Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão
Thể loại: Manhua , Martial Arts , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão:

Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế. Dược Trần Xuất thân từ dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, nhất tinh đấu thánh, là sư phụ của Đệ Nhất Cường Giả Đấu Khí Đại Lục Tiêu Viêm, được tôn là Dược Lão.

Loading...

Danh sách chương

Dược lão truyền kỳ 2 chapter 37 05/04/2018

Đấu phá thương khung ngoại truyện - dược lão truyền kỳ season 2 chapter 36 02/04/2018

chapter 35 02/01/2018

chapter 34 11/12/2017

chapter 33 11/12/2017

chapter 32 - fixed 31/10/2017

chapter 31 - fixed 09/10/2017

chapter 30 06/10/2017

chapter 29 05/09/2017

chapter 28 28/08/2017

chapter 27 15/08/2017

chapter 26 02/08/2017

chapter 25 24/07/2017

chapter 24 10/07/2017

chapter 23 30/06/2017

chapter 22 19/06/2017

chapter 21 19/06/2017

chapter 20 19/06/2017

chapter 19 19/06/2017

chapter 18 - dược kỳ lân 19/06/2017

chapter 17 - đêm trước hội đấu giá 19/06/2017

chapter 16 - vũ long tam kiệt 19/06/2017

chapter 15 - yêu thú bạch trạch 19/06/2017

chapter 14 - bí mật của tử viêm 19/06/2017

chapter 13 - xem thế đủ rồi 19/06/2017

chapter 12 - phong gia thiếu chủ 19/06/2017

chapter 11 - đêm du ngoạn vũ long thành 19/06/2017

chapter 10 - phong tường thiết 19/06/2017

chapter 9 - tam đại phòng đấu giá 19/06/2017

chapter 8 - vũ long thành 19/06/2017

chapter 7: sa mạc ngộ phục 19/06/2017

chapter 6 19/06/2017

chapter 5 - dược tộc phản đồ 19/06/2017

chapter 4 - vào chung kết 19/06/2017

chapter 3 - hồi ức của dược trần - fixed 19/06/2017

chapter 2 Sơ Đáo Trung Nguyên 19/06/2017

season 2 chapter 1 - tiểu yêu nữ - fixed 19/06/2017

chapter 18 [End season 1] 19/06/2017

chapter 17 19/06/2017

chapter 16 19/06/2017

chapter 15 19/06/2017

chapter 14 19/06/2017

chapter 13 19/06/2017

chapter 12 19/06/2017

chapter 11 19/06/2017

chapter 10 19/06/2017

chapter 9 19/06/2017

chapter 8 19/06/2017

chapter 7 19/06/2017

chapter 6 19/06/2017

chapter 5 19/06/2017

chapter 4 19/06/2017

chapter 3 19/06/2017

chapter 2 19/06/2017

chapter 1 19/06/2017

giới thiệu nhân vật 19/06/2017