DEATHPEDIA

DEATHPEDIA

Tên khác: DEATHペディア
Thể loại: Medical , Psychological , Shounen , Slice of Life
Tác giả: UENO Masahiko & TAKAGI Tetsuya; AMAMIYA Rima
Trạng thái: Còn tiếp


10 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

DEATHPEDIA:

Hãy cùng phó giáo sư Ikuta trả lời những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người...

Loading...