Đế Bá

Đế Bá

Tên khác: Đế Bá
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Kết thúc


25 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế Bá:

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.
Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.
Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.
... ... ... ... ...
Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.
Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự

Danh sách chương

Chương 4503: Ôn Nhu Hương 06/05/2018

Chương 4502: Khê Hoàng Xuất Thủ 06/05/2018

Chương 4501: Thủy Tinh Kỳ Lân 06/05/2018

Chương 4500: Tam Túc Kim Ô 06/05/2018

Chương 4499: Bí Tân 06/05/2018

Chương 4498: Nắm Đấm Ta Lớn 06/05/2018

Chương 4497: Tự Gây Nghiệt, Không Thể Sống 06/05/2018

Chương 4496: Lại Gặp Khê Hoàng 06/05/2018

Chương 4495: Bát Xích Mi Kiếm 06/05/2018

Chương 4494: Ai Chết? 06/05/2018

Chương 4493: Lực Lượng Thiên Kiếp 06/05/2018

Chương 4492: Long Nha Oanh Thiên Nỏ 06/05/2018

Chương 4491: Thương Thiên Ư 06/05/2018

Chương 4490: Kéo Không Được 06/05/2018

Chương 4489: Kéo Đại Lục 06/05/2018

Chương 4488: Chập Long 06/05/2018

Chương 4487: Kim Quang Thượng Sư Tới Rồi Sao 06/05/2018

Chương 4486: Bất Độ Hải Lại Gây Sự 06/05/2018

Chương 4485: Còn Có Một Người 06/05/2018

Chương 4484: Ngươi Có Thể Nhận Nổi Sao 06/05/2018

Chương 4483: Điềm Không May 06/05/2018

Chương 4482: Một Hòn Đá 06/05/2018

Chương 4481: Hỏa Tổ Trở Về 06/05/2018

Chương 4480: Khóa Sắt Khóa Phượng Hoàng 06/05/2018

Chương 4479: Luận Đạo 06/05/2018

Chương 4478: Cầm Nữ Đế 06/05/2018

Chương 4477: Phượng Hoàng Khải Thế 06/05/2018

Chương 4476: Cuối Cùng Là Vô Địch 06/05/2018

Chương 4475: Thánh Kiếm Vô Danh 06/05/2018

Chương 4474: Thần Nguyệt Thủy Tổ 06/05/2018

Chương 4473: Vô Địch 06/05/2018

Chương 4472: Hỏa Tổ 06/05/2018

Chương 4471: Bóng Người Tà Hỏa 12/04/2018

Chương 4470: Kiếm Thánh Và Khai Thiên Đao Tổ 12/04/2018

Chương 4469: Thông Thần Thủy Tổ 12/04/2018

Chương 4468: Thạch Thú 12/04/2018

Chương 4467: Đồng Chú Âm Binh 12/04/2018

Chương 4466: Hỏa Chìm Thiên Hạ 12/04/2018

Chương 4465: Viễn Chinh Thuyền Lại Xuất Hiện 12/04/2018

Chương 4464: Giúp Ngươi Hoàn Thành Ước Nguyện 12/04/2018

Chương 4463: Một quyền bình vạn thế 12/04/2018

Chương 4462: Đạo Vô Tận 12/04/2018

Chương 4461: Niết Bàn Thiên Phật Ấn 12/04/2018

Chương 4460: Ngũ Đạo Tương Hình 10/04/2018

Chương 4459: Nuốt Tà Hỏa 10/04/2018

Chương 4458: Không Đủ Đánh 10/04/2018

Chương 4457: Một Chiêu Thất Bại 10/04/2018

Chương 4456: Rồng Ngẩng Đầu 10/04/2018

Chương 4455: Tam Phật Nhất Thể 10/04/2018

Chương 4454: Có Di Ngôn Hay Không? 10/04/2018

Chương 4453: Một Ngón Tay 10/04/2018

Chương 4452: Lan Thư Tài Thánh 10/04/2018

Chương 4451: Canh Tốt 10/04/2018

Chương 4450: Đệ Nhất Hung Nhân Giá Lâm 10/04/2018

Chương 4449: Tường Đổ Mọi Người Đẩy 10/04/2018

Chương 4448: Một Tiễn Xuyên Mây, Thiên Quân Vạn Mã Gặp Nhau 10/04/2018

Chương 4447: Luân Tả Thiên Mệnh 10/04/2018

Chương 4446: Đồng Sinh Cộng Tử 10/04/2018

Chương 4445: Tam Nhãn Định Thế 10/04/2018

Chương 4444: Duy Đạo Kính 10/04/2018

Chương 4443: Một Trận Huyết Chiến 10/04/2018

Chương 4442: Thần Nhãn Lão Quân 10/04/2018

Chương 4441: Đạo Thống Tranh Đấu 10/04/2018

Chương 4440: Đại Chiến Hàng Lâm 10/04/2018

Chương 4439: Hiếu Chiến Hung Hãn 10/04/2018

Chương 4438: Vạn Phật Bát 10/04/2018

Chương 4437: Thánh Kiếm 10/04/2018

Chương 4436: Trà Ngon 10/04/2018

Chương 4435: Trẻ Nhỏ Khó Dạy 10/04/2018

Chương 4434: Một Đám Yếu Ớt 10/04/2018

Chương 4433: Tiện Tay Trảm Chi 10/04/2018

Chương 4432: Viễn Đạo Cổ Lục 10/04/2018

Chương 4431: Một Đánh Bốn 10/04/2018

Chương 4430: Ta Nói Mới Tính 10/04/2018

Chương 4429: Người Này, Ta Bảo Kê 10/04/2018

Chương 4428: Ai Cười Đến Cuối Cùng 10/04/2018

Chương 4427: Kế 10/04/2018

Chương 4426: Long Tranh Hổ Đấu 10/04/2018

Chương 4425: Bán Kiếm Thiên Thần 10/04/2018

Chương 4424: Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi 10/04/2018

Chương 4423: Ốc Đảo 10/04/2018

Chương 4422: Ngửi Hương Vị 10/04/2018

Chương 4421: Chỉ Biết Vuốt Mông Ngựa 10/04/2018

Chương 4420: Thiên Khư 10/04/2018

Chương 4419: Suy Nghĩ Trong Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4418: Bảo Bối Bí Ẩn 10/04/2018

Chương 4417: Trấn Phong Thương Thiên Quyền 10/04/2018

Chương 4416: Chiêu Vong Hồn Đến 10/04/2018

Chương 4415: Phượng Hoàng Lô Và Cổ Cầm 10/04/2018

Chương 4414: Chiêu Hồn (Hạ) 10/04/2018

Chương 4413: Chiêu Hồn (Thượng) 10/04/2018

Chương 4412: Phế Tích 10/04/2018

Chương 4411: Luyện Hóa 10/04/2018

Chương 4410: Tam Tiên Thật Sự Tồn Tại Sao 10/04/2018

Chương 4409: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ) 10/04/2018

Chương 4408: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Thượng) 10/04/2018

Chương 4407: Một Hòn Đá Lạ 10/04/2018

Chương 4406: Ai Mới Là Hắc Ám 10/04/2018

Chương 4405: Hắc Ám Ẩn Giấu 10/04/2018

Chương 4404: Đạo Giải Thiên 10/04/2018

Chương 4403: Lòng Cố Chấp (Hạ) 10/04/2018

Chương 4402: Lòng Cố Chấp (Thượng) 10/04/2018

Chương 4401: Thủy Tổ 10/04/2018

Chương 4400: Trống Vang Bát Phương 10/04/2018

Chương 4399: Lực Lượng Quang Minh 10/04/2018

Chương 4398: Là Thứ Gì Đang Tác Quái (Hạ) 10/04/2018

Chương 4397: Là Thứ Gì Đang Tác Quái (Thượng) 10/04/2018

Chương 4396: Tạc Thi 10/04/2018

Chương 4395: Chủ Yếu Là Đạo Tâm 10/04/2018

Chương 4394: Âm Binh Hành Quân (Hạ) 10/04/2018

Chương 4393: Âm Binh Hành Quân (Thượng) 10/04/2018

Chương 4392: Lại Là Lưu Tam Cường 10/04/2018

Chương 4391: Lên Thuyền 10/04/2018

Chương 4390: Thuyền Viễn Chinh 10/04/2018

Chương 4389: Trên Thuyền Có Quỷ (Hạ) 10/04/2018

Chương 4388: Trên Thuyền Có Quỷ (Thượng) 10/04/2018

Chương 4387: Thuyền Ma 10/04/2018

Chương 4386: Thứ Từ Bất Độ Hải Bay Tới 10/04/2018

Chương 4385: Luyện Khí 10/04/2018

Chương 4384: Sinh Mệnh Phù Hỏa 10/04/2018

Chương 4383: Chân Tường Cũ (Hạ) 10/04/2018

Chương 4382: Chân Tường Cũ (Thượng) 10/04/2018

Chương 4381: Huệ Thanh Tuyền Vô Song 10/04/2018

Chương 4380: Hổ Phù 10/04/2018

Chương 4379: Vật Gì Trong Rương (Hạ) 10/04/2018

Chương 4378: Vật Gì Trong Rương (Thượng) 10/04/2018

Chương 4377: Dễ Như Trở Bàn Tay 10/04/2018

Chương 4376: Trên Đời Không Có Bữa Cơm Miễn Phí 10/04/2018

Chương 4375: Một Ngón Tay Nghiền Nát (Hạ) 10/04/2018

Chương 4374: Một Ngón Tay Nghiền Nát (Thượng) 10/04/2018

Chương 4373: Một Chiêu Chém Phật 10/04/2018

Chương 4372: Không Ai Giải Được 10/04/2018

Chương 4371: Ai Có Thể Đánh Mở 10/04/2018

Chương 4370: Nham Thạch Bí Ẩn (2) 10/04/2018

Chương 4369: Nham Thạch Bí Ẩn (1) 10/04/2018

Chương 4368: Nhiệt Tình Ủng Hộ 10/04/2018

Chương 4367: Một Cách Hiểu Khác 10/04/2018

Chương 4366: Tiên Tri 10/04/2018

Chương 4365: Thái Doãn Hỉ (2) 10/04/2018

Chương 4364: Thái Doãn Hỉ (1) 10/04/2018

Chương 4363: Ưu Ái 10/04/2018

Chương 4362: Đồ Thần Chỉ Là Chuyện Nhỏ 10/04/2018

Chương 4361: Chém 10/04/2018

Chương 4360: Thất Hoàn Lãnh Thần (2) 10/04/2018

Chương 4359: Thất Hoàn Lãnh Thần (1) 10/04/2018

Chương 4358: Lại Gặp Nữ Nhân Bí Ẩn 10/04/2018

Chương 4357: Ngũ Hành Sơn 10/04/2018

Chương 4356: Một Trang Mới 10/04/2018

Chương 4355: Thì Thư (2) 10/04/2018

Chương 4354: Thì Thư (1) 10/04/2018

Chương 4353: Cái Diệu Của Tiên Quan 10/04/2018

Chương 4352: Ảo Diệu Bàn Tay Hoàng Kim 10/04/2018

Chương 4351: Tặng, Tặng, Tặng 10/04/2018

Chương 4350: Giá Cả Bí Ẩn 10/04/2018

Chương 4349: Kết Thúc Hội Đấu Giá (2) 10/04/2018

Chương 4348: Kết Thúc Hội Đấu Giá (1) 10/04/2018

Chương 4347: Ta Muốn 10/04/2018

Chương 4346: Lời Hứa Của Thủy Tổ 10/04/2018

Chương 4345: Điên Cuồng Đấu Giá 10/04/2018

Chương 4344: Tiểu Tỷ Tỷ (2) 10/04/2018

Chương 4343: Tiểu Tỷ Tỷ (1) 10/04/2018

Chương 4342: Ảo Diệu Không Người Biết 10/04/2018

Chương 4341: Tiên Quan (2) 10/04/2018

Chương 4340: Tiên Quan (1) 10/04/2018

Chương 4339: Hãy Gọi Ta Là Lý Thập Ức 10/04/2018

Chương 4338: Đấu Giá Kịch Liệt 10/04/2018

Chương 4337: Ngạo Khí Của Phi Kiếm Thiên Kiêu 10/04/2018

Chương 4336: Kiếm Của Thủy Tổ 10/04/2018

Chương 4335: Mười Ức Mua Quyển Sách (2) 10/04/2018

Chương 4334: Mười Ức Mua Quyển Sách (1) 10/04/2018

Chương 4333: Thạch Lan Kinh 10/04/2018

Chương 4332: Bỏ Ra Một Ngàn Vạn Mua Bộ Đồ 10/04/2018

Chương 4331: Bỏ Ra Ba Ức Mua Mỹ Nữ 10/04/2018

Chương 4330: Thiếu Nữ Tạc Thạch Tộc (2) 10/04/2018

Chương 4329: Thiếu Nữ Tạc Thạch Tộc (1) 10/04/2018

Chương 4328: Con Ông Cháu Cha Đường Bôn 10/04/2018

Chương 4327: Khê Hoàng 10/04/2018

Chương 4326: Hội Đấu Giá 10/04/2018

Chương 4325: Mấy Miếng Lá Cây Đó (2) 10/04/2018

Chương 4324: Mấy Miếng Lá Cây Đó (1) 10/04/2018

Chương 4323: Truyền Thuyết Bí Ẩn 10/04/2018

Chương 4322: Kiêu Hoành Phách Mại Hành 10/04/2018

Chương 4321: Hoàng Tôn Chân Đế (2) 10/04/2018

Chương 4320: Hoàng Tôn Chân Đế (1) 10/04/2018

Chương 4319: Phi Kiếm Thiên Kiêu 10/04/2018

Chương 4318: Để Lại Hạt Giống 10/04/2018

Chương 4317: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (2) 10/04/2018

Chương 4316: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (1) 10/04/2018

Chương 4315: Ngựa Đầu Người, Cưỡi Một Phen 10/04/2018

Chương 4314: Lại Là Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4313: Nhiên Chỉ Minh Chí (2) 10/04/2018

Chương 4312: Nhiên Chỉ Minh Chí (1) 10/04/2018

Chương 4311: Giỏi Khoác Lác 10/04/2018

Chương 4310: Lưu Tam Cường 10/04/2018

Chương 4309: Giá Trị Thật Sự (2) 10/04/2018

Chương 4308: Giá Trị Thật Sự (1) 10/04/2018

Chương 4307: Nữ Nhân Bí Ẩn 10/04/2018

Chương 4306: Tặng, Tặng, Tặng, Tặng Hết 10/04/2018

Chương 4305: Có Tiền Là Đại Gia 10/04/2018

Chương 4304: Ta Ra Một Ức (2) 10/04/2018

Chương 4303: Ta Ra Một Ức (1) 10/04/2018

Chương 4302: Mộc Phật 10/04/2018

Chương 4301: Ta Ở Thì Thiên Địa Tồn Tại 10/04/2018

Chương 4300: Mua Bán Lỗ Vốn (2) 10/04/2018

Chương 4299: Mua Bán Lỗ Vốn (1) 10/04/2018

Chương 4298: Lại Gặp Lão Nhân Bí Ẩn 10/04/2018

Chương 4297: Thích Bán Hay Không 10/04/2018

Chương 4296: Thiên Hùng Quan 10/04/2018

Chương 4295: Cắn Người Miệng Mềm (2) 10/04/2018

Chương 4294: Cắn Người Miệng Mềm (1) 10/04/2018

Chương 4293: Người Đạt Được Là Tiên 10/04/2018

Chương 4292: Đưa Một Ly Rượu Ngon (2) 10/04/2018

Chương 4291: Đưa Một Ly Rượu Ngon (1) 10/04/2018

Chương 4290: Bất Độ Hải 10/04/2018

Chương 4289: Kim Quang Thượng Sư 10/04/2018

Chương 4288: Cô Nương, Gả Không 10/04/2018

Chương 4287: Bạch Kim Ninh (2) 10/04/2018

Chương 4286: Bạch Kim Ninh (1) 10/04/2018

Chương 4285: Thiên Tiệm 10/04/2018

Chương 4284: Tùy Tâm Động 10/04/2018

Chương 4283: Thích Thì Lên (2) 10/04/2018

Chương 4282: Thích Thì Lên (1) 10/04/2018

Chương 4281: Biết Tán Gái Không 10/04/2018

Chương 4280: Tam Mục Thần Đồng Thành Kẻ Đần 10/04/2018

Chương 4279: Nên Đến 10/04/2018

Chương 4278: Thiên Tai (2) 10/04/2018

Chương 4277: Thiên Tai (1) 10/04/2018

Chương 4276: Chân Viễn Đạo 10/04/2018

Chương 4275: Lại Gặp Tam Mục Thần Đồng 10/04/2018

Chương 4274: Di Sản Của Viễn Hoang Thánh Nhân 10/04/2018

Chương 4273: Biển Quang Minh 10/04/2018

Chương 4272: Đạo Cái Gì (2) 10/04/2018

Chương 4271: Đạo Cái Gì (1) 10/04/2018

Chương 4270: Lão Nhân Đó 10/04/2018

Chương 4269: Thảo Nguyên Mênh Mông 10/04/2018

Chương 4268: Lại Chia Tay 10/04/2018

Chương 4267: Cái Chết Của Chân Đế (2) 10/04/2018

Chương 4266: Cái Chết Của Chân Đế (1) 10/04/2018

Chương 4265: Cái Gì Là Đại Nghĩa 10/04/2018

Chương 4264: Tiên Chương Ngẫu Thiên Thành, Chỉ Ta Vô Địch Nhất 10/04/2018

Chương 4263: Ai Là Vô Địch 10/04/2018

Chương 4262: Bút Rơi Tức Vô Địch 10/04/2018

Chương 4261: Lan Thư Tài Thánh (2) 10/04/2018

Chương 4260: Lan Thư Tài Thánh (1) 10/04/2018

Chương 4259: Một Mình Chiến Với Ba Đế 10/04/2018

Chương 4258: Ta Vô Địch Cõi Đời 10/04/2018

Chương 4257: Trướng Chết Ngươi (2) 10/04/2018

Chương 4256: Trướng Chết Ngươi (1) 10/04/2018

Chương 4255: Hút Khô Máu 10/04/2018

Chương 4254: Ma Bồ Nở Hoa 10/04/2018

Chương 4253: Chân Đế Như Con Kiến 10/04/2018

Chương 4252: Một Tay Quét Hai Đế 10/04/2018

Chương 4251: Đơn Độc Đấu (2) 10/04/2018

Chương 4250: Đơn Độc Đấu (1) 10/04/2018

Chương 4249: Tay Không Xé Rách 10/04/2018

Chương 4248: Nguy Hiểm 10/04/2018

Chương 4246: Ngươi Cô Đơn Sao? (2) 10/04/2018

Chương 4245: Ngươi Cô Đơn Sao? (1) 10/04/2018

Chương 4244: Luyện Hóa 10/04/2018

Chương 4243: Ao Máu 10/04/2018

Chương 4242: Quang Minh Hoàng Kim Long 10/04/2018

Chương 4241: Tính Toán Của Kim Bồ Chân Đế 10/04/2018

Chương 4240: Dạ Hoàng Quỷ Phượng 10/04/2018

Chương 4239: Hư Không Đại Điện (2) 10/04/2018

Chương 4238: Hư Không Đại Điện (1) 10/04/2018

Chương 4237: Ta Có Việc Đi Trước 10/04/2018

Chương 4236: Hoàng Kim Nhãn 10/04/2018

Chương 4235: Tam Mục Thần Đồng Đến Rồi 10/04/2018

Chương 4234: Thủy Tinh Bàng Giải (2) 10/04/2018

Chương 4233: Thủy Tinh Bàng Giải (1) 10/04/2018

Chương 4232: Ý Định Của Bảo Nguyên Chân Thần 10/04/2018

Chương 4231: Vạn Vật Có Tên 10/04/2018

Chương 4230: Biển Tên (2) 10/04/2018

Chương 4229: Biển Tên (1) 10/04/2018

Chương 4228: Long Nha Tiễn 10/04/2018

Chương 4227: Đỡ Ba Mũi Tên Của Ngươi 10/04/2018

Chương 4226: Làm Nha Hoàn Cho Ta? 10/04/2018

Chương 4225: Bình Thế Thước Bị Thương (2) 10/04/2018

Chương 4224: Bình Thế Thước Bị Thương (1) 10/04/2018

Chương 4223: Mưu Cầu Của Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4222: Kho Báu Xương Trắng 10/04/2018

Chương 4221: Tam Mục Thần Đồng (2) 10/04/2018

Chương 4220: Tam Mục Thần Đồng (1) 10/04/2018

Chương 4219: Ngũ Thải Thần Diên 10/04/2018

Chương 4218: Bụng Dạ Gian Xảo Của Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4217: Bình Thế Thước 10/04/2018

Chương 4216: Cổ Viên 10/04/2018

Chương 4215: Một Hơi Diệt Sạch (2) 10/04/2018

Chương 4214: Một Hơi Diệt Sạch (1) 10/04/2018

Chương 4213: Cuồng 10/04/2018

Chương 4212: Phi Mã Thần Tiễn 10/04/2018

Chương 4211: Có Vài Người (2) 10/04/2018

Chương 4210: Có Vài Người (1) 10/04/2018

Chương 4209: Vườn Thánh Thú 10/04/2018

Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền 10/04/2018

Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền 10/04/2018

Chương 4206: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (2) 10/04/2018

Chương 4206: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (2) 10/04/2018

Chương 4205: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (1) 10/04/2018

Chương 4204: Rớt Xuống 10/04/2018

Chương 4203: Muốn Chặt Cây 10/04/2018

Chương 4202: Một Kiếm Đồ Sạch 10/04/2018

Chương 4201: Linh Tâm Chân Đế (2) 10/04/2018

Chương 4200: Linh Tâm Chân Đế (1) 10/04/2018

Chương 4199: Lên Đỉnh 10/04/2018

Chương 4198: Kim Biến Tộc 10/04/2018

Chương 4197: Tham Ảo Diệu (2) 10/04/2018

Chương 4196: Tham Ảo Diệu (1) 10/04/2018

Chương 4195: Chí Tôn Thụ 10/04/2018

Chương 4194: Đại Hắc Ngưu Chỉ Sợ Thiên Hạ Không Loạn 10/04/2018

Chương 4193: Kim Bồ Chân Đế 10/04/2018

Chương 4192: Trái Cuối Cùng (2) 10/04/2018

Chương 4191: Trái Cuối Cùng (1) 10/04/2018

Chương 4190: Ăn Thánh Quả 10/04/2018

Chương 4189: Cược Ăn 10/04/2018

Chương 4188: Uy Hiếp Dụ Dỗ (2) 10/04/2018

Chương 4187: Uy Hiếp Dụ Dỗ (1) 10/04/2018

Chương 4186: Nhân Vật Ta Nghe Qua 10/04/2018

Chương 4185: Chưa Nghe Qua 10/04/2018

Chương 4184: Sức Hấp Dẫn Của Ngưu Bảo (2) 10/04/2018

Chương 4183: Sức Hấp Dẫn Của Ngưu Bảo (1) 10/04/2018

Chương 4182: Một Đại Hắc Ngưu 10/04/2018

Chương 4181: Quang Minh Cũng Là Một Loại Tội 10/04/2018

Chương 4180: Quần Anh Đông Đúc (2) 10/04/2018

Chương 4179: Quần Anh Đông Đúc (1) 10/04/2018

Chương 4178: Ai Đến Cũng Không Cứu Ngươi Được 10/04/2018

Chương 4177: Khắc Thạch Chân Đế 10/04/2018

Chương 4176: Thiết Báo Trận 10/04/2018

Chương 4175: Kiếm Có Linh (2) 10/04/2018

Chương 4174: Kiếm Có Linh (1) 10/04/2018

Chương 4173: Vô Sỉ 10/04/2018

Chương 4172: Hoài Bích Có Tội 10/04/2018

Chương 4171: Thần Thú Thiên Nhung Quân (2) 10/04/2018

Chương 4170: Thần Thú Thiên Nhung Quân (1) 10/04/2018

Chương 4169: Dám Chơi Không Dám Chịu 10/04/2018

Chương 4168: Đổ Mưa 10/04/2018

Chương 4167: Bắt Đầu Cá Cược 10/04/2018

Chương 4166: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (2) 10/04/2018

Chương 4165: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (1) 10/04/2018

Chương 4164: Bạch Hào Lang Gia Quả 10/04/2018

Chương 4163: Hái Thánh Quả Đi 10/04/2018

Chương 4162: Vườn Thánh Quả (2) 10/04/2018

Chương 4161: Vườn Thánh Quả (1) 10/04/2018

Chương 4160: Vào Thánh Sơn 10/04/2018

Chương 4159: Thánh Sơn 10/04/2018

Chương 4158: Đối Lập, Mất Mác 10/04/2018

Chương 4157: Một Vở Kịch (2) 10/04/2018

Chương 4156: Một Vở Kịch (1) 10/04/2018

Chương 4155: Thánh Đốc Đại Nhân 10/04/2018

Chương 4154: Tổ Tượng Vỡ 10/04/2018

Chương 4153: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống (2) 10/04/2018

Chương 4152: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống (1) 10/04/2018

Chương 4151: Tịnh Hóa 10/04/2018

Chương 4150: Ma Hóa 10/04/2018

Chương 4149: Tẩy Tội Trì 10/04/2018

Chương 4148: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (2) 10/04/2018

Chương 4147: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (1) 10/04/2018

Chương 4146: Viện Trưởng Này Có Chút Vấn Đề 10/04/2018

Chương 4145: Lại Gặp Nàng 10/04/2018

Chương 4144: Tẩy Tội Gì (2) 10/04/2018

Chương 4143: Tẩy Tội Gì (1) 10/04/2018

Chương 4142: Tẩy Tội Thành 10/04/2018

Chương 4141: Thánh Sương Chân Đế 10/04/2018

Chương 4140: Tội Tộc (2) 10/04/2018

Chương 4139: Tội Tộc (1) 10/04/2018

Chương 4138: Quang Minh Thánh Viện 10/04/2018

Chương 4137: Thắng Một Ván 10/04/2018

Chương 4136: Ai Mới Là Người Bắt Ve (2) 10/04/2018

Chương 4135: Ai Mới Là Người Bắt Ve (1) 09/04/2018

Chương 4134: Tay Hoàng Kim, Mắt Hắc Ám 09/04/2018

Chương 4133: Ma Hóa 09/04/2018

Chương 4132: Hắc Ám Rơi Xuống 09/04/2018

Chương 4131: Sự Hấp Dẫn Cúa Sống Suốt Đời (2) 09/04/2018

Chương 4130: Sự Hấp Dẫn Cúa Sống Suốt Đời (1) 09/04/2018

Chương 4129: Chúng Sinh Ngưng Chân Thân 09/04/2018

Chương 4128: An Cư Làm Thiên Hạ Thở Phào 09/04/2018

Chương 4127: Băng Sát 09/04/2018

Chương 4126: Một Kích Của Trường Sinh Tiên Bàn 09/04/2018

Chương 4125: Tay Không Lay Động Tổ Khí (2) 09/04/2018

Chương 4124: Tay Không Lay Động Tổ Khí (1) 09/04/2018

Chương 4123: Lành Lặn Nguyên Vẹn 09/04/2018

Chương 4122: Bát Quái Cổ Kính 09/04/2018

Chương 4121: Tiên Giáp 09/04/2018

Chương 4120: Một Đấm Diệt Một Nước (2) 09/04/2018

Chương 4119: Một Đấm Diệt Một Nước (1) 09/04/2018

Chương 4118: Duy Ngã Độc Tôn 09/04/2018

Chương 4117: Một Tay Diệt Ngàn Quân 09/04/2018

Chương 4116: Binh Đến Dưới Thành (2) 09/04/2018

Chương 4115: Binh Đến Dưới Thành (1) 09/04/2018

Chương 4114: Một Bàn Tay Đã Đủ 09/04/2018

Chương 4113: Một Ngón Tay Càn Quét Các Ngươi 09/04/2018

Chương 4112: Trường Sinh Điện Hoàng (2) 09/04/2018

Chương 4111: Trường Sinh Điện Hoàng (1) 09/04/2018

Chương 4110: Tổ Tọa 09/04/2018

Chương 4109: Khương Trường Tồn 09/04/2018

Chương 4108: Khiêu Chiến (2) 09/04/2018

Chương 4107: Khiêu Chiến (1) 09/04/2018

Chương 4106: Trường Sinh Tiên Bàn 09/04/2018

Chương 4105: Bát Quái Chưởng Thương Sinh (2) 09/04/2018

Chương 4104: Bát Quái Chưởng Thương Sinh (1) 09/04/2018

Chương 4103: Một Kiếm Vạn Cổ Sợ 09/04/2018

Chương 4102: Một Kiếm Chém Tổ Vương 09/04/2018

Chương 4101: Hồng Phấn Xương Khô 09/04/2018

Chương 4100: Thánh Linh Thiên Đỉnh (2) 09/04/2018

Chương 4099: Thánh Linh Thiên Đỉnh (1) 09/04/2018

Chương 4098: Phược Tiên Tác 09/04/2018

Chương 4097: Trung Vực Tổ Vương 09/04/2018

Chương 4096: Một Kiếm Vắt Ngang Chắn Vạn Quân 09/04/2018

Chương 4095: Tứ Tượng Thần Sát (2) 09/04/2018

Chương 4094: Tứ Tượng Thần Sát (1) 09/04/2018

Chương 4093: Một Kiếm Bình Thú Triều 09/04/2018

Chương 4092: Hoang Thú Đàn Chủ 09/04/2018

Chương 4091: Một Kiếm Đồ Trăm Vạn 09/04/2018

Chương 4090: Trước Mặt Ta Không Có Người Đao Thương Không Tổn Thương Được (2) 09/04/2018

Chương 4089: Trước Mặt Ta Không Có Người Đao Thương Không Tổn Thương Được (1) 09/04/2018

Chương 4088: Môn Thần 09/04/2018

Chương 4087: Quách Giai Tuệ Ở Quỷ Môn Quan 09/04/2018

Chương 4086: Trung Vực Thánh Nữ 09/04/2018

Chương 4085: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (2) 09/04/2018

Chương 4084: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (1) 09/04/2018

Chương 4083: Ta Hùng Hổ Dọa Người Thì Sao 09/04/2018

Chương 4082: Nghiền Giết 09/04/2018

Chương 4081: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (3) 09/04/2018

Chương 4080: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (2) 09/04/2018

Chương 4079: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (1) 09/04/2018

Chương 4078: Tề Phong Kiếm Thánh Vô Sỉ 09/04/2018

Chương 4077: Sức Mạnh Của Đoàn Đội (2) 09/04/2018

Chương 4076: Sức Mạnh Của Đoàn Đội (1) 09/04/2018

Chương 4075: Quyết Chiến 09/04/2018

Chương 4074: So Báu Vật? Chúng Ta Mạnh Hơn Ngươi 09/04/2018

Chương 4073: Sắp Bắt Đầu (2) 09/04/2018

Chương 4072: Sắp Bắt Đầu (1) 09/04/2018

Chương 4071: Khúc Nhạc Dạo Quyết Chiến 09/04/2018

Chương 4070: Một Bàn Tay Tát Bay 09/04/2018

Chương 4069: Hùng Hổ Dọa Người (2) 09/04/2018

Chương 4068: Hùng Hổ Dọa Người (1) 09/04/2018

Chương 4067: Kết Thù 09/04/2018

Chương 4066: Thăm Dò Tranh Cổ 09/04/2018

Chương 4065: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận (2) 09/04/2018

Chương 4064: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận (1) 09/04/2018

Chương 4063: Vào Chiến Trường Cổ 09/04/2018

Chương 4062: Luân Hồi Sơn Thành 09/04/2018

Chương 4061: Là Địch Là Bạn 09/04/2018

Chương 4060: Hòa Thượng Và Thiếu Nữ 09/04/2018

Chương 4059: Một Mối Hôn Nhân (2) 09/04/2018

Chương 4058: Một Mối Hôn Nhân (1) 09/04/2018

Chương 4057: Một Lão Nhân Kỳ Quặc 09/04/2018

Chương 4056: Đẫm Máu Anh Dũng Chiến Đấu 09/04/2018

Chương 4055: Xà Cốc (2) 09/04/2018

Chương 4054: Xà Cốc (1) 09/04/2018

Chương 4053: Một Chỉ Đã Vô Địch 09/04/2018

Chương 4052: Huênh Hoang Nghênh Ngang 09/04/2018

Chương 4051: Hay Cho Một Tuần Sử 09/04/2018

Chương 4050: Dạy Dỗ (2) 09/04/2018

Chương 4049: Dạy Dỗ (1) 09/04/2018

Chương 4048: Cầu Đạo 09/04/2018

Chương 4047: Lựa Chọn 09/04/2018

Chương 4046: Sư Tổ (2) 09/04/2018

Chương 4045: Sư Tổ (1) 09/04/2018

Chương 4044: Tùy Tay Trấn Áp 09/04/2018

Chương 4043: Thánh Hiền Quan 09/04/2018

Chương 4042: Trở Lại 09/04/2018

Chương 4041: Thọ Thư Luân Hồi (2) 09/04/2018

Chương 4040: Thọ Thư Luân Hồi (1) 09/04/2018

Chương 4039: Lão Nhân 09/04/2018

Chương 4038: Tiên Ma Động 09/04/2018

Chương 4037: Rèn Giũa 09/04/2018

Chương 4036: Một Mục Tiêu Nhỏ 09/04/2018

Chương 4035: Đi Thần Sơn (2) 09/04/2018

Chương 4034: Đi Thần Sơn (1) 09/04/2018

Chương 4033: Thần Sơn 09/04/2018

Chương 4032: Ảo Diệu Của Nấu Ăn 09/04/2018

Chương 4031: Ta Mười Tám Tuổi 08/04/2018

Chương 4030: Đại Hoang Tâm Kinh (2) 08/04/2018

Chương 4029: Đại Hoang Tâm Kinh (1) 08/04/2018

Chương 4028: Quách Giai Tuệ 08/04/2018

Chương 4027: Một Sự Lựa Chọn Do Dự 08/04/2018

Chương 4026: Phong Giác Quan Thứ Sáu 08/04/2018

Chương 4025: Trên Đời Không Có Tiên (2) 08/04/2018

Chương 4024: Trên Đời Không Có Tiên (1) 08/04/2018

Chương 4023: Vô Thượng Khủng Bố 08/04/2018

Chương 4022: Trời Sẽ Thay Đổi, Hung Nhân Ra 08/04/2018

Chương 4021: Thánh Ma Một Ý Niệm 08/04/2018

Chương 4020: Ma Hàng 08/04/2018

Chương 4019: Vượt Qua (2) 08/04/2018

Chương 4018: Vượt Qua (1) 08/04/2018

Chương 4017: Thiên Kiếp Chỉ Là Món Ngon 08/04/2018

Chương 4016: Cứng Rắn Chống Thiên Kiếp 08/04/2018

Chương 4015: Nhìn Thấu Thiên Cơ 08/04/2018

Chương 4014: Tiên Thống Giới 08/04/2018

Chương 4013: Đi Đường Cổ 08/04/2018

Chương 4012: Cổ Không Thể Truy Tìm (2) 08/04/2018

Chương 4011: Cổ Không Thể Truy Tìm (1) 08/04/2018

Chương 4010: Lên Đường 08/04/2018

Chương 4009: Truyền Vị 08/04/2018

Chương 4008: Luôn Là Biệt Ly (2) 08/04/2018

Chương 4007: Luôn Là Biệt Ly (1) 08/04/2018

Chương 4006: Rốt Cuộc Là Truyền Thuyết 08/04/2018

Chương 4005: Đại Đạo Dễ Gì 08/04/2018

Chương 4004: Phụ Thân Và Nữ Nhi Kỳ Lạ (2) 08/04/2018

Chương 4003: Phụ Thân Và Nữ Nhi Kỳ Lạ (1) 07/04/2018

Chương 4002: Thiết Huyết Nhu Tình 07/04/2018

Chương 4001: Cửu Ngưng Chân Đế 07/04/2018

Chương 4000: Hiền Chủ Trung Thần 07/04/2018

Chương 3999: Hiền Chủ Trung Thần (1) 07/04/2018

Chương 3998: Đóng Đinh Chết 07/04/2018

Chương 3997: Oanh Diệt 07/04/2018

Chương 3996: Mười Ba Mệnh Cung 07/04/2018

Chương 3995: Cái Hung Của Mâu (2) 07/04/2018

Chương 3994: Cái Hung Của Mâu (1) 07/04/2018

Chương 3993: Cực Địa Quỷ Mâu 07/04/2018

Chương 3992: Mềm Cứng Đều Không Chịu 07/04/2018

Chương 3991: Bách Nhật Đạo Nhân Chịu Thua (2) 07/04/2018

Chương 3990: Bách Nhật Đạo Nhân Chịu Thua (1) 07/04/2018

Chương 3989: Cắn Nuốt Ức Vạn 07/04/2018

Chương 3988: Ai Mới Là Người Chơi Cờ? 07/04/2018

Chương 3987: Dung Hợp 07/04/2018

Chương 3986: Quá Yếu 07/04/2018

Chương 3985: Đạo Tỏa Thương Thiên (2) 07/04/2018

Chương 3984: Đạo Tỏa Thương Thiên (1) 07/04/2018

Chương 3983: Một Chiêu Đánh Chết 07/04/2018

Chương 3982: Trường Tồn Bất Hủ 07/04/2018

Chương 3981: Bách Nhật Đạo Nhân (2) 07/04/2018

Chương 3980: Bách Nhật Đạo Nhân (1) 07/04/2018

Chương 3979: Bách Nhật Trảm Luân Hồi 07/04/2018

Chương 3978: Ta Vô Địch Cõi Đời 07/04/2018

Chương 3977: Lực Lay Động 07/04/2018

Chương 3976: Một Côn Nát Trời (2) 07/04/2018

Chương 3975: Một Côn Nát Trời (1) 07/04/2018

Chương 3974: Cổ Thao Chiến Côn 07/04/2018

Chương 3973: Đạo Nguyên Của Mộc Gia 07/04/2018

Chương 3972: Tiến Nhanh Vào (2) 07/04/2018

Chương 3971: Tiến Nhanh Vào (1) 07/04/2018

Chương 3970: Đơn Giản Thô Bạo 07/04/2018

Chương 3969: Quân Lâm Thiên Hạ 07/04/2018

Chương 3968: Chó Nhà Có Tang (2) 07/04/2018

Chương 3967: Chó Nhà Có Tang (1) 07/04/2018

Chương 3966: Nhất Chưởng Phách Toái 07/04/2018

Chương 3965: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát (2) 07/04/2018

Chương 3964: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát (1) 07/04/2018

Chương 3963: Đuổi Giết Ức Vạn Dặm 07/04/2018

Chương 3962: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau (2) 07/04/2018

Chương 3961: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau (1) 07/04/2018

Chương 3960: Sờ Nghịch Lân 07/04/2018

Chương 3959: Người Thứ Ba (2) 07/04/2018

Chương 3958: Người Thứ Ba (1) 07/04/2018

Chương 3957: Mộc Gia Lựa Chọn 07/04/2018

Chương 3956: Tôn Lãnh Ảnh Mưu Tính (2) 07/04/2018

Chương 3955: Tôn Lãnh Ảnh Mưu Tính (1) 07/04/2018

Chương 3954: Thuận Tay Mà Làm (2) 07/04/2018

Chương 3953: Thuận Tay Mà Làm (1) 07/04/2018

Chương 3952: Vạc Đá Thần Bí 07/04/2018

Chương 3951: Nội Thế Giới (2) 07/04/2018

Chương 3950: Nội Thế Giới (1) 07/04/2018

Chương 3949: Mở Đạo Môn 07/04/2018

Chương 3948: Duy Ngã Độc Tôn 07/04/2018

Chương 3947: Oanh Sát Thành Cặn Bã (2) 07/04/2018

Chương 3946: Oanh Sát Thành Cặn Bã (1) 07/04/2018

Chương 3945: Một Kiếm Vô Công 07/04/2018

Chương 3944: Một Kiếm Trảm Thế (2) 07/04/2018

Chương 3943: Một Kiếm Trảm Thế (1) 07/04/2018

Chương 3942: Liên Thủ Tuyệt Sát 07/04/2018

Chương 3941: Ưu Thế Của Chân Đế 07/04/2018

Chương 3940: Mộc Vân Kiếm (2) 07/04/2018

Chương 3939: Mộc Vân Kiếm (1) 07/04/2018

Chương 3938: Quét Ngang 07/04/2018

Chương 3937: Thời Quang Chảy Chậm (2) 07/04/2018

Chương 3936: Thời Quang Chảy Chậm (1) 07/04/2018

Chương 3935: Thiểm Điện Hồng Lưu 07/04/2018

Chương 3934: Trấn Sát 07/04/2018

Chương 3933: Hắc Ám Bạch Tuộc (2) 07/04/2018

Chương 3932: Hắc Ám Bạch Tuộc (1) 07/04/2018

Chương 3931: Hắc Ám Xuất Thế 07/04/2018

Chương 3930: Truy Hồn Cổ (2) 07/04/2018

Chương 3929: Truy Hồn Cổ (1) 07/04/2018

Chương 3928: Xem Thường 07/04/2018

Chương 3927: Cuồng Bá Vô Song (2) 07/04/2018

Chương 3926: Cuồng Bá Vô Song (1) 07/04/2018

Chương 3925: Đoạn Ngọc Chân Đế 06/04/2018

Chương 3924: Quan Thụ Giả (2) 06/04/2018

Chương 3923: Quan Thụ Giả (1) 06/04/2018

Chương 3922: Tứ Đại Bảo Vương 06/04/2018

Chương 3921: Một Cước Đạp Nát (2) 06/04/2018

Chương 3920: Một Cước Đạp Nát (1) 06/04/2018

Chương 3919: Uy Hiếp Bát Hoang 06/04/2018

Chương 3918: Vừa Nhấc Tay Tất Cả Thành Tro (2) 06/04/2018

Chương 3917: Vừa Nhấc Tay Tất Cả Thành Tro (1) 06/04/2018

Chương 3916: Thế Gian Đều Là Sâu Kiến 06/04/2018

Chương 3915: Cáo Mượn Oai Hùm (2) 06/04/2018

Chương 3914: Cáo Mượn Oai Hùm (1) 06/04/2018

Chương 3913: Ra Tay Liền Vô Địch 06/04/2018

Chương 3912: Vào Thành (2) 06/04/2018

Chương 3911: Vào Thành (1) 06/04/2018

Chương 3910: Bá Đạo 06/04/2018

Chương 3909: Trường Tồn (2) 06/04/2018

Chương 3908: Trường Tồn (1) 06/04/2018

Chương 3907: Thiếu Niên Thần Bí 06/04/2018

Chương 3906: Im Ắng (2) 06/04/2018

Chương 3905: Im Ắng (1) 06/04/2018

Chương 3904: Một Chưởng Vỗ Nát 06/04/2018

Chương 3903: Tử Kim Hồ Lô (2) 06/04/2018

Chương 3902: Tử Kim Hồ Lô (1) 06/04/2018

Chương 3901: Văn Trúc Kim Thạch Thụ 06/04/2018

Chương 3900: Lãnh Điện Kiếm Thần (2) 06/04/2018

Chương 3899: Lãnh Điện Kiếm Thần (1) 06/04/2018

Chương 3898: Mộc Gia Đến Rồi 06/04/2018

Chương 3897: Công Tử Cái Thế Vô Song (2) 06/04/2018

Chương 3896: Công Tử Cái Thế Vô Song (1) 06/04/2018

Chương 3895: Nghịch Ta Thì Chết 06/04/2018

Chương 3894: Có Thể Lớn Có Thể Nhỏ (2) 06/04/2018

Chương 3893: Có Thể Lớn Có Thể Nhỏ (1) 06/04/2018

Chương 3892: Cấm Khí 06/04/2018

Chương 3891: Đẩy Mạnh (2) 06/04/2018

Chương 3890: Đẩy Mạnh (1) 06/04/2018

Chương 3889: Chúng Thần Quốc Gia 06/04/2018

Chương 3888: Vừa Đấm Vừa Xoa (2) 06/04/2018

Chương 3887: Vừa Đấm Vừa Xoa (1) 06/04/2018

Chương 3886: Chịu Thua 06/04/2018

Chương 3885: Một Bàn Tay Quát Bay (2) 06/04/2018

Chương 3884: Một Bàn Tay Quát Bay (1) 06/04/2018

Chương 3883: Ai Mới Là Sâu Kiến 06/04/2018

Chương 3882: Ra Mặt (2) 06/04/2018

Chương 3881: Ra Mặt (1) 06/04/2018

Chương 3880: Xin Giúp Đỡ 06/04/2018

Chương 3879: Khách Minh (2) 06/04/2018

Chương 3878: Khách Minh (1) 06/04/2018

Chương 3877: Người Chết Vì Tiền 06/04/2018

Chương 3876: Tử Thi Hắc Thạch (2) 06/04/2018

Chương 3875: Tử Thi Hắc Thạch (1) 06/04/2018

Chương 3874: Truy Tố Bản Nguyên 06/04/2018

Chương 3873: Lột Da 06/04/2018

Chương 3872: Người Xác Đại Chiến (2) 06/04/2018

Chương 3871: Người Xác Đại Chiến (1) 06/04/2018

Chương 3870: Xác Chết Làm Loạn 06/04/2018

Chương 3869: Người Chết Sống Lại (2) 06/04/2018

Chương 3868: Người Chết Sống Lại (1) 06/04/2018

Chương 3867: Đồng Điện 06/04/2018

Chương 3866: Tháo Dỡ (2) 02/04/2018

Chương 3865: Tháo Dỡ (1) 02/04/2018

Chương 3864: Đồng Nát Sắt Vụn 02/04/2018

Chương 3863: Cương Thiết Cự Nhân (2) 02/04/2018

Chương 3862: Cương Thiết Cự Nhân (1) 02/04/2018

Chương 3861: Đoạn Phật Thủ 02/04/2018

Chương 3860: Phật Thủ Băng Thiên 02/04/2018

Chương 3859: Phật Thủ Kinh (2) 02/04/2018

Chương 3858: Phật Thủ Kinh (1) 02/04/2018

Chương 3857: Phong Quyển Tàn Vân 02/04/2018

Chương 3856: Thập Đại Kim Cương (2) 02/04/2018

Chương 3855: Thập Đại Kim Cương (1) 02/04/2018

Chương 3854: Hủy Diệt (2) 02/04/2018

Chương 3853: Hủy Diệt (1) 02/04/2018

Chương 3852: Không Chút Tổn Hại 02/04/2018

Chương 3851: Điên Cuồng Công Kích 02/04/2018

Chương 3850: Đập Bánh Thịt (2) 02/04/2018

Chương 3849: Đập Bánh Thịt (1) 02/04/2018

Chương 3848: Tàng Kim Động 02/04/2018

Chương 3847: Lưu Lại (2) 02/04/2018

Chương 3846: Lưu Lại (1) 02/04/2018

Chương 3845: Phong Vân Dũng Động 02/04/2018

Chương 3844: Tháo Chạy (2) 02/04/2018

Chương 3843: Tháo Chạy (1) 02/04/2018

Chương 3842: Nghiền Nát 02/04/2018

Chương 3841: Một Kiếm Đồ Ngàn Quân (2) 02/04/2018

Chương 3840: Một Kiếm Đồ Ngàn Quân (1) 02/04/2018

Chương 3839: Dương Đình Vũ 02/04/2018

Chương 3838: Lạc Phủ (2) 02/04/2018

Chương 3837: Lạc Phủ (1) 02/04/2018

Chương 3836: Cần Phải Đi 02/04/2018

Chương 3835: Mộc Gia Mà Thôi (2) 02/04/2018

Chương 3834: Mộc Gia Mà Thôi (1) 02/04/2018

Chương 3833: Tự Tìm Đường Chết 02/04/2018

Chương 3832: Tai Nạn Đến (2) 02/04/2018

Chương 3831: Tai Nạn Đến (1) 02/04/2018

Chương 3830: Ngô Hữu Chính (2) 02/04/2018

Chương 3829: Ngô Hữu Chính (1) 02/04/2018

Chương 3828: Nhìn Hồng Trần 02/04/2018

Chương 3827: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (2) 02/04/2018

Chương 3826: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (1) 02/04/2018

Chương 3825: Lâm Diệc Tuyết 02/04/2018

Chương 3824: Minh Lạc Thành (2) 02/04/2018

Chương 3823: Minh Lạc Thành (1) 02/04/2018

Chương 3822: Quỷ Bí 02/04/2018

Chương 3821: Chuyện Quỷ Dị (2) 02/04/2018

Chương 3820: Chuyện Quỷ Dị (1) 02/04/2018

Chương 3819: Lý Ngọc Chân 02/04/2018

Chương 3818: Thạch Vận Đạo Thống Kinh Biến 02/04/2018

Chương 3817: Thiên Hạ Kinh (2) 30/03/2018

Chương 3816: Thiên Hạ Kinh (1) 30/03/2018

Chương 3815: Đội Gai Thỉnh Tội (2) 30/03/2018

Chương 3814: Đội Gai Thỉnh Tội (1) 30/03/2018

Chương 3813: Đệ Nhất Hung Nhân 30/03/2018

Chương 3812: Tôn Lãnh Ảnh Tái Hiện (2) 30/03/2018

Chương 3811: Tôn Lãnh Ảnh Tái Hiện (1) 30/03/2018

Chương 3810: Thiên Hạ Thần Phục 30/03/2018

Chương 3809: Ban Ân (2) 30/03/2018

Chương 3808: Ban Ân (1) 30/03/2018

Chương 3807: Vô Địch Thật Tịch Mịch 30/03/2018

Chương 3806: Trấn Sát (2) 30/03/2018

Chương 3805: Trấn Sát (1) 30/03/2018

Chương 3804: Ai Là Vô Địch 30/03/2018

Chương 3803: Thủy Tổ (2) 30/03/2018

Chương 3802: Thủy Tổ (1) 30/03/2018

Chương 3801: Bốn Kiện Tổ Khí 30/03/2018

Chương 3800: Ra Tay Nghiền Ép 30/03/2018

Chương 3799: Ra Tay Đi (2) 30/03/2018

Chương 3798: Ra Tay Đi (1) 30/03/2018

Chương 3797: Chấn Nhiếp (Hạ) 30/03/2018

Chương 3796: Chấn Nhiếp (Thượng) 30/03/2018

Chương 3795: Quần Ẩu Sao? 30/03/2018

Chương 3794: Ngỗ Nghịch (Hạ) 30/03/2018

Chương 3793: Ngỗ Nghịch (Thượng) 30/03/2018

Chương 3792: Đấu Chiến Hoàng 30/03/2018

Chương 3791: Ra Ngoài (Hạ) 30/03/2018

Chương 3790: Ra Ngoài (Thượng) 30/03/2018

Chương 3789: Là Tiên Hay Là Ma 30/03/2018

Chương 3788: Bùn Đen (Hạ) 30/03/2018

Chương 3787: Bùn Đen (Thượng) 30/03/2018

Chương 3786: Vật Trong Hố 30/03/2018

Chương 3785: Tử Khanh (Hạ) 30/03/2018

Chương 3784: Tử Khanh (Thượng) 30/03/2018

Chương 3783: Hiệu Trung 30/03/2018

Chương 3782: Bàn Điều Kiện (Hạ) 30/03/2018

Chương 3781: Bàn Điều Kiện (Thượng) 30/03/2018

Chương 3780: Quá Yếu 30/03/2018

Chương 3779: Một Tay Là Đủ (2) 30/03/2018

Chương 3778: Một Tay Là Đủ (1) 30/03/2018

Chương 3777: Bệnh Quân 30/03/2018

Chương 3776: Thiên Lao Cường Giả (2) 30/03/2018

Chương 3775: Thiên Lao Cường Giả (1) 30/03/2018

Chương 3774: Không Có Thời Gian Chơi Với Các Ngươi 30/03/2018

Chương 3773: Thánh Các (2) 30/03/2018

Chương 3772: Thánh Các (1) 30/03/2018

Chương 3771: Chư Tổ 30/03/2018

Chương 3770: Trảm Diệt (2) 30/03/2018

Chương 3769: Trảm Diệt (1) 30/03/2018

Chương 3768: Một Kiếm Mạnh Nhất 30/03/2018

Chương 3767: Tru Tiên Cổ Trận 30/03/2018

Chương 3766: Tru Tiên Tam Kiếm (Hạ) 30/03/2018

Chương 3765: Tru Tiên Tam Kiếm (Thượng) 30/03/2018

Chương 3764: Một Quyền Sụp Đổ 30/03/2018

Chương 3763: Thiên Nguyên Kiếm Trận (Hạ) 30/03/2018

Chương 3762: Thiên Nguyên Kiếm Trận (Thượng) 30/03/2018

Chương 3761: Ấm Chân 30/03/2018

Chương 3760: Giằng Co (Hạ) 30/03/2018

Chương 3759: Giằng Co (Thượng) 30/03/2018

Chương 3758: Mưa Gió Nổi Lên 30/03/2018

Chương 3757: Kiếm Hải 30/03/2018

Chương 3756: Tương Chiến (Hạ) 30/03/2018

Chương 3755: Tương Chiến (Thượng) 30/03/2018

Chương 3754: Chinh Phục 30/03/2018

Chương 3753: Run Rẩy (Hạ) 30/03/2018

Chương 3752: Run Rẩy (Thượng) 30/03/2018

Chương 3751: Vô Địch 30/03/2018

Chương 3750: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Hạ) 30/03/2018

Chương 3749: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Thượng) 30/03/2018

Chương 3748: Cửu Tiên Thằng 30/03/2018

Chương 3747: Chín Hồ Đổi Màu 30/03/2018

Chương 3746: Thần Phục (Hạ) 30/03/2018

Chương 3745: Thần Phục (Thượng) 30/03/2018

Chương 3744: Thánh Quang 30/03/2018

Chương 3743: Diệt Thần Chú (2) 30/03/2018

Chương 3742: Diệt Thần Chú (1) 30/03/2018

Chương 3741: Không Biết Tự Lượng Sức Mình 30/03/2018

Chương 3740: Một Chân Đạp Chết (2) 30/03/2018

Chương 3739: Một Chân Đạp Chết (1) 30/03/2018

Chương 3738: Ai Cười Đến Cuối Cùng 30/03/2018

Chương 3737: Tập Kích (2) 30/03/2018

Chương 3736: Tập Kích (1) 30/03/2018

Chương 3735: Chấn Nhiếp 30/03/2018

Chương 3734: Một Chiêu 30/03/2018

Chương 3733: Pháp Tướng Thiên Địa (2) 30/03/2018

Chương 3732: Pháp Tướng Thiên Địa (1) 30/03/2018

Chương 3731: Bọn Chuột Nhắt Mà Thôi 30/03/2018

Chương 3730: Đánh Lén (2) 30/03/2018

Chương 3729: Đánh Lén (1) 30/03/2018

Chương 3728: Hoàng Giả Tam Đao 30/03/2018

Chương 3727: Hoàng Đao (2) 30/03/2018

Chương 3726: Hoàng Đao (1) 30/03/2018

Chương 3725: Tiện Tay Tặng Cửu Bí 30/03/2018

Chương 3724: Người Đang Ở Đây Đều Là Rác Rưởi (2) 30/03/2018

Chương 3723: Người Đang Ở Đây Đều Là Rác Rưởi (1) 30/03/2018

Chương 3722: Đây Chính Là Cửu Bí 30/03/2018

Chương 3721: Cửu Bí, Hạ Bút Thành Văn Mà Thôi (2) 30/03/2018

Chương 3720: Cửu Bí, Hạ Bút Thành Văn Mà Thôi (1) 29/03/2018

Chương 3719: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Này (2) 29/03/2018

Chương 3718: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Này (1) 29/03/2018

Chương 3717: Có Chút Thú Vị 29/03/2018

Chương 3716: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (2) 29/03/2018

Chương 3715: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (1) 29/03/2018

Chương 3714: Quân Lâm Thiên Hạ 29/03/2018

Chương 3713: Giá Lâm (2) 29/03/2018

Chương 3712: Giá Lâm (1) 29/03/2018

Chương 3711: Chín Hồ Đổi Màu (Hạ) 29/03/2018

Chương 3710: Chín Hồ Đổi Màu (Thượng) 29/03/2018

Chương 3709: Hùng Hổ Dọa Người 29/03/2018

Chương 3708: Mã Minh Xuân (Hạ) 29/03/2018

Chương 3707: Mã Minh Xuân (Thượng) 29/03/2018

Chương 3706: Đao Kiếm Quyết Đấu 29/03/2018

Chương 3705: Một Vị Sư Huynh (Hạ) 29/03/2018

Chương 3704: Một Vị Sư Huynh (Thượng) 29/03/2018

Chương 3703: Quan Hải Đao Thánh (Hạ) 29/03/2018

Chương 3702: Quan Hải Đao Thánh (Thượng) 29/03/2018

Chương 3701: Bát Phương Kinh 29/03/2018

Chương 3700: Quỳ Hết Đi (Hạ) 29/03/2018

Chương 3699: Quỳ Hết Đi (Thượng) 29/03/2018

Chương 3698: Máu Me Đầm Đìa 29/03/2018

Chương 3697: Giun Dế Mà Thôi (Hạ) 29/03/2018

Chương 3696: Giun Dế Mà Thôi (Thượng) 29/03/2018

Chương 3695: Hết Sức Căng Thẳng 29/03/2018

Chương 3694: Binh Trì Hàm Ngọc (Hạ) 29/03/2018

Chương 3693: Binh Trì Hàm Ngọc (Thượng) 29/03/2018

Chương 3692: Thịnh Yến (Hạ) 29/03/2018

Chương 3691: Thịnh Yến (Thượng) 29/03/2018

Chương 3690: Ai Có Thể Luyện Được Cửu Bí 29/03/2018

Chương 3689: Nam Sơn Tiều Tử (Hạ) 29/03/2018

Chương 3688: Nam Sơn Tiều Tử (Thượng) 29/03/2018

Chương 3687: Ngu Xuẩn Biết Mấy (Hạ) 29/03/2018

Chương 3686: Ngu Xuẩn Biết Mấy (Thượng) 29/03/2018

Chương 3685: Phong Vân Tương Khởi 29/03/2018

Chương 3684: Tiền Bí (Hạ) 29/03/2018

Chương 3683: Tiền Bí (Thượng) 29/03/2018

Chương 3682: Quyền Mưu 29/03/2018

Chương 3681: Tru Tiên Cổ Trận (Hạ) 29/03/2018

Chương 3680: Tru Tiên Cổ Trận (Thượng) 29/03/2018

Chương 3679: Một Phàm Nữ Mà Thôi (Hạ) 29/03/2018

Chương 3678: Một Phàm Nữ Mà Thôi (Thượng) 29/03/2018

Chương 3677: Cút Đi 29/03/2018

Chương 3676: Tần Kiếm Dao (Hạ) 29/03/2018

Chương 3675: Tần Kiếm Dao (Thượng) 29/03/2018

Chương 3674: Hắn Là Ai 29/03/2018

Chương 3673: Đao Bổ Củi Đòi Mạng 29/03/2018

Chương 3672: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ) 29/03/2018

Chương 3671: Hùng Hổ Dọa Người (Thượng) 29/03/2018

Chương 3670: Chuyện Cũ Của Tân Hoàng (Hạ) 29/03/2018

Chương 3669: Chuyện Cũ Của Tân Hoàng (Thượng) 29/03/2018

Chương 3668: Thế Nào Là Tín Nghĩa 29/03/2018

Chương 3667: Tâm Có Sợ Hay Không (Hạ) 29/03/2018

Chương 3666: Tâm Có Sợ Hay Không (Thượng) 29/03/2018

Chương 3665: Thủ Thỉ Bên Tai 29/03/2018

Chương 3664: Mỹ Nhân Trong Lòng (2) 29/03/2018

Chương 3663: Mỹ Nhân Trong Lòng (1) 29/03/2018

Chương 3662: Có Nữ Sơ Tình 29/03/2018

Chương 3661: Liễu Sơ Tình (Hạ) 29/03/2018

Chương 3660: Liễu Sơ Tình (Thượng) 29/03/2018

Chương 3659: Bắt Đầu Náo Nhiệt 29/03/2018

Chương 3658: Hồng Hoang Thiên Lao (Hạ) 29/03/2018

Chương 3657: Hồng Hoang Thiên Lao (Thượng) 29/03/2018

Chương 3656: Ông Lão Đốn Củi 29/03/2018

Chương 3655: Cửu Bí (Hạ) 29/03/2018

Chương 3654: Cửu Bí (Thượng) 29/03/2018

Chương 3653: Cửu Liên Sơn (Hạ) 29/03/2018

Chương 3652: Cửu Liên Sơn (Thượng) 29/03/2018

Chương 3651: Bàn Thạch Thuẫn 29/03/2018

Chương 3650: Tiện Tay Thì Cũng Vô Địch (Hạ) 29/03/2018

Chương 3649: Tiện Tay Thì Cũng Vô Địch (Thượng) 29/03/2018

Chương 3648: Một Đám Kiến Hôi Mà Hôi 29/03/2018

Chương 3647: Tự Tìm Diệt Vong (Hạ) 29/03/2018

Chương 3646: Tự Tìm Diệt Vong (Thượng) 29/03/2018

Chương 3645: Sính Lễ 29/03/2018

Chương 3644: Đại Đạo Sơ Khởi (Hạ) 29/03/2018

Chương 3643: Đại Đạo Sơ Khởi (Thượng) 29/03/2018

Chương 3642: Đạo Quả Thứ Hai 29/03/2018

Chương 3641: Hạc Phi Công Tử (Hạ) 29/03/2018

Chương 3640: Hạc Phi Công Tử (Thượng) 29/03/2018

Chương 3639: Từ Hôn 29/03/2018

Chương 3638: Phi Hoa Thánh Nữ (Hạ) 29/03/2018

Chương 3637: Phi Hoa Thánh Nữ (Thượng) 29/03/2018

Chương 3636: Vô Tự Bi 29/03/2018

Chương 3635: Thiên Hạ Nằm Trong Bàn Tay (Hạ) 29/03/2018

Chương 3634: Thiên Hạ Nằm Trong Bàn Tay (Thượng) 29/03/2018

Chương 3633: Đọc Nhiều Sách 29/03/2018

Chương 3632: Trương Kiến Xuyên (Hạ) 29/03/2018

Chương 3631: Trương Kiến Xuyên (Thượng) 29/03/2018

Chương 3630: Thần Hành Môn (Hạ) 29/03/2018

Chương 3629: Thần Hành Môn (Thượng) 29/03/2018

Chương 3628: Phong Thần Bất Đắc Dĩ 29/03/2018

Chương 3627: Phong Thần (Hạ) 29/03/2018

Chương 3626: Phong Thần (Thượng) 29/03/2018

Chương 3625: Quốc Diệt Sơn Hà Phá 29/03/2018

Chương 3624: Hoàng Thành Phá (Hạ) 29/03/2018

Chương 3623: Hoàng Thành Phá (Thượng) 29/03/2018

Chương 3622: Nguy Cấp 29/03/2018

Chương 3621: Tám Mặt Gặp Địch (Hạ) 29/03/2018

Chương 3620: Tám Mặt Gặp Địch (Thượng) 29/03/2018

Chương 3619: Làm Phản (Hạ) 29/03/2018

Chương 3618: Làm Phản (Thượng) 29/03/2018

Chương 3617: Tấn Công Binh Trì Gia 29/03/2018

Chương 3616: Chơi Như Thế Nào Mới Vui (Hạ) 29/03/2018

Chương 3615: Chơi Như Thế Nào Mới Vui (Thượng) 29/03/2018

Chương 3614: Gả Thay 29/03/2018

Chương 3613: Tôn Lãnh Ảnh Quy Ẩn (Hạ) 29/03/2018

Chương 3612: Tôn Lãnh Ảnh Quy Ẩn (Thượng) 29/03/2018

Chương 3611: Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường (Hạ) 29/03/2018

Chương 3610: Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường (Thượng) 29/03/2018

Chương 3609: Tân Hoàng Đăng Cơ 29/03/2018

Chương 3608: Hoàng Đế Băng Hà (Hạ) 29/03/2018

Chương 3607: Hoàng Đế Băng Hà (Thượng) 29/03/2018

Chương 3606: Lão Tử Chính Là Vương Pháp (Hạ) 29/03/2018

Chương 3605: Lão Tử Chính Là Vương Pháp (Thượng) 29/03/2018

Chương 3604: Khó Xử 29/03/2018

Chương 3603: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Hạ) 29/03/2018

Chương 3602: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Thượng) 29/03/2018

Chương 3601: Ai Là Người Tốt 28/03/2018

Chương 3600: Ta Muốn Làm Thiếu Niên Hư (Hạ) 28/03/2018

Chương 3599: Ta Muốn Làm Thiếu Niên Hư (Thượng) 28/03/2018

Chương 3598: Cướp Đoạt Dân Nữ 28/03/2018

Chương 3597: Có Người Cướp Giang Sơn Của Ta Hả (Hạ) 28/03/2018

Chương 3596: Có Người Cướp Giang Sơn Của Ta Hả (Thượng) 28/03/2018

Chương 3595: Có Thêm Năm Vị Hôn Thê 28/03/2018

Chương 3594: Ngũ Đại Chí Tôn (Hạ) 28/03/2018

Chương 3593: Ngũ Đại Chí Tôn (Thượng) 28/03/2018

Chương 3592: Cô Gái Thần Bí (Hạ) 28/03/2018

Chương 3591: Cô Gái Thần Bí (Thượng) 28/03/2018

Chương 3590: Đều Là Của Ta 28/03/2018

Chương 3589: Hoàng Thượng Bao Giờ Mới Chết Đây (Hạ) 28/03/2018

Chương 3588: Hoàng Thượng Bao Giờ Mới Chết Đây (Thượng) 28/03/2018

Chương 3587: Làm Thái Tử Là Để Làm Gì 28/03/2018

Chương 3586: Trương Giáp Đệ (Hạ) 28/03/2018

Chương 3585: Trương Giáp Đệ (Thượng) 28/03/2018

Chương 3584: Lập Thái Tử 28/03/2018

Chương 3583: Nguy Huyền Nhất Tuyến (Hạ) 28/03/2018

Chương 3582: Nguy Huyền Nhất Tuyến (Thượng) 28/03/2018

Chương 3581: Thái Thanh Hoàng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3580: Thái Thanh Hoàng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3579: Tôn Lãnh Ảnh 28/03/2018

Chương 3578: Khởi Hành Đi Xa 28/03/2018

Chương 3577: Viễn Hoang Thánh Nhân (Hạ) 28/03/2018

Chương 3576: Viễn Hoang Thánh Nhân (Thượng) 28/03/2018

Chương 3575: Tam Tiên Thụ 28/03/2018

Chương 3574: Nội Tình Của Trường Sinh Cốc (Hạ) 28/03/2018

Chương 3573: Nội Tình Của Trường Sinh Cốc (Thượng) 28/03/2018

Chương 3572: Xảo Tiếu Thiến Hề 28/03/2018

Chương 3571: Ôm Người Đẹp Vào Lòng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3570: Ôm Người Đẹp Vào Lòng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3569: Không Có Gì Là Bất Tử Hết 28/03/2018

Chương 3568: Lấy Chết Hứa Hẹn (Hạ) 28/03/2018

Chương 3567: Lấy Chết Hứa Hẹn (Thượng) 28/03/2018

Chương 3566: Chó Mất Chủ 28/03/2018

Chương 3565: Tái Tạo (Hạ) 28/03/2018

Chương 3564: Tái Tạo (Thượng) 28/03/2018

Chương 3563: Cái Gì Gọi Là Vô Địch 28/03/2018

Chương 3562: Ngăn Cơn Sóng Dữ (Hạ) 28/03/2018

Chương 3561: Ngăn Cơn Sóng Dữ (Thượng) 28/03/2018

Chương 3560: Di Phì Thực Nguyệt 28/03/2018

Chương 3559: Bạch Hổ Đoạn Ngọc (Hạ) 28/03/2018

Chương 3558: Bạch Hổ Đoạn Ngọc (Thượng) 28/03/2018

Chương 3557: Tâm Ma 28/03/2018

Chương 3556: Người Không Ai Có Thể Ngờ Tới 28/03/2018

Chương 3555: Võ Đạo Chiến Côn (Hạ) 28/03/2018

Chương 3554: Võ Đạo Chiến Côn (Thượng) 28/03/2018

Chương 3553: Quy Tố Bản Nguyên 28/03/2018

Chương 3552: Trấn Áp (Hạ) 28/03/2018

Chương 3551: Trấn Áp (Thượng) 28/03/2018

Chương 3550: Nam Lý Cổ Lãng 28/03/2018

Chương 3549: Một Chiêu Phân Thắng Bại (Hạ) 28/03/2018

Chương 3548: Một Chiêu Phân Thắng Bại (Thượng) 28/03/2018

Chương 3547: Hắc Hổ Đào Tâm 28/03/2018

Chương 3546: Nhấc Tay Bại Địch (Hạ) 28/03/2018

Chương 3545: Nhấc Tay Bại Địch (Thượng) 28/03/2018

Chương 3544: Thôn Phệ Thời Gian 28/03/2018

Chương 3543: Dung Luyện Không Gian 28/03/2018

Chương 3542: Liệt Thiên Chiến Giáp (Hạ) 28/03/2018

Chương 3541: Liệt Thiên Chiến Giáp (Thượng) 28/03/2018

Chương 3540: Liệt Thiên Cuồng Hủy 28/03/2018

Chương 3539: Mộc Nhân Hạng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3538: Mộc Nhân Hạng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3537: Đi Nhanh Vào 28/03/2018

Chương 3536: Bất Tử Thuật (Hạ) 28/03/2018

Chương 3535: Bất Tử Thuật (Thượng) 28/03/2018

Chương 3534: Lo Lắng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3533: Lo Lắng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3532: Khoảng Thời Gian Đó 28/03/2018

Chương 3531: Mắt Lớn (Hạ) 28/03/2018

Chương 3530: Mắt Lớn (Thượng) 28/03/2018

Chương 3529: Long Tượng Võ Thần 28/03/2018

Chương 3528: Con Mắt Đó (Hạ) 28/03/2018

Chương 3527: Con Mắt Đó (Thượng) 28/03/2018

Chương 3526: Đế Vẫn 28/03/2018

Chương 3525: Vào Đế Vẫn (Hạ) 28/03/2018

Chương 3524: Vào Đế Vẫn (Thượng) 28/03/2018

Chương 3523: Một Trận Chiến Khiến Mọi Người Run Rẩy 28/03/2018

Chương 3522: Viêm Kiếm (Hạ) 28/03/2018

Chương 3521: Viêm Kiếm (Thượng) 28/03/2018

Chương 3520: Bán Trọng Khí 28/03/2018

Chương 3519: Bảo Vật Áp Đáy Hòm Của Mộc Thiếu Thần (Hạ) 28/03/2018

Chương 3518: Bảo Vật Áp Đáy Hòm Của Mộc Thiếu Thần (Thượng) 28/03/2018

Chương 3517: Vạn Kiếm Vang Trời 28/03/2018

Chương 3516: Lôi Thần Cổ (Hạ) 28/03/2018

Chương 3515: Lôi Thần Cổ (Thượng) 28/03/2018

Chương 3514: Kiếm Sắc Bén Nhất 28/03/2018

Chương 3513: Tay Không Vồ Ưng 28/03/2018

Chương 3512: Cự Ưng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3511: Cự Ưng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3510: Chích Thủ Đồ Thần 28/03/2018

Chương 3509: Tinh Thần Thủy Tổ Đại Trận (Hạ) 28/03/2018

Chương 3508: Tinh Thần Thủy Tổ Đại Trận (Thượng) 28/03/2018

Chương 3507: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ) 28/03/2018

Chương 3506: Hùng Hổ Dọa Người (Thượng) 28/03/2018

Chương 3505: Phá Thức 28/03/2018

Chương 3504: Quỷ Thủ Địa (Hạ) 28/03/2018

Chương 3503: Quỷ Thủ Địa (Thượng) 28/03/2018

Chương 3502: Ngạo Khí Mười Phần 28/03/2018

Chương 3501: Đăng Cao Nhất Hô (Hạ) 28/03/2018

Chương 3500: Đăng Cao Nhất Hô (Thượng) 28/03/2018

Chương 3499: Cường Giả Tụ Hội 28/03/2018

Chương 3498: Vạn Phong Lĩnh (Hạ) 28/03/2018

Chương 3497: Vạn Phong Lĩnh (Thượng) 28/03/2018

Chương 3496: Thuế Biến 28/03/2018

Chương 3495: Chọc Phải Cái Đuôi Lớn Không Nên Chọc Nhất Trong Thiên Hạ (Hạ) 28/03/2018

Chương 3494: Chọc Phải Cái Đuôi Lớn Không Nên Chọc Nhất Trong Thiên Hạ (Thượng) 28/03/2018

Chương 3493: Thiếu 28/03/2018

Chương 3492: Thiếu 28/03/2018

Chương 3491: Thiếu 28/03/2018

Chương 3490: Thiếu 28/03/2018

Chương 3489: Cự Quy (Thượng) 28/03/2018

Chương 3488: Vân Độ Ưng Thần 28/03/2018

Chương 3487: Lời Đồn Về Trọng Khí (Hạ) 28/03/2018

Chương 3486: Lời Đồn Về Trọng Khí (Thượng) 28/03/2018

Chương 3485: Đỉnh Hào 28/03/2018

Chương 3484: Sự Khủng Bố Của Tử Vong (Hạ) 28/03/2018

Chương 3483: Sự Khủng Bố Của Tử Vong (Thượng) 28/03/2018

Chương 3482: Tử Vong 28/03/2018

Chương 3481: Thủ Trích Tinh Thần (Hạ) 28/03/2018

Chương 3480: Thủ Trích Tinh Thần (Thượng) 28/03/2018

Chương 3479: Cự Nhân 28/03/2018

Chương 3478: Thủy Tổ Chân Huyết (Hạ) 28/03/2018

Chương 3477: Thủy Tổ Chân Huyết (Thượng) 28/03/2018

Chương 3476: Trọng Kiếm Vô Địch 28/03/2018

Chương 3475: Trọng Kiếm (Hạ) 28/03/2018

Chương 3474: Trọng Kiếm (Thượng) 28/03/2018

Chương 3473: Cô Độc Kiếm Thần 28/03/2018

Chương 3472: Ngạo Thị (Hạ) 28/03/2018

Chương 3471: Ngạo Thị (Thượng) 28/03/2018

Chương 3470: Một Kiếm Đồ Sát 28/03/2018

Chương 3469: Phong Thái Của Nữ Võ Thần (Hạ) 28/03/2018

Chương 3468: Phong Thái Của Nữ Võ Thần (Thượng) 28/03/2018

Chương 3467: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Hạ) 28/03/2018

Chương 3466: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Thượng) 28/03/2018

Chương 3465: Đại Đạo Không Thể Ngộ 28/03/2018

Chương 3464: Tế Thế Thảo Thần Thông (Hạ) 28/03/2018

Chương 3463: Tế Thế Thảo Thần Thông (Thượng) 28/03/2018

Chương 3462: Chúng Địch Tập Hợp 28/03/2018

Chương 3461: Một Khối Đạo Cốt (Hạ) 28/03/2018

Chương 3460: Một Khối Đạo Cốt (Thượng) 28/03/2018

Chương 3459: Cự Mạch 28/03/2018

Chương 3458: Thú Tuyền (Hạ) 28/03/2018

Chương 3457: Thú Tuyền (Thượng) 28/03/2018

Chương 3456: Thú Đản 28/03/2018

Chương 3455: Tệ Thú Thành Thần Bí (Hạ) 28/03/2018

Chương 3454: Tệ Thú Thành Thần Bí (Thượng) 28/03/2018

Chương 3453: Tệ Thú Thành, Xuất Phát 28/03/2018

Chương 3452: Thú Triều 28/03/2018

Chương 3451: Tiền Xài Vặt (Hạ) 28/03/2018

Chương 3450: Tiền Xài Vặt (Thượng) 28/03/2018

Chương 3449: So Giàu 28/03/2018

Chương 3448: Nhượng Bộ Lui Binh (Hạ) 28/03/2018

Chương 3447: Nhượng Bộ Lui Binh (Thượng) 28/03/2018

Chương 3446: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Hạ) 28/03/2018

Chương 3445: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Thượng) 28/03/2018

Chương 3444: Ma Đao Thái Tử 28/03/2018

Chương 3443: Thân Phận Như Mê (Hạ) 28/03/2018

Chương 3442: Thân Phận Như Mê (Thượng) 28/03/2018

Chương 3441: Bàn Long công tử 28/03/2018

Chương 3440: Vô Thượng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3439: Vô Thượng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3438: Hương Tượng Độ Giang 28/03/2018

Chương 3437: Bễ Nghễ (Hạ) 28/03/2018

Chương 3436: Bễ Nghễ (Thượng) 28/03/2018

Chương 3435: Phản Kháng 28/03/2018

Chương 3434: Truy Phong Thần Ẩu (Hạ) 28/03/2018

Chương 3433: Truy Phong Thần Ẩu (Thượng) 28/03/2018

Chương 3432: Tệ Thú Thành 28/03/2018

Chương 3431: Một Kiếm Phong Tình (Hạ) 28/03/2018

Chương 3430: Một Kiếm Phong Tình (Thượng) 28/03/2018

Chương 3429: Gặp Lại Cố Nhân (Hạ) 28/03/2018

Chương 3428: Gặp Lại Cố Nhân (Thượng) 28/03/2018

Chương 3427: Ta Muốn Giết Người, Ai Có Thể Cản Nổi 28/03/2018

Chương 3426: Một Kiếm Trảm Ngàn Địch (Hạ) 28/03/2018

Chương 3425: Một Kiếm Trảm Ngàn Địch (Thượng) 28/03/2018

Chương 3424: Kẻ Thù Đều Tới Đông Đủ 28/03/2018

Chương 3423: Cưu Chiếm Tổ Thước (Hạ) 28/03/2018

Chương 3422: Cưu Chiếm Tổ Thước (Thượng) 28/03/2018

Chương 3421: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Hạ) 28/03/2018

Chương 3420: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Thượng) 28/03/2018

Chương 3419: Bóp Nát 28/03/2018

Chương 3418: Mê Tiên Điện Cuối Cùng 28/03/2018

Chương 3417: Chu Chí Khôn 28/03/2018

Chương 3416: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Hạ) 28/03/2018

Chương 3415: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Thượng) 28/03/2018

Chương 3414: Chìa Khóa Vàng 28/03/2018

Chương 3413: Mê Tiên Điện 28/03/2018

Chương 3412: Bão Táp (Hạ) 28/03/2018

Chương 3411: Bão Táp (Thượng) 28/03/2018

Chương 3410: Kiếm Trủng (Hạ) 28/03/2018

Chương 3409: Kiếm Trủng (Thượng) 28/03/2018

Chương 3408: Hương Tượng Độ Giang 28/03/2018

Chương 3407: Bình Thành Công Tử (Hạ) 28/03/2018

Chương 3406: Bình Thành Công Tử (Thượng) 28/03/2018

Chương 3405: Cho Kiến Ăn 28/03/2018

Chương 3404: Gọi Địa Chủ (Hạ) 28/03/2018

Chương 3403: Gọi Địa Chủ (Thượng) 27/03/2018

Chương 3402: Cách Mở Kim Tiễn Lạc Địa 27/03/2018

Chương 3401: Đo Thiên Địa Này Một Phen 27/03/2018

Chương 3400: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Hạ) 27/03/2018

Chương 3399: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Thượng) 27/03/2018

Chương 3398: Một Hồi Giao Dịch Không Phải Là Giao Dịch (Hạ) 27/03/2018

Chương 3397: Một Hồi Giao Dịch Không Phải Là Giao Dịch (Thượng) 27/03/2018

Chương 3396: Nên Trả Nợ Rồi 27/03/2018

Chương 3395: Dương Minh Tán Nhân Cùng Trường Sinh Chân Nhân (Hạ) 27/03/2018

Chương 3394: Dương Minh Tán Nhân Cùng Trường Sinh Chân Nhân (Thượng) 27/03/2018

Chương 3393: Đại Điển Bắt Đầu (Hạ) 27/03/2018

Chương 3392: Đại Điển Bắt Đầu (Thượng) 27/03/2018

Chương 3391: Biến Thành Tro Bụi 27/03/2018

Chương 3390: Phản Công (Hạ) 27/03/2018

Chương 3389: Phản Công (Thượng) 27/03/2018

Chương 3388: Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ 27/03/2018

Chương 3387: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn (Hạ) 27/03/2018

Chương 3386: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn (Thượng) 27/03/2018

Chương 3385: Sức Mạnh Cả Nước 27/03/2018

Chương 3384: Ai Mới Nắm Giữ Đại Thế (Hạ) 27/03/2018

Chương 3383: Ai Mới Nắm Giữ Đại Thế (Thượng) 27/03/2018

Chương 3382: Vạn Thọ Lão Quân (Hạ) 27/03/2018

Chương 3381: Vạn Thọ Lão Quân (Thượng) 27/03/2018

Chương 3380: Một Quyền Đập Nát 27/03/2018

Chương 3379: Trường Sinh Thể (Hạ) 27/03/2018

Chương 3378: Trường Sinh Thể (Thượng) 27/03/2018

Chương 3377: Động Mạch 27/03/2018

Chương 3376: Ngân Long Cự Giáp (Hạ) 27/03/2018

Chương 3375: Ngân Long Cự Giáp (Thượng) 27/03/2018

Chương 3374: Đằng Mộc Cự Nhân 27/03/2018

Chương 3373: Rễ Già Có Khắp Mọi Nơi (Hạ) 27/03/2018

Chương 3372: Rễ Già Có Khắp Mọi Nơi (Thượng) 27/03/2018

Chương 3371: Ba Mươi Sáu Long Tôn 27/03/2018

Chương 3370: Đan Đạo Của Phong Tiếu Trần (Hạ) 27/03/2018

Chương 3369: Đan Đạo Của Phong Tiếu Trần (Thượng) 27/03/2018

Chương 3368: Thiên Nộ Nhất Kiếm 27/03/2018

Chương 3367: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Hạ) 27/03/2018

Chương 3366: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Thượng) 27/03/2018

Chương 3365: Một Cước Đạp Xuống 27/03/2018

Chương 3364: Hạo Chiến Lão Tổ (Hạ) 26/03/2018

Chương 3363: Hạo Chiến Lão Tổ (Thượng) 26/03/2018

Chương 3362: Soán Vị Đoạt Quyền 26/03/2018

Chương 3361: Đại Điển Tế Tự Bắt Đầu (Hạ) 26/03/2018

Chương 3360: Đại Điển Tế Tự Bắt Đầu (Thượng) 26/03/2018

Chương 3359: Chiến Cổ Lôi (Hạ) 26/03/2018

Chương 3358: Chiến Cổ Lôi (Thượng) 26/03/2018

Chương 3357: Khúc Nhạc Dạo Trước Cơn Bão 26/03/2018

Chương 3356: Ai Mới Là Người Không Trêu Chọc Nổi 26/03/2018

Chương 3355: Sát Phạt (Hạ) 26/03/2018

Chương 3354: Sát Phạt (Thượng) 26/03/2018

Chương 3353: Sinh Mệnh Áo Nghĩa 26/03/2018

Chương 3352: Quỳ Sát (Hạ) 26/03/2018

Chương 3351: Quỳ Sát (Thượng) 26/03/2018

Chương 3350: Đan Vương Phong Tiếu Trần (Hạ) 26/03/2018

Chương 3349: Đan Vương Phong Tiếu Trần (Thượng) 26/03/2018

Chương 3348: Nén Nhang Thứ Nhất 26/03/2018

Chương 3347: Ngân Long Quân Đoàn (Hạ) 26/03/2018

Chương 3346: Ngân Long Quân Đoàn (Thượng) 26/03/2018

Chương 3345: Lăn 26/03/2018

Chương 3344: Thanh Hạo Thần Châu 26/03/2018

Chương 3343: Mộc Đố Sắt (Hạ) 26/03/2018

Chương 3342: Mộc Đố Sắt. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3341: Một Tiếng Cười Của Mỹ Nhân. 17/01/2018

Chương 3340: Tranh Nhau Nụ Cười Của Mỹ Nhân. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3339: Tranh Nhau Nụ Cười Của Mỹ Nhân. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3338: Đào Một Cái Động. 17/01/2018

Chương 3337: Lãnh Tràng Vương. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3336: Lãnh Tràng Vương. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3335: Tùng Tháp Đạo Quả. 17/01/2018

Chương 3334: Dược Lư. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3333: Dược Lư. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3332: Tế Tự. 17/01/2018

Chương 3331: Nhìn Xuống. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3330: Nhìn Xuống. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3329: Chân Thần Như Sâu Bọ. 17/01/2018

Chương 3328: Tiêu Quốc Sư. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3327: Tiêu Quốc Sư. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3326: Đập Chết Ngươi. 17/01/2018

Chương 3325: Thưởng Các Ngươi Đấy, Cút! 17/01/2018

Chương 3324: Vạn Thọ Quốc Đến Cầu Thân. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3323: Vạn Thọ Quốc Đến Cầu Thân. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3322: Nguy Cơ Tới Rồi. 17/01/2018

Chương 3321: Đại Sư Huynh Rất Được Hoan Nghênh. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3320: Đại Sư Huynh Rất Được Hoan Nghênh. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3319: Hàn Độc Đáng Sợ. 17/01/2018

Chương 3318: Ai Mới Là Lang Băm. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3317: Ai Mới Là Lang Băm. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3316: Quỷ Ngao Sắt. 17/01/2018

Chương 3315: Khí Thịnh Lăng Nhân. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3314: Khí Thịnh Lăng Nhân. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3313: Độc Vương. 17/01/2018

Chương 3312: Nữ Thần Y Lãnh Ngạo. 17/01/2018

Chương 3311: Tiên Nhụy Sinh Bệnh. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3310: Tiên Nhụy Sinh Bệnh. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3309: Sư Muội Ranh Ma. 17/01/2018

Chương 3308: Bách Hoa cốc. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3307: Bách Hoa cốc. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3306: Vào Trường Sinh Cốc. 17/01/2018

Chương 3305: Trường Sinh Chân Nhân. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3304: Trường Sinh Chân Nhân. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3303: Tạm Thời Chia Tay. 17/01/2018

Chương 3302: Ngôi Sao Hỏa Nguyên. 17/01/2018

Chương 3301: Vũ Tổ Mười Hai Thức. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3300: Vũ Tổ Mười Hai Thức. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3299: Hỏa Nguyên Thế Giới. 17/01/2018

Chương 3298: Xuyên Qua. (2) 17/01/2018

Chương 3297: Xuyên Qua. (1) 17/01/2018

Chương 3296: Độc Chiếm. 17/01/2018

Chương 3295: Ngạo Thị Quần Hùng. 17/01/2018

Chương 3294: Hỏa Nguyên Chi Liên. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3293: Hỏa Nguyên Chi Liên. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3292: Hồi Xuân công tử 17/01/2018

Chương 3291: Tơ bạc 17/01/2018

Chương 3290: Gặm bùn 17/01/2018

Chương 3289: Lật lọng 17/01/2018

Chương 3288: Tùy tiện đào 17/01/2018

Chương 3287: Đào Đông Hỏa Trùng 17/01/2018

Chương 3286: Liếc mắt đưa tình 17/01/2018

Chương 3285: Hỏa nguyên chi địa 17/01/2018

Chương 3284: Lên đường. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3283: Lên đường. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3282: Băng hỏa lưỡng trọng thiên 17/01/2018

Chương 3281: Giằng co kịch liệt 17/01/2018

Chương 3280: Võ Băng Ngưng 17/01/2018

Chương 3279: Hiệp định. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3278: Hiệp định. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3277: Sống chết tùy quyết định 17/01/2018

Chương 3276: Tập sát 17/01/2018

Chương 3275: Vô song 17/01/2018

Chương 3274: Một kiếm định Càn Khôn. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3273: Một kiếm định Càn Khôn. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3272: Khó khăn ập đến 17/01/2018

Chương 3271: Ngoại địch xâm nhập 17/01/2018

Chương 3269: Trường sinh đan. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3268: Trường sinh đan. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3267: Đạo nguyên 17/01/2018

Chương 3266: Cây già 17/01/2018

Chương 3265: Nhà đá dưới lòng đất 17/01/2018

Chương 3264: Nghiền áp 17/01/2018

Chương 3263: Oan hồn. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3262: Oan hồn. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3261: Nộ tiên kiếm 17/01/2018

Chương 3260: Chân Thần cửu trọng thiên 17/01/2018

Chương 3259: Cuồng Huyết Tam Thần 17/01/2018

Chương 3258: Cuồng Ma Huyết Phệ. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3257: Lên trời 17/01/2018

Chương 3256: Bát Thượng 17/01/2018

Chương 3255: Giơ tay thành mây khói 17/01/2018

Chương 3254: Thánh tổ của Bành gia 17/01/2018

Chương 3253: Thật thật giả giả. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3252: Thật thật giả giả. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3251: Đao Liệt Thần 17/01/2018

Chương 3250: Phân tranh 17/01/2018

Chương 3249: Cuồng Đế Thương 17/01/2018

Chương 3248: Chân Thần. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3247: Chân Thần. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3246: Kiếm đạo vô địch 17/01/2018

Chương 3245: Xích Tước Đế Kính 17/01/2018

Chương 3244: Ung dung tản bộ 17/01/2018

Chương 3243: Một kiếm đồ ngàn người. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3242: Một kiếm đồ ngàn người. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3241: Cuồng bá 17/01/2018

Chương 3240: Cuồng Thần kiếm đạo 17/01/2018

Chương 3239: Long Tu Tiên. 17/01/2018

Chương 3238: Trần Thái Hợp. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3237: Trần Thái Hợp. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3236: Phong Cuồng Bạo Kiếm. 17/01/2018

Chương 3235: Liệt Hỏa Lung. (Hạ) 17/01/2018

Chương 3234: Liệt Hỏa Lung. (Thượng) 17/01/2018

Chương 3233: Cuồng Bá Kình. 17/01/2018

Chương 3232: Uy Bức 13/09/2017

Chương 3231: Gió nổi (hạ) 13/09/2017

Chương 3230: Gió nổi (thượng) 13/09/2017

Chương 3229: Cổ Từ 13/09/2017

Chương 3228: Đạo cơ (hạ) 13/09/2017

Chương 3227: Đạo cơ (thượng) 13/09/2017

Chương 3226: Khuyết Nha Sơn 13/09/2017

Chương 3225: Tới đây vì cái gì 13/09/2017

Chương 3224: Ta là ta (hạ) 13/09/2017

Chương 3223: Ta là ta (thượng) 13/09/2017

Chương 3222: Rót Rượu 31/03/2017

Chương 3221: Tức Giận (Hạ) 31/03/2017

Chương 3220: Tức Giận (Thượng) 20/03/2017

Chương 3219: Phi Phượng Tướng Quân 20/03/2017

Chương 3218: Cáo Mượn Oai Hùm 20/03/2017

Chương 3217: Ngân Hồ (Hạ) 20/03/2017

Chương 3216: Ngân Hồ (Thượng) 20/03/2017

Chương 3215: Lại Vả Miệng 20/03/2017

Chương 3214: Không Biết Sống Chết 20/03/2017

Chương 3213: Huyết Nhân Sâm Xuất Thế (Hạ) 20/03/2017

Chương 3212: Huyết Nhân Sâm Xuất Thế (Thượng) 20/03/2017

Chương 3211: Cuồng Thần Kiếm Đạo 20/03/2017

Chương 3210: Cuồng Ma Huyết Phệ 20/03/2017

Chương 3209: Thiên Đức Chân Thần (Hạ) 20/03/2017

Chương 3208: Thiên Đức Chân Thần (Thượng) 20/03/2017

Chương 3207: Di Sản 20/03/2017

Chương 3206: Tiền Không Thành Vấn Đề 20/03/2017

Chương 3205: Trân Bảo Các (Hạ) 20/03/2017

Chương 3204: Trân Bảo Các (Thượng) 20/03/2017

Chương 3203: Một Câu Chuyện Kinh Hoàng 20/03/2017

Chương 3202: Một Câu Vô Giá 20/03/2017

Chương 3201: Ai Có Thể Đánh Động Hắn 20/03/2017

Chương 3200: Lão Nhân Thần Bí (Hạ) 20/03/2017

Chương 3199: Lão Nhân Thần Bí (Thượng) 20/03/2017

Chương 3198: Vào Cửa Hàng Kiêu Hoành 20/03/2017

Chương 3197: Mỹ Nhân Hầu Hạ 20/03/2017

Chương 3196: Lật Ra Trang Sách Mới 20/03/2017

Chương 3195: Mở Lại Thể Thư 20/03/2017

Chương 3194: Cuồng Tổ Tư Tàng 20/03/2017

Chương 3193: Hoàng Hậu Vương Hàm 20/03/2017

Chương 3192: Hoàng Đình 20/03/2017

Chương 3191: Kiêu Hoành Thương Hành 20/03/2017

Chương 3190: Cuồng Đình Đạo Thống 20/03/2017

Chương 3188: Mở Ra Kỷ Nguyên Mới 20/03/2017

Chương 3187: Chu Tư Tĩnh 20/03/2017

Chương 3186: Tổ Tiên Sống Lại 20/03/2017

Chương 3185: Đại Kiếm Môn 20/03/2017

Chương 3184: Vượt Qua 20/03/2017

Chương 3183: Tam Ảnh Đồng Hành 20/03/2017

Chương 3182: Trứng Chạy Mất Rồi 20/03/2017

Chương 3181: Thiên Tru Hải Dương 20/03/2017

Chương 3180: Khải Trình 20/03/2017

Chương 3179: Đàm Tiếu Phong Thanh 20/03/2017

Chương 3178: Một Kỳ Tích 20/03/2017

Chương 3177: Đạo Tranh Một Hơi 20/03/2017

Chương 3176: Bá Giả 20/03/2017

Chương 3175: Ngưu Thủ Thượng Thần 20/03/2017

Chương 3174: Trích Nguyệt Tiên Tử 20/03/2017

Chương 3173: Đại Thế Nhiều Gian Khó 20/03/2017

Chương 3172: Lại Thấy Người Bí Ẩn 20/03/2017

Chương 3171: Tân Tiên Đế 20/03/2017

Chương 3170: Trận Pháp Vô Song 20/03/2017

Chương 3169: Đồ Tiên Đế Trận 20/03/2017

Chương 3168: Tổ Sào 20/03/2017

Chương 3167: Thế Giới Không Thể Tồn Tại 20/03/2017

Chương 3166: Chuẩn Bị Lên Đường 20/03/2017

Chương 3165: Nói Chuyện Trước Lúc Chia Tay 20/03/2017

Chương 3164: Cấp Độ Cao Nhất 20/03/2017

Chương 3163: Thế Gian Có Tên Chăng 20/03/2017

Chương 3162: Kinh Hoàng Thật Sự 20/03/2017

Chương 3161: Một Thế Giới 20/03/2017

Chương 3160: Cả Thế Gian Im Lặng 20/03/2017

Chương 3159: Đại Chiến Kết Thúc 20/03/2017

Chương 3158: Giao Dịch 20/03/2017

Chương 3157: Đồ Bá Chủ 20/03/2017

Chương 3156: Đòn Sát Thủ Thật Sự 20/03/2017

Chương 3155: Vạn Thế Chân Cốt 20/03/2017

Chương 3154: Uy Hiếp 20/03/2017

Chương 3153: Đoạt Tử Quan 20/03/2017

Chương 3152: Hồi Mã Thương 20/03/2017

Chương 3151: Thiên Bảo Vô Địch 20/03/2017

Chương 3150: Tử Quan 20/03/2017

Chương 3149: Quang Minh Ma Đế 20/03/2017

Chương 3148: Thiên Tru 20/03/2017

Chương 3147: Thế Đạo 20/03/2017

Chương 3146: Vị Thế Đế Thứ Hai 20/03/2017

Chương 3145: Bình Loạn Quyết 20/03/2017

Chương 3144: Quy Phàm Cổ Thần 20/03/2017

Chương 3143: Ai Lại Tính Toán 20/03/2017

Chương 3142: Ngân Trụ Tiên Giáp 20/03/2017

Chương 3141: Giết Đến Cuồng Bạo 20/03/2017

Chương 3140: Cứng Rắn Đỡ 20/03/2017

Chương 3139: Chủ Thiên Đình 20/03/2017

Chương 3138: Đánh Bạo Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3137: Thất Dạ Đạo 20/03/2017

Chương 3136: Độc Chiến Chúng Đế 20/03/2017

Chương 3135: Chính Thống Của Bách Tộc 20/03/2017

Chương 3134: Sắp Đại Chiến 20/03/2017

Chương 3133: Nhân Hiền Tiên Đế 20/03/2017

Chương 3132: Thôn Nhật Tiên Đế 20/03/2017

Chương 3131: Thương Thiên Điện 20/03/2017

Chương 3130: Gặp Lại Thế Đế 20/03/2017

Chương 3129: Nhất Diệp Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3128: Đào Thọ Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3127: Tiên Đế Kinh Hồn 20/03/2017

Chương 3126: Thì Quang Chi Nhãn 20/03/2017

Chương 3125: Sư Đầu Nhân 20/03/2017

Chương 3124: Xâm Nhập Thiên Thần Thư Viện 20/03/2017

Chương 3123: Đại Chiến Bắt Đầu 20/03/2017

Chương 3122: Thiên Quyền Đế Chỉ 20/03/2017

Chương 3121: Chúng Thần Điện 20/03/2017

Chương 3120: Phù Thạch Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3119: Bách Luyện Tiên Đế 20/03/2017

Chương 3118: Tai Nạn Ập Đến 20/03/2017

Chương 3117: Yên Tĩnh Trước Bão Táp 20/03/2017

Chương 3116: Cửu U Cuồng Ngao 20/03/2017

Chương 3115: Nhân Thánh Trả Thù 20/03/2017

Chương 3114: Nhân Thánh Đến Rồi 20/03/2017

Chương 3113: Nghiền Áp 20/03/2017

Chương 3112: Chém Giết 20/03/2017

Chương 3111: Cái Đuôi Hồ Ly 20/03/2017

Chương 3110: Giành Thư Phòng 20/03/2017

Chương 3109: Đại Sát Bát Phương 20/03/2017

Chương 3108: Mãnh Thú Cuồng Triều 20/03/2017

Chương 3107: Lòng Có Ý Xấu 20/03/2017

Chương 3106: Cổ Thế Giới 20/03/2017

Chương 3105: Tai Nạn Ập Đến 20/03/2017

Chương 3104: Mười Bốn 20/03/2017

Chương 3103: Mặc Thiên Quân 20/03/2017

Chương 3102: Tiên Vương Đến Nghe Giảng 20/03/2017

Chương 3101: Ai Đến Nghe Giảng 20/03/2017

Chương 3100: Tài Hoa Tuyệt Thế 20/03/2017

Chương 3099: Giảng Bài 20/03/2017

Chương 3098: Hoa Đại Đạo 20/03/2017

Chương 3097: Đạo Tràng 20/03/2017

Chương 3096: Nam Đế Thành Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3095: Nam Đế 20/03/2017

Chương 3094: Cổ Khải Hàng Khiêu Chiến (2) 20/03/2017

Chương 3093: Cổ Khải Hàng Khiêu Chiến (1) 20/03/2017

Chương 3092: Gió Mưa Sắp Đến 20/03/2017

Chương 3091: Phi Tiên Đế Tử 20/03/2017

Chương 3090: Lão Sư Tốt (2) 20/03/2017

Chương 3089: Lão Sư Tốt (1) 20/03/2017

Chương 3088: Cổ Khải Hàng 20/03/2017

Chương 3087: Tùy Tay Bắt Giữ 20/03/2017

Chương 3086: Vào Sát Hải 20/03/2017

Chương 3085: Khiêu Chiến (2) 20/03/2017

Chương 3084: Khiêu Chiến (1) 20/03/2017

Chương 3083: Nói Chuyện Thị Phi Trước Thất Sát Tháp 20/03/2017

Chương 3082: Thất Sát Tháp 20/03/2017

Chương 3081: Nhớ Ngày Xưa (2) 20/03/2017

Chương 3080: Nhớ Ngày Xưa (1) 20/03/2017

Chương 3079: Đun Trà Nhấm Nháp 20/03/2017

Chương 3078: Tùy Tay Hái Tiên Trà 20/03/2017

Chương 3077: Khiêu Khích 20/03/2017

Chương 3076: Túng Thiên Thiếu Chủ (2) 20/03/2017

Chương 3075: Túng Thiên Thiếu Chủ (1) 20/03/2017

Chương 3074: Đại Đạo Trà 20/03/2017

Chương 3073: Tham Đạo Ngộ Diệu 20/03/2017

Chương 3072: Vào Vườn Trà (2) 20/03/2017

Chương 3071: Vào Vườn Trà (1) 20/03/2017

Chương 3070: Vườn Trà 20/03/2017

Chương 3069: Bạo Đánh 20/03/2017

Chương 3068: Khiêu Khích (2) 20/03/2017

Chương 3067: Khiêu Khích (1) 20/03/2017

Chương 3066: Diệp Diệu Tuyết 20/03/2017

Chương 3065: Đạo Chi Bá 20/03/2017

Chương 3064: Vừa Gặp Đã Thương 20/03/2017

Chương 3063: Mai Tố Dao (2) 20/03/2017

Chương 3062: Mai Tố Dao (1) 20/03/2017

Chương 3061: Diệu Thiền Đến Từ Cửu Giới 20/03/2017

Chương 3060: Hội Phẩm Trà 20/03/2017

Chương 3059: Một Bàn Tay Tát Bay (2) 20/03/2017

Chương 3058: Một Bàn Tay Tát Bay (1) 20/03/2017

Chương 3057: Tâm Sự Của Đào Đình 20/03/2017

Chương 3056: Tu La 20/03/2017

Chương 3055: Lục Kiếm Thiểu Hoàng (2) 20/03/2017

Chương 3054: Lục Kiếm Thiểu Hoàng (1) 20/03/2017

Chương 3053: Hợp Bích Song Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3052: Một Ánh Mắt Ngoái Nhìn Từ Vạn Cổ 20/03/2017

Chương 3051: Chữ Trong Sách Có Căn Nhà Vàng 20/03/2017

Chương 3050: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (2) 20/03/2017

Chương 3049: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (1) 20/03/2017

Chương 3048: Tấm Mặt Na Da Người Thần Bí 20/03/2017

Chương 3047: Truyệnđế Báchương 3047 Chương 3047: Thân Phận Của Lưu Kim Thắng (2) 20/03/2017

Chương 3046: Thân Phận Của Lưu Kim Thắng (1) 20/03/2017

Chương 3045: Mỗi Người Đều Có Bí Mật Nhỏ 20/03/2017

Chương 3044: Ba Học Sinh (2) 20/03/2017

Chương 3043: Ba Học Sinh (1) 20/03/2017

Chương 3042: Một Truyền Kỳ 20/03/2017

Chương 3041: Dạ Hân Tuyết (2) 20/03/2017

Chương 3040: Dạ Hân Tuyết (1) 20/03/2017

Chương 3039: Thư Phòng 20/03/2017

Chương 3038: Ra Oai Phủ Đầu (2) 20/03/2017

Chương 3037: Ra Oai Phủ Đầu (1) 20/03/2017

Chương 3036: Tới Học Viện Thiên Thần (2) 20/03/2017

Chương 3035: Tới Học Viện Thiên Thần (1) 20/03/2017

Chương 3034: Gặp Lại Đào Đình 20/03/2017

Chương 3033: Thiên Tài Lớp Lớp 20/03/2017

Chương 3032: Thiên Thần Thư Viện (2) 20/03/2017

Chương 3031: Thiên Thần Thư Viện (1) 20/03/2017

Chương 3030: Vũ Thiên Tuyền 20/03/2017

Chương 3029: Nhân Thánh Thành Tiên Vương 20/03/2017

Chương 3028: Trách Nhiệm Của Đại Đế (2) 20/03/2017

Chương 3027: Trách Nhiệm Của Đại Đế (1) 20/03/2017

Chương 3026: Lão Ma 20/03/2017

Chương 3025: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (2) 20/03/2017

Chương 3024: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1) 20/03/2017

Chương 3023: Đào Đình 20/03/2017

Chương 3022: Đào Thôn 20/03/2017

Chương 3021: Biệt Ly 20/03/2017

Chương 3020: Tiếp Dẫn 20/03/2017

Chương 3019: Kho Báu Kinh Thiên 20/03/2017

Chương 3018: Thánh Quang Không Bao Giờ Diệt (2) 20/03/2017

Chương 3017: Thánh Quang Không Bao Giờ Diệt (1) 20/03/2017

Chương 3016: Kết Thúc 20/03/2017

Chương 3015: Da Người 20/03/2017

Chương 3014: Trấn Sát 20/03/2017

Chương 3013: Bộ Chiến Tiên Đế (2) 20/03/2017

Chương 3012: Bộ Chiến Tiên Đế (1) 20/03/2017

Chương 3011: Tuế Nguyệt Luân 20/03/2017

Chương 3010: Đạo Tâm Vô Địch 20/03/2017

Chương 3009: Minh Độ Tiên Đế 20/03/2017

Chương 3008: Tàm Long Tiên Đế (2) 20/03/2017

Chương 3007: Tàm Long Tiên Đế (1) 20/03/2017

Chương 3006: Nghĩ Đại Thế 20/03/2017

Chương 3005: Đi Ra Từ Quá Khứ 20/03/2017

Chương 3004: Vượt Tương Lai Đi Tới 20/03/2017

Chương 3003: Luân Hồi Chi Nhãn (2) 20/03/2017

Chương 3002: Luân Hồi Chi Nhãn (1) 20/03/2017

Chương 3001: Ta Sinh Hắc Ám 20/03/2017

Chương 3000: Quang Minh Quyết Đấu Hắc Ám 20/03/2017

Chương 2999: Cuộc Chiến Ngược Dòng Thời Gian 20/03/2017

Chương 2998: Thánh Giả Vô Địch (2) 20/03/2017

Chương 2997: Thánh Giả Vô Địch (1) 20/03/2017

Chương 2996: Kẻ Thù Vạn Cổ 20/03/2017

Chương 2995: Luận Vạn Cổ 20/03/2017

Chương 2994: Luân Hồi Hoang Tổ 20/03/2017

Chương 2993: Mười Bảy Vị Đại Đế Giá Lâm (2) 20/03/2017

Chương 2992: Mười Bảy Vị Đại Đế Giá Lâm (1) 20/03/2017

Chương 2991: Luyện Huyết 20/03/2017

Chương 2990: Chém Đại Đế! Đồ Chúng Thần 04/02/2017

Chương 2989: Ăn Một Cục Gạch Của Ta 04/02/2017

Chương 2988: Ngã Theo Chiều Gió (2) 04/02/2017

Chương 2987: Ngã Theo Chiều Gió (1) 04/02/2017

Chương 2986: Lê Thiên Trùng 04/02/2017

Chương 2985: Thánh Quang, Ta Vẫn Còn Đây 04/02/2017

Chương 2984: Bốn Đế Đấu Với Bốn Hung 04/02/2017

Chương 2983: Tứ Hung Của Viễn Hoang (2) 04/02/2017

Chương 2982: Tứ Hung Của Viễn Hoang (1) 04/02/2017

Chương 2981: Ngạo Thị Quần Hùng 04/02/2017

Chương 2980: Vả Miệng 04/02/2017

Chương 2979: Ngự Long Thượng Thần (2) 04/02/2017

Chương 2978: Ngự Long Thượng Thần (1) 04/02/2017

Chương 2977: Uy Hiếp Thiên Hạ 04/02/2017

Chương 2976: Tiêu Tiễn Ma Đế 04/02/2017

Chương 2975: Bày Đại Cục 04/02/2017

Chương 2974: Lai Lịch Của Huyết Di Tộc (2) 04/02/2017

Chương 2973: Lai Lịch Của Huyết Di Tộc (1) 04/02/2017

Chương 2972: Lại Gặp Huyết Di Tộc 04/02/2017

Chương 2971: Chỉ Điểm Kim Qua 04/02/2017

Chương 2970: Kim Qua Bái Kiến 04/02/2017

Chương 2969: Kim Qua Thành Đại Đế 04/02/2017

Chương 2968: Chịu Tải Thiên Mệnh (2) 04/02/2017

Chương 2967: Chịu Tải Thiên Mệnh (1) 04/02/2017

Chương 2966: Chém Giết Đại Đế 04/02/2017

Chương 2965: Nghiền Áp Đại Đế 04/02/2017

Chương 2964: Huyết Mệnh 04/02/2017

Chương 2963: Bàn Tay Hất Bay (2) 04/02/2017

Chương 2962: Bàn Tay Hất Bay (1) 04/02/2017

Chương 2961: Đòn Sát Thủ Của Cuồng Thiểu Thiên Đế 04/02/2017

Chương 2960: Thực Lực Của Thích Hồn Lâm 04/02/2017

Chương 2959: Lại Gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (2) 04/02/2017

Chương 2958: Lại Gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (1) 04/02/2017

Chương 2957: Đại Thế Do Ai Gánh 04/02/2017

Chương 2956: Ước Định 04/02/2017

Chương 2955: Bốn Thiên Đế 04/02/2017

Chương 2954: Lựa Chọn Của Thiên Hoàng Công Chúa (2) 04/02/2017

Chương 2953: Lựa Chọn Của Thiên Hoàng Công Chúa (1) 04/02/2017

Chương 2952: Bạch Cốt Cự Vượn 04/02/2017

Chương 2951: Giơ Tay Đánh Lui Đại Đế 04/02/2017

Chương 2950: Thượng Thần Quyết Đấu Đại Đế (2) 04/02/2017

Chương 2949: Thượng Thần Quyết Đấu Đại Đế (1) 04/02/2017

Chương 2948: Hung Nan 04/02/2017

Chương 2947: Quái Thú 04/02/2017

Chương 2946: Thiên Tàng Kim Thủy 04/02/2017

Chương 2945: Thánh Nhân (2) 04/02/2017

Chương 2944: Thánh Nhân (1) 04/02/2017

Chương 2943: Đại Đế Cùng Thượng Thần, Ai Mạnh Ai Yếu 04/02/2017

Chương 2942: Quy Phàm Cổ Thần 04/02/2017

Chương 2941: Cuồng Thiểu Thiên Đế (2) 04/02/2017

Chương 2940: Cuồng Thiểu Thiên Đế (1) 18/01/2017

Chương 2939: Vô Luân Ma Đế 18/01/2017

Chương 2938: Viễn Hoang Hung Hiểm 18/01/2017

Chương 2937: Dũng Sĩ Biến Ác Long (2) 18/01/2017

Chương 2936: Dũng Sĩ Biến Ác Long (1) 18/01/2017

Chương 2935: Hào Khí Kim Qua 18/01/2017

Chương 2934: Tộc Huyết Di 18/01/2017

Chương 2933: Đến Viễn Hoang 18/01/2017

Chương 2932: Võ Thất (2) 18/01/2017

Chương 2931: Võ Thất (1) 18/01/2017

Chương 2930: Võ Phượng Ảnh Đổi Khác 18/01/2017

Chương 2929: Luận Đại Thế 18/01/2017

Chương 2928: Gặp Gỡ Bí Mật Nhất (2) 18/01/2017

Chương 2927: Gặp Gỡ Bí Mật Nhất (1) 18/01/2017

Chương 2926: Đại Đế Sau Lưng Số Hiệu Vạn Cổ 18/01/2017

Chương 2925: Thích Hồn Lâm 18/01/2017

Chương 2924: Nhất Phật Diệt Vạn Pháp 18/01/2017

Chương 2923: Ngự Long Kỵ (2) 18/01/2017

Chương 2922: Ngự Long Kỵ (1) 18/01/2017

Chương 2921: Một Chân Giẫm Chết Thượng Thần 18/01/2017

Chương 2920: Một Niệm Do Tâm 29/12/2016

Chương 2919: Hãm Hại (2) 29/12/2016

Chương 2918: Hãm Hại (1) 29/12/2016

Chương 2917: Lượng Thiên Xích 29/12/2016

Chương 2916: Một Báu Vật Động Lòng Người 29/12/2016

Chương 2915: Cái Mõ (2) 29/12/2016

Chương 2914: Cái Mõ (1) 29/12/2016

Chương 2913: Báu Vật Khó Động Lòng 29/12/2016

Chương 2912: Quyết Đấu Trong Hoàng Kim Miếu 29/12/2016

Chương 2911: Đối Chiến Với Kim Qua 29/12/2016

Chương 2910: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (2) 29/12/2016

Chương 2909: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (1) 29/12/2016

Chương 2908: Long Miêu (2) 29/12/2016

Chương 2907: Long Miêu 29/12/2016

Chương 2906: Chín Kim Thân Đại Phật (2) 29/12/2016

Chương 2905: Chín Kim Thân Đại Phật (1) 29/12/2016

Chương 2904: Thế Gian Không Có Bỉ Ngạn 29/12/2016

Chương 2903: Độ Sông Hằng 29/12/2016

Chương 2902: Sông Hằng 29/12/2016

Chương 2901: Hoàng Kim Miếu (2) 29/12/2016

Chương 2900: Hoàng Kim Miếu (1) 14/12/2016

Chương 2899: Kỳ Quan Phật Dã 14/12/2016

Chương 2898: Ngự Long Tử Kỵ 14/12/2016

Chương 2897: Linh Điệp 14/12/2016

Chương 2896: Đà Lĩnh (2) 14/12/2016

Chương 2895: Đà Lĩnh (1) 14/12/2016

Chương 2894: Oan Gia Ngõ Hẹp 14/12/2016

Chương 2893: Kim Qua Giá Lâm 14/12/2016

Chương 2892: Đế Hóa Thành (2) 14/12/2016

Chương 2891: Đế Hóa Thành (1) 14/12/2016

Chương 2890: Ngự Long Đồng Tử Đe Dọa 30/11/2016

Chương 2889: Diệt Thế Trong Truyền Thuyết 30/11/2016

Chương 2888: Trọng Khí Kỷ Nguyên (2) 30/11/2016

Chương 2887: Trọng Khí Kỷ Nguyên (1) 30/11/2016

Chương 2886: Kiếm Chi Vô Địch 30/11/2016

Chương 2885: Cuồng Cổ Ma Hàng 30/11/2016

Chương 2884: Bạch Cốt Chi Kiếm 30/11/2016

Chương 2883: Long Thương 30/11/2016

Chương 2882: Võ Phượng Ảnh Không Phục (2) 30/11/2016

Chương 2881: Võ Phượng Ảnh Không Phục (1) 30/11/2016

Chương 2880: Ra Tay Kinh Tứ Phương. 30/11/2016

Chương 2879: Cổ Đàn Hung Hiểm. 30/11/2016

Chương 2878: Tần Bách Lý Ra Tay. 30/11/2016

Chương 2877: Cắn Nuốt Hút Máu (2) 30/11/2016

Chương 2876: Cắn Nuốt Hút Máu (1). 30/11/2016

Chương 2875: Bia To. 30/11/2016

Chương 2874: Hiến Tế. 30/11/2016

Chương 2873: Lại Lên Hảo Vọng Giác. 30/11/2016

Chương 2872: Tai Nạn Ập Đến (2). 30/11/2016

Chương 2871: Tai Nạn Ập Đến (1) 30/11/2016

Chương 2870: Hảo Vọng Giác. 30/11/2016

Chương 2869: Nữ Hán Tử 30/11/2016

Chương 2868: Võ Phượng Ảnh (2) 30/11/2016

Chương 2867: Võ Phượng Ảnh (1) 30/11/2016

Chương 2866: Tần Bách Lý 30/11/2016

Chương 2865: Cắn Nuốt Lôi Điện 30/11/2016

Chương 2864: Vào Lôi Khu 30/11/2016

Chương 2863: Ngự Long Đồng Tử (2) 30/11/2016

Chương 2862: Ngự Long Đồng Tử (1) 30/11/2016

Chương 2861: Phong Dịch 30/11/2016

Chương 2860: Bí Mật Của Thứ Đó. (2) 30/11/2016

Chương 2859: Bí Mật Của Thứ Đó. (1) 30/11/2016

Chương 2858: Đi Thông Tham Tác Chi Địa. 30/11/2016

Chương 2857: Số Hiệu Vạn Cổ. 30/11/2016

Chương 2856: Lên Đường 2 30/11/2016

Chương 2855: Lên Đường 1 30/11/2016

Chương 2854: Cố Nhân Gặp Lại. 30/11/2016

Chương 2853: Nhìn Xa. 30/11/2016

Chương 2852: Quyết Định Của Thiên Hoàng Công Chúa 2 30/11/2016

Chương 2851: Quyết Định Của Thiên Hoàng Công Chúa 1 30/11/2016

Chương 2850: Huyết Thống Cửu Đỉnh. 30/11/2016

Chương 2849: Minh Nhân Qua. 30/11/2016

Chương 2848: Đoạn Cương. 30/11/2016

Chương 2847: Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang 2 30/11/2016

Chương 2846: Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang 1. 30/11/2016

Chương 2845: Chín Đồ Đằng Quyết Đấu Với Mười Đồ Đằng. 30/11/2016

Chương 2844: Thượng Thần Khai Chiến 2 30/11/2016

Chương 2843: Thượng Thần Khai Chiến 1 30/11/2016

Chương 2842: Đạp Tinh Thượng Thần. 30/11/2016

Chương 2841: Thần Cung Thượng Thần. 30/11/2016

Chương 2840: Quả Cầu To Lăn Lăn. 30/11/2016

Chương 2839: Một Cầu Phá Thiên Tường 2 30/11/2016

Chương 2838: Một Cầu Phá Thiên Tường 1 30/11/2016

Chương 2837: Đông Cung Thế Gia. 30/11/2016

Chương 2836: Giết Người Không Chớp Mắt. 30/11/2016

Chương 2835: Đập Dẹp Lép 2 30/11/2016

Chương 2834: Đập Dẹp Lép 1 30/11/2016

Chương 2833: Hùng Hổ Dọa Người. 30/11/2016

Chương 2832: Kiếm Chuyện. 30/11/2016

Chương 2831: Thọ Thần. 30/11/2016

Chương 2830: Ám Ảnh Đại Thọ 2. 30/11/2016

Chương 2829: Ám Ảnh Đại Thọ 1 30/11/2016

Chương 2828: Huyết Thống Nhân Tộc . 30/11/2016

Chương 2827: Lời Đồn Về Đạp Tinh Thượng Thần 2 30/11/2016

Chương 2826: Lời Đồn Về Đạp Tinh Thượng Thần 1 30/11/2016

Chương 2825: Đại Thọ Bành Gia. 30/11/2016

Chương 2824: Vực Ngoại Thiên Thành. 30/11/2016

Chương 2823: Thế Gian Là Vật Gì 2 30/11/2016

Chương 2822: Thế Gian Là Vật Gì 1 30/11/2016

Chương 2821: Cướp Khoai Lang. 30/11/2016

Chương 2820: Thế Giới Chờ Đợi Tử Vong. 30/11/2016

Chương 2819: Rời Đi Tề Lâm Đế Gia. 30/11/2016

Chương 2818: Ly Biệt 2 30/11/2016

Chương 2817: Ly Biệt 1 30/11/2016

Chương 2816: Thiên Ngoại Phi Vật. 30/11/2016

Chương 2815: Đế Chỉ. 30/11/2016

Chương 2814: Dạ Lâm Tiên Vương 2 30/11/2016

Chương 2813: Dạ Lâm Tiên Vương 1 30/11/2016

Chương 2812: Đại Đế Tử Binh Sáo Trang. 30/11/2016

Chương 2811: Nữ Nhân Mông Lung. 30/11/2016

Chương 2810: Đồ Đằng Của Thiên Quân Thượng Thần 2 30/11/2016

Chương 2809: Đồ Đằng Của Thiên Quân Thượng Thần 1 30/11/2016

Chương 2808: Thù Hận. 30/11/2016

Chương 2807: Là Thật Là Giả 2 30/11/2016

Chương 2806: Là Thật Là Giả 1 30/11/2016

Chương 2805: Kim Mãng Thánh Tôn. 30/11/2016

Chương 2804: Một Niệm Tạo Vật. 30/11/2016

Chương 2803: Thượng Thần 2 30/11/2016

Chương 2802: Thượng Thần 1 30/11/2016

Chương 2801: Đầu Rơi Xuống Đất. 30/11/2016

Chương 2800: Ra Oai Phủ Đầu 30/11/2016

Chương 2799: Đăng Lâm 2 30/11/2016

Chương 2798: Đăng Lâm 1 30/11/2016

Chương 2797: Tề Lâm Đế Gia 30/11/2016

Chương 2796: Thượng Thần Giá Lâm 30/11/2016

Chương 2795: Lời Tạm Biệt 2 30/11/2016

Chương 2794: Lời Tạm Biệt 1 30/11/2016

Chương 2793: Thượng Thần Xuất Thế 30/11/2016

Chương 2792: Nội Thế Giới Tan Vỡ 30/11/2016

Chương 2791: Tiểu Ác Ma 2 30/11/2016

Chương 2790: Tiểu Ác Ma 1 30/11/2016

Chương 2789: Xác Của Cuồng Thần. 30/11/2016

Chương 2788: Ai Để Lại Dấu Vết Năm Tháng. 30/11/2016

Chương 2787: Đế Nữ Châm Trà. 30/11/2016

Chương 2786: Ý Chí Nghiền Nát Thượng Thần 30/11/2016

Chương 2785: Một Niệm Tức Vô Địch. 30/11/2016

Chương 2784: Ngạo Thị Thương Khung. 30/11/2016

Chương 2783: Tề Lâm Đế Nữ 2 30/11/2016

Chương 2782: Tề Lâm Đế Nữ 1 30/11/2016

Chương 2781: Giết Người Vô Hình. 30/11/2016

Chương 2780: Lên Quan Thần Phong. 30/11/2016

Chương 2779: Đế Nữ Đến 30/11/2016

Chương 2778: Trầm Kim Long 2 30/11/2016

Chương 2777: Trầm Kim Long 1 30/11/2016

Chương 2776: Vào Sâu Trong Hung Địa. 30/11/2016

Chương 2775: Thánh Đế 2 30/11/2016

Chương 2774: Thánh Đế 1 30/11/2016

Chương 2773: Bạch Sáo Trang Chung Cực. 30/11/2016

Chương 2772: Thánh Lão Lục Xuất Quỷ Nhập Thần. 30/11/2016

Chương 2771: Một Mũi Tên Giết Một Thần 2 30/11/2016

Chương 2770: Một Mũi Tên Giết Một Thần 1 30/11/2016

Chương 2769: Cuồng Thần Hung Địa 30/11/2016

Chương 2768: Đạo Tương Khải. 30/11/2016

Chương 2767: Cuộc Họp Bí Ẩn. 30/11/2016

Chương 2766: Thiên Hoàng Công Chúa 2 30/11/2016

Chương 2765: Thiên Hoàng Công Chúa 1 30/11/2016

Chương 2764: Niệm Thư 30/11/2016

Chương 2763: Lý Thất Dạ Đệ Nhất Hung Nhân 30/11/2016

Chương 2762: Đinh Sát 2 30/11/2016

Chương 2761: Đinh Sát 1 30/11/2016

Chương 2760: Quỵt Nợ 30/11/2016

Chương 2759: Cược Mạng 30/11/2016

Chương 2758: Thất Bại Thảm Hại 2 30/11/2016

Chương 2757: Thất Bại Thảm Hại 1 30/11/2016

Chương 2756: Sáo Trang Đạo Phôi. 30/11/2016

Chương 2755: Ai Thắng Ai Thua. 30/11/2016

Chương 2754: Ván Cược Xa Hoa 2 30/11/2016

Chương 2753: Ván Cược Xa Hoa 1. 30/11/2016

Chương 2752: Phẩm Chất Đạo Phôi. 30/11/2016

Chương 2751: Đạo Phôi Tiên Thiên . 30/11/2016

Chương 2750: Kỹ Xảo Đổ Thạch 2 30/11/2016

Chương 2749: Kỹ Xảo Đổ Thạch 1. 30/11/2016

Chương 2748: Tương Kim. 30/11/2016

Chương 2747: Đổ Thạch. 30/11/2016

Chương 2746: Thiên Hoàng Thái Tử Lại Đến Chọc. 30/11/2016

Chương 2745: Thạch Phường 2 30/11/2016

Chương 2744: Thạch Phường 1 30/11/2016

Chương 2743: Bí Mật Của Hộp Gỗ. 30/11/2016

Chương 2742: Thẻ. 30/11/2016

Chương 2741: Thiên Hoàng Thái Tử 2 30/11/2016

Chương 2740: Thiên Hoàng Thái Tử 1 30/11/2016

Chương 2739: Dẫn Phượng Cầm 30/11/2016

Chương 2738: Báu Vật Sang Quý 30/11/2016

Chương 2737: Tây Thị Phồn Hoa 30/11/2016

Chương 2736: Thánh Lão Lục Nịnh Bợ 2 30/11/2016

Chương 2735: Thánh Lão Lục Nịnh Bợ 1 30/11/2016

Chương 2734: Thánh Lão Lục 30/11/2016

Chương 2733: Bị Bám Theo 30/11/2016

Chương 2732: Đập Bể Mặt Ngươi. 30/11/2016

Chương 2731: Báu Vật Trong Đế Các 2 30/11/2016

Chương 2730: Báu Vật Trong Đế Các 1 30/11/2016

Chương 2729: Đế Các. 30/11/2016

Chương 2728: Thành Tề Lâm. 30/11/2016

Chương 2727: Tai Tiếng Của Tiên Đế 2 30/11/2016

Chương 2726: Tai Tiếng Của Tiên Đế 1 30/11/2016

Chương 2725: Kế Hoạch Của Thiết Thụ Ông. 30/11/2016

Chương 2724: Tu Hành Đại Đạo. 30/11/2016

Chương 2723: Trừng Phạt 2. 30/11/2016

Chương 2722: Trừng Phạt 1. 30/11/2016

Chương 2721: Tâm Sinh Tình Ma. 30/11/2016

Chương 2720: Cùng Tắm Với Kiều Nữ 2 30/11/2016

Chương 2719: Cùng Tắm Với Kiều Nữ 1 30/11/2016

Chương 2718: Cởi Quần Áo Ta Ra 2 30/11/2016

Chương 2717: Cởi Quần Áo Ta Ra 1 30/11/2016

Chương 2716: Trầm Hiểu San. 30/11/2016

Chương 2715: Thiết Thụ Ông Tính Toán 30/11/2016

Chương 2714: Thiết Thụ Môn 2 30/11/2016

Chương 2713: Thiết Thụ Môn 1 30/11/2016

Chương 2712: Thiết Thụ Ông 30/11/2016

Chương 2711: Quy Phàm Quyết 2 30/11/2016

Chương 2710: Quy Phàm Quyết 1 30/11/2016

Chương 2709: Hỏa Thêu Bích. 30/11/2016

Chương 2708: Thanh Châu. 30/11/2016

Chương 2707: Cửu Tử Đổi Cả Đời. 30/11/2016

Chương 2706: Khóa Thiên Mệnh 2 30/11/2016

Chương 2705: Khóa Thiên Mệnh 1 30/11/2016

Chương 2704: Lý Thất Dạ Tử Vong. 30/11/2016

Chương 2703: Tử Vong Chi Quang. 30/11/2016

Chương 2702: Một Mệnh Cung, Một Đầu Thiên Mệnh 2 30/11/2016

Chương 2701: Một Mệnh Cung, Một Đầu Thiên Mệnh 1 30/11/2016

Chương 2700: Hai Đấm Giết Một Đế. 30/11/2016

Chương 2699: Là Ai Đang Đánh Cờ. 30/11/2016

Chương 2698: Ước Pháp Tam Chương 2 30/11/2016

Chương 2697: Ước Pháp Tam Chương 1 30/11/2016

Chương 2696: Thế Đế. 30/11/2016

Chương 2695: Một Đấm Nát Thiên Đế 2 30/11/2016

Chương 2694: Một Đấm Nát Thiên Đế 1 30/11/2016

Chương 2693: Đạo Long Thiên Đế 30/11/2016

Chương 2692: Đệ Thập Giới Thư Sát. 30/11/2016

Chương 2691: Xông Hướng Đệ Thập Giới 2 30/11/2016

Chương 2690: Xông Hướng Đệ Thập Giới 1 30/11/2016

Chương 2689: Phá Vỡ Ngăn Cách. 30/11/2016

Chương 2688: Không Quay Đầu. 30/11/2016

Chương 2687: Thiên Mệnh Điểm Xuyết 30/11/2016

Chương 2686: Ba Vòng Xoáy Lớn 2 30/11/2016

Chương 2685: Ba Vòng Xoáy Lớn 1 30/11/2016

Chương 2684: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế. 30/11/2016

Chương 2683: Liên Minh Bách Tử Cửu Giới. 30/11/2016

Chương 2682: Vạn Cổ Ai Đồng Hành 2 30/11/2016

Chương 2681: Vạn Cổ Ai Đồng Hành 1 30/11/2016

Chương 2680: Sắp Lên Đường. 30/11/2016

Chương 2679: Đại Đạo Của Tiên Đế. 30/11/2016

Chương 2678: Nhớ Cố Nhân 2 30/11/2016

Chương 2677: Nhớ Cố Nhân 1 30/11/2016

Chương 2676: Quyết Định Của Tiểu Nê Thu. 30/11/2016

Chương 2675: Lời Từ Biệt 30/11/2016

Chương 2674: Chế Định Quy Tắc 2 30/11/2016

Chương 2673: Chế Định Quy Tắc 1 30/11/2016

Chương 2672: Lại Gặp Thế Giới Thụ 30/11/2016

Chương 2671: Gánh Nặng Đường Xa 30/11/2016

Chương 2670: Ảo Diệu Của Hư Không Môn 30/11/2016

Chương 2669: Thác Thiên Yêu Thần 30/11/2016

Chương 2668: Hư Không Môn Xuất Hiện 30/11/2016

Chương 2667: Cường Giả Tụ Tập 2 30/11/2016

Chương 2666: Cường Giả Tụ Tập 1 30/11/2016

Chương 2665: Vực Thần Thỉnh Cầu 30/11/2016

Chương 2664: Bị Đoạt Tư Cách 30/11/2016

Chương 2663: Thiên Mệnh Hình Thành 30/11/2016

Chương 2662: Nguyện Vọng Chủ Nhân Tiên Ma Động 30/11/2016

Chương 2661: Trường Sinh Thảo 2 30/11/2016

Chương 2660: Trường Sinh Thảo 1 30/11/2016

Chương 2659: Tiên Ma Động, Ta Đến Đây 30/11/2016

Chương 2658: Một Ít Chuyện Thập Giới 30/11/2016

Chương 2657: Về Thập Giới 2 30/11/2016

Chương 2656: Về Thập Giới 1 30/11/2016

Chương 2655: Khởi Nguyên Bộ Gia. 30/11/2016

Chương 2654: Gặp Nhau 30/11/2016

Chương 2653: Cửu Giới Tương Thông 2 30/11/2016

Chương 2652: Cửu Giới Tương Thông 1 30/11/2016

Chương 2651: Cổ Minh Qua Lại. 30/11/2016

Chương 2650: Nguy Cơ Tương Lai Cửu Giới 2 30/11/2016

Chương 2649: Nguy Cơ Tương Lai Cửu Giới 1 30/11/2016

Chương 2648: Liệu Vọng. 30/11/2016

Chương 2647: Lão Quỷ Trong Thâm Uyên. 30/11/2016

Chương 2646: Chuyện Cũ Ngày Xưa. 30/11/2016

Chương 2645: Gặp Lại Lão Quỷ 1 30/11/2016

Chương 2644: Gặp Lại Lão Quỷ 1 30/11/2016

Chương 2643: Trở Về. 30/11/2016

Chương 2642: Mây Khói. 30/11/2016

Chương 2641: Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. 30/11/2016

Chương 2640: Minh Diễm Luân Tướng Pháo 2 30/11/2016

Chương 2639: Minh Diễm Luân Tướng Pháo 1 30/11/2016

Chương 2638: Lựa Chọn Của Cố Tôn. 30/11/2016

Chương 2637: Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu. 30/11/2016

Chương 2636: Bảo Vệ Cửu Giới 2 30/11/2016

Chương 2635: Bảo Vệ Cửu Giới 1 30/11/2016

Chương 2634: Huyết Thống Cổ Minh. 30/11/2016

Chương 2633: Đại Quyết Chiến 2 30/11/2016

Chương 2632: Đại Quyết Chiến 1 30/11/2016

Chương 2631: Thù Hận Của Nhân Hiền Đế Hậu 30/11/2016

Chương 2630: Ai Cười Đến Phút Cuối. 30/11/2016

Chương 2629: Nhân Hiền Đế Hậu 2. 30/11/2016

Chương 2628: Nhân Hiền Đế Hậu 1. 30/11/2016

Chương 2627: Cố Tôn Phản Công. 30/11/2016

Chương 2626: Vô Địch. 30/11/2016

Chương 2625: Tiên Thể Quyết Đấu 2. 30/11/2016

Chương 2624: Tiên Thể Quyết Đấu 1. 30/11/2016

Chương 2623: Bốn Đế Tử Nhân Hiền. 30/11/2016

Chương 2622: Giết Vào Phi Tiên Giáo 2. 30/11/2016

Chương 2621: Giết Vào Phi Tiên Giáo 1. 30/11/2016

Chương 2620: Phi Tiên Kích. 30/11/2016

Chương 2619: Một Đạo Thừa Ngũ Đế. 30/11/2016

Chương 2618: Quyết Đấu Long Ngạo Thiên 2. 30/11/2016

Chương 2617: Quyết Đấu Long Ngạo Thiên 1. 30/11/2016

Chương 2616: Thập Phương Tiên Diệt. 30/11/2016

Chương 2615: Thanh Long Thập Bát Trận. 30/11/2016

Chương 2614: Ba Kiếp Của Hắc Long Vương 2. 30/11/2016

Chương 2613: Ba Kiếp Của Hắc Long Vương 1 30/11/2016

Chương 2612: Hắc Long Vương. 30/11/2016

Chương 2611: Cửu Đại Hải Vương. 30/11/2016

Chương 2610: Đáp Án Khiến Người Bất Ngờ Nhất 2. 30/11/2016

Chương 2609: Đáp Án Khiến Người Bất Ngờ Nhất 1. 30/11/2016

Chương 2608: Kho Báu. 30/11/2016

Chương 2607: Cố Tôn Hiện Thân. 30/11/2016

Chương 2606: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi 2. 30/11/2016

Chương 2605: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi 1. 30/11/2016

Chương 2604: Ngàn Vạn Đại Quân. 30/11/2016

Chương 2603: Chiến Tướng Tại. 30/11/2016

Chương 2602: Thỉnh Cầu Của Hải Lân 2. 30/11/2016

Chương 2601: Thỉnh Cầu Của Hải Lân 1. 30/11/2016

Chương 2600: Khai Chiến. 30/11/2016

Chương 2599: Đại Nạn Buông Xuống. 30/11/2016

Chương 2598: Con Đường Tương Lai 2. 30/11/2016

Chương 2597: Con Đường Tương Lai 1. 30/11/2016

Chương 2596: Thiên Mệnh Sắp Thành. 30/11/2016

Chương 2595: Ai Mới Là Hoàng Tước. 30/11/2016

Chương 2594: Đại Cục Đã Định. 30/11/2016

Chương 2593: Ai Mới Là Độc Thủ Sau Màn 2. 30/11/2016

Chương 2592: Ai Mới Là Độc Thủ Sau Màn 1. 30/11/2016

Chương 2591: Ba Mạch Thất Bại. 30/11/2016

Chương 2590: Thanh Long Quân Đoàn Truyền Kỳ 2. 30/11/2016

Chương 2589: Thanh Long Quân Đoàn Truyền Kỳ 1. 30/11/2016

Chương 2588: Trấn Thế Chân Thần. 30/11/2016

Chương 2587: Lão Binh Bất Tử 2. 30/11/2016

Chương 2586: Lão Binh Bất Tử 1. 30/11/2016

Chương 2585: Chiến Lược Của Long Ngạo Thiên. 30/11/2016

Chương 2584: Tay Không Tiếp Đế Binh 2. 30/11/2016

Chương 2583: Tay Không Tiếp Đế Binh 1. 30/11/2016

Chương 2582: Tiên Huyết Mâu. 30/11/2016

Chương 2581: Minh Châu Tháp Thần Kỳ 30/11/2016

Chương 2580: Long Ngạo Thiên Lại Ra Tay 2 30/11/2016

Chương 2579: Long Ngạo Thiên Lại Ra Tay 1 30/11/2016

Chương 2578: Chiến Tranh Bắt Đầu 30/11/2016

Chương 2577: Diệp Cửu Châu Mâu Thuẫn 2 30/11/2016

Chương 2576: Diệp Cửu Châu Mâu Thuẫn 1 30/11/2016

Chương 2575: Thời Cơ Chín Muồi 30/11/2016

Chương 2574: Tịnh Thì Thủy Tinh 30/11/2016

Chương 2573: Sư Đồ Kỳ Quái 2 30/11/2016

Chương 2572: Sư Đồ Kỳ Quái 1 30/11/2016

Chương 2571: Ân Oán Cố Tôn 2 30/11/2016

Chương 2570: Ân Oán Cố Tôn 1 08/11/2016

Chương 2569: Long Chiến Thiên 08/11/2016

Chương 2568: Một Chiêu Bại Địch 08/11/2016

Chương 2567: Đao Kiếm Quyết Đấu 2 08/11/2016

Chương 2566: Đao Kiếm Quyết Đấu 1 08/11/2016

Chương 2565: Người Ta Muốn Giết, Không Ai Có Thể Ngăn Cản Được 08/11/2016

Chương 2564: Kim Long Thiên Tử 2 08/11/2016

Chương 2563: Kim Long Thiên Tử 1 08/11/2016

Chương 2562: Long Ngạo Thiên Tự Tin 08/11/2016

Chương 2561: Định Viễn Hầu 08/11/2016

Chương 2560: Núi Thanh Thành 2 08/11/2016

Chương 2559: Núi Thanh Thành 1 08/11/2016

Chương 2558: Tứ Trảo Kim Long 08/11/2016

Chương 2557: Đuổi Giết 08/11/2016

Chương 2556: Giao Dịch Với Nữ Tử Trong Lụa Vàng 08/11/2016

Chương 2555: Tổ Mộc Thập Bát Bạo 2 08/11/2016

Chương 2554: Tổ Mộc Thập Bát Bạo 1 08/11/2016

Chương 2553: Vinh Quang Thuộc Về 08/11/2016

Chương 2552: Quyết Định 08/11/2016

Chương 2551: Phi Tiên Giáo Nội Đấu 2 08/11/2016

Chương 2550: Phi Tiên Giáo Nội Đấu 1 08/11/2016

Chương 2549: Lại Gặp Người Xưa. 08/11/2016

Chương 2548: Mộc Trác Yêu Thành 2 08/11/2016

Chương 2547: Mộc Trác Yêu Thành 1 08/11/2016

Chương 2546: Cố Tôn 08/11/2016

Chương 2545: Tinh Kê Tiên Quáng Thỏa Hiệp 2 08/11/2016

Chương 2544: Tinh Kê Tiên Quáng Thỏa Hiệp 1 08/11/2016

Chương 2543: Uy Hiếp 08/11/2016

Chương 2542: Một Trăm Viên 08/11/2016

Chương 2541: Tinh Kê Tiên Quáng 2 08/11/2016

Chương 2540: Tinh Kê Tiên Quáng 1 08/11/2016

Chương 2539: Nghi Ngờ Cố Tôn 08/11/2016

Chương 2538: Pháo Kích 2 08/11/2016

Chương 2537: Pháo Kích 1 08/11/2016

Chương 2536: Bắn Phá 08/11/2016

Chương 2535: Minh Vương Bất Động 2 08/11/2016

Chương 2534: Minh Vương Bất Động 1 08/11/2016

Chương 2533: Mộng Long Vương 08/11/2016

Chương 2532: Đích Thân Tới 2 08/11/2016

Chương 2531: Đích Thân Tới 1 08/11/2016

Chương 2530: Tinh Võ Thập Bát Pháo 08/11/2016

Chương 2529: Bí Mật 2 08/11/2016

Chương 2528: Bí Mật 1 08/11/2016

Chương 2527: Quan Hệ Thông Gia 08/11/2016

Chương 2526: Dư Ngọc Liên Lựa Chọn 08/11/2016

Chương 2525: Chọn Người 08/11/2016

Chương 2524: Con Cháu Dư Gia 08/11/2016

Chương 2523: Chuyện Xưa Cố Tôn 08/11/2016

Chương 2522: Dư Thái Quân 2 08/11/2016

Chương 2521: Dư Thái Quân 1 08/11/2016

Chương 2520: Dư Tổ Tông 08/11/2016

Chương 2519: Thần Thông Thập Nhị Âm Giai 2 08/11/2016

Chương 2518: Thần Thông Thập Nhị Âm Giai 1 08/11/2016

Chương 2517: Thiên Hỏa Chiến Hạm 08/11/2016

Chương 2516: Hải Lân 08/11/2016

Chương 2515: Phong Ba 2 08/11/2016

Chương 2514: Phong Ba 1 08/11/2016

Chương 2513: Trèo Lên Đỉnh 08/11/2016

Chương 2512: Trèo Lên Âm Giai 08/11/2016

Chương 2511: Ta Có Mười Ba Mệnh Cung 08/11/2016

Chương 2510: Uy Danh Hung Nhân 2 08/11/2016

Chương 2509: Uy Danh Hung Nhân 1 08/11/2016

Chương 2508 08/11/2016

Chương 2507: Dư Ngọc Liên 2 08/11/2016

Chương 2506: Dư Ngọc Liên 1 08/11/2016

Chương 2505: Thập Nhị Âm Giai 08/11/2016

Chương 2504: Điều Kiện Trở Thành Tiên Đế 2 08/11/2016

Chương 2503: Điều Kiện Trở Thành Tiên Đế 1 08/11/2016

Chương 2502: Đại Đạo Chi Tâm 08/11/2016

Chương 2501: Đại Đạo Vô Địch 2 08/11/2016

Chương 2500: Đại Đạo Vô Địch 1 08/11/2016

Chương 2499: Tam Cảnh Đỉnh Phong 08/11/2016

Chương 2498: Đại Đạo Cô Độc 2 08/11/2016

Chương 2497: Đại Đạo Cô Độc 1 08/11/2016

Chương 2496: Ký Ức Trước Kia 08/11/2016

Chương 2495: Tuế Nguyệt Phong Vân 2 08/11/2016

Chương 2494: Tuế Nguyệt Phong Vân 1 08/11/2016

Chương 2493: Lão Nhân Tửu Quán 08/11/2016

Chương 2492: Tiểu Hữu Quán 2 08/11/2016

Chương 2491: Tiểu Hữu Quán 1 08/11/2016

Chương 2490: Thành Phong Văn 08/11/2016

Chương 2489: Uy Hiếp 2 08/11/2016

Chương 2488: Uy Hiếp 1 08/11/2016

Chương 2487: Lại Đến Hải Thành 08/11/2016

Chương 2486: Dọa Phá Gan 2 08/11/2016

Chương 2485: Dọa Phá Gan 1 08/11/2016

Chương 2484: Dư Triển 08/11/2016

Chương 2483: Trấn Thiên Hải Thành Nội Đấu 2 08/11/2016

Chương 2482: Trấn Thiên Hải Thành Nội Đấu 1 08/11/2016

Chương 2481: Trấn Thiên Ba Mạch 08/11/2016

Chương 2480: Nghiệm Chứng Thân Phận 2 08/11/2016

Chương 2479: Nghiệm Chứng Thân Phận 1 08/11/2016

Chương 2478: Hòn Đảo Thần Bí 08/11/2016

Chương 2477: Khổng Tước Minh Vương 2 08/11/2016

Chương 2476: Khổng Tước Minh Vương 1 08/11/2016

Chương 2475: Chư Thiên Động 08/11/2016

Chương 2474: Tiểu Viện 08/11/2016

Chương 2473: Thành Minh Châu 2 08/11/2016

Chương 2472: Thành Minh Châu 1 08/11/2016

Chương 2471: Đất Bằng Dậy Sóng 08/11/2016

Chương 2470: Đoạt Bảo Từ Đường 08/11/2016

Chương 2469: Thôn Tiểu Hải 2 08/11/2016

Chương 2468: Thôn Tiểu Hải 1 08/11/2016

Chương 2467: Vẫn Biệt 08/11/2016

Chương 2466: Minh Đế Lục Luân Đồng 08/11/2016

Chương 2465: Gió Mát Thổi Đến 2 08/11/2016

Chương 2464: Gió Mát Thổi Đến 1 08/11/2016

Chương 2463: Ban Thưởng 08/11/2016

Chương 2462: Người Ấy Pha Trà 2 08/11/2016

Chương 2461: Người Ấy Pha Trà 1 08/11/2016

Chương 2460: Trung Thiên Long Hoàng 08/11/2016

Chương 2459: Long Chiến Chi Dã 2 08/11/2016

Chương 2458: Long Chiến Chi Dã 1 08/11/2016

Chương 2457: Tinh Thần Chán Nản 08/11/2016

Chương 2456: Cầu Tình 2 08/11/2016

Chương 2455: Cầu Tình 1 08/11/2016

Chương 2454: Âm Mưu Hải Dương Ưng 08/11/2016

Chương 2453: Phức Tạp 08/11/2016

Chương 2452: Đông Phương Thế Gia 2 08/11/2016

Chương 2451: Đông Phương Thế Gia 1 08/11/2016

Chương 2450: Suy Nghĩ Của Văn Nhân Kiên Thạch 08/11/2016

Chương 2449: Muốn Chịu Tiếng Xấu Thay Người Khác Sao? 08/11/2016

Chương 2448: Ý Định Của Văn Nhân Thế Gia 2 08/11/2016

Chương 2447: Ý Định Của Văn Nhân Thế Gia 1 08/11/2016

Chương 2446: Phong Ba Quan Hệ Thông Gia 08/11/2016

Chương 2445: Trượng Phu Văn Nhân Lục Nhị 2 08/11/2016

Chương 2444: Trượng Phu Văn Nhân Lục Nhị 1 08/11/2016

Chương 2443: Văn Nhân Lục Nhị 08/11/2016

Chương 2442: Văn Nhân Thế Gia 08/11/2016

Chương 2441: Đột Nhiên Có Một Đứa Con Gái 2 08/11/2016

Chương 2440: Đột Nhiên Có Một Đứa Con Gái 1 08/11/2016

Chương 2439: Mẫu Tử 08/11/2016

Chương 2438: Hàng Lâm Bắc Uông Dương 2 08/11/2016

Chương 2437: Hàng Lâm Bắc Uông Dương 1 08/11/2016

Chương 2436: Vô Ảnh 01/11/2016

Chương 2435: Thời Điểm Rời Đi 2 01/11/2016

Chương 2434: Thời Điểm Rời Đi 1 01/11/2016

Chương 2433: Thế Gian Chưa Từng Có Chúa Cứu Thế 01/11/2016

Chương 2432: Nghĩ Xa 1 01/11/2016

Chương 2431: Bóng Dáng Hội Nghị. 01/11/2016

Chương 2430: Thiên Hạ Đại Thế. 01/11/2016

Chương 2429: Thất Võ Các. (2) 01/11/2016

Chương 2428: Thất Võ Các. (1) 01/11/2016

Chương 2427: Gặp Lại, Thiếu Gia! 01/11/2016

Chương 2426: Vạn Tộc Sợ Run. (2) 01/11/2016

Chương 2425: Vạn Tộc Sợ Run. (1) 01/11/2016

Chương 2424: Diệt Tổ Lục. 01/11/2016

Chương 2423: Thời Điểm Nên Dứt Điểm. 01/11/2016

Chương 2422: Đại Thụ Vô Địch. (2) 01/11/2016

Chương 2421: Đại Thụ Vô Địch. (1) 01/11/2016

Chương 2420: Đại Thụ Chống Trời 01/11/2016

Chương 2419: Tổ Phù. (2) 01/11/2016

Chương 2418: Tổ Phù. (1) 01/11/2016

Chương 2417: Một Trận Chiến Vô Địch. 01/11/2016

Chương 2416: Quyết Đấu Tổ Thụ. 01/11/2016

Chương 2415: Thiên Diệt Chính Là Thiên Diệt 01/11/2016

Chương 2414: Lăng Phong Vân Đầu Hàng. (21) 01/11/2016

Chương 2413: Lăng Phong Vân Đầu Hàng. (1) 01/11/2016

Chương 2412: Tổ Lục 01/11/2016

Chương 2411: Bỏ Chạy. (2) 01/11/2016

Chương 2410: Bỏ Chạy. (1) 01/11/2016

Chương 2409: Thực Lực Lăng Phong Vân 01/11/2016

Chương 2408: Vô Địch. (2) 01/11/2016

Chương 2407: Vô Địch. (1) 01/11/2016

Chương 2406: Chiến Đấu Bắt Đầu 01/11/2016

Chương 2405: Một Chiêu Chấn Cửu Thiên 01/11/2016

Chương 2404: Trảm Đạo. (2) 01/11/2016

Chương 2403: Trảm Đạo. (1) 01/11/2016

Chương 2402: Ước Hẹn Một Chiêu. 01/11/2016

Chương 2401: Đàm Phán. 01/11/2016

Chương 2400: Lăng Phong Vân Chủ Trương. (2) 01/11/2016

Chương 2399: Lăng Phong Vân Chủ Trương. (1) 01/11/2016

Chương 2398: Phong Vân Biến. 01/11/2016

Chương 2397: Vạn Cổ Mình Ta. 01/11/2016

Chương 2396: Xuất Chiến. 01/11/2016

Chương 2395: Thần Mộng Thiên. (2) 01/11/2016

Chương 2394: Thần Mộng Thiên. (1) 01/11/2016

Chương 2393: Hắc Ám Tổ Vương 01/11/2016

Chương 2392: Truyền Thuyết. 01/11/2016

Chương 2391: Truyền Kỳ Thần Hoàng. (2) 01/11/2016

Chương 2390: Truyền Kỳ Thần Hoàng. (1) 01/11/2016

Chương 2389: Lăng Phong Vân. 18/10/2016

Chương 2388: Chuyện Cũ Khó Quay Đầu. (2) 18/10/2016

Chương 2387: Chuyện Cũ Khó Quay Đầu. (1) 18/10/2016

Chương 2386: Một Trận Chiến Kinh Thiên Hạ. 18/10/2016

Chương 2385: Song Đế Chi Tử. (2) 18/10/2016

Chương 2384: Song Đế Chi Tử. (1) 17/10/2016

Chương 2383: Cướp Lấy Luân Hồi Cửu Diệp Thảo 17/10/2016

Chương 2382: Rút Máu 17/10/2016

Chương 2381: Phá Trận 17/10/2016

Chương 2380: Phong Vân Khắp Nơi. 17/10/2016

Chương 2379: Chém Giết. (2) 17/10/2016

Chương 2378: Chém Giết. (1) 14/10/2016

Chương 2377: Uy Lực Đại Trận. 14/10/2016

Chương 2376: Tuyệt Thế Đại Trận. 14/10/2016

Chương 2375: Át Chủ Bài Của Mộng Trấn Thiên. (2) 14/10/2016

Chương 2374: Át Chủ Bài Của Mộng Trấn Thiên. (1) 14/10/2016

Chương 2373: Vòng Vây 14/10/2016

Chương 2372: Mộng Trấn Thiên Chạy Thục Mạng. (2) 14/10/2016

Chương 2371: Mộng Trấn Thiên Chạy Thục Mạng. (1) 14/10/2016

Chương 2370: Bạch Bào Chiến Tướng Chết Trận. 14/10/2016

Chương 2369: Vạn Cổ Duy Ngã Vô Địch. 14/10/2016

Chương 2368: Tứ Thánh Mộng Đạo. (2) 14/10/2016

Chương 2367: Tứ Thánh Mộng Đạo. (1) 14/10/2016

Chương 2366: Một Quyền Đấm Xuyên Ngực. 14/10/2016

Chương 2365: Mười Hai Quyền Hợp Nhất. 14/10/2016

Chương 2364: Một Quyền Đánh Bại. 14/10/2016

Chương 2363: Trấn Thiên Ấn. 14/10/2016

Chương 2362: Tuyệt Học Thiên Hạ. (2) 14/10/2016

Chương 2361: Tuyệt Học Thiên Hạ. (1) 14/10/2016

Chương 2360: Mộng Trấn Thiên Xuất Chiến. 14/10/2016

Chương 2359: Quyết Đấu Bạch Bào Chiến Tướng. (2) 14/10/2016

Chương 2358: Quyết Đấu Bạch Bào Chiến Tướng. (1) 14/10/2016

Chương 2357: Bẫy Rập Băng Tuyết 14/10/2016

Chương 2356: Bạch Bào Chiến Tướng. (2) 14/10/2016

Chương 2355: Bạch Bào Chiến Tướng. (1) 14/10/2016

Chương 2354: Luân Hồi Khiêu Dược. 14/10/2016

Chương 2353: Vào Luân Hồi Cốc. 14/10/2016

Chương 2352: Luân Hồi Cốc. 14/10/2016

Chương 2351: Gắn Bó Như Gió. (2) 14/10/2016

Chương 2350: Đế Bá 14/10/2016

Chương 2349: Luân Hồi Cửu Diệp Thảo. 14/10/2016

Chương 2348: Chân Vũ Đảo. (2) 14/10/2016

Chương 2347: Chân Vũ Đảo. (1) 14/10/2016

Chương 2346: Tống Biệt. 14/10/2016

Chương 2345: Cùng Ngắm Hoàng Hôn. (2) 14/10/2016

Chương 2344: Cùng Ngắm Hoàng Hôn. (1) 14/10/2016

Chương 2343: Bạch Hạc Quân Đoàn. 14/10/2016

Chương 2342: Tô Thị Chu Tước Thương. (2) 14/10/2016

Chương 2341: Tô Thị Chu Tước Thương. (1) 14/10/2016

Chương 2340: Sơ Hở. 14/10/2016

Chương 2329: Thái Dương Thể Đấu Hư Vô Thể. 14/10/2016

Chương 2328: Trích Nguyệt Tiên Tử Ra Tay. (2) 14/10/2016

Chương 2327: Trích Nguyệt Tiên Tử Ra Tay. (1) 14/10/2016

Chương 2326: Trích Nguyệt Tiên Tử Bá Đạo. 14/10/2016

Chương 2325: Bao Trùm Trên Chúng Đế. (2) 14/10/2016

Chương 2324: Bao Trùm Trên Chúng Đế. (1) 14/10/2016

Chương 2323 14/10/2016

Chương 2322: Trích Nguyệt Tiên Tử. (2) 14/10/2016

Chương 2321: Trích Nguyệt Tiên Tử. (1) 14/10/2016

Chương 2320: Chân Vũ Thần Nữ. 14/10/2016

Chương 2319: Vạn Tộc Đại Hội. (2) 14/10/2016

Chương 2318: Vạn Tộc Đại Hội. (1) 14/10/2016

Chương 2317: Vĩnh Viễn Không Lùi Bước. 14/10/2016

Chương 2316: Tính Khoản Nợ. (2) 14/10/2016

Chương 2315: Tính Khoản Nợ. (1) 14/10/2016

Chương 2314: Lục Hoàng Thần Bí. 14/10/2016

Chương 2313: Tô Ung Hoàng Trở Về. (2) 14/10/2016

Chương 2312: Tô Ung Hoàng Trở Về. (1) 14/10/2016

Chương 2311: Cửu Tượng Thể Thức. (2) 14/10/2016

Chương 2310: Cửu Tượng Thể Thức. (1) 14/10/2016

Chương 2309: Hư Vô Thể. 14/10/2016

Chương 2308: Già Hải Thiên Tử. (2) 14/10/2016

Chương 2307: Già Hải Thiên Tử. (1) 14/10/2016

Chương 2306: Thuần Phục. (2) 14/10/2016

Chương 2305: Thuần Phục. (1) 14/10/2016

Chương 2304: Bí Mật Hải Thần. 14/10/2016

Chương 2303: Thất Hải Nữ Vũ Thần. (2) 14/10/2016

Chương 2302: Thất Hải Nữ Vũ Thần. (1) 14/10/2016

Chương 2301: Một Lời Trấn Vạn Thế. 14/10/2016

Chương 2300: Nữ Tử Tuyệt Thế. (2) 14/10/2016

Chương 2299: Nữ Tử Tuyệt Thế. (1) 14/10/2016

Chương 2298: Đại Nghịch Chuyển. 14/10/2016

Chương 2297: Viện Binh. (2) 14/10/2016

Chương 2296: Viện Binh. (1) 14/10/2016

Chương 2295: Một Kiếm Trí Mạng. 14/10/2016

Chương 2294: Hung Hăng Càn Quấy. (2) 14/10/2016

Chương 2293: Hung Hăng Càn Quấy. (1) 14/10/2016

Chương 2292: Cổ Linh Thú Chủ. 14/10/2016

Chương 2291: Tì Hưu Chiến Trận. (2) 14/10/2016

Chương 2290: Tì Hưu Chiến Trận. (1) 14/10/2016

Chương 2289: Cổ Linh Uyên Báo Thù. 14/10/2016

Chương 2288: Cửu Chung Thần Tổ Khó Xử. (2) 14/10/2016

Chương 2287: Cửu Chung Thần Tổ Khó Xử. (1) 14/10/2016

Chương 2286: Phong Vân Khởi. 14/10/2016

Chương 2285: Niết Bàn Thủy Mộc. 14/10/2016

Chương 2284: Huyết Thống Thức Tỉnh. (2) 14/10/2016

Chương 2283: Huyết Thống Thức Tỉnh. (1) 14/10/2016

Chương 2282: Kỷ Nguyên Chi Diệt. 14/10/2016

Chương 2281: Cây Khô Nước Cạn. 14/10/2016

Chương 2280: Thủ Hộ Tân Sinh Mệnh. (2) 14/10/2016

Chương 2279: Thủ Hộ Tân Sinh Mệnh. (1) 14/10/2016

Chương 2278: Tân Sinh Mệnh Ra Đời. 14/10/2016

Chương 2277: Nghênh Đón Tân Sinh Mệnh. 14/10/2016

Chương 2276: Thụ Thi Hoài Thai. (2) 14/10/2016

Chương 2275: Thụ Thi Hoài Thai. (1) 14/10/2016

Chương 2274: Tiến Vào Nội Thế Giới. 14/10/2016

Chương 2273: Bất Tử Môn Chủ Thỉnh Giáo. (2) 14/10/2016

Chương 2272: Bất Tử Môn Chủ Thỉnh Giáo. (1) 14/10/2016

Chương 2271: Đào Hầm. 14/10/2016

Chương 2270: Bí Mật Bất Tử Môn. (2) 14/10/2016

Chương 2269: Bí Mật Bất Tử Môn. (1) 14/10/2016

Chương 2268: Bất Tử Môn Suy Sụp 14/10/2016

Chương 2267: Mới Tới Bất Tử Môn. (2) 14/10/2016

Chương 2266: Mới Tới Bất Tử Môn. (1) 14/10/2016

Chương 2265: Bất Tử Môn. (2) 14/10/2016

Chương 2264: Bất Tử Môn. (1) 14/10/2016

Chương 2263: Áo Nghĩa Sát Thần Đạo. 14/10/2016

Chương 2262: Thần Phục. (2) 14/10/2016

Chương 2261: Thần Phục. (1) 14/10/2016

Chương 2260: Thu Thủy Xuất Phù Dung. 14/10/2016

Chương 2259: Con Kiến Hôi. (2) 14/10/2016

Chương 2258: Con Kiến Hôi. (1) 14/10/2016

Chương 2257: Cổ Linh Uyên Bá Đạo. 14/10/2016

Chương 2256: Thụ Thi Bí Mưu. (2) 14/10/2016

Chương 2255: Thụ Thi Bí Mưu. (1) 14/10/2016

Chương 2254: Thụ Thi Tiến Hóa 14/10/2016

Chương 2253: Lạc Ấn Thụ Thi. 14/10/2016

Chương 2252: Thụ Thi. (2) 14/10/2016

Chương 2251: Thụ Thi. (1) 14/10/2016

Chương 2250: Quá Trình Một Tộc Tiến Hóa. 14/10/2016

Chương 2249: Cửu Chung Thần Tổ. (2) 14/10/2016

Chương 2248: Cửu Chung Thần Tổ. (1) 14/10/2016

Chương 2247: Thành Thần Thụ. 14/10/2016

Chương 2246: Tiến Hóa. (2) 14/10/2016

Chương 2245: Tiến Hóa. (1) 14/10/2016

Chương 2244: Khởi Nguyên Chủng Tộc. 14/10/2016

Chương 2243: Thụ Nhân Lột Xác. (2) 14/10/2016

Chương 2242: Thụ Nhân Lột Xác. (1) 14/10/2016

Chương 2241: Xúc Phạm Kiêu Ngạo. 14/10/2016

Chương 2240: Thần Thụ Lĩnh. (2) 14/10/2016

Chương 2239: Thần Thụ Lĩnh. (1) 14/10/2016

Chương 2238: Tiểu Lạt Tiêu. 14/10/2016

Chương 2237: Gặp Lại Diệp Tiểu Tiểu. (2) 14/10/2016

Chương 2236: Gặp Lại Diệp Tiểu Tiểu. (1) 14/10/2016

Chương 2235: Gặp Lại Tư Mã Ngọc Kiếm. 14/10/2016

Chương 2234: Thần Chỉ Châu. 14/10/2016

Chương 2233: Bạch Cốt Đảo Chủ Lựa Chọn. (2) 14/10/2016

Chương 2232: Bạch Cốt Đảo Chủ Lựa Chọn. (1) 14/10/2016

Chương 2231: Vẫn Biệt. 14/10/2016

Chương 2230: Tiên Nữ Rời Đi. (2) 14/10/2016

Chương 2229: Tiên Nữ Rời Đi. (1) 14/10/2016

Chương 2228: Biệt Ly. 14/10/2016

Chương 2227: Một Kích Vô Địch. (2) 14/10/2016

Chương 2226: Một Kích Vô Địch. (1) 14/10/2016

Chương 2225: Thủ Đoạn Mộng Trấn Thiên. 14/10/2016

Chương 2224: Bảy Quyền Hợp Nhất. (2) 14/10/2016

Chương 2223: Bảy Quyền Hợp Nhất. (1) 14/10/2016

Chương 2222: Mộng Trấn Thiên Ra Tay 14/10/2016

Chương 2221: Băng Giải Lĩnh Vực. (2) 14/10/2016

Chương 2220: Băng Giải Lĩnh Vực. (1) 14/10/2016

Chương 2219: Trấn Áp. 14/10/2016

Chương 2218: Nuốt Một Mặt Trời. 14/10/2016

Chương 2217: Quá Yếu. (2) 14/10/2016

Chương 2216: Quá Yếu. (1) 14/10/2016

Chương 2215: Không Coi Ai Ra Gì. 14/10/2016

Chương 2214: Thuần Dương Tử Tự Tin. (2) 14/10/2016

Chương 2213: Thuần Dương Tử Tự Tin. (1) 14/10/2016

Chương 2212: Mộng Trấn Thiên Xuất Quan. (2) 14/10/2016

Chương 2211: Mộng Trấn Thiên Xuất Quan. (1) 14/10/2016

Chương 2210: Vòng Xoáy Thiết Sắc. 14/10/2016

Chương 2209: Tam Xoa Kích. (2) 14/10/2016

Chương 2208: Tam Xoa Kích. (1) 14/10/2016

Chương 2207: Sáu Chết Hóa Một Vật. 14/10/2016

Chương 2206: Âm Dương Thái Cực. (2) 14/10/2016

Chương 2205: Âm Dương Thái Cực. (1) 14/10/2016

Chương 2204: Trong Cấm Khu. 14/10/2016

Chương 2203: Cấm Khu Cốt Hải. (2) 14/10/2016

Chương 2202: Cấm Khu Cốt Hải. (1) 14/10/2016

Chương 2201: Lại Lên Đường. 14/10/2016

Chương 2200: Từ Biệt. (2) 14/10/2016

Chương 2199: Từ Biệt. (1) 14/10/2016

Chương 2198: Đại Đạo Như Sơ. 14/10/2016

Chương 2197: Mộng Trấn Thiên Cường Đại. (2) 14/10/2016

Chương 2196: Mộng Trấn Thiên Cường Đại. (1) 14/10/2016

Chương 2195: Côn Bằng. 14/10/2016

Chương 2194: Bí Mật Trong Tháp Bát Giác. 14/10/2016

Chương 2193: Tiến Vào Tháp Bát Giác. (2) 14/10/2016

Chương 2192: Tiến Vào Tháp Bát Giác. (1) 14/10/2016

Chương 2191: Hắc Ám Thẩm Phán. 14/10/2016

Chương 2190: Bí Mật Lục Hoàng. (2) 14/10/2016

Chương 2189: Bí Mật Lục Hoàng. (1) 14/10/2016

Chương 2188: Tứ Chi Hợp Nhất. 14/10/2016

Chương 2187: Lục Hoàng Đốt Không Chết. (2) 14/10/2016

Chương 2186: Lục Hoàng Đốt Không Chết. (1) 14/10/2016

Chương 2185: Mười Hai Thần Ma. 14/10/2016

Chương 2184: Kim Cương Thần. (2) 14/10/2016

Chương 2183: Kim Cương Thần. (1) 14/10/2016

Chương 2182: Thải Loa Thần Hoàng. (2) 14/10/2016

Chương 2181: Thải Loa Thần Hoàng. (1) 14/10/2016

Chương 2180: Đấu Với Cả Hai. 14/10/2016

Chương 2179: Trầm Hải Thần Vương Bá Đạo. (2) 14/10/2016

Chương 2178: Trầm Hải Thần Vương Bá Đạo. (1) 14/10/2016

Chương 2177: Lâm Đạo Trưởng. 14/10/2016

Chương 2176: Lục Hoàng. (2) 14/10/2016

Chương 2175: Lục Hoàng. (1) 14/10/2016

Chương 2174: Mộng Trấn Thiên Ngộ Đạo. 14/10/2016

Chương 2173: Bát Giác Tháp. (2) 14/10/2016

Chương 2172: Bát Giác Tháp. (1) 14/10/2016

Chương 2171: Côn Bằng Chi Thi. (2) 14/10/2016

Chương 2170: Côn Bằng Chi Thi. (1) 14/10/2016

Chương 2169: Trong Biển Đại Lục. 14/10/2016

Chương 2168: Trấn An. (2) 14/10/2016

Chương 2167: Trấn An. (1) 14/10/2016

Chương 2166: Tiên Nữ Bạo Phát. 14/10/2016

Chương 2165: Cốt Hải Phong Vân. (2) 14/10/2016

Chương 2164: Cốt Hải Phong Vân. (1) 14/10/2016

Chương 2163: Đuổi Bắt Bóng Mờ.(3) 14/10/2016

Chương 2162: Bóng Mờ. (2) 14/10/2016

Chương 2161: Bóng Mờ. (1) 14/10/2016

Chương 2160: Thiên Phú Phượng Hoàng. (2) 14/10/2016

Chương 2159: Thiên Phú Phượng Hoàng. (1) 14/10/2016

Chương 2158: Một Quả Trứng Màu Vàng. 14/10/2016

Chương 2157: Cự Tiên Đế Kiếm. (2) 14/10/2016

Chương 2156: Cự Tiên Đế Kiếm. (1) 14/10/2016

Chương 2155: Di Bảo Chi Địa. 14/10/2016

Chương 2154: Cự Chưởng Thần Hầu. (2) 14/10/2016

Chương 2153: Cự Chưởng Thần Hầu. (1) 14/10/2016

Chương 2152: Cửu Tử Quỷ Mẫu. (2) 14/10/2016

Chương 2151: Cửu Tử Quỷ Mẫu. (1) 14/10/2016

Chương 2150: Hải Vực Thần Bí. 14/10/2016

Chương 2149: Điều Kiện Của Lý Thất Dạ. (2) 14/10/2016

Chương 2148: Điều Kiện Của Lý Thất Dạ. (1) 14/10/2016

Chương 2147: Thất Võ Các Mưu Đồ. (2) 14/10/2016

Chương 2146: Thất Võ Các Mưu Đồ. (1) 14/10/2016

Chương 2145: Thất Võ Các Hậu Hĩnh. 14/10/2016

Chương 2144: Cốt Hải Hung Linh. (2) 14/10/2016

Chương 2143: Cốt Hải Hung Linh. (1) 14/10/2016

Chương 2142: Xương Khô Như Núi. 14/10/2016

Chương 2141: Bát Nhãn Khuê Ngưu. (2) 14/10/2016

Chương 2140: Bát Nhãn Khuê Ngưu. (1) 14/10/2016

Chương 2139: Kim Cương Bất Diệt Thể Và Thiên Mệnh Tinh Thể Mạnh Yếu. 14/10/2016

Chương 2138: Đầu Lâu Lỗ Đen. (2) 14/10/2016

Chương 2137: Đầu Lâu Lỗ Đen. (1) 14/10/2016

Chương 2136: Bảo Vật Bày Ra. 14/10/2016

Chương 2135: Gặp Lại Tô Ung Hoàng. (2) 14/10/2016

Chương 2134: Gặp Lại Tô Ung Hoàng. (1) 14/10/2016

Chương 2133: Khống Chế Cốt Thuyền. 14/10/2016

Chương 2132: Tiên Nữ Vô Địch. (2) 14/10/2016

Chương 2131: Tiên Nữ Vô Địch. (1) 14/10/2016

Chương 2130: Kim Cương Bất Diệt Thể. (2) 14/10/2016

Chương 2129: Kim Cương Bất Diệt Thể. (1) 14/10/2016

Chương 2128: Lên Cốt Thuyền. 14/10/2016

Chương 2127: Sát Phạt Vô Tình. (2) 14/10/2016

Chương 2126: Sát Phạt Vô Tình. (1) 14/10/2016

Chương 2125: Nội Tình Mạnh Yếu. (2) 14/10/2016

Chương 2124: Nội Tình Mạnh Yếu. (1) 14/10/2016

Chương 2123: Vả Miệng. 14/10/2016

Chương 2122: Thần Mộng Thiên Mượn Hơi. (2) 14/10/2016

Chương 2121: Thần Mộng Thiên Mượn Hơi. (1) 14/10/2016

Chương 2120: Trầm Hải Thần Vương Quyết Định. (2) 14/10/2016

Chương 2119: Trầm Hải Thần Vương Quyết Định. (1) 14/10/2016

Chương 2118: Trầm Hải Thần Vương. (2) 14/10/2016

Chương 2117: Trầm Hải Thần Vương. (1) 14/10/2016

Chương 2116: Cốt Thuyền. 14/10/2016

Chương 2115: Cốt Hải Chi Môn. (2) 14/10/2016

Chương 2114: Cốt Hải Chi Môn. (1) 14/10/2016

Chương 2113: Thuần Dương Tử. (2) 14/10/2016

Chương 2112: Thuần Dương Tử. (1) 14/10/2016

Chương 2111: Sát Thần Đạo. 14/10/2016

Chương 2110: Lần Thứ Hai Ám Sát. (2) 14/10/2016

Chương 2109: Lần Thứ Hai Ám Sát. (1) 14/10/2016

Chương 2108: Tàn Sát. (2) 14/10/2016

Chương 2107: Tàn Sát. (1) 14/10/2016

Chương 2106: Đánh Đế Vương Cốc. 14/10/2016

Chương 2105: Khống Chế Không Gian. (2) 14/10/2016

Chương 2104: Khống Chế Không Gian. (1) 14/10/2016

Chương 2103: Cự Giải Thần Trận. (2) 14/10/2016

Chương 2102: Cự Giải Thần Trận. (1) 14/10/2016

Chương 2101: Khô Lâu Quân Đoàn. 14/10/2016

Chương 2100: Tính Toán Của Đế Giải Phách Chủ. (2) 14/10/2016

Chương 2099: Tính Toán Của Đế Giải Phách Chủ. (1) 14/10/2016

Chương 2098: Dự Tiệc. (2) 14/10/2016

Chương 2097: Dự Tiệc. (1) 14/10/2016

Chương 2096: Tốc Đạo Thiên Thần. 14/10/2016

Chương 2095: Đế Giải Phách Chủ Khiêu Khích Lần Nữa. (2) 14/10/2016

Chương 2094: Đế Giải Phách Chủ Khiêu Khích Lần Nữa. (1) 14/10/2016

Chương 2093: Một Hồi Giao Dịch. 14/10/2016

Chương 2092: Thất Thánh Tổ. (2) 14/10/2016

Chương 2091: Thất Thánh Tổ. (1) 14/10/2016

Chương 2090: Thất Võ Các. (2) 14/10/2016

Chương 2089: Thất Võ Các. (1) 14/10/2016

Chương 2088: Không Gian Na Di. 14/10/2016

Chương 2087: Năm Đại Tướng. (2) 14/10/2016

Chương 2086: Năm Đại Tướng. (1) 14/10/2016

Chương 2085: Quái Vật Biển. (2) 14/10/2016

Chương 2084: Quái Vật Biển. (1) 14/10/2016

Chương 2083: Băng Linh Hải Yêu. 14/10/2016

Chương 2082: Bẫy Rập. (2) 14/10/2016

Chương 2081: Bẫy Rập. (1) 14/10/2016

Chương 2080: Khiêu Khích. 14/10/2016

Chương 2079: Dạ Cương Ma Thủy. (2) 14/10/2016

Chương 2078: Dạ Cương Ma Thủy. (1) 14/10/2016

Chương 2077: Tư Mã Ngọc Kiếm. 14/10/2016

Chương 2076: Một Cước Giẫm Dẹp. (2) 14/10/2016

Chương 2075: Một Cước Giẫm Dẹp. (1) 14/10/2016

Chương 2074: Dương Dương Tự Đắc. 14/10/2016

Chương 2073: Mộng Trấn Thiên. (2) 14/10/2016

Chương 2072: Mộng Trấn Thiên. (1) 14/10/2016

Chương 2071: Mượn Thuyền. 14/10/2016

Chương 2070: Bạch Cốt Đảo Chủ. (2) 14/10/2016

Chương 2069: Bạch Cốt Đảo Chủ. (1) 14/10/2016

Chương 2068: Chu Lão Đầu. 14/10/2016

Chương 2067: Mộc Thiếu Long. (2) 14/10/2016

Chương 2066: Mộc Thiếu Long. (1) 14/10/2016

Chương 2065: Bạch Cốt Đảo. 14/10/2016

Chương 2064: Tiên Nữ. (2) 14/10/2016

Chương 2063: Tiên Nữ. (1) 14/10/2016

Chương 2062: Nữ Tử Trong Quan Tài. (2) 14/10/2016

Chương 2061: Nữ Tử Trong Quan Tài. (1) 14/10/2016

Chương 2060: Mộc Quan. 14/10/2016

Chương 2059: Hùng Thiên Tí. (2) 14/10/2016

Chương 2058: Hùng Thiên Tí. (1) 14/10/2016

Chương 2057: Đế Giải Bá Chủ. (2) 14/10/2016

Chương 2056: Đế Giải Bá Chủ. (1) 14/10/2016

Chương 2055: Song Mỹ Hầu Hạ. 14/10/2016

Chương 2054: Sư Tỷ Muội. (2) 14/10/2016

Chương 2053: Sư Tỷ Muội. (1) 14/10/2016

Chương 2052: Lục Bình Không Có Rễ. (2) 14/10/2016

Chương 2051: Lục Bình Không Có Rễ. (1) 14/10/2016

Chương 2050: Vật Còn Sót Lại. 14/10/2016

Chương 2049: Một Đôi Mắt. (2) 14/10/2016

Chương 2048: Một Đôi Mắt. (1) 14/10/2016

Chương 2047: Cự Long Sơn Mạch. 14/10/2016

Chương 2046: Rời Đi. (2) 14/10/2016

Chương 2045: Rời Đi. (1) 14/10/2016

Chương 2044: Lâm Diệu. 14/10/2016

Chương 2043: Làm Tỳ Nữ Được Không Nào. (2) 14/10/2016

Chương 2042: Làm Tỳ Nữ Được Không Nào. (1) 14/10/2016

Chương 2041: Mở Ra Chương Mới. 14/10/2016

Chương 2040: Đồ Diệt Địch Nhân. (2) 14/10/2016

Chương 2039: Đồ Diệt Địch Nhân. (1) 14/10/2016

Chương 2038: Chém Đầu Răn Chúng. 14/10/2016

Chương 2037: Hải Thần Kỳ. (2) 14/10/2016

Chương 2036: Hải Thần Kỳ. (1) 14/10/2016

Chương 2035: Giết Không Tha. 14/10/2016

Chương 2034: Đồ Nhái Tam Xoa Kích. (2) 14/10/2016

Chương 2033: Đồ Nhái Tam Xoa Kích. (1) 14/10/2016

Chương 2032: Thiết Huyết Hồ Doanh. 14/10/2016

Chương 2031: Huyết Sa Thần Tôn. (2) 14/10/2016

Chương 2030: Huyết Sa Thần Tôn. (1) 14/10/2016

Chương 2029: Trấn Áp. 14/10/2016

Chương 2028: Anh Linh Tổ Tiên 14/10/2016

Chương 2027: Giương Cung Bạt Kiếm. 14/10/2016

Chương 2026: Bức Vua Thoái Vị. 14/10/2016

Chương 2025: Vinh Quang Tổ Tiên 14/10/2016

Chương 2024: Nội Ưu Ngoại Hoạn (Thù Trong Giặc Ngoài) 14/10/2016

Chương 2023: Binh Lâm Thành Hạ 14/10/2016

Chương 2022: Cáo Biệt Xa Xôi. 14/10/2016

Chương 2021: Đàm Tiếu Vạn Cổ 14/10/2016

Chương 2020: Hoa Viên Không Trung 14/10/2016

Chương 2019: Giản Văn Đế. 14/10/2016

Chương 2018: Người Trong Quan Tài 14/10/2016

Chương 2017: Đập Nát Đầu Của Ngươi. 14/10/2016

Chương 2016: Thần Chiếu Mị Nhãn. 14/10/2016

Chương 2015: Quần Anh Hội Tụ 14/10/2016

Chương 2014: Tình Này Đã Trở Thành Hồi Ức. 14/10/2016

Chương 2013: Mộ Địa. 14/10/2016

Chương 2012: Phân Thân Toái Cốt. (2) 14/10/2016

Chương 2011: Phân Thân Toái Cốt. (1) 14/10/2016

Chương 2010: Lâm Cô Nương. 14/10/2016

Chương 2009: Đàm Tiếu Phong Vân. (2) 14/10/2016

Chương 2008: Đàm Tiếu Phong Vân. (1) 14/10/2016

Chương 2007: Giản Gia. 14/10/2016

Chương 2006: Thọ Lễ. (2) 14/10/2016

Chương 2005: Thọ Lễ. (1) 14/10/2016

Chương 2004: Huyết Sa Thiếu Trang Chủ. (2) 14/10/2016

Chương 2003: Huyết Sa Thiếu Trang Chủ. (1) 14/10/2016

Chương 2002: Cầu Hôn. 14/10/2016

Chương 2001: Truyền Thừa Thiết Luật. (2) 14/10/2016

Chương 2000: Truyền Thừa Thiết Luật. (1) 14/10/2016

Chương 1909: Hồng Thiên Trụ. (2) 14/10/2016

Chương 1908: Hồng Thiên Trụ. (1) 14/10/2016

Chương 1907: Giản Tiểu Thiết. 14/10/2016

Chương 1906: Giản Gia. (2) 14/10/2016

Chương 1905: Giản Gia. (1) 14/10/2016

Chương 1904: Thành Long Tỉnh. (2) 14/10/2016

Chương 1903: Thành Long Tỉnh. (1) 14/10/2016

Chương 1902: Đạo Có Sở Thành. 14/10/2016

Chương 1901: Long Ngâm. (2) 14/10/2016

Chương 1900: Long Ngâm. (1) 14/10/2016

Chương 1899: Trương Bách Đồ Ngộ Đạo. 14/10/2016

Chương 1898: Thính Long Cốc. (2) 14/10/2016

Chương 1897: Thính Long Cốc. (1) 14/10/2016

Chương 1896: Hủy Đạo Cơ. 14/10/2016

Chương 1895: Thải Hồng Ngư. (2) 14/10/2016

Chương 1894: Thải Hồng Ngư. (1) 14/10/2016

Chương 1893: Khiển Trách. 14/10/2016

Chương 1892: Hồng Ngọc Kiều. (2) 14/10/2016

Chương 1891: Hồng Ngọc Kiều. (1) 14/10/2016

Chương 1890: Thải Hồng Đảo. 14/10/2016

Chương 1889: Tiểu Thiện Tông. (2) 14/10/2016

Chương 1888: Tiểu Thiện Tông. (1) 14/10/2016

Chương 1887: Tấm Biển Cổ Xưa Hiển Uy. 14/10/2016

Chương 1886: Trương Thị. (2) 14/10/2016

Chương 1885: Trương Thị. (1) 14/10/2016

Chương 1884: Trương Bách Đồ. 14/10/2016

Chương 1883: Bách Thánh Đường. (2) 14/10/2016

Chương 1882: Bách Thánh Đường. (1) 14/10/2016

Chương 1881: Động Đình Hồ. 14/10/2016

Chương 1880: Khô Lâu Mã. (2) 14/10/2016

Chương 1879: Khô Lâu Mã. (1) 14/10/2016

Chương 1878: Đế Cáo. 14/10/2016

Chương 1877: Bộ Chiến Thế Gia Sâu Xa. (2) 14/10/2016

Chương 1876: Bộ Chiến Thế Gia Sâu Xa. (1) 14/10/2016

Chương 1875: Bộ Chiến Phong. 14/10/2016

Chương 1874: Ba Nữ Tranh Một Chồng. (2) 14/10/2016

Chương 1872: Liễu Như Yên. 14/10/2016

Chương 1871: Yêu Lặng Sau Cuộc Chiến. (2) 14/10/2016

Chương 1870: Yêu Lặng Sau Cuộc Chiến. (1) 14/10/2016

Chương 1869: Thiên Hạ Kinh Sợ. (2) 14/10/2016

Chương 1868: Thiên Hạ Kinh Sợ. (1) 14/10/2016

Chương 1867: Tục Thọ. 14/10/2016

Chương 1866: Huyết Luyện Hàng Tỉ Ngư Quân. 14/10/2016

Chương 1865: Hàng Tỉ Ngư Quân Tấn Công. (2) 14/10/2016

Chương 1864: Hàng Tỉ Ngư Quân Tấn Công. (1) 14/10/2016

Chương 1863: Trăm Vạn Đế Quốc Tuyên Chiến. 14/10/2016

Chương 1862: Đồ Sát Trăm Vạn. (2) 14/10/2016

Chương 1861: Đồ Sát Trăm Vạn. (1) 14/10/2016

Chương 1860: Nghiễm Hải Tộc Trưởng. (2) 14/10/2016

Chương 1859: Nghiễm Hải Tộc Trưởng. (1) 14/10/2016

Chương 1858: Kim Ô Vương. 14/10/2016

Chương 1857: Cười Cười Nói Nói. (2) 14/10/2016

Chương 1856: Cười Cười Nói Nói. (1) 14/10/2016

Chương 1855: Xà Thụ Tộc. 14/10/2016

Chương 1854: Trước Bão Táp. (2) 14/10/2016

Chương 1853: Trước Bão Táp. (1) 14/10/2016

Chương 1852: Đại Cục Bắt Đầu 14/10/2016

Chương 1851: Tổ Kình 2 14/10/2016

Chương 1850: Tổ Kình 14/10/2016

Chương 1849: Đưa Đầu Lâu 14/10/2016

Chương 1848: Tiện Tay Giết Địch 2 14/10/2016

Chương 1847: Tiện Tay Giết Địch 14/10/2016

Chương 1846: Vô Cấu Thủy 14/10/2016

Chương 1845: Thần Tỉnh 2 14/10/2016

Chương 1844: Thần Tỉnh 14/10/2016

Chương 1843: Thạch Điêu Thần Bí 14/10/2016

Chương 1842: Thế Giới Khê Để 2 14/10/2016

Chương 1841: Thế Giới Khê Để 14/10/2016

Chương 1840: Tàn Phá Mị Cảnh 14/10/2016

Chương 1839: Bất Hệ Chu 14/10/2016

Chương 1838: Ma Tổ Giáp Sa 2 14/10/2016

Chương 1837: Ma Tổ Giáp Sa 14/10/2016

Chương 1836: Nghiễm Hải Hầu 14/10/2016

Chương 1835: Ngân Châm Ngư 2 14/10/2016

Chương 1834: Ngân Châm Ngư 14/10/2016

Chương 1934: Ngân Châm Ngư 14/10/2016

Chương 1833: Rừng San Hô Náo Nhiệt 14/10/2016

Chương 1832: Lâm Đạo Đồng 2 14/10/2016

Chương 1831: Lâm Đạo Đồng 14/10/2016

Chương 1830: Ăn Long Cân 14/10/2016

Chương 1829: Nghiễm Hải Tộc 2 14/10/2016

Chương 1828: Nghiễm Hải Tộc 14/10/2016

Chương 1827: Thần Khí Trong Truyền Thuyết 14/10/2016

Chương 1826: Trác Kiếm Thi 14/10/2016

Chương 1825: Vô Để Hải Câu 2 14/10/2016

Chương 1824: Vô Để Hải Câu 14/10/2016

Chương 1823: Huyết Thống 14/10/2016

Chương 1822: Tông Chủ Vô Cấu Tông 2 14/10/2016

Chương 1821: Tông Chủ Vô Cấu Tông 14/10/2016

Chương 1820: Diệp Đồ 14/10/2016

Chương 1819: Thiển Hải Than 2 14/10/2016

Chương 1818: Thiển Hải Than 14/10/2016

Chương 1817: Trị Liệu 14/10/2016

Chương 1816: Tai Nạn 2 14/10/2016

Chương 1815: Tai Nạn 14/10/2016

Chương 1814: Tai Nạn Không Thấy 14/10/2016

Chương 1813: Khống Đằng Giả 14/10/2016

Chương 1812: Quỳ Hoa Lão Tổ 2 14/10/2016

Chương 1811: Quỳ Hoa Lão Tổ 14/10/2016

Chương 1810: Giết Không Tha 14/10/2016

Chương 1809: Năng Lực Đằng Tề Văn 2 14/10/2016

Chương 1808: Năng Lực Đằng Tề Văn 14/10/2016

Chương 1807: Công Bằng 14/10/2016

Chương 1806: Hác Ngọc Trân 2 14/10/2016

Chương 1805: Hác Ngọc Trân 14/10/2016

Chương 1804: Thương Nghị 14/10/2016

Chương 1803: Tai Nạn Của Tổ Đằng 2 14/10/2016

Chương 1802: Tai Nạn Của Tổ Đằng 14/10/2016

Chương 1801: Thành Chủ Thành Thiên Đằng 14/10/2016

Chương 1800: Thành Thiên Đằng 14/10/2016

Chương 1799: Đang Tiến Hành Kế Hoạch 2 14/10/2016

Chương 1798: Đang Tiến Hành Kế Hoạch 14/10/2016

Chương 1797: Đằng Tề Văn Giao Dịch 14/10/2016

Chương 1796: Đằng Tề Văn 2 14/10/2016

Chương 1795: Đằng Tề Văn 1 14/10/2016

Chương 1794: Tục Thọ Khổng Tước Thụ 14/10/2016

Chương 1793: Vận Mệnh Khổng Tước Thụ 14/10/2016

Chương 1792: Khổng Tước Thụ 2 14/10/2016

Chương 1791: Khổng Tước Thụ 14/10/2016

Chương 1790: Khổng Tước Địa 14/10/2016

Chương 1789: Nhân Tộc Chỉ Là Khách Qua Đường 14/10/2016

Chương 1788: Khổng Cầm Như 2 14/10/2016

Chương 1787: Khổng Cầm Như 14/10/2016

Chương 1786: Cốc Chủ Cẩm Tú Cốc 14/10/2016

Chương 1785: Nữ Tử Thần Bí 2 14/10/2016

Chương 1784: Nữ Tử Thần Bí 14/10/2016

Chương 1783: Huyết Thống Thần Bí Của Diệp Tiểu Tiểu 14/10/2016

Chương 1782: Diệp Tiểu Tiểu Nóng Bỏng 14/10/2016

Chương 1781: Ngươi Muốn Kết Hôn Với Ta 2 14/10/2016

Chương 1780: Ngươi Muốn Kết Hôn Với Ta 14/10/2016

Chương 1779: Diệp Tiêu Tiêu 14/10/2016

Chương 1778: Đảo Chủ Hoàng Kim Tự 2 14/10/2016

Chương 1777: Đảo Chủ Hoàng Kim Tự 14/10/2016

Chương 1776: Mệnh Bí Khải Nguyên. 14/10/2016

Chương 1775: Hoàng Kim Tự. (2) 14/10/2016

Chương 1774: Hoàng Kim Tự. (1) 14/10/2016

Chương 1773: Vừa Vào Thiên Linh Giới 14/10/2016

Chương 1772: Bí Mật Ở Sâu Trong Vòng Xoáy 2 14/10/2016

Chương 1771: Bí Mật Ở Sâu Trong Vòng Xoáy 14/10/2016

Chương 1770: Vòng Xoáy Lớn 14/10/2016

Chương 1769: Biệt Ly. 2 14/10/2016

Chương 1768: Biệt Ly 14/10/2016

Chương 1767: Lên Đường 14/10/2016

Chương 1766: Chỉ Định Truyền Nhân 14/10/2016

Chương 1765: Tiên Lão Quyết Định 2 14/10/2016

Chương 1764: Tiên Lão Quyết Định 14/10/2016

Chương 1763: Tàng Tiên Điện 14/10/2016

Chương 1762: Thâm Tình 2 14/10/2016

Chương 1761: Thâm Tình 14/10/2016

Chương 1760: Bình Mai 14/10/2016

Chương 1759: Phẫn Oán 2 14/10/2016

Chương 1758: Phẫn Oán 14/10/2016

Chương 1757: Tô Lão Đầu 14/10/2016

Chương 1756: Tù Tội Vạn Năm 2 14/10/2016

Chương 1755: Tù Tội Vạn Năm. (1) 14/10/2016

Chương 1754: Chuyện Cũ Tam Quỷ Gia. 14/10/2016

Chương 1753: Lời Thề Ma Cô. (2) 14/10/2016

Chương 1752: Lời Thề Ma Cô. (1) 14/10/2016

Chương 1751: Duy Ngã Độc Tôn. 14/10/2016

Chương 1750: Đế Thi Vẫn Lạc. 14/10/2016

Chương 1749: Ma Cô Vô Địch. (2) 14/10/2016

Chương 1748: Ma Cô Vô Địch. (1) 14/10/2016

Chương 1747: Trường Sinh Thể Đại Thành. 14/10/2016

Chương 1746: Tiên Đế. (2) 14/10/2016

Chương 1745: Tiên Đế. (1) 14/10/2016

Chương 1744: Đẩy Lùi Vạn Địch. 14/10/2016

Chương 1743: Minh Nhân Chiến Khải. (2) 14/10/2016

Chương 1742: Minh Nhân Chiến Khải. (1) 14/10/2016

Chương 1741: Nhất Kích Hoành Cửu Thiên. 14/10/2016

Chương 1740: Tiêu Thanh Thiên. (2) 14/10/2016

Chương 1739: Tiêu Thanh Thiên. (1) 14/10/2016

Chương 1738: Phản Công. (2) 14/10/2016

Chương 1737: Phản Công. (1) 14/10/2016

Chương 1736: Tam Giác Cổ Viện. 14/10/2016

Chương 1735: Mục Thiếu Đế. (2) 14/10/2016

Chương 1734: Mục Thiếu Đế. (1) 14/10/2016

Chương 1733: Kẻ Tù Tội Thần Bí. 14/10/2016

Chương 1732: Binh Lâm Thành Hạ. (2) 14/10/2016

Chương 1731: Binh Lâm Thành Hạ. (1) 14/10/2016

Chương 1730: Phong Ba Sinh 14/10/2016

Chương 1729: Vĩnh Biệt. (2) 14/10/2016

Chương 1728: Vĩnh Biệt. (1) 14/10/2016

Chương 1727: Thiên Tố Vân. 14/10/2016

Chương 1726: Rung Chuyển Táng Phật Cao Nguyên. (2) 14/10/2016

Chương 1725: Rung Chuyển Táng Phật Cao Nguyên. (1) 14/10/2016

Chương 1724: Không Thư. 14/10/2016

Chương 1723: Rời Đi. (2) 14/10/2016

Chương 1722: Rời Đi. (1) 14/10/2016

Chương 1721: Biện Phật. 14/10/2016

Chương 1720: Một Ván Cược. (2) 14/10/2016

Chương 1719: Một Ván Cược. (1) 14/10/2016

Chương 1718: Vạn Niệm Hồ. 14/10/2016

Chương 1717: Lão Vô Tự. (2) 14/10/2016

Chương 1716: Lão Vô Tự. (1) 14/10/2016

Chương 1715: Lại Gặp Tiểu Nê Thu. (2) 14/10/2016

Chương 1714: Lại Gặp Tiểu Nê Thu. (1) 14/10/2016

Chương 1713: Khó Tả. 14/10/2016

Chương 1712: Xuất Phát Chinh Đồ. (2) 14/10/2016

Chương 1711: Xuất Phát Chinh Đồ. (1) 14/10/2016

Chương 1710: Một Lần Yêu Ngàn Vạn Năm. 14/10/2016

Chương 1709: Yêu Cùng Hận. (2) 14/10/2016

Chương 1708: Yêu Cùng Hận. (1) 14/10/2016

Chương 1707: Bộ Liên Hương Cuồng Bạo. 14/10/2016

Chương 1706: Trảm Đạo Tiên Trát. (2) 14/10/2016

Chương 1705: Trảm Đạo Tiên Trát. (1) 14/10/2016

Chương 1704: Thần Tổ. 14/10/2016

Chương 1703: Biết Rõ Núi Có Hổ, Vẫn Hướng Núi Leo Lên. (2) 14/10/2016

Chương 1702: Biết Rõ Núi Có Hổ, Vẫn Hướng Núi Leo Lên. (1) 14/10/2016

Chương 1701: Vạn Dặm Truy Sát. 14/10/2016

Chương 1700: Đánh Lén. (2) 14/10/2016

Chương 1699: Đánh Lén. (1) 14/10/2016

Chương 1698: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (2) 14/10/2016

Chương 1697: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (1) 14/10/2016

Chương 1696: Hóa Thần Chiến Đế Đạo. 14/10/2016

Chương 1695: Chiến Qua Cường Hoành. (2) 14/10/2016

Chương 1694: Chiến Qua Cường Hoành. (1) 14/10/2016

Chương 1693: Làm Nóng Người. 14/10/2016

Chương 1692: Khiêu Chiến. (2) 14/10/2016

Chương 1691: Khiêu Chiến. (1) 14/10/2016

Chương 1690: Thiên Tàng Kim Thủy. (2) 14/10/2016

Chương 1689: Thiên Tàng Kim Thủy. (1) 14/10/2016

Chương 1688: Đế Vệ. 14/10/2016

Chương 1687: Lựa Chọn. (2) 14/10/2016

Chương 1686: Lựa Chọn. (1) 14/10/2016

Chương 1685: Tam Đại Đế Hoàng. 14/10/2016

Chương 1684: Ngũ Đế. (2) 14/10/2016

Chương 1683: Ngũ Đế. (1) 14/10/2016

Chương 1682: Đối Cứng Đế Binh. (2) 14/10/2016

Chương 1681: Đối Cứng Đế Binh. (1) 14/10/2016

Chương 1680: Uy Hiếp Thiên Địa. 14/10/2016

Chương 1679: Chúng Đế Chi Quốc. (2) 14/10/2016

Chương 1678: Chúng Đế Chi Quốc. (1) 14/10/2016

Chương 1677: Bắc Hành 14/10/2016

Chương 1676: Cửu Giới Tổng Sứ. (2) 14/10/2016

Chương 1675: Cửu Giới Tổng Sứ. (1) 14/10/2016

Chương 1674: Cấy Ghép Vạn Thế Thụ. (2) 14/10/2016

Chương 1673: Cấy Ghép Vạn Thế Thụ. (1) 14/10/2016

Chương 1672: Thái Nhất Sinh Thủy. 14/10/2016

Chương 1671: Lão Nhân Thấp Bé. (2) 14/10/2016

Chương 1670: Lão Nhân Thấp Bé. (1) 14/10/2016

Chương 1669: Thiết Thi. 14/10/2016

Chương 1668: Thời Đại Di Thất. (2) 14/10/2016

Chương 1667: Thời Đại Di Thất. (1) 14/10/2016

Chương 1666: Đế Cương. 14/10/2016

Chương 1665: Trảm Ma Đài. (2) 14/10/2016

Chương 1664: Trảm Ma Đài. (1) 14/10/2016

Chương 1663: Trùng Quản, Cơ Giới Thuyền. 14/10/2016

Chương 1662: Lai Lịch Của Lâm Thiên Đế. (2) 14/10/2016

Chương 1661: Lai Lịch Của Lâm Thiên Đế. (1) 14/10/2016

Chương 1660: Nhập Ma Sách Cung. (2) 14/10/2016

Chương 1659: Nhập Ma Sách Cung. (1) 14/10/2016

Chương 1658: Ma Giới Tân Bí 14/10/2016

Chương 1657: Giao Dịch (2) 14/10/2016

Chương 1656: Giao Dịch. (1) 14/10/2016

Chương 1655: Thiên Khí Ma Vương. 14/10/2016

Chương 1654: Uy Hiếp. (2) 14/10/2016

Chương 1653: Uy Hiếp. (1) 14/10/2016

Chương 1652: Trọng Mạn Lĩnh Vực. (2) 14/10/2016

Chương 1651: Trọng Mạn Lĩnh Vực. (1) 14/10/2016

Chương 1650: Trần Bảo Kiều Vô Địch. 14/10/2016

Chương 1649: Đao Chiến Tiên Thể. (2) 14/10/2016

Chương 1648: Đao Chiến Tiên Thể. (1) 14/10/2016

Chương 1647: Ma Sách Cung. 14/10/2016

Chương 1646: Xé Nát. (2) 14/10/2016

Chương 1645: Xé Nát. (1) 14/10/2016

Chương 1644: Thanh Huyền Bát Tổ. (2) 14/10/2016

Chương 1643: Thanh Huyền Bát Tổ. (1) 14/10/2016

Chương 1642: Thần Mộng Hồi. 14/10/2016

Chương 1641: Hỏa Thần Ôn Tâm. (2) 14/10/2016

Chương 1640: Hỏa Thần Ôn Tâm. (1) 14/10/2016

Chương 1639: Viêm Ma. 14/10/2016

Chương 1638: Kiếm Sắc. (2) 14/10/2016

Chương 1637: Kiếm Sắc. (1) 14/10/2016

Chương 1636: Mộc Kiếm Thánh Ma. (2) 14/10/2016

Chương 1635: Mộc Kiếm Thánh Ma. (1) 14/10/2016

Chương 1634: Thiên Khí Ma Vương. 14/10/2016

Chương 1633: Thần Nguyệt Kim Thụ. (2) 14/10/2016

Chương 1632: Thần Nguyệt Kim Thụ. (1) 14/10/2016

Chương 1631: Đế Ma Tiểu Thế Giới. 14/10/2016

Chương 1630: Băng Ngữ Hạ Lựa Chọn. (2) 14/10/2016

Chương 1629: Băng Ngữ Hạ Lựa Chọn. (1) 14/10/2016

Chương 1628: Bạch Kiếm Chân. (2) 14/10/2016

Chương 1627: Bạch Kiếm Chân. (1) 14/10/2016

Chương 1626: Đêm Không Ngủ. 14/10/2016

Chương 1625: Đạo Của Mai Tố Dao. (2) 14/10/2016

Chương 1624: Đạo Của Mai Tố Dao. (1) 14/10/2016

Chương 1623: Băng Ngữ Hạ Mỹ Lệ. 14/10/2016

Chương 1622: Ngoại Trừ Phách Lối, Vẫn Là Phách Lối. (2) 14/10/2016

Chương 1621: Ngoại Trừ Phách Lối, Vẫn Là Phách Lối. (1) 14/10/2016

Chương 1620: Máu Tươi Ba Bước. (2) 14/10/2016

Chương 1619: Máu Tươi Ba Bước. (1) 14/10/2016

Chương 1618: Tư Thái Vô Địch . 14/10/2016

Chương 1617: Đối Chọi Gay Gắt. (2) 14/10/2016

Chương 1616: Đối Chọi Gay Gắt. (1) 14/10/2016

Chương 1615: Sứ Giả Phi Tiên Giáo. 14/10/2016

Chương 1614: Toái Thiết. (2) 14/10/2016

Chương 1613: Toái Thiết. (1) 14/10/2016

Chương 1612: Cửu Kiếm Lão Nhân. (2) 14/10/2016

Chương 1611: Cửu Kiếm Lão Nhân. (1) 14/10/2016

Chương 1610: Đa Văn Kim Cương. 14/10/2016

Chương 1609: Duy Ta Vô Địch. (2) 14/10/2016

Chương 1608: Duy Ta Vô Địch. (1) 14/10/2016

Chương 1607: Chỉ Có Quét Ngang. (2) 14/10/2016

Chương 1606: Chỉ Có Quét Ngang. (1) 14/10/2016

Chương 1605: Một Người Chống Vạn Địch. 14/10/2016

Chương 1604: Một Câu Địch Thần Vương. (2) 14/10/2016

Chương 1603: Một Câu Địch Thần Vương. (1) 14/10/2016

Chương 1602: Sóng Gió Nổi Lên. 14/10/2016

Chương 1601: Khô Phong Tôn Giả. (2) 14/10/2016

Chương 1600: Khô Phong Tôn Giả. (1) 14/10/2016

Chương 1599: Truyền Thuyết Đế Ma Tiểu Thế Giới. (2) 14/10/2016

Chương 1598: Truyền Thuyết Đế Ma Tiểu Thế Giới. (1) 14/10/2016

Chương 1597: Đế Ma Tiểu Thế Giới Xuất Thế. 14/10/2016

Chương 1596: Nhân Vương. (2) 14/10/2016

Chương 1595: Nhân Vương. (1) 14/10/2016

Chương 1594: Phi Thiên Thánh Nữ. 14/10/2016

Chương 1593: Mai Tố Dao Mỹ Lệ. (2) 14/10/2016

Chương 1592: Mai Tố Dao Mỹ Lệ. (1) 14/10/2016

Chương 1591: Lại Gặp Mai Tố Dao 14/10/2016

Chương 1590: Phệ Đà Kim Cương. (2) 14/10/2016

Chương 1589: Phệ Đà Kim Cương. (1) 14/10/2016

Chương 1588: Tiên Vương Truyền Thuyết. (2) 14/10/2016

Chương 1587: Tiên Vương Truyền Thuyết. (1) 14/10/2016

Chương 1586: Nam Đế Thỉnh Giáo. 14/10/2016

Chương 1585: Vĩnh Biệt, Thiếu Gia… (2) 14/10/2016

Chương 1584: Vĩnh Biệt, Thiếu Gia… (1) 14/10/2016

Chương 1583: Sư Lợi Bồ Tát. 14/10/2016

Chương 1582: Nhất Niệm Thành Phật. (2) 14/10/2016

Chương 1581: Nhất Niệm Thành Phật. (1) 14/10/2016

Chương 1580: Độ Hóa. (2) 14/10/2016

Chương 1579: Độ Hóa. (1) 14/10/2016

Chương 1578: Phật Pháp Vô Địch. 14/10/2016

Chương 1577: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (2) 14/10/2016

Chương 1576: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (1) 14/10/2016

Chương 1575: Khiêu Chiến Tứ Phật Tự. 14/10/2016

Chương 1574: Nam Đế. (2) 14/10/2016

Chương 1573: Nam Đế. (1) 14/10/2016

Chương 1572: Biện Phật. (2) 14/10/2016

Chương 1571: Biện Phật. (1) 14/10/2016

Chương 1570: Tịnh Không Tự. 14/10/2016

Chương 1569: Linh Sơn Thập Bát Tự. (2) 14/10/2016

Chương 1568: Linh Sơn Thập Bát Tự. (1) 14/10/2016

Chương 1567: Linh Sơn. (2) 14/10/2016

Chương 1566: Linh Sơn. (1) 14/10/2016

Chương 1565: Băng Ngữ Hạ. 14/10/2016

Chương 1564: Bạch Kiếm Chân. (2) 14/10/2016

Chương 1563: Bạch Kiếm Chân. (1) 14/10/2016

Chương 1562: Là Yêu Hay Hận. 14/10/2016

Chương 1561: Bí Mật Của Quá Khứ. (2) 14/10/2016

Chương 1560: Bí Mật Của Quá Khứ. (1) 14/10/2016

Chương 1559: Vì Yêu Sinh Hận. 14/10/2016

Chương 1558: Gặp Lại Trung Châu Công Chúa. (2) 14/10/2016

Chương 1557: Gặp Lại Trung Châu Công Chúa. (1) 14/10/2016

Chương 1556: Nhập Đạo Hỏi Phật. (2) 14/10/2016

Chương 1555: Nhập Đạo Hỏi Phật. (1) 14/10/2016

Chương 1554: Lai Lịch Của Ngọa Long Nhai. 14/10/2016

Chương 1553: Tàng Kinh Các. (2) 14/10/2016

Chương 1552: Tàng Kinh Các. (1) 14/10/2016

Chương 1551: Vô Danh Tiểu Phật Tự. 14/10/2016

Chương 1550: Thân Phận Thanh Niên Mũ Phẳng. (2) 14/10/2016

Chương 1549: Thân Phận Thanh Niên Mũ Phẳng. (1) 14/10/2016

Chương 1548: Ngọa Long Tuyền. (2) 14/10/2016

Chương 1547: Ngọa Long Tuyền. (1) 14/10/2016

Chương 1546: Món Đồ Kia. 14/10/2016

Chương 1545: Táng Phật Cao Nguyên. (2) 14/10/2016

Chương 1544: Táng Phật Cao Nguyên. (1) 14/10/2016

Chương 1543: Thời Gian Tốt Đẹp. 14/10/2016

Chương 1542: Gặp Nhau. (2) 14/10/2016

Chương 1541: Gặp Nhau. (1) 14/10/2016

Chương 1540: Hôi Phi Yên Diệt. (2) 14/10/2016

Chương 1539: Hôi Phi Yên Diệt. (1) 14/10/2016

Chương 1538: Đồ Sát. 14/10/2016

Chương 1537: Người Cầm Lái. (2) 14/10/2016

Chương 1536: Người Cầm Lái. (1) 14/10/2016

Chương 1535: Tiên Thể Vô Địch. 14/10/2016

Chương 1534: Gặp Lại Cố Nhân. (2) 14/10/2016

Chương 1533: Gặp Lại Cố Nhân. (1) 14/10/2016

Chương 1532: Vương Động Thiên. (2) 14/10/2016

Chương 1531: Vương Động Thiên. (1) 14/10/2016

Chương 1530: Vương Gia. 14/10/2016

Chương 1529: Diệt Đao Đế Tông. (2) 14/10/2016

Chương 1528: Diệt Đao Đế Tông. (1) 14/10/2016

Chương 1527: Thanh Niên Thần Bí. 11/10/2016

Chương 1526: Chấp Niệm Của Trần Huyết Tiên Đế. (2) 11/10/2016

Chương 1525: Chấp Niệm Của Trần Huyết Tiên Đế. (1) 11/10/2016

Chương 1524: Bảo Bối Bên Trong Tiểu Kim Quan. 11/10/2016

Chương 1523: Phệ Huyết Chú. (2) 11/10/2016

Chương 1522: Phệ Huyết Chú. (1) 11/10/2016

Chương 1521: Bạo Phong Thần. (2) 11/10/2016

Chương 1520: Bạo Phong Thần. (1) 11/10/2016

Chương 1519: Đồ Tiên Đế Trận 11/10/2016

Chương 1518: Đăng Lâm Đệ Nhất Phong. (2) 11/10/2016

Chương 1517: Đăng Lâm Đệ Nhất Phong. (1) 11/10/2016

Chương 1516: Đồng Thành. 11/10/2016

Chương 1515: Thế Giới Thần Bí Dưới Lòng Đất. (2) 11/10/2016

Chương 1514: Thế Giới Thần Bí Dưới Lòng Đất. (1) 11/10/2016

Chương 1513: Liều Mình Cứu Người Yêu. 11/10/2016

Chương 1512: Nghịch Chuyển. (2) 11/10/2016

Chương 1511: Nghịch Chuyển. (1) 10/10/2016

Chương 1509: Trấn Áp. (1) 10/10/2016

Chương 1508: Đánh Lén. 10/10/2016

Chương 1507: Tay Không Băng Đế Binh. (2) 10/10/2016

Chương 1506: Tay Không Băng Đế Binh. (1) 10/10/2016

Chương 1505: Quá Yếu. 10/10/2016

Chương 1504: Nhấc Tay Giết Địch. (2) 10/10/2016

Chương 1503: Nhấc Tay Giết Địch. (1) 10/10/2016

Chương 1502: Huyết Tộc Bá Đạo. (2) 10/10/2016

Chương 1501: Huyết Tộc Bá Đạo. (1) 10/10/2016

Chương 1500: Truyền Đạo. 10/10/2016

Chương 1499: Gặp Lại Y Xuyên. (2) 10/10/2016

Chương 1498: Gặp Lại Y Xuyên. (1) 10/10/2016

Chương 1497: Nhập Thần Chiến Sơn. 10/10/2016

Chương 1496: Vương Hầu Tướng Lĩnh Chẳng Phải Trời Sinh. (2) 10/10/2016

Chương 1494: Thần Chiến Sơn Dị Tượng. (2) 10/10/2016

Chương 1493: Thần Chiến Sơn Dị Tượng. (1) 10/10/2016

Chương 1492: Phong Vân Động. 10/10/2016

Chương 1491: Giao Dịch. (2) 10/10/2016

Chương 1490: Giao Dịch. (1) 10/10/2016

Chương 1489: Huyết Ngưu Thần Ma. (2) 10/10/2016

Chương 1488: Huyết Ngưu Thần Ma. (1) 10/10/2016

Chương 1487: Trèo Lên Lôi Tháp. 10/10/2016

Chương 1486: Lôi Tháp Chi Chủ. (2) 10/10/2016

Chương 1485: Lôi Tháp Chi Chủ. (1) 10/10/2016

Chương 1484: Xuất Nhập Như Chỗ Không Người. 10/10/2016

Chương 1483: Lôi Tháp. (2) 10/10/2016

Chương 1482: Lôi Tháp. (1) 10/10/2016

Chương 1481: Cừu Hận. (2) 10/10/2016

Chương 1480: Cừu Hận. (1) 10/10/2016

Chương 1479: Khiêu Chiến Xích Dạ Quốc. 10/10/2016

Chương 1478: Lâm Thiên Đế. (2) 10/10/2016

Chương 1477: Lâm Thiên Đế. (1) 10/10/2016

Chương 1476: Thừa Thiên Vương. (2) 10/10/2016

Chương 1475: Thừa Thiên Vương. (1) 10/10/2016

Chương 1474: Giao Dịch. 10/10/2016

Chương 1473: Một Chút Chuyện Cũ. (2) 10/10/2016

Chương 1472: Một Chút Chuyện Cũ. (1) 10/10/2016

Chương 1471: Tồn Tại Bên Trong Hãn Hải. 10/10/2016

Chương 1470: Phục Long Sơn. (2) 10/10/2016

Chương 1469: Phục Long Sơn. (1) 10/10/2016

Chương 1468: Xích Tử Tiên. (2) 10/10/2016

Chương 1467: Xích Tử Tiên. (1) 10/10/2016

Chương 1466: Chết Không Có Chỗ Chôn. 10/10/2016

Chương 1465: Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão. (2) 10/10/2016

Chương 1464: Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão. (1) 10/10/2016

Chương 1463: Khoái Kiếm Của Khoái Kiếm Hầu. (2) 10/10/2016

Chương 1462: Khoái Kiếm Của Khoái Kiếm Hầu. (1) 10/10/2016

Chương 1461: Long Đài Được Bảo. 10/10/2016

Chương 1460: Quần Hùng Khiêu Khích. (2) 10/10/2016

Chương 1459: Quần Hùng Khiêu Khích. (1) 10/10/2016

Chương 1458: Long Đài. (2) 10/10/2016

Chương 1457: Long Đài. (1) 10/10/2016

Chương 1456: Hổ Khâu. 07/10/2016

Chương 1455: Nhập Thánh Thành. (2) 07/10/2016

Chương 1454: Nhập Thánh Thành. (1) 07/10/2016

Chương 1453: Tư Viên Viên Lựa Chọn. 07/10/2016

Chương 1452: Tư Viên Viên. (2) 07/10/2016

Chương 1451: Tư Viên Viên. (1) 07/10/2016

Chương 1450: Ngọc Phong. (2) 07/10/2016

Chương 1449: Ngọc Phong. (1) 07/10/2016

Chương 1448: Tưới Nước Long Thụ. 07/10/2016

Chương 1447: Long Thụ. (2) 07/10/2016

Chương 1446: Long Thụ. (1) 07/10/2016

Chương 1445: Xích Dạ Bảo Vương. 07/10/2016

Chương 1444: Thiên Huyền Lão Nhân. (2) 07/10/2016

Chương 1443: Thiên Huyền Lão Nhân. (1) 07/10/2016

Chương 1442: Bán Nguyệt Công Chúa. (2) 07/10/2016

Chương 1441: Bán Nguyệt Công Chúa. (1) 07/10/2016

Chương 1440: Thánh Thành. 07/10/2016

Chương 1439: Quất Ngươi Mông Đẹp. (2) 07/10/2016

Chương 1438: Quất Ngươi Mông Đẹp. (1) 07/10/2016

Chương 1437: Tiên Tử Mê Người. 07/10/2016

Chương 1436: Gặp Lại Cố Nhân. (2) 07/10/2016

Chương 1435: Gặp Lại Cố Nhân. (1) 07/10/2016

Chương 1434: Tố Chân Xuất Thân. 07/10/2016

Chương 1433: Tố Chân. (2) 07/10/2016

Chương 1432: Tố Chân. (1) 07/10/2016

Chương 1431: Đô Thiên Giáo Chủ. (2) 07/10/2016

Chương 1430: Đô Thiên Giáo Chủ. (1) 07/10/2016

Chương 1429: Hộ Thiên Giáo. 07/10/2016

Chương 1428: Như Hình Với Bóng. (2) 07/10/2016

Chương 1427: Như Hình Với Bóng. (1) 07/10/2016

Chương 1426: Diệp Sơ Vân. (3) 07/10/2016

Chương 1425: Diệp Sơ Vân. (2) 07/10/2016

Chương 1424: Diệp Sơ Vân. (1) 07/10/2016

Chương 1423: Thủy Tạ Viên. (2) 07/10/2016

Chương 1422: Thủy Tạ Viên. (1) 07/10/2016

Chương 1421: Nghi Là Cố Nhân Đến. (2) 07/10/2016

Chương 1420: Nghi Là Cố Nhân Đến. (1) 07/10/2016

Chương 1419: Tô Hàng Quốc Y Xuyên. 07/10/2016

Chương 1418: Bí Mật Trong Bí Mật. (2) 07/10/2016

Chương 1417: Bí Mật Trong Bí Mật. (1) 07/10/2016

Chương 1416: Thiên Đạo Thủy Tự. 07/10/2016

Chương 1415: Không Hãm Sa Mạc. (2) 07/10/2016

Chương 1414: Không Hãm Sa Mạc. (1) 07/10/2016

Chương 1413: Đạo Kiếm. (2) 07/10/2016

Chương 1412: Đạo Kiếm. (1) 07/10/2016

Chương 1411: Truyền Thuyết Thủy Tổ Huyết Tộc. 07/10/2016

Chương 1410: Huyết Trì. (2) 07/10/2016

Chương 1409: Huyết Trì. (1) 07/10/2016

Chương 1408: Bí Mật Của Huyết Tộc. 07/10/2016

Chương 1407: Huyết Tộc Khởi Nguyên. (2) 07/10/2016

Chương 1406: Huyết Tộc Khởi Nguyên. (1) 07/10/2016

Chương 1405: Huyết Tổ Tứ Thương Nữ. 07/10/2016

Chương 1404: Thiên Khung. (2) 07/10/2016

Chương 1403: Thiên Khung. (1) 07/10/2016

Chương 1402: Bí Mật Trong Hồ. (2) 07/10/2016

Chương 1401: Bí Mật Trong Hồ. (1) 07/10/2016

Chương 1400: Lại Là Một Trận Đánh Cược. 07/10/2016

Chương 1399: Hỏi Thế Gian Người Là Vật Gì. (2) 07/10/2016

Chương 1398: Hỏi Thế Gian Người Là Vật Gì. (1) 07/10/2016

Chương 1397: Đầu Cuối Cùng Trong Truyền Thuyết. 07/10/2016

Chương 1396: Hạt Giống Thời Nguyên Đằng. (2) 07/10/2016

Chương 1395: Hạt Giống Thời Nguyên Đằng. (1) 07/10/2016

Chương 1394: Bóng Tối Vô Tận. (2) 07/10/2016

Chương 1393: Bóng Tối Vô Tận. (1) 07/10/2016

Chương 1392: Chuyện Cũ Không Thể Đuổi. 07/10/2016

Chương 1391: Vịt Đá Biết Nói Chuyện. (2) 07/10/2016

Chương 1390: Vịt Đá Biết Nói Chuyện. (1) 07/10/2016

Chương 1389: Chuyện Cũ Ung Dung. 07/10/2016

Chương 1388: Người Dưới Sườn Đồi. (2) 07/10/2016

Chương 1387: Người Dưới Sườn Đồi. (1) 07/10/2016

Chương 1386: Nhập Khô Thạch Viện. 07/10/2016

Chương 1385: Con Đường Tương Lai. (2) 07/10/2016

Chương 1384: Con Đường Tương Lai. (1) 07/10/2016

Chương 1383: Trước Khi Lên Đường. (2) 07/10/2016

Chương 1382: Trước Khi Lên Đường. (1) 07/10/2016

Chương 1381: Cơ Hội Của Mai Ngạo Nam . 07/10/2016

Chương 1380: Tinh Hải Giáo Bị Diệt. (2) 07/10/2016

Chương 1379: Tinh Hải Giáo Bị Diệt. (1) 07/10/2016

Chương 1378: Hủy Thọ Suy. 07/10/2016

Chương 1377: Diệt Thể Kiếp. (2) 07/10/2016

Chương 1376: Diệt Thể Kiếp. (1) 07/10/2016

Chương 1375: Đoạt Tạo Hóa. (2) 07/10/2016

Chương 1374: Đoạt Tạo Hóa. (1) 07/10/2016

Chương 1373: Nhất Dương Đằng. 07/10/2016

Chương 1372: Đề Thiên Cốc Bị Diệt. (2) 07/10/2016

Chương 1371: Đề Thiên Cốc Bị Diệt. (1) 07/10/2016

Chương 1370: Tam Đế Trận. (2) 07/10/2016

Chương 1369: Tam Đế Trận. (1) 07/10/2016

Chương 1368: Độc Chiến Hai Thần Hoàng. 07/10/2016

Chương 1367: Thiên Tùng Thụ Tổ Giương Oai. (2) 07/10/2016

Chương 1366: Thiên Tùng Thụ Tổ Giương Oai. (1 07/10/2016

Chương 1365: Kế Hoạch Của Đề Thiên Cốc. (2) 07/10/2016

Chương 1364: Kế Hoạch Của Đề Thiên Cốc. (1) 07/10/2016

Chương 1363: Thần. Thiên Diệt 07/10/2016

Chương 1362: Tiên Đế Chân Khí Thần Phục. (2) 07/10/2016

Chương 1361: Tiên Đế Chân Khí Thần Phục. (1) 07/10/2016

Chương 1360: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (2) 07/10/2016

Chương 1359: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (1) 07/10/2016

Chương 1358: Ma Bằng. 07/10/2016

Chương 1357: Chiến Thạch Phong Quốc. (2) 07/10/2016

Chương 1356: Chiến Thạch Phong Quốc. (1) 07/10/2016

Chương 1355: Hủy Đế Binh. 07/10/2016

Chương 1354: Trảm Thần Hoàng. (2) 07/10/2016

Chương 1353: Trảm Thần Hoàng. (1) 07/10/2016

Chương 1352: Bàn Long Phiên. (2) 07/10/2016

Chương 1351: Bàn Long Phiên. (1) 07/10/2016

Chương 1350: Một Quyền Nát Diệp Khuynh Thành. 07/10/2016

Chương 1349: Thiên Diệt Nã Tiên. (2) 07/10/2016

Chương 1348: Thiên Diệt Nã Tiên. (1) 07/10/2016

Chương 1347: Ta Chính Là Quy Tắc. (2) 07/10/2016

Chương 1346: Ta Chính Là Quy Tắc. (1) 07/10/2016

Chương 1345: Âm Mưu Diệp Khuynh Thành. (2) 07/10/2016

Chương 1344: Âm Mưu Diệp Khuynh Thành. (1) 07/10/2016

Chương 1343: Đế Tôn. 07/10/2016

Chương 1342: Bất Phá Đế Hoàng. (2) 07/10/2016

Chương 1341: Bất Phá Đế Hoàng. (1) 07/10/2016

Chương 1340: Hạt Thần. (2) 07/10/2016

Chương 1339: Hạt Thần. (1) 07/10/2016

Chương 1338: Thạch Long Thần. (2) 07/10/2016

Chương 1337: Thạch Long Thần. (1) 07/10/2016

Chương 1336: Đại Chiến Tới. (2) 07/10/2016

Chương 1335: Đại Chiến Tới. (1) 07/10/2016

Chương 1334: Mười Tám Giáo. 07/10/2016

Chương 1333: Đế Cốt Cung. (2) 07/10/2016

Chương 1332: Đế Cốt Cung. (1) 07/10/2016

Chương 1331: Quần Hùng Hội Tụ. (2) 07/10/2016

Chương 1330: Quần Hùng Hội Tụ. (1) 07/10/2016

Chương 1329: Ngàn Vạn Năm Tính Toán. 07/10/2016

Chương 1328: Thể Phương. (2) 07/10/2016

Chương 1327: Thể Phương. (1) 07/10/2016

Chương 1326: Huyết Thủ Ma Đồ. (2) 07/10/2016

Chương 1325: Huyết Thủ Ma Đồ. (1) 07/10/2016

Chương 1324: Diệp Khuynh Thành Cường Đại. (2) 07/10/2016

Chương 1323: Diệp Khuynh Thành Cường Đại. (1) 07/10/2016

Chương 1322: Nhập Đầm Lầy. 07/10/2016

Chương 1321: Trảm Kim Ô Đồ Sư Đế. (2) 07/10/2016

Chương 1320: Trảm Kim Ô Đồ Sư Đế. (1) 07/10/2016

Chương 1319: Chiến Kim Ô. (2) 07/10/2016

Chương 1318: Chiến Kim Ô. (1) 07/10/2016

Chương 1317: Kim Ô Chiến Y. 07/10/2016

Chương 1316: Sư Yêu Quân Đoàn. (2) 07/10/2016

Chương 1315: Sư Yêu Quân Đoàn. (1) 07/10/2016

Chương 1314: Thạch Nhân Của Bệ Ngạn Thành. (2) 07/10/2016

Chương 1313: Thạch Nhân Của Bệ Ngạn Thành. (1) 07/10/2016

Chương 1312: Bệ Ngạn Thành. 07/10/2016

Chương 1311: Quân Đoàn Vô Địch. (2) 07/10/2016

Chương 1310: Quân Đoàn Vô Địch. (1) 07/10/2016

Chương 1309: Thần Miếu. (2) 07/10/2016

Chương 1308: Thần Miếu. (1) 07/10/2016

Chương 1307: Mỹ Nam Tử Như Băng 07/10/2016

Chương 1306: Mai Ngạo Nam Cuồng Ngạo. (2) 07/10/2016

Chương 1305: Mai Ngạo Nam Cuồng Ngạo. (1) 07/10/2016

Chương 1304: Mười Tám Thiên Thiếu. (2) 07/10/2016

Chương 1303: Mười Tám Thiên Thiếu. (1) 07/10/2016

Chương 1302: Kỳ Ngộ Tạo Hóa. 07/10/2016

Chương 1301: Bệ Ngạn Thú Thổ Kỳ Diệu. (2) 07/10/2016

Chương 1300: Bệ Ngạn Thú Thổ Kỳ Diệu. (1) 07/10/2016

Chương 1299: Thú Thổ Mở. (2) 07/10/2016

Chương 1298: Thú Thổ Mở. (1) 07/10/2016

Chương 1297: Âm Mưu Của Diệp Khuynh Thành. 07/10/2016

Chương 1296: Chỉ Có Chữ Tình Đả Thương Người Nhất. (2) 07/10/2016

Chương 1295: Chỉ Có Chữ Tình Đả Thương Người Nhất. (1) 07/10/2016

Chương 1294: Truyền Thuyết Đồ Tiên Đế Chi Chiến. 07/10/2016

Chương 1293: Bí Mật Quá Khứ. (2) 07/10/2016

Chương 1292: Bí Mật Quá Khứ. (1) 07/10/2016

Chương 1291: Thạch Nhân. (2) 07/10/2016

Chương 1290: Thạch Nhân. (1) 07/10/2016

Chương 1289: Mai Ngạo Nam. 07/10/2016

Chương 1288: Đế Cương. (2) 07/10/2016

Chương 1287: Đế Cương. (1) 07/10/2016

Chương 1286: Tiễn Bại Kim Ô. (2) 07/10/2016

Chương 1285: Tiễn Bại Kim Ô. (1) 07/10/2016

Chương 1284: Kim Xà Tùy Kim Ô. (2) 07/10/2016

Chương 1283: Kim Xà Tùy Kim Ô. (1) 07/10/2016

Chương 1282: Khiêu Chiến. 07/10/2016

Chương 1281: Quỳ Ngưu. (2) 07/10/2016

Chương 1280: Quỳ Ngưu. (1) 07/10/2016

Chương 1279: Thiên Trận Thiếu Hoàng. (2) 07/10/2016

Chương 1278: Thiên Trận Thiếu Hoàng. (1) 07/10/2016

Chương 1277: Lai Lịch Của Thần Thú Thiên Vực. 07/10/2016

Chương 1276: Mộ Tổ. (2) 07/10/2016

Chương 1275: Mộ Tổ. (1) 07/10/2016

Chương 1274: Tu Sĩ Đại Cương. (2) 07/10/2016

Chương 1273: Tu Sĩ Đại Cương. (1) 07/10/2016

Chương 1272: Dẫn Dụ. 07/10/2016

Chương 1271: Phong Tình. (2) 07/10/2016

Chương 1270: Phong Tình. (1) 07/10/2016

Chương 1269: Long Kê Tôn Giả. (2) 07/10/2016

Chương 1268: Long Kê Tôn Giả. (1) 07/10/2016

Chương 1267: Thủ Đoạn Của Diệp Khuynh Thành. 07/10/2016

Chương 1266: Mở Ra Bệ Ngạn Thú Thổ. (2) 07/10/2016

Chương 1265: Mở Ra Bệ Ngạn Thú Thổ. (1) 07/10/2016

Chương 1264: Liếc Mắt Đưa Tình. 07/10/2016

Chương 1263: Truyền Thuyết Hắc Thủ Phía Sau Màn. (2) 07/10/2016

Chương 1262: Truyền Thuyết Hắc Thủ Phía Sau Màn. (1) 07/10/2016

Chương 1261: Thiên Vực Phế Tích. (2) 07/10/2016

Chương 1260: Thiên Vực Phế Tích. (1) 07/10/2016

Chương 1259: Thạch Mở Đoạt Bảo. (2) 07/10/2016

Chương 1258: Thạch Mở Đoạt Bảo. (1) 07/10/2016

Chương 1257: Trí Tuệ Của Diệu Thiền. 07/10/2016

Chương 1256: Nha Đầu Điên. (2) 07/10/2016

Chương 1255: Nha Đầu Điên. (1) 07/10/2016

Chương 1254: Long Hổ Quân Vương. (2) 07/10/2016

Chương 1253: Long Hổ Quân Vương. (1) 07/10/2016

Chương 1252: Long Kinh Tiên. 07/10/2016

Chương 1251: Thiếu Nữ Thần Bí. (2) 07/10/2016

Chương 1250: Thiếu Nữ Thần Bí. (1) 07/10/2016

Chương 1249: Diệt Tam Giáo. (2) 07/10/2016

Chương 1248: Diệt Tam Giáo. (1) 07/10/2016

Chương 1247: Tiễn Vô Song Phá Giải Thiên Mệnh Tinh Thể. 07/10/2016

Chương 1246: Thi Thần Biến Hóa. (2) 07/10/2016

Chương 1245: Thi Thần Biến Hóa. (1) 07/10/2016

Chương 1244: Kim Cương Thần. (2) 07/10/2016

Chương 1243: Kim Cương Thần. (1) 07/10/2016

Chương 1242: Thi Thần. 07/10/2016

Chương 1241: Giết Đại Hiền. (2) 07/10/2016

Chương 1240: Giết Đại Hiền. (1) 07/10/2016

Chương 1239: Cổ Hoàng Thụ. (2) 07/10/2016

Chương 1238: Cổ Hoàng Thụ. (1) 07/10/2016

Chương 1237: Tiễn Đạo Vô Song. (2) 07/10/2016

Chương 1236: Tiễn Đạo Vô Song. (1) 07/10/2016

Chương 1235: Thiên Quân Vạn Mã Vây Thiết Gia. 07/10/2016

Chương 1234: Diệu Thiền. (2) 07/10/2016

Chương 1233: Diệu Thiền. (1) 07/10/2016

Chương 1232: Long Kê Thích Khoác Lác. (2) 07/10/2016

Chương 1231: Long Kê Thích Khoác Lác. (1) 07/10/2016

Chương 1230: Tứ Nhãn Long Kê. 07/10/2016

Chương 1229: Lâu Mộ Phái. (2) 07/10/2016

Chương 1228: Lâu Mộ Phái. (1) 07/10/2016

Chương 1227: Tuyệt Mỹ Chi Thể. 07/10/2016

Chương 1226: Bồi Dưỡng Tiễn Vô Song. (2) 07/10/2016

Chương 1225: Bồi Dưỡng Tiễn Vô Song. (1) 07/10/2016

Chương 1224: Tiễn Vô Song Tới. (2) 07/10/2016

Chương 1223: Tiễn Vô Song Tới. (1) 07/10/2016

Chương 1222: Du Thuyết. (2) 07/10/2016

Chương 1221: Du Thuyết. (1 07/10/2016

Chương 1220: Phi Vân Tôn Giả Đầu Độc. 07/10/2016

Chương 1219: Trở Mặt Vô Tình. (2) 07/10/2016

Chương 1218: Trở Mặt Vô Tình. (1) 07/10/2016

Chương 1217: Điểu Hoàng Thánh Phi. (2) 07/10/2016

Chương 1216: Điểu Hoàng Thánh Phi. (1) 07/10/2016

Chương 1215: Hoàng Đình Tụ Hội. (2) 07/10/2016

Chương 1214: Hoàng Đình Tụ Hội. (1) 07/10/2016

Chương 1213: Ngưu Hoàng Khéo Đưa Đẩy. 07/10/2016

Chương 1212: Ngưu Hoàng. (2) 07/10/2016

Chương 1211: Ngưu Hoàng. (1) 07/10/2016

Chương 1210: Thiết Lan. (2) 07/10/2016

Chương 1209: Thiết Lan. (1) 07/10/2016

Chương 1208: Thiết Gia. 07/10/2016

Chương 1207: Lão Ba Ba. (2) 07/10/2016

Chương 1206: Lão Ba Ba. (1) 07/10/2016

Chương 1205: Ma Luyện. (2) 07/10/2016

Chương 1204: Ma Luyện. (1) 07/10/2016

Chương 1203: Lên Đường. 07/10/2016

Chương 1202: Đưa Cung. (2) 07/10/2016

Chương 1201: Đưa Cung. (1) 07/10/2016

Chương 1200: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. 07/10/2016

Chương 1199: Giết Không Chết. (2) 07/10/2016

Chương 1198: Giết Không Chết. (1) 07/10/2016

Chương 1197: Đánh Cược. (2) 07/10/2016

Chương 1196: Đánh Cược. (1) 07/10/2016

Chương 1195: Tiễn Vô Song Lại Đến Khiêu Chiến. 07/10/2016

Chương 1194: Ly Biệt. (2) 07/10/2016

Chương 1193: Ly Biệt. (1) 07/10/2016

Chương 1192: Sắp Phải Rời Đi. (2) 07/10/2016

Chương 1191: Sắp Phải Rời Đi. (1) 07/10/2016

Chương 1190: Thả Phượng Hoàng. 07/10/2016

Chương 1189: Bí Mật Thân Thế Của Minh Dạ Tuyết. (2) 07/10/2016

Chương 1188: Bí Mật Thân Thế Của Minh Dạ Tuyết. (1) 07/10/2016

Chương 1187: Huyết Thệ. (2) 07/10/2016

Chương 1186: Huyết Thệ. (1) 07/10/2016

Chương 1185: Trọng Thác Thiết Nghĩ. 07/10/2016

Chương 1184: Hạ Màn Kết Thúc. (2) 07/10/2016

Chương 1183: Hạ Màn Kết Thúc. (1) 07/10/2016

Chương 1182: Bách Thọ Dược Đế. (2) 07/10/2016

Chương 1181: Bách Thọ Dược Đế. (1) 07/10/2016

Chương 1180: Dược Quốc Đầu Hàng 07/10/2016

Chương 1179: Trảm Thần Vương. (2) 07/10/2016

Chương 1178: Trảm Thần Vương. (1) 07/10/2016

Chương 1177: Tiên Đế Lao Lung. (2) 07/10/2016

Chương 1176: Tiên Đế Lao Lung. (1) 07/10/2016

Chương 1175: Dược Quốc Tính Toán. 07/10/2016

Chương 1174: Hắc Hồ Trong Truyền Thuyết. (2) 07/10/2016

Chương 1173: Hắc Hồ Trong Truyền Thuyết. (1) 07/10/2016

Chương 1172: Thuốc Dẫn Thiên Hỏa. (2) 07/10/2016

Chương 1171: Thuốc Dẫn Thiên Hỏa. (1) 07/10/2016

Chương 1170: Bổ Thiên Cao. 07/10/2016

Chương 1169: Thất Bại Thảm Hại. (2) 07/10/2016

Chương 1168: Thất Bại Thảm Hại. (1) 07/10/2016

Chương 1167: Thiên Dược. (2) 07/10/2016

Chương 1166: Thiên Dược. (1) 07/10/2016

Chương 1165: Luyện Dược Bất Khả Tư Nghị Nhất. 07/10/2016

Chương 1164: Tinh Thọ Dược. (2) 07/10/2016

Chương 1163: Tinh Thọ Dược. (1) 07/10/2016

Chương 1162: Bắt Đầu Đánh Cược. (2) 07/10/2016

Chương 1161: Bắt Đầu Đánh Cược. (1) 07/10/2016

Chương 1160: Phượng Hoàng Phục Sinh. 07/10/2016

Chương 1159: Bí Mật Phượng Hoàng. (2) 07/10/2016

Chương 1158: Bí Mật Phượng Hoàng. (1) 07/10/2016

Chương 1157: Ước Chiến Bạch Phát Dược Thần. (2) 07/10/2016

Chương 1156: Ước Chiến Bạch Phát Dược Thần. (1) 07/10/2016

Chương 1155: Kề Gối Nói Chuyện. 07/10/2016

Chương 1154: Không Chiến Mà Kết Thúc. (2) 07/10/2016

Chương 1153: Không Chiến Mà Kết Thúc. (1) 07/10/2016

Chương 1152: Phượng Hoàng. (2) 07/10/2016

Chương 1151: Phượng Hoàng. (1) 07/10/2016

Chương 1150: Thần Thú Tiên Cầm. 07/10/2016

Chương 1149: Chước Hỏa Đế Lô. (2) 07/10/2016

Chương 1148: Chước Hỏa Đế Lô. (1) 07/10/2016

Chương 1147: Thần Vương Dược Quốc. (2) 07/10/2016

Chương 1146: Thần Vương Dược Quốc. (1) 07/10/2016

Chương 1145: Ô Cốt Vô Địch. (2) 07/10/2016

Chương 1144: Ô Cốt Vô Địch. (1) 07/10/2016

Chương 1143: Ô Cốt. 07/10/2016

Chương 1142: Cổ Thánh Tổ. (2) 07/10/2016

Chương 1141: Cổ Thánh Tổ. (1) 07/10/2016

Chương 1140: Huyết Tẩy Tiên Gia. 07/10/2016

Chương 1139: Thiết Nghĩ Cường Hoành. (2) 07/10/2016

Chương 1138: Thiết Nghĩ Cường Hoành. (1) 07/10/2016

Chương 1137: Tiên Gia Dược Tổ. (2) 07/10/2016

Chương 1136: Tiên Gia Dược Tổ. (1) 07/10/2016

Chương 1135: Kế Hoạch Của Minh Dạ Tuyết. 07/10/2016

Chương 1134: Sóng Ngầm Cuồn Cuộn. (2) 07/10/2016

Chương 1133: Sóng Ngầm Cuồn Cuộn. (1) 07/10/2016

Chương 1132: Giằng Co. (2) 07/10/2016

Chương 1131: Giằng Co. (1) 07/10/2016

Chương 1130: Dược Quốc Tiên Gia. 07/10/2016

Chương 1129: Phồn Tinh Điểm Điểm. (2) 07/10/2016

Chương 1128: Phồn Tinh Điểm Điểm. (1) 07/10/2016

Chương 1127: Thần Thiết Yêu. 07/10/2016

Chương 1126: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (2) 02/10/2016

Chương 1125: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (1) 02/10/2016

Chương 1124: Tróc Nguyệt Chu. (2) 02/10/2016

Chương 1123: Tróc Nguyệt Chu. (1) 02/10/2016

Chương 1122: Điểm Đằng Hóa Cự Nhân. 02/10/2016

Chương 1121: Dược Đạo Ngự Mộc. (2) 02/10/2016

Chương 1120: Dược Đạo Ngự Mộc. (1) 02/10/2016

Chương 1119: Hắc Xà. (2) 02/10/2016

Chương 1118: Hắc Xà. (1) 02/10/2016

Chương 1117: Giang Hải Hoàng. 02/10/2016

Chương 1116: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (2) 02/10/2016

Chương 1115: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (1) 02/10/2016

Chương 1114: Quyết Đấu. (2) 02/10/2016

Chương 1113: Quyết Đấu. (1) 02/10/2016

Chương 1112: Thiên Mệnh Tinh Thể. 02/10/2016

Chương 1111: Đánh Hắn. (2) 02/10/2016

Chương 1110: Đánh Hắn. (1) 02/10/2016

Chương 1109: Bội Ngọc Công Tử. (2) 02/10/2016

Chương 1108: Bội Ngọc Công Tử. (1) 02/10/2016

Chương 1107: Hùng Hổ Dọa Người. 02/10/2016

Chương 1106: Trước Cơn Bão Tố. (2) 02/10/2016

Chương 1105: Trước Cơn Bão Tố. (1) 02/10/2016

Chương 1104: Phi Vân Tôn Giả Đầu Độc. (2) 02/10/2016

Chương 1103: Phi Vân Tôn Giả Đầu Độc. (1) 02/10/2016

Chương 1102: Thủ Đoạn Của Phi Vân Tôn Giả. 02/10/2016

Chương 1101: Phi Vân Tôn Giả. (2) 02/10/2016

Chương 1100: Phi Vân Tôn Giả. (1) 02/10/2016

Chương 1099: Bạch Phát Dược Thần. (2) 02/10/2016

Chương 1098: Bạch Phát Dược Thần. (1) 02/10/2016

Chương 1097: Tào Quốc Dược. 02/10/2016

Chương 1096: Y Thuật Vô Song. (2) 02/10/2016

Chương 1095: Y Thuật Vô Song. (1) 02/10/2016

Chương 1094: Quỷ Chiểu Điệt. 02/10/2016

Chương 1093: Độc Thương. (2) 02/10/2016

Chương 1092: Độc Thương. (1) 02/10/2016

Chương 1091: Quan Trí Vương. (2) 02/10/2016

Chương 1090: Quan Trí Vương. (1) 02/10/2016

Chương 1089: Quan Trí Vương Phủ. 02/10/2016

Chương 1088: Quỷ Thủ Thánh Y. (2) 02/10/2016

Chương 1087: Quỷ Thủ Thánh Y. (1) 02/10/2016

Chương 1086: Lý Thất Dạ Chuẩn Bị. (2) 02/10/2016

Chương 1085: Lý Thất Dạ Chuẩn Bị. (1) 02/10/2016

Chương 1084: Khúc Nhạc Dạo Của Đại Hội. 02/10/2016

Chương 1083: Dược Thành. (2) 02/10/2016

Chương 1082: Dược Thành. (1) 02/10/2016

Chương 1081: Lai Lịch Của Diệp Khuynh Thành. 02/10/2016

Chương 1080: Minh Dạ Tuyết. (2) 02/10/2016

Chương 1079: Minh Dạ Tuyết. (1) 02/10/2016

Chương 1078: Mỹ Nữ Khuynh Thành. (2) 02/10/2016

Chương 1077: Mỹ Nữ Khuynh Thành. (1) 02/10/2016

Chương 1076: Bị Tập Kích. 02/10/2016

Chương 1075: Bạch Vân Quán Chủ. (2) 02/10/2016

Chương 1074: Bạch Vân Quán Chủ. (1) 02/10/2016

Chương 1073: Hắc Hồ. (2) 02/10/2016

Chương 1072: Hắc Hồ. (1) 02/10/2016

Chương 1071: Tiên Gia. (2) 02/10/2016

Chương 1070: Tiên Gia. (1) 02/10/2016

Chương 1069: Thiên Tùng Thụ Tổ Ra Tay. 02/10/2016

Chương 1068: Ngự Ngự Hắc Long. (2) 02/10/2016

Chương 1067: Ngự Ngự Hắc Long. (1) 02/10/2016

Chương 1066: Đại Thọ. (2) 02/10/2016

Chương 1065: Đại Thọ. (1) 02/10/2016

Chương 1064: Điện Nhãn. 02/10/2016

Chương 1063: Hóa Kiếp Nạn. (2) 28/09/2016

Chương 1062: Hóa Kiếp Nạn. (1) 28/09/2016

Chương 1061: Điện Hải Lôi Trạch. 28/09/2016

Chương 1060: Giao Dịch. (2) 28/09/2016

Chương 1059: Giao Dịch. (1) 28/09/2016

Chương 1058: Lai Lịch Trấn Đế Thuật. 28/09/2016

Chương 1057: Trấn Đế Thuật. (2) 28/09/2016

Chương 1056: Trấn Đế Thuật. (1) 28/09/2016

Chương 1055: Thiên Tùng Thụ Tổ. (2) 28/09/2016

Chương 1054: Thiên Tùng Thụ Tổ. (1) 28/09/2016

Chương 1053: Giương Oai. 28/09/2016

Chương 1052: Ma Đường Thần Vương. (2) 28/09/2016

Chương 1051: Ma Đường Thần Vương. (1) 28/09/2016

Chương 1050: Giết Địch Như Làm Thịt Gà. (2) 28/09/2016

Chương 1049: Giết Địch Như Làm Thịt Gà. (1) 28/09/2016

Chương 1048: Thôn Tiên Ma Quán. 28/09/2016

Chương 1047: Diễn Kịch. (2) 28/09/2016

Chương 1046: Diễn Kịch. (1) 28/09/2016

Chương 1045: Muốn Gán Tội Cho Người Khác Sợ Gì Không Có Lý Do. (2 28/09/2016

Chương 1044: Muốn Gán Tội Cho Người Khác Sợ Gì Không Có Lý Do. (1) 28/09/2016

Chương 1043: Âm Mưu. 28/09/2016

Chương 1042: Bí Mật Quá Khứ Của Thiết Nghĩ. (2) 28/09/2016

Chương 1041: Bí Mật Quá Khứ Của Thiết Nghĩ. (1) 28/09/2016

Chương 1040: Bí Mật. (2) 28/09/2016

Chương 1039: Bí Mật. (1) 28/09/2016

Chương 1038: Người Trong Lụa Vàng. 28/09/2016

Chương 1037: Lụa Vàng. (2) 28/09/2016

Chương 1036: Lụa Vàng. (1) 28/09/2016

Chương 1035: Hôi Phi Yên Diệt. (2) 28/09/2016

Chương 1034: Hôi Phi Yên Diệt. (1) 28/09/2016

Chương 1033: Chết Không Nhận Thua 28/09/2016

Chương 1032: Luyện Đan Mà Thôi. (2) 28/09/2016

Chương 1031: Luyện Đan Mà Thôi. (1) 28/09/2016

Chương 1030: Ngủ Gối Đùi Mỹ Nhân. (2) 28/09/2016

Chương 1029: Ngủ Gối Đùi Mỹ Nhân. (1) 28/09/2016

Chương 1028: Tinh Hải Dược Thánh. 28/09/2016

Chương 1027: Dược Vương Đây Chẳng Qua Là Củ Cải Rau Xanh. (2) 28/09/2016

Chương 1026: Dược Vương Đây Chẳng Qua Là Củ Cải Rau Xanh. (1) 28/09/2016

Chương 1025: Cược Dược Liệu. (2) 28/09/2016

Chương 1024: Cược Dược Liệu. (1) 28/09/2016

Chương 1023: Chúng Thần Chi Thủ. 28/09/2016

Chương 1022: Không Có Điều Kỳ Quái Nhất Chỉ Có Càng Kỳ Quái Hơn. (2) 28/09/2016

Chương 1021: Không Có Điều Kỳ Quái Nhất Chỉ Có Càng Kỳ Quái Hơn. (1) 28/09/2016

Chương 1020: Bí Mật Của Ngộ Đạo Phong. (2) 28/09/2016

Chương 1019: Bí Mật Của Ngộ Đạo Phong. (1) 28/09/2016

Chương 1018: Ngộ Đạo Phong. 28/09/2016

Chương 1017: Tân Khách Tụ Tập. (2) 28/09/2016

Chương 1016: Tân Khách Tụ Tập. (1) 28/09/2016

Chương 1015: Phong Hoàng. (2) 28/09/2016

Chương 1014: Phong Hoàng. (1) 28/09/2016

Chương 1013: Thiếu Nữ Thần Bí. 28/09/2016

Chương 1012: Tử Yên Phu Nhân. (2) 28/09/2016

Chương 1011: Tử Yên Phu Nhân. (1) 28/09/2016

Chương 1010: Sự Tình Của Thiết Nghĩ. (2) 28/09/2016

Chương 1009: Sự Tình Của Thiết Nghĩ. (1) 28/09/2016

Chương 1008: Chúc Thọ. 28/09/2016

Chương 1007: Thiên Tùng Sơn. (2) 28/09/2016

Chương 1006: Thiên Tùng Sơn. (1) 28/09/2016

Chương 1005: Tạm Biệt. 28/09/2016

Chương 1004: Một Tiễn Chân Ngôn. (2) 28/09/2016

Chương 1003: Một Tiễn Chân Ngôn. (1) 28/09/2016

Chương 1002: Khởi Tử Hoàn Sinh. (2) 28/09/2016

Chương 1001: Khởi Tử Hoàn Sinh. (1) 28/09/2016

Chương 1000: Chết Cho Ngươi Xem. 28/09/2016

Chương 999: Toái Tinh Cung. (2) 28/09/2016

Chương 998: Toái Tinh Cung. (1) 28/09/2016

Chương 997: Khiêu Chiến. (2) 28/09/2016

Chương 996: Khiêu Chiến. (1) 28/09/2016

Chương 995: Hoàng Ngưu Long. 28/09/2016

Chương 994: Bí Mật Của Long Ngưu. (2) 28/09/2016

Chương 993: Bí Mật Của Long Ngưu. (1) 28/09/2016

Chương 992: Long Ngưu Xuất Thủy. (2) 28/09/2016

Chương 991: Long Ngưu Xuất Thủy. (1) 28/09/2016

Chương 990: Long Công Chúa. 28/09/2016

Chương 989: Xuất Thủy Khẩu. (2) 28/09/2016

Chương 988: Xuất Thủy Khẩu. (1) 28/09/2016

Chương 987: Bí Mật Của Thiết Nghĩ. (2) 28/09/2016

Chương 986: Bí Mật Của Thiết Nghĩ. (1) 28/09/2016

Chương 985: Lão Yêu Thiết Nghĩ. 28/09/2016

Chương 984: Truyền Thuyết. (2) 28/09/2016

Chương 983: Truyền Thuyết. (1) 28/09/2016

Chương 982: Thiên Phong Thần Tông. (2) 28/09/2016

Chương 981: Thiên Phong Thần Tông. (1) 28/09/2016

Chương 980: Viên Thải Hà. 26/09/2016

Chương 979: Thần Bí Xe Ngựa. (2) 26/09/2016

Chương 978: Thần Bí Xe Ngựa. (1) 26/09/2016

Chương 977: Nhàn Tới Tu Đạo. (2) 26/09/2016

Chương 976: Nhàn Tới Tu Đạo. (1) 26/09/2016

Chương 975: Đối Sách Của Hoàng Phủ Gia. 26/09/2016

Chương 974: Cảnh Cáo Thiên Hạ. (2) 26/09/2016

Chương 973: Cảnh Cáo Thiên Hạ. (1) 01/01/1970

Chương 972: Trong Lúc Nói Cười Đại Tộc Diệt. (2) 01/01/1970

Chương 971: Trong Lúc Nói Cười Đại Tộc Diệt. (1) 01/01/1970

Chương 970: Công Phu Sư Tử Ngoạm. (2) 01/01/1970

Chương 969: Công Phu Sư Tử Ngoạm. (1) 01/01/1970

Chương 968: Cười Hí Chúng Địch. 01/01/1970

Chương 967: Mở Cửa Nghênh Địch. (2) 01/01/1970

Chương 966: Mở Cửa Nghênh Địch. (1) 01/01/1970

Chương 965: Bức Vua Thoái Vị. (2) 01/01/1970

Chương 964: Bức Vua Thoái Vị. (1) 01/01/1970

Chương 963: Binh Lâm Dưới Thành. 01/01/1970

Chương 962: Hoàng Phủ Thế Gia Trả Thù. (2) 01/01/1970

Chương 961: Hoàng Phủ Thế Gia Trả Thù. (1) 01/01/1970

Chương 960: Tử Yên Phu Nhân Nhường Ngôi. (2) 01/01/1970

Chương 959: Tử Yên Phu Nhân Nhường Ngôi. (1) 01/01/1970

Chương 958: Đi Con Đường Nào. (2) 01/01/1970

Chương 957: Đi Con Đường Nào. (1) 01/01/1970

Chương 956: Phương Nhân Đã Đi. 01/01/1970

Chương 955: Thúy Trúc. (2) 01/01/1970

Chương 954: Thúy Trúc. (1) 01/01/1970

Chương 953: Hung Tinh Hoa Ăn Người Rồi. (2) 01/01/1970

Chương 952: Hung Tinh Hoa Ăn Người Rồi. (1) 01/01/1970

Chương 951: Đạo Trồng Hoa. 01/01/1970

Chương 950: Hung Tinh Hoa. 01/01/1970

Chương 949: Khánh Dư. (2) 01/01/1970

Chương 948: Khánh Dư. (1) 01/01/1970

Chương 947: Hoàng Phủ Hào. 01/01/1970

Chương 946: Dược Viên Cự Trúc Quốc. 01/01/1970

Chương 945: Một Hơi Nói Toạc Ra. (2) 01/01/1970

Chương 944: Một Hơi Nói Toạc Ra. (1) 01/01/1970

Chương 943: Tiên Lộ Trong Truyền Thuyết. 01/01/1970

Chương 942: Đạo Kim Tán. 01/01/1970

Chương 941: Dược Đạo Vô Song. 01/01/1970

Chương 940: Chiêu Lãm. (2) 01/01/1970

Chương 939: Chiêu Lãm. (1) 01/01/1970

Chương 938: Lại Gặp Mặt. 01/01/1970

Chương 937: Luôn Là Truyền Thuyết. 01/01/1970

Chương 936: Liệt Gia Diệt Vong. (2) 01/01/1970

Chương 935: Liệt Gia Diệt Vong. (1) 01/01/1970

Chương 934: Huyết Nhu Thần. 01/01/1970

Chương 933: Ngựa Gỗ Bí Ẩn. 01/01/1970

Chương 932: Trường Thọ Quả. 01/01/1970

Chương 931: Tảng Đá Của Ngoan Thế Tiên Đế. (2) 01/01/1970

Chương 930: Tảng Đá Của Ngoan Thế Tiên Đế. (1) 01/01/1970

Chương 929: Một Con Gà Vô Giá. 01/01/1970

Chương 928: Dược Đạo Kê. 01/01/1970

Chương 927: Tiền, Ta Có. (2) 01/01/1970

Chương 926: Tiền, Ta Có. (1) 01/01/1970

Chương 925: Đế Lô. 01/01/1970

Chương 924: Đấu Giá. 01/01/1970

Chương 923: Thời Gian Của Ta Rất Quý Giá. (2) 01/01/1970

Chương 922: Thạch Nhân Phường. 01/01/1970

Chương 921: Thời Gian Của Ta Rất Quý Giá. (1) 01/01/1970

Chương 920: Gặp Lại Thiếu Nữ Kiêu Ngạo. 01/01/1970

Chương 919: Đấu Võ Mồm. (2) 01/01/1970

Chương 918: Đấu Võ Mồm. (1) 01/01/1970

Chương 917: Thiếu Nữ Kiêu Ngạo. 01/01/1970

Chương 916: Chuyện Dĩ Vãng Đều Thành Cơn Gió. 01/01/1970

Chương 915: Vạn Cổ Ta Cuồng Nhất. 01/01/1970

Chương 914: Cầu Hiền. (2) 01/01/1970

Chương 913: Cầu Hiền. (1) 01/01/1970

Chương 912: Cự Trúc Quốc. 01/01/1970

Chương 911: Luyện Đan Như Xào Đậu. 01/01/1970

Chương 910: Tự Đến Thăm Nhà Tranh. (2) 01/01/1970

Chương 909: Tự Đến Thăm Nhà Tranh. (1) 01/01/1970

Chương 908: Cổ Tùng Yêu Vương. 01/01/1970

Chương 907: Bạch Ông Cầu Hiền. 01/01/1970

Chương 906: Tử Hồn. (2) 01/01/1970

Chương 905: Tử Hồn. (1) 01/01/1970

Chương 904: Xích Lang Thảo. 01/01/1970

Chương 903: Thạch Nhân Tộc. 01/01/1970

Chương 902: Vô Cấu Thể. (2) 01/01/1970

Chương 901: Vô Cấu Thể. (1) 01/01/1970

Chương 900: Truyền Dạy. 01/01/1970

Chương 899: Tử Yên Phu Nhân. 01/01/1970

Chương 898: Thạch Hạo. 01/01/1970

Chương 897: Thạch Dược Giới. (2) 01/01/1970

Chương 896: Thạch Dược Giới. (1) 01/01/1970

Chương 895: Tổ Giới Diệt. 01/01/1970

Chương 894: Mười Ba Vị Tiên Đế 01/01/1970

Chương 893: Phi Dương Tiên Đế. (2) 01/01/1970

Chương 892: Phi Dương Tiên Đế. (1) 01/01/1970

Chương 891: Thiên Đọa Chân Thần. 01/01/1970

Chương 890: Quỷ Tổ Thụ. 01/01/1970

Chương 889: Năm Quỷ Ma Vương. 01/01/1970

Chương 888: Một Đồ Trăm Vạn Đại Quân. (2) 01/01/1970

Chương 887: Một Đồ Trăm Vạn Đại Quân. (1) 01/01/1970

Chương 886: Khởi Nguyên Quỷ Pháo. 01/01/1970

Chương 885: Đồ Tổ Thành. 01/01/1970

Chương 884: Uy Hiếp Thiên Hạ. (2) 01/01/1970

Chương 883: Uy Hiếp Thiên Hạ. (1) 01/01/1970

Chương 882: Ly Biệt Không Đổ Lệ. 01/01/1970

Chương 881: Truyền Thuyết Quỷ Yếm. 01/01/1970

Chương 880: Quỷ Yếm. 01/01/1970

Chương 879: Ngục Giam Thần Đảo. (2) 01/01/1970

Chương 878: Ngục Giam Thần Đảo. (1) 01/01/1970

Chương 877: Sợ Đứng Tim. 01/01/1970

Chương 876: Người Không Đầu Vô Địch. 01/01/1970

Chương 875: Giết Đến Tiên Đế Chân Khí Chạy Trốn. (2) 01/01/1970

Chương 874: Giết Đến Tiên Đế Chân Khí Chạy Trốn. (1) 01/01/1970

Chương 873: Sau Thiên Diệt Vẫn Là Thiên Diệt. 01/01/1970

Chương 872: Thiên Diệt Đại Đồ Sát. 01/01/1970

Chương 871: Nhân Tộc Phản Kích. (2) 01/01/1970

Chương 870: Nhân Tộc Phản Kích. (1) 01/01/1970

Chương 869: Đại Trí Hòa Thượng Ra Tay. 01/01/1970

Chương 868: Thiên Lý Hồi Du. 01/01/1970

Chương 867: Huyết Tế. (2) 01/01/1970

Chương 866: Huyết Tế. (1) 01/01/1970

Chương 865: Cung Thành. 01/01/1970

Chương 864: Mệnh Cung Thứ Mười Ba. 01/01/1970

Chương 863: Đại Tai Nạn. 01/01/1970

Chương 862: Chiến Thể Kiếp. (2) 01/01/1970

Chương 861: Chiến Thể Kiếp. (1) 01/01/1970

Chương 860: Thiên Thần Lệnh. 01/01/1970

Chương 859: Thị Vệ Trưởng Vệ Thần. 01/01/1970

Chương 858: Người Không Đầu. (2) 01/01/1970

Chương 857: Người Không Đầu. (1) 01/01/1970

Chương 856: Tử Đồ. 01/01/1970

Chương 855: Vô Địch Quét Ngang. 01/01/1970

Chương 854: Thành Chủ Tổ Thành. (2) 01/01/1970

Chương 853: Thành Chủ Tổ Thành. (1) 01/01/1970

Chương 852: Gặp Lại Mê Thất Thần Đảo. 01/01/1970

Chương 851: Thiên Lăng. 01/01/1970

Chương 850: Thổ Vực. 01/01/1970

Chương 849: Nuốt Ba Tổ. (2) 01/01/1970

Chương 848: Nuốt Ba Tổ. 01/01/1970

Chương 847: Cự Khuyết Tam Tổ. 01/01/1970

Chương 846: Đế Tọa Chết. 01/01/1970

Chương 845: Chư Ảm. (2) 01/01/1970

Chương 844: Chư Ảm. (1) 01/01/1970

Chương 843: Chung Cực Thức. 01/01/1970

Chương 842: Vạn Đạo Quyền. 01/01/1970

Chương 841: Đế Thương. 01/01/1970

Chương 840: Côn Bằng Chiến Kim Long. (2) 01/01/1970

Chương 839: Côn Bằng Chiến Kim Long. (1) 01/01/1970

Chương 838: Vạn Tướng Trảm. 01/01/1970

Chương 837: Lam Thần Vương. 01/01/1970

Chương 836: Bão Tố Sắp Đến. (2) 01/01/1970

Chương 835: Bão Tố Sắp Đến. (1) 01/01/1970

Chương 834: Đế Tọa Chờ Chiến. 01/01/1970

Chương 833: Vật Sống Bí Ẩn. 01/01/1970

Chương 832: Ngôi Sao Hắc Ám. 01/01/1970

Chương 831: Bách Thánh Đế Trận. (2) 01/01/1970

Chương 830: Bách Thánh Đế Trận. (1) 01/01/1970

Chương 829: Gặp Lại Kim Cương Lý. 01/01/1970

Chương 828: Dạ Thế Hoa. 01/01/1970

Chương 827: Thần Nhiên Phượng Nữ Chết. 01/01/1970

Chương 826: Giơ Tay Lên Vạn Địch Đều Diệt. (2) 01/01/1970

Chương 825: Giơ Tay Lên Vạn Địch Đều Diệt. (1) 01/01/1970

Chương 824: Tay Không Nghênh Đế Binh. 01/01/1970

Chương 823: Đà Sơn Chung. 01/01/1970

Chương 822: Chiến Thiên Hạ. (2) 01/01/1970

Chương 821: Chiến Thiên Hạ. (1) 01/01/1970

Chương 820: Đổi Ý. 01/01/1970

Chương 819: Kim Cương Thánh Thể. 01/01/1970

Chương 818: Tình Cảm Quần Chúng Phấn Khởi. 01/01/1970

Chương 817: Thanh Đồng Hoàng. (2) 01/01/1970

Chương 816: Thanh Đồng Hoàng. (1) 01/01/1970

Chương 815: Báu Vật Trong Ao. 01/01/1970

Chương 814: Biến Mất. 01/01/1970

Chương 813: Thực Lực Của Thiên Luân Hồi. (2) 01/01/1970

Chương 812: Thực Lực Của Thiên Luân Hồi. (1) 01/01/1970

Chương 811: Thiên Luân Hồi. 01/01/1970

Chương 810: Ung Dung Đi Dạo. 01/01/1970

Chương 809: So Tài. (2) 01/01/1970

Chương 808: So Tài. (1) 01/01/1970

Chương 807: Mưu Kế Của Thần Nhiên Phượng Nữ. 01/01/1970

Chương 806: Long Tôn Thiên. 01/01/1970

Chương 805: Ao Cổ Bí Ẩn. (2) 01/01/1970

Chương 804: Ao Cổ Bí Ẩn. (1) 01/01/1970

Chương 803: Bích Thủy Nữ Hoàng. 01/01/1970

Chương 802: Ngu Sơn Lão Tiên Quốc Tìm Báu Vật. 01/01/1970

Chương 801: Tiên Dược Cầu Được Mang Đi. (2) 01/01/1970

Chương 800: Tiên Dược Cầu Được Mang Đi. (1) 01/01/1970

Chương 799: Thanh Đăng Bí Ẩn. 01/01/1970

Chương 798: Mở Quan Tài. 01/01/1970

Chương 797: Uy Hiếp. 01/01/1970

Chương 796: Ngũ Tiên Hoàng Tham. (2) 01/01/1970

Chương 795: Ngũ Tiên Hoàng Tham. (1) 01/01/1970

Chương 794: Phần Mộ Bí Chi Bí. 01/01/1970

Chương 793: Mười Hai Mệnh Cung. 01/01/1970

Chương 792: Tu Luyện. (2) 01/01/1970

Chương 791: Tu Luyện. (1) 01/01/1970

Chương 790: Dược Điền Tu Luyện. 01/01/1970

Chương 789: Cực Dược Chi Địa. 01/01/1970

Chương 788: Dược Viên Chúng Tiên Lạc Mất. 01/01/1970

Chương 787: Mộc Vực Nguy Hiểm. (2) 01/01/1970

Chương 786: Mộc Vực Nguy Hiểm. (1) 01/01/1970

Chương 785: Mộc Vực. 01/01/1970

Chương 784: Kim Cương Lý. 01/01/1970

Chương 783: Đánh Tình Mắng Yêu. (2) 01/01/1970

Chương 782: Đánh Tình Mắng Yêu. (1) 01/01/1970

Chương 781: Tảng Đá Kiêu Ngạo Nhất Nhận Chủ. 01/01/1970

Chương 780: Tất Cả Thiên Mệnh Chân Thạch Giành Nhận Chủ. 01/01/1970

Chương 779: Tảng Đá Kiêu Ngạo. 01/01/1970

Chương 778: Tảng Đá Trên Đỉnh Núi Kia. 01/01/1970

Chương 777: Tìm Thiên Mệnh Chân Thạch. (2) 01/01/1970

Chương 776: Tìm Thiên Mệnh Chân Thạch. (1) 01/01/1970

Chương 775: Thiên Mệnh Chân Thạch Thần Long Sơn. 01/01/1970

Chương 774: Quỷ Tộc. 01/01/1970

Chương 773: Thám Hiểm Kim Vực. (2) 01/01/1970

Chương 772: Thám Hiểm Kim Vực. (1) 01/01/1970

Chương 771: Thiên Mệnh Chân Thạch Huyền Diệu. 01/01/1970

Chương 770: Báu Vật Trấn Cảnh. 01/01/1970

Chương 769: Lấy Báu Vật. (2) 01/01/1970

Chương 768: Lấy Báu Vật. (1) 01/01/1970

Chương 767: Giao Dịch. 01/01/1970

Chương 766: Tạo Hóa Lớn Trong Truyền Thuyết. 01/01/1970

Chương 765: Bí Cảnh Tinh Linh. (2) 01/01/1970

Chương 764: Bí Cảnh Tinh Linh. (1) 01/01/1970

Chương 763: Hung Mộ Bí Cảnh. 01/01/1970

Chương 762: Thi Huyết Vân. 01/01/1970

Chương 761: Mở Ra Đệ Nhất Hung Mộ. 01/01/1970

Chương 760: Ngũ Hành Tiên Giáp. (2) 01/01/1970

Chương 759: Ngũ Hành Tiên Giáp. (1) 01/01/1970

Chương 758: Tiên Phàm. 01/01/1970

Chương 757: Đế Tọa Giá Lâm. 01/01/1970

Chương 756: Địa Ngu Bảo Thụ. (2) 01/01/1970

Chương 755: Địa Ngu Bảo Thụ. (1) 01/01/1970

Chương 754: Âm Dương Tiên Sư. 01/01/1970

Chương 753: Thanh Đồng Giáp Trùng Tộc 01/01/1970

Chương 752: Danh Chấn Thiên Hạ. (2) 01/01/1970

Chương 751: Danh Chấn Thiên Hạ. (1) 01/01/1970

Chương 750: Côn Bằng Chiến Phượng Hoàng. 01/01/1970

Chương 749: Cổ Phượng Lai Nghi. 01/01/1970

Chương 748: Phượng Nữ Xuất Chiến 01/01/1970

Chương 747: Một Kích Rực Rỡ. (2) 01/01/1970

Chương 746: Một Kích Rực Rỡ. (1) 01/01/1970

Chương 745: Thập Bát Thú. 01/01/1970

Chương 744: Thần Nhiên Huyết Phần. 01/01/1970

Chương 743: Đồ Diệt Vạn Địch. (2) 01/01/1970

Chương 742: Đồ Diệt Vạn Địch. (1) 01/01/1970

Chương 741: Rèn Luyện Đẫm Máu. 01/01/1970

Chương 740: Dạ Hành Thiên Hoàng. 01/01/1970

Chương 739: Vật Lộn. (2) 01/01/1970

Chương 738: Vật Lộn. (1) 01/01/1970

Chương 737: Khởi Đầu Huyết Chiến. 01/01/1970

Chương 736: Độc Chiến Bát Phương. 01/01/1970

Chương 735: Bão Tố Sắp Đến. 01/01/1970

Chương 734: Đi Thông Đường Máu. (2) 01/01/1970

Chương 733: Đi Thông Đường Máu. (1) 01/01/1970

Chương 732: Thần Nhiên Phượng Nữ. 01/01/1970

Chương 731: Treo Giải Thưởng Giá Cao. 01/01/1970

Chương 730: Tai Vạ Đến Nơi. (2) 01/01/1970

Chương 729: Tai Vạ Đến Nơi. (1) 01/01/1970

Chương 728: Biệt Ly. 01/01/1970

Chương 727: Từ Biệt Khác. 01/01/1970

Chương 726: Tiểu Quỷ Tần Quảng Vương. 01/01/1970

Chương 725: Quốc Gia Trên Trời. (2) 01/01/1970

Chương 724: Quốc Gia Trên Trời. (1) 01/01/1970

Chương 723: Đồ Diệt. 01/01/1970

Chương 722: Tùy Tay Đồ Vạn Địch. 01/01/1970

Chương 721: Khúc Nhạc Dạo Huyết Đồ. (2) 01/01/1970

Chương 720: Khúc Nhạc Dạo Huyết Đồ. (1) 01/01/1970

Chương 719: Kho Báu Trên Ốc Đảo. 01/01/1970

Chương 718: Ngộ Đạo Bờ Bên Kia. 01/01/1970

Chương 717: Biển Đen Biến Mất. (2) 01/01/1970

Chương 716: Biển Đen Biến Mất. (1) 01/01/1970

Chương 715: Thiên Luân Hồi. 01/01/1970

Chương 714: Tham Ngộ. 01/01/1970

Chương 713: Bí Mật Của Bờ Bên Kia. (2) 01/01/1970

Chương 711: Bờ Bên Kia. 01/01/1970

Chương 710: Vượt Biển. 01/01/1970

Chương 709: Một Vài Bí Mật Của Minh Độ Trạch. 01/01/1970

Chương 708: Cự Khuyết Thánh Tử. (2) 01/01/1970

Chương 707: Cự Khuyết Thánh Tử. (1) 01/01/1970

Chương 706: Quỷ Trùng Ma Tử. 01/01/1970

Chương 705: Giằng Co. 01/01/1970

Chương 704: Chuyện Khó Tin. 01/01/1970

Chương 703: Phong Vân Hội Tụ. (2) 01/01/1970

Chương 702: Phong Vân Hội Tụ. (1) 01/01/1970

Chương 701: Vào Dạ Hải. 01/01/1970

Chương 700: Quần Hùng Đến Dạ Hải. 01/01/1970

Chương 699: Bí Mật Của Dạ Hải. 01/01/1970

Chương 698: Hoàng Kiệu Phu. (2) 01/01/1970

Chương 697: Hoàng Kiệu Phu. (1) 01/01/1970

Chương 696: Chuyện Quá Khứ Như Làn Khói. 01/01/1970

Chương 695: Chủ Nhân Tổ Lưu. 01/01/1970

Chương 694: Tổ Lưu. 01/01/1970

Chương 693: Dạ Hải Biến Trong. 01/01/1970

Chương 692: Tỷ Phu Của Ngươi Là Thứ Gì? (2) 01/01/1970

Chương 691: Tỷ Phu Của Ngươi Là Thứ Gì? (1) 01/01/1970

Chương 690: Một Bàn Tay Đập Chết. 01/01/1970

Chương 689: Dạ Tập. 01/01/1970

Chương 688: Truyền Thuyết Lâu Đời. (2) 01/01/1970

Chương 687: Truyền Thuyết Lâu Đời. (1) 01/01/1970

Chương 686: Tiểu Quan Bí Ẩn. 01/01/1970

Chương 685: Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. 01/01/1970

Chương 684: Không Phải Ai Cũng Kể Chuyện Được. 01/01/1970

Chương 683: Kể Một Câu Chuyện Cho Ngươi Nghe. 01/01/1970

Chương 682: Thanh Kim Tử. (2) 01/01/1970

Chương 681: Thanh Kim Tử. (1) 01/01/1970

Chương 680: Thần Nhiên Hoàng Tử. 01/01/1970

Chương 679: Đại Trí Hòa Thượng Sợ Lão Bà. 01/01/1970

Chương 678: Tiên Nguyệt Mi. (2) 01/01/1970

Chương 677: Tiên Nguyệt Mi. (1) 01/01/1970

Chương 676: Vớt Báu Vật Ở Quỷ Hà. 01/01/1970

Chương 675: Quỷ Hà. 01/01/1970

Chương 674: Bàn Sơn. 01/01/1970

Chương 673: Ngũ Giới Môn. (2) 01/01/1970

Chương 672: Ngũ Giới Môn. (1) 01/01/1970

Chương 671: Đi Theo Ta. 01/01/1970

Chương 670: Huyết Đồ. 01/01/1970

Chương 669: Muốn Đổ Tội Thì Lo Gì Không Có Cớ. (2) 01/01/1970

Chương 668: Muốn Đổ Tội Thì Lo Gì Không Có Cớ. (1) 01/01/1970

Chương 667: Âm Mưu Tiểu Nhân. 01/01/1970

Chương 666: Giải Thích Nghi Hoặc. 01/01/1970

Chương 665: Thu Hoạch Phong Phú. 01/01/1970

Chương 664: Bắt Dương Ngư Trong Dạ Hải. (2) 01/01/1970

Chương 663: Bắt Dương Ngư Trong Dạ Hải. (1) 01/01/1970

Chương 662: Dạ Hải. 01/01/1970

Chương 661: Thuyền Đưa Đò. 01/01/1970

Chương 660: Phong Đô Quỷ Thành. (2) 01/01/1970

Chương 659: Phong Đô Quỷ Thành. (1) 01/01/1970

Chương 658: Đi Chung. 01/01/1970

Chương 657: Tuyết Ảnh Quỷ Tộc. 01/01/1970

Chương 656: Quỷ Âm Ti. 01/01/1970

Chương 655: Lại Lên Đường. (2) 01/01/1970

Chương 654: Lại Lên Đường. (1) 01/01/1970

Chương 653: Ban Ngày Biến Thành Ban Đêm. 01/01/1970

Chương 652: Tổ Sư Hiển Linh. 01/01/1970

Chương 651: Tuyên Chiến. 01/01/1970

Chương 650: Đại Chiến Sắp Đến. (2) 01/01/1970

Chương 649: Đại Chiến Sắp Đến. (1) 01/01/1970

Chương 648: Đàm Phán. 01/01/1970

Chương 647: Sóng Gió Nổi Lên. 01/01/1970

Chương 646: Hoàng Kim Liễu Quan. (2) 01/01/1970

Chương 645: Hoàng Kim Liễu Quan. (1) 01/01/1970

Chương 644: Thiên Lý Tiên Đế. 01/01/1970

Chương 643: Thần Điện Hoàng Kim. 01/01/1970

Chương 642: Âm Dương Đầm. (2) 01/01/1970

Chương 641: Âm Dương Đầm. (1) 01/01/1970

Chương 640: Một Chiêu Bại Địch. (2) 01/01/1970

Chương 639: Một Chiêu Bại Địch. (1) 01/01/1970

Chương 638: Nụ Hôn Quyết Chiến. 01/01/1970

Chương 637: Dương Nguyên Lão. (2) 01/01/1970

Chương 636: Dương Nguyên Lão. (1) 01/01/1970

Chương 635: Ước Định Của Thiên Lý Hà. (2) 01/01/1970

Chương 634: Ước Định Của Thiên Lý Hà. (1) 01/01/1970

Chương 633: Phong Ba Của Một Tràng Hôn Ước. 01/01/1970

Chương 632: Liếc Mắt Đưa Tình. (2) 01/01/1970

Chương 631: Liếc Mắt Đưa Tình. (1) 01/01/1970

Chương 630: Vị Hôn Thê Lam Vận Trúc. (2) 01/01/1970

Chương 629: Vị Hôn Thê Lam Vận Trúc. (1) 01/01/1970

Chương 628: Viêm Long. 01/01/1970

Chương 627: Tân Cô Gia. (2) 01/01/1970

Chương 626: Tân Cô Gia. (1) 01/01/1970

Chương 625: Đi Tìm Vị Hôn Thê. (2) 01/01/1970

Chương 624: Đi Tìm Vị Hôn Thê. (1) 01/01/1970

Chương 623: Áp Lực Đến Từ Thiên Lý Hà. 01/01/1970

Chương 622: Toán Thiên Đạo Nhân. (2) 01/01/1970

Chương 621: Toán Thiên Đạo Nhân. (1) 01/01/1970

Chương 620: Giải Trừ Hôn Ước. (2) 01/01/1970

Chương 619: Giải Trừ Hôn Ước. (1) 01/01/1970

Chương 618: Mọc Ra Vị Hôn Thê. 01/01/1970

Chương 617: Phong Bạo Bắt Đầu. (2) 01/01/1970

Chương 616: Phong Bạo Bắt Đầu. (1) 01/01/1970

Chương 615: Một Tay Trấn Đế Hoàng. (2) 01/01/1970

Chương 614: Một Tay Trấn Đế Hoàng. (1) 01/01/1970

Chương 613: Không Nên Tới Chọc Ta. 01/01/1970

Chương 612: Cổ Thánh. (2) 01/01/1970

Chương 611: Cổ Thánh. (1) 01/01/1970

Chương 610: Cổ Miếu Dưới Đáy Biển. (2) 01/01/1970

Chương 609: Cổ Miếu Dưới Đáy Biển. (1) 01/01/1970

Chương 608: Vọng Hào Giác. 01/01/1970

Chương 607: Lam Y Nữ Tử Rời Đi. (2) 01/01/1970

Chương 606: Lam Y Nữ Tử Rời Đi. (1) 01/01/1970

Chương 605: Huyền Cơ Của Thiên Quần Đảo. (2) 01/01/1970

Chương 604: Huyền Cơ Của Thiên Quần Đảo. (1) 01/01/1970

Chương 603: Cửu Tinh Chân Nhân. 01/01/1970

Chương 602: Lam Y Thiếu Nữ Thần Bí. (2) 01/01/1970

Chương 601: Lam Y Thiếu Nữ Thần Bí. (1) 01/01/1970

Chương 600: Thu Hoạch Thụ Giao. (2) 01/01/1970

Chương 599: Thu Hoạch Thụ Giao. (1) 01/01/1970

Chương 598: Lục Bạch Thu. 01/01/1970

Chương 597: Mộng Nguyện Thụ. (2) 01/01/1970

Chương 596: Mộng Nguyện Thụ. (1) 01/01/1970

Chương 595: Hòa Thượng Khu Quỷ. (2) 01/01/1970

Chương 594: Hòa Thượng Khu Quỷ. (1) 01/01/1970

Chương 593: Di Sản Của Phi Dương Tiên Đế. 01/01/1970

Chương 592: Bí Mật Của Phi Hoài Thôn. (2) 01/01/1970

Chương 591: Bí Mật Của Phi Hoài Thôn. (1) 01/01/1970

Chương 590: Phi Hoài Thôn. (2) 01/01/1970

Chương 589: Phi Hoài Thôn. (1) 01/01/1970

Chương 588: Đi Thông U Thánh Giới. (2) 01/01/1970

Chương 587: Đi Thông U Thánh Giới. (1) 01/01/1970

Chương 586: Biệt Ly. 01/01/1970

Chương 585: Ân Oán Trước Kia! (2) 01/01/1970

Chương 584: Ân Oán Trước Kia! (1) 01/01/1970

Chương 583: Chuẩn Bị Lên Đường. (2) 01/01/1970

Chương 582: Chuẩn Bị Lên Đường. (1) 01/01/1970

Chương 581: Uy Nhiếp Đông Bách Thành. 01/01/1970

Chương 580: Tứ Tượng Hung Phần. (2) 01/01/1970

Chương 579: Tứ Tượng Hung Phần. (1) 01/01/1970

Chương 578: Quét Ngang Diêu Quang Cổ Quốc. (2) 01/01/1970

Chương 577: Quét Ngang Diêu Quang Cổ Quốc. (1) 01/01/1970

Chương 576: Vực Thần Xuất Thế! 01/01/1970

Chương 575: Đại Chiến Bát Sí Thần Hổ. (2) 01/01/1970

Chương 574: Đại Chiến Bát Sí Thần Hổ. (1) 01/01/1970

Chương 573: Bát Sí Thần Hổ. (2) 01/01/1970

Chương 572: Bát Sí Thần Hổ. (1) 01/01/1970

Chương 571: Lão Tổ Hổ Khiếu Tông. (2) 01/01/1970

Chương 570: Lão Tổ Hổ Khiếu Tông. (1) 01/01/1970

Chương 569: Đại Chiến Hổ Khiếu Tông. 01/01/1970

Chương 568: Song Kiều Bá Đạo. (2) 01/01/1970

Chương 567: Song Kiều Bá Đạo. (1) 01/01/1970

Chương 566: Đại Chiến Tới. (2) 01/01/1970

Chương 565: Đại Chiến Tới. (1) 01/01/1970

Chương 564: Hổ Đế Thành. 01/01/1970

Chương 563: Bí Mật Dưới Lòng Đất. (2) 01/01/1970

Chương 562: Bí Mật Dưới Lòng Đất. (1) 01/01/1970

Chương 561: Một Mình Xông Hổ Khiếu Tông. (2) 01/01/1970

Chương 560: Một Mình Xông Hổ Khiếu Tông. (1) 01/01/1970

Chương 559: Hổ Khiếu Tông. 01/01/1970

Chương 558: Trì Tiểu Đao Gặp Nạn. (2) 01/01/1970

Chương 557: Trì Tiểu Đao Gặp Nạn. (1) 01/01/1970

Chương 556: Hư Xung Tiên Nhân. 01/01/1970

Chương 555: Gặp Nhau Khó. 01/01/1970

Chương 554: Gặp Vực Thần. (2) 01/01/1970

Chương 553: Gặp Vực Thần. (1) 01/01/1970

Chương 552: Nhất Thể Song Phách. 01/01/1970

Chương 551: Vạn Thể Nhất Niệm. 01/01/1970

Chương 550: Tạo Hóa Của Mọi Người. (2) 01/01/1970

Chương 549: Tạo Hóa Của Mọi Người. (1) 01/01/1970

Chương 548: Vực Thần Phục Hồi. 01/01/1970

Chương 547: Cứu Vực Thần. 01/01/1970

Chương 546: Đùa Giỡn Tiên Nữ. 01/01/1970

Chương 545: Huyền Cơ Hư Không Môn. (2) 01/01/1970

Chương 544: Huyền Cơ Hư Không Môn. (1) 01/01/1970

Chương 543: Tranh Giành Hư Không Môn. 01/01/1970

Chương 542: Hư Không Môn. 01/01/1970

Chương 541: Vô Vương Hầu. 01/01/1970

Chương 540: Thiên Địa Nguyên Tương. (2) 01/01/1970

Chương 539: Thiên Địa Nguyên Tương. (1) 01/01/1970

Chương 538: Kỳ Ngộ Thế Giới Điện. 01/01/1970

Chương 537: Đỉnh Trên Đỉnh. 01/01/1970

Chương 536: Nghiệp Hỏa Tiễn. (2) 01/01/1970

Chương 535: Nghiệp Hỏa Tiễn. (1) 01/01/1970

Chương 534: Lựa Chọn Trên Thế Giới Thụ. 01/01/1970

Chương 533: Leo Lên Đỉnh Thế Giới Thụ. 01/01/1970

Chương 532: Thế Giới Thụ. (2) 01/01/1970

Chương 531: Thế Giới Thụ. (1) 01/01/1970

Chương 530: Lối Vào Bí Ẩn. 01/01/1970

Chương 529: Thiên Tài Tụ Hội. 01/01/1970

Chương 528: Diệp Sơ Vân. 01/01/1970

Chương 527: Vào Môn Hộ Vạn Cổ. (2) 01/01/1970

Chương 526: Vào Môn Hộ Vạn Cổ. (1) 01/01/1970

Chương 525: Phương Thuốc. 01/01/1970

Chương 524: Vực Thần. 01/01/1970

Chương 523: Hư Xung Tiên Nhân. (2) 01/01/1970

Chương 522: Hư Xung Tiên Nhân. (1) 01/01/1970

Chương 521: Bí Mật Môn Hộ Vạn Cổ. 01/01/1970

Chương 520: Sau Đại Chiến. 01/01/1970

Chương 519: Phòng Tuyến Tiên Hiền. (2) 01/01/1970

Chương 518: Phòng Tuyến Tiên Hiền. (1) 01/01/1970

Chương 517: Một Kế Chôn Sống Ngàn Vạn Địch. 01/01/1970

Chương 516: Máu Nhuộm Thiên Đạo Viện. 01/01/1970

Chương 515: Đại Tai Nạn. 01/01/1970

Chương 514: Cướp Đế Binh. (2) 01/01/1970

Chương 513: Cướp Đế Binh. (1) 01/01/1970

Chương 512: Đế Binh Ra. 01/01/1970

Chương 511: Đao Kiếm Vô Địch. (2) 01/01/1970

Chương 510: Đao Kiếm Vô Địch. (1) 01/01/1970

Chương 509: Tinh Vệ Hàm Thanh Dương. 01/01/1970

Chương 508: Càn Quét. (2) 01/01/1970

Chương 507: Càn Quét. (1) 01/01/1970

Chương 506: Đại Chiến Chi Thủy. 01/01/1970

Chương 505: Cười Nhìn Vạn Địch Diệt. 01/01/1970

Chương 504: Chúng Địch Vây Công. 01/01/1970

Chương 503: Thiên Tài Chẳng Qua Là Con Kiến. (2) 01/01/1970

Chương 502: Thiên Tài Chẳng Qua Là Con Kiến. (1) 01/01/1970

Chương 501: Thiên Thủ Nghịch Cửu Giới. 01/01/1970

Chương 500: Chỉ Thủ Chiến Song Hùng. (2) 01/01/1970

Chương 499: Chỉ Thủ Chiến Song Hùng. (1) 01/01/1970

Chương 498: Giết Không Tha. 01/01/1970

Chương 497: Ép Hôn. 01/01/1970

Chương 496: Thực Lực Của Băng Ngữ Hạ. (2) 01/01/1970

Chương 495: Thực Lực Của Băng Ngữ Hạ. (1) 01/01/1970

Chương 494: Cười Nói Chiến Quần Hùng. 01/01/1970

Chương 493: Ngạo Thị Quần Hùng. 01/01/1970

Chương 492: Tâm Sự Của Trì Tiểu Điệp. (2) 01/01/1970

Chương 491: Tâm Sự Của Trì Tiểu Điệp. (1) 01/01/1970

Chương 490: Sóng Gió Cầu Hôn Nhỏ. 01/01/1970

Chương 489: Môn Hộ Trong Truyền Thuyết. 01/01/1970

Chương 488: Như Hổ Rình Mồi. (2) 01/01/1970

Chương 487: Như Hổ Rình Mồi. (1) 01/01/1970

Chương 486: Đại Tai Nạn Bắt Đầu. 01/01/1970

Chương 485: Hợp Sức. 01/01/1970

Chương 484: Diêu Quang Cổ Quốc Tính Cái Gì. (2) 01/01/1970

Chương 483: Diêu Quang Cổ Quốc Tính Cái Gì. (1) 01/01/1970

Chương 482: Diệu Quang Cự Tử. 01/01/1970

Chương 481: Đồ Quỷ Trảm Loan. (2) 01/01/1970

Chương 480: Đồ Quỷ Trảm Loan. (1) 01/01/1970

Chương 479: Quỷ Phù Thụ. 01/01/1970

Chương 478: Hoàng Phủ Phượng Khiêu Khích. 01/01/1970

Chương 477: Băng Ngữ Hạ Xinh Đẹp. 01/01/1970

Chương 476: Ta Là Người Đứng Đắn. (2) 01/01/1970

Chương 475: Ta Là Người Đứng Đắn. (1) 01/01/1970

Chương 474: Âm Mưu Kinh Thiên. 01/01/1970

Chương 473: Đại Thế Viện. 01/01/1970

Chương 472: Mỹ Nữ Như Mây. (2) 01/01/1970

Chương 471: Mỹ Nữ Như Mây. (1) 01/01/1970

Chương 470: Thể Trường Sinh. 01/01/1970

Chương 469: Ma Cô. 01/01/1970

Chương 468: Nhạc Nghị. (2) 01/01/1970

Chương 467: Nhạc Nghị. (1) 01/01/1970

Chương 466: Thiên Đạo Viện. 01/01/1970

Chương 465: Thần Nhân Cơ Không Vô Địch. (2) 01/01/1970

Chương 464: Thần Nhân Cơ Không Vô Địch. (1) 01/01/1970

Chương 463: Gió Mây Nổi Lên. 01/01/1970

Chương 462: Cửu Ngữ Chân Cung. 01/01/1970

Chương 461: Bí Mật Cổ Xưa. (2) 01/01/1970

Chương 460: Bí Mật Cổ Xưa. (1) 01/01/1970

Chương 459: Lão Đạo Sĩ. 01/01/1970

Chương 458: Tiểu Nê Thu. 01/01/1970

Chương 457: Độ Không Khâu Dẫn. 01/01/1970

Chương 456: Thần Đồng Thiên Binh Đạo. 01/01/1970

Chương 455: Tổ Thần Miếu. (2) 01/01/1970

Chương 454: Tổ Thần Miếu. (1) 01/01/1970

Chương 453: Bách Chiến Thần Hoàng. 01/01/1970

Chương 452: Công Chúa Làm Người Hầu. (2) 01/01/1970

Chương 451: Công Chúa Làm Người Hầu. (1) 01/01/1970

Chương 450: A Lại Da Thiên Hương Đạo. 01/01/1970

Chương 449: Tiên Tử Khuynh Vạn Quốc. (2) 01/01/1970

Chương 448: Tiên Tử Khuynh Vạn Quốc. (1) 01/01/1970

Chương 447: Hổ Nhạc. (2) 01/01/1970

Chương 446: Hổ Nhạc. (1) 01/01/1970

Chương 444: Bảo Vân Công Chúa. (2) 01/01/1970

Chương 443: Bảo Vân Công Chúa. (1) 01/01/1970

Chương 442: Thiên Cơ Cốc. (2) 01/01/1970

Chương 441: Thiên Cơ Cốc. (1) 01/01/1970

Chương 440: Giảng Kinh Thịnh Hội. 01/01/1970

Chương 439: Tiên Tử Mai Tố Dao. (2) 01/01/1970

Chương 438: Tiên Tử Mai Tố Dao. (1) 01/01/1970

Chương 437: Trì Tiểu Đao Thầm Mến. 01/01/1970

Chương 436: Bá Sư Thể Thiên Quy Mệnh. (2) 01/01/1970

Chương 435: Bá Sư Thể Thiên Quy Mệnh. (1) 01/01/1970

Chương 434: Cải Mệnh. (2) 01/01/1970

Chương 433: Cải Mệnh. (1) 01/01/1970

Chương 432: Bí Mật Của Thước Gỗ. 01/01/1970

Chương 431: Tiệt Thiên Bi. (2) 01/01/1970

Chương 430: Tiệt Thiên Bi. (1) 01/01/1970

Chương 429: Giá Trên Trời. (2) 01/01/1970

Chương 428: Giá Trên Trời. (1) 01/01/1970

Chương 427: Một Chi Thước Gỗ Đưa Tới Phong Ba. 01/01/1970

Chương 426: Hóa Mục Nát Thành Thần Kỳ. (2) 01/01/1970

Chương 425: Hóa Mục Nát Thành Thần Kỳ. (1) 01/01/1970

Chương 424: Cùng Ta Đấu, Ngươi Còn Non Cực Kỳ. (2) 01/01/1970

Chương 423: Cùng Ta Đấu, Ngươi Còn Non Cực Kỳ. (1) 01/01/1970

Chương 422: Tranh Đoạt Hủ Minh Đậu. 01/01/1970

Chương 421: Đấu Giá Mộ Phần. (2) 01/01/1970

Chương 420: Đấu Giá Mộ Phần. (1) 01/01/1970

Chương 419: Băng Ngữ Hạ Nữ Giả Nam Trang. (2) 01/01/1970

Chương 418: Băng Ngữ Hạ Nữ Giả Nam Trang. (1) 01/01/1970

Chương 417: Băng Vũ Cung. 01/01/1970

Chương 416: Tư Mã Long Vân. (2) 01/01/1970

Chương 415: Tư Mã Long Vân. (1) 01/01/1970

Chương 414: Tư Không Thâu Thiên. (2) 01/01/1970

Chương 413: Tư Không Thâu Thiên. (1) 01/01/1970

Chương 412: Chín Chín Tám Mươi Mốt Biến. 01/01/1970

Chương 411: Hoài Nghi Của Trì Tiểu Điệp. (2) 01/01/1970

Chương 410: Hoài Nghi Của Trì Tiểu Điệp. (1) 01/01/1970

Chương 409: Trì Tiểu Điệp. (2) 01/01/1970

Chương 408: Trì Tiểu Điệp. (1) 01/01/1970

Chương 407: Sư Hống Môn. 01/01/1970

Chương 406: Cổ Đầm Kim Quy. (2) 01/01/1970

Chương 405: Cổ Đầm Kim Quy. (1) 01/01/1970

Chương 404: Trì Tiểu Đao. (2) 01/01/1970

Chương 403: Trì Tiểu Đao. (1) 01/01/1970

Chương 402: Đi Đông Bách Thành Hồi Tưởng Chuyện Xưa! 01/01/1970

Chương 401: Đi Xa. (2) 01/01/1970

Chương 400: Đi Xa. (1) 01/01/1970

Chương 399: Giao Dịch Với Chiến Thần Điện. 01/01/1970

Chương 398: Cười Nói Trong Lúc Tàn Sát Vạn Địch! (2) 01/01/1970

Chương 397: Cười Nói Trong Lúc Tàn Sát Vạn Địch! (1) 01/01/1970

Chương 396: Quân Lâm Cửu Giới, Quét Ngang Bát Hoang! (2) 01/01/1970

Chương 395: Quân Lâm Cửu Giới, Quét Ngang Bát Hoang! (1) 01/01/1970

Chương 394: Nhiệt Huyết Không Lạnh, Tráng Chí Lăng Vân! (2) 01/01/1970

Chương 393: Nhiệt Huyết Không Lạnh, Tráng Chí Lăng Vân! (1) 01/01/1970

Chương 392: Bảo Thánh Nhân Hoàng. 01/01/1970

Chương 391: Luyện Đan Như Rang Đậu. (2) 01/01/1970

Chương 390: Luyện Đan Như Rang Đậu. (1) 01/01/1970

Chương 389: Tiên Huyết Mâu. (3) 01/01/1970

Chương 388: Tiên Huyết Mâu. (2) 01/01/1970

Chương 387: Tiên Huyết Mâu. (1) 01/01/1970

Chương 386: Trấn Thiên Thần Nữ. (4) 01/01/1970

Chương 385: Trấn Thiên Thần Nữ. (3) 01/01/1970

Chương 384: Trấn Thiên Thần Nữ. (2) 01/01/1970

Chương 383: Trấn Thiên Thần Nữ. (1) 01/01/1970

Chương 382: Luyện Hóa Thiên Địa Thủy Kim. (4) 01/01/1970

Chương 381: Luyện Hóa Thiên Địa Thủy Kim. (3) 01/01/1970

Chương 380: Luyện Hóa Thiên Địa Thủy Kim. (2) 01/01/1970

Chương 379: Luyện Hóa Thiên Địa Thủy Kim. (1) 01/01/1970

Chương 378: Sinh Ra Một Cái Trứng Đá. (4) 01/01/1970

Chương 377: Sinh Ra Một Cái Trứng Đá. (3) 01/01/1970

Chương 376: Sinh Ra Một Cái Trứng Đá. (2) 01/01/1970

Chương 375: Sinh Ra Một Cái Trứng Đá. (1) 01/01/1970

Chương 374: Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (3) 01/01/1970

Chương 373: Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (2) 01/01/1970

Chương 372: Tinh Thần Vạn Vật Thủy. (1) 01/01/1970

Chương 371: Tranh Đoạt U Minh Thuyền. (3) 01/01/1970

Chương 370: Tranh Đoạt U Minh Thuyền. (2) 01/01/1970

Chương 369: Tranh Đoạt U Minh Thuyền. (1) 01/01/1970

Chương 368: Hồng Thiên Nữ Đế. (3) 01/01/1970

Chương 367: Hồng Thiên Nữ Đế. (2) 01/01/1970

Chương 366: Hồng Thiên Nữ Đế. (1) 01/01/1970

Chương 365: Trung Châu Công Chúa. (4) 01/01/1970

Chương 364: Trung Châu Công Chúa. (3) 01/01/1970

Chương 363: Trung Châu Công Chúa. (2) 01/01/1970

Chương 362: Trung Châu Công Chúa. (1) 01/01/1970

Chương 361: Nhất Thể Độ Vạn Kiếp. (3) 01/01/1970

Chương 360: Nhất Thể Độ Vạn Kiếp. (2) 01/01/1970

Chương 359: Nhất Thể Độ Vạn Kiếp. (1) 01/01/1970

Chương 358: Thể Ma Thôn Thiên (3) 01/01/1970

Chương 357: Thể Ma Thôn Thiên (2) 01/01/1970

Chương 356: Thể Ma Thôn Thiên (1) 01/01/1970

Chương 355: Tỳ Hưu Bảo Bình. (3) 01/01/1970

Chương 354: Tỳ Hưu Bảo Bình. (2) 01/01/1970

Chương 353: Tỳ Hưu Bảo Bình. (1) 01/01/1970

Chương 352: Đại Đạo Thánh. (4) 01/01/1970

Chương 351: Đại Đạo Thánh. (3) 01/01/1970

Chương 350: Đại Đạo Thánh. (2) 01/01/1970

Chương 349: Đại Đạo Thánh. (1) 01/01/1970

Chương 348: Hám Thiên Trọng Côn. (3) 01/01/1970

Chương 347: Hám Thiên Trọng Côn. (2) 01/01/1970

Chương 346: Hám Thiên Trọng Côn. (1) 01/01/1970

Chương 345: Bạch Kiếm Chân Ba Kiếm. (4) 01/01/1970

Chương 344: Bạch Kiếm Chân Ba Kiếm. (3) 01/01/1970

Chương 343: Bạch Kiếm Chân Ba Kiếm. (2) 01/01/1970

Chương 342: Bạch Kiếm Chân Ba Kiếm. (1) 01/01/1970

Chương 341: Thiên Đế Môn. (3) 01/01/1970

Chương 340: Thiên Đế Môn. (2) 01/01/1970

Chương 339: Thiên Đế Môn. (1) 01/01/1970

Chương 338: Bí Mật Minh Hà. (3) 01/01/1970

Chương 337: Bí Mật Minh Hà. (2) 01/01/1970

Chương 336: Bí Mật Minh Hà. (1) 01/01/1970

Chương 335: Hậu Nhân Vũ Thị. (3) 01/01/1970

Chương 334: Hậu Nhân Vũ Thị. (2) 01/01/1970

Chương 333: Hậu Nhân Vũ Thị. (1) 01/01/1970

Chương 332: Chân Chính Vô Địch. (3) 01/01/1970

Chương 331: Chân Chính Vô Địch. (2) 01/01/1970

Chương 330: Chân Chính Vô Địch. (1) 01/01/1970

Chương 329: Đánh Thanh Huyền Cổ Quốc Động Thiên. (4) 01/01/1970

Chương 328: Đánh Thanh Huyền Cổ Quốc Động Thiên. (3) 01/01/1970

Chương 327: Đánh Thanh Huyền Cổ Quốc Động Thiên. (2) 01/01/1970

Chương 326: Đánh Thanh Huyền Cổ Quốc Động Thiên. (1) 01/01/1970

Chương 325: Ta Hung Hăng Càn Quấy Ta Ương Ngạnh. (3) 01/01/1970

Chương 324: Ta Hung Hăng Càn Quấy Ta Ương Ngạnh. (2) 01/01/1970

Chương 323: Ta Hung Hăng Càn Quấy Ta Ương Ngạnh. (1) 01/01/1970

Chương 322: Tứ Chiến Đồng Xa. (4) 01/01/1970

Chương 321: Tứ Chiến Đồng Xa. (3) 01/01/1970

Chương 320: Tứ Chiến Đồng Xa. (2) 01/01/1970

Chương 319: Tứ Chiến Đồng Xa. (1) 01/01/1970

Chương 318: Huyết Chiến. (3) 01/01/1970

Chương 317: Huyết Chiến. (2) 01/01/1970

Chương 316: Huyết Chiến. (1) 01/01/1970

Chương 315: Cửu Thánh Yêu Môn Gặp Nạn. (3) 01/01/1970

Chương 314: Cửu Thánh Yêu Môn Gặp Nạn. (2) 01/01/1970

Chương 313: Cửu Thánh Yêu Môn Gặp Nạn. (1) 01/01/1970

Chương 312: Người Chết Thần Bí. (3) 01/01/1970

Chương 311: Người Chết Thần Bí. (2) 01/01/1970

Chương 310: Người Chết Thần Bí. (1) 01/01/1970

Chương 309: Bá Tiên Sư Vương. (4) 01/01/1970

Chương 308: Bá Tiên Sư Vương. (3) 01/01/1970

Chương 307: Bá Tiên Sư Vương. (2) 01/01/1970

Chương 306: Bá Tiên Sư Vương. (1) 01/01/1970

Chương 305: Lừa Vũ Thần. (3) 01/01/1970

Chương 304: Lừa Vũ Thần. (2) 01/01/1970

Chương 303: Lừa Vũ Thần. (1) 01/01/1970

Chương 302: Tế Tổ. (3) 01/01/1970

Chương 301: Tế Tổ. (2) 01/01/1970

Chương 300: Tế Tổ. (1) 01/01/1970

Chương 299: Lão Quỷ Tiểu Điếm. (3) 01/01/1970

Chương 298: Lão Quỷ Tiểu Điếm. (2) 01/01/1970

Chương 297: Lão Quỷ Tiểu Điếm. (1) 01/01/1970

Chương 296: Lão Quỷ. (3) 01/01/1970

Chương 295: Lão Quỷ. (2) 01/01/1970

Chương 294: Lão Quỷ. (1) 01/01/1970

Chương 293: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (4) 01/01/1970

Chương 292: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (3) 01/01/1970

Chương 291: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (2) 01/01/1970

Chương 290: Cửu Dương Tỏa Thiên Công. (1) 01/01/1970

Chương 289: Đạp Thiên Tài Ở Dưới Chân. (3) 01/01/1970

Chương 288: Đạp Thiên Tài Ở Dưới Chân. (2) 01/01/1970

Chương 287: Đạp Thiên Tài Ở Dưới Chân. (1) 01/01/1970

Chương 286: Giết Thiên Tài. (3) 01/01/1970

Chương 285: Giết Thiên Tài. (2) 01/01/1970

Chương 284: Giết Thiên Tài. (1) 01/01/1970

Chương 283: Ngói Úp Thần Bí. (3) 01/01/1970

Chương 282: Ngói Úp Thần Bí. (2) 01/01/1970

Chương 281: Ngói Úp Thần Bí. (1) 01/01/1970

Chương 280: Một Mảnh Ngói Úp Dẫn Họa. (4) 01/01/1970

Chương 279: Một Mảnh Ngói Úp Dẫn Họa. (3) 01/01/1970

Chương 278: Một Mảnh Ngói Úp Dẫn Họa. (2) 01/01/1970

Chương 277: Một Mảnh Ngói Úp Dẫn Họa. (1) 01/01/1970

Chương 276: Tinh Không Thiên Bàn. (3) 01/01/1970

Chương 275: Tinh Không Thiên Bàn. (2) 01/01/1970

Chương 274: Tinh Không Thiên Bàn. (1) 01/01/1970

Chương 273: Rương Đá Mở Không Ra. (3) 01/01/1970

Chương 272: Rương Đá Mở Không Ra. (2) 01/01/1970

Chương 271: Rương Đá Mở Không Ra. (1) 01/01/1970

Chương 270: Cổ Nhai. (3) 01/01/1970

Chương 269: Cổ Nhai. (2) 01/01/1970

Chương 268: Cổ Nhai. (1) 01/01/1970

Chương 267: Bảo Trụ Thánh Tử. (4) 01/01/1970

Chương 266: Bảo Trụ Thánh Tử. (3) 01/01/1970

Chương 265: Bảo Trụ Thánh Tử. (2) 01/01/1970

Chương 264: Bảo Trụ Thánh Tử. (1) 01/01/1970

Chương 263: Kiến Dời Quan Tài. (3) 01/01/1970

Chương 262: Kiến Dời Quan Tài. (2) 01/01/1970

Chương 261: Kiến Dời Quan Tài. (1) 01/01/1970

Chương 260: Trung Châu Chi Bảo. (4) 01/01/1970

Chương 259: Trung Châu Chi Bảo. (3) 01/01/1970

Chương 258: Trung Châu Chi Bảo. (2) 01/01/1970

Chương 257: Trung Châu Chi Bảo. (1) 01/01/1970

Chương 256: Cùng Người Chết Làm Giao Dịch. (3) 01/01/1970

Chương 255: Cùng Người Chết Làm Giao Dịch. (2) 01/01/1970

Chương 254: Cùng Người Chết Làm Giao Dịch. (1) 01/01/1970

Chương 253: Thiên Cổ Thi Địa. (3) 01/01/1970

Chương 252: Thiên Cổ Thi Địa. (2) 01/01/1970

Chương 251: Thiên Cổ Thi Địa. (1) 01/01/1970

Chương 250: Tiên Dân Cửu Ngữ (3) 01/01/1970

Chương 249: Tiên Dân Cửu Ngữ (2) 01/01/1970

Chương 248: Tiên Dân Cửu Ngữ (1) 01/01/1970

Chương 247: Đấu Giàu Với Ta? (3) 01/01/1970

Chương 246: Đấu Giàu Với Ta? (2) 01/01/1970

Chương 245: Đấu Giàu Với Ta? (1) 01/01/1970

Chương 244: Thiên Cổ Thành (3) 01/01/1970

Chương 243: Thiên Cổ Thành (2) 01/01/1970

Chương 242: Thiên Cổ Thành (1) 01/01/1970

Chương 241: U Minh Thuyền Xuất Thế. (3) 01/01/1970

Chương 240: U Minh Thuyền Xuất Thế. (2) 01/01/1970

Chương 239: U Minh Thuyền Xuất Thế. (1) 01/01/1970

Chương 238: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (3) 01/01/1970

Chương 237: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (2) 01/01/1970

Chương 236: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể. (1) 01/01/1970

Chương 235: Lục Đạo Kiếm. (2) 01/01/1970

Chương 234: Lục Đạo Kiếm. (1) 01/01/1970

Chương 233: Tám Phương Yên Lặng. (3) 01/01/1970

Chương 232: Tám Phương Yên Lặng. (2) 01/01/1970

Chương 231: Tám Phương Yên Lặng. (1) 01/01/1970

Chương 230: Dược Thần Đại Điển (3) 01/01/1970

Chương 229: Dược Thần Đại Điển (2) 01/01/1970

Chương 228: Dược Thần Đại Điển (1) 01/01/1970

Chương 227: Trảm Bồ Ma Thụ. (3) 01/01/1970

Chương 226: Trảm Bồ Ma Thụ. (2) 01/01/1970

Chương 225: Trảm Bồ Ma Thụ. (1) 01/01/1970

Chương 224: Bồ Ma Uống Máu (3) 01/01/1970

Chương 223: Bồ Ma Uống Máu (2) 01/01/1970

Chương 222: Bồ Ma Uống Máu (1) 01/01/1970

Chương 221: Chư Thần Bảo Tàng. (3) 01/01/1970

Chương 220: Chư Thần Bảo Tàng. (2) 01/01/1970

Chương 219: Chư Thần Bảo Tàng. (1) 01/01/1970

Chương 218: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (3) 01/01/1970

Chương 217: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (2) 01/01/1970

Chương 216: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ. (1) 01/01/1970

Chương 215: Ma Căn Dưới Mặt Đất (3) 01/01/1970

Chương 214: Ma Căn Dưới Mặt Đất (2) 01/01/1970

Chương 213: Ma Căn Dưới Mặt Đất (1) 01/01/1970

Chương 212: Bí Mật Của Bảo Trụ Thánh Tông. (4) 01/01/1970

Chương 211: Bí Mật Của Bảo Trụ Thánh Tông. (3) 01/01/1970

Chương 210: Bí Mật Của Bảo Trụ Thánh Tông. (2) 01/01/1970

Chương 209: Bí Mật Của Bảo Trụ Thánh Tông. (1) 01/01/1970

Chương 208: Đồ Ma Chiến Trường. (3) 01/01/1970

Chương 207: Đồ Ma Chiến Trường. (2) 01/01/1970

Chương 206: Đồ Ma Chiến Trường. (1) 01/01/1970

Chương 205: Lục Đạo Liên Hoa. (3) 01/01/1970

Chương 204: Lục Đạo Liên Hoa. (2) 01/01/1970

Chương 203: Lục Đạo Liên Hoa. (1) 01/01/1970

Chương 202: Nhất Nộ Đồ Thiên Địch. (3) 01/01/1970

Chương 201: Nhất Nộ Đồ Thiên Địch. (2) 01/01/1970

Chương 200: Nhất Nộ Đồ Thiên Địch. (1) 01/01/1970

Chương 199: Diệt Thiên Ma Viên. (3) 01/01/1970

Chương 198: Diệt Thiên Ma Viên. (2) 01/01/1970

Chương 197: Diệt Thiên Ma Viên. (2) 01/01/1970

Chương 196: Diệt Thiên Ma Viên. (1) 01/01/1970

Chương 195: Mục Tiêu Công Kích. (3) 01/01/1970

Chương 194: Mục Tiêu Công Kích. (2) 01/01/1970

Chương 193: Mục Tiêu Công Kích. (1) 01/01/1970

Chương 192: Thanh Huyền Thiên Tử. (3) 01/01/1970

Chương 191: Thanh Huyền Thiên Tử. (2) 01/01/1970

Chương 190: Thanh Huyền Thiên Tử. (1) 01/01/1970

Chương 189: Thần Linh. (3) 01/01/1970

Chương 188: Thần Linh. (2) 01/01/1970

Chương 187: Thần Linh. (1) 01/01/1970

Chương 186: Tiểu Hồ Đồ. (3) 01/01/1970

Chương 185: Tiểu Hồ Đồ. (2) 01/01/1970

Chương 184: Tiểu Hồ Đồ. (1) 01/01/1970

Chương 183: Thanh Thúy Đồng. (3) 01/01/1970

Chương 182: Thanh Thúy Đồng. (2) 01/01/1970

Chương 181: Thanh Thúy Đồng. (1) 01/01/1970

Chương 180: Phụ Thiên Viên. (2) 01/01/1970

Chương 179: Phụ Thiên Viên. (1) 01/01/1970

Chương 178: Thần Thụ Che Trời. (3) 01/01/1970

Chương 177: Thần Thụ Che Trời. (2) 01/01/1970

Chương 176: Thần Thụ Che Trời. (1) 01/01/1970

Chương 175: Đế Vật. (3) 01/01/1970

Chương 174: Đế Vật. (2) 01/01/1970

Chương 173: Đế Vật. (1) 01/01/1970

Chương 172: Thánh Thiên Đạo. (3) 01/01/1970

Chương 171: Thánh Thiên Đạo. (2) 01/01/1970

Chương 170: Thánh Thiên Đạo. (1) 01/01/1970

Chương 169: Nam Thiên Thượng Quốc. (4) 01/01/1970

Chương 168: Nam Thiên Thượng Quốc. (3) 01/01/1970

Chương 167: Nam Thiên Thượng Quốc. (2) 01/01/1970

Chương 166: Nam Thiên Thượng Quốc. (1) 01/01/1970

Chương 165: Trấn Uy Hầu. (3) 01/01/1970

Chương 164: Trấn Uy Hầu. (2) 01/01/1970

Chương 163: Trấn Uy Hầu. (1) 01/01/1970

Chương 162: Ma Bối Lĩnh. (3) 01/01/1970

Chương 161: Ma Bối Lĩnh. (2) 01/01/1970

Chương 160: Ma Bối Lĩnh. (1) 01/01/1970

Chương 159: Nhận Tổ Quy Tông. (3) 01/01/1970

Chương 158: Nhận Tổ Quy Tông. (2) 01/01/1970

Chương 157: Nhận Tổ Quy Tông. (1) 01/01/1970

Chương 156: Chu Hoàng Thánh Thể. (4) 01/01/1970

Chương 155: Chu Hoàng Thánh Thể. (3) 01/01/1970

Chương 154: Chu Hoàng Thánh Thể. (2) 01/01/1970

Chương 153: Chu Hoàng Thánh Thể. (1) 01/01/1970

Chương 152: Sư Phụ Là Mỹ Nữ. (3) 01/01/1970

Chương 151: Sư Phụ Là Mỹ Nữ. (2) 01/01/1970

Chương 150: Sư Phụ Là Mỹ Nữ. (1) 01/01/1970

Chương 149: Một Con Ốc Sên. (3) 01/01/1970

Chương 148: Một Con Ốc Sên. (2) 01/01/1970

Chương 147: Một Con Ốc Sên. (1) 01/01/1970

Chương 146: Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (3) 01/01/1970

Chương 145: Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (2) 01/01/1970

Chương 144: Tẩy Nhan Cựu Chỉ. (1) 01/01/1970

Chương 143: Vô Cấu Tiên Thể. (3) 01/01/1970

Chương 142: Vô Cấu Tiên Thể. (2) 01/01/1970

Chương 141: Vô Cấu Tiên Thể. (1) 01/01/1970

Chương 140: Hoàng Thể Cao. (4) 01/01/1970

Chương 139: Hoàng Thể Cao. (3) 01/01/1970

Chương 138: Hoàng Thể Cao. (2) 01/01/1970

Chương 137: Hoàng Thể Cao. (1) 01/01/1970

Chương 136: Trú Thiên Tiên Bí. (3) 01/01/1970

Chương 135: Trú Thiên Tiên Bí. (2) 01/01/1970

Chương 134: Trú Thiên Tiên Bí. (1) 01/01/1970

Chương 133: Nhân Hoàng Chi Uy. (3) 01/01/1970

Chương 132: Nhân Hoàng Chi Uy. (2) 01/01/1970

Chương 131: Nhân Hoàng Chi Uy. (1) 01/01/1970

Chương 130: Tử Sơn Hầu. (4) 01/01/1970

Chương 129: Tử Sơn Hầu. (3) 01/01/1970

Chương 128: Tử Sơn Hầu. (2) 01/01/1970

Chương 127: Tử Sơn Hầu. (1) 01/01/1970

Chương 126: Phất Tay Giết Ngàn Địch. (3) 01/01/1970

Chương 125: Phất Tay Giết Ngàn Địch. (2) 01/01/1970

Chương 124: Phất Tay Giết Ngàn Địch. (1) 01/01/1970

Chương 123: Binh Lâm Dưới Thành. (3) 01/01/1970

Chương 122: Binh Lâm Dưới Thành. (2) 01/01/1970

Chương 121: Binh Lâm Dưới Thành. (1) 01/01/1970

Chương 120: Tô Ngọc Hà. (3) 01/01/1970

Chương 119: Tô Ngọc Hà. (2) 01/01/1970

Chương 118: Tô Ngọc Hà. (1) 01/01/1970

Chương 117: Quỷ Lâu. (4) 01/01/1970

Chương 116: Quỷ Lâu. (3) 01/01/1970

Chương 115: Quỷ Lâu. (2) 01/01/1970

Chương 114: Quỷ Lâu. (1) 01/01/1970

Chương 113: Bày Mưu Nghĩ Kế. (3) 01/01/1970

Chương 112: Bày Mưu Nghĩ Kế. (2) 01/01/1970

Chương 111: Bày Mưu Nghĩ Kế. (1) 01/01/1970

Chương 110: Tử Dương Thập Nhật Công. (3) 01/01/1970

Chương 109: Tử Dương Thập Nhật Công. (2) 01/01/1970

Chương 108: Tử Dương Thập Nhật Công. (1) 01/01/1970

Chương 107: Lật Tay Thành Mây Trở Tay Thành Mưa. (3) 01/01/1970

Chương 106: Lật Tay Thành Mây Trở Tay Thành Mưa. (2) 01/01/1970

Chương 105: Lật Tay Thành Mây Trở Tay Thành Mưa. (1) 01/01/1970

Chương 104: Chiến Thần Quyết. (4) 01/01/1970

Chương 103: Chiến Thần Quyết. (3) 01/01/1970

Chương 102: Chiến Thần Quyết. (2) 01/01/1970

Chương 101: Chiến Thần Quyết. (1) 01/01/1970

Chương 100: Dương Thần Uy (3) 01/01/1970

Chương 99: Dương Thần Uy (2) 01/01/1970

Chương 98: Dương Thần Uy (1) 01/01/1970

Chương 97: Âm Mưu (3) 01/01/1970

Chương 96: Âm Mưu (2) 01/01/1970

Chương 95: Âm Mưu (1) 01/01/1970

Chương 94: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú. (3) 01/01/1970

Chương 93: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú. (2) 01/01/1970

Chương 92: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú. (1) 01/01/1970

Chương 91: Lô Thần. (4) 01/01/1970

Chương 90: Lô Thần. (3) 01/01/1970

Chương 89: Lô Thần. (2) 01/01/1970

Chương 88: Lô Thần. (1) 01/01/1970

Chương 87: Âm Dương Huyết Hải. (3) 01/01/1970

Chương 86: Âm Dương Huyết Hải. (2) 01/01/1970

Chương 85: Âm Dương Huyết Hải. (1) 01/01/1970

Chương 84: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi. (3) 01/01/1970

Chương 83: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi. (2) 01/01/1970

Chương 82: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi. (1) 01/01/1970

Chương 81: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (4) 01/01/1970

Chương 80: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (3) 01/01/1970

Chương 79: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (2) 01/01/1970

Chương 78: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất. (1) 01/01/1970

Chương 77: Truyền Đạo Thụ Nghiệp. (3) 01/01/1970

Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp. (2) 01/01/1970

Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp. (1) 01/01/1970

Chương 48: Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục. (3) 01/01/1970

Chương 47: Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục. (2) 01/01/1970

Chương 46: Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục. (1) 01/01/1970

Chương 45: Đại Trưởng Lão Mưu Lược. (3) 01/01/1970

Chương 44: Đại Trưởng Lão Mưu Lược. (2) 01/01/1970

Chương 43: Mưu Lược Của Đại Trưởng Lão (Thượng) 01/01/1970

Chương 42: Công Chúa Cũng Chỉ Có Thể Làm Tỳ Nữ (Hạ) 01/01/1970

Chương 41: Công Chúa Cũng Chỉ Có Thể Làm Tỳ Nữ (Thượng) 01/01/1970

Chương 40: Công Chúa Giá Lâm (Hạ) 01/01/1970

Chương 39: Công Chúa Giá Lâm (Thượng) 01/01/1970

Chương 38: Đồ Bất Ngữ (Hạ) 01/01/1970

Chương 37: Đồ Bất Ngữ (Thượng) 01/01/1970

Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (Hạ) 01/01/1970

Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (Thượng) 01/01/1970

Chương 34: Kỳ Môn Đao (Hạ) 01/01/1970

Chương 33: Kỳ Môn Đao (Thượng) 01/01/1970

Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (Hạ) 01/01/1970

Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (Thượng) 01/01/1970

Chương 30: Mười Hai Tiên Thể (Hạ) 01/01/1970

Chương 29: Mười Hai Tiên Thể (Thượng) 01/01/1970

Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 01/01/1970

Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 01/01/1970

Chương 26: Thần Nha Phong (Hạ) 01/01/1970

Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 01/01/1970

Chương 24: Cửu Thánh Công Chúa (Hạ) 01/01/1970

Chương 23: Cửu Thánh Công Chúa (Thượng) 01/01/1970

Chương 22: Thánh Động (Hạ) 01/01/1970

Chương 21: Thánh Động (Thượng) 01/01/1970

Chương 20: Ngang Ngạnh Bất Cứ Đâu! (Hạ) 01/01/1970

Chương 19: Ngang Ngạnh Bất Cứ Đâu! (Thượng) 01/01/1970

Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 01/01/1970

Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 01/01/1970

Chương 16: Kỳ Tích Trong Tay Ta(Hạ) 01/01/1970

Chương 15: Kỳ Tích Trong Tay Ta(Thượng) 01/01/1970

Chương 14: Rừng Loạn Tâm (Hạ) 01/01/1970

Chương 13: Rừng Loạn Tâm (Thượng) 01/01/1970

Chương 12: Là Ta Ngang Ngược, Ương Ngạnh (Hạ) 01/01/1970

Chương 11: Là Ta Ngang Ngược, Ương Ngạnh (Thượng) 01/01/1970

Chương 10: Giết Người Không Chớp Mắt (Hạ) 01/01/1970

Chương 9: Giết Người Không Chớp Mắt (Thượng) 01/01/1970

Chương 8: Cửu Thánh Yêu Môn 01/01/1970

Chương 7: Cửu Thánh Yêu Môn 01/01/1970

Chương 6: Vị Hôn Thê (Hạ) 01/01/1970

Chương 5: Vị Hôn Thê (Thượng) 01/01/1970

Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (Hạ) 01/01/1970

Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (Thượng) 01/01/1970

Chương 2: Tam Quỷ Gia (Hạ) 01/01/1970

Chương 1: Tam Quỷ Gia (Thượng) - fixed 01/01/1970