Hướng Dẫn Bảo Trì Người Máy

Hướng Dẫn Bảo Trì Người Máy

Tên khác: Hướng Dẫn Bảo Trì Người Máy
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Slice of Life , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hướng Dẫn Bảo Trì Người Máy:

Một Nữ Sinh Đại Học -Tên Ngô Tiểu Ái chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin với ước mơ tự tạo ra một Robot AI.
Trong một lần cô đã vô tình mở một hộp bưu phẩm mà bên trong đó là Robot AI! Cuộc phưu lưu và một mối tình bắt đầu!