Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tên khác: Huyền Giới Chi Môn
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ
Tác giả: Nhĩ Căn
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Huyền Giới Chi Môn:

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!
Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!
Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên.
Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.
Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện.
Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.

Loading...

Danh sách chương

Chương 923: Nhờ vả không đúng người 24/04/2017

Chương 922: Thần cảnh Càn Anh 24/04/2017

Chương 921: Thải Nhi cơ duyên 24/04/2017

Chương 920: Được chí bảo 24/04/2017

Chương 919: Huyền Hỏa không gian 24/04/2017

Chương 918: Tịch cảnh kỳ ngộ 24/04/2017

Chương 917: Cổ phiên 24/04/2017

Chương 916: Nội gian 24/04/2017

Chương 915: Gặp cố nhân 24/04/2017

Chương 914: Tăng nhanh như gió 24/04/2017

Chương 913: Song sinh chi hỏa 24/04/2017

Chương 912: Hạo Thiên Thánh Diễm 24/04/2017

Chương 911: Tiền tuyến báo nguy 24/04/2017

Chương 910: Mười hai Tiên Tướng 24/04/2017

Chương 909: Thượng cổ thần thông 24/04/2017

Chương 908: Thiên Đình quà tặng 24/04/2017

Chương 907: Bát phương đến chúc mừng 24/04/2017

Chương 906: Đại xuất dự liệu 24/04/2017

Chương 905: Kế nhiệm đại điển 24/04/2017

Chương 904: Thạch Hầu đầu mối 24/04/2017

Chương 903: Thượng cổ chín cảnh 24/04/2017

Chương 902: Thái độ khác thường 24/04/2017

Chương 901: Ngũ hành cương vực 24/04/2017

Chương 900: Ba hải 24/04/2017

Chương 899: Tạng biến 24/04/2017

Chương 898: Nhân họa đắc phúc 24/04/2017

Chương 897: Ông trời tác hợp cho 24/04/2017

Chương 896: Vô tận thiên lôi 24/04/2017

Chương 895: Cùng trời tranh mệnh 24/04/2017

Chương 894: Thiên hình 24/04/2017

Chương 893: Bảy thế luân hồi 24/04/2017

Chương 892: Cái kia bỏ mất xoay người (hạ) 24/04/2017

Chương 891: Cái kia bỏ mất xoay người (trung) 24/04/2017

Chương 890: Cái kia bỏ mất xoay người (thượng) 24/04/2017

Chương 889: Một tiếng thở dài 24/04/2017

Chương 888: Xa lạ chính mình 24/04/2017

Chương 887: Không cùng một dạng lối rẽ 24/04/2017

Chương 886: Ngay lúc đó làng chài thiếu niên 24/04/2017

Chương 885: Ngạo thế hai vượn 24/04/2017

Chương 884: Đất trời tối tăm 24/04/2017

Chương 883: Lại vào bí cảnh 24/04/2017

Chương 882: Tăng nhanh như gió 24/04/2017

Chương 881: Đáy giếng bế quan 24/04/2017

Chương 880: Vào giếng 24/04/2017

Chương 879: Đề cử tộc trưởng 24/04/2017

Chương 878: Cùng chống đỡ ngoại địch 24/04/2017

Chương 877: Chiến Ngự Huy 24/04/2017

Chương 876: Giết nghịch 24/04/2017

Chương 875: Sớm có chuẩn bị 24/04/2017

Chương 874: Biến cố lan tràn 24/04/2017

Chương 873: Vô liêm sỉ 24/04/2017

Chương 872: Tiệc mừng thọ 24/04/2017

Chương 871: Hoang Nguyệt giếng cổ 24/04/2017

Chương 870: An Hoa thân phận 24/04/2017

Chương 869: Mật hàm 24/04/2017

Chương 868: Đạt Thản bản tôn 24/04/2017

Chương 867: Bình định 24/04/2017

Chương 866: Điển lễ trên biến cố 24/04/2017

Chương 865: Lạc Hải Minh Tinh 24/04/2017

Chương 864: Nghênh Lôi Cốc 24/04/2017

Chương 863: Phương Đạt gặp nạn 24/04/2017

Chương 862: Rời đi 24/04/2017

Chương 861: Thanh danh tiệm khởi 24/04/2017

Chương 860: Thiên Hà chi loạn 24/04/2017

Chương 859: Tránh không gặp 24/04/2017

Chương 858: Vây công Trục Vân 24/04/2017

Chương 857: Lần thứ hai từ chối 24/04/2017

Chương 856: Thức tỉnh 24/04/2017

Chương 855: Chung Tú quyết định 24/04/2017

Chương 854: Kim Tinh Viêm Ngọc 24/04/2017

Chương 853: Xa cách từ lâu gặp lại 24/04/2017

Chương 852: Ta không đồng ý 24/04/2017

Chương 851: Cái tròng 24/04/2017

Chương 850: Giương đông kích tây 24/04/2017

Chương 849: Phá trận 24/04/2017

Chương 848: Không hẳn 24/04/2017

Chương 847: Chờ một chút! 24/04/2017

Chương 846: Cấp báo 24/04/2017

Chương 845: Thạch Mục khiêu chiến 24/04/2017

Chương 844: Vật ấy có thể đúng quy cách? 24/04/2017

Chương 843: Xin chờ một chút 24/04/2017

Chương 842: Chạy tới Phượng Minh Cốc 24/04/2017

Chương 841: Phá cấm ra 24/04/2017

Chương 840: Hỗn chiến 24/04/2017

Chương 839: Phát hiện đầu mối 24/04/2017

Chương 838: Miễn chiến đấu quyền 24/04/2017

Chương 837: Phượng Minh Cốc 24/04/2017

Chương 836: Chữa lợn lành thành lợn què 24/04/2017

Chương 835: Tái chiến Thần cảnh 24/04/2017

Chương 834: Mồi nhử 24/04/2017

Chương 833: Linh Phù tộc 24/04/2017

Chương 832: Luân phiên ra trận 24/04/2017

Chương 831: Thần cảnh một đòn 24/04/2017

Chương 830: Thay đổi chủ ý 24/04/2017

Chương 829: Âm Dương Loan Phượng 24/04/2017

Chương 828: Lại một con Càn Anh 24/04/2017

Chương 827: Lẻn vào Thiên Phượng tộc 24/04/2017

Chương 826: Đảm bảo 24/04/2017

Chương 825: Thánh nữ chọn rể 24/04/2017

Chương 824: Chẩn phu nhân 24/04/2017

Chương 823: Sa sút Hoang tộc 16/02/2017

Chương 822: Liên minh tín vật 16/02/2017

Chương 821: Thần cảnh con rối 16/02/2017

Chương 820: Xã Quân cùng Dạ Ma Tử 16/02/2017

Chương 819: Một con chuột vàng 16/02/2017

Chương 818: Cực diễn cấm chế 16/02/2017

Chương 817: Dương Đào dụ địch 16/02/2017

Chương 816: Thiên Đình tập kích 16/02/2017

Chương 815: Quét sạch 16/02/2017

Chương 814: Hai con đường 16/02/2017

Chương 813: Một mình đi tới 16/02/2017

Chương 812: Thánh nữ đại điển 16/02/2017

Chương 811: Thiên lôi dị tượng 16/02/2017

Chương 810: Bàn Võ Thần Khu 16/02/2017

Chương 809: Thúc đầu gối mà nói 16/02/2017

Chương 808: Tứ trưởng lão 16/02/2017

Chương 807: Lão tổ tái hiện 16/02/2017

Chương 806: Một cái khác "chính mình" 16/02/2017

Chương 805: Tam trưởng lão nghi vấn 16/02/2017

Chương 804: Ẩn cư chỗ 16/02/2017

Chương 803: Cự Viên tộc Đại trưởng lão 16/02/2017

Chương 802: Cá mè một lứa 16/02/2017

Chương 801: Giám thị 16/02/2017

Chương 800: Vượn lớn hành tung 16/02/2017

Chương 799: Tám tộc nguyên do 16/02/2017

Chương 798: Kim Tuyệt tộc khiêu khích 16/02/2017

Chương 797: Phục Long Tinh 16/02/2017

Chương 796: Ly khai Di Dương 16/02/2017

Chương 795: Cải trang lẻn vào 16/02/2017

Chương 794: Tinh Hải lưu vong 16/02/2017

Chương 793: Âm mưu bố cục 16/02/2017

Chương 792: Lục Đạo Huyền Công 16/02/2017

Chương 791: Bách Mộ Tinh 16/02/2017

Chương 790: Ta đi trước 16/02/2017

Chương 789: Ngày xưa ân oán 16/02/2017

Chương 788: Tam Thánh tinh vực 16/02/2017

Chương 787: Túc Thăng phục sinh? 16/02/2017

Chương 786: Đứa bé cùng cổ đăng 16/02/2017

Chương 785: Chân thân tự thân tới 16/02/2017

Chương 784: Ép giết 16/02/2017

Chương 783: Đánh bậy đánh bạ 16/02/2017

Chương 782: Thanh Lan thất thủ 16/02/2017

Chương 781: Túc Thăng ra tay 16/02/2017

Chương 780: Sinh tử một đường 16/02/2017

Chương 779: Kéo dài 16/02/2017

Chương 778: Truy binh 16/02/2017

Chương 777: Xu hướng suy tàn 16/02/2017

Chương 776: Chuyển nguy thành an 16/02/2017

Chương 775: Tri ân tất báo 16/02/2017

Chương 774: Thánh địa lưu vong 16/02/2017

Chương 773: Nội ưu ngoại hoạn 16/02/2017

Chương 772: Động một cái liền bùng nổ 16/02/2017

Chương 771: Tàn sát phản bội 16/02/2017

Chương 770: Binh lâm Đông Thánh Tinh 16/02/2017

Chương 769: Thương Nguyệt thay đổi 16/02/2017

Chương 768: Thứ sáu chuyển 16/02/2017

Chương 767: Tàn kiếm 16/02/2017

Chương 766: Mất đi tư cách 16/02/2017

Chương 765: Thương Nguyệt 16/02/2017

Chương 764: Tuỳ tùng 16/02/2017

Chương 763: Liên bên trong kỳ cảnh 16/02/2017

Chương 762: Bầy yêu cúi chào 16/02/2017

Chương 761: Thánh giai 16/02/2017

Chương 760: Bạch Viên cái chết 16/02/2017

Chương 759: Liệt chiến 16/02/2017

Chương 758: Hồi mộng 16/02/2017

Chương 757: Linh sủng trở về 16/02/2017

Chương 756: Đáng chết! 16/02/2017

Chương 755: Lực Chiến Thần Tương 16/02/2017

Chương 754: Không nhiều lá bài tẩy 16/02/2017

Chương 753: Thiên Liên Trì bị tập kích 16/02/2017

Chương 752: Độc thân tìm sủng 16/02/2017

Chương 751: Thải Nhi mất tích 16/02/2017

Chương 750: Cử tọa phải sợ hãi 16/02/2017

Chương 749: Chậm đã 16/02/2017

Chương 748: Cơ duyên 16/02/2017

Chương 747: Hóa thân nhập thánh 16/02/2017

Chương 746: Ma Tổ di hài 16/02/2017

Chương 745: Trục thi 16/02/2017

Chương 744: Một đòn toàn lực 16/02/2017

Chương 743: Ám độ trần thương 16/02/2017

Chương 742: Đừng hòng 16/02/2017

Chương 741: Một côn diệt thần 16/02/2017

Chương 740: Dụ địch 16/02/2017

Chương 739: Bạo Phong Ma Giác 16/02/2017

Chương 738: Ân nhân 16/02/2017

Chương 737: Bảy đạo ma niệm 16/02/2017

Chương 736: Ta theo ngươi cùng đi! 16/02/2017

Chương 735: Không giữ lại ai! 16/02/2017

Chương 734: Người xâm lấn (canh thứ ba) 16/02/2017

Chương 733: Lẻn vào cứ điểm 16/02/2017

Chương 732: Đồ Ma Lệnh 16/02/2017

Chương 731: Yên La ủy thác (canh thứ ba) 16/02/2017

Chương 730: Một đòn (canh thứ hai) 16/02/2017

Chương 729: Tính sổ 16/02/2017

Chương 728: Trở về 16/02/2017

Chương 727: Quay đầu trăm năm 16/02/2017

Chương 726: Đại phát thần uy 16/02/2017

Chương 725: Cái thứ hai bảo tàng 16/02/2017

Chương 724: Có chút quen tai 16/02/2017

Chương 723: Truyền tống bị quấy nhiễu 16/02/2017

Chương 722: Mạnh yếu điên đảo 16/02/2017

Chương 721: Phản chiến 16/02/2017

Chương 720: Rời đi Bảo Nguyệt Cung 16/02/2017

Chương 719: Di Dương chi loạn 16/02/2017

Chương 718: Chiến sự nhiều lần lên 16/02/2017

Chương 717: Chờ ta 16/02/2017

Chương 716: Tan rã trong không vui 16/02/2017

Chương 715: Khí Linh 16/02/2017

Chương 714: Hiện thân 16/02/2017

Chương 713: Vây công 16/02/2017

Chương 712: Thiên Đình âm mưu 16/02/2017

Chương 711: Bốn phương hỗn chiến 16/02/2017

Chương 710: Yên La triệu hoán 16/02/2017

Chương 709: Chuyện xưa 16/02/2017

Chương 708: Chu Yếm 16/02/2017

Chương 707: Cổ Man đột kích 16/02/2017

Chương 706: Bảo Hoa sứ giả 16/02/2017

Chương 705: Gặp bạn cố tri 16/02/2017

Chương 704: Hỗn chiến 16/02/2017

Chương 703: Lần đầu giao chiến 16/02/2017

Chương 702: Không thể buông tha 16/02/2017

Chương 701: Lại gặp thù cũ 16/02/2017

Chương 700: Bảo thành hồn diệt 16/02/2017

Chương 699: Vỏ Thiên Cơ Côn 16/02/2017

Chương 698: Bảo Nguyệt Cung bên trong pho tượng 16/02/2017

Chương 697: Thâm nhập Côn Lôn 16/02/2017

Chương 696: Bảy màu linh văn 16/02/2017

Chương 695: Ai cản ta thì phải chết! 16/02/2017

Chương 694: Nội tâm triệu hoán 16/02/2017

Chương 693: Triệu Tiển mời 16/02/2017

Chương 692: Thu hoạch 16/02/2017

Chương 691: Quen cửa quen nẻo 16/02/2017

Chương 690: Một vị cố nhân 16/02/2017

Chương 689: Ma Tôn đến thăm 16/02/2017

Chương 544: Bách Thú Chấn Hoàng 16/02/2017

Chương 688: Tụ hội 16/02/2017

Chương 687: Uy hiếp 16/02/2017

Chương 686: Giao dịch 16/02/2017

Chương 685: Nhìn thấu 16/02/2017

Chương 684: Thánh Khư tiêu chuẩn 16/02/2017

Chương 683: Gieo gió gặt bão 16/02/2017

Chương 682: Đục nước mò cá 16/02/2017

Chương 681: Lấy cách của người 16/02/2017

Chương 680: Bạo động 16/02/2017

Chương 679: Hoán linh 16/02/2017

Chương 678: Hậu chiêu 16/02/2017

Chương 677: Tử linh đất 16/02/2017

Chương 676: Hợp mưu 16/02/2017

Chương 675: Tái hiện đầu mối 16/02/2017

Chương 674: Quỷ dị thông đạo 16/02/2017

Chương 673: Khả nghi 16/02/2017

Chương 672: Tuyệt xử phùng sinh (có đường sống trong chỗ chết) 16/02/2017

Chương 671: Trì hoãn (canh thứ ba) 16/02/2017

Chương 670: Trèo tháp (canh thứ hai) 16/02/2017

Chương 669: Vào tháp 16/02/2017

Chương 668: Huyền Khung thí luyện 16/02/2017

Chương 667: Mộc hóa 16/02/2017

Chương 666: Chí Mộc Phù Văn 16/02/2017

Chương 665: Mộng chiến 16/02/2017

Chương 664: Ra biển bế quan 16/02/2017

Chương 663: Bất ngờ món đồ đấu giá 16/02/2017

Chương 662: Trì trệ 16/02/2017

Chương 661: Ly Trần chư địa 16/02/2017

Chương 660: Kích động 16/02/2017

Chương 659: Tới cửa khiêu khích 16/02/2017

Chương 658: Oan gia ngõ hẹp 16/02/2017

Chương 657: Đối chất 16/02/2017

Chương 656: Động thiên phúc địa 16/02/2017

Chương 655: Hám lôi chém giết 16/02/2017

Chương 654: Mạo danh đền tội 16/02/2017

Chương 653: Côn Lôn Thánh Khư 16/02/2017

Chương 652: Thi viện binh 16/02/2017

Chương 651: Ác chiến Bạch Vân Quan 16/02/2017

Chương 650: Gặp lại Tây Môn 16/02/2017

Chương 649: Mầm họa 16/02/2017

Chương 648: Thuấn sát 16/02/2017

Chương 647: Đột phá thất bại 16/02/2017

Chương 646: Biển sâu hiện ma tung 16/02/2017

Chương 645: Dừng lại 16/02/2017

Chương 644: Sắc đẹp 16/02/2017

Chương 643: Hung hăng 16/02/2017

Chương 642: Xông vào 16/02/2017

Chương 641: Thức tỉnh 16/02/2017

Chương 640: Thần bí cao nhân 16/02/2017

Chương 639: Bôn ba 16/02/2017

Chương 638: Hôn mê bất tỉnh 16/02/2017

Chương 637: Phế tinh 16/02/2017

Chương 636: Xuất thế 16/02/2017

Chương 635: Khu ma hội chiến 16/02/2017

Chương 634: Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời 16/02/2017

Chương 633: Thần uy lâm thế 16/02/2017

Chương 632: Tới gần tuyệt cảnh 16/02/2017

Chương 631: Đuổi tận cùng không buông 16/02/2017

Chương 630: Thoái đi 16/02/2017

Chương 629: Nghe trộm 16/02/2017

Chương 628: Du thuyết 16/02/2017

Chương 627: Cản trở 16/02/2017

Chương 626: Chất vấn 16/02/2017

Chương 625: Lên cơn giận dữ 16/02/2017

Chương 624: Hóa thân 16/02/2017

Chương 623: Khó mà tin nổi 16/02/2017

Chương 622: Ác chiến Thánh Cảnh 16/02/2017

Chương 621: Tiên giới cùng Thiên Đình 16/02/2017

Chương 620: Nguy cơ 16/02/2017

Chương 619: Diệt khẩu 16/02/2017

Chương 618: Phân tán phá vòng vây 16/02/2017

Chương 617: Chạy tán loạn 16/02/2017

Chương 616: Con rơi 16/02/2017

Chương 615: Giương đông kích tây 16/02/2017

Chương 614: Khẩn cấp triệu tập 16/02/2017

Chương 613: Bị tập kích 16/02/2017

Chương 612: Một côn chém ma 16/02/2017

Chương 611: Ma tộc hồn sư 16/02/2017

Chương 610: Tử linh phục kích (canh thứ ba) 16/02/2017

Chương 609: Đi dạo (canh thứ hai) 16/02/2017

Chương 608: Thăm dò (ngày hôm nay canh ba) 16/02/2017

Chương 607: Thủ hạ 16/02/2017

Chương 606: Ba đại thánh địa 16/02/2017

Chương 605: Trước khi chiến đấu chuẩn bị 16/02/2017

Chương 604: Lơ lửng giữa trời cứ điểm 16/02/2017

Chương 603: Hắc Ma bộ tộc 16/02/2017

Chương 602: Lao tới tiền tuyến 16/02/2017

Chương 601: Tinh vực cuộc chiến 16/02/2017

Chương 600: Thân ngoại hóa thân 16/02/2017

Chương 599: Thất Khiếu Quả Hạch 16/02/2017

Chương 598: Băng lửa chiên nấu 16/02/2017

Chương 597: Tìm hiểu Minh Thủy 16/02/2017

Chương 597: Tìm hiểu minh nước 16/02/2017

Chương 596: Dung hợp 16/02/2017

Chương 595: Can qua ngọc bạch 16/02/2017

Chương 594: Ngoài dự đoán mọi người 16/02/2017

Chương 593: Cản trở 16/02/2017

Chương 592: Nghiền ép 16/02/2017

Chương 591: Giang gia huynh muội 16/02/2017

Chương 590: Truy hỏi 16/02/2017

Chương 589: Cửu Anh 16/02/2017

Chương 588: Cửu Thủ 16/02/2017

Chương 587: Ba khỏa 16/02/2017

Chương 586: Thật giả khó phân biệt 16/02/2017

Chương 585: Anh đề ( tiếng trẻ con khóc) 16/02/2017

Chương 584: Phân công nhau 16/02/2017

Chương 583: Mười năm ước hẹn 16/02/2017

Chương 582: Anh Linh Quả 16/02/2017

Chương 581: Linh vũ phi xa 16/02/2017

Chương 580: Giả đan 16/02/2017

Chương 579: Nghịch chuyển 16/02/2017

Chương 578: Thân phận bại lộ 16/02/2017

Chương 577: Phương gia bí ẩn 16/02/2017

Chương 576: Xấu xí nam tử 16/02/2017

Chương 575: Thâm nhập quáng động 16/02/2017

Chương 574: Lấy kiếm 16/02/2017

Chương 573: Phương Gia Bảo 16/02/2017

Chương 572: Linh địa dị động 16/02/2017

Chương 571: Âm dương hỗn độn lực lượng 16/02/2017

Chương 570: Cứu Mệnh Lông Tơ 16/02/2017

Chương 570: Chương 570: Cứu Mệnh Lông Tơ 16/02/2017

Chương 569: Trú thủ Yêu linh 16/02/2017

Chương 568: Ban đêm thăm dò cự bộc 16/02/2017

Chương 567: Công mẫu Ô Nguyên Tham 16/02/2017

Chương 566: Rung cây dọa khỉ 16/02/2017

Chương 565: Thắng liên tiếp 16/02/2017

Chương 564: Trộm gà ăn gạo 16/02/2017

Chương 563: Linh bộc là tiền đặt cược 16/02/2017

Chương 562: Kiều Thiên hai tầng 16/02/2017

Chương 561: Tạm biệt 16/02/2017

Chương 560: Thánh cầm 16/02/2017

Chương 559: Thần bí triệu kiến 16/02/2017

Chương 558: Tâm tình đột phá 16/02/2017

Chương 557: Bước cuối cùng 16/02/2017

Chương 556: Đại nghịch bất đạo 16/02/2017

Chương 555: Đại Khẩu thôn 16/02/2017

Chương 554: Thất lạc bí cảnh 16/02/2017

Chương 553: Vô tận giết chóc 16/02/2017

Chương 552: Huyễn tự niệm lên 16/02/2017

Chương 551: Quyết đấu đỉnh cao 16/02/2017

Chương 550: Thế như phá hoang 16/02/2017

Chương 549: Phá huyễn 16/02/2017

Chương 548: Khiêu chiến đệ tam 16/02/2017

Chương 547: Sóng lớn mênh mông 16/02/2017

Chương 546: Thiên địa vô cực 16/02/2017

Chương 545: Mài giũa 16/02/2017

Chương 544: Bách thú chấn động hoàng 16/02/2017

Chương 543: Huyễn Ma Đạo 16/02/2017

Chương 542: Phụ âm ôm dương 16/02/2017

Chương 541: Diệt Tiên Côn Pháp 16/02/2017

Chương 540: Nộ giết 16/02/2017

Chương 539: Giết! Giết! Giết! 16/02/2017

Chương 538: Bồng bềnh dục tiên 16/02/2017

Chương 537: Gấp gáp 16/02/2017

Chương 536: Bạch Viên hậu duệ 16/02/2017

Chương 535: Ba năm bế quan 16/02/2017

Chương 534: Tiên Dược Trai 16/02/2017

Chương 533: Bụi bậm lắng xuống 16/02/2017

Chương 532: Thế lực ngang nhau 16/02/2017

Chương 531: Khiêu chiến thứ nhất 16/02/2017

Chương 530: Chân Hỏa Trấn Tà 16/02/2017

Chương 529: Đầu mối 16/02/2017

Chương 528: Giả vờ giả vịt 16/02/2017

Chương 527: Danh tiếng dần lên 16/02/2017

Chương 526: Tái chiến Liêu Dũng 16/02/2017

Chương 525: Bỏ qua trò hay 16/02/2017

Chương 524: Liên tiếp khiêu chiến 16/02/2017

Chương 523: Hai vòng trận đầu 16/02/2017

Chương 522: Đánh cuộc 16/02/2017

Chương 521: Phong mang vừa lộ ra 16/02/2017

Chương 520: Thi đấu đêm trước 16/02/2017

Chương 519: Thánh địa thi đấu 16/02/2017

Chương 518: Tú lâm chi mộc 16/02/2017

Chương 517: Nhiệm vụ cuồng nhân 16/02/2017

Chương 516: Mười năm sắp tới 16/02/2017

Chương 515: Tiềm tu nhị chuyển 16/02/2017

Chương 514: Lấy vật đổi vật 16/02/2017

Chương 513: Oan gia ngõ hẹp 16/02/2017

Chương 512: Niềm vui bất ngờ 16/02/2017

Chương 511: Băng Chu 16/02/2017

Chương 510: Thâm vào lòng đất 16/02/2017

Chương 509: Côn pháp tiểu thành 16/02/2017

Chương 507: Tìm Thượng Môn 16/02/2017

Chương 506: Thông Thiên Thập Bát Côn 16/02/2017

Chương 505: Thực hiện ước hẹn 16/02/2017

Chương 504: Tìm kiếm Dung Chúc 16/02/2017

Chương 503: Cực Âm Khí 16/02/2017

Chương 502: Ngũ hành thử thách 16/02/2017

Chương 501: Ngàn năm bồi hồi 16/02/2017

Chương 500: Vô tận mê cung 16/02/2017

Chương 499: Thử thách 16/02/2017

Chương 498: Linh khí cùng tín vật 16/02/2017

Chương 497: Hả hê lòng người 16/02/2017

Chương 496: Nhất chuyển đại thành 16/02/2017

Chương 495: Hầu gái Thúy Hoàn 16/02/2017

Chương 494: Động phủ 16/02/2017

Chương 493: Huyền Linh điểm 16/02/2017

Chương 492: Thanh Lan chư địa 16/02/2017

Chương 491: Mười năm kỳ hạn 16/02/2017

Chương 490: Thánh Thiên Huyền Hoàng 16/02/2017

Chương 489: Xuất cảnh 16/02/2017

Chương 488: Quái lạ nhánh gỗ 16/02/2017

Chương 487: Đoạt thụ 16/02/2017

Chương 486: Nảy sinh biến cố 16/02/2017

Chương 485: Quần Anh loạn vũ 16/02/2017

Chương 484: Linh Vương nguyên thần 16/02/2017

Chương 483: Căn tu hoá hình 16/02/2017

Chương 482: Đồng chiến 16/02/2017

Chương 481: Cường địch hiện thân 16/02/2017

Chương 480: Lõi cây thánh dịch 16/02/2017

Chương 479: Căn Tu Nhân 16/02/2017

Chương 478: Bỏ mạng truy đuổi 16/02/2017

Chương 477: Các hiển thần thông 16/02/2017

Chương 476: Kinh biến 16/02/2017

Chương 475: Hai phe đều có kiêng kỵ 16/02/2017

Chương 474: Phát Như Xà 16/02/2017

Chương 473: Đường chu 16/02/2017

Chương 472: Thâm nhập bí cảnh 16/02/2017

Chương 471: Một thể song sinh 16/02/2017

Chương 470: Rung động một đòn 16/02/2017

Chương 469: Xích Nghê Tử 16/02/2017

Chương 468: Thân hãm tình thế nguy cấp 16/02/2017

Chương 467: Quả cầu đất 16/02/2017

Chương 466: Mai phục 16/02/2017

Chương 465: Đuôi nhỏ 16/02/2017

Chương 464: Mới vào bí cảnh 16/02/2017

Chương 463: Thủy Thiên Thanh Sơn 16/02/2017

Chương 462: Mã Liệt 16/02/2017

Chương 461: Thánh Mộc Lệnh 16/02/2017

Chương 460: Đảm bảo 16/02/2017

Chương 459: Đến thanh lan 16/02/2017

Chương 458: Tinh vực lữ trình 16/02/2017

Chương 457: Tinh vực chợ 16/02/2017

Chương 456: Cửu chuyển bí ẩn 16/02/2017

Chương 455: Di thiên vượn lớn 16/02/2017

Chương 454: Tinh chiến 16/02/2017

Chương 453: Tử Tinh 16/02/2017

Chương 452: Ngàn cân treo sợi tóc 16/02/2017

Chương 451: Thủy tộc cấm địa 16/02/2017

Chương 450: Gặp lại Thương Viên 16/02/2017

Chương 449: Bụng thú tránh địch 16/02/2017

Chương 448: Trọng thương đại địch 16/02/2017

Chương 447: Kéo dài 16/02/2017

Chương 446: Vong linh đại quân 16/02/2017

Chương 445: Đuổi tận cùng không buông 16/02/2017

Chương 444: Trên biển truy sát 16/02/2017

Chương 443: Tàn sát 16/02/2017

Chương 442: Chống trời một côn 16/02/2017

Chương 441: Thần binh thiên hàng 16/02/2017

Chương 440: Tràn ngập nguy cơ 16/02/2017

Chương 439: Viên Giao đánh nhau 16/02/2017

Chương 438: Tử địch giết tới (canh thứ ba) 16/02/2017

Chương 437: Tàn sát 16/02/2017

Chương 436: Phá Trận 16/02/2017

Chương 435: Thất Tinh Tru Tiên Trận 16/02/2017

Chương 434: Uy thế tại chỗ 16/02/2017

Chương 433: Đón dâu phân tranh 16/02/2017

Chương 432: Việc hôn nhân 16/02/2017

Chương 431: Khách đến từ thiên ngoại 16/02/2017

Chương 430: Hoài nghi 16/02/2017

Chương 429: Gặp lại cố nhân 16/02/2017

Chương 428: Biệt ly 16/02/2017

Chương 427: Linh quáng chi nghi 16/02/2017

Chương 426: Hai lần thức tỉnh 16/02/2017

Chương 425: To lớn nhất nguy cơ 16/02/2017

Chương 424: Tinh Hải thế giới 16/02/2017

Chương 423: Thần bí khách tới 16/02/2017

Chương 422: Phân tranh 16/02/2017

Chương 421: Thảo phạt 16/02/2017

Chương 420: Dung hợp 16/02/2017

Chương 419: Phục sinh 16/02/2017

Chương 418: Hình dáng 16/02/2017

Chương 417: Phệ diễm 16/02/2017

Chương 416: Vây công 16/02/2017

Chương 415: Cốt trùng 16/02/2017

Chương 414: Lấy tĩnh chế động 16/02/2017

Chương 413: Đột phá cùng phản phệ 16/02/2017

Chương 412: Đầu lâu 16/02/2017

Chương 411: Thu phục 16/02/2017

Chương 410: Trụy Tiên Lục 16/02/2017

Chương 409: Liễu Ngạn chi thương 16/02/2017

Chương 408: Hộ chủ 16/02/2017

Chương 407: Khởi tử hoàn sinh 16/02/2017

Chương 406: Viện quân 16/02/2017

Chương 405: Ác chiến lại nổi lên 16/02/2017

Chương 405: Kịch chiến lại nổi lên 16/02/2017

Chương 404: Kinh thiên một đòn 16/02/2017

Chương 403: Từng người thủ đoạn 16/02/2017

Chương 402: Đệ nhị nhỏ 16/02/2017

Chương 401: Kinh thiên nghịch chuyển 16/02/2017

Q.2 - Chương 400: Kho Bí Mật Của Lăng Thiên Phong 01/10/2016

Q.2 - Chương 399: Thăm Dò 01/10/2016

Q.2 - Chương 395: Lẻn Vào 01/01/1970

Q.2 - Chương 394: Ta Không Chấp Nhận 01/01/1970

Q.2 - Chương 393: Vượt Qua Kiểm Tra 01/01/1970

Q.2 - Chương 392: Dịch Dung Thành Yêu Quái 01/01/1970

Q.2 - Chương 391: Không Chút Sơ Hở 01/01/1970

Q.2 - Chương 389: Tình Thế Bắt Buộc 01/01/1970

Q.2 - Chương 388: Phong Ấn 01/01/1970

Q.2 - Chương 386: Thay Thế 01/01/1970

Q.2 - Chương 385: Gom Góp 01/01/1970

Q.2 - Chương 384: Thắng Vì Đánh Bất Ngờ 01/01/1970

Q.2 - Chương 382: Điều Kiện Trao Đổi 01/01/1970

Q.2 - Chương 381: Chuẩn Bị Tu Luyện 01/01/1970

Q.2 - Chương 380: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà 01/01/1970

Q.2 - Chương 379: Hỏa Chướng Cùng Hổ Yêu 01/01/1970

Q.2 - Chương 377: Thập Vạn Hỏa Sơn 01/01/1970

Q.2 - Chương 376: Trắc Thí 01/01/1970

Q.2 - Chương 375: Rời Khỏi 01/01/1970

Q.2 - Chương 374: Tay Trái Biến Dị 01/01/1970

Q.2 - Chương 373: Huyết Mạch Cắn Trả 01/01/1970

Q.2 - Chương 372: Liệt Diễm 01/01/1970

Q.2 - Chương 371: Kinh Triệu 01/01/1970

Q.2 - Chương 370: Lội Ngược Dòng 01/01/1970

Q.2 - Chương 369: Lạc Hậu 01/01/1970

Q.2 - Chương 368: Bí Tàng Yêu Tộc 01/01/1970

Q.2 - Chương 367: Huyền Minh Hoa 01/01/1970

Q.2 - Chương 366: Hai Bên Cùng Lật Bài 01/01/1970

Q.2 - Chương 365: Làm Nóng Người 01/01/1970

Q.2 - Chương 364: Bắt Đầu Phản Kích 01/01/1970

Q.2 - Chương 363: Cạnh Tranh Gay Gắt 01/01/1970

Q.2 - Chương 362: Nâng Cốc Nói Cười 01/01/1970

Q.2 - Chương 361: Định Thần Tháp Và Ngưng Nhan Quả 01/01/1970

Q.2 - Chương 360: Không Công Bằng 01/01/1970

Q.2 - Chương 359: Đi Thăm Và Lôi Kéo 01/01/1970

Q.2 - Chương 358: Nghênh Tiên Các 01/01/1970

Q.2 - Chương 357: Cạnh Tranh 01/01/1970

Q.2 - Chương 356: Chờ Đợi 01/01/1970

Q.2 - Chương 355: Đã Đến Kỳ Hạn 01/01/1970

Q.2 - Chương 354: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.2 - Chương 353: Truy Giết 01/01/1970

Q.2 - Chương 352: Đoạt Đá 01/01/1970

Q.2 - Chương 351: Đồn Đại Khắp Nơi 01/01/1970

Q.2 - Chương 350: Chỉ Trích 01/01/1970

Q.2 - Chương 349: Dạo Phố Đêm Ở Thành Thương Húc 01/01/1970

Q.2 - Chương 348: Đại Náo U Phong Cốc 01/01/1970

Q.2 - Chương 347: Đứt Manh Mối 01/01/1970

Q.2 - Chương 346: Bị Lấy Mất 01/01/1970

Q.2 - Chương 345: Có Sẵn Nằm Vùng 01/01/1970

Q.2 - Chương 344: Thấy Cố Nhân Trong Cốc 01/01/1970

Q.2 - Chương 343: Dụ Vào Bẫy 01/01/1970

Q.2 - Chương 342: U Phong Cốc 01/01/1970

Q.2 - Chương 341: Thi Hóa 01/01/1970

Q.2 - Chương 340: Trở Về Thành Vân Dực 01/01/1970

Q.2 - Chương 339: Tính Toán 01/01/1970

Q.2 - Chương 338: Trải Lòng Với Nhau 01/01/1970

Q.2 - Chương 337: Biến Cố Cùng Cứu Viện 01/01/1970

Q.2 - Chương 336: Sinh Tử Trước Mắt 01/01/1970

Q.2 - Chương 335: Lật Lọng 01/01/1970

Q.2 - Chương 334: Trở Mặt 01/01/1970

Q.2 - Chương 333: Mời Cùng Dự Tiệc 01/01/1970

Q.2 - Chương 332: Xuất Hiện Manh Mối 01/01/1970

Q.2 - Chương 331: Thành Vân Dực 01/01/1970

Q.2 - Chương 330: Lăng Viêm Tinh 01/01/1970

Q.2 - Chương 329: Hóa Giải Nguy Cơ 01/01/1970

Q.2 - Chương 328: Gặp Lại Nơi Đất Khách 01/01/1970

Q.2 - Chương 327: Phù Vân Xa 01/01/1970

Q.2 - Chương 326: Theo Dõi, Âm Mưu 01/01/1970

Q.2 - Chương 325: Được Tỏ Tình 01/01/1970

Q.2 - Chương 324: Báo Danh 01/01/1970

Q.2 - Chương 323: Ủy Thác Của Thành Chủ 01/01/1970

Q.2 - Chương 322: Thực Lực Đại Tiến 01/01/1970

Q.2 - Chương 321: Trao Đổi Hiệp Nghị 01/01/1970

Q.2 - Chương 320: Lại Làm Nghề Cũ 01/01/1970

Q.2 - Chương 319: Bày Trận Đột Phá 01/01/1970

Q.2 - Chương 318: Có Động Thiên Khác 01/01/1970

Q.2 - Chương 317: Doanh Hỏa Trận 01/01/1970

Q.2 - Chương 316: Thiên Ngô Bảo Hiên 01/01/1970

Q.2 - Chương 315: Kế Hoạch Cải Biến 01/01/1970

Q.2 - Chương 314: Ước Hẹn Ba Chiêu 01/01/1970

Q.2 - Chương 313: Vây Thành Cùng Bắt Hung Thủ 01/01/1970

Q.2 - Chương 312: Bí Sử Tây Hạ 01/01/1970

Q.2 - Chương 311: Đại Thành Hung Man 01/01/1970

Q.2 - Chương 310: Xích Hoàn Yêu Mãng 01/01/1970

Q.2 - Chương 309: Đầm Lầy Xà Quật 01/01/1970

Q.2 - Chương 308: Danh Lục Yêu Tộc 01/01/1970

Q.2 - Chương 307: Đoạt Đào Vương 01/01/1970

Q.2 - Chương 306: Hỏa Nguyên Đào Vương 01/01/1970

Q.2 - Chương 305: Gặp Gỡ Vô Tình Ở Thác Nước 01/01/1970

Q.2 - Chương 304: Bộ Lạc Cự Mộc 01/01/1970

Q.2 - Chương 303: Xen Vào Chuyện Người Khác 01/01/1970

Q.2 - Chương 302: Yêu Thụ Trong Rừng 01/01/1970

Q.2 - Chương 301: Yêu Hồn Phụ Thể 01/01/1970

Q.2 - Chương 300: Đẫm Máu 01/01/1970

Q.2 - Chương 299: Khỉ Trắng Lại Hiện 01/01/1970

Q.2 - Chương 298: Cự Ô 01/01/1970

Q.2 - Chương 297: Thi Bạo Thuật 01/01/1970

Q.2 - Chương 296: Gieo Gió Gặt Bão 01/01/1970

Q.2 - Chương 295: Đi Đường Vòng 01/01/1970

Q.2 - Chương 294: Nguy Cơ Tiềm Tàng 01/01/1970

Q.2 - Chương 293: Trá Địch 01/01/1970

Q.2 - Chương 292: Kịch Chiến Trên Biển 01/01/1970

Q.2 - Chương 291: Khinh Người Quá Đáng 01/01/1970

Q.2 - Chương 290: Cửa Ải Cuối Cùng 01/01/1970

Q.2 - Chương 289: Lên Thuyền 01/01/1970

Q.2 - Chương 288: Hạo Kiếp 01/01/1970

Q.2 - Chương 287: Sinh Nghi 01/01/1970

Q.2 - Chương 286: Dị Năng Phệ Linh 01/01/1970

Q.2 - Chương 285: Quy Tắc Cổ Quái 01/01/1970

Q.2 - Chương 284: Bắt Đầu Sớm 01/01/1970

Q.2 - Chương 283: Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.2 - Chương 282: Săn Trộm 01/01/1970

Q.2 - Chương 281: Dùng Trí 01/01/1970

Q.2 - Chương 280: Ủy Thác 01/01/1970

Q.2 - Chương 279: Việc Lạ 01/01/1970

Q.2 - Chương 278: Từ Lỗ Tử 01/01/1970

Q.2 - Chương 277: Phòng Vệ Sâm Nghiêm 01/01/1970

Q.2 - Chương 276: Diệu Không Đại Sư 01/01/1970

Q.2 - Chương 275: Thải Nhi Thức Tỉnh 01/01/1970

Q.2 - Chương 274: Trọng Binh Tiếp Cận 01/01/1970

Q.2 - Chương 273: Sơ Tuyển 01/01/1970

Q.2 - Chương 272: Tra Hỏi 01/01/1970

Q.2 - Chương 271: Mạo Danh Thế Thân 01/01/1970

Q.2 - Chương 270: Sứ Giả Tổng Đàn 01/01/1970

Q.2 - Chương 269: Hội Giao Dịch Dưới Lòng Đất 01/01/1970

Q.2 - Chương 268: Tuyển Bạt Người Ra Biển 01/01/1970

Q.2 - Chương 267: Trở Về Tổng Đàn 01/01/1970

Q.2 - Chương 266: Thải Nhi Ngủ 01/01/1970

Q.2 - Chương 265: Suy Đoán Về Vẫn Thiết 01/01/1970

Q.2 - Chương 264: Hắc Côn Hiển Uy 01/01/1970

Q.2 - Chương 263: Hủ Thi Giao Hai Đầu 01/01/1970

Q.2 - Chương 262: Quỷ Vực Tây Minh 01/01/1970

Q.2 - Chương 261: Giết Trùm Thổ Phỉ 01/01/1970

Q.2 - Chương 260: Trảm Sát Cùng Thủ Hộ 01/01/1970

Q.2 - Chương 259: Tà Linh 01/01/1970

Q.2 - Chương 258: Không Khí Trầm Lặng 01/01/1970

Q.2 - Chương 257: Lỡ Mất Dịp Tốt 01/01/1970

Q.2 - Chương 256: Tự Vứt Bỏ Tiên Duyên 01/01/1970

Q.2 - Chương 255: Khống Pháp Hồn Liên 01/01/1970

Q.2 - Chương 254: Nghi Vấn Về Cảnh Trong Mơ 01/01/1970

Q.2 - Chương 253: Uẩn Dưỡng Linh Khí 01/01/1970

Q.2 - Chương 252: Bị Treo Giải Thưởng Truy Nã 01/01/1970

Q.2 - Chương 251: Bị Tập Kích Ngoài Quan Ngoại 01/01/1970

Q.2 - Chương 250: Thông Thiên Ngự Linh Quyết 01/01/1970

Q.2 - Chương 249: Trả Hoa Lại Cho Ta! 01/01/1970

Q.2 - Chương 248: Hết Đường Chối Cãi 01/01/1970

Q.2 - Chương 247: Hy Sinh Cùng Chạy Trốn 01/01/1970

Q.2 - Chương 246: Uy Lực Của Pháp Bảo 01/01/1970

Q.2 - Chương 245: Huyết Tế 01/01/1970

Q.2 - Chương 244: Quỷ Vương Lâm Thế 01/01/1970

Q.2 - Chương 243: Kinh Biến Ở Hội Trường 01/01/1970

Q.2 - Chương 242: Trò Hề Song Hoàng 01/01/1970

Q.2 - Chương 241: Phát Hiện Kinh Người 01/01/1970

Q.2 - Chương 240: Chặn Giết Trong Rừng 01/01/1970

Q.2 - Chương 239: Cổ Quốc Tây Hạ 01/01/1970

Q.2 - Chương 238: Nhận Lầm Thân Phận 01/01/1970

Q.1 - Chương 237: Liễu Ngạn Mời 01/01/1970

Q.1 - Chương 236: Pháp Tướng Của Yên La 01/01/1970

Q.1 - Chương 235: Tinh Cung 01/01/1970

Q.1 - Chương 234: Cùng Nhau Du Ngoạn Thiên Ngu Thành 01/01/1970

Q.1 - Chương 233: Ly Biệt Trong Mưa 01/01/1970

Q.1 - Chương 232: Tiên Nhân Hàng Lâm 01/01/1970

Q.1 - Chương 231: Thiên Vị 01/01/1970

Q.1 - Chương 230: Đại Hội Nghênh Tiên 01/01/1970

Q.1 - Chương 229: Tha Hương Gặp Cố Tri 01/01/1970

Q.1 - Chương 228: Mưu Đồ Bí Mật Cùng Dàn Xếp 01/01/1970

Q.1 - Chương 227: Thành Thiên Ngu 01/01/1970

Q.1 - Chương 226: Thăng Tiên Đấu Giá Hội 01/01/1970

Q.1 - Chương 225: Đổi Hoa 01/01/1970

Q.1 - Chương 224: Thông Tin Bên Lề Thăng Tiên Hội 01/01/1970

Q.1 - Chương 223: Bán Đứng 01/01/1970

Q.1 - Chương 222: Gặp Chuyện Bất Bình 01/01/1970

Q.1 - Chương 221: Sống Sót Sau Tai Nạn 01/01/1970

Q.1 - Chương 220: Một Chiêu Trước Khi Chết 01/01/1970

Q.1 - Chương 219: Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết 01/01/1970

Q.1 - Chương 218: Đuổi Chạy 01/01/1970

Q.1 - Chương 217: Mỗi Người Một Ngã 01/01/1970

Q.1 - Chương 216: Mộng Hổ 01/01/1970

Q.1 - Chương 215: Thông Thiên Tiên Giáo 01/01/1970

Q.1 - Chương 214: Thăng Tiên Đại Điển 01/01/1970

Q.1 - Chương 213: Linh Mạch Hoang Phế 01/01/1970

Q.1 - Chương 212: Đổi Lộ Tuyến 01/01/1970

Q.1 - Chương 211: Một Đường Về Phíatây 01/01/1970

Q.1 - Chương 210: Thần Binh Sơ Hiện 01/01/1970

Q.1 - Chương 209: Hấp Nhật Thức 01/01/1970

Q.1 - Chương 208: Tìm Hiểu Hỏa Kinh 01/01/1970

Q.1 - Chương 207: Ma Dương Đại Điển 01/01/1970

Q.1 - Chương 206: Triệu Kiến 01/01/1970

Q.1 - Chương 205: Tân Binh Sơ Thành 01/01/1970

Q.1 - Chương 204: Càn Anh Nhất Tộc 01/01/1970

Q.1 - Chương 203: Chuyện Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.1 - Chương 202: Chế Tạo 01/01/1970

Q.1 - Chương 201: Tặng Đan 01/01/1970

Q.1 - Chương 200: Trần Miểu Giới 01/01/1970

Q.1 - Chương 199: Kinh Hồng Nhất Đao 01/01/1970

Q.1 - Chương 198: Giáp Ất Tranh Phong 01/01/1970

Q.1 - Chương 197: Cười Nhạo 01/01/1970

Q.1 - Chương 196: Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.1 - Chương 195: Nâng Chén Chúc Mừng 01/01/1970

Q.1 - Chương 194: Lỡ Mất Dịp Tốt 01/01/1970

Q.1 - Chương 193: Diễm Vũ 01/01/1970

Q.1 - Chương 192: Tìm Kiếm 01/01/1970

Q.1 - Chương 191: Vô Tình Gặp Được 01/01/1970

Q.1 - Chương 190: Tặng Quả 01/01/1970

Q.1 - Chương 189: Rời Đi 01/01/1970

Q.1 - Chương 188: Lập Uy 01/01/1970

Q.1 - Chương 187: Phùng Ly 01/01/1970

Q.1 - Chương 186: Tàn Sát Đẫm Máu 01/01/1970

Q.1 - Chương 185: Kim Long Bang 01/01/1970

Q.1 - Chương 184: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 01/01/1970

Q.1 - Chương 183: Trở Về Quê Cũ 01/01/1970

Q.1 - Chương 182: Tiên Hạ Thủ Vi Cường 01/01/1970

Q.1 - Chương 181: Hộ Tống 01/01/1970

Q.1 - Chương 180: Thôn Phệ 01/01/1970

Q.1 - Chương 179: Chân Khí Ly Thể 01/01/1970

Q.1 - Chương 178: Thần Hồn Cắn Trả 01/01/1970

Q.1 - Chương 177: Giải Chú 01/01/1970

Q.1 - Chương 176: Lời Khuyên 01/01/1970

Q.1 - Chương 175: Phá Địch 01/01/1970

Q.1 - Chương 174: Huyết Cừu Tỷ Thí 01/01/1970

Q.1 - Chương 173: Thương Lượng 01/01/1970

Q.1 - Chương 171: Kiểm Kê Thú Hồn 01/01/1970

Q.1 - Chương 170: Trở Về 01/01/1970

Q.1 - Chương 169: Dời Núi Lấp Biển 01/01/1970

Q.1 - Chương 168: Hành Hạ Đến Chết 01/01/1970

Q.1 - Chương 167: Biến Cố Đột Ngột 01/01/1970

Q.1 - Chương 166: Dẫn Dụ 01/01/1970

Q.1 - Chương 165: Bí Quá Hóa Liều 01/01/1970

Q.1 - Chương 164: Hành Động Riêng Lẻ 01/01/1970

Q.1 - Chương 163: Băng Tinh Hạt 01/01/1970

Q.1 - Chương 162: Thanh Minh Quả 01/01/1970

Q.1 - Chương 161: Dũng Sĩ Chi Hà 01/01/1970

Q.1 - Chương 160: Hương Châu Thánh Nữ 01/01/1970

Q.1 - Chương 159: Hung Thú Triều 01/01/1970

Q.1 - Chương 158: Sương Máu 01/01/1970

Q.1 - Chương 157: Hòn Đá Thần Bí 01/01/1970

Q.1 - Chương 156: Pho Tượng Không Trọn Vẹn 01/01/1970

Q.1 - Chương 155: Thanh Ma Lang 01/01/1970

Q.1 - Chương 154: Thánh Nữ Hải Tộc 01/01/1970

Q.1 - Chương 153: Đại Tế Ti 01/01/1970

Q.1 - Chương 152: Đa Thủ Hung Mãng 01/01/1970

Q.1 - Chương 151: Sứ Đoàn Hải Tộc 01/01/1970

Q.1 - Chương 150: Bạch Mã Sơn 01/01/1970

Q.1 - Chương 149: Cùng Đến Thánh Sơn 01/01/1970

Q.1 - Chương 148: Hiểu Lầm 01/01/1970

Q.1 - Chương 147: Vô Tình Gặp Gỡ Nơi Ốc Đảo 01/01/1970

Q.1 - Chương 146: Tao Phục 01/01/1970

Q.1 - Chương 145: Cứu Vớt 01/01/1970

Q.1 - Chương 144: Đánh Lén 01/01/1970

Q.1 - Chương 143: Báo Thù 01/01/1970

Q.1 - Chương 142: Phế Tích 01/01/1970

Q.1 - Chương 141: Kịch Biến Tanh Máu 01/01/1970

Q.1 - Chương 140: Thiên Lang Bộ 01/01/1970

Q.1 - Chương 139: Tế Tự Nha Thần 01/01/1970

Q.1 - Chương 138: Bình Man Cùng Hung Man 01/01/1970

Q.1 - Chương 137: Tứ Bất Tượng 01/01/1970

Q.1 - Chương 136: Cải Trang Nhập Hoang 01/01/1970

Q.1 - Chương 135: Đảo Tinh Trát 01/01/1970

Q.1 - Chương 134: Vạn Kiếp Thi Hồn Chú 01/01/1970

Q.1 - Chương 133: Chạy Trốn Tìm Đường Sống. 01/01/1970

Q.1 - Chương 132: Phá Vòng Vây 01/01/1970

Q.1 - Chương 131: Bị Tập Kích 01/01/1970

Q.1 - Chương 130: Thân Thế Của Phùng Ly 01/01/1970

Q.1 - Chương 129: Trấn Hồn Chú 01/01/1970

Q.1 - Chương 128: Tu Luyện Thoát Thai Quyết 01/01/1970

Q.1 - Chương 127: Cản Đường 01/01/1970

Q.1 - Chương 126: Ôn Chuyện 01/01/1970

Q.1 - Chương 125: Đấu Giành Phù Thất 01/01/1970

Q.1 - Chương 124: Đặc Quyền 01/01/1970

Q.1 - Chương 123: Lệnh Điều Động 01/01/1970

Q.1 - Chương 122: Hai Nữ 01/01/1970

Q.1 - Chương 121: Lưỡng Bại Câu Thương 01/01/1970

Q.1 - Chương 120: Tỷ Thí 01/01/1970

Q.1 - Chương 119: Liệt Viêm Tiễn 01/01/1970

Q.1 - Chương 118: Chữa Thương Trong Động 01/01/1970

Q.1 - Chương 117: Tiên Thiên Đối Chiến 01/01/1970

Q.1 - Chương 116: Đuổi Giết 01/01/1970

Q.1 - Chương 115: Chiến Hắc Xà 01/01/1970

Q.1 - Chương 114: Gặp Cường Giả Tiên Thiên 01/01/1970

Q.1 - Chương 113: Ưng Sầu Giả 01/01/1970

Q.1 - Chương 112: Huyết Tự Nhiệm Vụ 01/01/1970

Q.1 - Chương 111: Vô Tình Gặp Trong Rừng 01/01/1970

Q.1 - Chương 110: Kha Nhi 01/01/1970

Q.1 - Chương 109: Phục Kích Man Tộc 01/01/1970

Q.1 - Chương 108: Yên La 01/01/1970

Q.1 - Chương 107: Lần Đầu Bày Trận 01/01/1970

Q.1 - Chương 106: Nổi Loạn Liên Tiếp 01/01/1970

Q.1 - Chương 105: Tập Kích Trong Đêm 01/01/1970

Q.1 - Chương 104: Ba Châu Vùng Biên Tái 01/01/1970

Q.1 - Chương 103: Nguyệt Quang Hải Đàm 01/01/1970

Q.1 - Chương 102: Thử Nghiệm Hắc Đao 01/01/1970

Q.1 - Chương 101: Tự Nhiên Chen Ngang 01/01/1970

Q.1 - Chương 100: Pháp Khí Thành 01/01/1970

Q.1 - Chương 99: Điệp Gia Phù Trận (2) 01/01/1970

Q.1 - Chương 97: Gieo Xuống Tiêu Ký 01/01/1970

Q.1 - Chương 96: Tử Linh Giới 01/01/1970

Q.1 - Chương 95: Không Gian Hỗn Độn 01/01/1970

Q.1 - Chương 94: Câu Linh Thuật 01/01/1970

Q.1 - Chương 93: Trùng Hư Tinh Huyền Trận 01/01/1970

Q.1 - Chương 92: Câu Thông Dị Giới Diện 01/01/1970

Q.1 - Chương 91: Vẫn Thiết Cổ Quái 01/01/1970

Q.1 - Chương 90: Binh Khí Vừa Tay 01/01/1970

Q.1 - Chương 89: Một Hơi Mười Ba Trảm (Phần 1) 01/01/1970

Q.1 - Chương 88: Mắt Thần Dị Biến 01/01/1970

Q.1 - Chương 87: Khí Bạo Thuật 01/01/1970

Q.1 - Chương 86: Tranh Giành 01/01/1970

Q.1 - Chương 85: Ngưng Phù Trong Mộng 01/01/1970

Q.1 - Chương 84: Thuật Phù Lục 01/01/1970

Q.1 - Chương 83: Bỏ Cuộc 01/01/1970

Q.1 - Chương 82: Thất Bại Thảm Hại 01/01/1970

Q.1 - Chương 81: Lọt Vào Mười Thứ Hạng Đầu 01/01/1970

Q.1 - Chương 80: Khiêu Chiến 01/01/1970

Q.1 - Chương 79: Xem Cuộc Chiến 01/01/1970

Q.1 - Chương 78: Quy Tắc 01/01/1970

Q.1 - Chương 77: Tông Môn Tiểu Tỷ Thí 01/01/1970

Q.1 - Chương 76: Mộng Cảnh Dị Biến 01/01/1970

Q.1 - Chương 75: Pháp Lực 01/01/1970

Q.1 - Chương 74: Uẩn Thần Thuật 01/01/1970

Q.1 - Chương 73: Học Đồ Thuật Sĩ. 01/01/1970

Q.1 - Chương 72: Lực Cảm Ứng Nguyên Tố Không Gian 01/01/1970

Q.1 - Chương 71: Linh Pháp Điện 01/01/1970

Q.1 - Chương 70: Ly Hỏa Hội 01/01/1970

Q.1 - Chương 69: Rèn Thép 01/01/1970

Q.1 - Chương 68: Quảng Nguyên Điện 01/01/1970

Q.1 - Chương 67: Từ Chối 01/01/1970

Q.1 - Chương 66: Tôn Linh Các Và Huyết Long Hộit 01/01/1970

Q.1 - Chương 65: Đối Chọi Gay Gắt 01/01/1970

Q.1 - Chương 64: Tỷ Thí 01/01/1970

Q.1 - Chương 63: Cảnh Mộng Lại Hiện Ra 01/01/1970

Q.1 - Chương 62: Thôn Nguyệt Thức 01/01/1970

Q.1 - Chương 61: Thuật Sĩ 01/01/1970

Q.1 - Chương 60: Tôi Cốt Đan 01/01/1970

Q.1 - Chương 59: Lão Giả Trong Mộng 01/01/1970

Q.1 - Chương 58: Chân Khí 01/01/1970

Q.1 - Chương 57: Hồn Sư 01/01/1970

Q.1 - Chương 56: Thoát Thai Quyết 01/01/1970

Q.1 - Chương 55: Bàn Nhược Thiên Tượng Công 01/01/1970

Q.1 - Chương 54: Anh Vũ 01/01/1970

Q.1 - Chương 53: Toái Thạch Đấu Phá Ngọc 01/01/1970

Q.1 - Chương 52: Chặn Đường 01/01/1970

Q.1 - Chương 51: Hắc Viêm Lệnh 01/01/1970

Q.1 - Chương 50: Chu Cuồng 01/01/1970

Q.1 - Chương 49: Hắc Ma Thập Tam Phong 01/01/1970

Q.1 - Chương 48: Kim Tiểu Thoa 01/01/1970

Q.1 - Chương 47: Hiển Hiện Nanh Ác 01/01/1970

Q.1 - Chương 46: Vô Tình Lên Nhầm Thuyền 01/01/1970

Q.1 - Chương 45: Lâu Thuyền 01/01/1970

Q.1 - Chương 44: Huyền Tử Lệnh 01/01/1970

Q.1 - Chương 43: Diệp Hồng Dược 01/01/1970

Q.1 - Chương 42: Sinh Tử Một Đường 01/01/1970

Q.1 - Chương 41: Dốc Sức Liều Mạng 01/01/1970

Q.1 - Chương 40: Ưng Khuyển Song Hiện 01/01/1970

Q.1 - Chương 39: Mưu Kế Giết Địch 01/01/1970

Q.1 - Chương 38: Ưng Phi Cửu Thiên 01/01/1970

Q.1 - Chương 37: Giết Địch Trong Rừng Rậm 01/01/1970

Q.1 - Chương 36: Cường Cung Diệt Địch 01/01/1970

Q.1 - Chương 35: Truy Đuổi Trong Rừng Rậm 01/01/1970

Q.1 - Chương 34: Thanh Phong Câu 01/01/1970

Q.1 - Chương 33: Liều Mạng Chạy Trốn 01/01/1970

Q.1 - Chương 32: Ngộ Sát 01/01/1970

Q.1 - Chương 31: Phong Hỏa Đồng 01/01/1970

Q.1 - Chương 30: Ý Định Rời Đi 01/01/1970

Q.1 - Chương 29: Tử Cương Cung 01/01/1970

Q.1 - Chương 28: Thị Lực Biến Dị 01/01/1970

Q.1 - Chương 27: Chiêm Bao Thành Vượn 01/01/1970

Q.1 - Chương 26: Lĩnh Ngộ Khí Cảm 01/01/1970

Q.1 - Chương 25: Phế Mạch Thạch Hầu 01/01/1970

Q.1 - Chương 24: Sứ Giả Tầm Mạch 01/01/1970

Q.1 - Chương 23: Đệ Nhất Võ Đồ 01/01/1970

Q.1 - Chương 22: Nghiền Áp 01/01/1970

Q.1 - Chương 21: Nhất Tức Lục Trảm* 01/01/1970

Q.1 - Chương 20: Khiêu Chiến 01/01/1970

Q.1 - Chương 19: Thể Chất Hậu Thổ 01/01/1970

Q.1 - Chương 18: Tiến Giai 01/01/1970

Q.1 - Chương 17: Thiên Âm Xá Nữ 01/01/1970

Q.1 - Chương 16: Kim Ti Thử 01/01/1970

Q.1 - Chương 15: Kim Ngọc Trân 01/01/1970

Q.1 - Chương 14: Vương Thiên Hào 01/01/1970

Q.1 - Chương 13: Liêu Hỏa Thương Pháp Và Nhật Nguyệt Nhận 01/01/1970

Q.1 - Chương 12: Mạnh Không Thể Địch 01/01/1970

Q.1 - Chương 11: Ẩu Đả 01/01/1970

Q.1 - Chương 10: Nhà Họ Ngô 01/01/1970

Q.1 - Chương 9: Chém Cương Thi 01/01/1970

Q.1 - Chương 8: Gặp Cương Thi Tại Cổ Miếu 01/01/1970

Q.1 - Chương 7: Huyết Mạch Võ Giả 01/01/1970

Q.1 - Chương 6: Dị Biến 01/01/1970

Q.1 - Chương 5: Lệ Thương Hải 01/01/1970

Q.1 - Chương 4: Trang Viên 01/01/1970

Q.1 - Chương 3: Trân Di 01/01/1970

Q.1 - Chương 2: Bạng Nữ Tặng Châu 01/01/1970

Q.1 - Chương 1: Thiếu Niên Làng Chài 01/01/1970