Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

Tên khác: Lược Thiên Ký
Thể loại: Truyện chữ , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lược Thiên Ký:

Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự!

Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận!

Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân!

Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"

Danh sách chương

Chương 01: Bái sư Thanh Vân 20/12/2016

Chương 02: Thứ mười đạo phỉ 20/12/2016

Chương 03: Âm Dương Thần Ma Giám 20/12/2016

Chương 04: Luyện ra luồng thứ nhất Linh khí 20/12/2016

Chương 05: Đánh đúng là ngươi 20/12/2016

Chương 06: Vu oan 20/12/2016

Chương 07: Chung tiếng nổ đoạn trần duyên 20/12/2016

Chương 08: Tiểu bạo tính tình 20/12/2016

Chương 09: Vạn La Quỷ Diện 20/12/2016

Chương 10: Người không có đồng nào 20/12/2016

Chương 11: Tu hành tài nguyên 20/12/2016

Chương 12: Đạo môn quỷ thị 20/12/2016

Chương 13: Cướp sạch 20/12/2016

Chương 14: Đại thu hoạch 20/12/2016

Chương 15: Bốn loại đệ tử 20/12/2016

Chương 16: Chỉ e thiên hạ bất loạn 20/12/2016

Chương 17: Lừa bịp tống tiền 20/12/2016

Chương 18: Thổ phỉ 20/12/2016

Chương 19: Đạo môn tức phỉ ổ 20/12/2016

Chương 20: Tái nhập quỷ thị 20/12/2016

Chương 21: Hoả nhãn kim tinh 20/12/2016

Chương 22: Coi trọng thủ nghệ của ngươi 20/12/2016

Chương 23: Yêu Linh Đan 20/12/2016

Chương 24: Tích lũy cùng phá giai 20/12/2016

Chương 25: Hắc ăn hắc 20/12/2016

Chương 26: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo 20/12/2016

Chương 27: Thiên Quan hàng huyền pháp 20/12/2016

Chương 28: Phá cảnh khó khăn 20/12/2016

Chương 29: Không quyền không thế 20/12/2016

Chương 30: Mồi nhử 20/12/2016

Chương 31: Yêu Chướng Sơn 20/12/2016

Chương 32: Mảnh gặm quái ngư 20/12/2016

Chương 33: To gan lớn mật 20/12/2016

Chương 34: Bẫy rập 20/12/2016

Chương 35: Trong hống 20/12/2016

Chương 36: Lục đục với nhau 20/12/2016

Chương 37: Giang Dương tiểu trộm 20/12/2016

Chương 38: Mãng Khô Cáp 20/12/2016

Chương 39: Yêu Cóc nổi giận 20/12/2016

Chương 40: Thoải mái chữ viết như thế nào? 20/12/2016

Chương 41: Làm cái hạnh phúc thùng cơm 20/12/2016

Chương 42: Linh khí như biển luyện chân thân 20/12/2016

Chương 43: Khống tài nguyên, ngự tu sĩ 20/12/2016

Chương 44: Lưng cõng cóc chân hồi Đạo môn 20/12/2016

Chương 45: Tích thủy dấu diếm 20/12/2016

Chương 46: Phù chiếu ban thưởng 20/12/2016

Chương 48: Khói mê đạo phỉ lại hiện ra 20/12/2016

Chương 49: Tiểu ma đầu trở về 20/12/2016

Chương 50: Tiểu ma đầu đổi tính 20/12/2016

Chương 51: Cầm Long Khống Hạc Công 20/12/2016

Chương 52: Tu luyện pháp thuật 20/12/2016

Chương 53: Phá Giai Đan 20/12/2016

Chương 54: Dám lấy gia gia của ngươi? 20/12/2016

Chương 55: Danh môn chính đạo 20/12/2016

Chương 56: Linh Vân sư tỷ 20/12/2016

Chương 57: Đánh bạc ngươi có thể sống sót hay không 20/12/2016

Chương 58: Kéo đến da hổ trang áo khoác ngoài 20/12/2016

Chương 59: Núi dựa lớn 20/12/2016

Chương 60: Ngự Bạch Hạc 20/12/2016

Chương 61: Phá Giai Đan 20/12/2016

Chương 62: Phương Hành đi đâu? 20/12/2016

Chương 63: Thoát thai hoán cốt, phá rồi lại lập 20/12/2016

Chương 64: Chủ động đến cửa 20/12/2016

Chương 65: Hùng hổ dọa người 20/12/2016

Chương 66: Ai dám anh phong? 20/12/2016

Chương 67: Đưa ta Linh Thạch 20/12/2016

Chương 68: Cáo biệt ngoại môn 20/12/2016

Chương 69: Tấn chức đại điện 20/12/2016

Chương 70: Thanh Vân Ngũ Pháp 20/12/2016

Chương 71: Bạch Thiên Trượng 20/12/2016

Chương 72: Ăn quân 20/12/2016

Chương 73: Một lời tức giận chém đầu 20/12/2016

Chương 74: Bất khuất Nộ Diễm, không dấu vết kiếm quang 20/12/2016

Chương 75: Yêu Man huyết mạch? 20/12/2016

Chương 76: Chiến tu 20/12/2016

Chương 77: Chiến tu chi đạo 20/12/2016

Chương 78: Tam Muội Chân Hỏa luyện chân thân 20/12/2016

Chương 79: Trên núi tu luyện, dưới núi tu hành 20/12/2016

Chương 80: Mười cái lão bà 20/12/2016

Chương 81: Không dám nghe nói 20/12/2016

Chương 82: Tàng Kinh Đại Điện 20/12/2016

Chương 83: Hai ta luyện luyện? 20/12/2016

Chương 84: Chắn cái này vương bát đản 20/12/2016

Chương 85: Áp chú 20/12/2016

Chương 86: Thể Phách như rồng kình như cung 20/12/2016

Chương 87: Ăn cướp một mảnh 20/12/2016

Chương 88: Lấy đánh bạc khoản nợ 20/12/2016

Chương 89: Đoạt đao 20/12/2016

Chương 90: Ta cho mặt mũi ngươi 20/12/2016

Chương 91: Đoán Chân Cốc đệ tử 20/12/2016

Chương 92: Đoạt lại tinh thiết 20/12/2016

Chương 93: Thuận thưởng nghịch phạt 20/12/2016

Chương 94: Muốn chết 20/12/2016

Chương 95: Đại đao đối cự chùy 20/12/2016

Chương 96: Nện người xuống đất 20/12/2016

Chương 97: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt 20/12/2016

Chương 98: Lĩnh đội đệ tử 20/12/2016

Chương 99: Đoán Chân Cốc lĩnh đội 20/12/2016

Chương 100: Chín hòm quan tài dị bảo 20/12/2016

Chương 101: Không có việc gì tìm việc 20/12/2016

Chương 102: Khẩu chiến quần nữ 20/12/2016

Chương 103: Phục luyện đan pháp 20/12/2016

Chương 104: Thịt nướng đại sư 20/12/2016

Chương 105: Thanh Vân bốn cốc 20/12/2016

Chương 106: Một đao trảm bảy ngưu 20/12/2016

Chương 107: Độc đan 20/12/2016

Chương 108: Lên trời chém 20/12/2016

Chương 109: Một đao chém đầu, mổ bụng lấy đan 20/12/2016

Chương 110: Đoạt yêu thi 20/12/2016

Chương 111: Chuyện xấu, đều là chuyện xấu 20/12/2016

Chương 112: Thạch phá Khôi Lỗi ra 20/12/2016

Chương 113: Giả thần giả quỷ phù 20/12/2016

Chương 114: Anh hùng phong thái 20/12/2016

Chương 115: Tiên tác trói Kim Ô 20/12/2016

Chương 116: Tam Túc Kim Ô 20/12/2016

Chương 117: Tiếu Kiếm Minh 20/12/2016

Chương 118: Giám pháp trận 20/12/2016

Chương 119: Cực phẩm Linh Dược 20/12/2016

Chương 120: Không thể buông tha 20/12/2016

Chương 121: Bỉ ổi thủ đoạn 20/12/2016

Chương 122: Nuốt Linh Dược 20/12/2016

Chương 123: Phương sư huynh trở về 20/12/2016

Chương 124: Ngươi trộm quần lót của ta? 20/12/2016

Chương 125: Đương ta dễ khi dễ? 20/12/2016

Chương 126: Linh Vân hộ pháp 20/12/2016

Chương 127: Cuồn cuộn tinh lưu như Giang Hải 20/12/2016

Chương 128: Thu Kim Ô 20/12/2016

Chương 129: Cáo mượn oai hùm 20/12/2016

Chương 130: Bất công bất chính 20/12/2016

Chương 131: Phương tiểu sư huynh nói qua 20/12/2016

Chương 132: To gan lớn mật 20/12/2016

Chương 133: Kim Ô quái đỉnh 20/12/2016

Chương 134: Kim Đan Yêu Vương phong ấn địa 20/12/2016

Chương 135: Bột Hải quốc Bách Thú Tông 20/12/2016

Chương 136: Cường thế áp bách 20/12/2016

Chương 137: Thượng giai Huyền quyết 20/12/2016

Chương 138: Ta hội giết người 20/12/2016

Chương 139: Khí thế hung ác lộ ra 20/12/2016

Chương 140: Nhớ kỹ ngươi rồi 20/12/2016

Chương 141: Nam tử hán không đánh nữ nhân 20/12/2016

Chương 142: Làm ngươi tin hay không? 20/12/2016

Chương 143: Yêu Vương thoát khốn 20/12/2016

Chương 144: Tam Muội Chân Hỏa luyện Kim Bằng 20/12/2016

Chương 145: Kim Đan Chân Linh 20/12/2016

Chương 146: Thứ ba chân truyền 20/12/2016

Chương 147: Phù Diêu Cung người trong 20/12/2016

Chương 148: Tiểu Man, Tiểu Man 20/12/2016

Chương 148: Yêu tộc Huyền quyết 20/12/2016

Chương 149: Thà phạm môn quy, đừng chọc Phương Hành 20/12/2016

Chương 150: Tu luyện điểm này việc nhỏ 20/12/2016

Chương 151: Ngự Linh Ngự Thú Quyết 20/12/2016

Chương 152: Giá Y Quyết 20/12/2016

Chương 153: Tửu Nhục Tăng 20/12/2016

Chương 154: Phù Diêu Cung khách quý 20/12/2016

Chương 155: Gây chuyện sinh sự 20/12/2016

Chương 156: Vì sao hết lần này tới lần khác đánh ngươi? 20/12/2016

Chương 157: Đại náo Giới Luật Ti 20/12/2016

Chương 158: Hậu thưởng 20/12/2016

Chương 159: Nội môn diễn võ 20/12/2016

Chương 160: Có tiền đốt 20/12/2016

Chương 161: Bởi vì, ta không có tiền! 20/12/2016

Chương 162: Chơi xấu 20/12/2016

Chương 163: Vô sỉ chi cực 20/12/2016

Chương 164: Hai tên bại hoại 20/12/2016

Chương 165: Thập Lý Na Di Phù 20/12/2016

Chương 166: Đông Thổ người đến 20/12/2016

Chương 167: Khấu quan hỏi ta trước 20/12/2016

Chương 168: Tửu Nhục Tăng trả nợ 20/12/2016

Chương 169: Hòa thượng gánh núi đi 20/12/2016

Chương 170: Trăm năm Dao Trì Yến 20/12/2016

Chương 171: Thiên phú thần thông 20/12/2016

Chương 172: Trảm Thiết Ưng 20/12/2016

Chương 173: Kiếm Sí vút không lộ ra thần uy 20/12/2016

Chương 174: Thiên Ý Kiếm 20/12/2016

Chương 175: Đánh chết Tiếu Kiếm Minh 20/12/2016

Chương 176: Cướp sạch ba cốc 20/12/2016

Chương 177: Cửu Sát Trớ Chú Thuật 20/12/2016

Chương 178: Tặng không tu vi 20/12/2016

Chương 179: Lợn rừng tướng 20/12/2016

Chương 180: Cương Liệp Linh Tướng 20/12/2016

Chương 181: Tông chủ Trần Huyền Hoa 20/12/2016

Chương 182: Phân chuột tiến vào nồi đun nước ở bên trong 20/12/2016

Chương 183: Sở Vực đệ nhất thiên kiêu 20/12/2016

Chương 184: Tử Mẫu Phệ Tâm Đan 20/12/2016

Chương 185: Yêu Linh truyền thừa 20/12/2016

Chương 186: Mười hai Sinh Linh Đan 20/12/2016

Chương 187: Thanh Khâu Phần 20/12/2016

Chương 188: Sụp đổ béo đạo nhân 20/12/2016

Chương 189: Một thân là bảo 20/12/2016

Chương 190: Hồ Quật Tiên Điện 20/12/2016

Chương 191: Sinh tử nghịch chuyển Huyết Liên Trì 20/12/2016

Chương 192: Đà bia Thạch Quy 20/12/2016

Chương 193: Hành trình trốn chết của tên lừa đảo 20/12/2016

Chương 194: Thân hãm bao vây mà dám giết người 20/12/2016

Chương 195: Thái Thượng Cảm Ứng Kinh 20/12/2016

Chương 196: Thượng phẩm Huyền khí Kinh Hoàng Cầm 20/12/2016

Chương 197: Mượn đại trận, áp mỹ nữ 20/12/2016

Chương 198: Ngươi cắn ta ta cắn ngươi 20/12/2016

Chương 199: Luyện hóa Huyết Liên Tử 20/12/2016

Chương 200: Vạn Linh Kỳ 20/12/2016

Chương 201: Trúc Cơ Đan 20/12/2016

Chương 202: Phảng Thiên Lôi, trúc Đạo Cơ 20/12/2016

Chương 203: Màu tím Tiên Cơ 20/12/2016

Chương 204: Trúc Cơ thành công 20/12/2016

Chương 205: Ác nhân mài 20/12/2016

Chương 206: Vạn Linh Kỳ luyện thành 20/12/2016

Chương 207: Xông ra Âm Ngục Uyên 20/12/2016

Chương 208: Cửu Đầu Sư Yêu Linh 20/12/2016

Chương 209: Danh chấn nam bắc tiểu ma đầu 20/12/2016

Chương 210: Kiếm chỉ Băng Âm Cung 20/12/2016

Chương 211: Nhân sinh bi ai 20/12/2016

Chương 212: Đối với chính mình người tốt nhất 20/12/2016

Chương 213: Bái sư Băng Âm Cung 20/12/2016

Chương 214: Sở Vực Thiên Kiêu 20/12/2016

Chương 215: Đoạt không đoạt? 20/12/2016

Chương 216: Thông Minh U Hàn Ngọc 20/12/2016

Chương 217: Phương Đại tiên tử 20/12/2016

Chương 218: Chửi bâng quơ 20/12/2016

Chương 219: Đại Cơ Duyên 20/12/2016

Chương 220: Đại Tuyết Sơn 20/12/2016

Chương 221: Mạnh nhất kết minh 20/12/2016

Chương 222: Cướp bóc Yêu thú đoàn 20/12/2016

Chương 223: Một đường cướp sạch 20/12/2016

Chương 224: Cửa ải cuối cùng 20/12/2016

Chương 225: Sở Hoàng Thái tử quy củ 20/12/2016

Chương 226: Kim Đan Ngũ lão 20/12/2016

Chương 227: Vạn La lão quái 20/12/2016

Chương 228: Phúc này họa này 20/12/2016

Chương 229: Phương Hàn cơ duyên 20/12/2016

Chương 230: Bán phù 20/12/2016

Chương 231: Sở Từ công chúa 20/12/2016

Chương 232: Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong 20/12/2016

Chương 233: Hung uy vô hạn 20/12/2016

Chương 234: Giựt tiền 20/12/2016

Chương 235: Ngộ Đạo Viện 20/12/2016

Chương 236: Phá quy củ 20/12/2016

Chương 237: Mắng đến thổ huyết 20/12/2016

Chương 238: Ta thật sự là màu vàng Đạo Cơ! 20/12/2016

Chương 239: Kết thành nhị trọng Đạo Cơ 20/12/2016

Chương 240: Thái Thượng Cảm Ứng Kinh 20/12/2016

Chương 241: Thần thức phá cấm 20/12/2016

Chương 242: Lạc Tuyết Cốc thí luyện 20/12/2016

Chương 243: Tiểu Cửu ca ca 20/12/2016

Chương 244: Không gì làm không được 20/12/2016

Chương 245: Hồ Cầm chi nộ 20/12/2016

Chương 246: Thầy trò chi thề 20/12/2016

Chương 247: Giá họa 20/12/2016

Chương 248: Đại Tuyết Sơn chi loạn 20/12/2016

Chương 249: Vương bát thích cắn người 20/12/2016

Chương 250: Mượn kế thi kế 20/12/2016

Chương 251: Lại để cho cái này Sở Vực đổi lại thiên 20/12/2016

Chương 252: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 20/12/2016

Chương 253: Âm Dương Đại Ma Bàn 20/12/2016

Chương 254: Áp chế Sát Linh 20/12/2016

Chương 255: Ngoài ma trong thánh 20/12/2016

Chương 256: Đạo lý 20/12/2016

Chương 257: Phương Hành ngộ đạo phương pháp 20/12/2016

Chương 258: Ta giết người, ngươi gảy đàn tranh 20/12/2016

Chương 259: Trời giáng Huyền Quan 20/12/2016

Chương 260: Buộc kéo Sở Vực tiểu công chúa 20/12/2016

Chương 261: Huyền Quan bí mật 20/12/2016

Chương 262: Huyền Quan bí mật (hai) 20/12/2016

Chương 263: Một heo tuyệt trần 20/12/2016

Chương 264: Điểm Tướng Thành 20/12/2016

Chương 265: Đấu tài 20/12/2016

Chương 266: Sát cơ tứ phía 20/12/2016

Chương 267: Giết đỏ lên loan nguyệt 20/12/2016

Chương 268: Kim Quang Lão Tổ 20/12/2016

Chương 269: Cầu đá nhỏ 20/12/2016

Chương 270: Tính toán Kim Đan lão tổ 20/12/2016

Chương 271: Thiên phú thần thông lại hiện ra 20/12/2016

Chương 272: Cướp đoạt trận mạch 20/12/2016

Chương 273: Quỳ liền quỳ mà! 20/12/2016

Chương 274: Tỏa Thần Hoàn 20/12/2016

Chương 275: Diệt ngươi bốn mạch 20/12/2016

Chương 276: Đại khai sát giới 20/12/2016

Chương 277: Thần thông hiển uy 20/12/2016

Chương 278: Ta chính là Phương Hành 20/12/2016

Chương 279: Đệ nhất nhân trên Nam Chiêm bảng 20/12/2016

Chương 280: Nam Chiêm Hoàng Phủ gia 20/12/2016

Chương 281: Thi đan 20/12/2016

Chương 282: Còn có một cái Phương Hành? 20/12/2016

Chương 283: Phương Cửu Gia lúc này! 20/12/2016

Chương 284: Cướp phỉ đối cướp phỉ 20/12/2016

Chương 285: Kết minh 20/12/2016

Chương 286: Cường cường liên minh 20/12/2016

Chương 287: Huyền Vực đạo lý 20/12/2016

Chương 288: Phong Vân tế hội 20/12/2016

Chương 289: Bắc Thần Sơn yêu tinh 20/12/2016

Chương 290: Hung uy ai dám ngăn cản? 20/12/2016

Chương 291: Bốn vực Thiên Kiêu 20/12/2016

Chương 292: Huyết Anh Chú 20/12/2016

Chương 293: Ngươi dám chọc ta? 20/12/2016

Chương 294: Bị điên ngốc sợ hoành! 20/12/2016

Chương 295: Che chở 20/12/2016

Chương 296: Tiên Viên xuất thế 20/12/2016

Chương 297: Trúc Cơ cơ duyên 20/12/2016

Chương 298: Đi vào dễ dàng đi ra khó! 20/12/2016

Chương 299: Chận môn giựt tiền 20/12/2016

Chương 300: Tiểu gia muốn đánh cướp ngươi! 20/12/2016

Chương 301: Một phỉ canh giữ cửa ngõ 20/12/2016

Chương 302: Ba cặp ba 20/12/2016

Chương 303: Đại lấy được mùa thu hoạch 20/12/2016

Chương 304: Thượng Cổ phi kiếm thuật 20/12/2016

Chương 305: Bát Bộ Yêu chúng 20/12/2016

Chương 306: Tứ phương kết minh 20/12/2016

Chương 307: Năng động tay ai dùng tài hùng biện? 20/12/2016

Chương 308: Đại Tuyết sơn ngũ tử 20/12/2016

Chương 309: Quyết liệt 20/12/2016

Chương 310: Vây giết tiểu ma đầu 20/12/2016

Chương 311: Hắn là ta sư đệ 20/12/2016

Chương 312: Ai dám khi dễ của ta điểu? 20/12/2016

Chương 313: Phương Hành Hịch văn 20/12/2016

Chương 314: Thân hãm lớp lớp vòng vây không sợ 20/12/2016

Chương 315: Dùng 1 địch chúng 20/12/2016

Chương 316: Quét ngang quần hùng vô địch (canh bốn) 20/12/2016

Chương 317: Đại kỳ một lần hành động chúng tu phản 20/12/2016

Chương 318: Vây giết Lôi Cửu 20/12/2016

Chương 319: Chiến Sở Hoàng Thái tử 20/12/2016

Chương 320: Phương Tiểu Cửu chết 20/12/2016

Chương 321: Trong hầm lại lừa bịp 20/12/2016

Chương 322: Lẻn vào Kiếm Trủng 20/12/2016

Chương 323: Toàn bộ mẹ nó thu 20/12/2016

Chương 324: Được mạnh hơn 20/12/2016

Chương 325: Thức hải mê vụ 20/12/2016

Chương 326: Tiên Kiếm tặng Linh vân 20/12/2016

Chương 327: Tiên Kiếm tặng Linh vân (2) 20/12/2016

Chương 328: Kết nghĩa huynh đệ 20/12/2016

Chương 329: Kiếm Trủng 3 kết nghĩa 20/12/2016

Chương 330: Đấu giá Kiếm Thai 20/12/2016

Chương 331: Kiếm Thai thả làm pháo hoa xem 20/12/2016

Chương 332: Thái Thượng bất tử kinh 20/12/2016

Chương 333: Cửu Cửu phản thần đan 20/12/2016

Chương 334: Tam Muội Chân Hỏa bổ nhất muội 20/12/2016

Chương 335: Của ta Tiểu Man 20/12/2016

Chương 336: Huyền Vực thần bia 20/12/2016

Chương 337: Khi ta ngốc? 20/12/2016

Chương 338: Đào tẩu? 20/12/2016

Chương 339: Đào sâu ba thước, tất cầm Phương Hành 20/12/2016

Chương 340: Binh đến Thanh Vân Tông 20/12/2016

Chương 341: Tìm linh mạch, thực đại long 20/12/2016

Chương 342: Thần lôi phạt hồn, pháp kiếm tru thân 20/12/2016

Chương 343: Chờ quân vào cuộc 20/12/2016

Chương 344: Nam Chiêm Chi Thiên Hoàng Phủ gia 20/12/2016

Chương 345: Một mũi tên tru tâm 20/12/2016

Chương 346: Tranh danh 20/12/2016

Chương 347: Thần Bi Chi Danh 20/12/2016

Chương 348: Bất thế thiên kiêu 20/12/2016

Chương 349: Để ngươi chọc ta! 20/12/2016

Chương 350: chặt đầu, Cầm đầu mà đi 20/12/2016

Chương 351: Phục giết Kim Đan 20/12/2016

Chương 352: Sát cơ tứ phía mà 20/12/2016

Chương 353: Nam Chiêm đệ nhất tiểu ma đầu! 20/12/2016

Chương 354: Sư ân 20/12/2016

Chương 355: Một mẻ hốt gọn 20/12/2016

Chương 356: Nam Chiêm chi kiếp 20/12/2016

Chương 357: Liên nữ thức tỉnh 20/12/2016

Chương 358: Cửu Thiên chi minh 20/12/2016

Chương 359: Anh em kết nghĩa 20/12/2016

Chương 360: Phương thiếu gia ra biển 20/12/2016

Chương 361: Liên nữ 20/12/2016

Chương 362: Bảo ta tiểu Phương là được rồi 20/12/2016

Chương 363: Thần bí Đại tiểu thư 20/12/2016

Chương 364: Long cung trưởng nữ 20/12/2016

Chương 365: Trời ban cơ hội tốt 20/12/2016

Chương 366: Bá khí tuyệt luân 20/12/2016

Chương 367: 4 thù 20/12/2016

Chương 368: Ra đề mục 20/12/2016

Chương 369: Nam nhân ta là Phương Hành 20/12/2016

Chương 370: Thật tinh mắt Tiểu yêu tinh 20/12/2016

Chương 371: Kiếm Thai hậu lễ (canh ba) 20/12/2016

Chương 372: Ba kiện dị bảo (canh một) chỉ nhìn lâu chủ cất chứa hồi phục 20/12/2016

Chương 373: Tiền mất tật mang (canh hai) 20/12/2016

Chương 374: Thứ ba kiện dị bảo 20/12/2016

Chương 375: Hàng giả 20/12/2016

Chương 376: Kiếp hỏa 20/12/2016

Chương 377: Long Châu phá cấm biển 20/12/2016

Chương 378: Thần Long trục Nguyệt 20/12/2016

Chương 379: Nhân sinh sơ thí cá nước vui mừng 20/12/2016

Chương 380: Ta chính là muốn trộm điểm bảo bối 20/12/2016

Chương 381: Long tử Long Nữ 20/12/2016

Chương 382: Long chiến Bích Hải 20/12/2016

Chương 383: Rồng Điên 20/12/2016

Chương 384: Thật muốn ta cứu người? 20/12/2016

Chương 385: Phương Hành mị lực 20/12/2016

Chương 386: Nam Hải Quy Khư 20/12/2016

Chương 387: Long tộc khí tức 20/12/2016

Chương 388: Rồng điên hay vẫn là Dã Cẩu 20/12/2016

Chương 389: Thu phục rồng điên 20/12/2016

Chương 390: Bổ toàn bộ Tam Muội Hỏa 20/12/2016

Chương 391: Trúc Cơ Viên mãn cảnh 20/12/2016

Chương 392: Hận Thiên thị tiểu thư 20/12/2016

Chương 393: Ta là ai! 20/12/2016

Chương 394: Ta có một con chó chết bầm 20/12/2016

Chương 395: Lại để cho ngươi biết ta là ai! 20/12/2016

Chương 396: Thượng đẳng cung phụng 20/12/2016

Chương 397: Hiến vật quý 20/12/2016

Chương 398: Si tình hạt giống 20/12/2016

Chương 399: Bí địa Đạo Tạng 20/12/2016

Chương 400: Hắc y Thiếu Tôn 20/12/2016

Chương 401: Ác nhân cáo trạng trước 20/12/2016

Chương 402: Gặp ngươi một lần cắn ngươi một lần! 20/12/2016

Chương 403: Điêu ngoa tiểu thư đụng phải thổ phỉ 20/12/2016

Chương 404: Nguyên hình lộ ra 20/12/2016

Chương 405: Hung cầm thú Chu Tước 20/12/2016

Chương 406: Lập công lớn 20/12/2016

Chương 407: Sính lễ 20/12/2016

Chương 408: Phá Hung Đinh rút hồn 20/12/2016

Chương 409: Kim Đan tế kiếm 20/12/2016

Chương 410: Trúc Cơ trảm Kim Đan 20/12/2016

Chương 411: Vô Danh Công Quyết 20/12/2016

Chương 412: Trộm trứng 20/12/2016

Chương 413: Ta đến diệt tộc! 20/12/2016

Chương 414: Hận Thiên thị chi kiếp 20/12/2016

Chương 415: Hận Thiên lão tổ 20/12/2016

Chương 416: Cổ gương đồng 20/12/2016

Chương 417: Hồng Nguyệt lên không 20/12/2016

Chương 418: Tầm Long Thị hiện thân 20/12/2016

Chương 419: Tầm Long Thị chủ 20/12/2016

Chương 420: Tứ hung cấm chú 20/12/2016

Chương 421: Quy Khư lưới lớn 20/12/2016

Chương 422: Có nên hay không chạy 20/12/2016

Chương 423: Nhất định muốn lấy được 20/12/2016

Chương 424: Cầm Xích long 20/12/2016

Chương 425: Ta đến rồi! 20/12/2016

Chương 426: Thái Tức đồng kính 20/12/2016

Chương 427: Ngươi cũng không phải mẹ của ta! 20/12/2016

Chương 428: Không tin trừng trị không phục ngươi! 20/12/2016

Chương 429: Thoát cơ hoán cốt Họa Tiên Hoàn 20/12/2016

Chương 430: Khẩu chiến quần tu 20/12/2016

Chương 431: Hận Thiên thị hiện thân 20/12/2016

Chương 432: Ba kiện lễ vật 20/12/2016

Chương 433: Kim Đan chín bộc 20/12/2016

Chương 434: Dò xét khư 20/12/2016

Chương 435: Dò xét khư khó, khó với lên trời 20/12/2016

Chương 436: Sát phạt quyết đoán 20/12/2016

Chương 437: Hắc Chiểu yêu vật 20/12/2016

Chương 438: Hàng Chu Tước 20/12/2016

Chương 439: Có táo không táo đánh vậy gậy tre 20/12/2016

Chương 440: Năm mạch liên minh 20/12/2016

Chương 441: Hận Thiên lão tổ 20/12/2016

Chương 442: Vượt qua Hoàng Tuyền biển 20/12/2016

Chương 443: Vượt qua Hoàng Tuyền biển (2 20/12/2016

Chương 444: Có cừu oán tại chỗ báo 20/12/2016

Chương 445: Thái Thượng di tích 20/12/2016

Chương 446: Phá trận đồ 20/12/2016

Chương 447: Dẫn đường bảo kính 20/12/2016

Chương 448: Hồng Mông tử khí 20/12/2016

Chương 449: Di động Tiểu Bảo kho 20/12/2016

Chương 450: Liên hoa bảo ấn 20/12/2016

Chương 451: Tà Vương thức tỉnh 20/12/2016

Chương 452: Hiến tế Chu Tước 20/12/2016

Chương 453: Tầm long che giấu 20/12/2016

Chương 454: Dùng thân là mồi 20/12/2016

Chương 455: Đạo Cung di loại 20/12/2016

Chương 456: Hung Khí Như Cuồng 20/12/2016

Chương 457: Đoạt xá 20/12/2016

Chương 458: Tà Vương trùng sinh 20/12/2016

Chương 459: Tiếp Dẫn tiên cầu 20/12/2016

Chương 460: Phụng thiên pháp kiếm 20/12/2016

Chương 461: Ăn gian cùng hối lộ 20/12/2016

Chương 462: Thái Thượng di hận 20/12/2016

Chương 463: Hận Thiên lão tổ (canh ba 20/12/2016

Chương 464: Thập Tuyệt cuộc 20/12/2016

Chương 465: Đại Sơn áp Độ Kiếp 20/12/2016

Chương 466: Phật môn liên bảo 20/12/2016

Chương 467: Phá Diệt Nguyên Anh 20/12/2016

Chương 468: Tạo Hóa Lôi Trì 20/12/2016

Chương 469: Tặng tiên cơ 20/12/2016

Chương 470: Thái Thượng Đạo kinh 20/12/2016

Chương 471: Ba đại Tạo Hóa 20/12/2016

Chương 472: Tự lấy tử lộ 20/12/2016

Chương 473: Quy Khư chi chủ 20/12/2016

Chương 474: Bắt hàng phục bốn bộ 20/12/2016

Chương 475: Quy Khư Đại tổng quản 20/12/2016

Chương 476: Đan như Đại Thiên 20/12/2016

Chương 477: Âm Linh luyện hồn 20/12/2016

Chương 478: Đan Vô Pháp, Đạo Vô Thiên 20/12/2016

Chương 479: Liên Nữ chân ý 20/12/2016

Chương 480: Bắc Câu Yêu Địa 20/12/2016

Chương 481: Đánh Cướp 20/12/2016

Chương 482: Hồ mạch uỷ thác 20/12/2016

Chương 483: Lạc Nhật Đại Mạc 20/12/2016

Chương 484: Trục Yêu Minh tiểu tổ 20/12/2016

Chương 485: Một ngàn Linh Tinh 20/12/2016

Chương 486: Không sợ chuyện lớn 20/12/2016

Chương 487: Không mua không được 20/12/2016

Chương 488: Thần tính Dị Hỏa 20/12/2016

Chương 489: Trấn áp Hỏa chủng 20/12/2016

Chương 490: Cái này chiếc Pháp Chu thuộc về ta 20/12/2016

Chương 491: Chưởng ngự Pháp Chu 20/12/2016

Chương 492: Nghênh ngang mà đi 20/12/2016

Chương 493: Thanh Hồ Quỷ Diện 20/12/2016

Chương 494: Truyền thừa dị bảo 20/12/2016

Chương 495: Hồ mạch Thanh Khâu Sơn 20/12/2016

Chương 496: Trưởng lão tới mời 20/12/2016

Chương 497: Không biết điều 20/12/2016

Chương 498: Phát uy 20/12/2016

Chương 499: Đại Kim Ô tới oán 20/12/2016

Chương 500: Bối ân phụ nghĩa 20/12/2016

Chương 501: Đại sát tứ phương 20/12/2016

Chương 502: Tự thực ác quả 20/12/2016

Chương 503: Hồ Tiên Cơ Ngũ Chỉ sơn 20/12/2016

Chương 504: Kim Đan lệch làm tặc 20/12/2016

Chương 505: Giận điên lên 20/12/2016

Chương 506: Yêu đình mười trưởng lão 20/12/2016

Chương 507: Kim Ô Tộc trưởng 20/12/2016

Chương 508: Kim Sí Tiểu Bằng Vương 20/12/2016

Chương 509: Tiểu tổ tông 20/12/2016

Chương 510: Vô sỉ đại đấu giá 20/12/2016

Chương 511: Bái kiến tiểu tổ 20/12/2016

Chương 512: Tà Vương nhất mạch 20/12/2016

Chương 513: Cửu Đầu Trùng (canh ba) 20/12/2016

Chương 514: Ta tới cứu! 20/12/2016

Chương 515: Hắc Uyên nhà tù 20/12/2016

Chương 516: Thân thể chi lực (canh ba) 20/12/2016

Chương 517: Tiểu hung thần 20/12/2016

Chương 518: Tìm Kim Ô 20/12/2016

Chương 519: Gặp lại 20/12/2016

Chương 520: Đừng đến gặp gỡ 20/12/2016

Chương 521: Trực trùng yêu trận 20/12/2016

Chương 522: Triệu hoán hung thú 20/12/2016

Chương 523: Đồ sát nhà tù 20/12/2016

Chương 524: Thanh Hồ Quỷ Diện 20/12/2016

Chương 525: Cái kia một ngón tay phong tình 20/12/2016

Chương 526: Đại Kim gia phát uy 20/12/2016

Chương 527: Cản đường người, giết không tha! 20/12/2016

Chương 528: Quá Thạch lão tổ 20/12/2016

Chương 529: Phù Tang thủ sơn người 20/12/2016

Chương 530: Phù Tang Thần Mộc 20/12/2016

Chương 531: Thiên hạ không loạn không thoải mái 20/12/2016

Chương 532: Ước đấu Yêu Đế các 20/12/2016

Chương 533: Thiên hạ ai Cướp không được 20/12/2016

Chương 534: Nửa là Tạo Hóa nửa là Cướp 20/12/2016

Chương 535: Hiếm thấy năm người tổ 20/12/2016

Chương 536: Kết minh 20/12/2016

Chương 537: Hai Đại Tông Sư 20/12/2016

Chương 538: Xin lỗi 20/12/2016

Chương 539: Đại gia tại đây 20/12/2016

Chương 540: Một cước còn một cước 20/12/2016

Chương 541: Yêu địa Tiểu Ngũ tổ 20/12/2016

Chương 542: Thần Châu thần sứ 20/12/2016

Chương 543: Chớ chọc hắn? 20/12/2016

Chương 544: Lừa gạt Nha Thái Thậm 20/12/2016

Chương 545: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền 20/12/2016

Chương 546: Tiên hạ thủ vi cường 20/12/2016

Chương 547: Một kiếm đứt Tạo Hóa 20/12/2016

Chương 548: Tự mình chuốc lấy cực khổ 20/12/2016

Chương 549: Oan gia ngõ hẹp 20/12/2016

Chương 549: Hồ Tiên Cơ chịu thua 20/12/2016

Chương 551: Hay vẫn là bới xiêm y 20/12/2016

Chương 552: Tiểu Bằng Vương phát uy 20/12/2016

Chương 553: 1 luật cướp sạch! 1 luật chuyển quang! 20/12/2016

Chương 554: Nhất thạch tiếp xúc khởi ngàn tầng sóng 20/12/2016

Chương 555: Tam sinh Đạo quyết 20/12/2016

Chương 556: Cửu tử phạt ma 20/12/2016

Chương 557: Uống rượu, đánh nhau, giúp một việc 20/12/2016

Chương 558: Cửu tử liên minh 20/12/2016

Chương 559: Đại nguy kết quả 20/12/2016

Chương 560: Đại Sơn áp Long Môn 20/12/2016

Chương 561: Chiến Tam Yêu 20/12/2016

Chương 562: Các ngươi cùng tiến lên 20/12/2016

Chương 563: Thư sinh gặp phỉ 20/12/2016

Chương 564: Đại Mộng Cửu Đao Quyết 20/12/2016

Chương 565: Phá núi mà ra 20/12/2016

Chương 566: Hạc sư huynh 20/12/2016

Chương 567: Pháp đấu pháp 20/12/2016

Chương 568: Tìm đường chết tiểu tay cừ khôi 20/12/2016

Chương 569: Bách tử phục nhất sinh 20/12/2016

Chương 570: Sát Sinh đại thuật 20/12/2016

Chương 571: Thân người Ma Tướng 20/12/2016

Chương 572: Giết một người, thăng một cảnh 20/12/2016

Chương 573: Đại sát tứ phương 20/12/2016

Chương 574: Chân chính vô địch 20/12/2016

Chương 575: Bản sắc anh hùng 20/12/2016

Chương 576: Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ 20/12/2016

Chương 577: Hoàn toàn thắng lợi 20/12/2016

Chương 578: Yêu điện mở ra 20/12/2016

Chương 579: Khi Tiểu gia sợ phiền phức? 20/12/2016

Chương 580: Từng đoạn lối vào, lại đoạn đường ra 20/12/2016

Chương 581: Thật chết rồi? 20/12/2016

Chương 582: Lộn xộn 20/12/2016

Chương 583: Yêu Địa không thể loạn 20/12/2016

Chương 584: Chuồn mất 20/12/2016

Chương 585: Đời tuy không tiên, gần tiên cửu thánh 20/12/2016

Chương 586: Phân khí vận, nhận nhân quả 20/12/2016

Chương 587: Đổi một tòa Thần Châu đạo tràng 20/12/2016

Chương 588: Có dũng khí đoạt Tiểu gia cô nàng? 20/12/2016

Chương 589: Tiểu ma đầu cười một tiếng, lão yêu run bắn cả người 20/12/2016

Chương 590: Liền là đe doạ làm gì (canh hai) 20/12/2016

Chương 591: Đi Thần Châu, đánh lão bà 20/12/2016

Chương 592: Tay đem linh thạch đổi tiền đồng 20/12/2016

Chương 593: Cái này tiểu bạo tính tình 20/12/2016

Chương 594: Âm linh cung đệ tử 20/12/2016

Chương 595: Ban đêm lại đi 20/12/2016

Chương 596: Nam nhân của ngươi tới rồi! 20/12/2016

Chương 597: Tiểu gia sẽ phụ trách! 20/12/2016

Chương 598: Hận nhất tiểu bạch kiểm 20/12/2016

Chương 599: Nam Chiêm nhân mạng không đáng tiền 20/12/2016

Chương 600: Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! 20/12/2016

Chương 601: Dìm nước Thiên Nhất cung 20/12/2016

Chương 602: Khuyên tai ngọc 20/12/2016

Chương 603: Hắn không được! 20/12/2016

Chương 604: Một bàn tay quất bay! 20/12/2016

Chương 605: Nam Chiêm tu sĩ cốt khí 20/12/2016

Chương 606: Thần Châu gặp cố nhân 20/12/2016

Chương 607: Biết Đại Kim gia có bao nhiêu trâu a? 20/12/2016

Chương 608: Hộ đạo minh 20/12/2016

Chương 609: Trong lòng không thoải mái 20/12/2016

Chương 610: Đoạt đoạt đoạt 20/12/2016

Chương 611: Vật nhỏ mệnh 20/12/2016

Chương 612: Chọn tế ngày 20/12/2016

Chương 613: Thần Châu bái lễ 20/12/2016

Chương 614: Phần này bái lễ như thế nào? 20/12/2016

Chương 615: Cặp vợ chồng cãi nhau 20/12/2016

Chương 616: Khổ Hải Vân Độc 20/12/2016

Chương 617: Đấu pháp trên đài sát khí sinh 20/12/2016

Chương 618: Liên kiếm cũng không ra được 20/12/2016

Chương 619: Chính là muốn cho ngươi thua không cam tâm 20/12/2016

Chương 620: Tiểu gia ở đây, ai dám đến chiến? 20/12/2016

Chương 621: Mấy trăm địch hai 20/12/2016

Chương 622: Hung thú nghịch loạn 20/12/2016

Quyển 1: Nhặt được một cái thần - Chương 623: Văn gia đại tiểu thư 20/12/2016

Chương 624: Bắc Vực đại phù sư 20/12/2016

Chương 625: Tiểu gia dẫn ngươi đi giết người 20/12/2016

Chương 626: Các ngươi bảo vệ được cái gì 20/12/2016

Chương 627: Ai thấy ta cướp bóc à nha? 20/12/2016

Chương 628: Khi Tiểu gia không có? 20/12/2016

Chương 629: Hộ thân phù 20/12/2016

Chương 630: Việc lớn lại hóa nhỏ 20/12/2016

Chương 631: Thần Châu làm rối không dễ dàng 20/12/2016

Chương 632: Đoạt cô vợ trẻ 20/12/2016

Chương 633: Long cung khí vận 20/12/2016

Chương 634: Thương Lan Hải long quân 20/12/2016

Chương 635: Cha con gặp nhau 20/12/2016

Chương 636: Linh Xảo Tông thi pháp ấn 20/12/2016

Chương 637: Lấy nhân đổi bảo 20/12/2016

Chương 638: Cược ta có thể hay không cau mày! 20/12/2016

Chương 639: Cược đầu người, có dám hay không? 20/12/2016

Chương 640: Tứ hải thần tử 20/12/2016

Chương 641: Long Quân cách nói 20/12/2016

Chương 642: Khuê nữ đưa, đại thuật truyền 20/12/2016

Chương 643: Hai đạo đại thuật 20/12/2016

Chương 644: Một tông đại trận 20/12/2016

Chương 645: Ngày mai buổi trưa, trảm ngươi đầu người 20/12/2016

Chương 646: Văn võ song toàn tiểu ma đầu 20/12/2016

Chương 647: Bị người khác chơi đểu rồi 20/12/2016

Chương 648: Khi dễ nhân (canh hai) 20/12/2016

Chương 649: Đâm chết hắn (ba canh) 20/12/2016

Chương 650: Bắt người đầu đến! 20/12/2016

Chương 651: Sắc mặt 20/12/2016

Chương 652: Một bước lên mây, tốt đẹp tiền đồ 20/12/2016

Chương 653: Ngũ lão phó Thần Châu 20/12/2016

Chương 654: Phong Thiện Sơn bên trên một nén hương 20/12/2016

Chương 655: Ngũ tổ leo núi 20/12/2016

Chương 656: Nam Chiêm đạo thống thứ nhất tổ 20/12/2016

Chương 657: Đoạn nhân hi vọng 20/12/2016

Chương 658: Trò chuyện phát tuổi trẻ cuồng 20/12/2016

Chương 659: Một kiếm tru diệt bốn mươi quỷ 20/12/2016

Chương 660: Phương Hành tới 20/12/2016

Chương 661: Bắt đầu lại từ đầu 20/12/2016

Chương 662: Kiếm Ma đại thuật 20/12/2016

Chương 663: Đá mài đao 20/12/2016

Chương 664: Tế đầu người 20/12/2016

Chương 665: Ma luyện Chân thuật 20/12/2016

Chương 666: Trăm năm nội tình chiến một người 20/12/2016

Chương 667: Phong thiện bổ Sơn Pháp 20/12/2016

Chương 668: Giết người như cỏ rác 20/12/2016

Chương 669: Giết tới Bắc Vực tận cúi đầu 20/12/2016

Chương 670: Dựa vào cái gì? 20/12/2016

Chương 671: Nam Chiêm tiểu bối tụ Thần Châu 20/12/2016

Chương 672: Nam Chiêm đạo thống mười tám tử 20/12/2016

Chương 673: Đại kỳ khẽ múa thiên hạ tối 20/12/2016

Chương 674: Tiểu bối có sát khí! 20/12/2016

Chương 675: Diệt môn Linh Xảo Tông 20/12/2016

Chương 676: Đại quỷ trị tiểu quỷ 20/12/2016

Chương 677: Trời sinh khắc chế 20/12/2016

Chương 678: Mắng ngươi cái thất khiếu chảy máu 20/12/2016

Chương 678: Chỉ muốn đánh chết tươi ngươi 20/12/2016

Chương 679: Hảo hảo giết người 20/12/2016

Chương 680: Tiên Thiên mộc bảo 20/12/2016

Chương 681: No bạo 20/12/2016

Chương 682: Thuật pháp tại tinh, đánh nhau tại hung ác 20/12/2016

Chương 683: Chính tông Vương Bát Quyền 20/12/2016

Chương 684: Cứng rắn phá tan thứ tám trận 20/12/2016

Chương 685: Ngươi cứu hay là không cứu? 20/12/2016

Chương 686: Đại nạn đến 20/12/2016

Chương 687: Thần côn 20/12/2016

Chương 688: Nhất định trở thành con rơi 20/12/2016

Chương 689: Thuần Dương thần tử Tống Tri Liễu 20/12/2016

Chương 690: Thuần Dương Đạo Tử mạnh bao nhiêu 20/12/2016

Chương 691: Giả thần giả quỷ 20/12/2016

Chương 692: Thuật pháp vô tận 20/12/2016

Chương 693: Thiên tài như cỏ dại 20/12/2016

Chương 694: Tám ngàn thuật pháp 20/12/2016

Chương 695: Đại trận thành, ép Quy Thiện 20/12/2016

Chương 696: Đài sen 20/12/2016

Chương 697: Một thức Đại Ma Bàn, phá ngươi tám ngàn pháp 20/12/2016

Chương 698: Thiên Địa Đại Ma Bàn 20/12/2016

Chương 699: Xông mười trận, Đăng Phong thiền 20/12/2016

Chương 700: Một tay che trời 20/12/2016

Chương 701: Để ngươi Thần Châu không chính thống! 20/12/2016

Chương 702: Thần Châu Bắc Vực loạn sáo 20/12/2016

Chương 703: Quy Khư chi chủ 20/12/2016

Chương 704: Lặng yên rời đi 20/12/2016

Chương 705: Hai cái thiên địa 20/12/2016

Chương 706: Cưỡng hôn 20/12/2016

Chương 707: Một con lừa một áo tơi một hồ lô 20/12/2016

Chương 708: Đảm nhiệm quân tác thủ 20/12/2016

Chương 709: Ngàn dặm đất chết không có người ở 20/12/2016

Chương 710: Bạch Ma tàn sát bừa bãi ăn huyết nhục 20/12/2016

Chương 711: Chỗ ở cũ gặp cố nhân 20/12/2016

Chương 712: Thiên hạ chí tà Sinh Linh Đan 20/12/2016

Chương 713: Có ăn hay không nhân 20/12/2016

Chương 714: Địa bàn của ta ta che chở ngươi 20/12/2016

Chương 715: Lăng Vân phổ bên trên có công nhân 20/12/2016

Chương 716: Nam Chiêm truyền kỳ 20/12/2016

Chương 717: Diệt cỏ tận gốc 20/12/2016

Chương 718: Đạo tâm trở về 20/12/2016

Chương 719: Mầm hoạ kỵ con lừa đến 20/12/2016

Chương 720: Tai hoạ ngập đầu 20/12/2016

Chương 721: Ta dùng đài sen thủ pháp lực, kiếm trảm Hoàng Phủ như cắt cỏ 20/12/2016

Chương 722: Diễn hóa thần cơ, phá diệt vạn pháp 20/12/2016

Chương 723: Vạn Linh Kỳ hiện 20/12/2016

Chương 724: Hắc Thủy Hồ loạn 20/12/2016

Chương 725: Hoàng Phủ tộc diệt 20/12/2016

Chương 726: Một tiếng gọi Linh Sơn Tự 20/12/2016

Chương 727: Độ ma kiếp 20/12/2016

Chương 728: Linh Sơn phật tử 20/12/2016

Chương 729: Có làm hay không hòa thượng? 20/12/2016

Chương 730: Trộm cái phật kinh làm cái con lừa trọc 20/12/2016

Chương 731: Trích tiên liên hoa thân, một thế Bồ Tát quả 20/12/2016

Chương 732: Bạch Xà không chết, ngươi không nhập ma 20/12/2016

Chương 733: Nhìn lén tiên tử tắm rửa hòa thượng 20/12/2016

Chương 734: Thánh tăng cùng Ma tăng 20/12/2016

Chương 735: Cả người là miệng nói không rõ 20/12/2016

Chương 736: Dẫn ngươi về nhà! 20/12/2016

Chương 737: Trở về Quy Khư 20/12/2016

Chương 738: Quy Khư chi chủ 20/12/2016

Chương 739: Là ai phản ta? 20/12/2016

Chương 740: Chân Tiên di mạch 20/12/2016

Chương 741: Đi tìm bọn họ hóa cái duyên 20/12/2016

Chương 742: Quét ngang Quy Khư 20/12/2016

Chương 743: Ta vì con lừa, trảm ngươi Nguyên Anh 【 bổ quất 】 20/12/2016

Chương 744: Để ngươi giả bộ nai tơ 20/12/2016

Chương 745: 3 tiểu đấu Nguyên Anh 20/12/2016

Chương 746: Cưỡng ép độ hóa 20/12/2016

Chương 747: Muốn tìm thái thượng kinh, duy cầu cửu thiên quan tài 20/12/2016

Chương 748: Thánh nhân mưu đồ 20/12/2016

Chương 749: Phong thiện đỉnh trấn vạn linh Đan 20/12/2016

Chương 750: Tách ra Hỗn Độn tạo thức giới 20/12/2016

Chương 751: Khí vận chi tranh 20/12/2016

Chương 752: Thiên thượng bạch ngọc kinh 20/12/2016

Chương 753: Bạch Ngọc Kinh phù chiếu 20/12/2016

Chương 754: Đánh vào địch nhân nội bộ 20/12/2016

Chương 755: Quy Khư đệ nhất kẻ phản bội 20/12/2016

Chương 756: Chư Tử đạo tràng 20/12/2016

Chương 755: Tiên nhân nhập mộng 20/12/2016

Chương 756: Hồng Hoang di mạch 20/12/2016

Chương 757: Hồng Hoang cự yêu 20/12/2016

Chương 758: Thần uy vô địch 20/12/2016

Chương 759: Người ta biết bay 20/12/2016

Chương 760: Mang thù Bạch Xà 20/12/2016

Chương 761: Mồi nhử 20/12/2016

Chương 762: Trong mộng một mảnh phần mộ 20/12/2016

Chương 763: Khô thủ mười năm 20/12/2016

Chương 764: So tiên nhân trôi qua tốt! 20/12/2016

Chương 765: Lần này náo nhiệt 20/12/2016

Chương 766: Lưng cõng nàng dâu đến ăn cướp 20/12/2016

Chương 767: Xé xác di chủng 20/12/2016

Chương 768: Lên đi, cô dâu nhỏ! 20/12/2016

Chương 769: Phản đồ phải chết! 20/12/2016

Chương 770: Nhị tử tranh chấp 20/12/2016

Chương 771: Cái kia sau mây ánh mắt 20/12/2016

Chương 773: Danh chấn Bạch Ngọc Kinh! 20/12/2016

Chương 774: Ma Uyên đại biến 20/12/2016

Chương 774: Thù mới hận cũ một khối báo 20/12/2016

Chương 775: Vạn bảo cửu trọng lầu 20/12/2016

Chương 776: Chân Tiên xương đầu 20/12/2016

Chương 777: Lại gặp thái thượng kinh 20/12/2016

Chương 778: Ngàn vạn tiên bên trong ta vô địch 20/12/2016

Chương 779: Ma Uyên gian tế 20/12/2016

Chương 780: Nhục thân pháp tướng 20/12/2016

Chương 781: Thánh nhân hiện, Ngọc Kinh loạn 20/12/2016

Chương 782: Thánh nhân đánh nhau 20/12/2016

Chương 783: Mười vạn công đức 20/12/2016

Chương 784: Ngươi giúp chỗ nào? 20/12/2016

Chương 785: Tiếp dẫn đại trận dẫn Huyền Quan 20/12/2016

Chương 786: Một cái bi ai vấn đề 20/12/2016

Chương 787: Khi Thiên Ngọc Điệp 20/12/2016

Chương 788: Ép mua ép bán 20/12/2016

Chương 789: Có ta ở đây, ngươi trảm không được hắn! 20/12/2016

Chương 790: Nên chúng ta thành danh 20/12/2016

Chương 791: Đại Tuyết sơn tên 20/12/2016

Chương 792: Tuyết sơn 5 tử 20/12/2016

Chương 793: Tiên nhân khí vận 20/12/2016

Chương 794: Quy Khư bên trong tồn tại 20/12/2016

Chương 795: Ta ngồi liên hoa bên trên, giảng kinh cùng ngươi nghe! 20/12/2016

Chương 796: Ngươi nói ta là ai? 20/12/2016

Chương 797: Không sai, Tiểu gia liền là Phương Hành! 20/12/2016

Chương 798: Xen vào chuyện bao đồng hạ tràng 20/12/2016

Chương 799: Ngươi có Tiên Hành Thuật, ta có Quỷ Già Nhãn 20/12/2016

Chương 800: Cái ót truyền đến sát khí 20/12/2016

Chương 801: Tiên pháp đối với tiên pháp 20/12/2016

Chương 802: Làm gì tự xuống giá mình 20/12/2016

Chương 803: Dã tính khó khăn thuần 20/12/2016

Chương 804: Công bằng cùng không công bằng 20/12/2016

Chương 805: Rơi vào nhân quả 20/12/2016

Chương 806: Truy sát Chân Tiên 20/12/2016

Chương 807: Nhân sinh lần thứ nhất luyện khí 20/12/2016

Chương 808: Đả Thần Cung 20/12/2016

Chương 809: Sơn Cốc huyễn cảnh 20/12/2016

Chương 810: Trường sinh kiếm 20/12/2016

Chương 811: 1 đạo trường sinh phù, đoạn một người trường sinh 20/12/2016

Chương 812: Ngược sát Kim Đan như đánh chim 20/12/2016

Chương 813: Trường Sinh Kiếm cùng Bạch Ngọc Kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 813: Trường Sinh Kiếm cùng Bạch Ngọc Kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 814: Trảm 9 cảnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 815: Thái Thượng Tiêu Dao Kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 816: Cùng tiên mưu vỏ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 817: Đánh đánh bát phương hung vô địch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 818: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 819: Ná cao su, lại gặp ná cao su! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 820: Tiền có thể đập chết người 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 821: Nam Chiêm Phương Hành 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 822: Nhìn hắn không vừa mắt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 823: Một đường tiên cơ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 824: Đại Tuyết sơn đệ nhất công 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 825: Vương Quỳnh trảm Ma Man 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 826: Tiểu tử vô lễ cần đánh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 827: Núi này đầu thuộc về ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 828: Xung phong vô địch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 829: Ta ở bên kia có thân thích! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 830: Kiếm tiện nghi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 831: Ngươi đưa tay, ta chặt đầu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 832: Hào phóng cùng hẹp hòi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 833: Đoạt lại của ta Tiểu Man! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 834: Hỗn Thế Ma Vương 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 834: Ta lấy 10 núi đổi một kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 835: 1 năm phá 5 cảnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 836: Có bản lĩnh các ngươi đánh vào đến ah! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 837: Viên gia thập cửu gia 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 838: 3 phần đại lễ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 839: Cùng thân thích tới cửa 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 840: Cẩn thận Thần Tú hòa thượng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 841: Tịnh Thổ Bỉ Ngạn tự 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 842: Chỉ đổi tiểu hòa thượng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 843: Ta không đổi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 844: Mười thế biện cơ định Phật quả 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 845: Bắt cóc tống tiền phật tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 846: Nước đục bắt phật tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 847: Phật tử bị bắt đi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 848: Là cái kia ma đầu! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 849: Thất thủ Tịnh Thổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 850: Phù Tô một kiếm ai có thể ngăn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 851: Chớ hại ta biểu đệ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 852: Hoang đường hoang đường 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 853: Sư huynh không dễ chọc 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 854: Chui vào Ma Châu cứu ma đầu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 855: Có tính hay không cá nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 856: Song sinh phật tử không gặp gỡ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 857: Mười thế biện cơ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 858: Bất độ Bỉ Ngạn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 859: Thật lớn gan chó 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 860: Kim cương hộ pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 861: Nhiều người không dứt lên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 862: Không diệt Phật môn thề không nghỉ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 863: Đồ phật 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 864: Các ngươi thật tốt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 865: Dời lên tảng đá đập chân của mình 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 866: Truyền tống đại trận thành 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 867: Luân Hồi cổ tháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 868: Hiện tại là chúng ta nhiều người 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 869: Bồ Đề quả 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 870: Dẫn họa chảy về hướng đông 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 871: Ma cao một trượng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 872: Thành Phật con đường 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 873: Ba hơi thành Nguyên Anh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 874: Tâm niệm vừa động, phàm thai Hóa Thần! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 875: Trảm cái kia nhân quả, đoạn cái kia số mệnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 886: Tối tăm có thiên định 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 877: Cảm tưởng là có thể làm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 878: Hủy Phật địa 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 879: Lục Đạo Ngoài Trận Trận 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 880: Thiên nhân chiếu tâm kính 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 881: Phù Đồ Đại Trận 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 882: Một cái nuốt vào 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 883: Quá Khứ Vị Lai Phật 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 884: Phật tử xuất thế 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 885: Nghịch ta như nghịch Phật 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 886: Phân phong chính quả 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 887: Nói lý đi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 888: Có công nên được lợi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 889: Quân công đệ nhất 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 890: Đòi lại lãnh địa 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 891: Ăn miếng trả miếng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 892: Thà cùng bạn lân cận, không cùng gia nô 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 893: Một ngọn núi cũng không cho ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 894: Một ngọn núi cũng không để lại 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 895: Địa bàn của ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 896: Tính tình đi lên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 897: Tạo một mảnh U Minh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 898: Xảy ra chuyện lớn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 899: Lão quái vật Phá Trận 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 900: Cẩu đảm bao thiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 901: Thần tranh Ma đoạt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 902: Bảy trăm năm trước chuyện xưa 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 903: Hai bên đều tuyển 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 904: Đoạt tử chi khế 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 905: Phù Diêu Cung Thanh Nguyệt đèn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 906: Phù Diêu Cung 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 907: Ăn mày tới cửa (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 908: Thần Châu lớn nhất khố hoàn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 909: Đấu giá Thanh Nguyệt đèn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 910: Ngươi bắt nạt ta nhỏ, ta khinh ngươi già 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 911: Văn Hương Chú 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 912: Một ý nghĩ sai lầm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 913: Thái Thượng Nhất Khí Kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 914: Hố bẫy cùng thòng lọng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 915: Sẽ chết người đấy có biết hay không 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 916: Một trận chiến đánh chết 10 anh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 917: Lại gặp Thanh Hồ Quỷ Diện 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 918: Dao Trì tiểu công chúa 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 919: Nguy cơ 4 phù 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 920: Hiểm cục 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 921: Lại hạ sáo 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 922: Dẫn tiên đại tự 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 923: Tiên này, trở về 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 924: Có tin ta hay không giết chết ngươi? 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 925: Ta đến tột cùng mạnh biết bao! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 926: Hóa thân thành kiếm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 927: Đây không công bằng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 928: Hỗn Độn nhất khí ngự vạn pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 929: Tự chém hoàn mỹ lộ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 930: Chém rụng quá nhiều 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 931: Người vô dụng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 932: Chết yểu kế hoạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 933: Pháp tướng như đế vương 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 934: Phật pháp vô biên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 935: Huyền Quan vừa rơi xuống không phong thiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 936: Tiểu Tiên Giới sứ giả 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 937: Hòa hay chiến 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 938: Chuyện xưa tái diễn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 939: Phá sát giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 940: Dưỡng khí ba năm trảm một kiếm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 941: Cùng Thần Châu khai chiến 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 942: 7 đại cao thủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 943: Đi đầu không đường 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 944: Viên gia tiên pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 945: Nửa bước đại đạo 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 946: Lấy một địch 7 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 947: Nửa bước đại đạo pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 948: Kinh khủng Phương Hành 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 949: Bước thứ hai kế hoạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 950: Chết chung (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 951: Toàn quân bị diệt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 952: Nếu như ngươi chết 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 953: Dao Trì tiên yến 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 954: Cổ thế gia tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 955: Vị thứ nhất tiên anh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 956: Vi sư tôn danh dự mà chiến 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 957: Sư phó giáo tốt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 958: Khi còn sống công, sau khi chết danh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 959: Mặt mũi đệ nhất 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 960: Thầy của ta Phương Hành 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 961: Trưởng bối tới 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 962: Thiên kiêu diễn võ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 963: Chư thiên chi minh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 964: Đá khắp chư giới tất cả địch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 965: Truyền kỳ mới 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 966: Tam vấn vô địch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 967: Phương Hành nữ nhi (bốn canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 968: Phương Ma trở về (canh năm) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 969: Cắt ngang bị chết thảm mệnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 970: Viên gia có người kế tục 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 971: Ta có Chân Ma kiếm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 972: Tiên anh đạp dưới chân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 973: Các ngươi vẫn là như vậy! 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 974: Các ngươi vẫn là như vậy (2) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 975: Quyết định chính xác 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 976: Lễ gặp mặt (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 977: Chân tướng rõ ràng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 978: Hai người chiến Côn Luân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 979: Côn Luân đại chiến 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 980: Chiến Bát đại gia chủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 981: Thần Chủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 982: Phù Diêu Cung lực lượng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 983: Không có thành ý 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 984: Ta vốn liềng thiên kiêu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 985: Hai cái Phương Hành 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 986: Từ đó Dao Trì không Bàn Đào 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 987: Làm sao làm được 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 988: Một kiếm phân thần hồn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 989: Sơn trại hội bàn đào 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 990: Vạn Bảo Lâu bên trong cái vị kia 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 991: Quản sổ sách tiên sinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 992: Phương Hành kế hoạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 993: Chư Thiên Minh minh chủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 994: Thượng Cổ Thiên Đình 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 995: Tương giao khắp thiên hạ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 996: Bạn cũ trùng phùng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 997: Vô pháp cự tuyệt một trận chiến 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 998: Nội tu thân, ngoại tu Ma 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 999: Tiên anh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1000: Phù Diêu Cung Thiếu Tư Đồ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1001: Chiến thư 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1002: Quyết định Hội Kê Sơn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1003: Thiếu Tư Đồ hoành nguyện 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1004: May mắn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1005: Bất Tử Tiên thân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1006: Tiên chủng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1007: Thiên Địa đại Đồng Lô 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1008: Tiên chủng va chạm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1009: Cuồn cuộn Thiên Kiếp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1010: Thiên Nguyên sinh linh tận làm nô 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1011: Người đứng xem 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1012: Đồ thần 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1014: Có dám đi hay không làm thịt hắn? 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1015: Thiểm điện tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1016: Mở mày mở mặt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1017: Đồng Lô luyện Chân Thần 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1018: Cứng cỏi không gãy, Thiên Nguyên không tuyệt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1019: Suy nghĩ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1020: Cứu người gấp rút 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1021: Son phấn cùng Tiên huyết hương vị 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1022: Điểm tướng đài 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1023: Người trong nhà 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1024: Một kiếm rụng 4 thần 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1025: Lâm chung giám nói 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1026: Thiên Nguyên cấm khu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1027: Tiên nô dịch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1028: Đồ thần đi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1029: Phù Diêu Cung Đại Tư Đồ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1030: 36 đảm nhiệm Đại Tư Đồ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1031: Loạn thế đồ tiên pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1032: Thánh Nhân đạo 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1033: Thiên phong bên trong thiên phong 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Quyển thứ nhất tu giới bại hoại Chương 1034: Thiên Ma chi mộ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1035: Hiến bảo liên minh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1036: Man thiên quá hải 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1037: Cướp đường 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1038: Bạch Đế thành thành chủ (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1039: Hai đại hậu lễ (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1040: Bạch Đế thành đại lễ (bốn canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1041: Đem lòng sinh nghi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1042: Tiên hạ thủ vi cường 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1043: Mật báo 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1044: Lớn mật phản nghịch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1045: Phương Hành ở nơi nào? 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1046: Cả người là miệng nói không rõ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1047: Huynh đệ đồng tâm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1048: Đại đồ thần pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1049: Ba ngàn Thần tộc vì mài kiếm 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1050: Hữu dụng ác nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1051: Đồ ngươi tộc nhân, một tên cũng không để lại 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1052: Có xấu hổ hay không 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1053: Nói giết sạch, liền giết sạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1054: Phương Hành đại gia ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1055: Sính anh hùng đại giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1056: Ta chính là Phù Diêu Cung Đại Tư Đồ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1057: Thần bí bệ đá 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1058: Mười bộ Thần Vương chúng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1059: Hòa hoang nguyên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1060: U Thủy phía trên ác ba lên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1061: Thứ mười hai Thần Vương 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1062: Xa gần có khác 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1063: Lại đánh Đằng Xà 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1064: Hồng Hoang cốt điện 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1065: Phong Thần bảng 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1066: Thần tộc mục tiêu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1067: Phương thị gia huấn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1068: Thái thượng thứ bảy kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1069: Thần Vương chi tranh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1070: Độc kế 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1071: Trong ngoài giáp công 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1072: Thủ tín Thần tộc đại giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1073: Thực không phải cái thứ tốt 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1074: Giết người Độ Kiếp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1075: Thâu Thiên đoạt cơ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1076: Trong lịch sử nhất không nói lý Độ Kiếp 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1077: Trước khi chết một hôn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1078: Phù Diêu Cung ba kiện dị bảo 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1079: Nữ nhân của ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1080: Đem tâm cho ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1081: Tiết Lệnh Đồ kế 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1082: Người sống sờ sờ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1083: Thiên Nguyên sự kiện lớn 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1084: Muốn người 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1085: Trên trời rơi xuống tới đại công lao 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1086: Lựa chọn phương nào? 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1087: Cùng Thần Chủ làm giao dịch 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1088: Thần vứt bỏ quỷ chán ghét 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1089: Tiên Điện có linh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1090: Assassin (*thích khách) 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1091: Một cái đều chạy không được 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1092: Gây ra đại hoạ 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1093: Địa Ngục bên cạnh đi 3 bị nhi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1094: Trả lại ngươi mười mũi tên 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1095: Thiên hạ đệ nhất đại ác nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1096: Gặp cố nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1097: Hỗn đản liên minh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1098: Tiến đánh cấm khu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1099: 9 đại cấm khu 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1100: Lão nhạc mẫu lấy lễ hỏi 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1111: Dũng mãnh vô địch Triệu Hồng Anh 20/12/2016

Lược Thiên Ký - Chương 1112: Ngươi mới biết được a? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1112: Ngươi mới biết được a? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1113: Người một nhà ra tay ác hơn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1114: Tội nhân đáng chém 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1115: Diệt một phương cấm khu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1116: Phát binh Tù Tâm Nhai 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1117: Ngay cả cọng cỏ cũng đừng buông tha 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1118: Đều là mang ý xấu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1119: Phương Hành điên rồi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1120: Mượn đao giết người kế 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1121: Ngộ sát 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1122: Dẫn họa chảy về hướng đông 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1123: Mũi tên thứ ba dưới đào mệnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1124: Công phá cấm khu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1125: Tù tâm Nhai Chủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1116: Thần bí hắc đàn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1117: Dùng thiên mệnh, câu Tiên cung 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1118: Thiên mệnh giả 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1119: Tát đậu thành binh đồ Bích Hải 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1120: Chọc ta hậu quả 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1121: Không thể không tử cục 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1122: Bị thiên hạ chỗ bỏ đi người 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1123: 1 vòng mặt trời chói chang trên không chiếu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1124: Thật không hổ là huynh đệ của ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1125: Đều có các duyên phận 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1126: Hướng Thần Chủ cáo trạng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1127: Tịnh Thổ Táng Tiên núi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1128: Thần đình 11 Tiểu Thánh Quân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1129: Phách lối nhổ hỗ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1130: Chúng tiên minh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1131: Bách Đoạn Sơn tài nguyên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1302: Thà rằng hủy, cũng không cho ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1303: Mắng to bạch cốt Thánh Quân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1304: Khoanh tay đứng nhìn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1305: Phù Đồ Trận đến 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1306: Phương Hành cười một tiếng thiên hạ ánh sáng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1307: Không biết xấu hổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1308: Thái thượng kinh nơi nào? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1309: Dọa ta một hồi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1310: Tới giết chết ta à 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1311: Khiêu chiến Tịnh Thổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1312: Cho các ngươi cơ hội giết ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1313: Muốn lấy một người bại Tịnh Thổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1314: Ngày đầu tiên lấy được toàn thắng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1315: Tiểu Vũ Thần tới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1316: Đời thứ nhất kỳ tài 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1317: Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1318: Giao tình liền từ cắt bào thủy 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1319: Phá Trận trải qua ngũ cảnh (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1320: Một người trấn trăm tu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1321: Dựa vào cái gì để cho ta thua 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1322: Hiền lành Tiểu Tiên Giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1323: Khí đến hai mắt phun lửa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1154: Lão thiên là có mắt 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1155: Bần tăng hổ thẹn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1156: Phật môn hưng khởi cơ hội 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1157: Đã từng nô tài, hiện tại chủ nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1158: Thượng Cổ Thần Ma chiến trường 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1159: Phương Hành điên cuồng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1160: Ai là Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1161: Khinh người tổ tông Lữ Phụng Tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1162: Táng Tiên sườn núi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1163: Hỗn Độn thần binh thái cổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1164: Tiên thần đại tế 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1165: Ta hát sơn ca cho ngươi nghe 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1166: Thần Ma giám thức tỉnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1167: Thiên Ma mở mắt (hai hợp một đại chương) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1168: Cá bổng cùng nhau chưng, lão Phương đến lợi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1169: Thiên Ma truyền thừa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1170: Thiên Ma rơi Cửu U 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1171: Liên quan đến Thiên Nguyên khí vận thần vật 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1172: Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1173: Ta cũng không phải bị sủng lớn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1174: Phá hư Thần Chủ kế hoạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1175: Thích nhất nhất phách lưỡng tán 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1176: Khiêu chiến Tịnh Thổ trận chiến cuối cùng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1177: Ta là Tiên Anh ngươi không phải 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1178: Thần binh thái cổ, Thượng Cổ ma đầu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1179: U Quỷ cuồng tiếu, bách chiến binh thành 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1180: Không tin đánh tới ngươi tin 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1181: Tuyệt thế thần binh đọ sức 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1182: Ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1183: Vì cái gì? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1184: Tịnh Thổ đệ nhất nhân? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1185: Phật môn từ bi chứa không nổi ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1186: Chưa bao giờ tin vào, chưa bao giờ nghi qua 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1187: Đóng cửa đánh chó trận 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1188: Nhật Nguyệt Thần Đan 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1189: Thiên Nguyên nội tình há bình thường 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1190: Trời sinh chiến tu Lữ Phụng Tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1191: Ta là Nguyên Anh, ngươi là bé con 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1192: Thiên Trì trên hồ có nữ tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1193: Thiên Nguyên sinh linh ah 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1194: Vong Tình Thiên công 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1195: Đáng chết Tiểu Tiên Giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1196: Thiên Nguyên đại đan 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1197: Dạ tộc thần tử át chủ bài 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1198: Một ngụm nuốt hết tiểu thế giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1199: Thời gian cấp bách, chỉ tranh một đường (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1200: Chẳng lẽ ta tới chậm? (Ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1201: Sát khí đè không được 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1202: Sinh sinh đánh chết hắn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1203: Phong ma kết thúc 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1204: Một đời Chân Ma 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1205: Thà trảm tự thân, không trảm Phương Hành (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1206: Hung Đạo nghi vấn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1207: Có dám hay không 1 cược? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1208: Gan to bằng trời là Phương Hành 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1209: Sớm 300 năm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1210: Đồ thần chiến tiên (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1211: Các loại thủ đoạn ta đều có 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1212: Ngươi có ta cũng có (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1213: Ta có đần như vậy sao? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1214: Bầu không khí có chút xấu hổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1215: Thả con tép bắt con tôm đá 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1216: Bức đi ra cường giả 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1217: Chuẩn vào triều tiên lộ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1218: Tiếp dẫn các ngươi vào Tiên Phủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1219: Cố nhân gặp Thiên Nguyên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1220: Thiên Nguyên sỉ nhục 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1221: Có thể ngươi vốn chính là 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1222: Sửu Nô Nhi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1223: Tiểu gia cũng là muốn mặt mũi người 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1224: Phi thăng tiên lộ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1225: 4 đầu cổ lộ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1226: Thành tiên chấp niệm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1227: Trong lòng thất lạc 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1228: Người thông minh vì cái gì làm chuyện điên rồ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1229: Vô địch tên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1230: Hoà giải? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1231 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1232: Chân Tiên huyết mạch? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1233: Tìm Tạo Hóa đến cũng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1234: Gặp lại Hứa Linh Vân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1235: Đừng sầu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1236: Tiến đánh Thương Lan Hải 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1237: Trống rỗng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1238: Ngươi là ai? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1239: Ta gọi Phương Hành 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1240: Đánh ngươi cái em vợ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1241: Không tên sợ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1242: Một bước loạn cờ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1243: Ta chính là tại đoạt 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1244: Phi thăng lên trời 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1245: Dạy dỗ một đầu long 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1246: Tinh vực Long Môn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1247: Ngay cả ngươi cũng là ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1248: Chân Long chi uy 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1249: Chúng ta mới là cùng một bọn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1250: Tiên lộ người nào đi không phải đi? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1251: Biểu hiện thành ý 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1252: Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1253: Bằng hữu cùng thân nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1254: Nhất định làm trâu làm ngựa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1255: Thái Thượng Đệ Bát Kinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1256: Trảm vạn sự, lưu Đạo Tâm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1257: Quỷ Tiên Sinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1258: Ngũ lão đều không Phàm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1259: Long tộc tiên lộ đệ nhất khó khăn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1260: Bát Hoang Lục Hợp trận 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1261: Người nào không dám lừa bịp? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1262: Hung hiểm có, Tạo Hóa nơi nào? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1263: Tinh Không xương rồng miếu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1264: Đến cùng là ai muốn hại người 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1265: Tiên trên đường có Tạo Hóa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1266: Thần bí cốt hộp 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1267: Cửu Đầu Trùng nằm tay 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1268: Luyện người vì Đan 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1269: Ai nói cánh tay không lay chuyển được đùi? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1270: Bắt ngươi đến thay 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1271: Thân phận của Quỷ Tiên Sinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1272: Long tộc khắc tinh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1273: Ta không phải là các ngươi trên đường thành tiên xương khô 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1274: Bị khốn ở Tinh Hải? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1275: Người sắp chết, hắn nói cũng dông dài 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1276: Hỗn Độn u thổ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1277: Không bái pháp không truyền 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1278: Kiếm trảm phàm thai 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1279: Cầu độc mộc cùng thông thiên đại đạo 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1280: Hỗn Độn long tức 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1281: Ta dùng Tinh Hải lấp thế giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1282: Thiếu tiền thuê nhà đám gia hỏa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1283: Một mảnh đại lục ép không được ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1284: Bắt heo đại pháp 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1285: Thân thích cũng đoạt ah 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1286: Rốt cục chờ đến các ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1287: Kim Đan vì tùy tùng, Nguyên Anh là bộc 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1288: Chân Phật hay là ngụy tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1289: Nói tốt 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1290: Duy nhất Tiên Giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1291: Cửu Đầu Trùng trộm tiên mệnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1292: Đừng hòng độc chiếm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1293: Tranh đồ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1294: Tam giáo chân nghĩa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1295: Đạo ẩn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1296: Si mê với đạo 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1297: Gió thảm mưa sầu gặp cố nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1298: Được đạo, mất đi chính mình 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1299: Trốn cũng trốn không thoát 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1300: Cửu Đầu Trùng huynh muội 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1301: Không lưu cách đêm thù 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1302: Vô sỉ nhất thủ đoạn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1303: Vô sỉ đối với âm hiểm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1304: Ba đạo đồng tu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1305: Không muốn giúp ngươi, chỉ mong dạy ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1306: Đạo khả đạo, phi thường đạo 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1307: Khắp nơi trên đất yêu ma 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1308: Nói hươu nói vượn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1309: Cửu Đầu Trùng họa? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1310: Nuốt sống tiên mệnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1311: Cửu Đầu Trùng đây tính toán là cái gì 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1312: Cả tòa thế giới lực lượng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1313: Đánh vỡ một phương thế giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1314: Thiên địa ý chí Hóa Kiếp lôi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1315: Cảm ơn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1316: Hảo hán tha mạng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1317: Thái Hư Huyễn Kính 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1318: Đạt được thân thể của ta, không chiếm được trái tim của ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1319: Tối tăm nguyền rủa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1320: Đuổi kịp? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1321: Một trận chiến này, không tốt đánh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1322: Vô lượng cái kia một đầu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1323: Vô tận bia hải 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1324: Lại là ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1325: Cửu Đầu Trùng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1326: Chết không đáng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1327: Trong số mệnh nhất định đối thủ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1328: Phu nhân, ngươi ở đâu? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1329: Ta cũng không biết 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1330: Phá cửa thứ ba 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1331: Tiền bối con đường 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1332: Còn không bằng một đám heo 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1333: Chỉ vì thành tiên, những người còn lại bất luận 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1334: Tiên tư như thế nào? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1335: Địch nhân vốn có hỏi ai mạnh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1336: Bên trong có cái gì 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1337: Ta cùng không phải ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1337: Thái Hư chi môn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1338: Long tộc kiêu ngạo, các ngươi không hiểu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1339: Thất Lạc Tiên Điện 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1340: Chỉ có thể sống một cái 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1341: Cùng ngươi nói giảng đạo lý 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1342: Không nể mặt Tiên Vương 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1343: Ủi lật ra Tiên Vương mộ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1344: Khi Thiên Bá Man Đao 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1345: Chúng tiên chi hải 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1346: Lực lượng một người chiến chúng tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1347: Đây là chúng ta huynh muội ở giữa sự tình 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1348: Tuyệt tình tuyệt nghĩa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1349: Nghiêng thế một trận chiến 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1350: Nhất niệm định sinh tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1351: Ta đem tính mệnh giao cho ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1352: Chết chiếm tiện nghi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1353: Một đao chém tới mấy trăm năm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1354: Phá diệt hắc liên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1355: Phương Hành mệnh mạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1356: Ta chi đạo tâm, chỉ vì thành tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1357: Phương Hành đạo tâm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1358: Khí nuốt Lôi Điện, đao trảm Hắc Liên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1359: Ngươi thua, ta cũng không có thắng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1360: Thành tiên cho ai xem đâu? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1361: Quỳ xuống nói chuyện 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1362: Thiên Nguyên sinh linh không phải hữu duyên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1363: Đây chính là tiên a 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1364: Ngột cái kia một đám con lợn béo đáng chết 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1365: Một mạng đổi một mạng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1366: Thiên Đế huyết mạch 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1367: Tiên bên trên còn có tiên (bốn canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1368: Thái thượng truyền nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1369: Tiên Phủ chỗ sâu (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1370: Tiên thi hóa Ma (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1371: Tiên Vương chi tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1372: Mượn ngươi nhục thân dùng một lát 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1373: Hành hung Đế tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1374: Đại Triệu Hoán Thuật 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1375: Gây sự tổ tông 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1376: Đoạt xá Đế Lưu, lẫn vào Tiên giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1377: Thức hải loại Kim Liên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1378: Dao thị vạn giới (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1379: Gặp lại cố nhân ảnh như huyễn (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1380: Nên coi chừng chính là Đại Tiên giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1381: Đế Lưu đại nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1382: Vô đề 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1383: Long Giới tổ điện 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1384: Ai dám giết Đế tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1385: Ngươi không nên còn sống trở về 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1386: Bờ vực sống còn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1387: Đấu tâm cả gan cược hung danh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1388: Đều do Long tộc lão tổ tông 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1389: Một trận mưa lớn kia 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1390: Đại khí vận 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1391: Mảnh thế giới này rất sủng ta 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1392: Chư Thiên Thăng Tiên Hội 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1393: Bảy bảy bốn chín Thiên Gia Đan 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1394: Nhất gặp xui xẻo người 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1395: Ngươi đang tìm ta? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1396: Một tôn hung thần, một chỉ yêu ma 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1397: Cha ngươi mới Tiên Đế đâu (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1398: Cho ta quỳ xuống 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1399: Thiếu nợ nhân tình 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1400: Giới vực ý chí chi tranh 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1401: Ngươi cho ta ăn cháo, ta cho ngươi cây lựu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1402: Tiểu muội muội đừng sợ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1403: Thức hải phong ấn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1404: Đùa giỡn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1405: Khống chế không nổi mình nha 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1406: Một người một bàn tay 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1407: Nhiều đến mấy đồng tiền (đoạt phiếu tăng thêm) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1408: Đánh lật một thôn nhân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1409: Ăn cướp (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1410: Tiên gia Thanh Lang cưỡi (bốn canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1411: Đánh thần đánh quỷ dành thời gian khí (canh năm) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1412: Đàn cổ đổi đồ bỏ đi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1413: Ngoài ý liệu (canh hai) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1414: Là phúc là họa (ba canh) 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1415: Ba ngàn năm một lần thăng Tiên Hội 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1416: Tiên Phủ quan thân 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1417: Không nói cho ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1418: Triệt để bối rối 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1419: Bức ta phóng đại chiêu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1420: Khí chết các ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1421: Lại là ngươi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1422: Cùng ở bên cạnh ta hầu hạ a 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1423: Cuối cùng bước lên con đường cùng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1424: Quy củ sâm nghiêm Đại Tiên giới 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1425: Giám tiên kính 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1426: Tử mang như liệt nhật 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1427: Ai nói ta bảo hộ không được? 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1428: Chân đạp hắc liên đánh Chân Tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1429: Thái Ất Thượng Tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1430: Ta dùng một người chiến chúng tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1431: Cài vào lớn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1432: Đế tử trở về 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1433: Trang thực sự đã nghiền 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1434: Thanh La tiên tử 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1435: Liên quan ta cái rắm 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1436: Thanh Tà vương nữ 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1437: Phật ý chí 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1438: Giết sạch sinh linh ba vạn ba 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1439: Oan nghiệt trùng thiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1440: Ta cho ngươi ba vạn ba 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1441: Độ hóa 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1442: Phật môn đệ nhất Hộ Pháp Kim Cương 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1443: Phật quang phổ chiếu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1444: Trên thân bí mật lớn nhất 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1445: Thanh Tà chưởng tòa Quan Phi Hưng 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1446: Không trốn 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1447: Trung thành tuyệt đối Thanh La tiên 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1448: Thanh La tâm ý 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1449: Trước tiên đem da trâu thổi ra đi 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1450: Làm chuyện tốt gặp vận xui 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1451: Hai cái đều muốn không được sao 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1452: Phật chỗ sâu 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1453: Rốt cuộc đã đến 20/12/2016

Lược Thiên Ký Chương 1454: Khuấy lên một bãi vũng nước đục 20/12/2016

Chương 1455: Ai nói ta muốn chạy trốn? 20/12/2016

Chương 1456: Ngươi biến đần 20/12/2016

Chương 1457: Thay mận đổi đào 20/12/2016

Chương 1458: Ai diễn kỹ cao 20/12/2016

Chương 1459: Huyết hải mênh mông vô biên 20/12/2016

Chương 1460: Phù Đồ Thiên ý 20/12/2016

Chương 1461: Ngươi đang sợ ta? 20/12/2016

Chương 1462: Thái Thượng Tự Tại Kinh 20/12/2016

Chương 1463: Tiên mệnh? 20/12/2016

Chương 1464: Trước mặt hai con đường 20/12/2016

Chương 1465: 998 một mạng 20/12/2016

Chương 1466: Đế Lưu nơi nào? 20/12/2016

Chương 1467: Ai muốn thành tiên, có thể đến bái ta 20/12/2016

Chương 1468: Tới tiếng kêu đại gia 20/12/2016

Chương 1469: Ta nghĩ đồ tiên thật lâu rồi 20/12/2016

Chương 1470: Giết thống khoái 20/12/2016

Chương 1471: Phiến thiên địa này không dung ngươi 20/12/2016

Chương 1472: Ma Tổ giết người pháp 20/12/2016

Chương 1473: Trảm người trước trảm mệnh 20/12/2016

Chương 1474: Người tại Thương Mang, kiếm tại thiên ngoại 20/12/2016

Chương 1475: Đồ tiên pháp thức thứ ba 20/12/2016

Chương 1476: Trời đều nghe ta 20/12/2016

Chương 1477: Long tộc dư nghiệt 20/12/2016

Chương 1478: Tổ kiến đội ngũ của mình 20/12/2016

Chương 1479: Luận công hành thưởng 20/12/2016

Chương 1480: Quảng nạp môn đồ 20/12/2016

Chương 1481: Ngao Liệt ý chí 20/12/2016

Chương 1482: Cướp đường tiên ban 20/12/2016

Chương 1483: Luyện thiên làm lớn đan 20/12/2016

Chương 1484: Đại phiền toái 20/12/2016

Chương 1485: Biến khéo thành vụng 20/12/2016

Chương 1486: Hết thảy đều là ta 20/12/2016

Chương 1487: Táng thân tại đại địa 20/12/2016

Chương 1488: Nghịch chuyển sinh tử 20/12/2016

Chương 1489: Quá kiêu căng 20/12/2016

Chương 1490: Nàng vẫn còn con nít a 20/12/2016

Chương 1491: Ngươi tốt lão nhạc phụ 20/12/2016

Chương 1492: Ngoại Vực chiến trường 20/12/2016

Chương 1493: Đại Tiên giới nội tình 20/12/2016

Chương 1494: Ngươi vui vẻ là tốt rồi 20/12/2016

Chương 1495: Chấn Thiên nhất tộc 20/12/2016

Chương 1496: Ngoại Vực chiến trường 20/12/2016

Chương 1497: Nhiếp Cuồng đến một lần giết ngươi 20/12/2016

Chương 1498: Bán Thần Bán Tiên nửa khùng nửa điên 20/12/2016

Chương 1499: Khống chế không nổi tay của mình 20/12/2016

Chương 1500: Cẩu nô tài 20/12/2016

Chương 1501: Thần nô một tới liền xông quan 20/12/2016

Chương 1502: Cục diện không khống chế nổi 20/12/2016

Chương 1503: Phiến Âm Phong Điểm Quỷ Hỏa 20/12/2016

Chương 1504: Đại Xích Thiên Tiên soái 20/12/2016

Chương 1505: Tự mình xuất thủ trừng trị nó 20/12/2016

Chương 1506: Đế Thích khốn Kim Ô 20/12/2016

Chương 1507: Nói lời giữ lời Đại Kim gia 20/12/2016

Chương 1508: Điểm tinh vi hỏa, Liệt Diễm Phần Thiên 20/12/2016

Chương 1509: Đế Thích không có bại 20/12/2016

Chương 1510: Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi 20/12/2016

Chương 1511: Bên thắng tuyên cáo 20/12/2016

Chương 1512: Hai đại tiên bảo 20/12/2016

Chương 1513: Đế Lưu ngự xuống cóc quân 20/12/2016

Chương 1514: Tam tam quy nhất trảm mệnh số 20/12/2016

Chương 1515: Nhớ ăn không nhớ đánh 20/12/2016

Chương 1516: Mồi 20/12/2016

Chương 1517: Đến tột cùng là thông minh vẫn là ngu xuẩn 20/12/2016

Chương 1518: Bay thẳng loạn lưu biển 20/12/2016

Chương 1519: Thiên Nguyên tạo hóa 20/12/2016

Chương 1520: Tiên khí bất chính 20/12/2016

Chương 1521: Trước đánh một chầu lại nói 20/12/2016

Chương 1522: Chúng Sinh Chi Đạo 20/12/2016

Chương 1523: Dùng võ kết bạn, có thể so với liệt tửu 20/12/2016

Chương 1524: Tiểu Tiên Vương Liệt dương 20/12/2016

Chương 1525: Ngũ tử đại trận 20/12/2016

Chương 1526: Lục tử thiếu một 20/12/2016

Chương 1527: Hành hung cẩu nô tài 20/12/2016

Chương 1528: Hiện tại ta đến rồi 20/12/2016

Chương 1529: Lục Đạo Luân Hồi đại trận 20/12/2016

Chương 1530: Đại trận hiển uy tức chết người 20/12/2016

Chương 1531: Ai mới là sâu kiến 20/12/2016

Chương 1532: Ngươi đến tột cùng là ai? 20/12/2016

Chương 1533: Phong Thần Bảng trên có tiên danh 20/12/2016

Chương 1534: Thất lạc đệ thập quan 20/12/2016

Chương 1535: Cỡ này đại lễ 20/12/2016

Chương 1536: 1 cái cũng không thể bỏ qua 20/12/2016

Chương 1537: Xích Tiêu quân 20/12/2016

Chương 1538: Hiệu trung Đế Thích 20/12/2016

Chương 1539: Đế tử tới 20/12/2016

Chương 1540: Loạn quân chiến khởi 20/12/2016

Chương 1541: Tìm được một cái đại bảo tàng 20/12/2016

Chương 1542: Cường địch tan thành mây khói 20/12/2016

Chương 1543: Gặp lại ba bát rượu 20/12/2016

Chương 1544: Đế chữ đại kỳ 20/12/2016

Chương 1545: Hung thần trấn Thi Hải 20/12/2016

Chương 1546: Binh nổi nóng chiến hung, bất luận nhánh cuối 20/12/2016

Chương 1547: Báo cái này một nước tiểu mối thù 20/12/2016

Chương 1548: Tiên giác 20/12/2016

Chương 1549: Thức tỉnh 3000 đại đạo 20/12/2016

Chương 1550: Thiên liệt 20/12/2016

Chương 1551: Thần nữ Bổ Thiên 20/12/2016

Chương 1552: Một bút phong thiên 20/12/2016

Chương 1553: Đương nhiên là 20/12/2016

Chương 1554: Ta nhất định sẽ không đánh mở 20/12/2016

Chương 1555: Một bút loạn nhân quả 20/12/2016

Chương 1556: Bóng đen thiên mộng nhà 20/12/2016

Chương 1557: Cổ thế gia mặt mũi 20/12/2016

Chương 1556: Ám Ảnh Thiên Mộng gia 20/12/2016

Chương 1558: Tùy tiện vốn liếng 20/12/2016

Chương 1559: Phải chăng muốn cúi đầu 20/12/2016

Chương 1560: Điều khiển pháp tắc 20/12/2016

Chương 1561: Phá sản bút 20/12/2016

Chương 1562: Cho hắn quỳ 20/12/2016

Chương 1563: Ngũ phương chư hầu 20/12/2016