It's Summer! There's Fireworks! And for Boys, a Yuakata!

It's Summer! There's Fireworks! And for Boys, a Yuakata!

Tên khác: It's Summer! There's Fireworks! And for Boys, a Yuakata!
Thể loại: Comedy , Ecchi , Gender bender , Mature , Psychological , Romance , Shoujo , Slice of Life , Trap (Crossdressing)
Tác giả: Seihou Kei
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

It's Summer! There's Fireworks! And for Boys, a Yuakata!:

thanh niên trap mặc YUAKATA !!!!

Loading...