Lessa 2: The Crimson Knight

Lessa 2: The Crimson Knight

Tên khác: Lessa 2
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Magic , Sci-Fi , Shounen , Supernatural , Webtoon
Tác giả: POGO
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lessa 2: The Crimson Knight:

Phần 2 của truyện Lessa. 1 năm sau sự kiện thử nghiệm vệ tinh Mặt Trời thất bại, đảo Lục Giác giờ đã trở thành vương quốc của lũ Deman, con người phải sống chui lủi khắp nơi và lũ Deman có thể ập tới bất kì lúc nào, Rano và Lessa đang ở đâu ? Chuyện gì sẽ xảy ra với số phận loài người đây ?

Loading...

Danh sách chương

Chap 108 08/02/2019

Chap 107 03/02/2019

Chap 106 03/02/2019

Chap 105 02/02/2019

Chap 104 31/01/2019

Chap 103 31/01/2019

Chap 102 29/01/2019

Chap 101 27/01/2019

Chap 100 26/01/2019

Chap 099 25/01/2019

Chap 097 22/01/2019

Chap 096 22/01/2019

Chap 095 21/01/2019

Chap 094 21/01/2019

Chap 093 21/01/2019

Chap 092 18/01/2019

Chap 091 17/01/2019

Chap 090 15/01/2019

Chap 089 14/01/2019

Chap 088 13/01/2019

Chap 087 12/01/2019

Chap 086 11/01/2019

Chap 085 11/01/2019

Chap 084 31/12/2018

Chap 083 30/12/2018

Chap 082 28/12/2018

Chap 081 27/12/2018

Chap 080 26/12/2018

Chap 079 23/12/2018

Chap 078 23/12/2018

Chap 077 23/12/2018

Chap 076 23/12/2018

Chap 075 19/12/2018

Chap 074 17/12/2018

Chap 073 14/12/2018

Chap 072 14/12/2018

Chap 071 11/12/2018

Chap 070 11/12/2018

Chap 069 07/12/2018

Chap 068 04/12/2018

Chap 067 04/12/2018

Chap 066 04/12/2018

Chap 065 29/11/2018

Chap 064 29/11/2018

Chap 063 28/11/2018

Chap 062 26/11/2018

Chap 061 25/11/2018

Chap 060 25/11/2018

Chap 059 18/11/2018

Chap 058 18/11/2018

Chap 057 18/11/2018

Chap 056 13/11/2018

Chap 055 12/11/2018

Chap 054 12/11/2018

Chap 053 12/11/2018

Chap 052 08/11/2018

Chap 051 08/11/2018

Chap 050 08/11/2018

Chap 049 04/11/2018

Chap 048 04/11/2018

Chap 047 04/11/2018

Chap 046 02/11/2018

Chap 045 31/10/2018

Chap 044 31/10/2018

Chap 043 30/10/2018

Chap 042 28/10/2018

Chap 041 28/10/2018

Chap 040 28/10/2018

Chap 039 25/10/2018

Chap 038 24/10/2018

Chap 037 24/10/2018

Chap 036 24/10/2018

Chap 035 21/10/2018

Chap 034 19/10/2018

Chap 033 18/10/2018

Chap 032 16/10/2018

Chap 031 14/10/2018

Chap 030 14/10/2018

Chap 029 14/10/2018

Chap 028 12/10/2018

Chap 027 12/10/2018

Chap 026 09/10/2018

Chap 025 08/10/2018

Chap 024 08/10/2018

Chap 023 05/10/2018

Chap 022 04/10/2018

Chap 021 03/10/2018

Chap 020 03/10/2018

Chap 019 02/10/2018

Chap 018 02/10/2018

Chap 017 30/09/2018

Chap 016 28/09/2018

Chap 015 28/09/2018

Chap 014 27/09/2018

Chap 013 27/09/2018

Chap 012 25/09/2018

Chap 011 25/09/2018

Chap 010 23/09/2018

Chap 009 22/09/2018

Chap 008 20/09/2018

Chap 007 19/09/2018

Chap 006 19/09/2018

Chap 005 18/09/2018

Chap 004 18/09/2018

Chap 003 16/09/2018

Chap 002 14/09/2018

Chap 001 13/09/2018

Chap 000 12/09/2018