Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tên khác: Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
Thể loại: Comedy , Shounen , Xuyên Không , Đam Mỹ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


17 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra:

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.

Danh sách chương

Chap 272 12/10/2019

Chap 270 13/09/2019

Chap 269 31/08/2019

Chap 268 31/07/2019

Chap 267 27/07/2019

Chap 266 19/07/2019

Chap 265 19/07/2019

Chap 264 19/07/2019

Chap 263 19/07/2019

Chap 262 19/07/2019

Chap 261 19/07/2019

Chap 260 19/07/2019

Chap 259 19/07/2019

Chap 258 19/07/2019

Chap 257 19/07/2019

Chap 256 19/07/2019

Chap 255 19/07/2019

Chap 254 19/07/2019

Chap 253 19/07/2019

Chap 252 19/07/2019

Chap 251 19/07/2019

Chap 250 19/07/2019

Chap 249 19/07/2019

Chap 248 19/07/2019

Chap 247 19/07/2019

Chap 246 19/07/2019

Chap 245 19/07/2019

Chap 244 19/07/2019

Chap 243 19/07/2019

Chap 242 19/07/2019

Chap 241 19/07/2019

Chap 240 19/07/2019

Chap 239 19/07/2019

Chap 238 19/07/2019

Chap 237 19/07/2019

Chap 236 19/07/2019

Chap 235 19/07/2019

Chap 234 19/07/2019

Chap 233 19/07/2019

Chap 232 19/07/2019

Chap 231 19/07/2019

Chap 230 19/07/2019

Chap 229 19/07/2019

Chap 228 19/07/2019

Chap 227 19/07/2019

Chap 226 19/07/2019

Chap 225 19/07/2019

Chap 224 19/07/2019

Chap 223 19/07/2019

Chap 222 19/07/2019

Chap 221 19/07/2019

Chap 220 19/07/2019

Chap 219 19/07/2019

Chap 218 19/07/2019

Chap 217 19/07/2019

Chap 216 19/07/2019

Chap 215 19/07/2019

Chap 214 19/07/2019

Chap 213 19/07/2019

Chap 212 19/07/2019

Chap 211 19/07/2019

Chap 210 19/07/2019

Chap 209 19/07/2019

Chap 028 19/07/2019

Chap 027 19/07/2019

Chap 026 19/07/2019

Chap 025 19/07/2019

Chap 024 19/07/2019

Chap 023 19/07/2019

Chap 022 19/07/2019

Chap 021 19/07/2019

Chap 020 19/07/2019

Chap 019 19/07/2019

Chap 018 19/07/2019

Chap 017 19/07/2019

Chap 016 19/07/2019

Chap 015 19/07/2019

Chap 014 19/07/2019

Chap 013 19/07/2019

Chap 012 19/07/2019

Chap 011 19/07/2019

Chap 010 19/07/2019

Chap 009 19/07/2019

Chap 008 19/07/2019

Chap 007 19/07/2019

Chap 006 19/07/2019

Chap 005 19/07/2019

Chap 004 19/07/2019

Chap 003 19/07/2019

Chap 002 19/07/2019

Chap 001 19/07/2019