 TV 19/11/2016

Chap 847 TV 26/11/2016

Chap 848 TV 03/12/2016

Chap 849 TV - fixed 10/12/2016

Chap 850 TV - fixed 25/12/2016

Chap 851 TV 01/01/2017

Chap 852 TV 20/01/2017

Chap 853 TV 04/02/2017

Chap 854 TV 05/02/2017

Chap 855 TV 12/02/2017

Chap 856 TV 17/02/2017

Chap 857 TV 03/03/2017

Chap 858 TV 10/03/2017

Chap 859 TV 16/03/2017

Chap 860 TV 24/03/2017

Chap 861 TV 31/03/2017

Chap 862 TV 14/04/2017

Chap 863 TV 21/04/2017

Chap 864 TV 03/05/2017

Chap 865 TV 11/05/2017

Chap 866 TV 26/05/2017

Chap 867 TV 05/06/2017

Chap 868 TV 16/06/2017

Chap 869 TV 16/06/2017

Chap 870 TV 08/07/2017

Chap 871 TV 08/07/2017

Chap 872 TV 13/07/2017

Chap 873 TV 21/07/2017

Chap 874 TV 04/08/2017

Chap 875 TV 18/08/2017

Chap 876 TV 28/08/2017

Chap 877 TV 01/09/2017

Chap 878 TV 15/09/2017

Chap 879 TV 25/09/2017

Chap 880 TV 30/09/2017

Chap 881 TV 06/10/2017

Chap 882 TV 20/10/2017

Chap 883 TV 27/10/2017

Chap 884 TV 03/11/2017

Chap 885 TV 10/11/2017

Chap 886 TV 24/11/2017

Chap 887 TV 01/12/2017

Chap 888 TV 08/12/2017

Chap 889 TV 22/12/2017

Chap 890 TV 29/12/2017

Chap 891 TV 15/01/2018

Chap 892 TV - fixed 29/01/2018

Chap 893 TV 02/02/2018

Chap 894 TV 09/02/2018