Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đế Bá

Đế Bá

Tên khác: Đế Bá
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Kết thúc


25 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đế Bá:

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.
Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.
Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.
... ... ... ... ...
Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.
Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự

Danh sách chương

Chương 4503: Ôn Nhu Hương ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4502: Khê Hoàng Xuất Thủ ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4501: Thủy Tinh Kỳ Lân ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4500: Tam Túc Kim Ô ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4499: Bí Tân ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4498: Nắm Đấm Ta Lớn ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4497: Tự Gây Nghiệt, Không Thể Sống ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4496: Lại Gặp Khê Hoàng ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4495: Bát Xích Mi Kiếm ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4494: Ai Chết? ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4493: Lực Lượng Thiên Kiếp ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4492: Long Nha Oanh Thiên Nỏ ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4491: Thương Thiên Ư ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4490: Kéo Không Được ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4489: Kéo Đại Lục ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4488: Chập Long ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4487: Kim Quang Thượng Sư Tới Rồi Sao ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4486: Bất Độ Hải Lại Gây Sự ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4485: Còn Có Một Người ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4484: Ngươi Có Thể Nhận Nổi Sao ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4483: Điềm Không May ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4482: Một Hòn Đá ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4481: Hỏa Tổ Trở Về ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4480: Khóa Sắt Khóa Phượng Hoàng ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4479: Luận Đạo ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4478: Cầm Nữ Đế ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4477: Phượng Hoàng Khải Thế ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4476: Cuối Cùng Là Vô Địch ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4475: Thánh Kiếm Vô Danh ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4474: Thần Nguyệt Thủy Tổ ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4473: Vô Địch ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4472: Hỏa Tổ ~ (06/05/2018)Miễn phí

Chương 4471: Bóng Người Tà Hỏa ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4470: Kiếm Thánh Và Khai Thiên Đao Tổ ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4469: Thông Thần Thủy Tổ ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4468: Thạch Thú ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4467: Đồng Chú Âm Binh ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4466: Hỏa Chìm Thiên Hạ ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4465: Viễn Chinh Thuyền Lại Xuất Hiện ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4464: Giúp Ngươi Hoàn Thành Ước Nguyện ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4463: Một quyền bình vạn thế ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4462: Đạo Vô Tận ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4461: Niết Bàn Thiên Phật Ấn ~ (12/04/2018)Miễn phí

Chương 4460: Ngũ Đạo Tương Hình ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4459: Nuốt Tà Hỏa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4458: Không Đủ Đánh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4457: Một Chiêu Thất Bại ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4456: Rồng Ngẩng Đầu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4455: Tam Phật Nhất Thể ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4454: Có Di Ngôn Hay Không? ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4453: Một Ngón Tay ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4452: Lan Thư Tài Thánh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4451: Canh Tốt ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4450: Đệ Nhất Hung Nhân Giá Lâm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4449: Tường Đổ Mọi Người Đẩy ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4448: Một Tiễn Xuyên Mây, Thiên Quân Vạn Mã Gặp Nhau ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4447: Luân Tả Thiên Mệnh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4446: Đồng Sinh Cộng Tử ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4445: Tam Nhãn Định Thế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4444: Duy Đạo Kính ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4443: Một Trận Huyết Chiến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4442: Thần Nhãn Lão Quân ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4441: Đạo Thống Tranh Đấu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4440: Đại Chiến Hàng Lâm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4439: Hiếu Chiến Hung Hãn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4438: Vạn Phật Bát ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4437: Thánh Kiếm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4436: Trà Ngon ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4435: Trẻ Nhỏ Khó Dạy ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4434: Một Đám Yếu Ớt ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4433: Tiện Tay Trảm Chi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4432: Viễn Đạo Cổ Lục ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4431: Một Đánh Bốn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4430: Ta Nói Mới Tính ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4429: Người Này, Ta Bảo Kê ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4428: Ai Cười Đến Cuối Cùng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4427: Kế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4426: Long Tranh Hổ Đấu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4425: Bán Kiếm Thiên Thần ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4424: Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4423: Ốc Đảo ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4422: Ngửi Hương Vị ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4421: Chỉ Biết Vuốt Mông Ngựa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4420: Thiên Khư ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4419: Suy Nghĩ Trong Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4418: Bảo Bối Bí Ẩn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4417: Trấn Phong Thương Thiên Quyền ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4416: Chiêu Vong Hồn Đến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4415: Phượng Hoàng Lô Và Cổ Cầm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4414: Chiêu Hồn (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4413: Chiêu Hồn (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4412: Phế Tích ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4411: Luyện Hóa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4410: Tam Tiên Thật Sự Tồn Tại Sao ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4409: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4408: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4407: Một Hòn Đá Lạ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4406: Ai Mới Là Hắc Ám ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4405: Hắc Ám Ẩn Giấu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4404: Đạo Giải Thiên ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4403: Lòng Cố Chấp (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4402: Lòng Cố Chấp (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4401: Thủy Tổ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4400: Trống Vang Bát Phương ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4399: Lực Lượng Quang Minh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4398: Là Thứ Gì Đang Tác Quái (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4397: Là Thứ Gì Đang Tác Quái (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4396: Tạc Thi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4395: Chủ Yếu Là Đạo Tâm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4394: Âm Binh Hành Quân (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4393: Âm Binh Hành Quân (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4392: Lại Là Lưu Tam Cường ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4391: Lên Thuyền ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4390: Thuyền Viễn Chinh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4389: Trên Thuyền Có Quỷ (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4388: Trên Thuyền Có Quỷ (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4387: Thuyền Ma ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4386: Thứ Từ Bất Độ Hải Bay Tới ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4385: Luyện Khí ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4384: Sinh Mệnh Phù Hỏa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4383: Chân Tường Cũ (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4382: Chân Tường Cũ (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4381: Huệ Thanh Tuyền Vô Song ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4380: Hổ Phù ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4379: Vật Gì Trong Rương (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4378: Vật Gì Trong Rương (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4377: Dễ Như Trở Bàn Tay ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4376: Trên Đời Không Có Bữa Cơm Miễn Phí ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4375: Một Ngón Tay Nghiền Nát (Hạ) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4374: Một Ngón Tay Nghiền Nát (Thượng) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4373: Một Chiêu Chém Phật ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4372: Không Ai Giải Được ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4371: Ai Có Thể Đánh Mở ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4370: Nham Thạch Bí Ẩn (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4369: Nham Thạch Bí Ẩn (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4368: Nhiệt Tình Ủng Hộ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4367: Một Cách Hiểu Khác ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4366: Tiên Tri ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4365: Thái Doãn Hỉ (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4364: Thái Doãn Hỉ (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4363: Ưu Ái ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4362: Đồ Thần Chỉ Là Chuyện Nhỏ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4361: Chém ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4360: Thất Hoàn Lãnh Thần (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4359: Thất Hoàn Lãnh Thần (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4358: Lại Gặp Nữ Nhân Bí Ẩn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4357: Ngũ Hành Sơn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4356: Một Trang Mới ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4355: Thì Thư (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4354: Thì Thư (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4353: Cái Diệu Của Tiên Quan ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4352: Ảo Diệu Bàn Tay Hoàng Kim ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4351: Tặng, Tặng, Tặng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4350: Giá Cả Bí Ẩn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4349: Kết Thúc Hội Đấu Giá (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4348: Kết Thúc Hội Đấu Giá (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4347: Ta Muốn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4346: Lời Hứa Của Thủy Tổ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4345: Điên Cuồng Đấu Giá ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4344: Tiểu Tỷ Tỷ (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4343: Tiểu Tỷ Tỷ (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4342: Ảo Diệu Không Người Biết ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4341: Tiên Quan (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4340: Tiên Quan (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4339: Hãy Gọi Ta Là Lý Thập Ức ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4338: Đấu Giá Kịch Liệt ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4337: Ngạo Khí Của Phi Kiếm Thiên Kiêu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4336: Kiếm Của Thủy Tổ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4335: Mười Ức Mua Quyển Sách (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4334: Mười Ức Mua Quyển Sách (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4333: Thạch Lan Kinh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4332: Bỏ Ra Một Ngàn Vạn Mua Bộ Đồ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4331: Bỏ Ra Ba Ức Mua Mỹ Nữ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4330: Thiếu Nữ Tạc Thạch Tộc (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4329: Thiếu Nữ Tạc Thạch Tộc (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4328: Con Ông Cháu Cha Đường Bôn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4327: Khê Hoàng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4326: Hội Đấu Giá ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4325: Mấy Miếng Lá Cây Đó (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4324: Mấy Miếng Lá Cây Đó (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4323: Truyền Thuyết Bí Ẩn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4322: Kiêu Hoành Phách Mại Hành ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4321: Hoàng Tôn Chân Đế (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4320: Hoàng Tôn Chân Đế (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4319: Phi Kiếm Thiên Kiêu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4318: Để Lại Hạt Giống ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4317: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4316: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4315: Ngựa Đầu Người, Cưỡi Một Phen ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4314: Lại Là Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4313: Nhiên Chỉ Minh Chí (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4312: Nhiên Chỉ Minh Chí (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4311: Giỏi Khoác Lác ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4310: Lưu Tam Cường ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4309: Giá Trị Thật Sự (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4308: Giá Trị Thật Sự (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4307: Nữ Nhân Bí Ẩn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4306: Tặng, Tặng, Tặng, Tặng Hết ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4305: Có Tiền Là Đại Gia ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4304: Ta Ra Một Ức (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4303: Ta Ra Một Ức (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4302: Mộc Phật ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4301: Ta Ở Thì Thiên Địa Tồn Tại ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4300: Mua Bán Lỗ Vốn (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4299: Mua Bán Lỗ Vốn (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4298: Lại Gặp Lão Nhân Bí Ẩn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4297: Thích Bán Hay Không ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4296: Thiên Hùng Quan ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4295: Cắn Người Miệng Mềm (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4294: Cắn Người Miệng Mềm (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4293: Người Đạt Được Là Tiên ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4292: Đưa Một Ly Rượu Ngon (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4291: Đưa Một Ly Rượu Ngon (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4290: Bất Độ Hải ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4289: Kim Quang Thượng Sư ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4288: Cô Nương, Gả Không ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4287: Bạch Kim Ninh (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4286: Bạch Kim Ninh (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4285: Thiên Tiệm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4284: Tùy Tâm Động ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4283: Thích Thì Lên (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4282: Thích Thì Lên (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4281: Biết Tán Gái Không ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4280: Tam Mục Thần Đồng Thành Kẻ Đần ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4279: Nên Đến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4278: Thiên Tai (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4277: Thiên Tai (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4276: Chân Viễn Đạo ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4275: Lại Gặp Tam Mục Thần Đồng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4274: Di Sản Của Viễn Hoang Thánh Nhân ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4273: Biển Quang Minh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4272: Đạo Cái Gì (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4271: Đạo Cái Gì (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4270: Lão Nhân Đó ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4269: Thảo Nguyên Mênh Mông ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4268: Lại Chia Tay ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4267: Cái Chết Của Chân Đế (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4266: Cái Chết Của Chân Đế (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4265: Cái Gì Là Đại Nghĩa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4264: Tiên Chương Ngẫu Thiên Thành, Chỉ Ta Vô Địch Nhất ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4263: Ai Là Vô Địch ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4262: Bút Rơi Tức Vô Địch ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4261: Lan Thư Tài Thánh (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4260: Lan Thư Tài Thánh (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4259: Một Mình Chiến Với Ba Đế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4258: Ta Vô Địch Cõi Đời ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4257: Trướng Chết Ngươi (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4256: Trướng Chết Ngươi (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4255: Hút Khô Máu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4254: Ma Bồ Nở Hoa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4253: Chân Đế Như Con Kiến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4252: Một Tay Quét Hai Đế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4251: Đơn Độc Đấu (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4250: Đơn Độc Đấu (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4249: Tay Không Xé Rách ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4248: Nguy Hiểm ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4246: Ngươi Cô Đơn Sao? (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4245: Ngươi Cô Đơn Sao? (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4244: Luyện Hóa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4243: Ao Máu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4242: Quang Minh Hoàng Kim Long ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4241: Tính Toán Của Kim Bồ Chân Đế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4240: Dạ Hoàng Quỷ Phượng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4239: Hư Không Đại Điện (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4238: Hư Không Đại Điện (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4237: Ta Có Việc Đi Trước ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4236: Hoàng Kim Nhãn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4235: Tam Mục Thần Đồng Đến Rồi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4234: Thủy Tinh Bàng Giải (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4233: Thủy Tinh Bàng Giải (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4232: Ý Định Của Bảo Nguyên Chân Thần ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4231: Vạn Vật Có Tên ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4230: Biển Tên (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4229: Biển Tên (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4228: Long Nha Tiễn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4227: Đỡ Ba Mũi Tên Của Ngươi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4226: Làm Nha Hoàn Cho Ta? ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4225: Bình Thế Thước Bị Thương (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4224: Bình Thế Thước Bị Thương (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4223: Mưu Cầu Của Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4222: Kho Báu Xương Trắng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4221: Tam Mục Thần Đồng (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4220: Tam Mục Thần Đồng (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4219: Ngũ Thải Thần Diên ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4218: Bụng Dạ Gian Xảo Của Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4217: Bình Thế Thước ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4216: Cổ Viên ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4215: Một Hơi Diệt Sạch (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4214: Một Hơi Diệt Sạch (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4213: Cuồng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4212: Phi Mã Thần Tiễn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4211: Có Vài Người (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4210: Có Vài Người (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4209: Vườn Thánh Thú ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4206: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4206: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4205: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4204: Rớt Xuống ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4203: Muốn Chặt Cây ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4202: Một Kiếm Đồ Sạch ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4201: Linh Tâm Chân Đế (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4200: Linh Tâm Chân Đế (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4199: Lên Đỉnh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4198: Kim Biến Tộc ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4197: Tham Ảo Diệu (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4196: Tham Ảo Diệu (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4195: Chí Tôn Thụ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4194: Đại Hắc Ngưu Chỉ Sợ Thiên Hạ Không Loạn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4193: Kim Bồ Chân Đế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4192: Trái Cuối Cùng (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4191: Trái Cuối Cùng (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4190: Ăn Thánh Quả ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4189: Cược Ăn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4188: Uy Hiếp Dụ Dỗ (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4187: Uy Hiếp Dụ Dỗ (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4186: Nhân Vật Ta Nghe Qua ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4185: Chưa Nghe Qua ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4184: Sức Hấp Dẫn Của Ngưu Bảo (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4183: Sức Hấp Dẫn Của Ngưu Bảo (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4182: Một Đại Hắc Ngưu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4181: Quang Minh Cũng Là Một Loại Tội ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4180: Quần Anh Đông Đúc (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4179: Quần Anh Đông Đúc (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4178: Ai Đến Cũng Không Cứu Ngươi Được ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4177: Khắc Thạch Chân Đế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4176: Thiết Báo Trận ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4175: Kiếm Có Linh (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4174: Kiếm Có Linh (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4173: Vô Sỉ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4172: Hoài Bích Có Tội ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4171: Thần Thú Thiên Nhung Quân (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4170: Thần Thú Thiên Nhung Quân (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4169: Dám Chơi Không Dám Chịu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4168: Đổ Mưa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4167: Bắt Đầu Cá Cược ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4166: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4165: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4164: Bạch Hào Lang Gia Quả ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4163: Hái Thánh Quả Đi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4162: Vườn Thánh Quả (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4161: Vườn Thánh Quả (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4160: Vào Thánh Sơn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4159: Thánh Sơn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4158: Đối Lập, Mất Mác ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4157: Một Vở Kịch (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4156: Một Vở Kịch (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4155: Thánh Đốc Đại Nhân ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4154: Tổ Tượng Vỡ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4153: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4152: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4151: Tịnh Hóa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4150: Ma Hóa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4149: Tẩy Tội Trì ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4148: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4147: Chỉ Có Một Trận Chiến Đến Cùng (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4146: Viện Trưởng Này Có Chút Vấn Đề ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4145: Lại Gặp Nàng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4144: Tẩy Tội Gì (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4143: Tẩy Tội Gì (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4142: Tẩy Tội Thành ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4141: Thánh Sương Chân Đế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4140: Tội Tộc (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4139: Tội Tộc (1) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4138: Quang Minh Thánh Viện ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4137: Thắng Một Ván ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4136: Ai Mới Là Người Bắt Ve (2) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 4135: Ai Mới Là Người Bắt Ve (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4134: Tay Hoàng Kim, Mắt Hắc Ám ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4133: Ma Hóa ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4132: Hắc Ám Rơi Xuống ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4131: Sự Hấp Dẫn Cúa Sống Suốt Đời (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4130: Sự Hấp Dẫn Cúa Sống Suốt Đời (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4129: Chúng Sinh Ngưng Chân Thân ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4128: An Cư Làm Thiên Hạ Thở Phào ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4127: Băng Sát ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4126: Một Kích Của Trường Sinh Tiên Bàn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4125: Tay Không Lay Động Tổ Khí (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4124: Tay Không Lay Động Tổ Khí (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4123: Lành Lặn Nguyên Vẹn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4122: Bát Quái Cổ Kính ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4121: Tiên Giáp ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4120: Một Đấm Diệt Một Nước (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4119: Một Đấm Diệt Một Nước (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4118: Duy Ngã Độc Tôn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4117: Một Tay Diệt Ngàn Quân ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4116: Binh Đến Dưới Thành (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4115: Binh Đến Dưới Thành (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4114: Một Bàn Tay Đã Đủ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4113: Một Ngón Tay Càn Quét Các Ngươi ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4112: Trường Sinh Điện Hoàng (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4111: Trường Sinh Điện Hoàng (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4110: Tổ Tọa ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4109: Khương Trường Tồn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4108: Khiêu Chiến (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4107: Khiêu Chiến (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4106: Trường Sinh Tiên Bàn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4105: Bát Quái Chưởng Thương Sinh (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4104: Bát Quái Chưởng Thương Sinh (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4103: Một Kiếm Vạn Cổ Sợ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4102: Một Kiếm Chém Tổ Vương ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4101: Hồng Phấn Xương Khô ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4100: Thánh Linh Thiên Đỉnh (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4099: Thánh Linh Thiên Đỉnh (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4098: Phược Tiên Tác ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4097: Trung Vực Tổ Vương ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4096: Một Kiếm Vắt Ngang Chắn Vạn Quân ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4095: Tứ Tượng Thần Sát (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4094: Tứ Tượng Thần Sát (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4093: Một Kiếm Bình Thú Triều ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4092: Hoang Thú Đàn Chủ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4091: Một Kiếm Đồ Trăm Vạn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4090: Trước Mặt Ta Không Có Người Đao Thương Không Tổn Thương Được (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4089: Trước Mặt Ta Không Có Người Đao Thương Không Tổn Thương Được (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4088: Môn Thần ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4087: Quách Giai Tuệ Ở Quỷ Môn Quan ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4086: Trung Vực Thánh Nữ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4085: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4084: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4083: Ta Hùng Hổ Dọa Người Thì Sao ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4082: Nghiền Giết ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4081: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (3) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4080: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4079: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4078: Tề Phong Kiếm Thánh Vô Sỉ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4077: Sức Mạnh Của Đoàn Đội (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4076: Sức Mạnh Của Đoàn Đội (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4075: Quyết Chiến ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4074: So Báu Vật? Chúng Ta Mạnh Hơn Ngươi ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4073: Sắp Bắt Đầu (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4072: Sắp Bắt Đầu (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4071: Khúc Nhạc Dạo Quyết Chiến ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4070: Một Bàn Tay Tát Bay ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4069: Hùng Hổ Dọa Người (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4068: Hùng Hổ Dọa Người (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4067: Kết Thù ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4066: Thăm Dò Tranh Cổ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4065: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4064: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4063: Vào Chiến Trường Cổ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4062: Luân Hồi Sơn Thành ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4061: Là Địch Là Bạn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4060: Hòa Thượng Và Thiếu Nữ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4059: Một Mối Hôn Nhân (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4058: Một Mối Hôn Nhân (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4057: Một Lão Nhân Kỳ Quặc ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4056: Đẫm Máu Anh Dũng Chiến Đấu ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4055: Xà Cốc (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4054: Xà Cốc (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4053: Một Chỉ Đã Vô Địch ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4052: Huênh Hoang Nghênh Ngang ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4051: Hay Cho Một Tuần Sử ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4050: Dạy Dỗ (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4049: Dạy Dỗ (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4048: Cầu Đạo ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4047: Lựa Chọn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4046: Sư Tổ (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4045: Sư Tổ (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4044: Tùy Tay Trấn Áp ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4043: Thánh Hiền Quan ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4042: Trở Lại ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4041: Thọ Thư Luân Hồi (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4040: Thọ Thư Luân Hồi (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4039: Lão Nhân ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4038: Tiên Ma Động ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4037: Rèn Giũa ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4036: Một Mục Tiêu Nhỏ ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4035: Đi Thần Sơn (2) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4034: Đi Thần Sơn (1) ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4033: Thần Sơn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4032: Ảo Diệu Của Nấu Ăn ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chương 4031: Ta Mười Tám Tuổi ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4030: Đại Hoang Tâm Kinh (2) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4029: Đại Hoang Tâm Kinh (1) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4028: Quách Giai Tuệ ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4027: Một Sự Lựa Chọn Do Dự ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4026: Phong Giác Quan Thứ Sáu ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4025: Trên Đời Không Có Tiên (2) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4024: Trên Đời Không Có Tiên (1) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4023: Vô Thượng Khủng Bố ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4022: Trời Sẽ Thay Đổi, Hung Nhân Ra ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4021: Thánh Ma Một Ý Niệm ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4020: Ma Hàng ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4019: Vượt Qua (2) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4018: Vượt Qua (1) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4017: Thiên Kiếp Chỉ Là Món Ngon ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4016: Cứng Rắn Chống Thiên Kiếp ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4015: Nhìn Thấu Thiên Cơ ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4014: Tiên Thống Giới ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4013: Đi Đường Cổ ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4012: Cổ Không Thể Truy Tìm (2) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4011: Cổ Không Thể Truy Tìm (1) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4010: Lên Đường ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4009: Truyền Vị ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4008: Luôn Là Biệt Ly (2) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4007: Luôn Là Biệt Ly (1) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4006: Rốt Cuộc Là Truyền Thuyết ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4005: Đại Đạo Dễ Gì ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4004: Phụ Thân Và Nữ Nhi Kỳ Lạ (2) ~ (08/04/2018)Miễn phí

Chương 4003: Phụ Thân Và Nữ Nhi Kỳ Lạ (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 4002: Thiết Huyết Nhu Tình ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 4001: Cửu Ngưng Chân Đế ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 4000: Hiền Chủ Trung Thần ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3999: Hiền Chủ Trung Thần (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3998: Đóng Đinh Chết ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3997: Oanh Diệt ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3996: Mười Ba Mệnh Cung ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3995: Cái Hung Của Mâu (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3994: Cái Hung Của Mâu (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3993: Cực Địa Quỷ Mâu ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3992: Mềm Cứng Đều Không Chịu ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3991: Bách Nhật Đạo Nhân Chịu Thua (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3990: Bách Nhật Đạo Nhân Chịu Thua (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3989: Cắn Nuốt Ức Vạn ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3988: Ai Mới Là Người Chơi Cờ? ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3987: Dung Hợp ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3986: Quá Yếu ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3985: Đạo Tỏa Thương Thiên (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3984: Đạo Tỏa Thương Thiên (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3983: Một Chiêu Đánh Chết ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3982: Trường Tồn Bất Hủ ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3981: Bách Nhật Đạo Nhân (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3980: Bách Nhật Đạo Nhân (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3979: Bách Nhật Trảm Luân Hồi ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3978: Ta Vô Địch Cõi Đời ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3977: Lực Lay Động ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3976: Một Côn Nát Trời (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3975: Một Côn Nát Trời (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3974: Cổ Thao Chiến Côn ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3973: Đạo Nguyên Của Mộc Gia ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3972: Tiến Nhanh Vào (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3971: Tiến Nhanh Vào (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3970: Đơn Giản Thô Bạo ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3969: Quân Lâm Thiên Hạ ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3968: Chó Nhà Có Tang (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3967: Chó Nhà Có Tang (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3966: Nhất Chưởng Phách Toái ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3965: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3964: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3963: Đuổi Giết Ức Vạn Dặm ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3962: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3961: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3960: Sờ Nghịch Lân ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3959: Người Thứ Ba (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3958: Người Thứ Ba (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3957: Mộc Gia Lựa Chọn ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3956: Tôn Lãnh Ảnh Mưu Tính (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3955: Tôn Lãnh Ảnh Mưu Tính (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3954: Thuận Tay Mà Làm (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3953: Thuận Tay Mà Làm (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3952: Vạc Đá Thần Bí ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3951: Nội Thế Giới (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3950: Nội Thế Giới (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3949: Mở Đạo Môn ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3948: Duy Ngã Độc Tôn ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3947: Oanh Sát Thành Cặn Bã (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3946: Oanh Sát Thành Cặn Bã (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3945: Một Kiếm Vô Công ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3944: Một Kiếm Trảm Thế (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3943: Một Kiếm Trảm Thế (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3942: Liên Thủ Tuyệt Sát ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3941: Ưu Thế Của Chân Đế ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3940: Mộc Vân Kiếm (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3939: Mộc Vân Kiếm (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3938: Quét Ngang ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3937: Thời Quang Chảy Chậm (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3936: Thời Quang Chảy Chậm (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3935: Thiểm Điện Hồng Lưu ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3934: Trấn Sát ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3933: Hắc Ám Bạch Tuộc (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3932: Hắc Ám Bạch Tuộc (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3931: Hắc Ám Xuất Thế ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3930: Truy Hồn Cổ (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3929: Truy Hồn Cổ (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3928: Xem Thường ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3927: Cuồng Bá Vô Song (2) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3926: Cuồng Bá Vô Song (1) ~ (07/04/2018)Miễn phí

Chương 3925: Đoạn Ngọc Chân Đế ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3924: Quan Thụ Giả (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3923: Quan Thụ Giả (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3922: Tứ Đại Bảo Vương ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3921: Một Cước Đạp Nát (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3920: Một Cước Đạp Nát (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3919: Uy Hiếp Bát Hoang ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3918: Vừa Nhấc Tay Tất Cả Thành Tro (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3917: Vừa Nhấc Tay Tất Cả Thành Tro (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3916: Thế Gian Đều Là Sâu Kiến ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3915: Cáo Mượn Oai Hùm (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3914: Cáo Mượn Oai Hùm (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3913: Ra Tay Liền Vô Địch ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3912: Vào Thành (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3911: Vào Thành (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3910: Bá Đạo ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3909: Trường Tồn (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3908: Trường Tồn (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3907: Thiếu Niên Thần Bí ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3906: Im Ắng (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3905: Im Ắng (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3904: Một Chưởng Vỗ Nát ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3903: Tử Kim Hồ Lô (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3902: Tử Kim Hồ Lô (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3901: Văn Trúc Kim Thạch Thụ ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3900: Lãnh Điện Kiếm Thần (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3899: Lãnh Điện Kiếm Thần (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3898: Mộc Gia Đến Rồi ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3897: Công Tử Cái Thế Vô Song (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3896: Công Tử Cái Thế Vô Song (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3895: Nghịch Ta Thì Chết ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3894: Có Thể Lớn Có Thể Nhỏ (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3893: Có Thể Lớn Có Thể Nhỏ (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3892: Cấm Khí ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3891: Đẩy Mạnh (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3890: Đẩy Mạnh (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3889: Chúng Thần Quốc Gia ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3888: Vừa Đấm Vừa Xoa (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3887: Vừa Đấm Vừa Xoa (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3886: Chịu Thua ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3885: Một Bàn Tay Quát Bay (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3884: Một Bàn Tay Quát Bay (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3883: Ai Mới Là Sâu Kiến ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3882: Ra Mặt (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3881: Ra Mặt (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3880: Xin Giúp Đỡ ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3879: Khách Minh (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3878: Khách Minh (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3877: Người Chết Vì Tiền ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3876: Tử Thi Hắc Thạch (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3875: Tử Thi Hắc Thạch (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3874: Truy Tố Bản Nguyên ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3873: Lột Da ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3872: Người Xác Đại Chiến (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3871: Người Xác Đại Chiến (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3870: Xác Chết Làm Loạn ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3869: Người Chết Sống Lại (2) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3868: Người Chết Sống Lại (1) ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3867: Đồng Điện ~ (06/04/2018)Miễn phí

Chương 3866: Tháo Dỡ (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3865: Tháo Dỡ (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3864: Đồng Nát Sắt Vụn ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3863: Cương Thiết Cự Nhân (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3862: Cương Thiết Cự Nhân (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3861: Đoạn Phật Thủ ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3860: Phật Thủ Băng Thiên ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3859: Phật Thủ Kinh (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3858: Phật Thủ Kinh (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3857: Phong Quyển Tàn Vân ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3856: Thập Đại Kim Cương (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3855: Thập Đại Kim Cương (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3854: Hủy Diệt (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3853: Hủy Diệt (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3852: Không Chút Tổn Hại ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3851: Điên Cuồng Công Kích ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3850: Đập Bánh Thịt (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3849: Đập Bánh Thịt (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3848: Tàng Kim Động ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3847: Lưu Lại (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3846: Lưu Lại (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3845: Phong Vân Dũng Động ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3844: Tháo Chạy (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3843: Tháo Chạy (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3842: Nghiền Nát ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3841: Một Kiếm Đồ Ngàn Quân (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3840: Một Kiếm Đồ Ngàn Quân (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3839: Dương Đình Vũ ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3838: Lạc Phủ (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3837: Lạc Phủ (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3836: Cần Phải Đi ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3835: Mộc Gia Mà Thôi (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3834: Mộc Gia Mà Thôi (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3833: Tự Tìm Đường Chết ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3832: Tai Nạn Đến (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3831: Tai Nạn Đến (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3830: Ngô Hữu Chính (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3829: Ngô Hữu Chính (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3828: Nhìn Hồng Trần ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3827: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3826: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3825: Lâm Diệc Tuyết ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3824: Minh Lạc Thành (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3823: Minh Lạc Thành (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3822: Quỷ Bí ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3821: Chuyện Quỷ Dị (2) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3820: Chuyện Quỷ Dị (1) ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3819: Lý Ngọc Chân ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3818: Thạch Vận Đạo Thống Kinh Biến ~ (02/04/2018)Miễn phí

Chương 3817: Thiên Hạ Kinh (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3816: Thiên Hạ Kinh (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3815: Đội Gai Thỉnh Tội (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3814: Đội Gai Thỉnh Tội (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3813: Đệ Nhất Hung Nhân ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3812: Tôn Lãnh Ảnh Tái Hiện (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3811: Tôn Lãnh Ảnh Tái Hiện (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3810: Thiên Hạ Thần Phục ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3809: Ban Ân (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3808: Ban Ân (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3807: Vô Địch Thật Tịch Mịch ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3806: Trấn Sát (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3805: Trấn Sát (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3804: Ai Là Vô Địch ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3803: Thủy Tổ (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3802: Thủy Tổ (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3801: Bốn Kiện Tổ Khí ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3800: Ra Tay Nghiền Ép ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3799: Ra Tay Đi (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3798: Ra Tay Đi (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3797: Chấn Nhiếp (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3796: Chấn Nhiếp (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3795: Quần Ẩu Sao? ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3794: Ngỗ Nghịch (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3793: Ngỗ Nghịch (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3792: Đấu Chiến Hoàng ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3791: Ra Ngoài (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3790: Ra Ngoài (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3789: Là Tiên Hay Là Ma ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3788: Bùn Đen (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3787: Bùn Đen (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3786: Vật Trong Hố ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3785: Tử Khanh (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3784: Tử Khanh (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3783: Hiệu Trung ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3782: Bàn Điều Kiện (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3781: Bàn Điều Kiện (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3780: Quá Yếu ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3779: Một Tay Là Đủ (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3778: Một Tay Là Đủ (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3777: Bệnh Quân ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3776: Thiên Lao Cường Giả (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3775: Thiên Lao Cường Giả (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3774: Không Có Thời Gian Chơi Với Các Ngươi ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3773: Thánh Các (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3772: Thánh Các (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3771: Chư Tổ ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3770: Trảm Diệt (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3769: Trảm Diệt (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3768: Một Kiếm Mạnh Nhất ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3767: Tru Tiên Cổ Trận ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3766: Tru Tiên Tam Kiếm (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3765: Tru Tiên Tam Kiếm (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3764: Một Quyền Sụp Đổ ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3763: Thiên Nguyên Kiếm Trận (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3762: Thiên Nguyên Kiếm Trận (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3761: Ấm Chân ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3760: Giằng Co (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3759: Giằng Co (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3758: Mưa Gió Nổi Lên ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3757: Kiếm Hải ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3756: Tương Chiến (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3755: Tương Chiến (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3754: Chinh Phục ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3753: Run Rẩy (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3752: Run Rẩy (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3751: Vô Địch ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3750: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3749: Nên Thực Hiện Lời Hứa Rồi (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3748: Cửu Tiên Thằng ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3747: Chín Hồ Đổi Màu ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3746: Thần Phục (Hạ) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3745: Thần Phục (Thượng) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3744: Thánh Quang ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3743: Diệt Thần Chú (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3742: Diệt Thần Chú (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3741: Không Biết Tự Lượng Sức Mình ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3740: Một Chân Đạp Chết (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3739: Một Chân Đạp Chết (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3738: Ai Cười Đến Cuối Cùng ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3737: Tập Kích (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3736: Tập Kích (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3735: Chấn Nhiếp ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3734: Một Chiêu ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3733: Pháp Tướng Thiên Địa (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3732: Pháp Tướng Thiên Địa (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3731: Bọn Chuột Nhắt Mà Thôi ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3730: Đánh Lén (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3729: Đánh Lén (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3728: Hoàng Giả Tam Đao ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3727: Hoàng Đao (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3726: Hoàng Đao (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3725: Tiện Tay Tặng Cửu Bí ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3724: Người Đang Ở Đây Đều Là Rác Rưởi (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3723: Người Đang Ở Đây Đều Là Rác Rưởi (1) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3722: Đây Chính Là Cửu Bí ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3721: Cửu Bí, Hạ Bút Thành Văn Mà Thôi (2) ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chương 3720: Cửu Bí, Hạ Bút Thành Văn Mà Thôi (1) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3719: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Này (2) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3718: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Này (1) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3717: Có Chút Thú Vị ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3716: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (2) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3715: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (1) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3714: Quân Lâm Thiên Hạ ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3713: Giá Lâm (2) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3712: Giá Lâm (1) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3711: Chín Hồ Đổi Màu (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3710: Chín Hồ Đổi Màu (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3709: Hùng Hổ Dọa Người ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3708: Mã Minh Xuân (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3707: Mã Minh Xuân (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3706: Đao Kiếm Quyết Đấu ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3705: Một Vị Sư Huynh (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3704: Một Vị Sư Huynh (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3703: Quan Hải Đao Thánh (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3702: Quan Hải Đao Thánh (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3701: Bát Phương Kinh ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3700: Quỳ Hết Đi (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3699: Quỳ Hết Đi (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3698: Máu Me Đầm Đìa ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3697: Giun Dế Mà Thôi (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3696: Giun Dế Mà Thôi (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3695: Hết Sức Căng Thẳng ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3694: Binh Trì Hàm Ngọc (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3693: Binh Trì Hàm Ngọc (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3692: Thịnh Yến (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3691: Thịnh Yến (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3690: Ai Có Thể Luyện Được Cửu Bí ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3689: Nam Sơn Tiều Tử (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3688: Nam Sơn Tiều Tử (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3687: Ngu Xuẩn Biết Mấy (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3686: Ngu Xuẩn Biết Mấy (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3685: Phong Vân Tương Khởi ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3684: Tiền Bí (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3683: Tiền Bí (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3682: Quyền Mưu ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3681: Tru Tiên Cổ Trận (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3680: Tru Tiên Cổ Trận (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3679: Một Phàm Nữ Mà Thôi (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3678: Một Phàm Nữ Mà Thôi (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3677: Cút Đi ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3676: Tần Kiếm Dao (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3675: Tần Kiếm Dao (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3674: Hắn Là Ai ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3673: Đao Bổ Củi Đòi Mạng ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3672: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3671: Hùng Hổ Dọa Người (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3670: Chuyện Cũ Của Tân Hoàng (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3669: Chuyện Cũ Của Tân Hoàng (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3668: Thế Nào Là Tín Nghĩa ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3667: Tâm Có Sợ Hay Không (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3666: Tâm Có Sợ Hay Không (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3665: Thủ Thỉ Bên Tai ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3664: Mỹ Nhân Trong Lòng (2) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3663: Mỹ Nhân Trong Lòng (1) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3662: Có Nữ Sơ Tình ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3661: Liễu Sơ Tình (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3660: Liễu Sơ Tình (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3659: Bắt Đầu Náo Nhiệt ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3658: Hồng Hoang Thiên Lao (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3657: Hồng Hoang Thiên Lao (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3656: Ông Lão Đốn Củi ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3655: Cửu Bí (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3654: Cửu Bí (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3653: Cửu Liên Sơn (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3652: Cửu Liên Sơn (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3651: Bàn Thạch Thuẫn ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3650: Tiện Tay Thì Cũng Vô Địch (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3649: Tiện Tay Thì Cũng Vô Địch (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3648: Một Đám Kiến Hôi Mà Hôi ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3647: Tự Tìm Diệt Vong (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3646: Tự Tìm Diệt Vong (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3645: Sính Lễ ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3644: Đại Đạo Sơ Khởi (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3643: Đại Đạo Sơ Khởi (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3642: Đạo Quả Thứ Hai ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3641: Hạc Phi Công Tử (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3640: Hạc Phi Công Tử (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3639: Từ Hôn ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3638: Phi Hoa Thánh Nữ (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3637: Phi Hoa Thánh Nữ (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3636: Vô Tự Bi ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3635: Thiên Hạ Nằm Trong Bàn Tay (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3634: Thiên Hạ Nằm Trong Bàn Tay (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3633: Đọc Nhiều Sách ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3632: Trương Kiến Xuyên (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3631: Trương Kiến Xuyên (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3630: Thần Hành Môn (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3629: Thần Hành Môn (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3628: Phong Thần Bất Đắc Dĩ ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3627: Phong Thần (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3626: Phong Thần (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3625: Quốc Diệt Sơn Hà Phá ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3624: Hoàng Thành Phá (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3623: Hoàng Thành Phá (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3622: Nguy Cấp ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3621: Tám Mặt Gặp Địch (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3620: Tám Mặt Gặp Địch (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3619: Làm Phản (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3618: Làm Phản (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3617: Tấn Công Binh Trì Gia ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3616: Chơi Như Thế Nào Mới Vui (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3615: Chơi Như Thế Nào Mới Vui (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3614: Gả Thay ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3613: Tôn Lãnh Ảnh Quy Ẩn (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3612: Tôn Lãnh Ảnh Quy Ẩn (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3611: Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3610: Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3609: Tân Hoàng Đăng Cơ ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3608: Hoàng Đế Băng Hà (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3607: Hoàng Đế Băng Hà (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3606: Lão Tử Chính Là Vương Pháp (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3605: Lão Tử Chính Là Vương Pháp (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3604: Khó Xử ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3603: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Hạ) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3602: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Thượng) ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chương 3601: Ai Là Người Tốt ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3600: Ta Muốn Làm Thiếu Niên Hư (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3599: Ta Muốn Làm Thiếu Niên Hư (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3598: Cướp Đoạt Dân Nữ ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3597: Có Người Cướp Giang Sơn Của Ta Hả (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3596: Có Người Cướp Giang Sơn Của Ta Hả (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3595: Có Thêm Năm Vị Hôn Thê ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3594: Ngũ Đại Chí Tôn (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3593: Ngũ Đại Chí Tôn (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3592: Cô Gái Thần Bí (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3591: Cô Gái Thần Bí (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3590: Đều Là Của Ta ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3589: Hoàng Thượng Bao Giờ Mới Chết Đây (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3588: Hoàng Thượng Bao Giờ Mới Chết Đây (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3587: Làm Thái Tử Là Để Làm Gì ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3586: Trương Giáp Đệ (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3585: Trương Giáp Đệ (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3584: Lập Thái Tử ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3583: Nguy Huyền Nhất Tuyến (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3582: Nguy Huyền Nhất Tuyến (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3581: Thái Thanh Hoàng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3580: Thái Thanh Hoàng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3579: Tôn Lãnh Ảnh ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3578: Khởi Hành Đi Xa ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3577: Viễn Hoang Thánh Nhân (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3576: Viễn Hoang Thánh Nhân (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3575: Tam Tiên Thụ ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3574: Nội Tình Của Trường Sinh Cốc (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3573: Nội Tình Của Trường Sinh Cốc (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3572: Xảo Tiếu Thiến Hề ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3571: Ôm Người Đẹp Vào Lòng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3570: Ôm Người Đẹp Vào Lòng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3569: Không Có Gì Là Bất Tử Hết ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3568: Lấy Chết Hứa Hẹn (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3567: Lấy Chết Hứa Hẹn (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3566: Chó Mất Chủ ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3565: Tái Tạo (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3564: Tái Tạo (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3563: Cái Gì Gọi Là Vô Địch ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3562: Ngăn Cơn Sóng Dữ (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3561: Ngăn Cơn Sóng Dữ (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3560: Di Phì Thực Nguyệt ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3559: Bạch Hổ Đoạn Ngọc (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3558: Bạch Hổ Đoạn Ngọc (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3557: Tâm Ma ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3556: Người Không Ai Có Thể Ngờ Tới ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3555: Võ Đạo Chiến Côn (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3554: Võ Đạo Chiến Côn (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3553: Quy Tố Bản Nguyên ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3552: Trấn Áp (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3551: Trấn Áp (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3550: Nam Lý Cổ Lãng ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3549: Một Chiêu Phân Thắng Bại (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3548: Một Chiêu Phân Thắng Bại (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3547: Hắc Hổ Đào Tâm ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3546: Nhấc Tay Bại Địch (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3545: Nhấc Tay Bại Địch (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3544: Thôn Phệ Thời Gian ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3543: Dung Luyện Không Gian ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3542: Liệt Thiên Chiến Giáp (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3541: Liệt Thiên Chiến Giáp (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3540: Liệt Thiên Cuồng Hủy ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3539: Mộc Nhân Hạng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3538: Mộc Nhân Hạng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3537: Đi Nhanh Vào ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3536: Bất Tử Thuật (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3535: Bất Tử Thuật (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3534: Lo Lắng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3533: Lo Lắng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3532: Khoảng Thời Gian Đó ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3531: Mắt Lớn (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3530: Mắt Lớn (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3529: Long Tượng Võ Thần ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3528: Con Mắt Đó (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3527: Con Mắt Đó (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3526: Đế Vẫn ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3525: Vào Đế Vẫn (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3524: Vào Đế Vẫn (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3523: Một Trận Chiến Khiến Mọi Người Run Rẩy ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3522: Viêm Kiếm (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3521: Viêm Kiếm (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3520: Bán Trọng Khí ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3519: Bảo Vật Áp Đáy Hòm Của Mộc Thiếu Thần (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3518: Bảo Vật Áp Đáy Hòm Của Mộc Thiếu Thần (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3517: Vạn Kiếm Vang Trời ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3516: Lôi Thần Cổ (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3515: Lôi Thần Cổ (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3514: Kiếm Sắc Bén Nhất ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3513: Tay Không Vồ Ưng ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3512: Cự Ưng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3511: Cự Ưng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3510: Chích Thủ Đồ Thần ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3509: Tinh Thần Thủy Tổ Đại Trận (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3508: Tinh Thần Thủy Tổ Đại Trận (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3507: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3506: Hùng Hổ Dọa Người (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3505: Phá Thức ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3504: Quỷ Thủ Địa (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3503: Quỷ Thủ Địa (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3502: Ngạo Khí Mười Phần ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3501: Đăng Cao Nhất Hô (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3500: Đăng Cao Nhất Hô (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3499: Cường Giả Tụ Hội ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3498: Vạn Phong Lĩnh (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3497: Vạn Phong Lĩnh (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3496: Thuế Biến ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3495: Chọc Phải Cái Đuôi Lớn Không Nên Chọc Nhất Trong Thiên Hạ (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3494: Chọc Phải Cái Đuôi Lớn Không Nên Chọc Nhất Trong Thiên Hạ (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3493: Thiếu ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3492: Thiếu ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3491: Thiếu ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3490: Thiếu ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3489: Cự Quy (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3488: Vân Độ Ưng Thần ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3487: Lời Đồn Về Trọng Khí (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3486: Lời Đồn Về Trọng Khí (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3485: Đỉnh Hào ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3484: Sự Khủng Bố Của Tử Vong (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3483: Sự Khủng Bố Của Tử Vong (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3482: Tử Vong ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3481: Thủ Trích Tinh Thần (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3480: Thủ Trích Tinh Thần (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3479: Cự Nhân ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3478: Thủy Tổ Chân Huyết (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3477: Thủy Tổ Chân Huyết (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3476: Trọng Kiếm Vô Địch ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3475: Trọng Kiếm (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3474: Trọng Kiếm (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3473: Cô Độc Kiếm Thần ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3472: Ngạo Thị (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3471: Ngạo Thị (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3470: Một Kiếm Đồ Sát ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3469: Phong Thái Của Nữ Võ Thần (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3468: Phong Thái Của Nữ Võ Thần (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3467: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3466: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3465: Đại Đạo Không Thể Ngộ ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3464: Tế Thế Thảo Thần Thông (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3463: Tế Thế Thảo Thần Thông (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3462: Chúng Địch Tập Hợp ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3461: Một Khối Đạo Cốt (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3460: Một Khối Đạo Cốt (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3459: Cự Mạch ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3458: Thú Tuyền (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3457: Thú Tuyền (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3456: Thú Đản ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3455: Tệ Thú Thành Thần Bí (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3454: Tệ Thú Thành Thần Bí (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3453: Tệ Thú Thành, Xuất Phát ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3452: Thú Triều ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3451: Tiền Xài Vặt (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3450: Tiền Xài Vặt (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3449: So Giàu ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3448: Nhượng Bộ Lui Binh (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3447: Nhượng Bộ Lui Binh (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3446: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3445: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3444: Ma Đao Thái Tử ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3443: Thân Phận Như Mê (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3442: Thân Phận Như Mê (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3441: Bàn Long công tử ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3440: Vô Thượng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3439: Vô Thượng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3438: Hương Tượng Độ Giang ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3437: Bễ Nghễ (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3436: Bễ Nghễ (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3435: Phản Kháng ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3434: Truy Phong Thần Ẩu (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3433: Truy Phong Thần Ẩu (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3432: Tệ Thú Thành ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3431: Một Kiếm Phong Tình (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3430: Một Kiếm Phong Tình (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3429: Gặp Lại Cố Nhân (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3428: Gặp Lại Cố Nhân (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3427: Ta Muốn Giết Người, Ai Có Thể Cản Nổi ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3426: Một Kiếm Trảm Ngàn Địch (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3425: Một Kiếm Trảm Ngàn Địch (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3424: Kẻ Thù Đều Tới Đông Đủ ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3423: Cưu Chiếm Tổ Thước (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3422: Cưu Chiếm Tổ Thước (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3421: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3420: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3419: Bóp Nát ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3418: Mê Tiên Điện Cuối Cùng ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3417: Chu Chí Khôn ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3416: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3415: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3414: Chìa Khóa Vàng ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3413: Mê Tiên Điện ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3412: Bão Táp (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3411: Bão Táp (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3410: Kiếm Trủng (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3409: Kiếm Trủng (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3408: Hương Tượng Độ Giang ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3407: Bình Thành Công Tử (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3406: Bình Thành Công Tử (Thượng) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3405: Cho Kiến Ăn ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3404: Gọi Địa Chủ (Hạ) ~ (28/03/2018)Miễn phí

Chương 3403: Gọi Địa Chủ (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3402: Cách Mở Kim Tiễn Lạc Địa ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3401: Đo Thiên Địa Này Một Phen ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3400: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3399: Sau Này Còn Có Thể Gọi Ngươi Là "Đại Sư Huynh" Nữa Không? (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3398: Một Hồi Giao Dịch Không Phải Là Giao Dịch (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3397: Một Hồi Giao Dịch Không Phải Là Giao Dịch (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3396: Nên Trả Nợ Rồi ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3395: Dương Minh Tán Nhân Cùng Trường Sinh Chân Nhân (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3394: Dương Minh Tán Nhân Cùng Trường Sinh Chân Nhân (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3393: Đại Điển Bắt Đầu (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3392: Đại Điển Bắt Đầu (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3391: Biến Thành Tro Bụi ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3390: Phản Công (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3389: Phản Công (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3388: Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3387: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3386: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3385: Sức Mạnh Cả Nước ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3384: Ai Mới Nắm Giữ Đại Thế (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3383: Ai Mới Nắm Giữ Đại Thế (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3382: Vạn Thọ Lão Quân (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3381: Vạn Thọ Lão Quân (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3380: Một Quyền Đập Nát ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3379: Trường Sinh Thể (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3378: Trường Sinh Thể (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3377: Động Mạch ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3376: Ngân Long Cự Giáp (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3375: Ngân Long Cự Giáp (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3374: Đằng Mộc Cự Nhân ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3373: Rễ Già Có Khắp Mọi Nơi (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3372: Rễ Già Có Khắp Mọi Nơi (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3371: Ba Mươi Sáu Long Tôn ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3370: Đan Đạo Của Phong Tiếu Trần (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3369: Đan Đạo Của Phong Tiếu Trần (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3368: Thiên Nộ Nhất Kiếm ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3367: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Hạ) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3366: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Thượng) ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3365: Một Cước Đạp Xuống ~ (27/03/2018)Miễn phí

Chương 3364: Hạo Chiến Lão Tổ (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3363: Hạo Chiến Lão Tổ (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3362: Soán Vị Đoạt Quyền ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3361: Đại Điển Tế Tự Bắt Đầu (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3360: Đại Điển Tế Tự Bắt Đầu (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3359: Chiến Cổ Lôi (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3358: Chiến Cổ Lôi (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3357: Khúc Nhạc Dạo Trước Cơn Bão ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3356: Ai Mới Là Người Không Trêu Chọc Nổi ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3355: Sát Phạt (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3354: Sát Phạt (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3353: Sinh Mệnh Áo Nghĩa ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3352: Quỳ Sát (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3351: Quỳ Sát (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3350: Đan Vương Phong Tiếu Trần (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3349: Đan Vương Phong Tiếu Trần (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3348: Nén Nhang Thứ Nhất ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3347: Ngân Long Quân Đoàn (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3346: Ngân Long Quân Đoàn (Thượng) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3345: Lăn ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3344: Thanh Hạo Thần Châu ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3343: Mộc Đố Sắt (Hạ) ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chương 3342: Mộc Đố Sắt. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3341: Một Tiếng Cười Của Mỹ Nhân. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3340: Tranh Nhau Nụ Cười Của Mỹ Nhân. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3339: Tranh Nhau Nụ Cười Của Mỹ Nhân. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3338: Đào Một Cái Động. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3337: Lãnh Tràng Vương. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3336: Lãnh Tràng Vương. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3335: Tùng Tháp Đạo Quả. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3334: Dược Lư. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3333: Dược Lư. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3332: Tế Tự. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3331: Nhìn Xuống. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3330: Nhìn Xuống. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3329: Chân Thần Như Sâu Bọ. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3328: Tiêu Quốc Sư. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3327: Tiêu Quốc Sư. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3326: Đập Chết Ngươi. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3325: Thưởng Các Ngươi Đấy, Cút! ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3324: Vạn Thọ Quốc Đến Cầu Thân. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3323: Vạn Thọ Quốc Đến Cầu Thân. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3322: Nguy Cơ Tới Rồi. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3321: Đại Sư Huynh Rất Được Hoan Nghênh. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3320: Đại Sư Huynh Rất Được Hoan Nghênh. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3319: Hàn Độc Đáng Sợ. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3318: Ai Mới Là Lang Băm. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3317: Ai Mới Là Lang Băm. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3316: Quỷ Ngao Sắt. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3315: Khí Thịnh Lăng Nhân. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3314: Khí Thịnh Lăng Nhân. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3313: Độc Vương. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3312: Nữ Thần Y Lãnh Ngạo. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3311: Tiên Nhụy Sinh Bệnh. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3310: Tiên Nhụy Sinh Bệnh. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3309: Sư Muội Ranh Ma. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3308: Bách Hoa cốc. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3307: Bách Hoa cốc. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3306: Vào Trường Sinh Cốc. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3305: Trường Sinh Chân Nhân. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3304: Trường Sinh Chân Nhân. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3303: Tạm Thời Chia Tay. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3302: Ngôi Sao Hỏa Nguyên. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3301: Vũ Tổ Mười Hai Thức. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3300: Vũ Tổ Mười Hai Thức. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3299: Hỏa Nguyên Thế Giới. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3298: Xuyên Qua. (2) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3297: Xuyên Qua. (1) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3296: Độc Chiếm. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3295: Ngạo Thị Quần Hùng. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3294: Hỏa Nguyên Chi Liên. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3293: Hỏa Nguyên Chi Liên. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3292: Hồi Xuân công tử ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3291: Tơ bạc ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3290: Gặm bùn ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3289: Lật lọng ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3288: Tùy tiện đào ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3287: Đào Đông Hỏa Trùng ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3286: Liếc mắt đưa tình ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3285: Hỏa nguyên chi địa ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3284: Lên đường. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3283: Lên đường. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3282: Băng hỏa lưỡng trọng thiên ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3281: Giằng co kịch liệt ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3280: Võ Băng Ngưng ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3279: Hiệp định. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3278: Hiệp định. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3277: Sống chết tùy quyết định ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3276: Tập sát ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3275: Vô song ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3274: Một kiếm định Càn Khôn. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3273: Một kiếm định Càn Khôn. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3272: Khó khăn ập đến ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3271: Ngoại địch xâm nhập ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3269: Trường sinh đan. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3268: Trường sinh đan. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3267: Đạo nguyên ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3266: Cây già ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3265: Nhà đá dưới lòng đất ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3264: Nghiền áp ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3263: Oan hồn. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3262: Oan hồn. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3261: Nộ tiên kiếm ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3260: Chân Thần cửu trọng thiên ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3259: Cuồng Huyết Tam Thần ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3258: Cuồng Ma Huyết Phệ. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3257: Lên trời ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3256: Bát Thượng ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3255: Giơ tay thành mây khói ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3254: Thánh tổ của Bành gia ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3253: Thật thật giả giả. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3252: Thật thật giả giả. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3251: Đao Liệt Thần ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3250: Phân tranh ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3249: Cuồng Đế Thương ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3248: Chân Thần. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3247: Chân Thần. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3246: Kiếm đạo vô địch ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3245: Xích Tước Đế Kính ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3244: Ung dung tản bộ ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3243: Một kiếm đồ ngàn người. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3242: Một kiếm đồ ngàn người. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3241: Cuồng bá ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3240: Cuồng Thần kiếm đạo ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3239: Long Tu Tiên. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3238: Trần Thái Hợp. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3237: Trần Thái Hợp. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3236: Phong Cuồng Bạo Kiếm. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3235: Liệt Hỏa Lung. (Hạ) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3234: Liệt Hỏa Lung. (Thượng) ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3233: Cuồng Bá Kình. ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chương 3232: Uy Bức ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3231: Gió nổi (hạ) ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3230: Gió nổi (thượng) ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3229: Cổ Từ ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3228: Đạo cơ (hạ) ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3227: Đạo cơ (thượng) ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3226: Khuyết Nha Sơn ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3225: Tới đây vì cái gì ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3224: Ta là ta (hạ) ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3223: Ta là ta (thượng) ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chương 3222: Rót Rượu ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3221: Tức Giận (Hạ) ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3220: Tức Giận (Thượng) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3219: Phi Phượng Tướng Quân ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3218: Cáo Mượn Oai Hùm ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3217: Ngân Hồ (Hạ) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3216: Ngân Hồ (Thượng) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3215: Lại Vả Miệng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3214: Không Biết Sống Chết ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3213: Huyết Nhân Sâm Xuất Thế (Hạ) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3212: Huyết Nhân Sâm Xuất Thế (Thượng) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3211: Cuồng Thần Kiếm Đạo ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3210: Cuồng Ma Huyết Phệ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3209: Thiên Đức Chân Thần (Hạ) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3208: Thiên Đức Chân Thần (Thượng) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3207: Di Sản ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3206: Tiền Không Thành Vấn Đề ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3205: Trân Bảo Các (Hạ) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3204: Trân Bảo Các (Thượng) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3203: Một Câu Chuyện Kinh Hoàng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3202: Một Câu Vô Giá ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3201: Ai Có Thể Đánh Động Hắn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3200: Lão Nhân Thần Bí (Hạ) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3199: Lão Nhân Thần Bí (Thượng) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3198: Vào Cửa Hàng Kiêu Hoành ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3197: Mỹ Nhân Hầu Hạ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3196: Lật Ra Trang Sách Mới ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3195: Mở Lại Thể Thư ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3194: Cuồng Tổ Tư Tàng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3193: Hoàng Hậu Vương Hàm ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3192: Hoàng Đình ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3191: Kiêu Hoành Thương Hành ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3190: Cuồng Đình Đạo Thống ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3188: Mở Ra Kỷ Nguyên Mới ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3187: Chu Tư Tĩnh ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3186: Tổ Tiên Sống Lại ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3185: Đại Kiếm Môn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3184: Vượt Qua ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3183: Tam Ảnh Đồng Hành ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3182: Trứng Chạy Mất Rồi ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3181: Thiên Tru Hải Dương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3180: Khải Trình ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3179: Đàm Tiếu Phong Thanh ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3178: Một Kỳ Tích ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3177: Đạo Tranh Một Hơi ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3176: Bá Giả ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3175: Ngưu Thủ Thượng Thần ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3174: Trích Nguyệt Tiên Tử ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3173: Đại Thế Nhiều Gian Khó ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3172: Lại Thấy Người Bí Ẩn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3171: Tân Tiên Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3170: Trận Pháp Vô Song ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3169: Đồ Tiên Đế Trận ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3168: Tổ Sào ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3167: Thế Giới Không Thể Tồn Tại ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3166: Chuẩn Bị Lên Đường ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3165: Nói Chuyện Trước Lúc Chia Tay ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3164: Cấp Độ Cao Nhất ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3163: Thế Gian Có Tên Chăng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3162: Kinh Hoàng Thật Sự ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3161: Một Thế Giới ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3160: Cả Thế Gian Im Lặng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3159: Đại Chiến Kết Thúc ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3158: Giao Dịch ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3157: Đồ Bá Chủ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3156: Đòn Sát Thủ Thật Sự ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3155: Vạn Thế Chân Cốt ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3154: Uy Hiếp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3153: Đoạt Tử Quan ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3152: Hồi Mã Thương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3151: Thiên Bảo Vô Địch ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3150: Tử Quan ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3149: Quang Minh Ma Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3148: Thiên Tru ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3147: Thế Đạo ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3146: Vị Thế Đế Thứ Hai ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3145: Bình Loạn Quyết ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3144: Quy Phàm Cổ Thần ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3143: Ai Lại Tính Toán ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3142: Ngân Trụ Tiên Giáp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3141: Giết Đến Cuồng Bạo ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3140: Cứng Rắn Đỡ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3139: Chủ Thiên Đình ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3138: Đánh Bạo Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3137: Thất Dạ Đạo ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3136: Độc Chiến Chúng Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3135: Chính Thống Của Bách Tộc ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3134: Sắp Đại Chiến ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3133: Nhân Hiền Tiên Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3132: Thôn Nhật Tiên Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3131: Thương Thiên Điện ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3130: Gặp Lại Thế Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3129: Nhất Diệp Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3128: Đào Thọ Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3127: Tiên Đế Kinh Hồn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3126: Thì Quang Chi Nhãn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3125: Sư Đầu Nhân ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3124: Xâm Nhập Thiên Thần Thư Viện ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3123: Đại Chiến Bắt Đầu ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3122: Thiên Quyền Đế Chỉ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3121: Chúng Thần Điện ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3120: Phù Thạch Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3119: Bách Luyện Tiên Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3118: Tai Nạn Ập Đến ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3117: Yên Tĩnh Trước Bão Táp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3116: Cửu U Cuồng Ngao ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3115: Nhân Thánh Trả Thù ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3114: Nhân Thánh Đến Rồi ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3113: Nghiền Áp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3112: Chém Giết ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3111: Cái Đuôi Hồ Ly ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3110: Giành Thư Phòng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3109: Đại Sát Bát Phương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3108: Mãnh Thú Cuồng Triều ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3107: Lòng Có Ý Xấu ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3106: Cổ Thế Giới ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3105: Tai Nạn Ập Đến ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3104: Mười Bốn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3103: Mặc Thiên Quân ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3102: Tiên Vương Đến Nghe Giảng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3101: Ai Đến Nghe Giảng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3100: Tài Hoa Tuyệt Thế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3099: Giảng Bài ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3098: Hoa Đại Đạo ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3097: Đạo Tràng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3096: Nam Đế Thành Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3095: Nam Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3094: Cổ Khải Hàng Khiêu Chiến (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3093: Cổ Khải Hàng Khiêu Chiến (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3092: Gió Mưa Sắp Đến ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3091: Phi Tiên Đế Tử ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3090: Lão Sư Tốt (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3089: Lão Sư Tốt (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3088: Cổ Khải Hàng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3087: Tùy Tay Bắt Giữ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3086: Vào Sát Hải ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3085: Khiêu Chiến (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3084: Khiêu Chiến (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3083: Nói Chuyện Thị Phi Trước Thất Sát Tháp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3082: Thất Sát Tháp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3081: Nhớ Ngày Xưa (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3080: Nhớ Ngày Xưa (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3079: Đun Trà Nhấm Nháp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3078: Tùy Tay Hái Tiên Trà ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3077: Khiêu Khích ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3076: Túng Thiên Thiếu Chủ (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3075: Túng Thiên Thiếu Chủ (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3074: Đại Đạo Trà ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3073: Tham Đạo Ngộ Diệu ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3072: Vào Vườn Trà (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3071: Vào Vườn Trà (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3070: Vườn Trà ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3069: Bạo Đánh ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3068: Khiêu Khích (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3067: Khiêu Khích (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3066: Diệp Diệu Tuyết ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3065: Đạo Chi Bá ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3064: Vừa Gặp Đã Thương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3063: Mai Tố Dao (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3062: Mai Tố Dao (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3061: Diệu Thiền Đến Từ Cửu Giới ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3060: Hội Phẩm Trà ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3059: Một Bàn Tay Tát Bay (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3058: Một Bàn Tay Tát Bay (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3057: Tâm Sự Của Đào Đình ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3056: Tu La ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3055: Lục Kiếm Thiểu Hoàng (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3054: Lục Kiếm Thiểu Hoàng (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3053: Hợp Bích Song Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3052: Một Ánh Mắt Ngoái Nhìn Từ Vạn Cổ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3051: Chữ Trong Sách Có Căn Nhà Vàng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3050: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3049: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3048: Tấm Mặt Na Da Người Thần Bí ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3047: Truyệnđế Báchương 3047 Chương 3047: Thân Phận Của Lưu Kim Thắng (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3046: Thân Phận Của Lưu Kim Thắng (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3045: Mỗi Người Đều Có Bí Mật Nhỏ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3044: Ba Học Sinh (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3043: Ba Học Sinh (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3042: Một Truyền Kỳ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3041: Dạ Hân Tuyết (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3040: Dạ Hân Tuyết (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3039: Thư Phòng ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3038: Ra Oai Phủ Đầu (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3037: Ra Oai Phủ Đầu (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3036: Tới Học Viện Thiên Thần (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3035: Tới Học Viện Thiên Thần (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3034: Gặp Lại Đào Đình ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3033: Thiên Tài Lớp Lớp ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3032: Thiên Thần Thư Viện (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3031: Thiên Thần Thư Viện (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3030: Vũ Thiên Tuyền ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3029: Nhân Thánh Thành Tiên Vương ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3028: Trách Nhiệm Của Đại Đế (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3027: Trách Nhiệm Của Đại Đế (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3026: Lão Ma ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3025: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3024: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3023: Đào Đình ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3022: Đào Thôn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3021: Biệt Ly ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3020: Tiếp Dẫn ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3019: Kho Báu Kinh Thiên ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3018: Thánh Quang Không Bao Giờ Diệt (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3017: Thánh Quang Không Bao Giờ Diệt (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3016: Kết Thúc ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3015: Da Người ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3014: Trấn Sát ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3013: Bộ Chiến Tiên Đế (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3012: Bộ Chiến Tiên Đế (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3011: Tuế Nguyệt Luân ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3010: Đạo Tâm Vô Địch ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3009: Minh Độ Tiên Đế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3008: Tàm Long Tiên Đế (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3007: Tàm Long Tiên Đế (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3006: Nghĩ Đại Thế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3005: Đi Ra Từ Quá Khứ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3004: Vượt Tương Lai Đi Tới ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3003: Luân Hồi Chi Nhãn (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3002: Luân Hồi Chi Nhãn (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3001: Ta Sinh Hắc Ám ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 3000: Quang Minh Quyết Đấu Hắc Ám ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2999: Cuộc Chiến Ngược Dòng Thời Gian ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2998: Thánh Giả Vô Địch (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2997: Thánh Giả Vô Địch (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2996: Kẻ Thù Vạn Cổ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2995: Luận Vạn Cổ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2994: Luân Hồi Hoang Tổ ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2993: Mười Bảy Vị Đại Đế Giá Lâm (2) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2992: Mười Bảy Vị Đại Đế Giá Lâm (1) ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2991: Luyện Huyết ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 2990: Chém Đại Đế! Đồ Chúng Thần ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2989: Ăn Một Cục Gạch Của Ta ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2988: Ngã Theo Chiều Gió (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2987: Ngã Theo Chiều Gió (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2986: Lê Thiên Trùng ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2985: Thánh Quang, Ta Vẫn Còn Đây ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2984: Bốn Đế Đấu Với Bốn Hung ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2983: Tứ Hung Của Viễn Hoang (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2982: Tứ Hung Của Viễn Hoang (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2981: Ngạo Thị Quần Hùng ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2980: Vả Miệng ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2979: Ngự Long Thượng Thần (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2978: Ngự Long Thượng Thần (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2977: Uy Hiếp Thiên Hạ ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2976: Tiêu Tiễn Ma Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2975: Bày Đại Cục ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2974: Lai Lịch Của Huyết Di Tộc (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2973: Lai Lịch Của Huyết Di Tộc (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2972: Lại Gặp Huyết Di Tộc ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2971: Chỉ Điểm Kim Qua ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2970: Kim Qua Bái Kiến ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2969: Kim Qua Thành Đại Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2968: Chịu Tải Thiên Mệnh (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2967: Chịu Tải Thiên Mệnh (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2966: Chém Giết Đại Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2965: Nghiền Áp Đại Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2964: Huyết Mệnh ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2963: Bàn Tay Hất Bay (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2962: Bàn Tay Hất Bay (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2961: Đòn Sát Thủ Của Cuồng Thiểu Thiên Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2960: Thực Lực Của Thích Hồn Lâm ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2959: Lại Gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2958: Lại Gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2957: Đại Thế Do Ai Gánh ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2956: Ước Định ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2955: Bốn Thiên Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2954: Lựa Chọn Của Thiên Hoàng Công Chúa (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2953: Lựa Chọn Của Thiên Hoàng Công Chúa (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2952: Bạch Cốt Cự Vượn ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2951: Giơ Tay Đánh Lui Đại Đế ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2950: Thượng Thần Quyết Đấu Đại Đế (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2949: Thượng Thần Quyết Đấu Đại Đế (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2948: Hung Nan ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2947: Quái Thú ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2946: Thiên Tàng Kim Thủy ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2945: Thánh Nhân (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2944: Thánh Nhân (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2943: Đại Đế Cùng Thượng Thần, Ai Mạnh Ai Yếu ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2942: Quy Phàm Cổ Thần ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2941: Cuồng Thiểu Thiên Đế (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 2940: Cuồng Thiểu Thiên Đế (1) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2939: Vô Luân Ma Đế ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2938: Viễn Hoang Hung Hiểm ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2937: Dũng Sĩ Biến Ác Long (2) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2936: Dũng Sĩ Biến Ác Long (1) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2935: Hào Khí Kim Qua ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2934: Tộc Huyết Di ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2933: Đến Viễn Hoang ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2932: Võ Thất (2) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2931: Võ Thất (1) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2930: Võ Phượng Ảnh Đổi Khác ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2929: Luận Đại Thế ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2928: Gặp Gỡ Bí Mật Nhất (2) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2927: Gặp Gỡ Bí Mật Nhất (1) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2926: Đại Đế Sau Lưng Số Hiệu Vạn Cổ ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2925: Thích Hồn Lâm ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2924: Nhất Phật Diệt Vạn Pháp ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2923: Ngự Long Kỵ (2) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2922: Ngự Long Kỵ (1) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2921: Một Chân Giẫm Chết Thượng Thần ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 2920: Một Niệm Do Tâm ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2919: Hãm Hại (2) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2918: Hãm Hại (1) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2917: Lượng Thiên Xích ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2916: Một Báu Vật Động Lòng Người ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2915: Cái Mõ (2) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2914: Cái Mõ (1) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2913: Báu Vật Khó Động Lòng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2912: Quyết Đấu Trong Hoàng Kim Miếu ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2911: Đối Chiến Với Kim Qua ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2910: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (2) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2909: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (1) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2908: Long Miêu (2) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2907: Long Miêu ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2906: Chín Kim Thân Đại Phật (2) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2905: Chín Kim Thân Đại Phật (1) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2904: Thế Gian Không Có Bỉ Ngạn ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2903: Độ Sông Hằng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2902: Sông Hằng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2901: Hoàng Kim Miếu (2) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2900: Hoàng Kim Miếu (1) ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2899: Kỳ Quan Phật Dã ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2898: Ngự Long Tử Kỵ ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2897: Linh Điệp ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2896: Đà Lĩnh (2) ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2895: Đà Lĩnh (1) ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2894: Oan Gia Ngõ Hẹp ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2893: Kim Qua Giá Lâm ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2892: Đế Hóa Thành (2) ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2891: Đế Hóa Thành (1) ~ (14/12/2016)Miễn phí

Chương 2890: Ngự Long Đồng Tử Đe Dọa ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2889: Diệt Thế Trong Truyền Thuyết ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2888: Trọng Khí Kỷ Nguyên (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2887: Trọng Khí Kỷ Nguyên (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2886: Kiếm Chi Vô Địch ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2885: Cuồng Cổ Ma Hàng ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2884: Bạch Cốt Chi Kiếm ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2883: Long Thương ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2882: Võ Phượng Ảnh Không Phục (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2881: Võ Phượng Ảnh Không Phục (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2880: Ra Tay Kinh Tứ Phương. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2879: Cổ Đàn Hung Hiểm. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2878: Tần Bách Lý Ra Tay. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2877: Cắn Nuốt Hút Máu (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2876: Cắn Nuốt Hút Máu (1). ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2875: Bia To. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2874: Hiến Tế. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2873: Lại Lên Hảo Vọng Giác. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2872: Tai Nạn Ập Đến (2). ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2871: Tai Nạn Ập Đến (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2870: Hảo Vọng Giác. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2869: Nữ Hán Tử ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2868: Võ Phượng Ảnh (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2867: Võ Phượng Ảnh (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2866: Tần Bách Lý ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2865: Cắn Nuốt Lôi Điện ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2864: Vào Lôi Khu ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2863: Ngự Long Đồng Tử (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2862: Ngự Long Đồng Tử (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2861: Phong Dịch ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2860: Bí Mật Của Thứ Đó. (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2859: Bí Mật Của Thứ Đó. (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2858: Đi Thông Tham Tác Chi Địa. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2857: Số Hiệu Vạn Cổ. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2856: Lên Đường 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2855: Lên Đường 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2854: Cố Nhân Gặp Lại. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2853: Nhìn Xa. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2852: Quyết Định Của Thiên Hoàng Công Chúa 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2851: Quyết Định Của Thiên Hoàng Công Chúa 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2850: Huyết Thống Cửu Đỉnh. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2849: Minh Nhân Qua. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2848: Đoạn Cương. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2847: Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2846: Thiên Mã Đạp Tinh Sáo Trang 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2845: Chín Đồ Đằng Quyết Đấu Với Mười Đồ Đằng. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2844: Thượng Thần Khai Chiến 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2843: Thượng Thần Khai Chiến 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2842: Đạp Tinh Thượng Thần. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2841: Thần Cung Thượng Thần. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2840: Quả Cầu To Lăn Lăn. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2839: Một Cầu Phá Thiên Tường 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2838: Một Cầu Phá Thiên Tường 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2837: Đông Cung Thế Gia. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2836: Giết Người Không Chớp Mắt. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2835: Đập Dẹp Lép 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2834: Đập Dẹp Lép 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2833: Hùng Hổ Dọa Người. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2832: Kiếm Chuyện. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2831: Thọ Thần. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2830: Ám Ảnh Đại Thọ 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2829: Ám Ảnh Đại Thọ 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2828: Huyết Thống Nhân Tộc . ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2827: Lời Đồn Về Đạp Tinh Thượng Thần 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2826: Lời Đồn Về Đạp Tinh Thượng Thần 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2825: Đại Thọ Bành Gia. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2824: Vực Ngoại Thiên Thành. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2823: Thế Gian Là Vật Gì 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2822: Thế Gian Là Vật Gì 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2821: Cướp Khoai Lang. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2820: Thế Giới Chờ Đợi Tử Vong. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2819: Rời Đi Tề Lâm Đế Gia. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2818: Ly Biệt 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2817: Ly Biệt 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2816: Thiên Ngoại Phi Vật. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2815: Đế Chỉ. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2814: Dạ Lâm Tiên Vương 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2813: Dạ Lâm Tiên Vương 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2812: Đại Đế Tử Binh Sáo Trang. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2811: Nữ Nhân Mông Lung. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2810: Đồ Đằng Của Thiên Quân Thượng Thần 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2809: Đồ Đằng Của Thiên Quân Thượng Thần 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2808: Thù Hận. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2807: Là Thật Là Giả 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2806: Là Thật Là Giả 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2805: Kim Mãng Thánh Tôn. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2804: Một Niệm Tạo Vật. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2803: Thượng Thần 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2802: Thượng Thần 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2801: Đầu Rơi Xuống Đất. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2800: Ra Oai Phủ Đầu ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2799: Đăng Lâm 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2798: Đăng Lâm 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2797: Tề Lâm Đế Gia ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2796: Thượng Thần Giá Lâm ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2795: Lời Tạm Biệt 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2794: Lời Tạm Biệt 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2793: Thượng Thần Xuất Thế ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2792: Nội Thế Giới Tan Vỡ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2791: Tiểu Ác Ma 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2790: Tiểu Ác Ma 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2789: Xác Của Cuồng Thần. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2788: Ai Để Lại Dấu Vết Năm Tháng. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2787: Đế Nữ Châm Trà. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2786: Ý Chí Nghiền Nát Thượng Thần ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2785: Một Niệm Tức Vô Địch. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2784: Ngạo Thị Thương Khung. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2783: Tề Lâm Đế Nữ 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2782: Tề Lâm Đế Nữ 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2781: Giết Người Vô Hình. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2780: Lên Quan Thần Phong. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2779: Đế Nữ Đến ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2778: Trầm Kim Long 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2777: Trầm Kim Long 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2776: Vào Sâu Trong Hung Địa. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2775: Thánh Đế 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2774: Thánh Đế 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2773: Bạch Sáo Trang Chung Cực. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2772: Thánh Lão Lục Xuất Quỷ Nhập Thần. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2771: Một Mũi Tên Giết Một Thần 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2770: Một Mũi Tên Giết Một Thần 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2769: Cuồng Thần Hung Địa ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2768: Đạo Tương Khải. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2767: Cuộc Họp Bí Ẩn. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2766: Thiên Hoàng Công Chúa 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2765: Thiên Hoàng Công Chúa 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2764: Niệm Thư ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2763: Lý Thất Dạ Đệ Nhất Hung Nhân ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2762: Đinh Sát 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2761: Đinh Sát 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2760: Quỵt Nợ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2759: Cược Mạng ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2758: Thất Bại Thảm Hại 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2757: Thất Bại Thảm Hại 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2756: Sáo Trang Đạo Phôi. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2755: Ai Thắng Ai Thua. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2754: Ván Cược Xa Hoa 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2753: Ván Cược Xa Hoa 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2752: Phẩm Chất Đạo Phôi. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2751: Đạo Phôi Tiên Thiên . ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2750: Kỹ Xảo Đổ Thạch 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2749: Kỹ Xảo Đổ Thạch 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2748: Tương Kim. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2747: Đổ Thạch. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2746: Thiên Hoàng Thái Tử Lại Đến Chọc. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2745: Thạch Phường 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2744: Thạch Phường 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2743: Bí Mật Của Hộp Gỗ. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2742: Thẻ. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2741: Thiên Hoàng Thái Tử 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2740: Thiên Hoàng Thái Tử 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2739: Dẫn Phượng Cầm ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2738: Báu Vật Sang Quý ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2737: Tây Thị Phồn Hoa ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2736: Thánh Lão Lục Nịnh Bợ 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2735: Thánh Lão Lục Nịnh Bợ 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2734: Thánh Lão Lục ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2733: Bị Bám Theo ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2732: Đập Bể Mặt Ngươi. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2731: Báu Vật Trong Đế Các 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2730: Báu Vật Trong Đế Các 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2729: Đế Các. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2728: Thành Tề Lâm. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2727: Tai Tiếng Của Tiên Đế 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2726: Tai Tiếng Của Tiên Đế 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2725: Kế Hoạch Của Thiết Thụ Ông. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2724: Tu Hành Đại Đạo. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2723: Trừng Phạt 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2722: Trừng Phạt 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2721: Tâm Sinh Tình Ma. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2720: Cùng Tắm Với Kiều Nữ 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2719: Cùng Tắm Với Kiều Nữ 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2718: Cởi Quần Áo Ta Ra 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2717: Cởi Quần Áo Ta Ra 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2716: Trầm Hiểu San. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2715: Thiết Thụ Ông Tính Toán ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2714: Thiết Thụ Môn 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2713: Thiết Thụ Môn 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2712: Thiết Thụ Ông ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2711: Quy Phàm Quyết 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2710: Quy Phàm Quyết 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2709: Hỏa Thêu Bích. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2708: Thanh Châu. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2707: Cửu Tử Đổi Cả Đời. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2706: Khóa Thiên Mệnh 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2705: Khóa Thiên Mệnh 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2704: Lý Thất Dạ Tử Vong. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2703: Tử Vong Chi Quang. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2702: Một Mệnh Cung, Một Đầu Thiên Mệnh 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2701: Một Mệnh Cung, Một Đầu Thiên Mệnh 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2700: Hai Đấm Giết Một Đế. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2699: Là Ai Đang Đánh Cờ. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2698: Ước Pháp Tam Chương 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2697: Ước Pháp Tam Chương 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2696: Thế Đế. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2695: Một Đấm Nát Thiên Đế 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2694: Một Đấm Nát Thiên Đế 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2693: Đạo Long Thiên Đế ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2692: Đệ Thập Giới Thư Sát. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2691: Xông Hướng Đệ Thập Giới 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2690: Xông Hướng Đệ Thập Giới 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2689: Phá Vỡ Ngăn Cách. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2688: Không Quay Đầu. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2687: Thiên Mệnh Điểm Xuyết ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2686: Ba Vòng Xoáy Lớn 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2685: Ba Vòng Xoáy Lớn 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2684: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2683: Liên Minh Bách Tử Cửu Giới. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2682: Vạn Cổ Ai Đồng Hành 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2681: Vạn Cổ Ai Đồng Hành 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2680: Sắp Lên Đường. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2679: Đại Đạo Của Tiên Đế. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2678: Nhớ Cố Nhân 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2677: Nhớ Cố Nhân 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2676: Quyết Định Của Tiểu Nê Thu. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2675: Lời Từ Biệt ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2674: Chế Định Quy Tắc 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2673: Chế Định Quy Tắc 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2672: Lại Gặp Thế Giới Thụ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2671: Gánh Nặng Đường Xa ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2670: Ảo Diệu Của Hư Không Môn ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2669: Thác Thiên Yêu Thần ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2668: Hư Không Môn Xuất Hiện ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2667: Cường Giả Tụ Tập 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2666: Cường Giả Tụ Tập 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2665: Vực Thần Thỉnh Cầu ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2664: Bị Đoạt Tư Cách ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2663: Thiên Mệnh Hình Thành ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2662: Nguyện Vọng Chủ Nhân Tiên Ma Động ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2661: Trường Sinh Thảo 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2660: Trường Sinh Thảo 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2659: Tiên Ma Động, Ta Đến Đây ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2658: Một Ít Chuyện Thập Giới ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2657: Về Thập Giới 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2656: Về Thập Giới 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2655: Khởi Nguyên Bộ Gia. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2654: Gặp Nhau ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2653: Cửu Giới Tương Thông 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2652: Cửu Giới Tương Thông 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2651: Cổ Minh Qua Lại. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2650: Nguy Cơ Tương Lai Cửu Giới 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2649: Nguy Cơ Tương Lai Cửu Giới 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2648: Liệu Vọng. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2647: Lão Quỷ Trong Thâm Uyên. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2646: Chuyện Cũ Ngày Xưa. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2645: Gặp Lại Lão Quỷ 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2644: Gặp Lại Lão Quỷ 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2643: Trở Về. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2642: Mây Khói. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2641: Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2640: Minh Diễm Luân Tướng Pháo 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2639: Minh Diễm Luân Tướng Pháo 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2638: Lựa Chọn Của Cố Tôn. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2637: Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2636: Bảo Vệ Cửu Giới 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2635: Bảo Vệ Cửu Giới 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2634: Huyết Thống Cổ Minh. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2633: Đại Quyết Chiến 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2632: Đại Quyết Chiến 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2631: Thù Hận Của Nhân Hiền Đế Hậu ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2630: Ai Cười Đến Phút Cuối. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2629: Nhân Hiền Đế Hậu 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2628: Nhân Hiền Đế Hậu 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2627: Cố Tôn Phản Công. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2626: Vô Địch. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2625: Tiên Thể Quyết Đấu 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2624: Tiên Thể Quyết Đấu 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2623: Bốn Đế Tử Nhân Hiền. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2622: Giết Vào Phi Tiên Giáo 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2621: Giết Vào Phi Tiên Giáo 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2620: Phi Tiên Kích. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2619: Một Đạo Thừa Ngũ Đế. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2618: Quyết Đấu Long Ngạo Thiên 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2617: Quyết Đấu Long Ngạo Thiên 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2616: Thập Phương Tiên Diệt. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2615: Thanh Long Thập Bát Trận. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2614: Ba Kiếp Của Hắc Long Vương 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2613: Ba Kiếp Của Hắc Long Vương 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2612: Hắc Long Vương. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2611: Cửu Đại Hải Vương. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2610: Đáp Án Khiến Người Bất Ngờ Nhất 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2609: Đáp Án Khiến Người Bất Ngờ Nhất 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2608: Kho Báu. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2607: Cố Tôn Hiện Thân. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2606: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2605: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2604: Ngàn Vạn Đại Quân. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2603: Chiến Tướng Tại. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2602: Thỉnh Cầu Của Hải Lân 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2601: Thỉnh Cầu Của Hải Lân 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2600: Khai Chiến. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2599: Đại Nạn Buông Xuống. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2598: Con Đường Tương Lai 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2597: Con Đường Tương Lai 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2596: Thiên Mệnh Sắp Thành. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2595: Ai Mới Là Hoàng Tước. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2594: Đại Cục Đã Định. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2593: Ai Mới Là Độc Thủ Sau Màn 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2592: Ai Mới Là Độc Thủ Sau Màn 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2591: Ba Mạch Thất Bại. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2590: Thanh Long Quân Đoàn Truyền Kỳ 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2589: Thanh Long Quân Đoàn Truyền Kỳ 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2588: Trấn Thế Chân Thần. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2587: Lão Binh Bất Tử 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2586: Lão Binh Bất Tử 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2585: Chiến Lược Của Long Ngạo Thiên. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2584: Tay Không Tiếp Đế Binh 2. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2583: Tay Không Tiếp Đế Binh 1. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2582: Tiên Huyết Mâu. ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2581: Minh Châu Tháp Thần Kỳ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2580: Long Ngạo Thiên Lại Ra Tay 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2579: Long Ngạo Thiên Lại Ra Tay 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2578: Chiến Tranh Bắt Đầu ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2577: Diệp Cửu Châu Mâu Thuẫn 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2576: Diệp Cửu Châu Mâu Thuẫn 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2575: Thời Cơ Chín Muồi ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2574: Tịnh Thì Thủy Tinh ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2573: Sư Đồ Kỳ Quái 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2572: Sư Đồ Kỳ Quái 1 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2571: Ân Oán Cố Tôn 2 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 2570: Ân Oán Cố Tôn 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2569: Long Chiến Thiên ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2568: Một Chiêu Bại Địch ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2567: Đao Kiếm Quyết Đấu 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2566: Đao Kiếm Quyết Đấu 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2565: Người Ta Muốn Giết, Không Ai Có Thể Ngăn Cản Được ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2564: Kim Long Thiên Tử 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2563: Kim Long Thiên Tử 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2562: Long Ngạo Thiên Tự Tin ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2561: Định Viễn Hầu ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2560: Núi Thanh Thành 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2559: Núi Thanh Thành 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2558: Tứ Trảo Kim Long ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2557: Đuổi Giết ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2556: Giao Dịch Với Nữ Tử Trong Lụa Vàng ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2555: Tổ Mộc Thập Bát Bạo 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2554: Tổ Mộc Thập Bát Bạo 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2553: Vinh Quang Thuộc Về ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2552: Quyết Định ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2551: Phi Tiên Giáo Nội Đấu 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2550: Phi Tiên Giáo Nội Đấu 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2549: Lại Gặp Người Xưa. ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2548: Mộc Trác Yêu Thành 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2547: Mộc Trác Yêu Thành 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2546: Cố Tôn ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2545: Tinh Kê Tiên Quáng Thỏa Hiệp 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2544: Tinh Kê Tiên Quáng Thỏa Hiệp 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2543: Uy Hiếp ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2542: Một Trăm Viên ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2541: Tinh Kê Tiên Quáng 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2540: Tinh Kê Tiên Quáng 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2539: Nghi Ngờ Cố Tôn ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2538: Pháo Kích 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2537: Pháo Kích 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2536: Bắn Phá ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2535: Minh Vương Bất Động 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2534: Minh Vương Bất Động 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2533: Mộng Long Vương ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2532: Đích Thân Tới 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2531: Đích Thân Tới 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2530: Tinh Võ Thập Bát Pháo ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2529: Bí Mật 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2528: Bí Mật 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2527: Quan Hệ Thông Gia ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2526: Dư Ngọc Liên Lựa Chọn ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2525: Chọn Người ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2524: Con Cháu Dư Gia ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2523: Chuyện Xưa Cố Tôn ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2522: Dư Thái Quân 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2521: Dư Thái Quân 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2520: Dư Tổ Tông ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2519: Thần Thông Thập Nhị Âm Giai 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2518: Thần Thông Thập Nhị Âm Giai 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2517: Thiên Hỏa Chiến Hạm ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2516: Hải Lân ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2515: Phong Ba 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2514: Phong Ba 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2513: Trèo Lên Đỉnh ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2512: Trèo Lên Âm Giai ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2511: Ta Có Mười Ba Mệnh Cung ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2510: Uy Danh Hung Nhân 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2509: Uy Danh Hung Nhân 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2508 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2507: Dư Ngọc Liên 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2506: Dư Ngọc Liên 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2505: Thập Nhị Âm Giai ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2504: Điều Kiện Trở Thành Tiên Đế 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2503: Điều Kiện Trở Thành Tiên Đế 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2502: Đại Đạo Chi Tâm ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2501: Đại Đạo Vô Địch 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2500: Đại Đạo Vô Địch 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2499: Tam Cảnh Đỉnh Phong ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2498: Đại Đạo Cô Độc 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2497: Đại Đạo Cô Độc 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2496: Ký Ức Trước Kia ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2495: Tuế Nguyệt Phong Vân 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2494: Tuế Nguyệt Phong Vân 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2493: Lão Nhân Tửu Quán ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2492: Tiểu Hữu Quán 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2491: Tiểu Hữu Quán 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2490: Thành Phong Văn ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2489: Uy Hiếp 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2488: Uy Hiếp 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2487: Lại Đến Hải Thành ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2486: Dọa Phá Gan 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2485: Dọa Phá Gan 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2484: Dư Triển ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2483: Trấn Thiên Hải Thành Nội Đấu 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2482: Trấn Thiên Hải Thành Nội Đấu 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2481: Trấn Thiên Ba Mạch ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2480: Nghiệm Chứng Thân Phận 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2479: Nghiệm Chứng Thân Phận 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2478: Hòn Đảo Thần Bí ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2477: Khổng Tước Minh Vương 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2476: Khổng Tước Minh Vương 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2475: Chư Thiên Động ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2474: Tiểu Viện ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2473: Thành Minh Châu 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2472: Thành Minh Châu 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2471: Đất Bằng Dậy Sóng ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2470: Đoạt Bảo Từ Đường ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2469: Thôn Tiểu Hải 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2468: Thôn Tiểu Hải 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2467: Vẫn Biệt ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2466: Minh Đế Lục Luân Đồng ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2465: Gió Mát Thổi Đến 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2464: Gió Mát Thổi Đến 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2463: Ban Thưởng ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2462: Người Ấy Pha Trà 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2461: Người Ấy Pha Trà 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2460: Trung Thiên Long Hoàng ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2459: Long Chiến Chi Dã 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2458: Long Chiến Chi Dã 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2457: Tinh Thần Chán Nản ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2456: Cầu Tình 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2455: Cầu Tình 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2454: Âm Mưu Hải Dương Ưng ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2453: Phức Tạp ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2452: Đông Phương Thế Gia 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2451: Đông Phương Thế Gia 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2450: Suy Nghĩ Của Văn Nhân Kiên Thạch ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2449: Muốn Chịu Tiếng Xấu Thay Người Khác Sao? ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2448: Ý Định Của Văn Nhân Thế Gia 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2447: Ý Định Của Văn Nhân Thế Gia 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2446: Phong Ba Quan Hệ Thông Gia ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2445: Trượng Phu Văn Nhân Lục Nhị 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2444: Trượng Phu Văn Nhân Lục Nhị 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2443: Văn Nhân Lục Nhị ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2442: Văn Nhân Thế Gia ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2441: Đột Nhiên Có Một Đứa Con Gái 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2440: Đột Nhiên Có Một Đứa Con Gái 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2439: Mẫu Tử ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2438: Hàng Lâm Bắc Uông Dương 2 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2437: Hàng Lâm Bắc Uông Dương 1 ~ (08/11/2016)Miễn phí

Chương 2436: Vô Ảnh ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2435: Thời Điểm Rời Đi 2 ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2434: Thời Điểm Rời Đi 1 ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2433: Thế Gian Chưa Từng Có Chúa Cứu Thế ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2432: Nghĩ Xa 1 ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2431: Bóng Dáng Hội Nghị. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2430: Thiên Hạ Đại Thế. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2429: Thất Võ Các. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2428: Thất Võ Các. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2427: Gặp Lại, Thiếu Gia! ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2426: Vạn Tộc Sợ Run. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2425: Vạn Tộc Sợ Run. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2424: Diệt Tổ Lục. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2423: Thời Điểm Nên Dứt Điểm. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2422: Đại Thụ Vô Địch. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2421: Đại Thụ Vô Địch. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2420: Đại Thụ Chống Trời ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2419: Tổ Phù. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2418: Tổ Phù. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2417: Một Trận Chiến Vô Địch. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2416: Quyết Đấu Tổ Thụ. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2415: Thiên Diệt Chính Là Thiên Diệt ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2414: Lăng Phong Vân Đầu Hàng. (21) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2413: Lăng Phong Vân Đầu Hàng. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2412: Tổ Lục ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2411: Bỏ Chạy. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2410: Bỏ Chạy. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2409: Thực Lực Lăng Phong Vân ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2408: Vô Địch. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2407: Vô Địch. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2406: Chiến Đấu Bắt Đầu ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2405: Một Chiêu Chấn Cửu Thiên ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2404: Trảm Đạo. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2403: Trảm Đạo. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2402: Ước Hẹn Một Chiêu. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2401: Đàm Phán. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2400: Lăng Phong Vân Chủ Trương. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2399: Lăng Phong Vân Chủ Trương. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2398: Phong Vân Biến. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2397: Vạn Cổ Mình Ta. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2396: Xuất Chiến. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2395: Thần Mộng Thiên. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2394: Thần Mộng Thiên. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2393: Hắc Ám Tổ Vương ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2392: Truyền Thuyết. ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2391: Truyền Kỳ Thần Hoàng. (2) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2390: Truyền Kỳ Thần Hoàng. (1) ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 2389: Lăng Phong Vân. ~ (18/10/2016)Miễn phí

Chương 2388: Chuyện Cũ Khó Quay Đầu. (2) ~ (18/10/2016)Miễn phí

Chương 2387: Chuyện Cũ Khó Quay Đầu. (1) ~ (18/10/2016)Miễn phí

Chương 2386: Một Trận Chiến Kinh Thiên Hạ. ~ (18/10/2016)Miễn phí

Chương 2385: Song Đế Chi Tử. (2) ~ (18/10/2016)Miễn phí

Chương 2384: Song Đế Chi Tử. (1) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 2383: Cướp Lấy Luân Hồi Cửu Diệp Thảo ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 2382: Rút Máu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 2381: Phá Trận ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 2380: Phong Vân Khắp Nơi. ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 2379: Chém Giết. (2) ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 2378: Chém Giết. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2377: Uy Lực Đại Trận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2376: Tuyệt Thế Đại Trận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2375: Át Chủ Bài Của Mộng Trấn Thiên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2374: Át Chủ Bài Của Mộng Trấn Thiên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2373: Vòng Vây ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2372: Mộng Trấn Thiên Chạy Thục Mạng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2371: Mộng Trấn Thiên Chạy Thục Mạng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2370: Bạch Bào Chiến Tướng Chết Trận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2369: Vạn Cổ Duy Ngã Vô Địch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2368: Tứ Thánh Mộng Đạo. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2367: Tứ Thánh Mộng Đạo. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2366: Một Quyền Đấm Xuyên Ngực. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2365: Mười Hai Quyền Hợp Nhất. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2364: Một Quyền Đánh Bại. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2363: Trấn Thiên Ấn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2362: Tuyệt Học Thiên Hạ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2361: Tuyệt Học Thiên Hạ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2360: Mộng Trấn Thiên Xuất Chiến. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2359: Quyết Đấu Bạch Bào Chiến Tướng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2358: Quyết Đấu Bạch Bào Chiến Tướng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2357: Bẫy Rập Băng Tuyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2356: Bạch Bào Chiến Tướng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2355: Bạch Bào Chiến Tướng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2354: Luân Hồi Khiêu Dược. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2353: Vào Luân Hồi Cốc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2352: Luân Hồi Cốc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2351: Gắn Bó Như Gió. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2350: Đế Bá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2349: Luân Hồi Cửu Diệp Thảo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2348: Chân Vũ Đảo. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2347: Chân Vũ Đảo. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2346: Tống Biệt. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2345: Cùng Ngắm Hoàng Hôn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2344: Cùng Ngắm Hoàng Hôn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2343: Bạch Hạc Quân Đoàn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2342: Tô Thị Chu Tước Thương. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2341: Tô Thị Chu Tước Thương. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2340: Sơ Hở. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2329: Thái Dương Thể Đấu Hư Vô Thể. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2328: Trích Nguyệt Tiên Tử Ra Tay. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2327: Trích Nguyệt Tiên Tử Ra Tay. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2326: Trích Nguyệt Tiên Tử Bá Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2325: Bao Trùm Trên Chúng Đế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2324: Bao Trùm Trên Chúng Đế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2323 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2322: Trích Nguyệt Tiên Tử. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2321: Trích Nguyệt Tiên Tử. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2320: Chân Vũ Thần Nữ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2319: Vạn Tộc Đại Hội. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2318: Vạn Tộc Đại Hội. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2317: Vĩnh Viễn Không Lùi Bước. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2316: Tính Khoản Nợ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2315: Tính Khoản Nợ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2314: Lục Hoàng Thần Bí. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2313: Tô Ung Hoàng Trở Về. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2312: Tô Ung Hoàng Trở Về. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2311: Cửu Tượng Thể Thức. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2310: Cửu Tượng Thể Thức. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2309: Hư Vô Thể. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2308: Già Hải Thiên Tử. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2307: Già Hải Thiên Tử. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2306: Thuần Phục. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2305: Thuần Phục. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2304: Bí Mật Hải Thần. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2303: Thất Hải Nữ Vũ Thần. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2302: Thất Hải Nữ Vũ Thần. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2301: Một Lời Trấn Vạn Thế. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2300: Nữ Tử Tuyệt Thế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2299: Nữ Tử Tuyệt Thế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2298: Đại Nghịch Chuyển. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2297: Viện Binh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2296: Viện Binh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2295: Một Kiếm Trí Mạng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2294: Hung Hăng Càn Quấy. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2293: Hung Hăng Càn Quấy. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2292: Cổ Linh Thú Chủ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2291: Tì Hưu Chiến Trận. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2290: Tì Hưu Chiến Trận. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2289: Cổ Linh Uyên Báo Thù. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2288: Cửu Chung Thần Tổ Khó Xử. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2287: Cửu Chung Thần Tổ Khó Xử. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2286: Phong Vân Khởi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2285: Niết Bàn Thủy Mộc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2284: Huyết Thống Thức Tỉnh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2283: Huyết Thống Thức Tỉnh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2282: Kỷ Nguyên Chi Diệt. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2281: Cây Khô Nước Cạn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2280: Thủ Hộ Tân Sinh Mệnh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2279: Thủ Hộ Tân Sinh Mệnh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2278: Tân Sinh Mệnh Ra Đời. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2277: Nghênh Đón Tân Sinh Mệnh. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2276: Thụ Thi Hoài Thai. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2275: Thụ Thi Hoài Thai. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2274: Tiến Vào Nội Thế Giới. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2273: Bất Tử Môn Chủ Thỉnh Giáo. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2272: Bất Tử Môn Chủ Thỉnh Giáo. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2271: Đào Hầm. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2270: Bí Mật Bất Tử Môn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2269: Bí Mật Bất Tử Môn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2268: Bất Tử Môn Suy Sụp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2267: Mới Tới Bất Tử Môn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2266: Mới Tới Bất Tử Môn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2265: Bất Tử Môn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2264: Bất Tử Môn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2263: Áo Nghĩa Sát Thần Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2262: Thần Phục. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2261: Thần Phục. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2260: Thu Thủy Xuất Phù Dung. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2259: Con Kiến Hôi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2258: Con Kiến Hôi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2257: Cổ Linh Uyên Bá Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2256: Thụ Thi Bí Mưu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2255: Thụ Thi Bí Mưu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2254: Thụ Thi Tiến Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2253: Lạc Ấn Thụ Thi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2252: Thụ Thi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2251: Thụ Thi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2250: Quá Trình Một Tộc Tiến Hóa. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2249: Cửu Chung Thần Tổ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2248: Cửu Chung Thần Tổ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2247: Thành Thần Thụ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2246: Tiến Hóa. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2245: Tiến Hóa. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2244: Khởi Nguyên Chủng Tộc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2243: Thụ Nhân Lột Xác. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2242: Thụ Nhân Lột Xác. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2241: Xúc Phạm Kiêu Ngạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2240: Thần Thụ Lĩnh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2239: Thần Thụ Lĩnh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2238: Tiểu Lạt Tiêu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2237: Gặp Lại Diệp Tiểu Tiểu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2236: Gặp Lại Diệp Tiểu Tiểu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2235: Gặp Lại Tư Mã Ngọc Kiếm. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2234: Thần Chỉ Châu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2233: Bạch Cốt Đảo Chủ Lựa Chọn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2232: Bạch Cốt Đảo Chủ Lựa Chọn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2231: Vẫn Biệt. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2230: Tiên Nữ Rời Đi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2229: Tiên Nữ Rời Đi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2228: Biệt Ly. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2227: Một Kích Vô Địch. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2226: Một Kích Vô Địch. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2225: Thủ Đoạn Mộng Trấn Thiên. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2224: Bảy Quyền Hợp Nhất. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2223: Bảy Quyền Hợp Nhất. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2222: Mộng Trấn Thiên Ra Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2221: Băng Giải Lĩnh Vực. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2220: Băng Giải Lĩnh Vực. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2219: Trấn Áp. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2218: Nuốt Một Mặt Trời. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2217: Quá Yếu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2216: Quá Yếu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2215: Không Coi Ai Ra Gì. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2214: Thuần Dương Tử Tự Tin. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2213: Thuần Dương Tử Tự Tin. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2212: Mộng Trấn Thiên Xuất Quan. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2211: Mộng Trấn Thiên Xuất Quan. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2210: Vòng Xoáy Thiết Sắc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2209: Tam Xoa Kích. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2208: Tam Xoa Kích. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2207: Sáu Chết Hóa Một Vật. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2206: Âm Dương Thái Cực. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2205: Âm Dương Thái Cực. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2204: Trong Cấm Khu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2203: Cấm Khu Cốt Hải. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2202: Cấm Khu Cốt Hải. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2201: Lại Lên Đường. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2200: Từ Biệt. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2199: Từ Biệt. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2198: Đại Đạo Như Sơ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2197: Mộng Trấn Thiên Cường Đại. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2196: Mộng Trấn Thiên Cường Đại. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2195: Côn Bằng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2194: Bí Mật Trong Tháp Bát Giác. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2193: Tiến Vào Tháp Bát Giác. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2192: Tiến Vào Tháp Bát Giác. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2191: Hắc Ám Thẩm Phán. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2190: Bí Mật Lục Hoàng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2189: Bí Mật Lục Hoàng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2188: Tứ Chi Hợp Nhất. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2187: Lục Hoàng Đốt Không Chết. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2186: Lục Hoàng Đốt Không Chết. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2185: Mười Hai Thần Ma. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2184: Kim Cương Thần. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2183: Kim Cương Thần. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2182: Thải Loa Thần Hoàng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2181: Thải Loa Thần Hoàng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2180: Đấu Với Cả Hai. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2179: Trầm Hải Thần Vương Bá Đạo. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2178: Trầm Hải Thần Vương Bá Đạo. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2177: Lâm Đạo Trưởng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2176: Lục Hoàng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2175: Lục Hoàng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2174: Mộng Trấn Thiên Ngộ Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2173: Bát Giác Tháp. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2172: Bát Giác Tháp. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2171: Côn Bằng Chi Thi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2170: Côn Bằng Chi Thi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2169: Trong Biển Đại Lục. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2168: Trấn An. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2167: Trấn An. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2166: Tiên Nữ Bạo Phát. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2165: Cốt Hải Phong Vân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2164: Cốt Hải Phong Vân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2163: Đuổi Bắt Bóng Mờ.(3) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2162: Bóng Mờ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2161: Bóng Mờ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2160: Thiên Phú Phượng Hoàng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2159: Thiên Phú Phượng Hoàng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2158: Một Quả Trứng Màu Vàng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2157: Cự Tiên Đế Kiếm. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2156: Cự Tiên Đế Kiếm. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2155: Di Bảo Chi Địa. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2154: Cự Chưởng Thần Hầu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2153: Cự Chưởng Thần Hầu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2152: Cửu Tử Quỷ Mẫu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2151: Cửu Tử Quỷ Mẫu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2150: Hải Vực Thần Bí. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2149: Điều Kiện Của Lý Thất Dạ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2148: Điều Kiện Của Lý Thất Dạ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2147: Thất Võ Các Mưu Đồ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2146: Thất Võ Các Mưu Đồ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2145: Thất Võ Các Hậu Hĩnh. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2144: Cốt Hải Hung Linh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2143: Cốt Hải Hung Linh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2142: Xương Khô Như Núi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2141: Bát Nhãn Khuê Ngưu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2140: Bát Nhãn Khuê Ngưu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2139: Kim Cương Bất Diệt Thể Và Thiên Mệnh Tinh Thể Mạnh Yếu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2138: Đầu Lâu Lỗ Đen. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2137: Đầu Lâu Lỗ Đen. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2136: Bảo Vật Bày Ra. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2135: Gặp Lại Tô Ung Hoàng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2134: Gặp Lại Tô Ung Hoàng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2133: Khống Chế Cốt Thuyền. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2132: Tiên Nữ Vô Địch. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2131: Tiên Nữ Vô Địch. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2130: Kim Cương Bất Diệt Thể. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2129: Kim Cương Bất Diệt Thể. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2128: Lên Cốt Thuyền. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2127: Sát Phạt Vô Tình. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2126: Sát Phạt Vô Tình. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2125: Nội Tình Mạnh Yếu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2124: Nội Tình Mạnh Yếu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2123: Vả Miệng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2122: Thần Mộng Thiên Mượn Hơi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2121: Thần Mộng Thiên Mượn Hơi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2120: Trầm Hải Thần Vương Quyết Định. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2119: Trầm Hải Thần Vương Quyết Định. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2118: Trầm Hải Thần Vương. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2117: Trầm Hải Thần Vương. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2116: Cốt Thuyền. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2115: Cốt Hải Chi Môn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2114: Cốt Hải Chi Môn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2113: Thuần Dương Tử. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2112: Thuần Dương Tử. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2111: Sát Thần Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2110: Lần Thứ Hai Ám Sát. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2109: Lần Thứ Hai Ám Sát. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2108: Tàn Sát. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2107: Tàn Sát. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2106: Đánh Đế Vương Cốc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2105: Khống Chế Không Gian. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2104: Khống Chế Không Gian. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2103: Cự Giải Thần Trận. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2102: Cự Giải Thần Trận. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2101: Khô Lâu Quân Đoàn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2100: Tính Toán Của Đế Giải Phách Chủ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2099: Tính Toán Của Đế Giải Phách Chủ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2098: Dự Tiệc. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2097: Dự Tiệc. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2096: Tốc Đạo Thiên Thần. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2095: Đế Giải Phách Chủ Khiêu Khích Lần Nữa. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2094: Đế Giải Phách Chủ Khiêu Khích Lần Nữa. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2093: Một Hồi Giao Dịch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2092: Thất Thánh Tổ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2091: Thất Thánh Tổ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2090: Thất Võ Các. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2089: Thất Võ Các. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2088: Không Gian Na Di. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2087: Năm Đại Tướng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2086: Năm Đại Tướng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2085: Quái Vật Biển. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2084: Quái Vật Biển. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2083: Băng Linh Hải Yêu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2082: Bẫy Rập. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2081: Bẫy Rập. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2080: Khiêu Khích. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2079: Dạ Cương Ma Thủy. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2078: Dạ Cương Ma Thủy. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2077: Tư Mã Ngọc Kiếm. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2076: Một Cước Giẫm Dẹp. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2075: Một Cước Giẫm Dẹp. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2074: Dương Dương Tự Đắc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2073: Mộng Trấn Thiên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2072: Mộng Trấn Thiên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2071: Mượn Thuyền. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2070: Bạch Cốt Đảo Chủ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2069: Bạch Cốt Đảo Chủ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2068: Chu Lão Đầu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2067: Mộc Thiếu Long. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2066: Mộc Thiếu Long. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2065: Bạch Cốt Đảo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2064: Tiên Nữ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2063: Tiên Nữ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2062: Nữ Tử Trong Quan Tài. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2061: Nữ Tử Trong Quan Tài. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2060: Mộc Quan. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2059: Hùng Thiên Tí. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2058: Hùng Thiên Tí. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2057: Đế Giải Bá Chủ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2056: Đế Giải Bá Chủ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2055: Song Mỹ Hầu Hạ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2054: Sư Tỷ Muội. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2053: Sư Tỷ Muội. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2052: Lục Bình Không Có Rễ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2051: Lục Bình Không Có Rễ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2050: Vật Còn Sót Lại. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2049: Một Đôi Mắt. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2048: Một Đôi Mắt. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2047: Cự Long Sơn Mạch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2046: Rời Đi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2045: Rời Đi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2044: Lâm Diệu. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2043: Làm Tỳ Nữ Được Không Nào. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2042: Làm Tỳ Nữ Được Không Nào. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2041: Mở Ra Chương Mới. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2040: Đồ Diệt Địch Nhân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2039: Đồ Diệt Địch Nhân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2038: Chém Đầu Răn Chúng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2037: Hải Thần Kỳ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2036: Hải Thần Kỳ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2035: Giết Không Tha. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2034: Đồ Nhái Tam Xoa Kích. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2033: Đồ Nhái Tam Xoa Kích. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2032: Thiết Huyết Hồ Doanh. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2031: Huyết Sa Thần Tôn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2030: Huyết Sa Thần Tôn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2029: Trấn Áp. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2028: Anh Linh Tổ Tiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2027: Giương Cung Bạt Kiếm. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2026: Bức Vua Thoái Vị. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2025: Vinh Quang Tổ Tiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2024: Nội Ưu Ngoại Hoạn (Thù Trong Giặc Ngoài) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2023: Binh Lâm Thành Hạ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2022: Cáo Biệt Xa Xôi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2021: Đàm Tiếu Vạn Cổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2020: Hoa Viên Không Trung ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2019: Giản Văn Đế. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2018: Người Trong Quan Tài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2017: Đập Nát Đầu Của Ngươi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2016: Thần Chiếu Mị Nhãn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2015: Quần Anh Hội Tụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2014: Tình Này Đã Trở Thành Hồi Ức. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2013: Mộ Địa. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2012: Phân Thân Toái Cốt. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2011: Phân Thân Toái Cốt. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2010: Lâm Cô Nương. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2009: Đàm Tiếu Phong Vân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2008: Đàm Tiếu Phong Vân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2007: Giản Gia. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2006: Thọ Lễ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2005: Thọ Lễ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2004: Huyết Sa Thiếu Trang Chủ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2003: Huyết Sa Thiếu Trang Chủ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2002: Cầu Hôn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2001: Truyền Thừa Thiết Luật. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2000: Truyền Thừa Thiết Luật. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1909: Hồng Thiên Trụ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1908: Hồng Thiên Trụ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1907: Giản Tiểu Thiết. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1906: Giản Gia. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1905: Giản Gia. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1904: Thành Long Tỉnh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1903: Thành Long Tỉnh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1902: Đạo Có Sở Thành. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1901: Long Ngâm. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1900: Long Ngâm. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1899: Trương Bách Đồ Ngộ Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1898: Thính Long Cốc. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1897: Thính Long Cốc. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1896: Hủy Đạo Cơ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1895: Thải Hồng Ngư. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1894: Thải Hồng Ngư. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1893: Khiển Trách. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1892: Hồng Ngọc Kiều. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1891: Hồng Ngọc Kiều. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1890: Thải Hồng Đảo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1889: Tiểu Thiện Tông. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1888: Tiểu Thiện Tông. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1887: Tấm Biển Cổ Xưa Hiển Uy. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1886: Trương Thị. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1885: Trương Thị. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1884: Trương Bách Đồ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1883: Bách Thánh Đường. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1882: Bách Thánh Đường. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1881: Động Đình Hồ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1880: Khô Lâu Mã. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1879: Khô Lâu Mã. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1878: Đế Cáo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1877: Bộ Chiến Thế Gia Sâu Xa. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1876: Bộ Chiến Thế Gia Sâu Xa. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1875: Bộ Chiến Phong. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1874: Ba Nữ Tranh Một Chồng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1872: Liễu Như Yên. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1871: Yêu Lặng Sau Cuộc Chiến. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1870: Yêu Lặng Sau Cuộc Chiến. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1869: Thiên Hạ Kinh Sợ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1868: Thiên Hạ Kinh Sợ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1867: Tục Thọ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1866: Huyết Luyện Hàng Tỉ Ngư Quân. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1865: Hàng Tỉ Ngư Quân Tấn Công. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1864: Hàng Tỉ Ngư Quân Tấn Công. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1863: Trăm Vạn Đế Quốc Tuyên Chiến. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1862: Đồ Sát Trăm Vạn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1861: Đồ Sát Trăm Vạn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1860: Nghiễm Hải Tộc Trưởng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1859: Nghiễm Hải Tộc Trưởng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1858: Kim Ô Vương. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1857: Cười Cười Nói Nói. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1856: Cười Cười Nói Nói. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1855: Xà Thụ Tộc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1854: Trước Bão Táp. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1853: Trước Bão Táp. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1852: Đại Cục Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1851: Tổ Kình 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1850: Tổ Kình ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1849: Đưa Đầu Lâu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1848: Tiện Tay Giết Địch 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1847: Tiện Tay Giết Địch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1846: Vô Cấu Thủy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1845: Thần Tỉnh 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1844: Thần Tỉnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1843: Thạch Điêu Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1842: Thế Giới Khê Để 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1841: Thế Giới Khê Để ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1840: Tàn Phá Mị Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1839: Bất Hệ Chu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1838: Ma Tổ Giáp Sa 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1837: Ma Tổ Giáp Sa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1836: Nghiễm Hải Hầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1835: Ngân Châm Ngư 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1834: Ngân Châm Ngư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1934: Ngân Châm Ngư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1833: Rừng San Hô Náo Nhiệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1832: Lâm Đạo Đồng 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1831: Lâm Đạo Đồng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1830: Ăn Long Cân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1829: Nghiễm Hải Tộc 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1828: Nghiễm Hải Tộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1827: Thần Khí Trong Truyền Thuyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1826: Trác Kiếm Thi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1825: Vô Để Hải Câu 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1824: Vô Để Hải Câu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1823: Huyết Thống ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1822: Tông Chủ Vô Cấu Tông 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1821: Tông Chủ Vô Cấu Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1820: Diệp Đồ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1819: Thiển Hải Than 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1818: Thiển Hải Than ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1817: Trị Liệu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1816: Tai Nạn 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1815: Tai Nạn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1814: Tai Nạn Không Thấy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1813: Khống Đằng Giả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1812: Quỳ Hoa Lão Tổ 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1811: Quỳ Hoa Lão Tổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1810: Giết Không Tha ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1809: Năng Lực Đằng Tề Văn 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1808: Năng Lực Đằng Tề Văn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1807: Công Bằng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1806: Hác Ngọc Trân 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1805: Hác Ngọc Trân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1804: Thương Nghị ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1803: Tai Nạn Của Tổ Đằng 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1802: Tai Nạn Của Tổ Đằng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1801: Thành Chủ Thành Thiên Đằng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1800: Thành Thiên Đằng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1799: Đang Tiến Hành Kế Hoạch 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1798: Đang Tiến Hành Kế Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1797: Đằng Tề Văn Giao Dịch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1796: Đằng Tề Văn 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1795: Đằng Tề Văn 1 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1794: Tục Thọ Khổng Tước Thụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1793: Vận Mệnh Khổng Tước Thụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1792: Khổng Tước Thụ 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1791: Khổng Tước Thụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1790: Khổng Tước Địa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1789: Nhân Tộc Chỉ Là Khách Qua Đường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1788: Khổng Cầm Như 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1787: Khổng Cầm Như ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1786: Cốc Chủ Cẩm Tú Cốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1785: Nữ Tử Thần Bí 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1784: Nữ Tử Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1783: Huyết Thống Thần Bí Của Diệp Tiểu Tiểu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1782: Diệp Tiểu Tiểu Nóng Bỏng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1781: Ngươi Muốn Kết Hôn Với Ta 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1780: Ngươi Muốn Kết Hôn Với Ta ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1779: Diệp Tiêu Tiêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1778: Đảo Chủ Hoàng Kim Tự 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1777: Đảo Chủ Hoàng Kim Tự ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1776: Mệnh Bí Khải Nguyên. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1775: Hoàng Kim Tự. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1774: Hoàng Kim Tự. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1773: Vừa Vào Thiên Linh Giới ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1772: Bí Mật Ở Sâu Trong Vòng Xoáy 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1771: Bí Mật Ở Sâu Trong Vòng Xoáy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1770: Vòng Xoáy Lớn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1769: Biệt Ly. 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1768: Biệt Ly ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1767: Lên Đường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1766: Chỉ Định Truyền Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1765: Tiên Lão Quyết Định 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1764: Tiên Lão Quyết Định ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1763: Tàng Tiên Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1762: Thâm Tình 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1761: Thâm Tình ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1760: Bình Mai ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1759: Phẫn Oán 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1758: Phẫn Oán ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1757: Tô Lão Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1756: Tù Tội Vạn Năm 2 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1755: Tù Tội Vạn Năm. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1754: Chuyện Cũ Tam Quỷ Gia. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1753: Lời Thề Ma Cô. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1752: Lời Thề Ma Cô. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1751: Duy Ngã Độc Tôn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1750: Đế Thi Vẫn Lạc. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1749: Ma Cô Vô Địch. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1748: Ma Cô Vô Địch. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1747: Trường Sinh Thể Đại Thành. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1746: Tiên Đế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1745: Tiên Đế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1744: Đẩy Lùi Vạn Địch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1743: Minh Nhân Chiến Khải. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1742: Minh Nhân Chiến Khải. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1741: Nhất Kích Hoành Cửu Thiên. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1740: Tiêu Thanh Thiên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1739: Tiêu Thanh Thiên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1738: Phản Công. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1737: Phản Công. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1736: Tam Giác Cổ Viện. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1735: Mục Thiếu Đế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1734: Mục Thiếu Đế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1733: Kẻ Tù Tội Thần Bí. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1732: Binh Lâm Thành Hạ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1731: Binh Lâm Thành Hạ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1730: Phong Ba Sinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1729: Vĩnh Biệt. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1728: Vĩnh Biệt. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1727: Thiên Tố Vân. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1726: Rung Chuyển Táng Phật Cao Nguyên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1725: Rung Chuyển Táng Phật Cao Nguyên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1724: Không Thư. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1723: Rời Đi. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1722: Rời Đi. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1721: Biện Phật. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1720: Một Ván Cược. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1719: Một Ván Cược. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1718: Vạn Niệm Hồ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1717: Lão Vô Tự. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1716: Lão Vô Tự. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1715: Lại Gặp Tiểu Nê Thu. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1714: Lại Gặp Tiểu Nê Thu. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1713: Khó Tả. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1712: Xuất Phát Chinh Đồ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1711: Xuất Phát Chinh Đồ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1710: Một Lần Yêu Ngàn Vạn Năm. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1709: Yêu Cùng Hận. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1708: Yêu Cùng Hận. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1707: Bộ Liên Hương Cuồng Bạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1706: Trảm Đạo Tiên Trát. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1705: Trảm Đạo Tiên Trát. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1704: Thần Tổ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1703: Biết Rõ Núi Có Hổ, Vẫn Hướng Núi Leo Lên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1702: Biết Rõ Núi Có Hổ, Vẫn Hướng Núi Leo Lên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1701: Vạn Dặm Truy Sát. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1700: Đánh Lén. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1699: Đánh Lén. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1698: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1697: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1696: Hóa Thần Chiến Đế Đạo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1695: Chiến Qua Cường Hoành. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1694: Chiến Qua Cường Hoành. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1693: Làm Nóng Người. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1692: Khiêu Chiến. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1691: Khiêu Chiến. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1690: Thiên Tàng Kim Thủy. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1689: Thiên Tàng Kim Thủy. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1688: Đế Vệ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1687: Lựa Chọn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1686: Lựa Chọn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1685: Tam Đại Đế Hoàng. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1684: Ngũ Đế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1683: Ngũ Đế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1682: Đối Cứng Đế Binh. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1681: Đối Cứng Đế Binh. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1680: Uy Hiếp Thiên Địa. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1679: Chúng Đế Chi Quốc. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1678: Chúng Đế Chi Quốc. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1677: Bắc Hành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1676: Cửu Giới Tổng Sứ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1675: Cửu Giới Tổng Sứ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1674: Cấy Ghép Vạn Thế Thụ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1673: Cấy Ghép Vạn Thế Thụ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1672: Thái Nhất Sinh Thủy. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1671: Lão Nhân Thấp Bé. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1670: Lão Nhân Thấp Bé. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1669: Thiết Thi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1668: Thời Đại Di Thất. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1667: Thời Đại Di Thất. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1666: Đế Cương. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1665: Trảm Ma Đài. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1664: Trảm Ma Đài. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1663: Trùng Quản, Cơ Giới Thuyền. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1662: Lai Lịch Của Lâm Thiên Đế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1661: Lai Lịch Của Lâm Thiên Đế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1660: Nhập Ma Sách Cung. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1659: Nhập Ma Sách Cung. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1658: Ma Giới Tân Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1657: Giao Dịch (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1656: Giao Dịch. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1655: Thiên Khí Ma Vương. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1654: Uy Hiếp. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1653: Uy Hiếp. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1652: Trọng Mạn Lĩnh Vực. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1651: Trọng Mạn Lĩnh Vực. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1650: Trần Bảo Kiều Vô Địch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1649: Đao Chiến Tiên Thể. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1648: Đao Chiến Tiên Thể. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1647: Ma Sách Cung. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1646: Xé Nát. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1645: Xé Nát. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1644: Thanh Huyền Bát Tổ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1643: Thanh Huyền Bát Tổ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1642: Thần Mộng Hồi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1641: Hỏa Thần Ôn Tâm. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1640: Hỏa Thần Ôn Tâm. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1639: Viêm Ma. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1638: Kiếm Sắc. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1637: Kiếm Sắc. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1636: Mộc Kiếm Thánh Ma. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1635: Mộc Kiếm Thánh Ma. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1634: Thiên Khí Ma Vương. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1633: Thần Nguyệt Kim Thụ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1632: Thần Nguyệt Kim Thụ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1631: Đế Ma Tiểu Thế Giới. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1630: Băng Ngữ Hạ Lựa Chọn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1629: Băng Ngữ Hạ Lựa Chọn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1628: Bạch Kiếm Chân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1627: Bạch Kiếm Chân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1626: Đêm Không Ngủ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1625: Đạo Của Mai Tố Dao. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1624: Đạo Của Mai Tố Dao. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1623: Băng Ngữ Hạ Mỹ Lệ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1622: Ngoại Trừ Phách Lối, Vẫn Là Phách Lối. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1621: Ngoại Trừ Phách Lối, Vẫn Là Phách Lối. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1620: Máu Tươi Ba Bước. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1619: Máu Tươi Ba Bước. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1618: Tư Thái Vô Địch . ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1617: Đối Chọi Gay Gắt. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1616: Đối Chọi Gay Gắt. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1615: Sứ Giả Phi Tiên Giáo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1614: Toái Thiết. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1613: Toái Thiết. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1612: Cửu Kiếm Lão Nhân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1611: Cửu Kiếm Lão Nhân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1610: Đa Văn Kim Cương. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1609: Duy Ta Vô Địch. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1608: Duy Ta Vô Địch. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1607: Chỉ Có Quét Ngang. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1606: Chỉ Có Quét Ngang. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1605: Một Người Chống Vạn Địch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1604: Một Câu Địch Thần Vương. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1603: Một Câu Địch Thần Vương. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1602: Sóng Gió Nổi Lên. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1601: Khô Phong Tôn Giả. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1600: Khô Phong Tôn Giả. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1599: Truyền Thuyết Đế Ma Tiểu Thế Giới. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1598: Truyền Thuyết Đế Ma Tiểu Thế Giới. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1597: Đế Ma Tiểu Thế Giới Xuất Thế. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1596: Nhân Vương. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1595: Nhân Vương. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1594: Phi Thiên Thánh Nữ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1593: Mai Tố Dao Mỹ Lệ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1592: Mai Tố Dao Mỹ Lệ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1591: Lại Gặp Mai Tố Dao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1590: Phệ Đà Kim Cương. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1589: Phệ Đà Kim Cương. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1588: Tiên Vương Truyền Thuyết. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1587: Tiên Vương Truyền Thuyết. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1586: Nam Đế Thỉnh Giáo. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1585: Vĩnh Biệt, Thiếu Gia… (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1584: Vĩnh Biệt, Thiếu Gia… (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1583: Sư Lợi Bồ Tát. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1582: Nhất Niệm Thành Phật. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1581: Nhất Niệm Thành Phật. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1580: Độ Hóa. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1579: Độ Hóa. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1578: Phật Pháp Vô Địch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1577: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1576: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1575: Khiêu Chiến Tứ Phật Tự. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1574: Nam Đế. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1573: Nam Đế. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1572: Biện Phật. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1571: Biện Phật. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1570: Tịnh Không Tự. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1569: Linh Sơn Thập Bát Tự. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1568: Linh Sơn Thập Bát Tự. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1567: Linh Sơn. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1566: Linh Sơn. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1565: Băng Ngữ Hạ. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1564: Bạch Kiếm Chân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1563: Bạch Kiếm Chân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1562: Là Yêu Hay Hận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1561: Bí Mật Của Quá Khứ. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1560: Bí Mật Của Quá Khứ. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1559: Vì Yêu Sinh Hận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1558: Gặp Lại Trung Châu Công Chúa. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1557: Gặp Lại Trung Châu Công Chúa. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1556: Nhập Đạo Hỏi Phật. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1555: Nhập Đạo Hỏi Phật. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1554: Lai Lịch Của Ngọa Long Nhai. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1553: Tàng Kinh Các. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1552: Tàng Kinh Các. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1551: Vô Danh Tiểu Phật Tự. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1550: Thân Phận Thanh Niên Mũ Phẳng. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1549: Thân Phận Thanh Niên Mũ Phẳng. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1548: Ngọa Long Tuyền. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1547: Ngọa Long Tuyền. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1546: Món Đồ Kia. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1545: Táng Phật Cao Nguyên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1544: Táng Phật Cao Nguyên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1543: Thời Gian Tốt Đẹp. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1542: Gặp Nhau. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1541: Gặp Nhau. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1540: Hôi Phi Yên Diệt. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1539: Hôi Phi Yên Diệt. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1538: Đồ Sát. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1537: Người Cầm Lái. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1536: Người Cầm Lái. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1535: Tiên Thể Vô Địch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1534: Gặp Lại Cố Nhân. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1533: Gặp Lại Cố Nhân. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1532: Vương Động Thiên. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1531: Vương Động Thiên. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1530: Vương Gia. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1529: Diệt Đao Đế Tông. (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1528: Diệt Đao Đế Tông. (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1527: Thanh Niên Thần Bí. ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1526: Chấp Niệm Của Trần Huyết Tiên Đế. (2) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1525: Chấp Niệm Của Trần Huyết Tiên Đế. (1) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1524: Bảo Bối Bên Trong Tiểu Kim Quan. ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1523: Phệ Huyết Chú. (2) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1522: Phệ Huyết Chú. (1) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1521: Bạo Phong Thần. (2) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1520: Bạo Phong Thần. (1) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1519: Đồ Tiên Đế Trận ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1518: Đăng Lâm Đệ Nhất Phong. (2) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1517: Đăng Lâm Đệ Nhất Phong. (1) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1516: Đồng Thành. ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1515: Thế Giới Thần Bí Dưới Lòng Đất. (2) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1514: Thế Giới Thần Bí Dưới Lòng Đất. (1) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1513: Liều Mình Cứu Người Yêu. ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1512: Nghịch Chuyển. (2) ~ (11/10/2016)Miễn phí

Chương 1511: Nghịch Chuyển. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1509: Trấn Áp. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1508: Đánh Lén. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1507: Tay Không Băng Đế Binh. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1506: Tay Không Băng Đế Binh. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1505: Quá Yếu. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1504: Nhấc Tay Giết Địch. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1503: Nhấc Tay Giết Địch. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1502: Huyết Tộc Bá Đạo. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1501: Huyết Tộc Bá Đạo. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1500: Truyền Đạo. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1499: Gặp Lại Y Xuyên. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1498: Gặp Lại Y Xuyên. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1497: Nhập Thần Chiến Sơn. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1496: Vương Hầu Tướng Lĩnh Chẳng Phải Trời Sinh. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1494: Thần Chiến Sơn Dị Tượng. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1493: Thần Chiến Sơn Dị Tượng. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1492: Phong Vân Động. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1491: Giao Dịch. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1490: Giao Dịch. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1489: Huyết Ngưu Thần Ma. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1488: Huyết Ngưu Thần Ma. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1487: Trèo Lên Lôi Tháp. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1486: Lôi Tháp Chi Chủ. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1485: Lôi Tháp Chi Chủ. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1484: Xuất Nhập Như Chỗ Không Người. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1483: Lôi Tháp. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1482: Lôi Tháp. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1481: Cừu Hận. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1480: Cừu Hận. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1479: Khiêu Chiến Xích Dạ Quốc. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1478: Lâm Thiên Đế. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1477: Lâm Thiên Đế. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1476: Thừa Thiên Vương. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1475: Thừa Thiên Vương. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1474: Giao Dịch. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1473: Một Chút Chuyện Cũ. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1472: Một Chút Chuyện Cũ. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1471: Tồn Tại Bên Trong Hãn Hải. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1470: Phục Long Sơn. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1469: Phục Long Sơn. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1468: Xích Tử Tiên. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1467: Xích Tử Tiên. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1466: Chết Không Có Chỗ Chôn. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1465: Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1464: Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1463: Khoái Kiếm Của Khoái Kiếm Hầu. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1462: Khoái Kiếm Của Khoái Kiếm Hầu. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1461: Long Đài Được Bảo. ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1460: Quần Hùng Khiêu Khích. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1459: Quần Hùng Khiêu Khích. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1458: Long Đài. (2) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1457: Long Đài. (1) ~ (10/10/2016)Miễn phí

Chương 1456: Hổ Khâu. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1455: Nhập Thánh Thành. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1454: Nhập Thánh Thành. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1453: Tư Viên Viên Lựa Chọn. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1452: Tư Viên Viên. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1451: Tư Viên Viên. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1450: Ngọc Phong. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1449: Ngọc Phong. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1448: Tưới Nước Long Thụ. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1447: Long Thụ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1446: Long Thụ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1445: Xích Dạ Bảo Vương. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1444: Thiên Huyền Lão Nhân. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1443: Thiên Huyền Lão Nhân. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1442: Bán Nguyệt Công Chúa. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1441: Bán Nguyệt Công Chúa. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1440: Thánh Thành. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1439: Quất Ngươi Mông Đẹp. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1438: Quất Ngươi Mông Đẹp. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1437: Tiên Tử Mê Người. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1436: Gặp Lại Cố Nhân. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1435: Gặp Lại Cố Nhân. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1434: Tố Chân Xuất Thân. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1433: Tố Chân. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1432: Tố Chân. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1431: Đô Thiên Giáo Chủ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1430: Đô Thiên Giáo Chủ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1429: Hộ Thiên Giáo. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1428: Như Hình Với Bóng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1427: Như Hình Với Bóng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1426: Diệp Sơ Vân. (3) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1425: Diệp Sơ Vân. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1424: Diệp Sơ Vân. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1423: Thủy Tạ Viên. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1422: Thủy Tạ Viên. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1421: Nghi Là Cố Nhân Đến. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1420: Nghi Là Cố Nhân Đến. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1419: Tô Hàng Quốc Y Xuyên. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1418: Bí Mật Trong Bí Mật. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1417: Bí Mật Trong Bí Mật. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1416: Thiên Đạo Thủy Tự. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1415: Không Hãm Sa Mạc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1414: Không Hãm Sa Mạc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1413: Đạo Kiếm. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1412: Đạo Kiếm. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1411: Truyền Thuyết Thủy Tổ Huyết Tộc. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1410: Huyết Trì. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1409: Huyết Trì. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1408: Bí Mật Của Huyết Tộc. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1407: Huyết Tộc Khởi Nguyên. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1406: Huyết Tộc Khởi Nguyên. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1405: Huyết Tổ Tứ Thương Nữ. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1404: Thiên Khung. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1403: Thiên Khung. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1402: Bí Mật Trong Hồ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1401: Bí Mật Trong Hồ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1400: Lại Là Một Trận Đánh Cược. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1399: Hỏi Thế Gian Người Là Vật Gì. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1398: Hỏi Thế Gian Người Là Vật Gì. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1397: Đầu Cuối Cùng Trong Truyền Thuyết. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1396: Hạt Giống Thời Nguyên Đằng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1395: Hạt Giống Thời Nguyên Đằng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1394: Bóng Tối Vô Tận. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1393: Bóng Tối Vô Tận. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1392: Chuyện Cũ Không Thể Đuổi. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1391: Vịt Đá Biết Nói Chuyện. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1390: Vịt Đá Biết Nói Chuyện. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1389: Chuyện Cũ Ung Dung. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1388: Người Dưới Sườn Đồi. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1387: Người Dưới Sườn Đồi. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1386: Nhập Khô Thạch Viện. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1385: Con Đường Tương Lai. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1384: Con Đường Tương Lai. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1383: Trước Khi Lên Đường. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1382: Trước Khi Lên Đường. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1381: Cơ Hội Của Mai Ngạo Nam . ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1380: Tinh Hải Giáo Bị Diệt. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1379: Tinh Hải Giáo Bị Diệt. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1378: Hủy Thọ Suy. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1377: Diệt Thể Kiếp. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1376: Diệt Thể Kiếp. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1375: Đoạt Tạo Hóa. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1374: Đoạt Tạo Hóa. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1373: Nhất Dương Đằng. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1372: Đề Thiên Cốc Bị Diệt. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1371: Đề Thiên Cốc Bị Diệt. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1370: Tam Đế Trận. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1369: Tam Đế Trận. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1368: Độc Chiến Hai Thần Hoàng. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1367: Thiên Tùng Thụ Tổ Giương Oai. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1366: Thiên Tùng Thụ Tổ Giương Oai. (1 ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1365: Kế Hoạch Của Đề Thiên Cốc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1364: Kế Hoạch Của Đề Thiên Cốc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1363: Thần. Thiên Diệt ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1362: Tiên Đế Chân Khí Thần Phục. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1361: Tiên Đế Chân Khí Thần Phục. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1360: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1359: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1358: Ma Bằng. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1357: Chiến Thạch Phong Quốc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1356: Chiến Thạch Phong Quốc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1355: Hủy Đế Binh. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1354: Trảm Thần Hoàng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1353: Trảm Thần Hoàng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1352: Bàn Long Phiên. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1351: Bàn Long Phiên. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1350: Một Quyền Nát Diệp Khuynh Thành. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1349: Thiên Diệt Nã Tiên. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1348: Thiên Diệt Nã Tiên. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1347: Ta Chính Là Quy Tắc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1346: Ta Chính Là Quy Tắc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1345: Âm Mưu Diệp Khuynh Thành. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1344: Âm Mưu Diệp Khuynh Thành. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1343: Đế Tôn. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1342: Bất Phá Đế Hoàng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1341: Bất Phá Đế Hoàng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1340: Hạt Thần. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1339: Hạt Thần. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1338: Thạch Long Thần. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1337: Thạch Long Thần. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1336: Đại Chiến Tới. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1335: Đại Chiến Tới. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1334: Mười Tám Giáo. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1333: Đế Cốt Cung. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1332: Đế Cốt Cung. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1331: Quần Hùng Hội Tụ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1330: Quần Hùng Hội Tụ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1329: Ngàn Vạn Năm Tính Toán. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1328: Thể Phương. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1327: Thể Phương. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1326: Huyết Thủ Ma Đồ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1325: Huyết Thủ Ma Đồ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1324: Diệp Khuynh Thành Cường Đại. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1323: Diệp Khuynh Thành Cường Đại. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1322: Nhập Đầm Lầy. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1321: Trảm Kim Ô Đồ Sư Đế. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1320: Trảm Kim Ô Đồ Sư Đế. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1319: Chiến Kim Ô. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1318: Chiến Kim Ô. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1317: Kim Ô Chiến Y. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1316: Sư Yêu Quân Đoàn. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1315: Sư Yêu Quân Đoàn. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1314: Thạch Nhân Của Bệ Ngạn Thành. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1313: Thạch Nhân Của Bệ Ngạn Thành. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1312: Bệ Ngạn Thành. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1311: Quân Đoàn Vô Địch. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1310: Quân Đoàn Vô Địch. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1309: Thần Miếu. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1308: Thần Miếu. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1307: Mỹ Nam Tử Như Băng ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1306: Mai Ngạo Nam Cuồng Ngạo. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1305: Mai Ngạo Nam Cuồng Ngạo. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1304: Mười Tám Thiên Thiếu. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1303: Mười Tám Thiên Thiếu. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1302: Kỳ Ngộ Tạo Hóa. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1301: Bệ Ngạn Thú Thổ Kỳ Diệu. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1300: Bệ Ngạn Thú Thổ Kỳ Diệu. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1299: Thú Thổ Mở. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1298: Thú Thổ Mở. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1297: Âm Mưu Của Diệp Khuynh Thành. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1296: Chỉ Có Chữ Tình Đả Thương Người Nhất. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1295: Chỉ Có Chữ Tình Đả Thương Người Nhất. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1294: Truyền Thuyết Đồ Tiên Đế Chi Chiến. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1293: Bí Mật Quá Khứ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1292: Bí Mật Quá Khứ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1291: Thạch Nhân. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1290: Thạch Nhân. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1289: Mai Ngạo Nam. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1288: Đế Cương. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1287: Đế Cương. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1286: Tiễn Bại Kim Ô. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1285: Tiễn Bại Kim Ô. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1284: Kim Xà Tùy Kim Ô. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1283: Kim Xà Tùy Kim Ô. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1282: Khiêu Chiến. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1281: Quỳ Ngưu. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1280: Quỳ Ngưu. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1279: Thiên Trận Thiếu Hoàng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1278: Thiên Trận Thiếu Hoàng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1277: Lai Lịch Của Thần Thú Thiên Vực. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1276: Mộ Tổ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1275: Mộ Tổ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1274: Tu Sĩ Đại Cương. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1273: Tu Sĩ Đại Cương. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1272: Dẫn Dụ. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1271: Phong Tình. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1270: Phong Tình. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1269: Long Kê Tôn Giả. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1268: Long Kê Tôn Giả. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1267: Thủ Đoạn Của Diệp Khuynh Thành. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1266: Mở Ra Bệ Ngạn Thú Thổ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1265: Mở Ra Bệ Ngạn Thú Thổ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1264: Liếc Mắt Đưa Tình. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1263: Truyền Thuyết Hắc Thủ Phía Sau Màn. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1262: Truyền Thuyết Hắc Thủ Phía Sau Màn. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1261: Thiên Vực Phế Tích. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1260: Thiên Vực Phế Tích. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1259: Thạch Mở Đoạt Bảo. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1258: Thạch Mở Đoạt Bảo. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1257: Trí Tuệ Của Diệu Thiền. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1256: Nha Đầu Điên. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1255: Nha Đầu Điên. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1254: Long Hổ Quân Vương. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1253: Long Hổ Quân Vương. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1252: Long Kinh Tiên. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1251: Thiếu Nữ Thần Bí. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1250: Thiếu Nữ Thần Bí. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1249: Diệt Tam Giáo. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1248: Diệt Tam Giáo. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1247: Tiễn Vô Song Phá Giải Thiên Mệnh Tinh Thể. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1246: Thi Thần Biến Hóa. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1245: Thi Thần Biến Hóa. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1244: Kim Cương Thần. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1243: Kim Cương Thần. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1242: Thi Thần. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1241: Giết Đại Hiền. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1240: Giết Đại Hiền. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1239: Cổ Hoàng Thụ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1238: Cổ Hoàng Thụ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1237: Tiễn Đạo Vô Song. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1236: Tiễn Đạo Vô Song. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1235: Thiên Quân Vạn Mã Vây Thiết Gia. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1234: Diệu Thiền. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1233: Diệu Thiền. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1232: Long Kê Thích Khoác Lác. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1231: Long Kê Thích Khoác Lác. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1230: Tứ Nhãn Long Kê. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1229: Lâu Mộ Phái. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1228: Lâu Mộ Phái. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1227: Tuyệt Mỹ Chi Thể. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1226: Bồi Dưỡng Tiễn Vô Song. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1225: Bồi Dưỡng Tiễn Vô Song. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1224: Tiễn Vô Song Tới. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1223: Tiễn Vô Song Tới. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1222: Du Thuyết. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1221: Du Thuyết. (1 ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1220: Phi Vân Tôn Giả Đầu Độc. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1219: Trở Mặt Vô Tình. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1218: Trở Mặt Vô Tình. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1217: Điểu Hoàng Thánh Phi. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1216: Điểu Hoàng Thánh Phi. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1215: Hoàng Đình Tụ Hội. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1214: Hoàng Đình Tụ Hội. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1213: Ngưu Hoàng Khéo Đưa Đẩy. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1212: Ngưu Hoàng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1211: Ngưu Hoàng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1210: Thiết Lan. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1209: Thiết Lan. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1208: Thiết Gia. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1207: Lão Ba Ba. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1206: Lão Ba Ba. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1205: Ma Luyện. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1204: Ma Luyện. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1203: Lên Đường. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1202: Đưa Cung. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1201: Đưa Cung. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1200: Trấn Phong Thương Thiên Quyền. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1199: Giết Không Chết. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1198: Giết Không Chết. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1197: Đánh Cược. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1196: Đánh Cược. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1195: Tiễn Vô Song Lại Đến Khiêu Chiến. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1194: Ly Biệt. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1193: Ly Biệt. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1192: Sắp Phải Rời Đi. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1191: Sắp Phải Rời Đi. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1190: Thả Phượng Hoàng. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1189: Bí Mật Thân Thế Của Minh Dạ Tuyết. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1188: Bí Mật Thân Thế Của Minh Dạ Tuyết. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1187: Huyết Thệ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1186: Huyết Thệ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1185: Trọng Thác Thiết Nghĩ. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1184: Hạ Màn Kết Thúc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1183: Hạ Màn Kết Thúc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1182: Bách Thọ Dược Đế. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1181: Bách Thọ Dược Đế. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1180: Dược Quốc Đầu Hàng ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1179: Trảm Thần Vương. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1178: Trảm Thần Vương. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1177: Tiên Đế Lao Lung. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1176: Tiên Đế Lao Lung. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1175: Dược Quốc Tính Toán. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1174: Hắc Hồ Trong Truyền Thuyết. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1173: Hắc Hồ Trong Truyền Thuyết. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1172: Thuốc Dẫn Thiên Hỏa. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1171: Thuốc Dẫn Thiên Hỏa. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1170: Bổ Thiên Cao. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1169: Thất Bại Thảm Hại. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1168: Thất Bại Thảm Hại. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1167: Thiên Dược. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1166: Thiên Dược. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1165: Luyện Dược Bất Khả Tư Nghị Nhất. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1164: Tinh Thọ Dược. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1163: Tinh Thọ Dược. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1162: Bắt Đầu Đánh Cược. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1161: Bắt Đầu Đánh Cược. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1160: Phượng Hoàng Phục Sinh. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1159: Bí Mật Phượng Hoàng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1158: Bí Mật Phượng Hoàng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1157: Ước Chiến Bạch Phát Dược Thần. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1156: Ước Chiến Bạch Phát Dược Thần. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1155: Kề Gối Nói Chuyện. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1154: Không Chiến Mà Kết Thúc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1153: Không Chiến Mà Kết Thúc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1152: Phượng Hoàng. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1151: Phượng Hoàng. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1150: Thần Thú Tiên Cầm. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1149: Chước Hỏa Đế Lô. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1148: Chước Hỏa Đế Lô. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1147: Thần Vương Dược Quốc. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1146: Thần Vương Dược Quốc. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1145: Ô Cốt Vô Địch. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1144: Ô Cốt Vô Địch. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1143: Ô Cốt. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1142: Cổ Thánh Tổ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1141: Cổ Thánh Tổ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1140: Huyết Tẩy Tiên Gia. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1139: Thiết Nghĩ Cường Hoành. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1138: Thiết Nghĩ Cường Hoành. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1137: Tiên Gia Dược Tổ. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1136: Tiên Gia Dược Tổ. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1135: Kế Hoạch Của Minh Dạ Tuyết. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1134: Sóng Ngầm Cuồn Cuộn. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1133: Sóng Ngầm Cuồn Cuộn. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1132: Giằng Co. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1131: Giằng Co. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1130: Dược Quốc Tiên Gia. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1129: Phồn Tinh Điểm Điểm. (2) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1128: Phồn Tinh Điểm Điểm. (1) ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1127: Thần Thiết Yêu. ~ (07/10/2016)Miễn phí

Chương 1126: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1125: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1124: Tróc Nguyệt Chu. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1123: Tróc Nguyệt Chu. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1122: Điểm Đằng Hóa Cự Nhân. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1121: Dược Đạo Ngự Mộc. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1120: Dược Đạo Ngự Mộc. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1119: Hắc Xà. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1118: Hắc Xà. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1117: Giang Hải Hoàng. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1116: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1115: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1114: Quyết Đấu. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1113: Quyết Đấu. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1112: Thiên Mệnh Tinh Thể. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1111: Đánh Hắn. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1110: Đánh Hắn. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1109: Bội Ngọc Công Tử. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1108: Bội Ngọc Công Tử. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1107: Hùng Hổ Dọa Người. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1106: Trước Cơn Bão Tố. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1105: Trước Cơn Bão Tố. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1104: Phi Vân Tôn Giả Đầu Độc. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1103: Phi Vân Tôn Giả Đầu Độc. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1102: Thủ Đoạn Của Phi Vân Tôn Giả. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1101: Phi Vân Tôn Giả. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1100: Phi Vân Tôn Giả. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1099: Bạch Phát Dược Thần. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1098: Bạch Phát Dược Thần. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1097: Tào Quốc Dược. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1096: Y Thuật Vô Song. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1095: Y Thuật Vô Song. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1094: Quỷ Chiểu Điệt. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1093: Độc Thương. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1092: Độc Thương. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1091: Quan Trí Vương. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1090: Quan Trí Vương. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1089: Quan Trí Vương Phủ. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1088: Quỷ Thủ Thánh Y. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1087: Quỷ Thủ Thánh Y. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1086: Lý Thất Dạ Chuẩn Bị. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1085: Lý Thất Dạ Chuẩn Bị. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1084: Khúc Nhạc Dạo Của Đại Hội. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1083: Dược Thành. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1082: Dược Thành. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1081: Lai Lịch Của Diệp Khuynh Thành. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1080: Minh Dạ Tuyết. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1079: Minh Dạ Tuyết. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1078: Mỹ Nữ Khuynh Thành. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1077: Mỹ Nữ Khuynh Thành. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1076: Bị Tập Kích. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1075: Bạch Vân Quán Chủ. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1074: Bạch Vân Quán Chủ. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1073: Hắc Hồ. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1072: Hắc Hồ. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1071: Tiên Gia. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1070: Tiên Gia. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1069: Thiên Tùng Thụ Tổ Ra Tay. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1068: Ngự Ngự Hắc Long. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1067: Ngự Ngự Hắc Long. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1066: Đại Thọ. (2) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1065: Đại Thọ. (1) ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1064: Điện Nhãn. ~ (02/10/2016)Miễn phí

Chương 1063: Hóa Kiếp Nạn. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1062: Hóa Kiếp Nạn. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1061: Điện Hải Lôi Trạch. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1060: Giao Dịch. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1059: Giao Dịch. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1058: Lai Lịch Trấn Đế Thuật. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1057: Trấn Đế Thuật. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1056: Trấn Đế Thuật. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1055: Thiên Tùng Thụ Tổ. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1054: Thiên Tùng Thụ Tổ. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1053: Giương Oai. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1052: Ma Đường Thần Vương. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1051: Ma Đường Thần Vương. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1050: Giết Địch Như Làm Thịt Gà. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1049: Giết Địch Như Làm Thịt Gà. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1048: Thôn Tiên Ma Quán. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1047: Diễn Kịch. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1046: Diễn Kịch. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1045: Muốn Gán Tội Cho Người Khác Sợ Gì Không Có Lý Do. (2 ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1044: Muốn Gán Tội Cho Người Khác Sợ Gì Không Có Lý Do. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1043: Âm Mưu. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1042: Bí Mật Quá Khứ Của Thiết Nghĩ. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1041: Bí Mật Quá Khứ Của Thiết Nghĩ. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1040: Bí Mật. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1039: Bí Mật. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1038: Người Trong Lụa Vàng. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1037: Lụa Vàng. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1036: Lụa Vàng. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1035: Hôi Phi Yên Diệt. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1034: Hôi Phi Yên Diệt. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1033: Chết Không Nhận Thua ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1032: Luyện Đan Mà Thôi. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1031: Luyện Đan Mà Thôi. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1030: Ngủ Gối Đùi Mỹ Nhân. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1029: Ngủ Gối Đùi Mỹ Nhân. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1028: Tinh Hải Dược Thánh. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1027: Dược Vương Đây Chẳng Qua Là Củ Cải Rau Xanh. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1026: Dược Vương Đây Chẳng Qua Là Củ Cải Rau Xanh. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1025: Cược Dược Liệu. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1024: Cược Dược Liệu. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1023: Chúng Thần Chi Thủ. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1022: Không Có Điều Kỳ Quái Nhất Chỉ Có Càng Kỳ Quái Hơn. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1021: Không Có Điều Kỳ Quái Nhất Chỉ Có Càng Kỳ Quái Hơn. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1020: Bí Mật Của Ngộ Đạo Phong. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1019: Bí Mật Của Ngộ Đạo Phong. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1018: Ngộ Đạo Phong. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1017: Tân Khách Tụ Tập. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1016: Tân Khách Tụ Tập. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1015: Phong Hoàng. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1014: Phong Hoàng. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1013: Thiếu Nữ Thần Bí. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1012: Tử Yên Phu Nhân. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1011: Tử Yên Phu Nhân. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1010: Sự Tình Của Thiết Nghĩ. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1009: Sự Tình Của Thiết Nghĩ. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1008: Chúc Thọ. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1007: Thiên Tùng Sơn. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1006: Thiên Tùng Sơn. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1005: Tạm Biệt. ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1004: Một Tiễn Chân Ngôn. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1003: Một Tiễn Chân Ngôn. (1) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1002: Khởi Tử Hoàn Sinh. (2) ~ (28/09/2016)Miễn phí

Chương 1001: Khởi Tử H