In a Different World with a Smartphone

In a Different World with a Smartphone

Tên khác: 带著智慧型手机闯荡异世界; 异世界和智能手机在一起; 異世界はスマートフォンとともに。; 이세계는 스마트폰과 함께; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Mecha , Romance , Sci-Fi , Shounen , Slice of Life
Tác giả: Fuyuhara Patora
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

In a Different World with a Smartphone:

Touya Mochizuki, học sinh 15 tuổi, bất ngờ qua đời vì sơ suất của Chúa. Cậu được hồi sinh vào một thế giới khác cùng chiếc sờ mạt phôn của mình. Nói chung là cứ đọc đi rồi like đã.