Kim Mông Không Teddy Kim

Kim Mông Không Teddy Kim

Tên khác: Kim Mông Không Teddy Kim
Thể loại: Action , Drama , Manhua , Martial Arts
Tác giả: Ngưu Lão
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kim Mông Không Teddy Kim:

Lý Đại Nhậm, một bảo an quèn, dưới trùng trùng cơ duyên bước vào con đường võ thuật, trải bao khổ nạn có trở thành Kim Mông Không cao quý trong làng Muay Thai.