Hard Core Leveling Warrior

Hard Core Leveling Warrior

Tên khác: Hard Core Leveling Warrior
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Supernatural , Webtoon
Tác giả: Kim Se Hun
Trạng thái: Còn tiếp


6 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hard Core Leveling Warrior:

Lucid Adventure - Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một lúc. Main là nhân vật bá dzơ với tất cả thông số đều max và đang là người chơi xếp hạng 1. Bi kịck xảy ra khi 1 em gái ất ơ nào đó cải trang thành 1 cháu noob canh lúc main đang phê thọt cho 1 nhát, cướp sạch item và để quái bụp main lên dĩa. Đặc điểm ở trò chơi này là khi tạch, tất cả thông số sẽ trở về 1, main lầy lội max 999 từ thiên đường rơi xuống địa ngục trần game, trước khi được 1 em bánh bao bự cỡ cái tô ra tay nghĩa hiệp cứu vớt đời zai và tiếp tục hành trình trần ai khoai củ của mình.

Danh sách chương

Chap 176 26/07/2019

Chap 175 26/07/2019

Chap 174 18/07/2019

Chap 173 17/07/2019

Chap 172 13/07/2019

Chap 171 11/07/2019

Chap 170 05/07/2019

Chap 169 03/07/2019

Chap 168 28/06/2019

Chap 167 28/06/2019

Chap 166 24/06/2019

Chap 165 17/06/2019

Chap 164 15/06/2019

Chap 163 14/06/2019

Chap 162 13/06/2019

Chap 161 12/06/2019

Chap 160 12/06/2019

Chap 159 12/06/2019

Chap 158 04/06/2019

Chap 157 04/06/2019

Chap 156 11/05/2019

Chap 155 11/05/2019

Chap 154 05/05/2019

Chap 153 29/04/2019

Chap 152 29/04/2019

Chap 151 21/04/2019

Chap 150 19/04/2019

Chap 149 06/04/2019

Chap 148 04/04/2019

Chap 147 04/04/2019

Chap 146 04/04/2019

Chap 145 04/04/2019

Chap 144 04/04/2019

Chap 143 17/03/2019

Chap 142 17/03/2019

Chap 141 17/03/2019

Chap 140 17/03/2019

Chap 139 17/03/2019

Chap 138 17/03/2019

Chap 137 17/03/2019

Chap 136 24/02/2019

Chap 135 24/02/2019

Chap 134 24/02/2019

Chap 133 24/02/2019

Chap 132 24/02/2019

Chap 131 03/02/2019

Chap 130 30/01/2019

Chap 129 30/01/2019

Chap 128 30/01/2019

Chap 127 30/01/2019

Chap 126 13/01/2019

Chap 125 10/01/2019

Chap 124 08/01/2019

Chap 123 06/01/2019

Chap 122 03/01/2019

Chap 121 03/01/2019

Chap 120 31/12/2018

Chap 119 31/12/2018

Chap 118 31/12/2018

Chap 117 29/12/2018

Chap 116 29/12/2018

Chap 115 29/12/2018

Chap 114 29/12/2018

Chap 113 29/12/2018

Chap 112 24/12/2018

Chap 111 24/12/2018

Chap 110 24/12/2018

Chap 109 20/12/2018

Chap 108 20/12/2018

Chap 107 20/12/2018

Chap 106 20/12/2018

Chap 105 16/12/2018

Chap 104 16/12/2018

Chap 103 16/12/2018

Chap 102 16/12/2018

Chap 101 16/12/2018

Chap 100 16/12/2018

Chap 099 16/12/2018

Chap 098 16/12/2018

Chap 097 16/12/2018

Chap 096 16/12/2018

Chap 095 16/12/2018

Chap 094 03/12/2018

Chap 093 03/12/2018

Chap 092 03/12/2018

Chap 091 03/12/2018

Chap 090 03/12/2018

Chap 089 03/12/2018

Chap 088 03/12/2018

Chap 087 03/12/2018

Chap 086 03/12/2018

Chap 085 03/12/2018

Chap 084 03/12/2018

Chap 083 03/12/2018

Chap 082 03/12/2018

Chap 081 03/12/2018

Chap 080 16/11/2018

Chap 079 16/11/2018

Chap 078 16/11/2018

Chap 077 16/11/2018

Chap 076 16/11/2018

Chap 075 16/11/2018

Chap 074 06/11/2018

Chap 073 06/11/2018

Chap 072 06/11/2018

Chap 071 06/11/2018

Chap 070 29/10/2018

Chap 069 24/10/2018

Chap 068 24/10/2018

Chap 067 20/10/2018

Chap 066 18/10/2018

Chap 065 18/10/2018

Chap 064 18/10/2018

Chap 063 12/10/2018

Chap 062 08/10/2018

Chap 061 04/10/2018

Chap 060 03/10/2018

Chap 059 03/10/2018

Chap 058 03/10/2018

Chap 057 03/10/2018

Chap 056 26/09/2018

Chap 055 26/09/2018

Chap 054 26/09/2018

Chap 053 22/09/2018

Chap 052 09/09/2018

Chap 051 08/09/2018

Chap 050 08/09/2018

Chap 049 04/09/2018

Chap 048 04/09/2018

Chap 047 04/09/2018

Chap 046 31/08/2018

Chap 045 29/08/2018

Chap 044 28/08/2018

Chap 043 28/08/2018

Chap 042 25/08/2018

Chap 041 21/08/2018

Chap 040 19/08/2018

Chap 039 17/08/2018

Chap 038 15/08/2018

Chap 037 15/08/2018

Chap 036 06/08/2018

Chap 035 06/08/2018

Chap 034 06/08/2018

Chap 033 02/08/2018

Chap 032 30/07/2018

Chap 031 29/07/2018

Chap 030 29/07/2018

Chap 029 24/07/2018

Chap 028 22/07/2018

Chap 027 14/07/2018

Chap 026 08/07/2018

Chap 025 23/12/2017

Chap 024 23/12/2017

Chap 023 14/11/2017

Chap 022 03/11/2017

Chap 021 01/11/2017

Chap 020 09/11/2016

Chap 019 27/10/2016

Chap 018 22/10/2016

Chap 017 22/10/2016

Chap 016 22/10/2016

Chap 015 22/10/2016

Chap 014 22/10/2016

Chap 013 22/10/2016

Chap 012 22/10/2016

Chap 011 22/10/2016

Chap 010 22/10/2016

Chap 009 22/10/2016

Chap 008 22/10/2016

Chap 007 22/10/2016

Chap 006 22/10/2016

Chap 005 22/10/2016

Chap 004 22/10/2016

Chap 003 22/10/2016

Chap 002 22/10/2016

Chap 001 22/10/2016