Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê

Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê

Tên khác: Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê:

Một đêm điên cuồng, sau khi tỉnh lại.
– Đồ khốn, thả tôi ra mau!
– Thả cô? Cô có chắc không? Thế vừa rồi “nhanh lên, tiếp đi, tôi muốn nữa”… là ai kêu hả?

Vì đạt được mục đích của mình, hắn tìm cách cưới cô, ép cô phải ở bên mình, ngày ngày vui thú, chịu hết tủi nhục…

Danh sách chương

Chapter 72 02/06/2019

Chapter 71 02/06/2019

Chapter 70 31/05/2019

Chapter 69 29/05/2019

Chapter 68 29/05/2019

Chapter 67 25/05/2019

Chapter 66 24/05/2019

Chapter 65 23/05/2019

Chapter 64 19/05/2019

Chapter 63 17/05/2019

Chapter 62 17/05/2019

Chapter 61 14/05/2019

Chapter 60 12/05/2019

Chapter 59 11/05/2019

Chapter 58 11/05/2019

Chapter 57 10/05/2019

Chapter 56 09/05/2019

Chapter 55 08/05/2019

Chapter 54 07/05/2019

Chapter 53 05/05/2019

Chapter 52 05/05/2019

Chapter 51 04/05/2019

Chapter 50 02/05/2019

Chapter 49 02/05/2019

Chapter 48 02/05/2019

Chapter 47 30/04/2019

Chapter 46 17/03/2019

Chapter 44 02/03/2019

Chapter 43 28/02/2019

Chapter 42 25/02/2019

Chapter 41 12/02/2019

Chapter 40 08/02/2019

Chapter 39 08/02/2019

Chapter 38 08/02/2019

Chapter 37 02/02/2019

Chapter 36 25/01/2019

Chapter 35 15/01/2019

Chapter 34 12/01/2019

Chapter 33 12/01/2019

Chapter 32 12/01/2019

Chapter 31 12/01/2019

Chapter 30 12/01/2019

Chapter 29 12/01/2019

Chapter 28 12/01/2019

Chapter 27 11/01/2019

Chapter 26 10/01/2019

Chapter 25 10/01/2019

Chapter 24 10/01/2019

Chapter 23 10/01/2019

Chapter 22 10/01/2019

Chapter 21 09/01/2019

Chapter 20 09/01/2019

Chapter 19 09/01/2019

Chapter 17 09/01/2019

Chapter 16 09/01/2019

Chapter 15 07/01/2019

Chapter 14 04/01/2019

Chapter 13 31/12/2018

Chapter 12 30/12/2018

Chapter 11 30/12/2018

Chapter 10 28/12/2018

Chapter 9 26/12/2018

Chapter 8 23/12/2018

Chapter 7 19/12/2018

Chapter 6 19/12/2018

Chapter 5 11/12/2018

Chapter 4 07/12/2018

Chapter 3 07/12/2018

Chapter 2 05/12/2018

Chapter 1 04/12/2018