Hiệp Khách Hành bất thông

Hiệp Khách Hành bất thông

Tên khác: Hiệp Khách Hành bất thông
Thể loại: Adventure , Comedy , Manhua
Tác giả: Thường Bàn Dũng Giả
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hiệp Khách Hành bất thông:

Ta cho rằng, xông pha giang hồ, chỉ cần võ công cao, giúp yếu phò nguy, là trở thành được Đại Hiệp. Tuy ta hơi không dễ nhìn cho lắm, nhưng võ công cao sẽ bù đắp tất cả, nhưng sự thật là...