Ma Kể Chuyện

Ma Kể Chuyện

Tên khác: Ghost Teller
Thể loại: Horror , Mystery , Supernatural , Webtoon
Tác giả: Qtt
Trạng thái: Kết thúc


25 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ma Kể Chuyện:

Khi kể chuyện kinh dị, con người luôn kể chuyện ma. Nhưng khi ma kể chuyện kinh dị, chúng luôn kể những chuyện còn đáng sợ hơn: những câu chuyện về CON NGƯỜI.

Loading...

Danh sách chương

Chap 039: Truyện tranh 4 ô (Kết thúc) 03/07/2018

Chap 038: Truyện tranh 4 ô (2) 26/06/2018

Chap 037: Câu chuyện về sự thật của cô gái ấy (Kết thúc) 19/06/2018

Chap 036: Câu chuyện về sự thật của cô gái ấy (5) 14/06/2018

Chap 035: Câu chuyện về sự thật của cô gái ấy (4) 06/06/2018

Chap 034: Câu chuyện về sự thật của cô gái ấy (3) 31/05/2018

Chap 033: Câu chuyện về sự thật của cô gái ấy (2) 22/05/2018

Chap 032: Câu chuyện về sự thật của cô gái ấy (1) 16/05/2018

Chap 031: Câu chuyện về đứa con ấy (Kết thúc) 07/05/2018

Chap 030.2: Câu chuyện về đứa con ấy (5) 19/04/2018

Chap 030.1: Câu chuyện về đứa con ấy (5) 19/04/2018

Chap 029: Câu chuyện về đứa con ấy (4) 12/04/2018

Chap 028: Câu chuyện về đứa con ấy (3) 05/04/2018

Chap 027: Câu chuyện về đứa con ấy (2) 22/03/2018

Chap 026: Câu chuyện về đứa con ấy (1) 13/03/2018

Chap 025: Câu chuyện về tình yêu ấy (Kết thúc) 07/03/2018

Chap 024: Câu chuyện về tình yêu ấy (5) 07/02/2018

Chap 023: Câu chuyện về tình yêu ấy (4) 31/01/2018

Chap 022: Câu chuyện về tình yêu ấy (3) 23/01/2018

Chap 021: Câu chuyện về tình yêu ấy (2) 17/01/2018

Chap 020: Câu chuyện về tình yêu ấy (1) 10/01/2018

Chap 019: Câu chuyện về nơi ấy (Kết thúc) 02/01/2018

Chap 018: Câu chuyện về nơi ấy (5) 20/12/2017

Chap 017: Câu chuyện về nơi ấy (4) 13/12/2017

Chap 016: Câu chuyện về nơi ấy (3) 09/12/2017

Chap 015: Câu chuyện về nơi ấy (2) 01/12/2017

Chap 014: Câu chuyện về nơi ấy (1) 24/11/2017

Chap 013: Truyện tranh 4 ô (1) 16/11/2017

Chap 012: Câu chuyện về nhiếp ảnh gia ấy (Kết thúc) 10/11/2017

Chap 011: Câu chuyện về nhiếp ảnh gia ấy (5) 26/10/2017

Chap 010: Câu chuyện về nhiếp ảnh gia ấy (4) 12/10/2017

Chap 009: Câu chuyện về nhiếp ảnh gia ấy (3) 30/09/2017

Chap 008: Câu chuyện về nhiếp ảnh gia ấy (2) 21/09/2017

Chap 007: Câu chuyện về nhiếp ảnh gia ấy (1) 22/08/2017

Chap 006: Câu chuyện về người phụ nữ ấy (Kết thúc) 03/08/2017

Chap 005: Câu chuyện về người phụ nữ ấy (5) 19/07/2017

Chap 004: Câu chuyện về người phụ nữ ấy (4) 24/06/2017

Chap 003: Câu chuyện về người phụ nữ ấy (3) 21/06/2017

Chap 002: Câu chuyện về người phụ nữ ấy (2) 06/06/2017

Chap 001: Câu chuyện về người phụ nữ ấy 30/05/2017

Chap 000: Prologue 13/04/2017