Miền Đất Hứa

Miền Đất Hứa

Tên khác: 約束のネバーランド; Yakusoku no Neverland; The Promised Neverland
Thể loại: Manga , Mystery , Psychological , Shounen
Tác giả: Kaiu Shirai; DEMIZU Posuka
Trạng thái: Còn tiếp


11 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Miền Đất Hứa:

Emma và những người bạn của cô ấy có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc tại một trại trẻ mồ côi. Mặc dù luật lệ ở đây rất hà khắc nhưng những người trông coi rất tốt bụng. Ở đây họ được ăn, học, chơi những trò chơi và làm những bài kiểm tra trí tuệ vô cùng khó. Trong đó, Emma, Norman, Ray là 3 người lớn tuổi tài năng nhất trong tất cả. Đến trước năm 12 tuổi, những đứa trẻ ở đây sẽ được chọn cha mẹ nuôi và rời khỏi trại trẻ. Tuy nhiên Emma và 2 người bạn thân của cô đã 11 tuổi mà vẫn chưa được sắp xếp cha mẹ nuôi. Buổi tối hôm đó, Emma và Norman phải đưa một món đồ bỏ quên cho một người em gái mới được nhận cha mẹ nuôi. Họ bắt gặp người em đó đã chết, đồng thời cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Nơi đây chỉ là một trang trại nuôi người làm thức ăn cho ác quỷ. Họ nghĩ đến ý định và lên kế hoạch bỏ trốn.

Danh sách chương

The Promised Neverland Chap 161 14/12/2019

The Promised Neverland Chap 160 11/12/2019

The Promised Neverland Chap 160 RAW 06/12/2019

The Promised Neverland Chap 159 06/12/2019

The Promised Neverland Chap 159 RAW 23/11/2019

The Promised Neverland Chap 158 18/11/2019

The Promised Neverland Chap 157 12/11/2019

The Promised Neverland Chap 156 04/11/2019

The Promised Neverland Chap 156 RAW 03/11/2019

The Promised Neverland Chap 155 21/10/2019

The Promised Neverland Chap 154 12/10/2019

The Promised Neverland Chap 153 05/10/2019

The Promised Neverland Chap 152 28/09/2019

The Promised Neverland Chap 151 21/09/2019

The Promised Neverland Chap 150 15/09/2019

The Promised Neverland Chap 149 09/09/2019

The Promised Neverland Chap 149 RAW 08/09/2019

The Promised Neverland Chap 148 04/09/2019

The Promised Neverland Chap 147 26/08/2019

The Promised Neverland Chap 146 20/08/2019

The Promised Neverland Chap 145 16/08/2019

The Promised Neverland Chap 144 30/07/2019

The Promised Neverland Chap 143 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 142 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 141 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 140 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 139 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 138 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 137 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 136 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 135 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 134 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 133 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 132 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 131 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 130 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 129 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 128 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 127 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 126 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 125 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 124 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 123 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 122 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 121 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 120 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 119 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 118 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 117 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 116 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 115 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 114 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 113 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 112 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 111 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 110 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 109 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 108 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 107 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 106 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 105 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 104 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 103 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 102 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 101 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 100 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 099 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 098 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 097 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 096 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 095 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 094 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 093 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 092 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 091 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 090 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 089 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 088 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 087 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 086 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 085 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 084 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 083 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 082 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 081 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 080 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 079 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 078 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 077 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 076 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 075 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 074 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 073 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 072 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 071 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 070 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 069 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 068 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 067 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 066 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 065 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 064 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 063 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 062 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 061 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 059 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 058 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 057 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 056 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 055 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 054 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 053 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 052 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 051 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 050 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 049 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 048 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 047 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 046 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 045 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 044 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 043 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 042 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 041 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 040 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 039 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 038 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 037 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 036 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 035 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 034 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 033 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 032 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 031 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 030 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 029 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 028 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 027 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 026 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 025 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 024 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 023 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 022 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 021 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 020 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 019 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 018 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 017 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 016 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 015 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 014 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 013 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 012 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 011 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 010 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 009 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 008 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 007 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 006 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 005 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 004 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 003 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 002 23/07/2019

The Promised Neverland Chap 001 23/07/2019