Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tên khác: Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công:

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…

Loading...

Danh sách chương

chapter 1 12/10/2017

chapter 2 12/10/2017

chapter 3 12/10/2017

chapter 4 12/10/2017

chapter 5 12/10/2017

chapter 6 12/10/2017

chapter 7 12/10/2017

chapter 8 12/10/2017

chapter 9 12/10/2017

chapter 10 12/10/2017

chapter 11 12/10/2017

chapter 12 12/10/2017

chapter 13 12/10/2017

chapter 14 12/10/2017

chapter 15 12/10/2017

chapter 16 12/10/2017

chapter 17 12/10/2017

chapter 18 12/10/2017

chapter 19 12/10/2017

chapter 20 12/10/2017

chapter 21 12/10/2017

chapter 22 12/10/2017

chapter 23 12/10/2017

chapter 24 12/10/2017

chapter 25 12/10/2017

chapter 26 12/10/2017

chapter 27 12/10/2017

chapter 28 12/10/2017

chapter 29 12/10/2017

chapter 30 12/10/2017

chapter 31 12/10/2017

chapter 32 12/10/2017

chapter 33 12/10/2017

chapter 34 12/10/2017

chapter 35 12/10/2017

chapter 36 12/10/2017

chapter 37 12/10/2017

chapter 38 12/10/2017

chapter 39 12/10/2017

chapter 40 12/10/2017

chapter 41 12/10/2017

chapter 42 12/10/2017

chapter 43 12/10/2017

chapter 44 12/10/2017

chapter 45 12/10/2017

chapter 46 12/10/2017

chapter 47 12/10/2017

chapter 48 12/10/2017

chapter 49 12/10/2017

chapter 50 12/10/2017

chapter 51 12/10/2017

chapter 52 12/10/2017

chapter 53 12/10/2017

chapter 54 12/10/2017

chapter 55 16/10/2017

chapter 56 16/10/2017

chapter 57 18/10/2017

chapter 58 20/10/2017

chapter 59 23/10/2017

chapter 60 25/10/2017

chapter 61 01/11/2017

chapter 62 01/11/2017

chapter 63 03/11/2017

chapter 64 07/11/2017

chapter 65 08/11/2017

chapter 66 10/11/2017

chapter 67 13/11/2017

chapter 68 15/11/2017

chapter 69 20/11/2017

chapter 70 20/11/2017

chapter 71 22/11/2017

chapter 72 24/11/2017

chapter 73 27/11/2017

chapter 74 30/11/2017

chapter 75 01/12/2017

chapter 76 04/12/2017

chapter 77 11/12/2017

chapter 78 13/12/2017

chapter 79 15/12/2017

chapter 80 18/12/2017

chapter 81 20/12/2017

chapter 82 22/12/2017

chapter 83 26/12/2017

chapter 84 28/12/2017

chapter 85 03/01/2018

chapter 86 05/01/2018

chapter 87 05/01/2018

chapter 88 08/01/2018

chapter 89 11/01/2018

chapter 90 12/01/2018

chapter 91 15/01/2018

chapter 92 19/01/2018

chapter 93 20/01/2018

chapter 94 22/01/2018

chapter 95 26/01/2018

chapter 96 29/01/2018

chapter 97 01/02/2018

chapter 98 05/02/2018

chapter 99 07/02/2018

chapter 100 15/02/2018

chapter 101 22/02/2018

chapter 102 22/02/2018

chapter 103 28/02/2018

chapter 104 05/03/2018

chapter 105 05/03/2018

chapter 106 12/03/2018

chapter 107 12/03/2018

chapter 108 15/03/2018