Gosu

Gosu

Tên khác: Gosu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Historical , Manhwa , Webtoon
Tác giả: MOON Jung-Hoo Ryu Ki-Woon
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gosu:

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!

Danh sách chương

Chap 132 TV - Season 2 19/04/2019

Chap 131 TV - Season 2 17/03/2019

Chap 130 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 129 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 128 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 127 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 126 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 125 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 124 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 123 TV - Season 2 24/02/2019

Chap 122 TV - Season 2 16/12/2018

Chap 121 TV - Season 2 16/12/2018

Chap 120 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 119 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 118 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 117 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 116 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 115 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 114 TV - Season 2 03/12/2018

Chap 113 TV - Season 2 18/10/2018

Chap 112 TV - Season 2 10/10/2018

Chap 111 TV - Season 2 30/07/2018

Chap 110 TV - Season 2 06/05/2018

Chap 109 TV - Season 2 03/05/2018

Chap 108 TV - Season 2 10/03/2018

Chap 107 TV - Season 2 22/02/2018

Chap 106 TV - Season 2 26/01/2018

Chap 105 TV - Season 2 12/01/2018

Chap 104 TV - Season 2 12/01/2018

Chap 103 TV - Season 2 08/01/2018

Chap 102 TV - Season 2 02/01/2018

Chap 101 TV - Season 2 29/12/2017

Chap 100 TV - Season 2 13/12/2017

Chap 099 TV - Season 2 30/11/2017

Chap 098 TV - Season 2 30/11/2017

Chap 097 TV - Season 2 14/11/2017

Chap 096 TV - Season 2 27/10/2017

Chap 095 TV - Season 2 26/10/2017

Chap 094 TV - Season 2 25/10/2017

Chap 093 TV - Season 2 24/10/2017

Chap 092 TV - Season 2 23/10/2017

Chap 091 TV - Season 2 23/10/2017

Chap 090 TV - Season 2 20/10/2017

Chap 089 TV - Season 2 11/08/2017

Chap 088 TV - Season 2 11/08/2017

Chap 087 TV - Season 2 17/07/2017

Chap 086 TV - END Season 1 04/05/2017

Chap 085 TV 28/04/2017

Chap 084 TV 28/04/2017

Chap 083 TV 14/04/2017

Chap 082 TV 12/04/2017

Chap 081 TV 08/04/2017

Chap 080 TV 08/04/2017

Chap 079 TV 18/03/2017

Chap 078 TV 09/03/2017

Chap 077 TV 09/03/2017

Chap 076 TV 07/03/2017

Chap 075 TV 21/02/2017

Chap 074 TV 16/02/2017

Chap 073 TV 10/02/2017

Chap 072 TV 06/02/2017

Chap 071 TV 06/02/2017

Chap 070 TV 20/01/2017

Chap 069 TV 06/01/2017

Chap 068 TV 31/12/2016

Chap 067 TV 23/12/2016

Chap 066 TV 16/12/2016

Chap 065 TV 16/12/2016

Chap 064 01/12/2016

Chap 063 TV 25/11/2016

Chap 062 TV 17/11/2016

Chap 061 TV 10/11/2016

Chap 060 TV 04/11/2016

Chap 059 TV 26/10/2016

Chap 058 19/10/2016

Chap 057 TV 14/10/2016

Chap 056 TV 05/10/2016

Chap 055 TV 01/01/1970

Chap 054 TV 01/01/1970

Chap 053 TV 01/01/1970

Chap 052 TV 01/01/1970

Chap 051 TV 01/01/1970

Chap 050 TV 01/01/1970

Chap 049 TV 01/01/1970

Chap 048 TV 01/01/1970

Chap 047 TV 01/01/1970

Chap 046 TV 01/01/1970

Chap 045 TV 01/01/1970

Chap 044 TV - Fixed 01/01/1970

Chap 043 TV - Fixed 01/01/1970

Chap 042 TV 01/01/1970

Chap 041 TV 01/01/1970

Chap 040 TV 01/01/1970

Chap 039 TV 01/01/1970

Chap 038 TV 01/01/1970

Chap 037 01/01/1970

Chap 036 TV 01/01/1970

Chap 035 TV 01/01/1970

Chap 034 TV 01/01/1970

Chap 033 TV 01/01/1970

Chap 032 TV 01/01/1970

Chap 031 TV 01/01/1970

Chap 030 TV 01/01/1970

Chap 029 TV 01/01/1970

Chap 028 01/01/1970

Chap 027 01/01/1970

Chap 026 01/01/1970

Chap 025 01/01/1970

Chap 024 01/01/1970

Chap 023 01/01/1970

Chap 022 - fix 01/01/1970

Chap 021 01/01/1970

Chap 020 01/01/1970

Chap 019 - fixed 01/01/1970

Chap 018 01/01/1970

Chap 017 01/01/1970

Chap 016 01/01/1970

Chap 015 01/01/1970

Chap 014 01/01/1970

Chap 013 01/01/1970

Chap 012 01/01/1970

Chap 011 01/01/1970

Chap 010 01/01/1970

Chap 009 01/01/1970

Chap 008 01/01/1970

Chap 007 01/01/1970

Chap 006 01/01/1970

Chap 005 01/01/1970

Chap 004 01/01/1970

Chap 003 01/01/1970

Chap 002 01/01/1970

Chap 001 01/01/1970

Chap 000 01/01/1970

Loading...