Dosa

Dosa

Tên khác: White Ascetic; 백도사
Thể loại: Action , Fantasy , Martial Arts , Supernatural , Webtoon
Tác giả: Nilil; Ikki
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dosa:

Truyện lấy bối cảnh một thế giới võ thuật nơi con người và nhân thú cùng sinh sống. Ở đó có vị vua bạo ngược luôn dùng mọi cách để đàn áp nhân thú. Rồi ai sẽ giải thoát họ đây? Mời các bạn dõi theo hành trình giải thoát nhân thú khỏi áp bức trong "Dosa" nhé!

Danh sách chương