Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Tên khác: Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu:

Xúi quẩy thật! Trước tiên là bị ba đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vì báo thù cho chị họ, liền chạy đến quán bar tìm tên công tử ăn chơi đã vứt bỏ chị họ, rồi đề nghị yêu nhau với hắn. Lúc cả hai sắp hôn môi nhau, tôi đã tặng hắn một cái tát "Chị đây chơi chán rồi, giờ muốn vứt bỏ cưng", nói xong liền chuồn thẳng. Ai biết tên công tử ăn chơi đó lại là cháu ngoại của xã hội đen chứ? Được rồi, tôi chạy trốn không giỡn nữa thì ổn chứ gì? Đến trường học quý tộc xin làm nữ giúp việc gì đó cho Tứ Đại Vương Tử trong trường, phỏng vấn xong rồi thì mới biết là Tứ Đại Ác Ma thì có ấy...

Danh sách chương

Chapter 191 11/11/2019

Chapter 192 08/11/2019

Chapter 190 03/11/2019

Chapter 189 31/10/2019

Chapter 188 29/10/2019

Chapter 187 27/10/2019

Chapter 186.5 27/10/2019

Chapter 185 27/10/2019

Chapter 184 16/10/2019

Chapter 183 14/10/2019

Chapter 182 14/10/2019

Chapter 181 05/10/2019

Chapter 180 02/10/2019

Chapter 179 28/09/2019

Chapter 178 26/09/2019

Chapter 177 26/09/2019

Chapter 176 19/09/2019

Chapter 175 19/09/2019

Chapter 174 13/09/2019

Chapter 173 11/09/2019

Chapter 172 06/09/2019

Chapter 171 04/09/2019

Chapter 170 29/08/2019

Chapter 169 27/08/2019

Chapter 168 26/08/2019

Chapter 167 26/08/2019

Chapter 166 26/08/2019

Chapter 165 26/08/2019

Chapter 164 26/08/2019

Chapter 163.2 26/08/2019

Chapter 163.1 26/08/2019

Chapter 162 26/08/2019

Chapter 161 26/08/2019

Chapter 160 26/08/2019

Chapter 159.3 26/08/2019

Chapter 159.2 26/08/2019

Chapter 159.1 26/08/2019

Chapter 158 26/08/2019

Chapter 157 26/08/2019

Chapter 156 26/08/2019

Chapter 155 26/08/2019

Chapter 154 25/08/2019

Chapter 153 25/08/2019

Chapter 152 25/08/2019

Chapter 151 25/08/2019

Chapter 150 25/08/2019

Chapter 149 25/08/2019

Chapter 148 25/08/2019

Chapter 147 25/08/2019

Chapter 146 25/08/2019

Chapter 145 25/08/2019

Chapter 144 25/08/2019

Chapter 143 25/08/2019

Chapter 142 25/08/2019

Chapter 141 25/08/2019

Chapter 140 25/08/2019

Chapter 139 25/08/2019

Chapter 138 25/08/2019

Chapter 137 25/08/2019

Chapter 136 25/08/2019

Chapter 135 25/08/2019

Chapter 134 25/08/2019

Chapter 133 25/08/2019

Chapter 132 25/08/2019

Chapter 131 25/08/2019

Chapter 130 25/08/2019

Chapter 129 25/08/2019

Chapter 128 25/08/2019

Chapter 127 25/08/2019

Chapter 126 25/08/2019

Chapter 125 25/08/2019

Chapter 124 25/08/2019

Chapter 123 25/08/2019

Chapter 122 25/08/2019

Chapter 121 25/08/2019

Chapter 120 25/08/2019

Chapter 119 25/08/2019

Chapter 118 25/08/2019

Chapter 117 25/08/2019

Chapter 116 25/08/2019

Chapter 115 25/08/2019

Chapter 114 25/08/2019

Chapter 113 25/08/2019

Chapter 112 25/08/2019

Chapter 111 25/08/2019

Chapter 110 25/08/2019

Chapter 109 25/08/2019

Chapter 108 25/08/2019

Chapter 107 25/08/2019

Chapter 106 25/08/2019

Chapter 105 25/08/2019

Chapter 104 25/08/2019

Chapter 103 25/08/2019

Chapter 102 25/08/2019

Chapter 101 25/08/2019

Chapter 100 25/08/2019

Chapter 99 25/08/2019

Chapter 98 25/08/2019

Chapter 97 25/08/2019

Chapter 96 25/08/2019

Chapter 95 25/08/2019

Chapter 94 25/08/2019

Chapter 93 25/08/2019

Chapter 92 25/08/2019

Chapter 91 25/08/2019

Chapter 90 25/08/2019

Chapter 89 25/08/2019

Chapter 88 25/08/2019

Chapter 87 25/08/2019

Chapter 86 25/08/2019

Chapter 85 25/08/2019

Chapter 84 25/08/2019

Chapter 83 25/08/2019

Chapter 82 25/08/2019

Chapter 81 25/08/2019

Chapter 80 25/08/2019

Chapter 79 25/08/2019

Chapter 78 25/08/2019

Chapter 77 25/08/2019

Chapter 76 25/08/2019

Chapter 75 25/08/2019

Chapter 74 25/08/2019

Chapter 73 25/08/2019

Chapter 72 25/08/2019

Chapter 71 25/08/2019

Chapter 70 25/08/2019

Chapter 69 25/08/2019

Chapter 68 25/08/2019

Chapter 45 25/08/2019

Chapter 41 25/08/2019

Chapter 40 25/08/2019

Chapter 39 25/08/2019

Chapter 38 25/08/2019

Chapter 37 25/08/2019

Chapter 36 25/08/2019

Chapter 35 25/08/2019

Chapter 34 25/08/2019

Chapter 33 25/08/2019

Chapter 32 25/08/2019

Chapter 31 25/08/2019

Chapter 30 25/08/2019

Chapter 29 25/08/2019

Chapter 28 25/08/2019

Chapter 27 25/08/2019

Chapter 26 25/08/2019

Chapter 25 25/08/2019

Chapter 24 25/08/2019

Chapter 23 25/08/2019

Chapter 22 25/08/2019

Chapter 21 25/08/2019

Chapter 20 25/08/2019

Chapter 19 25/08/2019

Chapter 18 25/08/2019

Chapter 17 25/08/2019

Chapter 16 25/08/2019

Chapter 15 25/08/2019

Chapter 14 25/08/2019

Chapter 13 25/08/2019

Chapter 12 25/08/2019

Chapter 11 25/08/2019

Chapter 10 25/08/2019

Chapter 9 25/08/2019

Chapter 8 25/08/2019

Chapter 7 25/08/2019

Chapter 6 25/08/2019

Chapter 5 25/08/2019

Chapter 4 25/08/2019

Chapter 3 25/08/2019

Chapter 2 25/08/2019

Chapter 1 25/08/2019

Chapter 0 25/08/2019