Đấu Chiến Thắng Phật

Đấu Chiến Thắng Phật

Tên khác: Đấu Chiến Thắng Phật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Chiến Thắng Phật:

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma?

Loading...