Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Tên khác: Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
Thể loại: Drama , Fantasy , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không
Tác giả: Hư Cốc Tử
Trạng thái: Còn tiếp


9 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam:

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.
Trong nguyên tác truyện nữ chính bị đủ loại tra nam ngược thân lại ngược tâm, mà Lăng Sương của thời hiện đại quyết định thay đổi vận mệnh, quyết không cúi đầu trước tra nam!
Mà bước đầu tiên, chính là dưỡng một thiếu chủ ma giáo…

Danh sách chương

– Chap 108 23/11/2019

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 108 02/08/2018

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 107 11/07/2018

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 106 03/07/2018

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 105 29/06/2018

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 104 11/05/2018

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 103 04/05/2018

Dưỡng thiếu chủ đấu tra nam – chap 102 02/05/2018

chap 101 02/10/2017

chap 100 13/09/2017

chap 99 13/09/2017

chap 98 28/08/2017

chap 97 19/08/2017

chap 96 16/08/2017

chap 95 - fixed 07/08/2017

chap 94 07/08/2017

chap 93 24/07/2017

chap 92 17/07/2017

chap 91 12/07/2017

chap 90 10/07/2017

chap 89 29/05/2017

chap 88 26/05/2017

chap 87 25/05/2017

chap 86 22/05/2017

chap 85 22/05/2017

chap 84 17/05/2017

chap 83 17/05/2017

chap 82 11/05/2017

chap 81 10/05/2017

chap 80 28/04/2017

chap 79 27/04/2017

chap 78 26/04/2017

chap 77 21/04/2017

chap 76 19/04/2017

chap 75 17/04/2017

chap 74 17/04/2017

chap 73 17/04/2017

chap 72 17/04/2017

chap 71 - fixed 13/04/2017

chap 70 11/04/2017

chap 69 07/04/2017

chap 68 07/04/2017

chap 67 05/04/2017

chap 66 05/04/2017

chap 65 03/04/2017

chap 64 31/03/2017

chap 63 31/03/2017

chap 62 29/03/2017

chap 61 27/03/2017

chap 60 27/03/2017

chap 59 27/03/2017

chap 58 24/03/2017

chap 57 22/03/2017

chap 56 22/03/2017

chap 55 22/03/2017

chap 54 - fixed 22/03/2017

chap 53 22/03/2017

chap 52 22/03/2017

chap 51 22/03/2017

chap 50 22/03/2017

chap 49 22/03/2017

chap 48 22/03/2017

chap 47 22/03/2017

chap 46 22/03/2017

chap 45 - fixed 22/03/2017

chap 44 22/03/2017

chap 43 22/03/2017

chap 42 22/03/2017

chap 41 22/03/2017

chap 40 22/03/2017

chap 39 22/03/2017

chap 38 22/03/2017

chap 37 22/03/2017

chap 36 22/03/2017

chap 35 22/03/2017

chap 34 28/02/2017

chap 33 28/02/2017

chap 32 28/02/2017

chap 31 28/02/2017

chap 30 - fixed 28/02/2017

chap 29 23/02/2017

chap 28 23/02/2017

chap 27 23/02/2017

chap 26 23/02/2017

chap 25 23/02/2017

chap 24 23/02/2017

chap 23 17/02/2017

chap 22 16/02/2017

chap 21 - fixed 16/02/2017

chap 20 16/02/2017

chap 19 16/02/2017

chap 18 16/02/2017

chap 17 - fixed 16/02/2017

chap 16 16/02/2017

chap 15 - fixed 16/02/2017

chap 14 16/02/2017

chap 13 16/02/2017

chap 12 16/02/2017

chap 11 - fixed 16/02/2017

chap 10 16/02/2017

chap 9 16/02/2017

chap 8 16/02/2017

chap 7 16/02/2017

chap 6 - fixed 16/02/2017

chap 5 16/02/2017

chap 4 - fixed 16/02/2017

chap 3 16/02/2017

chap 2 16/02/2017

chap 1 16/02/2017