Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ

Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ

Tên khác: Linh Vũ Thiên Hạ
Thể loại: Xuyên Không , Truyện chữ , Tiên Hiệp
Tác giả: Vũ Phong
Trạng thái: Kết thúc
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dị Thế Linh Vũ Thiên Hạ:

Lục Thiếu Du, linh hồn bạo phát xuyên qua đến thế giới khác, đã nhập vào thân của một thiếu gia không có địa vị và được xem như nô bộc trong nhà.

 

Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, đồn đãi võ đạo đỉnh phong, linh đạo cực hạn, liền có thể đi trong hư không.

 

Lục Thiếu Du mang theo trong ký ức đã xem qua vô số tiểu thuyết về xuyên qua tái sinh , tự nhiên là sẽ không cam lòng làm một người biệt khuất củi mục thiếu gia, 

 

Ở chỗ này trong thế giới xa lạ, say- nằm trên gối người đẹp, tỉnh -chưởng thiên hạ quyền, đây mới là mình muốn . Linh-Vũ song tu, bá chủ kiêu hùng, đã đến, sẽ lưu lại một huyền thoại......

Danh sách chương

Chương 1: Vấn đề linh hồn 17/11/2016

Chương 2: băng hỏa hai thế giới khác nhau 17/11/2016

Chương 3: Lục gia 17/11/2016

Chương 4: mạng khổ thiếu gia 17/11/2016

Chương 05: phòng chứa củi mật thất 17/11/2016

Chương 06: âm dương Linh-Vũ quyết 17/11/2016

Chương 7: luyện hóa Linh đan 17/11/2016

Chương 8: đột phá 17/11/2016

Chương 9: lựa chọn vũ kỹ 17/11/2016

Chương 10: phòng ngự vũ kỹ 17/11/2016

Chương 11: Biến thái thanh linh áo giáp 17/11/2016

Chương 12: hơn nghe phồn hoa khúc, không làm phồn hoa chủ 17/11/2016

Chương 13: nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ 17/11/2016

Chương 14: Lục Vô Song 17/11/2016

Chương 15: mua sắm dược liệu 17/11/2016

Chương 16: gặp lại độc cô Băng Lan 17/11/2016

Chương 17: luyện chế Quán đính đan 17/11/2016

Chương 18: Tam trọng Vũ đồ 17/11/2016

Chương 19: bán đan 17/11/2016

Chương 20: bị đánh 17/11/2016

Chương 21: Tẩy Tủy Đan 17/11/2016

Chương 22: luyện đan thất bại 17/11/2016

Chương 23: tăng cường thực lực 17/11/2016

Chương 24: mỹ nam ngâm tắm 17/11/2016

Chương 25: đột phá 17/11/2016

Chương 26: con đường về sau 17/11/2016

Chương 27: cùng ngươì đẹp đồng hành 17/11/2016

Chương 28: ném một cái tám ngàn sáu trăm kim tệ 17/11/2016

Chương 29: Vân Dương tông 17/11/2016

Chương 30: tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám ? 17/11/2016

Chương 31: cẩu nô tài muốn chết 17/11/2016

Chương 32: trùng ta tới thiệt là tốt 17/11/2016

Chương 33: một mình đối địch 17/11/2016

Chương 34: sắp xếp 17/11/2016

Chương 35: bình luận họa 17/11/2016

Chương 36: Tăng nguyên đan 17/11/2016

Chương 37: bế quan luyện đan 17/11/2016

Chương 38: năm sau tỷ thí 17/11/2016

Chương 39: nhà thờ tổ của Lục gia 17/11/2016

Chương 40: Chuẩn bị tế tổ 17/11/2016

Chương 41: kiểm tra đo lường 17/11/2016

Chương 42: thiên phú thật tốt 17/11/2016

Chương 43: bỗng nhiên nổi tiếng 17/11/2016

Chương 44: Lục Vân vs Lục Thiếu Hổ 17/11/2016

Chương 45: Lục Thiếu Du vs Chu Hải Minh 17/11/2016

Chương 46: thắng 17/11/2016

Chương 47: không may hài tử. 17/11/2016

Chương 48: ám sát. 17/11/2016

Chương 49: tiểu Long hiển uy 17/11/2016

Chương 50: một cái điều kiện 17/11/2016

Chương 51: có chút khó coi 17/11/2016

Chương 52: một trăm lẻ tám khỏa quán đính đan 17/11/2016

Chương 53: tứ trọng võ sĩ 17/11/2016

Chương 54: không có mặc nội y 17/11/2016

Chương 55: Nộ Diễm quyền 17/11/2016

Chương 56: bí ẩn vũ kỹ. 17/11/2016

Chương 57: Tứ Thần quyết 17/11/2016

Chương 58: cá cược 17/11/2016

Chương 59: thực lực của Lục Vô Song 17/11/2016

Chương 60: Dương gia ,Vương gia 17/11/2016

Chương 61: xuất phát 17/11/2016

Chương 62: thiên tài hội tụ 17/11/2016

Chương 63: hắc mã xuất hiện 17/11/2016

Chương 64: biến cố 17/11/2016

Chương 65: hoàn mỹ kiểm soát 17/11/2016

Chương 66: Độc Cô Băng Lan thực lực 17/11/2016

Chương 67: Lục Thiếu Hổ thắng 17/11/2016

Chương 68: tinh hỏa liệu nguyên đao 17/11/2016

Chương 69: cường hãn thực lực 17/11/2016

Chương 70: còn có thực lực chống lại ? 17/11/2016

Chương 71: Chu Tước quyết đích uy lực _ 17/11/2016

Chương 72: Lục gia bảo vật 17/11/2016

Chương 73: Vạn Niên Xích Đồng 17/11/2016

Chương 74: Phù Quang Lược Ảnh thân pháp 17/11/2016

Chương 75: người dạ hành 17/11/2016

Chương 76: lần đầu tiên thôn phệ chân khí 17/11/2016

Chương 77: cường hãn âm dương Linh-Vũ quyết 17/11/2016

Chương 78: xuất phát Vân Dương tông 17/11/2016

Chương 79: Yêu thú phi hành 17/11/2016

Chương 80: thân truyền đệ tử 17/11/2016

Chương 81: không cẩn thận đã đột phá 17/11/2016

Chương 82: biểu hiện ra trù nghệ 17/11/2016

Chương 83: tiểu tử ngươi còn có ngón này 17/11/2016

Chương 84: dãy núi Vụ Đô 17/11/2016

Chương 85: Thiên Tàm bảo giáp 17/11/2016

Chương 86: kịch chiến, uy hiếp 17/11/2016

Chương 87: chịu khổ bị bắt 17/11/2016

Chương 88: thừa cơ đánh lén 17/11/2016

Chương 89: rơi xuống vách núi 17/11/2016

Chương 90: có hang động khác 17/11/2016

Chương 91: tiểu Long ra tay 17/11/2016

Chương 92: có hang động khác 17/11/2016

Chương 93: Cơ duyên trong động 17/11/2016

Chương 94: Thiên Linh tuyệt học 17/11/2016

Chương 95: Bá đạo Linh kỹ 17/11/2016

Chương 96: Cản đường ăn cướp 17/11/2016

Chương 97: Vây hãm Yêu thú 17/11/2016

Chương 98: Ngự thú ấn quyết 17/11/2016

Chương 99: Liệt hỏa yêu ưng 17/11/2016

Chương 100: Cường hãn Lam Linh 17/11/2016

Chương 101: Trên Vân Dương tông 17/11/2016

Chương 102: Hồng nhan họa thủy 17/11/2016

Chương 103: Chỗ bảo tàng 17/11/2016

Chương 104: Tranh giành đoạt bảo 17/11/2016

Chương 105: Bị nữ ám toán 17/11/2016

Chương 106: Dãy núi tôi luyện 17/11/2016

Chương 107: Nộ hải cuồng khiếu 17/11/2016

Chương 108: Gặp ám toán 17/11/2016

Chương 109: trả thù đẫm máu 17/11/2016

Chương 110: Linh lực đột phá 17/11/2016

Chương 111: Hãm sâu vây hãm 17/11/2016

Chương 112: Cô bé đủ cay 17/11/2016

Chương 113: Ngươi xui xẻo 17/11/2016

Chương 114: Thôn phệ Võ sư 17/11/2016

Chương 115: Người đẹp đi tắm 17/11/2016

Chương 116: Lạt thủ thúc thảo 17/11/2016

Chương 117: Tái nhập miệng hổ 17/11/2016

Chương 118: Ngũ phẩm đan dược 17/11/2016

Chương 119: Đi trước Cổ vực 17/11/2016

Chương 120: Ai lại không đi ỉa? 17/11/2016

Chương 121: Thạch Viên Yêu Vương 17/11/2016

Chương 122: mạng khổ 17/11/2016

Chương 123: Nàng là nữ 17/11/2016

Chương 124: Càng muốn sờ ngươi 17/11/2016

Chương 125: Ấn phù chưởng môn 17/11/2016

Chương 126: Nháy mắt giết 17/11/2016

Chương 127: Xuất thủ cứu người 17/11/2016

Chương 128: Nhập Phi Linh môn 17/11/2016

Chương 129: Ba vị trưởng lão 17/11/2016

Chương 130: Chọc phiền toái 17/11/2016

Chương 131: Một mình đấu Võ sư 17/11/2016

Chương 132: Kệ mẹ hắn 17/11/2016

Chương 133: Hắc Ảnh mưu đồ bí mật 17/11/2016

Chương 134: Sơn cốc bị tập kích 17/11/2016

Chương 135: Hãy nhìn xem ai chết 17/11/2016

Chương 136: Bế quan tu luyện 17/11/2016

Chương 137: Đốt thể đau 17/11/2016

Chương 138: Bách luyện thành ấn 17/11/2016

Chương 139: Lang nhân Khôi lỗi 17/11/2016

Chương 140: Đề cử chưởng môn 17/11/2016

Chương 141: Đề bạt làm chưởng môn 17/11/2016

Chương 142: Bí mật bên trong nhà 17/11/2016

Chương 143: Dưới đất thị trường 17/11/2016

Chương 144: Nhà ai vưu vật 17/11/2016

Chương 145: Thiên Sí Tuyết Sư 17/11/2016

Chương 146: Thung lũng gặp yêu 17/11/2016

Chương 147: Khí tức giao phong 17/11/2016

Chương 148: Bố Huyết hồn ấn 17/11/2016

Chương 149: Ngươi một tên cường đạo 17/11/2016

Chương 150: Nam nhiều nữ thiếu 17/11/2016

Chương 151: Thôn phệ Võ sư 17/11/2016

Chương 152: Cửu trọng đỉnh cao 17/11/2016

Chương 153: Rình coi tình sắc 17/11/2016

Chương 154: Tái ngộ độc quân 17/11/2016

Chương 155: Điên dại trốn chạy 17/11/2016

Chương 156: Mời nhập môn 17/11/2016

Chương 157: Tâm Đồng bái sư 17/11/2016

Chương 158: Đột phá Linh sư 17/11/2016

Chương 159: Đột phá Võ sư 17/11/2016

Chương 160: Độc quân chấn nhiếp 17/11/2016

Chương 161: Độc quân ra tay 17/11/2016

Chương 162: Người phản kháng chết 17/11/2016

Chương 163: Con kiến mà thôi 17/11/2016

Chương 164: Tranh bá thiên hạ 17/11/2016

Chương 165: Mật thất cự bảo 17/11/2016

Chương 166: Qua ngày sau độc thể 17/11/2016

Chương 167: Phi hành Vũ kỹ 17/11/2016

Chương 168: Mặt mũi bầm dập 17/11/2016

Chương 169: Lần nữa đột phá 17/11/2016

Chương 170: Có địch đột kích 17/11/2016

Chương 171: Trịnh Anh ra 17/11/2016

Chương 172: Vượt cấp chống lại 17/11/2016

Chương 173: Mộc lao gia toả 17/11/2016

Chương 174: Rơi vào hạ phong 17/11/2016

Chương 175: Vượt cấp giết 17/11/2016

Chương 176: Tứ hệ Vũ giả? 17/11/2016

Chương 177: Một chiêu diệt sát 17/11/2016

Chương 178: Tuyết Sư đột phá 17/11/2016

Chương 179: Quá biến thái 17/11/2016

Chương 180: Đại điện giao phong 17/11/2016

Chương 181: Diệt La Sát môn 17/11/2016

Chương 182: Đạo dùng người 17/11/2016

Chương 183: Tông Môn đại hội 17/11/2016

Chương 184: Nửa đêm đánh lén 17/11/2016

Chương 185: Túi không gian thú 17/11/2016

Chương 186: Thị Huyết Yêu Lang 17/11/2016

Chương 187: Mộc Hệ Yêu thú 17/11/2016

Chương 188: Hoàng Cấp đẳng cấp cao 17/11/2016

Chương 189: Hắc Báo Thiểm Điện 17/11/2016

Chương 190: Tứ trọng Võ sư 17/11/2016

Chương 191: đã có phiền toái 17/11/2016

Chương 192: nháy mắt giết 17/11/2016

Chương 193: đối chiến Linh sư 17/11/2016

Chương 194: Linh lực đột phá 17/11/2016

Chương 195: nguyên là cố nhân 17/11/2016

Chương 196: phi hành Khôi lỗi 17/11/2016

Chương 197: trong thành gặp nhau 17/11/2016

Chương 198: hoa sen mới nở 17/11/2016

Chương 199: ta thích ngươi 17/11/2016

Chương 200: theo ta trở về 17/11/2016

Chương 201: không thể không làm gì được 17/11/2016

Chương 202: Quỷ Vũ tông chủ 17/11/2016

Chương 203: Tông Môn đại hội 17/11/2016

Chương 204: luận sinh tử 17/11/2016

Chương 205: buông tay giết chóc 17/11/2016

Chương 206: khí thế sát phạt. 17/11/2016

Chương 207: Thiếu Du lên đài đấu 17/11/2016

Chương 208: một chiêu giết 17/11/2016

Chương 209: tiến vào trong trận 17/11/2016

Chương 210: Làm cho người ta kinh thán 17/11/2016

Chương 211: Trong trận đột phá 17/11/2016

Chương 212: Cường hãn phá trận 17/11/2016

Chương 213: Âm thầm nguy cơ 17/11/2016

Chương 214: Lừa gạt thiếu nữ 17/11/2016

Chương 215: Tao ngộ đánh lén 17/11/2016

Chương 216: Dốc sức liều mạng chống lại 17/11/2016

Chương 217: Tốt nhất vật liệu 17/11/2016

Chương 218: Cách khác lối tắt 17/11/2016

Chương 219: Hai phần thần dịch 17/11/2016

Chương 220: Cường hãn Khôi lỗi 17/11/2016

Chương 221: Âm mưu quỷ kế 17/11/2016

Chương 222: Cường hãn giết 17/11/2016

Chương 223: Đẫm máu tàn sát 17/11/2016

Chương 224: Hắn là yêu nghiệt 17/11/2016

Chương 225: Chỉ bằng các ngươi? 17/11/2016

Chương 226: độc quân phát uy 17/11/2016

Chương 227: thu phục Linh phách 17/11/2016

Chương 228: Quy hàng hộ pháp 17/11/2016

Chương 229: Một nữ nhân 17/11/2016

Chương 230: Thương hội Phi Linh 17/11/2016

Chương 231: Lần nữa đột phá 17/11/2016

Chương 232: Giả cảnh giới 17/11/2016

Chương 233: Ta là nam hài 17/11/2016

Chương 234: Mai hoa tam lộng 17/11/2016

Chương 235: quyển quyển xoa xoa 17/11/2016

Chương 236: Hoa ngôn xảo ngữ 17/11/2016

Chương 237: Thiệt nhiều nam nhân 17/11/2016

Chương 238: Không từ thủ đoạn 17/11/2016

Chương 239: Tạm cách Cổ vực 17/11/2016

Chương 240: Yêu thú vây hãm 17/11/2016

Chương 241: Thủ đoạn ra hết 17/11/2016

Chương 242: Tiểu Long tầng thứ 17/11/2016

Chương 243:chạy thục mạng trong dãy núi 17/11/2016

Chương 244: Đào thoát đuổi giết 17/11/2016

Chương 245: Ông già áo lam 17/11/2016

Chương 246: Ngoài ý muốn giao dịch 17/11/2016

Chương 247: Trong Vân Dương tông 17/11/2016

Chương 248: Gặp lại Bạch Mi 17/11/2016

Chương 249: Tám lẻ sáu 17/11/2016

Chương 250: Hắn còn sống? 17/11/2016

Chương 251: Một nhóm phế vật 17/11/2016

Chương 252: Khiêu chiến Hổ bảng 17/11/2016

Chương 253: Hổ bảng bài danh 17/11/2016

Chương 254: Bắt đầu trêu tức 17/11/2016

Chương 255: Chà đạp đánh bại 17/11/2016

Chương 256: Đêm tối ám mưu 17/11/2016

Chương 257: Ai đối phó ai? 17/11/2016

Chương 258: Bên trong Lục gia 17/11/2016

Chương 259: Đại khai sát giới 17/11/2016

Chương 260: Giết người diệt khẩu 17/11/2016

Chương 261: Ban đêm Vũ suất đến 17/11/2016

Chương 262: Tam lão tranh giành đồ đệ 17/11/2016

Chương 263: Cuồng vọng rốt cuộc 17/11/2016

Chương 264: Cường ngạnh chống lại 17/11/2016

Chương 265: Địa Ảnh kiếm quyết 17/11/2016

Chương 266: tàn sát là anh hùng 17/11/2016

Chương 267: Vũ vương cường giả 17/11/2016

Chương 268: Vân Dương tông chủ 17/11/2016

Chương 269: Không tự ti không kiêu ngạo 17/11/2016

Chương 270: Lần nữa gặp lại 17/11/2016

Chương 271: song ba chi chiến 17/11/2016

Chương 272: Chính thức cường giả 17/11/2016

Chương 273: Nhuyễn ngọc trong vòng tay 17/11/2016

Chương 274: phát đại phát rồi 17/11/2016

Chương 275: Bộ ngực còn hơi nhỏ 17/11/2016

Chương 276: Lạt thủ tồi hoa 17/11/2016

Chương 277: Một cái điều kiện 17/11/2016

Chương 278: Vũ linh ảo cảnh 17/11/2016

Chương 279: Long bảng bài danh 17/11/2016

Chương 280: Tiểu tử đủ cuồng 17/11/2016

Chương 281: Thiên Ba kiếm quyết 17/11/2016

Chương 282: Quỷ dị khí tức 17/11/2016

Chương 283: Có dám ứng chiến? 17/11/2016

Chương 284: Tên hề quê mùa 17/11/2016

Chương 285: một chiêu đánh bại 17/11/2016

Chương 286: Sơ phẩm nữ sắc 17/11/2016

Chương 287: Trong Vạn Vũ lầu 17/11/2016

Chương 288: Long bảng thứ ba 17/11/2016

Chương 289: Hồng Lăng bức hôn 17/11/2016

Chương 290: Đó là cái gì? 17/11/2016

Chương 291: Mãnh hổ nghịch Long 17/11/2016

Chương 292: Bắt đầu đột phá 17/11/2016

Chương 293: Ngưng tụ Hồn đan 17/11/2016

Chương 294: Cuồng bạo động tĩnh 17/11/2016

Chương 295: dị biến đột phá 17/11/2016

Chương 296: Chuyển đổi chất 17/11/2016

Chương 297: Đột phá Vũ phách 17/11/2016

Chương 298: Bí mật Vũ đan 17/11/2016

Chương 299: Vũ cảnh-Linh cảnh 17/11/2016

Chương 300: Hoàng Sa Yêu Mãng 17/11/2016

Chương 301: Đầu tháng ứng chiến 17/11/2016

Chương 302: thân phận của Tiểu Long 17/11/2016

Chương 303: Địa ngục gì đây 17/11/2016

Chương 304: Dùng yêu đan 17/11/2016

Chương 305: Phù Quang Lược Ảnh 17/11/2016

Chương 306: Nhóm cường hội tụ 17/11/2016

Chương 307: Đối chọi gay gắt 17/11/2016

Chương 308: Hàng ngàn người chú mục 17/11/2016

Chương 309: Ai có thể phế ai? 17/11/2016

Chương 310: Khủng bố phòng ngự 17/11/2016

Chương 311: Tuyệt đối hoàn thắng 17/11/2016

Chương 312: Nhóm trước tỏ tình 17/11/2016

Chương 313: Dung túng đồ đệ hành hung 17/11/2016

Chương 314: Linh cảnh 17/11/2016

Chương 315: Lợi ích 17/11/2016

Chương 316: Một tháng 17/11/2016

Chương 317: Mật địa 17/11/2016

Chương 318: Thế cục 17/11/2016

Chương 319: Đóng cửa 17/11/2016

Chương 320: mây mưa 17/11/2016

Chương 321: Long bảng 17/11/2016

Chương 322: Đọ sức 17/11/2016

Chương 323: Bát Trảo 17/11/2016

Chương 324: Tầng thứ năm 17/11/2016

Chương 325: Mật địa 17/11/2016

Chương 326: Đi trước 17/11/2016

Chương 327: Tu luyện 17/11/2016

Chương 328: trong mật địa 17/11/2016

Chương 329: Mật địa 17/11/2016

Chương 330: tặng cho ngươi 17/11/2016

Chương 331: Có 17/11/2016

Chương 332: Đánh lén 17/11/2016

Chương 333: Chống lại 17/11/2016

Chương 334: Linh hồn 17/11/2016

Chương 335: Thượng cổ 17/11/2016

Chương 336: Bí ẩn (1) 17/11/2016

Chương 337: Bí ẩn (2) 17/11/2016

Chương 338: Song trọng 17/11/2016

Chương 339: thần bí 17/11/2016

Chương 340: Bí ẩn 17/11/2016

Chương 341: Cửu vĩ 17/11/2016

Chương 342: Hai cái 17/11/2016

Chương 343: Nàng 17/11/2016

Chương 344: Thánh trì 17/11/2016

Chương 345: Thôn phệ 17/11/2016

Chương 346: Thúy Ngọc 17/11/2016

Chương 347: Bắt đầu 17/11/2016

Chương 348: Thánh quả 17/11/2016

Chương 349: Ngũ giai 17/11/2016

Chương 350: Ngươi 17/11/2016

Chương 351: Lần nữa 17/11/2016

Chương 352: Huyền Cấp 17/11/2016

Chương 353: Bế quan 17/11/2016

Chương 354: Chuẩn bị 17/11/2016

Chương 355: cửu trọng đỉnh phong 17/11/2016

Chương 356: Huyền Cấp 17/11/2016

Chương 357: Ảm nhiên 17/11/2016

Chương 358: uy lực khủng bố 17/11/2016

Chương 359: biến thành nguời 17/11/2016

Chương 360: ly khai mật đia 17/11/2016

Chương 361: mọi người ngạc nhiên 17/11/2016

Chương 362: tam tông tứ môn 17/11/2016

Chương 363: nhấc một ngón tay 17/11/2016

Chương 364: trên đỉnh yêu đương vụng trộm 17/11/2016

Chương 365: Mọi người chờ mong 17/11/2016

Chương 366:, đọ sức tốc độ 17/11/2016

Chương 367: một chiêu đánh bại 17/11/2016

Chương 368:. Cường thế đánh bại 17/11/2016

Chương 369: cường hãn quyết đấu 17/11/2016

Chương 370: cha của ta tìm ngươi 17/11/2016

Chương 371: vạch trần thân phận 17/11/2016

Chương 372: nói chuyện lợi ích 17/11/2016

Chương 373: tu Hàn Băng ấn 17/11/2016

Chương 374: Vũ vương cường giả 17/11/2016

Chương 375: đột phá Vũ tương 17/11/2016

Chương 376: Kim Đao đột biến 17/11/2016

Chương 377: Sát khí phóng lên trời 17/11/2016

Chương 378: Đến thành Thiên Kiếm 17/11/2016

Chương 379: Cổ Phong trưởng lão 17/11/2016

Chương 380: lợi ích Quán quân 17/11/2016

Chương 381: Gặp trên đường đi đùa giỡn 17/11/2016

Chương 382: Tái ngộ cố nhân 17/11/2016

Chương 383: Hai nữ phân cao thấp 17/11/2016

Chương 384: Một chiêu đánh bại 17/11/2016

Chương 385: Đại hội vào bàn 17/11/2016

Chương 386: Thiên Kiếm Môn chủ 17/11/2016

Chương 387: Vạn Thú tông chủ 17/11/2016

Chương 388: đại hội bắt đầu 17/11/2016

Chương 389: bổn mạng Yêu thú 17/11/2016

Chương 390: chơi Yêu thú 17/11/2016

Chương 391:vòng hai luân phiên bắt đầu 17/11/2016

Chương 392: cường hãn tấn cấp 17/11/2016

Chương 393: phi vân kiếm quyết 17/11/2016

Chương 394: đại lão đặt cược 17/11/2016

Chương 395: triển lộ át chủ bài 17/11/2016

Chương 396: thắng lấy đặt cược 17/11/2016

Chương 397: đấu với Lam Linh 17/11/2016

Chương 398: ngũ giai trung kỳ 17/11/2016

Chương 399: chuyên khắc Yêu thú 17/11/2016

Chương 400: thanh niên gầy 17/11/2016

Chương 401: trực tiếp tấn cấp 17/11/2016

Chương 402: linh khí trong người 17/11/2016

Chương 403: thực lực của hai nữ 17/11/2016

Chương 404: Tứ hệ Vũ giả 17/11/2016

Chương 405: trước hai chi chiến 17/11/2016

Chương 406: cược hai thắng một 17/11/2016

Chương 407: Ta cũng vậy bốn hệ 17/11/2016

Chương 408: Bạo lộ át chủ bài 17/11/2016

Chương 409: hoảng sợ đánh bại 17/11/2016

Chương 410: tam hệ Vũ giả? 17/11/2016

Chương 411: toàn hệ Vũ giả 17/11/2016

Chương 412: át chủ bài cuối cùng 17/11/2016

Chương 413: Lục Thiếu Du bại? 17/11/2016

Chương 414: nguyên lai là nàng! 17/11/2016

Chương 415: Hắc Quỷ thiên vương 17/11/2016

Chương 416: Huyền Cấp trung giai 17/11/2016

Chương 417:, âm thầm yêu đương vụng trộm 17/11/2016

Chương 418: trở về Vân Dương tông 17/11/2016

Chương 419: ba điều kiện 17/11/2016

Chương 420: Triệu gia hành động 17/11/2016

Chương 421: Lão hồ ly a 17/11/2016

Chương 422: vào Thiên Bảo khố 17/11/2016

Chương 423: Thổ sát huyền Lôi. 17/11/2016

Chương 424: là Tứ Thần quyết 17/11/2016

Chương 425: Huyền Vũ quyết 17/11/2016

Chương 426: điều kiện kết minh 17/11/2016

Chương 427: nửa đường bị ám sát 17/11/2016

Chương 428: Không biết lượng sức 17/11/2016

Chương 429: thực lực của Triệu gia 17/11/2016

Chương 430: ngươi !,đồ cái búa 17/11/2016

Chương 431: mẹ con gặp nhau 17/11/2016

Chương 432: gặp lại Nam thúc 17/11/2016

Chương 433: ngươi muốn khai thác 17/11/2016

Chương 434: Lục gia khách đến thăm 17/11/2016

Chương 435: Hồng Lăng động thủ 17/11/2016

Chương 436: đối phó Chu gia 17/11/2016

Chương 437: Cha con nói chuyện 17/11/2016

Chương 438: bổn mạng linh khí 17/11/2016

Chương 439: * luyện Tinh huyết 17/11/2016

Chương 440: Hồn Huyết Tụ Đao 17/11/2016

Chương 441: mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 17/11/2016

Chương 442: tuyệt thế đao tốt 17/11/2016

Chương 443: gọi là Huyết lục 17/11/2016

Chương 444: đêm khuya phản kích 17/11/2016

Chương 445: ngươi là Linh tương 17/11/2016

Chương 446: Nhị trọng Linh tương 17/11/2016

Chương 447: Linh-Vũ song tu? 17/11/2016

Chương 448: tu luyện bốn kỹ 17/11/2016

Chương 449: yêu hổ đột phá 17/11/2016

Chương 450: nhường một chút 17/11/2016

Chương 451: thực lực của Lục Trung 17/11/2016

Chương 452: nhất đao lưỡng đoạn 17/11/2016

Chương 453: cưỡng ép con tin 17/11/2016

Chương 454: tấn công Triệu Tuệ 17/11/2016

Chương 455: liên thủ trừ Triệu 17/11/2016

Chương 456: trả lại ngươi cháu trai 17/11/2016

Chương 457: “Giết.” 17/11/2016

Chương 458: Bạch Linh ra tay 17/11/2016

Chương 459: Nam thúc ra tay 17/11/2016

Chương 460: kịch liệt đại chiến 17/11/2016

Chương 461: thiên vũ toái không 17/11/2016

Chương 462: uy lực của Linh khí 17/11/2016

Chương 463: Vô tự thiên thư 17/11/2016

Chương 464: Lục gia Vũ kỹ 17/11/2016

Chương 465: toàn bộ tộc di chuyển 17/11/2016

Chương 466: tương ứng dự định 17/11/2016

Chương 467: mời Nam thúc 17/11/2016

Chương 468: Vân Dương người đến 17/11/2016

Chương 469: nên báo thù 17/11/2016

Chương 470: lĩnh ngộ Chúc tính 17/11/2016

Chương 471: Tâm Đồng đột phá 17/11/2016

Chương 472: tìm tới sơn môn 17/11/2016

Chương 473: có cừu oán báo thù 17/11/2016

Chương 474: Yêu thú đại chiến 17/11/2016

Chương 475: thâu cả hai thú 17/11/2016

Chương 476: vào Phi Linh môn 17/11/2016

Chương 477: Tuyệt đối rung động 17/11/2016

Chương 478: dàn xếp hết thảy 17/11/2016

Chương 479: thực lực chân chánh 17/11/2016

Chương 480: trước kia đã qua đời 17/11/2016

Chương 481: Linh Môn lục đường 17/11/2016

Chương 482: võ đường thực lực 17/11/2016

Chương 483: con đường quật khởi 17/11/2016

Chương 484: một chút lễ vật 17/11/2016

Chương 485: tái nhập dãy núi 17/11/2016

Chương 486: người của Thiên Nhất môn 17/11/2016

Chương 487: thôn phệ hai tướng 17/11/2016

Chương 488: bắt đầu đột phá 17/11/2016

Chương 489: Hai Dong binh đoàn 17/11/2016

Chương 490: Có mục đích khác 17/11/2016

Chương 491: chưa từng đập vào mắt 17/11/2016

Chương 492: Phi đao thực lực 17/11/2016

Chương 493: Lưu lại một người 17/11/2016

Chương 494: Vũ suất hỗn Thiên Nhất thức 17/11/2016

Chương 495: Đột phá lục giai 17/11/2016

Chương 496: trước giờ đấu giá 17/11/2016

Chương 497: quỷ vũ người đến 17/11/2016

Chương 498: an bài đấu giá 17/11/2016

Chương 499: hội trường phân chia bảo 17/11/2016

Chương 500: tùy tiện đột phá 17/11/2016

Chương 501: phiền toái nho nhỏ 17/11/2016

Chương 502: giết Tỉnh Văn Khôn 17/11/2016

Chương 503: Đấu giá bắt đầu 17/11/2016

Chương 504: Một tỷ kim tệ 17/11/2016

Chương 505: bắt đầu hành động 17/11/2016

Chương 506: Thanh Hỏa lão quỷ 17/11/2016

Chương 507: thu phục Thanh Hoả 17/11/2016

Chương 508: bởi vì tình yêu 17/11/2016

Chương 509: Bạch Oánh bế quan 17/11/2016

Chương 510: Tiểu Long đột phá 17/11/2016

Chương 511: Trong thành Thiên Nhất 17/11/2016

Chương 512: Cửu trọng Vũ tương 17/11/2016

Chương 513: Thôn phệ Chu Minh 17/11/2016

Chương 514: Quỷ Vũ tông thượng 17/11/2016

Chương 515: Lục trọng Vũ tương 17/11/2016

Chương 516: Đột phá tam trọng Linh tương 17/11/2016

Chương 517: Kế hoặch tuỳ thời tuỳ lúc 17/11/2016

Chương 518: Định ra kế sách 17/11/2016

Chương 519: giam cầm Đới Cương Tử 17/11/2016

Chương 520: Huyền ảo chi cảnh 17/11/2016

Chương 521: Kinh thiên động tĩnh 17/11/2016

Chương 522: Bát trọng Vũ tương 17/11/2016

Chương 523: Cuối cùng nhất kế 17/11/2016

Chương 524: người thân bị kết án 17/11/2016

Chương 525: lên Quỷ Vũ tông 17/11/2016

Chương 526: Đánh với Quỷ Vũ tông 17/11/2016

Chương 527: cửu trọng Linh tương 17/11/2016

Chương 528:, giết Đới Đạo Tử 17/11/2016

Chương 529:, liên thủ vây hãm 17/11/2016

Chương 530: Bạch Linh ra tay 17/11/2016

Chương 531: Giết Đới lão quỷ 17/11/2016

Chương 532: Lần nữa thôn phệ 17/11/2016

Chương 533: Kiểm tra giới chỉ 17/11/2016

Chương 534: quỷ dị cấm chế 17/11/2016

Chương 535: một tin tức 17/11/2016

Chương 536: dãy núi Vụ Hải 17/11/2016

Chương 537: lĩnh ngộ Chúc tính 17/11/2016

Chương 538: Oan gia tới cửa 17/11/2016

Chương 539: Chặn đường cướp bóc 17/11/2016

Chương 540: Tề tụ Vụ Hải 17/11/2016

Chương 541: Hắc Sát Hóa Võ 17/11/2016

Chương 542: Khí Vương Úc Khánh 17/11/2016

Chương 543: Chiến đấu kịch liệt võ soái 17/11/2016

Chương 544: Đánh chết võ soái 17/11/2016

Chương 545: Nháy mắt trở mặt 17/11/2016

Chương 546: Thu phục Khí Vương 17/11/2016

Chương 547: Hoa gia huynh muội 17/11/2016

Chương 548: Hắc Bạch Vô Thường 17/11/2016

Chương 549: Quần hùng hội tụ 17/11/2016

Chương 550: Gặp lại Tiểu Linh 17/11/2016

Chương 551:. 17/11/2016

Chương 552:. 17/11/2016

Chương 553:. 17/11/2016

Chương 554: 17/11/2016

Chương 555: Hai hung tới 17/11/2016

Chương 556: Thánh Linh giáo lệnh 17/11/2016

Chương 557: Liên tiếp đột phá 17/11/2016

Chương 558: Phi Thiên ngô công (1) 17/11/2016

Chương 559: Phi Thiên ngô công (2) 17/11/2016

Chương 560: là người gây hoạ 17/11/2016

Chương 561: Đột phá bát trọng 17/11/2016

Chương 562: 17/11/2016

Chương 563:ấn định vị trí Lục đường 17/11/2016

Chương 564: Vân Linh thương hội 17/11/2016

Chương 565: Họ Lôi trưởng lão 17/11/2016

Chương 566: Yêu Linh đan ra 17/11/2016

Chương 567: Già trẻ thương nghị 17/11/2016

Chương 568: hai người bố trận 17/11/2016

Chương 569: Yêu Hoàng nhất mạch 17/11/2016

Chương 570: Rốt cuộc đã tới 17/11/2016

Chương 571: vây hãm vào trong trận 17/11/2016

Chương 572: mê lâm sát cơ 17/11/2016

Chương 573: Phá trận ra 17/11/2016

Chương 574: đại quân Yêu thú 17/11/2016

Chương 575: Đại chiến bắt đầu 17/11/2016

Chương 576: Lần nữa chống lại Vũ suất 17/11/2016

Chương 577: Tam hệ Vũ giả? 17/11/2016

Chương 578: tấn công dưới lòng bàn tay 17/11/2016

Chương 579: Huyết lục ra tay 17/11/2016

Chương 580: Huyết lục dương oai 17/11/2016

Chương 581: Một chiêu chi chiến 17/11/2016

Chương 582: Liệt Không Cửu Kích 17/11/2016

Chương 583: nghìn cân treo sợi tóc 17/11/2016

Chương 584: Bạch Oánh ra tay 17/11/2016

Chương 585: Âm Ba vũ kỹ 17/11/2016

Chương 586: Thôi Mệnh phán quan 17/11/2016

Chương 587: rốt cục tới 17/11/2016

Chương 588: Linh hồn ly thể 17/11/2016

Chương 589: Kiểm kê thương vong 17/11/2016

Chương 590: Thanh danh hách khởi 17/11/2016

Chương 591: điên dại thôn phệ 17/11/2016

Chương 592: Trong Linh Thiên môn 17/11/2016

Chương 593: đột phá xuất quan 17/11/2016

Chương 594: Đới Cương Tử đến 17/11/2016

Chương 595: Khác nhau thuốc dẫn 17/11/2016

Chương 596: Lữ Tiểu Linh đến 17/11/2016

Chương 597: Đại điện Vụ Tinh 17/11/2016

Chương 598: chuẩn bị động thủ 17/11/2016

Chương 599: chữ chết làm sao viết 17/11/2016

Chương 600: linh hồn đoạt xá 17/11/2016

Chương 601: chuẩn bị át chủ bài 17/11/2016

Chương 602: Chu Tước Huyền Vũ 17/11/2016

Chương 603: Linh hồn đoạt xá 17/11/2016

Chương 604: trong óc giao phong 17/11/2016

Chương 605: Linh hồn tăng cường 17/11/2016

Chương 606: An trí quỷ vũ 17/11/2016

Chương 607: cướp sạch thiên tinh 17/11/2016

Chương 608: xử lý việc vặt 17/11/2016

Chương 609: lam Vũ Linh ưng 17/11/2016

Chương 610: Lữ Chánh Cường 17/11/2016

Chương 611: một mình nói chuyện 17/11/2016

Chương 612: lão gian thiếu hoạt 17/11/2016

Chương 613: hỗn đãn "thằng nhỏ" 17/11/2016

Chương 614: đi tới Vụ Tinh 17/11/2016

Chương 615: thôn phệ song linh 17/11/2016

Chương 616: Yêu Hoàng Linh hoàng 17/11/2016

Chương 617: gặp Thiên Quỷ tông 17/11/2016

Chương 618: Hoàng hôn đánh lén 17/11/2016

Chương 619: Đến Vụ Tinh hải 17/11/2016

Chương 620: một chiêu tấn công 17/11/2016

Chương 621: bắt đầu mở ra 17/11/2016

Chương 622: tiến vào trong đó 17/11/2016

Chương 623: Tứ Dực yêu sa 17/11/2016

Chương 624: có người cướp bóc 17/11/2016

Chương 625: đoạt Hồn linh quả 17/11/2016

Chương 626: ăn vào linh quả 17/11/2016

Chương 627: linh hồn thổ phỉ 17/11/2016

Chương 628: có bảo xuất thế 17/11/2016

Chương 629: Thiên Độc yêu long 17/11/2016

Chương 630: ngươi quá thiển cận 17/11/2016

Chương 631: cường hãn chi thể 17/11/2016

Chương 632: trốn chạy dưới nước 17/11/2016

Chương 633: cuối cùng đã tới 17/11/2016

Chương 634: thê lương viễn cổ 17/11/2016

Chương 635: Tiến vào cấm địa 17/11/2016

Chương 636: Bạch Cốt dị thú 17/11/2016

Chương 637: nơi quỷ dị 17/11/2016

Chương 638: đột phá Vũ suất 17/11/2016

Chương 639: bái kiến yêu đế 17/11/2016

Chương 640: bộ xương màu đen 17/11/2016

Chương 641: Lại thấy Thánh quả 17/11/2016

Chương 642: Tiềm tu được phá 17/11/2016

Chương 643: Chính thức đột phá 17/11/2016

Chương 644: Huyết lục tấn chức 17/11/2016

Chương 645: gặp lại thiên thư 17/11/2016

Chương 646: Xích Kim độc chu 17/11/2016

Chương 647: Rút gân lột da 17/11/2016

Chương 648: tôm cá 17/11/2016

Chương 649: Tiểu thử thực lực 17/11/2016

Chương 650: cùng đường 17/11/2016

Chương 651: Tâm Đồng ra tay 17/11/2016

Chương 652: cây mã tiền 17/11/2016

Chương 653: Cự đầu yêu giao 17/11/2016

Chương 654: Lối ra gặp nhau 17/11/2016

Chương 655: rất ngạo mạng a! 17/11/2016

Chương 656: người Tập tễnh 17/11/2016

Chương 657: lai lịch của Tiểu Long 17/11/2016

Chương 658: Mở ra cấm chế 17/11/2016

Chương 659: Gặp trên đường đi bất bình 17/11/2016

Chương 660: Độc Long tức giận 17/11/2016

Chương 661: Ai chán sống? 17/11/2016

Chương 662: Lòng có chủ ý 17/11/2016

Chương 663: Thành lập Yêu đường 17/11/2016

Chương 664: Ghế khách cung phụng 17/11/2016

Chương 665: Lần nữa phân chia bảo 17/11/2016

Chương 666: Đi trước cấm chế 17/11/2016

Chương 667: Lan Lăng sơn trang 17/11/2016

Chương 668 : giết sống hắn 17/11/2016

Chương 669: Chó và mèo 17/11/2016

Chương 670: Một đao chém giết 17/11/2016

Chương 671: Truy Phong tôn giả 17/11/2016

Chương 672: Huyễn Ảnh Thanh Vũ 17/11/2016

Chương 673: Luyện hóa năng lượng 17/11/2016

Chương 674: Chợt hiện biến cố 17/11/2016

Chương 675: Nhận Chủ Thành Công 17/11/2016

Chương 676: Lại Phát Tài 17/11/2016

Chương 677: Độc Long Bao Che Khuyết Điểm 17/11/2016

Chương 678: Càng Ngày Càng Náo Nhiệt 17/11/2016

Chương 679: Khiến Cho Phân Tranh 17/11/2016

Chương 680: Hỗn Chiến Bắt Đầu 17/11/2016

Chương 681: Tranh Đoạt Bảo Vật 17/11/2016

Chương 682: Song Phương Đối Mặt. 17/11/2016

Chương 683: Lại Thu Một Trưởng Lão 17/11/2016

Chương 684: Trở Về Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 685: Linh Ba Thiên Hồn 17/11/2016

Chương 686: Tứ Quan Đào Hoa Yến 17/11/2016

Chương 687: Linh Thiên Tông Thiệp Mời 17/11/2016

Chương 688: Đông Lão Đột Phá 17/11/2016

Chương 689: Trú Nhan Đan 17/11/2016

Chương 690: Đến Linh Thiên Môn 17/11/2016

Chương 691: Ngươi Nhớ Ta Không 17/11/2016

Chương 692: Bức Hôn 17/11/2016

Chương 693: Cổ Vực Thế Cục 17/11/2016

Chương 694: Khuê Phòng Yêu Đương Vụng Trộm 17/11/2016

Chương 695: Đột Phá Lĩnh Ngộ 17/11/2016

Chương 696: Hoa Đào Thịnh Yến 17/11/2016

Chương 697: trực tiếp đối nghịch 17/11/2016

Chương 698: thất phẩm đan dược 17/11/2016

Chương 699: rượu đích cảnh giới 17/11/2016

Chương 700: thêm cược cổ vũ 17/11/2016

Chương 701: Chấn kinh bốn tòa 17/11/2016

Chương 702: gia thế trong sạch 17/11/2016

Chương 703: Quá Cửa Thứ Nhất 17/11/2016

Chương 704: Tái dẫn chú mục 17/11/2016

Chương 705: Đệ tam cầm đạo 17/11/2016

Chương 706: tiếng đàn đại chiến 17/11/2016

Chương 707: lấy một địch năm 17/11/2016

Chương 708: Lưu vân phi tụ 17/11/2016

Chương 709: Lan lăng bí pháp 17/11/2016

Chương 710: Kiểm soát Chúc tính 17/11/2016

Chương 711: nhận quà tặng 17/11/2016

Chương 712: có một số việc 17/11/2016

Chương 713: mưa gió gặp nhau 17/11/2016

Chương 714: Tao ngộ vòng vây 17/11/2016

Chương 715: Lần nữa hướng về Lăng Thanh 17/11/2016

Chương 716: Tấn công Lục suất 17/11/2016

Chương 717: Điên dại chạy trốn 17/11/2016

Chương 718: thụ trọng thương 17/11/2016

Chương 719: Mượn lực lượng 17/11/2016

Chương 720: Tấn công Vũ vương 17/11/2016

Chương 721: dùng địa linh dịch 17/11/2016

Chương 722: Năng lượng khổng lồ 17/11/2016

Chương 723: Điên dại đột phá 17/11/2016

Chương 724: Nhà ngươi là thiếu gia 17/11/2016

Chương 725: Gặp phiền toái trên đường đi 17/11/2016

Chương 726: Hắn là Vũ suất 17/11/2016

Chương 727: Một số tin tức 17/11/2016

Chương 728: Rời đi Lưu gia 17/11/2016

Chương 729: Ngũ Hợp cương trận 17/11/2016

Chương 730: liên thủ phá trận 17/11/2016

Chương 731: Kịch liệt giao chiến 17/11/2016

Chương 732: thu lấy hồn anh 17/11/2016

Chương 733: Bản tính vốn là kẻ cướp 17/11/2016

Chương 734: Lão gian thiếu hoạt 17/11/2016

Chương 735: Phòng bí mật của cải 17/11/2016

Chương 736: người của Lưu gia đến 17/11/2016

Chương 737: tại sao là ngươi 17/11/2016

Chương 738: Lần nữa lĩnh ngộ 17/11/2016

Chương 739: bên trong Vân Dương tông 17/11/2016

Chương 740: Tứ trọng Vũ suất 17/11/2016

Chương 741: Tiểu Long hóa rồng 17/11/2016

Chương 742: Tiểu Long hóa hình 17/11/2016

Chương 743: trong thành Thiên Tinh 17/11/2016

Chương 744: Bắt đầu động thủ 17/11/2016

Chương 745: Tấn công Linh suất 17/11/2016

Chương 746: Hồn linh khải giáp 17/11/2016

Chương 747: Ngươi phải chết 17/11/2016

Chương 748: Liên tục tấn công 17/11/2016

Chương 749: Ông già tóc lam 17/11/2016

Chương 750: Huyền Cấp đẳng cấp cao 17/11/2016

Chương 751: Thiên Tinh tông bên trong 17/11/2016

Chương 752: Phệ hồn ác anh 17/11/2016

Chương 753: mọi người thương nghị 17/11/2016

Chương 754: Khải Giáp quy chúc 17/11/2016

Chương 755: Nam thúc triệu kiến 17/11/2016

Chương 756: Các hạ là ai? 17/11/2016

Chương 757: Đình viện xuân quang 17/11/2016

Chương 758: Cuối cùng đã tới 17/11/2016

Chương 759: một nhóm Tạp mao 17/11/2016

Chương 760: Cương Phong ngự trận 17/11/2016

Chương 761: Mụ nội nó 17/11/2016

Chương 762: Diễm băng song soái 17/11/2016

Chương 763: Viêm Hỏa thú ảnh 17/11/2016

Chương 764: Lưỡng bại câu thương 17/11/2016

Chương 765: Đông lão thúc giáp 17/11/2016

Chương 766: Diệt một trốn một 17/11/2016

Chương 767: Cường giả thần bí 17/11/2016

Chương 768: Băng Mộc vương giả 17/11/2016

Chương 769: Ta là Vũ tôn 17/11/2016

Chương 770: Nam thúc hiện thân 17/11/2016

Chương 771: Bất ngờ 17/11/2016

Chương 772: Toàn thể chữa thương 17/11/2016

Chương 773: Hai người nói chuyện 17/11/2016

Chương 774: Điên dại đột phá 17/11/2016

Chương 775: Nha Nha phi 17/11/2016

Chương 776: Thập đại cường giả 17/11/2016

Chương 777: Nam thúc đề nghị 17/11/2016

Chương 778: Hướng thành Cự Giang 17/11/2016

Chương 779: Chìa khoá bí cảnh 17/11/2016

Chương 780: nhập Thiên Địa các 17/11/2016

Chương 781: Dương Quá , Mạc Sầu 17/11/2016

Chương 782: Thất cấp Khôi lỗi 17/11/2016

Chương 783: Đấu giá linh khí 17/11/2016

Chương 784: Rốt cuộc đã tới 17/11/2016

Chương 785: Cường hãn ra tay 17/11/2016

Chương 786: Lao Sơn nhị lão 17/11/2016

Chương 787: lai lịch Bí cảnh 17/11/2016

Chương 788: Gặp lại người quen 17/11/2016

Chương 789: Thị Huyết Linh Phong 17/11/2016

Chương 790: Như thế chữa thương 17/11/2016

Chương 791: Ba người tương đối 17/11/2016

Chương 792: Nghiên cứu Khôi lỗi 17/11/2016

Chương 793: Năng lượng trong não 17/11/2016

Chương 794: Chữa trị Khôi lỗi 17/11/2016

Chương 795: Đến hang Vạn Hạp 17/11/2016

Chương 796: Đoạn Hồn khoái kiếm 17/11/2016

Chương 797: Hàng ngàn Linh Phong 17/11/2016

Chương 798: tổ Ong chúa 17/11/2016

Chương 799: Phần đông cường giả 17/11/2016

Chương 800: Sáu cấp linh phong 17/11/2016

Chương 801: Ong chúa ra 17/11/2016

Chương 802: hoàng phong thực lực 17/11/2016

Chương 803: thất giai hồn anh 17/11/2016

Chương 804: Đông lão quyết đoán 17/11/2016

Chương 805: Lần nữa đột phá 17/11/2016

Chương 806: Đối chiến cửu suất 17/11/2016

Chương 807: Chà đạp cửu suất 17/11/2016

Chương 808: Chà đạp cửu suất 2 17/11/2016

Chương 809: Linh-Vũ song quái 17/11/2016

Chương 810:đệ tử của Thiên các 17/11/2016

Chương 811: Thảm bị vây quanh 17/11/2016

Chương 812: Ngọa hổ tàng long 17/11/2016

Chương 813: gặp vây hãm (1) 17/11/2016

Chương 814: gặp vây hãm (2) 17/11/2016

Chương 815: Mạo hiểm thử một lần 17/11/2016

Chương 816: Cường hãn phản công 17/11/2016

Chương 817: nghênh ngang rời đi 17/11/2016

Chương 818: Kiểm tra thu hoạch 17/11/2016

Chương 819: Trăng sáng ban đêm giết người 17/11/2016

Chương 820: Linh lực lần nữa phá 17/11/2016

Chương 821: Điên dại trả thù 17/11/2016

Chương 822: Điệu hổ ly sơn 17/11/2016

Chương 823: Hoàn toàn điên dại 17/11/2016

Chương 824: Đến thành Cự Giang 17/11/2016

Chương 825: Cự Giang gặp nhau 17/11/2016

Chương 826: Kịp thời tới 17/11/2016

Chương 827: Bí ẩn nam nữ 17/11/2016

Chương 828: bá đạo ngạo mạng 17/11/2016

Chương 829 : trong Quỷ Đao môn 17/11/2016

Chương 830: Lớn tiếng không biết xấu hổ 17/11/2016

Chương 831: Vây hãm đại chiến 17/11/2016

Chương 832: Tinh hỏa liệu nguyên 17/11/2016

Chương 833: Diệt Quỷ Đao môn 17/11/2016

Chương 834: mang tên Quỷ Sát 17/11/2016

Chương 835: che dấu không gian 17/11/2016

Chương 836: Không gây thương tổn ta. 17/11/2016

Chương 837: người bí ẩn đến 17/11/2016

Chương 838: Tiểu tế không dám. 17/11/2016

Chương 839: Đàm phán điều kiện 17/11/2016

Chương 840: Âm thầm điều khiển 17/11/2016

Chương 841: dưới ngọn Cự Nham 17/11/2016

Chương 842: Hội tụ cái chìa khóa 17/11/2016

Chương 843: Dãy núi Đoạn Thiên 17/11/2016

Chương 844: Nhắc nhở Chúc tính 17/11/2016

Chương 845: Gặp lại Cảnh Văn 17/11/2016

Chương 846: người áo lam 17/11/2016

Chương 847: bắt đầu một trận chiến 17/11/2016

Chương 848: Không thể tưởng tượng nổi 17/11/2016

Chương 849: Huyền Cấp đẳng cấp cao 17/11/2016

Chương 850: Nguyệt Viên Phong Ấn 17/11/2016

Chương 851:tiến nhập thông đạo 17/11/2016

Chương 852: tàn hồn năng lượng 17/11/2016

Chương 853: tàn hồn đoạt xá 17/11/2016

Chương 854: Thiên Lang di vị 17/11/2016

Chương 855: sát khí xâm lấn 17/11/2016

Chương 856: sát khí hóa vật 17/11/2016

Chương 857: cửu trọng linh soái 17/11/2016

Chương 858: trăm vạn tàn hồn 17/11/2016

Chương 859: Kim Đao kinh sợ 17/11/2016

Chương 860: cự kiến chi tiền 17/11/2016

Chương 861: khiêu khích phong ba 17/11/2016

Chương 862: nhất chiêu kích sát. 17/11/2016

Chương 863: Tam đạo thạch môn 17/11/2016

Chương 864: ngũ hệ đại trận 17/11/2016

Chương 865: suất tiên xuất thủ 17/11/2016

Chương 866: tiến vào trong động 17/11/2016

Chương 867: hương diễm hàng lạc 17/11/2016

Chương 868: Thánh tử thánh nữ 17/11/2016

Chương 869: tiến vào mê cung 17/11/2016

Chương 870: huyền thiên bảo tàng 17/11/2016

Chương 871: ba kiện bảo vật 17/11/2016

Chương 872: thổ phỉ bản sắc 17/11/2016

Chương 873: chống lại Vũ vương 17/11/2016

Chương 874: thần bí thạch bích 17/11/2016

Chương 875: đầy trời lôi vân 17/11/2016

Chương 876: Tiểu Long át chủ bài 17/11/2016

Chương 877: Dead or Alive- Sống hay chết 17/11/2016

Chương 878: tử kim huyền lôi 17/11/2016

Chương 879: Phá Rồi Lại Lập. 17/11/2016

Chương 880: Huyền Thiên Yêu Tôn. 17/11/2016

Chương 881: Bất Diệt Huyền Thể. 17/11/2016

Chương 882: Phá Kén Thành Điệp. 17/11/2016

Chương 883: Thong Thả Lột Xác. 17/11/2016

Chương 884: Trọng Lập Thân Hình. 17/11/2016

Chương 885: thân thể lột xác 17/11/2016

Chương 886: ngưng tụ hồn anh 17/11/2016

Chương 887: đột phá linh vương 17/11/2016

Chương 888: hai cái hồn anh 17/11/2016

Chương 889: biến dị hồn anh 17/11/2016

Chương 890: tâm đồng xuất quan 17/11/2016

Chương 891: siêu cấp biến thái 17/11/2016

Chương 892: Hồn Anh thực lực 17/11/2016

Chương 893: thực phát tài 17/11/2016

Chương 894: phá tháp ra 17/11/2016

Chương 895: tâm đồng phá trận 17/11/2016

Chương 896: ma tâm cốc diệt 17/11/2016

Chương 897: sư phụ lại hiện ra 17/11/2016

Chương 898: Bạch Linh rời đi 17/11/2016

Chương 899: huyễn diễn đao trận 17/11/2016

Chương 900: Nguyên Nhược Lan ra 17/11/2016

Chương 901:Lại đến Hoàng gia. 17/11/2016

Chương 902: quyết định dự thi 17/11/2016

Chương 903: Hoàng gia tâm tư 17/11/2016

Chương 904: Cao gia cầu hôn 17/11/2016

Chương 905: ngươi là linh vương 17/11/2016

Chương 906: lăng thanh lại hiện ra 17/11/2016

Chương 907: cuối cùng đã tới 17/11/2016

Chương 908: lấy lấy mặt nạ xuống 17/11/2016

Chương 909: lưỡng cường cuộc chiến 17/11/2016

Chương 910: Kình Linh Mị Linh 17/11/2016

Chương 911: chính thức bắt đầu 17/11/2016

Chương 912: gặp lại lăng thanh 17/11/2016

Chương 913: Hôi Y thanh niên 17/11/2016

Chương 914: muốn bắt đầu 17/11/2016

Chương 915: liên thủ chống lại 17/11/2016

Chương 916: đấu Khấu Tử Hào 17/11/2016

Chương 917: gặp Nguyên Nhược Lan 17/11/2016

Chương 918:Thập Tam vs Hôi Y 17/11/2016

Chương 919: hai cái Dương Quá 17/11/2016

Chương 920: tứ nữ tương kiến 17/11/2016

Chương 921: chống lại Linh Vũ 17/11/2016

Chương 922: Hồng Lăng trình tự 17/11/2016

Chương 923: đánh bại hồng phong 17/11/2016

Chương 924: đánh bại hàn phong 17/11/2016

Chương 925: tứ nữ vây công 17/11/2016

Chương 926: ngày cuối cùng 17/11/2016

Chương 927: gặp gỡ lam linh 17/11/2016

Chương 928: lam linh át chủ bài 17/11/2016

Chương 929: phá Thú Hồn Quyết 17/11/2016

Chương 930: khôi lỗi trận pháp 17/11/2016

Chương 931: phản khống khôi lỗi 17/11/2016

Chương 932: Phá Hồn Linh Kiếm 17/11/2016

Chương 933: Diệt Hồn Thần Cung 17/11/2016

Chương 934: tiến vào Top 10 17/11/2016

Chương 935: tất phải đến 17/11/2016

Chương 936: Đạm Đài Tuyết Vi 17/11/2016

Chương 937: hào đánh bạc ném 17/11/2016

Chương 938: bài danh bắt đầu 17/11/2016

Chương 939: tuyết vi Hồng Lăng 17/11/2016

Chương 940: vô song Nhược Lan 17/11/2016

Chương 941: chưởng hào đổ nhất tràng 17/11/2016

Chương 942: ngoài dự đoán mọi người 17/11/2016

Chương 943: Lục Tâm Đồng ra 17/11/2016

Chương 944: Thiên Độc Hồn Quyết 17/11/2016

Chương 945: dĩ độc hóa công 17/11/2016

Chương 946: Lục Thiếu Du ra 17/11/2016

Chương 947: tốc chiến tốc thắng 17/11/2016

Chương 948: đùa giỡn Hồng Lăng 17/11/2016

Chương 949: tiếp tục khiêu chiến 17/11/2016

Chương 950: Huyễn Linh Chân Kinh 17/11/2016

Chương 951: Khiêu chiến Dương Quá 17/11/2016

Chương 952: khiêu chiến Dương Quá 17/11/2016

Chương 953: Quỷ Sát bị thua? 17/11/2016

Chương 954: hắn là ca ca 17/11/2016

Chương 955: Lão Công Ôm Một Cái 17/11/2016

Chương 956: Lĩnh Quân Nhân Vật 17/11/2016

Chương 957: Chà Đạp Thánh Tử 17/11/2016

Chương 958: Nhất Chiêu Thắng Bại 17/11/2016

Chương 959: bệnh cũ 17/11/2016

Chương 960: Sáo Ngọc Linh Khí 17/11/2016

Chương 961: Tử Tước Linh Ảnh 17/11/2016

Chương 962: Hắn Còn Chưa Có Chết 17/11/2016

Chương 963: chiến Lăng Thanh Tuyền 17/11/2016

Chương 964: Tôm Tép Nhãi Nhép 17/11/2016

Chương 965: Con Bà Nó Chứ 17/11/2016

Chương 966: Linh Xà Minh Trảo 17/11/2016

Chương 967: Minh Xà Thiên Diệt 17/11/2016

Chương 968: chuẩn bị át chủ bài 17/11/2016

Chương 969: Địa Cấp vũ kỹ 17/11/2016

Chương 970: lạt thủ tồi hoa 17/11/2016

Chương 971: thắng liên tiếp chín sân 17/11/2016

Chương 972: cuối cùng bài danh 17/11/2016

Chương 973: đột nhiên làm khó dễ 17/11/2016

Chương 974: Cường Hãn Xuất Hiện 17/11/2016

Chương 975: Khổng Lồ Số Lượng 17/11/2016

Chương 976: Cửu Biệt Tân Hôn 17/11/2016

Chương 977: Chọn Lựa Linh Khí 17/11/2016

Chương 978: Linh Tôn cường giả 17/11/2016

Chương 979: nhìn không thấu hắn 17/11/2016

Chương 980: Vũ vương gia nhập 17/11/2016

Chương 981: hoàng đan quyết định. 17/11/2016

Chương 982: chuẩn bị bế quan 17/11/2016

Chương 983: Hồn Anh Biến Hóa 17/11/2016

Chương 984: Nhị Trọng Vũ Vương. 17/11/2016

Chương 985: Đến Song Đao Môn. 17/11/2016

Chương 986: Huyết Mị Hiển Uy 17/11/2016

Chương 987: Song Đao Môn Diệt 17/11/2016

Chương 988: An Bài Hết Thảy 17/11/2016

Chương 989: Đột Nhiên Đột Kích 17/11/2016

Chương 990: Liên Chế Lưỡng Vương 17/11/2016

Chương 991: Hổ Viêm Thiên Vương 17/11/2016

Chương 992: Nhập Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 993: Lưu Lại An Bài 17/11/2016

Chương 994: Phó Chưởng Môn Vị 17/11/2016

Chương 995: Lần Nữa Lưỡng Vương 17/11/2016

Chương 996: Thiên Thư Bí Mật Lai Nguyên 17/11/2016

Chương 997: Trong Rừng Thiên Âm 17/11/2016

Chương 998: Có Chút Kỳ Quái 17/11/2016

Chương 999: Ngoài Dự Đoán Mọi Người 17/11/2016

Chương 1000: Lánh Đời Gia Tộc. 17/11/2016

Chương 1001: Địa Cấp Vũ Kỹ 17/11/2016

Chương 1002: Luyện Chế Linh Khí 17/11/2016

Chương 1003: Gọi Là Liệt Thiên 17/11/2016

Chương 1004: Tu Luyện Trảo ấn 17/11/2016

Chương 1005: Ngộ Hỏa Thuộc Tính 17/11/2016

Chương 1006: Luận Công Ban Thưởng 17/11/2016

Chương 1007: Bắt Đầu Phân Bảo 17/11/2016

Chương 1008: Triệt Để Rung Động 17/11/2016

Chương 1009: Tài Đại Khí Thô 17/11/2016

Chương 1010: Hoàng Gia Đã Đến 17/11/2016

Chương 1011: Thánh Linh Giáo Chủ 17/11/2016

Chương 1012: Hộ Sơn Đại Trận 17/11/2016

Chương 1013: Trong Hạo Dương Thành 17/11/2016

Chương 1014: Diệt Sát Triệu Gia 17/11/2016

Chương 1015: Trên Đường Đi Gặp Người Quen 17/11/2016

Chương 1016: Gọi Tiểu Long Nữ 17/11/2016

Chương 1017: Lão Hữu Tương Kiến 17/11/2016

Chương 1018: Từ Nam Nửa Lão 17/11/2016

Chương 1019: Lại Thu Một Đứa Con 17/11/2016

Chương 1020: Trương Thang Cứng Lưỡi 17/11/2016

Chương 1021: Trạm Cao Nước Tiểu Xa 17/11/2016

Chương 1022: Lần Nữa Một Trận Chiến 17/11/2016

Chương 1023: Vô Pháp Rung Chuyển 17/11/2016

Chương 1024: Dương Quá Gia Nhập 17/11/2016

Chương 1025: Tiểu Long Kinh Người 17/11/2016

Chương 1026: Tin Tức Cuối Cùng Đến 17/11/2016

Chương 1027: La Lan Cưỡng Ép. 17/11/2016

Chương 1028: Đứt Tay Đứt Chân 17/11/2016

Chương 1029: Bất Diệt Ra Oai 17/11/2016

Chương 1030: Thanh Long Chi Trảo 17/11/2016

Chương 1031: Mấy Người Vây Công 17/11/2016

Chương 1032: Vận Dụng Át Chủ Bài 17/11/2016

Chương 1033: Sát Khí Ngập Trời 17/11/2016

Chương 1034: Đại Hồn Anh Hiện 17/11/2016

Chương 1035: Lão Tông chủ hiện 17/11/2016

Chương 1036: Chờ Đợi Kết Quả 17/11/2016

Chương 1037: Triệu Gia Bảo Vật 17/11/2016

Chương 1038: Ba ngày sau đó 17/11/2016

Chương 1039 :Tử Không Thừa Nhận 17/11/2016

Chương 1040 :Linh Hồn Sưu Tác 17/11/2016

Chương 1041 :Bắc Cung gia tộc 17/11/2016

Chương 1042:Thuộc Tính Uy Áp 17/11/2016

Chương 1043 : Mộc Hoàng Khí 17/11/2016

Chương 1044 : Vô Song Rời Đi 17/11/2016

Chương 1045 : Tái Sấm Vũ Linh 17/11/2016

Chương 1046 : Tầng Bảy Lục Trọng 17/11/2016

Chương 1047 : Bên Gối Gió Nhẹ 17/11/2016

Chương 1048: Tuyết Phách linh dịch 17/11/2016

Chương 1049: Cò Kè Mặc Cả 17/11/2016

Chương 1050: Nhị Trọng Linh Vương 17/11/2016

Chương 1051: Đi Trước Đông Hải 17/11/2016

Chương 1052: Tử Vong Bão Táp 17/11/2016

Chương 1053: Dùng Thân Nhập Ma 17/11/2016

Chương 1054: Một Chỗ Hải Đảo 17/11/2016

Chương 1055: Tâm Đồng Hạ Độc 17/11/2016

Chương 1056: Thần Bí Hai Người 17/11/2016

Chương 1057:Chuẩn Phá Thất Giai 17/11/2016

Chương 1058:Thiết Tí Phỉ Suất 17/11/2016

Chương 1059 :Kinh Sợ Mà Đi 17/11/2016

Chương 1060: Đồng Tu Sổ Kỹ 17/11/2016

Chương 1061: Một Tên Cũng Không Để Lại 17/11/2016

Chương 1062: Trọng Thủy Kết Giới 17/11/2016

Chương 1063: Lưỡng Thú Chấn Nhiếp 17/11/2016

Chương 1064: Thất Cấp Khôi Lỗi 17/11/2016

Chương 1065: Đừng Quá Làm Càn 17/11/2016

Chương 1066: Đoan Mộc Gia tộc 17/11/2016

Chương 1067: Một Đường Đồng Hành 17/11/2016

Chương 1068: Tiến Thiên Long Hạp 17/11/2016

Chương 1069: Quỳ Long Như Hoa 17/11/2016

Chương 1070: Không Đủ Tư Cách 17/11/2016

Chương 1071: Ngươi Ngứa Da 17/11/2016

Chương 1072: Quỳ Long Bản Thể 17/11/2016

Chương 1073: Quát Lui Ngàn Thú 17/11/2016

Chương 1074: Thu Phục Quỳ Long 17/11/2016

Chương 1075: Đoan Mộc Khung Thiên 17/11/2016

Chương 1076: Tu Luyện Bí Pháp 17/11/2016

Chương 1077: Biến Thái Bí Pháp 17/11/2016

Chương 1078: Tương Yêu Nhi Hồi 17/11/2016

Chương 1079: Thải Gia Người Tới 17/11/2016

Chương 1080: Chó Má Thải Gia 17/11/2016

Chương 1081: Lập Tức Trở Mặt 17/11/2016

Chương 1082: Đoan Mộc Hồng Chí 17/11/2016

Chương 1083: Thông Kinh Tục Cốt 17/11/2016

Chương 1084 :Linh Hồn Sưu Tác 17/11/2016

Chương 1085: Không Tưởng Được 17/11/2016

Chương 1086: Binh Tới Tướng Đỡ 17/11/2016

Chương 1087: Âm Thầm Giao Phong 17/11/2016

Chương 1088: Sơ Giai Đỉnh Phong 17/11/2016

Chương 1089: Thi Triển Bí Pháp 17/11/2016

Chương 1090 : Hoa Lệ Nghịch Chuyển 17/11/2016

Chương 1091: Hoàn Sái Hoa Dạng 17/11/2016

Chương 1092 :Chân Tướng Rõ Ràng 17/11/2016

Chương 1093:Đoan Mộc Át Chủ Bài 17/11/2016

Chương 1094:Bị Cưỡng Ép 17/11/2016

Chương 1095:Xem Phía Sau Ngươi 17/11/2016

Chương 1096:Lưỡng Bại Câu Thương 17/11/2016

Chương 1097:Cuộng Ngạo CHà Đạp 17/11/2016

Chương 1098: Đột phá tam trọng 17/11/2016

Chương 1099:Kinh Mạch Trong Tiếp 17/11/2016

Chương 1100: Lấy Thân Báo Đáp 17/11/2016

Chương 1101: Tiểu Tổ Sư Gia 17/11/2016

Chương 1102: Lưu Lại Bảo Tàng 17/11/2016

Chương 1103: Nguy Cơ Tiến Đến 17/11/2016

Chương 1104: Bắc Cung Kình Thương 17/11/2016

Chương 1105: Tứ Trọng Linh Vương 17/11/2016

Chương 1106: Nửa Đường Đánh Tới 17/11/2016

Chương 1107: Một Phân Thành Hai 17/11/2016

Chương 1108: Trong Nguy Cơ 17/11/2016

Chương 1109: Hỉ Nộ Vô Thường 17/11/2016

Chương 1110: Uy Áp Đàn Thú 17/11/2016

Chương 1111: Linh Hoàng Áo Giáp 17/11/2016

Chương 1112: Đánh Chết Hắc Ám 17/11/2016

Chương 1113: Cuối Cùng Át Chủ Bài 17/11/2016

Chương 1114: Thần Khí Ra Oai 17/11/2016

Chương 1115: Đi Mà Quay Lại 17/11/2016

Chương 1116: Tiểu Long Nguy Cơ 17/11/2016

Chương 1117: Dương Quá Chi Tỷ 17/11/2016

Chương 1118: Hãm Sâu Cấm Chế 17/11/2016

Chương 1119: Đùa Giỡn Thục Nữ 17/11/2016

Chương 1120: Trực Tiếp Thôn Phệ 17/11/2016

Chương 1121: Lâm Vào Ảo Cảnh 17/11/2016

Chương 1122: Một Hồi ảo Cảnh 17/11/2016

Chương 1123: Bị Tục Tĩu 17/11/2016

Chương 1124: Thảm Bị Tra Tấn 17/11/2016

Chương 1125: Địa Các Chặn Giết 17/11/2016

Chương 1126: Lưu Nhất Thủ phát uy 17/11/2016

Chương 1127: Tìm Tìm Thuốc Giải 17/11/2016

Chương 1128: Như Thế Trả Thù 17/11/2016

Chương 1129: Trốn Thần Khí 17/11/2016

Chương 1130: Thôn Phệ Hồn Anh 17/11/2016

Chương 1131: Bài Trừ Nghiệp Chướng 17/11/2016

Chương 1132: Hồn Anh Tự Bạo 17/11/2016

Chương 1133: Siêu Cấp Cường Giả 17/11/2016

Chương 1134: Cường Giả Cuộc Chiến 17/11/2016

Chương 1135: Ngũ Đại Hoàng Tộc 17/11/2016

Chương 1136: Mộ Dung truyền ngôi 17/11/2016

Chương 1137: Chân Linh Thánh quả 17/11/2016

Chương 1138: Thiên Đảo Linh Trì 17/11/2016

Chương 1139: Tâm Đồng Ám Thủ 17/11/2016

Chương 1140: Có Người Đánh Lén 17/11/2016

Chương 1141: Phiền Toái Đến Thăm 17/11/2016

Chương 1142: Huyết Lục thăng cấp 17/11/2016

Chương 1143: Đột Phá Biến Dị 17/11/2016

Chương 1144: cưỡng đoạt Huyết Lục 17/11/2016

Chương 1145: cửu trọng Vũ vương 17/11/2016

Chương 1146: Thiên Thủ Quỷ Vương 17/11/2016

Chương 1147: Nhật Sát Các thượng 17/11/2016

Chương 1148: Đoạn Mạch Tuyệt Thể 17/11/2016

Chương 1149: Tiện Tay Mà Thôi 17/11/2016

Chương 1150: Địa Cấp Trung Giai 17/11/2016

Chương 1151: Xuân Sắc Kiều Diễm 17/11/2016

Chương 1152: Võ Các trưởng lão 17/11/2016

Chương 1153: Chín Miếng Thánh Quả 17/11/2016

Chương 1154: Thành Công Tiếp Nhận 17/11/2016

Chương 1155: Thanh Âm Già Nua 17/11/2016

Chương 1156: Lần Nữa Đột Phá 17/11/2016

Chương 1157: Khiêu Chiến Lưỡng Vương 17/11/2016

Chương 1158: Bành Trướng Chiến Ý 17/11/2016

Chương 1159: Tốc Độ Giao Phong 17/11/2016

Chương 1160: Khiếp Sợ Lưỡng Vương 17/11/2016

Chương 1161: Địa Cấp Liên Phát 17/11/2016

Chương 1162: Hành Hạ Tiêu Trưởng Lão 17/11/2016

Chương 1163: Tâm Đồng Gặp Nạn 17/11/2016

Chương 1164: Lên Hỏa Đảo 17/11/2016

Chương 1165: Gặp Vòng Vây 17/11/2016

Chương 1166: Thiên Linh Hồn Châm 17/11/2016

Chương 1167: Giao Cho Ta A 17/11/2016

Chương 1168: Điên Cuồng Trả Thù 17/11/2016

Chương 1169 :Tàn Sát Mười Hai Vương 17/11/2016

Chương 1170: Trêu Tức Lục Vương 17/11/2016

Chương 1171: Vô Hạn Hung Hăng Càn Quấy 17/11/2016

Chương 1172: Trấn Linh Diệt Hồn 17/11/2016

Chương 1173: Phản Khống Linh Khí 17/11/2016

Chương 1174: Lật Tay Nhưng Diệt 17/11/2016

Chương 1175: Thu Hồi Thánh Quả 17/11/2016

Chương 1176: Tiểu Thổ Địa Chủ 17/11/2016

Chương 1177: Mộ Dung Chi Biến 17/11/2016

Chương 1178: ba người cùng tấn 17/11/2016

Chương 1179: Tu Luyện Địa Trung 17/11/2016

Chương 1180: Toàn Thể Đột Phá 17/11/2016

Chương 1181:trong Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 1182: Vạn Đảo Nhai thượng 17/11/2016

Chương 1183: Thánh linh Thánh Võ 17/11/2016

Chương 1184: Trà Trộn Vào Trong Giáo 17/11/2016

Chương 1185: Kẻ Thù Bên Ngoài Đột Kích 17/11/2016

Chương 1186: Ám Minh Tam Quỷ 17/11/2016

Chương 1187: Ngũ Vương Một Kích 17/11/2016

Chương 1188: Đánh Chết Ngũ Vương 17/11/2016

Chương 1189: Tiến Vào Trong Đó 17/11/2016

Chương 1190: Bị Người Vạch Trần 17/11/2016

Chương 1191: Đại Trưởng Lão Hiện 17/11/2016

Chương 1192: Thánh linh Thiên tôn 17/11/2016

Chương 1193: Bái Kiến Giáo Chủ 17/11/2016

Chương 1194: Tứ Bộ thực lực 17/11/2016

Chương 1195: Chuẩn bị cứu viện 17/11/2016

Chương 1196: Tao ngộ mai phục 17/11/2016

Chương 1197: Trúng kế 17/11/2016

Chương 1198: thánh linh thực lực 17/11/2016

Chương 1199: Thử một chút thực lực 17/11/2016

Chương 1200: Động thủ kinh sợ 17/11/2016

Chương 1201: Đánh chết chấn nhiếp! 17/11/2016

Chương 1202: Tôn Giả đại chiến. 17/11/2016

Chương 1203: Đối kháng Võ Tôn 17/11/2016

Chương 1204: Giày xéo Võ Tôn. 17/11/2016

chương 1205: đánh chết võ tôn 17/11/2016

chương 1206: bắt giữ nhị tôn 17/11/2016

chương 1207: hiệu lệnh vạn thú 17/11/2016

chương 1208: bổn hoàng lúc này 17/11/2016

Chương 1209: Kinh người biến cố 17/11/2016

Chương 1210: Quy định phạm vi hoạt động 17/11/2016

Chương 1211: Lật tay diệt ma 17/11/2016

Chương 1212: Một cái giết một cái phóng thích 17/11/2016

Chương 1213: Thu hoạch không phải là nông cạn 17/11/2016

Chương 1214: Mở ra mật thất 17/11/2016

Chương 1215: Đông Hải động tĩnh 17/11/2016

Chương 1216: Vô song truyền thừa 17/11/2016

Chương 1217: Phân thân bí pháp 17/11/2016

Chương 1218: Nghênh đầu thống kích (đón đầu ra sức đánh) 17/11/2016

Chương 1219: Kình Thiên sơn mạch 17/11/2016

Chương 1220: Khốn vào trong trận 17/11/2016

Chương 1221: So sánh Khôi Lỗi 17/11/2016

Chương 1222: Kinh khủng kinh sợ 17/11/2016

Chương 1223: Tàn sát Vương cấp 17/11/2016

Chương 1224: Võ Tôn ngã xuống 17/11/2016

Chương 1225: Trong trận tàn hồn 17/11/2016

Chương 1226: Cắn nuốt sát khí 17/11/2016

Chương 1227: Thiên đảo động tĩnh 17/11/2016

Chương 1228: Xuất phát Thiên đảo 17/11/2016

Chương 1229: Chuẩn bị tấn chức 17/11/2016

Chương 1230: Bát trọng Linh Vương 17/11/2016

Chương 1231: Bát trọng Võ Vương 17/11/2016

Chương 1232: Suy đoán bảo vật 17/11/2016

Chương 1233: Chạy tới Thiên đảo 17/11/2016

Chương 1234: Tuyết Sư kinh sợ 17/11/2016

Chương 1235: Núi lửa bạo 17/11/2016

Chương 1236: Oan gia ngõ hẹp 17/11/2016

Chương 1237: Đối đầu tề tụ 17/11/2016

Chương 1238: Tới kết minh 17/11/2016

Chương 1239: Cửa vào mở ra 17/11/2016

Chương 1240: Cổ xưa sơn mạch 17/11/2016

Chương 1241: Huyền Minh tôn giả 17/11/2016

Chương 1242: Người quen tại bên trong 17/11/2016

Chương 1243: Thì ra là một nhà 17/11/2016

Chương 1244: Lẫn kèm hai bên 17/11/2016

Chương 1245: Nghênh ngang rời đi 17/11/2016

Chương 1246: Hộ môn tôn sứ 17/11/2016

Chương 1247: Viễn cổ bản đồ 17/11/2016

Chương 1248: Viễn cổ yêu thú 17/11/2016

Chương 1249: Hắc Vũ xuất thủ 17/11/2016

Chương 1250: Hai con Ấu Long 17/11/2016

Chương 1251: Thu phục 17/11/2016

Chương 1252: Ăn vào linh quả 17/11/2016

Chương 1253: đại âm Hi Thanh 17/11/2016

Chương 1254: mở ra cấm chế 17/11/2016

Chương 1255: năng lượng chỗ tốt 17/11/2016

Chương 1256: Thiên Thủ Quỷ Tôn 17/11/2016

Chương 1257: Lại phát tài 17/11/2016

Chương 1258: cứu trợ Thánh Linh 17/11/2016

Chương 1259: Lưỡng Long hiển uy . 17/11/2016

Chương 1260:Thực lực của Lục Tâm Đồng 17/11/2016

Chương 1261: Thánh Linh lão tổ 17/11/2016

Chương 1262: Đuổi tới cấm địa 17/11/2016

Chương 1263:Hung hăng càn quấy 17/11/2016

Chương 1264: Rung động 17/11/2016

Chương 1265: Cưỡng đoạt chiếc nhẫn 17/11/2016

Chương 1266: Tiến vào hạp cốc 17/11/2016

Chương 1267: thú cốt Khôi Lỗi 17/11/2016

Chương 1268: Đạt được chỗ tốt 17/11/2016

Chương 1269: Linh hồn áp chế 17/11/2016

Chương 1270: Viễn Cổ Long mãng 17/11/2016

Chương 1271: Lôi Điện không gian 17/11/2016

Chương 1272: Giết chóc chấn nhiếp (thượng) 17/11/2016

Chương 1273: giết chóc chấn nhiếp (Hạ) 17/11/2016

Chương 1274: Tuyết Vi lấy lòng 17/11/2016

Chương 1275: Linh Mãng lại hiện ra 17/11/2016

Chương 1276: bốn tôn liên thủ 17/11/2016

Chương 1277: Đẩy lui bốn tôn 17/11/2016

Chương 1278: Cướp đoạt chỗ tốt 17/11/2016

Chương 1279: Không gian ở trong 17/11/2016

Chương 1280: Gian Trá vô sỉ 17/11/2016

Chương 1281: Bôn lôi Thiên Hổ 17/11/2016

Chương 1282: Bát Giai thú hồn 17/11/2016

Chương 1283: Chúng Tôn liên thủ 17/11/2016

Chương 1284: Thú hồn chi biến (thượng ) 17/11/2016

Chương 1285: thú hồn chi biến (Hạ) 17/11/2016

Chương 1286: nhận lấy thú hồn 17/11/2016

Chương 1287: không gian kết giới 17/11/2016

Chương 1288: kịch chiến Tôn Giả 17/11/2016

Chương 1289: hồn anh thú hồn 17/11/2016

Chương 1290: toàn bộ thực lực ( thượng ) 17/11/2016

Chương 1291: toàn bộ thực lực (hạ ) 17/11/2016

Chương 1292: Vũ Dực Tấn Thần (thượng ) 17/11/2016

Chương 1293: Vũ Dực Tấn Thần ( Hạ) 17/11/2016

Chương 1294: Kim Đao chi uy 17/11/2016

Chương 1295: Vũ Dực uy năng 17/11/2016

Chương 1296: Viễn Cổ tàn hồn 17/11/2016

Chương 1297: Đế giả chi nguyên 17/11/2016

Chương 1298: Chủ trên trận 17/11/2016

Chương 1299: Cấm chế tiêu nhạt 17/11/2016

Chương 1300: Linh Hồn Phong bạo 17/11/2016

Chương 1301 : Tranh đoạt Linh Khí 17/11/2016

Chương 1302: Khiêu khích nhiều người tức giận 17/11/2016

Chương 1303 : Ân oán cá nhân 17/11/2016

Chương 1304: Bố trí đại trận 17/11/2016

Chương 1305 :Kim Cương chi uy . 17/11/2016

Chương 1306 :Lục Thiếu Du nộ 17/11/2016

Chương 1307:Đại khai sát giới 17/11/2016

Chương 1308 : Đồ sát Tôn Cấp 17/11/2016

Chương 1309: Hắc Vũ ra tay 17/11/2016

Chương 1310: linh hồn phân thân 17/11/2016

Chương 1311:Hắc Vũ bản thể 17/11/2016

Chương 1312: Thần bí người đến 17/11/2016

Chương 1313: Nguyên lai là nàng 17/11/2016

Chương 1314: Được lễ gặp mặt 17/11/2016

Chương 1315: Ngươi làm ta sợ sao 17/11/2016

Chương 1316: Vô liêm sỉ chửi, mắng ngươi 17/11/2016

Chương 1317: Nhất chiêu 17/11/2016

Chương 1318: Linh Dương Diệt Không 17/11/2016

Chương 1319: chà đạp Cửu trưởng lão 17/11/2016

Chương 1320 Đế giả chi thân 17/11/2016

Chương 1321: Phân bảo 17/11/2016

Chương 1322: Ly khai 17/11/2016

Chương 1323: Thần Hoàng chi khí 17/11/2016

Chương 1324: ta muốn ăn ngươi 17/11/2016

Chương 1325: Thuần Khiết 17/11/2016

Chương 1326: Kinh người cất chứa 17/11/2016

Chương 1327: Phá sản đồ chơi 17/11/2016

Chương 1328: Long Linh gia nhập 17/11/2016

Chương 1329: Ly khai Đông Hải 17/11/2016

Chương 1330: Ma vân mật địa 17/11/2016

Chương 1331: Nơi nguy hiểm 17/11/2016

Chương 1332: Thượng Cổ không gian 17/11/2016

Chương 1333: Thiên quả Trùng Động 17/11/2016

Chương 1334: Xích Viêm Kim Nghê 17/11/2016

Chương 1335: kịch chiến Kim Nghê 17/11/2016

Chương 1336: Thu phục Xích Viêm 17/11/2016

Chương 1337: Nguyên lai là này 17/11/2016

Chương 1338: Trong Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 1339: Về Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 1340 : Mật thất gặp lại 17/11/2016

Chương 1341: Lẽ ra xử tử 17/11/2016

Chương 1342: Một lần bất trung 17/11/2016

Chương 1343: Bắt đầu An bài 17/11/2016

Chương 1344: Linh Vũ Chiến Vương 17/11/2016

Chương 1345: Âm Dương Long Hổ 17/11/2016

Chương 1346: Địa tâm linh ngọc 17/11/2016

Chương 1347: Đại điện phân khí 17/11/2016

Chương 1348: Tiếp nhận truyền thừa 17/11/2016

Chương 1349: Đế cấp uy áp 17/11/2016

Chương 1350 : Bắt đầu dung hợp 17/11/2016

Chương 1351: Cửu trọng linh Vương 17/11/2016

Chương 1352: Đỉnh phong lột xác 17/11/2016

Chương 1353: Thiên Linh Hồn Nhãn 17/11/2016

Chương 1354: Cấm chế lối ra 17/11/2016

Chương 1355: Tam môn nổi giận 17/11/2016

Chương 1356: Tìm kiếm tương trợ 17/11/2016

Chương 1357: Đối với ta phụ trách 17/11/2016

Chương 1358: Lĩnh ngộ thời gian 17/11/2016

Chương 1359: Về đánh chó 17/11/2016

Chương 1360 : Tuyết Sư đột phá 17/11/2016

Chương 1361: Tập thể Phi Linh Môn Xuất Quan 17/11/2016

Chương 1362: Luyện hóa máu huyết 17/11/2016

Chương 1363: Tinh thuần máu huyết 17/11/2016

Chương 1364: Hổ hình chi thân thể 17/11/2016

Chương 1365: Khôi Lỗi luyện chế 17/11/2016

Chương 1366: là Long là Trùng 17/11/2016

Chương 1367: theo gia a 17/11/2016

Chương 1368: Chịu khiếp sợ 17/11/2016

Chương 1369: Thương nghị an bài 17/11/2016

chương 1370 : Phong Vân Động 17/11/2016

Chương 1371: Phụ tử trao đổi 17/11/2016

Chương 1372: trao đổi linh ngọc 17/11/2016

Chương 1373: Thần khí trao đổi 17/11/2016

Chương 1374: Cho sư linh quả 17/11/2016

Chương 1375: Đại hung chi tượng 17/11/2016

Chương 1376: Hào khí căng cứng 17/11/2016

Chương 1377:Chiến 17/11/2016

Chương 1378: So lực phòng ngự 17/11/2016

Chương 1379: Thúc dục hổ biến 17/11/2016

Chương 1380 : Biệt khuất 17/11/2016

Chương 1381: Lục Thiếu Du bại 17/11/2016

Chương 1382: Cha vợ tính toán 17/11/2016

Chương 1383: Thời gian tiểu thành 17/11/2016

Chương 1384: xuất phát Thiên Môn 17/11/2016

Chương 1385: Tu Luyện Long Ảnh Tý 17/11/2016

Chương 1386: Long Huyết rèn thể 17/11/2016

Chương 1387: Thiên Môn Cốc Nội 17/11/2016

Chương 1388: Đại chiến tiến đến 17/11/2016

Chương 1389: Tiểu Long thăng cấp bát giai 17/11/2016

Chương 1390 : Viện quân đuổi tới 17/11/2016

Chương 1391: Thiên Phong tôn giả 17/11/2016

Chương 1392: năm đó Tam Cường 17/11/2016

Chương 1393: Đối mặt bầy tôn 17/11/2016

Chương 1394: rung động chúng cường 17/11/2016

Chương 1395: Huyết Mị rung động 17/11/2016

Chương 1396: lấy một địch ba 17/11/2016

Chương 1397: Không biết xấu hổ 17/11/2016

Chương 1398: Một chiêu bắt giữ 17/11/2016

Chương 1399: Thi triển tuyệt chiêu 17/11/2016

Chương 1400: Cuồng Vọng Bá Đạo 17/11/2016

Chương 1401: Viện quân đuổi tới 17/11/2016

Chương 1402: Trận pháp vây công 17/11/2016

Chương 1403: Trận pháp đại chiến 17/11/2016

Chương 1404: Khủng bố chém giết 17/11/2016

Chương 1405: Gia nhập vòng chiến 17/11/2016

Chương 1406: đánh chết Tôn Cấp 17/11/2016

Chương 1407: Chuẩn bị thủ đoạn 17/11/2016

Chương 1408: Toàn lực giảo sát 17/11/2016

Chương 1409: Đại khai sát giới 17/11/2016

Chương 1410: Tận Cùng Giết Chóc 17/11/2016

Chương 1411: Sát Thần 17/11/2016

Chương 1412: Giác Linh - Phong Vũ Tôn Giả 17/11/2016

Chương 1413: Mang Linh Tôn Giả 17/11/2016

Chương 1414: Vân Dương Tông cường giả 17/11/2016

Chương 1415: Thiên Dương Tôn Giả 17/11/2016

Chương 1416: Thiên Hỏa Lang Ảnh 17/11/2016

Chương 1417: Tinh thần bồi thường. 17/11/2016

Chương 1418:Người đến thần bí 17/11/2016

Chương 1419: Bốn vị tôn tổ 17/11/2016

Chương 1420: Tam môn thỏa hiệp 17/11/2016

Chương 1421: Quét sạch chiến trường 17/11/2016

Chương 1422 : Nghỉ ngơi tiểu thành 17/11/2016

Chương 1423 : Lại được tặng bảo 17/11/2016

Chương 1424 : Hồi Phi Linh môn 17/11/2016

Chương 1425 huynh đệ tương kiến 17/11/2016

Chương 1426 Bắt đầu phân phối 17/11/2016

Chương 1427: Phân cách địa bàn 17/11/2016

Chương 1428: Địa bàn đánh cờ 17/11/2016

Chương 1429: Một đời bá kiêu 17/11/2016

Chương 1430: Tam nữ tương đối 17/11/2016

Chương 1431: Cha vợ lại dịch 17/11/2016

Chương 1432 Hỉ hoan chủ động 17/11/2016

Chương 1433: Đế giả cấm chế 17/11/2016

Chương 1434:Siêu đại linh ngọc 17/11/2016

Chương 1435: Bố trí cấm chế 17/11/2016

Chương 1436: Mang theo mỹ nữ đồng du 17/11/2016

Chương 1437 : Tôn cấp gia nhập 17/11/2016

Chương 1438: Chia cắt bồi thường 17/11/2016

Chương 1439: Chúng cường rời đi 17/11/2016

Chương 1440: Bắt đầu luyện chế. 17/11/2016

Chương 1441 : Linh Vũ khiếp sợ 17/11/2016

Chương 1442 : Bắt đầu dung đan 17/11/2016

Chương 1443: Hành động kinh người 17/11/2016

Chương 1444: Chuẩn bị bế quan 17/11/2016

Chương 1445: Chưởng môn chân ngôn 17/11/2016

Chương 1446 : Ám Ảnh mật bào 17/11/2016

Chương 1447 :Ngoài ý muốn 17/11/2016

Chương 1448 : Đông Hải gợn sóng 17/11/2016

Chương 1449 : Thanh Long người tới 17/11/2016

Chương 1450: Thanh Long uy áp 17/11/2016

Chương 1451 : Ra Long Ảnh Tí 17/11/2016

Chương 1452 : Linh Hoàng áp chế 17/11/2016

Chương 1453: Song Long Xuất Hải 17/11/2016

Chương 1454 Thiếu Du :Hành hạ Long (thượng ) 17/11/2016

Chương 1455: Thiếu Du hành hạ Long (hạ) 17/11/2016

Chương 1456 : Đại gia mày 17/11/2016

Chương 1457 : Cuồng bạo ngược Long 17/11/2016

Chương 1458 : Thánh Tôn phát uy 17/11/2016

Chương 1459: Nhị công chúa hiện 17/11/2016

Chương 1460: Ai có tự tin 17/11/2016

Chương 1461: Ngọc Sàng lai lịch 17/11/2016

Chương 1462 : Thiên Thư lĩnh ngộ 17/11/2016

Chương 1463: Như Hoa chân dung 17/11/2016

Chương 1464 : Khờ kính thiếu niên 17/11/2016

Chương 1465 : Vẫn là thất bại 17/11/2016

Chương 1466 : Chúng cường tranh giành đồ 17/11/2016

Chương 1467 : Quật cường thiếu niên 17/11/2016

Chương 1468 : Đại trí giả ngu 17/11/2016

Chương 1469 : Chiến đấu thiên phú 17/11/2016

Chương 1470: Thu được một đồ 17/11/2016

Chương 1471: Chưởng môn đệ tử 17/11/2016

Chương 1472 : Lần nữa đọ sức 17/11/2016

Chương 1473: Chế Kiến Vũ kỹ 17/11/2016

Chương 1474: Nhị trọng Vũ Tôn 17/11/2016

Chương 1475 : Trời sinh thể chất 17/11/2016

Chương 1476 : Thể hồ quán đính 17/11/2016

Chương 1477 : Đại địch đột kích 17/11/2016

Chương 1478 Tam đại pháp tôn 17/11/2016

Chương 1479 : Bạch Phát lão giả̀ 17/11/2016

Chương 1480: Căng thẳng 17/11/2016

Chương 1481 : Tẩu hỏa nhập ma 17/11/2016

Chương 1482: Tâm Đồng bị thương 17/11/2016

Chương 1483: Lưỡng cường đối chiến 17/11/2016

Chương 1484 : Thánh thủ hiện 17/11/2016

Chương 1485 : Trong trận thôn phệ 17/11/2016

Chương 1486 : Điên cuồng thôn phệ 17/11/2016

Chương 1487 : Đột phá tôn cấp 17/11/2016

Chương 1488: Bắt đầu tàn sát 17/11/2016

Chương 1489 : Thần vũ diệt không 17/11/2016

Chương 1490: Giao cho ta đến 17/11/2016

Chương 1491: Trực tiếp miểu sát 17/11/2016

Chương 1492 :Song cường quyết đấu 17/11/2016

Chương 1493: Dung hợp ba bí quyết 17/11/2016

Chương 1494 : Át chủ bài chống lại 17/11/2016

Chương 1495: Nam Thúc ra 17/11/2016

Chương 1496 : Thiên Linh đan tôn 17/11/2016

Chương 1497: Lập tức đánh chết 17/11/2016

Chương 1498 : Linh Vũ Đại Đế 17/11/2016

Chương 1499 :Sư phụ tha mạng 17/11/2016

Chương 1500: Kỳ quái cực kỳ 17/11/2016

Chương 1501: Thành tựu nửa ma 17/11/2016

Chương 1502: Kính Hoa Thủy Nguyệt 17/11/2016

Chương 1503: Nam Anh hạ lạc 17/11/2016

Chương 1504 :Võ đan khô nứt 17/11/2016

Chương 1505 : Tiên Thiên Âm Dương 17/11/2016

Chương 1506 : Nhiếp Phong quý thử 17/11/2016

Chương 1507 : Nửa năm mà qua 17/11/2016

Chương 1508 : Bắt đầu khôi phục 17/11/2016

Chương 1509: Trùng kiến Lục gia 17/11/2016

Chương 1510: Thạch thất chi nhân 17/11/2016

Chương 1511: Hai đại đội hình 17/11/2016

Chương 1512: Đến Phi Linh môn 17/11/2016

Chương 1513: Phía sau núi động tĩnh 17/11/2016

Chương 1514: Đột phá thanh tỉnh 17/11/2016

Chương 1515: Thượng cổ kỷ nguyên 17/11/2016

Chương 1516: Tam hoa tụ đỉnh 17/11/2016

Chương 1517: Trả lại ngươi hai năm 17/11/2016

Chương 1518: Chấn Thiên Kim Cương 17/11/2016

Chương 1519: Trộm yêu linh đan 17/11/2016

Chương 1520:Mọi người hóa đá 17/11/2016

Chương 1521: Gọi là Kinh Vân 17/11/2016

Chương 1522: Ngày thứ ba (1) 17/11/2016

Chương 1523: Ngày thứ ba(2) 17/11/2016

Chương 1524: Vô Song xuất quan 17/11/2016

Chương 1525: Thần nữ vị 17/11/2016

Chương 1526: Linh Vũ dung hợp 17/11/2016

Chương 1527: Thương nghị huyết khế 17/11/2016

Chương 1528: Kỳ dị song lão 17/11/2016

Chương 1529: Tiền bối chỉ giáo 17/11/2016

Chương 1530: Tạ Thiên Tạ Địa 17/11/2016

Chương 1531: Thập đại đệ tử 17/11/2016

Chương 1532: Lam Linh cân nhắc 17/11/2016

Chương 1533: Át chủ bài đã thành 17/11/2016

Chương 1534: Thái Thượng cung phụng 17/11/2016

Chương 1535: Nhiếp Phong theo gió mà đến 17/11/2016

Chương 1536: Tĩnh Ngọc thực lực 17/11/2016

Chương 1537: Thập đại đệ tử 17/11/2016

Chương 1538: Nhiếp Phong xuất chiến 17/11/2016

Chương 1539: Nhiếp Phong lưu thủ 17/11/2016

Chương 1540: Một chiêu đánh bại 17/11/2016

Chương 1541 : Bố trí đại trận 17/11/2016

Chương 1542 : Hư không Bí Cảnh 17/11/2016

Chương 1543: Chúng cường đến 17/11/2016

Chương 1544 : Đề cử Minh chủ 17/11/2016

Chương 1545 : Hoàng Đế Đạo Minh chủ 17/11/2016

Chương 1546 : Mọi người tiền đặt cược 17/11/2016

Chương 1547: Cho ta trói lại 17/11/2016

Chương 1548 : "Con vịt" lên khung 17/11/2016

Chương 1549 : Sẽ thành thân thuộc 17/11/2016

Chương 1550 : Tiến về trước xem lễ 17/11/2016

Chương 1551: Kình Thiên trên đỉnh 17/11/2016

Chương 1552: Riêng phần mình đánh cờ 17/11/2016

Chương 1553: Ngươi có dám hay không 17/11/2016

Chương 1554: Chuyện đám hỏi 17/11/2016

Chương 1555: Một mình đảm đương một phía 17/11/2016

Chương 1556: Mọi người gặp 17/11/2016

Chương 1557: Quảng trường xem lễ 17/11/2016

Chương 1558: Nổi lên biến cố 17/11/2016

Chương 1559: Lão cẩu có dám ? 17/11/2016

Chương 1560: Nhìn xem ai chết 17/11/2016

Chương 1561: Phiền toái lớn rồi 17/11/2016

Chương 1562 : Đánh chết Vũ Quyết 17/11/2016

Chương 1563: Nhược Lan thực lực. 17/11/2016

Chương 1564 : Ta tâm làm kiếm 17/11/2016

Chương 1565 : Trong chiến đấu lĩnh ngộ 17/11/2016

Chương 1566: Hai cái yêu nghiệt 17/11/2016

Chương 1567 : Thao Ưng Lão tổ 17/11/2016

Chương 1568 : Lĩnh ngộ bình cảnh 17/11/2016

Chương 1569 : Hướng Tổ Yêu Lâm 17/11/2016

Chương 1570: Không gian chỗ tốt 17/11/2016

Chương 1571: Ngoài ý muốn đoạt được 17/11/2016

Chương 1572: Linh hồn tăng vọt 17/11/2016

Chương 1573: Tao ngộ công kích 17/11/2016

Chương 1574: Bạch Linh gặp nạn 17/11/2016

Chương 1575: Chư vị chạy mau 17/11/2016

Chương 1576: Thải Vân Yêu Tước 17/11/2016

Chương 1577: Hỏa Vũ ngốc ưng 17/11/2016

Chương 1578: Cái này gà mẹ 17/11/2016

Chương 1579: Thú hồn ấn ký 17/11/2016

Chương 1580 : Phiền toái tìm đến 17/11/2016

Chương 1581: Phía trước yếu nhân 17/11/2016

Chương 1582 : Nghiệt súc muốn chết 17/11/2016

Chương 1583: Một chiêu đánh chết 17/11/2016

Chương 1584 : Vũ kỹ uy lực 17/11/2016

Chương 1585: Yêu Tước mộ địa 17/11/2016

Chương 1586: Tàn hồn công kích 17/11/2016

Chương 1587: Âm Sát Khí khí 17/11/2016

Chương 1588: Đại hồn anh tăng 17/11/2016

Chương 1589: Trăm yêu đại hội 17/11/2016

Chương 1590: Bách tộc chi Vương 17/11/2016

Chương 1591: Đến bách thú lâm 17/11/2016

Chương 1592: Âm thầm nguy cơ. 17/11/2016

Chương 1593: Ngươi nhất định phải chết 17/11/2016

Chương 1594: Đánh chết sáu linh 17/11/2016

Chương 1595: Tam tộc đối kháng 17/11/2016

Chương 1596: Yêu Hoàng tức giận 17/11/2016

Chương 1597: Tuân Yêu Hoàng làm cho 17/11/2016

Chương 1598: Hồn anh thực lực 17/11/2016

Chương 1599: Thôn Phệ Linh tôn 17/11/2016

Chương 1600: Chia cắt linh dịch 17/11/2016

Chương 1601: Bế quan chuyên luyện 17/11/2016

Chương 1602: Liền đột phá hai trọng 17/11/2016

Chương 1603: Do dự khó định 17/11/2016

Chương 1604: Nhân họa đắc phúc 17/11/2016

Chương 1605 : Thời không lao ngục 17/11/2016

Chương 1606 : Gặp lại phiền toái 17/11/2016

Chương 1607 : Huyết Dực yêu Bức 17/11/2016

Chương 1608 : Yêu Thành phiền toái 17/11/2016

Chương 1609 : Bạch Linh tin tức 17/11/2016

Chương 1610 : Huyết Phong trưởng Lão 17/11/2016

Chương 1611: Dốc sức liều mạng một lần 17/11/2016

Chương 1612 : Kịch chiến Huyết Phong 17/11/2016

Chương 1613 : Liên thủ Tiểu Long 17/11/2016

Chương 1614 : Bát giai yêu đan . 17/11/2016

Chương 1615 : Bạch Linh hạ lạc. 17/11/2016

Chương 1616 : Là hắn đã đến 17/11/2016

Chương 1617: Giao cho ta a 17/11/2016

Chương 1618: Thân phận vạch trần . 17/11/2016

Chương 1619: Đến điểm kích thích 17/11/2016

Chương 1620: Tức thổ huyết 17/11/2016

Chương 1621: Đào thoát chi lộ 17/11/2016

Chương 1622 : Thần bí người đến 17/11/2016

Chương 1623: Lần nữa đuổi theo 17/11/2016

Chương 1624 : Mạo hiểm thử một lần 17/11/2016

Chương 1625 : Thần khí tác chiến 17/11/2016

Chương 1626 : Yêu huyết bí pháp 17/11/2016

Chương 1627 : Đồng quy vu tận 17/11/2016

Chương 1628: Trong Luân Hồi Cốc 17/11/2016

Chương 1629 : Tiến về trước trong tộc 17/11/2016

Chương 1630 : Già nua nữ tử 17/11/2016

Chương 1631 : Điều kiện trao đổi 17/11/2016

Chương 1632: Hồng La tộc trưởng 17/11/2016

Chương 1633 :Không đủ tư cách 17/11/2016

Chương 1634 : Nghẹn họng trân trối 17/11/2016

Chương 1635 : Cực lớn phi hổ 17/11/2016

Chương 1636 : Trọng thương Thanh Ly 17/11/2016

Chương 1637: Chà đạp Thanh Ly 17/11/2016

Chương 1638: Yêu hồ lão tổ 17/11/2016

Chương 1639 : Tử Hiên lão tổ 17/11/2016

Chương 1640: Cho ngươi chỗ tốt 17/11/2016

Chương 1641: Năng lượng chỗ tốt 17/11/2016

Chương 1642 : Thần Bí Không Gian 17/11/2016

Chương 1643 : Năng lượng dị thú 17/11/2016

Chương 1644 : Nhân loại cường giả 17/11/2016

Chương 1645: Đột phá tứ trọng 17/11/2016

Chương 1646 : Tiến về trước Huyền Vũ 17/11/2016

Chương 1647 : Huyền Vũ bản thể 17/11/2016

Chương 1648 : Đánh đập tàn nhẫn 17/11/2016

Chương 1649 : Theo như tộc đem làm tru 17/11/2016

Chương 1650 : Đại náo Huyền Vũ ( 1 ) 17/11/2016

Chương 1651 : Đại náo Huyền Vũ ( 2 ) 17/11/2016

Chương 1652 : Đại náo Huyền Vũ ( 3 ) 17/11/2016

Chương 1653 : Một nam một nữ 17/11/2016

Chương 1654 : Huyền Kình Huyền Doanh 17/11/2016

Chương 1655 Huyền Vũ băng không 17/11/2016

Chương 1656 : Khủng bố đối oanh 17/11/2016

Chương 1657 : Thiên phú công kích 17/11/2016

Chương 1658 : Nghênh ngang rời đi 17/11/2016

Chương 1659 : Xâm nhập mật địa 17/11/2016

Chương 1660 :Trong Huyền Vũ điện 17/11/2016

Chương 1661 : Huyền Vũ tộc trưởng 17/11/2016

Chương 1662 : Tứ tộc đại hội 17/11/2016

Chương 1663 : Huyết Độc gia tốc 17/11/2016

Chương 1664 : Ngũ Hành tương khắc 17/11/2016

Chương 1665 : Huyết Độc phiền toái 17/11/2016

Chương 1666 : Dời độc chi pháp 17/11/2016

Chương 1667 : Kim Đao phản ứng 17/11/2016

Chương 1668 : Lại gây tai hoạ rồi 17/11/2016

Chương 1669 : Rốt cục thành công 17/11/2016

Chương 1670: Lao ra mật địa ( thượng ) 17/11/2016

Chương 1671 : Lao ra bí địa ( hạ ) 17/11/2016

Chương 1672 : Đoạn tuyệt quan hệ 17/11/2016

Chương 1673 : Ai dám đi lên 17/11/2016

Chương 1674 : Linh Vũ ra tay 17/11/2016

Chương 1675 : Uy năng tăng lên 17/11/2016

Chương 1676 : Đặt chân mà đứng 17/11/2016

Chương 1677 : Không tưởng được 17/11/2016

Chương 1678 : Đại trưởng lão ra 17/11/2016

Chương 1679: Ta hộ định rồi 17/11/2016

Chương 1680 : Cùng một chỗ giam giữ 17/11/2016

Chương 1681: Ai dám động đến hắn 17/11/2016

Chương 1682 : Phụ tử tương kiến 17/11/2016

Chương 1683 : Gấp 10 lần hoàn lại 17/11/2016

Chương 1684 : tiểu Long bộc phát 17/11/2016

Chương 1685 : Chính thức Yêu Hoàng 17/11/2016

Chương 1686 : Triệt để rung động 17/11/2016

Chương 1687: Sơn động nghỉ ngơi 17/11/2016

Chương 1688 : Tất cả đại hoàng tộc 17/11/2016

Chương 1689 : Nhân thú đại chiến 17/11/2016

Chương 1690 : Rộng kiếm Kim Huyền 17/11/2016

Chương 1691 : Bất bại kiếm đế 17/11/2016

Chương 1692 : Áo đỏ nữ hài 17/11/2016

Chương 1693 : Ngộ Linh tôn giả 17/11/2016

Chương 1694 : Hai nữ đánh nhau 17/11/2016

Chương 1695 : Tiểu Long ra tay 17/11/2016

Chương 1696 : Ta đi Đồ Long 17/11/2016

Chương 1697 : Một chỉ Chim Lửa 17/11/2016

Chương 1698 : Thanh Long hoàng tộc 17/11/2016

Chương 1699 : Uy hiếp ta sao 17/11/2016

Chương 1700: Long Ngộ tộc trưởng 17/11/2016

Chương 1701 : Một trận chiến quyết định 17/11/2016

Chương 1702: Đối Chiến Lưỡng Long 17/11/2016

Chương 1703: Chà Đạp Song Long 17/11/2016

Chương 1704: Hai Cái Điều Kiện 17/11/2016

Chương 1705: Tam Kiện Bảo Vật 17/11/2016

Chương 1706: Đối Chiến Long 軘 17/11/2016

Chương 1707: Cường Hãn Thắng Lợi. 17/11/2016

Chương 1708: Mẫu Tử Gặp Lại 17/11/2016

Chương 1709: Tam Gian Nhà Xí 17/11/2016

Chương 1710: Tìm Ra Hai Kiện 17/11/2016

Chương 1711: Thị Lực Bất Hảo 17/11/2016

Chương 1712: Thần Nhu Công Chúa 17/11/2016

Chương 1713: Thiên Độc Hồn Anh 17/11/2016

Chương 1714: Thanh Long Phong Thượng 17/11/2016

Chương 1715: Long Đính Trên 17/11/2016

Chương 1716: Điên Cuồng Tưởng Pháp (Tưởng Pháp ở đây ta dịch thành Ý Muốn) 17/11/2016

Chương 1717: Dương Quá Đến 17/11/2016

Chương 1718: Dương Quá Thực Lực 17/11/2016

Chương 1719: Dương Quá Thực Lực 2 17/11/2016

Chương 1720: Rung Trời Xuất Thủ 17/11/2016

Chương 1721: Cùng Ta Đánh Một Trận 17/11/2016

Chương 1722: Kim Huyền Xuất Thủ 17/11/2016

Chương 1723: Có Tiến Bộ 17/11/2016

Chương 1724: Thiên Địa Dị Tượng 17/11/2016

Chương 1725: Tập Tễnh Xuất Hiện 17/11/2016

Chương 1726: như thế yêu nghiệt 17/11/2016

Chương 1727: ai dám một trận chiến 17/11/2016

Chương 1728: đại thành ngày" 17/11/2016

Chương 1729: Dương Quá sự tình 17/11/2016

Chương 1730: duy nhất cơ hội 17/11/2016

Chương 1731: bối phận rối loạn 1 17/11/2016

Chương 1732: bối phận rối loạn 2 17/11/2016

Chương 1733: huynh muội thu bảo 17/11/2016

Chương 1734: Thần Tử thần nữ 17/11/2016

Chương 1735: trở lại sơn môn 17/11/2016

Chương 1736: trêu hoa ghẹo nguyệt 17/11/2016

Chương 1737: quả thực hành hạ 17/11/2016

Chương 1738: Phi Linh cường giả 17/11/2016

Chương 1739: trở lại Lục gia 17/11/2016

Chương 1740: Dương gia tỷ muội 17/11/2016

Chương 1741: bố trí cấm chế 17/11/2016

Chương 1742: Man Hoang bình nguyên 17/11/2016

Chương 1743: đến thần Hoàng thành 17/11/2016

Chương 1744: không tiếp tư cách 17/11/2016

Chương 1745: chó má trận pháp 17/11/2016

Chương 1746: ai dám động đến hắn 17/11/2016

Chương 1747: Lục gia khí thế 17/11/2016

Chương 1748: Nam Thúc phát uy 17/11/2016

Chương 1749: Nam Thúc thân phận 17/11/2016

Chương 1750: Nam Thúc thân phận 2 17/11/2016

Chương 1751: nhân tài kiệt xuất hội tụ 17/11/2016

Chương 1752: Nam Thúc che giấu 17/11/2016

Chương 1753: gia tộc Hiên Viên 17/11/2016

Chương 1754: ngươi không có tư cách 17/11/2016

Chương 1755: Kim Huyền ra tay 17/11/2016

Chương 1756: Thần Hoàng quân đoàn 17/11/2016

Chương 1757: thức thời một chút 17/11/2016

Chương 1758: không hề uất ức 17/11/2016

Chương 1759: tuyệt đối chà đạp 17/11/2016

Chương 1760: trong khống chế 17/11/2016

Chương 1761: Độc Cô Phàm Vân 17/11/2016

Chương 1762: nhất định báo thù 17/11/2016

Chương 1763: lại xấu chuyện tốt 17/11/2016

Chương 1764: chứng minh chính mình 17/11/2016

Chương 1765: một trận chiến một đánh bạc 17/11/2016

Chương 1766: Thần Hoàng trên đài 17/11/2016

Chương 1767: Cổ Linh dược đỉnh 17/11/2016

Chương 1768: lùi cho ta 17/11/2016

Chương 1769: Tâm Đồng thực lực 1 17/11/2016

Chương 1770: Tâm Đồng thực lực 2 17/11/2016

Chương 1771: Linh Khí đại chiến 17/11/2016

Chương 1772: trợn mắt há hốc mồm 17/11/2016

Chương 1773: Thần Tử ra tay 17/11/2016

Chương 1774: công kích miễn dịch 17/11/2016

Chương 1775: hòa nhau một kích ah 17/11/2016

Chương 1776: Kim Long thần búa 17/11/2016

Chương 1777: chấn nhiếp thiên hạ 17/11/2016

Chương 1778: không có ngoại lệ 17/11/2016

Chương 1779: chà đạp linh quả 17/11/2016

Chương 1780: thất trọng Linh Tôn 17/11/2016

Chương 1781: linh hồn đánh lén 17/11/2016

Chương 1782: so linh hồn lực 17/11/2016

Chương 1783: ăn trộm gà bất thành 17/11/2016

Chương 1784: rơi vào hạ phong 17/11/2016

Chương 1785: Lục Thiếu Du thua 17/11/2016

Chương 1786: ai nói thua 17/11/2016

Chương 1787: buông tay đánh cược một lần 17/11/2016

Chương 1788: lưỡng cường chấn nhiếp 17/11/2016

Chương 1789: cùng kêu lên la lên 17/11/2016

Chương 1790: không ngã yêu nghiệt 17/11/2016

Chương 1791: đế phẩm chi tượng 17/11/2016

Chương 1792: chuẩn đế phẩm đan 17/11/2016

Chương 1793: một cái không đủ 17/11/2016

Chương 1794: một chiêu đánh bay 17/11/2016

Chương 1795: đi theo làm tùy tùng 17/11/2016

Chương 1796: một kích toàn lực 17/11/2016

Chương 1797: hai kiện Linh Khí 17/11/2016

Chương 1798: kim thuộc tính ra 17/11/2016

Chương 1799: lại thấy dị tượng 17/11/2016

Chương 1800: cường hãn đánh bại 17/11/2016

chương1801 điều kiện đàm phán 17/11/2016

Chương 1802: ngoài ý muốn bên ngoài 17/11/2016

Chương 1803: tùy ý đính hôn 17/11/2016

Chương 1804: Thải Hiệt Âm Dương 17/11/2016

Chương 1805: Thần Điện mở ra 17/11/2016

Chương 1806: giải độc điều kiện 17/11/2016

Chương 1807: mật địa ở trong 17/11/2016

Chương 1808: linh hồn tăng cường 17/11/2016

Chương 1809: đại hội bắt đầu 17/11/2016

Chương 1810 : Tiểu Long Hổ Y 17/11/2016

Chương 1811 : Tiểu Long Huyền Doanh 17/11/2016

Chương 1812: chà đạp Hổ vũ 17/11/2016

Chương 1813 : Tử Vong Thâm Uyên 17/11/2016

Chương 1814: trên đường vô tình gặp được 17/11/2016

Chương 1815 : Thất Bát Cửu Trọng 17/11/2016

Chương 1816 : hảo hảo chơi đùa 17/11/2016

Chương 1817: ngươi chơi không dậy nổi 17/11/2016

Chương 1818 : hối hận không kịp 17/11/2016

chương 1819: Đào tẩu một cái 17/11/2016

Chương 1820 : Cực Nhạc Cung 17/11/2016

Chương 1821 chưởng môn đã đến 17/11/2016

Chương 1822 hướng Cực Nhạc Cung 17/11/2016

Chương 1823 ba cái lão giả 17/11/2016

Chương 1824 cùng một chỗ giải quyết 17/11/2016

Chương 1825 đột nhiên tới cường giả 17/11/2016

Chương 1826 Cùng Kỳ thực lực 17/11/2016

Chương 1827 bắt Tam Quỷ 17/11/2016

Chương 1828 Ám Trung Nhân 17/11/2016

Chương 1829 Tam Quỷ khuất phục 17/11/2016

Chương 1830 âm thầm an bài 17/11/2016

Chương 1831 Tử Đồng trưởng lão 17/11/2016

Chương 1832 đỉnh cấp hội tụ 17/11/2016

Chương 1833 đã thành hỏa hầu 17/11/2016

Chương 1834 lưỡng minh đối nghịch 17/11/2016

Chương 1835 chương luận bàn mà thôi 17/11/2016

Chương 1836 liên thủ đánh chết 17/11/2016

Chương 1837 gặp lại Mộ Dung 17/11/2016

Chương 1838 Công Tôn Xuân Thu 17/11/2016

Chương 1839 vực sâu mở ra 17/11/2016

Chương 1840 tiến vào trong đó 17/11/2016

Chương 1841 trôi nổi lục địa 17/11/2016

Chương 1842 Tam Quỷ quyết định 17/11/2016

Chương 1843 Trên đường đi gặp kịch chiến 17/11/2016

Chương 1844 trực tiếp đánh chết 17/11/2016

Chương 1845 kỳ dị khí tức. 17/11/2016

Chương 1846 Phá Khai Mê Trận 17/11/2016

Chương 1847 Cửu Khôi Lỗi 17/11/2016

Chương 1848 đột nhiên xuất hiện 17/11/2016

Chương 1849 kịch chiến khôi lỗi 17/11/2016

Chương 1850 khôi lỗi trận pháp 17/11/2016

Chương 1851 khôi lỗi phát hiện 17/11/2016

Chương 1852 thu phục chiếm được khôi lỗi 17/11/2016

Chương 1853 Tiến Vào Cung Điện 17/11/2016

Chương 1854 đại điện phát hiện 17/11/2016

Chương 1855 không cách nào chống lại 17/11/2016

Chương 1856 xoay người hành lễ. 17/11/2016

Chương 1857 không gian vặn vẹo 17/11/2016

Chương 1858 thần bí lão giả. 17/11/2016

Chương 1859 Công Tôn Xuân Thu 17/11/2016

Chương 1860 Âm Dương Nguyên Quả 17/11/2016

Chương 1861 Huyết Linh mẫu đơn 17/11/2016

Chương 1862 Huyết Linh mẫu đơn 17/11/2016

Chương 1863 Thanh Lôi Huyền Đằng 17/11/2016

Chương 1864 trực tiếp đánh chết 17/11/2016

Chương 1865 nguy hiểm 17/11/2016

Chương 1866 chính diện chống lại 17/11/2016

Chương 1867 hồn châm không thấy 17/11/2016

Chương 1868 Thần Bí Hang Động 17/11/2016

Chương 1869 có khác Động Thiên 17/11/2016

Chương 1870 khổng lồ thanh đằng 17/11/2016

Chương 1871 lòng đất nguy hiểm 17/11/2016

Chương 1872 Tựa Như Phi Long 17/11/2016

Chương 1873 Hung Khôi ra tay 17/11/2016

Chương 1874 thôn phệ hồn anh 17/11/2016

Chương 1875 Tâm Đồng phản khống 17/11/2016

Chương 1876 Không Gian sụp Đỗ 17/11/2016

Chương 1877 sơn cốc ra tay 17/11/2016

Chương 1878 Thiên lão triệu hoán 17/11/2016

Chương 1879 tà vật khống chế 17/11/2016

Chương 1880 Lam Linh trọng thương 17/11/2016

Chương 1881 Tâm Đồng đột phá 17/11/2016

Chương 1882 Thiên Trụ giới nội 17/11/2016

Chương 1883 cừu nhân gặp mặt 17/11/2016

Chương 1884: Hạc linh tả sứ 17/11/2016

Chương 1885 Sơn Thủy Tương Hoán 17/11/2016

Chương 1886 Đối Chiến Song Lăng 17/11/2016

Chương 1887 con của ngươi 17/11/2016

Chương 1888 Dùng Hồn Hóa Thân 17/11/2016

Chương 1889 Chuẩn Bị Đãi Dụng 17/11/2016

Chương 1890 Rung Động Toàn Bộ 17/11/2016

Chương 1891 Thập Chuẩn Đế Phẩm 17/11/2016

Chương 1892 Tranh Đoạt Một Khỏa 17/11/2016

Chương 1893 Cùng Kỳ được một 17/11/2016

Chương 1894 Chổ Tốt Toàn Bộ 17/11/2016

Chương 1895 cuối cùng một khỏa 17/11/2016

Chương 1896 một chiêu quyết định 17/11/2016

Chương 1897 kinh thiên khí thế 17/11/2016

Chương 1898 mang ngọc có tội 17/11/2016

Chương 1899 liên thủ công kích 17/11/2016

Chương 1900: thần bí ra tay 17/11/2016

Chương 1901 hai cái quy củ 17/11/2016

Chương 1902 trên đỉnh núi 17/11/2016

Chương 1904 phần đông Địa cấp 17/11/2016

Chương 1905 Thần Khí Xuất Thế 17/11/2016

Chương 1906 gặp lại đế giả 17/11/2016

Chương 1907 thừa dịp loạn đoạt bảo 17/11/2016

Chương 1908 khiêu khích vây công 17/11/2016

Chương 1909 đánh chết Yết Sát 17/11/2016

Chương 1910 đều đánh chết 17/11/2016

Chương 1911: là Lục Thiểu Du 17/11/2016

Chương 1912: một mình tiến vào 17/11/2016

Chương 1913 Thanh Hồng Chi Vật 17/11/2016

Chương 1914: bát trọng Linh Tôn. 17/11/2016

Chương 1915: mười bộ đồ Thiên cấp 17/11/2016

Chương 1916: tại chỗ phân bảo 17/11/2016

Chương 1917: bị cửa kẹp qua 17/11/2016

Chương 1918: Linh Vũ gia nhập 17/11/2016

Chương 1919: lưỡng minh khai chiến 17/11/2016

Chương 1920 Đại Hồn Anh uy 17/11/2016

Chương 1921: Tân Thủ Đoạn 17/11/2016

Chương 1922: Duệ Kim Hồn Đao 17/11/2016

Chương 1923 Tâm Đồng cứu sư 17/11/2016

Chương 1924: Thiểu Du bị bắt 17/11/2016

Chương 1925: đột nhiên biến hóa 17/11/2016

Chương 1926: nghẹn họng nhìn trân trối 17/11/2016

Chương 1927: đoạt xá thất bại 17/11/2016

Chương 1928: lôi đình giết chóc 17/11/2016

Chương 1929: 3 quỷ phát uy 17/11/2016

Chương 1930 Tam Quỷ bị thương 17/11/2016

Chương 1931: liên tiếp tự bạo 17/11/2016

Chương 1932: không tưởng được 17/11/2016

Chương 1933 khó hơn nữa chống lại 17/11/2016

Chương 1934: lần nữa một trận chiến 17/11/2016

Chương 1935: Địa cấp cao cấp 17/11/2016

Chương 1936: Thiên Linh Kỹ 17/11/2016

Chương 1937: ai thắng ai thua 17/11/2016

Chương 1938: cần phải thời gian 17/11/2016

Chương 1939: Tâm Đồng thực lực 17/11/2016

Chương 1940 Phệ Hồn Lão Quỷ 17/11/2016

Chương 1941: Tức giận thổ huyết 17/11/2016

Chương 1942: Dương Quá thực lực 17/11/2016

Chương 1943 dễ như trở bàn tay 17/11/2016

Chương 1944: có chút chuyện ẩn ở bên trong 17/11/2016

Chương 1945: lại thấy Bàn San 17/11/2016

Chương 1946: Bạo Phong Long Vũ 17/11/2016

Chương 1947: ngại mạng dài 17/11/2016

Chương 1948: gọi Vân Rút Xương 17/11/2016

Chương 1949: Phi Linh Môn nội 17/11/2016

Chương 1950 dạ kiến chúng cường 17/11/2016

Chương 1951: bát trọng Võ Tôn 17/11/2016

Chương 1952: Lam Linh rời đi 17/11/2016

Chương 1953 thu nạp Tam Quỷ 17/11/2016

Chương 1954: mở ra cấm 17/11/2016

Chương 1955: thu phục chiếm được ác linh 17/11/2016

Chương 1956: tái khởi động tĩnh 17/11/2016

Chương 1957: Vi Sinh Hải Long 17/11/2016

Chương 1958: thôn phệ Tật Phong 17/11/2016

Chương 1959: trong nội tâm chua xót 17/11/2016

Chương 1960 Phi Linh cầu viện 17/11/2016

Chương 1961: bát trọng Võ Tôn 17/11/2016

Chương 1962: hồn độc khôi lỗi 17/11/2016

Chương 1963 Dương Quá đột phá 17/11/2016

Chương 1964: Đi Thánh Linh Cốc 17/11/2016

Chương 1965: bắt đầu động thủ 17/11/2016

Chương 1966: cái rắm cũng không phải 17/11/2016

Chương 1967: Huyết Mị ra tay 17/11/2016

Chương 1968: Bất Tử bần đạo 17/11/2016

Chương 1969: rốt cuộc đã tới 17/11/2016

Chương 1970 Vi Sinh Ngũ Tổ 17/11/2016

Chương 1971: thử xem thực lực 17/11/2016

Chương 1972: cường hãn thực lực 17/11/2016

Chương 1973 lấy một địch năm 17/11/2016

Chương 1974: thực lực kinh người 17/11/2016

Chương 1975: muốn phải liều mạng 17/11/2016

Chương 1976: chiếm ta tiện nghi sao 17/11/2016

Chương 1977: đánh xong kết thúc công việc 17/11/2016

Chương 1978: sư phụ cứu mạng 17/11/2016

Chương 1979: Đưa Đến Thiên Kiếp 17/11/2016

Chương 1980 Hộ Trợ Lôi Kiếp 17/11/2016

Chương 1981: Nghịch Mệnh Hồn Quả 17/11/2016

Chương 1982: đế giả thực lực 17/11/2016

Chương 1983 sư phó quan hệ 17/11/2016

Chương 1984: được lễ gặp mặt 17/11/2016

Chương 1985: năm đó che giấu 17/11/2016

Chương 1986: như thế điều kiện 17/11/2016

Chương 1987: đạt được hồn quả 17/11/2016

Chương 1988: chuẩn bị xuất phát 17/11/2016

Chương 1989 Điều Cóa mưu Đồ 17/11/2016

Chương 1990: Âm Dương Vân Vũ 17/11/2016

Chương 1991: chế tạo quá trình 17/11/2016

Chương 1992: tiến về trước Bắc Cung 17/11/2016

Chương 1993 Thôn Phệ Ngũ Tôn 17/11/2016

Chương 1994: gặp lại cướp giết 17/11/2016

Chương 1995: vận dụng át chủ bài 17/11/2016

Chương 1996: tiến về trước Thánh sơn 17/11/2016

Chương 1997: trên thánh sơn 17/11/2016

Chương 1998: Vạn Mộc Lâm 17/11/2016

Chương 1999: Kiểm Tra Thân Phận 17/11/2016

Chương 2000 cho ngươi một chiêu 17/11/2016

Chương 2001 : cường hãn đánh bại 17/11/2016

Chương 2002 : Bắc Cung Diễn Siêu 17/11/2016

Chương 2003 : Khẩu Chiến Quần Lão 17/11/2016

Chương 2004 : đã thành kết cục đã định 17/11/2016

Chương 2005 chương không cách nào đạt được 17/11/2016

Chương 2006 : lần nữa định ngày hẹn 17/11/2016

Chương 2007 : một cái điều kiện 17/11/2016

Chương 2008 : ba ngày thời gian 17/11/2016

Chương 2009 : mọi người chờ mong 17/11/2016

Chương 2010 : Thần Điện động tĩnh 17/11/2016

Chương 2011 : ba ngày mà qua 17/11/2016

Chương 2012 : cửu trọng Võ Tôn 17/11/2016

Chương 2013 : Lục Thiểu Du đến 17/11/2016

Chương 2014 : chạy trần truồng dám không 17/11/2016

Chương 2015 : ngươi có mệt hay không 17/11/2016

Chương 2016 : Cưỡng Ép Chống Lại 17/11/2016

Chương 2017 : một trảo chụp được 17/11/2016

Chương 2018 : ba chiêu đã qua 17/11/2016

Chương 2019 : chà đạp bắt đầu 17/11/2016

Chương 2020 : đón lấy chà đạp 17/11/2016

Chương 2021 : Tử Vực Không Gian 17/11/2016

Chương 2022 : Thiên Cấp Chi Tranh 17/11/2016

Chương 2023 : Chân Chính Khắc Chế 17/11/2016

Chương 2024 : Vô Song Hồi Tộc 17/11/2016

Chương 2025 hồi Thần Điện bí mật 17/11/2016

Chương 2026 : Tiểu Long Thần Hi 17/11/2016

Chương 2027 Thiên Mộc Thần Thụ 17/11/2016

Chương 2028 cực lớn thụ nhân 17/11/2016

Chương 2029 Vô Song khắc chế 17/11/2016

Chương 2030 Bị Khốn Thương Lão 17/11/2016

Chương 2031 lĩnh ngộ thuộc tính 17/11/2016

Chương 2032 tẩu hỏa nhập ma 17/11/2016

Chương 2033 Bắc Cung lão tổ 17/11/2016

Chương 2034 Bạch Linh tu vị 17/11/2016

Chương 2035 Vô Song đột phá 17/11/2016

Chương 2036 Đế Giả hàng lâm 17/11/2016

Chương 2037 ra nội thế giới 17/11/2016

Chương 2038 được mộc hoàng khí 17/11/2016

Chương 2039 vô sỉ yêu nghiệt 17/11/2016

Chương 2040 Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 2041 chuẩn bị khôi phục 17/11/2016

Chương 2042 Vô Song hỗ trợ 17/11/2016

Chương 2043 lưu lại linh chủng 17/11/2016

Chương 2044 gia nhập một vật 17/11/2016

Chương 2045 thiên địa an bài 17/11/2016

Chương 2046 kiểm nghiệm thực lực 17/11/2016

Chương 2047 Hoàng Tộc bí ẩn 17/11/2016

Chương 2048 Đế Giả khôi lỗi 17/11/2016

Chương 2049 Đế Giả tàn hồn 17/11/2016

Chương 2050 Đế Khôi xuất thế 17/11/2016

Chương 2051 làm cho tai nạn chết người 17/11/2016

Chương 2052 Vô Song hỗ trợ 17/11/2016

Chương 2053 Bối Nhi đột phá 17/11/2016

Chương 2054 động tĩnh đã đến 17/11/2016

Chương 2055 trên Vân Dương Tông 17/11/2016

Chương 2056 Hùng gia Dư gia 17/11/2016

Chương 2057 sớm an bài 17/11/2016

Chương 2058 giả điên giả ngu 17/11/2016

Chương 2059 một cái hố to 17/11/2016

Chương 2060 bế quan chuẩn bị 17/11/2016

Chương 2063 Đại Địa Lao Ngục 17/11/2016

Chương 2064 tháng 6 ngày thứ 7 17/11/2016

Chương 2065 người đến mạnh 17/11/2016

Chương 2066 ngày thành hôn 17/11/2016

Chương 2067 trên quảng trường 17/11/2016

Chương 2068 Nguyệt Vũ Tôn Giả 17/11/2016

Chương 2069 đại hôn bị ngăn trở 17/11/2016

Chương 2070 lùi cho ta hạ 17/11/2016

Chương 2071 ý người ngoại lai 17/11/2016

Chương 2072 Hồng Lăng động thủ 17/11/2016

Chương 2073 thần nữ rung động 17/11/2016

Chương 2074 muốn chấn phu cương 17/11/2016

Chương 2075 gia pháp hầu hạ ( một LONG hai PHƯỢNG 17/11/2016

Chương 2076 Địa Các Các Chủ 17/11/2016

Chương 2077 đàm phán trước giờ 17/11/2016

Chương 2078 đàm phán bắt đầu 17/11/2016

Chương 2079 bi kịch Ngũ Độc 17/11/2016

Chương 2080 trực tiếp bi kịch 17/11/2016

Chương 2081 Tật Mộc Tôn Giả 17/11/2016

Chương 2082 lật tay có thể diệt 17/11/2016

Chương 2083 một chiến mười ba người 17/11/2016

Chương 2084 còn lại hai cái 17/11/2016

Chương 2085 sớm làm rời đi 17/11/2016

Chương 2086 Tiểu Long ra tộc 17/11/2016

Chương 2087 Bạch Linh trở về 17/11/2016

Chương 2088 hai cái chuẩn đế 17/11/2016

Chương 2089 Bách Biến Tôn Giả 17/11/2016

Chương 2090 bị mai phục 17/11/2016

Chương 2091 Vô Song chấn nhiếp 17/11/2016

Chương 2092 hết sức căng thẳng 17/11/2016

Chương 2093 đại chiến bắt đầu 17/11/2016

Chương 2094 Đế Khôi ra tay 17/11/2016

Chương 2095 bị thương chuẩn đế 17/11/2016

Chương 2096 Sinh Sinh Bất Tức 17/11/2016

Chương 2097 dùng một đôi bốn 17/11/2016

Chương 2098 Tiểu Long đuổi tới 17/11/2016

Chương 2099 Tiểu Long ra tay 17/11/2016

Chương 2100: thú hoàng tề tụ 17/11/2016

Chương 2101 Kim Huyền bản thể 17/11/2016

Chương 2102 : Chấn Thiên phát uy 17/11/2016

Chương 2103 lại đến lưỡng đế 17/11/2016

Chương 2104 lại diệt chuẩn đế 17/11/2016

Chương 2105 Huyết Lục Phát Huy 17/11/2016

Chương 2106 Lại Giết Hai Đế 17/11/2016

Chương 2107 toàn bộ đối phó 17/11/2016

Chương 2108 như thế thực lực 17/11/2016

Chương 2109 giết năm cầm một 17/11/2016

Chương 2110 Thần Hi ly trận 17/11/2016

Chương 2111 Niết Bàn dục hỏa 17/11/2016

Chương 2112 Tiểu Long mục đích 17/11/2016

Chương 2113 huyền vũ bí ẩn 17/11/2016

Chương 2114 Kim Xà Tôn Giả 17/11/2016

Chương 2115 đạo dùng người 17/11/2016

Chương 2116 bản tính con người 17/11/2016

Chương 2117 Chu Tước Hoàng Tộc 17/11/2016

Chương 2120 đại lục động tĩnh 17/11/2016

Chương 2121 tám cái chuẩn đế 17/11/2016

Chương 2122 Đế Minh trả thù 17/11/2016

Chương 2123 : thượng cổ Đế Giả 17/11/2016

Chương 2124 hoàng tộc hội tụ 17/11/2016

Chương 2125 Thiếu Du đuổi tới 17/11/2016

Chương 2126 chủ động khiêu khích 17/11/2016

Chương 2127 tự tìm tai vạ 17/11/2016

Chương 2128 : Bí Cảnh mở ra 17/11/2016

Chương 2129 : bên trong Bí Cảnh 17/11/2016

Chương 2130 Ẩn Yêu Không Gian 17/11/2016

Chương 2131 Thượng Cổ Thứu Điêu 17/11/2016

Chương 2132 đại bổ chi vật 17/11/2016

Chương 2133 ta nữ nhân 17/11/2016

Chương 2134 tâm lý phòng tuyến 17/11/2016

Chương 2135 Bất Tử Thần Thể 17/11/2016

Chương 2136 : trời sinh linh vật 17/11/2016

Chương 2137 nhập Tam Thần Động 17/11/2016

Chương 2138 tu luyện chi pháp 17/11/2016

Chương 2139 gặp lại Mộ Dung 17/11/2016

Chương 2140 kinh người phát hiện 17/11/2016

Chương 2141 gặp Nguyên Nhược Lan 17/11/2016

Chương 2142 gặp được cổ trận 17/11/2016

Chương 2143 Hỏa Sơn Tôn Giả 17/11/2016

Chương 2144 tu Thiên Biến Quyết 17/11/2016

Chương 2145 tự mình hại mình tu luyện 17/11/2016

Chương 2146 tu luyện kỳ tích 17/11/2016

Chương 2147 Đế Giả cấm chế 17/11/2016

Chương 2148 vô sỉ thế hệ 17/11/2016

Chương 2149 Trảm Hồn Đại Đế 17/11/2016

Chương 2150 cửu trọng đỉnh phong 17/11/2016

Chương 2152 Thông Linh chi vật 17/11/2016

Chương 2151 gặp lại Mẫu Đan 17/11/2016

Chương 2153 đoạt xá điều kiện 17/11/2016

Chương 2154 Huyết Linh chạy trốn 17/11/2016

Chương 2155 Hóa Long đại trận 17/11/2016

Chương 2156 Lưu Kiếm Cổn Nhân 17/11/2016

Chương 2157 tàn đồ động tĩnh 17/11/2016

Chương 2158 thu hút mà đến 17/11/2016

Chương 2159 nhe răng nhếch miệng 17/11/2016

Chương 2160 là ta đánh chính là 17/11/2016

Chương 2161 phong vân dị biến 17/11/2016

Chương 2162 quỷ dị không gian hai 17/11/2016

Chương 2163 đế phẩm đan dược 17/11/2016

Chương 2164 người này là ai canh bốn cầu hoa. 17/11/2016

Chương 2165 Vô Ảnh Minh Tôn 17/11/2016

Chương 2166 diệt sát chuẩn đế 17/11/2016

Chương 2167 xuất hiện Đế Giả 17/11/2016

Chương 2169 lần nữa thôn phệ 17/11/2016

Chương 2168 Nam Thúc ra tay 17/11/2016

Chương 2170 đại chiến Mẫu Đan 17/11/2016

Chương 2171 khủng bố Lam Viêm 17/11/2016

Chương 2172 Thượng Cổ U Minh 17/11/2016

Chương 2173 kinh người bí mật 17/11/2016

Chương 2174 liên thủ đấu hỏa 17/11/2016

Chương 2175 không phải đối thủ 17/11/2016

Chương 2176 quá ngưu bi 17/11/2016

Chương 2177 khốn nội thế giới 17/11/2016

Chương 2178 như thế nào thoát thân 17/11/2016

Chương 2179 ta địa bàn 17/11/2016

Chương 2180 cửa thứ ba 17/11/2016

Chương 2181 U Minh cấp độ 17/11/2016

Chương 2182 lớn lao cơ duyên 17/11/2016

Chương 2183 Tâm Đồng trở về 17/11/2016

Chương 2184 không cách nào đột phá 17/11/2016

Chương 2185 bên trên kế hoạch lớn 17/11/2016

Chương 2186 luyện mãi thành thép 17/11/2016

Chương 2187 chuẩn bị đột phá 17/11/2016

Chương 2188 Du Thược Kinh Vân 17/11/2016

Chương 2189 âm thầm chấn động 17/11/2016

Chương 2190 thiêu đốt linh hồn 17/11/2016

Chương 2191 đại chiến tiến đến 17/11/2016

Chương 2192 đại chiến bắt đầu 17/11/2016

Chương 2193 thánh linh đại chiến 17/11/2016

Chương 2194 thân truyền đệ tử 17/11/2016

Chương 2195 Diệt Không Hỏa Lôi 17/11/2016

Chương 2196 Thiên Lôi trận trận 17/11/2016

Chương 2197 một lần hành động thành đế 17/11/2016

Chương 2198 Đế Giả tề tụ 17/11/2016

Chương 2199 máu chảy thành sông 17/11/2016

Chương 2201 Thôi Hồn vẫn lạc 17/11/2016

Chương 2200: phi kiếm Tôn Giả 17/11/2016

Chương 2202 bọn ngươi con sâu con kiến 17/11/2016

Chương 2203 Vân Thủy Tiên Tử 17/11/2016

Chương 2204 : Đế Giả ra hết 17/11/2016

Chương 2205 Đế Giả vẫn lạc 17/11/2016

Chương 2206 không để cho khiêu khích 17/11/2016

Chương 2207 thây ngang khắp đồng 17/11/2016

Chương 2208 có chỗ động tác 17/11/2016

Chương 2209 mẫu tử tương kiến 17/11/2016

Chương 2210 Đế Đạo Minh nộ 17/11/2016

Chương 2211 : đột phá thành đế 17/11/2016

Chương 2212 : Kinh Vân đột phá 17/11/2016

Chương 2213 : Phi Linh hiện trạng 17/11/2016

Chương 2214 Kinh Vân xuất hiện 17/11/2016

Chương 2215 khiếp sợ bốn tòa 17/11/2016

Chương 2216 nhị trọng Võ Vương 17/11/2016

Chương 2217 : chuẩn bị mở ra 17/11/2016

Chương 2218 : gặp lại dị tượng 17/11/2016

Chương 2219 : đế cảnh không gian 17/11/2016

Chương 2220 : danh ngạch (slot) an bài 17/11/2016

Chương 2221 : khủng bố đội hình 17/11/2016

Chương 2222 một lần hành động thành đế 17/11/2016

Chương 2223 Tiểu Long thành đế 17/11/2016

Chương 2224 : muốn qua đời 17/11/2016

Chương 2225 : thiên địa biến hóa 17/11/2016

Chương 2226 : thiên địa rung chuyển 17/11/2016

Chương 2227 : nửa đường gặp giết 17/11/2016

Chương 2228 : Cửu Tinh Liên Châu 17/11/2016

Chương 2229 : Lục Gia chi biến 17/11/2016

Chương 2230 : bao trùm cả đời 17/11/2016

Chương 2231 : Kinh Vân thực lực 17/11/2016

Chương 2232 : tề tụ Lục Gia 17/11/2016

Chương 2233 rất muốn thử một lần 17/11/2016

Chương 2234 : sắc đảm lớn hơn 17/11/2016

Chương 2235 : Nam Thúc biến hóa 17/11/2016

Chương 2236 : khôi phục hoàng khí 17/11/2016

Chương 2237 : đánh vào U Minh 17/11/2016

Chương 2238 : đánh ra U Minh 17/11/2016

Chương 2239 : tiến vào trong đó 17/11/2016

Chương 2240 : dùng rèn thể 17/11/2016

Chương 2241 : Thiên Thư phong ấn 17/11/2016

Chương 2242 xem thường hắn 17/11/2016

Chương 2243 Thiên Thư chi uy 17/11/2016

Chương 2244 nhân phẩm quyết định 17/11/2016

Chương 2245 : Kinh Vân suy đoán 17/11/2016

Chương 2246 : Thiên Địa Phó Các Chủ 17/11/2016

Chương 2247 : Thiên Thư chỗ tốt 17/11/2016

Chương 2248 : phá kén mà ra 17/11/2016

Chương 2249 : nhân phẩm có hạn 17/11/2016

Chương 2250 : như thế bảo khố 17/11/2016

Chương 2251 : Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 2252 : con sâu con kiến phế vật 17/11/2016

Chương 2253 : Đông Lão ở đâu? 17/11/2016

Chương 2254 : bi thống chi lực 17/11/2016

Chương 2255 : giúp đỡ 17/11/2016

Chương 2256 : hai ngày hai đêm 17/11/2016

Chương 2257 : chúng ta tới 17/11/2016

Chương 2258 : ngươi vừa mềm 17/11/2016

Chương 2259 : Tiểu Long phá trận 17/11/2016

Chương 2260 : khiến cho vây công 17/11/2016

Chương 2261 : Đế cấp Linh Thú 17/11/2016

Chương 2262 : Tiểu Long chi uy 17/11/2016

Chương 2263 : cường hãn quyết đấu 17/11/2016

Chương 2264 : chém giết Hung Đế 17/11/2016

Chương 2265 : đưa tới Đế Giả 17/11/2016

Chương 2266 : khí nuốt vạn dặm 17/11/2016

Chương 2267 : cưỡng ép con tin 17/11/2016

Chương 2268 : Duẫn Ngạc chết 17/11/2016

Chương 2269 : hợp nhất môn phái 17/11/2016

Chương 2270 : chém giết kế hoạch 17/11/2016

Chương 2272 : trăng sáng sinh xích 17/11/2016

Chương 2271 : phương thức của ta 17/11/2016

Chương 2273 : có an bài khác 17/11/2016

Chương 2274 : âm thầm an bài 17/11/2016

Chương 2275 : đến đây trợ trận 17/11/2016

Chương 2277 : Lục Gia người đến 17/11/2016

Chương 2278 : một trận chiến như thế nào 17/11/2016

Chương 2279 : Tam Khỏa Hỏa Lôi 17/11/2016

Chương 2280 : mục đích thực sự 17/11/2016

Chương 2281 : Huyết Kiếm - ---Đính Thiên 17/11/2016

Chương 2282 : một đao miểu sát 17/11/2016

Chương 2283 : trốn không thoát đâu 17/11/2016

Chương 2284 : Nhất Kiếm Nhất Đao 17/11/2016

Chương 2285 : bày ra Thiên Hỏa 17/11/2016

Chương 2286 : Thiên Hỏa chi uy 17/11/2016

Chương 2287 : tự làm tự chịu 17/11/2016

Chương 2288 : Sát Thần mà đứng 17/11/2016

Chương 2289 : đồ sát bầy đế 17/11/2016

Chương 2290 : Thiên Hỏa phá trận 17/11/2016

Chương 2291 : đồ sát trăm vạn 17/11/2016

Chương 2292 : liên thủ áp chế 17/11/2016

Chương 2293 : gió êm sóng lặng 17/11/2016

Chương 2294 : Tiên Tử rời đi 17/11/2016

Chương 2295 : Du Thược không gặp 17/11/2016

Chương 2296 : biết được cốt nhục 17/11/2016

Chương 2297 : lão đại thực ngưu 17/11/2016

Chương 2298 : tiếng đàn đưa tiễn 17/11/2016

Chương 2299 : thôn phệ Đế Giả 17/11/2016

Chương 2300: vây công Lan Lăng 17/11/2016

Chương 2301 : Hồn Anh biến hóa 17/11/2016

Chương 2302 : hồn anh Đế cấp 17/11/2016

Chương 2303 : nhị trọng Vũ đế 17/11/2016

Chương 2304 : cửu cấp khôi lỗi 17/11/2016

Chương 2305 : cừu nhân giết cha 17/11/2016

Chương 2306 : hắn là cha ngươi 17/11/2016

Chương 2307 : Phụ Tử nhận nhau 17/11/2016

Chương 2308 : Du Thược bị bắt 17/11/2016

Chương 2309 : Thiên Kiếm Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 2310 : có mưu đồ 17/11/2016

Chương 2311 : Nhưng dùng trao đổi 17/11/2016

Chương 2312 : trao đổi Thiên Thư 17/11/2016

Chương 2313 : bản thể tự bạo 17/11/2016

Chương 2314 : thủy khắc hỏa tính 17/11/2016

Chương 2315 : khó có thể đào thoát 17/11/2016

Chương 2316 : Thiếu Du khủng bố 17/11/2016

Chương 2317 : Linh Vũ Giới Chủ 17/11/2016

Chương 2318 : chẳng bao lâu sau 17/11/2016

Chương 2319 : Nhược Lan thành đế 17/11/2016

Chương 2320 : Đế Giả triệu hoán 17/11/2016

Chương 2321 : Thiên Trủng tương quan 17/11/2016

Chương 2322 : Đế Giả phía trên 17/11/2016

Chương 2324 : khó được ôn nhu 17/11/2016

Chương 2325 : U Minh tĩnh tu 17/11/2016

Chương 2326 : thể diện chết kiểu này 17/11/2016

Chương 2327 : chuẩn bị mở hôn lễ 17/11/2016

Chương 2328 : xác nhập giáo môn 17/11/2016

Chương 2329 : đi tới Cửu Vĩ 17/11/2016

Chương 2330 : bất ly bất khí 17/11/2016

Chương 2331 : bễ nghễ thiên hạ 17/11/2016

Chương 2332 : từng người tính toán 17/11/2016

Chương 2333 : ôn hương nhuyễn ngọc 17/11/2016

Chương 2334 : Ngũ Hành Đại Đế 17/11/2016

Chương 2335 : Lục Gia quật khởi 17/11/2016

Chương 2336 : thu hoạch rất nhiều 17/11/2016

Chương 2337 : ngày đại hôn 17/11/2016

Chương 2338 : chưa từng có ai 17/11/2016

Chương 2339 : ôn nhu kiều diễm 17/11/2016

Chương 2340 : như mộng như ảo 17/11/2016

Chương 2341 : tề tụ Thiên Vân 17/11/2016

Chương 2342 : mẫu tử nhận nhau . 17/11/2016

Chương 2343 : mừng đến thiên kim 17/11/2016

Chương 2344 : quỷ dị biến hóa 17/11/2016

Chương 2345 : dung hợp bốn thần 17/11/2016

Chương 2346 : bao vây Linh Vũ 17/11/2016

Chương 2347 : năm đó hung thủ 17/11/2016

Chương 2348 : Thiên Huyễn Âm Hỏa 17/11/2016

Chương 2349 : cực lớn chỗ tốt 17/11/2016

Chương 2350 : Địa Ngục Đại Quân. 17/11/2016

Chương 2351 : Phi Linh rung động 17/11/2016

Chương 2352 : bị thôn phệ 17/11/2016

Chương 2353 : song song trọng thương 17/11/2016

Chương 2354 : ba người liên thủ 17/11/2016

Chương 2355 : giết vợ cừu nhân 17/11/2016

Chương 2356 : Vô Song báo thù 17/11/2016

Chương 2357 : có an bài khác 17/11/2016

Chương 2358 : thời gian không nhiều lắm 17/11/2016

Chương 2359 : thời gian đã đến 17/11/2016

Chương 2360 : Đế Giả tề tụ 17/11/2016

Chương 2361 : phương nào bọn chuột nhắt 17/11/2016

Chương 2362 : Dương Quá kinh người 17/11/2016

Chương 2363 : mở rộng tầm mắt. 17/11/2016

Chương 2364 : triệu hoán bắt đầu 17/11/2016

Chương 2365 : tiến vào Thiên Trủng 17/11/2016

Chương 2366 : Thiên Trủng ở trong. 17/11/2016

Chương 2367 : địa tâm ở trong 17/11/2016

Chương 2368 : cuốn vào trong đó 17/11/2016

Chương 2369 : liên thủ đối phó 17/11/2016

Chương 2370 : Tử Lôi áp chế 17/11/2016

Chương 2371 : làm sơ chờ 17/11/2016

Chương 2372 : bán sinh linh vật 17/11/2016

Chương 2373 : Linh Ma Thượng Nhân 17/11/2016

Chương 2374 : thôn phệ chỗ tốt 17/11/2016

Chương 2375 : nhị trọng Linh Đế 17/11/2016

Chương 2376 : Địa Viêm đằng sau 17/11/2016

Chương 2377 : Thiên Nhiên Đại Trận 17/11/2016

Chương 2378 : toàn bộ hấp thu 17/11/2016

Chương 2379 : không gian cấm chế 17/11/2016

Chương 2380 : gặp gỡ đối đầu 17/11/2016

Chương 2381 : động như thế nào 17/11/2016

Chương 2382 : cuồng mãnh đối chiến 17/11/2016

Chương 2383 : kế trong chi kế 17/11/2016

Chương 2384 : dẫn cá mắc câu 17/11/2016

Chương 2385 : lần nữa đột phá 17/11/2016

Chương 2386 : gặp trên đường đi người quen 17/11/2016

Chương 2387 : mộ địa quảng trường 17/11/2016

Chương 2388 : làm dáng lĩnh ngộ 17/11/2016

Chương 2389 : đằng đằng sát khí 17/11/2016

Chương 2390 : Lão Hổ con mèo bệnh 17/11/2016

Chương 2391 : chà đạp Hậu Điền 17/11/2016

Chương 2392 : khủng bố đao pháp 17/11/2016

Chương 2393 : trang bi sét đánh 17/11/2016

Chương 2394 : tiến vào trong đó 17/11/2016

Chương 2395 : giống như đã từng quen biết 17/11/2016

Chương 2396 : khiến cho chỗ tốt 17/11/2016

Chương 2397 : ngũ trọng Vũ Đế 17/11/2016

Chương 2398 : Thiên Đế xuất hiện 17/11/2016

Chương 2399 : Hoàng Tộc át chủ bài 17/11/2016

Chương 2400: ếch ngồi đáy giếng 17/11/2016

Chương 2401 : cải biến quy tắc 17/11/2016

Chương 2402 : Thiên Thư đều xuất hiện 17/11/2016

Chương 2403 : Cửu Tự Chân Ngôn 17/11/2016

Chương 2404 : bốn người đối chiến 17/11/2016

Chương 2405 : thất trọng Vũ Đế 17/11/2016

Chương 2406 : Lục Thiếu Du bên trên 17/11/2016

Chương 2407 : chúng hoàng chi hoàng 17/11/2016

Chương 2408 : đối chiến Hổ Khiếu 17/11/2016

Chương 2409 : một người khác hoàn toàn 17/11/2016

Chương 2410 : hai hổ tranh chấp 17/11/2016

Chương 2411 : so linh hồn lực 17/11/2016

Chương 2412 : cuối cùng át chủ bài 17/11/2016

Chương 2413 : Tiểu Long đốn ngộ 17/11/2016

Chương 2414 : Tứ Thần Quyết áo nghĩa 17/11/2016

Chương 2415 : Tiểu Long cơ duyên 17/11/2016

Chương 2416 : hội tụ chín bản 17/11/2016

Chương 2417 : tan thành mây khói 17/11/2016

Chương 2418 : tuyệt đối ngoài ý muốn 17/11/2016

Chương 2419 : vạch trần che giấu 17/11/2016

Chương 2420 : chỉ có thể trao đổi 17/11/2016

Chương 2421 : cuối cùng đại chiến 17/11/2016

Chương 2422 : Giới Chủ thực lực 17/11/2016

Chương 2423 : xuất động U Minh 17/11/2016

Chương 2424 : biết rõ hết thảy 17/11/2016

Chương 2425 : Giới Chủ thân phận 17/11/2016

Chương 2426 : phân thân bị đoạt 17/11/2016

Chương 2427 : cho ta chết chỗ ngồi 17/11/2016

Chương 2428 : Chí Thánh hàng lâm 17/11/2016

Chương 2429 : hung hăng càn quấy cái rắm 17/11/2016

Chương 2430 : thời gian thác loạn 17/11/2016

Chương 2431 : nguyên lai là ngươi 17/11/2016

Chương 2432 : ẫn bí duy nhất 17/11/2016

Chương 2433 : một đời kiêu hùng 17/11/2016

Chương 2434 : chung cực tính toán 17/11/2016

Chương 2435 : ngươi cắn ta ah 17/11/2016

Chương 2436 : mênh mông Thiên Uy 17/11/2016

Chương 2437 : Thi Triển Địa Linh Biến 17/11/2016

Chương 2438 : rốt cục động 17/11/2016

Chương 2439 : Kim Đao phát uy 17/11/2016

Chương 2440 : gặp mặt Thiên Đế 17/11/2016

Chương 2441 : đại thế giới 17/11/2016

Chương 2442 : luân phiên đả kích 17/11/2016

Chương 2443 : một thân ngông nghênh 17/11/2016

Chương 2444 : Thiên Thư hóa ấn 17/11/2016

Chương 2445 : cấp thấp linh quả 17/11/2016

Chương 2446 : Thiên Địa biến hóa 17/11/2016

Chương 2447 : sáu năm tám tháng 17/11/2016

Chương 2448 : Hỗn Độn Thế Giới 17/11/2016

Chương 2449 : trong cơ thể biến hóa 17/11/2016

Chương 2450 : khống chế hết thảy 17/11/2016

Chương 2451 : Kim Đao bí ẩn 17/11/2016

Chương 2452 : chính thức chỗ tốt 17/11/2016

Chương 2453 : thế giới đạo phỉ 17/11/2016

Chương 2454 : chuẩn bị lưu lạc 17/11/2016

Chương 2455 : Áo Nghĩa chi nguyên 17/11/2016

Chương 2456 : Tứ đại Áo Nghĩa 17/11/2016

Chương 2457 : rước lấy phiền phức 17/11/2016

Chương 2458 : bảy tiểu phát uy 17/11/2016

Chương 2459 : sẽ thành thân thuộc 17/11/2016

Chương 2460 : chúng ta muốn cha 17/11/2016

Chương 2461 : bắt đầu an bài 17/11/2016

Chương 2462 : một thân ngông nghênh 17/11/2016

Chương 2463 : lần nữa xuất phát 17/11/2016

Chương 2464 : tân thế giới khải 17/11/2016

Chương 2465 : thôn phệ Áo Nghĩa 17/11/2016

Chương 2466 : trong giới chỉ vật 17/11/2016

Chương 2467 : Ô Thử Trọng Chuy 17/11/2016

Chương 2468 : hàng lâm Linh Vũ 17/11/2016

Chương 2469 : ngươi nhất định phải chết 17/11/2016

Chương 2470 : Tiểu Long ra mộ 17/11/2016

Chương 2471 : đánh chết phá giới 17/11/2016

Chương 2472 : Tiểu Long chi uy 17/11/2016

Chương 2473 : Hỏa Áo Chi Nguyên 17/11/2016

Chương 2474 : cha thật là lợi hại 17/11/2016

Chương 2475 : mọi người chờ mong 17/11/2016

Chương 2476 : thế giới của ta 17/11/2016

Chương 2477 : luyện hóa Áo Nghĩa 17/11/2016

Chương 2478 : biến thái tác dụng 17/11/2016

Chương 2479 : tiến bộ cực lớn 17/11/2016

Chương 2480 : Lão Ảnh an bài 17/11/2016

Chương 2481 : ngươi là thổ dân 17/11/2016

Chương 2482 : thế giới tinh thạch 17/11/2016

Chương 2483: Tinh thạch chỗ tốt 17/11/2016

Chương 2484 : ly khai Linh Vũ 17/11/2016

Chương 2485 : tai họa bất ngờ 17/11/2016

Chương 2486 : bị người vây công 17/11/2016

Chương 2487 : chịu khổ bị bắt 17/11/2016

Chương 2488 : trang phục nữ tử 17/11/2016

Chương 2489 : khúc chiết ly kỳ 17/11/2016

Chương 2490 : phạm kiếm đích nhân 17/11/2016

Chương 2491 : Tử Linh Thánh Dịch 17/11/2016

Chương 2492 : dốc sức liều mạng chạy trốn 17/11/2016

Chương 2493 : ra Thù Tạ Lệnh 17/11/2016

Chương 2494 : Phạm Đốc Kiếm tâm tư 17/11/2016

Chương 2495 : Thải Hồng Cốc bên trong 17/11/2016

Chương 2496 : Ma Linh Yêu Nữ 17/11/2016

Chương 2497 : Thải Hồng Điện trong 17/11/2016

Chương 2498 : Bát Gia Lưỡng Minh 17/11/2016

Chương 2499 : vì tiền buồn rầu 17/11/2016

Chương 2500: ngoài dự đoán mọi người 17/11/2016

Chương 2501 : lần nữa bái sư 17/11/2016

Chương 2502 : lần nữa bái sư 2 17/11/2016

Chương 2503 : rời khỏi Thải Hồng 17/11/2016

Chương 2504 : chém giết Hồng Khôn 17/11/2016

Chương 2505 : chạy ra đại điện 17/11/2016

Chương 2506 : cho ngươi hối hận 17/11/2016

Chương 2507 : đồ sát phá giới 17/11/2016

Chương 2508 : hủy diệt giết chóc 17/11/2016

Chương 2509 : đào thoát hiểm cảnh 17/11/2016

Chương 2510 : Cổ Lan Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 2511 : gặp lại người quen 17/11/2016

Chương 2512 : ăn vào Tử Linh 17/11/2016

Chương 2513 : trực tiếp đột phá 17/11/2016

Chương 2514 : Khu Trừ Độc Thư 17/11/2016

Chương 2515 : bán giá tốt 17/11/2016

Chương 2516 : Hoàng Kim Long Viên 17/11/2016

Chương 2517 : Tây Phương Cầu Bại 17/11/2016

Chương 2518 : mật địa cấm địa 17/11/2016

Chương 2519 : anh không ra anh, em không ra em 17/11/2016

Chương 2520 : Yêu Nữ Đỗ Lộc 17/11/2016

Chương 2522 : bị ép tiến vào 17/11/2016

Chương 2521 : Thiên Khôi cao giai 17/11/2016

Chương 2524 : hình người hài cốt 17/11/2016

Chương 2523 : dung nham cấm chế 17/11/2016

Chương 2525 : Vấn Hậu Đại Gia 17/11/2016

Chương 2526 : táng gia bại sản 17/11/2016

Chương 2527 : Bái Sư không thành 17/11/2016

Chương 2528 : tâm địa thiện lương 17/11/2016

Chương 2529 : cảm giác mỹ diệu 17/11/2016

Chương 2530 : Tam Kỳ Lão Nhân 17/11/2016

Chương 2531 : Viên Lang lai lịch 17/11/2016

Chương 2532 : tu vị hạn chế 17/11/2016

Chương 2533: Thôn phệ tu luyện 17/11/2016

Chương 2534 : Huyết Lục biến hóa 17/11/2016

Chương 2535 : , đệ tam lựa chọn 17/11/2016

Chương 2536 : trên đường gặp nhau 17/11/2016

Chương 2537 : kế hoạch lớn 17/11/2016

Chương 2538: Lão chiêu tân dùng 17/11/2016

Chương 2539 : thật thật giả giả 17/11/2016

Chương 2540 : ly khai Vạn Cổ Thế Giới 17/11/2016

Chương 2541 : hỗn loạn Thị Hoang Thế Giới 17/11/2016

Chương 2542 : Thị Huyết Giáo 17/11/2016

Chương 2543 : ta gọi Phạm Thống 17/11/2016

Chương 2544 : giải quyết phiền toái 17/11/2016

Chương 2545 : như thế thiên phú 17/11/2016

Chương 2546 : Huyết Sát Thâm Uyên bên trong 17/11/2016

Chương 2547 : Đại Hồn Anh lại ra tay 17/11/2016

Chương 2548 : ta gọi Tĩnh Thần 17/11/2016

Chương 2549 : giải khai Đại Trận 17/11/2016

Chương 2550 : đi ra khủng bố Chi Vật 17/11/2016

Chương 2551 : Bàn Sấu Hòa Thượng cùng Cốt Hải 17/11/2016

Chương 2552 : hài cốt cùng kỳ lạ chi vật 17/11/2016

Chương 2553: Kim Viên vs máu Đoạn Hồn 17/11/2016

Chương 2554: Tiến hành chính diện chống lại 17/11/2016

Chương 2555: Miểu sát lệ trước 17/11/2016

Chương 2556 : cường hãn Oanh Thiên Chiến Hạm 17/11/2016

Chương 2557 : không có khả năng phản kháng 17/11/2016

Chương 2558 : như thế phản kháng 17/11/2016

Chương 2559 : kỳ nhân chi đạo còn trì một thân chi 17/11/2016

Chương 2560 : bắt đầu kế hoạch 17/11/2016

Chương 2561 : kỳ lạ chi vật biến hóa 17/11/2016

Chương 2562 : kỳ lạ chi vật biến hóa (2) 17/11/2016

Chương 2563 : chúc mừng chủ nhân 17/11/2016

Chương 2564 : Thanh Trụ Hư Không Dực 17/11/2016

Chương 2565 : tìm kiếm giúp đỡ 17/11/2016

Chương 2566 : bi thảm Bàn Hòa Thượng 17/11/2016

Chương 2567 : bang đầu thành lập thế lực 17/11/2016

Chương 2568 : vây công Huyết Đoạn Hồn 17/11/2016

Chương 2569 : Một Đêm Phát Tài cảm giác 17/11/2016

Chương 2570 : mua sắm tài liệu 17/11/2016

Chương 2571 : chọc ai gây ai 17/11/2016

Chương 2572 : Oanh Thiên uy phong 17/11/2016

Chương 2573 : Linh Thứu Tháp cùng Đông Tinh Xã 17/11/2016

Chương 2574 : Hạ Trường Lão cùng Kiếm Đoạn Hồn 17/11/2016

Chương 2575: một lần đại mua sắm 17/11/2016

Chương 2576 : một mình nói chuyện 17/11/2016

Chương 2577 : giảm đi 310000 vạn 17/11/2016

Chương 2578 : cấp hai Khôi Lỗi Tọa Giá 17/11/2016

Chương 2579 : mọi người bế quan 17/11/2016

Chương 2580 : bế quan mười lăm năm 17/11/2016

Chương 2581 : nhanh bắt Huyết Trảo Đặng Nghị 17/11/2016

Chương 2582 : miểu sát Thị Huyết Đao Phạm Lễ 17/11/2016

Chương 2583 : Phục Trường Lão cứu ta 17/11/2016

Chương 2584 : khủng bố thế lực 17/11/2016

Chương 2585 : hai chết hai bị bắt 17/11/2016

Chương 2586 : đột phá 17/11/2016

Chương 2587 : kiểu mới Khôi Lỗi Tọa Giá 17/11/2016

Chương 2588 : hợp tác hiệp đàm 17/11/2016

Chương 2589 : đối phó Thiên Dương Môn 17/11/2016

Chương 2590 : thu phục Tần Lĩnh thành. 17/11/2016

Chương 2591 : mời gia nhập 17/11/2016

Chương 2592 : song hạm hiện lên uy 17/11/2016

Chương 2593 : đối chiến Bạch Kinh Đường 17/11/2016

Chương 2594 : Ôn Thủy Chử Thanh Oa 17/11/2016

Chương 2595 : giết người không thấy máu 17/11/2016

Chương 2596 : Tiểu Long cùng Tĩnh Thần công chúa 17/11/2016

Chương 2597 : có người đánh đến tận cửa 17/11/2016

Chương 2598 : Diệu Thủ Mạc Không 17/11/2016

Chương 2599 : ta muốn kết hôn ngươi 17/11/2016

Chương 2600: Liệt Hỏa Môn động tác 17/11/2016

Chương 2601 : Liệt Hỏa Môn xâm phạm 17/11/2016

Chương 2602 : Yêu Nữ hiển uy 17/11/2016

Chương 2603 : Thông Thiên Đan cùng Huyền Nguyên Đan 17/11/2016

Chương 2604 : thu mua nhân tâm 17/11/2016

Chương 2605 : đột phá dể như trở bàn tay 17/11/2016

Chương 2606 : tu luyện vô tình 17/11/2016

Chương 2607 : mỹ phu nhân cùng Cương Hỏa 17/11/2016

Chương 2608 : khủng bố hắc y nữ nhân 17/11/2016

Chương 2609 : Huyễn Sát Thiên Cương Trận chi uy bên trên 17/11/2016

Chương 2610 : Huyễn Sát Thiên Cương Trận chi uy 2 17/11/2016

Chương 2611 : Thông Thiên cảnh thì như thế nào 17/11/2016

Chương 2612 : Đại Địa Thiên Viên Nộ 17/11/2016

Chương 2613 : lạ Áo Nghĩa chi nguyên 17/11/2016

Chương 2614 : tướng công, ta tới cứu ngươi 17/11/2016

Chương 2615 : thôn phệ linh hồn phân thân 17/11/2016

Chương 2616 : Hỗn Độn Âm Dương Quyết 17/11/2016

Chương 2617 : Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới 17/11/2016

Chương 2618 : Linh Vũ Đại Lục biến hóa 17/11/2016

Chương 2619 : lão nhân gia lưu lại 17/11/2016

Chương 2620 : lưu lại bảo vật 17/11/2016

Chương 2621 : dung hợp Áo Nghĩa Linh Khí 17/11/2016

Chương 2622 : Hồn Linh Khải Giáp uy năng 17/11/2016

Chương 2623 : đấu giá giá trên trời 17/11/2016

Chương 2624 : địa chủ gia có thừa lương thực 17/11/2016

Chương 2625 : đột nhiên tới bảo vật 17/11/2016

Chương 2626 : thân thân Sư Phụ 17/11/2016

Chương 2627 : Thất Sát Môn Diêu Quang 17/11/2016

Chương 2628 : Lục Thiếu Du vs Diêu Quang 17/11/2016

Chương 2629 : một cái tát đập bay 17/11/2016

Chương 2630 : Nhị đương gia đến 17/11/2016

Chương 2631 : cười vang 17/11/2016

Chương 2632 : Tam cấp Phi Hổ Chiến Hạm 17/11/2016

Chương 2634 : bái kiến sư tổ 17/11/2016

Chương 2633 : Kỳ Hồn Bí Pháp 17/11/2016

Chương 2635 : trở thành Sư Thúc 17/11/2016

Chương 2636 : không may Hổ Sơn 17/11/2016

Chương 2637 : đánh vào Thất Sát Môn 17/11/2016

Chương 2638: Lấy vừa vỡ năm . 17/11/2016

Chương 2639 : Thất Tinh Thiên Sát Trận 17/11/2016

Chương 2640 : Thất Tinh Thiên Sát 17/11/2016

Chương 2641 : gặp lại hai cái người quen 17/11/2016

Chương 2643 : sau lưng độc thủ 17/11/2016

Chương 2642 : vận dụng Long Hồn Kiếm Giáp 17/11/2016

Chương 2644 : Tiên Thiên Đoạn Linh Tuyệt Thể 17/11/2016

Chương 2645 : tẩy trừ Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 2646 : Dương Hồn Tu La 17/11/2016

Chương 2647 : có người đến báo thù 17/11/2016

Chương 2648 : Linh Sơn Tam Thứu 17/11/2016

Chương 2649 : bắt đầu liên minh 17/11/2016

Chương 2650 : Thất Sát Môn đổi chủ 17/11/2016

Chương 2651 : một năm về sau 17/11/2016

Chương 2652 : Thời Gian Phi Thệ 17/11/2016

Chương 2653: Chuẩn bị phản kích . 17/11/2016

Chương 2654: Thiên Uy bố trí, Thiên Địa áp chế 17/11/2016

Chương 2655 : Bạch Kinh Đường phát uy 17/11/2016

Chương 2656 : Phạm Thống đau lòng 17/11/2016

Chương 2657 : Âm Minh Linh Quỷ Thủ 17/11/2016

Chương 2658 : Cự Đại Thạch Bi 17/11/2016

Chương 2659 : trợ giúp 17/11/2016

Chương 2660 : đồng tính luyến ái 17/11/2016

Chương 2661: Hắc Thủy ngục giam 17/11/2016

Chương 2662 : Độc Giác Địa Long 17/11/2016

Chương 2663 bắt giữ Độc Giác Địa Long 17/11/2016

Chương 2664 : cuồng hành hạ Độc Giác Địa Long 17/11/2016

Chương 2665 : Địa Long đầu hàng 17/11/2016

Chương 2666: lập lại thủ đoạn 17/11/2016

Chương 2667 : Du Long Đường Ngũ cùng Hỏa Hổ 17/11/2016

Chương 2668 : lâm trận đào ngũ 17/11/2016

Chương 2669: đại chiến khâu cuối cùng 17/11/2016

Chương 2670: thực lực lại tiến 17/11/2016

Chương 2671 : ủy khuất Âm Quỷ 17/11/2016

Chương 2672 : tiến về trước Liệt Hỏa Môn 17/11/2016

Chương 2673 : một trận chiến định càn khôn 17/11/2016

Chương 2674 : cường hãn đối kháng 17/11/2016

Chương 2675 : triệt để phát điên 17/11/2016

Chương 2676 : Đông Tinh Xã người tới 17/11/2016

Chương 2677 : muốn Long Hồn Kiếm Giáp 17/11/2016

Chương 2678 : ném ra át chủ bài 17/11/2016

Chương 2679 : bắt giữ Thiên Hỏa Địa Hỏa 17/11/2016

Chương 2680 : ngày khác tốt tương kiến 17/11/2016

Chương 2681 : sinh tử tiền đặt cược 17/11/2016

Chương 2682 : Thập Phương Vũ Trụ Ấn 17/11/2016

Chương 2683: phát hiện Hắc Thủy Giam Ngục 17/11/2016

Chương 2684 : khắp nơi tề tụ Liệt Hỏa thành. 17/11/2016

Chương 2685: Thất Tinh chết thiên không . 17/11/2016

Chương 2686 : một chiêu đánh bại 17/11/2016

Chương 2687 : Vấn Thân Mạc tình hình 17/11/2016

Chương 2688 : Vạn Tù Chi Tôn 17/11/2016

Chương 2689 : Hoang Vu Sa Mạc bên trong 17/11/2016

Chương 2690 : , xem ai muốn chết 17/11/2016

Chương 2691 : Hỗn Độn Thế Giới người tới 17/11/2016

Chương 2692 : bốn người đuổi giết 17/11/2016

Chương 2693 : di tích xuất hiện 17/11/2016

Chương 2694 : Dạ Xoa hiển uy 17/11/2016

Chương 2695 : Đại Đạo Hồn Tinh 17/11/2016

Chương 2696 : thạch thất đại điện 17/11/2016

Chương 2697 : không muốn sống nữa 17/11/2016

Chương 2698 : Bán Đạo Chi Cảnh 17/11/2016

Chương 2699 : cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt 17/11/2016

Chương 2700: có cừu oán báo thù 17/11/2016

Chương 2701 : cường hãn quyết đấu 17/11/2016

Chương 2702 : Huỳnh Hỏa Chi Quang 17/11/2016

Chương 2703 : sát phạt quyết đoán 17/11/2016

Chương 2704 : Cô Đảo đại điện mở ra 17/11/2016

Chương 2705 : tù tôn cấm địa 17/11/2016

Chương 2706 : bảy người liên thủ 17/11/2016

Chương 2707 : Bắc Đấu Thất Tinh khốn ma trận 17/11/2016

Chương 2708 : Tuyên Cổ Cảnh cường giả 17/11/2016

Chương 2709 : người không biết không sợ 17/11/2016

Chương 2710 : đối kháng Tuyên Cổ Cảnh 17/11/2016

Chương 2711 : khủng bố quyết đấu 17/11/2016

Chương 2712 : thời khắc cuối cùng 17/11/2016

Chương 2713 : dung thế Niết Bàn 17/11/2016

Chương 2714 : bi Thiên Địa gào thét 17/11/2016

Chương 2715 : một kích mạnh nhất 17/11/2016

Chương 2716 : hiệu quả như nhau 17/11/2016

Chương 2717 : Huyết Hải 17/11/2016

Chương 2718 : Thị Hoang Thế Giới cải biến 17/11/2016

Chương 2719 : Ngũ Hành tương dung 17/11/2016

Chương 2720 : nhìn trộm Linh Vũ thế giới 17/11/2016

Chương 2721 : đại chiến bắt đầu 17/11/2016

Chương 2722 : đại chiến bắt đầu 17/11/2016

Chương 2723 : Nguy Tại Đán Tịch 17/11/2016

Chương 2724: Mạc Kình Thiên thực lực . 17/11/2016

Chương 2725 : Thái Thượng Trưởng Lão 17/11/2016

Chương 2726 : hắn trở về 17/11/2016

Chương 2727 : Âm Dương Ngũ Hành 17/11/2016

Chương 2728 : dễ như trở bàn tay giống như 17/11/2016

Chương 2729 : Vạn Thế Đối Chiến 17/11/2016

Chương 2730 : Huyết Thiên Đế quyết định 17/11/2016

Chương 2731 : mới hộ môn tôn sứ 17/11/2016

Chương 2732 : tầng tầng quyết đấu 17/11/2016

Chương 2733 : đây là muốn phát 17/11/2016

Chương 2734 : một năm đi qua 17/11/2016

Chương 2735 : ly khai Thị Hoang Thế Giới 17/11/2016

Chương 2736 : Tam Tinh tề tụ, thiên hạ đổi chủ 17/11/2016

Chương 2737 : tuyệt lệ nữ tử 17/11/2016

Chương 2738 : so nhiều người sao 17/11/2016

Chương 2739 : miểu sát Thông Thiên Cảnh 17/11/2016

Chương 2740 : đánh chết Đỗ Lộc 17/11/2016

Chương 2741 : ngươi có gì tư cách 17/11/2016

Chương 2742 : lại thu một đồ 17/11/2016

Chương 2743 : Hoang Vu Mật Địa 17/11/2016

Chương 2744 : Hoang Vu Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 2745 : tiến vào mật địa 17/11/2016

Chương 2746 : phát hiện thạch bích 17/11/2016

Chương 2747 : Hoang Vu Đạo Tôn 17/11/2016

Chương 2748 : Thủy Tính Dương Hoa 17/11/2016

Chương 2749 : gặp được người quen 17/11/2016

Chương 2750 : hướng Tiền Trùng 17/11/2016

Chương 2751 : ai là con sâu con kiến, ai là bọ chó 17/11/2016

Chương 2752 : khí huyết công tâm 17/11/2016

Chương 2753 : Vạn Người Ngắm Nhìn 17/11/2016

Chương 2754 : ghét nhất uy hiếp 17/11/2016

Chương 2755 : đại quân tiếp cận 17/11/2016

Chương 2757 : bao vây Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 2756 : đại quân tiếp cận, cung thỉnh chưởng môn 17/11/2016

Chương 2758 : ra Hồng Cấp Vạn Thiên Tạp 17/11/2016

Chương 2759 : Quần Hạm chi uy 17/11/2016

Chương 2760 : Thái A ra tay 17/11/2016

Chương 2761 : Tà Kiếm Tam Sát 17/11/2016

Chương 2762 : một mình một trận chiến 17/11/2016

Chương 2763 : giờ này ngày này 17/11/2016

Chương 2764: Vận dụng che dấu bạo 17/11/2016

Chương 2765 : ẩn tàng thực lực 17/11/2016

Chương 2766 : một đao đánh chết 17/11/2016

Chương 2767 : cái này đại phát 17/11/2016

Chương 2768 : vòng tiếp theo quy tắc 17/11/2016

Chương 2769: Trấn Thế Tháp . 17/11/2016

Chương 2770 : Tứ đại thế lực 17/11/2016

Chương 2771 : ly khai Linh Vũ thế giới 17/11/2016

Chương 2772 : Áo Nghĩa bổn nguyên 17/11/2016

Chương 2773 : Hoàng gia cùng Tôn gia 17/11/2016

Chương 2774 : đấu giá bắt đầu 17/11/2016

Chương 2775 : đấu giá Áo Nghĩa bổn nguyên 17/11/2016

Chương 2776 : đại âm một lần. 17/11/2016

Chương 2777: kích thích Hướng Hầu Minh 17/11/2016

Chương 2778 : Tứ đại thế lực tề tụ 17/11/2016

Chương 2779 : tầng thứ 9 17/11/2016

Chương 2780 : thôn phệ linh hồn bổn nguyên 17/11/2016

Chương 2781 : Trấn Thế Tháp bên trong đột phá 17/11/2016

Chương 2782 : cuối cùng bốn người 17/11/2016

Chương 2783 : ba người đi vào 17/11/2016

Chương 2784 : Hoài Viễn Khôi ra tay 17/11/2016

Chương 2785 : bí ẩn bên trong 17/11/2016

Chương 2786 : Vạn Thế Liệp Tràng 17/11/2016

Chương 2787 : vòng tròn không gian 17/11/2016

Chương 2788 : Hoài Gia lựa chọn 17/11/2016

Chương 2789 : kinh người ban thưởng 17/11/2016

Chương 2790 : một tiểu đội 17/11/2016

Chương 2791 : thành công con mồi 17/11/2016

Chương 2792 : nhân vật trong nháy mắt biến 17/11/2016

Chương 2793 : Đại Phục Nguyên Áo Nghĩa 17/11/2016

Chương 2794: Lưu Vân Phi Dương Bạo Phong . 17/11/2016

Chương 2795: Khe sâu gặp nạn 17/11/2016

Chương 2796 : hãm sâu vây công 17/11/2016

Chương 2797 lấy một địch hai 17/11/2016

Chương 2798 : thần thì diệt thần, ma đáng tru ma 17/11/2016

Chương 2799 : một đao đánh chết 17/11/2016

Chương 2800: Bạo Phát 17/11/2016

Chương 2801 : Thiên Địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn 17/11/2016

Chương 2802 : hậu tích bạc phát 17/11/2016

Chương 2803 : tru sát ở ngoài ngàn dặm 17/11/2016

Chương 2804 : Thái A tình huống 17/11/2016

Chương 2805 : thứ tư gian : ở giữa thạch thất 17/11/2016

Chương 2806 : phát hiện Thiên Sinh Linh Vật 17/11/2016

Chương 2807 : Long Bàn Hổ Cứ 17/11/2016

Chương 2808 : liên thủ tiến vào hạp cốc 17/11/2016

Chương 2809: Lục Sí Man Hoang Ngưu 17/11/2016

Chương 2810 : cần chia đều 17/11/2016

Chương 2811 : Thâm Uyên phong ấn mở ra 17/11/2016

Chương 2812: Động lòng người nữ tử . 17/11/2016

Chương 2813 : trong biến cố biến cố 17/11/2016

Chương 2814 : Tam Kỳ Lão Nhân ra tay 17/11/2016

Chương 2815 : Nghịch Thiên Tà Long 17/11/2016

Chương 2816 : toàn lực ra tay 17/11/2016

Chương 2817 : Đại Không Kình Thiên Ấn 17/11/2016

Chương 2818 : Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Thế Trận 17/11/2016

Chương 2819 : xuân ý dạt dào 17/11/2016

Chương 2820 : tượng đá bí mật 17/11/2016

Chương 2821 : Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên 17/11/2016

Chương 2822 : Lục Âm cùng lão phu nhân 17/11/2016

Chương 2823 : Đại Đạo Cảnh cao giai 17/11/2016

Chương 2824 : Niết Bàn Luân Hồi thụ 17/11/2016

Chương 2826 : ba cái Lão Giả 17/11/2016

Chương 2825 : Thiên Nữ Cung 17/11/2016

Chương 2827 : như thế nào Niết Bàn 17/11/2016

Chương 2828 : Tiết Mặc Kỳ đột phá 17/11/2016

Chương 2829 : Huyền Tuyết Ngưng điều kiện 17/11/2016

Chương 2830 : gặp lại người thợ săn 17/11/2016

Chương 2831 : Nguyên Cổ Linh Tinh Thú 17/11/2016

Chương 2832 : đánh chết khiêu khích người 17/11/2016

Chương 2833: Hắc Diễm Cương Giao 17/11/2016

Chương 2834 : chà đạp Hắc Mãnh 17/11/2016

Chương 2835 : nguyên lai là người quen 17/11/2016

Chương 2836 : Nguyên Cổ Linh Tinh Thú ra 17/11/2016

Chương 2837 : tranh đoạt đại chiến 17/11/2016

Chương 2838 : Nguyên Cổ Linh Tinh Thú thuộc sở hữu 17/11/2016

Chương 2839 : Thiết Huyết chấn nhiếp 17/11/2016

Chương 2840 : một cái đơn giản điều kiện 17/11/2016

Chương 2841 : Thái A đột phá 17/11/2016

Chương 2842 : Phong Thần Sơn bên trong 17/11/2016

Chương 2843 : ngọn núi ám tập (kích) 17/11/2016

Chương 2844 : Hoài Linh Ngọc thực lực 17/11/2016

Chương 2845 : đánh chết Minh Tuyền 17/11/2016

Chương 2846 : Tương Hoàng Không Gian 17/11/2016

Chương 2847 : n rung động hư không 17/11/2016

Chương 2848 : Tranh Đoạt Ngôi Đầu 17/11/2016

Chương 2849 : tiếp dẫn người 17/11/2016

Chương 2850 : đứng đầu năm người 17/11/2016

Chương 2851 : Nhàn Vân Quỷ Cốc 17/11/2016

Chương 2852 : Trưởng Lão hàng lâm 17/11/2016

Chương 2853 : Vô Sắc Thế Giới sôi trào 17/11/2016

Chương 2854 : theo một qui tắc 17/11/2016

Chương 2855 : thời không hình chiếu Truyền Tống Trận 17/11/2016

Chương 2856 : Thái A chiến thắng 17/11/2016

Chương 2857 : chuyên trị các loại không phục 17/11/2016

Chương 2858 : Long Viên Hồn Huyết Ấn 17/11/2016

Chương 2859 : tiếc nuối bị thua 17/11/2016

Chương 2860 : Nhất Chiêu Miểu Sát 17/11/2016

Chương 2861 : Tiết Mặc Kỳ vs Lưu Vân 17/11/2016

Chương 2862 : nữ nhân đều khó dây vào 17/11/2016

Chương 2863 : sợ điều gì sẽ gặp điều đó 17/11/2016

Chương 2864 : Top 5 người 17/11/2016

Chương 2865 : cường hãn đánh bại 17/11/2016

Chương 2866 : Long Ảnh Tí vs Tinh Thần Chưởng 17/11/2016

Chương 2867 : hộ hoàng đội 17/11/2016

Chương 2868 : Nhàn Vân hoàng giả 17/11/2016

Chương 2869 : mười cái Tông Lão 17/11/2016

Chương 2870 : Thái A vs Hoài Linh Ngọc 17/11/2016

Chương 2871 : một chiêu định thắng bại 17/11/2016

Chương 2872 : Tịnh Vô Ngân quá mạnh 17/11/2016

Chương 2873 : Lưỡng Quyền Chi Chiến 17/11/2016

Chương 2874 : cuối cùng một quyền 17/11/2016

Chương 2875 : phượng hoàng nhất tộc 17/11/2016

Chương 2876 : Mạc Kình Thiên vs Nhâm Tiêu Diêu 17/11/2016

Chương 2877 : hai người át chủ bài 17/11/2016

Chương 2878 : đào thải một cái 17/11/2016

Chương 2879 : Tam Kỳ vs Hỏa Loan 17/11/2016

Chương 2880 : có gì không dám 17/11/2016

Chương 2881 : đao thế cùng kiếm ý 17/11/2016

Chương 2882 : một chiêu phân cao thấp 17/11/2016

Chương 2883 : thắng bại? 17/11/2016

Chương 2884 : ngươi không đủ tư cách 17/11/2016

Chương 2885 : lại lần nữa vận dụng Tứ Thần Quyết 17/11/2016

Chương 2886 : muốn phải liều mạng rồi 17/11/2016

Chương 2887 : rung động toàn trường 17/11/2016

Chương 2888 : Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp Hỏa 17/11/2016

Chương 2889 : được đánh chết sao? 17/11/2016

Chương 2890 : một kích cuối cùng 17/11/2016

Chương 2891 : ngươi giết sướng rồi sao? 17/11/2016

Chương 2892 : Hỏa Loan làm khó dễ 17/11/2016

Chương 2893 : chiến bại Phượng Hoàng không bằng gà 17/11/2016

Chương 2894 : Thương Cổ Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 2895 : cùng nhau thanh toán 17/11/2016

Chương 2896 : Tà Long nghịch không 17/11/2016

Chương 2897 : ngang ngược quyết đấu 17/11/2016

Chương 2898 : long tranh hổ đấu 17/11/2016

Chương 2899 : bi kịch Hoài Linh Ngọc 17/11/2016

Chương 2900: xúc động nghịch lân 17/11/2016

Chương 2901 : sinh cơ tiêu nhạt 17/11/2016

Chương 2902 : trói buộc Tà Long 17/11/2016

Chương 2903 : nghiệt súc, trốn chỗ nào 17/11/2016

Chương 2904 : cuồng hành hạ Nghịch Thiên Tà Long 17/11/2016

Chương 2905 : cái gì gọi là Chiến Thần 17/11/2016

Chương 2906 : Tam Kỳ thu đồ đệ. 17/11/2016

Chương 2907 : Vu Mã Tam Giới 17/11/2016

Chương 2908 : đệ ngũ gian : ở giữa thạch thất 17/11/2016

Chương 2909 : Hoàng Chấp Sự đến đây 17/11/2016

Chương 2910 : mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu 17/11/2016

Chương 2911 : tề tụ Thải Vân Thương Hành 17/11/2016

Chương 2912 : Đoạn Linh Chưởng Bôn Thiên Lai 17/11/2016

Chương 2913 : muốn sống không được muốn chết không xong 17/11/2016

Chương 2914 : tặc mi thử nhãn 17/11/2016

Chương 2915 : vung cánh tay hô lên 17/11/2016

Chương 2916 : tiến về trước Trung Minh Thế Giới 17/11/2016

Chương 2917 : Thánh Hồ Hài Cốt 17/11/2016

Chương 2918 : Thánh Hồ Thiên Nhãn 17/11/2016

Chương 2919 : Cầu Cuồng bản thể 17/11/2016

Chương 2920 : Tiểu Long thực lực 17/11/2016

Chương 2921 : U Cốc Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 2922 : ngũ nữ bị bắt 17/11/2016

Chương 2923 : giao cho ta a 17/11/2016

Chương 2924 : đại quân đối nghịch 17/11/2016

Chương 2925 : thanh niên mặc kim bào 17/11/2016

Chương 2926 : đọ sức một phen 17/11/2016

Chương 2927 : đồ sát 17/11/2016

Chương 2928 : hai cái Sát Thần. 17/11/2016

Chương 2929 17/11/2016

Chương 2930 : Thiên Long vạn kiếm giáp 17/11/2016

Chương 2931 : Lục Thiếu Du bá đạo 17/11/2016

Chương 2932 : đánh chết Liên Bất Bại 17/11/2016

Chương 2933 : Hóa Huyết lão tổ 17/11/2016

Chương 2934 : Thiên Cuồng Tam Đạo 17/11/2016

Chương 2935 : thế lực khắp nơi 17/11/2016

Chương 2936 : đâm lao phải theo lao 17/11/2016

Chương 2937 : ngoài dự đoán mọi người 17/11/2016

Chương 2938: Một đường đuổi giết 17/11/2016

Chương 2939: RỐT CUỘC VỀ ĐẾN NHÀ 17/11/2016

Chương 2940: TỪNG ĐẠO GƯƠNG MẶT QUEN THUỘC 17/11/2016

Chương 2941 : Đi trước Thượng Thanh Thế Giới. 17/11/2016

Chương 2942 : Trước Thiên giới 17/11/2016

Chương 2943 : Cho mặt không biết xấu hổ 17/11/2016

Chương 2944 : Chấp pháp đội Tùng Liệt 17/11/2016

Chương 2945 : đánh chết một cái 17/11/2016

Chương 2946 : Thiên Giới mật địa 17/11/2016

Chương 2947 : trò chơi vừa mới bắt đầu 17/11/2016

Chương 2948 : ai là con mồi 17/11/2016

Chương 2949 : Thiết Thủ Vô Tình 17/11/2016

Chương 2950 : quần chiến chấp pháp đội 17/11/2016

Chương 2951 : Đại Hồn Anh hung ác 17/11/2016

Chương 2952 : biến thái tên điên 17/11/2016

Chương 2953 : Thâm Uyên hư không 17/11/2016

Chương 2954 : Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên 17/11/2016

Chương 2955 : vùng biển đuổi giết 17/11/2016

Chương 2956 : khủng bố thực lực 17/11/2016

Chương 2957 : Thông Linh Bảo Khí 17/11/2016

Chương 2958 : đối mặt Sát Thiên 17/11/2016

Chương 2959 : đối chiến Sát Thiên 17/11/2016

Chương 2960 : đại khai sát giới 17/11/2016

Chương 2961 : tự giới thiệu 17/11/2016

Chương 2962 : Đại Cổ Phong 17/11/2016

Chương 2963 : tiến về trước đài chiến đấu 17/11/2016

Chương 2964 : bạch y nữ tử 17/11/2016

Chương 2965: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN 17/11/2016

Chương 2966: BẠCH Y NỮ TỬ XUẤT THỦ 17/11/2016

Chương 2967: THIÊN LA MINH CÙNG THƯƠNG KHUNG MINH 17/11/2016

Chương 2968 : Thương Lão người đến 17/11/2016

Chương 2969 : Hắc Thứu Sát người 17/11/2016

Chương 2970 : chúng hoàng đưa tiễn 17/11/2016

Chương 2971 : quân đoàn tổng bộ 17/11/2016

Chương 2972 : trong Tinh Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 2973 : Minh Linh đại trận 17/11/2016

Chương 2974 : Thái A phá trận 17/11/2016

Chương 2975 : dữ nhiều lành ít 17/11/2016

Chương 2976 : dữ nhiều lành ít 【 thấp 】 17/11/2016

Chương 2977 : lấy một địch tám 17/11/2016

Chương 2978 : Hùng Phong Quân Đoàn người 17/11/2016

Chương 2979 : tiểu thí ngưu đao (*) 17/11/2016

Chương 2980 : Ám Linh toàn lực 17/11/2016

Chương 2981 : từng người thủ đoạn 17/11/2016

Chương 2982 : Đánh chết Ám Linh 17/11/2016

Chương 2983: ĐẠI BI CỔ ĐỒ 17/11/2016

Chương 2984: PHONG PHÓ ĐOÀN TRƯỞNG 17/11/2016

Chương 2985: PHONG HỎA THỰC LỰC 17/11/2016

Chương 2986: MỘT CHIÊU ĐÁNH BẠI 17/11/2016

Chương 2987: NGHĨ LẠI 17/11/2016

Chương 2988: MỘT CUỘC CÁ CƯỢC 17/11/2016

Chương 2989: HẠ MỘT VÁN CỜ LỚN 17/11/2016

Chương 2990: TRĂM VẠN ĐẠI QUÂN 17/11/2016

Chương 2991: TRUY MỆNH ĐỘT PHÁ 17/11/2016

Chương 2992: THÔN HỒN, LỤC HỒN 17/11/2016

Chương 2993: TAM LINH PHỆ HỒN 17/11/2016

Chương 2994: PHỆ HỒN KHỐN LINH TRẬN 17/11/2016

Chương 2995: LẤY MỘT ĐỊCH BA 17/11/2016

Chương 2996: MỘT KÍCH TOÀN LỰC 17/11/2016

Chương 2998: ĐẠI TRẬN ĐỔI CHỦ 17/11/2016

Chương 2997: VẬT ĐẠI BỔ 17/11/2016

Chương 2999: TRĂM VẠN MINH LINH 17/11/2016

Chương 3000: ĐẠI QUÂN CHÉM GIẾT 17/11/2016

Chương 3001: HẠM ĐỘI TÁI HIỆN 17/11/2016

Chương 3002: ÁT CHỦ BÀI MỘT KÍCH 17/11/2016

Chương 3003: NGƯỜI ĐỘNG ĐẾN NHÂN TỘC CỦA TA, GIẾT KHÔNG THA 17/11/2016

Chương 3004: TÓM THÂU PHÁ VÂN QUÂN ĐOÀN 17/11/2016

Chương 3006: đại từ cổ đồ cùng tôn đem 17/11/2016

Chương 3005: lục kinh vân đột phá 17/11/2016

Chương 3007: lập được nhất đẳng chiến công 17/11/2016

Chương 3008: kỳ lão ký danh đệ tử 17/11/2016

Chương 3009: muốn tìm tai vạ 17/11/2016

Chương 3010: ngự người chi thuật 17/11/2016

Chương 3011: mạch nước ngầm mãnh liệt. 17/11/2016

Chương 3012:mười quân đoàn . 17/11/2016

Chương 3013:Âm độc kế . 17/11/2016

Chương 3014:đại đoàn trưởng . 17/11/2016

Chương 3015: mười người quyết đấu 17/11/2016

Chương 3016: huyết hồn ấn hành hạ hổ Sư 17/11/2016

Chương 3017: một chiêu cuộc chiến 17/11/2016

Chương 3018: cường cường đối kháng 17/11/2016

Chương 3019: vô hình đao chiến 17/11/2016

Chương 3020:bất diệt Kim Cương 17/11/2016

Chương 3021:khốn long cầm hổ 17/11/2016

Chương 3022:chiêu cuối cùng 17/11/2016

Chương 3023:diệt thế Huyền Lôi 17/11/2016

Chương 3024: ma lang âm hồn 17/11/2016

Chương 3025: năm đại chủng tộc 17/11/2016

Chương 3026: Long sống lưng đại lục 17/11/2016

Chương 3027: tiến về trước Long Dương mật cảnh 17/11/2016

Chương 3028: linh hồn giao phong 17/11/2016

Chương 3029: tiến vào Long Dương mật cảnh 17/11/2016

Chương 3030: đại chiến bắt đầu 17/11/2016

Chương 3031: tuyền cổ cao giai 17/11/2016

Chương 3032: tuyệt đối biến cố 17/11/2016

Chương 3033: có biến 17/11/2016

Chương 3034: Đoạt xá đại chiến 17/11/2016

Chương 3035: Âm hiểm độc ác 17/11/2016

Chương 3036: Liên thủ kịch chiến. 17/11/2016

Chương 3037: Tiêu hao hầu như không còn 17/11/2016

Chương 3038: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. 17/11/2016

Chương 3039: Bi kịch Hóa Hồng cảnh 17/11/2016

Chương 3040: Thiên Hỏa Vương giả. 17/11/2016

Chương 3041: Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hỏa luyện thế trận 17/11/2016

Chương 3042: Chém giết đại chiến 17/11/2016

Chương 3043: Hợp kích trận pháp chi uy 17/11/2016

Chương 3044: Giết khai một đầu đường máu 17/11/2016

Chương 3045: Âu Dương Tiển ra tay 17/11/2016

Chương 3046: Tổn Hồn Thiên Biến Bí Pháp 17/11/2016

Chương 3047: Là hắn đã đến 17/11/2016

Chương 3049: Tốc độ cuộc chiến 17/11/2016

Chương 3048: Vô Tướng xuất quan 17/11/2016

Chương 3050: Phệ Hồn Thúc Linh Trận 17/11/2016

Chương 3051: Thanh Trụ Hư Không Dực chân uy 17/11/2016

Chương 3052: Hung hãn không sợ chết 17/11/2016

Chương 3053: Nếu thiên ngăn ta, ta liền nghịch thiên! 17/11/2016

Chương 3054: Thê thảm Nguyên Hồn 17/11/2016

Chương 3055: Tuyên Cổ cảnh Trung giai 17/11/2016

Chương 3056: Bắt đầu biến hóa 17/11/2016

Chương 3057: Tử Lôi Diệt Thiên Đao 17/11/2016

Chương 3058: Niết Bàn Diệu Tâm, Bất Sinh Bất Diệt 17/11/2016

Chương 3059: Ngươi như ngăn ta, ta liền nghịch thiên! 17/11/2016

Chương 3060: vô thượng lôi kiếp 17/11/2016

Chương 3061:kim đao phát uy 17/11/2016

Chương 3062: thất bại sao? 17/11/2016

Chương 3063:đại thừa diệt thế tinh thần kiếp 17/11/2016

Chương 3064:ba nghìn thế giới rung chuyển 17/11/2016

Chương 3065 : ngôi sao rơi xuống 17/11/2016

Chương 3066 : ngôi sao vi giai, một đường lên trời 17/11/2016

Chương 3067 : thần thông hàng lâm 17/11/2016

Chương 3068 : cảm ứng Linh Vũ Đại Lục 17/11/2016

Chương 3069 : còn muốn chạy trốn sao 17/11/2016

Chương 3070: mạnh mẽ chúng ta tộc 17/11/2016

Chương 3071 : thứ sáu thạch thất chi vật 17/11/2016

Chương 3072 : Lục Phong Tử 17/11/2016

Chương 3073 : Truy Phong Chiến Thiên Cung 17/11/2016

Chương 3074 : Tam Quyết Chuyển Thiên Thế 17/11/2016

Chương 3075 : ta tìm ta cha 17/11/2016

Chương 3076 : sát khí lan tràn 17/11/2016

Chương 3077 : Lục Kinh Vân bị nhốt 17/11/2016

Chương 3078 : Lục Kinh Vân hung ác 17/11/2016

Chương 3079: SÁT PHẠT ĐỐI SÁT LỤC 17/11/2016

Chương 3080 : hiểu lầm mà thôi. 17/11/2016

Chương 3081 : Lục Thiếu Du vs Phượng Tuy 17/11/2016

Chương 3082 : Hóa Hồng Cảnh xuất hiện 17/11/2016

Chương 3083 : dù sao ta tin 17/11/2016

Chương 3084 : hạng gì bá đạo nghiêm nghị 17/11/2016

Chương 3085 : Lục Tượng đuổi tới. 17/11/2016

Chương 3086 : rụng lông Phượng Hoàng không bằng gà 17/11/2016

Chương 3087 : kịch chiến Phượng Viêm 17/11/2016

Chương 3088 : át chủ bài quyết đấu 17/11/2016

Chương 3089 : Phượng Viêm Chiến Túc 17/11/2016

Chương 3090 : giương cung bắn Hỏa Kê 17/11/2016

Chương 3091 : Chỉnh Hợp Thập Đoàn 17/11/2016

Chương 3092 : Lục Gia quân Lục Suất 17/11/2016

Chương 3093 : Liên Minh quyết định 17/11/2016

Chương 3094 : Kỷ Đại Yên Đại tâm tư 17/11/2016

Chương 3095 : Hóa Hồng cấp độ 17/11/2016

Chương 3096 : Hồng Kiếp tồn tại 17/11/2016

Chương 3097 : khủng bố Lục Gia 17/11/2016

Chương 3098 : trở lại Thiên Giới Mật Địa 17/11/2016

Chương 3099: Tử Lôi huyền đỉnh lai lịch 17/11/2016

Chương 3100: sáu người thân phận 17/11/2016

Chương 3101: nguy cơ tiến đến 17/11/2016

Chương 3102 : bị may phục 17/11/2016

Chương 3103 : Tối Cường May Phục 17/11/2016

Chương 3104 : Lục gia 17/11/2016

Chương 3105 : vô lực chống lại 17/11/2016

Chương 3106 : Lục gia cũng không là dễ trêu đích 17/11/2016

Chương 3107 : đánh không chết Lục Thiểu Du 17/11/2016

Chương 3108 : Chí Tôn át chủ bài 17/11/2016

Chương 3109 : Tru Ma 17/11/2016

Chương 3110 : họa phúc tương y 17/11/2016

Chương 3111 : thời gian trôi qua 17/11/2016

Chương 3112 : ám lưu chấn động 17/11/2016

Chương 3113 : tĩnh xem thương hải tang điền, trải qua Thiên Địa biến thiên 17/11/2016

Chương 3114 : Phi Linh tình hình gần đây 17/11/2016

Chương 3115 : Thiên Địa dị thường 17/11/2016

Chương 3116 : phá kén mà ra 17/11/2016

Chương 3117 : Âm Dương Ngũ Hội Quyết 17/11/2016

Chương 3118 : mục đích thực sự 17/11/2016

Chương 3119 : khắp nơi mà động 17/11/2016

Chương 3120 : Hoài Như Danh 17/11/2016

Chương 3121 : đại chiến tiến đến. 17/11/2016

Chương 3122 : vinh nhục cùng 17/11/2016

Chương 3123 : rốt cuộc đã tới 17/11/2016

Chương 3124 : Lục Du Thược thực lực 17/11/2016

Chương 3125 : tạp cá mà thôi 17/11/2016

Chương 3126 : Thiên Địa biến sắc 17/11/2016

Chương 3127 : đã rất tốt 17/11/2016

Chương 3129 : vĩnh viễn thủ hộ Lục Gia 17/11/2016

Chương 3128 : con sâu con kiến 17/11/2016

Chương 3130 : khắp nơi viện binh 17/11/2016

Chương 3131 : phạm ta Lục Gia người, giết không tha 17/11/2016

Chương 3132 : một môn chín vô lượng 17/11/2016

Chương 3133 : khiến cho thiên nộ 17/11/2016

Chương 3135 : 46 Trung Thiên Thế Giới 17/11/2016

Chương 3136 : xa đâu cũng giết 17/11/2016

Chương 3137 : thoải mái là lưu cho người chết 17/11/2016

Chương 3138 : trên chiến đài 17/11/2016

Chương 3139 : Lục Linh chiến Băng Trần 17/11/2016

Chương 3140 : Băng Trần bị thua 17/11/2016

Chương 3141 : Hắn không có vẫn lạc 17/11/2016

Chương 3142 : diệt sát Pháp Vương 17/11/2016

Chương 3143 : một trận chiến, dám không! 17/11/2016

Chương 3144 : mọi người lại tụ họp 17/11/2016

Chương 3135 : một hồi mưu đồ bí mật 17/11/2016

Chương 3146 : bắt đầu hành động. 17/11/2016

Chương 3147 : đánh chết Phượng Dục 17/11/2016

Chương 3148 : Lục Quân Ám Tuyến 17/11/2016

Chương 3149 : dĩ nhiên là hắn 17/11/2016

Chương 3150 : Yêu Nữ hạ lạc 17/11/2016

Chương 3151 : rốt cục đến thăm 17/11/2016

Chương 3152 : Kết minh bàn luận 17/11/2016

Chương 3153 : Đường Ám đau đầu 17/11/2016

Chương 3154 : đẩy không còn một mảnh 17/11/2016

Chương 3155 : phát điên Hỏa Loan 17/11/2016

Chương 3156 : Hoàng Phủ Minh Long 17/11/2016

Chương 3157 : Du Thược kỳ ngộ 17/11/2016

Chương 3158 : mật địa sôi trào 17/11/2016

Chương 3159 : một trận chiến trước giờ 17/11/2016

Chương 3160 : chớ có miệng lớn khí 17/11/2016

Chương 3161 : Băng Nhu phải hay là không đàng hoàng 17/11/2016

Chương 3162 : phong độ như cũ 17/11/2016

Chương 3163 : có hại chịu thiệt là phúc 17/11/2016

Chương 3164 : Hắc Ám Thiên Hổ Quyết 17/11/2016

Chương 3165 : ta mập đẹp mắt lại có khí chất 17/11/2016

Chương 3166 : Lôi Tiểu Thiên bạo phát 17/11/2016

Chương 3167 : đáng đời ngươi không có con dâu 17/11/2016

Chương 3168 : chủ ý không tệ 17/11/2016

Chương 3169 : Băng Gia Bí Cảnh 17/11/2016

Chương 3170 : hối hận cũng không hối hận 17/11/2016

Chương 3171 : một đường huyền ảo 17/11/2016

Chương 3172 : Bí Cảnh biến cố 17/11/2016

Chương 3173 : Độ Không Tuyệt Đối 17/11/2016

Chương 3174 : lĩnh ngộ Hắc Ám Áo Nghĩa 17/11/2016

Chương 3175 : lĩnh ngộ Lôi Thuộc Tính 17/11/2016

Chương 3176 : Cổ Viêm Hỏa Thương 17/11/2016

Chương 3177 : Mộc Gia Mộc Tử Kỳ 17/11/2016

Chương 3178 : bị cường hôn, 17/11/2016

Chương 3179 : Thiên Bảng trước ba người 17/11/2016

Chương 3180 : cẩm bào nam tử 17/11/2016

Chương 3181 : bảy ngày sau đó 17/11/2016

Chương 3182 : Phong Gia Phong Phách Nam 17/11/2016

Chương 3183 : vận dụng toàn lực 17/11/2016

Chương 3184 : Hoàng Gia Hoàng Dật 17/11/2016

Chương 3185 : Bồ Đề Linh Căn 17/11/2016

Chương 3186 : Thông Linh Bảo Khí không chỉ ngươi có 17/11/2016

Chương 3187 : Lục Thiếu Du vs Phong Du Du 17/11/2016

Chương 3188 : Hồn Áo Trạng Thái. 17/11/2016

Chương 3189 : Chấn Động Hoàn Vũ 17/11/2016

Chương 3190 : Đa Tình tổng so Vô Tình tốt 17/11/2016

Chương 3191 : Thập Đại Bán Thánh Khí 17/11/2016

Chương 3192 : Thân Vương Lệnh 17/11/2016

Chương 3193 : Nhất Vương Lục Hậu 17/11/2016

Chương 3194 : cố ý làm khó dễ 17/11/2016

Chương 3195 : Tử Kim Huyền Lôi Sử 17/11/2016

Chương 3196 : ba cái chuẩn Thân Vương 17/11/2016

Chương 3197 : Tử Bào Nữ Tử 17/11/2016

Chương 3198 : Thân Vương đại hội 17/11/2016

Chương 3199 : Tuyên Cổ Điện nội tình 17/11/2016

Chương 3200: Thân Vương khảo nghiệm 17/11/2016

Chương 3201 : cường hãn chiến thắng 17/11/2016

Chương 3202 : quen thuộc khí tức 17/11/2016

Chương 3203 : đổi một người 17/11/2016

Chương 3204 : miểu sát Lôi Lang. 17/11/2016

Chương 3205 : tiến vào thập cường 17/11/2016

Chương 3206 : tiến vào Thánh Lôi Điện 17/11/2016

Chương 3207 : tất cả đại Điện Chủ 17/11/2016

Chương 3208 : Tuyên Cổ Điện Long Đầu 17/11/2016

Chương 3209 : Thiên Địa dị biến 17/11/2016

Chương 3210 : Vạn Pháp Duy Tâm, có cho chính là đại 17/11/2016

Chương 3212 : Thánh Cảnh an bài 17/11/2016

Chương 3211 : Tử Hư Thôn Thiên Hầu Khánh Lâm 17/11/2016

Chương 3213 : tiến vào Thánh Cảnh 17/11/2016

Chương 3214 : đã bị uy hiếp 17/11/2016

Chương 3215 : Đặc Biệt Chi Địa 17/11/2016

Chương 3216 : ngoài ý muốn phát hiện 17/11/2016

Chương 3217 : Thanh Lôi Thân Vương 17/11/2016

Chương 3218 : diễu võ dương oai tư cách 17/11/2016

Chương 3219 : Thanh Lôi Thân Vương nhân phẩm 17/11/2016

Chương 3220 : Phi Long Thân Vương cùng Kim Lôi Sử 17/11/2016

Chương 3222: chiến Dạ Mị Thân Vương 17/11/2016

Chương 3221 : rốt cục gặp nhau 17/11/2016

Chương 3223 : Hoằng Diễm Thân Vương 17/11/2016

Chương 3224 : Vân Lôi Thân Vương 17/11/2016

Chương 3225 : Lôi Phó 17/11/2016

Chương 3226 : đi ra biến mất 17/11/2016

Chương 3227 : bên miệng giành ăn 17/11/2016

Chương 3228 : đã không có đường lui 17/11/2016

Chương 3229 : Lôi Hải 17/11/2016

Chương 3230 : Cửu Đỉnh quy nhất 17/11/2016

Chương 3231 : Hoằng Diễm Ấn Thiên 17/11/2016

Chương 3232 : liên thủ phong ấn 17/11/2016

Chương 3233 : Thôn Phệ Tổ Tông 17/11/2016

Chương 3234 : điên cuồng thôn phệ 17/11/2016

Chương 3235 : thôn phệ cuộc chiến 17/11/2016

Chương 3236 : cuối cùng thủ đoạn 17/11/2016

Chương 3237 : Luân Hồi Hư Vọng Đao 17/11/2016

Chương 3238 Hoằng Diễm thân diệt 17/11/2016

Chương 3239 : rốt cục đột phá 17/11/2016

Chương 3240 : thôn phệ Dạ Mị 17/11/2016

Chương 3241 : Điện Chủ thủ lệnh 17/11/2016

Chương 3242 : kịch chiến Tử Lôi 17/11/2016

Chương 3243 : còn sợ cái rắm 17/11/2016

Chương 3244 : chà đạp Tử Lôi 17/11/2016

Chương 3245 : không phù hợp quy tắc phục tựu hủy diệt 17/11/2016

Chương 3246 : tìm kiếm lương chủ 17/11/2016

Chương 3247 : mật địa tân truyền kỳ 17/11/2016

Chương 3248 : việc này không uổng 17/11/2016

Chương 3249 : kéo vào Thánh Lôi Điện. 17/11/2016

Chương 3250 : Lục Kinh Vân thực lực 17/11/2016

Chương 3251 : ta mà xuất đao , tất nhiên gặp huyết! 17/11/2016

Chương 3252 : hai chủng kim thuộc tính 17/11/2016

Chương 3253 : thứ bảy gian : ở giữa thạch thất 17/11/2016

Chương 3254 : tu luyện thứ tư bí quyết 17/11/2016

Chương 3255 : nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao 17/11/2016

Chương 3256 : Thương Khung Bí Cảnh 17/11/2016

Chương 3257 : Hồng Hoang điện 17/11/2016

Chương 3258 : Ma Tôn Lệ Huyết Phủ 17/11/2016

Chương 3259 : ngươi rốt cuộc đã tới 17/11/2016

Chương 3260 : một hồi Tạo Hóa. 17/11/2016

Chương 3261 : Huyết Lục động tĩnh 17/11/2016

Chương 3262 : hoàn mỹ lột xác 17/11/2016

Chương 3263 : lĩnh ngộ thứ sáu bản đồ cổ. 17/11/2016

Chương 3264 : hắn gọi Lục Thiếu Du 17/11/2016

Chương 3265 : Bổn Thú 17/11/2016

Chương 3266 : tựu là những...này mặt hàng sao 17/11/2016

Chương 3267 : ngươi còn chưa đủ tư cách 17/11/2016

Chương 3268 : Miểu Sát 17/11/2016

Chương 3269 : Tuyệt Linh Độc Cốc 17/11/2016

Chương 3270 : nội loạn 17/11/2016

Chương 3271 : Ám Minh Động 17/11/2016

Chương 3272 : đều đánh chết 17/11/2016

Chương 3273 : Dương Quá tin tức 17/11/2016

Chương 3274 : Diệt Hồn Độc Cơ 17/11/2016

Chương 3275 : Tuyệt Linh Song Độc 17/11/2016

Chương 3276 : con sâu con kiến giống như đồ vật 17/11/2016

Chương 3277 : nên giết một tên cũng không để lại 17/11/2016

Chương 3278 : Miểu Minh Ca Ca 17/11/2016

Chương 3279 : Tuyệt Linh Độc Cốc tình hình gần đây 17/11/2016

Chương 3280 : xuyên phá trời cũng có ta ôm lấy 17/11/2016

Chương 3281 : Lục Tâm Đồng khí thế 17/11/2016

Chương 3282 : Vạn Độc Ấn Phù 17/11/2016

Chương 3283 : Lục Tâm Đồng vs Thanh Mạn 17/11/2016

Chương 3284 : đánh chết Thanh Mạn 17/11/2016

Chương 3285 : nuốt sống năm nguyên Hóa Hồng 17/11/2016

Chương 3286 : ngươi là Lục Thiếu Du? 17/11/2016

Chương 3287 : Huyền Độc Thái Thượng Trưởng Lão 17/11/2016

Chương 3288 : ai cũng bảo hộ không được 17/11/2016

Chương 3289 : một cái tát đập bay 17/11/2016

Chương 3290 : Độc Tôn Minh Tôn 17/11/2016

Chương 3291 : đều không cô phụ 17/11/2016

Chương 3292 : lão không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ 17/11/2016

Chương 3293 : . Có cừu oán tại chỗ tựu báo 17/11/2016

Chương 3294 : nhất định bi kịch 17/11/2016

Chương 3295 : làm người lưu một đường, ngày khác tốt tương kiến 17/11/2016

Chương 3296 : gặp nhau người quen 17/11/2016

Chương 3297 : Thải Gia phiền toái 17/11/2016

Chương 3298 : đáp ứng xuất thủ tương trợ 17/11/2016

Chương 3299 : Đao thúc 17/11/2016

Chương 3300: không sợ trời phạt 17/11/2016

Chương 3301 : thu nhận ba người 17/11/2016

Chương 3302 : thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú 17/11/2016

Chương 3303 : Tuyệt Linh Độc Cốc đến 17/11/2016

Chương 3304 : trời cao đất rộng 17/11/2016

Chương 3305 : dọa đi Cổ Tộc 17/11/2016

Chương 3306: gặp chuyện không may ta ôm lấy 17/11/2016

Chương 3307 : lấy nó bảo vật 17/11/2016

Chương 3308 : Hồng Hoang chi vật 17/11/2016

Chương 3309 : dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên chỗ tốt 17/11/2016

Chương 3310 : Cửu Tuyệt Tháp. 17/11/2016

Chương 3311: thất tuyệt hoàng tôn 17/11/2016

Chương 3312: 130 năm 17/11/2016

Chương 3313: Hắc mã ngang trời xuất thế 17/11/2016

Chương 3314: Chín Đại thống lĩnh 17/11/2016

Chương 3315: cực kỳ không công bình 【 Canh [5] cầu hoa tươi 】 17/11/2016

Chương 3316: lại tiến Thương Khung chiến trường 17/11/2016

Chương 3317: Đại khái đội hình 17/11/2016

Chương 3318: quân lệnh như sơn 17/11/2016

Chương 3319: chém giết năm tháng 17/11/2016

Chương 3320: Tam đại chủng tộc 17/11/2016

Chương 3321: Đâu chỉ là nhận thức 17/11/2016

Chương 3322: miểu sát bà võ 17/11/2016

Chương 3323 : Tam Hùng hội tụ 17/11/2016

Chương 3324 : Hồng Hoang tranh đoạt đại hội 17/11/2016

Chương 3325 : Thiên Linh Cung 17/11/2016

Chương 3326 : thập đại bài danh 17/11/2016

Chương 3327 : oan gia ngõ hẹp 17/11/2016

Chương 3328 : trả giá thật nhiều 17/11/2016

Chương 3329 : Phượng Vũ 17/11/2016

Chương 3330 : họ cái gì tên ai? 17/11/2016

Chương 3331 : tranh đoạt chỗ ngồi 17/11/2016

Chương 3332 : tất cả đại đại biểu 17/11/2016

Chương 3333 : gặp lại người quen 17/11/2016

Chương 3334 : còn có người quen 17/11/2016

Chương 3335 : trái ôm phải ấp. 17/11/2016

Chương 3336 : Thiên La Minh đột kích 17/11/2016

Chương 3337 : các ngươi tất cả lui ra 17/11/2016

Chương 3338 : Dương Quá ra tay 17/11/2016

Chương 3339 : nhân kiếm hợp nhất 17/11/2016

Chương 3340 : chu thiên sôi trào 17/11/2016

Chương 3341 : nguyên soái vị 17/11/2016

Chương 3342 : kế hoạch an bài 17/11/2016

Chương 3343 : Lục Kinh Vân lại phá 17/11/2016

Chương 3344 : tranh đoạt an bài 17/11/2016

Chương 3345 : một mình hành động 17/11/2016

Chương 3346 : cấm chế biến mất 17/11/2016

Chương 3347 : khủng bố chém giết 17/11/2016

Chương 3348 : Phệ Hồn nhất tộc biến cố 17/11/2016

Chương 3349 : Số 9 Đại Lục 17/11/2016

Chương 3350 : Thiên Ma nhất tộc 17/11/2016

Chương 3351 : La Sát Đoạt Hồn Quyển 17/11/2016

Chương 3352 : bảy mươi hai khối cự thạch 17/11/2016

Chương 3353 : không tiền khoáng hậu 17/11/2016

Chương 3354 : ầm ầm điểm bạo 17/11/2016

Chương 3355 : giây bại đối thủ 17/11/2016

Chương 3356 : một vòng may mắn còn sống sót 17/11/2016

Chương 3357 : không chiến mà bại 17/11/2016

Chương 3358 : , tương kiến không nói gì, rất lâu không gặp 17/11/2016

Chương 3359 : cuồng chiến Tu La 17/11/2016

Chương 3360 : Tu La địa ngục 17/11/2016

Chương 3361 : vừa chính vừa tà 17/11/2016

Chương 3362 : Thiên Minh Chi Hỏa 17/11/2016

Chương 3364 : lại là Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 3365 : hay (vẫn) là Phi Linh Môn 17/11/2016

Chương 3366 : Bà Tu Mỹ Ngọc. 17/11/2016

Chương 3367 : Diệt Tuyệt Tu Linh Ấn 17/11/2016

Chương 3368 : Tu La Diệt Linh Tràng 17/11/2016

Chương 3369 : thái cổ chi khí 17/11/2016

Chương 3370 : Chí Tôn Tu La 17/11/2016

Chương 3371 : Phong Du Du cuối cùng át chủ bài 17/11/2016

Chương 3372 : Thiên Ma Vô Cực, Vô Pháp Vô Thiên! 17/11/2016

Chương 3373 : thay nhau át chủ bài 17/11/2016

Chương 3374 : hào đánh bạc một hồi 17/11/2016

Chương 3375 : cặn bã mà thôi 17/11/2016

Chương 3376 : Thiên Chiến quyết đấu 17/11/2016

Chương 3377 : Bán Thánh Khí quyết đấu 17/11/2016

Chương 3378 : thâm bất khả trắc 17/11/2016

Chương 3379 : cuối cùng một trận chiến 17/11/2016

Chương 3380 : đỉnh phong cuộc chiến trước giờ 17/11/2016

Chương 3381 : chính thức đỉnh phong quyết đấu 17/11/2016

Chương 3382 : Bán Thánh Khí cuộc chiến 17/11/2016

Chương 3343 : Cửu Tiến Quy Nhất 17/11/2016

Chương 3344 : Thần Linh Nghiễm Hồng bại? 17/11/2016

Chương 3346 : Trung Siêu Phàm cuộc chiến. 17/11/2016

Chương 3347 : Thần Linh Thánh Quang 17/11/2016

Chương 3348 : Tài Phán Chi Đao! 17/11/2016

Chương 3349 : Tịnh Thế Chi Hoàn vs Ngũ Thần Quyết! 17/11/2016

Chương 3350 : ngươi thất bại! 17/11/2016

Chương 3351 : uy danh hiển hách! 17/11/2016

Chương 3352 : tề tụ Thượng Thanh Thế Giới 17/11/2016

Chương 3353 : muốn làm mặt đen 17/11/2016

Chương 3354 : danh ngạch (slot) phân phối 17/11/2016

Chương 3355 : Phong Gia bên ngoài thành 17/11/2016

Chương 3356 : Nhược Vân Cung Chủ 17/11/2016

Chương 3357 : ra oai phủ đầu 17/11/2016

Chương 3358 : Lục Gia sính uy 17/11/2016

Chương 3359 : đá vào tản đá 17/11/2016

Chương 3360 : năm nguyên vs bảy nguyên 17/11/2016

Chương 3361 : như thế át chủ bài! 17/11/2016

Chương 3362 : hoảng sợ đại biến 17/11/2016

Chương 3363 : Đại sư tỷ 17/11/2016

Chương 3364 : Hư Thiên Thánh Cô 17/11/2016

Chương 3365 : đấu giá Hồng Hoang Điện danh ngạch (slot) 17/11/2016

Chương 3366 : cái gì gọi là Thánh Hồng 17/11/2016

Chương 3367 : Thiên Trụ giới lai lịch 17/11/2016

Chương 3368 : bầu trời Hồng Hoang không gian 17/11/2016

Chương 3369 : mở ra Hồng Hoang Điện 17/11/2016

Chương 3370 : cùng Đao thúc đến 17/11/2016

Chương 3371 : quỷ dị sinh vật 17/11/2016

Chương 3372 : tinh thuần nhất Hồng Hoang Chi Khí 17/11/2016

Chương 3373 : khủng bố đại gia hỏa 17/11/2016

Chương 3374 : không cách nào lựa chọn 17/11/2016

Chương 3375 : mạnh mẽ ngược đãi 17/11/2016

Chương 3376 : cố làm ra vẻ 17/11/2016

Chương 3377 : lại lần nữa đột phá 17/11/2016

Chương 3378 : bảy nguyên tiểu viên mãn 17/11/2016

Chương 3379 : một ngàn năm trăm năm . 17/11/2016

Chương 3380 : chọc giận nó 17/11/2016

Chương 3381 : không như lúc trước 17/11/2016

Chương 3382 : hay (vẫn) là kém một chút 17/11/2016

Chương 3383 : còn có Đao thúc tại. 17/11/2016

Chương 3384 : thu phục chiếm được Hồng Hoang thần thú 17/11/2016

Chương 3385 : thật không biết xấu hổ. 17/11/2016

Chương 3386 : chuẩn bị đường về. 17/11/2016

Chương 3387 : trở về Linh Vũ. 17/11/2016

Chương 3388 : Sư Phụ an bài 17/11/2016

Chương 3389 : khách không mời mà đến 17/11/2016

Chương 3390 : một hồi sẽ chết tuyệt rồi. 17/11/2016

Chương 3391 : Hồng Vũ ra tay. 17/11/2016

Chương 3392 : đưa tới cửa đích thuốc bổ 17/11/2016

Chương 3393 : Hồng Vũ lĩnh ngộ 17/11/2016

Chương 3394 : luyện hóa nguyên lực 17/11/2016

Chương 3395 : Hồng Vũ động tĩnh 17/11/2016

Chương 3396 : Hồng Vũ tiến bộ 17/11/2016

Chương 3397 : Thương Khung Bí Cảnh mở ra 17/11/2016

Chương 3398 : chuẩn bị xuất phát 17/11/2016

Chương 3399 : Lục Sư Tẩu 17/11/2016

Chương 3400: Thần Thú Thế Giới Tử Hoàng 17/11/2016

Chương 3401 : Huyết Thiên Đế lại hiện ra 17/11/2016

Chương 3402 : sáu nguyên đại Siêu Phàm 17/11/2016

Chương 3403 : Lục Thiếu Du, ngươi âm ta! 17/11/2016

Chương 3404 : tru sát Hồng Mộc Lão Quái 17/11/2016

Chương 3405 : kích động 17/11/2016

Chương 3406 : Tuyên Cổ Điện đến đây 17/11/2016

Chương 3407 : Nhị sư huynh 17/11/2016

Chương 3408 : chính mình xử lý 17/11/2016

Chương 3410 : Hồng Vương hiện thân 17/11/2016

Chương 3411 : chín đại Thánh Hồng 17/11/2016

Chương 3412 : Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La 17/11/2016

Chương 3413 : sư môn tề tụ 17/11/2016

Chương 3414 : Kim Huyền cùng Hắc Vũ lai lịch 17/11/2016

Chương 3415 : Yêu Vương Diệt Sinh Trảo 17/11/2016

Chương 3416 : cổ xưa rừng rậm. 17/11/2016

Chương 3417 : đột gặp hung hiểm 17/11/2016

Chương 3418 : Mẫu Thư 17/11/2016

Chương 3419 : còn có chí bảo 17/11/2016

Chương 3420 : Sí Nhiệt Sơn Mạch 17/11/2016

Chương 3421 : Hồng Hoang Hỏa Kỳ 17/11/2016

Chương 3422 : gặp lại Chí Tôn Điện 17/11/2016

Chương 3423 : Nhân Tôn Địa Tôn 17/11/2016

Chương 3424 : đối kháng yêu tôn. 17/11/2016

Chương 3425 : Hoàng Kim Phi Thiên Long 17/11/2016

Chương 3426 : thu thập Nhân Tôn 17/11/2016

Chương 3427 : cởi bỏ phong ấn 17/11/2016

Chương 3428 : Hôn Ám Không Gian 17/11/2016

Chương 3429 : phản thôn phệ 17/11/2016

Chương 3430 : khí tức có chút quen thuộc 17/11/2016

Chương 3431 : vây khốn vách núi 17/11/2016

Chương 3432 : lấy một địch ba 17/11/2016

Chương 3433 : một cái cũng đừng muốn chạy trốn 17/11/2016

Chương 3434 : phần thứ hai tàn bản đồ 17/11/2016

Chương 3435 : một cái Thánh Hồng 17/11/2016

Chương 3436 : cho ngươi ba chiêu 17/11/2016

Chương 3437 : được cuồng âm 17/11/2016

Chương 3438 : Thiên Minh Tộc Minh Thương 17/11/2016

Chương 3439 : tro trượt mà đi 17/11/2016

Chương 3440 : Ba Xà Nhất Tộc 17/11/2016

Chương 3441 : mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 17/11/2016

Chương 3442 : : sáu người ba tràng 17/11/2016

Chương 3443 : mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 17/11/2016

Chương 3444 : đấu mưu 17/11/2016

Chương 3445 : Si Mị Võng Lượng 17/11/2016

Chương 3446 : chim sẻ núp đằng sau 17/11/2016

Chương 3447 : Lục Thiếu Du vs Thiên Tôn 17/11/2016

Chương 3448 : đại phát lôi uy 17/11/2016

Chương 3449 : chắp cánh tránh khỏi 17/11/2016

Chương 3450 : : Tổ Hồ Hàng Thế 17/11/2016

Chương 3451 : song song tăng vọt 17/11/2016

Chương 3452 : cực phẩm Thế Giới Tinh Thạch 17/11/2016

Chương 3453 : Hồng Vũ thực lực 17/11/2016

Chương 3454 : cầm Minh Thương khai đao 17/11/2016

Chương 3455 : ra sát chiêu 17/11/2016

Chương 3456 : lần nữa tiến bộ 17/11/2016

Chương 3457 : tam tộc chắn đường 17/11/2016

Chương 3458 : như thế bàn giao:nhắn nhủ 17/11/2016

Chương 3459 : chín đầu mười tám cánh tay 17/11/2016

Chương 3460 : khắp nơi tề tụ. 17/11/2016

Chương 3461 : đẩy lui! 17/11/2016

Chương 3462 : Thiên Sinh Song Hồn 17/11/2016

Chương 3463 : Bất Chu Sơn 17/11/2016

Chương 3464 : Bất Chu Sơn bên trong 17/11/2016

Chương 3465 : liên thủ đại chiến 17/11/2016

Chương 3466 : họa này phúc tướng theo 17/11/2016

Chương 3467 : cướp đoạt truyền thừa 17/11/2016

Chương 3468 : đều được chỗ tốt 17/11/2016

Chương 3469 : cường hãn cướp lấy! 17/11/2016

Chương 3470 : thu được về lại tính sổ 17/11/2016

Chương 3471 : Hỗn Độn Trọc Vụ 17/11/2016

Chương 3472 : lúc này thực lực 17/11/2016

Chương 3473 : Cổ Hoang Băng Thiên Hùng 17/11/2016

Chương 3474 : Chúng Thần Chi Mộ 17/11/2016

Chương 3475 : đại chiến Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. 17/11/2016

Chương 3476 : giằng co không dưới 17/11/2016

Chương 3477 : cuối cùng liều mạng 17/11/2016

Chương 3478 : : tân chủ 17/11/2016

Chương 3479 : mở ra Chúng Thần Chi Mộ 17/11/2016

Chương 3480 : Thần Linh Thánh Vương 17/11/2016

Chương 3481 : Yêu Tà Mặc Hải 17/11/2016

Chương 3482 : bản thánh đệ tử 17/11/2016

Chương 3483 : Kim Đao Chi Chủ 17/11/2016

Chương 3484 : lâm binh đấu giả đều hàng ngũ phía trước! 17/11/2016

Chương 3485 : diệt sát Thiên Đạo 17/11/2016

Chương 3486 : Bất Tử Bất Diệt Thiên Thần Thể 17/11/2016

Chương 3487 : Hư Vô chi môn 17/11/2016

Chương 3488 : Song Song Thánh Hồng 17/11/2016

Chương 3489 : đụng vào Hư Vô 17/11/2016

Chương 3490 : lần nữa xuất phát 17/11/2016

Chương 3491 : xuất hiện Thánh Nguyên 17/11/2016

Chương 3492 : chặn đường nửa Hư Vô 17/11/2016

Chương 3493 : quen thuộc người. 17/11/2016

Chương 3494 : tiếp tục đun nóng. 17/11/2016

Chương 3495 : Tái Xuất Thánh Nguyên. 17/11/2016

Chương 3496 : Thiên La tru thần trận. Bảo tháp 17/11/2016

Chương 3497 : bố trí đại cục 17/11/2016

Chương 3498 : mở rộng ra sát phạt. 17/11/2016

Chương 3499 : bốn kiện Bán Thánh Khí. 17/11/2016

Chương 3500: Hư Vô Chi Cảnh thực lực 17/11/2016

Chương 3501 : lúc qua như cát. 17/11/2016

Chương 3502 : : Lâm Giới Hư Vô. 17/11/2016

Chương 3503 : hạo kiếp đã đến 17/11/2016

Chương 3504 : hạo kiếp đại chiến. 17/11/2016

Chương 3505 : đánh chết Hư Vô. 17/11/2016

Chương 3506 : hay (vẫn) là quá yếu 17/11/2016

Chương 3507 : Đông Lão trở về rồi. 17/11/2016

Chương 3508 : cuối cùng kề vai chiến đấu. 17/11/2016

Chương 3509 : động tình Cửu Thiên. 17/11/2016

Chương 3510 : tuyệt cảnh đột phá. 17/11/2016

Chương 3511 : tổ hồn 17/11/2016

Chương 3512 : Lục Tự Chân Ngôn! 17/11/2016

Chương 3513 : một tên cũng không để lại. 17/11/2016

Chương 3514 : Tiểu Long đột phá. 17/11/2016

Chương 3515 : Diệt Thế Giới Chi Chủ 17/11/2016

Chương 3516 : Bất Tử Bất Diệt Thiên Thần Thể 17/11/2016

Chương 3517 : Sư Đồ Liên Thủ 17/11/2016

Chương 3518 : Hám Thiên Điện 17/11/2016

Chương 3519 : phán quyết Thiên Địa 17/11/2016

Chương 3520 : đệ ngũ bí quyết 17/11/2016

Chương 3521 : Thánh Chủng 17/11/2016

Chương 3522 : rốt cục thức tỉnh 17/11/2016

Chương 3523: Hỗn Độn Tử Mông 17/11/2016

Chương 3524 : đánh chết Thần Linh Thánh Vương 17/11/2016

Chương 3525 :: Lục đạo luân hồi (the end) 17/11/2016