Lãnh Chúa Tuyết Ưng

Lãnh Chúa Tuyết Ưng

Tên khác: Lãnh Chúa Tuyết Ưng
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lãnh Chúa Tuyết Ưng:

Ma thú dưới biển sâu hít thở hình thành bão táp vĩnh viễn không ngừng...

Bước chân của người khổng lồ dung nham hủy diệt từng toà từng toà thành trì...

Ác ma dưới vực sâu muốn xâm nhập thế giới này...

Mà thần linh giáng lâm, cất bước nhân gian truyền bá hào quang của hắn...

Nhưng mà toàn bộ thế giới do 'Long Sơn đế quốc' của họ Hạ thống trị, đây là đế quốc của loài người, nơi các pháp sư với kiến thức uyên bác vùi đầu năm ngàn năm ở trong tháp pháp sư, các kỵ sĩ tuần thú bầu trời, mặt đất và đại dương...

Ở tỉnh An Dương, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ không ai chú ý, tên là —— Tuyết Ưng lĩnh!

Cố sự, liền bắt đầu từ nơi này!

Danh sách chương

Chương 49: Mười hai kiếp quan 11/12/2017

Chương 48: Ta tự mình tới 11/12/2017

NN đã trở lại và rất lợi hại, Cà thối sợ xin nghỉ 2 ngày luôn 11/12/2017

Chương 47: Quen thuộc 11/12/2017

Chương 945: Che chở 11/12/2017

Quyển 34 - Chương 46: Chung Cực Quái Vật 11/12/2017

Chương 45 11/12/2017

Chương 44: Hồn Nguyên kích thứ nhất 11/12/2017

Chương 43: Hồn Nguyên Tháp chung cực ban cho 11/12/2017

Chương 42: Hồn Nguyên Tháp tầng thứ 10 11/12/2017

Quyển 34: Vũ trụ thần - Chương 41: Năm tháng 11/12/2017

Chương 40: Trong tháp tu hành 11/12/2017

Chương 39: Hi vọng 11/12/2017

Chương 38: Bị ném bỏ 11/12/2017

Chương 37: Giới Tâm Thần Cung 11/12/2017

Chương 36: La thành chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng 11/12/2017

Chương 35: Vũ Trụ Thần hai tầng 11/12/2017

Chương 34: Bốn danh ngạch đầu 11/12/2017

Quyển 34: Vũ trụ thần - Chương 33: Ngày kỳ hạn 03/03/2017

Chương 32: Thi triển thủ đoạn 03/03/2017

Chương 31: Cự Phong Đại Tôn 03/03/2017

Chương 30: Nam Vân quốc chủ sư phó 03/03/2017

Quyển 34: Vũ trụ thần - Chương 29: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu 03/03/2017

Chương 28: Vô Hạn Thành Chủ 03/03/2017

Chương 27: Cục 03/03/2017

Chương 26: Giết chết 03/03/2017

Chương 25: Chém giết mục tiêu 03/03/2017

Chương 24: Tranh 03/03/2017

Chương 23: Cái kia một tòa Thần cung 03/03/2017

Chương 22: Một đám chấn động 03/03/2017

Chương 21: Thạch lão quái hiện thân 03/03/2017

Chương 20: Cuối cùng đoàn tụ 03/03/2017

Chương 19: Truy sai rồi! 03/03/2017

Chương 18: Thánh Chủ chân thân 03/03/2017

Chương 17: Đông Bá Tuyết Ưng thủ đoạn 03/03/2017

Chương 16: Lẻn vào Cổ Thánh giới 03/03/2017

Chương 15: Hồn Nguyên Luyện Thể 03/03/2017

Chương 14: Tuyết Ưng trở lại rồi? 03/03/2017

Chương 13: Ta là Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Chương 12: Điều tra 03/03/2017

Chương 11: Ta trở về 03/03/2017

Quyển 34: Vũ trụ thần - Chương 10: Hắc Thiên Tông 03/03/2017

Chương 09: Đầu thai Huyễn Tinh Giới 03/03/2017

Chương 08: Về nhà 03/03/2017

Chương 07: Duyên phận 03/03/2017

Chương 06: Hai đại bí truyền 03/03/2017

Chương 05: Hạ Hoàng đã đến 03/03/2017

Chương 04: Chín đại phân thân 03/03/2017

Chương 03: Đi thông con đường vô địch 03/03/2017

Chương 2: Thiên Đồng thần chủ 03/03/2017

Quyển 34: Vũ Trụ Thần - Chương 01: Nhất niệm vũ trụ sinh 03/03/2017

Chương 93: Ngộ đạo dưới Phần Tâm thần thụ (Chương cuối quyển này) 03/03/2017

Chương 92: Đại Phá Giới Truyện Tống Thuật 03/03/2017

Chương 91: Công bình trao đổi 03/03/2017

Chương 90: Kết thúc (hạ) 03/03/2017

Chương 89: Kết thúc (thượng) 03/03/2017

Chương 88: Phàn Tổ truyền âm 03/03/2017

Chương 87: Chuyển dời 03/03/2017

Chương 86: Một vòng cuối cùng 03/03/2017

Chương 85: Khi dễ người 03/03/2017

Chương 84 03/03/2017

Chương 83: Tuyệt thế những thiên tài 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 82: Liên tiếp ngã xuống 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 81: Tam tộc tranh đấu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 80: Hư hóa cực hạn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 79: Một miệng bùn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 78: Phàn Tam Nguyên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 77: Phi Tuyết Thượng Khách 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 76: Phàn thị mê hoặc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 75: Hạ Phong thủ đô 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 74: Tê Thiên Đại Tôn Giả 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 73: Thượng khách khanh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 72: Nhập thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 71: Tám kiện bí bảo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 70: Thuỷ Tổ cổ quốc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 69: Trở mặt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 68: Đồ Hoa quốc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 67: Tìm bí bảo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 66: Kiếm lớn một số 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 65: Chuộc đồ? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 64: Bắt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 63: Ngươi nói lại lần nữa? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 62: Sư phụ nhúng tay 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 61: Bao phủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 60: Bế quan 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 59: Sóng ngầm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 58: Kỳ lạ độc trùng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 57: Tửu quán, độc trùng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 56: 《 Ngũ Tướng Phong Cấm Thuật 》 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 55: Chấn động 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 54: Một bức họa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 53: Phụng mệnh đi trước 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 52: Hư Giới huyễn cảnh con đường 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 51: Tuế Nguyệt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 50: Bái sư, ban cho 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 49: Phàn Tổ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 48: Phàn thị mời chào 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 47: Tâm ý 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 46: Rút lui! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 45: Vây công 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 44: Bạch Vân ma chủ chiến Tuyết Ưng công tử (hạ) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 43: Bạch Vân Ma Chủ chiến Tuyết Ưng công tử (thượng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 07: Chất vấn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ tu khởi nguồn - Chương 4: Điều tra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 30: Cầu cứu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 42: Ứng Sơn Tuyết Ưng tên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 41: Tứ Sát! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 40: Trận chiến mở màn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 39: Phát hiện Ứng Sơn Tuyết Ưng rồi! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 38: Huyết tế Hỏa Liệt Thành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 37: Hắc Ma đầm lầy huyết tế 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 36: Đột phá, Hỗn Độn cảnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 35: Đông Bá Tuyết Ưng khiếp sợ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 34: Trở về Hỏa Liệt Thành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 33: Thân pháp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 32: Dự tiệc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 31: Thiển Y gia tộc và Phàn thị 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 30: Kinh ngạc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 29: Nhập môn đệ tử 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 28: Tiểu gia tộc mà thôi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 27: Lai lịch của thương 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 26: Nam Vân Quốc Đô 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 25: Ứng Sơn thị lửa giận 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 24: Thần bí cao thủ? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển Thế - Chương 23: Điên cuồng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 22: Lại còn có cao thủ? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 21: Ám sát bên ngoài yên vân lâu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 20: Lần đầu đến yên vân lâu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 19: Bên hồ mưa rơi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 18: Diệt trừ hắn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 17: Cuồng hỉ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 16: Ở kiếp này, lại dùng trường thương 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 15: Binh khí trường thương 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 14: Gặp nhau 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 13: Tám nghìn năm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 12: Ứng sơn lão mẫu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 11: Tu hành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 10: Nam vân thánh thập nhị thức 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 09: Giới tâm đại lục nội tình 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 08: Tuyết ưng tiểu công tử 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 07: Phụ thân Ứng Sơn Liệt Hỗ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 6: Lửa giận 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 05: Tứ phương vân động 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển Thế - Chương 4: Xuất sinh, kinh tứ phương 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 3: Kích phát huyết mạch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển thế - Chương 2: Thai nhi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 33: Chuyển Thế - Chương 1: Hỏa Liệt Hầu phủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 19: Một cái thế giới khác (bổn thiên cuối cùng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 18: Xích Mi sơn chủ chi tử 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 17: Thảm thiết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 16: Thạch lão quái chiến Thánh Chủ! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 15: Đông Bá Tuyết Ưng chi tử 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 14: Hồn phi phách tán 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 13: An bài 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 12: Bức bách 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 11: Đột nhiên xuất hiện 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 10: ‘Thánh Chủ’ một cây đao này 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 9: Mượn đao 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 08: Vạn Giới lâu chủ ám sát 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 7: Chất Vấn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 06: Khiếp sợ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 05: Giao thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 04: Xích Mi sơn chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 03: Thân phận 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 02: Thạch tiền bối 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 32: Giới Tâm Lệnh - Chương 01: Thức tỉnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 42: Giới Tâm Lệnh, hiện ra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 41: Lân giáp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 40: Bắt sống hai cái 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 39: Đại thu hoạch, sáu cái Hủy Diệt Ma Tộc! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 38: Chu Yểm thứ mười biến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 37: Quê quán vũ trụ, kỷ nguyên chung kết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 36: Chiến lợi phẩm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 35: Giới Tâm Lệnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 34: Hết thảy đều kết thúc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 33: Nhìn trộm Thánh Chủ thực lực 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 32: Dẫn động 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 31: Bộc phát trước giờ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 30: Năng lượng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 29: Còn muốn ngăn cản ta? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 28: Huyết Vân tháp chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 27: Chập chờn đóa hoa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 26: Vũ Trụ Thần 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 25: Phát hiện! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 24: Truy xét 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 23: Đông Bá Tuyết Ưng nhiệm vụ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 22: Đoạn căn cơ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 21: Ma tộc giết chóc (hạ) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 20: Ma tộc giết chóc (thượng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 19: Vũ Trụ Thần môn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 18: Công kích hàng rào 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 17: Màu vàng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 16: Ba Long Cửu Chuyển 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 15: Thiên phú 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 14: Chín tầng sơ cấp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 13: Hư không tu hành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 12: Mê giới hành lang 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 11: Vạn Giới lâu chủ nhất mạch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 10: Hư Không Bảo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 9: Ăn tươi nguyên giới thạch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 8: Tiềm phục 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 7: So sánh hao tổn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 6: Tinh thần tháp tầng chín 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 5: Cửu Vân Đế Quân bốn bức 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 4: Huyết Nhận Thần Đế bọn hắn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 3: Tĩnh thu xuất quan 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 02: Cuối cùng thành Hỗn Độn cảnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 31: Hỗn Độn Cảnh - Chương 1: Ẩn nhẫn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 36: Sư phụ cùng đồ đệ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 35: Chú ý 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 34: Chứng kiến lịch sử! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 33: Luận đạo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 32: Công khai diễn giải 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 31: Xuất quan 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 30: Bái sư? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 29: Màu đen đích nụ hoa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 28: Cổ Thánh hóa thân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 27: Cái chết của cổ kỳ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 26: Thánh Chủ cùng Cổ Kỳ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 25: Quyết chiến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 24: Một tiếng kinh người 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 23: Ánh mắt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 22: Vấn Thiên điện chủ phẫn nộ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 21: Danh sách 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 20: Thể diện 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 19: Lương t ài 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 18: Chí cao quy tắc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 17: Chân thật sinh mệnh? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 16: Hình Hỏa Đế Quân thỉnh cầu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 15: Bái phỏng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 14: Sơ tuyển bài danh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 13: Hợp Nhất cảnh Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 12: Thật thật giả giả 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 11: Hình Hỏa thiếu chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 10: Tu hành tích lũy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 09: Tinh Thần Đại Hội 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 8: Tụ hội 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 07: Sư phó lễ vật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 6: Cổ kỳ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 5: Lôi tháp chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 4: Nhược điểm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 03: Thiên Nhãn cung chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư phụ và đồ đệ - Chương 2: Đắc tội ai? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 30: Sư Phụ Cùng Đồ Đệ - Chương 01: Thần kỳ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 23: Thạch Kính (bổn thiên cuối cùng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 22: Lúc đến vận chuyển 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 21: Ba Long 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 20: Nghỉ ngơi lấy lại sức 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ tu khởi đầu - Chương 19: Đông bá tiểu hữu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ tu khởi đầu - Chương 18: Thực lực đại tiến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 17: Hắc Đế 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 16: Thích ý thời gian 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 15: Chu Yểm tám biến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 14: Siêu thoát, Vĩnh Hằng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 13: Cổ tu chi thủy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 12: Uy hiếp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 11: Thái Hư Thiên Cung kinh hỉ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 10: Ngoài ý muốn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 09: Khôi Ma Nhai thủ lĩnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 8: Thái thượng trưởng lão Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 7: Địa phương an toàn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 6: Thầy trò gặp nhau 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ tu khởi nguồn - Chương 5: Vân bằng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ tu - Chương 5: Vân bằng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ tu - Chương 4: Điều tra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 3: Xích Vân Lưu Tâm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 2: Thiên Phạt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 29: Cổ Tu Chi Thủy - Chương 1: Tinh Thần Tháp tầng thứ sáu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 33: Tâm ta là Thiên Tâm (bổn thiên chương cuối) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 32: Nhỏ yếu là tội? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 31: Chém giết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 30: Chém giết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 29: Cầu cứu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 29: Sáng chế tuyệt học 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 28: Về tới nhà 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 27: Ta nhìn thấy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 26: Cấu tạo của hư không 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 25: Nét vẽ tiện tay 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 24: Lựa chọn người giúp đỡ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 23: Cửa điện mở 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 22: Bảo tàng tầng thứ ba 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 21: Vận khí 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 20: Tính toán 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 19: Đa Tầng Hắc Ám Giới 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 18: Chân tướng phơi bày 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 17: Bất Tử Thất Pháp Bàn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 16: Phi đao 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 15: Trong tháp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 14: Bảo tàng thần tháp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 13: Thi triển không ra? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 12: Cửu Vân Đế Quân bảo tàng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 11: Truy sát 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 10: Tham lam? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 09: Bắt đầu động thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 8: Giao ra bảo vật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 7: Thiên kiếm sơn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 6: Trước khi đi xa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 5: Mười vật phẩm đứng đầu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ta tâm là thiên tâm - Chương 4: Bí mật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 3: Tinh Thần Tháp tầng thứ năm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 2: Buôn bán 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Ngã Tâm Vi Thiên Tâm - Chương 01: Hiếu kỳ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 24: Tung tích (bổn thiên cuối cùng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 23: Lĩnh vực 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 22: Đi ra đi đi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 21: Hợp nhất 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 20: Thất Gia Hương Mộc tĩnh thất 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 19: Kinh diễm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 18: Hắc Ám Giới 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 17: Thịnh hội 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 16: Đáng thương hỗn độn cảnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 15: Thu hoạch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 14: Vạn Giới Lâu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 13: Ôm nhau bên trong thành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 12: Nghiền ép 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 11: Rút ra nắp của hắc hồ lô 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Trấn thủ hỗn độn thành - Chương 10: Nghiền ép 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 09: Bại lộ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 08: Truy tung 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 07: Gặp Đông Bá trưởng lão 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 06: Bỏ trốn mất dạng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 05: Giết không tha 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 04: Thờ phụng Cổ Thánh giáo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 03: Kim Dực quốc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 28: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 02: Thiên Thủy Thành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 27: Trú Thủ Hỗn Độn Thành - Chương 01: Bàn Ba 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 38: Nội điện trưởng lão (hết quyển này) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 37: Đông bá ngọc siêu thoát 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 36: Thế giới diễn biến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 35: Tiến vào tinh thần tháp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 34: Hư Không Thần 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 33: Kết thúc, bẩm lên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 32: Cổ tu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 31: Kim Châm Lão Ma 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 30: Chói mắt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 29: Trố mắt ngoắc mồm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 28: Quyết đấu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 27: Khiêu chiến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 26: Lần đầu gặp kiếm chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 25: Thời gian, lột xác 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 24: Tích lũy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 23: Lật xem 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 22: Mới tới 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 21: Đến thái hư thiên cung 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 20: Sa tổ cung 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 19: Cao không thể chạm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 18: Hỏi dò 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 17: La thành chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 16: Ba, Ngươi đã tới chưa? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 15: Ma Tổ hiện thân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 14: Xuất hiện 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 13: Tức giận 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 12: Ta gọi La Hải 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 12: Ta gọi La Hải 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 11: Chiến đấu trên đường đi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 10: Diệt thế đệ nhất kiếm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 09: Tìm không thấy chân thân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Tuyệt học trấn cung - Chương 8: Cảm kích 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 07: Động thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 06: Danh truyền Thái Hư Thiên Cung 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 05: Hi vọng hàng lâm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 04: Vô tận Hắc Ám 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 03: Lần thứ nhất động thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 02: Hư không hành lang 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 26: Trấn Cung Tuyệt Học - Chương 01: Tu hành Chung Cực 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Trái cà chua viết đến bây giờ, vẫn còn ở viết đại cương. 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 25: Ly khai 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 24: Chém giết Hư Không Thần? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 23: Quyết định 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 22: Tiêu tán 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 21: Ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 20: Hắc Ma Lão Tổ chết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 19: Con đường tu hành phải dựa vào chính mình 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 18: Cốt Càn La hôn mê 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 17: Hư Không Thần sinh ra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 16: Thế giới mới 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 15: Kim Diễm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 14: Hắc Hồ Lô 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 13: Cốt Càn La!!! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 12: Đều nắm trong tay 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 11: Chiến tranh đã xong? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 10: Trấn áp Mẫu Tổ Giáo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 9: Nụ cười của Huyết Nhận Thần Đế 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 8: Trận chiến mở màn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 7: Trấn thủ nhiệm vụ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 6: Hư Giới Đạo thành Chúa Tể? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 6: Thân thể kém, xin nghỉ 1 ngày 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 25: Chúa tể - Chương 5: Cuối cùng cũng thành chúa tể 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 4: Tử Y Đệ Tử 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 25: Chúa tể - Chương 3: Bên trong nhà lá 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 2: Lại đến Sơ Thủy Chi Địa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 25: Chúa Tể - Chương 1: Mộng Trung Tu Hành đột phá 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 22: Chiến tranh bắt đầu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tối Cường Tôn Giả - Chương 21: Ngủ say 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tối Cường Tôn Giả - Chương 20: Mạnh nhất Tôn Giả 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tối Cường Tôn Giả - Chương 19: Đạo Phong Ba 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 18: Không cách nào ứng chiến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 17: Tuyết thần tôn giả phương thức chiến đấu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 16: Vào núi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tối Cường Tôn Giả - Chương 15: Thuỷ Tổ Ma Sơn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 14: Hư không thần đến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 13: Mục đích cuối cùng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 12: Bắt người chỗ tốt thế người làm việc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 11: Kết thúc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 10: Bí thuật mạnh nhất của Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 9: Đông bá tuyết ưng chiến chúa tể 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 8: Thực lực khủng bố 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tối Cường Tôn Giả - Chương 07: Bảo hộ điện hạ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 6: 30 triệu năm tu hành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 5: 18 cái vũ trụ tu hành hệ thống 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 4: Tam điện hạ tặng cho 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 3: Hư không thần gia tộc, mời! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 2: Hệ thống tu luyện huyết thống 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 24: Tôn giả mạnh nhất - Chương 1: Mới đến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 24: Bão táp trước (bổn thiên chương cuối) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 23: Vũ trụ đường nối 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu Nhuộm Phi Thuyền - Chương 22: Đánh lén 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu Nhuộm Phi Thuyền - Chương 21: Đồ đệ duy nhất 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 20: Hóa thân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 19: Hành giả bí tạng* 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 18: Hư không hành giả truyền thừa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 17: Chọn lựa giúp đỡ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 16: Kết thúc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 15: Nhỏ máu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 14: Rất đáng giá 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 13: Trước tiên ra đi tìm cái chết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 12: Mở ra nút lọ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 11: Ta thật sự là mắt bị mù 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 10: Nước mắt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 9: Ta liền biết sẽ như vậy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 8: Điên cuồng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 7: Thì ra là như vậy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 6: Hỗn độn phi thuyền chủ nhân vẫn còn sống? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 5: Hai ngày 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 4: Vui mừng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 3: Song phương đối chiến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 2: Yên diệt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 23: Máu nhuộm phi thuyền - Đệ 23 thiên Chương 1: Trận chiến đầu tiên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 36: Đạo lưu quang (chương cuối cuốn này) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 35: Triệu tập 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 34: Hỗn độn phi thuyền 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 33: Luyện hóa khó khăn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 32: Đã không có đường lui 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 31: Thực lực của thanh quân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 30: Mặt khác một loại xếp hạng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 29: Ẩn giấu thực lực 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 28: Tân chúa tể 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 27: Trở về, thần cửu huynh đệ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 26: Uy thế 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 25: Từ biệt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 24: Chưởng khống hồ lô đen 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 23: Ba năm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 22: Đe dọa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 21: Bọn họ đến 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 20: Hắc hồ lô cùng hư không hành giả 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 19: Quét ngang 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Đệ 22 thiên Chương 18: Leo lên cầu thang 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 17: Hồ Lô màu đen 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 16: Ma ảnh phủ chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 15: Chém giết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 14: Giá lâm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 13: Trợn mắt ngoác mồm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 12 《 Tiệt Sát Lục Kiếm Thức 》 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 11: Ra tay 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 10: Không nổi danh chiến tích 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 09: Ngàn năm tuế nguyệt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 8: Bái sư 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 7: Sùng thị thế gia 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 06: Giáng lâm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22 - Chương 5: Hư không dòng sông 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 4: Tinh đồ đánh dấu vị trí 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 3: Truyền đạo 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc hồ lô - Chương 2: Tương lai ngươi sẽ hối hận 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 22: Hắc Hồ Lô - Chương 01: Thu đồ đệ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 33: Tân Tam Tổ (bổn thiên cuối) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 32: Siêu vũ trụ nhỏ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 31: Công thành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 30: Trở về 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 29: Trong tháp cổ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 28: Tu tâm 3 tầng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 27: Tám trăm vạn năm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 26: Thứ hạng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 25: Chúa tể: “Bàng Y” 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 24: Năm tháng, phát hiện 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 23: Luyện tâm bí thuật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 22: Thực cốt điện 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 21: Thu hoạch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 20: Không thể bạc đãi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 19: Thức tỉnh viễn cổ ác ma 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 18: Hỏi dò 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 17: Tổn thất thảm trọng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 16: Ảo cảnh giáng lâm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân tam tổ - Chương 15: Bốn vị hộ pháp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 14: Bị ném ra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 13: Huyết thú 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21 - Chương 12: Ba đại trụ cột bí thuật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân Tam Tổ - Chương 11: Dung Huyết Điện 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21 - Chương 10: Nhốt tại trong hố sâu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân Tam Tổ - Chương 9: Viễn Cổ Ác Ma 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 8: Đau lòng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân Tam Tổ - Chương 7: Mẫu Tổ Giáo lo lắng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 6: Thân thể 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân Tam Tổ - Chương 5: Trận chiến mở màn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 4: Cái thứ nhất con mồi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân Tam Tổ - Chương 3: Thâm Uyên phần cuối, tiến vào 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Tân Tam Tổ - Chương 2: Hắc Ám Thâm Uyên khởi nguyên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 21: Thiên Tân Tam Tổ - Chương 1: Hư Không Hồn Dịch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 49: Đột nhiên tăng mạnh (bổn thiên cuối cùng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 48: Thiên Địa quy tắc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 47: Trở về 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 46: Sáng Lập cảnh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 45: Đốn ngộ trước phòng cỏ tranh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 44: Dã Cẩu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 43: Trả ta phi đao 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 42: Giao thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 41: Bên trong động thiên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 40: Đây là mới bắt đầu nơi? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 39: Chặn giết Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 38: Phiêu bạt tứ phương 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 37: Sứ giả 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 36: Năm sư thúc lai lịch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 35: Triệu kiến Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 34: Trúc Thánh Giả chết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 33: Nên siêu thoát rồi 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 32: Giáo chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 31: Cũng không có? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 30: Làm giấc mộng đẹp của ngươi đi thôi! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 29: Tin tưởng tràn đầy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 28: Cầu xin tha thứ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 27: Mạnh nhất sát chiêu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 26: Bảy mươi vạn năm sau lần thứ nhất động thủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 25: Ai bảo ngươi nhược? 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 24: Gợn sóng uy lực 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 23: Thái Dương Tinh bên trên tu hành 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 22: Tiến về trước Thái Dương Tinh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 21: Năm tháng, tiễn đưa 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 20: Liên quân tinh chủ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 19: Xuất phát, Liên Quân Tinh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 18: Quyền thế 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 17: Yêu cầu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 16: Điều tra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 15: Công khai sưu tập 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 14: Thu đồ đệ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 13: Thái Dương Tinh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 12: Hắc Ma Lão Tổ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 11: Kim Tiêu Lão Tổ lựa chọn 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 10: Lông chim màu đen 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 9: Ngũ sư thúc lễ vật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 8: An bài 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 7: Khai phủ chi tiệc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 6: Nơi bắt đầu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 05: Phù bài 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 4: Vũ Trụ Thần Ma Bảng 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 3: Thái ấp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 02: Không cách nào siêu thoát ‘Trúc Sơn Phủ Chủ’ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 20: Đông Bá Đế Quân - Chương 1: Vũ Trụ Kỷ Nguyên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 30: Ngũ Phương Đế Quân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 29: Vớt lên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 28: Thời Gian Trường Hà 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 27: Một cuộc giao dịch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 26: Bạch Quân Vương 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 25: Đi ra 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 24: Lấy một địch ba (hạ) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 23: Lấy một địch ba (thượng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 22: Kỳ Hải Hoàng chặn đường 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 21: Xuất quan 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 20: Luyện hóa phi đao 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 19: Tứ trọng thiên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 18: Tuế nguyệt 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 17: Buông tha cho 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 16: Ẩn núp 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 15: Ác ma vòng xoáy 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 14: Chật vật 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 13: Kế hoạch chạy thoát thân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 12: Liều ra một con đường sống đến! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 11: Bao vây chặn đánh 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 10: Truyền khắp Thần Giới Thâm Uyên 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 09: Chém giết! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 8: Giết 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 7: Giao ra đây 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 6: Trì Khâu Bạch 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 5: Lần thứ nhất nhiệm vụ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 04: Đạt Nhĩ Hào cầu cứu 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 03: Thâm Uyên thế giới 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 3: Mai phục 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 02: Tiến vào 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 19: Thâm Uyên - Chương 01: Chuẩn bị 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 20: Quán chủ (Chương cuối quyển 18) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 19: Sáu người 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 18: Nguyên Sơ Chủ Nhân 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 17: Tốt chỗ 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 16: Hỏa Thành Tôn Giả 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 15: Bắt giữ! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 14: Trở về 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 13: Thuộc về của ta Chân Thần khí 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 12: Ý chí bài trừ cấm chế! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 11: Thế giới như thế đặc sắc 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 10: Ý chí! 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 9: Cuối cùng khảo nghiệm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 08: Lực lượng bộc phát 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Chương 7: Dựa vào sức mạnh của thân thể 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 6: Phong Cấm Bản Tôn Thần Tâm 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 5: Thành công Tứ chuyển 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 4: Bàng Y 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở Về - Chương 3: Ta gia nhập 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở về - Chương 2: Sỉ nhục 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 18: Trở về - Chương 1: Đánh nói sau 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 17: Tung Hoành - Chương 28: Tiến vào (bổn thiên cuối cùng) 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 17: Tung Hoành - Chương 27: Nhắn lại 03/03/2017

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Quyển 17: Tung Hoành - Chương 26: Hàn Băng tầng ở dưới áo bào xám nam tử 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 26: Hàn Băng tầng ở dưới áo bào xám nam tử 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 25: Phụ thân ‘Ma Tuyết quốc chủ’ 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 24: Hồ Tâm Đảo tân khách 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 23: Tái chiến Huyết Hỏa Chi Môn 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 22: Thành công rồi 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 21: Đa Túc Thú 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 20: Chết trận, bằng hữu 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 19: Nguy cấp! 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 18: Huyết Hỏa Chi Môn 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 17: Thức tỉnh đám lão già này 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 16: Mới vào động quật 03/03/2017

Chương 15: Mười một năm 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 14: Chưa cúi đầu 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 13: Thiên Vân Đế Quân 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 12: Thiên thạch phủ đệ 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 11: Hồ Tâm Đảo 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 10: Truyền lời 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 09: Đại sự kiện (hạ) 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 8: Đại sự kiện (thượng) 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 7: Giải thoát 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 6: “Hắc Trùng Kinh” 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 05: Khí cụ 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 4: Độc Dĩnh đích đường cùng 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 3: Tặng lễ 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 2: Danh truyền khắp nơi 03/03/2017

Quyển 17: Tung Hoành - Chương 1: Thê tử thân phận 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 36: Thối lui (bổn thiên chương cuối) 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 35: Ăn ta một thương 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 34: Ra tay 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 33: Phát hiện 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 32: Cầu xin tha thứ 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 31: Lĩnh Vực 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 30: Lẻn vào ám sát 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 29: Tiên lễ hậu binh 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 28: Sứ giả 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Thứ mười sáu thiên giám sát sứ Chương 27: Phong vân dần lên 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 26: Ba vạn năm 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Thứ mười sáu thiên giám sát sứ Chương 25: Phù giới hoa 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 24: Trảo! 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 23: Danh khí 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Thứ mười sáu thiên giám sát sứ Chương 22: (Vạn độc lục) 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 21: Nhân chứng không tính chứng cứ 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Thứ mười sáu thiên giám sát sứ Chương 20: Cường hãn, khủng bố! 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Thứ mười sáu thiên giám sát sứ Chương 19: Động thủ! 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 18: Binh lâm Vạn Ma Quật 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 17: Tam chuyển thành công 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 16: Tìm nơi nương tựa 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 15: Chú ý 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 14: Nhận lỗi 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 13: Giám Sát Sứ đã đến 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 12: Vật chất giới ý chí 03/03/2017

Chương 11: Được thụ ‘Giám sát sứ’ 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 10: Tự lập môn hộ 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 9: “Thái Hạo” tuyệt học 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 8: Ba công tù phạm 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 7: Mài nhẵn 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 6: Đem hết toàn lực 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 5: Huyết Hải Ma Thân 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 4: Làm càn 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 3: Tù phạm (hạ) 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 2: Tù phạm (thượng) 03/03/2017

Quyển 16: Giám Sát Sứ - Chương 1: Đệ tử thân truyền 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 58: Nhị trọng thiên Giới Thần (Chương cuối quyển 15) 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 57: Hỗn Động Thần Tâm 03/03/2017

Quyển 15: Thần giới nhân vật mới - Chương 56: Lao động cưỡng bức 03/03/2017

Quyển 15: Thần giới nhân vật mới - Chương 55: Xiềng xích 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 54: Bí thuật 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 53: Tiến Tỏa Giới Tháp 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 52: Nghìn năm 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 51: Tuyệt học 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 50: Vạn Hoa Chân Quả 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 49: Bái sư 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 48: Thần Đế tâm tư 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 47: Tam Tổ không thu 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 46: Ban thưởng lệnh bài 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 46: Bệ hạ thu đồ 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 45: Kết thúc (hạ) 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 44: Kết thúc (thượng) 03/03/2017

Quyển 15: Thần giới nhân vật mới - Chương 43: Bá Hung lão tổ 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 42: Máu tanh tranh đoạt 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 41: Thần Binh hàng lâm 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Thứ mười lăm thiên thần giới người mới Chương 40: Đánh lén 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 39: Đơn độc hành động 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 38: Thần Đình cuộc chiến 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 37: Vạn Hoa Yến tổ chức 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 36: Tuệ Minh Đại sư huynh 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 36: Hạ tộc Đại Năng Giả 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 35: Tiến về Thần Đình 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 34: Bái ai là sư? 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 33: Vô lượng 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 32: Gập ghềnh 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 31: Che dấu tuyệt chiêu 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 30: Phủ chủ phỏng đoán 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 29: Trong lồng giam 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Thứ mười lăm thiên thần giới người mới Chương 28: Bạch Sa thành chủ lễ vật 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 27: Đối chọi gay gắt 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 26: Hiển lộ tất cả thủ đoạn 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 25: Ba năm sau 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 24: Điên 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 23: Lửa giận 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 22: Nhìn thấu 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 21: Trở mặt 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 20: Yến hội 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 19: Mời 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 18: Đệ nhất 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 17: Bài danh 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 16: Chờ đợi 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 15: Cuối cùng một cái 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 14: Liên tiếp đi ra 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 13: Thực lực 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 12: Tiền đặt cược 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 11: Phủ thành cuộc chiến, bắt đầu 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 10: Thần Đình sứ giả 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 9: Hạ tộc Thần Linh tề tụ 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 8: Tiến về trước phủ thành 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 07: Tĩnh Thu thành thần 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 6: Hâm mộ 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 5: Đông Bá tiểu hữu 03/03/2017

Chương 4: Sơ hiển thân thủ 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 03: Hung vu chiến binh, chiến! 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 2: Tinh Vực dự tuyển 03/03/2017

Quyển 15: Thần Giới Tân Nhân - Chương 01: Điện hạ 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 28: Có chút danh tiếng (bổn thiên chương cuối) 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 27: Giới Thần 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 26: Nộ quất 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 25: Phi Vân Hồ Thiếu chủ 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 24: Làm tức giận 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 23: Tiến Ngô Sơn Thành 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 22: Bạch Sa thành chủ 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 21: Trong thuyền lớn 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 20: Đất rung núi chuyển 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 19: Thấy cái mình thích là thèm 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 18: Một đường xông 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 17: Ra tay 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 16: Tiến vào Thần Giới 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 15: Cầu cứu 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 14: Năm trăm năm 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 13: Đã có? 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 12: Tin tức công khai 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 11: Hạ tộc vị thứ nhất Giới Thần 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 10: Tuổi thọ đại nạn đến 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 09: Đông Bá Đế Quân 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 8: Thành Thần 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 7: Kiếm Hoàng vận mệnh 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 6: Tuyết Ưng tu hành 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 05: Vãn bối ghi nhớ 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 4: Hồng Trần Thánh Chủ mệnh lệnh 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 04: Kinh ngạc 03/03/2017

Chương 3: Thế Giới Chi Tâm 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 2: Ngộ 03/03/2017

Quyển 14: Nhất Phẩm Chân Ý - Chương 1: Địa Hỏa Thủy Phong 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 29: Sinh một đống em bé (Chương cuối quyển 13) 03/03/2017

Chương 28: Liễu ám hoa minh 03/03/2017

Quyển 13: Quyết chiến - Thứ mười ba thiên quyết chiến Chương 29: Cút! 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 26: Nhổ tận gốc 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 25: Cứu chữa 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 24: Linh hồn dật tán 03/03/2017

Chương 23: Thua không oan (Canh 4) 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 22: Thắng! 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 21: Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Thân 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 20: Liên tiếp đột phá 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 19: Năm năm 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 18: Địa Ngục trầm luân 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 17: Trì Khâu Bạch chi tử 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 16: Biện pháp duy nhất 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 15: Phong cấm Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 14: Vu Đà La Thánh Hoa 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 13: Ta là ma thú, ngươi là nhân loại 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 12: Tiến đánh thành lũy 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 11: Thâm Uyên Quân chủ 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 10: Chiến Vu Thần 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 9: Cửu Xà 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 8: Ta đến đối phó hắn 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 7: Chạy trốn tới Thần Giới 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 6: Chém giết 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 5: Đông Bá Tuyết Ưng sơ hiển thực lực 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 4: Tuyệt thế Siêu Phàm 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 03: Giao phong 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 2: Huyết Mạn Hoa 03/03/2017

Quyển 13: Quyết Chiến - Chương 1: Tuyết Ưng hiện thân 03/03/2017

Chương 23: Chiến tranh bạo phát (bổn thiên chương cuối) 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 22: Thần chi phân thân, hàng lâm 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 21: Thần Hỏa Lôi 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 20: Động thủ 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 19: Chiến tranh tiệm cận 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 18: Nhị sư huynh yêu cầu 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 17: Bí kỹ 'Hỗn Động nghiền áp' 03/03/2017

Quyển 12: Bái sư xuất sơn - Chương 16: Đại Hỗn Động Chân Lực 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 15: Vợ chồng đoàn tụ 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 14: Nội môn đệ tử 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 13: Công thành 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 12: Chín năm sau 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 11: Vu Thần Đại Ma Thần phiền não 03/03/2017

Quyển 12: Bái sư xuất sơn - Chương 10: Thành Thần 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 09: Hai vị Giới Thần 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 8: Tu Hành Động Thiên 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 07: Vợ chồng đưa tin 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 06: An bài 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 5: Vu Thần lớn nhất dựa 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 4: Hạ tộc phần thắng 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 3: Giải độc 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 2: "Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh" 03/03/2017

Quyển 12: Bái Sư Xuất Sơn - Chương 1: Bái sư 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Thứ mười một thiên Chương 38: Thế giới trong chớp mắt 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 37: Đệ ngũ đằng diệp thế giới 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 36: Lão tổ 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Thứ mười một thiên Chương 35: Vi tử chân ý 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 34: Huyết sắc chiến đài 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 33: Đệ tứ đằng diệp thế giới 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 32: Cuối cùng chia lìa 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 31: Hắc Thiết Pháo Quân 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 30: Lôi đài chiến 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 29: Mười tám năm 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 28: Vưu Lan chi tử 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 27: Nhân cùng quả 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 26: Hư Vô Chi Thể 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 25: Như si như cuồng 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 24: Tuần Sơn chi uy 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 23: Đại hạp cốc 03/03/2017

๖ۣۜChương 22: Thực vật sinh mệnh 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 21: Thẳng đảo hang ổ 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 20: Muốn sống 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 19: Tuyệt vọng 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 18: Mai phục 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 17: Hư Giới sinh vật 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 16: Trốn không hết 03/03/2017

๖ۣۜChương 15: Kỳ ngộ cùng nguy cơ 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 14: Đột phá, tam trọng cảnh 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 13: Khai Thiên Tích Địa 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 12: Triều Thanh thành Thần 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 11: Cực lớn kinh hỉ 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 10: Liên Thiên Đằng hạ cầu giải thuốc 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Thứ mười một thiên Hồng Thạch Sơn Chương 9: Tiếp tục tiến lên 03/03/2017

๖ۣۜChương 08: Cầu phần cuối 03/03/2017

๖ۣۜChương 07: Sống sót, liền còn có hi vọng 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 6: Thần Giới sinh vật 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 5: Bước lên Thiên Thạch Cầu 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 4: Duy Ngã chân ý 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 3: Cái thứ nhất chết trận người 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 3: Siêu Thần cấp bí pháp 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 02: Phù Không Đảo 03/03/2017

Quyển 11: Hồng Thạch Sơn - Chương 01: Như thế nào lãnh chúa? 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 29: Ly biệt (Chương cuối quyển 10) 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Thiên thứ mười Chương 28: Thời không thần điện mời lần thứ hai 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 27: Mới gặp gỡ Hồng Thạch Sơn 03/03/2017

๖ۣۜChương 26: Thoát thân 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 25: Vưu Lan Lĩnh Chủ tử vong nguy cơ 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Thiên thứ mười trăm năm sau Chương 24: Bí kỹ 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - ๖ۣۜChương 23: Cấp thần 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 22: Đông Bá Tuyết Ưng sát chiêu 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 21: Khố Mông Tướng Quân 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - ๖ۣۜChương 20: Sát cơ lạnh lẽo 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - ๖ۣۜChương 19: Đệ nhất thiên hạ 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 18: Nhược điểm trí mạng 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - Chương 17: Thực lực 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 16: Ta cũng là Hạ tộc Siêu Phàm 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - Chương 15: Một kích kia 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - Chương 14: Cửu Long Hỏa Thần giáp 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 13: Vẫn lạc 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 12: Hắc Ám Thâm Uyên đội ngũ 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 11: Như súc vật 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 10: Khoé mắt muốn nứt 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 9: Một thương diệt sát 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - Chương 08: Đánh giá ta quá cao 03/03/2017

Quyển 10: Trăm Năm Sau - Chương 07: Trộm đi trái cây 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 6: Đông Bá Tuyết Ưng bái phỏng 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 5: Quyết định 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 4: Tin tức 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 3: Cút ra ngoài 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 2: Xấu hổ xấu hổ 03/03/2017

Quyển 10: Trăm năm sau - Chương 1: Tửu lâu lão bản 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 34: Đại hôn 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 33: Minh ngộ 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 32: Bởi vì ưa thích, nguyên do ta vì đó si mê 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 31: Tất cả đều biết được 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 30: Kết hôn đi 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Thứ chín thiên Chương 29: Tỉnh lại 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Thứ chín thiên Chương 28: Cứu 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 27: Hạ tộc đời trước hàng lâm 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 26: Cứu trị 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 25: Rơi xuống 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 24: Đâm vào 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 23: Cất trong kho 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 22: Dị giới khách đến thăm 03/03/2017

Quyển 9: Hoa Phá Trường Không - Chương 21: Tuyệt vọng cùng không bỏ 03/03/2017

Quyển 9: Hoa Phá Trường Không - Chương 20: Vu Thần bội kiếm 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 19: Hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 18: Giết Đông Bá Tuyết Ưng 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 17: Thệ ước 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 16: Vu Thần cùng Đại Ma Thần 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 15: Công lao 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 14: Một tay 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 13: Đinh Cửu Chiến Thuyền 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 12: Ta đã có an bài 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 11: Ma Thần Hội tổng bộ bên trong hành động 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 10: Đại phiền toái 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 9: Như vậy đủ rồi 03/03/2017

Quyển 9: Hoa Phá Trường Không - ๖ۣۜChương 8: Bất ngờ phát sinh 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 7: Ác Ma tướng quân tuyệt vọng 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 6: Dốc hết toàn lực 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 5: Thu lưới 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 4: Bất Tử Chi Thân 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 3: Đại Ma Thần phân thân 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 2: Tuế nguyệt 03/03/2017

Quyển 9: Vạch Phá Trường Không - Chương 1: Sự tình trọng đại 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 19: Phát hiện (chương kết quyển) 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 18: Đắc ý 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 17: Địa thảm kiểu tìm tòi 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 16: Bắt đầu hành động 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 15: Bộc Dương Ba 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 14: Sinh vật thi hài 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 13: Trăm vạn năm trước rơi xuống chi vật 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 12: Quy tắc mất đi hiệu lực 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 11: Diệt trừ! 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 10: Tra xét cỡ lớn thế giới 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 09: Giải quyết ác ma phương pháp 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 8: Bảo tàng 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 7: Hoàng Kim Nhân cùng màu đen con chuột 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 06: Biến mất? 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - ๖ۣۜChương 5: Thủ vệ 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - ๖ۣۜChương 4: Thăm dò tiến vào 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 3: Chiến Hắc Long 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 02: Gặp lại Hắc Long 03/03/2017

Quyển 8: Hắc Phong Thần Cung - Chương 01: Căng thẳng 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - ๖ۣۜChương 60: Ta từ chối 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 59: Một tên cũng không để lại 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - ๖ۣۜChương 58: Hư giới chân ý 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - ๖ۣۜChương 57: Huyễn vực? 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 56: Kế hoạch thứ hai 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 55: Chiến 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 54: Chấn động (hạ) 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 53: Chấn động (thượng) 03/03/2017

Chương 52: Đánh! 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 51: Liên thủ 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Thứ bảy thiên Chương 50: Thời không thần điện 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 49: Thành công vui sướng 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 48: Đây chính là cực điểm xuyên thấu (dưới) 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 47: Cái này là cực điểm xuyên thấu (thượng) 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 46: Giết! 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - ๖ۣۜChương 45: Ác ma cung điện 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 44: Bắt đầu hành động 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 43: Ngón tay bắn ra 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 42: Trấn tộc chi bảo? 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 41: Tao ngộ 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 40: Ta cũng cần nửa năm thời gian 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 39: Ngày hôm nay, đã đến! 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 38: Chờ Nổi! 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 37: Vô tình cắm liễu liễu xanh um 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 36: Tiến công Siêu Phàm tiểu hình thế giới 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 35: Khó giải 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 34: Nằm mơ đi a! 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 33: Trình Linh Thục 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 32: Chiếm lĩnh 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 31: Mạch nước ngầm 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 30: Ngôi sao 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 29: Thừa nhận, bao dung 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 28: Phương Bắc đại địa 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 27: Lửa giận 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 26: Ma tỉnh 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 25: Tướng Quân 03/03/2017

Chương 24: Đây là cái gì? 03/03/2017

Chương 23: Trần ai lạc định 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 22: Chém giết, trấn áp 03/03/2017

Chương 21: Phát hiện Ác Ma 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 20: Đàm phán sụp đổ 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 19: Ma Thần hàng lâm 03/03/2017

Chương 18: Ma hóa 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 17: Bát thiên đại họa 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 16: Cá lớn (hạ) 03/03/2017

Chương 15: Cá lớn (thượng) 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 14: Mấy miếng tiền đồng 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 13: Bóng lưng 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 12: Gặp được Khổng Du Nguyệt 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 11: Quê quán 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 10: Bán Thần khí 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 09: Ly khai Hạ Đô Thành 03/03/2017

Chương 8: Bước vào Thánh cấp 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 7: Cần bên ngoài cầu 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 06: Bách Chiến Bí Thất chiến đấu 03/03/2017

Chương 5: Ác Ma tình báo 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 04: Siêu Phàm hội nghị 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 03: Một năm thời gian 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 2: Di chuyển gia quyến 03/03/2017

Quyển 7: Sơ Lộ Tranh Vanh - Chương 1: Tung tích 03/03/2017

Chương 28: 9669 năm mùa đông 03/03/2017

Chương 27: Tặng 03/03/2017

Chương 26: Hạ tộc bảo hộ 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 25: Xem không hiểu 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 24: Chân ý hình thức ban đầu 03/03/2017

Chương 23: Quy tắc ảo diệu 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 22: Cái nào mới là đúng? 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 21: Đăng Sơn Lộ 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 20: Một đêm nghe mưa 03/03/2017

Chương 19: Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất 03/03/2017

Chương 18: Không có cách nào chỉ điểm ngươi 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 17: Mới Bán Thần 03/03/2017

Chương 16: Tri kỷ làm bạn 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 15: Kề vai sát cánh 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 14: Sư muội cùng sư huynh 03/03/2017

Chương 13: Một kiện trấn tộc Thần Khí 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 12: Hoàn toàn bất đồng 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 11: Quang Ám chân ý 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 10: Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 09: Thời gian 03/03/2017

Chương 8: Phong phú tài liệu 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm Tu Hành Tuế Nguyệt - Chương 07: Tự giải quyết cho tốt 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 6: Đau lòng phẫn nộ 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 5: Tức giận 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 4: Chỉ điểm 03/03/2017

Chương 3: Trùng Vân Phong 03/03/2017

Chương 2: Mười năm 03/03/2017

Quyển 6: Siêu Phàm tu hành tuế nguyệt - Chương 1: Các sư huynh sư tỷ 03/03/2017

Chương 31: Xích Vân sơn 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 30: Bách chiến bí thất 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 29: Nguyên lão hội biểu quyết 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 28: Kết thúc 03/03/2017

Chương 27: Đệ thập trường 03/03/2017

Chương 26: Sôi trào 03/03/2017

Chương 25: Kịch chiến Ác Ma 03/03/2017

Chương 24: Đệ cửu tràng, Ác Ma! 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 23: Thủy Hỏa chân ý? 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 22: Kim Quang Ma Khổng Tước 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 21: Kinh hỉ lớn 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 20: Chẳng qua là kinh hỉ nhỏ 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 19: Đánh giá 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 18: Sinh tử chiến thứ sáu trường 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 17: Mạnh mẽ đối thủ 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 16: Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 15: Đối thủ quen thuộc 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 14: Siêu Phàm thổ dân 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 13: Vừa lộ ra thủ đoạn 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 12: Bắt đầu 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 11: Sinh Tử Điện 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 10: Thủy Hỏa Giao Long Sát 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 9: Nửa năm tiềm tu 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 8: Ma Long Thần ấn 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 07: Chuẩn bị 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 06: Tề tụ 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 5: Hạ Đô Thành 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 04: 《 Ma Long lực 》 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa thế giới - Chương 3: Binh khí 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 2: Phó quán chủ 03/03/2017

Quyển 5: Tân Hỏa Thế Giới - Chương 01: Thủy Nguyên Đạo Quan 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 28: Xuất phát 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 27: Quyết định của đệ đệ 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 26: Thanh Hà quận rung chuyển 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 25: Gia nhập 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 24: Tất cả đều đã đến 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 23: Thánh Cấp các cao thủ 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 22: Sáu đại Siêu Phàm tổ chức 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 21: Thánh cùng Bán Thần 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 20: Gió tanh mưa máu 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 19: Sợ hãi 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 18: Hắn là ai? 03/03/2017

Chương 17: Mẫu tử tương kiến 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 16: Truyền bá 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 15: Đoàn viên 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 14: Ta đã trở về 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 13: Siêu Phàm sinh mệnh 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 12: Vạn Vật Chi Thủy 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 11: Sáu năm 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 10: Đi ra ngoài phương pháp 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 09: Hải Thần Cung trưởng lão 'Lôi Chân' 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 08: Xin thứ cho vãn bối mạo phạm 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 07: Phụ thân mẫu thân 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 06: Siêu Phàm cường giả 'Trì Khâu Bạch' 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 05: Bắt lại 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 04: Luyện kim sinh vật 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 03: Dấu vết, chiến đấu 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 02: Một đêm đi qua 03/03/2017

Quyển 4: Sơ Thức Siêu Phàm - Chương 01: Rơi xuống đất 03/03/2017

Chương 16: Rơi xuống (Kết thúc quyển 3) 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 15: Khát vọng siêu việt tánh mạng 03/03/2017

Chương 14: Công lao lớn 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 13: Hắc Phong Nhai bên trên 03/03/2017

Chương 12: Truy đuổi chiến 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 11: Xem thời cơ không ổn 03/03/2017

Chương 10: Trố mắt ngoác mồm 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 09: Giao thủ 03/03/2017

Chương 8: Hàng lâm 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 7: Lẻn vào 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 6: Chia tay 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 05: Uy hiếp 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 04: Sát thủ 03/03/2017

Quyển 3: Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 03: Bên trong Huyết Nhận Tửu Quán 03/03/2017

Chương 2: Lai lịch? 03/03/2017

Quyển 3 - Hạng Bàng Vân chiến Đông Bá Tuyết Ưng - Chương 1: Huyền Băng thương pháp chi Huyết Vũ 03/03/2017

Chương 29: Chặt đứt buồn phiền tia 03/03/2017

Chương 28: Thiên Nhân Hợp Nhất 03/03/2017

Chương 27: Đông Bá Tuyết Ưng, Xưng Hào Cấp? 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 26: Tâm tư của Thanh Thạch 03/03/2017

Chương 25: Cơ Dung 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 24: Pháp sư giao lưu 03/03/2017

Chương 23: Thu hoạch, trở về 03/03/2017

Chương 22: Ngươi, có khỏe không? 03/03/2017

Chương 21: Phân sinh tử 03/03/2017

Chương 20: Cấm thuật 03/03/2017

Quyển 2: Thanh Hà quận Tư gia - Chương 19: Va chạm mạnh 03/03/2017

Chương 18: Chạy mau! 03/03/2017

Chương 17: Tuyệt sát cạm bẫy 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 16: Ma thần thủy thạch 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 15: Hàng lâm 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 14: Đe dọa uy hiếp 03/03/2017

Chương 13: Phân đàn 03/03/2017

Chương 12: Tụ hội một đường 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 11: Thanh Hà quận thành 03/03/2017

Chương 10: Vạn dặm đường đồ 03/03/2017

Chương 9: Lựa chọn nhiệm vụ 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 8: Sáu năm sau 03/03/2017

Chương 7: 11 vạn kim tệ 03/03/2017

Chương 6: Không giết ngươi, thề không làm người 03/03/2017

Quyển 2 - Thanh Hà quận Tư gia - Chương 5: Khổng Du Nguyệt 03/03/2017

Chương 4: Láng giềng mà ở 03/03/2017

Quyển 2: Thanh Hà Quận tư gia - Chương 3: Quá khứ của cha mẹ 03/03/2017

Chương 2: Là nhân loại hạ tộc lập công lao 03/03/2017

Quyển 2: Thanh Hà Quận Tư gia - Chương 01: Huyết Nhận Bảng cùng Long Sơn Bảng 03/03/2017

Chương 26: Long Sơn Lâu Hắc Thiết Lệnh 03/03/2017

Chương 25: Tình báo 03/03/2017

Quyển 1: Long Sơn Lâu Hắc Thiết Lệnh - Chương 24: Sợ hãi 03/03/2017

Chương 23: Kẻ giết người, Đông Bá Tuyết Ưng 01/01/1970

Chương 22: Địa Ngục vốn không có cửa mà còn cố xông vào 01/01/1970

Chương 21: Bẩm báo thủ lĩnh 01/01/1970

Chương 20: Tầng thứ nhất (thương pháp Huyền Băng) 01/01/1970

Chương 19: Thời khắc sống còn 01/01/1970

Chương 18: Đánh lén 01/01/1970

Chương 17: Tháng ngày tiến vào dãy núi 01/01/1970

Chương 16: Dãy núi Hủy Diệt 01/01/1970

Chương 15: Yêu cầu của Đại pháp sư 01/01/1970

Chương 14: Thần thương Phi Tuyết 01/01/1970

Chương 13: Vào thành 01/01/1970

Chương 12: Thời đại Thái cổ 01/01/1970

Chương 11: Mạnh mẽ 01/01/1970

Chương 10: Ăn như hùm như sói 01/01/1970

Chương 9: Năm năm sau, thoát thai hoán cốt 01/01/1970

Chương 8: Quyết định 01/01/1970

Chương 7: Kỵ sĩ Trường Phong 01/01/1970

Chương 6: Tu luyện 01/01/1970

Chương 5: Thương pháp 01/01/1970

Chương 4: Huynh đệ 01/01/1970

Chương 3: Chia lìa 01/01/1970

Chương 2: Siêu Phàm 01/01/1970

Chương 1: Tuyết Ưng lĩnh 01/01/1970

Loading...