Idol Và Sếp Em Yêu Ai?

Idol Và Sếp Em Yêu Ai?

Tên khác: N/a
Thể loại: Comedy , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Idol Và Sếp Em Yêu Ai?:

1 người là nam thần trong tim 10 năm, đã tiếp thêm động lực lúc cô nản lòng ở quá khứ, là chấp niệm là khát vọng tuổi trẻ. 
1 người là sếp tổng ôn nhu như nước, là người sẽ chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cô hiện tại, là ấm áp là ngọt ngào quan tâm..

Danh sách chương

Chapter 149 17/05/2019

Chapter 148 12/05/2019

Chapter 147 12/05/2019

Chapter 146 11/05/2019

Chapter 145 11/05/2019

Chapter 144 11/05/2019

Chapter 143 11/05/2019

Chapter 142 11/05/2019

Chapter 141 11/05/2019

Chapter 140 11/05/2019

Chapter 139 11/05/2019

Chapter 138 11/05/2019

Chapter 136 11/05/2019

Chapter 135 11/05/2019

Chapter 134 11/05/2019

Chapter 133 11/05/2019

Chapter 132 11/05/2019

Chapter 131 11/05/2019

Chapter 130 11/05/2019

Chapter 129 11/05/2019

Chapter 128 11/05/2019

Chapter 127 11/05/2019

Chapter 126 11/05/2019

Chapter 125 11/05/2019

Chapter 124 11/05/2019

Chapter 123 11/05/2019

Chapter 122 11/05/2019

Chapter 121 11/05/2019

Chapter 120 11/05/2019

Chapter 119 11/05/2019

Chapter 118 11/05/2019

Chapter 117 11/05/2019

Chapter 116 11/05/2019

Chapter 115 11/05/2019

Chapter 114 11/05/2019

Chapter 113 11/05/2019

Chapter 112 11/05/2019

Chapter 111 11/05/2019

Chapter 110 11/05/2019

Chapter 109 11/05/2019

Chapter 108 11/05/2019

Chapter 107 11/05/2019

Chapter 106 11/05/2019

Chapter 105 11/05/2019

Chapter 104 11/05/2019

Chapter 103 11/05/2019

Chapter 102 11/05/2019

Chapter 101 11/05/2019

Chapter 100 11/05/2019

Chapter 99 11/05/2019

Chapter 98 11/05/2019

Chapter 97 11/05/2019

Chapter 96 11/05/2019

Chapter 95 11/05/2019

Chapter 94 11/05/2019

Chapter 93 11/05/2019

Chapter 92 11/05/2019

Chapter 91 11/05/2019

Chapter 90 11/05/2019

Chapter 89 11/05/2019

Chapter 88 11/05/2019

Chapter 87 11/05/2019

Chapter 86 11/05/2019

Chapter 85 11/05/2019

Chapter 84 11/05/2019

Chapter 83 11/05/2019

Chapter 82 11/05/2019

Chapter 81 11/05/2019

Chapter 80 11/05/2019

Chapter 79 11/05/2019

Chapter 78 11/05/2019

Chapter 77 11/05/2019

Chapter 76 11/05/2019

Chapter 75 11/05/2019

Chapter 74 11/05/2019

Chapter 73 11/05/2019

Chapter 72 11/05/2019

Chapter 71 11/05/2019

Chapter 70 11/05/2019

Chapter 69 11/05/2019

Chapter 68 11/05/2019

Chapter 67 11/05/2019

Chapter 66 11/05/2019

Chapter 65 11/05/2019

Chapter 64 11/05/2019

Chapter 63 11/05/2019

Chapter 62 11/05/2019

Chapter 61 11/05/2019

Chapter 60 11/05/2019

Chapter 59 11/05/2019

Chapter 58 11/05/2019

Chapter 57 11/05/2019

Chapter 56 11/05/2019

Chapter 55 11/05/2019

Chapter 54 11/05/2019

Chapter 53 11/05/2019

Chapter 52 11/05/2019

Chapter 51 11/05/2019

Chapter 50 11/05/2019

Chapter 49 11/05/2019

Chapter 48 11/05/2019

Chapter 47 11/05/2019

Chapter 46 11/05/2019

Chapter 45 11/05/2019

Chapter 44 11/05/2019

Chapter 43 11/05/2019

Chapter 42 11/05/2019

Chapter 41 11/05/2019

Chapter 40 11/05/2019

Chapter 39 11/05/2019

Chapter 38 11/05/2019

Chapter 37 10/05/2019

Chapter 36 10/05/2019

Chapter 35 10/05/2019

Chapter 34 10/05/2019

Chapter 33 10/05/2019

Chapter 32 10/05/2019

Chapter 31 10/05/2019

Chapter 30 10/05/2019

Chapter 29 10/05/2019

Chapter 28 10/05/2019

Chapter 27 10/05/2019

Chapter 26 10/05/2019

Chapter 25 10/05/2019

Chapter 24 10/05/2019

Chapter 23 10/05/2019

Chapter 22 10/05/2019

Chapter 21 10/05/2019

Chapter 20 10/05/2019

Chapter 19 10/05/2019

Chapter 18 10/05/2019

Chapter 17 10/05/2019

Chapter 16 10/05/2019

Chapter 15 11/04/2019

Chapter 14 11/04/2019

Chapter 13 10/04/2019

Chapter 12 10/04/2019

Chapter 11 31/03/2019

Chapter 10 31/03/2019

Chapter 9 31/03/2019

Chapter 8 31/03/2019

Chapter 7 29/03/2019

Chapter 6 29/03/2019

Chapter 5 29/03/2019

Chapter 4.2 29/03/2019

Chapter 4.1 29/03/2019

Chapter 3.2 29/03/2019

Chapter 3.1 29/03/2019

Chapter 2.2 29/03/2019

Chapter 2.1 29/03/2019

Chapter 1.2 29/03/2019

Chapter 1.1 29/03/2019