Keijo

Keijo

Tên khác: 競女!!!!!!!! ; Hip Wip Girl
Thể loại: Ecchi , Shounen , Sports
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Keijo:

Một cô bé tên Kaminashi Nozomi, 17 tuổi, là thiên tài trong những bộ môn thể dục. Vì nhà nghèo nên cô bé cực kỳ thực tế và rất quan trọng chuyện tiền bạc. Thế nên, thay vì chấp nhận lời mời theo học một trường đại học thể dục thể thao tiếng tăm, cô bé quyết định trở thành vận động viên "Keijo". Vậy Keijo là gì? Hãy đọc truyện để biết rõ hơn nhé!

Danh sách chương

Chap 001 14/02/2017

Chap 002 14/02/2017

Chap 003 14/02/2017

Chap 004 14/02/2017

Chap 005 14/02/2017

Chap 006 14/02/2017

Chap 006.5 14/02/2017

Chap 007 14/02/2017

Chap 008 14/02/2017

Chap 009 14/02/2017

Chap 010 14/02/2017

Chap 011 14/02/2017

Chap 012 14/02/2017

Chap 013 14/02/2017

Chap 014 14/02/2017

Chap 015 14/02/2017

Chap 016 14/02/2017

Chap 016.5 14/02/2017

Chap 017 14/02/2017

Chap 018 14/02/2017

Chap 019 14/02/2017

Chap 020 14/02/2017

Chap 021 14/02/2017

Chap 022 14/02/2017

Chap 023 14/02/2017

Chap 024 14/02/2017

Chap 025 14/02/2017

Chap 026 14/02/2017

Chap 027 14/02/2017

Chap 028 14/02/2017

Chap 029 14/02/2017

Chap 030 14/02/2017

Chap 031 14/02/2017

Chap 032 14/02/2017

Chap 033 14/02/2017

Chap 034 14/02/2017

Chap 034.5 14/02/2017

Chap 035 14/02/2017

Chap 036 14/02/2017

Chap 036.5 14/02/2017

Chap 037 14/02/2017

Chap 038 14/02/2017

Chap 039 14/02/2017

Chap 040 14/02/2017

Chap 041 14/02/2017

Chap 042 14/02/2017

Chap 043 14/02/2017

Chap 043.5 14/02/2017

Chap 044 14/02/2017

Chap 045 14/02/2017

Chap 046 14/02/2017

Chap 047 14/02/2017

Chap 048 14/02/2017

Chap 049 14/02/2017

Chap 050 14/02/2017

Chap 051 14/02/2017

Chap 052 14/02/2017

Chap 053 14/02/2017

Chap 054 14/02/2017

Chap 055 14/02/2017

Chap 056 14/02/2017

Chap 057 14/02/2017

Chap 058 14/02/2017

Chap 059 14/02/2017

Chap 060 14/02/2017

Chap 061 14/02/2017

Chap 062 14/02/2017

Chap 063 14/02/2017

Chap 064 14/02/2017

Chap 065 14/02/2017

Chap 066 14/02/2017

Chap 067 14/02/2017

Chap 067.5 14/02/2017

Chap 068 14/02/2017

Chap 069 14/02/2017

Chap 070 14/02/2017

Chap 071 14/02/2017

Chap 072 14/02/2017

Chap 073 14/02/2017

Chap 074 14/02/2017

Chap 075 14/02/2017

Chap 076 14/02/2017

Chap 077 14/02/2017

Chap 078 14/02/2017

Chap 079 14/02/2017

Chap 080 14/02/2017

Chap 081 14/02/2017

Chap 082 14/02/2017

Chap 083 14/02/2017

Chap 084 14/02/2017

Chap 085 14/02/2017

Chap 086 14/02/2017

Chap 087 14/02/2017