Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Khiên hiệp sĩ

Khiên hiệp sĩ

Tên khác: Tate no Yuusha no Nariagari
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Giống game , Romance , Seinen
Tác giả: AIYA Kyu ANEKO Yusagi
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Khiên hiệp sĩ:

Iwatani Naofumi được triệu hồi để cứu một thế giới khác, và trở thành một trong bốn vị anh hùng tại nơi đây. Bắt đầu cuộc hành trình khá bị khinh bỉ, để mọi việc tệ hơn nữa là anh ấy bị phản bội vào ngày thứ ba của cuộc hành trình. Tiền bạc thì mất, tinh thần hỗn độn, nên anh ấy thề sẽ trả thù những kẻ đã phản bội mình. Nạn nhân đầu tiên sẽ là ai? Mời các bạn đón đọc!

Danh sách chương

Khiên hiệp sĩ Chap 63 ~ (01/08/2020)Miễn phí

Khiên hiệp sĩ Chap 62 ~ (27/05/2020)Miễn phí

Khiên hiệp sĩ Chap 61 ~ (27/05/2020)Miễn phí

Khiên hiệp sĩ Chap 60 ~ (27/05/2020)Miễn phí

Khiên hiệp sĩ Chap 59 ~ (27/05/2020)Miễn phí

Khiên hiệp sĩ Chap 58 ~ (27/05/2020)Miễn phí

Khiên hiệp sĩ Chap 57 ~ (27/05/2020)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 56 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 55: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 54: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 53: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 52: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 51: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 50: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 49: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 48: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 47: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 46: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 45.3: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 45.2: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 45: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 44: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 43: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 42: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 41: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 40: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 39: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 38: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 37: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 36: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 35: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 34: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 33: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 32: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 31: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 30: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 29: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 28: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 27: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 26: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 25: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 24: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 23: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 22: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 21.5: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 21: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 20.5: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 20: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 19: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 18: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 17: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 016-Extra: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 16: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 15: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 14: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 13: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 12: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 11: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 10.5: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 10.1: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 10: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 9: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 8: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 7: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 6: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 5: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 4.5: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 4: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 3: ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 2: Sa bẫy ~ (22/07/2019)Miễn phí

Tate No Yuusha No Nariagari Chap 1: Cuộc triệu tập hoàng gia ~ (22/07/2019)Miễn phí