Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kiếm Nghịch Thương Khung (manhua)

Kiếm Nghịch Thương Khung (manhua)

Tên khác: Kiếm Nghịch Thương Khung (manhua)
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kiếm Nghịch Thương Khung (manhua):

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Danh sách chương

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 250 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 249 ~ (16/09/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 248 ~ (09/09/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 247 ~ (09/09/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 246 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 245 ~ (27/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 244 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 243 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 242 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 241 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 240 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 239 ~ (01/08/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 238 ~ (31/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 237 ~ (26/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 236 ~ (23/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 235 ~ (23/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 234 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 233 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 232 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 231 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 230 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 229 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 228 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 227 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 226 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 225 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 224 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 223 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 222 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 221 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 220 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 219 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 218 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 217 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 216 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 215 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 214 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 213 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 212 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 211 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 210 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 209 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 208 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 207 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 206 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 205 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 204 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 203 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 202 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 201 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 200 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 199 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 198 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 197 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 196 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 195 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 194 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 193 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 192 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 191 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 190 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 189 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 188 ~ (27/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 187 ~ (24/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 186 ~ (23/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 185 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 184 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 183 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 182 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 176 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 175 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 174 ~ (24/02/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 173 ~ (14/02/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 172 ~ (03/02/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 171 ~ (27/01/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 170 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 169 ~ (13/01/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 168 ~ (03/01/2020)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 167 ~ (23/12/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 166 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 165 ~ (04/12/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 164 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 163 ~ (19/11/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 162 ~ (05/11/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 161 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 160 ~ (31/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 159 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 158 ~ (24/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 157 ~ (20/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 156 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 155 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 154 ~ (08/10/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 153 ~ (28/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 151 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 150 ~ (19/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 149 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 148 ~ (10/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 147 ~ (09/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 146 ~ (08/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 145 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 144 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 143 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 142 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 141 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 140 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 139 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 138 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 137 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 136 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 135 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 134 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 133 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 132 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 131 ~ (01/09/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 130 ~ (21/08/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 129 ~ (17/08/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 128 ~ (14/08/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 127 ~ (14/08/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 126 ~ (14/08/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 125 ~ (25/07/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 124 ~ (24/07/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 123 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 122 ~ (12/07/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 121 ~ (08/07/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 120 ~ (06/07/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 119 ~ (30/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 118 ~ (30/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 117 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 116 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 115 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 114 ~ (13/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 113 ~ (09/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 112 ~ (07/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 111 ~ (05/06/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 110 ~ (09/05/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 109 ~ (04/05/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 108 ~ (04/05/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 107 ~ (21/04/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 106 ~ (20/04/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 105 ~ (15/04/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 104 ~ (15/04/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 103 ~ (08/04/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 102 ~ (07/04/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 101 ~ (30/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 100 ~ (27/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 099 ~ (27/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 098 ~ (19/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 097 ~ (16/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 096 ~ (16/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 095 ~ (10/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 094 ~ (06/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 093 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 092 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 091 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 090 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 089 ~ (21/02/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 088 ~ (02/02/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 087 ~ (02/02/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 086 ~ (31/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 085 ~ (26/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 084 ~ (25/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 083 ~ (22/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 082 ~ (21/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 081 ~ (13/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 080 ~ (13/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 079 ~ (11/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 078 ~ (04/01/2019)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 077 ~ (28/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 076 ~ (26/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 075 ~ (23/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 074 ~ (19/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 073 ~ (15/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 072 ~ (15/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 071 ~ (06/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 070 ~ (05/12/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 069 ~ (30/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 068 ~ (30/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 067 ~ (26/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 066 ~ (21/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 065 ~ (14/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 064 ~ (14/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 063 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 062 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 061 ~ (31/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 060 ~ (30/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 059 ~ (24/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 058 ~ (24/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 057 ~ (18/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 056 ~ (17/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 055 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 054 ~ (10/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 053 ~ (02/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 052 ~ (02/10/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 051 ~ (25/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 050 ~ (23/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 049 ~ (18/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 048 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 047 ~ (11/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 046 ~ (09/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 045 ~ (08/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 044 ~ (08/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 043 ~ (02/09/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 042 ~ (29/08/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 041 ~ (24/08/2018)Miễn phí

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 040 ~ (24/08/2018)Miễn phí

Chap 039 ~ (19/08/2018)Miễn phí

Chap 038 ~ (15/08/2018)Miễn phí

Chap 037 ~ (12/08/2018)Miễn phí

Chap 036 ~ (09/08/2018)Miễn phí

Chap 035 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Chap 034 ~ (01/08/2018)Miễn phí

Chap 033 ~ (30/07/2018)Miễn phí

Chap 032 ~ (26/07/2018)Miễn phí

Chap 031 ~ (21/07/2018)Miễn phí

Chap 030 ~ (19/07/2018)Miễn phí

Chap 029 ~ (15/07/2018)Miễn phí

Chap 028 ~ (11/07/2018)Miễn phí

Chap 027 ~ (09/07/2018)Miễn phí

Chap 026 ~ (03/07/2018)Miễn phí

Chap 025 ~ (29/06/2018)Miễn phí

Chap 024 ~ (26/06/2018)Miễn phí

Chap 023 ~ (23/06/2018)Miễn phí

Chap 022 ~ (22/06/2018)Miễn phí

Chap 021 ~ (19/06/2018)Miễn phí

Chap 020 ~ (12/06/2018)Miễn phí

Chap 019 ~ (12/06/2018)Miễn phí

Chap 018 ~ (30/05/2018)Miễn phí

Chap 017 ~ (30/05/2018)Miễn phí

Chap 016 ~ (15/05/2018)Miễn phí

Chap 015 ~ (07/05/2018)Miễn phí

Chap 014 ~ (02/05/2018)Miễn phí

Chap 013 ~ (24/04/2018)Miễn phí

Chap 012 ~ (16/04/2018)Miễn phí

Chap 011 ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chap 010 ~ (03/04/2018)Miễn phí

Chap 009 ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chap 008 ~ (19/03/2018)Miễn phí

Chap 007 ~ (13/03/2018)Miễn phí

Chap 006 ~ (05/03/2018)Miễn phí

Chap 005 ~ (01/03/2018)Miễn phí

Chap 004 ~ (01/03/2018)Miễn phí

Chap 003 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 002 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 001 ~ (05/02/2018)Miễn phí