Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tên khác: Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


5 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công:

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…

Loading...

Danh sách chương

Ca ca gần đây có chút gay - chapter 54 19/07/2018

Ca ca gần đây có chút gay - chapter 53 17/07/2018

Ca ca gần đây có chút gay - chapter 52 14/07/2018

Ca ca gần đây có chút gay - chapter 51 11/07/2018

Ca ca gần đây có chút gay - chapter 50 11/07/2018

Ca ca gần đây có chút gay - chapter 49 11/07/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 145 07/07/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 144 04/07/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 143 30/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 142 28/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 141 24/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 140 23/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 139 21/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 138 17/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 137 14/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 136 11/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 135 10/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 134 07/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 133 04/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 132 01/06/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 131 29/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 130 24/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 129 21/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 128 18/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 127 15/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 126 12/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 125 07/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 124 04/05/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 123 30/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 122 29/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 121 26/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 120 23/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 119 20/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 118 17/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 117 14/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 116 12/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 115 09/04/2018

Dạy bảo ma vương lão công – chap 114 07/04/2018

chap 113 04/04/2018

chap 112 02/04/2018

chap 111 29/03/2018

chap 110 26/03/2018

chap 109 22/03/2018

chap 108 15/03/2018

chap 107 12/03/2018

chap 106 12/03/2018

chap 105 05/03/2018

chap 104 05/03/2018

chap 103 28/02/2018

chap 102 22/02/2018

chap 101 22/02/2018

chap 100 15/02/2018

chap 99 07/02/2018

chap 98 05/02/2018

chap 97 01/02/2018

chap 96 29/01/2018

chap 95 26/01/2018

chap 94 22/01/2018

chap 93 20/01/2018

chap 92 19/01/2018

chap 91 15/01/2018

chap 90 12/01/2018

chap 89 11/01/2018

chap 88 08/01/2018

chap 87 05/01/2018

chap 86 05/01/2018

chap 85 03/01/2018

chap 84 28/12/2017

chap 83 26/12/2017

chap 82 22/12/2017

chap 81 20/12/2017

chap 80 18/12/2017

chap 79 15/12/2017

chap 78 13/12/2017

chap 77 11/12/2017

chap 76 04/12/2017

chap 75 01/12/2017

chap 74 30/11/2017

chap 73 27/11/2017

chap 72 24/11/2017

chap 71 22/11/2017

chap 70 20/11/2017

chap 69 20/11/2017

chap 68 15/11/2017

chap 67 13/11/2017

chap 66 10/11/2017

chap 65 08/11/2017

chap 64 07/11/2017

chap 63 03/11/2017

chap 62 01/11/2017

chap 61 01/11/2017

chap 60 25/10/2017

chap 59 23/10/2017

chap 58 20/10/2017

chap 57 - fixed 18/10/2017

chap 56 16/10/2017

chap 55 16/10/2017

chap 54 12/10/2017

chap 53 12/10/2017

chap 52 12/10/2017

chap 51 12/10/2017

chap 50 12/10/2017

chap 49 12/10/2017

chap 48 12/10/2017

chap 47 12/10/2017

chap 46 12/10/2017

chap 45 12/10/2017

chap 44 12/10/2017

chap 43 12/10/2017

chap 42 12/10/2017

chap 41 12/10/2017

chap 40 12/10/2017

chap 39 12/10/2017

chap 38 12/10/2017

chap 37 12/10/2017

chap 36 12/10/2017

chap 35 12/10/2017

chap 34 12/10/2017

chap 33 12/10/2017

chap 32 12/10/2017

chap 31 12/10/2017

chap 30 12/10/2017

chap 29 12/10/2017

chap 28 12/10/2017

chap 27 12/10/2017

chap 26 12/10/2017

chap 25 12/10/2017

chap 24 12/10/2017

chap 23 12/10/2017

chap 22 12/10/2017

chap 21 12/10/2017

chap 20 12/10/2017

chap 19 12/10/2017

chap 18 12/10/2017

chap 17 12/10/2017

chap 16 12/10/2017

chap 15 12/10/2017

chap 14 12/10/2017

chap 13 12/10/2017

chap 12 12/10/2017

chap 11 12/10/2017

chap 10 12/10/2017

chap 9 12/10/2017

chap 8 12/10/2017

chap 7 12/10/2017

chap 6 12/10/2017

chap 5 12/10/2017

chap 4 12/10/2017

chap 3 12/10/2017

chap 2 12/10/2017

chap 1 12/10/2017