Hắc Ám Huyết Thời Đại

Hắc Ám Huyết Thời Đại

Tên khác: Hắc Ám Huyết Thời Đại
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hắc Ám Huyết Thời Đại:

Năm 2012, từ trường trái đất thay đổi, vô số sinh vật lạ xâm nhập trái đất. Sở Vân Thăng là một người bình thường, được kế thừa một quyển sách cổ của dòng họ. Nhờ cuốn sách cổ này mà Sở Vân Thăng có thể dự đoán trước được tai họa sắp xảy ra và chủ động dùng các biện pháp để có thể tồn tại trong thời đại này.

Danh sách chương

Chapter 98 10/04/2019

Chapter 97 10/04/2019

Chapter 96 08/04/2019

Chapter 95 07/04/2019

Chapter 94 05/04/2019

Chapter 93 05/04/2019

Chapter 92 05/04/2019

Chapter 91 05/04/2019

Chapter 90 02/04/2019

Chapter 89 01/04/2019

Chapter 88 31/03/2019

Chapter 87 30/03/2019

Chapter 86 28/03/2019

Chapter 85 28/03/2019

Chapter 84 26/03/2019

Chapter 83 26/03/2019

Chapter 82 26/03/2019

Chapter 81 26/03/2019

Chapter 80 26/03/2019

Chapter 79 26/03/2019

Chapter 78 26/03/2019

Chapter 77 20/03/2019

Chapter 76 19/03/2019

Chapter 75 17/03/2019

Chapter 74 17/03/2019

Chapter 73 16/03/2019

Chapter 72 16/03/2019

Chapter 71 13/03/2019

Chapter 70 13/03/2019

Chapter 69 13/03/2019

Chapter 68 13/03/2019

Chapter 67 10/03/2019

Chapter 66 10/03/2019

Chapter 65 08/03/2019

Chapter 64 08/03/2019

Chapter 63 06/03/2019

Chapter 62 06/03/2019

Chapter 61 06/03/2019

Chapter 60 06/03/2019

Chapter 59 02/03/2019

Chapter 58 02/03/2019

Chapter 57 28/02/2019

Chapter 56 28/02/2019

Chapter 55 28/02/2019

Chapter 54 24/02/2019

Chapter 53 21/02/2019

Chapter 50 21/02/2019

Chapter 49 20/02/2019

Chapter 47 18/02/2019

Chapter 46 17/02/2019

Chapter 45 15/02/2019

Chapter 44 15/02/2019

Chapter 43 14/02/2019

Chapter 42 14/02/2019

Chapter 41 12/02/2019

Chapter 40 12/02/2019

Chapter 39 09/02/2019

Chapter 38 08/02/2019

Chapter 37 08/02/2019

Chapter 36 30/01/2019

Chapter 35 30/01/2019

Chapter 29 30/01/2019

Chapter 28 30/01/2019

Chapter 27 30/01/2019

Chapter 26 30/01/2019

Chapter 25 30/01/2019

Chapter 24 30/01/2019

Chapter 23 30/01/2019

Chapter 22 30/01/2019

Chapter 21 30/01/2019

Chapter 20 30/01/2019

Chapter 19 30/01/2019

Chapter 18 30/01/2019

Chapter 17 30/01/2019

Chapter 16 30/01/2019

Chapter 15 30/01/2019

Chapter 14 30/01/2019

Chapter 13 30/01/2019

Chapter 12 30/01/2019

Chapter 11 30/01/2019

Chapter 10 30/01/2019

Chapter 9 30/01/2019

Chapter 8 30/01/2019

Chapter 7 30/01/2019

Chapter 6 30/01/2019

Chapter 5 30/01/2019

Chapter 4 30/01/2019

Chapter 3 30/01/2019

Chapter 2 30/01/2019

Chapter 1 30/01/2019