Dr. Prisoner

Dr. Prisoner

Tên khác: Doctor Prisoner; Dr.プリズナー; Bác sĩ tử tù
Thể loại: Action , Drama , Medical , Mystery , Psychological , Shounen , Tragedy
Tác giả: Ishikawa Komatsu; Ueda Atsuo
Trạng thái: Còn tiếp


37 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dr. Prisoner:

Người bác sĩ gần cái chết nhất so với bất kì ai!

Anh ấy là ai? Kẻ tử tội hay là bác sĩ thiên tài?

Loading...