Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
	 Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc:

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

 

Danh sách chương

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 093 ~ (03/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 092 ~ (03/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 091 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 090 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 089 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 088 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 087 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 086 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 085 ~ (22/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 084 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 083 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 082 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 081 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 080 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 079 ~ (08/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 078 ~ (04/04/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 077 ~ (31/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 076 ~ (28/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 075 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 074 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 073 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 072 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 071 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 070 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 069 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 068 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 067 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 066 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 065 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 064 ~ (26/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 063 ~ (26/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 062 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 061 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 060 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 059 ~ (12/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 058 ~ (12/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 057 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 056 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 055 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 054 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 053 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 052 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 051 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 050 ~ (28/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 049 ~ (26/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 048 ~ (26/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 047 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 046 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 045 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 044 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 043 ~ (16/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 042 ~ (16/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 041 ~ (11/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 040 ~ (10/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 039 ~ (08/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 038 ~ (07/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 037 ~ (07/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 036 ~ (07/01/2020)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 035 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 034 ~ (29/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 033 ~ (27/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 032 ~ (26/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 031 ~ (23/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 030 ~ (21/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 029 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 028 ~ (19/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 027 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 026 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 025 ~ (13/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 024 ~ (13/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 023 ~ (13/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 022 ~ (13/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 021 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 020 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 019 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 018 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 017 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 016 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 015 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 014 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 013 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 012 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 011 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 010 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 009 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 008 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 005 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 004 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 003 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 002 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chap 001 ~ (01/12/2019)Miễn phí