Long Huyết Vũ Đế

Long Huyết Vũ Đế

Tên khác: Long Huyết Vũ Đế
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới
Tác giả: Lưu Thủy Vô Ngân
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Long Huyết Vũ Đế:

Thiếu niên thiên tài chịu khổ biến cố, tu vi không tiến vào, người người ức hiếp, may mắn được Khốn Thiên Thăng Long Trụ, thức tỉnh ngàn tỉ Long Lực, từ đây bước lên nghịch thiên chi đồ, huề quần mỹ ngạo du cửu thiên ở ngoài.

 

Nhất đạo chi chiến, lục đạo luân hồi, bách triều khởi, vạn tông lập, Long Lực chiến bầu trời, một phù trấn thiên hạ!

Loading...

Danh sách chương

Chương 3870: Miêu Thiên Hồn vẫn lạc 31/03/2017

Chương 3869: Cửu Giai Tinh Hạch 31/03/2017

Chương 3868: Miêu Thiên Hồn tuyên chiến 31/03/2017

Chương 3867: Dị tượng sinh ra 31/03/2017

Chương 3866: Chính là Phong Huyền 31/03/2017

Chương 3865: Thành công cứu ra 31/03/2017

Chương 3864: Cọ rửa Linh Phù 31/03/2017

Chương 3863: Bách Thảo Đăng Phong 31/03/2017

Chương 3862: Vĩ đại nguy cơ 31/03/2017

Chương 3861: Mãnh thú hội nghị 31/03/2017

Chương 3860: Nguy hiểm giải đất 31/03/2017

Chương 3859: Thị Huyết Hổ Văn 31/03/2017

Chương 3858: Đại Kỳ Ngộ giả 31/03/2017

Chương 3857: Thiên Hồn thành bị diệt 31/03/2017

Chương 3856: Chém giết bắt đầu 31/03/2017

Chương 3855: Đánh Hư Vọng Thành 31/03/2017

Chương 3854: Uy năng đề thăng 31/03/2017

Chương 3853: Hư Vọng Thành tình trạng 31/03/2017

Chương 3852: A Cửu 31/03/2017

Chương 3851: Ma Anh xuất thủ 31/03/2017

Chương 3850: Luyện Cốt Độc Hoàng 31/03/2017

Chương 3849: Vứt bỏ 31/03/2017

Chương 3848: Tử Sắc Tinh Hạch 31/03/2017

Chương 3847: Đối chọi gay gắt 31/03/2017

Chương 3846: Đấu Chiến Hồn xuất hiện 31/03/2017

Chương 3845: Dị Đạo chi võ 31/03/2017

Chương 3844: Xích Hoàng Mâu 31/03/2017

Chương 3843: Đạo Khí xuất hiện 31/03/2017

Chương 3842: Thất Giai mãnh thú 31/03/2017

Chương 3841: Diệt sát đại viên mãn 31/03/2017

Chương 3840: Ba người liên thủ 31/03/2017

Chương 3839: Chiến đấu Đấu Chiến Thiên! 31/03/2017

Chương 3838: Thù mới hận cũ 31/03/2017

Chương 3837: Lại là ngươi 31/03/2017

Chương 3836: Diệp Mạc chạy tới 31/03/2017

Chương 3835: Phát hiện Động Phủ 31/03/2017

Chương 3834: Đại viên mãn tập hợp 31/03/2017

Chương 3833: Luyện hóa Tinh Hạch 31/03/2017

Chương 3832: Cứ Vĩ Thần Quy Thú 31/03/2017

Chương 3831: Siêu Thoát đại viên mãn 31/03/2017

Chương 3830: Vạn vật vũ lộ 31/03/2017

Chương 3829: Triều Tịch xuất hiện 31/03/2017

Chương 3828: Đế Cung đột kích 31/03/2017

Chương 3827: Đại Chúa Tể Động Phủ 31/03/2017

Chương 3826: Náo động thời kì 31/03/2017

Chương 3825: Hải Vực bị tập kích 31/03/2017

Chương 3824: Trùng kích đại viên mãn 31/03/2017

Chương 3823: Chân tướng rõ ràng 31/03/2017

Chương 3822: Giấu đầu lòi đuôi 31/03/2017

Chương 3821: Yến gia hội nghị 31/03/2017

Chương 3820: Triệu Minh 31/03/2017

Chương 3819: Ma Anh xuất hiện 31/03/2017

Chương 3818: Quỷ dị một màn 31/03/2017

Chương 3817: Đại chiến Cự Nhân Vương 31/03/2017

Chương 3816: Biển sâu người khổng lồ 31/03/2017

Chương 3815: Câu Hồn khúc tỳ vết 31/03/2017

Chương 3814: Long Huyền Ca truyền nhân 31/03/2017

Chương 3813: Đại tiểu thư thất tung 31/03/2017

Chương 3812: Cửu Thế Ma Anh 31/03/2017

Chương 3811: Khổ hải tu khổ nạn 31/03/2017

Chương 3810: Khổ nạn vương thạch 31/03/2017

Chương 3809: Tuyên bố quan hệ 21/03/2017

Chương 3808: Toàn bộ cướp đoạt 21/03/2017

Chương 3807: Điên cuồng tróc nã 21/03/2017

Chương 3806: Tứ đại gia tộc 21/03/2017

Chương 3805: Tuyệt đại đại viên mãn 21/03/2017

Chương 3804: Thân phận mới 21/03/2017

Chương 3803: Say rơi mỹ nhân hoài 21/03/2017

Chương 3802: Ở rể Yến gia 21/03/2017

Chương 3801: Nói chuyện với nhau 21/03/2017

Chương 3800: Khả nghi thân phận 21/03/2017

Chương 3799: Lấy một địch bốn 21/03/2017

Chương 3798: Khổ nạn thạch 21/03/2017

Chương 3797: Hải Vực tranh phách tái 21/03/2017

Chương 3796: Danh dự thần quyết sư 21/03/2017

Chương 3795: Thần quyết diễn luyện 21/03/2017

Chương 3794: Tây Châu Tây Hải 21/03/2017

Chương 3793: Một khúc Long Huyền Ca 21/03/2017

Chương 3792: Thu được thiết lệnh 21/03/2017

Chương 3791: Đối chiến đại viên mãn 21/03/2017

Chương 3790: Giết Tà Vô Thần 21/03/2017

Chương 3789: Âm thầm theo dõi 21/03/2017

Chương 3788: Lại đến Dạ Nam thành 21/03/2017

Chương 3787: Mười lăm năm 21/03/2017

Chương 3786: Tam cực trọng sinh 21/03/2017

Chương 3785: Kết quả 21/03/2017

Chương 3784: Diệp Kình lửa giận 21/03/2017

Chương 3783: Phu thê cùng vẫn 21/03/2017

Chương 3782: Ngươi là Diệp Mạc 21/03/2017

Chương 3781: Thân phận bại lộ 21/03/2017

Chương 3780: Đại chiến quần hùng 21/03/2017

Chương 3779: Ai cản ta thì phải chết 21/03/2017

Chương 3778: Đại náo tiệc cưới 21/03/2017

Chương 3777: Thiên tử đại hôn 21/03/2017

Chương 3776: Dạ Nam Chúa Tể 21/03/2017

Chương 3775: Chúa Tể cảnh phân cấp 21/03/2017

Chương 3774: Giả mạo con trai ngươi 21/03/2017

Chương 3773: Hợp tác Bách Hiểu Phủ 21/03/2017

Chương 3772: Hung hoành lực lượng 21/03/2017

Chương 3771: Ngụy trang Thiếu phủ chủ 21/03/2017

Chương 3770: Ngọc giản nội dung 21/03/2017

Chương 3769: Đoạn tình khó 21/03/2017

Chương 3768: Phong ấn ký ức 21/03/2017

Chương 3767: Tái kiến Tiếu Nguyệt 21/03/2017

Chương 3766: Một vụ cá cược 21/03/2017

Chương 3765: Bắt Dạ Thiên Tử 21/03/2017

Chương 3764: Dẫn vào thung lũng 21/03/2017

Chương 3763: Liên hệ Tiểu Tinh 21/03/2017

Chương 3762: Dạ Thiên Tử 21/03/2017

Chương 3761: Dán bố cáo 21/03/2017

Chương 3760: 500 triệu tai nạn đan 21/03/2017

Chương 3759: Ma Văn bí quyết 21/03/2017

Chương 3758: Tổ Khí va chạm 21/03/2017

Chương 3757: Mã tặc một dạng sào huyệt 21/03/2017

Chương 3756: Xuất thủ giải quyết 21/03/2017

Chương 3755: Huyết Sát mã tặc đoàn 21/03/2017

Chương 3754: Chân Huyền giới 21/03/2017

Chương 3753: Thầy trò gặp lại 21/03/2017

Chương 3752: Võ đạo đại hội 21/03/2017

Chương 3751: Phản hồi Chư Thiên giới 21/03/2017

Chương 3750: Quá vô tri 21/03/2017

Chương 3749: Truyền tin nhiệm vụ 21/03/2017

Chương 3748: Thánh Huân Đường 21/03/2017

Chương 3747: Tần Thủy Thiên 21/03/2017

Chương 3746: Mời xin gia nhập 21/03/2017

Chương 3745: Thủy minh 21/03/2017

Chương 3744: Bản mệnh Tinh Hạch 21/03/2017

Chương 3743: Đạt thành Ngũ Nạn 21/03/2017

Chương 3742: Thượng cổ Cự Minh Thủ 21/03/2017

Chương 3741: Sát sát sát giết 21/03/2017

Chương 3740: Năm người tái hiện 21/03/2017

Chương 3739: Cửu Nạn đan vấn thế 21/03/2017

Chương 3738: Nhất minh kinh nhân Cổ Tuyền 21/03/2017

Chương 3737: Kinh ngạc 21/03/2017

Chương 3736: Huyễn Diệt 21/03/2017

Chương 3735: Tự nghĩ ra Võ Học 21/03/2017

Chương 3734: Võ đạo cảm ngộ 21/03/2017

Chương 3733: Diễu võ dương oai 21/03/2017

Chương 3732: Quỷ Thủ Đan Vương 21/03/2017

Chương 3731: Thu phục Cổ Tuyền 21/03/2017

Chương 3730: Giỏi một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 21/03/2017

Chương 3729: Hư Vọng Thành nguy cơ 21/03/2017

Chương 3728: Hư độ chi môn 21/03/2017

Chương 3727: Không phụ ủy thác 21/03/2017

Chương 3726: Một thương đánh tan 21/03/2017

Chương 3725: Giả tạo chứng giả 21/03/2017

Chương 3724: Thành tựu Tứ Nạn 21/03/2017

Chương 3723: Anh em kết nghĩa 21/03/2017

Chương 3722: Chúa Tể đại chiến 21/03/2017

Chương 3721: Tuyệt đối áp chế 21/03/2017

Chương 3720: Bên trong thành cùng ngoài thành đệ tử 21/03/2017

Chương 3719: Đề luyện đan dược 21/03/2017

Chương 3718: Chọn Động Phủ 21/03/2017

Chương 3717: Mệnh Bài Đường 21/03/2017

Chương 3716: Lý Tích Tài 21/03/2017

Chương 3715: Áp đặt ký ức 21/03/2017

Chương 3714: Thánh Chiến cổ thành 21/03/2017

Chương 3713: Ách Nạn đan 21/03/2017

Chương 3712: Dụ sứ 21/03/2017

Chương 3711: Song ngốc 21/03/2017

Chương 3710: Hắc Phong Song Sát 21/03/2017

Chương 3709: Đi trước Thánh Chiến Minh 21/03/2017

Chương 3708: Cùng nhau đi qua 21/03/2017

Chương 3707: Ngọa Hổ Tàng Long 21/03/2017

Chương 3706: Đánh một trận đến đỉnh 21/03/2017

Chương 3705: Tu ra Tam Nạn 21/03/2017

Chương 3704: Thần Đế uy năng 21/03/2017

Chương 3703: Cuối cùng một cổ lực lượng 21/03/2017

Chương 3702: Tránh không khỏi cũng không cần tránh 21/03/2017

Chương 3701: Ẩn núp cường giả 21/03/2017

Chương 3700: Uy danh kinh sợ 21/03/2017

Chương 3699: Đứng ra giải cứu 21/03/2017

Chương 3698: Táng Kiếm Sơn Trang 21/03/2017

Chương 3697: Cường cường liên thủ 21/03/2017

Chương 3696: Đại chiến Lôi Dung 21/03/2017

Chương 3695: Tám mươi mốt nạn 21/03/2017

Chương 3694: Đường Cửu Tàng 21/03/2017

Chương 3693: Nhị Nạn Siêu Thoát 21/03/2017

Chương 3692: Oan hồn Linh Thể 21/03/2017

Chương 3691: U Cốc tuyệt cảnh 21/03/2017

Chương 3690: Cố ý bại trận 21/03/2017

Chương 3689: Giám định thần quyết 21/03/2017

Chương 3688: Vĩnh Hằng Cung Điện chủ sách vở 21/03/2017

Chương 3687: Trí đấu Hải La Quỷ 21/03/2017

Chương 3686: Hoàn thành dung hợp 21/03/2017

Chương 3685: Đấu Chiến Thiên 21/03/2017

Chương 3684: Đăng Phong lão đầu 21/03/2017

Chương 3683: Oanh động to lớn 21/03/2017

Chương 3682: Khiếp sợ đấu chiến tràng 21/03/2017

Chương 3681: Vạn Sa Thần Quyền 21/03/2017

Chương 3680: Đấu chiến bắt đầu 21/03/2017

Chương 3679: Tu ra Nhất Nạn 21/03/2017

Chương 3678: Đấu chiến triều dâng 21/03/2017

Chương 3677: Đấu chiến tràng 21/03/2017

Chương 3676: Trăm thắng liên tiếp tràng 21/03/2017

Chương 3675: Thanh toán thu hoạch 21/03/2017

Chương 3674: Thần quyết sư 21/03/2017

Chương 3673: Âm thầm thân phận 21/03/2017

Chương 3672: Tin tưởng lẫn nhau 21/03/2017

Chương 3671: Đế Cẩu, chết! 21/03/2017

Chương 3670: Đánh tan hoàn toàn 21/03/2017

Chương 3669: Diệp Mạc xuất thủ 21/03/2017

Chương 3668: Đại viên mãn hỗn chiến 21/03/2017

Chương 3667: Phá giải Cấm Chế 21/03/2017

Chương 3666: Tái kiến Đế Cẩu 21/03/2017

Chương 3665: Hư Vọng Thành Chủ 21/03/2017

Chương 3664: Khổ nạn hợp lại 21/03/2017

Chương 3663: Oán Thiên Thần Quang 21/03/2017

Chương 3662: Già Thiên đại soái 21/03/2017

Chương 3661: Hư Vọng Thành 21/03/2017

Chương 3660: Biếu tặng pháp la đồ 21/03/2017

Chương 3659: Dung hợp Thần Cốt 21/03/2017

Chương 3658: Cường đại huyền bí 21/03/2017

Chương 3657: Thần quyết ghi âm 21/03/2017

Chương 3656: Đế Cung mạng lưới tình báo 21/03/2017

Chương 3655: Thiêu đốt khổ nạn lực 21/03/2017

Chương 3654: Tai nạn kiêu dương 21/03/2017

Chương 3653: Ngũ tai oai 21/03/2017

Chương 3652: Bạo phát uy năng 21/03/2017

Chương 3651: Đúc lại Bất Diệt Thần Cách 21/03/2017

Chương 3650: Ninh nhi không ngốc 21/03/2017

Chương 3649: Tiến nhập cổ bảo 21/03/2017

Chương 3648: Phân tán lực chú ý 21/03/2017

Chương 3647: Bắt đầu hành động 21/03/2017

Chương 3646: Hoang mạc cổ bảo 21/03/2017

Chương 3645: Tìm được biện pháp 21/03/2017

Chương 3644: Vĩnh Hằng Cung Điện bí mật 21/03/2017

Chương 3643: Đến đây nháo sự 21/03/2017

Chương 3642: Thuyết phục mọi người 21/03/2017

Chương 3641: Hồ lộng 21/03/2017

Chương 3640: Vạn Xuân Uyển 21/03/2017

Chương 3639: Đế Cung 21/03/2017

Chương 3638: Hóa Mộng Đại Pháp 21/03/2017

Chương 3637: Vô cùng hận ý 21/03/2017

Chương 3636: Đế Cung Thập Nhị Sát 21/03/2017

Chương 3635: Ách Nạn lại đến 21/03/2017

Chương 3634: Có chút giấu diếm 21/03/2017

Chương 3633: Viễn Cổ mảnh nhỏ 21/03/2017

Chương 3632: Ra hạ sách nầy 21/03/2017

Chương 3631: Bắt được tư cách 21/03/2017

Chương 3630: Thất bại thảm hại 21/03/2017

Chương 3629: Cửu Âm Thái A Kiếm 21/03/2017

Chương 3628: Chúa tể tiềm chất 21/03/2017

Chương 3627: Đệ tứ tai 21/03/2017

Chương 3626: Phượng Hoàng Phệ Thiên chém 21/03/2017

Chương 3625: Vong đồ xuất hiện 21/03/2017

Chương 3624: Dắt bảo ly khai 21/03/2017

Chương 3623: Đấu giá mảnh nhỏ 21/03/2017

Chương 3622: Kiêu ngạo Phượng Hoàng 21/03/2017

Chương 3621: Thành tựu ngũ tai 21/03/2017

Chương 3620: Thái Ất Chân Ẩn Phù 21/03/2017

Chương 3619: Tu luyện Thần Quyết độ khó 21/03/2017

Chương 3618: Yến gia mời chào 21/03/2017

Chương 3617: Hỏa Ma đồ 21/03/2017

Chương 3616: Bạo phát xung đột 21/03/2017

Chương 3615: Thực cốt vong thổ 21/03/2017

Chương 3614: Vân Mộng 21/03/2017

Chương 3613: Đại Hoang phường thị 21/03/2017

Chương 3612: Pháp la đồ 21/03/2017

Chương 3611: Chiến Thần Châu 21/03/2017

Chương 3610: Chế phách Bắc Hoang 21/03/2017

Chương 3609: Vô địch thế 21/03/2017

Chương 3608: Chém giết Cô Lang 21/03/2017

Chương 3607: Thiên Lang Thực Nguyệt 21/03/2017

Chương 3606: Ngũ tai truyền thuyết 21/03/2017

Chương 3605: Tông môn đại chiến 21/03/2017

Chương 3604: Rơi vào đại trận 21/03/2017

Chương 3603: Phong Lôi dung hợp 21/03/2017

Chương 3602: Ẩn núp thực lực 21/03/2017

Chương 3601: Thiên Trì Lão Quái 21/03/2017

Chương 3600: Diệp Mạc hợp tác 21/03/2017

Chương 3599: Khổ nạn lực 21/03/2017

Chương 3598: Thanh danh lên cao 21/03/2017

Chương 3597: Thủ đoạn hèn hạ đối phó đê tiện người 21/03/2017

Chương 3596: Thần Diệt chưởng quỹ 21/03/2017

Chương 3595: Đại Diệt Thương Các 21/03/2017

Chương 3594: Trong nháy mắt gạt bỏ 21/03/2017

Chương 3593: Phiền phức đến 21/03/2017

Chương 3592: Đại Hoang giải đất 21/03/2017

Chương 3591: Thà phụ người trong thiên hạ 21/03/2017

Chương 3590: Khôi phục thực lực 21/03/2017

Chương 3589: Hình nhân thế mạng 21/03/2017

Chương 3588: Huyền Hoàng Kim Đan 21/03/2017

Chương 3587: Liều mạng đào tẩu 21/03/2017

Chương 3586: Hỗn Nguyên giới 21/03/2017

Chương 3585: Đại Thiên Thế Giới 21/03/2017

Chương 3584: Đế Quân hiện thân 21/03/2017

Chương 3583: Thời đại mới 21/03/2017

Chương 3582: Đúc lại Vĩnh Hằng quốc gia 21/03/2017

3581. Chương 3581: Nguyên Lực dung hợp 16/02/2017

358 0. Chương 3580: Có một không hai nhất chiến 16/02/2017

3579. Chương 3579: Chư Thiên Quốc Độ 16/02/2017

3 578. Chương 3578: Hỗn Độn Tinh Không Long 16/02/2017

3577. Chương 3577: Đỉnh phong quyết đấu 16/02/2017

3576. Chương 3576: Thiên Tôn trở về 16/02/2017

Chương 3575: Quy Nhất Trận huyền bí 16/02/2017

Chương 3574: Tu luyện thành công 16/02/2017

Chương 3573: Tam cực cân bằng 16/02/2017

Chương 3572: Hai tháng sau cùng 18/01/2017

Chương 3571: Sĩ khí đê mê 18/01/2017

Chương 3570: Phụ thân ta, là người anh hùng 18/01/2017

Chương 3569: Nghịch chuyển sinh tử 18/01/2017

Chương 3568: Khủng bố Nghịch Mệnh đồ 18/01/2017

Chương 3567: Phật Tướng Thiên Tôn quy vị 18/01/2017

Chương 3566: Tự bạo trọng sinh 18/01/2017

35 65. Chương 3565: Sát Nhất Nạn 18/01/2017

3564. Chương 3564: Thần Quyết va chạm 18/01/2017

3563. Chương 3563: Giết Tam Tai cường giả 18/01/2017

3 562. Chương 3562: Ngoại giới kẻ xâm nhập 18/01/2017

3561. Chương 3561: Nhất thương Phong Thần 18/01/2017

3 560. Chương 3560: Lôi Tai chi lực 18/01/2017

3559. Chương 3559: Tấn thăng, Siêu Thoát! 18/01/2017

3 558. Chương 3558: Tai nạn khí tức 18/01/2017

3557. Chương 3557: Xích Viêm Cuồng Phật 18/01/2017

3556. Chương 3556: Ba linh hợp nhất 18/01/2017

3555. Chương 3555: Tru Thần Thương chi uy 18/01/2017

3554. Chương 3554: Phượng Lăng Tru Thần Thương 18/01/2017

3553. Chương 3553: Thần Nữ truyền thuyết 18/01/2017

3 552. Chương 3552: Tổ Khí đẳng cấp 18/01/2017

3551. Chương 3551: Khiêu chiến Thích Đạo 18/01/2017

3550. Chương 3550: Tu La, Thích Đạo, Ngưu Quỷ 18/01/2017

3549. Chương 3549: Đại Hòa Tà Phật 18/01/2017

3 548. Chương 3548: Cái thứ nhất Xá Lợi 18/01/2017

Chương 3547: Địa Tạng Ma Phật 18/01/2017

Chương 3546: Lôi Âm tháp 18/01/2017

Chương 3545: Luận Phật 18/01/2017

Chương 3544: Giới Luật Tự 18/01/2017

Chương 3543: Đi trước Phật Giới 18/01/2017

Chương 3542: Tu luyện Thần Quyết 18/01/2017

Chương 3541: Ta có con ? 18/01/2017

Chương 3540: Nan ngôn chi ẩn 18/01/2017

Chương 3539: Gánh nặng 18/01/2017

Chương 3538: Thiên Tôn tuyên chiến 18/01/2017

Chương 3537: Tà Linh trọng sinh 18/01/2017

Chương 3536: Vạn Đạo Thần Quyết 18/01/2017

Chương 3535: Đạo Tổ hiện thân 18/01/2017

Chương 3534: Luân Hồi giả giác tỉnh 18/01/2017

Chương 3533: Tiểu Tinh phòng ngự 18/01/2017

Chương 3532: Đại nạn phủ xuống 18/01/2017

Chương 3531: Tà Tôn sinh ra 05/01/2017

Chương 3530: Tà Ma Xà Vương thú 05/01/2017

Chương 3529: Huyết quang xuất hiện 05/01/2017

Chương 3528: Luân Hồi giả hạ lạc 05/01/2017

Chương 3527: Quỷ dị 05/01/2017

Chương 3526: Đại chiến rốt cục đột kích 05/01/2017

Chương 3525: Thất bại nguyên nhân 05/01/2017

Chương 3524: Tám vị Thần Giả 05/01/2017

Chương 3523: Vĩnh Hằng lực lượng 05/01/2017

Chương 3522: Chân chính tập hợp 05/01/2017

Chương 3521: Liên minh đại hội 05/01/2017

Chương 3520: Liên minh lệnh triệu tập 05/01/2017

Chương 3519: Chưởng Khống Giả giác tỉnh 05/01/2017

Chương 3518: Lại một Thần Giả 05/01/2017

Chương 3517: Đáng sợ lòng dạ 05/01/2017

Chương 3516: Đấu tranh nội bộ 05/01/2017

Chương 3515: Xà ngang 05/01/2017

Chương 3514: Vĩnh Hằng giả thân phận 05/01/2017

Chương 3513: Một chiêu một cái 05/01/2017

Chương 3512: Tuyệt vọng một màn 05/01/2017

Chương 3511: Hàn Sương lão nhân 05/01/2017

Chương 3510: Một hơi thở giết một người 05/01/2017

Chương 3509: Cường địch đột kích 05/01/2017

Chương 3508: Chạy tới Thần Ma Tộc 05/01/2017

Chương 3507: Lông cánh đầy đủ 05/01/2017

Chương 3506: Tin tức tốt 05/01/2017

Chương 3505: Phản hồi Chư Thiên giới 05/01/2017

Chương 3504: Băng Tuyết nhu tình 05/01/2017

Chương 3503: Tuyết Nữ phẫn nộ 05/01/2017

Chương 3502: Liều mạng ngăn cản 05/01/2017

Chương 3501: Băng Hồn trường mâu 05/01/2017

Chương 3500: Điên cuồng thu 05/01/2017

Chương 3499: Ảo giác cùng chân thực 05/01/2017

Chương 3498: Thiên Đồ Băng Khố 05/01/2017

Chương 3497: U Minh Quỷ Lan 05/01/2017

Chương 3496: Gạt bỏ Siêu Thoát 05/01/2017

Chương 3495: Băng Hỏa quyết đấu 05/01/2017

Chương 3494: Nam canh nữ chức 05/01/2017

Chương 3493: Tuyết Nữ tín nhiệm 05/01/2017

Chương 3492: Mang theo mỹ nữ chạy trốn 05/01/2017

Chương 3491: Lời nói dối chọc thủng 05/01/2017

Chương 3490: Đánh bại Viêm Phi Dương 05/01/2017

Chương 3489: Thiên Vũ Chiến Hồn 05/01/2017

Chương 3488: Chân Long Thiên Hỏa bí quyết 05/01/2017

Chương 3487: Viêm Quốc cầu hôn 05/01/2017

Chương 3486: Vĩnh Thùy Bất Hủ 05/01/2017

Chương 3485: Long Đế căn nguyên 05/01/2017

Chương 3484: Cực Hàn Băng Thỉ Long 05/01/2017

Chương 3483: Tuyết Sơn đỉnh 05/01/2017

Chương 3482: Viêm Quốc Thái Tử 05/01/2017

Chương 3481: Tuyết Nữ xuất hiện 05/01/2017

Chương 3480: Chấp pháp Tế Tự 05/01/2017

Chương 3479: Chúa tể đồ 05/01/2017

Chương 3478: Tuyết hàng 05/01/2017

Chương 3477: Đại náo tuyết phong 05/01/2017

Chương 3476: Phiêu Tuyết Phong 05/01/2017

Chương 3475: Coi nhẹ hàn khí 05/01/2017

Chương 3474: Bịa đặt thân phận 05/01/2017

Chương 3473: Thiên Tuyết núi 05/01/2017

Chương 3472: Giết người như ngóe 05/01/2017

Chương 3471: Người ái mộ 05/01/2017

Chương 3470: Nối lại tiền duyên 05/01/2017

Chương 3469: Hồi tưởng Tuyết Quốc 05/01/2017

Chương 3468: Bi thương Tuyết Nữ 05/01/2017

Chương 3467: Nắm sinh cơ 05/01/2017

Chương 3466: Tinh Khí 05/01/2017

Chương 3465: Tình cảnh nguy hiểm 05/01/2017

Chương 3464: Bát Kỳ khói độc 05/01/2017

Chương 3463: Tu La Bồ Tát 05/01/2017

Chương 3462: Tứ Đại Siêu Thoát 05/01/2017

Chương 3461: Phật Tướng Thiên Tôn 05/01/2017

Chương 3460: Lại là Thiên Tôn 05/01/2017

Chương 3459: Một lần hành động toàn diệt 05/01/2017

Chương 3458: Địa U Quân Chủ xuất thủ 05/01/2017

Chương 3457: Bẫy liên hoàn 05/01/2017

Chương 3456: Thủy Miểu Quân Chủ thực lực 05/01/2017

Chương 3455: Đơn đao đi gặp 05/01/2017

Chương 3454: Phu thê tranh chấp 05/01/2017

Chương 3453: Sát Đạo Đại Viên Mãn 05/01/2017

Chương 3452: Hủy diệt tâm kinh 05/01/2017

Chương 3451: : Võ mệnh trọng sinh 05/01/2017

Chương 3450: : Đạo Tổ cùng Đạo Thánh 05/01/2017

Chương 3449: : Đạo Tổ bí ẩn 05/01/2017

Chương 3448: : Lựa chọn khó khăn 05/01/2017

Chương 3447: : Bắt Hỏa Viêm Quân Chủ 05/01/2017

Chương 3446: : Kịch liệt đối chiến 05/01/2017

Chương 3445: : Thực lực kinh người 05/01/2017

Chương 3444: : Tao lão đầu 05/01/2017

Chương 3443: : Quân Chủ cường hãn 05/01/2017

Chương 3442: : Lẻn vào võ đạo sơn 05/01/2017

Chương 3441: : Thần Giới hiện trạng 05/01/2017

Chương 3440: : Thế ngoại cao nhân 05/01/2017

Chương 3439: : Vĩnh Hằng Thần Nữ 05/01/2017

Chương 3438: : Bách Thùy Bất Hủ 05/01/2017

Chương 3437: : Thành công phá trận 05/01/2017

Chương 3436: : Tứ đại Quân Chủ 05/01/2017

Chương 3435: : Hỏa Viêm Quân Chủ 05/01/2017

Chương 3434: : Tam cực nhất luân hồi 05/01/2017

Chương 3433: : Cửu Cửu Quy Nhất trận 05/01/2017

Chương 3432: : Khô Lâu Trận Đồ 05/01/2017

Chương 3431: : Vạn giới oanh động 05/01/2017

Chương 3430: : Hắc ám phủ xuống 05/01/2017

Chương 3429: : Bắt đầu tìm hiểu 05/01/2017

Chương 3428: : Một hồi tạo hóa 05/01/2017

Chương 3427: : Ai đúng ai sai 05/01/2017

Chương 3426: : Thần Giả lai lịch 05/01/2017

Chương 3425: : Y Lạc bái sư 05/01/2017

Chương 3424: : Trăm phù thao luyện 05/01/2017

Chương 3423: : Phù mệnh trở về vị trí cũ 05/01/2017

Chương 3422: : Nghịch chuyển phù linh 05/01/2017

Chương 3421: : Tam Cực Thần Quyết 05/01/2017

Chương 3420: : Thanh Đồng cung điện 05/01/2017

Chương 3419: : Thủ phù người Mục Thanh Hiên 05/01/2017

Chương 3418: : Tàn nhẫn Phù Tổ 05/01/2017

Chương 3417: : Ngũ đợt công kích 05/01/2017

Chương 3416: : Thần Tích lại đến 05/01/2017

Chương 3415: : Hỗn loạn hình thức 05/01/2017

Chương 3414: : Chém giết 05/01/2017

Chương 3413: : Đế phù! 05/01/2017

Chương 3412: : Đại chiến Phù Nhược Trần 05/01/2017

Chương 3411: : Tử Hắc dây chuyền 05/01/2017

Chương 3410: : Thần bí huyệt mộ 05/01/2017

Chương 3409: : Phù Nhược Trần mục đích 05/01/2017

Chương 3408: : Bắt giữ Phù thú 05/01/2017

Chương 3407: : Tín phục 05/01/2017

Chương 3406: : Hư Vô giả động tình 05/01/2017

Chương 3405: : Đệ Nhất Liễu 05/01/2017

Chương 3404: : Mời chào nhân tài 05/01/2017

Chương 3403: : Sáng suốt tuyển trạch 05/01/2017

Chương 3402: : Đại thắng mà về 05/01/2017

Chương 3401: : Thần bí hô hoán 05/01/2017

Chương 3400: : Tranh đoạt Thần Tích 05/01/2017

Chương 3399: : Nhằm phía hoàng cung 05/01/2017

Chương 3398: : Thần Tích thành 05/01/2017

Chương 3397: : Tà tai 05/01/2017

Chương 3396: : Ba cửa khẩu 05/01/2017

Chương 3395: : Dựa 05/01/2017

Chương 3394: : Trực tiếp miểu sát 05/01/2017

Chương 3393: : Xuất quan ứng chiến 05/01/2017

Chương 3392: : Phù mệnh trọng sinh 05/01/2017

Chương 3391: : Phù Tổ bí văn 05/01/2017

Chương 3390: : Thập Thùy Bất Hủ 05/01/2017

Chương 3389: : Cho hấp thụ ánh sáng thân phận 05/01/2017

Chương 3388: : Cuồng bạo phù 05/01/2017

Chương 3387: : Thủ lĩnh chạm mặt 05/01/2017

Chương 3386: : Ép vào tuyệt lộ 05/01/2017

Chương 3385: : Thần Giả khí dung hợp 05/01/2017

Chương 3384: : Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi 05/01/2017

Chương 3383: : Cục diện giằng co 05/01/2017

Chương 3382: : Cường cường va chạm 05/01/2017

Chương 3381: : Phá vực ra 05/01/2017

Chương 3380: : Vạn Phù Thiên Vực 05/01/2017

Chương 3379: : Hai cánh Phù Hổ Vương 05/01/2017

Chương 3378: : Ve sầu thoát xác 05/01/2017

Chương 3377: : Tọa sơn quan hổ đấu 05/01/2017

Chương 3376: : Phù thú 05/01/2017

Chương 3375: : Ra khỏi thành 05/01/2017

Chương 3374: : Hấp thu hạt căn bản 05/01/2017

Chương 3373: : Uy danh lan xa 05/01/2017

Chương 3372: : Tiến nhập Phù thành 05/01/2017

Chương 3371: : Làm ra tuyển trạch 05/01/2017

Chương 3370: : Thủ Phù người 05/01/2017

Chương 3369: : Thiên Phù Tông uy hiếp 05/01/2017

Chương 3368: : Long Phù Tông 05/01/2017

Chương 3367: : Ngươi liên thủ 05/01/2017

Chương 3366: : Vô sỉ đánh lén 05/01/2017

Chương 3365: : Diệt Sát ba người 05/01/2017

Chương 3364: : Không sợ hãi 05/01/2017

Chương 3363: : Cửu Thùy Bất Hủ 05/01/2017

Chương 3362: : Ba người liên thủ 05/01/2017

Chương 3361: : Toàn lực đột phá 05/01/2017

Chương 3360: : Thành lập thế lực ? 05/01/2017

Chương 3359: : Thần lực hoàn mỹ 05/01/2017

Chương 3358: : Kiếm bộn 05/01/2017

Chương 3357: : Hoàn cảnh tàn khốc 05/01/2017

Chương 3356: : Đột phá Bách Thùy Bất Hủ phương pháp xử lý 05/01/2017

Chương 3355: : Thế lực phân bố 05/01/2017

Chương 3354: : Thực lực nghiền ép 05/01/2017

Chương 3353: : Ai tới đánh người nào 05/01/2017

Chương 3352: : Lại vào Phù Đạo thí luyện 05/01/2017

Chương 3351: : Mang thai là chuyện phiền toái 05/01/2017

Chương 3350: : Tam tai cửu nạn 05/01/2017

Chương 3349: : Yêu Thập Tam 05/01/2017

Chương 3348: : Từ hôn ? 05/01/2017

Chương 3347: : Tình địch xuất hiện 05/01/2017

Chương 3346: : Long Giới thống nhất 05/01/2017

Chương 3345: : Phá xác 05/01/2017

Chương 3344: : Tranh đoạt Thần Long trứng 05/01/2017

Chương 3343: : Liều mạng ngăn cản 05/01/2017

Chương 3342: : Bạo phát hỗn chiến 05/01/2017

Chương 3341: : Bát Long Đồ Diệt Huyết Sát Trận 05/01/2017

Chương 3340: : Hèn hạ vô sỉ 05/01/2017

Chương 3339: : Tà Hoàng Thiên xuất thủ 05/01/2017

Chương 3338: : Chân chính nội gián 05/01/2017

Chương 3337: : Xác nhận kế hoạch 05/01/2017

Chương 3336: : Diệp Mạc lòng dạ 05/01/2017

Chương 3335: : Tám Tộc tụ 05/01/2017

Chương 3334: : Kế thừa 05/01/2017

Chương 3333: : Long Giới biến cố 05/01/2017

Chương 3332: : Vận mệnh quỹ tích 05/01/2017

Chương 3331: : Thần Long pháp tắc 05/01/2017

Chương 3330: : Tái kiến Tiểu Tinh 05/01/2017

Chương 3329: : Gậy ông đập lưng ông 05/01/2017

Chương 3328: : Chiêu an 05/01/2017

Chương 3327: : Thọ yến bắt đầu 05/01/2017

Chương 3326: : Linh Miêu Tộc 05/01/2017

Chương 3325: : Bát Thùy Bất Hủ 05/01/2017

Chương 3324: : Luyện hóa vượn tinh 05/01/2017

Chương 3323: : Huyễn Thương Bách Phá Trảm 05/01/2017

Chương 3322: : Tổ Khí mảnh nhỏ 05/01/2017

Chương 3321: : Chiến đấu Dạ Tu La 05/01/2017

Chương 3320: : Người thứ ba khảo hạch 05/01/2017

Chương 3319: : Nhẫn Đạo Huyễn kỹ năng 05/01/2017

Chương 3318: : Ninja 05/01/2017

Chương 3317: : Quỷ dị Thần Điện 05/01/2017

Chương 3316: : Sa mạc di tích 05/01/2017

Chương 3315: : Đạt được bí mật 05/01/2017

Chương 3314: : Viên nhân tộc nhược điểm 05/01/2017

Chương 3313: : Bá đạo lực lượng 05/01/2017

Chương 3312: : Tuyệt vọng sa mạc 05/01/2017

Chương 3311: : Mời 05/01/2017

Chương 3310: : Thượng cổ Viên nhân 05/01/2017

Chương 3309: : Danh tiếng đại chấn 05/01/2017

Chương 3308: : Đánh một trận diệt tuyệt 05/01/2017

Chương 3307: : Diệp Mạc xuất quan 05/01/2017

Chương 3306: : Không thể chém giết 05/01/2017

Chương 3305: : Ngũ Hành Diệt Thiên 05/01/2017

Chương 3304: : Đại địch đã tới 05/01/2017

Chương 3303: : Tà Dung Thiên 05/01/2017

Chương 3302: : Mãnh liệt thăng cấp 05/01/2017

Chương 3301: : Nghịch Mệnh đồ không gian 05/01/2017

Chương 3300: : Chính thức tuyên chiến 05/01/2017

Chương 3299: : Thiên Tôn đại nhân 05/01/2017

Chương 3298: : Nên người chết 05/01/2017

Chương 3297: : Vượt qua cửa ải khó khăn 05/01/2017

Chương 3296: : Thượng cổ Nguyên Thần đan 05/01/2017

Chương 3295: : Diệp Mạc chột dạ 05/01/2017

Chương 3294: : Địa tinh Chi Vương 05/01/2017

Chương 3293: : Mạc Ngũ Hành khảo nghiệm 05/01/2017

Chương 3292: : 05/01/2017

Chương 3291: : Đẩy lùi 05/01/2017

Chương 3290: : Thời gian ba cái hô hấp 05/01/2017

Chương 3289: : Tà Tàn Dương 05/01/2017

Chương 3288: : Ra đi gặp bọn họ một chút 05/01/2017

Chương 3287: : Phản hồi Long Giới 05/01/2017

Chương 3286: : Phù Tổ truyền nhân 05/01/2017

Chương 3285: : Truy tới Thành Chủ Phủ 05/01/2017

Chương 3284: : Đại chiến Bạch công tử 05/01/2017

Chương 3283: : Hấp thu Phù Văn hạt căn bản 05/01/2017

Chương 3282: : Không coi ai ra gì 05/01/2017

Chương 3281: : Xuất thủ tranh đoạt 05/01/2017

Chương 3280: : Vào thành 05/01/2017

Chương 3279: : Phù Văn hạt căn bản 05/01/2017

Chương 3278: : Nghịch chuyển oai 05/01/2017

Chương 3277: : Phù mập mạp ẩn tình 05/01/2017

Chương 3276: : Y Lạc hạ lạc 05/01/2017

Chương 3275: : Thông Phù Cổ Lộ 05/01/2017

Chương 3274: : Phù Đạo thí luyện 05/01/2017

Chương 3273: : Vạn giới là cờ 05/01/2017

Chương 3272: : Sau cùng thắng thua 05/01/2017

Chương 3271: : Vạn Giới Trấn Thiên tuyệt 05/01/2017

Chương 3270: : Hết sức nguy hiểm 05/01/2017

Chương 3269: : Đạo Tổ chân thân 05/01/2017

Chương 3268: : Thần Giả chi chiến 05/01/2017

Chương 3267: : Diệp Mạc xuất hiện 05/01/2017

Chương 3266: : Khôi phục ký ức 05/01/2017

Chương 3265: : Chung quy không địch lại 05/01/2017

Chương 3264: : Vạn Kiếm Phệ Thiên Quyết 02/01/2017

Chương 3263: : Đế Lâm thay chiến đấu 02/01/2017

Chương 3262: : Cổ Vô Cực xuất thủ 02/01/2017

Chương 3261: : Vạn giới chú mục chính là đánh một trận 02/01/2017

Chương 3260: : Mê Thất Tự Mình 02/01/2017

Chương 3259: : Hỗn loạn Ký Ức Toái Phiến 02/01/2017

Chương 3258: : Ký ức sửa chữa 02/01/2017

Chương 3257: : Tuyệt đối áp chế 02/01/2017

Chương 3256: : Tà Ngạo Thiên 02/01/2017

Chương 3255: : Rời cốc 02/01/2017

Chương 3254: : Chấn động tấn chức 02/01/2017

Chương 3253: : Lôi Long Cự Chùy 02/01/2017

Chương 3252: : Thiên tài tuyệt thế 02/01/2017

Chương 3251: : Ký ức ánh sáng 02/01/2017

Chương 3250: : Lần thứ hai tính kế 02/01/2017

Chương 3249: : Ngụy trang thất bại 02/01/2017

Chương 3248: : Huyết mạch giả 02/01/2017

Chương 3247: : Ký ức chi hoa 02/01/2017

Chương 3246: : Thực Long hoa 02/01/2017

Chương 3245: : Bách Hoa cốc 02/01/2017

Chương 3244: : Thực lực chính là tư cách 02/01/2017

Chương 3243: : Tám vị thiếu tộc trưởng 02/01/2017

Chương 3242: : Thần Long núi 02/01/2017

Chương 3241: : Tam Thùy Bất Hủ 02/01/2017

Chương 3240: : Địa Ngục rèn luyện 02/01/2017

Chương 3239: : Giải trừ nguy cơ 02/01/2017

Chương 3238: : Lẻn vào Độc Long Tộc 02/01/2017

Chương 3237: : Huyết Trì khô kiệt 02/01/2017

Chương 3236: : Đoạn tuyệt đầu nguồn 02/01/2017

Chương 3235: : Thiếu tộc trưởng 02/01/2017

Chương 3234: : Khôi phục trí nhớ biện pháp 02/01/2017

Chương 3233: : Ngũ Hành giả 02/01/2017

Chương 3232: : Quen biết nhau 02/01/2017

Chương 3231: : Mạc Ngũ Hành 02/01/2017

Chương 3230: : Hai tộc đại chiến 02/01/2017

Chương 3229: : Long Ngâm Cửu Thiên 02/01/2017

Chương 3228: : Huyết mạch thần thông dung hợp 02/01/2017

Chương 3227: : Song hùng đánh nhau 02/01/2017

Chương 3226: : Một người là đủ 02/01/2017

Chương 3225: : Đại địch đã tới 02/01/2017

Chương 3224: : Tài quyết vận mệnh 02/01/2017

Chương 3223: : Hắc Viên Cương khiêu chiến 02/01/2017

Chương 3222: : Nhị Thùy Bất Hủ 02/01/2017

Chương 3221: : Huyết mạch kế thừa 02/01/2017

Chương 3220: : Thần Long giao phó 02/01/2017

Chương 3219: : Huyết Trì đầu nguồn 02/01/2017

Chương 3218: : Thần Long truyền thuyết 02/01/2017

Chương 3217: : Gia nhập vào Hắc Long tộc 02/01/2017

Chương 3216: : Không thể tưởng tượng nổi 02/01/2017

Chương 3215: : Đánh cược một hồi 02/01/2017

Chương 3214: : Đi trước Hắc Long tộc 02/01/2017

Chương 3213: : Tám Đại Long Tộc 02/01/2017

Chương 3212: : Độc Long đột kích 02/01/2017

Chương 3211: : Thực lực đáng sợ 02/01/2017

Chương 3210: : Bộ lạc xác nhập 02/01/2017

Chương 3209: : Diệp Mạc mất trí nhớ 02/01/2017

Chương 3208: : Hắc Long bộ lạc 02/01/2017

Chương 3207: : Tiến nhập Long Giới 02/01/2017

Chương 3206: : Liều mạng phản kích 02/01/2017

Chương 3205: : Không được hàng thì chết 02/01/2017

Chương 3204: : Đi qua ân oán 02/01/2017

Chương 3203: : Nguy hiểm phủ xuống 02/01/2017

Chương 3202: : Nghịch Mệnh Thần Giáp 02/01/2017

Chương 3201: : Tấn chức Bất Hủ 02/01/2017

Chương 3200: : Tổ Khí uy lực 02/01/2017

Chương 3199: : Thiên Cung 02/01/2017

Chương 3198: : Thu Bàn Đào Thụ 02/01/2017

Chương 3197: : Sát cơ xuất hiện 02/01/2017

Chương 3196: : Bàn Đào Lâm 02/01/2017

Chương 3195: : Di tích mở ra 02/01/2017

Chương 3194: : Bàn Đào Thụ 02/01/2017

Chương 3193: : Bức ra thân phận 02/01/2017

Chương 3192: : Quy củ là chết 02/01/2017

Chương 3191: : Ta là nàng nam nhân 02/01/2017

Chương 3190: : Tuyệt Tình Cung người đến 02/01/2017

Chương 3189: : Tăng lên điên cuồng 02/01/2017

Chương 3188: : dừng 02/01/2017

Chương 3187: : Mười năm ước chiến 02/01/2017

Chương 3186: : Bốn vị Thần Giả 02/01/2017

Chương 3185: : Kỳ soa nhất chiêu 02/01/2017

Chương 3184: : Diệt Ma Tru Thần Kiếm Trận 02/01/2017

Chương 3183: : Tà Thần phủ xuống 02/01/2017

Chương 3182: : Tà Thần âm mưu 02/01/2017

Chương 3181: : Rốt cục phát hiện 02/01/2017

Chương 3180: : Lật mặt 02/01/2017

Chương 3179: : Vô tận biển sách 02/01/2017

Chương 3178: : Tà Thần khiêu chiến 02/01/2017

Chương 3177: : Ngẫu hứng biểu diễn 02/01/2017

Chương 3176: : Phổ Đà nhà sư 02/01/2017

Chương 3175: : Vạn giới đệ nhất thịnh hội 02/01/2017

Chương 3174: : 02/01/2017

Chương 3173: : Đạo Thánh triệu kiến 02/01/2017

Chương 3172: : Bốn tờ thư mời 02/01/2017

Chương 3171: : Đại hôn tin tức truyện vạn giới 02/01/2017

Chương 3170: : Có vợ như thế 02/01/2017

Chương 3169: : Truyền thụ Thương Thuật 02/01/2017

Chương 3168: : Đại hồn lão 02/01/2017

Chương 3167: : Tàn khốc huyết mạch truyền thừa 02/01/2017

Chương 3166: : Trưởng lão ngầm đồng ý 02/01/2017

Chương 3165: : Làm khó dễ 02/01/2017

Chương 3164: : Đi trước Thánh Hồn Tộc 02/01/2017

Chương 3163: : 02/01/2017

Chương 3162: : Vạn tộc cầu hôn 02/01/2017

Chương 3161: : Tiếp phụ mẫu 02/01/2017

Chương 3160: : Bù đắp tiếc nuối 02/01/2017

Chương 3159: : Kinh sợ tất cả 02/01/2017

Chương 3158: : Nửa bước Siêu Thoát 02/01/2017

Chương 3157: : Yêu Cơ phủ xuống 02/01/2017

Chương 3156: : Không được làm minh chủ 02/01/2017

Chương 3155: : Người gây sự 02/01/2017

Chương 3154: : Cuối cùng kết thúc 02/01/2017

Chương 3153: : Song hùng đại chiến 02/01/2017

Chương 3152: : Thần Nhãn tỷ đấu 02/01/2017

Chương 3151: : Chuyển bại thành thắng 02/01/2017

Chương 3150: : Kịch liệt đánh một trận 02/01/2017

Chương 3149: : Táng Mộc đối Tà Hàn 02/01/2017

Chương 3148: : Đối chọi gay gắt 02/01/2017

Chương 3147: : Thống hạ sát thủ 02/01/2017

Chương 3146: : Bá đạo 02/01/2017

Chương 3145: : Sát Đạo oai 02/01/2017

Chương 3144: : Cường cường va chạm 02/01/2017

Chương 3143: : Huyết Ma Tà mâu 02/01/2017

Chương 3142: : Trận chung kết bắt đầu 02/01/2017

Chương 3141: : Khiếp sợ vạn giới 02/01/2017

Chương 3140: : Trước tám bài danh 02/01/2017

Chương 3139: : Thời khắc tối hậu 02/01/2017

Chương 3138: : Cửu Trọng Vô Thượng 02/01/2017

Chương 3137: : Vạn Táng Chi Sâm 02/01/2017

Chương 3136: : Tao ngộ Yêu Thí Thiên 02/01/2017

Chương 3135: : Mạnh nhất tám người 02/01/2017

Chương 3134: : Ưu thế tuyệt đối 02/01/2017

Chương 3133: : Đại chiến Bất Hủ 02/01/2017

Chương 3132: : Điên cuồng bắt đầu 02/01/2017

Chương 3131: : Đợt thứ hai kết quả 02/01/2017

Chương 3130: : Từ bi cùng Sát Đạo 02/01/2017

Chương 3129: : Tái kiến Cưu Ma Tâm 02/01/2017

Chương 3128: : Nhất chiêu đánh tan 02/01/2017

Chương 3127: : Cái này thì như thế nào 02/01/2017

Chương 3126: : Vô địch thế 02/01/2017

Chương 3125: : Khiêu chiến bắt đầu 02/01/2017

Chương 3124: : Tàn khốc quy tắc 02/01/2017

Chương 3123: : Tấn cấp vòng kế tiếp 02/01/2017

Chương 3122: : Bất Hủ thực lực 02/01/2017

Chương 3121: : Thần Cách dung hợp 02/01/2017

Chương 3120: : Chống lại uy áp 02/01/2017

Chương 3119: : Chế định quy tắc 02/01/2017

Chương 3118: : Đem tửu ngôn hoan 02/01/2017

Chương 3117: : Phong Sở xuất hiện 02/01/2017

Chương 3116: : Thẩm vấn một phen 02/01/2017

Chương 3115: : Ma Anh Tử 02/01/2017

Chương 3114: : Đại chiến Ma Cuồng Thạch 02/01/2017

Chương 3113: : Băng thiên tuyết địa 02/01/2017

Chương 3112: : Ngũ Trọng Vô Thượng 02/01/2017

Chương 3111: : Lần thứ hai tấn chức 02/01/2017

Chương 3110: : Thổ thành 02/01/2017

Chương 3109: : Ngăn trở tam đao 02/01/2017

Chương 3108: : Trấn Thiên Phù Uy 02/01/2017

Chương 3107: : Tâm cơ trùng điệp 02/01/2017

Chương 3106: : Ba người liên thủ 02/01/2017

Chương 3105: : Kiếm đạo cao thủ 02/01/2017

Chương 3104: : Vạn giới hội vũ 02/01/2017

Chương 3103: : Yêu Dạ xuất hiện 02/01/2017

Chương 3102: : Giới Nguyên Vị Diện 02/01/2017

Chương 3101: : Đạo Đồ tụ tập 02/01/2017

Chương 3100: : Đạo của mình 02/01/2017

Chương 3099: : Võ Đạo Sát Quyết 02/01/2017

Chương 3098: : Trong nháy mắt bắt 02/01/2017

Chương 3097: : Biếu tặng đan dược 02/01/2017

Chương 3096: : Thành công chụp được 02/01/2017

Chương 3095: : Phá Cương Thần Đan 02/01/2017

Chương 3094: : Thần bí đấu lạp nam tử 02/01/2017

Chương 3093: : Thời gian Ma Phương 02/01/2017

Chương 3092: : Thiên Cương Hỗn Linh Giáp 02/01/2017

Chương 3091: : Lôi Ngạo 02/01/2017

Chương 3090: : Thịnh buổi đấu giá lớn 02/01/2017

Chương 3089: : Hỗn Độn Tinh Không 02/01/2017

Chương 3088: : Nguyên Lực dị biến 02/01/2017

Chương 3087: : Báo cho biết bí mật 02/01/2017

Chương 3086: : Luân Hồi sát ý 02/01/2017

Chương 3085: : Khắp nơi ngăn cản 02/01/2017

Chương 3084: : Ẩn núp nguy cơ 02/01/2017

Chương 3083: : Phản hồi võ đạo sơn 02/01/2017

Chương 3082: : Khủng bố chiến lực 02/01/2017

Chương 3081: : Luân Hồi Sát Đạo 02/01/2017

Chương 3080: : Chư Thiên Vạn Giới thái độ 02/01/2017

Chương 3079: : Thôn Phệ Giả Đế Lâm 02/01/2017

Chương 3078: : Ba năm tuyên chiến 02/01/2017

Chương 3077: : Hư Vô giả tái hiện 02/01/2017

Chương 3076: : Vô hạn Luân Hồi 02/01/2017

Chương 3075: : Đạo Mộng Không Gian 02/01/2017

Chương 3074: : Thần Nhãn cấp nhãn cầu 02/01/2017

Chương 3073: : Sát Thần Tôn Giả 02/01/2017

Chương 3072: : Thành công lên đỉnh 02/01/2017

Chương 3071: : Đăng Thiên Thê 02/01/2017

Chương 3070: : Sát khí cầu thang 02/01/2017

Chương 3069: : Mảnh nhỏ hồng thủy 02/01/2017

Chương 3068: : Hư không chi hải 02/01/2017

Chương 3067: : Xuất phát 02/01/2017

Chương 3066: : Đạo Thánh chỉ điểm 02/01/2017

Chương 3065: : Đạo Thánh 02/01/2017

Chương 3064: : Tru Thiên giới 02/01/2017

Chương 3063: : Hắc Ma tà khí tráo 02/01/2017

Chương 3062: : Tam trọng Vô Thượng 02/01/2017

Chương 3061: : Nghịch Mệnh thủ đoạn 02/01/2017

Chương 3060: : Đại chiến kịch liệt 02/01/2017

Chương 3059: : Dẫn dụ Tà Cốt 02/01/2017

Chương 3058: : Cắm sào chờ nước 02/01/2017

Chương 3057: : Loạn Thế Tà Thần 02/01/2017

Chương 3056: : Phản hồi tổ chức 02/01/2017

Chương 3055: : Xuất kỳ bất ý 02/01/2017

Chương 3054: : Thánh Nhãn tiến hóa 02/01/2017

Chương 3053: : Thăm dò điểm mấu chốt 02/01/2017

Chương 3052: : Thất thủ bị bắt 02/01/2017

Chương 3051: : Lực chiến song quỷ 02/01/2017

Chương 3050: : Thần ảnh song quỷ 02/01/2017

Chương 3049: : Giai đoạn thứ hai thí luyện 02/01/2017

Chương 3048: : Sát khí ngưng tụ 02/01/2017

Chương 3047: : Dĩ Sát Nhập Đạo 02/01/2017

Chương 3046: : Phá huỷ Tiểu Phân Đà 02/01/2017

Chương 3045: : Tự chui đầu vào rọ 02/01/2017

Chương 3044: : Sát nhập Phân Đà 02/01/2017

Chương 3043: : Ăn miếng trả miếng 02/01/2017

Chương 3042: : Lực lượng tăng vọt 02/01/2017

Chương 3041: : Phong Ấn Thuật Thức 01/01/2017

Chương 3040: : Nghịch chuyển hư thực 01/01/2017

Chương 3039: : Thủ Hộ Giả căn nguyên 01/01/2017

Chương 3038: : Bỏ trốn mất dạng 01/01/2017

Chương 3037: : Tình báo có sai 01/01/2017

Chương 3036: : Tà Thần Thuật Thức 01/01/2017

Chương 3035: : Tà Sát giả thủ lĩnh 01/01/2017

Chương 3034: : Hắc sắc cổ bảo 01/01/2017

Chương 3033: : Thương Phá Cương khí 01/01/2017

Chương 3032: : Thần La Long Châu 01/01/2017

Chương 3031: : Yêu Cơ nam nhân sẽ không kém 01/01/2017

Chương 3030: : Tà sát giả 01/01/2017

Chương 3029: : Tấn kiến cung chủ 01/01/2017

Chương 3028: : Võ đạo tức là chính đạo 01/01/2017

Chương 3027: : Ba Đại Linh Căn 01/01/2017

Chương 3026: : Nhập môn trắc thí 01/01/2017

Chương 3025: : Ngậm bồ hòn mà im 01/01/2017

Chương 3024: : Vô Thượng Cảnh 01/01/2017

Chương 3023: : 80 cấp ? 01/01/2017

Chương 3022: : Võ đạo sơn 01/01/2017

Chương 3021: : Võ đạo linh căn 01/01/2017

Chương 3020: : Chín mươi chín loại 01/01/2017

Chương 3019: : Toàn bộ chém giết 01/01/2017

Chương 3018: : Tái chiến Lạc Phàm Trần 01/01/2017

Chương 3017: : Võ Hoang Cửu Chuyển Trận 01/01/2017

Chương 3016: : Đồng hành 01/01/2017

Chương 3015: : Biếu tặng đại lễ 01/01/2017

Chương 3014: : Quỷ dị hỏa diễm 01/01/2017

Chương 3013: : Kỳ Phùng Địch Thủ 01/01/2017

Chương 3012: : Tràng diện hỗn loạn 01/01/2017

Chương 3011: : Kết quả tuyên bố 01/01/2017

Chương 3010: : Trấn áp hai đại Bất Hủ 01/01/2017

Chương 3009: : Tà Tôn phủ xuống 01/01/2017

Chương 3008: : So đấu nhất chiêu 01/01/2017

Chương 3007:: Thanh Thiên Thần Thư 01/01/2017

Chương 3006:: Tỷ võ chiêu thân 01/01/2017

Chương 3005:: Ẩn nấp 01/01/2017

Chương 3004:: Ngàn dặm truy sát 01/01/2017

Chương 3003: : Thành công cứu ra 01/01/2017

Chương 3002: : Lẻn vào Phân Đà 01/01/2017

Chương 3001: : Tà Tông 01/01/2017

Chương 3000: : Đánh chết Bạch Phù 01/01/2017

Chương 2999: : Khó bề phân biệt 01/01/2017

Chương 2998: : Tinh phẩm thần binh 01/01/2017

Chương 2997: : Mới cán thương 01/01/2017

Chương 2996: : Như trước không chịu nổi một kích 01/01/2017

Chương 2995: : Kiêu căng như vậy 01/01/2017

Chương 2994: : Nam Phong công tử 01/01/2017

Chương 2993: : Âm thầm địch nhân 01/01/2017

Chương 2992: : Tái kiến Y Lạc 01/01/2017

Chương 2991: : Lại là nàng 01/01/2017

Chương 2990: : Ngạo Thế thành 01/01/2017

Chương 2989: : Đi trước Thần Vực 01/01/2017

Chương 2988: : Nguyên Thủy Thiên Tôn 01/01/2017

Chương 2987: : Tiếu Nguyệt tỉnh lại 01/01/2017

Chương 2986: : Giải cứu Tiếu Nguyệt 01/01/2017

Chương 2985: : Giải trừ nguy hiểm 01/01/2017

Chương 2984: : Cửu Trọng Phá Toái 01/01/2017

Chương 2983: : Khôi phục công lực 01/01/2017

Chương 2982: : Liều mạng ngăn cản 01/01/2017

Chương 2981: : Tần Nhã xuất hiện 01/01/2017

Chương 2980: : Chiến đấu Vô Thượng cường giả 01/01/2017

Chương 2979: : Giúp đỡ xuất hiện 01/01/2017

Chương 2978: : Cự Đại Biến Cố 01/01/2017

Chương 2977: : Rút về nhiệm vụ 01/01/2017

Chương 2976: : Thành công thuyết phục 01/01/2017

Chương 2975: : Thần Giả thủ đoạn giao phong 01/01/2017

Chương 2974: : Đem hết toàn lực 01/01/2017

Chương 2973: : Tiết lộ thân phận 01/01/2017

Chương 2972: : Phong Ma đánh một trận 01/01/2017

Chương 2971: : Một thương phá xác 01/01/2017

Chương 2970: : Hoàn cảnh xấu 01/01/2017

Chương 2969: : Đại hội luận võ 01/01/2017

Chương 2968: : Cổ Vô Cực 01/01/2017

Chương 2967: : Thủ nhi đại chi 01/01/2017

Chương 2966: : Ba chiêu làm hạn định 01/01/2017

Chương 2965: : Thương Phách tu thành 01/01/2017

Chương 2964: : Tu ra khí phách khiếu môn 01/01/2017

Chương 2963: : Tàng Thư tháp 01/01/2017

Chương 2962: : Địa Quân chủ 01/01/2017

Chương 2961: : Trà trộn Cổ Minh 01/01/2017

Chương 2960: : Chân Ngôn giả tính là gì 01/01/2017

Chương 2959: : Ta không đồng ý 01/01/2017

Chương 2958: : Tin tức kinh người 01/01/2017

Chương 2957: : Thân phận công bố 01/01/2017

Chương 2956: : Thần Phong Quỷ Bộ 01/01/2017

Chương 2955: : Toàn trường khiếp sợ 01/01/2017

Chương 2954: : Bài danh kết quả 01/01/2017

Chương 2953: : Tông môn lễ ăn mừng 01/01/2017

Chương 2952: : Chân Ngôn giả 01/01/2017

Chương 2951: : Hai tộc đàm phán 01/01/2017

Chương 2950: : Cổ Minh 01/01/2017

Chương 2949: : Tình thế bất đắc dĩ 01/01/2017

Chương 2948: : Mới Hải Thần 01/01/2017

Chương 2947: : Thôn Phệ trong bụng 01/01/2017

Chương 2946: : Cổ Thần Tuyền Nhãn 01/01/2017

Chương 2945: : Điên cuồng tàn sát 01/01/2017

Chương 2944: : Hải Vực đại chiến 01/01/2017

Chương 2943: : 01/01/2017

Chương 2942: : Hải Tộc việc trọng đại 01/01/2017

Chương 2941: : Vạn sự đã chuẩn bị 01/01/2017

Chương 2940: : Hàng phục Cửu Long 01/01/2017

Chương 2939: : Cự Long ý chí áp bách 01/01/2017

Chương 2938: : Câu dẫn Lục Long Vương 01/01/2017

Chương 2937: : Cứu vớt công chúa 01/01/2017

Chương 2936: : Bao phủ Cổ vực 01/01/2017

Chương 2935: : Khiếp sợ nữ vương 01/01/2017

Chương 2934: : Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục 01/01/2017

Chương 2933: : Hải Hoàng 01/01/2017

Chương 2932: : Thế Giới Chi Lực kỳ hiệu 01/01/2017

Chương 2931: : Nhân Ngư công chúa 01/01/2017

Chương 2930: : Thế giới dưới nước 01/01/2017

Chương 2929: : Huyết Nhân Ngư Vương 01/01/2017

Chương 2928: : Thần Phong tông tuyên chiến 01/01/2017

Chương 2927: : Lăn về 01/01/2017

Chương 2926: : Phiền phức tới cửa 01/01/2017

Chương 2925: : Triệt để kinh sợ 01/01/2017

Chương 2924: : Thần phục với ta 01/01/2017

Chương 2923: : Giận dữ xuất thủ 01/01/2017

Chương 2922: : Vị trí chủ đạo 01/01/2017

Chương 2921: : Nguyệt Trần Âm 01/01/2017

Chương 2920: : Tu Luyện Chi Đạo 01/01/2017

Chương 2919: : Tiên Vũ thông năng bí mật 01/01/2017

Chương 2918: : Đạo Tổ 01/01/2017

Chương 2917: : Hải Long thủ lĩnh 01/01/2017

Chương 2916: : Thâm nhập Đệ Thất Tầng 01/01/2017

Chương 2915: : Cổ Thần Hải vực 01/01/2017

Chương 2914: : Lực lượng cá nhân 01/01/2017

Chương 2913: : Trăm tỷ cống hiến 01/01/2017

Chương 2912: : Địa Phong Thủy Hỏa 01/01/2017

Chương 2911: : Tiến nhập U Châu 01/01/2017

Chương 2910: : Cổ Đế Thần Vương xuất thủ 01/01/2017

Chương 2909: : Gia nhập vào chúng ta 01/01/2017

Chương 2908: : Cổ vực đệ nhất mỹ nhân 01/01/2017

Chương 2907: : Khủng bố tông môn 01/01/2017

Chương 2906: : Hàng phục Tôn Nhất Chân 01/01/2017

Chương 2905: : Cổ Minh đều không để vào mắt 01/01/2017

Chương 2904: : Chiến Hạo Thiên hạ lạc 01/01/2017

Chương 2903: : Đi trước U Châu tư cách 01/01/2017

Chương 2902: : Mới bá chủ 01/01/2017

Chương 2901: : Đại thắng mà về 01/01/2017

Chương 2900: : Tông môn đại chiến 01/01/2017

Chương 2899: : Trấn Thiên Thần Kiếm 01/01/2017

Chương 2898: : Tuôn ra Cổ lao 01/01/2017

Chương 2897: : Mượn lực luyện hóa 01/01/2017

Chương 2896: : Thâm Uyên Cổ lao 01/01/2017

Chương 2895: : Giả ý thỉnh tội 01/01/2017

Chương 2894: : Long Linh Kiếm Tuyệt Minh 01/01/2017

Chương 2893: : Giết chết Cổ mẫu 01/01/2017

Chương 2892: : Huyệt động chiến đấu kịch liệt 01/01/2017

Chương 2891: : Quỷ Chu lợi trảo 01/01/2017

Chương 2890: : Tiến nhập huyệt động 01/01/2017

Chương 2889: : Hành động ám sát 01/01/2017

Chương 2888: : Tông môn đề thăng 01/01/2017

Chương 2887: : Thành công tranh đoạt 01/01/2017

Chương 2886: : Hỏa Linh Môn lập trường 01/01/2017

Chương 2885: : Đan Thánh thủ đoạn 01/01/2017

Chương 2884: : Một cánh miểu sát 01/01/2017

Chương 2883: : Lấy cái chết tạ tội 01/01/2017

Chương 2882: : Thủ đoạn hèn hạ 01/01/2017

Chương 2881: : Mười tám người 01/01/2017

Chương 2880: : Tranh đoạt tái bắt đầu 01/01/2017

Chương 2879: : Chấn động không gì sánh nổi 01/01/2017

Chương 2878: : Mỗi bên đại tông môn 01/01/2017

Chương 2877: : 01/01/2017

Chương 2876: : Đều đề thăng 01/01/2017

Chương 2875: : Nghịch chuyển triệu hoán 01/01/2017

Chương 2874: : Hạo Thiên chính khí 01/01/2017

Chương 2873: : Thiên địa lôi động 01/01/2017

Chương 2872: : Vũ Đế ứng chiến 01/01/2017

Chương 2871: : Cường địch đã tới 01/01/2017

Chương 2870: : Bài danh người 01/01/2017

Chương 2869: : Thập đại Thần Giả 01/01/2017

Chương 2868: : Hỏa Vân Thiên Viêm 01/01/2017

Chương 2867: : Ta bảy ngươi ba 01/01/2017

Chương 2866: : Tăng cường Phá Toái lực 01/01/2017

Chương 2865: : Bí mật liên minh 01/01/2017

Chương 2864: : Đó là một canh bạc 01/01/2017

Chương 2863: : Ba bước kế hoạch 01/01/2017

Chương 2862: : Phần Linh Tử 01/01/2017

Chương 2861: : Bái phỏng Hỏa Linh Môn 01/01/2017

Chương 2860: : Ngàn năm một thuở 01/01/2017

Chương 2859: : Cổ Minh nhiệm vụ 01/01/2017

Chương 2858: : Ám Vô Diệt 01/01/2017

Chương 2857: : Cử tông xuất động 01/01/2017

Chương 2856: : Mở rộng thế lực 01/01/2017

Chương 2855: : Một lần nữa nhâm mệnh 01/01/2017

Chương 2854: : Chém tam trọng Phá Toái 01/01/2017

Chương 2853: : Kịch đấu Huyền Vô Nguyệt 01/01/2017

Chương 2852: : Ngay mặt chém giết 01/01/2017

Chương 2851: : Tuyệt không tuyệt tình 01/01/2017

Chương 2850: : Nhị Trọng Phá Toái 01/01/2017

Chương 2849: : Cực Hoang Thần Tượng Nha 01/01/2017

Chương 2848: : Đến đây đàm phán 01/01/2017

Chương 2847: : Vũ Đế tên 01/01/2017

Chương 2846: : Truyền bá tin tức 01/01/2017

Chương 2845: : Hợp nhất Bái Nguyệt Giáo 01/01/2017

Chương 2844: : Thần Giả giết chóc 01/01/2017

Chương 2843: : Quỷ Lang chân quân 01/01/2017

Chương 2842: : Đại khai sát giới 01/01/2017

Chương 2841: : Đánh Bái Nguyệt Giáo 01/01/2017

Chương 2840: : Vạn sự đã chuẩn bị 01/01/2017

Chương 2839: : Đan Hỏa 01/01/2017

Chương 2838: : Ánh mắt thiển cận 01/01/2017

Chương 2837: : Bảo Duyệt Thành 01/01/2017

Chương 2836: : Đại Thiên Thế Giới 01/01/2017

Chương 2835: : Phản hấp thu 01/01/2017

Chương 2834: : Vô Cực thần công 01/01/2017

Chương 2833: : Trung đẳng thế lực 01/01/2017

Chương 2832: : Nghi vấn 01/01/2017

Chương 2831: : Cổ Minh hộ pháp 01/01/2017

Chương 2830: : Huyết vẫn quốc độ 01/01/2017

Chương 2829: : Không một lời đồng thời đấu võ 01/01/2017

Chương 2828: : Xuất phát 01/01/2017

Chương 2827: : Phượng Ngâm Long Huyết Thương 01/01/2017

Chương 2826: : Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục 01/01/2017

Chương 2825: : Cự Phủ Tông 01/01/2017

Chương 2824: : Tông môn san sát 01/01/2017

Chương 2823: : Đi trước Thần Giới 01/01/2017

Chương 2822: : Ba tai 01/01/2017

Chương 2821: : Hắc y nhân thân phận 01/01/2017

Chương 2820: : Tổ Khí 01/01/2017

Chương 2819: : Phá Toái đi! 01/01/2017

Chương 2818: : Đại chiến Phá Toái 01/01/2017

Chương 2817: : Phá Toái chân đế 01/01/2017

Chương 2816: : Cảm ngộ thế tục 01/01/2017

Chương 2815: : Trở lại chốn cũ 01/01/2017

Chương 2814: : Hư Vô giả xuất hiện 01/01/2017

Chương 2813: : Vô thượng oán niệm 01/01/2017

Chương 2812: : Có một không hai chi chiến 01/01/2017

Chương 2811: : Hai người nguy cơ 01/01/2017

Chương 2810: : Thánh Quang thủ hộ 01/01/2017

Chương 2809: : Nghịch Mệnh đồ xuất thủ 01/01/2017

Chương 2808: : Vạn Ma Tà Tâm 01/01/2017

Chương 2807: : Ma Cơ thân phận 01/01/2017

Chương 2806: : Thánh Quang quốc gia 01/01/2017

Chương 2805: : Thượng cổ Chư Thiên cầu 01/01/2017

Chương 2804: : Thượng cổ thần binh 01/01/2017

Chương 2803: : Vạn giới quan tâm 01/01/2017

Chương 2802: : Ngục Ma tộc tuyên chiến 01/01/2017

Chương 2801: : Khuynh thế nhất hôn 01/01/2017

Chương 2800: : Tiên Vũ thông năng bảng 01/01/2017

Chương 2799: : Là ngươi sao 01/01/2017

Chương 2798: : Lần thứ hai triệu kiến 01/01/2017

Chương 2797: : Yêu Cơ phủ xuống 01/01/2017

Chương 2796: : Thánh Hồn Yêu Cơ 01/01/2017

Chương 2795: : Một lang một bái 01/01/2017

Chương 2794: : Yêu Đồng Sơn 01/01/2017

Chương 2793: : Ngày mai buổi trưa 01/01/2017

Chương 2792: : Nghịch Mệnh Băng Hỏa chưởng 01/01/2017

Chương 2791: : Một người khiêu chiến toàn quân 01/01/2017

Chương 2790: : Hành hạ đến chết Yêu Vô Diêm 01/01/2017

Chương 2789: : Hoàn bại 01/01/2017

Chương 2788: : Lưỡng quân giao chiến 01/01/2017

Chương 2787: : Tấn chức Thần Vương 01/01/2017

Chương 2786: : Trấn áp Chủ Thần khí 01/01/2017

Chương 2785: : Băng Hỏa nghịch chuyển 01/01/2017

Chương 2784: : Băng Phong Thần Niệm 01/01/2017

Chương 2783: : Tử Kim nguyên hồ lô 01/01/2017

Chương 2782: : Phá vỡ Băng Phong 01/01/2017

Chương 2781: : Tứ Cực Hỏa Viêm Cự Tê Phù 01/01/2017

Chương 2780: : Thiên Ma băng Lâm 01/01/2017

Chương 2779: : Không lên chiến trường 01/01/2017

Chương 2778: : Quận chúa thỉnh cầu 01/01/2017

Chương 2777: : Kết làm thù hằn 01/01/2017

Chương 2776: : Hoàng Tuyền Đại Đế 01/01/2017

Chương 2775: : Phách lối thực lực 01/01/2017

Chương 2774: : Thần Cách dung hợp 01/01/2017

Chương 2773: : Chỉ tên khiêu chiến 01/01/2017

Chương 2772: : Nhất minh kinh nhân 01/01/2017

Chương 2771: : Tuyển chọn bắt đầu 01/01/2017

Chương 2770: : Yêu Vô Diêm 01/01/2017

Chương 2769: : Một trăm bốn chục ngàn đạo Thần Tắc 01/01/2017

Chương 2768: : Trùng kích Thượng Vị Thần 01/01/2017

Chương 2767: : Thần Nông Bách Thảo Linh Dịch 01/01/2017

Chương 2766: : Một thù trả một thù 01/01/2017

Chương 2765: : Tu Ma thung lũng 01/01/2017

Chương 2764: : Một cái nhiệm vụ cuối cùng 01/01/2017

Chương 2763: : Tối cường Thượng Vị Thần 01/01/2017

Chương 2762: : Tiềm vào sơn trại 01/01/2017

Chương 2761: : Đế quốc bố cáo 01/01/2017

Chương 2760: : Trung Vị Thần 01/01/2017

Chương 2759: : Hấp thu Hồn Long Cốt tủy 01/01/2017

Chương 2758: : Khủng bố tích súc 01/01/2017

Chương 2757: : Quận chúa Hương Khuê 01/01/2017

Chương 2756: : Phá giải thân pháp 01/01/2017

Chương 2755: : Quận chúa xuất hiện 01/01/2017

Chương 2754: : Phi Thiên Trộm Vương 01/01/2017

Chương 2753: : Đổi lấy Thần Nguyên Đan 01/01/2017

Chương 2752: : Lại giết Chiến Hổ 01/01/2017

Chương 2751: : Thực lực đề thăng 01/01/2017

Chương 2750: : Tứ Đại Chủ Thần khí 01/01/2017

Chương 2749: : Chém giết Vu Hoàn 01/01/2017

Chương 2748: : Thôi động Nghịch Mệnh 31/12/2016

Chương 2747: : Thiên Sát đồ đằng 31/12/2016

Chương 2746: : Dẫn vào đại trận 31/12/2016

Chương 2745: : Liên thủ 31/12/2016

Chương 2744: : Tầng tầng tính kế 31/12/2016

Chương 2743: : Hồng Lăng ra ngựa 31/12/2016

Chương 2742: : Giáp cấp nhiệm vụ 31/12/2016

Chương 2741: : Hoàng Tuyền quân đoàn 31/12/2016

Chương 2740: : Được coi trọng 31/12/2016

Chương 2739: : Hạ vị thần 31/12/2016

Chương 2738: : Thích hợp mà dừng 31/12/2016

Chương 2737: : Hoàng Tuyền Quận chúa 31/12/2016

Chương 2736: : Thánh La học phủ 31/12/2016

Chương 2735: : Vuốt đuôi ngựa {công phu:-thời gian} 31/12/2016

Chương 2734: : Toàn bộ đánh tan 31/12/2016

Chương 2733: : Tranh đoạt thứ nhất 31/12/2016

Chương 2732: : Học phủ khảo hạch 31/12/2016

Chương 2731: : Liễu một giết 31/12/2016

Chương 2730: : Nghịch chuyển thần phạt 31/12/2016

Chương 2729: : Thần minh 31/12/2016

Chương 2728: : Nhìn thấy Yêu Cơ biện pháp 31/12/2016

Chương 2727: : Chờ ngươi trở lại 31/12/2016

Chương 2726: : Luyện hóa thần cách 31/12/2016

Chương 2725: : Về nhà 31/12/2016

Chương 2724: : Bất Hủ cùng siêu thoát 31/12/2016

Chương 2723: : Kết thúc một giai đoạn 31/12/2016

Chương 2722: : Không người nào có thể địch 31/12/2016

Chương 2721: : Độ hóa Yêu Thiên 31/12/2016

Chương 2720: : Bảy thần cách 31/12/2016

Chương 2719: : Trạng huống liên tục 31/12/2016

Chương 2718: : Seiya cơ quan trận đồ 31/12/2016

Chương 2717: : Kẻ nghịch mệnh 31/12/2016

Chương 2716: : Thần tích 31/12/2016

Chương 2715: : Đại chiến Yêu Thiên 31/12/2016

Chương 2714: : Tru diệt hư thần 31/12/2016

Chương 2713: : Nghịch mạng thức tỉnh 31/12/2016

Chương 2712: : Vạn người điên cuồng 31/12/2016

Chương 2711: : Xung kích Niết Bàn biến 31/12/2016

Chương 2710: : Lửa xém lông mày 31/12/2016

Chương 2709: : Kịch chiến quỷ thí thiên 31/12/2016

Chương 2708: : Vạn quỷ cũi giam 31/12/2016

Chương 2707: : Trảm trảm trảm 31/12/2016

Chương 2706: : Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 31/12/2016

Chương 2705: : Mục Tần thỉnh cầu 31/12/2016

Chương 2704: : Thần minh đan 31/12/2016

Chương 2703: : Tứ đại khu vực 31/12/2016

Chương 2702: : Vạn âm giới 31/12/2016

Chương 2701: : Thời đại Terminator 31/12/2016

Chương 2700: : Chém giết nhiệm vụ 31/12/2016

Chương 2699: : Ngũ Hành kết hợp 31/12/2016

Chương 2698: : Nghịch mạng đốt viêm tay 31/12/2016

Chương 2697: : Âu Dương Tuyết cái chết 31/12/2016

Chương 2696: : Dã tâm bộc lộ 31/12/2016

Chương 2695: : Phù Đồ thần cách 31/12/2016

Chương 2694: : Hết thảy đều kết thúc 31/12/2016

Chương 2693: : Xử trí hai người 31/12/2016

Chương 2692: : Hư thần 31/12/2016

Chương 2691: : Nghịch mạng cổ thiên trận 31/12/2016

Chương 2690: : Mạng của ta do ta, không do trời 31/12/2016

Chương 2689: : Thần vương 31/12/2016

Chương 2688: : Đấu chuyển Càn Khôn 31/12/2016

Chương 2687: : Cuối cùng thi triển 31/12/2016

Chương 2686: : Hình thức đại loạn 31/12/2016

Chương 2685: : Nói với tội lỗi 31/12/2016

Chương 2684: : Diệp Mạc {gặt hái:-lên sân} 31/12/2016

Chương 2683: : Phản đối thanh âm 31/12/2016

Chương 2682: : Thiên đình đứng đầu 31/12/2016

Chương 2681: : Hỏa Phách 31/12/2016

Chương 2680: : Viêm Dương tuyên ngôn 31/12/2016

Chương 2679: : Trong lời nói uy hiếp 31/12/2016

Chương 2677: : Đối phó với địch đối sách 31/12/2016

Chương 2676: : Đột xuất vòng vây 31/12/2016

Chương 2675: : Đoàn đoàn bao vây 31/12/2016

Chương 2674: : Bổn nguyên hiện trạng 31/12/2016

Chương 2673: : Ngũ đại Thiên vương 31/12/2016

Chương 2672: : Trở về Huyền Thiên 31/12/2016

Chương 2671: : Huyết luyện Huyết Ma châu 31/12/2016

Chương 2670: : Điên cuồng trấn áp 31/12/2016

Chương 2669: : Tái chiến ngục đao máu tôn 31/12/2016

Chương 2668: : Thả hổ về núi 31/12/2016

Chương 2667: : Đại chiến máu tôn 31/12/2016

Chương 2666: : Hồng Lăng thành thần 31/12/2016

Chương 2665: : Hắc bạch kiếm lão 31/12/2016

Chương 2664: : Động thiên cốc nguy cơ 31/12/2016

Chương 2663: : Xung kích thần khí 31/12/2016

Chương 2662: : Đàm phán thất bại 31/12/2016

Chương 2661: : Lại đến động thiên cốc 31/12/2016

Chương 2660: : Tiểu Long Nữ 31/12/2016

Chương 2659: : Nữ giả nam trang cô gái 31/12/2016

Chương 2658: : Cướp đoạt thần khí 31/12/2016

Chương 2657: : Luyện chế thần khí 31/12/2016

Chương 2656: : Làm bộ bị giết 31/12/2016

Chương 2655: : Tiến tới động thiên giới 31/12/2016

Chương 2654: : Chân chính dã tâm 31/12/2016

Chương 2653: : Diệp Khinh Hàn 31/12/2016

Chương 2652: : Hồng Lăng lên chức 31/12/2016

Chương 2651: : Nghịch chuyển luyện chế 31/12/2016

Chương 2650: : Khiêu chiến luyện khí thuật 31/12/2016

Chương 2649: : Khí tháp 31/12/2016

Chương 2648: : Diệp Hải Phong thân phận chân chính 31/12/2016

Chương 2647: : Lẫn vào thiên đình 31/12/2016

Chương 2646: : Cổ động mua 31/12/2016

Chương 2644: : Độ hóa ba người 31/12/2016

Chương 2643: : Vô không cách nào lực 31/12/2016

Chương 2642: : Phá quan ra 31/12/2016

Chương 2641: : Liều mạng chống cự 31/12/2016

Chương 2640: : Nguy cơ phủ xuống 31/12/2016

Chương 2639: : Đầu nhập vào Diệp Võ Đạo 31/12/2016

Chương 2638: : Một bức thư 31/12/2016

Chương 2637: : Bắt đầu bế quan 31/12/2016

Chương 2636: : Trọng tình trọng nghĩa 31/12/2016

Chương 2635: : Cuối cùng lấy ra 31/12/2016

Chương 2634: : Đấu hồn 31/12/2016

Chương 2633: : Thắng bại công bố 31/12/2016

Chương 2632: : Có một không hai đại chiến 31/12/2016

Chương 2631: : Yêu nghiệt so đấu 31/12/2016

Chương 2630: : Ứng chiến 31/12/2016

Chương 2629: : Giao thiệp 31/12/2016

Chương 2628: : Vô vô trình độ 31/12/2016

Chương 2627: : Thành tựu vô lượng 31/12/2016

Chương 2626: : Càng chết càng hăng 31/12/2016

Chương 2625: : Tránh thoát thần phạt nam nhân 31/12/2016

Chương 2624: : Đấu hồn thế giới 31/12/2016

Chương 2623: : Đấu hồn cung 31/12/2016

Chương 2622: : Minh phách tộc di chỉ 31/12/2016

Chương 2621: : Thiên đình điểm nhơ 31/12/2016

Chương 2620: : Lần nữa chạy trốn 31/12/2016

Chương 2619: : San bằng thiên đình 31/12/2016

Chương 2618: : Hung hãn Diệp Võ Đạo 31/12/2016

Chương 2617: : Cứu viện xuất hiện 31/12/2016

Chương 2616: : Lục Ly vô lượng 31/12/2016

Chương 2615: : Trốn không thể trốn 31/12/2016

Chương 2614: : Diệp Võ Đạo đuổi theo 31/12/2016

Chương 2613: : Toàn bộ diệt sát 31/12/2016

Chương 2612: : Thủ đoạn ra hết 31/12/2016

Chương 2611: : Tứ đại chấp pháp trưởng 31/12/2016

Chương 2610: : Mời chào Diệp Mạc 31/12/2016

Chương 2609: : Kim Ô chi hỏa 31/12/2016

Chương 2608: : Băng cùng hỏa 31/12/2016

Chương 2607: : Đại thu hoạch 31/12/2016

Chương 2606: : Hung hãn công phá 31/12/2016

Chương 2605: : Chủ động thỉnh chiến 31/12/2016

Chương 2604: : Ổn định thế cục 31/12/2016

Chương 2603: : Diệp Mạc tính toán 31/12/2016

Chương 2602: : Chữa trị phương pháp 31/12/2016

Chương 2601: : Thiên Võng lão nhân 31/12/2016

Chương 2600: : Minh phách tộc di chỉ 31/12/2016

Chương 2599: : Thiên đình bí mật 31/12/2016

Chương 2598: : Viêm Dương 31/12/2016

Chương 2597: : Ngũ Hành thân thể lột xác 31/12/2016

Chương 2596: : Diệp Hải Phong bí mật 31/12/2016

Chương 2595: : Rung động hoang cổ 31/12/2016

Chương 2594: : Chỉ điểm một chút 31/12/2016

Chương 2593: : Thiên đình chấp pháp giả 31/12/2016

Chương 2592: : Quét ngang bát phương 31/12/2016

Chương 2591: : Ta tới tranh đoạt 31/12/2016

Chương 2590: : Vỡ vụn thần khí 31/12/2016

Chương 2589: : Bổn nguyên vô địch 31/12/2016

Chương 2588: : Xung kích bổn nguyên biến 31/12/2016

Chương 2587: : Đuổi giết mà đến 31/12/2016

Chương 2586: : Vứt bỏ Thiên đế 31/12/2016

Chương 2585: : Người thủ mộ 31/12/2016

Chương 2584: : Dưới đất lăng mộ 31/12/2016

Chương 2583: : Nhẫn 31/12/2016

Chương 2582: : Nhất định bị bức thua 31/12/2016

Chương 2581: : Hoang cổ chiến trường 31/12/2016

Chương 2580: : Minh U Hải vực 31/12/2016

Chương 2579: : Dưỡng hồn thảo hạ lạc 31/12/2016

Chương 2578: : Thứ nhất chân truyền 31/12/2016

Chương 2577: : Cứu trị phương pháp 31/12/2016

Chương 2576: : Lâm vào tình kiếp 31/12/2016

Chương 2575: : Nghịch mạng toái hoang áo choàng 31/12/2016

Chương 2574: : Trì hoãn thời gian 31/12/2016

Chương 2573: : Cực kỳ nguy hiểm 31/12/2016

Chương 2572: : Ly Ca lại xuất hiện 31/12/2016

Chương 2571: : Linh tuyền thác nước 31/12/2016

Chương 2570: : Lại đến Không Hư phủ 31/12/2016

Chương 2569: : Bản Nguyên biến cường giả 31/12/2016

Chương 2568: : Phá hủy pháp trận 31/12/2016

Chương 2567: : Sư tỷ tâm cơ 31/12/2016

Chương 2566: : Đạt được điểm cống hiến 31/12/2016

Chương 2565: : Nhất cử chém giết 31/12/2016

Chương 2564: : Đánh lén tiểu đội 31/12/2016

Chương 2563: : Đem hắn đổi đi 31/12/2016

Chương 2562: : Tô Yên 31/12/2016

Chương 2561: : Tiến tới hai tìm đường sống 31/12/2016

Chương 2560: : Hỗn Độn tinh thạch uy lực 31/12/2016

Chương 2559: : Chờ ta thành thần 31/12/2016

Chương 2558: : Một năm trôi qua 31/12/2016

Chương 2557: : Minh Hà lão tổ ý nghĩ 31/12/2016

Chương 2556: : Âm Dương Huyền Hoàng đan 31/12/2016

Chương 2555: : Hoàn toàn trọng thương 31/12/2016

Chương 2554: : Xuân thu cả đời uy lực 31/12/2016

Chương 2553: : Hai đối với một 31/12/2016

Chương 2552: : Ngang nhiên xuất thủ 31/12/2016

Chương 2551: : Ly Hận trường ca 31/12/2016

Chương 2550: : Thủ hộ cự thú 31/12/2016

Chương 2549: : Phấn đấu quên mình 31/12/2016

Chương 2548: : Suy đoán động cơ 31/12/2016

Chương 2547: : Đen vẫn Ly Ca 31/12/2016

Chương 2546: : Huyền ảnh tổng bộ 31/12/2016

Chương 2545: : Mua tiên phù 31/12/2016

Chương 2544: : Lên chức Pháp Lực Biến 31/12/2016

Chương 2543: : Thần phạt 31/12/2016

Chương 2542: : Hạ màn 31/12/2016

Chương 2541: : Ngươi dám âm ta 31/12/2016

Chương 2540: : Vu hãm 31/12/2016

Chương 2539: : Hung hãn đánh giết 31/12/2016

Chương 2538: : Không Hư pháp tắc 31/12/2016

Chương 2537: : Ta tới khiêu chiến 31/12/2016

Chương 2536: : Bình tức phong ba 31/12/2016

Chương 2535: : So đấu thần thạch 31/12/2016

Chương 2534: : Chu Trọng Hải xuất hiện 31/12/2016

Chương 2533: : Không Hư giữ võ đài 31/12/2016

Chương 2532: : Ngọc long thần uy 31/12/2016

Chương 2531: : Vô lượng hằng cát 31/12/2016

Chương 2530: : Ti tiện thủ đoạn? 31/12/2016

Chương 2529: : Như thế điềm có tiền 31/12/2016

Chương 2528: : Cố hết sức {không lấy lòng:-không được kết quả tốt} 31/12/2016

Chương 2527: : Hóa phàm vì thánh 31/12/2016

Chương 2526: : Long trọng tiệc vui 31/12/2016

Chương 2525: : Pháp lực chân lý 31/12/2016

Chương 2524: : Đáp lại 31/12/2016

Chương 2523: : Âu Dương Tuyết uy hiếp 31/12/2016

Chương 2522: : Quỷ dị một chiêu 31/12/2016

Chương 2521: : Xông ta tới 31/12/2016

Chương 2520: : Đê tiện xuất thân 31/12/2016

Chương 2519: : Bảy ngày khiêu chiến 31/12/2016

Chương 2518: : Đệ tử chân truyền 31/12/2016

Chương 2517: : Khiếp sợ tẫn vũ điện 31/12/2016

Chương 2516: : Ta cũng muốn tham gia khảo hạch 31/12/2016

Chương 2515: : Đệ tử chân truyền khảo hạch 31/12/2016

Chương 2514: : Hủy diệt kế hoạch 31/12/2016

Chương 2513: : Trở về Huyền Thiên 31/12/2016

Chương 2512: : Thương thuật cùng kiếm thuật 31/12/2016

Chương 2511: : Trước đến hỏi tội 29/12/2016

Chương 2510: : Mở đàn giảng đạo 29/12/2016

Chương 2509: : Bốn thương dung hợp vì xuân thu 29/12/2016

Chương 2508: : Tìm hiểu bốn mưu đồ:-bản vẽ 29/12/2016

Chương 2507: : Cả đời thiên thu tháp 29/12/2016

Chương 2506: : Nghịch chuyển Càn Khôn 29/12/2016

Chương 2505: : Chém giết ma Sâm La 29/12/2016

Chương 2504: : Đặt bẫy 29/12/2016

Chương 2503: : Tiến tới Xuân Thu Môn 29/12/2016

Chương 2502: : Vạn Thu lão đạo 29/12/2016

Chương 2501: : Lại đánh một cuộc 29/12/2016

Chương 2500: : Sư phụ 29/12/2016

Chương 2499: : Diệp Mạc đồ đệ 29/12/2016

Chương 2498: : Trở về Tiên giới 29/12/2016

Chương 2497: : Cự Long phong tỏa 29/12/2016

Chương 2496: : Thái Thiên Thánh Đạo 29/12/2016

Chương 2495: : Thái Thiên Thánh Nữ xuất hiện 29/12/2016

Chương 2494: : Hỗn Độn tinh thạch 29/12/2016

Chương 2493: : Lên chức Ngũ Hành biến 29/12/2016

Chương 2492: : Bị thời đại đào thải người 29/12/2016

Chương 2491: : Bắt nguồn truyền thuyết 29/12/2016

Chương 2490: : Nguyên lực 29/12/2016

Chương 2489: : Hỗn Độn sơ khai tức là nguyên 29/12/2016

Chương 2488: : Cửu Âm Bạch Cốt hỏa 29/12/2016

Chương 2487: : Tiến công Ngũ Hành sơn cốc 29/12/2016

Chương 2486: : An bài 29/12/2016

Chương 2485: : Quá thiên Thánh nữ 29/12/2016

Chương 2484: : Minh nữ điện 29/12/2016

Chương 2483: : Không có tư cách 29/12/2016

Chương 2482: : Sống không quá ba ngày 29/12/2016

Chương 2481: : Đánh cuộc một cuộc 29/12/2016

Chương 2480: : Hắc Vu quả phụ 29/12/2016

Chương 2479: : Vạn trộm thuật 29/12/2016

Chương 2478: : Sớm rời đi 29/12/2016

Chương 2477: : Nhận người nhớ thương 29/12/2016

Chương 2476: : Nguyên Ngũ Hành phôi thai 29/12/2016

Chương 2475: : Toàn bộ chém giết 29/12/2016

Chương 2474: : Thương thế khỏi hẳn 29/12/2016

Chương 2473: : Hai người nguy cơ 29/12/2016

Chương 2472: : Nói giá tiền 29/12/2016

Chương 2471: : Thần thoại ý chí 29/12/2016

Chương 2470: : Tuyết Thiên Nữ 29/12/2016

Chương 2469: : Nam nhân 29/12/2016

Chương 2468: : Thương thế nghiêm trọng 29/12/2016

Chương 2467: : Gian nan độ hóa 29/12/2016

Chương 2466: : Ngã vào loạn lưu 29/12/2016

Chương 2465: : Diệp Mạc tức giận bộc phát 29/12/2016

Chương 2464: : Thần khí 29/12/2016

Chương 2463: : Chạy trốn thất bại 29/12/2016

Chương 2462: : Mượn cơ hội đột phá 29/12/2016

Chương 2461: : Lạc Tẫn Vũ 29/12/2016

Chương 2460: : Diệp Mạc bị bắt 29/12/2016

Chương 2459: : Lột xác thành công 29/12/2016

Chương 2458: : Cắn nuốt hư không pháp tắc 29/12/2016

Chương 2457: : Nhổ cỏ tận gốc 29/12/2016

Chương 2456: : Vọt vào sinh tử huyền tháp 29/12/2016

Chương 2455: : Giết ngươi chi người 29/12/2016

Chương 2454: : Phong thư nội dung 29/12/2016

Chương 2453: : Hư không biến thành cao thủ 29/12/2016

Chương 2452: : Lớn treo giải thưởng kim 29/12/2016

Chương 2451: : Treo giải thưởng phủ 29/12/2016

Chương 2450: : Nghịch mạng khóa thiên đằng 29/12/2016

Chương 2449: : Phất côn tôn giả 29/12/2016

Chương 2448: : Thiên Võ chín kiếm 29/12/2016

Chương 2447: : Mưu đồ bí mật giao đàm 29/12/2016

Chương 2446: : Trong nháy mắt xóa bỏ 29/12/2016

Chương 2445: : Mộ Dung Thiên 29/12/2016

Chương 2444: : Nắm giữ tình báo 29/12/2016

Chương 2443: : Huyền ảnh tổ chức ám sát 29/12/2016

Chương 2442: : Nhất nhất chém giết 29/12/2016

Chương 2441: : Xuất thủ tương trợ 29/12/2016

Chương 2440: : Tiên đế lực lượng 29/12/2016

Chương 2439: : Nghịch mạng thân thể 29/12/2016

Chương 2438: : Một cuộc tạo hóa 28/12/2016

Chương 2437: : Viêm núi lão tổ 28/12/2016

Chương 2436: : Viêm Ma Đại Tôn núi 28/12/2016

Chương 2435: : Phản uy hiếp 28/12/2016

Chương 2434: : Thỏa hiệp mua 28/12/2016

Chương 2433: : Bị {kèm hai bên:cưỡng ép} 28/12/2016

Chương 2432: : Mị Thương vương triều 28/12/2016

Chương 2431: : Vong tình nước hạ lạc 28/12/2016

Chương 2430: : Chém giết thân thể trở nên mạnh mẽ người 28/12/2016

Chương 2429: : Bị gặp phải phục kích 28/12/2016

Chương 2428: : Long giới chi người 28/12/2016

Chương 2427: : Hoài nghi thân phận 28/12/2016

Chương 2426: : Hoàn thiện Nghịch Mệnh Đồ 28/12/2016

Chương 2425: : Lẫn vào dị tộc 28/12/2016

Chương 2424: : Tiến vào Thiên Hà 28/12/2016

Chương 2423: : Nam Thiên môn 28/12/2016

Chương 2422: : Thử dò xét 28/12/2016

Chương 2421: : Hôi vũ tử lựa chọn 28/12/2016

Chương 2420: : Lục Ly xuất hiện 28/12/2016

Chương 2419: : Đế cấp uy lực 28/12/2016

Chương 2418:: Niết Bàn thức tỉnh 28/12/2016

Chương 2417: : Không Hư công tử 28/12/2016

Chương 2416: : Nhượng ra tư cách 28/12/2016

Chương 2415: : Chế tạo thành công 28/12/2016

Chương 2414: : Vạn ma tà tâm công 28/12/2016

Chương 2413: : Ma Cơ 28/12/2016

Chương 2412:: Đánh bại yêu Ngọc Trúc 28/12/2016

Chương 2411:: Yêu Cơ chân thân 28/12/2016

Chương 2410:: Nắm giữ so đấu 28/12/2016

Chương 2409: : Phong Đế trước đánh một trận 28/12/2016

Chương 2408: : Bách nhân trảm 28/12/2016

Chương 2407: : Để cho ta thử một chút 28/12/2016

Chương 2406: : Đại bại mà về 28/12/2016

Chương 2405: : Đánh bại một 28/12/2016

Chương 2404: : Mục Thiếu Bạch khiêu chiến 28/12/2016

Chương 2403: : Cường hãn nữ nhân 28/12/2016

Chương 2402: : Viên mãn nắm giữ 28/12/2016

Chương 2401: : Bất lương quan hệ 28/12/2016

Chương 2400: : Nhặt đại tiện nghi 28/12/2016

Chương 2399: : Hỏi tội 28/12/2016

Chương 2398: : Âu Dương Tuyết 28/12/2016

Chương 2397: : Động thân ra 28/12/2016

Chương 2396: : Hai hàng Thiên Cương 28/12/2016

Chương 2395: : Phát hiện huyền căn 28/12/2016

Chương 2394: : Thành công lẫn vào 28/12/2016

Chương 2393: : Cướp người 28/12/2016

Chương 2392: : Hồng môn khách sạn 28/12/2016

Chương 2391: : Bồ Đề huyền căn 28/12/2016

Chương 2390: : Lực lượng kinh sợ 28/12/2016

Chương 2389: : Lẻ ký thác 28/12/2016

Chương 2388: : Khôi phục Long giới bổn nguyên 28/12/2016

Chương 2387: : Bổn nguyên ký thác buổi lễ long trọng 28/12/2016

Chương 2386: : Thượng Quan Hải Đường 28/12/2016

Chương 2385: : Màu đỏ lực trường 28/12/2016

Chương 2384: : Chuẩn tinh anh đệ tử 28/12/2016

Chương 2383: : Yêu Cơ tuyên chiến 28/12/2016

Chương 2382: : Bái sư hôi vũ tử 28/12/2016

Chương 2381: : Chứng minh tự mình 28/12/2016

Chương 2380: : Diệp Mạc điên rồi 28/12/2016

Chương 2379: : Lấy tướng mệnh vật lộn đọ sức 28/12/2016

Chương 2378: : Đại chiến kết quả 28/12/2016

Chương 2377: : Ngục Ma tộc người 28/12/2016

Chương 2376: : Bị gặp cường địch 28/12/2016

Chương 2375: : Đánh bại Đế tự thiên 28/12/2016

Chương 2374: : Toàn trường khiếp sợ 28/12/2016

Chương 2373: : Vi tích phân trương lên 28/12/2016

Chương 2372: : Diệt hổ 28/12/2016

Chương 2370: : Trận chung kết sách lược 28/12/2016

Chương 2369: : Sinh tử huyền hành lang 28/12/2016

Chương 2368: : Đá bộc 28/12/2016

Chương 2367: : Luân phiên qua cửa 28/12/2016

Chương 2366: : Huyền tháp khảo hạch 28/12/2016

Chương 2365: : Tiên đế đẳng cấp phân chia 28/12/2016

Chương 2364: : Tiên đế huyền bí 28/12/2016

Chương 2363: : Huyền Thiên đài 28/12/2016

Chương 2362: : Tiến tới Huyền Thiên 28/12/2016

Chương 2361: : Thiên đình tạo thần 28/12/2016

Chương 2360: : Chém giết Độc Cô Cầu 28/12/2016

Chương 2359: : Thi độc Ma Nhân 28/12/2016

Chương 2358: : Kiếm trận uy lực 28/12/2016

Chương 2357: : Thi độc môn 28/12/2016

Chương 2356: : Thánh phủ nguy cơ 28/12/2016

Chương 2355: : Pháp lực tăng vọt 28/12/2016

Chương 2354:: Vận mệnh hủy diệt 28/12/2016

Chương 2353:: Cổ Đế kính tượng 28/12/2016

Chương 2352:: Minh Hà lão tổ 28/12/2016

Chương 2351:: Không cách nào Tế Tự 28/12/2016

Chương 2350:: Phá giải kiếm trận 28/12/2016

Chương 2349:: Cổ đại tông môn 28/12/2016

Chương 2348:: Ba hiệp 28/12/2016

Chương 2347:: Mười vạn Thánh Ngân lực 28/12/2016

Chương 2346:: Thần vương tế đàn 28/12/2016

Chương 2345:: Lời nói hùng hồn 28/12/2016

Chương 2344:: Dám đụng đến ta huynh đệ 28/12/2016

Chương 2343:: Đế tự thiên xuất hiện 28/12/2016

Chương 2342: : Quân chủ uy năng 28/12/2016

Chương 2341: : Mở tiệc chiêu đãi quần hùng 28/12/2016

Chương 2340: : Hắc mã 28/12/2016

Chương 2339: : Thành công lên cấp 28/12/2016

Chương 2338:: Một trận chiến cuối cùng 28/12/2016

Chương 2337:: Cố ý buông bỏ 28/12/2016

Chương 2336:: Bốn sao Đấu Sĩ 28/12/2016

Chương 2335:: Một thề giây sát 28/12/2016

Chương 2334:: Người nào thành toàn người nào 28/12/2016

Chương 2333:: Vạn chúng chú ý 28/12/2016

Chương 2332:: Chú ý bay lên 28/12/2016

Chương 2331:: Lên chức tiên tổ cấp bốn 28/12/2016

Chương 2330:: Thiên Khải Chi Môn tác dụng 28/12/2016

Chương 2329:: Gặp lại Chu Hàn 28/12/2016

Chương 2328:: Danh sách bài vị 28/12/2016

Chương 2327: : Kinh người phát hiện 28/12/2016

Chương 2326: : Bài vị cuộc thi 28/12/2016

Chương 2325: : Đại chiến bắt đầu 28/12/2016

Chương 2324: : Thân phận bài 28/12/2016

Chương 2323: : Kinh khủng nhân số 28/12/2016

Chương 2322: : Tiến vào rửa linh trì 28/12/2016

Chương 2321: : Tiến tới thánh phủ 28/12/2016

Chương 2320: : Phong Sở lời thề 28/12/2016

Chương 2319: : Phong Sở trở về 28/12/2016

Chương 2318: : Quân chủ lại đến 28/12/2016

Chương 2317: : Tiên đế cường giả 28/12/2016

Chương 2316: : Điên cuồng tăng lên 28/12/2016

Chương 2315: : Chém giết Chu Hàn 28/12/2016

Chương 2314: : Ân oán kết thúc 28/12/2016

Chương 2313: : Lần nữa trêu chọc 28/12/2016

Chương 2312: : Trêu chọc Chu Hàn 28/12/2016

Chương 2311: : Tu luyện Cổ Đế nội kinh 28/12/2016

Chương 2310: : Thiên thủ một thề 28/12/2016

Chương 2309: : Thừa kế danh hiệu 28/12/2016

Chương 2308: : Không tiền khoáng hậu 28/12/2016

Chương 2307: : Chín đại vị diện 28/12/2016

Chương 2306: : Ba bản nội kinh 28/12/2016

Chương 2305: : Một đường sinh cơ 28/12/2016

Chương 2304: : Thiên thu lão nhân 28/12/2016

Chương 2303: : Kinh khủng hài đồng 28/12/2016

Chương 2302: : Vạn thu đảo 28/12/2016

Chương 2301: : Mang theo bảo chạy trốn 28/12/2016

Chương 2300: : Hoàn toàn hỗn loạn 28/12/2016

Chương 2299: : Cướp lấy thư viện 28/12/2016

Chương 2298: : Bị buộc đồng ý 28/12/2016

Chương 2297: : Thông thiên lão tổ 28/12/2016

Chương 2296: : Mười năm tăng lên 28/12/2016

Chương 2295: : Vương đạo kinh thư 28/12/2016

Chương 2294: : Nhận được tình báo 28/12/2016

Chương 2293: : Mang về 28/12/2016

Chương 2292: : Rút ra mạt pháp kiếm 28/12/2016

Chương 2291: : Vong linh Ma Long 28/12/2016

Chương 2290: : Diệt sát ba người 28/12/2016

Chương 2289: : Ý chí tăng lên 28/12/2016

Chương 2288: : Hắc quang kiếm tổ 28/12/2016

Chương 2287: : Mạt pháp tiên tổ 28/12/2016

Chương 2286: : Mạt noi theo người xưa mộ 28/12/2016

Chương 2285: : Đế Thanh Hoàn Đồng Đan 28/12/2016

Chương 2284: : Nghiệt Thiên Huyền 28/12/2016

Chương 2283: : Tiến vào phủ thành chủ 28/12/2016

Chương 2282: : Cùng mỹ hợp tác 28/12/2016

Chương 2281: : Thu hoạch thần thạch 28/12/2016

Chương 2280: : Nhất thương đánh bại 28/12/2016

Chương 2279: : Sáu nghiệt hợp nhất 28/12/2016

Chương 2278: : Nghiệt chướng chi độc 28/12/2016

Chương 2277: : Chế tạo cái chìa khóa 28/12/2016

Chương 2276: : Hùng hổ dọa người 28/12/2016

Chương 2275: : Nghiệt huyền sắp tới 28/12/2016

Chương 2274: : Ám sát sắp tới 28/12/2016

Chương 2273: : Chu Hàn bản tâm 28/12/2016

Chương 2272: : Bá chủ địa vị 28/12/2016

Chương 2271: : Màu tím bàn tay to 28/12/2016

Chương 2270: Đánh một trận Thành Hùng 28/12/2016

Chương 2269: : Nghịch mạng chi hải 28/12/2016

Chương 2268: : Tranh phong bắt đầu 28/12/2016

Chương 2267: : Hung chấn tứ phương 28/12/2016

Chương 2266: : Trí lui nghiệt huyền 28/12/2016

Chương 2265: : Hung hăng nhục nhã 28/12/2016

Chương 2264: : Nghịch mạng thủ đoạn 28/12/2016

Chương 2263: : Trọng tuyển lãnh tụ 28/12/2016

Chương 2262:: Cuối cùng thành tiên tổ 28/12/2016

Chương 2261:: Xung kích 28/12/2016

Chương 2260:: VII tuyệt tình mẫu 28/12/2016

Chương 2259:: Ba thế ba kiếp 28/12/2016

Chương 2258: : Thần hoàng phủ xuống 28/12/2016

Chương 2257: : Xuân thu đạo nhân 28/12/2016

Chương 2256: : Xuân thu cả đời 28/12/2016

Chương 2255: : Mơ hồ ký ức 28/12/2016

Chương 2254: : Phù du lay cây 28/12/2016

Chương 2253: : Phù Đồ hợp nhất 28/12/2016

Chương 2252: : Để xuống ân oán 28/12/2016

Chương 2251: : Tần Nhã luân hồi 28/12/2016

Chương 2250: : Phong tỏa thành trì 28/12/2016

Chương 2249: : Xuất thủ tranh đoạt 28/12/2016

Chương 2248: : Bướm yêu hoa xuất hiện 28/12/2016

Chương 2247: : Truy tìm sao băng 28/12/2016

Chương 2246: : Hắc quang xuất hiện 28/12/2016

Chương 2245: : Cố ý thỏa hiệp 28/12/2016

Chương 2244: : Hấp thu tinh thạch năng lượng 28/12/2016

Chương 2243: : Đòi tồi sự 28/12/2016

Chương 2242: : Sao băng hắc quang Thạch 28/12/2016

Chương 2241: : Sao băng tuyệt địa 28/12/2016

Chương 2240: : Nhân tộc võ đạo 28/12/2016

Chương 2239: : Vô sương chết vì tình 28/12/2016

Chương 2238: : Một người một nửa 28/12/2016

Chương 2237: : Bạo Phong Tuyết tai họa 28/12/2016

Chương 2236: : Chu gia chân chính thế lực 28/12/2016

Chương 2235: : Xông vào thái Hoàng Thiên 28/12/2016

Chương 2234: : Nghịch mạng chi khí 28/12/2016

Chương 2233: : Mưu đồ:-bản vẽ hiển lộ Tinh Vân 28/12/2016

Chương 2232: : Nhốt thái Hoàng 28/12/2016

Chương 2231: : Nghiệt Huyền Môn 28/12/2016

Chương 2230: : Diệp Mạc bị nắm 28/12/2016

Chương 2229: : Chu Hàn hung hãn 28/12/2016

Chương 2228: : Chu Hàn quỷ kế 28/12/2016

Chương 2227: : Thiếu chút nữa bị chém giết 28/12/2016

Chương 2226: : Không cực băng sơn 28/12/2016

Chương 2225: : Thái thượng phủ xuống 28/12/2016

Chương 2224: : Phá tháp ra 28/12/2016

Chương 2223: : Băng cực nhân đạo 28/12/2016

Chương 2222: : Biến số 28/12/2016

Chương 2221: : Chém giết tiên tổ 28/12/2016

Chương 2220: : Thánh giai thượng phẩm 28/12/2016

Chương 2219: : Đại chiến tiên tổ 28/12/2016

Chương 2218: : Máu nguyên xông quang kính 28/12/2016

Chương 2217: : Tiên vương 8 giai 28/12/2016

Chương 2216: : Một côn tàn sát ma 28/12/2016

Chương 2215: : Cố ý bộc lộ 28/12/2016

Chương 2214: : Lực lượng tăng vọt 28/12/2016

Chương 2213: : Năm đầu cổ xà 28/12/2016

Chương 2212: : Tiếp tục ngụy trang 28/12/2016

Chương 2211: : Trở mặt thất bại 28/12/2016

Chương 2210: : Ẩn chứa sát cơ 28/12/2016

Chương 2209: : Nghịch Mệnh Đồ cảnh báo 28/12/2016

Chương 2208: : Lợi dụng lẫn nhau 28/12/2016

Chương 2207: : Nguy hiểm tình cảnh 28/12/2016

Chương 2206: : Thánh Ngân lực 28/12/2016

Chương 2205: : Khôi Lỗi lãnh tụ 28/12/2016

Chương 2204: : Phật long uy thế 28/12/2016

Chương 2203: : Lộ ra phong mang 28/12/2016

Chương 2202: : Hai người các ngươi cùng tiến lên 28/12/2016

Chương 2201: : Xem ngươi trang bức 28/12/2016

Chương 2200: : Tám tông đại hội 28/12/2016

Chương 2199: : Ma Ha Vô Lượng 28/12/2016

Chương 2198: : Hai người va chạm 28/12/2016

Chương 2197: : Diệp Mạc xuất hiện 28/12/2016

Chương 2196: : Hai nữ nguy hiểm 28/12/2016

Chương 2195: : Điên cuồng thu hoạch 28/12/2016

Chương 2194: : Vạn Táng Sơn cốc 28/12/2016

Chương 2193: : Giết người càng tin tức 28/12/2016

Chương 2192: : Ẩn thế môn phái 28/12/2016

Chương 2191: : Phật Tướng Thiên tôn Thiên Cương Nhận 28/12/2016

Chương 2190: : Cưỡng chế tín ngưỡng 28/12/2016

. Chương 2189: : Xích Tiêu Ma vương 28/12/2016

Chương 2188: : Phật Long giáng thế 28/12/2016

Chương 2187: : Từ tâm tiểu hòa thượng 28/12/2016

Chương 2186: : Lại trở về Phật Môn 28/12/2016

Chương 2185: : Trấn áp hai đại tiên tổ 28/12/2016

Chương 2184: : Hai bên đều thiệt hại 28/12/2016

Chương 2183: : Rõ như lòng bàn tay 28/12/2016

Chương 2182: : Ô Hoàng xuất hiện 28/12/2016

Chương 2181: : Huyền Thiên gặp lại 28/12/2016

Chương 2180: : Ma luân thiên trận 28/12/2016

Chương 2179: : Ôm nhau hai trăm năm 28/12/2016

Chương 2178: : Cuối cùng thành công 28/12/2016

Chương 2177: : Lục Ly 28/12/2016

Chương 2176: : Huyền Thiên cường giả 28/12/2016

Chương 2175: : Màu vàng cung điện 28/12/2016

Chương 2174: : Tái chiến ô Vương 28/12/2016

Chương 2173: : Tiến vào di tích 28/12/2016

Chương 2172: : Sinh tử vấn đáp 28/12/2016

Chương 2171: : Tàn sát ma bàn tay to 28/12/2016

Chương 2170: : Tiêu hao kinh khủng 28/12/2016

Chương 2169: : Tá lực đả lực 28/12/2016

Chương 2168: : Hoàn toàn trọng thương 28/12/2016

Chương 2167: : Điên cuồng cử động 28/12/2016

Chương 2166: : Lần nữa đánh tới 28/12/2016

Chương 2165: : Vương đạo hội tụ 28/12/2016

Chương 2164: : Toàn bộ đều phải chết 28/12/2016

Chương 2163: : Ngươi tới mở đường 28/12/2016

Chương 2162:: Ô pháp kế hoạch 28/12/2016

Chương 2161:: Tiên võ nguyền rủa thuật 28/12/2016

Chương 2160: : Ô pháp trưởng lão 28/12/2016

Chương 2159: : Cắn nuốt trấn Ma Châu 28/12/2016

Chương 2158: : Lên chức tiên vương 28/12/2016

Chương 2157: : Ma vương giáng thế 28/12/2016

Chương 2156: : Xung kích quá khó khăn 28/12/2016

Chương 2155: : Không cách nào luyện hóa 28/12/2016

Chương 2154: : Trấn Ma Châu uy lực 28/12/2016

Chương 2153: : Ô Vương 28/12/2016

Chương 2152: : Nhẹ nhàng hành hạ đến chết 28/12/2016

Chương 2151: : Tiến tới động quật 28/12/2016

Chương 2150: : Ma Uyên cung 28/12/2016

Chương 2149: : Ngụy trang tiến vào 28/12/2016

Chương 2148: : Địa Ngục Ma Uyên 28/12/2016

Chương 2147: : Ô Bát Thiên 28/12/2016

Chương 2146: : Quỷ Đế hung hãn 28/12/2016

Chương 2145: : Lòng tin 28/12/2016

Chương 2144: : Yêu Cơ uy năng 28/12/2016

Chương 2143: : Cướp đoạt chân thân 28/12/2016

Chương 2142: : Cự Long chân thân 28/12/2016

Chương 2141: : Địa Tàng xuất thủ 28/12/2016

Chương 2140: : Diêm La điện 28/12/2016

Chương 2139: : Thần đồng tiến hóa 28/12/2016

Chương 2138: : Quỷ chiếu ánh sáng 28/12/2016

Chương 2137: : Lấy một địch bốn 28/12/2016

Chương 2136: : Diệp Mạc nổi giận 28/12/2016

Chương 2135: : Bá đạo Yêu Cơ 28/12/2016

Chương 2134: : Tiên tổ đại chiến 28/12/2016

Chương 2133: : Quỷ Đế phủ xuống 28/12/2016

Chương 2132: : Danh chánh ngôn thuận 28/12/2016

Chương 2131: : Trạng huống liên tục 28/12/2016

Chương 2130: : Cùng quỷ hợp tác 28/12/2016

Chương 2129: : Cắn nuốt Thánh Ngân 28/12/2016

Chương 2128: : Tứ đại quỷ người 28/12/2016

Chương 2127: : Lòng người hiểm ác 28/12/2016

Chương 2126: : Ác quỷ ngoan đồng 28/12/2016

Chương 2125: : Cường hóa lực cắn nuốt 28/12/2016

Chương 2124: : 9 tầng các 28/12/2016

Chương 2123: : Yêu Cơ động tĩnh 28/12/2016

Chương 2122: : Cường hóa không gian 28/12/2016

Chương 2121: : Danh phận 28/12/2016

Chương 2120: : Trở về võ ma 28/12/2016

Chương 2119: : Từ trên trời giáng xuống 28/12/2016

Chương 2118: : Không cách nào áp chế 28/12/2016

Chương 2117: : Độ hóa 28/12/2016

Chương 2116: : Tiên giới thế cục 28/12/2016

Chương 2115: : Tàn sát Ma Côn uy lực 28/12/2016

Chương 2114: : Chư tiên tàn sát ma 28/12/2016

Chương 2113: : Thần bí nam tử 28/12/2016

Chương 2112: : Khốn long thăng thiên 28/12/2016

Chương 2111: : Lâm vào nguy cơ 28/12/2016

Chương 2110: : Địa Tàng tiên tổ 28/12/2016

Chương 2109: : Màu vàng Đằng Lâm 28/12/2016

Chương 2108: : Sinh tử Vô Thường Kiếm 28/12/2016

Chương 2107: : Chu Sương 28/12/2016

Chương 2106: : Gặp lại vô sương 28/12/2016

Chương 2105: : Tiến vào mộ địa 28/12/2016

Chương 2104: : Ma cát tiên vực 28/12/2016

Chương 2103: : Chư tiên mộ địa 28/12/2016

Chương 2102: : Tiên thánh cấp bảy 28/12/2016

Chương 2101: : Chu Hàn bí mật 28/12/2016

Chương 2100: : Trưởng lão Vương hội nghị 28/12/2016

Chương 2099: : Luyện Tố Hoàn nhắc nhở 28/12/2016

Chương 2098: : Đại đương gia 28/12/2016

Chương 2097: : Dã tâm bừng bừng 28/12/2016

Chương 2096: : Võ si lão nhân 28/12/2016

Chương 2095: : Cổ lộ đàm phán 28/12/2016

Chương 2094: : Lời khuyên tiểu hồ 28/12/2016

Chương 2093: : Bảy Đại đương gia 28/12/2016

Chương 2092: : Cường hãn thực lực 28/12/2016

Chương 2091: : Đưa tin 28/12/2016

Chương 2090: : Thương thảo đối sách 28/12/2016

Chương 2089: : Thành công trấn áp 28/12/2016

Chương 2088: : Lưỡng Nghi Âm Dương thú 28/12/2016

Chương 2087: : Thần bí thanh âm 28/12/2016

Chương 2086: : Chết môn 28/12/2016

Chương 2085: : Xuất sư vô danh 28/12/2016

Chương 2084: : Long khí 28/12/2016

Chương 2083: : Băng hỏa trung hoà 28/12/2016

Chương 2082: : Tình huống hỏng bét 28/12/2016

Chương 2081: : Chu Hàn cuồng vọng 28/12/2016

Chương 2080: : Liều chết chạy trốn 28/12/2016

Chương 2079: : Lão tía xuất hiện 28/12/2016

Chương 2078: : Học viện lựa chọn 28/12/2016

Chương 2077: : Kinh khủng như vậy 28/12/2016

Chương 2076: : Giết người lập uy 28/12/2016

Chương 2075: : Chu Hàn xuất quan 28/12/2016

Chương 2074: : Thanh Huyền thu đồ đệ 28/12/2016

Chương 2073: : Quyết ra thắng bại 28/12/2016

Chương 2072: : Lưỡng Nghi chi dương 28/12/2016

Chương 2071: : Hư vô thần vân 28/12/2016

Chương 2070: : Yêu nghiệt so đấu 28/12/2016

Chương 2069: : Tề tụ tiên võ 28/12/2016

Chương 2068: : Sinh Tử Môn 28/12/2016

Chương 2067: : Lực lượng pháp tắc 28/12/2016

Chương 2066: : Trưởng lão Vương chỉ điểm 28/12/2016

Chương 2065: : Tiên giới quy tắc 28/12/2016

Chương 2064: : Phụ tử gặp nhau 28/12/2016

Chương 2063: : Tiên ma biến thành uy lực 28/12/2016

Chương 2062: : Bất tử chiến thần 28/12/2016

Chương 2061: : Đồng dạng họ Diệp 28/12/2016

Chương 2060: : Da dầy 28/12/2016

Chương 2059: : Mượn đao giết người 28/12/2016

Chương 2058: : Điêu ngoa tiểu thư 28/12/2016

Chương 2057: : Trưởng lão Vương lập trường 28/12/2016

Chương 2056: : Ngân hồ sẽ 28/12/2016

Chương 2055: : Muôn đời tiên đan 28/12/2016

Chương 2054: : Ám sát bắt đầu 28/12/2016

Chương 2053: : Không cách nào hạ thủ 28/12/2016

Chương 2052: : Cùng trưởng lão cùng nhau chia của 28/12/2016

Chương 2051: : Lửa giận 28/12/2016

Chương 2050: : Tăng trưởng lão Vương 28/12/2016

Chương 2049: : Ngạo Vô Sương thân phận 28/12/2016

Chương 2048: : Nguy cơ vượt qua 28/12/2016

Chương 2047: : Khôi phục chân thân 28/12/2016

Chương 2046: : Điên cuồng đuổi giết 28/12/2016

Chương 2045: : Một năm sau thực lực 28/12/2016

Chương 2044: : Danh sách xuất hiện 28/12/2016

Chương 2043: : Hoàng Đồ đạo y bí mật 28/12/2016

Chương 2042: : Minh Thủy đế âm kiếm 28/12/2016

Chương 2041: : Thân phận mới 28/12/2016

Chương 2040: : Mỹ nhân kế 28/12/2016

Chương 2039: : Giải trừ hiểu lầm 28/12/2016

Chương 2038: : Ngày xưa tỷ muội 28/12/2016

Chương 2037: : Cô gái áo hồng 28/12/2016

Chương 2036: : Chém giết Diệp Mạc 28/12/2016

Chương 2035: : Minh bà xuất thủ 28/12/2016

Chương 2034: : Điều thứ hai Thánh Ngân 28/12/2016

Chương 2033: : Ngũ Hành minh sử 28/12/2016

Chương 2032: : Hai tộc khai chiến 28/12/2016

Chương 2031: : Nhiều người tức giận minh oan 28/12/2016

Chương 2030: : Kẻ đến không có ý tốt 28/12/2016

Chương 2029: : Lên ngôi nghi thức 28/12/2016

Chương 2028: : Bốn đầu cổ xà 28/12/2016

Chương 2027: : Thánh Ngân vận dụng 28/12/2016

Chương 2026: : Máy cày điểu Vương 28/12/2016

Chương 2025: : Vạn ma hóa phàm 28/12/2016

Chương 2024: : Quy Hồn Sơn 28/12/2016

Chương 2023: : Cuối cùng thành tiên thánh 28/12/2016

Chương 2022: : Thánh Ngân ngưng tụ 28/12/2016

Chương 2021: : Linh Nhi đột phá 28/12/2016

Chương 2020: : Thân phận tiết lộ 28/12/2016

Chương 2019: : Minh Tiếu Thiên 28/12/2016

Chương 2018: : Diệt sát đôi mắt ưng 28/12/2016

Chương 2017: : Chim ưng chân thân 28/12/2016

Chương 2016: : Đôi mắt ưng xuất hiện 28/12/2016

Chương 2015: : Chiêu binh mãi mã 28/12/2016

Chương 2014: : Hàn phách băng sương kiếm 28/12/2016

Chương 2013: : Nam tự hội đấu giá 28/12/2016

Chương 2012: : Biện pháp giải quyết 28/12/2016

Chương 2011: : Thắng lợi trở về 28/12/2016

Chương 2010: : Đất Long hộ pháp 28/12/2016

Chương 2009: : Tình huống phát sinh 28/12/2016

Chương 2008: : Vây khốn 28/12/2016

Chương 2007: : Lừa gạt vượt qua kiểm tra 28/12/2016

Chương 2006: : Tiên tôn 9 giai 28/12/2016

Chương 2005: : Vô sương trải qua 28/12/2016

Chương 2004: : Xóa bỏ hoàng minh 28/12/2016

Chương 2003: : Lôi Hổ quyền uy lực 28/12/2016

Chương 2002: : Ma lôi bạo đạn 28/12/2016

Chương 2001: : Bị khống chế 28/12/2016

Chương 2000: : Thánh Ngân tiên đan 28/12/2016

Chương 1999: : Hoàng minh hộ pháp 28/12/2016

Chương 1998: : Trúng kế 28/12/2016

Chương 1997: : Bắt nhiệm vụ 28/12/2016

Chương 1996: : Minh bà 28/12/2016

Chương 1995: : Ủy thác trách nhiệm nặng nề 28/12/2016

Chương 1994: : Tìm kiếm Diệp Kình 28/12/2016

Chương 1993: : Khổng lồ tình báo 28/12/2016

Chương 1992: : Văn minh cổ bút 28/12/2016

Chương 1991: : Cuối cùng xuất thủ 28/12/2016

Chương 1990: : Huyễn Ma âm hồn 28/12/2016

Chương 1989: : Chu Hàn suy đoán 28/12/2016

Chương 1988: : Chu Hàn 28/12/2016

Chương 1987: : Chớ quên chớ tu 28/12/2016

Chương 1986: : Thương hồn bảy thức 28/12/2016

Chương 1985: : Bảy ngày tìm hiểu 28/12/2016

Chương 1984: : Cây to đón gió 28/12/2016

Chương 1983: : Bộc phát xung đột 28/12/2016

Chương 1982: : Huyền hồn bí quyết 28/12/2016

Chương 1981: : Chúa Trời lại xuất hiện 28/12/2016

Chương 1980: : Diệp Mạc kế sách 28/12/2016

Chương 1979: : Khống chế công đức trưởng lão 28/12/2016

Chương 1978: : Không gian dòng xoáy 28/12/2016

Chương 1977: : Lòng nghi ngờ nặng nề 28/12/2016

Chương 1976: : Học viện thái độ 28/12/2016

Chương 1975: : Ba năm khiêu chiến 28/12/2016

Chương 1974: : Diệp Mạc tên 28/12/2016

Chương 1973: : Nửa đường bị cản 28/12/2016

Chương 1972: : Mang theo bảo thoát đi 28/12/2016

Chương 1971: : Chém giết Chu Hồng 28/12/2016

Chương 1970: : Thất thải Lưu Vân quang 28/12/2016

Chương 1969: : Kịch liệt so đấu 28/12/2016

Chương 1968: : Tiên tôn 8 giai 28/12/2016

Chương 1967: : Thời gian chi luân 28/12/2016

Chương 1966: : Hoàng Đồ đạo y 28/12/2016

Chương 1965: : Thông Năng truyền thuyết 28/12/2016

Chương 1964: : Mê chi trận pháp 28/12/2016

Chương 1963: : Bí cảnh xuất hiện 28/12/2016

Chương 1962: : Minh phách hiện hình 28/12/2016

Chương 1961: : Truyền kỳ ý chí 28/12/2016

Chương 1960: : Hoang thú 28/12/2016

Chương 1959: : Thánh vân tung 28/12/2016

Chương 1958: : Hoang vực mở ra 28/12/2016

Chương 1957: : Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch 28/12/2016

Chương 1956: : Xử lý chiến lợi phẩm 28/12/2016

Chương 1955: : Tiên vương bí cảnh 28/12/2016

Chương 1954: : Minh phách nhất tộc 28/12/2016

Chương 1953: : Xóa bỏ năm người 28/12/2016

Chương 1952: : Thiên Địa Đồng Tâm Kiếp 28/12/2016

Chương 1951: : Tăng liền ba bậc 28/12/2016

Chương 1950: : Hấp thu dược lực 28/12/2016

Chương 1949: : Thân phận bộc lộ 28/12/2016

Chương 1948: : Tiên võ ngự kiếm thuật 28/12/2016

Chương 1947: : Thành công lẫn vào 28/12/2016

Chương 1946: : Tinh thần* thể uy lực 28/12/2016

Chương 1945: : Khổ tận cam lai 28/12/2016

Chương 1944: : Tu luyện tinh thần* thể 28/12/2016

Chương 1943: : Đoan Mộc Tử thực lực 28/12/2016

Chương 1942: : Phát hiện mục tiêu 28/12/2016

Chương 1941: : Mất tuyệt Lâm 28/12/2016

Chương 1940: : Trộm đan 28/12/2016

Chương 1939: : Gặp nhau Vãn Tình 28/12/2016

Chương 1938: : Vạn vật nuốt linh thuật 28/12/2016

Chương 1937: : Phù thần Y Lạc 28/12/2016

Chương 1936: : Thức tỉnh khúc nhạc dạo 28/12/2016

Chương 1935: : Tiên võ cung 28/12/2016

Chương 1934: : Thức tỉnh lúc 28/12/2016

Chương 1933: : Chém giết hai tháp chủ 28/12/2016

Chương 1932: : Chiến vô bất thắng 28/12/2016

Chương 1931: : Sau này không giết hiện tại liền giết 28/12/2016

Chương 1930: : Tiêu diệt tên côn đồ 28/12/2016

Chương 1929: : Vô tình gặp được người quen 28/12/2016

Chương 1928: : Sát thân thành Phật 28/12/2016

Chương 1927: : Thiên tài giao phong 28/12/2016

Chương 1926: : Quyết thắng cục 28/12/2016

Chương 1925: : Xếp danh tình huống 28/12/2016

Chương 1924: : Chém giết Mộc Cương 28/12/2016

Chương 1923: : Nửa tôn mà (thôi)lấy 28/12/2016

Chương 1922: : Đối với lên 28/12/2016

Chương 1921: : Đao khách Lý Bỉnh 28/12/2016

Chương 1920: : Đại tranh tài sắp tới 28/12/2016

Chương 1919: : Trở về thiên khóa 28/12/2016

Chương 1918: : Tiên tôn đạt thành 28/12/2016

Chương 1917: : Xung kích tiên tôn cảnh 28/12/2016

Chương 1916: : Tuyết Yêu Vương 28/12/2016

Chương 1915: : Không gian pháp tắc 28/12/2016

Chương 1914: : Lại đến tuyết yêu tộc 28/12/2016

Chương 1913: : Hoài nghi 28/12/2016

Chương 1912: : Hung hãn Diệp Mạc 28/12/2016

Chương 1911: : Không biết sống chết 28/12/2016

Chương 1910: : Liên tục lên chức 28/12/2016

Chương 1909: : Khổng lồ khoáng mạch 28/12/2016

Chương 1908: : Ma tâm lực 28/12/2016

Chương 1907: : Đại chiến tiên tôn 28/12/2016

Chương 1906: : Liên thủ ám sát 28/12/2016

Chương 1905: : Ma Môn 28/12/2016

Chương 1904: : Thành ma thành Phật 28/12/2016

Chương 1903: : Học viện rung chuyển 28/12/2016

Chương 1902: : Đại Phù Đồ Tâm Kinh 28/12/2016

Chương 1901: : Tâm Kinh năm trụ trận 28/12/2016

Chương 1900: : Tâm Kinh 28/12/2016

Chương 1899: : Chém giết Hồ Khinh Mộc 28/12/2016

Chương 1898: : Kinh khủng hấp thu 28/12/2016

Chương 1897: : Trèo lên đỉnh trăm tầng 28/12/2016

Chương 1896: : Mộc Cương 28/12/2016

Chương 1895: : Tuyên bố kết quả 28/12/2016

Chương 1894: : Thống kê sai lầm rồi 28/12/2016

Chương 1893: : Cấp tốc chạy trốn 28/12/2016

Chương 1892: : Vừa một Yêu Hoàng 28/12/2016

Chương 1891: : Tím minh thực nước 28/12/2016

Chương 1890: : Băng cực tháp đột kích 28/12/2016

Chương 1889: : Quét ngang hết thảy 28/12/2016

Chương 1888: : Hung hãn đột kích 28/12/2016

Chương 1887: : Lên chức tiên võ 28/12/2016

Chương 1886: : Trực tiếp xóa bỏ 28/12/2016

Chương 1885: : Thao Thiết cắn nuốt thuật 28/12/2016

Chương 1884: : Yêu Hoàng hiện thân 28/12/2016

Chương 1883: : Tiềm ẩn nguy cơ 28/12/2016

Chương 1882: : Đánh giết yêu tướng 28/12/2016

Chương 1881: : Tước đoạt Tiên Võ Thông Năng 28/12/2016

Chương 1880: : Thí luyện bắt đầu 28/12/2016

Chương 1879: : Bầy anh hội tụ 28/12/2016

Chương 1878: : Tăng lên kinh khủng 28/12/2016

Chương 1877: : Gặp gỡ cổ chai 28/12/2016

Chương 1876: : Thuyết phục sư huynh đệ 28/12/2016

Chương 1875: : Để cho ngươi chém 28/12/2016

Chương 1874: : Đánh một trận lập uy 28/12/2016

Chương 1873:: Bế quan luyện đan 28/12/2016

Chương 1872:: Thiên Yêu không gian 28/12/2016

Chương 1871:: Cướp đoạt dược thảo 28/12/2016

Chương 1870:: Thực lực chính là tư cách 28/12/2016

Chương 1869:: Hai người quỷ kế 28/12/2016

Chương 1868:: Khổng lồ cống hiến 28/12/2016

Chương 1867:: Đổi cống hiến 28/12/2016

Chương 1866:: Chu Hàn uy hiếp 28/12/2016

Chương 1865:: Càng thêm hèn hạ 28/12/2016

Chương 1864:: Cướp đoạt Tạo Hóa Đan 28/12/2016

Chương 1863: : Tháp chủ bị thương 28/12/2016

Chương 1862: : Thế giới dưới lòng đất 28/12/2016

Chương 1861: : Tiên Võ Thông Năng điểm mạnh 28/12/2016

Chương 1860: : Mới quốc độ 28/12/2016

Chương 1859: : Hoành ngang đẩy đại lục 28/12/2016

Chương 1858: : Hoàn toàn đánh tan 28/12/2016

Chương 1857: : Phượng Vũ chấp thiên Hình 28/12/2016

Chương 1856: : Thiên giai trung phẩm 28/12/2016

Chương 1855: : Ác ma trui luyện 28/12/2016

Chương 1854: : Ác ma cung điện 28/12/2016

Chương 1853: : Máu Quan Âm 28/12/2016

Chương 1852: : Nghiền ép yêu minh tử 28/12/2016

Chương 1851: : Thần niệm 28/12/2016

Chương 1850: : Hắc Ám Đại Ma Vương 28/12/2016

Chương 1849: : Truyền công 28/12/2016

Chương 1848: : Ác ma truy kích 28/12/2016

Chương 1847: : Bị buộc xuất thủ 28/12/2016

Chương 1846: : Công chúa bị bắt 28/12/2016

Chương 1845: : Triệu hoán nghi thức 28/12/2016

Chương 1844: : Ác ma quốc độ 28/12/2016

Chương 1843: : Sinh Tử Chi Đạo 28/12/2016

Chương 1842: : Tai vạ đến nơi 28/12/2016

Chương 1841: : Chiến tiên võ cường giả 28/12/2016

Chương 1840: : Cường thế đánh một trận 28/12/2016

Chương 1839: : Tánh mạng kêu gào 28/12/2016

Chương 1838: : Trở về Linh Võ 28/12/2016

Chương 1837: : Hai chỉ Hỗn Độn đột thứ tay 28/12/2016

Chương 1836: : Thiên phú khảo hạch 28/12/2016

Chương 1835: : Hỗn Độn chỉ dẫn 28/12/2016

Chương 1834: : Khiêu khích Chu Hồng 28/12/2016

Chương 1833: : Thần khóa học sinh 28/12/2016

Chương 1832: : Trở về Linh Võ biện pháp 28/12/2016

Chương 1831: : Thần ma ý chí 28/12/2016

Chương 1830: : Cường giả đột kích 28/12/2016

Chương 1829: : Tam đại nhân kiệt 28/12/2016

Chương 1828: : Nguy cơ sắp tới 28/12/2016

Chương 1827: : Phong Sở bối cảnh 28/12/2016

Chương 1826: : Vãn Tình tỉnh lại 28/12/2016

Chương 1825: : Không nên ép ta 28/12/2016

Chương 1824: : Ác ma Thiên Sứ 28/12/2016

Chương 1823: : Ép hỏi 28/12/2016

Chương 1822: : Chân chính sói 28/12/2016

Chương 1821: : Xâm nhập tạo hóa núi 28/12/2016

Chương 1820: : Thiết kế dụ địch 28/12/2016

Chương 1819: : Chúa Trời nô bộc 28/12/2016

Chương 1818: : Ức hiếp tân sinh 28/12/2016

Chương 1817: : Cả đêm chạy trốn 28/12/2016

Chương 1816: : Thế tục người phi thăng 28/12/2016

Chương 1815: : Đốt viêm tháp 28/12/2016

Chương 1814: : Tranh đoạt Diệp Mạc 28/12/2016

Chương 1813: : Mới ghi chép 28/12/2016

Chương 1812: : Tam đại tháp chủ 28/12/2016

Chương 1811: : Liên hoa đại trận 28/12/2016

Chương 1810: : Tiên Hà bảng thứ hai 28/12/2016

Chương 1809: : Ba tòa tháp cao 28/12/2016

Chương 1808: : Điệu hổ ly sơn 28/12/2016

Chương 1807: : Xâm nhập băng trì 28/12/2016

Chương 1806: : Phù quỷ ngày cuối cùng 28/12/2016

Chương 1805: : Hàn Thiền Băng Trì 28/12/2016

Chương 1804: : Băng hỏa va chạm 28/12/2016

Chương 1803: : Ba ngàn Lưu Ly băng 28/12/2016

Chương 1802: : Hóa Nguyệt 28/12/2016

Chương 1801: : Tuyết Đế trảm 28/12/2016

Chương 1800: : Hàn Thiền Sơn 28/12/2016

Chương 1799: : Tham niệm sinh ra 28/12/2016

Chương 1798:: Giày xéo 28/12/2016

Chương 1797:: Học sinh chiến tán tu 28/12/2016

Chương 1796:: Hàn kình chuyển hóa 28/12/2016

Chương 1795:: Hàn thiết khảo nghiệm 28/12/2016

Chương 1794:: Tuyết yêu tộc 28/12/2016

Chương 1793:: Phù quỷ lại xuất hiện 28/12/2016

Chương 1792:: Tiến tới băng nguyên 28/12/2016

Chương 1791:: Trốn giết 28/12/2016

Chương 1790:: Phù quỷ thánh thủ 28/12/2016

Chương 1789:: Đem Quận chúa gả cho ngươi 28/12/2016

Chương 1788:: Đoạt hỏa 28/12/2016

Chương 1787:: Cổ xà Phạm Viêm Hỏa 28/12/2016

Chương 1786: : Phong Ma(điên dại) tiên thể kình 28/12/2016

Chương 1785: : Đen tà tế đàn 28/12/2016

Chương 1784: : Cơ quan trùng trùng 28/12/2016

Chương 1783: : Xông vào phủ tông nhân 28/12/2016

Chương 1782:: Hàn Thiền Băng Kim 28/12/2016

Chương 1781: : Phượng Vũ chạy tới 28/12/2016

Chương 1780: : Phản kích thời khắc 28/12/2016

Chương 1779: : Hỗn Độn phá Thông Năng 28/12/2016

Chương 1778:: Tiên Võ Thông Năng 28/12/2016

Chương 1777:: Hoàng Thành đột biến 28/12/2016

Chương 1776:: Trọng Các ra mặt 28/12/2016

Chương 1775:: Nữ vương tiễn 28/12/2016

Chương 1774:: Thần cũng không cách nào cứu ngươi 28/12/2016

Chương 1773:: Tức giận xuất thủ 28/12/2016

Chương 1772:: Vương vị 28/12/2016

Chương 1771:: Ngươi quá yếu 28/12/2016

Chương 1770:: Liên tiếp đánh bại 28/12/2016

Chương 1769:: Tài tử giai nhân 28/12/2016

Chương 1768:: Mùi thuốc súng 28/12/2016

Chương 1767: : Trị chân 28/12/2016

Chương 1766: : Lực lượng một người 28/12/2016

Chương 1765: : Tụ linh tiên pháo trận 28/12/2016

Chương 1764: : Muốn chết hay(vẫn) là muốn tay 28/12/2016

Chương 1763: : Quật cường Quận chúa 28/12/2016

Chương 1762: : Thi triển thủ đoạn 28/12/2016

Chương 1761: : Khắp nơi tới tụ 28/12/2016

Chương 1760: : Mới luyện chế phương pháp 28/12/2016

Chương 1759: : Hiên Viên Quận chúa 28/12/2016

Chương 1758: : Vô sỉ 28/12/2016

Chương 1757: : Một say mộng ngàn năm 28/12/2016

Chương 1756: : Túy Tiên các 28/12/2016

Chương 1755: : Ra khỏi thành nghênh đón 28/12/2016

Chương 1754: : Lớn mạnh vượt bậc thực lực 28/12/2016

Chương 1753: : Hỗn Độn tử 28/12/2016

Chương 1752: : Mở ra biện pháp 28/12/2016

Chương 1751: : Ngoài ý muốn khen thưởng 28/12/2016

Chương 1750:: Ngoài ý muốn khen thưởng 28/12/2016

Chương 1749:: Tiên không lưu tình 28/12/2016

Chương 1748:: Bách biến Tinh Vân 28/12/2016

Chương 1747:: Lý do giết ngươi 28/12/2016

Chương 1746:: Chúa Trời xuất hiện 28/12/2016

Chương 1745: : Vương thổ chi uy 28/12/2016

Chương 1744: : Các hiển thần thông 28/12/2016

Chương 1743: : Phá giáp 28/12/2016

Chương 1742: : Chiến Mục Kiến Lâm 28/12/2016

Chương 1741: : Kịch liệt so đấu 28/12/2016

Chương 1740: : Diệp Mạc ra sân 28/12/2016

Chương 1739: : Tứ tướng hợp nhất 28/12/2016

Chương 1738: : La Liệt thực lực 28/12/2016

Chương 1737: : Trận chung kết khai mạc 28/12/2016

Chương 1736: : Trận chung kết khai mạc 28/12/2016

Chương 1735: : Hắc Mặc vương thổ 28/12/2016

Chương 1734: : Tin dữ truyền đến 28/12/2016

Chương 1733: : Người nào trêu người nào 28/12/2016

Chương 1732: : Tài đại khí thô 28/12/2016

Chương 1731: : Kịch liệt kêu giá 28/12/2016

Chương 1730: : Tử sa trọc đất 28/12/2016

Chương 1729: : Bán ra giá cao 28/12/2016

Chương 1728: : Lâm thời hội đấu giá 28/12/2016

Chương 1727: : Lý Huyễn Mộng tới chơi 28/12/2016

Chương 1726: : Tiên Hà bảng khen thưởng 28/12/2016

Chương 1725: : Vi tích phân thứ nhất 28/12/2016

Chương 1724: : Khổng lồ oanh động 28/12/2016

Chương 1723: : Sát Thần chi dao găm 28/12/2016

Chương 1722: : Thành công chạy trốn 28/12/2016

Chương 1721: : Cướp đoạt Âm Dương loại 28/12/2016

Chương 1720: : Hỏa thiêu hoang dã 28/12/2016

Chương 1719: : Âm Dương không gian 28/12/2016

Chương 1718: : Lý Huyễn Mộng 28/12/2016

Chương 1717: : Nguyên Ngũ Hành 28/12/2016

Chương 1716: : Thật to gan 28/12/2016

Chương 1715: : Đuổi giết 28/12/2016

Chương 1714: : Lại giết Sở Thiên Kiều 28/12/2016

Chương 1713: : Làm cho người ta đảm chiến 28/12/2016

Chương 1712: : Hung hãn Diệp Mạc 28/12/2016

Chương 1711: : Thông tiên cổ chiến trường 28/12/2016

Chương 1710: : Tàn khốc quy tắc 28/12/2016

Chương 1709: : Bốn đoạt một 28/12/2016

Chương 1708: : Lệnh bài tranh đoạt chiến 28/12/2016

Chương 1707: : Khu vực cuộc thi bắt đầu 28/12/2016

Chương 1706: : Khổng lồ tăng lên 28/12/2016

Chương 1705: : Nắm giữ thiên cốc nguyên hỏa 28/12/2016

Chương 1704: : Ngũ Hành cùng Lưỡng Nghi 28/12/2016

Chương 1703: : Thế lực ngang nhau 28/12/2016

Chương 1702: : Tranh phong tương đối 28/12/2016

Chương 1701: : Một trăm chén 28/12/2016

Chương 1700: : Đấu rượu 28/12/2016

Chương 1699: : Giúp ngươi uống như thế nào 28/12/2016

Chương 1698: : Một ngụm buồn bực 28/12/2016

Chương 1697: : Thông tiên cổ lộ 28/12/2016

Chương 1696: : Tam Tài pháp trận 28/12/2016

Chương 1695: : Mây gió cuộn trào 28/12/2016

Chương 1694: : Siêu phàm cấp ý chí 28/12/2016

Chương 1693: : Diệp Kình tin tức 28/12/2016

Chương 1692: : Tà kiếm Quân 28/12/2016

Chương 1691: : Tân sinh thứ nhất 28/12/2016

Chương 1690: : Biến trở về Tiếu Nguyệt 28/12/2016

Chương 1689: : Hoành không xuất hiện 28/12/2016

Chương 1688: : Yêu hầu uy thế 28/12/2016

Chương 1687: : Hầu Vương phá phong 28/12/2016

Chương 1685: : Gặp lại Yêu Cơ 28/12/2016

Chương 1684: : Đập nồi dìm thuyền 28/12/2016

Chương 1683: : Oanh động chín tầng 28/12/2016

Chương 1682: : Để ta làm thủ hộ 28/12/2016

Chương 1681: : Người áo đen xuất hiện 28/12/2016

Chương 1680: : Định thiên Hồng Hoang trụ 28/12/2016

Chương 1679: : Năm ngón tay khóa yêu hầu 28/12/2016

Chương 1678: : Gặp lại U Minh Đỉnh Thiên 28/12/2016

Chương 1677: : Học sinh tụ tập 28/12/2016

Chương 1676: : Hầu lông (phát cáu) 28/12/2016

Chương 1675: : Túi càn khôn 28/12/2016

Chương 1674: : Hổ Lực đại tiên 28/12/2016

Chương 1673: : Thủy Liêm động thiên 28/12/2016

Chương 1672: : Long giới bổn nguyên 28/12/2016

Chương 1671: : Tám mươi chín khắc độ 28/12/2016

Chương 1670: : Yêu hầu thần thoại 28/12/2016

Chương 1669: : Ngũ Hành dây leo 28/12/2016

Chương 1668: : Áo choàng tới tay 28/12/2016

Chương 1667: : Phượng ngâm Phá Sát uy lực 28/12/2016

Chương 1666: : Tiên vực va chạm 28/12/2016

Chương 1665: : Thanh quang Tà Thần áo choàng 28/12/2016

Chương 1664: : Cá mắc câu 28/12/2016

Chương 1663: : Hoàng linh uy áp 28/12/2016

Chương 1662: : Sinh tử khiêu chiến 28/12/2016

Chương 1661: : Thủ đoạn hèn hạ 28/12/2016

Chương 1660: : Không nhìn 28/12/2016

Chương 1659: : Tiên ban nhị trọng 28/12/2016

Chương 1658: : Biết được chân tướng 28/12/2016

Chương 1657: : Cự tuyệt muốn mời 28/12/2016

Chương 1656: : Hoàng linh vũ mao 28/12/2016

Chương 1655: : Nhắm thẳng vào Địa giai 28/12/2016

Chương 1654: : Uy linh 28/12/2016

Chương 1653: : Tử La Lan 28/12/2016

Chương 1652: : Chúa Trời thủ đoạn 28/12/2016

Chương 1651: : Hiên Viên Trạch oán niệm 28/12/2016

Chương 1650: : Hải Ba lăng 28/12/2016

Chương 1649: : Lại thắng 28/12/2016

Chương 1648: : Hai đồ đệ xuất thủ 28/12/2016

Chương 1647: : Chỉ được mỗi nước sơn mà chưa được tốt gỗ kiếm thuật 28/12/2016

Chương 1646: : Bình thản một chiêu 28/12/2016

Chương 1645: : Ứng hẹn 28/12/2016

Chương 1644: : Tiên ban cảnh giới 28/12/2016

Chương 1643: : Chu Hàn thực lực 28/12/2016

Chương 1642: : Tìm hiểu nước chi pháp tắc 28/12/2016

Chương 1641: : Khiêu chiến tầng thứ bảy 28/12/2016

Chương 1640: : Võ đạo cực hạn 28/12/2016

Chương 1639: : Ước chiến Hiên Viên Trạch 28/12/2016

Chương 1638: : Tấm màn rơi xuống 28/12/2016

Chương 1637: : Viện trưởng trong lòng thứ nhất 28/12/2016

Chương 1636: : Cường giả chạy tới 28/12/2016

Chương 1635: : Quái vật Vương 28/12/2016

Chương 1634: : Thái cổ thần đồng 28/12/2016

Chương 1633: : Hoàn toàn đại loạn 28/12/2016

Chương 1632: : Không rõ quái vật 28/12/2016

Chương 1631: : Sát Thần tiên vực uy lực 28/12/2016

Chương 1630: : {một phát:-càng} không thể thu 28/12/2016

Chương 1629: : Yên lặng sau bộc phát 28/12/2016

Chương 1628: : Yên lặng 28/12/2016

Chương 1627: : Trên vẫn thạch 28/12/2016

Chương 1626: : Tân sinh xếp danh chiến 28/12/2016

Chương 1625: : Phật chi Kim Thân 28/12/2016

Chương 1624: : Kỳ tài thân phận 28/12/2016

Chương 1623: : Bới móc 28/12/2016

Chương 1622: : Tiên Võ Học Viện 28/12/2016

Chương 1621: : Sư đệ, ngươi bao nhiêu phân 28/12/2016

Chương 1620: : Thiếu chút nữa {rút lui:-mắc mưu} 28/12/2016

Chương 1619: : Sát Thần thân thể uy lực 28/12/2016

Chương 1618: : Nghịch Thiên mà đi 28/12/2016

Chương 1617: : Sát Thần Đế Tôn 28/12/2016

Chương 1616: : Không đầu thân thể 28/12/2016

Chương 1615: : Dược cốc tập kích 28/12/2016

Chương 1614: : Thần bí chỉ dẫn 28/12/2016

Chương 1613: : Để cho Diệp Mạc yêu nàng 28/12/2016

Chương 1612: : Vạn cổ kỳ tài 28/12/2016

Chương 1611: : 29 tuổi 28/12/2016

Chương 1610: : Hiên Viên Trạch phân số 28/12/2016

Chương 1609: : Tiềm lực khảo nghiệm 28/12/2016

Chương 1608: : Ghi danh bắt đầu 28/12/2016

Chương 1607: : Linh San thỉnh cầu 28/12/2016

Chương 1606: : Bắt buộc 28/12/2016

Chương 1605: : Tiên phù quân đoàn 28/12/2016

Chương 1604: : Ý chí chỉ số 28/12/2016

Chương 1603: : Mộc đại sư bái phỏng 28/12/2016

Chương 1602: : Vốn là muốn rời đi 28/12/2016

Chương 1601: : Cạnh tranh kịch liệt tiên phù sư 28/12/2016

Chương 1600: : Đem ngươi phù linh bán cho ta 28/12/2016

Chương 1599: : Hiên Viên Trạch 28/12/2016

Chương 1598: : Phong ấn Khốn Long Thăng Thiên Trụ 28/12/2016

Chương 1597: : Hồ ly tinh 28/12/2016

Chương 1596: : Đánh giết Bạo Hổ 28/12/2016

Chương 1595: : Luyện Yêu Chứng Đạo Kính 28/12/2016

Chương 1594: : Thành chủ chi uy 28/12/2016

Chương 1593: : Linh San pháp tắc 28/12/2016

Chương 1592: : Hỏa chi pháp tắc 28/12/2016

Chương 1591: : Lưu vong sơn trại 28/12/2016

Chương 1590: : Ép buộc 28/12/2016

Chương 1589: : Tên côn đồ xuất hiện 28/12/2016

Chương 1588: : Linh San 28/12/2016

Chương 1587: : Linh Nhi sống lại 28/12/2016

Chương 1586: : Vạn pháp Phục Ma vòng 28/12/2016

Chương 1585: : Khai Thiên đại lục 28/12/2016

Chương 1584: : Nhược nhục cường thực 28/12/2016

Chương 1583: : Tiên giới chín tầng 28/12/2016

Chương 1582: : Bổn cơ nam nhân 28/12/2016

Chương 1581: : Yêu Cơ thức tỉnh 28/12/2016

Chương 1580: : Đế Hoàng Huyết Vẫn Thương 28/12/2016

Chương 1579: : Tiên bảo ra đời 28/12/2016

Chương 1578: : Thần thụy hiện chân thân 28/12/2016

Chương 1577: : Long Chiến vô địch 28/12/2016

Chương 1576: : Hết thảy để ta làm khiêng 28/12/2016

Chương 1575: : Ba chiêu ước hẹn 28/12/2016

Chương 1574: : Thánh hồn Yêu Cơ 28/12/2016

Chương 1573: : Trăm người luyện khí 28/12/2016

Chương 1572: : Tiên bảo xuất thế ngày 28/12/2016

Chương 1571: : Khốn Long Thăng Thiên Trụ kinh khủng 28/12/2016

Chương 1570: : Cự Long lực truyền thừa 28/12/2016

Chương 1569: : Võ Đế trở về 28/12/2016

Chương 1568: : Tinh thần 28/12/2016

Chương 1567: : Ngươi là Long Huyết Võ Đế sao 28/12/2016

Chương 1566: : Ba năm 28/12/2016

Chương 1565: : Rơi xuống thần đàn 28/12/2016

Chương 1564: : Phá vỡ pháp tắc lực lượng 28/12/2016

Chương 1563: : Đại chiến tiên vị cảnh 28/12/2016

Chương 1562: : Tiên vị cảnh thực lực 28/12/2016

Chương 1561: : Tần Nhã mục đích 28/12/2016

Chương 1560: : Sống lại kế hoạch 28/12/2016

Chương 1559: : Chí ái cả đời 28/12/2016

Chương 1558: : Diệp Mạc đám cưới 28/12/2016

Chương 1557: : Chúng nữ quyết định 28/12/2016

Chương 1556: : Long huyết Võ Đế 28/12/2016

Chương 1555: : Đỉnh phong đánh một trận 28/12/2016

Chương 1554: : Tinh thần* lực 28/12/2016

Chương 1553: : Tiên vực 28/12/2016

Chương 1552: : Bá giả trở về 28/12/2016

Chương 1551: : Đêm trăng tròn 28/12/2016

Chương 1550: : Đánh vỡ chân trời 28/12/2016

Chương 1549: : Cảm ngộ tinh thần* 28/12/2016

Chương 1548: : Thống nhất 28/12/2016

Chương 1547: : Tin tức truyền đến 28/12/2016

Chương 1546: : Thánh mẫu uy năng 28/12/2016

Chương 1545: : Ma Đế chạy tới 28/12/2016

Chương 1544: : Nguy cơ lại xuất hiện 28/12/2016

Chương 1543: : Vừa một nghịch mạng người thủ hộ 28/12/2016

Chương 1542: : Mưu đồ cờ hoà 28/12/2016

Chương 1541: : Thánh nữ lựa chọn 28/12/2016

Chương 1540: : Phật cùng thí Phật 28/12/2016

Chương 1539: : Quyết chiến Phật Môn 28/12/2016

Chương 1538: : Đỉnh phong tăng lên 28/12/2016

Chương 1537: : Khinh nhờn thần Phật 28/12/2016

Chương 1536: : Rửa chi âm 28/12/2016

Chương 1535: : Cửu thiên sấm sét 28/12/2016

Chương 1534: : Tà Phật kinh khủng 28/12/2016

Chương 1533: : Đạo Thánh Tà Phật 28/12/2016

Chương 1532: : Chiến Tà tôn 28/12/2016

Chương 1531: : Phật duyên thiện duyên 28/12/2016

Chương 1530: : Lấy xá lợi 28/12/2016

Chương 1529: : Vạn pháp đại điện 28/12/2016

Chương 1528: : Phật Môn biến cố 28/12/2016

Chương 1527: : Ta là vĩnh viễn bất hủ 28/12/2016

Chương 1526: : Vô lượng chi môn 28/12/2016

Chương 1525: : Đạt Ma chú 28/12/2016

Chương 1524: : Tiến tới phật tông 28/12/2016

Chương 1523: : Diệp Mạc được vời trở về 28/12/2016

Chương 1522: : Tiếu Nguyệt phiền não 28/12/2016

Chương 1521: : Đại lục đệ nhất nhân 28/12/2016

Chương 1520: : Diệp Mạc lựa chọn 28/12/2016

Chương 1519: : Mộ Long Võ xuất hiện 28/12/2016

Chương 1518: : Thánh mẫu thực lực 28/12/2016

Chương 1517: : Nước chi tiên thể 28/12/2016

Chương 1516: : Lớn lối bá đạo 28/12/2016

Chương 1515: : Không thể nhịn được nữa 28/12/2016

Chương 1514: : Thiên Tà Thánh Mẫu 28/12/2016

Chương 1513: : Nổi giận Diệp Mạc 28/12/2016

Chương 1512: : Tử Ngưng xuất giá 28/12/2016

Chương 1511: : Lại chạm vảy ngược 28/12/2016

Chương 1510: : Huynh đệ vợ không thể lấn 28/12/2016

Chương 1509: : Thiên Tinh Hồn điên cuồng 28/12/2016

Chương 1508: : Vô cùng nhục nhã 28/12/2016

Chương 1507: : Linh Võ đại lục thế cục 28/12/2016

Chương 1506: : Thâm tình vừa hôn 28/12/2016

Chương 1505: : Hèn hạ 28/12/2016

Chương 1504: : Luân hồi 28/12/2016

Chương 1503: : Linh hồn đại viên mãn 28/12/2016

Chương 1502: : Minh Ngục Atula 28/12/2016

Chương 1501: : Chém giết Cương Thi Vương 28/12/2016

Chương 1500: : Atula lăng mộ 28/12/2016

Chương 1499: : Tử Hồn tòa thành 28/12/2016

Chương 1498: : Tử Hồn vực 28/12/2016

Chương 1497: : Bổn tọa vĩnh sinh bất tử 28/12/2016

Chương 1496: : Hồn chủ bại trận 28/12/2016

Chương 1495: : Đánh tan đen Bạch Thiên Tôn 28/12/2016

Chương 1494: : Hai người nguy cơ 28/12/2016

Chương 1493: : Đen Bạch Thiên Tôn 28/12/2016

Chương 1492: : Ma Đế chiến hồn chủ 28/12/2016

Chương 1491: : Hồn chủ cuối cùng phủ xuống 28/12/2016

Chương 1490: : Ký thác linh hồn bổn nguyên chi loại 28/12/2016

Chương 1489: : Thần bí không gian 28/12/2016

Chương 1488: : Thanh lý môn hộ 28/12/2016

Chương 1487: : Đại chiến Chu Thiên Mặc 28/12/2016

Chương 1486: : Người nào tính toán người nào 28/12/2016

Chương 1485: : Ám suối phun động 28/12/2016

Chương 1484: : Diệp Mạc bị bắt 28/12/2016

Chương 1483: : Thân phận tiết lộ 28/12/2016

Chương 1482: : Đánh cờ 28/12/2016

Chương 1481: : Tang Liên thỏa hiệp 28/12/2016

Chương 1480: : Lộ ra dã tâm 28/12/2016

Chương 1479: : Lần nữa đoạt xá 28/12/2016

Chương 1478: : Huyết Ma tổ 28/12/2016

Chương 1477: : Huyết Vô Địch cái chết 28/12/2016

Chương 1476: : Tái chiến Huyết Vô Địch 28/12/2016

Chương 1475: : Xông thẳng Hắc Mộc Nhai 28/12/2016

Chương 1474: : Huyết Vô Địch dã tâm 28/12/2016

Chương 1473: : Thiên Mệnh Vẫn Thạch Kiếp 28/12/2016

Chương 1472: : Vẫn thạch nước lũ 28/12/2016

Chương 1471: : Bổn mạng huyết luyện 28/12/2016

Chương 1470: : Kẻ nghịch mệnh cùng người thủ hộ 28/12/2016

Chương 1469: : Cự Long vị thần xuất thủ 28/12/2016

Chương 1468: : Huyết Nguyệt tiên tử tiếp kiến 28/12/2016

Chương 1467: : Thần ma thân thể uy năng 28/12/2016

Chương 1466: : Diệp Mạc bị vây 28/12/2016

Chương 1465: : Tinh Vân thân phận 28/12/2016

Chương 1464: : Ba ngàn đại lục mạnh nhất thiên tài 28/12/2016

Chương 1463: : Thiên tài nhiều như chó 28/12/2016

Chương 1462: : Huyết Nguyệt 28/12/2016

Chương 1461: : Khắp nơi làm khó 28/12/2016

Chương 1460: : Huyết Nguyệt sứ giả khảo hạch 28/12/2016

Chương 1459: : Vớt 28/12/2016

Chương 1458: : Huyết Nguyệt ảnh ngược kinh hiện 28/12/2016

Chương 1457: : Đại chiến kết quả 28/12/2016

Chương 1456:: Rung động tràng diện 28/12/2016

Chương 1455:: Đỉnh phong đại chiến 28/12/2016

Chương 1454:: Huyết Vô Địch thực lực 28/12/2016

Chương 1453:: Nam Hải cùng Bắc Minh 28/12/2016

Chương 1452: : Năm phật thủ ấn 28/12/2016

Chương 1451: : Ngũ Hành Kiếm 28/12/2016

Chương 1450: : Thần kiếm Các chủ 28/12/2016

Chương 1449: : Gặp gỡ lúc thú 28/12/2016

Chương 1448:: Nhiệm vụ mới 28/12/2016

Chương 1447:: Mười hai thiên tử tổ thành 28/12/2016

Chương 1446:: Đại thiên tử 28/12/2016

Chương 1445:: Kinh diễm toàn trường 28/12/2016

Chương 1444:: Hai loại lực lượng dung hợp 28/12/2016

Chương 1443:: Địa Bảng đệ tử khiêu chiến 28/12/2016

Chương 1442:: Thiên bảng khiêu chiến cuộc thi 28/12/2016

Chương 1441:: Thắng 28/12/2016

Chương 1440:: Thu đồ đệ phong ba 28/12/2016

Chương 1439:: Hai vị tộc trưởng muốn thu đồ 28/12/2016

Chương 1438:: Thiên bảng thứ nhất 28/12/2016

Chương 1437:: Hạng Thu khí thế 28/12/2016

Chương 1436:: Bày mưu nghĩ kế 28/12/2016

Chương 1435:: Kinh thiên bí mật 28/12/2016

Chương 1434:: Thanh vừa tỉnh dậy 28/12/2016

Chương 1433:: Âm Dương Thần Từ diệu dụng 28/12/2016

Chương 1432:: Đồng tâm hiệp lực 28/12/2016

Chương 1431:: Hỏa Thiên tôn phủ xuống 28/12/2016

Chương 1430:: Đan thánh kết quả 28/12/2016

Chương 1429:: Lại là cực phẩm đan dược 28/12/2016

Chương 1428:: Đan tộc tộc trưởng tức giận 28/12/2016

Chương 1427:: Mới quy tắc 28/12/2016

Chương 1426:: Vảy rồng cốc 28/12/2016

Chương 1425:: Tiến tới đan tộc 28/12/2016

Chương 1424:: Chém giết kim Thiên tôn 28/12/2016

Chương 1423:: Diệp Mạc chạy tới 28/12/2016

Chương 1422:: Dương gia có khó khăn 28/12/2016

Chương 1421:: Lớn mạnh vượt bậc 28/12/2016

Chương 1420:: Muốn tìm cái chết tựu nói một tiếng 28/12/2016

Chương 1419:: Giao nhiệm vụ 28/12/2016

Chương 1418:: Riêng phần mình dã tâm 28/12/2016

Chương 1417:: Hồn chủ Ngao Thương Vũ 28/12/2016

Chương 1416:: Kim Thiên tôn 28/12/2016

Chương 1415:: Âm Dương Thần Từ uy lực 28/12/2016

Chương 1414:: Đại chiến vạn yêu đứng đầu 28/12/2016

Chương 1413:: Hiện giờ thực lực 28/12/2016

Chương 1412:: Đạm Đài Tang Liên chuyện cũ 28/12/2016

Chương 1411:: Kiếm nhận phong bạo 28/12/2016

Chương 1410:: Trốn trốn trốn 28/12/2016

Chương 1409:: Vạn yêu đứng đầu lên chức 28/12/2016

Chương 1408:: Điên cuồng thời khắc 28/12/2016

Chương 1407:: Tình huống nguy cấp 28/12/2016

Chương 1406:: Yêu Vương Hoàng Thiên 28/12/2016

Chương 1405:: Luyện hóa thần từ 28/12/2016

Chương 1404: : Thái cổ Âm Dương Thần Từ 28/12/2016

Chương 1403: : Dưới đất phát hiện 28/12/2016

Chương 1402: : Nội chiến 28/12/2016

Chương 1401: : Bị vây 28/12/2016

Chương 1400: : Vạn yêu đứng đầu cục 28/12/2016

Chương 1399: : Quỷ dị 28/12/2016

Chương 1398: : Vòng ngoài 28/12/2016

Chương 1397: : Chúng ta 15 28/12/2016

Chương 1396: : Hắc Ám lối đi 28/12/2016

Chương 1395: : Diệt Thế Thần Long Kiếp 28/12/2016

Chương 1394: : Vạn yêu quốc độ 28/12/2016

Chương 1393: : Tiếp sử thi cấp nhiệm vụ 28/12/2016

Chương 1392: : Phó tộc trưởng tin đồn 28/12/2016

Chương 1391: : Chiến thuật đánh bại 28/12/2016

Chương 1390: : Võ đài sinh tử 28/12/2016

Chương 1389: : Cầu Cầu tiến hóa 28/12/2016

Chương 1388: : Ta khiêu chiến ngươi 28/12/2016

Chương 1387: : Tử Hồn vực hoàn cảnh 28/12/2016

Chương 1386: : Hồn cảnh tam trọng 28/12/2016

Chương 1385: : Ta không đi 28/12/2016

Chương 1384: : Cướp đoạt linh hồn chi hỏa 28/12/2016

Chương 1383:: Nghiêm hình bức cung 28/12/2016

Chương 1382:: Mộng Hinh 28/12/2016

Chương 1381:: Xông vào vong hồn núi 28/12/2016

Chương 1380:: Còn nguyên còn cho ngươi 28/12/2016

Chương 1379:: Vênh váo hung hăng 28/12/2016

Chương 1378:: Sau lưng sai sử chi người 28/12/2016

Chương 1377:: Như thế khảo hạch 28/12/2016

Chương 1376:: Đạm Đài Tang Liên thỉnh cầu 28/12/2016

Chương 1375:: Nữ nhân lòng ghen tỵ 28/12/2016

Chương 1374:: Tiến vào Vong Hồn Tộc 28/12/2016

Chương 1373:: Diệp Mạc đại chiến Liệt Thiên 28/12/2016

Chương 1372:: Hồn thể võ kỹ 28/12/2016

Chương 1371:: Ngụy trang 28/12/2016

Chương 1370:: Nhiệm vụ mục tiêu 28/12/2016

Chương 1369:: Địa Bảng Thiên bảng 28/12/2016

Chương 1368:: Phản thao túng 28/12/2016

Chương 1367:: Hải Vực kịch chiến 28/12/2016

Chương 1366:: Khôi Lỗi đạo nhân 28/12/2016

Chương 1365:: Gặp tập kích 28/12/2016

Chương 1364:: Đạm Đài Tang Liên 28/12/2016

Chương 1363:: Cự Long cực hạn 28/12/2016

Chương 1362:: Bay vọt Hải Vực 28/12/2016

Chương 1361:: Cứu trị Lý Mộng Ly 28/12/2016

Chương 1360:: Đan thánh tính cái mông 28/12/2016

Chương 1359:: Dương gia người khiếp sợ 28/12/2016

Chương 1358:: Hai con hồ ly 28/12/2016

Chương 1357:: Thành chủ triệu kiến 28/12/2016

Chương 1356:: Siêu phẩm Thiên Linh Hoàn Hồn Đan 28/12/2016

Chương 1355:: Độ khó gia tăng 28/12/2016

Chương 1354:: Trận chung kết 28/12/2016

Chương 1353:: Chói mắt vô cùng 28/12/2016

Chương 1352:: Đối chiến đan ma truyền nhân 28/12/2016

Chương 1351:: Phong mang bày ra 28/12/2016

Chương 1350:: Kịch liệt đại tranh tài 28/12/2016

Chương 1349:: Ghi danh phong ba 28/12/2016

Chương 1348:: Luyện Đan Sư đại tranh tài 28/12/2016

Chương 1347:: Kinh khủng thân phận 28/12/2016

Chương 1346:: Tội không thể tha 28/12/2016

Chương 1345:: Ngay mặt đánh giết 28/12/2016

Chương 1344:: Chủ động khiêu khích 28/12/2016

Chương 1343:: Tiến tới Dương gia 28/12/2016

Chương 1342:: Dương Thanh Thư 28/12/2016

Chương 1341:: Ngụy trang thân phận 28/12/2016

Chương 1340:: Khổ tu luyện đan 28/12/2016

Chương 1339:: Đan thành thế cục 28/12/2016

Chương 1338:: Đan ma truyền nhân 28/12/2016

Chương 1337:: Địa sát ma lò 28/12/2016

Chương 1336:: Đan thành 28/12/2016

Chương 1335:: Tới cửa giao bồi thường 28/12/2016

Chương 1334:: Mạc Thiên độc tuyệt 28/12/2016

Chương 1333:: Vong Hồn Ma Đế uy danh 28/12/2016

Chương 1332:: Mất khâu thước 28/12/2016

Chương 1331:: Sói ăn hổ 28/12/2016

Chương 1330:: Sát phạt hết thảy 28/12/2016

Chương 1329:: Bạo loạn bán đấu giá 28/12/2016

Chương 1328:: Tam kiện vật phẩm đấu giá 28/12/2016

Chương 1327: : Chịu trách nhiệm nội tràng 28/12/2016

Chương 1326: : Một mình đấu hay(vẫn) là quần đấu 28/12/2016

Chương 1325: : Nhiệm vụ đột biến 28/12/2016

Chương 1324: : Hùng gia quỷ kế 28/12/2016

Chương 1323: : Hồn cảnh nhị trọng 28/12/2016

Chương 1322: : Linh hồn ma lôi 28/12/2016

Chương 1321: : Mượn hơi 28/12/2016

Chương 1320: : Hái hoa đạo tặc 28/12/2016

Chương 1319: : Hoang dã thành 28/12/2016

Chương 1318: : Linh hồn thể khác biệt 28/12/2016

Chương 1317: : Lực chiến vô địch 28/12/2016

Chương 1316: : Mạo hiểm đột phá thần tôn đạt thành 28/12/2016

Chương 1315: : Thập nhị vương tử xuất hiện 28/12/2016

Chương 1314: : Xuất thủ cướp đoạt 28/12/2016

Chương 1313: : Địa Ngục hắc giáp thú 28/12/2016

Chương 1312: : Ta là vương tử 28/12/2016

Chương 1311: : Kết quả tốt nhất 28/12/2016

Chương 1310: : Thiên Ma Địa Ngục Quả 28/12/2016

Chương 1309: : Vong Hồn đại lục 28/12/2016

Chương 1308: : Diệp Mạc thân phận chân thật ( hạ ) 28/12/2016

Chương 1307: : Diệp Mạc thân phận chân chính ( trên ) 28/12/2016

Chương 1306: : Tiến tới Vong Hồn đại lục danh ngạch 28/12/2016

Chương 1305: : Tình huống đột biến 28/12/2016

Chương 1304: : Vận mệnh đánh một trận 28/12/2016

Chương 1303: : Bồ Đề lão tổ thực lực 28/12/2016

Chương 1302: : Thay đổi cục diện 28/12/2016

Chương 1301: : Tư cách không phải là ngươi cho 28/12/2016

Chương 1300: : Không đúng lúc thanh âm 28/12/2016

Chương 1299: : Vong Hồn Ma Đế suy đoán 28/12/2016

Chương 1298: : Không có lựa chọn nào khác 28/12/2016

Chương 1297: : Đối phó với địch 28/12/2016

Chương 1296: : Xâm lấn 28/12/2016

Chương 1295: : Linh hồn thao túng 28/12/2016

Chương 1294: : Pháp tắc lực biến mất 28/12/2016

Chương 1293: : Xưng hùng 28/12/2016

Chương 1292: : Đại chiến Hồn Vô Cực 28/12/2016

Chương 1291: : Quét ngang 28/12/2016

Chương 1290: : Quyết chiến vực sâu biên giới 28/12/2016

Chương 1289: : Hoàn mỹ linh hồn thể 28/12/2016

Chương 1288: : Mạng treo một đường 28/12/2016

Chương 1287: : Quỷ dị một màn 28/12/2016

Chương 1286: : Diệp Mạc cái chết 28/12/2016

Chương 1285: : Cơn ác mộng phủ xuống 28/12/2016

Chương 1284: : Yêu ma quỷ quái 28/12/2016

Chương 1283: : Tuyệt chiêu 28/12/2016

Chương 1282: : Sinh tử thời tốc 28/12/2016

Chương 1281:: Diệp Mạc xuất quan 28/12/2016

Chương 1280:: Nguy cơ trùng trùng 28/12/2016

Chương 1279:: Trấn thiên phù chi uy 28/12/2016

Chương 1278:: Đau khổ chống cự 28/12/2016

Chương 1277:: Vong hồn trận doanh mạnh nhất nửa tôn 28/12/2016

Chương 1276: : Linh hồn thân hòa người 28/12/2016

Chương 1275: : Chẳng qua như thế mà thôi 28/12/2016

Chương 1274: : Bao bọc lục vương tử 28/12/2016

Chương 1273: : Chuyển Luân chín biến 28/12/2016

Chương 1272: : Điên cuồng cử động 28/12/2016

Chương 1271: : Phá giải phương pháp 28/12/2016

Chương 1270: : Trộm tâm 28/12/2016

Chương 1269: : Vui mừng đột phá 28/12/2016

Chương 1268: : Hồn Vô Cực tức giận 28/12/2016

Chương 1267: : Mộ Vãn Tình xuất hiện 28/12/2016

Chương 1266: : Thoát khốn 28/12/2016

Chương 1265: : Hương diễm hấp dẫn 28/12/2016

Chương 1264: : Ép hỏi 28/12/2016

Chương 1263: : Trốn không thể trốn 28/12/2016

Chương 1262: : Tam đại vương tử xuất thủ 28/12/2016

Chương 1261: : Lão tía Diệp Kình 28/12/2016

Chương 1260: : Xuất kích 28/12/2016

Chương 1259: : Dung hợp pháp trận 28/12/2016

Chương 1258: : Nhị vương tử Hồn Vô Cực 28/12/2016

Chương 1257: : Tiểu Tinh thiên phú thần thông 28/12/2016

Chương 1256: : Hồn Kỵ Thiên Sư 28/12/2016

Chương 1255: : Liên tiếp đột phá 28/12/2016

Chương 1254: : Trong sách linh hồn 28/12/2016

Chương 1253: : Tinh thần tăng mạnh 28/12/2016

Chương 1252: : Ác ma Huyết Dực 28/12/2016

Chương 1251: : Kẻ lén tập kích 28/12/2016

Chương 1250: : Thập nhị vương tử 28/12/2016

Chương 1249: : Rung động khắp quân doanh 28/12/2016

Chương 1248: : Vầng hào quang 28/12/2016

Chương 1247: : Trung cấp đi vào giấc mộng Thạch 28/12/2016

Chương 1246: : Tình hình chiến đấu 28/12/2016

Chương 1245: : Máu ngục chiến trường 28/12/2016

Chương 1244: : Mới lãnh chúa 28/12/2016

Chương 1243: : Chung kết thần thoại 28/12/2016

Chương 1242: : Linh Võ thiên tài đối với Vong Võ Thiên Tài 28/12/2016

Chương 1241: : Đối phó với địch phương pháp 28/12/2016

Chương 1240: : Vừa là một thiên tài 28/12/2016

Chương 1239: : Tuyết Ưng lãnh chúa 28/12/2016

Chương 1238: : Vong Võ Giới 28/12/2016

Chương 1237: : Kịp thời chạy tới 28/12/2016

Chương 1236: : Cuối cùng phóng túng 28/12/2016

Chương 1235: : Thu hoạch 28/12/2016

Chương 1234: : Liên tục qua cửa 28/12/2016

Chương 1233: : Gian nan khảo hạch 28/12/2016

Chương 1232: : Đi vào giấc mộng Thạch khảo hạch 28/12/2016

Chương 1231: : Nửa đường chặn giết 28/12/2016

Chương 1230: : Chỉnh đốn Ngũ Hành Liên Minh 28/12/2016

Chương 1229: : Cùng Mộ Vãn Tình nói chuyện 28/12/2016

Chương 1228: : Thần tích 28/12/2016

Chương 1227: : Mạc Thiên nhất tuyệt 28/12/2016

Chương 1226: : Đánh cuộc hay không 28/12/2016

Chương 1225: : Cây bồ đề tiếp theo tìm hiểu 28/12/2016

Chương 1224: : Người không phạm ta ta không phạm người 28/12/2016

Chương 1223: : Trọng thương Cưu Ma Đạo 28/12/2016

Chương 1222: : Thu hồn đại pháp 28/12/2016

Chương 1221: : Lục tiên cánh tay 28/12/2016

Chương 1220: : Bất diệt sinh tử luân 28/12/2016

Chương 1219: : Đánh giết Phạm Địa Văn 28/12/2016

Chương 1218: : Cướp đoạt thẻ ngọc 28/12/2016

Chương 1217: : Hoả hoạn hỏa miếu 28/12/2016

Chương 1216: : Núp ở nữ nhân sau lưng coi là cái gì bản lãnh 28/12/2016

Chương 1215: : Vượn trắng 28/12/2016

Chương 1214: : Ngươi không hiểu được quý trọng 28/12/2016

Chương 1213: : Bồ Đề tự nhiên 28/12/2016

Chương 1212: : Tiến vào Bồ Đề đảo 28/12/2016

Chương 1211: : Bồ Đề lão tổ 28/12/2016

Chương 1210: : Một chiêu định thắng thua 28/12/2016

Chương 1209: : Phật tông 28/12/2016

Chương 1208: : Xuất phát Bồ Đề đảo 28/12/2016

Chương 1207: : Mới quy tắc 28/12/2016

Chương 1206: : Chọn lựa 28/12/2016

Chương 1205: : Ôn tình 28/12/2016

Chương 1204: : Bốn tộc thống nhất 28/12/2016

Chương 1203: : Long Ngâm 28/12/2016

Chương 1202: : Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ 28/12/2016

Chương 1201: : Lão tổ cấp bậc đại chiến 28/12/2016

Chương 1200: : Lão tổ tề phủ xuống 28/12/2016

Chương 1199: : Giả tượng 28/12/2016

Chương 1198: : Quyết chiến thiên tài khe sâu 28/12/2016

Chương 1197: : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi 28/12/2016

Chương 1196: : Cường hãn trấn thiên phù khí linh 28/12/2016

Chương 1195: : Đàm phán 28/12/2016

Chương 1194: : Lục Đạo Môn giết đến 28/12/2016

Chương 1193: : Biến cố 28/12/2016

Chương 1192: : Không chừa thủ đoạn nào 28/12/2016

Chương 1191: : Long lão rời núi 28/12/2016

Chương 1190: : Kỹ kinh bốn tòa 28/12/2016

Chương 1189: : {so đấu một chút:-nhiều lần} người nào không có tư cách 28/12/2016

Chương 1188: : Gia tộc đại hội 28/12/2016

Chương 1187: : Chặt đứt cánh tay 28/12/2016

Chương 1186: : Hồi tộc Phong Vân 28/12/2016

Chương 1185: : Linh hồn bổn nguyên 28/12/2016

Chương 1184: : Sứ mạng 28/12/2016

Chương 1183: : Linh Nhi tức giận 28/12/2016

Chương 1182: : Áp bách 28/12/2016

Chương 1181: : Hồn chủ hàng gặp 28/12/2016

Chương 1180: : Tà ác phù linh xuất thế 28/12/2016

Chương 1179: : Bại trận 28/12/2016

Chương 1178: : Điên cuồng hấp thu 28/12/2016

Chương 1177: : Kim thánh phù tiên 28/12/2016

Chương 1176: : Phù Trần xuất thủ 28/12/2016

Chương 1175: : Đại chiến bắt đầu 28/12/2016

Chương 1174: : Tình huống đột biến 28/12/2016

Chương 1173: : Đỉnh phong va chạm 28/12/2016

Chương 1172: : Ấn phù đối bính 28/12/2016

Chương 1171: : Năng lượng liều đấu 28/12/2016

Chương 1170: : Phù lôi xuất hiện 28/12/2016

Chương 1169: : Đại hội bắt đầu 28/12/2016

Chương 1168: : Phù Trần xuất hiện 28/12/2016

Chương 1167: : Một ngón tay bắn bay 28/12/2016

Chương 1166: : Ấp ủ một kích mạnh nhất 28/12/2016

Chương 1165: : Hai mươi bảy vang 28/12/2016

Chương 1164: : Độc Phù Sư 28/12/2016

Chương 1163: : Hoành không giết ra 28/12/2016

Chương 1162: : Tiến vào thiên phù giới 28/12/2016

Chương 1161: : Phù Hội bắt đầu 28/12/2016

Chương 1160: : Phù bụi kinh khủng 28/12/2016

Chương 1159: : Không biết sống chết 28/12/2016

Chương 1158: : Ăn miếng trả miếng 28/12/2016

Chương 1157: : 9 giai tâm lực 28/12/2016

Chương 1156: : Phù bốn thủ đoạn 28/12/2016

Chương 1155: : Diệt Đông Long tông 28/12/2016

Chương 1154: : Hắn là Diệp Tiếu 28/12/2016

Chương 1153: : Kim lân há lại vật trong ao 28/12/2016

Chương 1152: : Vô liêm sỉ chi người 28/12/2016

Chương 1151: : Cường hãn khí linh 28/12/2016

Chương 1150: : Thể nội phong ấn 28/12/2016

Chương 1149: : Lại tiến phù linh thành 28/12/2016

Chương 1148: : Thương Long cánh tay uy lực 28/12/2016

Chương 1147: : Nửa đường chặn giết 28/12/2016

Chương 1146: : Thiệt giả Diệp Mạc 28/12/2016

Chương 1145: : Âm Dương Vô Cực côn 28/12/2016

Chương 1144: : Cự kình hòn đảo 28/12/2016

Chương 1143: : Phong sở lại xuất hiện 28/12/2016

Chương 1142: : Thần bí nam nữ 28/12/2016

Chương 1141: : Ám ảnh tổ chức 28/12/2016

Chương 1140: : Vô lễ a 28/12/2016

Chương 1139: : Lên chức Chuyển Luân Cảnh 28/12/2016

Chương 1138: : Tìm hiểu huy chương 28/12/2016

Chương 1137: : Lại tiến Long uyên động 28/12/2016

Chương 1136: : Mẫu tử giao đàm 28/12/2016

Chương 1135: : Trở về Thương Long tộc 28/12/2016

Chương 1134: : Đại lục truyền thuyết 28/12/2016

Chương 1133: : Thiên tài huy chương 28/12/2016

Chương 1132: : Nhất chiến thành danh 28/12/2016

Chương 1131: : Phật Quang Chuông uy lực 28/12/2016

Chương 1130: : Cô gái nhỏ ngoan độc 28/12/2016

Chương 1129: : Phù Đồ Phật Quang Chuông 28/12/2016

Chương 1128: : Cuối cùng chạy nước rút 28/12/2016

Chương 1127: : Khắp nơi khiếp sợ 28/12/2016

Chương 1126: : Cục diện trước mắt 28/12/2016

Chương 1125: : Ba điều kiện 28/12/2016

Chương 1124: : Tám bộ Kiếm Chém Rồng uy lực 28/12/2016

Chương 1123: : Cường giả đánh một trận 28/12/2016

Chương 1122: : Long nguyên xuất hiện 28/12/2016

Chương 1121: : Tiên vị cảnh 28/12/2016

Chương 1120: : Thiên kiếp diễn luyện 28/12/2016

Chương 1119: : Càn Khôn kết hợp 28/12/2016

Chương 1118: : Tần Nhã thân phận chân chính 28/12/2016

Chương 1117: : Đại chiến Tà Long 28/12/2016

Chương 1116: : Phá phong ra 28/12/2016

Chương 1115: : Long chúng 28/12/2016

Chương 1114: : Long hạp tuyệt ngục 28/12/2016

Chương 1113: : Quỷ dị khe sâu 28/12/2016

Chương 1112: : Người nào ngăn ta chết 28/12/2016

Chương 1111: : Một cái tay nắm chết các ngươi 28/12/2016

Chương 1110: : Rốt cuộc người nào không có tư cách 28/12/2016

Chương 1109: : Đánh bại ngươi chỉ cần ba chiêu 28/12/2016

Chương 1108: : Tuyên chiến 28/12/2016

Chương 1107: : Mộ Long Chi Lực 28/12/2016

Chương 1106: : Đại mộ trấn yêu 28/12/2016

Chương 1105: : Danh sách biến động 28/12/2016

Chương 1104: : Ba ngàn tiểu thế giới 28/12/2016

Chương 1103: : Bảy đại cự đầu kinh ngạc 28/12/2016

Chương 1102: : Ép điên rồi 28/12/2016

Chương 1101: : Chém giết hộ pháp Cự Nhân 28/12/2016

Chương 1100: : Chủ động xuất kích 28/12/2016

Chương 1099: : Liều chết thủ hộ 28/12/2016

Chương 1098: : Thực lực tăng lên 28/12/2016

Chương 1097: : Giết giết giết giết 28/12/2016

Chương 1096: : Vi tích phân thứ nhất 28/12/2016

Chương 1095: : Ngươi đánh thắng ta? 28/12/2016

Chương 1094: : Lần nữa đoàn bổ nhào đối thủ 28/12/2016

Chương 1093: : Đại chiến Ngang Thiên Tiếu 28/12/2016

Chương 1092: : Long Tượng cùng đánh 28/12/2016

Chương 1091: : Nhăn nhó hư vô 28/12/2016

Chương 1090: : Kiếm răng thú vương 28/12/2016

Chương 1089: : Đoàn bổ nhào một phe cánh 28/12/2016

Chương 1088: : Không nhìn quy tắc 28/12/2016

Chương 1087: : Tiến vào mộng nhai không gian 28/12/2016

Chương 1086: : Vòng thứ ba quy tắc 28/12/2016

Chương 1085: : Độc Hắc Thiên thước 28/12/2016

Chương 1084: : Huyền nữ Kinh Hồng kiếm 28/12/2016

Chương 1083: : Thiên mới xuất hiện 28/12/2016

Chương 1082: : Không người nào có thể địch 28/12/2016

Chương 1081: : Diệp Mạc xuất chiến 28/12/2016

Chương 1080: : Vô tình kiếm 28/12/2016

Chương 1079: : Linh Võ thiên tài cuộc chiến 28/12/2016

Chương 1078: : Đại chiến đêm trước 28/12/2016

Chương 1077: : Tư cách 28/12/2016

Chương 1076: : Lục Đạo Môn người tới 28/12/2016

Chương 1075: : Tuyên cổ tiên khí 28/12/2016

Chương 1074: : Nham tương hỏa khí 28/12/2016

Chương 1073: : Tử Huyên thái độ 28/12/2016

Chương 1072: : Vạn bất đắc dĩ hiệp nghị 28/12/2016

Chương 1071: : Lẫn vào Thiên Tộc 28/12/2016

Chương 1070: : Tần Nhã âm mưu 28/12/2016

Chương 1069: : Dung hợp hoang vu chi vực 28/12/2016

Chương 1068: : Ta sẽ chinh phục ngươi 28/12/2016

Chương 1067: : Ngang Thiên Tiếu ra tay 28/12/2016

Chương 1066: : Cực kỳ hung hăng 28/12/2016

Chương 1065: : Cho ta quỳ xuống 28/12/2016

Chương 1064: : Thiên tộc phát ngôn viên 28/12/2016

Chương 1063: : Tiệc cưới ngày 28/12/2016

Chương 1062: : Hào quăng thiên kim 28/12/2016

Chương 1061: : Trở về Huyền Tâm tông 28/12/2016

Chương 1060: : Huyền Tâm diệu pháp 28/12/2016

Chương 1059: : Đánh giết lôi oanh 28/12/2016

Chương 1058: : Độc đấu bồng đen 28/12/2016

Chương 1057: : Thu hoạch khổng lồ 28/12/2016

Chương 1056: : Lục đạo địa ngục hỏa 28/12/2016

Chương 1055: : Ma Đế phát uy 28/12/2016

Chương 1054: : Thời cơ thành thục 28/12/2016

Chương 1053: : Thiên địa đại đồng tru ma trận 28/12/2016

Chương 1052: : Âm thiệt thòi ngày 28/12/2016

Chương 1051: : Bóc lột Ma Đế 28/12/2016

Chương 1050: : Cùng Ma Đế hợp tác 28/12/2016

Chương 1049: : Vong hồn Ma Đế 28/12/2016

Chương 1048: : Vong hồn sơn nơi sâu xa 28/12/2016

Chương 1047: : Tà ma ngoại đạo 28/12/2016

Chương 1046: : Kinh người kế hoạch 28/12/2016

Chương 1045: : Phá tan tinh thạch vách tường 28/12/2016

Chương 1044: : Diệp Mạc cùng Tiếu Nguyệt phối hợp 28/12/2016

Chương 1043: : Song sinh khí linh 28/12/2016

Chương 1042: : Tính toán Chuyển Luân ngũ biến cao thủ 28/12/2016

Chương 1041: : Luân Hồi bão táp 28/12/2016

Chương 1040: : Cộng đồng mục tiêu 28/12/2016

Chương 1039: : Hung chấn động Huyền Tâm tông 28/12/2016

Chương 1038: : Hung hăng càn quấy 28/12/2016

Chương 1037: : Vị trí Tông chủ 28/12/2016

Chương 1036: : So đấu kết quả 28/12/2016

Chương 1035: : Tỷ thí phù ấn thuật 28/12/2016

Chương 1034: : Mắt chó coi thường người khác 28/12/2016

Chương 1033: : Quân Thiếu Tà kẽ hở 28/12/2016

Chương 1032: : Chu tước thần đỉnh 28/12/2016

Chương 1031: : Minh chủ uy năng 28/12/2016

Chương 1030: : Trở về liên minh 28/12/2016

Chương 1029: : Không cách nào đối mặt 28/12/2016

Chương 1028: : Hung hăng phản kích 28/12/2016

Chương 1027: : Ma Long 50 triệu 28/12/2016

Chương 1026: : Ta phải cứu ngươi đi ra 28/12/2016

Chương 1025: : Ta tên Lý Mộng Ly 28/12/2016

Chương 1024: : Lao tù nữ tử 28/12/2016

Chương 1023: : Ma quỷ lão tổ 28/12/2016

Chương 1022: : Tử vong ngục giam 28/12/2016

Chương 1021: : Tầng thứ ba 28/12/2016

Chương 1020: : Trực tiếp đánh nổ 28/12/2016

Chương 1019: : Chém giết lang cùng cẩu 28/12/2016

Chương 1018: : Miêu tam nương 28/12/2016

Chương 1017: : Tử vong khách sạn 28/12/2016

Chương 1016: : Ta thắng 28/12/2016

Chương 1015: : Thần thú chi nhãn 28/12/2016

Chương 1014: : Một năm cá cược 28/12/2016

Chương 1013: : Long Uyên động 28/12/2016

Chương 1012: : Thần bí con ngươi 28/12/2016

Chương 1011: : Đại mãn quán 28/12/2016

Chương 1010: : Diệp Mạc ngạo khí 28/12/2016

Chương 1009: : Liều mạng với ngươi 28/12/2016

Chương 1008: : Lão tổ tông ý niệm 28/12/2016

Chương 1007: : Truyền thừa Tiên khí 28/12/2016

Chương 1006: : Thần thú đồ đằng 28/12/2016

Chương 1005: : Bốn thần thú truyền thừa di chỉ 28/12/2016

Chương 1004: : Tiểu Tinh ra tay 28/12/2016

Chương 1003: : Tử Long bị thua 28/12/2016

Chương 1002: : Kinh thiên đại chiến 28/12/2016

Chương 1001: : Hung thú sự phẫn nộ 28/12/2016

Chương 1000: : Thái cổ thần thụy ấu thú 28/12/2016

Chương 999: : Hoàn chỉnh chư tiên ý chí 28/12/2016

Chương 998: : Chúng thỉ chi 28/12/2016

Chương 997: : Bá Giáp Huyền Vũ tộc 28/12/2016

Chương 996: : Tiến vào chiến trường thượng cổ 28/12/2016

Chương 995: : Đột phá cấp tám tâm lực 28/12/2016

Chương 994: : Đột phá tự mình 28/12/2016

Chương 993: : Tử tinh bá vương long 28/12/2016

Chương 992: : Ý nghĩ điên cuồng 28/12/2016

Chương 991: : Lão tổ giao phó 28/12/2016

Chương 990: : Bốn thần thú gia tộc giao lưu hội 28/12/2016

Chương 989: : Mười đạo long văn 28/12/2016

Chương 988: : Người là ta giết thì lại làm sao 28/12/2016

Chương 987: : Tuyệt đối là âm mưu 28/12/2016

Chương 986: : Tà ma cổ tu phá phong 28/12/2016

Chương 985: : Phục sinh thuật 28/12/2016

Chương 984: : Thiên tộc 28/12/2016

Chương 983: : Cường giả thời thượng cổ 28/12/2016

Chương 982: : Truy sát Tử Ngạo Thiên 28/12/2016

Chương 981: : Nghiền ép thực lực 28/12/2016

Chương 980: : Tử Huyên sự phẫn nộ 28/12/2016

Chương 979: : Ngươi là cái ác ma 28/12/2016

Chương 978: : Nham hiểm độc ác 28/12/2016

Chương 977: : Bất ngờ phát hiện 28/12/2016

Chương 976: : Từng người mang ý xấu riêng 28/12/2016

Chương 975: : Liệt thiên 28/12/2016

Chương 974: : Thực nhân phong 28/12/2016

Chương 973: : Sơn lĩnh cự nhân 28/12/2016

Chương 972: : Vong thi sơn mạch 28/12/2016

Chương 971: : Nhiệm vụ đến rồi 28/12/2016

Chương 970: : Thiên tài mẹ con 28/12/2016

Chương 969: : Long văn đo lường tràng 28/12/2016

Chương 968: : Dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu 28/12/2016

Chương 967: : Ung dung đăng đỉnh 28/12/2016

Chương 966: : Khiếp sợ toàn tộc 28/12/2016

Chương 965: : Thăng long đạo 28/12/2016

Chương 964: : Ma Long trở về 28/12/2016

Chương 963: : Tộc trưởng vị trí 28/12/2016

Chương 962: : Tử Ngạo Thiên 28/12/2016

Chương 961: : Diệp Mạc mất tích 28/12/2016

Chương 960: : Địa ngục vực sâu 28/12/2016

Chương 959: : Thăng Càn Khôn bốn chuyển 28/12/2016

Chương 958: : Lão tổ thỏa hiệp 28/12/2016

Chương 957: : Ta họ Diệp 28/12/2016

Chương 956: : Trăm vị 28/12/2016

Chương 955: : Chín đạo long văn 28/12/2016

Chương 954: : Một bước một long văn 28/12/2016

Chương 953: : Đo lường huyết thống thiên phú 28/12/2016

Chương 952: : Tộc trưởng xuất hiện 28/12/2016

Chương 951: : Bá đạo Tử Ngưng 28/12/2016

Chương 950: : Tiến vào Hóa Long trì 28/12/2016

Chương 949: : Lẫn vào trong đó 28/12/2016

Chương 948: : Dòng máu vàng 28/12/2016

Chương 947: : Tử viêm thần tôn 28/12/2016

Chương 946: : Thái Cổ Thương Long tộc 28/12/2016

Chương 945: : Nương 28/12/2016

Chương 944: : Giết chết 28/12/2016

Chương 943: : E sợ thực lực 28/12/2016

Chương 942: : Tiền bối cứu ta 28/12/2016

Chương 941: : Bởi vì, ta yêu ngươi 28/12/2016

Chương 940: : Lá bài tẩy ra hết 28/12/2016

Chương 939: : Vũ Văn lão tổ 28/12/2016

Chương 938: : Hỗn loạn đại chiến 28/12/2016

Chương 937: : Sáu Đại thống lĩnh 28/12/2016

Chương 936: : Bạch phong tổ hợp xuất hiện 28/12/2016

Chương 935: : Huyết sát điên cuồng thần kính 28/12/2016

Chương 934: : Quỷ thần ba chém 28/12/2016

Chương 933: : Hung khí trong lúc đó giao chiến 28/12/2016

Chương 932: : Phục ma đại trận 28/12/2016

Chương 931: : Chiến Nam Linh Tông 28/12/2016

Chương 930: : Toàn bộ đều giết 28/12/2016

Chương 929: : Lý Thần Phong hung hăng 28/12/2016

Chương 928: : Bá chủ tụ hội 28/12/2016

Chương 927: : Ngụy trang thân phận 28/12/2016

Chương 926: : Linh Vũ thiên lệnh 28/12/2016

Chương 925: : Nửa đường chặn giết 28/12/2016

Chương 924: : Ma tây bốn quỷ 28/12/2016

Chương 923: : Chuyển Luân cường giả 28/12/2016

Chương 922: : Giải trừ hư vô chiếc nhẫn 28/12/2016

Chương 921: : Ngươi nói một chiêu liền một chiêu 28/12/2016

Chương 920: : Vinh dự cuộc chiến 28/12/2016

Chương 919: : Thăng Càn Khôn ba chuyển 28/12/2016

Chương 918: : Khổ tu 28/12/2016

Chương 917: : Lại vào long ngục 28/12/2016

Chương 916: : Chấn động ba trăm triệu 28/12/2016

Chương 915: : Hư vô chiếc nhẫn 28/12/2016

Chương 914: : Năm tấm Tiên bảo tàn phù 28/12/2016

Chương 913: : Đấu giá bắt đầu 28/12/2016

Chương 912: : Ngươi tên là gì 28/12/2016

Chương 911: : Song song tăng lên 28/12/2016

Chương 910: : Nuốt chửng 28/12/2016

Chương 909: : Hoàng kim kiếm long 28/12/2016

Chương 908: : Long ngục 28/12/2016

Chương 907: : Thập đại hiểm địa 28/12/2016

Chương 906: : Hỗn Loạn Cung Điện tin tức 28/12/2016

Chương 905: : Hối đoái tiền 28/12/2016

Chương 904: : Pháp tướng Kim thân thần thông 28/12/2016

Chương 903: : Bạch linh lãnh hỏa 28/12/2016

Chương 902: : Màn đêm thành thiên tài số một 28/12/2016

Chương 901: : Hoặc là không làm 28/12/2016

Chương 900: : Vô danh tiểu tốt ra tay 28/12/2016

Chương 899: : Cô gái mặc áo tím 28/12/2016

Chương 898: : Treo giải thưởng lệnh truy nã 28/12/2016

Chương 897: Đắc ý vênh váo 28/12/2016

Chương 896: : Huyền minh cốt ngạc 28/12/2016

Chương 895: : Tìm mẫu con đường 28/12/2016

Chương 894: : Nằm cũng trúng đạn 28/12/2016

Chương 893: : Lý Thần Phong ra tay 28/12/2016

Chương 892: : Phật cái thế tháp uy lực 28/12/2016

Chương 891: : Động thủ phản kích 28/12/2016

Chương 890: : Phật tháp tầng thứ hai 28/12/2016

Chương 889: : Tìm hiểu đại Càn Khôn chân kinh 28/12/2016

Chương 888: Man Hoang hải vực 28/12/2016

Chương 887: : Chia của 26/12/2016

Chương 886: : Tiên bảo tàn phù 26/12/2016

Chương 885: Tiên khí uy lực 26/12/2016

Chương 884: Càn Khôn nhị chuyển 26/12/2016

Chương 883: : Ba cái kỳ trân 26/12/2016

Chương 882: : Tiên lôi loại 26/12/2016

Chương 881: : Người quen xuất hiện 26/12/2016

Chương 880: Tẩy não quá trình 26/12/2016

Chương 879: Tiến vào Thần Phong tông 26/12/2016

Chương 878: : Lừa gạt tín nhiệm 26/12/2016

Chương 877: : Hung hăng áp bức 26/12/2016

Chương 876: : Cường giả giáng lâm 26/12/2016

Chương 875: : Tiên khí xuất thế 26/12/2016

Chương 874: : Nhân sinh Doanh gia 26/12/2016

Chương 873: : Hội nghị cấp cao 26/12/2016

Chương 872: : Ta không họ Diệp 26/12/2016

Chương 871: : Lúng túng bị thương vị trí 26/12/2016

Chương 870: : Càn Khôn đại thành 26/12/2016

Chương 869: : Tín nhiệm 26/12/2016

Chương 868: : Xung kích Càn khôn cảnh 26/12/2016

Chương 867: : Thâu tháp 26/12/2016

Chương 866: : Lẻn vào băng minh đảo 26/12/2016

Chương 865: : Kẻ thù hiện lên 26/12/2016

Chương 864: : Ếch ngồi đáy giếng 26/12/2016

Chương 863: : Tà linh 26/12/2016

Chương 862: : Đúc Kiếm các 26/12/2016

Chương 861: : Môn chủ thiếp thân cao thủ 26/12/2016

Chương 860: : Mười tám viên cũng cấp 26/12/2016

Chương 859: : Biểu hiện kinh diễm 26/12/2016

Chương 858: : Tinh hải không gian 26/12/2016

Chương 857: : Đào thải Diệp Mạc 26/12/2016

Chương 856: : Thiên long đan 26/12/2016

Chương 855: : Một chiêu kiếm 26/12/2016

Chương 854: : Môn chủ không chết 26/12/2016

Chương 853: : Đánh cược chiến bắt đầu 26/12/2016

Chương 852: : Huỷ bỏ kiếm khí 26/12/2016

Chương 851: : Tuyệt kiếm đài 26/12/2016

Chương 850: : Lăng mộ khởi nguồn 26/12/2016

Chương 849: : Cổ Tinh Nguyệt dự định 26/12/2016

Chương 848: : Giết ngược lại 26/12/2016

Chương 847:: Đột phá tiến hành thì 26/12/2016

Chương 846: : Đại la phong thiên võng 26/12/2016

Chương 845: : Thô bạo 26/12/2016

Chương 844: : Tuyệt sát đoàn xuất hiện 26/12/2016

Chương 843: : Tiêu Hải quỷ kế 26/12/2016

Chương 842: : Nghe trộm 26/12/2016

Chương 841: : Phế Kiếm các 26/12/2016

Chương 840: : Đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết 26/12/2016

Chương 839: : Nhập môn sát hạch 26/12/2016

Chương 838: : Tranh luận 26/12/2016

Chương 837: : Thiên Kiếm môn 26/12/2016

Chương 836: : Vừa ăn cướp vừa la làng 26/12/2016

Chương 835: : Linh Vũ chi vực 26/12/2016

Chương 834: : Điện chủ phẫn nộ 26/12/2016

Chương 833: : Dự định 26/12/2016

Chương 832: Trăm năm kế hoạch, trôi theo dòng nước 26/12/2016

Chương 831: Dẫn xà xuất động 26/12/2016

Chương 830: : Chân tướng 26/12/2016

Chương 829: : Điên đảo Luân Hồi 26/12/2016

Chương 828: : Tái chiến Phong Sở 26/12/2016

Chương 827: : Phong Vu xuất hiện 26/12/2016

Chương 826: : Diệp Mạc lựa chọn 26/12/2016

Chương 825: : Tiến hóa lĩnh vực 26/12/2016

Chương 824: : Ma Long lực lượng 26/12/2016

Chương 823: : Cùng Ma thần trò chuyện 26/12/2016

Chương 822: : Tế đàn dẫn ma 26/12/2016

Chương 821: : Thương lượng đối sách 26/12/2016

Chương 820: : Ngoài dự đoán mọi người kết quả 26/12/2016

Chương 819: : Đấu phá thương khung 26/12/2016

Chương 818: : Đỉnh cao cuộc chiến 26/12/2016

Chương 817: : Song hùng hội tụ 26/12/2016

Chương 816: : Long kỵ sĩ 26/12/2016

Chương 815: : Ma Long chi tâm 26/12/2016

Chương 814: : Đại chiến Ma Long 26/12/2016

Chương 813: : Lực lượng không gian 26/12/2016

Chương 812: : Tiểu Ma Long 26/12/2016

Chương 811: : Long quật cung điện dưới lòng đất 26/12/2016

Chương 810: : Tái kiến Vũ Văn Khắc 26/12/2016

Chương 809: : Phong Sở thực lực 26/12/2016

Chương 808: : Đi tới Ma Long cốc 26/12/2016

Chương 807: : Toàn bộ giết chết 26/12/2016

Chương 806: : Nghênh chiến tứ đại thủ môn 26/12/2016

Chương 805: : Ma Thiên Thiên 26/12/2016

Chương 804: : Ma vực hiện trạng 26/12/2016

Chương 803: : Diệp Mạc buồn phiền 26/12/2016

Chương 802: : Một chưởng diệt sạch 26/12/2016

Chương 801: : Nguy cơ đột kích 26/12/2016

Chương 800: : Siêu trận pháp lớn 26/12/2016

Chương 799: : Phong Sở dã tâm 26/12/2016

Chương 798: : Ép hỏi đại tôn lão 26/12/2016

Chương 797: : Khống chế độc chú 26/12/2016

Chương 796: : Tuyết Tàm kết cục 26/12/2016

Chương 795: : Thần ma linh dịch 26/12/2016

Chương 794: : Khó coi hình ảnh 26/12/2016

Chương 793: : Ép hỏi 26/12/2016

Chương 792: : Kinh sợ tất cả mọi người 26/12/2016

Chương 791: : Trực tiếp chém 26/12/2016

Chương 790: : Hung hăng trở về 26/12/2016

Chương 789: : Kết thúc 26/12/2016

Chương 788: : Chân chính cường giả 26/12/2016

Chương 787: : Mạnh mẽ đột phá 26/12/2016

Chương 786: : Tiên âm thạch tác dụng 26/12/2016

Chương 785: : Vừa hôn 26/12/2016

Chương 784: : Cổ Tinh Nguyệt bị tóm 26/12/2016

Chương 783: : Ác quỷ trấn hồn địch 26/12/2016

Chương 782: : Phật chưởng uy lực 26/12/2016

Chương 781: : Chiến đại viên mãn 26/12/2016

Chương 780: : Dâm tà lĩnh vực 26/12/2016

Chương 779: : Cuối cùng đại chiến 26/12/2016

Chương 778: : Phật 26/12/2016

Chương 777: : Mở ra cuối cùng một kiếp 26/12/2016

Chương 776: : Bảng danh sách biến hóa 26/12/2016

Chương 775: : Động đá sụp đổ 26/12/2016

Chương 774: : Viêm ma cổ chủng xuất hiện 26/12/2016

Chương 773: : Đại viên mãn cấp bậc chiến đấu 26/12/2016

Chương 772: : Đại chiến viêm ma 26/12/2016

Chương 771: : Viêm ma bí cảnh 26/12/2016

Chương 770: : Ngàn năm chi luyến 26/12/2016

Chương 769: : Tuyệt lộ 26/12/2016

Chương 768: : Âm dương hai đạo 26/12/2016

Chương 767: : Tiến vào bí cảnh 26/12/2016

Chương 766: : Thiên huyền đại viên mãn xuất hiện 26/12/2016

Chương 765: : Cướp giật bát quái phương vị 26/12/2016

Chương 764: : Quần hùng hội tụ 26/12/2016

Chương 763: : Thần thụy miếu 26/12/2016

Chương 762: : Hắc thương nữ tử thực lực 26/12/2016

Chương 761: : Thượng cổ ngưu vương 26/12/2016

Chương 760: : Hắc thương nữ tử 26/12/2016

Chương 759: : Quần chiến 26/12/2016

Chương 758: : Lần thứ hai lên bảng 26/12/2016

Chương 757: : Mười ngày điên cuồng tàn sát 26/12/2016

Chương 756: : Minh chủ uy năng 26/12/2016

Chương 755: : Mở ra hành hỏa bất diệt Phật kiếp 26/12/2016

Chương 754: : Minh chủ chi tranh 26/12/2016

Chương 753: : Lôi kéo ba sao thành chủ 26/12/2016

Chương 752: : Ngũ hành bất diệt Phật chưởng 26/12/2016

Chương 751: : Khốn Long Thăng Thiên Trụ khởi nguồn 26/12/2016

Chương 750: : Đại lục người mạnh nhất 26/12/2016

Chương 749: : Hắc hà tu tâm 26/12/2016

Chương 748: : Hỏa diễm cầu nối 26/12/2016

Chương 747: : Điện chủ thân phận 26/12/2016

Chương 746: : Nam nữ phối hợp giết quái không mệt 26/12/2016

Chương 745: : Tiến vào vòng thứ hai 26/12/2016

Chương 744: : Dung hợp Hồng Long chi dực 26/12/2016

Chương 743: : Năm sao thành chủ 26/12/2016

Chương 742: : Đánh tiểu nhân đến lão 26/12/2016

Chương 741: : Nhận thầu hoàng kim cung điện 26/12/2016

Chương 740: : Đánh giết Phạm Nghị 26/12/2016

Chương 739: : Thành chủ cấp bậc 26/12/2016

Chương 738: : Sợ vãi tè rồi Phạm Nghị 26/12/2016

Chương 737: : Một người một thương 26/12/2016

Chương 736: : Đột phá địa huyền 26/12/2016

Chương 735: : Thần bí bóng đen 26/12/2016

Chương 734: : Bảng danh sách xuất hiện 26/12/2016

Chương 733: : Điên cuồng săn giết 26/12/2016

Chương 732: : Ngàn thành bảng danh sách 26/12/2016

Chương 731: : Tái kiến Tiểu Thảo 26/12/2016

Chương 730: : Ngũ hành long bàn 26/12/2016

Chương 729: : Lĩnh vực diệu dụng 26/12/2016

Chương 728: : Ma tượng lão tổ 26/12/2016

Chương 727: : Luyện yêu hồ uy lực 26/12/2016

Chương 726: : Tái chiến hỗn thế ma thành 26/12/2016

Chương 725: : Chấn động đột phá 26/12/2016

Chương 724: : Xung kích thất bại 26/12/2016

Chương 723: : Chuyển Luân trời sinh thuật 26/12/2016

Chương 722: : Cửu chuyển niết bàn 26/12/2016

Chương 721: : Yêu Nguyệt cái chết 26/12/2016

Chương 720: : Hỗn thế ma thành 26/12/2016

Chương 719: : Gặp tập kích 26/12/2016

Chương 718: : Ngàn thành đại chiến 26/12/2016

Chương 717: : Càn Khôn cường giả 26/12/2016

Chương 716: Nhất định phải sống sót 26/12/2016

Chương 715: : Đỉnh cao thực lực 26/12/2016

Chương 714: : Cố làm ra vẻ bí ẩn 26/12/2016

Chương 713: : Tử vong cùng diệu nhật dung hợp 26/12/2016

Chương 712: : Thăng Pháp tướng bảy tầng thân 26/12/2016

Chương 711: : Gặp lại 26/12/2016

Chương 710: : Thành chủ Yêu Nguyệt 26/12/2016

Chương 709: : Trốn thân phủ thành chủ 26/12/2016

Chương 708: : Bị phát hiện 26/12/2016

Chương 707: : Cự Long thần linh hiện thân 26/12/2016

Chương 706: : Luyện yêu hồ chi tranh 26/12/2016

Chương 705: : Huyết yêu thiên chú đại trận 26/12/2016

Chương 704: : Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy 26/12/2016

Chương 703: : Hỗn Loạn Cung Điện âm mưu 26/12/2016

Chương 702: : Phần viêm kiếm thuật 26/12/2016

Chương 701: : Đại chiến phần ngàn 26/12/2016

Chương 700: : Mạnh nhất vương giả 26/12/2016

Chương 699: : Kim cương giác đấu sĩ 26/12/2016

Chương 698: : Dung hợp Thái cổ thần thụy huyết 26/12/2016

Chương 697: : Thần bí thủ lĩnh 26/12/2016

Chương 696: : Chung kết bách thắng liên tiếp 26/12/2016

Chương 695: : Thật đen thương hội 26/12/2016

Chương 694: : Phần ngàn 26/12/2016

Chương 693: : Thái cổ thần thụy huyết 26/12/2016

Chương 692: : Hỗn loạn chi vực 26/12/2016

Chương 691: : Triệt để hủy diệt 26/12/2016

Chương 690: : Điên cuồng tàn sát 26/12/2016

Chương 689: : Sơn hà đồ hiện điên cuồng thăng 26/12/2016

Chương 688: : Thánh tổ ý niệm 26/12/2016

Chương 687: : Lục đạo luân hồi kiếm 26/12/2016

Chương 686: : Không coi ai ra gì 26/12/2016

Chương 685: : Thiếu môn chủ Phong Sở 26/12/2016

Chương 684: : Đại sát rất giết 26/12/2016

Chương 683: : Diệp Mạc giáng lâm 26/12/2016

Chương 682: : Chư tiên lĩnh vực 26/12/2016

Chương 681: : Huyết sát phượng vũ 26/12/2016

Chương 680: : Cuối cùng phù hợp 26/12/2016

Chương 679: : Thiên hình phong ấn đại trận 26/12/2016

Chương 678: : Chém giết Sở Thiên 26/12/2016

Chương 677: : Tiếu Nguyệt sự phẫn nộ 26/12/2016

Chương 676: : Tiếu Nguyệt đối chiến Tuyết Tàm 26/12/2016

Chương 675: : Tìm hiểu trọng lực lĩnh vực mô hình 26/12/2016

Chương 674: : Đại lục chi tâm 26/12/2016

Chương 673: : Hoài nghi cùng tín nhiệm 26/12/2016

Chương 672: : Thượng cổ đại chiến truyền thuyết 26/12/2016

Chương 671: : Môn chủ 26/12/2016

Chương 670: : Địa lao quái nhân 26/12/2016

Chương 669: : Thủ đoạn ra hết 26/12/2016

Chương 668: : Tuyết Tàm bước cuối cùng 26/12/2016

Chương 667: : Lý Hoàng Dân ra tay 26/12/2016

Chương 666: : Một ổ rắn chuột 26/12/2016

Chương 665: : Thẩm vấn 26/12/2016

Chương 664: : Hoang vu lệnh 26/12/2016

Chương 663: : Kình minh minh chiến 26/12/2016

Chương 662: : Tàn sát nghệ thuật 26/12/2016

Chương 661: : Chặn đường chặn đường 26/12/2016

Chương 660: : Tuyết Tàm âm mưu 26/12/2016

Chương 659: : Trộm gà không xong còn mất nắm gạo 26/12/2016

Chương 658: : Bảng hiệu bị đập phá 26/12/2016

Chương 657: : Tu luyện di hình huyễn ảnh 26/12/2016

Chương 656: : Chém liên tục thủ môn 26/12/2016

Chương 655: : Hai nam một nữ 26/12/2016

Chương 654: : Ngục long hai triệu 26/12/2016

Chương 653: : Nữ nhân ác độc 26/12/2016

Chương 652: : Huyền tàm độc chú 26/12/2016

Chương 651: : Đối chiến bán huyền 26/12/2016

Chương 650: : Dung hợp sơn hà đồ không gian 26/12/2016

Chương 649: : Đột kích ngược chiến 26/12/2016

Chương 648: : Bách kiếm lời không bồi 26/12/2016

Chương 647: : Thượng cổ độc chú 26/12/2016

Chương 646: : Thăng thánh tử 26/12/2016

Chương 645: : Kỳ hoa kết thúc phương thức 26/12/2016

Chương 644: : Ta đều để hắn chịu thua 26/12/2016

Chương 643: : Thắng hiểm 26/12/2016

Chương 642: : Quyết đấu đỉnh cao 26/12/2016

Chương 641: : Thiên sát chi kiếm 26/12/2016

Chương 640: : Khiêu chiến Sở Thiên 26/12/2016

Chương 639: : Bốn tấm phù ấn 26/12/2016

Chương 638: : Đầy đủ chuẩn bị 26/12/2016

Chương 637: : Linh nhi phục sinh 26/12/2016

Chương 636: : Ma thần tàn hồn 26/12/2016

Chương 635: : Thập cường xuất lô 26/12/2016

Chương 634: : Song hùng hợp tác 26/12/2016

Chương 633: : Đối mặt tuyệt cảnh 26/12/2016

Chương 632: : Ma thiên cái chết 26/12/2016

Chương 631: : Tái ngộ ma thiên 26/12/2016

Chương 630: : Ngũ hành cánh cửa 26/12/2016

Chương 629: : Thanh liên Pháp tướng 26/12/2016

Chương 628: : Thu gặt du hí 26/12/2016

Chương 627: : Ma Long tử 26/12/2016

Chương 626: : Ám sát thiên yêu tộc trưởng 26/12/2016

Chương 625: : Lại vào luyện ngục 26/12/2016

Chương 624: : Thánh tử chọn lựa tái 26/12/2016

Chương 623: : Mạnh nhất phòng ngự 26/12/2016

Chương 622: : Phàm tương 26/12/2016

Chương 621: : Linh hồ tộc nguy cơ 26/12/2016

Chương 620: : Phệ tâm rèn luyện 26/12/2016

Chương 619: : Màu tím phủ đệ 26/12/2016

Chương 618: : Diệp Mạc xin lỗi 26/12/2016

Chương 617: : Không giữ lại ai 26/12/2016

Chương 616: : Giết ngược lại 26/12/2016

Chương 615: : Thăng Pháp tướng hai tầng thân 26/12/2016

Chương 614: : Tháo chạy 26/12/2016

Chương 613: : Quần hùng tranh cướp 26/12/2016

Chương 612: : Hỗn loạn 26/12/2016

Chương 611: : Sơn hà đồ xuất hiện 26/12/2016

Chương 610: : Phát hiện 26/12/2016

Chương 609: : Đại hiển thần uy 26/12/2016

Chương 608: : Thập tuyệt tông 26/12/2016

Chương 607: : Lại về thiên vũ 26/12/2016

Chương 606: : Xin cao cấp đế quốc 26/12/2016

Chương 605: : Sơn hà 26/12/2016

Chương 604: : Vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn 26/12/2016

Chương 603: : Thiên tài tuyệt thế 26/12/2016

Chương 602: : Địa lao cứu người 26/12/2016

Chương 601: : Làm một lần tiên nhân 26/12/2016

Chương 600: : Đại chiến Pháp tướng bảy tầng thân 26/12/2016

Chương 599: : Nhật nguyệt thần phong 26/12/2016

Chương 598: : Tràng kết cục ở ngoài 26/12/2016

Chương 597: : Khách không mời mà đến 26/12/2016

Chương 596: : Thế tới hung hăng 26/12/2016

Chương 595: : Đại sát tứ phương 26/12/2016

Chương 594: : Ngũ hành long viên 26/12/2016

Chương 593: : Cao thủ ra hết 26/12/2016

Chương 592: : Hỗn thế bốn hầu uy lực 26/12/2016

Chương 591: : Mạnh nhất Pháp tướng Kim thân giáng lâm 26/12/2016

Chương 590: : Hạ Thi Vận chấn động 26/12/2016

Chương 589: : Tái kiến Linh nhi 26/12/2016

Chương 588: : Khí thế kinh người thăng 26/12/2016

Chương 587: : Tiến vào thiên phù tháp 26/12/2016

Chương 586: : Ngươi dám ước sao? 26/12/2016

Chương 585: : Diệp Mạc ra trận 26/12/2016

Chương 584: : Vũ khí loại Pháp tướng 26/12/2016

Chương 583: : Giải thi đấu bắt đầu 26/12/2016

Chương 582: : Rèn luyện tâm thần 26/12/2016

Chương 581: : Mời 26/12/2016

Chương 580: Tự mình chuốc lấy cực khổ 26/12/2016

Chương 579: : Điên cuồng đấu giá 26/12/2016

Chương 578: : Linh chủng xuất hiện 26/12/2016

Chương 577: : Phù linh thành 26/12/2016

Chương 576: : Long uy bạo phát 26/12/2016

Chương 575: : Mới vào phù vực 26/12/2016

Chương 574: : Chư tiên chân nói 26/12/2016

Chương 573: : Cái tên này cùng ta có cừu oán 26/12/2016

Chương 572: : Tiểu Tinh dị thường 26/12/2016

Chương 571: : Vô thiên mưu kế 26/12/2016

Chương 570: : Tranh thủ tiêu chuẩn 26/12/2016

Chương 569: : Không cách nào thăng 26/12/2016

Chương 568: : Tiến vào đạo chi hải dương 26/12/2016

Chương 567: : Phục sinh Linh nhi biện pháp 26/12/2016

Chương 566: : Thiên nhân hợp nhất 26/12/2016

Chương 565: : Khiếp sợ kết quả 26/12/2016

Chương 564: : Đột nhiên sinh ra biến cố 26/12/2016

Chương 563: : Tiến hóa thành công 26/12/2016

Chương 562: : Bán long nhân 26/12/2016

Chương 561: : Thiên yêu bộ tộc 26/12/2016

Chương 560: : Khiếp sợ lục đạo 26/12/2016

Chương 559: : Cướp đoạt lệnh bài 26/12/2016

Chương 558: : Thiên Ma La 26/12/2016

Chương 557: : Trước tiên lộ thứ mặt 26/12/2016

Chương 556: : Tiến vào luyện ngục 26/12/2016

Chương 555: : Lục đạo tranh bá tái 26/12/2016

Chương 554: : Cấp bốn long huyết cường độ 26/12/2016

Chương 553: : Các sư huynh kinh ngạc 26/12/2016

Chương 552: : Đại sư huynh Mộc Tang 26/12/2016

Chương 551: : Bụi bậm lắng xuống 26/12/2016

Chương 550: : Lý Hoàng Dân hiện thân 26/12/2016

Chương 549: : Kịch liệt quyết đấu 26/12/2016

Chương 548: : Đế vương Pháp tướng 26/12/2016

Chương 547: : Lý Thiên Khung ra tay 26/12/2016

Chương 546: : Đại chiến quần hùng 26/12/2016

Chương 545: : Làm tròn lời hứa 26/12/2016

Chương 544: : Đại Đế hôn lễ 26/12/2016

Chương 543: : Thăng tìm hiểu thành công 26/12/2016

Chương 542: : Tru Tiên trận pháp 26/12/2016

Chương 541: : Không tìm đường chết sẽ không phải chết 26/12/2016

Chương 540: : Chư tiên dấu ấn 26/12/2016

Chương 539: : Đánh giết Địa ngục hung ma 26/12/2016

Chương 538: : Bảy ngày ước hẹn 26/12/2016

Chương 537: : Pháo oanh Thiên Dung thành 26/12/2016

Chương 536: : Lý Thiên Khung trở về 26/12/2016

Chương 535: : Điên cuồng Diệp Mạc 26/12/2016

Chương 534: : Thu phục 26/12/2016

Chương 533: : Đối đầu tam đại Pháp tướng cao thủ 26/12/2016

Chương 532: : Dung hợp số mệnh bia đá mảnh vỡ 26/12/2016

Chương 531: : Số mệnh bia đá 26/12/2016

Chương 530: : Toàn bộ cướp đoạt 26/12/2016

Chương 529: : Tu di chi giới 26/12/2016

Chương 528: : Tái kiến Sở Sở 26/12/2016

Chương 527: : Thanh vân đạo 26/12/2016

Chương 526: : Vinh quang trở về 26/12/2016

Chương 525: : Phẫn nộ ba quyền 26/12/2016

Chương 524: : Đại phá Kim thân 26/12/2016

Chương 523: : Chiến pháp tương cảnh cường giả 26/12/2016

Chương 522: : Tào Chính Thuần hiện thân 26/12/2016

Chương 521: : Giết giết giết 26/12/2016

Chương 520: : Hành hình 26/12/2016

Chương 519: : Hồi thiên vũ 26/12/2016

Chương 518: : Luân Hồi 26/12/2016

Chương 517: : Cứu hay là không cứu 26/12/2016

Chương 516: : Khổ Hải Vô Nhai 26/12/2016

Chương 515: : Lục đạo luân hồi ý cảnh 26/12/2016

Chương 514: : Bái sư 26/12/2016

Chương 513: : Thánh tổ hiện thân kinh thiên bí mật 26/12/2016

Chương 512: : Thiên Vũ Quốc rung chuyển 26/12/2016

Chương 511: : Bàn giao 26/12/2016

Chương 510: : La Sát nữ 26/12/2016

Chương 509: : Thưởng bảo hội 26/12/2016

Chương 508: : Cường hào cha vợ 26/12/2016

Chương 507: : Mỹ nhân tắm rửa 26/12/2016

Chương 506: : Không đỡ nổi một đòn 26/12/2016

Chương 505: : Dám cướp nữ nhân ta 26/12/2016

Chương 504: : Thăng Bạo Nguyên cảnh 26/12/2016

Chương 503: : Mắt bị mù 26/12/2016

Chương 502: : Hỗn nguyên giới bái sư 26/12/2016

Chương 501: : Nội phong 26/12/2016

Chương 500: : Ra tay giúp đỡ 26/12/2016

Chương 499: : Thương vỏ 26/12/2016

Chương 498: : Bốn mùa Luân Hồi ý cảnh 26/12/2016

Chương 497: : Bị người đỏ mắt 26/12/2016

Chương 496: : Kiều diễm trị liệu 26/12/2016

Chương 495: : Vũ nhu xảy ra vấn đề rồi 26/12/2016

Chương 494: : Chọn phần thưởng 26/12/2016

Chương 493: : Xếp hạng 26/12/2016

Chương 492: : Mạnh nhất tân sinh 26/12/2016

Chương 491: : Chém giết long 26/12/2016

Chương 490: : Ý loạn tình mê 26/12/2016

Chương 489: : Đáp án này có thể không? 26/12/2016

Chương 488: : Chung gặp lại 26/12/2016

Chương 487: : Huyết nguyên đao khí 26/12/2016

Chương 486: : Huyết đao thánh tổ 26/12/2016

Chương 485: : Trung phẩm Bảo khí 26/12/2016

Chương 484: : Hồng Ma tán không gian 26/12/2016

Chương 483: : Điên cuồng đánh giết 26/12/2016

Chương 482: : Hang động bị tập kích 26/12/2016

Chương 481: : Ra tay ám sát 26/12/2016

Chương 480: : Người áo đen 26/12/2016

Chương 479: : Đại bằng ác ma hạt 26/12/2016

Chương 478: : Một chọi ba 26/12/2016

Chương 477: : Diệt long sát 26/12/2016

Chương 476: : Tiến vào hoang vu cổ giới 26/12/2016

Chương 475: : Thiếu môn chủ phu nhân 26/12/2016

Chương 474: : Hoang vu cổ giới thí luyện 26/12/2016

Chương 473: : Giao nhiệm vụ 26/12/2016

Chương 472: : Luyện yêu hồ 26/12/2016

Chương 471: : Thiên Nhất môn 26/12/2016

Chương 470: : Pháp tướng cảnh cấp bậc chiến đấu 26/12/2016

Chương 469: : Pháp tướng cảnh cường giả phân cấp 26/12/2016

Chương 468: : Vô vọng chi tai đối tử vong chi cảnh 26/12/2016

Chương 467: : Diệp Mạc ra tay 26/12/2016

Chương 466: : Thiên tài gặp phải thiên tài 26/12/2016

Chương 465: : So với liền so với 26/12/2016

Chương 464: : Tiểu Tinh lòng dạ 26/12/2016

Chương 463: : Đại chiến yêu ma 26/12/2016

Chương 462: : Yêu ma đại quân 26/12/2016

Chương 461: : Đến lượt ta đánh ngươi 26/12/2016

Chương 460: : Phẫn nộ Diệp Mạc 26/12/2016

Chương 459: : Ngục long lực lượng 26/12/2016

Chương 458: : Tu La thần huyết dịch 26/12/2016

Chương 457: : Tự mình chuốc lấy cực khổ 26/12/2016

Chương 456: : Linh bảo đường 26/12/2016

Chương 455: : Bá đạo 26/12/2016

Chương 454: : Bạo đánh một trận 26/12/2016

Chương 453: : Một đám kỳ hoa 26/12/2016

Chương 452: : Mậu Mậu 26/12/2016

Chương 451: : Lĩnh ngộ thành công 26/12/2016

Chương 450: : Tu La đạo 26/12/2016

Chương 449: : Một đạo cuộc chiến 26/12/2016

Chương 448: : Mới biết yêu thiếu nữ 26/12/2016

Chương 447: : Thiên đạo ý cảnh 26/12/2016

Chương 446: : Sáu chỉ thiện âm 26/12/2016

Chương 445: : Hoang Vu Tháp 26/12/2016

Chương 444: : Nhặt được bảo 26/12/2016

Chương 443: : Bích Thủy kim tinh thú 26/12/2016

Chương 442: : Thần bí cung điện 26/12/2016

Chương 441: : Ma Liệt Phong 26/12/2016

Chương 440: : Xà cơ 26/12/2016

Chương 439: : Hồng ma cốc 26/12/2016

Chương 438: : Luyện hóa Càn Khôn tụ nguyên 26/12/2016

Chương 437: : Đại chiến Thiên Cương cảnh 26/12/2016

Chương 436: : Uất ức Từ gia phụ tử 26/12/2016

Chương 435: : Thú hạch tới tay 26/12/2016

Chương 434: : Cự Long thần linh uy năng 26/12/2016

Chương 433: : Xích Khào mã hầu 26/12/2016

Chương 432: : Thần bí linh hồn 26/12/2016

Chương 431: : Đánh cược mười thanh linh khí 26/12/2016

Chương 430: : Diệp Mạc ấn văn 26/12/2016

Chương 429: : Ba vị trí đầu ra lò 26/12/2016

Chương 428: : Phần tịch 26/12/2016

Chương 427: : Toàn bộ một chiêu giây 26/12/2016

Chương 426: : Thi Hương bắt đầu 26/12/2016

Chương 425: : Một phế vật 26/12/2016

Chương 424: : Tử vong cảnh giới 26/12/2016

Chương 423: : Băng hỏa thái cực kiếm 26/12/2016

Chương 422: : Người là ta đánh 26/12/2016

Chương 421: : Đi tới La Sát thành 26/12/2016

Chương 420: : Khiêu chiến mục phong 26/12/2016

Chương 419: : Thực lực tăng vọt 26/12/2016

Chương 418: : La Sát huyết trì 26/12/2016

Chương 417: : Lùi bước 26/12/2016

Chương 416: : Tiếu Nguyệt giật mình 26/12/2016

Chương 415: : Kết hôn 26/12/2016

Chương 414: : Đòn mạnh nhất 26/12/2016

Chương 413: : Một người chiến ngàn người 26/12/2016

Chương 412: : Đế quốc đẳng cấp 26/12/2016

Chương 411: : Bá đạo tùy hứng 26/12/2016

Chương 410: : Sa mạc chi ưng 26/12/2016

Chương 409: : Quần giây 26/12/2016

Chương 408: : Sa mạc thú triều 26/12/2016

Chương 407: : Khí linh nữ hán tử 26/12/2016

Chương 406: : Hôn mê bất tỉnh 26/12/2016

Chương 405: : Tái kiến thiên vũ 26/12/2016

Chương 404: : Pháp tướng cảnh thực lực 26/12/2016

Chương 403: : Cùng ra tay 26/12/2016

Chương 402: : Huyết chiến thiên hạ 26/12/2016

Chương 401: : Lôi thần giáng lâm 26/12/2016

Chương 400: : Thiên tài tranh đấu 26/12/2016

Chương 399: : Đế vương kình khí 26/12/2016

Chương 398: : Hải vực lực lượng 26/12/2016

Chương 397: : Trận chung kết 26/12/2016

Chương 396: : Ta làm chủ tể 26/12/2016

Chương 395: : Chấn động tin tức 26/12/2016

Chương 394: : Công chúa triệu kiến 26/12/2016

Chương 393: : Đại chiến Sở Ca 26/12/2016

Chương 392: : Giao chiến 26/12/2016

Chương 391: : Băng tuyết hộ vệ 26/12/2016

Chương 390: : Đào thải ra khỏi cục 26/12/2016

Chương 389: : Liên minh 26/12/2016

Chương 388: : Thiên Nguyên kính 26/12/2016

Chương 387: : Minh chiến đến 26/12/2016

Chương 386: : Nuốt chửng khí linh 26/12/2016

Chương 385: : Chân Nguyên cảnh 26/12/2016

Chương 384: : Hạt bồ đề nẩy mầm 26/12/2016

Chương 383: : Sở Ca 26/12/2016

Chương 382: : Ma sát ma sát 26/12/2016

Chương 381: : Hoàn thành nhiệm vụ 26/12/2016

Chương 380: : Xung kích Chân Nguyên cảnh 26/12/2016

Chương 379: : Trị liệu ánh sáng thiện niệm lực lượng 26/12/2016

Chương 378: : Cụt tay đồ đao 26/12/2016

Chương 377: : Ngôi sao 26/12/2016

Chương 376: : Đạo văn găng tay 26/12/2016

Chương 375: : Trúng kế 26/12/2016

Chương 374: : Hắc bạch Vô Thường 26/12/2016

Chương 373: : Thu gặt đầu người 26/12/2016

Chương 372: : Tây bắc mã tặc 26/12/2016

Chương 371: : Giải trừ hôn ước điều kiện 26/12/2016

Chương 370: : So đấu thương pháp 26/12/2016

Chương 369: : Trận hình uy lực 26/12/2016

Chương 368: : Từ hôn 26/12/2016

Chương 367: : Diệu long lực lượng 26/12/2016

Chương 366: : Sau khi phá rồi dựng lại 26/12/2016

Chương 365: : Bảy màu thất sắc diệu lực lượng 26/12/2016

Chương 364: : Thanh vân diệu nhật tháp 26/12/2016

Chương 363: : Tân khôi rút 26/12/2016

Chương 362: : Chết 26/12/2016

Chương 361: : Cho ngươi đưa chung 26/12/2016

Chương 360: : Thần bí đại lễ 26/12/2016

Chương 359: : Cô cô vẫn yêu tha thiết ngươi 26/12/2016

Chương 358: : Thăng Hóa Hình cảnh chín tầng 26/12/2016

Chương 357: : Chân tướng rõ ràng 26/12/2016

Chương 356: : Ngũ hình tôi Ngũ hành 26/12/2016

Chương 355: : Nạp giới hoàn 26/12/2016

Chương 354: : Kết thúc 26/12/2016

Chương 353: : Không thể nhịn được nữa 26/12/2016

Chương 352: : Ý cảnh dung hợp 26/12/2016

Chương 351: : Phần thiên cơn giận 26/12/2016

Chương 350: : Chuẩn bị tiếp ta mấy chiêu 26/12/2016

Chương 349: : Khôi rút chọn lựa tái 26/12/2016

Chương 348: : Thăm dò 26/12/2016

Chương 347: : Tề Dĩnh tả 26/12/2016

Chương 346: : Thương ly biệt 26/12/2016

Chương 345: : Long chi phân thân thực lực 26/12/2016

Chương 344: : Điên cuồng thức tỉnh 26/12/2016

Chương 343: : Bá đạo công chúa 26/12/2016

Chương 342: : Hải giao vương 26/12/2016

Chương 341: : Diệp Mạc thua? 26/12/2016

Chương 340: : Chém giết điên cuồng 26/12/2016

Chương 339: : Hải yêu tinh phách 26/12/2016

Chương 338: : Ngàn năm trân châu bao hàm thần đan 26/12/2016

Chương 337: : Hải thần rít gào 26/12/2016

Chương 336: : Biển sâu cá voi 26/12/2016

Chương 335: : Ảo ảnh 26/12/2016

Chương 334: : Quá yếu 26/12/2016

Chương 333: : Ba chiêu 26/12/2016

Chương 332: : Thỉnh cầu ra tay 26/12/2016

Chương 331: : Trăm năm trân châu đan hiệu quả 26/12/2016

Chương 330: : Tiểu bạch kiểm 26/12/2016

Chương 329: : Trở thành cung phụng 26/12/2016

Chương 328: : Đồng gia tỷ muội 26/12/2016

Chương 327: : Nam đô thành 26/12/2016

Chương 326: : Đại Đế Lý Thiên Khung 26/12/2016

Chương 325: : Khí thế như vậy 26/12/2016

Chương 324: : Vừa hôn đính ước 26/12/2016

Chương 323: : Diệp Kình bí ẩn 26/12/2016

Chương 322: : Liền gọi là Diệp Mạc ba 26/12/2016

Chương 321: : Cự Long bảo vệ áo giáp 26/12/2016

Chương 320: : Bách quỷ dạ hành 26/12/2016

Chương 319: : La Sát hình phạt 26/12/2016

Chương 318: : Yêu Nguyệt tăm tích 26/12/2016

Chương 317: : La Sát địa lao 26/12/2016

Chương 316: : Đánh vào địa lao 26/12/2016

Chương 315: : Chém giết Tào Tam Thạch 26/12/2016

Chương 314: : Thần bí người mặc áo đen 26/12/2016

Chương 313: : Yêu Nguyệt xảy ra vấn đề rồi 26/12/2016

Chương 312: : Hạt bồ đề 26/12/2016

Chương 311: : Khôi rút tư cách 26/12/2016

Chương 310: : Chém giết hoàng sư hổ 26/12/2016

Chương 309: : Không cách nào chạy trốn 26/12/2016

Chương 308: : Có tiền chính là tùy hứng 26/12/2016

Chương 307: : Ba loại ý cảnh 26/12/2016

Chương 306: : Ám sát Chân Nguyên cảnh cường giả 26/12/2016

Chương 305: : Một đao ám sát 26/12/2016

Chương 304: : Phong nguyệt lâu 26/12/2016

Chương 303: : Tiếp thu nhiệm vụ 26/12/2016

Chương 302: : Nhảy ra ván cờ 26/12/2016

Chương 301: : Hung hăng áp chế 26/12/2016

Chương 300: : Chấn động 26/12/2016

Chương 299: : Thăng sau thực lực 26/12/2016

Chương 298: : Thô bạo minh chủ 26/12/2016

Chương 297: : Cường giả như mây 26/12/2016

Chương 296: : Thô bạo chếch lậu long dực 26/12/2016

Chương 295: : Trạng thái vong ngã 26/12/2016

Chương 294: : Băng tâm quyết 26/12/2016

Chương 293: : Hoá hình thành long 26/12/2016

Chương 292: : Khiêu chiến thanh vân bảng 26/12/2016

Chương 291: : Dung hợp sát ý 26/12/2016

Chương 290: : Tiểu Thảo lựa chọn 26/12/2016

Chương 289: : Diệp Mạc nguy cơ 26/12/2016

Chương 288: : Tề Dĩnh thái độ 26/12/2016

Chương 287: : Tào Chinh xuất hiện 26/12/2016

Chương 286: : Bắt Diệp Mạc 26/12/2016

Chương 285: : Đế quốc ảnh thu nhỏ 26/12/2016

Chương 284: : Kết giao 26/12/2016

Chương 283: : Huyết phách cờ đầu lâu 26/12/2016

Chương 282: : Bi thảm một màn 26/12/2016

Chương 281: : Đòn mạnh nhất 26/12/2016

Chương 280: : Đối chiến Hóa Hình cảnh tám tầng 26/12/2016

Chương 279: : Địch tấn công 26/12/2016

Chương 278: : Dị hỏa thân thể 26/12/2016

Chương 277: : Xuất phát Thiên Dung thành 26/12/2016

Chương 276: : Kinh sợ 26/12/2016

Chương 275: : Hộ tống nhiệm vụ 26/12/2016

Chương 274: : Địa ma tri chu 26/12/2016

Chương 273: : Nuốt chửng chân nguyên phân thân 26/12/2016

Chương 272: : Đối đầu chân nguyên lực lượng 26/12/2016

Chương 271: : Đại Đế du hí 26/12/2016

Chương 270: : Không đỡ nổi một đòn 26/12/2016

Chương 269: : Đã lâu không gặp 26/12/2016

Chương 268: : Nghiệp hỏa Chiến Thần 26/12/2016

Chương 267: : Tái kiến Tiểu Thảo 26/12/2016

Chương 266: : Giám bảo hội 26/12/2016

Chương 265: : Cổ vũ thành 26/12/2016

Chương 264: : Huyền Cơ thử thách 26/12/2016

Chương 263: : Tiểu nhân vật giác ngộ 26/12/2016

Chương 262: : Tranh cử thành công 26/12/2016

Chương 261: : Tâm ấn 26/12/2016

Chương 260: : Luyện chế thất bại? 26/12/2016

Chương 259: : Đánh nhau chết sống phù ấn thuật 26/12/2016

Chương 258: : Tranh cử bắt đầu 26/12/2016

Chương 257: : Cấp Hóa Hình cảnh bốn tầng 26/12/2016

Chương 256: : Trùng thủy phù ấn 26/12/2016

Chương 255: : Diệp Kình cùng Huyền Cơ 26/12/2016

Chương 254: : Bánh bao 26/12/2016

Chương 253: : Mạc ca ca 26/12/2016

Chương 252: : Không tìm đường chết sẽ không phải chết 26/12/2016

Chương 251: : Diệp Mạc VS Vân Phong 26/12/2016

Chương 250: : Quyết đấu bắt đầu 26/12/2016

Chương 249: : Huyền Cơ Minh khôi 26/12/2016

Chương 248: : Tu tâm 26/12/2016

Chương 247: : Đánh cược linh khí 26/12/2016

Chương 246: : Đại chiến Vân Phong 26/12/2016

Chương 245: : Vân gia cầu hôn 26/12/2016

Chương 244: : Pháp tướng Kim thân 26/12/2016

Chương 243: : Kính hồ phong ba 26/12/2016

Chương 242: : Mượn đao giết người 26/12/2016

Chương 241: : Bạo ngược 26/12/2016

Chương 240: : Vong Mệnh Nhai đã nói 26/12/2016

Chương 239: : Vấn Thương Hải âm mưu 26/12/2016

Chương 238: : Thiên Kiếm môn 26/12/2016

Chương 237: : Càn Khôn tụ Nguyên Đồ 26/12/2016

Chương 236: : Còn chưa có chết 26/12/2016

Chương 235: : Hủy diệt 26/12/2016

Chương 234: : Vạn vạn không nghĩ tới 26/12/2016

Chương 233: : Thần kỳ Cự Long lực lượng 26/12/2016

Chương 232: : Nguy cấp tồn vong 26/12/2016

Chương 231: : Liên thủ chiến kiếm nô 26/12/2016

Chương 230: : Luyện chế Linh Khí 26/12/2016

Chương 229: : Tẩy kiếm quật 26/12/2016

Chương 228: : Kinh thế đâm một cái thương ý 26/12/2016

Chương 227: : Ta không có chạy trốn 26/12/2016

Chương 226: : Trúng độc? 26/12/2016

Chương 225: : Rút dao tương trợ 26/12/2016

Chương 224: : Dung hợp khí linh 26/12/2016

Chương 223: : Thiên chân vô tà Thiểu Nữ 26/12/2016

Chương 222: : Càng không thể bỏ qua ngươi 26/12/2016

Chương 221: : Gặp phải người quen 26/12/2016

Chương 220: : Một thương thuấn sát 26/12/2016

Chương 219: : Phần Thiên Đại Thánh 26/12/2016

Chương 218: : Cổ mộ kinh hồn 26/12/2016

Chương 217: : Phần Thiên nghĩa địa 26/12/2016

Chương 216: : Điên cuồng đuổi giết 26/12/2016

Chương 215: : Huyết vực đồ ma thủ 26/12/2016

Chương 214: : Phần Thiên sơn mạch 26/12/2016

Chương 213: : Đạp lên không khí cất bước 26/12/2016

Chương 212: : Lên cấp nội minh 26/12/2016

Chương 211: : Huyết tu 26/12/2016

Chương 210: : Vũ Thánh đường 26/12/2016

Chương 209: : Tử viêm linh khí 26/12/2016

Chương 208: : Cứu trị phương pháp 26/12/2016

Chương 207: : Thiên phú 26/12/2016

Chương 206: : Gia hình đường 26/12/2016

Chương 205: : Khiếp sợ ngoại minh 26/12/2016

Chương 204: : Nghiệp hỏa chi linh 26/12/2016

Chương 203: : Tự rước lấy nhục 26/12/2016

Chương 202: : Oai vũ quyền ý 26/12/2016

Chương 201: : Ngoại minh khảo nghiệm thực lực 26/12/2016

Chương 200: : Tu luyện Thần Hành Bách Biến 26/12/2016

Chương 199: : Gặp mặt Diệp Trường Sinh 26/12/2016

Chương 198: : Cửu chuyển phù linh đan 26/12/2016

Chương 197: : Lên cấp Hóa Hình Cảnh 26/12/2016

Chương 196: : Mỹ lệ vì ngươi tỏa ra 26/12/2016

Chương 195: : Luyện chế Dung Nhan Đan 26/12/2016

Chương 194: : Sư tỷ Yêu Nguyệt 26/12/2016

Chương 193: : Đại chiến mạc sư 26/12/2016

Chương 192: : Cố ý làm khó dễ 26/12/2016

Chương 191: : Đại đế bí mật 26/12/2016

Chương 190: : Hàng xóm có cô gái mới lớn 26/12/2016

Chương 189: : Không quên được một màn 26/12/2016

Chương 188: : Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội 26/12/2016

Chương 187: : Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc 26/12/2016

Chương 186: : Kịch liệt thảm đấu 26/12/2016

Chương 185: : Lấy một địch một trăm 26/12/2016

Chương 184: : Khôi giáp u linh 26/12/2016

Chương 183: : Tử Vong Chi Thành 26/12/2016

Chương 182: : Nữ tử khi (làm) tự cường 26/12/2016

Chương 181: : Minh Khôi 26/12/2016

Chương 180: : Phân phối khen thưởng 26/12/2016

Chương 179: : Tiến vào Thanh Vân minh 26/12/2016

Chương 178: : Được mùa lớn 26/12/2016

Chương 177: : Long huyết lực lượng 26/12/2016

Chương 176: : Vượn người đại chiến 26/12/2016

Chương 175: : Trúng rồi Vân Sơn kế 26/12/2016

Chương 174: : Cho ngươi ba tức thời gian 26/12/2016

Chương 173: : Một tấm phù ấn ân tình 26/12/2016

Chương 172: : Thông Tí viên hầu 26/12/2016

Chương 171: : Hồ Bá Thiên 26/12/2016

Chương 170: : Sinh tử gắn bó 26/12/2016

Chương 169: : Sát hạch bắt đầu 26/12/2016

Chương 168: : Giết người không phạm pháp 26/12/2016

Chương 167: : Lùi tái? 26/12/2016

Chương 166: Hung hăng chém giết 26/12/2016

Chương 164: : Giao ra minh bài 26/12/2016

Chương 163: : Tây Chu Bất Liệt Sơn 26/12/2016

Chương 162: : Cực hạn hàn băng thương pháp 26/12/2016

Chương 161: : Chưởng khống Thạch Nham thành 26/12/2016

Chương 160: : Tạm biệt Tề Dĩnh 26/12/2016

Chương 159: : Ai dám giết ta 26/12/2016

Chương 158: : Hỏa linh thôn thiên 26/12/2016

Chương 157: : Thiết yến 26/12/2016

Chương 156: : Hai tấm văn hàm 26/12/2016

Chương 155: : Uy tín 26/12/2016

Chương 154: : Hữu danh vô thật thành chủ 26/12/2016

Chương 153: : Ngũ hành tụ nguyên 26/12/2016

Chương 152: : Linh Nhi phát uy 26/12/2016

Chương 151: : Nữ Thần Tuyền Nhãn gột rửa 26/12/2016

Chương 150: : Tân thành chủ 26/12/2016

Chương 149: : Thực lực khủng bố 26/12/2016

Chương 148: : Hoa Thôi Xán 26/12/2016

Chương 147: : Cường hóa Huyền Quan 26/12/2016

Chương 146: : Thảo mộc chi linh 26/12/2016

Chương 145: : Toàn thắng 26/12/2016

Chương 144: : Cùng lên đi 26/12/2016

Chương 143: : Phục sinh Linh Nhi 26/12/2016

Chương 142: : Nữ thần tên 26/12/2016

Chương 141: : Biến cố 26/12/2016

Chương 140: : Thế cuộc 26/12/2016

Chương 139: : Nữ Nhi thành sát hạch 26/12/2016

Chương 138: : Trần gia quân 26/12/2016

Chương 137: : Thần hành bách biến 26/12/2016

Chương 136: : Xét nhà 26/12/2016

Chương 135: : Anh hùng 26/12/2016

Chương 134: : Tự bạo nguyên đan 26/12/2016

Chương 133: : Chấn động toàn trường 26/12/2016

Chương 132: : Huyết chiến 26/12/2016

Chương 131: : Chém giết Tiêu Dao Mỹ Kỳ 26/12/2016

Chương 130: : Mạnh nhất dâm tà kiếm ý 26/12/2016

Chương 129: : Tạo Khí Cảnh bảy tầng 26/12/2016

Chương 128: : Huyết sát thương sao 26/12/2016

Chương 127: : Cửu vĩ tộc bí ẩn 26/12/2016

Chương 126: : Bích hàn giao ngư 26/12/2016

Chương 125: : Tiến vào hàn băng trì 26/12/2016

Chương 124: : Thiên Cương Nghiệp Hỏa Kiếm Pháp 26/12/2016

Chương 123: Lưu Thủy Kiếm vô pháp 26/12/2016

Chương 122: Thanh Vân minh người đến 26/12/2016

Chương 121: : Cầu hôn 26/12/2016

Chương 120: Hợp tác 26/12/2016

Chương 119: Hàn Băng Điện 26/12/2016

Chương 118: Cửu Vĩ Yêu Hồ 26/12/2016

Chương 117: Huyết sát Luân Hồi 26/12/2016

Chương 116: Cường hóa Phá Trận Thương 26/12/2016

Chương 115: Tiêu Dao Mỹ Kỳ thực lực 26/12/2016

Chương 114: Ý cảnh so đấu 26/12/2016

Chương 113: Há mồm chờ sung rụng 26/12/2016

Chương 112: Thái Sử Đan 26/12/2016

Chương 111: Tiêu dao hội 26/12/2016

Chương 110: Chú oán ma châu 26/12/2016

Chương 109: Thân phận bại lộ 26/12/2016

Chương 108: Bị cùm chặt nữ nhân 26/12/2016

Chương 107: Diệp Kình chi tử 26/12/2016

Chương 106: Đại đế oai 26/12/2016

Chương 105: Đại đế thánh lệnh 26/12/2016

Chương 104: : Thiên Sương Hàn Khí uy lực 26/12/2016

Chương 103: Đại chiến Man Kỳ 26/12/2016

Chương 102: Thiên tài số một 26/12/2016

Chương 101: Hung hăng một thương 26/12/2016

Chương 100: Năm cái ghế 26/12/2016

Chương 99: Thạch Nham bảng tranh cướp tái 26/12/2016

Chương 98: Đại chiến, động một cái liền bùng nổ 26/12/2016

Chương 97: Gà đất chó sành 26/12/2016

Chương 96: Luyện chế 26/12/2016

Chương 95: Thiên Sương Hàn Khí 26/12/2016

Chương 94: Tần Diệp hai nhà kế sách 26/12/2016

Chương 93: Cá cược 26/12/2016

Chương 92: Chân Nguyên Cảnh cường giả 26/12/2016

Chương 91: Man tộc đến 26/12/2016

Chương 90: Thăng cấp rất đơn giản 26/12/2016

Chương 89: Thôn phệ sức mạnh 26/12/2016

Chương 88: Nguyên lực phân thân 26/12/2016

Chương 87: Tạo Khí Cảnh bốn tầng 26/12/2016

Chương 86: Huyết sát thương ý 26/12/2016

Chương 85: Đại chiến nửa bước Hóa Hình 26/12/2016

Chương 84: Thiên Độc Cung Điện 26/12/2016

Chương 83: Không rời không bỏ 26/12/2016

Chương 82: Luyện chế Chân Nguyên đan 26/12/2016

Chương 81: Áp chế độc chú 26/12/2016

Chương 80: Man Thái bị ta giết 26/12/2016

Chương 79: Tranh luận 26/12/2016

Chương 78: Chém giết Mặc Phong 26/12/2016

Chương 77: Một cấp long huyết cường độ 26/12/2016

Chương 76: Thái cổ Thương Long huyết thống 26/12/2016

Chương 75: Mở ra độc chú 26/12/2016

Chương 74: Mặc Phong thực lực 26/12/2016

Chương 73: Che mặt nam tử ra tay 26/12/2016

Chương 72: Phá võng 26/12/2016

Chương 71: Mở cướp 26/12/2016

Chương 70: Lăng khố động 26/12/2016

Chương 69: Viêm hỏa phù ấn 26/12/2016

Chương 68: Mãng Xà Oanh Minh Chung 26/12/2016

Chương 67: Thần bí nam tử 26/12/2016

Chương 66: Một chiêu chế địch 26/12/2016

Chương 65: Xong ngược 26/12/2016

Chương 64: Cái cuối cùng tiêu chuẩn 26/12/2016

Chương 63: Bị trục Tiếu gia 26/12/2016

Chương 62: Tiếu phu nhân 26/12/2016

Chương 61: Mặc gia diệt 26/12/2016

Chương 60: Phản thành 26/12/2016

Chương 59: Đế phi 26/12/2016

Chương 58: Vận mệnh 26/12/2016

Chương 57: Giải độc 26/12/2016

Chương 56: : Chém giết Man Thái 26/12/2016

Chương 55: Tề Dĩnh nguy cơ 26/12/2016

Chương 54: Thu phục Yến Thi Hàm 26/12/2016

Chương 53: Phá Trận Thương đối với Hồng Anh Thương 26/12/2016

Chương 52: Thanh Vân minh minh 26/12/2016

Chương 51: Không giữ lại ai 26/12/2016

Chương 50: Thực lực tăng mạnh 26/12/2016

Chương 49: Bán thần cấp phù linh 26/12/2016

Chương 48: Thần bí Tiểu la lỵ 26/12/2016

Chương 47: Ngũ hành công pháp 26/12/2016

Chương 46: Sát khí sơn động 26/12/2016

Chương 45: Đại lễ 26/12/2016

Chương 44: Long Chiến Vu Dã 26/12/2016

Chương 43: Tạo Khí Cảnh một tầng 26/12/2016

Chương 42: Phong Lang vương 26/12/2016

Chương 41: U Minh Sơn Cốc 26/12/2016

Chương 40: Lên đường 26/12/2016

Chương 39: Lau sạch sẽ cái cổ 26/12/2016

Chương 38: Dạ tập (đột kích ban đêm) 26/12/2016

Chương 37: Độc chú 26/12/2016

Chương 36: Nhân họa đắc phúc, hoạn nạn chân tình 26/12/2016

Chương 35: Phong ấn đan điền 26/12/2016

Chương 34: Thiên tài? 26/12/2016

Chương 33: Máu nhuộm vũ các 26/12/2016

Chương 32: Nhân đạo bất công 26/12/2016

Chương 31: Hắc Nham mộc báng thương 26/12/2016

Chương 30: Giao dịch 26/12/2016

Chương 29: Huyết hồng sắc đầu thương 26/12/2016

Chương 28: Thanh Quang kiếm 26/12/2016

Chương 27: Man tộc 26/12/2016

Chương 26: : Buổi đấu giá 26/12/2016

Chương 25: Diệp Mạc thủ đoạn 26/12/2016

Chương 24: Phá trận thương pháp 26/12/2016

Chương 23: Vì sao phải quỳ? 26/12/2016

Chương 22: Diệp Trường Sinh 26/12/2016

Chương 21: Cấp ba Luyện Đan Sư 26/12/2016

Chương 20: Chân Nguyên đan 26/12/2016

Chương 19: Lãnh gia huynh muội 26/12/2016

Chương 18: Thượng phẩm pháp khí 26/12/2016

Chương 17: Ngươi cho ít đi 26/12/2016

Chương 16: Đan văn 26/12/2016

Chương 15: : Muốn phi đao, không cửa 26/12/2016

Chương 14: Phá Thiên chỉ 26/12/2016

Chương 13: Ăn trộm 26/12/2016

Chương 12: Thạch Nham bảng 26/12/2016

Chương 11: Tiếu Nguyệt 26/12/2016

Chương 10: Đạo thứ ba Long Lực 26/12/2016

Chương 9: Bách bảo các 26/12/2016

Chương 8: Trong huyết dịch sức mạnh 26/12/2016

Chương 7: Tiểu Thảo 26/12/2016

Chương 6: Tinh luyện nguyên lực 26/12/2016

Chương 5: Gặp một lần đánh một lần 26/12/2016

Chương 4: Long Lực thông Huyền Quan 26/12/2016

Chương 3 : Khốn Long Thăng Thiên trụ 26/12/2016

Chương 2: Dị biến 26/12/2016

Chương 1: Năm năm kiên trì 26/12/2016